ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Spanien

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 69 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 0
Spanien rike   Spanien ortn.  
Spanien republik      
Spanien rike      
Spanien rike      
Spanien rike      
Spanien rike      
Spanien rike      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien republik      
Spanien rike /Se      
spansk Saknas      
spansk Saknas      
?Andalusien provins      
Andalusien landskap /Se      
Aragonien provins      
Aragonien del av Spanien      
Aragonien landskap      
Bajadoz stad      
Bajadoz stad      
Barcelona stad      
Betonia = Estremadura provins      
Calaguritanus, se Calahorra Saknas      
Calahorra biskopsdöme      
Castilien provins      
Kastilien del av Spanien      
Kastilien del av Spanien      
Compostella grav o. kyrka      
Compostella grav o. kyrka      
Compostella, se Santiago de Compostella Saknas      
Estremadura provins /Se      
Jaen stad      
Mallorca ö      
Majorca ö      
Majorca ö /Se      
Malaga landskap /Se      
*[de]Miranda Saknas      
Navarra del av Spanien      
Nile bank grund /Se      
Orense stad      
Pacensis av Pax Bajoxus, se Bajadoz stad      
?Placencia stad      
Port Mahon huvudstad /Se      
*[de] Riballosa Saknas      
Sankt Jakob vallfartsort      
Sankt Jakobs kyrka kyrka      
Sankt Jakobs kyrka kyrka      
Sankt Jakobs kyrka kyrka      
Santiago orter /Se      
Santiago de Compostela stad      
Santiago de Compostela stad      
Santiago de Compostella stad      
San Jago di Compostella stad      
Sierra Nevada bergskedja /Se      
Taber flod /Se      
Tirteafuera ortnamn /Se      
Turrecremata gods      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      
Tuy biskopsdöme      

Till sidtopp