ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Polen

Tabellregister

Arkivkort med dubbelsidig information

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Polen republik