ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Luxemburg

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 4 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Luxemburg storhertigdöme      
Luxemburg storhertigdöme      
Luxemburg storhertigdöme      
?Eich stad