ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Rumänien

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 5 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Rumänien rike /Se      
Donau flod /Se      
Valakiet del av Rumänien      
Valachiet del av Rumänien /Se      
Valakiet del av Rumänien /Se