ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Indien

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Indien Saknas /Se      
Calcutta stad      
Madapolam by /Se