ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Ungern

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern rike      
Ungern rike      
Ungern rike      
Ungern rike      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Ungern republik      
Collocensis, se Klausenburg komilat o. biskopssäte      
Donau flod      
Gran flod /Se      
Güns biflod /Se      
Karpaterna bergskedja      
Klausenburg komilat o. biskopssäte      

Till sidtopp