ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ludvika socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 311 Bebyggelsenamn : 436 Naturnamn : 495
Ludvika landskommun Aflångberget se Avlånghöjden berg Nummerförteckning förteckning Aftonvardshällan berghälla
Brunnsvik förr hytta Avlångshöjden berg Nummerförteckning förteckning Alderbäckskärren, se Slogrönningen slog
Brunnsvik gd, folkhögskola /Se Avlångshöjden höjd Nummerförteckning förteckning Alderkilen »kilar» vid åkerbrytning /Se
Burens gd /Se *Avlångshöjdvisen gränsmärke Nummerförteckning förteckning Aldersvedsbackarna landsvägsbackar
Dagkarlsbo by /Se *Avlångsröset gränsmärke Nummerförteckning förteckning Aspudden udde
Digervåla by /Se Bastbergsgruvan gruvhål Nummerförteckning förteckning Aspviken vik
Digervåla by /Se *Biörckbacs»s Rööset gränsrös Nummerförteckning förteckning Avigbäcken bäck
Degervåla gårdar /Se Björnberget gruva Nummerförteckning förteckning Avlångshöjden höjd
Digervåla gd:ar /Se Björnberget gruva Nummerförteckning förteckning Avlångshöjden berg
Enkullen förr hytta, nu by Björnberget berg Nummerförteckning förteckning Backa gruvfällt
Enkullen by /Se Björnberget berg Nummerförteckning förteckning Backgruvaa gruva
Enkullen by Björnberget gruva Nummerförteckning förteckning Bastbergsgruvan gruva
Erlandsbo se Gonäs förr by Brunnsviksgruvan gruva Nummerförteckning förteckning Bastbergsgruvan gruva
Gillermarken gård Brunnsviksgruvan gruva Nummerförteckning förteckning Bastutäppan täppa
Gonäs by Burtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Bengtgärde gärde
Gonäs by Byggm. gruva Nummerförteckning förteckning Bjurtjärn tjärn
Gonäs by Bärholmarna öar Nummerförteckning förteckning Bjurtjärnen tjärn
Ludvika se Norrvik o. Sörvik by *Cron Rööset gränsrös Nummerförteckning förteckning Bjurtjärnsgruvan se Björntjärns-,Björtjärnsgruvan järngruva
Ludvika, Norr- o. Söder- se Norrvik o. Sörvik byar *Cron Talls Rööset gränsrös Nummerförteckning förteckning Bjälken gruva
Gudvik(a) by /Se Dammsjön sjö Ludvika socken Bjälken gruva
Hillemarken se Gillermarken gård Dammsjön sjö Ludvika sn Björkåsbacken landsvägsbacke
Hällsjön by Djuptjärnen tjärn Affären affär Björkåsbackarna höjd
Hällsjön by Djuptjärnen tjärn Alder-Jans se Lennarts gd Björnberget gruva
Klenshyttan by *Djuptjärnsberget berg Anders-Persgården bebn. Björnberget berg
Klenshyttan by *Djuptjärnsberget berg Backarna jtp Björntjärnen tjärn
Kåsen torp /Se Djuptjärnsberget berg Backskomakarens jtp Björntjärnsgruvan järngruva
Kåsen t /Se Djuptjärnsbäcken bäck Backströms lht Björntjärnen tjärn
Lars-Pers gårdsn. Djurgården skogsmark Bagarstugan stuga Björntjärnsgruvan järngruva
Lekomberget berg Ekudden udde Baggtorpet bs Bladtjärn tjärn
Ludvika förr hytta Fallbärstjärnen tjärn Bastberget gd Bladtjärnen tjärn
Ludvika bruk järnbruk Flyna holmar Bergsmansgården gd Bladtjärnen, Lilla tjärn
Ludvika hed gård Frimantjärnen? tjärn Bernhardsberg gd Bladtjärnen, Stora tjärn
Långblå gd /Se Främmundsberget höjd Björklunda jtp Blanka gruva
Marnäs by /Se Gamla Backan gruva Björkudden lht Blötberget gruvor
Marnäs by Getbottenkärret myr Blommengrens gd Bobacken fäbodtäkt
Norrvik by Geten, Östra gruva Bvëthigården, se Bvëthius´ gd Bockholmen holme
Norrvik by Getinghavet sankmark Boethius gd Bockholmen holme
?Norrvik el. Sörvik byar Glamgen se Glaningen sjö Brunnsleden gårdar Bockholmen holme
Norrvik by Glamgen se Glaningen sjö Brunnsvik by Bockhustäkten täkt
Norrvik by Glaningen sjö Burens gård Bomossen mosse
Norrvik hytta Glaningen sjö Burens gårdar Bomossåkrarna åkrar
Norrvik by Glaningen sjö Buskbacken gård Bovinsgruvorna gruvor
Norrvik by /Se Glaningen sjö Buskbacken beb. Bovinska gruvor
Norrvik by /Se Gonäs gruva Busktorpet f.d. gård Brunnsviksgruvan gruva
Persbo by Gonäsberget berg Busktorpet gård Brändle täkt
Persbo by Gruvbergsgruvan gruva Busktorpet jtp Brändlebacken backe
Persbo by Grängruvan gruva Båt-Anders jtp Brändleberget Saknas
Persbo by /Se Grängs, Norra gruva Båtens jtp Brändleviken vik
Persbo by /Se Gräsberg, Gamla gruva Dagkarlsbo by Burbacken Saknas
Persbo by /Se Gräsberget Saknas Dagkarlsbo by Burgatu väg
Persbo by Gubbsveden ägomark Dagkarlsbo by Burhällan berghälla
Persbo by *Gudha förr å-namn /Se Dagkarlsbo traktnamn Burtjärn tjärn
Persbo by *Gudvik(en) förr namn på vik /Se Dammsjösveden gd Burtjärn tjärn
Skeppmora gd:ar /Se Gussjöberg ödegruva Dammtäppan t. Buskbacken landsvägsbacke
Skeppmora by /Se Gussjön, Norra o. Södra sjöar Danielsgårdar se Spelmans gd Bybergsgruvan gruva
Skeppmora by /Se Gussjön sjö /Se Digervåla by Båthusviken vik
Skeppmora by /Se *Gyrken se S. Hörken sjö Digervåla gårdar Bärholmarna öar
Skäret gd /Se *Gyrkstorpröset se Hörksbyröset gränsmärke Digervåla del av by Bärholmarna holmar
Svarthyttan förr hytta Gårlången del av Övra Hillen Djurgårdarna gd Bärholmarna holmar
Sörvik by Gårlången sjö /Se Dunkartorpet gd Bärholmstäppan täppa
Sörvik by Gårlången sjö /Se Eklunds gd Dagkarlsboskogen skog
Sörvik by Haaghen lacus se Haggen sjö Ekorrbotten gårdar Dalkarlskärret kärr
Sörvik by (*)Hagberget berg Ekorrbottorpet torp Dalkarlstäppan åker
Sörvik hytta Hagen se Haggeb sjö Eljans gård Dammsjöberget berg
Sörvik by Hagen lacus se Haggen sjö Enkullen by Dammsjöberget berg
Sörvik by /Se Hagen lacus se Haggen sjö Enkullen jv, by Dammsjöbäcken bäck
Sörvik by /Se Haggen sjö Enkullen, Norra gård Dammsjögruvan gruva
  Haggen sjö Enkullen, Norra gd Dammsjön sjö
  Haggen sjö Enkullen, Södra del av by Dammsjön sjö
  Haggen sjö Enkullhyttan t. Dammsjön sjö
  Haggen sjö Enkullhyttan jtp Dammsjön sjö
  Haggen sjö Erik Jans gd Dammsjön sjö
  Haggen sjö Erik Lars gård Dammsjön sjö
  Haggen sjö Esbjörns jtp Dammsjön sjö
  Haggen sjö Fallet t. Dammsjösjön sjö
  Haggen sjö Fallet t. Dammsjösveden f.d. hagmark
  Haggen sjö Fallet t. Dammsjöån å
  Haggen sjö Fallet gd Digervålsröjningarna blandskogsområde
  Haggen sjö Fattighemmanet gd Djup-och Per-Andersgruvorna gruvor
  Haggen sjö /Se Finnäset traktnamn Djuptjärn tjärn
  *Hammartjärn tjärn Finnäset by Djuptjärnspussen tjärn
  Harbacken höjd Fiskarbo t. Droppardammen damm
  Heelen se Hillen, Övre sjö Folkets hus lht Dröverka gruva
  Helan lacus se Hillen, Övre sjö Forstäppan jtp Dröverken gruva
  Hellen lacus se Hillen, Övre o. Nedre sjöar Franses gd Dröverksholmen holme
  Hellen lacus se Hillen, Nedre o. Övre sjö Fredrik-Bengts gd Dröverksholmen holme
  Hellesiön se Vasselsjön sjö Fredrik-Ers jtp Dröverksudden udde
  Hercules se Gräsberg, Gamla gruva Fridhem lht Dröverksudden udde
  Hillen, Övre sjö Frugården gård Dunsberget berg
  Hillen, Övre sjö Frugården gd Dunsberget berg
  Hillen, Övre sjö Frusveden f. soldattorp Dygropen myrmark
  Hillen, Övre sjö Främmundbergstorpet t. Dygropsbacken landsvägsbacke
  Hillen Nedre och Övre sjöar Futens jtp Ekorrbotten gruvor
  Hillen, Övre sjö Gamla affären affär Ekorrgruvan gruva
  Hillen, Övre sjö Gillermarken gård Ekudden udde
  Hillen, Övre o. Nedre sjöar Gladänges gd Elstäppan täppa
  Hillen, Övra sjö Glaningen t. Enbergens åkrar
  Hillen, Övre sjö Glanskogen t. Enkullberget berg
  Hillen, Övra sjö Glasens stuga Enkulldammen damm
  Hillen, Övre sjö Glas-Pelles gd Enkull logen loge
  Hillen Övre sjö /Se Gonäs by Fallbergstjärn tjärn
  Hillen, Övre sjö /Se Gonäs traktnamn Fallbergstjärnen tjärn
  Hillklinten berg Gonäsheden t. Fallbergstjärnsberget berg
  Hillklinten berg Grindfallet gård Fallbärstjärn sjö
  Hillklinten höjd Grindfallet t. Fallviken vik
  Hillklinten höjd Grindfallet lägenheter Femmansgruvaa gruva
  Hillklinten berg Grindtorpet torp Femmansgruvan gruva
  Hillklinttjärnen tjärn Gripenstorp t. Finnfallet berg
  Huessman Lacus se Väsman Saknas Gruvstugan stuga Finnfallstäppan ängsmark
  Hundbäcken bäck Gräsberg by Finnmossen mosse
  Håksberg gruvfält Gunnars gård Finnäsgruvan gruva
  Hällsjö sjö Gubbsveden gd Flintgruvan gruva
  Hällsjön se Hälsiöhytta sjö Gussjögården gd Flintgruvorna gruvor
  Hällsjön sjö Gussjön gård Flygfältet myr
  Hälltjärn tjärn Gussjön gd Flygsjön tjärn
  Hälltjärn tjärn Gustav-Anders´ gd Flysjön tjärn
  Hälltjärnen se *Lidstjärnen tjärn Gustav-Pers gd Framtidshoppet gruva
  Hälltjärnen tjärn Gästgivaregården gd Frisktjärn tjärn
  *Hälltjärnsberget berg Gökbacken t. Frutjärn sjö
  Hälltjärnsberget berg Haga gd Frutjärn tjärn /Se
  *Hälltierns Rööset gränsrös Hagen gård Fruägorna åkrar
  Högberget berg Hagen gård Främmundsberget höjd
  Högberget berg med triangelpunkt Hagfallet t. Fyrmansmossen mosse
  Södra Hörken sjö Hagfallet jtp Fårmossen mosse
  Hörken, Södra sjö Halvarols fäbodar Fängenhällarna höjd
  Hörken, Södra sjö Halvars gårdar Fägnehällarna berg
  Hörken, Södra sjö Hammarberget avs. Fängentjärnarna tjärnar
  S. Hörken sjö Hammars lht Fägnetjärnarna tjärnar
  Hörken, Södra sjö Hampens gård Gatubacken landsvägsbacke
  Hörken, Norra o. Södra sjöar Heden bs. Getbron bro
  Hörken, Södra sjö Heden t. Gillermarken berg
  Hörken, Södra sjö Hedmans gård Glaningen sjö
  Hörken, Södra sjö Hellmans gd Glas- och Sporrgruvorna gruvor
  Hörken, Södra sjö Hemmet gård Goda hoppet gruva
  Hörken, Södra o. Norra sjöar Hermans gård Gogruvan gruva
  *Hörken se S. Hörken sjö Hermanssons gd Gonäsån å
  Hörken, Södra se S. Hörken sjö Herrgården gd Grandet gruva och gd
  *Hörksbyröset gränsmärke Hiling-Anders´ se Dunkartorpet gd Grandgruvan gruva
  Hörksröset gränsmärke Hillerbo t. Grangruvan gruva
  Hörktjärn sjö /Se Hurtigs gd Gräsbrändhällorna berghällar
  *Hörkärn se S. Hörken sjö Husbergs pensionat Gubbsand vik
  Iviken gruvor Hyttan gårdar Gubbsandsudde udde
  Iviken gruvor Hyttbacken gd Gubbudden udde
  Jättkastudden udde m. fornminne Hyttstugan stuga Gussjöberget berg
  Jönsberget berg Hällarna jtp Gussjöbäcken bäck
  Jönsbergsmossen mosse Hällbacken gård Gussjökalven vik
  Jörken, Norre o. Söder se Höeken, Norra o. Södra sjöar Hällorna gd Gussjön, Norra sjö
  *Kalvberget berg Hällsjön by Gussjön, Norra sjö
  Kalvberget berg Hällsjön by Gussjön, Södra sjö
  Kalvberget berg Hällsjön jv, by Gussjön, Södra sjö
  *Klingen f.d. sjö Hällsjön jv, by Gussjön, Södra sjö
  *Klisingen se Övratjärn tjärn Hällsjön, Norra by Gäddtjärn tjärn
  Klysingen sjö Hällsjövallen gård Gäddtjärn tjärn
  Klysingsberget berg Hällsjövallen gårdar Gäddtjärnen tjärn
  Klysningen sjö /Se Hällsjövallen gd Gäddtjärnen tjärn
  Knutsbotjärnen tjärn Hällstugan stuga Gäddtjärnen, Lilla tjärn
  Knutsbotjärnen tjärn Hällstugan jtp Gäddtjärnen, Stora tjärn
  Koberget berg Hälltorpet jtp Hagberget berg
  Koberget berg Hälltäppan gd Haggen sjö
  Kokärret skogsmark Ickerbacken lägenheter Haggen sjö
  *Kolåsbroröset gränsmärke Ilians se Äljans jtp Hagmossen mosse
  Kopparåsen berg /Se Iviken gårdar Hagmosshörnet spets av mosse
  Korslången, Stora sjö Jakobssons jtp Hagtäppan åker
  Krabbsjön sjö Jan-Anderstorp gd Hammarfallsgruvan gruva
  Kraboviken vik Jan-Ers gd Hammarfjärden vik
  Krappesiön se Krabbsjön sjö Janktorpet jtp Hammarpussen tjärn
  *Kronröset se CronRööset gränsrös Jan-Lars f.d. gd Hamntäppan hagmark
  *Krontallsröset se CronTallsRööset gränsrös Jan-Petters gd Hedmans mosse mosse
  Kålåsbro Saknas Jons gård Hemgruvan gruva
  Kålåsbroröset gränsmärke Jons jtp Hillbobacken backe
  Kåsen tp /Se Jägarnäs gård Hillbohagen hagmark
  Käringviken vik Jägarnäs gårdar Hillen, Övra sjö
  Kölaberget berg Jättjärnsgården jtp Hillklinten höjd
  Kölaberget berg /Se Jönses gd Hillklinten berg
  Ladslättkullen höjd Jösses gård Hillklintsgatan gravsänka
  Landforsen fors /Se Jösses jtp Hillklinttjärn tjärn
  Lars Isacsgruvan gruva Karl-Abrahams jtp Hillklinttjärnen tjärn
  Lindbergsbäcken bäck Karl-Anders jtp Holmen, se Lilla Holmen holme
  Ludvika hästhagegrind Saknas Karl-Jans gd Holmen holme
  ?Ludvikaströmmen Saknas Karl-Persgården gd Hyttan lämning efter hytta
  Lyviken vik /Se Karls gård Hyttberget berg
  Långgruvan gruvhål Karls gd Hyttdammen tjärn
  *Långtiernsbergz Rööset gränsrös Karls jtp Hyttdammen damm
  Mallingen se Malsjön sjö Karlshed stugor Hyttdammen damm
  *Malmsjön se Malsjön sjö Karlslund lägenheter Hyttmoren f.d. skogsparti
  Malsjöbergs gruva gruvhål Kartärens jtp Hyttäppan täppa
  Malsjökalven vik Kattbäckheden gård Håksberg gruvfält
  *Malsjömossen se Mählsiömossen mosse Katärns gård Häggeberget berg
  Malsjömossen sankmark Kilen t. Häggebergsgruvan gruvhål
  Malsjön sjö Klas jtp Hällorna berghällor
  Malsjön sjö Klases gårdar Hällsjön sjö
  Malsjön sjö Klasgårdarna jtp Hällsjön sjö
  Malsjön sjö Klenshyttan by Hälltjärn tjärn
  Malsjön sjö /Se Klenshyttan jr, by Hästfallsberget höjd
  Malsjön sjö Klinten gård Hästhagen inhägnad hagmark
  Malån å Klockartorpet torp Högslätten gruva
  Marnäs gruva Klysningen gård Hörken, Södra sjö
  Marnäsan, Gamla gruva Knutsbo by Hörken, Södra sjö
  Marnästjärn tjärn Knutsbo gårdar Hörkstjärn tjärn
  *Mattzbacks Rööset gränsrös Kolningbergsgruvan gruva Hörkstjärnen tjärn
  *Mecklemossen mosse Konsum affär Iviken gruvor
  Mählsiömossen mosse Kooperativa affär Jankviken vik
  Mählsiön se Malsjön sjö Krabo t. Jankviksbackarna landsvägsbacke
  Nordan Pallen gruva Krabo gd Jonmossen mosse
  Norra siön se Dammsjön (?) sjö Krölbo gd Jonstjärnen tjärn
  Norrviksgruvan gruva Krölbo del av by Jägarnäsheden hed
  Norsen sjö Kullerbacken bs. Jämmerdalen gruva
  Norsen sjö Kumpens jtp Jättkastudden udde
  Nårsen se Norsen sjö Kuttfallet jtp Jättjärnen tjärn
  *Näset näs Kvistens torp Kalkhyttviken vik
  Näset näs Kylarbo t. Kallviken vik
  Ormputten vattensamling Kåsen t. Kalven sjö
  *Ringfuru träd, råmärke Kåsen del av by Kalven liten sjö
  Rotbotten gruva Källbacken t. Kalven vik
  Rudputten tjärn Källbotten t. Kamhavspussen tjärn
  Råmossen mosse Källdalen gd Kamhavstjärnen tjärn
  *Rämsohxtiern sjö Källdalen gd Kaninholmen holme
  Röddalen skogsmark Källtorpet torp Karlsholmen holme
  Rödmossen myr Kärnbacken t. Karlsholmen holme
  Rösjön sjö Labo gd Karlsholmen holme
  Rösjön sjö Laggartorpen t. Kastaviken vik
  *Sandbacks Rööset gränsrös Laggartorpet torp Klasbäcken bäck
  Sausberget berg Laggarudden gård Klashålet åker
  *Saveberget se Savsberget berg Laggarudden gårdar Klysningen sjö
  Skepparberg berg Landforsen gård Klysningen sjö
  Skiepare bergh se Skeppareberg berg Landforsen gårdar Knutsbotjärn sjö
  *Skilsåhs Rööset gränsrös Landsvägsbacken bs Knutsbotjärn tjärn
  *Skumparbacksvisen gränsrös Lars-Ols gd Knåparhällan berghälla
  Skålmyran myr Lavatorpet t. Kolbottengruvan gruva
  Slaktarviken vik Lavatorpet jtp Kolhustäppan åker
  Smedjegruvan gruva Lennarts gd Kolningberget gruva
  Snävberget berg Lerstugan lht Kolningberget berg
  Snävberget berg Lilla Kalles jtp Kolningbergs kalkbrott kalkbrott
  Snäven sjö Limstugan gård Koltjärnsmossen mosse
  *Snöklacken? berg Lomtorpet t. Koltjärnsmossen mosse
  Snöklinten berg Lorentzberga gård Konstdammen sjö
  Sollen ö Ludvika by by Konstdammen sjö
  Sollen ö Ludvika by traktnamn Kopparhyttvägen väg
  Sollen ö Ludvika hed gård Kopparhyttån å
  Sollen ö Lund gård Kopparkitteln gruva
  Sollen ö Lustigbacken jtp Kovallarna åkrar
  Sollen ö Lustigkullen t. Kovinnsgruvan gruva
  Sollen ö Lustigkullen gd Krabbsjöån å
  Sollen ö Lyckåker bebn. Kronlandsvägen landsväg
  Soller se Sollen ö Lyvika by Kronlägg strand
  Solleröhn se Sollen ö Långblå t. Kronrågrinden grind
  Sollerön se Sollen ö Långgruvan gårdar Kronrån rågång
  Sosl öön se Sollen ö Lövens jtp Kronvägen landsväg
  Spectivegruvan gruva Lövkullen gård Kräkelskogen skog
  Storgruvan gruvhål Lövkullen gd Kvarndammen damm
  Stentäppan skogsmark Lövtorpet jtp Källarbackudden udde
  Stornäset näs Malsjölandet t. Källgruvan gruva
  Storön ö Malsjön t. Käringmossen mosse
  Ställviksberget berg Mats-Anders gd Kärrgruvan gruva
  Svartbäcken bäck Mats Löfves jtp Kölaberget höjd
  Svarttjärn tjärn Mentens gård Kölaberget berg
  Svarttjärn tjärn Mojsen matservering Kölaberget berg
  Svarttjärnen tjärn Morkullhälla gd Ladslätten ängsmark
  Svulten gruva Mossen gård Laggarbo åkerfält
  Söre Jörcken lacus se Hörken, Södra sjö Mossen gård Laggarviken vik
  Sör Jörcken se Hörken, Södra sjö Mossen jtp Lampa gruva
  Sörskogarna skogsområde Mullbockens torp Landsvägsbacken backe
  Sörviksklacken gruva Mullbocktorpet se Mullbockens torp Landsvägstäppan täppa
  Tennberget berg Munkbacken t. Lansebacken, se Landsvägsbacken backe
  Tennberget berg Munkbacken gårdar Laslätten slog
  Torrfastsjön sjö Myrstugan jtp Lejongruvan gruva
  Torrfastsjön sjö Målar-Anders´ gd Lekomgerg gruva
  Torrfastsjön sjö Målstugus gd Leksåmossen mosse
  Tvitjärnen tjärn Mäntens gd Leksåmossåkern åker
  Utsiktsberget berg Nissbo by Lennartsviken vik
  *Valebergs rå gränsmärke Nissbo gårdar Lexåmossen Saknas
  Vasselsjön sjö Nissbo by Lilla holmen holme
  Vasselsjön sjö Nisshagen lägenheter Limberget berg och gårdar
  Vasselsjön sjö /Se Norgrens jtp Limhällen kalkstensbrott
  Vasselsjön sjö /Se Norrvik hemman Limhällsviken vik
  Vessman sjö Norrvik hemman Limhällsviken vik
  Vålbergshäll berg Norsheden lht Limsta strandremsa
  *Wählbergz hälls Rööset gränsmärke Notgården gård Lomholmen ö
  Väsman sjö Nybergs jtp Lorentzbergatjärn sjö
  Väsman sjö Nybo gård Lorensbergatjärnen tjärn
  Väsman sjö Nybons jtp Lustigbacken landsvägsbacke
  Väsman sjö Nybotten t. Långtjärn tjärn
  Väsman sjö Nybygget t. Långtjärnen tjärn
  Väsman sjö Nybygget torp Lögviken vik
  Väsman sjö Näset t. Lövudden udde
  Väsman sjö Näsgård gård Malsjö sjö
  Väsman sjö Nässlanders jtp Malsjöberget gruva
  Väsman sjö Ol-Anders gd Marholmen holme
  Väsman sjö Olles gård Marhällen harn i Väsman
  Väsman sjö Olles jtp Marhällen harn i Väsman
  Väsman sjö Onits gård Masmästargruvan gruva
  Väsman sjö Ormbotten t. Mellantjärn tjärn
  Väsman sjö /Se Pears gård Mellantjärnen tjärn
  Väsman sjö /Se Pears jtp Mentröjningen blandskogsområde
  Väsman sjö /Se Për-Ers gd Mobergsbacken backe
  *Västerviken vik Per Erik Jans gd Morgruvan gruva
  Västerviken vik Per Kristoffers gård Mmorkullhällen gruva
  Älgtjärnen tjärn *Pers-Lars´ gd Morsveden slogtäkt
  Älgtjärnsbäcken bäck Pers-Lars´ gd Myrbacken kulle
  ?Öfra tjärn sjö Pernolds gd Myren myr
  Öratjärn, Södra tjärn Pers gd Myrholmen holme
  Öradtjärnen tjärn Persbo by Mäntrönningen slog
  Öradtjärnen tjärn Persbo silverhytta traktnamn Nisstegen åker
  Öradtjärnskalven sjö Per Viks gårdar Nobasudden udde
  Öratjärn tjärnar Petters jtp Norra täkten täkt
  Öretier..n se Öratjärn, Norra o. Södra tjärnar Pickfallet t. Norrviksviken vik
  Söder Örken se Hörken, Södra sjö Pickfallet jtp Norrviksån å
  Söder Örken siön se Södra Hörken sjö Pjantes gd Norsen sjö
  Örken se Södra Hörken sjö Posten lht Norsen tjärn
  Östanbotjärnen tjärn Pullrotorpet t. Nothusudden udde
  Övratjärn tjärn Pumpstationen se Östansbo traktnamn Nottjärn sjö
    Påkbo bs. Nybergsfältet gruvfält
    Påkbo gd Nybergsgruvan gruva
    Ramklo gd Nybottnen nyodling
    Rastorpet jtp Nuckelmyren myr
    Risbokärret gård Nygruvan gruva
    Rishagen gård Nygruvan gruva
    Rosendals gd Nygruvbacken landsvägsbacke
    Råbron gård Nyåkersgruvan gruva
    Råbron jtp Nyåkersgruvan gruva
    Råbron jtp Näsudden udde
    Råtallen gård Näsvisbacken backe
    Råtallen gd Näsviksbacken brant backe
    Räfsnäs by Näsvisen, se Näsvisbacken brant backe
    Rävberget torp Ormhällarna berg
    Rävsnäs, Stora och Lilla gårdar Ormputten tjärn
    Röjningen gd Ormputten tjärn
    Römingen t. Ormputten, se Ruputten tjärn
    Rönningen gd Ormputten tjärn
    Rönningen gd Orrmossen mosse
    Sandbacken t. Orrmossen mosse
    Sandbacken t. Orrmyren Saknas
    Sandbacken t. Orrmyrbäcken Saknas
    Sandbacken bs Orrmyrviken vik
    Sandbacken gd Oxberget berg
    Sandbacken jtp Oxhagberget, se Oxberget berg
    Sandbottkärret bs Persnäset näs
    Santes jtp Pullro, Nedre gruva
    Santtorpet avs. Pullro, Övre gruva
    Sar-Gustav gd Radbandsgruvan gruva
    Schisskolningen, Nedre t. Rallbanan rallbana
    Schisskolningen, Övre t. Ramänget äng
    Sedellstomten lht Ramängsbäcken bäck
    Sexmans gd Ribrokärret kärr
    Simon-Ols gd Rika hoppet gruva
    Skepparberg by Risbergsviken vik
    Skeppmora by Rostugnen ruiner efter hytta
    Skogvaktarens lht Ruputten tjärn
    Skolan skolhus Ruputten tjärn
    Skolan skolhus Ruputten tjärn
    Skomakarens jtp Råbrotjärnen tjärn
    Skomakaretorpet jtp Råbäcken bäck
    Skommar- se Skomakar- ortnamnsförled Råmossarna mossar
    Skommarbacken gård Råmossbäcken bäck
    Skottens jtp Råtallbrottet gärde
    Skräddartorpet torp Råtjärn tjärn
    Skvallerbäcken gård Rävbergsbacken Saknas
    Skäret gård Röddalen dal
    Skäret gårdar Röddalsbäcken bäck
    Slaggfallet gård Rödmyren myr
    Slogsveden t. Röjningsudden udde
    Slogåsen gårdar Rönningudden udde
    Slängbotten t. Rösjöberget berg
    Smedens bs Rösjöbergsgruvan gruva
    Smens bs Rösjön sjö
    Snickarens gd Rösjön sjö
    Snöklinten by Sagoberget berg
    Solbacka lht Sagoberget berg
    Solbacken gd Sandbackfallet fall
    Solbacken gd Sandbacktjärnen tjärn
    Sollen, Stora t. Sandtäppan åker
    Sollen, Lilla t. Saras backe landsvägsbacke
    Sollen gd Sarostäppan åker
    Sollgården se Sollens gd Saulsberget berg
    Sollgården jtp Sauls källa källa
    Sotbo t. Sausberget berg
    Sotbo jtp Sausberget berg triangelpunkt
    Spelmans gd Sausberget berg
    Sporrens gd Sausbergskällan källa
    Sporrhällan gd Segerkrona gruva
    Sporrmora se Sporrens gd Silvergruvan gruva
    Stenstugan stuga Silvergruvan gruva
    Stora täppan gd Sjöbacken landsvägsbacke
    Stor-Danils gd Skinnbracka gruva
    Storgården gård Skvallerbäcken åker
    Stugus gd Skålberget berg
    Ställberget jtp Skålberget berg
    Ställviken t. Skållsveden åker
    Svarthyttsveden t. Slogrönningen slog
    Svartkya bs Slogsveden slogtäkt
    Svartkya bs Smedjebacken Saknas
    Svartkya torp Smedtäppan åker
    Svartkya jtp Snickarens åkermosse mosse
    Sveden stuga Snäven sjö
    Sveden bs Snäven sjö
    Svederna gd Snöklinten berg
    Sågen f.d. såg Sollen ö
    Sågkasernen, Lilla lht Sollen ö
    Sågkasernen, Stora lht Sollen ö
    Sörgården affär Sollen, Lilla del av ö
    Sörvik by Sollharn klippa
    Sörvik by Sollharnen harn
    Templet stuga Spelgruvan gruva
    Tennberg by Springgruvan gruva
    Tennberget jv, by Stegresargruvan gruva
    Torrfasten traktnamn Stenberget berg
    Torrfasten by Stora holmen holme
    Torsbo allmänning traktnamn Storgruvan gruva
    Torsbo lht Storgårdsnäset näs
    Trekanten gd Storharnen harn
    Trolltorpet jtp Storholmen holme
    Täkten t. Storholmen holme
    Täkten gård Styggberget berg
    Täppan t. Styggtjärn tjärn
    Täppan jtp Ställviken vik
    Ugglekärret gård Stängselberget berg
    Valhalla f.d. soldattorp, gård Stängslen stängsel
    Vallen gård Stövelknekten, se Stöveln åker
    Vallen gd Stöveln åker
    Vigerts gd Suggfallet Saknas
    Vinterbacken gård Sulten gruva
    Vinterbacken lägenheter Sultentjärn tjärn
    Volters jtp Sultentjärnen tjärn
    Vreten gd Svallmossbäcken bäck
    Vreten gd Svallmossen mosse
    Våghalstorpet t. Svarttjärn tjärn
    Vårgården gd Svarttjärn tjärn
    Väsmansbacken gård Svarttjärnen tjärn
    Åbu gård Sveden gärde
    Ån gård Svedorna blandskogsområde och hagmark
    Ångermanland höghusbebyggelse Svintjärn tjärn
    Äljans jtp Såpa gruva
    Östansbo by Södra täkten täkt
    Östansbo by Sörhåksbergsgruvan gruva
    Östansbo by Sörviken vik
    Östansbo traktnamn Sörviksgruvan gruva
      Takgruvan gruva
      Tallbacken landsvägsbacke
      Tolvmansgruvan gruva
      Tolvmilskogen skogsparti
      Torrfasten sjö
      Torrfastsjön sjö
      Torsbo allmänning skogsmark
      Tre bröder stenblock i sjö
      Trollhällorna berghällor
      Trollputten tjärn
      Trollputten tjärn
      Träppardammen tjärn
      Tvetjärnarna tjärnar
      Tvetjärnsmossen mosse
      Tvitjärnen tjärn
      Tvitjärnsmossen mosse
      Täkten äng
      Ugglekärret kärr
      Utterbäcken bäck
      Vallbacken landsvägsbacke
      Vargdalen svacka
      Varggropen svacka
      Vasselsjön sjö
      Vasselsjön sjö
      Vikharn grund
      Vikharnen harn
      Vinterbacken landsvägsbacke
      Vretröjningen numera blandskogsområde
      Vretröjningen numera blanskogsområde
      Våghalsgruvan gruva
      Vädomansgruvan gruva
      Väsman sjö
      Väsman sjö
      Yxbacken backe
      Åkergruvan gruva
      Åkertäktudden udde
      Åkhällarna berghällar
      Åkhällarna berghällar
      Åmynningshällen häll
      Älgtjärn sjö
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen, Nedre tjärn
      Älgtjärnsmossen mosse
      Ängtjärn tjärn
      Ängtjärnen tjärn
      Öratjärn, Norra sjö
      Öratjärnen, Norra tjärn
      Öratjärn, Södra sjö
      Öratjärnen, Södra tjärn
      Östansbotjärn sjö
      Östansbotjärn tjärn
      Östansbotjärnen tjärn
      Övratjärn sjö
      Övratjärn sjö
      Övratjärnen, Norra tjärn
      Övratjärnen, Södra tjärn
      Övratjärnsbäcken bäck

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.