ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Livland

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 187 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Livland förr provins      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland rike      
Livland rike /Se      
Livland rike      
Livland num. provins      
Livland provins      
Livonia = Livland Saknas      
Livland östersjöprovins      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Lifland Saknas      
Livland Saknas      
Lifland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland Saknas      
Lifland del av Litauen      
Livland land      
Livland land      
Livland del av Lettland      
Livland östersjöprovins      
Livland del av republik      
Livland del av Estland och Lettland      
Livland del av Estland och Lettland      
Livland del av republik      
Livland område      
Livland del av provinser      
Livland del av republik      
Livland del av Lettland      
Livland f. östersjöprovins      
Livland del av Östersjöprovinser      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Livland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland republik      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
?Livland Saknas      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland republik      
Lifland republik      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland del av Lettland      
Lifland Saknas      
Livland förr provins      
Lifland Saknas      
Liffland land      
Lijflland Saknas      
Livland Saknas      
Liffland Saknas      
Lifland Saknas      
Liflandh Saknas      
Livland Saknas      
Livland Saknas /Se      
»Dråstijnn» gd      
Irva backar      
Hiärland Saknas      
Sävensöö Saknas      

Till sidtopp