ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Norden

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 163 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Norden länder /Se      
*al kultplatsbetecknande ortnamnselement? /Se      
Alma flodnamn /Se      
Alma flodnamn /Se      
Alma vattendragsnamn /Se      
Alm(e) ortnamn /Se      
Ask(e) ortnamn /Se      
Bast ortnamn /Se      
Bast- förled i ortnamn /Se      
Bergratarna ortnamn /Se      
Bialitt bebyggelsenamn /Se      
Birkia ägonamn /Se      
Birkiar ägonamn /Se      
Birkium ägonamn /Se      
Björk ortnamn /Se      
Björkö önamn /Se      
-bo ortnamnselement /Se      
-bol(e) ortnamnselement /Se      
»bolstadh» ortnamnselement /Se      
borg ortnamnselement /Se      
Brattingsborg ortnamn /Se      
bro (brú) ortnamnselement /Se      
brú (bro) ortnamnselement /Se      
by ortnamnselement /Se      
böle ortnamnselement /Se      
-böle ortnamnselement /Se      
-böle (-bölle) ortnamnselement /Se      
böte ortnamnselement /Se      
Dal ortn /Se      
dave ortnamnselement /Se      
Ek ortnamn /Se      
Fin(n)- ortnamnsförled /Se      
finne ortnamnselement /Se      
Fiskviken ortn /Se      
flak element i ortnamn /Se      
Geirvimul mytologiskt älvnamn /Se      
glo-, gljo-, gly-, glä- Saknas /Se      
gård ortnamnselement /Se      
-heim ortnamnselement /Se      
heim (hem) ortnamnselement /Se      
Helvete Saknas /Se      
hem (heim) ortnamnselement /Se      
Holme ortn /Se      
»Holmshafi» hav(?)      
Hov, Hova bebn /Se      
huk ortnamnselement /Se      
hun ortnamnselement /Se      
Hundstad ortnamn /Se      
Hunnestad ortnamn /Se      
Hunsta ortnamn /Se      
Hunstad ortnamn /Se      
Husaby (el. Huseby) byar /Se      
Husaby ortnamn /Se      
Huseby (el. Husaby) byar /Se      
Husby byar /Se      
hård ortnamnselement /Se      
*Hælgastadhir ortnamn /Se      
Hälsing ortnamnselement /Se      
Härad administrativ enhet /Se      
Kalk- fled i natn /Se      
Kamperhaug ortnamn /Se      
Kamperhög ortnamn /Se      
Karleby byar /Se      
Kaupangr, Köping(e) ortnamnselement /Se      
Kis, kisa ortnamnselement /Se      
kjus ortnamnselement /Se      
kjusa ortnamnselement /Se      
kole ortnamnselement? /Se      
kore ortnamnselement? /Se      
kval ortnamnselement /Se      
kvard ortnamnselement /Se      
Kvænangen fjordnamn /Se      
kåle ortnamnselement? /Se      
kård ortnamnselement /Se      
kåre ortnamnselement? /Se      
Köping(e), Kaupangr ortnamnselement /Se      
land ortn.el. /Se      
-lev ortnamnselement /Se      
Leverhavet Saknas /Se      
Lim- fled i natn /Se      
Långratan ortnamn /Se      
-løsa ortnamnselement /Se      
-löv ortnamnselement /Se      
mård ortnamnselement? /Se      
Nið(-) vattendragsnamn /Se      
Norrsta ortnamn /Se      
Nyt älvnamn /Se      
Nytja älvnamn /Se      
När- fled i ortnamn /Se      
Näs ortn /Se      
Oden- fled i ortnamn /Se      
*Ork älvnamn /Se      
Pampus ortnamn /Se      
Paris ortnamn /Se      
Paris ortnamn /Se      
Ratan ortnamn /Se      
Ratgrundet ortnamn /Se      
Ratholmen ortnamn /Se      
rike ortn.el., i by- och gårdnamn /Se      
Ronsevollen ortnamn /Se      
Ronsevollen ortnamn /Se      
-rud ortnamnselement /Se      
Sandane, Sandene ägonamn /Se      
Sandene, Sandane ägonamn /Se      
Sandarne, Sandarna ägonamn /Se      
Sandarna, Sandarne ägonamn /Se      
Semb ortnamn /Se      
Seem ortnamn /Se      
Sillvik(en) ortn /Se      
skaide ortnamnselement /Se      
skarp ortnamnselement /Se      
Skogsta ortnamn /Se      
Skovsted ortnamn /Se      
sköt ortnel. /Se      
socken ortn.-elem. /Se      
-sta(d) ortnamnselement /Se      
-stad ortnamnselement /Se      
-staðir eled i bebn /Se      
-staðir ortnamnselement /Se      
-staðir ortnamnselement /Se      
Star- ortnamnselement /Se      
Stav(e)näs näs /Se      
sval ortnamnselement /Se      
svål ortnamnselement /Se      
svär ortnamnselement /Se      
svärd ortnamnselement /Se      
Säm ortnamn /Se      
Söderstad ortnamn /Se      
tora terrängbetecknande ortn.elem. /Se      
-torp ortnamnselement /Se      
Trelleborg bebnamn /Se      
Trille- fled i naturnamn /Se      
Troja- ortnamnselement /Se      
Trojaborg ortnamn /Se      
-tvet ortnamnselement /Se      
tvet ortnamnselement /Se      
Uppsala ortnamn /Se      
Vaterland ortnamn /Se      
Viborg stad      
Vimur mytologiskt älvnamn /Se      
Vimur mytologiskt fvn. älvnamn /Se      
-vin ortnamnselemt /Se      
vinbiarga ortn? /Se      
vinbiarga ortn?      
Vinbiorg fingerat namn /Se      
Vreng- Saknas /Se      
vård ortnamnselement? /Se      
välde ortn.el. /Se      
-vær eled i ortn /Se      
-ånger eled i ortnamn /Se      
Ledkort Saknas      
-by ortnamnselement /Se      
Hörs- förled i beb-namn /Se      
Torsager (Torsåker) beb. /Se      
Torsåker (Torsager) beb. /Se      
Ledkort Saknas      
bjå(r)(bø, bøur) ortnamnselement /Se      
bøur (bjå, bø) ortnamnselement /Se      
bø (bøur, bjå) ortnamnselement /Se      
Husatættur, (Husatottir) ortnamn /Se      
Hústoftir ortnamn /Se      
Húsatóttir, (Husatættur) ortnamn /Se      
Solbjør natnamn /Se      

Till sidtopp