ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Litauen

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 25 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
?Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen republik      
Litauen Saknas      
Litauen inbyggarbeteckning      
*Blomendal Saknas      
Bradesá flod /Se      
Kaunas ortn /Se      
Lat(v)a flod /Se      
Laukesà flod /Se      
Let(v)a flod /Se      
Memel stad      
Pelesá flod /Se      
Polangen gränsort      
Raudesà flod /Se      
Troki stad      
Vilna stad