ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Portugal

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 24 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Portugal republik   Portugalien Saknas  
Portugal land   Lissabon huvudstad  
Portugal republik      
Portugal republik      
Portugal republik      
Portugal republik      
Portugal land      
Portugal land      
Portugal land      
Lissabon huvudstad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon stad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon stad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon stad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon stad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon huvudstad      
Lissabon huvudstad      
Madeira ö /Se      
Oporto stad      
Oporto stad /Se      

Till sidtopp