ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ludvika stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 438 Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 161
Ludvika stad Adolfsgatan gata Ludvika stad Saknas Avlångshöjden berg
Ludvika nu stad Alvägen gata Saknas Saknas Badudden udde
Ludvika nu stad Aseagatan, se Grottvägen Saknas Saknas Saknas Badviken vik
Ludvika nu stad Aspviken vik Saknas Saknas Bangstan, Gamla, se Gamla bangatan gata
Ludvika stad Avlångshöjden höjd Saknas Saknas *Beteshagen, Stora förr hage
Ludvika nu stad Backgatan gata Saknas Saknas Biskopsnäset udde
Ludvika nu stad Backstinalisas terräng Saknas Saknas Biskopsnäset näs
Ludvika nu stad Baastufallet skogsmark Saknas Saknas Biskopsnäset näs
Ludvika nu stad Berghagen område Saknas Saknas Biskopsvägen gata
Ludvika nu stad Bergsgatan gata Saknas Saknas Björknäset, se Biskopsnäset Saknas
Ludvika nu stad Bergslagsgatan gata Saknas Saknas Bondegatan förr gata
Ludvika stad Bergsmansgatan gata Saknas Saknas Boströms tomt
Ludvika nu stad Biskopsnäset näs Saknas Saknas Bruket förr bruk
Ludvika nu stad Biskopsnäset näs Saknas Saknas Brukssmedjan Saknas
Ludvika nu stad Biskopsnäset näs Saknas Saknas Brunnagatan förr gata
Ludvika nu stad Björkbacken höjd Saknas Saknas Buttendorvs f.d. torp
Ludvika nu stad Björkgruvan terräng Saknas Saknas Bytegen äga
Ludvika nu stad *Björknäset udde Saknas Saknas Bålverket nu åker
Ludvika stad /Se Björkvägen gata Saknas Saknas Bäcken nu försvunnen bäck
Ludvika stad /Se Björkåsen ås Saknas Saknas Djupviken vik
Ludvika nu stad Björkåsen berg Ludvika stad Däljdan dal
Ludvika nu stad Björnberget berg Ludvika stad Ekeviken vik
Ludvika nu stad Björnriset skogsmark Ludvika stad Ektäppan förr åker
Ludvika stad Björnstigen gata Ludvika stad /Se Ektäppgruvan förr gruva
Ludvika stad /Se Bladtjärnen tjärn Albergstäppan lht Enkullberget berg
Ludvika stad /Se Bockholmen holme Biskopstorpet torp Enkulldammen damm
Ludvika stad /Se Bomossen mosse Dagkarlsbo by Enkullhyttan hytta
Ludvika stad /Se Branta backen gata Davids stad bebyggelse Erik- Jakobs tjärn tjärn
Ludvika stad /Se Bruksgatan gata Enkullen by Fallanders åkrar
Ludvika f.d. sn, nu stad /Se Brunnsviken vik Fia Janssons öknamn på hus /Se Faluvägen väg
Ludvika stad /Se Burtjärnen tjärn Fjärsmansgården gd Forsbron bro
Ludvika stad /Se Bäckslänten gata Folkets park folkpark Fredsgatan gata
Ludvika stad /Se Bärholmarna holmar Fredrik-Bengts nu stuga Förrådsbacken plats
Ludvika st. /Se Carlavägen, se Karlsvägen gata Furuborg gd Förrådsvägen förr väg
Ludvika stad /Se Centralgatan gata Gamla banken hus Gamla bangatan gata
Alen kvarter Dalagatan gata Gammelgården nu hembygdsgård Granskogen t.
Amorinen kvarter Dalvägen gata Gårlångskagen gård Grottan grotta
Anden kvarter Dammsjöberget berg Gästgivargården förr gästgivaregård Grå ladorna plats nära utlott
Apollo kvarter Dammsjöberget berg Gästgivargården förr gästgivaregård Gröna vägen förr gångstig
Asken kvarter Dammsjöberget berg Hagalund bebyggelse Gyttjebo gölen lugnvatten
Bank kvarter Dammsjön sjö Hammaren benämning på Ludvida stad Gårdstäkten äga
Belvedären kvarter Dammsjön sjö Hammarfallet del av stad Gårlången sjö
Bergaliden kvarter Dammsjön sjö Hammarfallet del av stad Gårlången sjö
Berget kvarter Dammsjön sjö Hammarfallet del av stad Gårlångsbacken gata
Björken kvarter Domarvägen gata Hammarfalls gästgivargård förr gästgivaregård Gårlångshagen nu bebyggt område
Björnen kvarter Droppardammen tjärn Hammars häll gård Gårlångstäppan äga
Bocken kvarter Dröverksholmen holme Herrgården = Ludvika herrgård Saknas Gårlångsvägen väg
Bokföraren kvarter Dröverksudden udde Hillänget gård Gårlångsvägen gata
Borgen kvarter Dröverksudden udde Hillänget, Lilla gdr Hammarbacken höjd
Borraren kvarter Dunsberget berg Hillänget, Stora gdr Hammarbacken del av stad
Brage kvarter Dynamithällan terräng Hillängsskolan förr skola senare pensionat Hammaren äldre namn för bruk
Branten kvarter Ehrenfridsgatan gata Hytthällstäppan förr gd Hammarfallstäkten täkt
Brukspatronen kvarter Emilsgatan gata Hällen kvarter Hillen, Övra sjö
Brunnen kvarter Engelbrektsgatan gata Hällsjön, Norra by Hillen, Övre sjö
Bryggan kvarter Enkullberget berg, triangelpunkt Högberget del av stad Hillängsbron landsvägsbro
Bryggeriet bryggeri o. kvarter Enkulldammen damm Jakob-Andersgården gd Hillängsåkern område
Byggmästaren kvarter Erik - Jakobs tjärn tjärn Jontas lht Horsångshagen förr hage, nu bebyggt
Bäcken kvarter Eriksgatan gata Karlberg = Kniphällen Saknas Horsångskärret förr kärr, nu bebyggt område
Bävern kvarter Falks schakt gruvschakt (?) Kaxtorpet torp Hyttbacken område
Diana kvarter Finnbäcken bäck Klubben gård Hyttdammen damm förr
Domaren kvarter /Se Finnbäcken bäck Kniphällen gdr Hyttmossen förr mosse
Dälden kvarter Finnfallet ängsmark Kniphällen gdr Hyttjärn förr tjärn
Eken kvarter Fiolen tjärn Kniphällen kvarter Hyttsjön, se Hyttmossen förr sjö
Ekorren kvarter Finnmossen mosse Lanforsen gdr Häckgärdet förr åker
Enen kvarter Finnäset udde Ljunghällen förr gd Hällarna badställe
Facklan kvarter Flysjön sjö Ljunghällen kvarter Hällsjön sjö
Falken kvarter Frisktjärnen tjärn Ludvika bruk Saknas Häll täkten täkt
Filaren kvarter Frutjärnen tjärn Ludvika gård gård +Hästhagen Saknas
Flaggan kvarter Främundsberget berg Ludvika herrgård hgd Hästhagen hage
Flora kvarter Främundstjärnen tjärn Lugnet urspr. hmd Högberget berg
Fodermarsken kvarter Furuborgsvägen gata Magnet del av Ludvika stad Högberget berg
Freja kvarter Furuhällsgatan gata Mamsellas gd Högbergslandet strand av Marnästjärn
Fridhem lht Fyrmansmossen mosse Marnäs by Hörningen trehörning
Frigga kvarter Fårmossen mosse Marnäs förr by Jontas backe backe o. förr gata
Frugården gd Fängenhällarna höjd Marnäs, Nedre del av Ludvika stad Jönsberget berg
Frånskiljaren kvater Fängenhällarna berg o. triangelpunkt Marnäs, Övre del av Ludvika stad *Kalvnäsängen förr äng
Fräsaren kvarter Fängentjärnarna tjärnar Marnäs gästgivargård förr gästgivaregård Kapellshagen förr skog
Furan kvarter Fängentjärnsbäcken bäck Norshäll gd *Kapellshagen förr hage
Fördrängen kvarter Fängentjärnsbäcken bäck Pears gdr Kasttjärn tjärn
Förmannen kvarter Förmansgatan, se Mårdstigen Saknas Per- Görs gård Kasttjärnen tjärn
Förvaltaren kvarter Galgbacken skogsglänta Pickfallet gd Kasttjärnsmossen mosse
Generatorn kvarter Gamla sågen f.d. såg? Rastorpet gd Knutsbobäcken bäck
Geten kvarter Generatorsgatan gata Råtallen gammal statargård Knutsbo tjärn tjärn
Geväret kvarter Glaningen sjö Rönningen gd Kontorsåkern förr åker
Gjutaren kvarter Gonäsån å Sandbacken gd Korntäppan förr åker
Glasmästaren kvarter Grangärdesvägen väg (gata) Sandåstäppan gd Kyrkbacken gata
Gnistan kvarter Granstigen gata Sjöbergs äldre namn på Gammelgården Kyrkparken park
Granen kvarter Granvägen gata Skrasselfors gdr Körasand vik
Granskogen kvarter Grottvägen gata Soldattorpet förr soldattorp Lanforsstreken strömdrag förr
Grodan kvarter Gruvbacken gata Stensveden gård Lanforstegen äga
Grundläggaren kvarter Gruvgatan gata Sänkan kvarter Lavatorpet f.d. torp
Gränsen kvarter Gråfallet skogsmark Tholeruses avsöndrad gård Lergröpplen plats vid strand
Gustavsberg lht Gränsgatan gata Tillénses, se Gamla banken hus Lindahls hage förr hage
Gästgivaren kvarter Gräsmossen mosse Ugglebo hus Lisslasses mosse förr mosse nu åkrar
Göken kvarter Gussjöberget berg Valla gd Lomholmen holme
Haga lht Gussjökalven vik Valla gd Ludvika bruk förr bruk
Hagapark lht? Gussjön, Norra sjö   Ludbvika hagen förr skogs- el hagmark
Hagen kvarter Gussjön, Södra sjö   Ludvika ström vattendrag
Hallen kvarter Gustavsgatan gata   Ludvikaviken vik
Hammaren kvarter *Gårdängen förr äng   Lyviken vik
Hammarfallet kvarter Gårlången sjö   Lyviken vik
Hammarsmeden kvarter Gårlången sjö   Långholmen holme
Hammarströmska tomten lht Gårlången sjö   Marhällen häll
Handelsmannen kvarter Gårlången sjö   Marhällen häll
Hantverkaren kvarter Gårlången del av Övra Hillen   Marnäs hytta förr hytta
Harven kvarter Gårlången sjö /Se   Marnäs hyttbacke område
Heimdall kvarter Gårlången sjö /Se   Marnäs kvarn förr kvarn
Hillänget Saknas Gårlången sjö /Se   Marnässmedjan förr smedja
Hillänget gdr /Se Gäddtjärnen tjärn   Marnäs såg förr såg
Hjärpen, se Järpen kvarter Gäddtjärnen tjärn   Marnästjärn sjö
Hornet kvarter Gästgivaregatan gata   Marnäs tjärn tjärn
Hyttan kvarter Gästgivarns ängsmark   Mellantegen, Övra äga
Hyttdrängen kvarter Haggen sjö   Mossen mosse
Hytthällen kvarter Haglunden öppen plats   Målarbacken landsvägsbacke
Hyttskrivaren kvarter Hagmossen terräng   Näset, se Biskopsnäset näs
Hägern kvarter Hagvägen gata   Näsudden spetsen av Biskopsnäset
Härden kvarter Hammarbacken Saknas   Olssons vik vik
Hästen kvarter Hammarberget berg   Orrmossen mosse
Högaliden kvarter Hammarfallsgatan gata   Ribrokärret kärr
Höjden kvarter Hammargatan gata   Råtallen förr tall
Höken kvarter Hantverkaregatan gata   Salomons hage förr hage
Idun(a) kvarter Harnäsvägen gata   Sandviken = Badviken vik
Igelkotten kvarter Hillen, Övre sjö   Sandvik udden udde
Industrien kvarter Hillen, Övre sjö   Sjöbergsvik vik
Ingenjören kvarter Hillen, Övre sjö   Sjöbodarna del av strand
Isolatorn kvarter Hillen, Övre sjö   Skekarbo åker nu, förr gd
Jonas Halvards förr gd Hillen, Övre sjö   Skiet Saknas
Jordbrukaren kvarter Hillen, Övre sjö   Skogslandet strand
Jupiter kvarter Hillen, Övre sjö   Skrasselfors del av ström
Järnboden kvarter Hillen, Övra sjö   Skuthamn strand
Jägarnäs gårdar /Se Hillen, Övre sjö /Se   Skvallerbäcken bäck
Järnvågen kvarter Huesman sjö /Se   Slaggvarpet gammalt slaggvarp
Järpen kvarter Huldas ägomark   Smedjebacksbanan järnväg
Kamreraren kvarter Hundbäcken bäck   Smedtäppan förr åker
Kanonen kvarter Hyttberget berg   Smältbotten förr kolbotten och åker, nu bebyggelse
Kapellshagen Saknas Hyttbäcken bäck   Soldattäppan äga
Karlslund lht Hyttdammen damm   Stensvedberget höjd
Kassören kvarter Hyttdammen damm   Stensvedsviken vik
Kilen kvarter Hyttgatan gata   Stensvedsvägen gata
Killingen kvarter Hyttskrivaregatan gata   Stockarna del av strand
Kolhuset kvarter Häggeberget berg   Stångjärnsbacken backe
Kommunalen kvarter Hällbacken bergsparti   Ställviken vik
Kontakten kvarter Hällorna terräng   Södra tegen äga
Kristinelund förr egendom Hällorna terräng   Tennberget berg
Kryddboden kvarter Hällsjön sjö   Tillæi väg gata
Kyrkovallen kvarter Hällsjönäset näs   Timmerviken, Norra vik
Källan kvarter *Hälltjärnsröset gränsmärke   Timmerviken, Södra vik
Källvägen kvarter Högberget berg   Tholeri väg gata
Köpmannen kvarter Högberget berg   Tvärdjupet tvärdjup
Landforsen by /Se Högberget berg o. bebyggelse   Varphagen skog
Liden kvarter Högberget berg   Vasselsjön sjö
Likriktaren kvarter Högberget berg /Se   Väsman sjö
Lindsäter lht Högbergsgatan gata   Väsman sjö
Linghem lht Hörken, Södra sjö   Väsman sjö
Lodjuret kvarter Hörkstjärnen tjärn   Västerviken vik
Loke kvarter Hörkstjärnen tjärn   Åkerkullen kulle med åker
Ludvika bodar marknadsplats /Se Industrigatan gata   Åkerkullsviken vik
Ludvika bruk Saknas /Se Ingenjörsgatan, se Björnstigen Saknas   Ängtjärnen tjärn
Ludvika gård Saknas Iviken vik   Östansbo tjärn tjärn
Ludvika gård gd /Se Jankviken vik   Övertegen, Norra äga
Lunden kvarter Jankviken vik   Övertegen, Södra äga
Lyviken by /Se Jonas Halvards gata gata    
Läkaren kvarter Jonas Halvards plan plan    
Lönnen kvarter Jonsmossen mosse    
Magneten kvarter Jonstjärnen tjärn    
Malmen kvarter Jontagatan förr gata    
Manhem lht Josefinagatan gata    
Marnäs by Jugasbäcken bäck    
Marnäs Saknas Järnbodsgatan gata    
Marnäs by Järnvågsgatan gata    
Marnäs by Järnvägsgatan, Norra gata    
Marnäs by Järnvägsgatan, Södra gata    
Marnäs Saknas Jösses ägomark    
Marnäs Saknas Kapellshagen förr skog    
Marnäs Saknas Karlavägen gata    
Marnäs Saknas Karl-Edvadsgatan gata    
Marnäs by /Se Kastaviken vik    
Marnäs by /Se Kasttjärnen tjärn    
Marnäs stadsdel /Se Kasttjärnen tjärn    
Masmästaren kvarter Kasttjärnen tjärn    
Merkantilen kvarter Kasttjärnen tjärn    
Merkurius kvarter Kasttjärnen tjärn    
Montören kvarter Kasttjärnsgatan förr namn på Pilgatan    
Mossen kvarter Kasttjärnsgatan, Västra gata    
Motorn kvarter Kasttjärnsgatan, Östra gata    
Municipalen kvarter Kasttjärnsmossen mosse    
Muraren kvarter Kattbäcken bäck    
Myggan kvarter Kilfallet skogsmark    
Målaren kvarter Klasbäcken bäck    
Mården kvarter Klintklacken berg    
Måsen kvarter Knipes väg gata    
Måttet kvarter Knutsbovägen gata    
Nils Nils förr gd Koberget berg    
Nordgården gd Kolarevägen gata    
Norra stranden kvarter Kolgatan gata    
Näcken kvarter Kolhusgatan gata    
Oden kvarter Kolningberget berg    
Orren kvarter Kommunalgatan gata    
Oxeln kvarter Kopparhyttmossen mosse    
Oxen kvarter +Korntäppan förr åker    
Pan kvarter Krabbsjöån å    
Parken kvarter Krabbsjöån å    
Patronen kvarter Kronhällen terräng    
Pelikanen kvarter *Kronröset gränsrös    
Per Larsgården gd Kulas plan öppen plats    
Pilen kvarter Kusmossen mosse    
Pistolen kvarter Kulas väg gata    
Plogen kvarter Kyrkogatan gata    
Pluto kvarter Kyrkogatan, Norra gata    
Plåtslagaren kvarter Kyrkogatan, Östra gata    
Plöjaren kvarter Kåsen skogsmark?    
Postillan kvarter Källviken vik    
Prosten kvarter Kärrgruvan terräng    
Renen kvarter Kärrputten tjärn    
Ritaren kvarter Kölaberget berg    
Ryktaren kvarter Köpmansgatan gata    
Rättaren kvarter +Körartäkten område nära Väsman    
Rönnen kvarter Ladugårdstäppan inägojord /Se    
Salem lht Lantmannagatan gata    
Serimner, se Särimner kvarter Lavatorpet f.d. torp?    
Sjöbergska gården Saknas /Se Leksåmossen mosse    
Skolan kvarter Lobäcken bäck    
Skrivaren kvarter Lomholmen ö    
Skytten kvarter Lorensbergstjärnen tjärn    
Sladden kvarter Lostigen gata    
Sliparen kvarter Ludvika park park    
Släggan kvarter Ludvika ström Saknas    
Smeden kvarter Ludvika ström Saknas    
Smedjan kvarter Ludvika ström å    
Snickaren kvarter Lutmossen mosse    
Soldaten kvarter Lyviken vik    
Sommarro lht Lyviken vik    
Sorken kvarter Lyviken vik    
Sparven kvarter Lyviken vik    
Spelet kvarter Lyviksberget berg    
Standaret kvarter Lyviksvägen gata    
Stansaren kvarter Långblå, Nedre terräng    
Stenstorp lht Långblåmossen mosse    
Stranden kvarter Långtjärnen tjärn    
Strömbrytaren kvarter Magasinsgatan gata    
Städet kvarter Magnetbacken gata    
Svalan kvarter Magnetplan plan    
Svanen kvarter Magnettorget öppen plats    
Svarvaren kvarter Malmgatan gata    
Svetsaren kvarter Marhällen häll    
Såningsmannen kvarter Marhällen häll    
Säkringen kvarter Marnäs näs /Se    
Särimner kvarter Marnäsgatan gata    
Södra stranden kvarter Marnäs hytta förr hytta    
Taktäckaren kvarter Marnäshällen, se Marhällen Saknas    
Tegen kvarter *Marnäs hästhage förr hage    
Timmermannen kvarter Marnäsparken park    
Tjädern kvarter Marnäs tjärn tjärn    
Tholeruska gården Saknas /Se Marnäs tjärn tjärn    
Tor kvarter Marnäs tjärn tjärn    
Torpeden kvarter Marnäs tjärn tjärn    
Tranan kvarter Marnästjärn sjö /Se    
Transformatorn kvarter Marnästjärnen tjärn    
Trehörningen kvarter Mellantjärnen tjärn    
Trekanten kvarter +Mellantäkten område    
Tristen kvarter Mossgatna gata    
Ugglan kvarter Motorgatna gata    
Unionen kvarter Myrstigen gata    
Valla kvarter Måkens gränd förr gata    
Valla gd Mårdstigen gata    
Vargen kvarter Nisses åkrar ängsmark    
Varpet kvarter +Norra gärdet förr gärde    
Venus kvarter Norsberget berg    
Verkmästaren kvarter Norsen tjärn    
Viken kvarter Norsen sjö /Se    
Viken kvarter Nottjärnen tjärn    
Villapark lht Nybons ängsmark    
Vågen kvarter Nyckelmyran utdikad myr    
Väduren kvarter Norrviken vik    
Åkern kvarter Norrviksån å    
Älgen kvarter Nybotten terräng    
Älgkon kvarter Nygrävningen terräng    
Ödlan kvarter Näsudden udde    
Örnen kvarter Nätudden udde    
  Ormbotten öppen terräng    
  Ormhällen ägomark    
  Orrmossen mosse    
  Ormmyran myr    
  Orrmossen mosse    
  Oskarsgatan gata    
  Parkbacken gata    
  Parkgatan gata    
  *Persängen förr äng    
  Pilgatan gata    
  Pilgatan gata    
  Ploggatan gata    
  Porsgatan gata    
  Pärlan sten /Se    
  Rasfallsgatan gata    
  Ribrokärret kärr    
  Ritaregatan, se Gränsgatan gata    
  Råbotten gammal kolbotten    
  Rågatan, Norra gata    
  Rågatan, Södra förr gata    
  Råmossberget berg    
  Råmossbäcken bäck    
  Råmossen mosse    
  Råtjärnen tjärn    
  Råtjärnsberget berg    
  Rölettjärnen tjärn    
  Römyran myr    
  Rönnvägen gata    
  Rösjöberget berg    
  Rösjön sjö    
  Sandbäcken bäck    
  Sandvikudden område norrom Lilla Hillänget    
  Sandviksudden udde    
  Sansberget berg o. triangelpunkt    
  Sjögatan gata    
  Sjöparken del av strand    
  Sjötäppan inägojord /Se    
  *Skepparberget berg    
  Skepparberget berg    
  *Skepparberget, L., se *Skepparberget berg    
  *Stora Skepparberget, se Dannsjöberget berg    
  *Skillåsröset gränsrös    
  *Skillåsröset gränsrös    
  Skogsparken planerad park    
  Skogsplanen öppen plats    
  Skolgatan gata    
  Skolgatan, Östra gata    
  Skrivaregatan, se Branta backen Saknas    
  *Skumparvisen gränsmärke    
  Skuthamn strand    
  Skyddsrumsgatan gata    
  Skyttegatan gata    
  Skålberget berg    
  Slaggatan gata    
  Smedgatan förr gata    
  Smedjegatan gata    
  Smedtomten tomt    
  Smältarevägen gata    
  Snöåviken vik    
  Sollberget berg    
  Sollen ö    
  Sollhällan terräng    
  Solstigen gata    
  Sottjärnen tjärn    
  Sottjärnsberget berg    
  Stationsgatan = Engelbrektsgatan Saknas    
  Stentäppan ägomark    
  Stigbergsgatan gata    
  Stigfinnargatan gata    
  Storgatan gata    
  Storgatan, Östra gata    
  Storgårdsnäset näs    
  Storholmen holme    
  Stortorget torg    
  Strandpromenaden gata    
  Strandpromenaden förr namn på gata    
  Strandvallen myr    
  Strandvägen förr namn på gata    
  Strömmen, se Ludvika ström Saknas    
  Strömvägen gata    
  Styggberget berg    
  Styggtjärnen tjärn    
  Styggtjärnsberget berg    
  Ställberget berg    
  Ställviksgatan gata    
  Sultentjärnen tjärn    
  Svallmossen mosse    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcksmossen mosse    
  Svarttjärnen tjärn    
  +Södra gärdet förr gärde    
  Sörberget bergsparti    
  Sörviks gruva gruva    
  Tallkupparna skogsområde    
  Tennberget berg    
  Tennbergsmossen mosse    
  Timmermansvägen gata    
  Timmerviken vik    
  Tjänstemannagatan, se Rasfallsgatna gata    
  Tjärngatan gata    
  Torget torg    
  Torggatan, Västra gata    
  Torggatan, Östra gata    
  Transformatorgatan gata    
  Trappgatan gata    
  Treffenbergsgatan gata    
  Tre krokars gata gata    
  Tremannagruvan terräng    
  Trollputten tjärn    
  +Täkten område    
  Uggelbovägen gata    
  Uppfartsvägen gata    
  Utbölingsbäcken bäck    
  Valhallavägen gata    
  Vallagatan gata    
  Varptäppan Saknas    
  Vasselsjön sjö    
  Vassvägen gata    
  Verkmästaregatan, se Lostigen Saknas    
  Vidablicksvägen gata    
  Viktoriagatan gata    
  Villagatan gata    
  Vilmorbacken terräng    
  Vindelgatan gata    
  Vinterbacken terräng    
  Vretgatan gata    
  Våghalsen terräng    
  Våghalsviken vik    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö    
  Väsman sjö /Se    
  Väsman sjö /Se    
  Väsmansgatan gata    
  Åkergatan gata    
  Älgtjärnen tjärn    
  Ängsgatan gata    
  Ängtjärnen sjö    
  Ökeviken, se Ekeviken Saknas    
  Örabäcken bäck    
  Öradtjärnen, Norra tjärn    
  Öradtjärnen, Norra tjärn    
  Öradtjärnen, Södra tjärn    
  Öradtjärnsbäcken bäck    
  Österfallen skogsmark    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.