ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malingsbo socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 527 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 652
Malingsbo hmn o. sn Abborrtjärnen tjärn Malingsbo sn Abborrtjärn tjärn
Malingsbo nu sn Abborrtjärnen tjärn Malingsbo socken Abborrtjärn sjö
Malingsbo sn /Se Abborrtjärnen tjärn Malingsbo sn Abborrtjärn, Lilla tjärn
Malingsbo sn sn /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Malingsbo knivarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Stora tjärn
Malingsbo sn /Se Adams kärr kärr Backen torp Abborrtjärnarna sjöar
Malingsbo sn /Se Afskaken se Åskaken sjö Backen, Norra gårdar Abrahams täkt förr slog, nu skogstrakt
Malingsbo sn /Se Andtjärnen tjärn Backen, Norra bostadslägenhet Adams kärr kärr
Malingsbo sn /Se Antackberget berg Backen, Södra gårdar Amerika åker
Malingsbo sn /Se Antilamossen mosse Backen, Södra bostadslägenhet Anders Lars fall skogsfall
Bastberget ödegård? /Se Baggeån å Backens gård Andtjärn tjärn
Berg-Lasses förr torp? Baggmossen, Stora mosse Baggmossen gård Antackberget berg
Bisen gård Bastberget berg Baggmossen torp Arnes kya åker
Bornholm gd /Se Bergmossen mosse Bastberget gård Baggens kulle kulle
Bråten förr stuga? Bergströms mosse terräng Bastberget gård Baggmossen, Stora mosse
Djurlången gård Bergtjärnen tjärn Bastberget beb. Baggålinjen skogsgräns
Djurlången gd /Se *Bisberget berg Bastbergsåkern gård Bastberget höjd
Enögastorp förr torp ?Bisberget berg Bastbergsåkern torp Bastbergen berg
Gruvens förr gård? Bisberget berg Bengtstorp gård Bastbergs basväg vinterväg
Gräsberget gård Bisbäcken bäck Bengtstorp gård Bastbergstäkten hage
Gärdsjökälla gårdar *Bisebergen berg Bisen byar Bastbergsvägen väg
Haraldstorp gård Bisen sjö Bisen by Bergtjärn sjö
+Heden beb. Bisen sjö Bisen, Norra by Bergtjärn tjärn
Håktorp förr torp Bisen sjö Bisen, Norra gårdar Bergtjärn tjärn
Kvista hmd /Se Bisens kyrkogård kyrkogård Bisen, Södra by Bengstorps gärde åker
Korslången förr bruk *Bisesjön se Bisen sjö Bisen, Södra gårdar Bengtstäkten, Gamla förr »slogtrakt», nu hage
Kumpo förr gård? Biskullen kulle Bisen, Norra o. Södra byar Bisbäcken bäck
Kurrtorp förr torp? Biskyrkogården f. åker Bistorp t Bisen sjö
Källan gård Bisänget sumpmark Bistorpet torp Bisen sjö
Källan by /Se Björkberget berg Bistorp, Norra t Bisens kyrkogård åker
Källan jfr Gärdsjökällan gårdar Björnidet terräng Björsjöskogen skog Bisgatbacken, Norra backe
Lumsbacken tp /Se Björntallsudden udde Björsjöskog skogsmark Biskyrkvägen väg
Lumsen beb. Blankmossen mosse Bondberget gård Bisskogen skog
Lumsen gård Bockfallstjärnen tjärn Bondberget gård Bistorpet skogstrakt
Långfors hammare se Nyfors Saknas Bockmossberget berg Bornholm gård Bistorpet åker
(*Malungsbo = nuv.) Malångsbo by Bockmossen mosse Bornholm torp Bisvägen väg
Malingsbo bruk förr bruk Bondberget berg Brotorpet t Bisänget äng
Malingsbo by by Bondberget berg Brotorpet torp Bjurtjärn sjö
Malingsbo bruk förr bruk Bondberget berg Bråtens gård Bjurtjärn tjärn
Malingsbo förr hytta /Se Bondberget berg Bråtens stuga Björkberget, Nedre skogstrakt
Malingsbo järnbruk Bondberget berg o. triangelpunkt Busktorp gård Björkberget, Övre skogstrakt
Malingsbo samhälle /Se Bondberget se Vålberget berg Busktorp ålderdomshem Björkbergsbron bro
Mosstorpet f.d. torp? Bondbergskyrka sten? Bäcken, Lilla gård Björkbergsbäcken bäck
Norbergs förr gård? Bondtjärnen, Lilla tjärn Bäcken, Lilla torp Björkbergstäkten skogstrakt
Nyfors bruk Bondtjärnen, Stora tjärn Bäcken, Stora gård Björkbergsvägen väg
Nyfors järnbruk Bornholm udde Bäcken, Stora gård Björnidet skogstrakt
Nyhammar by /Se Brunnsmossen åker Djurlången gårdar Björnputten tjärn
Nytorp förr torp Bråtbäcken bäck Djurlången by Björsjövägen väg
Skommargården gård Bråtmossen mosse Djurlången, Lilla gård Blankens fall förr skogsfall, nu skogstrakt
Skott personbin.-gårdsn. Bröten ägomark Djurlången, Lilla torp Blankens kärr kärr
Sången gård Byggningsskogen skog Djurlången, Stora gård Blekbacken backe
Sången hmd /Se Bykärret kärr Djurlången, Stora gård Blåbärsberget berg
Sångtorp ödetorp Cyklonfallen terräng Enögastorp torp Bläsen sund
Sångtorp tp /Se Dammfallet terräng Enögastorp förr torp Bockfallstjärn tjärn
+Tolsboberget beb. Dammskogen skogsmark Fallet gård Bockmossberget skogstrakt
  Dammtjärnsviken vik Fallet torp Bockmossen mosse
  *Demfhedsröset gränsmärke Fogdtorp t Bondberget höjd
  *Demphedsröset gränsmärke Fogdtorp torp Bondberget berg
  *Demphedsröset gränsmärke Geråtjärn t Bondbergsgruvan gruva
  *Demphedsröset gränsröse Grindtorp gård Bondbergstjärn, Lilla tjärn
  *Demphedsröset gränsmärke Grindtorp torp Bondbergstjärn, Stora tjärn
  *Demphedsröset gränsmärke Gruvens gård Bondbergsvägen, Gamla väg
  *Demphedsröset gränsröse Gruvens torp Bondbergsvägen, Nya väg
  Demphedsröset rös Gränstorp torp Bondtjärn, Lilla sjö
  *Demphedsröset gränsröse Gränstorp förr stuga Bondtjärnen, Lilla = Bondbergstjärn tjärn
  Djupa bäcken bäck Gräsberget gårdar Bondtjärn, Stora sjö
  Djutlången, Stora o. Lilla sjöar Gräsberget gård Bondtjärnen, Stora = Bondbergstjärn tjärn
  Djurlången, Lilla sjö Gräsberget, Norra gård Brunnsmossen åker
  Djurlången, Lilla sjö Gräsberget, Nya gård Brunnsåkern åker
  Djurlången, Stora sjö Gräsberget, Nya stuga Brusktäktåkern förr åker
  Djurlången, Stora sjö Gräsberget, Södra gård Brända kullen halvö
  Djurlången, Stora sjö Grästjärn gård Brännberget berg och skogstrakt
  Djurlången sjö Grästjärn gård Busktorpbäcken bäck
  Djurlången, Stora sjö Gåsmossen gård Bygärdet, Lilla åker
  Djurlången, Stora och Lilla sjöar Gåsmossen torp Bygärdet, Stora åker
  Djurlången, Lilla o. Stora sjöar Gärdsjöbo gård Byhagar, Gamla förr hagar, nu skogstrakt
  Djurlången, Lilla sjö Gärdsjökällan gårdar Byhagen, Nedre hage
  Djurlången, Stora sjö Hagen gård Byhagen, Övre hage
  Djurlången, Lilla sjö Hagen torp Byhängen hage
  Djurlången, Stora sjö Haraldstorp gårdar Bykärret kärr
  Djurlången, Stora sjö Haraldstorp by, gårdar Bylogen lada
  Djurlången L:a sjö /Se Haraldstorp, Lilla gård Bymossen mosse
  Djurlången St:a sjö /Se Haraldstorp, Norra gård Byskogen skog
  Djurlången triangelpunkt Haraldstorp, Södra gård Cyklon gata
  *Djurlångssundet, se Stora Djurlången sjö el. sund Herrgården förr herrgård Cyklonfallet = Cycklonhygget skogsfall
  *Djurlångssundet sund Håktorp torp Cyklonfallet skogsfall
  Djurlångssundet sund Håktorpet gård Cyklonhygget skogsfall
  Djurlångsån å Höjden gård Dalbackarna backar och skogstrakt
  *Dämphedsröset gränsmärke Höjden lägenhet Dammbron bro
  Dämptjärn förr tjärr /Se Hökmossen gård Dammen damm
  Eskilsmossen mosse Isaks gård Dammfalla skogstrakt
  Fallas sloge äng /Se Jersjöbo gård Delningsåsen skogstrakt
  Fallerslogstjärnen tjärn Jersjöbo, se Järsjöbo traktnamn Dikmossen mosse
  Finnsputthällen klipphäll /Se Jersjökälla, se Järsjökälla traktnamn Djurlången, Lilla sjö
  Fisklösen tjärn Järsjöbo traktnamn Djurlången, Lilla sjö
  Flyet, Stora sankmark Järsjökälla traktnamn Djurlången höjd (triangelpunkt)
  Fläckens mosse mosse Kittlingsberg förr gård Djurlången höjd
  Fågelmossen mosse Kvista gård Djurlången, Stora sjö
  Fågelåsen terräng Kvista gård Djurlången, Stora sjö
  Fårkullen kulle Kvista traktnamn Djurlångs Cykoln = Cyklon gata
  Gammelboviken vik Klasbacken t. Djurlångsdammen damm
  Gammel-Otas kärr kärr Klasbacken gård Djurlångsröjningen skogstrakt
  *Gersjön se Övre Malingsbosjön sjö Knivsta stuga Djurlångssjön = Stora Djurlången sjö
  Geråtjärn tjärn Knivsta, se 1 Kvista traktnamn Djurlångsån å
  Geråtjärnsbergen berg Korslången förr bruk Djurlångsån å
  Getmossbäcken bäck Korslångsgård förr gård Dytagsfallet förr svedjefall, nu skogstrakt
  Getmossen mosse Korslångssmedja förr smedja Dämptjärn förr tjärn
  Getmossen mosse Kullen gård Dämptjärsviken vik
  Getviken vik Kullen torp Ekorrbackarna skogstrakt
  *Giersiön sjö Kurrbyfall gård Ekorrfallet skogstrakt
  Gnistermossen mosse Kurrbyfall torp Fallas slogtjärn tjärn
  Godbergskulle terräng Kurrbyn torp Fallerslogtjärn sjö
  Gravtjärnen tjärn Kurrbyn gårdar Fallsundet sund
  Grenviken vik Kurrbyn, Norra torp Fallåkern åker
  Grenviken vik Kurrbyn, Södra torp Fastens damm slåtteräng
  Gruvholmen halvö Kurrubyn gård Finnskuthällen klippa
  Gruvtjärnen tjärn Kurrtorp gård Finnskutthällen häll
  Gråtarhålsbäcken bäck Kurrtorp gård Fisklösarna sjöar
  Gräsberget berg Kutbyn gård Fisklösen sjö
  Gräsberget berg o. triangelpunkt Kutbyn gård Fisklösen sjö
  *Grässjön? se Grästjärnen gränstjärn Kvarnberget bostadslägenhet Fisklösen tjärn
  *Grästjärn se Geråtjärn tjärn Kvarntorpet torp Flintbrottet stenbrott
  Grästjärnen gränstjärn Kvarnåsen gård Flybroberget berg
  Grästjärnen tjärn Kvarnåsen torp Flybron, Lilla bro
  Grästjärnen tjärn Källan gårdar Flybron, Stora bro
  Grästjärnsheden hed Källan by Fläckens mosse mosse
  Gränstjärnsheden hed Käll-Näset gård Forsslunds tall tall
  Grönmossen mosse Källstormosssen lht Fågelåsen höjd
  Gubbens rönning terräng Källtorpet t Fårkullen kulle
  Gubbhagen hagmark Källtorpet stuga Fäbron bro
  Gullputtberget berg Lilleperstorp förr torp, nu skog Gammelboviken vik
  Gullputten sjö Ljusenberg gård Gatfallet, Norra skogstrakt
  Gumskärret, Nedre kärr Ljusenberg gård Gatfallet, Södra skogstrakt
  Gumskärret ,Övra kärr Ljusån gård Getåtjärn sjö
  *Gutterbaksrör gränsmärke Ljusån beb. Geråtjärnsvägen väg
  Gåsmossberget berg Lugnet stuga Getfallet skogstrakt
  Gåstjärnen tjärn Lumsbacken gård Getmossbron bro
  Gåålslangen se Korslången Saknas Lumsbacken gård Getmossbäcken bäck
  Gärdsjömossen mosse Lumsen gård Getmossdalen skogstrakt
  Halsön se Hällsjön sjö Lumsen torp Getmossen mosse
  Halvarsmossen mosse Lustigs gård Getmossfallet = Getfallet skogstrakt
  Hammartjärnen tjärn Lustigtorp torp Getmosskällan källa
  Hammartjärnen vik Långvattnet, Västra gård Getmosskogen skogstrakt
  Hampmossen mosse Långvatten, Väster bebyggelse Getmossåsen ås
  Hamptjärn tjärn Långvattnet Västra traktnamnm Grenviken vik
  Hamptjärnen tjärn Långvattnet, Östra gårdar Grenviken vik
  Hamptjärnen tjärn Långvattnen, Öster Saknas Gropbotten kolbotten
  Haraldstjärn tjärn Långvattnet, Östra traktnamn Grusgropen grustag
  Hedströmmen å Malingsbo by Gruvholmen halvö
  Hedströmmen å Malingsbo förr gårdar Gruvmossen mosse
  Hedströmmen å Malingsbo bruk förr bruk Gruvmosstjärn tjärn
  Hedströmmen å Malingsbo by by Gruvtjärn sjö
  Hemmossen mosse Malingsboby, Nedra gård Gruvtjärn tjärn
  Hemmossen mosse Malingsbo by, Nedre gård Gråterhålet skogstrakt
  Hittasobäcken bäck Malingsboby, Norra gårdar Gråterhålsbäcken bäck
  Holmen se Storön ö Malingsboby, Södra gårdar Gräsberget berg
  Holmtjärnen tjärn Malingsbo by, Övre gård Gräsberget höjd (triangelpunkt)
  Holmtjärnsmossen mosse Malingsbo kvarn kvarn Grästjärn sjö
  Hundtjärnen tjärn Mastorpet förr torp Grästjärn tjärn
  Hyttbacken backe /Se Menlöstorp t Grästjärn tjärn
  Hällsjön sjö Nyfors by Grästjärnshagen hage
  Hällsjön sjö Nyfors bruk Grästjärnsheden skogstrakt
  Hällsjön sjö Nyfors traktnamn Grästjärnsvägen väg
  Hällsjön sjö Nyfors by Gröna Fläcken skogstrakt
  Hästhagsmossen mosse Nyfors kolargård gård Gröna Platsen = Gröna Fläcken skogstrakt
  Hästtjärnen tjärn Nyforsnäset gård Gubbhagen skogstrakt
  Hästtjärnsmossen mosse Nyhammar gårdar Guldputten tjärn
  Högmossen mosse Nyhammar f.d. järnbruk, nu by Gumskärret mosse
  Höke måse se Hökmossen mosse Nyhammar traktnamn Gåsmossberget skogstrakt
  Hökmossen mosse Nytorp gård Gåsmossbäcken bäck
  Hökmossen mosse Nytorp torp Gåsmossen mosse
  Ishavet tjärn Näset gård Gåsmosshagen hagmark
  Jersiön se Malingsbosjön, Övra Saknas Näset gård Gåsmosslandet skogstrakt
  Johannestjärn tjärn Näset torp Gåstjärn sjö
  Jordbromossen mosse Näset Nyfors = Näset torp Gåstjärn tjärn
  Järsiön se Malingsbosjön, Övre sjö Näset gård Gärdsjöbo rågång gräns
  Kalilampa tjärn Oxelösund gård Gärdsjömossen mosse
  Kalilampa tjärn /Se Oselösund stuga Gärdsjömossen mosse
  Kalvmossen mosse Polacktorp gård Halmhuset lada
  Kalvtjärn tjärn Polacktorp torp Halvarsmossen mosse
  Kampmoren terräng Pollacktorp traktnamn Halvarsmossen mosse
  Kafesudden udde Primstorpet torp Hampmossen mosse
  Katthålsmossen mosse Prästgården kyrkoherdeboställe Hamptjärn förr tjärn (nu utdikat)
  Kavelbromossen mosse Robsamstorp gård Hansfallet skogsfall
  Kavelbron bro Robsamstorp gård Hanåsen ås, skogstrakt
  Ki-llebosiön se Söndagssjön sjö Robsamstorp se 1 Storbäcken traktnamn Haraldsmossen mosse
  *Killingsjö sjö Röjningen gård Haraldstjärn tjärn
  Kiälle Siön se Källsjön sjö Röjningen torp Hedströmmen älv
  Klosslångmossen mosse Sjötorpet t Hedströmmen, se Lumån o Nyforsån å
  Klosstjärnen tjärn Sjöändan gård Hemfallet åker
  Klosstjärnen tjärn Sjöändan torp Hemsjön sjö
  Klosstjärnen tjärn Sjöändstorpet torp Herrbergs hällar berg
  Klosstjärnen tjärn Skogsskolan förr herrgård Hillbo-Karins botten kolbotten
  Kloten se Ljustjärn tjärn Skomakartorp t Holmens hage hage
  Klunkohäll skogsmark Skommargården gård Hundtjärn = Lilla Abborrtjärn sjö
  Knulfallet terräng Skottes gård Hundtjärn tjärn
  Kolos-Brännvik vik +Skottes = Kivsta gård Hyttbacken backe
  Kopaåsen höjd Skottorp gård Hällfallsberget berg, skogstrakt
  Korg longen se Korslången, Stora sjö Skottorp gård Hällsjön sjö
  Korslång se Malingsbosjön sjö Skottorp traktnamn Hällsjön sjö
  Korslången, Stora sjö Skräddartorp gårdar Hälsingbotten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Skräddartorp, Norra torp Hängtjärn sjö
  Korslången, Stora sjö Skräddartorp, södra torp Hängtjärn tjärn
  Korslången, Stora sjö Slättorp gård Hästfallet skogstrakt
  Korslången, Stora sjö Slättorp gård Hästfallsbackarna backar
  Korslången, Stora sjö Slättorp, se 1 Skottorp traktnamn Hästfallskärr kärr
  Korslången, Stora sjö Snarhem gård Hästsundet sund
  Korslången, Stora sjö Snarhem torp Hästsundet sund
  Korslången, Stora sjö Spannfallet gård Hästtjärn tjärn
  Korslången, Stora sjö Spannfallet torp Hästtjärnsmossen mosse
  Korslången sjö Stockforsen gård Hökmossen mosse
  Stora Korslången sjö Stockforsen gård Hökmossen mosse
  Korslången, Stora sjö Stockforsen, Lilla torp Indelningslinjerna skogslinje
  Korslången, Stora sjö Storbäcken traktnamn Ishavet tjärn
  Korslången, Stora sjö Stockforsen, Stora gård Itala, Lilla ängsmark
  Korslången, Stora sjö Stormossen lht Itala, Stora ängsmark
  Korslången, Stora sjö Sunds gård Jacko hällar berghällar
  Korslången se Malingsbosjön sjö Sunds torp Jersjön sjö
  *Korslången se St. Korslången sjö Sången gårdar Kalilampa sjö
  Kårslången Lacus se Stora Korslången sjö Sången by Kalilampa tjärn
  Kårs Långs Holmen se Storön holme Sången, Norra torp Kalkfallet skogstrakt
  Korslångsholmen holme Sången, Södra gård Kalvtjärn sjö
  *Korslångsholmsröset gränsmärke Sångtorp gård Kalvtjärn del av Nyforsån
  Korslångsnäs udde Sångtorp torp Kalvtjärn tjärn
  *Korslångsön se Storön ö Tacktorp gård Kampbacken backe
  *Korslångsön se Storön ö Tacktorp förr torp Kampbackmossen mosse
  *Korslångsön(=Storön?) ö med gränsrös Tacktorp se 1 Nyhammar traktnamn Kampmossen mosse, skogstrakt
  Kullnäsudden udde Talltorp gård Kampviken vik
  Kungslugnet del av Hedströmmen Talltorp torp Kapellbacken kulle
  Kurrmossen mosse Trädgårdsstuga stuga Karl Ers lada lada
  Kvarnberget berg Valborgstorp gård Karrbron bro
  Kvarndammen damm Walborgstorp förr torp Kasttjärn tjärn
  Kvarnfallet ägomark   Kattkullen sandkulle, skogstrakt
  Kvarntjärnen tjärn   Kavelbrokärret kärr
  Kvarntjärnen tjärn   Kavelbron bro
  Kvarntjärnen tjärn   Kavelbroskogen skogstrakt
  Kvarntjärnsbäcken bäck   Kivstalinjen skogsgräns
  Kvarntjärnsmossen mosse   Kivstavägen väg
  Kvarnåsen höjd?   Klampenborg gammal timmerupplagsplats
  Kyfallsberget berg   Klockartäppan åker
  Kyrkviken vik   Klosstjärn sjö
  Kårslångsholmen se Storön ö   Klosstjärn tjärn
  Källhagen terräng   Klosstjärn tjärn
  Källhagen terräng   Klosstjärnsåsen åse
  Källsjön sjö   Klotvägen väg
  Källsjön sjö   Klunkohäll berg
  Källsjön sjö   Knulfallet åkermark
  Käringberget berg /Se   Koja koja
  Lacus Malungbo se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö   Kojfallet skogsfall
  Ladmossen mosse   Kolarmossen, Lilla mosse
  Lakti vik   Kolarmossen, Stora mosse
  Lakti tjärn /Se   Kolkärret åker
  Lamansholmen f.d. holme?   Kopparbosjön = Övra Malingbrosjön sjö
  Lappheden terräng   Korslången, Stora sjö
  Lavertjärnen tjärn   Korslången, Stora sjö
  Laxtjärnen tjärn   Korslången, Stora sjö
  Laxtjärnen tjärn   Korslångsnäset udde
  Laxtjärnsberget berg   Kravedsberget berg
  Laxtjärnskroken strandområde   Kravedshål gammal fäbod
  Legranäset näs   Kravelsberget höjd
  Legranäsviken vik   Kringelmossen mosse
  Lekmossen mosse   Krokbacken backe, skogstrakt
  Lill-pers kärr kärr   Kroken skogstrakt
  Linsten se Lumsen Saknas   Krokotallsfallet skogsfall
  Ljustjärn tjärn   Kullarne kullar och skogstrakt
  Ljustjärnen tjärn   Kullnäs udde udde
  Ljustjärnsheden hed   Kumpo ängsmark
  Lumsbacken höjd o. triangelpunkt   Kungslugnet plats i Nyfors
  Lumsberget berg   Kunkagimes vik vik
  Lumsdalen terräng   Kurrmossen mosse
  Lumsen sjö   Kurrmossen mosse
  Lumsen sjö   Kurrmossen mosse
  Lumsen sjö   Kurrtorpsröjningen hagmark
  Lumsen sjö   Kutbyvägen väg
  Lumsen sjö   Kutmossen mosse
  Lumsen sjö   Kvarnbacken backe
  Lumsen sjö /Se   Kvarnberget höjd
  Lumsen sjö /Se   Kvarnbron bro
  Lumsån å   Kvarnbäcken bäck
  Lumsån å /Se   Kvarnbäcken bäck
  Lustigkullen höjd   Kvarndammen damm
  Långhällarna höjd   Kvarndammen damm
  Långhällsbäcken bäck   Kvarnfallet ängsmark
  Långhällsmossen mosse   Kvarnhagen hage
  Långmossen mosse   Kvarnänget plats i Nyfors
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn sjö
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn sjö
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn sjö
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn tjärn
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn tjärn
  Långvattnet sjö   Kvarntjärn tjärn
  Långvattnet sjö   Kvarntjärnsbäcken bäck
  Långvattnet sjö   Kvarntjärnsmossen mosse
  Långvattnet sjö   Kvarntjärnsåsen ås
  Långvattnet sjö   Kvarnåsen höjd
  Långvattnet sjö   Kyrkviken vik
  Långvattnet sjö   Kålgården åker
  Långvattnet se Malingsbosjön sjö   Källhagen hage
  Långvattnet se Malingsbosjön sjö   Källhedarna skogstrakt
  Lämossen mosse   Källsjön sjö
  Lövtjärnen tjärn   Källsjön sjö
  Lövtjärnen tjärn   Källsjön, Nedre sjö
  Lövtjärnsberget berg   Källsjön, Övre sjö
  Lövtjärnsbäcken bäck   Källstormossen mosse
  Lövudden udde   Käringberget berg
  Mahln se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö   Käringmossen mosse
  Malingen sjö /Se   Lakti vik
  Malingen sjö /Se   Laktilandet skogstrakt
  Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjöar   Lakti röjning skogstrakt
  Malingsbosjön, Nedra o. Övra sjöar   Laktis änge skogstrakt
  Malingsbosjön sjö   Lamossholmen halvö
  Malingsbosjön sjö   Lappheden hed
  Malingsbosjön sjö   Lapptjärn tjärn
  Malingsbosjön, Nedra sjö   Lavertjärn sjö
  Malingsbosjön, Övra sjö   Lavertjärn tjärn
  Övre Malingsbosjön sjö   Laxtjärn sjö
  ?Malingsbosjön, Övre sjö   Laxtjärn tjärn
  Malingsbosjön, Övre sjö   Laxtjärnsberget berg
  Malingsbosjön, Nedra och Övra sjö   Laxtjärnsbron bro
  Malingsbosjön, Övra sjö   Legranäsbäcken bäck
  Malingsbosjön, Övra sjö   Legranäset kärr- och skogstrakt
  Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjöar   Legranäsudden udde
  Nedre Malingsbosjön sjö   Lekmossbäcken bäck
  Malingsbosjön, Nedre sjö   Limtorget plats i Nyfors
  Malingsbosjön, Nedra sjö   Lindbergs hage förr hage, nu skogsmark
  Malingsbosjön, Nedra sjö   Lindsgärdet åker
  Malingsbosjön (tid. *Malunger) sjö /Se   Linjefallet skogsfall
  Malingsbosjön sjö /Se   Linjefallskogen skogstrakt
  Malingsbosjön sjö /Se   Ljustjärn sjö
  Malingsbosjön (f. Malungen) sjö /Se   Ljustjärn tjärn
  *Malingsbosjön se Nedre Malingsbosjön sjö   Ljustjärnsbacken backe och skrogstrakt
  Malingsbosjön se Övre o. Nedre Malingsbosjön sjö   Lortbroskogen skogstrakt
  Malingsboån vattendrag   Lortpussen sjö
  Malingsklack triangelpunkt   Lumsbacken höjd (triangelpunkt)
  *Malingskull kulle   Lumsbacken berg
  Mali Siön se Malingsbosjön, Nedra sjö   Lumsbackröjningen hagmark
  Malmbergstjärnen tjärn   Lumsberget höjd
  Malmfallshällan terräng   Lumsberget berg
  Malmsjön se Malingsbosjön sjö   Lumsdalen ravin
  Malsiön se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö   Lumsen sjö
  Malsiön se Malingsbosjön, Nedre sjö   Lumsen sjö
  Malungbosjön se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö   Lumsskogen skog
  Malungen (nu Malingsbosjön) sjö /Se   Lumsån å
  *Maluner sjö /Se   Lumsån å
  Mellanmossen mosse   Lumsån å
  *Mellantjärnen se Hammartjärnen tjärn   Lusthuskullen ås
  Mellantjärnen tjärn   Lustigkullen ås
  Mickelsmossen mosse   Långa viken vik
  Midsommartjärnen tjärn   Långerkulle bergkulle
  Mossbromossen mosse   Långkärret kärr
  Noret sund   Långmossen mosse
  Norrtjärnen tjärn   Långvattnet sjö
  Norsmossen mosse   Långvattnet sjö
  Norstjärnen tjärn   Långvattnet sjö
  Nyforsberget berg   Lönnsvakärret kärr
  Nyforsån å   Lövtjärn tjärn
  Nyhammarsdammen damm   Lövtjärn sjö
  Näckmossen mosse   Lövtjärnsberget berg
  Näsberget berg   Malingen sjö
  Näset, Norra udde   Malingsboklack höjd (triangelpunkt)
  Näset, Södra näs   Malingsboklack berg
  Näsudden udde   Malingsbosjön, Nedra sjö
  Näverbotten terräng   Malingsbosjön, Nedra sjö
  Ockodal dal   Malingsbosjön, Övra sjö
  Orrkiärnarne se Örtjärn tjärn   Malingsbosjön, Övra sjö
  *Orrleksmosseröset gränsröse   Malingsboskog skogsmark
  Orrtjärnen tjärn   Malingsboskogen skog
  Orrtjärnen tjärn   Malingsboån älv
  Orrtjärnskyrkan sten?   Malingsklack berg
  Pjäkahällan höjd   Malmbergsbacken backe
  Prästhagen hagmark   Malmbergstjärn sjö
  Putten tjärn   Malmbergstjärn tjärn
  Putten göl   Malmfallshällan höjd
  Rackamossen mosse   Malmtjärn = Malmbergstjärn tjärn
  Rackamossen mosse   Mastorpet förr torp, nu skogstrakt
  Rackarmossen mosse   Masåsen ås
  Ruddammen damm   Mellangärdet åker
  Rumpviken vik   Mellansjöberget berg
  Rutmossen mosse   Mellansjön = Mellantjärn sjö
  Rågåsen ås   Mellansjöröjningen skogstrakt
  Rågåstjärnen tjärn   Mellantjärn sjö
  Rödfärgmossen mosse   Mellantjärn sjö
  Rödmossbäcken bäck   Mickelsmosse mosse
  Rödmossviken vik   Midsommartjärn sjö
  Römossen mosse   Midsommartjärn tjärn
  Sandviken vik   Mossbromossen mosse
  Sandviken vik   Mossbron bro
  Sandviken vik   Mosstjärn tjärn
  Skedsjön sjö   Mätningslinjerna skogslinje
  Skedsjön sjö   Noret sund
  *Skibäcken bäck   Noret sund
  *Skibäcken å   Norrland åker
  Skien sjö   Norrtjärn sjö
  Skien sjö   Norrtjärn tjärn
  Skiesiön se Skedsjön sjö   Norstjärn sjö
  Skie son se Skien sjö   Norstjärn tjärn
  Skien Lacus se Skedsjön sjö   Notholmen holme
  Skikalven tjärn   Nybons fall skogstrakt
  Ski-Långviken vik   Nybrofallet skogstrakt
  Skin se Skisjön sjö   Nyforsberget höjd
  Skinnarsjön del av Malingsbosjön   Nyforsberget berg
  Skisjön sjö   Nyforsån å
  Skogseldsberget berg   Nyforsån å
  Skogstjärnen tjärn   Nyhammarsdammen damm
  Skommarmossen mosse   Nyhammarshagen hage
  Skommartjärnen tjärn   Nyhammarsstreken fors
  Skommarviken vik   Nyhammarstäkten hage
  Skottholmen halvö   Nyhammarsvägen väg
  Skotttjärnen tjärn   Nyhammarsån del av Hedströmmen
  Skräddartorpsfallet terräng?   Nyladåkern åker
  Skröpbacken terräng   Nymossen mosse
  Skåptjärnen tjärn   Nymossen åker
  Slogmossen mosse   Nymosslogen lada
  Slogmosstjärnen tjärn   Näckmossen mosse
  Lilla Sochnen Siön se Söndagssjön sjö   Näset näs
  Lilla Socknan se Söndagssjön sjö   Näset åker
  Sorsun, Lille se Söndagssjön sjö   Näset, Norra skogstrakt
  Spannfallet terräng   Näset, Södra skogstrakt
  Spikberget berg   Ockodal skogstrakt
  Sprängarberget berg   Orrtjärn sjö
  Stenbrottet stenbrott?   Orrtjärn tjärn
  Stentjärnen, Lilla tjärn   Oxögat tjärn
  Stentjärnen, Stora tjärn   Persborg förr lusthus
  Stenåsen ås   Persborgsudden udde
  Stenänget sank mark   Pir Emmas botten kolbotten
  Stora bäcken bäck   Pir Emmas koja kolkoja
  Storbäckstjärnen tjärn   Pjäka hällen häll
  Storbäcksön ö   Pollakberget berg
  Storheden hed   Pollakbäcken bäck
  Stormossbäcken bäck   Pollackmoren skogstrakt
  Stormossen mosse   Pollaktorp vinterväg vinterväg
  Stormossen mosse   Prästbron bro
  Stormossen mosse   Rackamossen mosse
  Stormosstrakten terräng   Ratanita sjöstrand
  Storstupet stup   Ribergs röjning skogstrakt
  Stortjärn tjärn   Riddarhytte rågång gräns
  Stortjärnen tjärn   Rigärdet gärde
  Storön ö   Rilogen lada
  Storön ö   Ropudden udde
  Storön holme   Ruddammen kärr
  Storön ö   Ruddammsfallet förr skogsfall, nu skogstrakt
  Storön ö   Rumpkärret kärr
  Storön ö   Rutmossen mosse
  Storön ö   Ruttmossen mosse
  ?Storön se Korslångön ö med gränsröse   Råggärdet åker
  Strömmingsdalen dal   Rågåsen ås
  Styggsjöbergsröset gränsröse   Rågåstjärn sjö
  Sundsheden hed   Rågåstjärn tjärn
  Sundsmossen mosse   Rävåsen grusås, skogstrakt
  Svartbäcken bäck   Rödmossen mosse
  Svarttjärn tjärn   Rödmossviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Röjnings Pina backar
  Svarttjärnsmossen mosse   Sandviken vik
  Svartviken vik   Sandån å
  Svarvartjärnen tjärn   Sibirien lada
  Svinmossen mosse   Silverputten tjärn
  Syrfallsbäcken bäck   Simmelviken vik
  Syrfallsmossen mosse   Sjögärdet åker
  Sångarberget berg   Sjömossen mosse
  Sånga(r)berget se Sångarkullen höjd   Sjöändsviken vik
  Sångarbergsmossen mosse   Sjöändsvägen, Gamla väg
  Sångarbäcken bäck   Sjöändsvägen, Nya väg
  Sångaren, Stora och Lilla sjöar   Sjöänds vägskillnad vägskäl
  Sångaren, Lilla sjö   Skarpfallet fall
  Sångaren, Stora sjö   Skedkalven sjö
  Sångaren, Lilla o. Stora sjöar   Skekalven sjö
  Sångaren, Lilla o. Stora sjöar   Skedsjön sjö
  Sångaren (L. o. St.) sjöar   Skibergens koja fiskarstuga
  Sångaren, Stora sjö   Skien = Skisjön sjö
  Sångaren, Stora sjö   Skinnarn = Skinnarsjön sjö
  Sångaren, Lilla sjö   Skinnarsjön sjö
  Sångaren, Stora sjö   Skinnarsjön sjö
  Sångaren, Lilla och Stora sjöar /Se   Skisjön sjö
  Sångarren St:a o. L:a sjöar /Se   Skogeldsberget berg
  Sångaren sjö /Se   Skogeldsbergsdalen skogstrakt
  ? Sångaren se Sången sjö   Skogstjärn sjö
  Lilla Sångaren se Sångaren sjö   Skogstjärn tjärn
  Stora Sångaren se Sångaren sjö   Skofallet svedjefall
  *Sångare Tall gränsmärke   Skommarhålet vik
  Sångare Tall se Sångartallen gränsröse   Skommarstugbacken skogstrakt
  Sångarkullen (=Sånga(r)berget) höjd   Skommartjärn sjö
  Sångartallen gränsröse   Skommartjärn tjärn
  Sångdalen dal   Skottjärn sjö
  Sången Lacus se Sångaren, Stora sjö   Skottjärn tjärn
  *Sången (=Sångaren ?) sjö   Skottmossen mosse
  *Sången se Sångaren sjö   Skottorpmossen mosse
  Sångtorpberget berg   Skottropvägen väg
  Säljtjärnen tjärn   Skräddartorpsån å
  Söndagssjön sjö   Skräddartorpsån å
  Söndagssjön sjö   Skröpbotten kolbotten
  Söndagssjön sjö   Skåpet skogstrakt
  Söndagssjön sjö   Skåpet tjärn
  Söndagssjön sjö   Skåptjärn sjö
  Söndagssjön sjö /Se   Skåptjärn = Skåpet tjärn
  Tallåsen höjd   Slettengrens holme holme
  Tallåsmossen mosse   Slogfallskullar skogstrakt
  Tarvamossen mosse   Smeddammen damm
  Tillnäset udde   Smedens kärr kärr
  Tiärn se Stortjärn tjärn   Smällgrinden grind
  Tjäderleken skogsmark   Smörhålet mosse
  Tjärmossåsen ås   Snöfallshällen berghäll
  Tjärn se Stortjärn tjärn   Solskensberget berg
  Tolle wijk se Grenviken vik   Spannfallsvägen väg
  Trollberget berg   Spikberget berg
  Trollgranen gran?   Spikdalen skogstrakt
  Trollporten naturformation?   Spiken = Spikåsen skogstrakt
  Trollputten tjärn   Spiktjärn tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Spikåsen skogstrakt
  Trolltjärnen tjärn   Sprängarberget berg
  Trolltjärnsrönningen terräng   Sprängberget = Sprängarberget berg
  Tun-Annikas hål tjärn   Stackbotten kolbotten
  Täjpa sumpmark   Stackfallet skogstrakt
  Uvberget berg   Stavas kärr kärr
  Vackermossen mosse   Stentjärn sjö
  Vallbergsviken vik   Stentjärn tjärn
  Vantmossen mosse   Stockforsbron bro
  Vargheden hed   Stockforshagen förr hage, nu skogsskifte
  Vilänget strandområde   Stockforsstreken fors
  Vita mossen mosse   Stockforsån del av Hedströmmen
  Vålberget berg   Storbäcken bäck
  Vålberget berg   Storbäckstjärn sjö
  Vålbergsbäcken bäck   Storbäckstjärn tjärn
  Vålfallet terräng   Storbäcksön ö
  Årslången se Korsslången, Stora sjö   Storbäcksön ö
  Älgkällan källa   Storheden skogsskifte
  Älgmossen mosse   Storhedstjärn tjärn
  Örtjärn sjö   Storkärret kärr
  Östertjärnen tjärn   Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormosslandet skogstrakt
      Stor sten sten
      Storstensfallet, Norra skogstrakt
      Storstensfallet, Södra skogstrakt
      Storstupet stup
      Stortjärn sjö
      Stortjärn tjärn
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strömmingsbackarna backar
      Strömmingskärret kärr
      Stupet, Lilla fall
      Stupet, Stora fall
      Stycksjön sjö
      Styggtjärn sjö
      Ställberget åker
      Sundsbron bro
      Sundsheden skogstrakt
      Svanfallet skogstrakt
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svarvarmoren skogstrakt
      Svarvarmorfallet skogstrakt
      Svarvarmorns koja kolkoja
      Svarvartjärn sjö
      Svarvartjärn tjärn
      Svinmossen mosse
      Svinmossfallet skogstrakt
      Syrfallet skogsfall
      Syrfallsbäcken bäck
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sångaberget höjd (triangelpunkt)
      Sångaberget berg och skogstrakt
      Sångarbergsmossen mosse
      Sångaren, Lilla sjö
      Sångaren, Lilla sjö
      Sångaren, Stora sjö
      Sångaren, Stora sjö
      Sångarkalven tjärn
      Sångarlandet strand
      Sångarlandet, Stora skogstrakt
      Sångarröjningen skogstrakt
      Sångarsjölandet = Sångarlandet strand
      Sångartall förr tall, nu stubbe
      Sångartäkten = Sångtäkten förr »slog», nu skogstrakt
      Sångarbackarna backar och skogstrakt
      Sångbron bro
      Sångdammen damm
      Sång-Hemsjön = Hemsjön sjö
      Sångkalven = Sångarkalven tjärn
      Sångmossen mosse
      Sångtorptäkten förr »slog», nu skogstrakt
      Sångtäkten förr slog, nu skogstrakt
      Sångvägen väg
      Sälgtjärn sjö
      Sälgtjärn tjärn
      Söndagssjön sjö
      Söndagssjön sjö
      Tack-Anderses backe backe
      Tallamesens berg berg
      Tallberget höjd
      Tallberget berg
      Tallrotfallet skogstrakt
      Tarvamossen mosse
      Tillnäset kärr
      Timmerkojan koja
      Timmeråsarna berg och skogstrakt
      Tjärnbackarna backar
      Tjärnmossen mosse
      Tjärnmossåsen ås
      Torpfallet skogstrakt
      Torpfallet, Västra skogstrakt
      Torpfallet, Östra skogstakt
      Torpheden skogstrakt
      Torpheden åker
      Torsells fall förr svedjefall, nu skogstrakt
      Trollberget by
      Trollputten tjärn
      Trolltjärn sjö
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnsbacken backe
      Trolltjärnsberget berg
      Trolltjärnshagen hage
      Trolltjärns röjning skogstrakt
      Trädesåkern åker
      Trädgårdskärret kärr
      Träsfallet skogstrakt
      Tunanickas skogsfall
      Tunamickas hål skogstrakt
      Tyskfallbackarna backar
      Tyskfallbackarna, Nedre skogstrakt
      Tyskfallbackarna, Övra skogstrakt
      Tyskfallet, Nedre skogstrakt
      Täjpa sumpmark
      Täktbackarna åker
      Täktfallet förr slog, nu skogstrakt
      Täppan åker
      Uvberget berg
      Vackermossen mosse
      Vackermosskärret kärr
      Vagnsbron bro
      Vallbergs vik vik
      Vallgatan väg
      Vantmossen mosse
      Vargheden skogstrakt
      Vatthusvreten åker
      Vita bron bro
      Vita mossen mosse
      Vårdberget = Bondberget berg
      Vårfallsbäcken bäck
      Väckalampa sjö
      Väckalampa tjärn
      Västerbyröjningen hagmark
      Älghällarna skogstrakt
      Älgkällan källa
      Ängfallet skogstrakt
      Ängsbäcken bäck
      Ängsfallet = Ängfallet skogsfall och skogstrakt
      Öhålet djupt ställe i Malingsbosjön
      Östertjärn sjö
      Östertjärn tjärn

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.