ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Israel

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Jerusalem stad /Se      
Jerusalem stad