ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderbärke socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 406 Naturnamn : 1414 Bebyggelsenamn : 1099 Naturnamn : 1821
Söderbärke sn Abborrboberget berg Söderbärke sn Saknas Abbarbo gatan utfartsväg
Söderbärke sn Abborrtjärn tjärn Söderbärke sn Abbarbo hällarna klipphällar
Söderbärke snr Abborrtjärn tjärn Söderbärke sn Abborrtjärn sjö
Söderbärke snr Abborrtjärnen tjärn Söderbärke socken Abborrtjärn tjärn
Söderbärke sn Abborrtjärnen tjärn Söderbärke sn Abborrtjärn sjö
Söderbärke sn Abborrtjärn tjärn Söderbärke socken Abborrtjärn tjärn
Söderbärke sn Abborrtjärnen tjärn Söderbärke sn Abborrtjärn sjö
Söderbärke sn Abborrtjärnen tjärn Söderbärke sn Abborrtjärn tjärn
Söderbärke sn Abborrtjärnen tjärn Söderbärks märkare inbyggarbeteckning Abborrtjärnsberget berg
Söderbärke sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Abbarbo gård Adolfsgruvan gruvhål
Söderbärke sn Abborrtjärnsbäcken bäck Abbarbo gård Alanite gammal åker, nu skogskifte
Söderbärke sn /Se Alanite skogsskifte /Se Abbarbo gård Albacksjön tjärn
? Söderbärke sn /Se Albacksberget berg Abborrbo gård Albotten, Lilla kolbotten
? Söderbärke sn /Se Albackssjön sjö Abrams gård Albotten, Stora kolbotten
? Söderbärke sn Albäcken bäck Abrams gård Albäcksfallet svedjefall
Söderbärke sn Albäcksviken vik Abrahams gård Albäcksviken vik
Söderbärke sn Alderbrokärret kärr Aldernäset gård Alderbacken backe
Söderbärke sn Alderbäcken bäck Aldernäset gård Alderbotten kolbotten
(Söder)bärke sn Alderbäcken bäck Aldernäs Karins stuga stuga Alderbotten, Västra kolbotten
? Söderbärke sn Alderkärret kärr Allmostäppan gård Alderbotten, Östra kolbotten
Söderbärke sn(r) Aldernäset udde Anders Hinders gård Alderhagen hage
Söderbärke sn Aldertjärn tjärn Anders Hinderses gård Aldertjärn sjö
Söderbärke sn /Se *Aldertjärnberget berg Anders Jans gård Aldertjärn tjärn
Söderbärke sn(r) *Aldertjärnen tjärn Anders Karls torp Aldertjärn, Lilla tjärn
Söderbärke sn(r) Aldertjärnen tjärn Anders Lars gård Aldertjärn, Stora sjö
Söderbärke sn /Se Aldertjärnen tjärn Anders Lars gård Aldertjärn, Stora tjärn
Söderbärke sn Aldertjärnen, Lilla tjärn Andersols gård Allmostäppan åker
Söderbärke sn Aldertjärnen, Stora tjärn Annelund stuga Alvikberget berg
Söderbärke sn Aldertjärnsbäcken bäck Annelund gård Andersgruvan gruvhål
Söderbärke socken Aldertjärnskullerna höjder Arken stuga Annsjöarna tjärnar
Söderbärke sn Alviksberget berg Aspmoren torp Arons berg skogsskifte
Söderbärke sn Andsjöarna sjöar Aspmoren gård Arsibäcken bäck
Söderbärke sn *Arneboberget berg Backbotten stuga Arvlingsjön sjö
Söderbärke sn *Arsjön, se Garsjön del av Garsjön Backbotten gård Arvlingssjön sjö
Söderbärke sn Arsmossen mosse Backen gård Arvlinguddarna udde
Söder- och Norrbärke snr Arvlingen tjärn Backgården villa Arvlingängarna mosse
Söderbärke sn Arvlingudden udde Backgården gård Aspbotten kolbotten
Söderbärke o. Norrbärke snr Arvlingängarna myr Baggmossen, Lilla gård Aspkvistmossen mosse
Söderbärke sn /Se Aspkvistmossen mosse Barkbacken stuga Aspmorgrinden grind
Söderbärke sn /Se Aspudden udde Barkbacken gård Aspriset hage
Söderbärke snr Norra Barken sjö Barktäkten gård Aspudden udde
Söderbärke o. Norrbärke snr Baggmossen, Lilla mosse Bastu stuga Aspudden udde
Söderbärke sn Baggmossen, Stora mosse Bastutäppan stuga Avundskya åker
Söderbärke sn Barackmossen mosse Berget gård Avundstäppan åker
Söderbärke sn Barken, Norra sjö Berget torp Backbotten åkrar och skogsskifte
Söderbärke sn Barken, Södra sjö Berget gård Backhagen hage
Söderbärke sn Barken, Norra sjö Berghem villa Backladan lada
Söderbärke sn Barken, Norra sjö Berghill villa Backladåkrarna åkrar
Söderbärke sn Barken, Södra sjö Berghill avs. Backröjningen åker
Söderbärke snr Barken, Norra sjö Bergströms gård Backtäkten åker
Söderbärke sn Barken, Norra sjö Billsjön bruk Baggmossen, Lilla mosse
Söderbärke sn Norra Barken sjö Billsjön by Baggmossen, Lilla mosse
Söderbärke sn Barken, Södra sjö Billsjöskog skog Baggmossen, Stora mosse
Söderbärke sn Barken, Södra sjö Billsjöskog skogsmark Baggmossen, Stora mosse
Söderbärke sn Barken, Södra sjö Björkberg gård Bakenbergshagen hagmark
Söderbärke sn Barken, Norra sjö Björkberg gård Barken, Norra sjö
Söderbärke sn /Se Barken, Södra sjö Björkberget by Barken, Norra sjö
?Söderbärke nu sn Barken, Norra sjö Björkberget, Nedre gård Barken, Norra sjö
Söderbärke sn /Se Barken, Södra sjö Björkberget, Övre gård Barken, Södra sjö
Söderbärke sn /Se Backen sjö /Se Björkeborg villa Barken, Södra sjö
Söderbärke sn /Se Barken, Norra sjö Björken villa Bartjärberget berg
Söderbärke sn /Se Barken, Södra sn Björken gård Bartjärn sjö
Söderbärke sn /Se Barken, Norra och Södra sjöar Björkens gård Bartjärn sjö
Söderbärke sn /Se Barken, Norra sjö /Se Björkhagen stuga Bartjärnsberget höjd
Söderbärke sn /Se Barken, Norra o. Södra sjöar /Se Björkhagen gård Bastbäcken bäck
Söderbärke sn /Se Barken, Norra o. Södra sjöar /Se Björklid stuga Bastubacken backe och ängsmark
Söderbärke sn /Se Barken, Norra o. Södra sjöar /Se Björklid villa Bastuberget berg
Söderbärke sn /Se Barken sjö Björklid lht Bastuhagen hage
Söderbärke sn /Se Barken, Norra sjö Björkliden gård Bastutomten åker
? Söderbärke prästgård Saknas Barken, Södra sjö Bjrökliden villa Bastutäppan åker
vestbyggare inbyggarbeteckning /Se Barken, Norra sjö Björkliden stuga Bastuviken vik
Abborrbo förr gård Barken, Norra sjö Björkliden villa Bastuviken vik
*Anders arva rud Saknas Barken, Norra sjö Björkliden avs. Bastuåkern åker
*Andres arua rwd Saknas Barken, Södra sjö Björkängen stuga Bergbotten kolbotten
*Andres arva rud Saknas Barken, Södra sjö Björkängen gårdar Bergbotten kolbotten
Arnebo gd Barken, Södra och Norra sjöar Björs gård Bergbotten kolbotten
Arnebo gd /Se Barken, Norra sjö Björs gård Bergbotten kolbotten
Berkeberg bergslog Barken, Södra sjö /Se Björsbo by Bergbotten, Nedra kolbotten
Berkeberg bergslag /Se Barken, Södra sjö Björsbo by Bergbotten, Övra kolbotten
Billsjö förr hytta /Se Barken sjö /Se Blomkvists koja kolkoja Bergbotten kolbotten
Billsjön by /Se Bartjärnen tjärn Blomsteränget gård Berg-Eriks täppa ängsmark
Björsbo by /Se Bartjärnen tjärn Blomsteräng gårdar Bergkällan källa
Björsbo by /Se Bartjärnsberget berg Bodum by Bergmossen mosse
»Boda by? Bastbäcken bäck Bogården gård Bergskolningshagen hagmark
*Boda by? Bastuberget berg Bomans gård Bergtjärbäcken bäck
*Boda by? Bastuviken vik Bottenheden stuga Bergtjärn sjö
*Boda Saknas Bergtjärnen tjärn Bottenheden gård Bergtjärn tjärn
*Boda by? /Se Bergtjärnen tjärn Bredsjön t Bergtjärn tjärn
Bredsjövreten förr torp? Bergtjärnen tjärn Brittelund villa Bergtjärn tjärn
Bromsbergstorp förr torp? Bergtjärnmossen mosse Brobergs gård Bergtjärnuddarna skogsskifte
Bromsens förr gård Bergviken vik Bromans gård Bergtäkten ängsbacke
»brunwitzarwit» Saknas Berke vall gammal tingsplats /Se Bromsberg gård Bergtäppan åker
*Brunwitzarwit Saknas Bikupsåsen höjd Bromsberget torp Bergviken vik
*Brunwitzaret Saknas Bille siön, se Billsjön Saknas Bromsens gård Billsjön sjö
*Brunwitzarwit Saknas /Se *Billsjöberget berg /Se Bromsens gård Billsjön sjö
»Brunwitzarwit» försv. beb /Se Billsjödamm, se Billsjön sjö o. gränsröse Brostugan stuga Billsjön sjö
Bråtens förr gård Billsjödamm damm Brostugan stuga Billsjöuddarna skogsskifte
Bäckänget förr torp *Billsjödamm sjö Brovaktstugan, se 10 Huggnora Saknas Bisens allmänning skogstrakt
Danskbo by /Se Billsjödammen, se Billsjön sjö Brovaktstugan, se 48 - 49 Sörbo Saknas Bjursjön, Lilla sjö
Danskbo by /Se *Billsjödammsröset gränsmärke Brovaktstugan stuga Bjursjön, Lilla sjö
Davids förr gård Billsjön sjö Brovaktstugan stuga Bjursjön, Stora sjö
Djupviken förr gård? Billsjön sjö Bruksgårdarna bostadslägenhet Bjursjön, Stora sjö
?Finngården gård /Se Billsjön sjö Brusdal villa Björkbotten kolbotten
Finnmark Saknas /Se Billsjön sjö Brusgård villa Björkbotten kolbotten
Flatnan gårdar Billsjön sjö Brushaga villa Björkgärdet åker
Gamla hyttan förr gård Billsjön sjö Brushaga gård Björkholmen holme
Ginanbo gd /Se Billsjön sjö Brushagen gård Björkkolningen hagmark
Ginanbo by Billsjön sjö Bruskens gård Björkvreten åker
Gläfse by Billsjön sjö Bruskens gård Björkänge åker
Gläfse gd Billsjön sjö Bruskens gård Björnbotten kolbotten
Gläfse gård Billsjön sjö Bruskens gård Björnbotten, Lilla kolbotten
Gläfse by Billsjön sjö Brustorpet Saknas Björnbotten, Stora kolbotten
Gläfse gd Billsjön sjö Brustorpet förr gård Björnhålet vik
Gläfse by /Se Billsjön sjö Brustorpet gårdar Björnhålet skogsskifte
Gläfse by /Se ?Billsjön sjö o. gränsmärke /Se Bråten gård Björnhålet vik
*Gratobor Saknas /Se Billsjön sjö /Se Bråten gård Björnmossarna mossar
*Gratobor Saknas ?Billsjön sjö /Se Brättbacken stuga Björnmossen mosse
Gropen förr gård? Billsjön sjö Brättbacken gård Björnviken vik
Gråkärret lht /Se Billsjöudderna uddar Burktomten gård Björsbobackarna backar
Gråsveden lht /Se Bilsiödam, se Billsjön sjö Busjön, Lilla torp Björsbobäcken bäck
Gråå-ån, Stora gård Bilsjödamm, se Billsjön sjö Busjön, Lilla gårdar Björstjärn tjärn
Gråån gd /Se Bishålet sank mark Busjön, Stora skola och lht Bladtjärn, Stora sjö
Gärdsjöbo förr hytta /Se *Biurtierns Rööset gränsrös Busjön, Stora gård Bladtjärn, Stora tjärn
Gärdsjöbo by /Se *Bjurgölsrören gränsmärken Båthusbacken gård Bladtjärsbacken backe
Gärdsjöbo förr bergsmanshammare /Se Bjursjöbäcken bäck Båthusbacken gård Blanktjärn tjärn
Gärdsjöbo järnbruk /Se Bjursjön, Lilla sjö Bäckers gård Bleketomten åker
Gärdsjöbo by /Se Bjursjön, Stora sjö Bäckgården gård Bockberget höjd
Gärdsjöbosmedjan gårdar /Se Lilla Bjursjön sjö Bäcktomten stuga Bockbergstegen skogsskifte
Hedningagruvan Saknas /Se Stora Bjursjön sjö Bäckängen gård Bocksberget berg
Hedningahyttan Saknas /Se Bjursjön, Lilla sjö Bäckänget torp Bofansen sjö
Hemmingshytta, se Hemshyttan Saknas Bjursjön, Stora sjö Dala villa Bofansen sjö
Hemshyttan by Bjursjöudden område mellan sjöar Dalgården gård Bommarstjärn tjärn
Hemshyttan by *Bjurtjärnen, se Björskärret kärr (tjärn) Dalgården villa Bommarstjärnsberget berg
Hemshyttan by Björkholmen holme Dalsjö gård Bondfallsänge äng
Hemshyttan by *Björkärreröset gränsmärke Dalsjö gård Bondåkrarna åkrar
Hemshyttan by Björnhålet terräng Dalstugan stuga *Borns brodden ed
Hemshyttan by Björnhålsviken vik Dalvik by Borsbrodden vik
Hemshyttan by Björnmossen mosse Dalvik by Borsbrodden vik
Hemshyttan by Björnviken vik Dammsjöudden gård Bottenrumsbotten kolbotten
Hemshyttan by Björnviksudden udde Dammtjärn förr gård, nu torp Bottnen vid Grästjärbäcken kolbotten
Hemshyttan by Björnåsen, Lilla höjd Dammtjärn gård Bottnen vid Kulbergsledet kolbotten
Hemshyttan by Björnåsen, Stora höjd Dammtorp t Bovallen skogsmark
Hemshyttan by Björnängarna terräng Dammtorpet torp Bovallen skogsmark
Hemshyttan by /Se Björskärret kärr Danielslund gård Brandforsbacken backe
Hemshyttan förr hytta /Se Björskärret vik Danielslund villa Brandforsbotten kolbotten
Hemshyttan by Björstjärnen tjärn Danskbo Saknas Brandänge åker och hagmark
Hemshyttan by /Se Bladtjärnen, Lilla tjärn Danskebo gårdar Brandängsberget berg
Hemshyttan by /Se Bladtjärnen, Stora tjärn Danskbo gård Brandängstäppan åker
Hemshyttan by /Se Blanktjärnen tjärn Davids gård Bredsjön sjö
Holvidsboda, se Ulvsbo by Blanktjärnsmossen mosse Davidstorp gård Bredsjön sjö
Hugnora by Bockberget berg Danielstorp förr torp Bredsjön sjö
Hugnora by Bockberget berg Djupvik stuga Bredtjärn tjärn
Hyttgärde gd Bockbergskärret kärr Dullbo by Bredåkern åker
Hällsjöbo förr hytta /Se Bodvallen terräng Dullbo gårdar Brobergs backe backe
Hällsjöbo gård /Se Bodvallstjärnen tjärn Dunderus stuga Brogärdet åker
Hällsjöbo by /Se Bodvallstjärnmossen mosse Dundreö stuga Brokärret kärr
Hällsågen förr gård Bofansen sjö Eldsbäcken, se 1 Ässvallen Saknas Bromsberget höjd
Hötjärnen förr torp Bofansen sjö Edsbäcken gårdar Bromsberget berg
Ingesarvet gd:ar /Se Bofansen sjö Edsbäcken nu stuga Bromsbergskullarna berg
Järsjöbo, se Gärdsjöbo järnbruk Bommarstjärnen tjärn Ekholms gård Bromstjärn tjärn
Jörkesbo by /Se Bommarstjärnsberget berg Eremitens koja kolkoja Bromsängsviken vik
Jörkesbo gård /Se Borberget berg Erik Jans gård Brotäppan, Gamla förr åker
Kilarna förr gård Born ö Erik Jans gård Broåkrarna åkrar
Klockarbo gd Borsbrodden vik /Se Erik Karls gård Brudbäcken bäck
?Knutsbo by *Bostjärnen ?, se Hjortstjärnen tjärn Erik Ols gård Brudbäckhålet backe
Kolpebo gd /Se Brandängsberget berg Erik Pers gård Brunnsbotten kolbotten
Kolpeboda gård /Se Bredsjöbäcken bäck Eriksberg, se 29 Vad Saknas Brusens stenar stenar
Korsheden by /Se Bredsjön sjö Eriksberg gård Brusgatan väg
Korsheden by /Se Bredsjön sjö Eriksberg villa Brygghusåkern åker
Kyrkbyn by Bredsjön sjö Erikslund, se 30 Vad Saknas Bråtberget höjd
Kyrkobyn by *Bredtjärnen, se Bredsjön sjö (tjärn) Erikslund bs Bråtberget berg
Kyrkbyn by Bredtjärnen tjärn Erikslund torp Bråtskogen skogsskifte
Kyrkbyn Saknas Bretiernet, se Bredsjön Saknas Erikslund gård Brända botten kolbotten
Kyrkbyn by Broddstugbacken terräng Eriks lund lht Bränntjärn tjärn
Kyrkbyn by Brokärret kärr Erikslund stuga Brättbacken backe
Kyrkbyn by Bromsberget berg Erikslund gård Busjön sjö
Kyrkbyn by Bromsberget berg o. triangel-punkt Fallbyn Saknas Busjön sjö
Kyrkbyn by Bromsberget berg Fallbyn by Byrkärret äga
Kyrkbyn by Momsberget berg /Se Fallbyn by Bykärret mosse
Kyrkbyn by Bromsbergskullarna höjder Fallet stuga Bysveden åker
Kyrkbyn by Bromssjön sjö Fallet gård Bårberget berg
Kyrkbyn by Brunnsfallet terräng Fallet gård Båthusbacken backe
Kyrkbyn by Bråde ån å? Fallet gård Båthustäkten äga
Kyrkbyn by Bråtberget berg o. triangel-punkt Fallströms gård Båthustäkten äga
Kyrkbyn by Bråtmyran sank mark Fasters gård Båthustäkten åker
Kyrkbyn by Bränntjärnen tjärn Finngården gård Båtsta udde
Kyrkbyn by Bullgöl, Stora göl Finngården gård Båtstaden vik
Kyrkbyn by /Se Busjön sjö Finnhällen stuga Bäckänge ängsmark
Kyrkbyn by /Se Busjön sjö Finnhällen stuga Bäckängsbäcken bäck
Kyrkbyn by /Se Buten höjd Finntorpet torp Bäckängstjärn sjö
Kyrkbyn by /Se Byrkärret kärr Finntorpet gård Bäckängstjärn tjärn
Larsbo by Byrsjösveden terräng Fins gård Daglösberget berg
Larsbo by Bäckängstjärnen tjärn Fins gård Daglösberget backe
Larsbo by Bäckängstjärnen tjärn Flata gård Daglösen åker
Larsbo by Dalbergs fall terräng Flatnan gård Daglösgärdet förr åker
Larsbo bruk bruk /Se *Dalboröset gränsmärke Flatnan gårdar Daglöstäkten ängsmark
Larsbo by /Se Dalboröset gränsmärke /Se Flängan gård Daglösänge f. åker
Larsbo järnbruk /Se Dalkarlsbacken höjd Flängan gårdar Dalkarlsbacken höjd
Larsbo by Dalkarlsbäcken bäck /Se Fransbacken lht Dalkarlsbacken backe
Lexsjöbo by Dalkarlsfallet terräng Fransbacken gård Dalkarlsbäcken bäck
Leksjöbo gård /Se Dalkarlshällan berghäll Fredrikslund villa Dalkarlsbäcken bäck
Leksjöbo gd /Se Dammen damm Fredrikslund gård Dalkarlshällen berghäll
Lexsjöbo by /Se Dammkärret kärr Fridhem avs. Dalkarlssjön nu utfylld vattengrop
Lexsjöbo by /Se Dammsjöarna, se *Morasjön sjöar Fridhem stuga Dammen sjö
Lubergstorp förr torp? Dammsjöarna sjöar Fridhem gård Dammen damm
Lyrenberg förr gård? Dammsjöberget berg Fridhem stuga Dammen tjärn
løkanæse sn *Dammsjön sjö Fridnäs villa Dammen åker
*Lökanäs by? Dammsjön sjö Fridnäs gård Dammsjön sjö
Lövmarken torp /Se ?Dammsjön sjö /Se Fridsberg stuga Dammsjön sjö
Lövmarken by /Se Dammsjön, se (Gläfse-)Dammsjön sjö Frimodis torp Dammsjön sjö
Moren gd Dammsjön, se (Hemshyttan-)Dammsjön sjö Fruhagen gård Dammsjön sjö
Morn by Dammsjön, se (Saxhammar-)Dammsjön sjö Fruhagen gård Dammsjön sjö
Moren, Lilla el. Stora gdr Dammsjön, se (Vad-)Dammsjön sjö Frönästorp förr torp Dammsjön sjö
Moren by /Se Dammsjön sjö Frönästorp gård Dammsjön sjö
?Moren gård /Se Dammsjön sjö Fäbodarna stuga, förr fäbodar Dammsjön sjö
Morgården gård /Se Dammsjön sjö Fägata, se 11 Huggnora Saknas Dammsjön sjö
Morhytta förr hytta /Se Dammsjön sjö Färjstugan gård Dammsjötäkten åker
Munkgården förr gård? Dammtjärn tjärn Färgstugan stuga Dammtjärn sjö
Nor by Dammtjärnen tjärn Gamla herrgården Saknas Dammtjärn tjärn
Nor by Dammtjärnen tjärn Gamla Hyttan gård Dammtjärn sjö
Nor by Dammtjärnen tjärn Gatbacken stuga Dammtjärn sjö
Nor by Dammtjärnsmossen mosse Gatbacken stuga Dammtjärsjön sjö
Nor by Damsiön, se Dammtjärn Saknas Gatbacken stugor Dammutberget höjd
Nor by Dansbanehagen terräng Gatbacken gård Dammutberget skogsskifte
Nor by Dansbanehagen terräng Gatstugan stuga Dantarsberget berg
Nor by Danskebosjön sjö Gatstugorna stugor Davids äga åker
Nor by Danskebosjön sjö o. gränsmärke /Se Gatstugorna stugor Degerskogen skogsskifte
Nor by /Se Degerskogen terräng Geråtjärn Saknas Djupen, Lilla sjö
Nor by /Se Djupberget berg Geråtjärn gård Djupen, Lilla tjärn
Norsbyn by /Se Djupbäcken bäck Ginanbo gård Djupen, Stora sjö
Näsby by Djupdammen strandområde Ginanbo gårdar Djupen, Stora sjö
Näsby by Djupen, Stora sjö Ginankärret gård Djupsva bäack och dalgång
Näsby by Stora Djupen sjö Gläfse by Djupsvaknippa backe
Näsby by *Djupen, se Stora Djupen sjö Gläfse by Djupviken vik
Näsby by Djupen, Lilla sjö Godbacken gård Djupviken vik
?Näsby by Djupen, Stora sjö Granängen stuga Djupviken vik
Näsby by *Djuphålsberget berg /Se Granängen gård Djupviken vik
Näsby by Djupviken vik Grillstorp torp Djäknenäsudden udde
Näsby by Djupviken vik Grillstorp gårdar Djäkennäset udde
Näsby by Djupåsen höjd Grindbacken stuga Drottning Kristinas lönn lönn
Näsby by /Se Drakens kärr kärr Grindbacken gård Dullbosjön sjö
Näsbyn by /Se *Dullboröset gränsmärke Grindvaktstugan stuga Dykällan källa
Oppsveten gård Dullbosjön sjö Grindvaktstugan stuga Dykällbotten, Nedra kolbotten
Oppsveten, Övra förr torp Dullbovägsröret gränsrör Grop skattehemman Dykällbotten, Övre kolbotten
Per-Ols förr gård? *Dullbovägröret gränsrös Grop gård Dytaget hagmark
Rovsveden förr torp? *Dullbovägsröret gränsmärke Gropstugan stuga Dälja åker
Rönningen förr gård *Dullbovägsröret gränsmärke Gruvslätten gård Däljekullstegen skogsskifte
Saxe by *Dämphedsröret gränsmärke Grufslätta skattehemman Dödbotten kolbotten
Saxe by *Dämphedsröset gammalt gränsmärke Gråe gård Ekorrbacken höjd
Saxe by Dövensberg berg Gråkärret stuga Ekorrfallsmossen mosse
Saxe by Ekorrfallsmossen mosse Gråkärr gård Enhagen hage
Saxe by Ektjärnsbäcken bäck Gråsve stuga Entjärn sjö
Saxe by Ekviken vik Gråsveden gård Entjärn tjärn
Saxe by Entjärnen tjärn Gråån Saknas Eremitens botten kolbotten
Saxe by Entjärnskullarna höjder Gråån gård Erik-Mats f.d. torp
Saxe by Fanderseåsen höjd Gröndal gård Erik-Mats backe backe
Saxe by Finnberget berg Gröndal gård Erik Ols vik vik
Saxe by Finnfallsberget berg o. triangel -punkt Gullbacken gård Erkers backe backe
Saxe by Finnfallsberget höjd /Se Gullbacken gård Fagerledstäppan åker
Saxe by Finnfallsmossen mosse Gullmuns torp Fagerrena åker
Saxe by Finnfallstjärnen tjärn Gullmunds gård Fallbergstäppan åker
Saxe by Finnhälludden udde Gustav Anderses gård Fallbotten kolbotten
Saxe by Fisklösen sjö Gustav Lars gård Fallbottnarna kolbottnar
Saxe by Flatbäcken bäck Gustavsberg gård Fallbybacken backe
Saxe by Flaten sjö Gustavsberg gård Fallet hagmark
Saxe by Flatenmossen mosse Gråsveden gd Fallet f.d. torp
Saxe järnbruk /Se Flatenmossen mosse Gärdet gård Fallet, Övra skogsskifte
Saxe förr hytta /Se Flaxtjärnen tjärn Gärdet gård Fandersesberget berg
Saxe by /Se Flaxtjärnen tjärn Gärdsjöbo Saknas Fannumsberget höjd
Saxehammar såg *Fle el. Flo ennge äng Gärdsjöbo Saknas Fantfallet svedjefall
Saxhammar förr järnverk /Se *Fle enge Saknas Gärdsjöbo Saknas Fantfallshagen hage
*Siorud sn Flenbäcken bäck Gärdsjöbo by Fantfallsåkern åker
*Sjorud Saknas Flickänget ägomark Gärdsjöbo by Farfars åker åker
Skepparrönningen förr gård? Flingselberget berg Gärdsjöbosmedjan gårdar Fesshyckebacken backe
+Skogen beb. Flintgruvan gruva /Se Gärdsjöbo smedja lht Fessyckebotten kolbotten
*Snetsbo sn /Se Flintskallen skär Gärotjärn förr gård, nu torp Finnberget berg
Spjutsbo by /Se Flomyran sank mark Gästgivargården gård Finnfalla skogsskifte
*Svetebo sn *Flotjärnen, se Flaxtjärnen tjärn Görans gård Finnfallet berg
Sälgmyrudden förr torp Fly göl Haga, se 4 Fallbyn Saknas Finnfallsberget höjd
Sävesbo gd *Flyktholmens röv gränsröv Haga, se 31 Vad Saknas Finnfallstjärn tjärn
Sävesbo gd Flyputten göl Haga gård Finnkolningen mossmark
Söderbärke by Flytan, se Flytutjärn Saknas Haga gård Finnkrogen källa
Söderbärke by, sn Flytjärnen tjärn Haga villa Fisklösen sjö
Söderbärke kyrkoby sn /Se *Flyttholmsröset gränsmärke Haga stuga Fisklösen tjärn
Sörbo by *Flyttholmsröset gränsmärke Haga gård Fisklösen sjö
Sörbo by *Flytholmsröset gränsmärke Haga villa Fisklöskullarna skogsskifte
Sörbo by *Flytholmsröset gränsmärke /Se Haga stuga Fjärdingsvägsbotten kolbotten
Sörbo by Flytjärnen tjärn Haga gård Fjärdingsvägssten sten
Sörbo by Flytjärnen tjärn Haga gård Flaten sjö
Sörbo by Flytjärnen tjärn Hagaberg gård Flaten sjö
Sörbo bg Flytjärnsmossen mosse Hagaborg stuga Flatenbäcken bäck
Sörbo by /Se *Flytmossen ? mosse Hagalund villa Flaxkärret kärr
Sörbo by Flytsberget berg Hagalund stuga Flaxtjärn sjö
Sörbo by Flytsbäcken bäck Hagalund stuga Flaxtjärn tjärn
Sörbo by *Flytsholmsröset gränsmärke Hagalund gård, avs. Flickornas botten kolbotten
Sörbo by Flytsmossen mosse Hagalund villa Flickornas sten sten i sjö
Sörbo by Flytstjärnen tjärn Hagalund avs. Flickänge åker
Sörbo by Flytsägan terräng Hagbengts gård Flingselberget berg och skogsskifte
Sörbo by *Flyttsholmeröset gränsröse Hagbengts gård Flintbrottet gruva
Sörbo by *Flyttholmsröset gränsmärke Hagbergs gård Flintskallen skär
Sörbo by Flyttholmsröset gränsmärke /Se Hagen förr gård Flomyra mosse
Sörbo by Flytutjärn tjärn Hagen stuga Flosjön tjärn
Sörbo by *Fornabode äng Saknas Hagen gård Flukbotten kolbotten
Sörbo by *Fornabode æng Saknas Hagen gård Flukbotten kolbotten
Sörbo by *Fornabode äng Saknas Haggårdarna gård Flukbotten kolbotten
Sörbo by Fraggbottsjön sjö Haggårdarna gårdar Flutsbotten kolbotten
Sörbo by *Fragsbråtaröset gränsrös(?) Hagstugan stuga Fly skogsskifte
Sörbo by Fraggsbråteröset gränsmärke Hagstugan stuga Flybäcken bäck
Sörbo by /Se Fridhemsmossen mosse Hagstugan gård Flyet åker
Sörbo by /Se Fräkenkärret kärr Hagudden gård Flyn tjärn
Sörbo by Furåsen höjd Hagudden gård Flyta mosse
Tallströms förr gård Fågelbottsmossen mosse Halldammen stugor Flytjärn tjärn
Talltorpet förr torp? Fågelleksmossen mosse Halldammen gård Flytjärn sjö
Tolvsbo by Fågelleksmossen mosse Halvars gård Flytjärn sjö
Tolvsbo by Fågelleksrönningen terräng Halvarsgården gård Flytjärn tjärn
Tolfsbo (Stora o. Lilla) byar Fårlåset terräng Hammarbacken gård Flytjärn tjärn
?Tolvsbo by Fäbodgropen tjärn Hammarbacken gård Flytjärnen tjärn
?Tolvsbo, Lilla by Fäbodgropen göl Hanses gård Flytmossen mosse
Tolvsbo by Fäbrosundet sund Hanses gård Flytsmossen mosse
Tolfsbo byar Fältspatgruvan förr gruva? Hans Hemmings gård Flytsmossen mosse
Tolvsbo by Galtfallskärret kärr Hed Abrams torp Flytstegen skogsskifte
Tolfsbo, Stora o. Lilla byar Garsjön sjö Hedbyn gård Flyttjärn sjö
Tolvsbo by Garsjön sjö Hedbyn by Flängebergsgruvan gruvhål
Tolvsbo by *Gartärn myra Saknas Heden gård Fläskbotten kolbotten
Tolvsbo by *Garternne myra myr Heden gård Fnaschi åker och ängsmark
Tolvsbo by *Gartärnmyra Saknas /Se Hedfallet gård Fraggbottsjön tjärn
Tolvsbo förr hytta /Se Gavelbacksdalen terräng Hedhällarna gård Fraggkolningen hagmark
Tolvsbo by /Se Genan, se Ginan Saknas Hedudden gård Fraggsjön tjärn
Tolvsbo järnbruk /Se Gensen, se Ginnan sjö Hemmet gård Frimodigs backe backe
Tolfsbo sn /Se *Gersjön, se Öv. Malingsbosjön sjö Hemmet gård Frimodigshagen hage
Tolvsboberg gård /Se Geråtjärn tjärn Hemmings gård Frimodigstäppan ängsmark
Torpet förr torp? Geråtjärn tjärn Hemmings gård Frostdagsgärdet åker
+Torsbo (ev. Tordsbo) beb. Geråtjärn tjärn Hemshyttan by Fröänge vik
Trälsbo, Nedre förr gård Geråtjärnarna sjöar /Se Hemshyttan by Fröänge äng
Trätsbo, Övre förr gård Getberget berg Herrgården gård Fröänget äga
*Tullebo gd Getingberget berg Herrgården, Gamla gård Fulingskräddarns tomtplats
*Tullebo torp Getingen sankmark Herrgårdbyggningarna stugor Fågelhöjden kolbotten
Tunkarlsbo by Getmossen mosse Hillerns gård Fågellekhålet dalgång
Tunkarlsbo by /Se Getmossen mosse Hillerns gård Fågelleksmossarna mossar och skogsskifte
Tunkarsbo by /Se Gettjärn tjärn Hindriksbacke stuga Fågeltäppan åker
Tunkarlsbo förr hytta /Se Gettjärnen tjärn Hinrikes gård Fårlåret svedjefall
Tunkarlsbo by /Se Gettjärnen tjärn Hinriksbacke gård Fårlåret täppa
*Tunkarlsbo Hytta sn /Se *Giersiön sjö Hol Hols gård Fäbodgropen tjärn
Ulvsbo by Gillermossen mosse Holmen gård Fäbodrönningen åker
Ulvsbo by Gillermossen mosse Holmen gård Fäbodviken vik
Ulvsbo by Ginan sjö Holmens gård Fägården ängsbacke
Ulvsbo by /Se Ginan sjö /Se Holmens gård Fähustäppa åker
Ulvsbo by /Se Ginan sjö /Se Holmsjön gård Föjsfallet skogsskifte
Vad by Ginan sjö /Se Holmsjön gård Gallerbotten kolbotten
Vad förr bergsmanshammare /Se Ginan, se Ginnan sjö Huggarns gård Gallerbotten kolbotten
Vad by /Se Ginborn terräng? Huggarns gård Gamla Rönningen åker
?Vibberbo by Ginnan* sjö Huggarns gård Garsjön sjö
?Vibberbo by Ginnan sjö Huggnora Saknas Garsjön sjö
Vibberbo by Gladtjärn, Lilla tjärn Huggnora Saknas Garsjöriset ängsmark
Vibberbo by Gladtjärn, Stora tjärn Huggnora Saknas Garsjötäppan åker
Vibberbo by Gladtjärnen, Lilla tjärn Huggnora by Garvarmossen mosse
Vibberbo by Gladtjärnen, Lilla tjärn Huggnora by Gatbotten kolbotten
Vibberbo by /Se Gladtjärnen, Stora tjärn Huggnora sund gård Gatbotten kolbotten
Vibberbo by /Se Gladtjärnen, Stora tjärn Huggnora sund stuga Geråtjärn sjö
Vibberbo by Gladtjärnsberget berg o. triangel -punkt Hummelbacken gård Geråtjärn tjärn
Vibberbo by /Se Gladtjärnsberget, Lilla berg Hummelbacken gård Getföjset skogsskifte
?Vik by glatiernet, se Gladtjärn, Lilla o. Stora Saknas Hyttan, Gamla förr hytta Getföjskärret kärr
?Vik by Gläfsberget berg Hyttan, Gamla gård Getholmen holme
Vik by Gläfsberget berg Hyttbacken gård Getingsjön tjärn
Vik by Gläfsberget berg /Se Hyttbacken gård Gettjärn sjö
Vik by (*Gläfse-) Dammsjön sjö Hyttgärde förr egendom Gettjärn tjärn
Vik by Godtemplarholmen holme Hyttgärdet gård Gillermosshagen förr beteshage, nu skogsskifte
Vik by *Gota enge Saknas Hyttkasern lht Gillermosstegen skogsskifte
Vik by *Gota ennge äng Hyttsveden el. Hyttsvedstorp stuga Gillermyra mosse
?Vik by *Gratobor passage /Se Hyttsveden gård Gillstuberget betesmark
Vik by Gratobor passagen /Se Håkas gård Ginan sjö
Vik by Gravberget berg Håtjärn stuga Ginan sjö
Vik by /Se Gropbäcken bäck Hägnan gård Ginanbosvana ängsmark
Vik by /Se Gruppmossen mosse Hägnan gård Ginanbäckarna bäckar
*Wikaberg, se *Viks bergslag förr bergslag Gruvrismossen mosse Hällarna gård Ginankärret kärr
?Viksberg Saknas Grytmossen mosse Hällbacken stuga Ginankärret åker
*Viks bergslag sn Grytön ö Hällbacken gård Ginnarkolningen betesmark
*Voughuæbodun Saknas Grådnäset ägomark Hällen gård Gladtjärdammen tjärn
Västerby by Grådå ägomark Hällen fattiggård Gladtjärn sjöar
Västerby by Grådåkärret kärr Hällsjöbo gård Gladtjärn tjärn
Västerby by Gråsvedstreken strömdrag /Se Hällsjöbo gård Gladtjärn, Lilla sjö
Västerby by Grååstreken sund Hälltorpet, Norra torp Gladtjärn, Lilla tjärn
Västerby by *Grästjärn, se Geråtjärn tjärn Hälltorpet, Södra torp Gladtjärn, Stora sjö
Västerby by Grästjärnen tjärn Hälltorpet gård Gladtjärn, Stora tjärn
Västerby by Grästjärnsberget berg Hängen gård Gladtjärnsberget berg
Västerby by Gräsåsbacken höjd Hängen torp Gladtjärnsbotten kolbotten
Västerby by Grönberget berg Högberget gård Gladtjärnsudden udde
Västerby by Grönberget berg Högberget gårdar Glasbotten kolbotten
Västerby by Guldgruvberget berg Högby Johans gård Gläfsberget berg
Västerby by Gullaberget berg Höglunds gård Godbacken höjd
?Västerby by Gullamossen mosse Höglunds gårdar Godtemplarholmen ö
Västerby by Gullaviken vik Högåsen villa ?Gogobacken backe
Västerby by Gummilsås ås Hökbacken gård Goodtemplarholmen holme
Västerby by Gurke-Lacus, se Jörken sjö Hökbacken gård Granbotten kolbotten
Västerby by *Gårsjöröret gränsmärke Hötjärn Saknas Gravberget höjd
Västerby by Gåstjärnen tjärn Hötjärn torp Gravberget berg
Västerby by /Se Gäddtjärn, se Gettjärn tjärn Hötjärn gård Gravberget berg
Västerby förr hytta /Se Gäddtjärnen tjärn Hötjärn gård Gravbergsgraven rämna i Gravberget
Västerby by /Se Gärdsjöboskogen skogsområde /Se Hötjärn, Norra gård Gravbergsgraven spricka i berg
Västerby by /Se Gärdsjöboviken vik Hötjärn, Södra lht Gravbergsgraven spricka i berg
Västerby hytta by /Se Gärdsjö-Lasses mosse mosse Ingesarvet gård Gravhålet sandgrop
+Älgsjö beb. Gölberget berg Ingesarvet gård Gravhålsbackarna backar
Älgsjöbo by /Se Gölbäcken bäck Jakobsberg stuga Grepsänge åker
?Äsvallen, se Finngården gård Gölbäcken bäck Jan Ers gård Grepsängshagen hagmark
*Östræbodum Saknas Gölmossen mosse Jan Ers gård Grillsudden udde
Övra fäbodarna förr fäbodar Hackspiksdraget skogsmark Jan Isaks gård Grindbotten kolbotten
  Hagudden udde Jan Isaks gård Grindbotten kolbotten
  Hagviken vik Jan Lars stuga Gropbotten kolbotten
  Halsbandsåsen terräng Jan Pers gård Gropägan åker
  Halvvägsholmen holme Jan Pers stuga Grusbotten, Nedra kolbotten
  Hammarbäcken bäck Jan Pers gård Grusbotten, Övra kolbotten
  Hammarloden terräng Jan Pers gård Gruvbotten kolbotten
  Harkrankberget berg Jans gård Gruvhagen hage
  *Harsjöbergsröret gränsrös Jan Sammils torp Gruvhällen gruvhål
  *Harsjön sjö Jersjöbo, 1 Gärdsjöbo Saknas Gruvmossen mosse
  Hattkullberget berg Jersjöbo, se 3 Gärdsjöbo Saknas Gruvåsen ås med gruvhål
  Hattkullberget berg Jobstjärn gård Grytön ö
  Hatt-tjärnen del av Busjö Johansbo gård Grytön ö
  Hedby hage terräng Jons gård Gråorne åkrar och ängsmark
  Hedrönningsmossen mosse Jons gård Gråsvestreken strömdrag
  Hedströmmen å Jostjärn torp Gråsvi äga
  Hedtjärnen tjärn Jungfrugården stuga Grååhagen hage
  Hedtjärnen tjärn Jungfrugården gård Grååkärret åker
  Hedudden udde Järntjärnstorp, se 1 Geråtjärn Saknas Grååröjningen åker
  Hedåsåkern skogsmark Järutjärnstorp torp Grååtegen skogsskifte
  Hemmingsmossen mosse Järntjärnstorp gård Gråäng åkrar
  (*Hemshyttan-) Dammsjön sjö Järsjöbo, se 5 Gärdsjöbo Saknas Gräshålsbacken höjd
  *Hemshyttesjön sjö /Se Jörkesbo by Grästjärn sjö
  Hemsjön sjö Jörkesbo gård Grästjärn tjärn
  Hemsjön sjö Kammar Petters stuga Grästjärnberget höjd
  Hemviken vik Kaplans-gården gd Grästjärnsberget berg
  Herrgårdsudden udde Kaplansgården gård Grästjärbäcken bäck
  Hjortronmossen mosse Kapellansgården förr komministerboställe Gröna botten kolbotten
  Hjortronmossen mosse Karlberg villa Grönslätten åker
  Hjortrontjärnen tjärn Karl Karls gård Gröthålet ängsmark och kärr
  Hjortrontjärnen tjärn Karl Matts gård Gubbacken backe
  Hjortstjärnen tjärn Karl Pers gård Gubbens backe åker
  Hjortstjärnen tjärn Karl Pers gård Gubbens backvret åker
  Holmdalen skogsmark Karlshem villa Gubbens sten sten
  Holmsjöbäcken bäck Karlslund, se 7 Årängen Saknas Gubbens åker åker
  Holmsjöbäcken, Lilla bäck Karlslund stuga Gubbens åker f.d. odling
  Holmsjöbäcken, Stora Saknas Karlsro, se 10 Tunkarlsbo Saknas Gubbtäkten hagmark
  Holmsjömossen, Lilla mosse Karlsro stuga Guds kålgränd svedjefall
  Holmsjön, Lilla sjö Karlsro avs. Gullaberget höjd
  Holmsjön, Stora sjö Karlstad förr gård, nu lht Gullaberget berg
  Lilla Holmsjön sjö Karlstad gård Gullabergstegen skogsskifte
  Stora Holmsjön sjö Kattfallet torp Gullabovall höjd
  Holmsjön, Lilla sjö Kattfallet gård Gullabovall tingsplats
  Holmsjön, Stora sjö Kilarne gård Gullaviken vik
  Holmsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Kilarna gård Gullaviken vik
  Holmtjärnen tjärn Klaras villa Gurka vik
  Horsviken vik Klaras gård Gyttjeviken vik
  *Hotjärnen, se Jostjärnen tjärn Klensmedjan förr smedja, nu lht Gyttjeviken vik
  Hotjärnet tjärn Klockarbo gårdar Gåstjärn tjärn
  *Hugnora smed sund Klockarbo gård Gäggtjärn sjö
  Huggnora sund sund /Se Klockargården gård Gäddtjärn tjärn
  Huggnora sund sund Klockargården villa Gärde åker
  Hundkärret kärr Klockarjons gård Gärdsjöboskogen skogsområde
  Hundkärrsberget berg Klockarjons gård Gölberget berg
  Hundputten göl Klockarns stuga Gölmossbäcken bäck
  Hundsjön sjö Klockarröjningen gård Gölmossen skogsskifte
  Hyndtjärnen tjärn Klockarröjningen gård Hackarbo åker
  Hyttberget berg Knapptjärn gård Hagbacken hagmark
  Hyttbergsmossen mosse Knapptjärn lht Hagbengts källa källa
  Hyttbäcken bäck Kniptorp torp Hagbengts Röjning åker
  Hyttfallet ägomark Kniptorpet gård Hageltäppan åker
  Hyttfallet fall /Se Knutsbo gårdar Haggärdet åker
  Hyttsjön sjö Knutsbo gård Haglundstorp torp
  Hyttån å Kolpebo gd Haglundstäppa åker
  Hålberget berg Kolpebo gårdar Hagmarken hage
  Hålrönningsberget berg Kolpebo gård Hagsveden åker
  * Hålsjön sjö Kolpebostreken gård Hagudden udde
  Håltjärnberget berg Komministergården gård Hagudden udde
  Håltjärnen tjärn Saknas Saknas Hagudden udde
  Håltjärnsberget berg Kopparbo by Haguddsharn stengrund
  Hål(l)tjärnsberget berg Kopparbo by Hagviken vik
  Håltjärnsberget berg Korsheden by Hagviken vik
  Hårsjön sjö Korsheden by Hagvreten äga
  *Hårsjöröret gammalt gränsmärke Korsvägen lht Hagvreten åker
  Håvtjärnen tjärn Kottars gård Hagåkern åker
  Hällsjöberget berg Kottars gård Halldammen vik
  Hällsjön sjö Kravishål förr stuga Hallelujabotten kolbotten
  Hällsjö sjö Kristoffersbo gård Halvarshägnaden åker
  Hällsjön sjö Kristofersbo förr torp Halvvägsholmen ö
  Hällsjön sjö Krokens barnhem Halvvägsholmen holme
  Hällsjön, se Hälltjärn sjö Kronmoren Saknas Hammarbacken åker
  Hälltjärn sjö Kronmoren gård Hammarbäcken bäck
  Hälltjärnen tjärn Kronmorn gård Hammaränge åker
  Hällviken vik Kullen gård Hamptäppan åker
  Hälltorpberget berg Kullen villa Harbotten kolbotten
  Hästholmen holme Kullerstuga gård Hattkullberget berg
  Hästskoholmen holme Kungens gård Hattjärn vik
  Hästtjärnen tjärn Kvarnbäcken gård Hattjärn tjärn
  Hästtjärnen, Lilla tjärn Kvarnbäcken gård Havertäppan åker
  Hästtjärnen tjärn Kvarnsnäs by Hedbottskogen skogsskifte
  Hästtjärnsberget berg Kvarnsnäs tegelbruk och kvarn Heden ängsmark
  Hästtjärnsbäcken bäck Kvarnsnäsudden stuga Hedkärrviken vik
  Hästtjärnsmossen mosse Kybacken gårdar Hedsvedbacken ängsmark
  Högberget berg Kybacken gård Hedsveden åker
  Högberget berg Kyrkbyheden gård Hedsveden hagmark
  Högberget berg Kyrkbyheden gård Hedtjärn sjö
  Högbyliden sank mark Kyrkbyn by Hedtjärn tjärn
  *Höghäll berg Kyrkbyn by Hedudden udde
  *Höghällen gränsmärke Kyrkogårdstäppan gård Hedudden udde
  *Höghällen gränsmärke Kärret gård Heduddsbacken sandås
  Högmossjön sjö Kärret villa Hedåsen åker
  Högtjärnen tjärn Kättarne gård Helvete, Lilla kolbotten
  Högåsen höjd Kättarne gård Helvete, Stora kolbotten
  Hökberget berg Laggarbo Saknas Hemgärdet åker
  *Hörnrå gränsmärke Laggarbo gårdar Hemgärdet åker
  *Hötjärnen, Öv. tjärn, numera igenvuxen Laggarbo gård Hemshyttskogen skogsområde
  Hötjärnen tjärn Larsbo by och bruk Hemsjön sjö
  Hötjärnen tjärn Larsbo gård el. Herrgården gård Hemsjön sjö
  Hötjärnen del av sjö Larsbo bruk bruk Hermans gärde åker
  *Nedre Hötjärnen, se Hötjärnen tjärn Larsbo, Gamla gård Herrgårdsbotten kolbotten
  *Yttre Hötjärnen, se Hötjärnen tjärn Larsbo, Gamla gård Herrgårdsudden udde och åker
  Igeltjärnen tjärn Larsbo, Nya gård Herrgårdsvreten äga
  Igeltjärnen tjärn Larsbo, Nya gård Herrgårdsvreten åker?
  *Ingeborga äng Saknas Lars Eriks gård Hindrikes åkrar
  *ingeborga æng Saknas Lars Ers gård Hins morotstäppa svedjefall
  Ingeborgs äng ängsmark Larses = Lars Hinderses gård Hjortronmossen mosse
  *Ingeborga äng Saknas Larses gård Hjortrontjärn tjärn
  Ingesarvsberget berg Lars Hinders gård Hjortstjärn sjö
  Isen, se Issen Saknas Lars Hinderses gård Hjortstjärn sjö
  Issberget berg Lars Hinderses gård Hjulmossen mosse
  Issen sjö Lars Mats gård Holmdalen skogsskifte
  Issen sjö /Se Lars Pers gård Holmen, Lilla holme
  Issen sjö Lasses gård Holmen, Lilla holme
  Jackuskärret kärr Lasses gård Holmen, Stora holme
  Jaktudden udde Leanders gård Holmsjön tjärn
  Jaktudden udde Leksjöbo gård Holmsjön, Lilla sjö
  Jan-Svensberget berg Leonardsberg avs. Holmsjön, Lilla sjö
  Jeddkiern, se Jättjärnen tjärn Leonardsberg villa Holmsjön, Stora sjö
  Jersiön, se Malingsbosjön. Övra Saknas Lerbotten gård holmsjön, Stora sjö
  Jordkullen höjd Lergropänge stuga Holmängen kärräng
  Jordkullen höjd Lertjärn gård Holtjärn?, se Holltjärnsberget sjö?
  Jordmildammen sank mark Lertjärn stuga Holtjärnsberget? berg
  Jordstensberget berg /Se Lexnäbben gård Hopbotten, Nedre kolbotten
  Jordstensgruvan förr gruva? Lexnäbben gård Hopbotten, Övre kolbotten
  Jostjärn tjärn Lexsjöbo by Hopröjningen, Övre ängsmark
  Jostjärnen tjärn Lexsjöboskog förr skog Hoprönningen hagmark
  Jostjärnen tjärn Lexsjöboskog skogsmark Hoptorpet ängsmark
  Järboholmen holme Liesmedens gård Hoptäkten ängsmark
  Järboviken vik Lilleperstorp torp Horsens tomt tomtplats
  Järsiön, se Malingsbosjön, Övre sjö Lilleperstorp förr torp Horsviken vik
  Jättbron stengrund /Se Lilleskog villa Hovtjärn sjö
  Jättbryggan stenmorän /Se Lillstugan villa Hovtjärn tjärn
  Jättjärnen tjärn Lindars stuga Huggnora sund sund
  Jättjärnen tjärn Lindbergs gård Hummeltomten åker
  Jättmossen mosse Lindbergs gård Hunbobotten kolbotten
  Jöcken Lacus, se Jörken sjö Lises gård Hundkärret kärr
  Jörken sjö Lismens gård Hunfittkällan källa
  Jörken sjö Ljusenberg gård Hyndtjärn sjö
  Jörken sjö Lorbacken gård Hyndtjärn tjärn
  Jörken sjö Lugnet gård Hyttobacken backe
  Jörken sjö Lugnet gård Hyttsjön tjärn
  Jörken sjö Lugnet villa Hyttsveden åker
  Jörken sjö Lugnet villa Hyttvreten åker
  Jörken sjö Lundströms gård Hyttån å
  Jörken sjö Lustigkulla gård Hyttänget hage
  Jörken sjö /Se Lustigkulla torp Håkänge åker
  Jörken sjö /Se Lutmans gård Hålldammen vik
  Jörken sjö Lyckan avs. Hållkarlsbacken hage
  Jörken sjö /Se Lyckan villa Håltjärn?, se Holtjärnsberget sjö?
  *Jörkestjärnen, se St. Uvtjärnen tjärn Lyckhem stuga Håltjärn tjärn
  Kaffemossen mosse Lysenberg gård Håltjärnen tjärn
  Kalvnäset udde Långfallet gård Håltjärnsberget? berg
  Kalvnäset ägomark Långfallet gård Håltjärnsberget, se Håltjärnen berg
  Kamhavet sjö Långrosbacken gård Håltjärnsberget berg
  Kampmossen mosse Läsarbo by Håltjärsbacken skogsskifte
  Kantmossen mosse Läsarbo gård Hårkrånkberget berg
  Karl-Jansmossen mosse Lönnbacken villa Hårsjön tjärn
  Karlssjö sjö Lövmarken by Hårsjötjärn sjö
  Katthällshagen terräng Lövmarken gårdar Hällbotten kolbotten
  Katthällsholmen holme Lövmarken gård Hällbotten kolbotten
  Kattsjömossen mosse Malmens koja kolkoja Hällbotten kolbotten
  Kattsjön sjö Martses gård Hällbotthagen hage
  Kattäkten åkermark Masens gård Hällebacken berg
  Kavelbrokärret kärr Masgården stuga Hällsjön sjö
  Kavelbromossarna mossar Matses gård Hällsjön sjö
  Kerstis mosse mosse Matses gård Hällskogen skogsområde
  Killingholmarna holmar Matses gård Hällsveden åker
  Killingholmen udde Mats Jans gård Hälltegsbotten kolbotten
  Killingholmsberget berg Mellanbacken gård Hälltjärn sjö
  kiälle Sjön, se Källsjön sjö Mellanbacken gård Hälltjärn sjö
  Klintbyn ägomark Mellanbacken gård Hälltjärn tjärn
  Klockarboviken vik Mellanbacken gård Hälltjärnsberget höjd
  *Klockargropen, se Fäbodgropen tjärn Mellantolvsbo gårdar Hälltjärnsberget, se Håltjärnsberget berg
  *Klockberget berg /Se Mellan Tolfsbo stugor Hälltorpsmossen = Östlingsmossen mosse
  Klossputten tjärn Milsveden gård Hängenhagen hage
  *Klotssjön sjö /Se Milve gård Hännikebäcken bäck
  Klysenbacken backe /Se Mjölnargården gård Hästerängshagen hage
  Klysenstenen sten i sjö /Se Mjölnargården stuga Hästhagen hagmark
  Klysnan ö Mjölnargården stuga Hästhagsbotten kolbotten
  Knapptjärn tjärn Mjölnargården förr gård Hästmorbotten kolbotten
  Knapptjärnen tjärn Mjölnargården gård Hästmorbotten kolbotten
  Knapptjärnen, Lilla tjärn Mjölnarns gård Hästsundet sund
  Knapptjärnen, Stora tjärn Mjölnarns gård Hästsundet sund
  Knapptjärnsberget berg Moranäs gård Hästtjärn sjö
  Knipkärret kärr Moranäs gård Hästtjärn tjärn
  Knöl-Matsmossen mosse Moren, se 1 Kronmoren Saknas Hästtjärn, Stora sjö
  Kolgården terräng Moren by Hästtjärn, Stora tjärn
  Kolhusudden udde Moren Lilla Saknas Hästtjärnsberget berg
  Kolpebo streken sund /Se Moren, Lilla gård Högberget berg
  Kolpebo streken sund /Se Morn, Lilla förr gård, nu stugor Högbotten kolbotten
  Kolp(ebo)streken strömdrag /Se Moren Stora Saknas Högbyberget höjd
  Komossen mosse Moren, Stora gård Höglundsån å
  Komossen mosse Morn, Stora by Höglundsån å
  Konkusberget berg Mortorpet gård Högmossen tjärn
  Kontberget berg Mortorpet gård Högtjärn tjärn
  Koppartjärnen tjärn Mosters gård Högtäktshagen hagmark
  Korsheden ägomark Murarns torp Högåkern åker
  Krassmyran myr Myggnäset gårdar Högåkershagen hagmark
  Kravelsberg berg Myggnäset gård Högåsen höjd
  Kravelshål mosse Mårtsbo by Högåsen ås
  Kringeln sank mark Mårtsbo gård Hönbotten kolbotten
  Kristinas lönn lönn? Nedre gården gård Hörnbotten kolbotten
  Krogen, Lilla göl Nickbo gård Hörntegen, Nedra skogsskifte
  Kruthusåsen höjd Nickbo torp Hötjärn, Stora sjö
  Kråkholmen holme Niklas torpet torp Hötjärn, Stora sjö
  Kråkviken vik Nilles gård Hötjärn, Södra tjärn
  Kullberget berg Nilles gård Hötjärn, Övra sjö
  Kullerberget berg Nilses gård Hötjärn, Övre tjärn
  Kultbottkärret kärr Nilses lht Hötjäråkern åker
  Kurberget berg Nils Hans gård Höängsån sund
  Kurbitsskogen terräng Nils Hans gård Höängsån å
  Kutoppgruvan gruva /Se Nils sveden gård Igeltjärn sjö
  Kvarnberget berg Nor by Igeltjärn tjärn
  Kvarnberget berg Nor by Igeltjärn sjö
  Kvarnbäcken bäck Nordströms gård Igeltjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Norrbo gård Issen sjö
  Kvarnfallet terräng Norrbo gård Issen sjö
  Kvarnkärret kärr Norrby fäbodar gård Issen sjö
  Kvarnmossen mosse Norrby fäbodar gård Jaktudden udde
  Kvarnmossen mosse Norrbyn by Jaktudden udde
  Kvarnmossen mosse Norrbyn gård Jan Erik Hans åker åker
  Kvarnsnäsholmen holme Norrbyn gårdar Jan Jans källa källa
  Kvarnsjö huvud tjärn Norrbyn gård Jan Matts bergbotten kolbotten
  Kvarnsjön sjö Norrbyn gd Janmilsbotten kolbotten
  Kvarnsjön, Övre sjö Norrbytorp torp Jansvensberget höjd
  Kvarterskärren kärr Norrbytorpet gård Jansvensberget berg
  Kylkärret terräng Norrmarkroten byar Jobstjärn sjö
  Kyrkudden udde Norrmarken byar Johannesesfall skogsskifte
  Käkelkärret myr Norsborg gård Jordbotten kolbotten
  Källbäcksrönningen sank mark Norsborg villa Jordstensbergsgruvan gruvhål
  Kälmossberget berg Norsbro gårdar Jostjärn tjärn
  Källmossen mosse Norsbro gård Jostjärns-Mellanbacken åker
  Källsjön sjö Norslund gård Juggusgärdsudden udde
  Källsjön sjö Norslund villa Juggusgärdsudden udde
  Källsjön sjö Norsvik gård Jugus gärde
  Källviken vik Norsvik villa Jungfrukällan källa
  Käppbackmossen mosse Norsäng gårdar Jäkenbacken skogsskifte
  Kärleksön ö Norsäng gård Järpnäsberget berg
  *Kärrgruveröset gränsmärke /Se Notbacken gård Jättbacken åker
  Kättkärret kärr Notbacken stuga Jättbron stengrund
  Lacus Malungbo, se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö Nybonbacken stuga Jättebrygga stenmorän
  Laggaren sjö Nybons gård Jättharen stengrund
  Lampalösen tjärn Nybygget gård Jättjärn sjö
  Lappkullen höjd Nybygget lht Jättjärn tjärn
  Lapp-Lisa sank mark Nybygget gård Jättjärn tjärn
  Lapptjärnen tjärn Nybygget lht Jättsten sten
  Larsbosjön sjö Nygård gård Jörken sjö
  Larsbosjön sjö Nygård gård Jörken sjö
  Larsbosjön sjö /Se Nygårds gård Jörkesboskogen skogsskifte
  Larsbosjön sjö Nygärdet gård Kajsas källa källa
  Larsbosjön sjö /Se Nygärdet gård Kallmossbotten kolbotten
  Larsboån å Nyröjningen gård Kallmossen mosse
  Larssveden ägomark Nyröjningen gård Kalvhagen hagmark
  Latbacken höjd Nyröjningen gård Kalvhagen hage
  *Laxbosjön, se St. Lexen sjö Nyröjningen gård Kalvhagen hage
  Lenmossen mosse Nyströms gård Kalvhagsudden udde
  Lerbäcken bäck Nysveden gård Kalvhagsåkern åker
  Lerbäcken bäck Näktergalskojan kolkoja Kalvnäset äga
  Stora Lertjärnen tjärn Näsbacken gård Kalvnäset udde
  Lertjärnen, Lilla tjärn Näsbacken gård Kalvtäppan åker
  Lertjärnen, Stora tjärn Näsby Saknas Kalvänge äng
  Lertjärnsmossen mosse Näsby Saknas Kamhavet tjärn
  Lexen, Stora sjö Näsby gårdar Kampbotten kolbotten
  Stora Lexen sjö Näsby by Kamphavbotten kolbotten
  Lexen, Stora o. Lilla sjöar /Se Näset gård Kamphavet kärr och skogsskifte
  Lexen, Stora o. Lilla sjöar /Se Näset gård Karis krök vägkrök
  Lexen, Lilla sjö Näset gård Karlssjö tjärn
  Lexen, Stora sjö Näset gård Karlstäkten åker
  Lexen, Stora o. Lilla sjöar /Se Näskullerns gård Karängen äng
  Lexen, St:a o. L:a sjöar /Se Ol Anderses gård Kattbotten kolbotten
  Lexen sjö /Se Olars gård Katthällen stenblock
  Lexsjöborönningen terräng Olars gård Katthällen holme
  *Lilla Ohrne masugnsrös gränsrös Olars gård Katthällshagen hage
  Lilldammen damm Olars gård Kattäkten åker
  Lill-Jakobs kärr kärr Olbengtsröjning gård Kattängsbäcken bäck
  Lillänget terräng Oppebyn gårdar Kattäppan åker
  Lillängsviken vik Oppebyn by Kavelbron bro
  Lillön ö Oppegårdarna gårdar Kavelbrosveden åker
  Lindbacken terräng Oppigården gård Kavelbrotäppan åker
  Lindbackkärret kärr Oppsveten, Nedra torp Kettarne åkrar
  Lindesberg berg Oppsveten, Västra gård Kilbacken backe
  Lingårdskärret kärr Oppsveten, Östra gård Kilen täppa
  Lisselsjön del av sjö Oppsveten, Övra torp Kilfallet fall
  Lisselängsmyren sank mark Orwas gård Killingholmarna holmar
  Lisselön ö Ormhålet gård Killingholmen holme
  Lomtjärnen tjärn Ormhålet gård Killingholmen ö
  Lomtjärnen tjärn Ormnäset stuga Killingholmen holme
  Lomtjärnen tjärn Orsbacken gård Killingänge hagmark
  Lomtjärnsmossen mosse Orsbacken gård Klackberget berg
  Lortbromossen mosse Oskarsberg gård Klappbergskällan källa
  Lortmorkärret kärr Oskarsberg villa Klintbyn åker och hagmark
  Lortmorkärret kärr Oskarsberg villa Klockarbacken backe
  Lortviken vik Oxsveten, Västra gård Klockarberget höjd
  Lumpön ö Oxsveten, Östra gård Klockarbergsbotten kolbotten
  Lumsån å Pelles gård Klockarbergskojan förr kolkoja, nu namn på kolbotten
  Lumsån å /Se Pelles gård Klockarbergsmossen mosse
  Lumsån å /Se Pelles gård Klockarbo Rönningen svedjefall
  Lumsåsarna höjd Perers gård Klosspussen tjärn
  Lustholmen holme Perers gård Klossputten tjärn
  Lustmossen mosse Per Ers gård Klossviken vik
  Lustplatsen terräng Per Ers gård Klunkohäll skogsskifte
  Lysenberg berg o. triangel- punkt Per Görs gård Klysenbacken, Lilla backe
  Lystjärnen tjärn Perhindersbo gård Klysenbacken, Stora backe och ängsmark
  Långbrokärret kärr Perhindersbo by Klysenstenen sten
  Långholmen holme Per Hinderses gård Knapptjärn sjö
  Långholmskärret kärr Per Jans gård Knapptjärn sjö
  Långkoxet vägstr. /Se Per Jons gård Knapptjärn tjärn
  Långmossen mosse Per Jons gård Knapptjärn tjärn
  Långmosstjärnen tjärn Per Lars gård Knippbotten kolbotten
  Långnäsudden udde Per Lars gård Koberget berg
  Långsjön sjö Per Nils gård Kohagen skogsskifte
  Långsjön sjö Per Olovs gård Kohagen hage
  Långtjärn tjärn Per Olofs stuga Kojbotten kolbotten
  Långtjärn tjärn Per Ols gård Kolartäppan åker
  Långtjärnarna tjärnar Per Ols gård Kolbotten åker
  Långtjärnarna tjärnar Perors gård Kolhusudden udde
  Långtjärnen tjärn Per Ors fäboställe Kolningen åker och hagmark
  Långtjärnen tjärn Per Sammils gård Kolningsbottens röse gränsröse
  Långtjärnen tjärn Persbo gård Kolningstäppan åker
  Långtjärnsberget berg Persbo gård Kolpstreken strömdrag
  Långtjärnsberget berg Persbo villa Kolpebostreken sund
  Långtjärnsbäcken bäck Persborg gård Kolshagen hage
  Långtjärns huvud del av Långtjärnen Persborg gård Kolsva åker
  Långudden udde Perslund gård Konkusberget berg
  Långudden udde Perslund gård Kontberget berg
  Långudden udde Petter Pers stuga Konstdammen gammal damm
  Långviken vik Prostgården gård Kopparbosjön sjö
  Långviksmossen mosse Prästgården gård Koppartjärn sjö
  Långåsen terräng Pylo gård Koppartjärn tjärn
  Långåssjöarna sjöar Pylo gård Korsvägsbotten kolbotten
  Långänget terräng Pålsro gård Korsvägsbotten kolbotten
  Långänget ängsmark Pålsro villa Korsvägsbotten kolbotten
  Lärarinnans ö ö Pärtsstuga stuga Kottarsberget höjd
  Lätjärnen tjärn Resmoren Saknas Kottarsberget berg
  Lönnberget berg Resmoren by Kottarsröset gränsröse
  Lönnsvadberget berg Resmoren by Kottarstäkten åker
  Lönnsvadpuss göl Resmoren gårdar Kravedsberget berg
  Lövbladmossen mosse Ridbacken stuga Kravelsberget höjd
  Lövholmen, Lilla ö Ridstigen gård Kravelshål mosse
  Lövholmen, Stora ö Ridstigen gård Kringelbotten kolbotten
  Lövhällarna stenar Risbergs gård Kringelvik Rönningen äga
  Lövhällsgruvan gruva /Se Risbergs gård Kringlarne mossar
  Mahln, se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö Romlins stuga Kristersbo åker
  Majalampa tjärn Rosbacken gård Krogen tjärn
  Maken tjärn Rosveden gård Kroktegen skogsskifte
  Malingsbosjön, Övra sjö Rosveden torp Krokåkern åker
  Övre Malingsbosjön sjö /Se gård Kronan ö
  ?Malingsbosjön, Övre sjö gård Kronan holme
  Malingsbosjön, Övre sjö Rönningen el. Sax Rönningen stuga Kruthusåsen höjd
  Malingsbosjön, Övra o. Nedra Saknas Röjningen gård Kråkholmen holme
  Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjöar Rönningen gård Kråkholmen ö
  Malingsbosjön, Nedra o. Övra sjöar Röjningen gård Kråkviken vik
  Malingsbosjön, Nedra och Övra sjö Rönnings gård Kulbergsledet förr grind och gärdesgård
  Malingsbosjön, Övra sjö Röjningen gård Kullarna höjder
  Malingsbosjön, Övra sjö Rönnings gård Kullbacken backe
  Malingsbosjön sjö /Se Rönningen gård Kullbackkällan källa
  Malingsbosjön sjö /Se Rösbacken gård Kullerbackberget berg
  Malsiön, se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö Sammils gd Kulleråkern f.d. odling
  Malmbergsmosse mosse Sandbacken gård Kullfalludden udde
  *Malmtjärn tjärn Sandbacken stuga Kullåkern åker
  Malungbosjön, se Malingsbosjön, Övra o. Nedra sjö Sannas gård Kullåkern åker
  Marktappen, Lilla sjö Sares gård Kungshagen hage
  Marktappen, Stora sjö Sares gård Kungshagen skog
  Markärret kärr Saxbo gård Kungs Hedsveden åker
  Martjärnen, Lilla tjärn Saxbo gård Kvarnbotten kolbotten
  Martjärnen, Stora tjärn Saxe by Kvarnbotten kolbotten
  Martjärnåsarna höjd Saxe t Kvarnbäcken bäck
  Maskinmossen mosse Saxe, Lilla gårdar Kvarnbäcksreven hagmark
  Matsesviken vik Saxe, Lilla by Kvarnbäckstäppan åker
  Mellanbottstäppan ägomark Saxe, Stora by Kvarnmossen mosse
  Melpakärren kärr Saxenlund villa Kvarnmyran mosse
  Middagsviken vik Saxhammar by Kvarnsjön, Övra sjö
  Mjölkmossen mosse Saxhammar gård Kvarnsjön, Övre sjö
  *Mohysungsröset gränsrös? Saxnäs gård Kvarntjärn, Övre sjö
  *Moraklack höjd Saxnäs gård Kvarntjärnsberget berg
  Moraklack, se Resmoraklack berg Saxröjningen gård Kvarnvreten åker
  *Mora sjön sjö Sibbre gård Kvarnvreten åker
  (*Moren-) Dammsjöarna, se *Morasjön sjöar Sigbre gård Kvarnvreten åker
  *Morhyttsjön sjö /Se Sigfridsbo gård Kvarnåkern åker
  *Morjungröset gränsrös Sigfridsbo Saknas Kvarnåsen ås
  *Morjungsröset gränsmärke Sjöfallet gård Kybacksskogen skogsområde
  *Morpungsröset gränsmärke Sjöfallet gård Kyberget berg
  Munkåskärret kärr Sjönvik villa Kyfallsbotten kolbotten
  muurtiernet, se Stora Myrtjärn Saknas Sjöröjningen gård Kylkärren kärr
  Myrberget berg Sjöröjningen gård Kylkärret bäckdal
  Myrgruvmossen mosse Sjötorp stuga Kylkärrsbotten kolbotten
  Myrstackskogen terräng Sjötorpet torp Kylåkrarna åkrar
  Myrtjärn, Stora tjärn Sjötäppan villa Kyrkbybackarna backar
  Myrtjärnbäcken bäck Sjötäppan stuga Kyrkgrinden grind
  Myrtjärnen, Lilla tjärn Sjövik villa Kyrkgärdet åker
  Myrtjärnen, Stora tjärn Sjöäng gård Kyrkudden udde
  Myrtjärnåsen höjd Sjöäng gård Kyrkvägssveden åker
  Myrudden udde Skarven gård Kålgårdarna åker
  Måndagsmossen mosse Skarven gård Kålgårdsbotten, Lilla kolbotten
  Mångsmyran sank mark Skefottäkten förr torp Kålgårdsbotten, Stora kolbotten
  Mångsmyrbäcken bäck Skeppargårdarna gårdar Kålgårdslandet, Norra täppa
  Mårshålsgruvan gruva /Se Skeppargårdarna stugor Kålgårdslandet, Södra täppa
  Måsskär skär Skepparns gårdar Kålhusudden udde
  Mäsberget berg Skinnarbacken gård Källaråkern åker
  Mäsberget berg o. triangelpunkt Skinnarns gårdar Källbotten kolbotten
  Mäsbergs klack berg /Se Skogen gård Källbotten kolbotten
  Mäsen sjö Skogen stuga Källbotten kolbotten
  Mäsen sjö Skogsbyn gårdar Källbotten kolbotten
  Mäsrönningen ägomark Skogsbyn gård Källbottröjningen skogsskifte
  Mörttjärnen tjärn Skogsgårdarna gårdar Källgärdet åker
  Mörttjärnsbäcken bäck Skommarbo gård Källmossen mosse
  Nickbomossen mosse Skommarbo gård Källmosskällan källa
  Noret sund Skommarns torp Källriset åker
  *Noret sund /Se Skommarns gård Källsjön sjö
  Norlingsberget berg Skrasselbo gård Källsjön sjö
  Norrdamm strandområde? Skrasselbo förr gård Källtegen skogsskifte
  *Norrtjärnsbro bro (?) Skrivargården gård Källtegen skogsskifte
  Nors bro bro /Se Skrivargården lht Källtegshagen hage
  Notbodviken vik Skålbergsröjningen gård Källviken vik
  Nykolningskullarna höjd Sliabackarna gård Käringbacken backe
  Nyänget terräng Sliabackarna el. Sliahällsbackarna stugor Kärleksholmen holme
  Näsberget berg Släberget gård Kärrbotten kolbotten
  Näsberget berg Släbergshagen gård Kärrbotten kolbotten
  Näset ängsmark Släbergshagens = Släberget gård Kärrbotten kolbotten
  Näset terräng Slätbo gårdar Kärrbotten kolbotten
  Nässaren sjö Slätbo torp Kärrbotten kolbotten
  Nässaren sjö Smackhålet gård Kärrladan lada
  Nässaren sjö Smackhålet stuga Kärrvägsbotten kolbotten
  Nässarön halvö Smedjan gård Köttbotten kolbotten
  Näsudden udde Smällbo gård Lagårdsbotten kolbotten
  Nävertjärnen tjärn Smällbo gård Lammsveden skogsskifte
  Nörrebarken Lacus, se Norra Barken Saknas Smällbo stuga Lampalösen tjärn
  Oljeberget berg Snarhem gård Landsvägstegen skogsskifte
  Olsgruvan gruva /Se Snälltorp gård Lappkyrkan stensättning
  *Oppsvetberget berg /Se Snälltorp torp Lapplisa skogsskifte
  Oppsvetbäcken bäck Solbacken gård Lapplisbotten kolbotten
  OppSveten, se Oxsveten Saknas Solbacken gård Larsbosjön sjö
  Oxsveten vattensamling Solbacken villa Larsbosjön sjö
  Oppsveten sjö /Se Solbacken gård Lars Ols täppa åker
  Oppsveten sjö Solbacken stuga Larssveden åker
  Oppsveten sjö /Se Soldatstugan stuga Larssvedharn stengrund
  Ormberget berg Soldatstugan stuga Lemsänge åker
  Ormiltjärnen tjärn Soldatstuga torp Lemsängshagen hage
  Ormkärrsviken vik Soldatstugan stuga Lenas damm sjö
  Ormnäsberget berg Soldatstuga stuga Lerbotten kolbotten
  Ormnäsudden udde Soldatstugan stuga Lerbottkärret kärr
  Ormtjärnen tjärn Soldattorpet gård Lertjärn sjö
  Ormtjärnen tjärn Soldattorpet förr soldattorp, nu gård Lertjärn tjärn
  Ormtjärnen tjärn Solhem stuga Lertjärn, Lilla sjö
  Oxfallsmossen mosse Sommarro gård Lertjärn, Lilla tjärn
  Oxhagen terräng Sommarro villa Lertjärn, Stora sjö
  Oxhagen terräng Sommarro stuga Lertjärn, Stora tjärn
  Oxhalsen udde Spännstuga stuga Lexen, Lilla sjö
  Oxmossen mosse Staffas gård Lexen, Lilla sjö
  Oxsveten sjö Staffas gård Lexen, Stora sjö
  Oxsveten sjö /Se Staffas gård Lexen, Stora sjö
  Oxögat göl Staffas torp Lidåkern åker
  Parkudden udde Stationstomten, se 32 Vad Saknas Likbotten kolbotten
  Parkviken vik Stenhuset gård Lilla sjön vik
  Paskalampa tjärn Stenhuset gård Lillgärdet åker
  Pergruvan gruva /Se Stens gård Lill-Jakobs kärr kärr
  Per-Jansudden udde Stensbo Saknas Lillänge åker
  Per Lars´ gavel gavel /Se Stensbo gård Limudden udde
  Persberget berg Stensbo gård Lindboviken vik
  Persboberget berg /Se Stensborg stuga Linden, Stora lind
  Piggberget berg Stentorp stuga Lindesberg berg
  Piggsveden kolbotten Stockens gård Linjebotten kolbotten
  Pillerholmarna holmar Storlasses gård Linjebotten kolbotten
  Pingstakärret kärr Stor Lasses gård Lisselholmen holme
  Platt intet göl Storsmedjan förr smedja Lisselsjön vik
  Plågan terräng Storängen gård Lisselsva åker
  Plågbäcken bäck Storängen villa Lisselänge åker
  *Plöjningsvägröret gränsrör Strandbacken stuga Lisselängsbacken backe och ängsmark
  *Plöjningsvägsröret gränsmärke Streken gård Lisselängsviken vik
  Porstjärnen tjärn Strömberget gårdar Lisselön ö
  Prästviken vik Strömberget gård Lisselön ö
  Prästänget strandområde Strömsborg villa Lisselön ö
  Pungen, Lilla göl Strömvik stuga Lissilgårdssven åker
  Pungen, Stora sjö Stycksmedjan stuga Lisstäppa åker
  Pungen St. o. L. sjöar /Se Stysmedjan förr smedja Ljustjärn sjö
  Pungmyran sank mark Sundet gård Ljustjärn tjärn
  *Pungröset gränsmärke Sundet stuga Lobotten kolbotten
  *Pungröset gränsmärke Svafallet gård Lobåsbotten kolbotten
  Pungröset gränsmärke Svagårdsängen gård Lomtjärn sjö
  Putten göl Svartviken gård Lomtjärn sjö
  Rensflukmossen mosse Svartviken stuga Lomtjärn tjärn
  Resmoraklack berg Svearne utgård Lomtjärn tjärn
  Resmora klack berg o. triangel- punkt Sviarne gård Lortbrobotten kolbotten
  Riberget berg Sveden gård Lortbroviken vik
  *Rijsberg berg Svengården gård Lortmora plats nedanför Dalkarsbacken
  Rika sjön sjö Sveta gård barnhem Lortmorbotten kolbotten
  Ristjärn, Stora och Lilla sjöar Sveta gård gård Lortpussen sjö
  Lilla Ristjärnen tjärn Svärmors gård Lortvallsudden udde
  Stora Ristjärnen gränstjärn Sågstugan gård Lortvallsudden udde
  Ristjärn, Stora tjärn Sågstugan stuga Lubergs skogsskifte
  Ristjärn, St. tjärn Sälgmyrudden gård Lubergsbotten kolbotten
  Ristjärn, Stora tjärn Sälgmyrudden torp Ludermossen mosse
  Ristjärnen, Stora sjö Sämsgården gård Lumsån å
  Ristjärnen, Stora tjärn Sämogården gård Lumsån å
  Ristjärnen, Stora tjärn Sänkmyra gård Lund, Nedra åker
  Ristjärnen, Lilla tjärn Sänkmyren gård Lund, Övra åker
  Ristjärnen, Stora tjärn Sävesbo gård Lustholmen ö
  Ristjärnsberget berg Sävesbo gård Lustholmen holme
  Ristjärnsdalen dal Söderröjningen gård Lyckbacken ängsmark
  *Ristjärnsfäbodsröret gränsrör? Söders gård Lykullen hög punkt
  *Ristjärnsfäbodrör gränsrör Söders gård Lysenberg berg
  *Ristjärns fäborör gränsmärke Söderstens gård Lysenberget berg
  *Ristjärnsfäbodsröret gränsmärke Sörbo Saknas Lystjärberget berg
  Ristäkten terräng Sörbo by Långblå skogsskifte
  Risudden udde Sörbo by Långbrogärdet åker
  Ritjärnsmossen mosse Sörboröjningen gård Långfallet skogsskifte
  Rokusberget berg Sörbyn gårdar Långfallstegen skogsskifte
  Rokusbergsudden udde Sörbyn gård Långholmen ö
  Rotsjöberget berg Sörbäck stuga Långholmen holme
  Rotsjön, Lilla sjö Sörvik avs. Långkoxe sträcka
  Rotsjön, Stora sjö Sörvik stuga Långkoxet vägsträcka
  *Rotsjöröset röse Söräng gård Långmossen mosse
  Rovsvedbäcken bäck Sörängarna gårdar Långmosstjärn sjö
  Ryssmossen mosse Tallbacken gård Långmosstjärn tjärn
  Ryttervallsmossen mosse Tallbacken stuga Långråbacken backe
  Rågranen skogsområde Tallbacken torp Långsjön sjö
  Råmilberget berg Tallbacken villa Långsjön sjö
  Råtallen tall? Tallbacken stuga Långsjötäppan åker
  *Rödklinten gränsmärke Tallbo gård Långtjärn sjö
  Rödmossen mosse Tallbo gård Långtjärn tjärn
  Römossen mosse Tallströms gård Långtjärn sjö
  Römossen mosse Tengmans gård Långtjärn tjärn
  Römossen mosse Tjärderbacken småstugor Långtjärnarna sjö(ar)
  Römossen mosse Tolvsbacken gård Långtjärnsbenet vik
  Römossen mosse Tolvsbacken stuga Långtjärnsberget höjd
  Rönningen terräng Tolvsbo by Långtjärnsberget berg
  Rönningen terräng Tolvsbo t Långtjärsbäcken bäck
  Rönningsberget berg Tolvsbo, Lilla by Långudden udde
  Rönningsberget berg Tolvsbo, Lilla by Långviken vik
  Rönningskärret kärr Tolvsbo, Stora by Långviken vik
  Rönningsmossen mosse Tolvsbo, Stora by Långviks mosse mosse
  Rönningsmossen mosse Tolvsboberg Saknas Långåkern åker
  Rönningsviken vik Tolvsboberg by Långåkern åker
  Rönningsviken vik Tolvsboberg by Långåsen ås
  *Sakesten gränsmärke Tolvsbohäll fattiggård Långåssjöarna tjärnar
  Sandfallet terräng Tolvsbohäll gård Långåsänge äng
  Sandhagen skogsområde Torp bs Långänget äga
  Sandviken vik Torpet gård Långänget äng
  Sandviken vik Torpet gård Låsbacken landsvägsbacke
  Sandvreten terräng Torpskog gård Lärarinnans holme ö
  Sandön ö Torpskog, se Lilla Morn Saknas Lönnberget berg
  Sarsiön, se Saxen sjö Tors gård Lönnsvaputten tjärn
  Sarvtjärnbäcken bäck Torslund gård och skola Lötberget hagmark
  Sarvtjärnen tjärn Torstens gård Lövhällarna stenar
  Sarvtjärnen tjärn Torstensgården gård Lövladbotten kolbotten
  Sarvtjärnen tjärn Torvallen gård Lövladbotten kolbottten
  sax-a, se Saxen sjö Torvallen villa Lövladbottnarna kolbottnar
  Saxberget berg Tranmyra gård Lövlessva hage
  Saxberget berg Tranmyran gård Lövmarksskogen skogsområde
  Saxen sjö Tranmyra stuga Majalampa tjärn
  Saxen sjö Trons gård Majalampa tjärn
  Saxen sjö Trons gård Maken sjö
  Saxen sjö Tränmyra gård Maken tjärn
  Saxen sjö Trätsbo gårdar Malingsbosjön, Nedre sjö
  Saxen sjö Trätsbo förr gård Malingsbosjön, Övra sjö
  Saxen sjö Tullkvarn gård Malingsbosjön, Övre sjö
  Saxen vik Tullkvarn gård Malmbergsmossen mosse
  Saxen sjö Tunbergs gård Malmbergsmossen mosse
  Saxen sjö Tunkarlsbo Saknas Malmbergsskogen skogsskifte
  Saxen sjö Tunkarlsbo by Malmens botten kolbotten
  Saxen sjö Tunkarlsbo by Malmvägen väg
  ?Saxen sjö Tunkarlsbo by Marktappbäcken, Lilla bäck
  Saxen sjö Tunströms gård Marktappbäcken, Stora bäck
  Saxen sjö Tunströms gård Marktappen, Lilla sjö
  Saxen sjö Turbo gård Marktappen, Lilla tjärn
  Saxen sjö Tvikbo gård Marktappen, Stora sjö
  Saxen sjö Tvikbo gård Marktappen, Stora sjö
  Saxen sjö Tyskens avs. Martjärn tjärn
  Saxen sjö Tyskens stuga Martjärnsåsar åsar
  Saxen sjö Tyskgården villa Maskinhusmossen se Maskinmossen mosse
  Saxen sjö /Se Tångens gård Maskinmossen mosse
  Saxen sjö /Se Tångens gård Mas Ols le skogsskifte
  Saxen sjö /Se Tångens gård Matina åker och ängsmark
  Saxen sjö /Se Tångens gård Matses åkrar
  Saxen sjö /Se Täkten gård Matsesviken vik
  Saxen sjö Täkten gård Mellanbacken backe
  Saxen sjö /Se Udden gård Mellanbottstäppan åker
  Saxen vik /Se Ulvsbo by Mellanklacken berg
  Saxenäs näs Ulvsbo by Melpabotten kolbotten
  *Saxesiö Rööset gränsrös Ulvsbo by Melpakärret kärr
  *Saxesten gränssten Ulvsbo by Menlösen kolbotten
  Saxe Steen gränssten Uners gård Messmyran åker
  Saxesten gränssten /Se Utebyn gårdar Messmyrhagen hage
  Saxhagen terräng Utebyn bydel Messtensbottnarna kolbottnar
  (*Saxhammar-) Dammsjön sjö Uvtjärn gård Messtens röse gränsröse
  Saxsiön, se Saxen Saknas Uvtjärn gård Mickels bäck bäck
  Saxtjärnen tjärn Vad Saknas Middagsviken vik
  Saxvallsmossen mosse Vad Saknas Milsvebotten kolbotten
  Segeltjärnen tjärn Vad Saknas Mjölkhålet äng
  Segeltjärnen tjärn Vad Saknas Mobacken grustag
  Segeltjärnen sjö /Se Vad Saknas Mobacken skogsskifte
  Sickobacke höjd Vad Saknas Mobacken backe
  Sigmossbäcken bäck Vad Saknas Mobergskärret kärr
  Sigviken vik Vad by Mobotten kolbotten
  Simmarviken vik Vad by Mobotten, Västra kolbotten
  Simmelviken vik /Se Vadslund gård Mobotten, Östra kolbotten
  Simmelviksudden udde Vadslund gård Mobottkärret kärr
  Sinkaberget berg Vagnsbacken gård Moladtegen skogsskifte
  *Siorud änge Vagnsbacken stuga Morbotten kolbotten
  Sjöberget berg Vaktstugan, se 5-6 Danskbo Saknas Morbottenfluken tjärn
  Sjömossbäcken bäck Valdemarslund, se 34 Vad Saknas Morfars fall skogsfall
  Sjöändsberget berg Valdemarslund stuga Morhagen hage
  Skakelberget berg Valhalla gård Mor Olles botten kolbotten
  Skallberget berg /Se Valhalla villa Mossbrobotten kolbotten
  Skallberget berg o. triangel- punkt Vallbäcken gård Mossbroskogen skogsskifte
  Skallberget berg o. triangel- punkt Vallbäcken stuga Mossen mosse
  Skallberget berg Vassbron gårdar Mossen mosse
  Skallbergsbäcken bäck Vassbron gård Mossen, Stora skogsskifte
  Skallbergsdalen dal Velans gård Mosstegarna åkrar
  Skallbergsmossen mosse Verknäset gård Mostershägnaden åker
  Skallmyran sank mark Verknäset gård Myrberget berg
  Skartjärnen tjärn Verknästäppan avs. Myrgruvan gruvhål
  Skavfallsberget berg Verknästäppan torp Myrsbäcken bäck
  Skepparudden udde Vibberbo by Myrtjärnen, Lilla sjö
  Skepparnberget berg Vibberbo by Myrtjärn, Lilla tjärn
  Skiddammen sank mark Vibergs stuga Myrtjärn, Stora sjö
  Skinnarsjön del av Melingsbosjön Vik by Myrtjärn, Stora tjärn
  Skinnsjön sjö Vik by Myrtjärnsåsen ås
  Skinnarviken vik Vikarängen gård Myrudden udde
  Skojarkärret kärr Vikarängen gård Myrängs-Ginanbo åker
  Skomakarholmen holme Viksberg by Måndagsmossen mosse
  Skommarlidsberget berg Viksberg skola och poststation Mångsmyran myr
  Skorrberget berg Viksbyn gård Mångsmyren myr
  Skräckkällaren förr kolbotten Viksfallet torp Mångsmyrbäcken bäck
  Skröparberget berg Viks gård gård Mårtsboskogen skogsområde
  Skröpberget berg Viks kvarn lht och kvarn Mårtsboviken vik
  Skumparbacken vägbacke Vikslund villa Mäsberget höjd
  Skålberget berg Viksnäs gård Mäsberget berg
  Skålberget berg Viksnäs gård Mäsen sjö
  Skålbergsrönningen terräng Vilan avs. Mäsen sjö
  Skållmyran sank mark Vilan stuga Mäsröjningen äga
  Skånsviken vik Vilan villa Mässrönningen åker
  Skäfttjärnen tjärn Vilhelmina stuga Möcksäbacken backe
  Skäkttjärnen tjärn Viludden gård Mörttjärn sjö
  Skäkttjärnsberget berg Viludden gård Mörttjärn tjärn
  Sliabackarna backar Vinterbacken stuga Namnlösen kolbotten
  Slogarna skogsmark Visses stuga Namnlösen kolbotten
  Slogfallet terräng Vretarna gård Namnlösens bror kolbotten
  Slogfallet terräng Vretarna gård Nickasekärret kärr
  Slogfallsmossen mosse Vreten gårdar Noret sund
  Slogmossen mosse Vreten gård Norlingsmossen hagmark
  Slogmossen, Nedre mosse Våghällarna gård Norrbotten, Nedra kolbotten
  Slogmossen, Övre mosse Västansjö gård Norrbotten, Övra kolbotten
  Slåttermossen mosse Västansjö skattehemma Norrbottentegen skogsskifte
  Slädhällan terräng Västerby Saknas Norrbyn åkrar
  Släthagen ägomark Västerby by Norrdammen vik
  Slätåsen höjd Västerby by Norrdammsviken vik
  Slätänget terräng Västerbyhytta Saknas Norr Fallet skogsskifte
  Smalmossen mosse Västerbyhytta by och hytta Norrfallskullen kulle
  Smedberget berg Västerbyhytta gammal hytta Norrfallslogen lada
  Smedheden terräng Västtäkt stuga Norrskogen skogsskifte
  Smedtäppan ängsmark Zakristorp gård Norrsveden äng
  Småtjärnarna tjärnar Zakristorp lht Norrändan äga
  Småtjärnpungarna gölar Åbacken gård Norsbro landsvägsbro
  Smörtjärnen tjärn Åbacken villa Nors bro bro
  Snedberget berg Åldermans gård Nors gärde åker
  Snestjärnen tjärn Åldermans gård Norrskogen skogsskifte
  Snokbacken höjd Åldermans gård Norströms udde udde
  Snuvtjärnen tjärn Åldermans gård Norsåkern åker
  Snuvtjärnsberget berg Årängen Saknas Norrtäkten åker
  Solbackarna höjder Årängen by Norrtäktudden udde
  Spiken tjärn Årängen gård Norråkern åker
  Spjuten sjö Åstäppan stuga Norrändan åker
  Spjuten sjö Älgsjöbo by Notbodviken vik
  Spången övergångsställe Älgsjöbo by Nothusbacken ängsbacke
  Stacktjärnen tjärn Älgsjöbo by Nybotten kolbotten
  Stacktjärnåsarna höjder Ängarna gårdar Nybotten kolbotten
  Stalphällan terräng Ängarna gård Nybottmossen mosse
  Stengatorna höjd Ängarna gårdar Nybottskogen skogsskifte
  Stockkärret kärr Ängarna gård Nybottsveden åker
  Stocktjärnen tjärn Ängeby gård Nybromossen mosse och slog
  Stocktjärnen tjärn Ängeby gård Nygrävningen åker
  Stocktjärnsmossen mosse Ässvallen Saknas Ny-gärde äga
  Stora mossen mosse Ässvallen gårdar Nykolningen kolbotten
  Stora mossen mosse Ässvallen gård Nykolningkullarna höjd
  Storberget berg Ömans stuga Nykolningskullarna berg
  Storholmen strand Ömans torp Nyröjningstegen skogsskifte
  Storholmen holme Östanberget gård Ny ställe kolbotten
  Storholmen, Lilla ö Östanberget gård Nytjärn sjö
  Storkolningsmossen mosse Ösäng gård Nyåkersfallet åker
  Storkärret kärr Ösängen gård Nyänge hage
  Stormossen mosse Ösängsbacken gård Nyänge åker
  Stormossen mosse Ösängsbacken gård Nålängsberget berg
  Stormossen mosse Övre Hopröjningen, se 35 Vad Saknas Näbben udde
  Stormossen mosse   Näsbacken ängsbacke
  Storskogssnåret terräng   Näsbackviken vik
  Storviken vik   Näsberget stenås
  Storängsmossen mosse   Näsby gärde åker
  Storön udde   Näsbyskogen skogsområde
  Storön ö   Näsbyänge äng
  Storön ö   Näset åker
  Storön ö   Näset åker
  Ströbo hög Saknas /Se   Näset udde och näs
  Stuphällarna berghällar   Näset åker
  Styggberget berg   Näset åkrar
  Styggberget berg   (Stora) näset, (Lilla) näset ägor
  Styggberget berg   Näsgärdet åker
  Styggsjöarna sjöar   Näshagen hage
  Styggsjöberget berg   Nässaren sjö
  Styggsjöberget berg   Nässaren sjö
  *Styggsjöberget berg   Nässelbotten kolbotten
  Styggsjöberget berg   Näsudden udde
  *Styggsjöbergsröret gränsmärke   Näsviken vik
  *Styggsjöbergsröset gränsröse?   Näsvreten hage
  *Styggsjöbergsröset gamalt gränsmärke   Näsåkern åker
  *Styggsjöbergsröset gränsmärke   Nävertjärn sjö
  *Styggsjöbergsröset gränsmärke   Nävertjärn tjärn
  Styggsjön sjö   Olars holme ö
  Styggsjön sjö   Olars holme holme
  Styggsjön sjö   Ol Bengts röjning f. hagmark nu skogsskifte
  Styggsjön, Nedre sjö   Olles backar sluttning
  Styggtjärnsberget berg   Oljoberget berg
  Styggtjärnbäcken bäck   Oppsveten sjö
  *Ställbergsröset gränsrös   Oppsveten sjö
  *Ställbergsröret gränsrör   Oppsvetvägen väg
  *Ställbergsröret gränsmärke   Ormharn stengrund
  *Ställbergsröret gränsmärke   Ormiltjärn tjärn
  *Ställbergsröset gränsmärke   Ormiltjärnen tjärn
  *Ställbergsröset gränsmärke   Ormnäsberget skogsskifte och berg
  Ställbergsröset gränsmärke /Se   Ormnäsberget berg
  Ställbergstjärnen tjärn   Ormnäsmossen mosse
  Suggrisberget berg   Ormsvebotten kolbotten
  Sumpen sank mark   Ormtjärn sjö
  Sundet sund   Ormtjärn tjärn
  Sundsberget berg   Ormtjärn sjö
  Sundån å   Ormtjärn tjärn
  Svagåsäng terräng   Ormtjärn tjärn
  *Svartebotjärnen?, se Sarvtjärnen tjärn   Orrnäset äga
  Svartfallsdalen terräng   Orrnäset åker
  Svarttjärn tjärn   Oxfallsmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn   Oxhagen hagmark
  Svarttjärnen tjärn   Oxhagen förr hage, nu skogsskifte
  Svarttjärnen tjärn   Oxhagen förr beteshage, nu skogsskifte
  Svarttjärnen tjärn   Oxmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn   Oxsveten sjö
  Svarttjärnen tjärn   Oxtäkten hage
  Svarttjärnsberget berg   Oxtäktgrinden grind
  Svarttjärnsbäcken bäck   Oxögat tjärn
  Svarttjärnsmosse mosse   Oxögat tjärn
  Svartviken vik   Oxögat tjärn
  Svartviken vik   Pannkakvreten åker
  Svartån del av sjö   Paskalampa sjö
  Svassaberget berg /Se   Paskalampa sjö
  Svetbackudden udde   Paskalampa tjärn
  Sveten, Västra sjö   Paskalampa tjärn
  Västra Sveten sjö   Pelkusbotten kolbotten
  Sveten, Västra sjö   Perhindersboharn stengrund
  Sveten, Västra sjö /Se   Perhindersboskogen skogstrakt
  Sveten, Östra sjö   Per Sammilsgubbens hackhostkälla källa
  Sveten, Västra o. Östra sjöar /Se   Persbergen berg
  Sveten, Östra sjö   Petters Pers botten kolbotten
  Sveten, Östra sjö /Se   Pickusbotten kolbotten
  Saknas, se V. Sveten sjö   Piggberget berg
  Sylbottsmossen mosse   Piggsveden kolbotten
  Syltnäset udde   Piggsveden sluttning
  Symbla Saknas /Se   Pilens gärde åker
  Sågberget berg   Pilhagen hage
  Sågbron bro   Pillogen lada
  Sågdammen damm   Piludden udde
  Sågmossen mosse   Pingstbotten kolbotten
  Sälgmyran sank mark   Plattinte berg
  Sälgefallskärret kärr   Plattintestjärn tjärn
  Sänkmossen mosse   Plåga gärde
  Säven sjö   Plågbacken backe
  Säven sjö   Plågbäcken bäck
  Sävesbosjön sjö /Se   Plågbäcken bäck
  Sävrekärren kärr   Porstjärn sjö
  Sörboängarna ägomark?   Porstjärn tjärn
  Sördammen vik   Pralholmen holme
  Sörsjön sjö   Pringelbotten kolbotten
  Sörsjön sjö   Prostudden udde
  Sörsjön sjö   Prästbotten kolbotten
  Sörskogen skogsområde   Prästkällan källa
  Särsnäset näs   Prästskogen skogstrakt
  Takvedmossen mosse   Prästviken vik
  Tallbacksmyran myr   Pungen, Lilla sjö
  Talludden udde   Pungen, Lilla tjärn
  Talludden udde   Pungen, Stora sjö
  Tallåsen höjd   Pungen, Stora sjö
  Tarvamossen mosse   Puppelbotten kolbotten
  Tiggarholmen holme   Putten tjärn
  Tillfället terräng   Puttfallet åker
  Tillfällsmossen mosse   Pärtmossen mosse
  Timmeråsen ås   Ragvaldsbacken landsvägsbacke
  Timmeråskärret kärr   Rasberget berg
  *Tjuvbacken Saknas /Se   Ravalsbackarna backar
  Tjuvön ö   Rejske kärr
  Tjuvbottsberget berg   Rejsi kärr kärr
  Tjyvbottsmossen mosse   Renhold Janssons vret åker
  Tjäderhällarna berghällar?   Resmoraklack höjd
  Tjärdalsåsen höjd   Resmoraklack berg
  Tobiassons äng sank mark   Ribacken f.d. odling
  Tok-Anders kyrka stenhällar   Rika sjön sjö
  To..s siön, se Tolfsen sjö   Rikärret åker
  Tolvsbobergs kvarn förr kvarn   Rishagen hage
  Tolfsen sjö   Rishagen hage
  Tolvsen sjö   Rishagen hage
  Tolsbarg, se Tolusboberget berg   Ristjärn, Stora sjö
  *Tolvbo gruva tidigare gruvor   Ristjärn, Stora tjärn
  Tolvsbo förr bergsmanshammare /Se   Ristjärnsberget berg
  ?Tolvsboberget berg   Ristäkten åker
  Tolvsboberget berg /Se   Ritjärnsmossen mosse
  Tolvsen sjö   Riåkern åker
  Tolfsen sjö /Se   Rotsjön sjö
  Tombogruvan gruva /Se   Rotsjön, Lilla tjärn
  Tornet ägomark?   Rotsjön, Stora sjö
  Torpberget berg   Rotsveden åker
  Torraksberget berg   Rovtäppan förr åker
  Torraksberget, se Tråkberget berg   Ryssmossen åker och ängsmark
  Torrakskärret kärr   Ryssmossen mosse
  Torraksmossen mosse   Ryssviken vik
  Torraksåsen, se Tråkberget ås   Ryttervalls mosse mosse
  Torraksåsen höjd   Rågfallssnedden skogsskifte
  Torsktjärnen tjärn   Rågran ås och skogsskifte
  Torstjärnen tjärn   Rågranen höjd
  *Torsktjärnen, se Torstjärnen tjärn   Råkuddarne skogsmark
  Torvströmossen mosse   Råtallbackarna höjd
  Tovsjön sank mark   Råtallen korsväg
  Tranhålet göl   Räkenhålet sänka
  Tranmyran myr   Räkenhålsbotten el. Räkenbotten kolbotten
  Tranmyrmossen mosse   Rännkällan källa
  Trappstensåsen berg o. triangel- punkt   Rävspelet åker
  Trehörningen, Stora sjö   åker
  Stora Trehörningen sjö   Röda sten sten
  Trehörningen, Lilla sjö   Rödmossen mosse
  Trehörningen, Stora sjö   Rödmossen mosse och åker
  Trehörningen sjö /Se   Röjningen åker
  *Trehörningen, se St. Trehörningen sjö   Röjningen hage
  Trollberget berg   Röjningen åker
  Trollberget berg   Röjningen åker
  Trolldalen terräng   Röjningen åker
  Trollhällan terräng   Röjningen, Lilla åker
  Trollhättdraget skogs- o. myrmark   Röjningsbacken backe
  Trollhättsundet sund   Röjningsbotten kolbotten
  Trollkärren kärr   Röjningsbotten kolbotten
  Trollugnsberget berg   Röjningsbotten kolbotten
  Trons kappor höjd   Röjningsbotten kolbotten
  Tronudden udde   Röjningsbotten kolbotten
  Trulsbacken höjd   Röjningsgärdet åker
  Trutängarna sank mark   Röjningsåkern förr åker
  Tråkberget berg /Se   Römossen mosse
  Tråkberget berg   Rönningsberget berg
  Trånganömossen mosse   Sandbackarna skogsskifte
  Trädgårdskullen terräng   Sandbackåkern åker
  Trätsbomossen mosse   Sandhagen skogsskifte
  Tunkarlsbobäcken bäck   Sandkullfallet åker
  Tunkarlsbo-bäcken bäck /Se   Sandkyåkrarna åkrar
  Turnsudde udde   Sandskogen skogsskifte
  Tågåsberget berg   Sandtaget skogsskifte
  Töva lite terräng   Sandviken vik
  Uddvallskärret kärr   Sandviken vik
  Uggelberget berg   Sandvikstäppan åker
  Uggelmossen mosse?   Sandvreten äga
  Ulvsbo förr hytta /Se   Sandängarna ängsmark
  Ungsberget berg   Sandänget äga
  Urnäsudden udde   Sandön ö
  Ursten sjö   Sandön ö
  Ursten sjö /Se   Sares ö holme
  Uvberget berg   Saresön ö
  Uvberget berg   Sarfstjärn tjärn
  Uvberget berg   Sarinbotten kolbotten
  Uvberget berg   Sarvtjärn sjö
  Uvberget berg /Se   Sarvtjärn tjärn
  Uvbergskärret kärr   Sax berget berg
  Uvbergsmossen mosse   Saxen sjö
  Uvbergsåsen höjd   Saxen sjö
  Stora Uvtjärnen tjärn   Saxen sjö
  Uvtjärn terräng   Saxen sjö
  Uvtjärnen, Lilla tjärn   Saxen vik
  Uvtjärnen, Stora tjärn   Saxen sjö
  Uvtjärnen, se St. Uvtjärnen tjärn   Saxen, Södra sjö
  Uvtjärnsberget berg   Saxen sjö
  Uvtjärns uddar uddar   Saxfallsmossen se Saxvallsmossen mosse
  Uvtjärnsviken vik   Saxsundet sund
  (*Vad-) Dammsjön sjö   Saxsundet sund
  Vads udde udde   Saxtjärn tjärn
  Vadsviken vik   Saxvallsmossen mosse
  Valborgsmänshällarna höjd   Saxvreten åker
  Vallbäcken bäck   Schäkttjärdammen damm
  Vallmoberget berg   Schäkttjärnsberget berg
  Vallmobäcken bäck   Schäkttjärnsbäcken bäck
  Valvsjön sjö   Segeltjärn sjö
  Vanberget berg /Se   Segeltjärn tjärn
  Vanberget Saknas /Se   Sibbri åker
  Vanbergs klack höjd   Sickobacke höjd
  Vanbergs klint? gränsberg   Sickobacke berg
  Vanrönningen hagmark   Sickobacke höjd
  Vargviken vik   Sidviken vik
  Vansjöbäcken bäck   Sidviksbacken backe
  Vassjön sjö /Se   Sigviken vik
  Vassjön sjö   Sillingen åker
  Vassjörönningen sankmark   Silverkällan källa
  Vattsvad terräng   Simmarviken vik
  Vedugen, se Vevungen sjö   Simmarviksudden udde
  Wedungen, se Vevungen sjö   Simmelviksudden udde
  Vedungen, se Vevungen sjö   Simtäkten ängsmark
  Vedungen, se Vevungen sjö   Sjöberget höjd
  Vedungen, se Vevungen sjö   Sjöberget berg
  Wefwen, se Vevungen Saknas   Sjöbergsåkern åker
  Verken vik   Sjöfallet skogsskifte
  Verken sjö   Sjöfallet hage
  Verknäset näs   Sjöfallsberget berg
  Vevungen sjö   Sjögärdet åker
  Vevungen sjö   Sjömossbäcken bäck
  Vevungen sjö   Sjötegen skogsmark
  Vevungen sjö   Sjötäkten åker
  Vevungen sjö   Sjötäppan åker
  Vevungen sjö   Sjötäppan åker
  Vevungen sjö   Sjöåkern åker
  Vevungen sjö   Sjöändsberget höjd
  Vevungen sjö   Sjöändsberget berg
  Vevungen sjö   Skafallet skogsskifte
  Vevungen sjö   Skallberget höjd
  Vevungen sjö   Skallberget berg
  Vevungen sjö   Skallberget berg
  Vevungen sjö /Se   Skallberget höjd
  Vibberboberget berg o. triangel- punkt   Skallberget höjd
  *Vibberbosjön sjö /Se   Skallberget berg
  *Vibberbosjön, se Hemsjön sjö   Skallberget berg
  Wickesiön, se Barken, Södra sjö   Skallberget berg
  Wijcke siön, se Barken, Södra sjö   Skallbergsdalen dal
  Wijck Siön, se Barken, Södra sjö   Skallbergsdalen dal
  Wijcksiön, se Barken, Södra sjö   Skallbäcken bäck
  Wijksiön, se Barken, Södra sjö   Skallrotas sten gränssten
  Wÿcksiön, se Barken, Södra sjö   Skallrota stens botten kolbotten
  Vikmossen mosse   Skarpskyttheden hed
  Viksviken vik   Skartjärn tjärn
  *Viksvägen landsväg   Skarvbacken backe
  Vilbacken terräng   Skarvkärret åker
  Vilmorfallet terräng   Skarvshagen hagmark
  Viludden udde   Skarvtäkten åker
  Viludden udde   Skarvvreten äga
  Vitmossen mosse   Skefotbotten kolbotten
  Vitstensberget berg   Skeppargatan väg
  Vittharen skär   Skidammen damm
  Vreten ägomark   Skilbäckåkrarna åkrar
  Vålfallstjärnbäcken bäck   Skinnarbacken backe
  Vålfallstjärnen tjärn   Skinnarsjön sjö
  Västbergsmossen mosse   Skinnarsjön sjö
  Västerbyhytta förr hytta   Skinnarudden udde
  Västerviken vik   Skinnarudden udde
  Völkan hålldamm /Se   Skinnarviken vik
  *Ålsboröret gränsmärke   Skinnarvreten åker
  *Ålsbyröret gränsrör?   Skinnsjön sjö
  *Åltjärnen, se Lortmorkärret tjärn   Skinnsjön sjö
  Åmans mosse mosse   Skojarbotten kolbotten
  *Årnbo hjulnåls röret gränsrör?   Skojarkällan källa
  *Årneboberg berg?   Skommarbo åker
  *Årneboberget berg   Skommarbotten kolbotten
  *Årnebo masung f.d. masung?   Skommarhällarne skogsmark
  *Årnebo masung f.d. masung?   Skrikbotten kolbotten
  Årönningen terräng   Skrikbotten kolbotten
  Årönningen terräng   Skopinntallbotten kolbotten
  Åstjärnen tjärn   Skräckkällaren kolbotten
  Åstjärnsberget berg   Skröperberget berg
  äsensiöö, se Ässen sjö   Skröperåsarna åsar
  Ässen sjö   Skumparbackbotten kolbotten
  Ässen sjö   Skumparbacken backe
  Ässen sjö   Skutån å
  Ässen sjö /Se   Skålberget höjd
  *Åsängsbron bro   Skålberget skogsskifte
  *Åsängsbroröret gränsrör?   Skånsviken vik
  *Åsängsbroröret gränsrör   Skånsviken vik
  Åtjärnen tjärn   Skåpet kolbotten
  Älgfallskärret kärr   Skäfttjärn tjärn
  Älgkällsmossen mosse   Skäkttjärn sjö
  Älgmossen mosse   Skäkttjärn tjärn
  Älgmossen mosse   Skärningsbotten kolbotten
  Älgnäsudden udde   Skärpa åker
  Älgsjön sjö   Sköttaruddar uddar
  Älgsjön sjö   Slaggberget slagghög
  Ässen sjö   Sliabackarna el. Sliahällsbackarna backar
  Ässen sjö   Slogarna skosskifte
  Ässen sjö   Slogfallsbotten kolbotten
  Ässen sjö   Slogfallstegen skogsskifte
  Ässån å   Slogmossen, Nedra mosse
  Öhrkierndammen, se Örtjärn Saknas   Slogmossen, Övra mosse
  Örtjärn tjärn   Slåttarmossviken vik
  *Örtjärn(en), L. del av sjö   Slåttermossviken vik
  *Örtjärn(en), St. del av sjö   Släbergshagarna åker och ängsmark
  Örtjärn tjärn   Släbergsänge ängsmark
  Örtjärn sjö   Slähällarne skogsskifte
  Örtjärn tjärn   Släthagen äga
  *Örtjärnarna, se Örtjärnen tjärn   Släthagen åker och skogsmark
  Örtjärn(arna) tjärn(ar)   Smackhålet hage
  ?Örtjärn sjö /Se   Smalmossen mosse
  Örtjärn sjö   Smaltjärn sjö
  Örtjärnen tjärn   Smaltjärn tjärn
  Örtjärnen tjärn   Smedbotten kolbotten
  Örtjärn(en), se St. Örrjäen(en) o. L. Örtjärn(en) tjärn   Smedgärdet åker
  Örtjärnberget berg   Smedheden skogsskifte
  *Örtjärnsdammen damm   Smedtomten åker
  Örttjärnen tjärn   Smedtäppan åker och ängsmark
  Örttjärnsbäcken bäck   Smedtäppan åker
  Östanberg höjd   Småtjärnarna sjöar
  *Östanbergs klack berg   Småtjärnarna tjärnar
  Österhagen terräng   Smällbohagen hage
  Österäng ängsmark   Smörhällarna stenar
  Ösängsbacken terräng   Smörhällarna stenhällar
      Smörputten tjärn
      Smörsjön sjö
      Snefotbotten kolbotten
      Snokbacken skogsskifte
      Snuvtjärn tjärn
      Snästjärn sjö
      Snästjärn tjärn
      Sockerkällan källa
      Sodom, Lilla kolbotten
      Sodom, Stora kolbotten
      Soldattorp åker
      Sotfallet svedjefall
      Sotfallsbotten kolbotten
      Sotladan lada
      Spiken skogsskifte
      Spiktjärn tjärn
      Spångbacken åker
      Stacksveden åker och hagmark
      Stacktjärn tjärn
      Stacktjärnsåsen ås
      Stallnäset udde
      Staresvekällan källa
      Staresvedtäppan ängsmark
      Stenbotten kolbotten
      Stenbron bro
      Stengatsbergen berg
      Stenhagen betesmark
      Stensboharn stengrund
      Stensbo äng nu skogsskifte
      Stensveden åker
      Stentäppa åker
      Stentäppan åker
      Stenänge åker
      Stocktjärn sjö
      Stocktjärn sjö
      Stocktjärn, se Stacktjärn tjärn
      Stocktjärn tjärn
      Stora alen al
      Stora sten sten
      Stora sten sten
      Stor sten kolbotten
      Stora stenarna stenar
      Storbacken backe och skogsskifte
      Storbackfallet skogsskifte
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storbotten åker
      Storbotten kolbotten
      Storfallsbotten kolbotten
      Storhagen hagmark
      Storhagen skogsskifte
      Storholmen ö
      Storlindan åker
      Stormossen, se Bovallen mosse?
      Stormossen, se Bovallen mosse
      Stortallen tall
      Stortegen skogsskifte
      Stortäkten skogsskifte
      Stortäkten hagmark
      Stortäkten åker
      Stortäppan åker
      Storängen ängsmark
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön udde
      Strömbergsudden udde
      Strömhälla avs.
      Stubbsveden skogsskifte
      Stugbacklidbäcken bäck
      Stuphällan ättestupa
      Stuphällen klippa
      Stybbacklidbäcken bäck
      Stybbackliden dalgång
      Stybbäcken bäck
      Stybbäckkärret kärr
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Styggsjöberget berg
      Styggsjön tjärn
      Styggsjön tjärn
      Styggtjärn sjö
      Styggtjärn tjärn
      Stångseln äga
      Stäckrotåkern åker
      Ställbergstjärn sjö
      Ställbergstjärn tjärn
      Stängselhagen hage
      Stängslan åkrar
      Stängslen backe och ängsmark
      Stängslen åker
      Stängslen åker
      Stängslen åker
      Suggbergshagen hage
      Suggrisberget berg
      Sumpbotten kolbotten
      Sunda hagmark
      Sundet vik
      Sundberget berg
      Sundsvehagen hage
      Sunds-vreten äga
      Sundån å
      Sundänge äng
      Sundängsslogen ängsmark
      Svabäcksängen beteshage
      Svagårdsäng beteshage
      Svagårdsviken vik
      Svarta porten förr en grind
      Svartfallsdalen dal
      Svarttjärmossen mosse
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärnsberget höjd
      Svarttjärnsberget berg
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartån å
      Svartån å
      Svarvkojputten tjärn
      Svearne hagmark
      Svedbacks röse gränsröse
      Sveden åker
      Svedhagen hage
      Svenshyttänge äng
      Svetbackudden udde
      Sveten, Västra sjö
      Sveten, Västra sjö
      Sveten, Östra sjö
      Sveten, Östra sjö
      Svetgärdet åker
      Svetholmen holme
      Svälthällarna hällar
      Svälthällsgruvan gruvhål
      Svälthällsvägen skogsväg
      Syltnäset udde
      Sågberget höjd
      Sågberget berg
      Sågbron bro
      Sågdammen sjö
      Såghagen hagmark
      Sågmossen mosse
      Sågrönningen förr hage, nu skogsskifte
      Sågvägen väg
      Sälgbotten kolbotten
      Sämons Dammsjötäkt åker
      Säterdalsfallet fall
      Säven el. Sävesbosjön sjö
      Sävesbosjön sjö
      Söder-Täktan äga
      Söndagsbotten kolbotten
      Sönsven ängsmark
      Sönsvikänge åker
      Sördamm vik
      Sördammsviken vik
      Sörfallsharn stengrund
      Sörgärdesudden udde
      Sörgärdet åker
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörskogen skogsskifte
      Sörsnäset näs
      Sörsnäset näs och ängsmark
      Sörtegen åker
      Sörtäppan åker
      Sörtäppan åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Sörängsvreten åker
      Tallbackmyren mosse
      Tallbotten kolbotten
      Tallholmen holme
      Tallmossen mosse
      Talludden udde
      Talludden udde
      Tallåsbotten kolbotten
      Tallåstegen skogsskifte
      Tavelberget berg
      Tegelkålgårdarna åkrar
      Tellnäs ängen åker
      Tiggibotten kolbotten
      Tjuvholmen ö
      Tjäderbacken landsvägsbacke
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärdalsudden udde
      Tjärdalsudden udde
      Tjärnfallsberget berg
      Tjärnfallsåsen höjd
      Tjärtomten åker
      Tobaksbotten kolbotten
      Tobiasons äng äng
      Tok Anders kyrka stenhällar
      Tolfsbobergs kvarn förr gammal skvaltkvarn
      Tolvsbobergs kvarn f.d. kvarn
      Tolvsen sjö
      Tolfsen sjö
      Tomtbacken åker
      Tomtekullen kulle
      Tomten åker
      Toppkojbotten kolbotten
      Tornbogruvorna gruvor
      Torpen ängsmark
      Torpet ängsmark
      Torpet åker
      Torpskogen skogsskifte
      Torsktjärn sjö
      Torsktjärnberget höjd
      Torstensbacken hagmark
      Torstens Dammsjötäkt åker
      Torstjärn tjärn
      Torstjärnsberget berg
      Torv Busen kolbotten
      Torv Danil kolbotten
      Tovsjön tjärn
      Tranmyrskogen skogsområde
      Tranängen äng
      Trefaldighetskällan källa
      Trehörningen, Lilla sjö
      Trehörningen, Lilla sjö
      Trehörningen, Stora sjö
      Trehörningen, Stora sjö
      Tremänningshagen hage
      Trollberget höjd
      Trollberget berg
      Trollhålet skogsskifte
      Trollhällen hage
      Trollugnsberget berghällar
      Trons trappor berghällar
      Trulsbacken udde
      Tronhålsheden skogsskifte
      Tråkberget berg
      Tråkbergsbotten kolbotten
      Trångbotten kolbotten
      Tunkarsbobäcken bäck
      Tvidjebottnarna kolbottnar
      Tviggelänge äng
      Tvillingarna åkrar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvilsittäppan åker
      Tvärbotten kolbotten
      Tvärbotten kolbotten
      Tväråkern åker
      Tågåsen höjd
      Täktarne hagmark
      Täkten hagmark
      Täkten ängsmark
      Täkten ängsmark
      Tällfälle åker
      Tällfälle hage
      Tällfällskällan källa
      Uddbotten kolbotten
      Uggelbotten kolbotten
      Ugglemossen mosse
      Ugglemosskojan kolkoja
      Ullbergs tomt åker
      *Ulvs-tjärn? sjö
      Urnäsudden udde
      Ursten, se Ulvs-tjärn sjö
      Ursten sjö
      Ursten sjö
      Urvädersbotten kolbotten
      Utvägen åker
      Uvberget höjd
      Uvberget berg
      Uvberget höjd
      Uvberget berg
      Uvberget höjd
      Uvberget skogsskifte
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvbergsgruvorna gamla gruvhål
      Uvbergs kärret kärr
      Uvbergsmossen mosse
      Uvbergsskogen skogsskifte
      Uvbergstegen skogsskifte
      Uvbergstegen skogsskifte
      Uvbergsåsarna åsar
      Uvtjärn sjö
      Uvtjärn tjärn
      Uvtjärn, Lilla tjärn
      Uvtjärnsskogen skogshöjd
      Uvtjärnsviken vik
      Uvtjär-Rasberget berg
      Uvtjärviken vik
      Vadsbäcken bäck
      Vadsharn stengrund
      Vadsviken vik
      Vallbäcken bäck
      Valvsjön tjärn
      Vanberget berg
      Vanberget höjd
      Vanberget berg
      Vanbergs klack berg
      Vanbergsstenen sten
      Vankärret kärr
      Vankärret kärr
      Vankärrsbäcken bäck
      Vanrönningen åker
      Vanrönningen hagmark
      Vanrönningsbotten kolbotten
      Vanrönningskällan källa
      Vargkärret kärr
      Vassjöbron bro
      Vassjöbäcken bäck
      Vassjön sjö
      Vassjön sjö
      Vassrö hagmark
      Vassrö, Lilla hagmark
      Vassrö, Stora hagmark
      Vattgården åker
      Verken vik
      Verken sjö
      Verkkålgårdarna åkrar
      Verknäsholmen holme
      Verknästäkten åker
      Verknäsvreten åker
      Vevungen sjö
      Vevungen sjö
      Vibberboberget höjd
      Vibberboberget berg
      Viksbäcken bäck
      Viksviken vik
      Viksviken vik
      Viludden udde
      Viludden udde
      Vinkällan källa
      Vinterledskärret åker
      Vintervägsbotten kolbotten
      Vintervägsvreten åker
      Vretberget skogsskifte och berg
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vålfallstjärn sjö
      Vålfallstjärn tjärn
      Väderbackarna backar
      Väderbackbotten, Nedre kolbotten
      Väderbackbotten, Övre kolbotten
      Vägbotten kolbotten
      Vägbotten kolbotten
      Värmtäppan åker
      Vässmossvreten odlad mosse
      Västanlotten skogsskifte
      Västerbyskogen skogsområde
      Västerbyviken vik
      Västerviken vik
      Västeråkern åker
      Västtäkt åkrar
      Åbron bro
      Åkerledstäppan åker
      Åkershagen ängsmark
      Åkerskogsudden udde
      Ålasses göl göl
      Åröjningen ängsmark
      Åröjningstegen skogsskifte
      Årängssven åker
      Åsbotten kolbotten och ängsmark
      Åsbotten kolbotten
      Åsbäcksfallet skogsskifte
      Åsingsbron landsvägsbro
      Åstjärn sjö
      Åstjärn tjärn
      Älgaspen skogsskifte
      Älgbotten kolbotten
      Älgfallskojan kolkoja
      Älgfallskärret kärr
      Älghällarna hällar
      Älgkällan källa
      Älgnäsröjningen åker
      Älgnäsudden udde
      Älg-sjön sjönamn
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Ängarna ängsmark
      Änge åker
      Ängströms fly skogsskifte
      Ärtmyra åker och hagmark
      Ässen sjö
      Ässen sjö
      Ässvallshagen hagmark
      Örlaxbäcken bäck
      Örtjärn sjö
      Örtjärn tjärn
      Örtjärbäcken bäck
      Örttjärn sjö
      Örttjärn tjärn
      Östanberget höjd
      Österbotten kolbotten
      Östersven åker och hagmark
      Östlingsmossen mosse
      Ösängsbacken backe
      Ösängsharn stengrund
      Övra äng hage

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.