ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrbärke socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 332 Naturnamn : 1674 Bebyggelsenamn : 892 Naturnamn : 1823
Norrbärke snr *Abborrtjärnen tjärn Norrbärke socken Abborrtjärn sjö
Norrbärke o Söderbärke snr *Abborrtjärnrn tjärn Norrbärke sn Abborrtjärn, Lilla sjö
Norrbärke snr Abborrtjärnen sjö Norrbärke sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Norrbärke sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Norrbärke sn Abborrtjärn, Stora sjö
Norrbärke sn /Se Abborrtjärn tjärnar Inkolentnamn förteckning Abborrtjärnen, Stora tjärn
Norrbärke sn Abborrtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Enfastborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Norrbärke sn Abborrtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Finnborna inbyggarbeteckning Adrians skog, se Alder-Jans skog skogsparti
?Norrbärke sn /Se Abbortjärn , Stora o. Lilla tjärnar Finngårdarna inbyggarbeteckning Alderbergsbacken, se Brobacken backe
Norrbärke sn Stora Abborrtjärn tjärn Furborna inbyggarbeteckning Alderbotten kolbotten
Norrbärke o Söderbärke snr snr Abborrtjärnen, Stora tjärn Gessbergararna inbyggarbeteckning Alderbotten kolbotten
Norr- och Söderbärke snr Abborrtjärnsberget berg Gubborna inbyggarbeteckning Alder-Jans skog skogsparti
Norrbärke sn Abborrtjärnsbäcken bäck Jobsborna, se Jossborna inbyggarbeteckning Alderkärret kärr
Norrbärke sn Abborrtjärnsbäcken bäck Jossborna inbyggarbeteckning Alexandergruvan, se Alexandra gruva
Norrbärke sn Adrians skog skogsområde Järsjöns inbyggarbeteckning Alexandra el. Alexandersgruvan gruva
Norrbärke sn Alderkärret kärr Kolvikarna inbyggarbeteckning Allmänningen allmänning
Norrbärke o Söderbärke snr Alderkärret kärr Kölnäsararna inbyggarbeteckning Almmyren mosse
Norrbärke sn Anders-Pers skogsmark Lernbo myggen inbyggarbeteckning Anderses f.d. torp
?Norrbärke sn Anderstjärnen tjärn Mariebergarna inbyggarbeteckning Anders Lars snedfall hygge
Norrbärke sn Anderstjärnsmossen mosse Morgårdararna inbyggarbeteckning Anders-Pers f.d. gård
Norrbärke snr Avlången, Lilla o. Stora sjöar Norrbärke kråkor inbyggarbeteckning Anderstjärn sjö
Norrbärke o Söderbärke snr Avlången, Stora o. Lilla sjöar Norrbärks kråkor inbyggarbeteckning Anderstjärnen tjärn
Norrbärke sn Avlången, Stora sjö Norrbärks kråkorna inbyggarbeteckning Anderstjärnsmossen mosse
Norrbärke sn Stora Avlången sjö Nybergararna inbyggarbeteckning Andréns åker
Norrbärke sn Avlången, Stora sjö Starborna inbyggarbeteckning Anna-Stinas f.d. odling
Norrbärke sn Avlången, Stora sjö Tolsbobönderna inbyggarbeteckning Askbottnen kolbotten
Norrbärke sn Avlången, Stora sjö Vinar hararna inbyggarbeteckning Aspudden åker
Norrbärke sn /Se Avlången, Stora sjö Öskyttarna, se Östgötarna inbyggarbeteckning Aspviken f.d. vik
?Norrbärke sn Avlången, Stora sjö Östgötarna e. Öskyttarna inbyggarbeteckning Avlången, Stora sjö
Norrbärke sn Avlången, Stora o. Lilla sjöar Abborrtjärn gård Avlången, Stora sjö
Norrbärke sn *Avlångsröset gränsmärke Abborrtjärn gd Avlångshöjden höjd
Norrbärke o Söderbärke snr Avlångsröset gränsmärke Adolfshäll lht Avlångsviken vik
Norrbärke sn Avlångsviken vik Alderbacken gård Backbylandet strand
Norrbärke sn Backåkern ägomark Alderberg gd Barkaränget strandomr.
Norrbärke sn Baggtorp terräng Alder - Jans gd Barken sjö
Norrbärke sn Bakugnsgruvan ödegruva Ambruses gård Barken sjö
Norrbärke socken Saknas *Barkarängen Saknas /Se Anders Halvars gård Barken sjö
Norrbärke socken Saknas Barkaränget ägomark Anders Ers gård Barken, Norra sjö
Norrbärke sn Barken, Norra sjö Anders - Jons gd Barken, Norra sjö
Norrbärke sn Norra Backen sjö Anders Lars gård Barkfallet fall
Norrbärke sn Barken, Norra sjö Aspebo, se Asplinds gård Barkhyddan strandomr.
Norrbärke kommun /Se Barken, Norra sjö Asplinds, se Aspebo f. gårdsnamn Bastumossen mosse
Norrbärke sn /Se Barken, Norra sjö Aspmora gård Bastuåkern åker
Norrbärke sn /Se Norra Barken sjö Aspmora gård Bengtsgårdsviken vik
Norrbärke sn /Se Barken, Norra sjö Avlångsviken torp Bergstjärnen tjärn
Nörrebärke sn /Se Barken, Norra sjö Backa gård Bergtjärn sjö
Berkia sokn, Berkiom namn /Se Barken, Norra sjö Backa gård Bergåkern odling
Berkia sokn namn /Se Barken, Södra och Norra sjöar Backa bebyggelse Bersen sjö
Bärkia sokn förr sn /Se Barken, Södra sjö Backbyn, nedra by Bjurtjärn sjö
Bärke, sammanfattar Norrbärke o Söderbörke sn:ar /Se Barken, Norra o. Södra sjöar /Se Backbyn, övra gård Bjurtjärnen, Lilla, se Lilla Tjärnen tjärn
Andersas förr gård? Barken sjö Backbyn by Bjurtjärnen, Stora, se Stora Tjärnen tjärn
*Antebo beb. Barken, Norra sjö Bagarns stuga Björbobäcken bäck
Bellmansgården gård Barken, Norra sjö Bagges gård Björbotjärnen tjärn
Berkeberg sn Barken, Norra sjö Bagges förr torp Björkfallet nedlagt torp
Berkeberg bergslag Barken, Norra sjö Bagg-Nisses f. torp Björkmossdammen damm
Berkeberg bergslag /Se Barken, Norra sjö /Se Baggtorp, se Baggtorpet f. torp Björkmossen mosse
Björbo by /Se Barken, Norra sjö /Se Baggtorpet f. torp Björkrisberget berg
Björkfallet förr torp Barken sjö /Se Baggtorpet f. torp Björkrisviken vik
Björsjö förr hytta /Se Barkfallet terräng Barkhyddan förr lusthus Björkåsbacken f. åker
Björsjöhytta förr hytta /Se Bastugruvan gruva Barkmans koja f. koja Björnhålet del av bergsluttning
Björsjö förr hytta, nu by Bastumossen mosse Barkmansroten f.d. soldattorp Björnidet, se Björnmossen mosse
Bommarsbo by Bergmossen mosse Bellmansgården gård Björnkärret kärr
Bommarsbo by Bergstjärnen tjärn Bergens torp Björnmossdammen sjö
Bommarsbo by /Se Bersen sjö Bellmansgården gård Björnmossdammen, se Björkmossdammen damm
Bommarsbo by /Se Bersen sjö Bengtsgården del av köping Björnmossen, se Björkmossen mosse
Bommarsbo förr hytta Bersänget myrmark Bengtsgård by Björnmossen mosse
Bommarsbo by /Se *Biskopsgruvan gruva /Se Bengtsgård el. Bengtsgården f. gård Björnön ö
Bommarsbo masugn sn *Biskopsgruvan gruva Bengtsgården f. gård Björnön ö
Born gd /Se Biuusiön Saknas Berga del av köp. Björnön, Lilla holme
*Bosarvy Saknas Biör Siön sjö Berget, Södra f. gruvarbetarby Björsjön sjö
Bredsjö förr hytta Biörsiön sjö Bergsman Morins gd Björsjövägen allmän väg
Broga förr gård? Bjurtjärnen, Lilla tjärn Bjarmes gd Bladmyran myr
Bråfall(et) beb. Bjurtjärnen, Stora sjö Björbo gård Bladmyrbäcken bäck
Bråfall, Lilla hemman /Se Björbobäcken bäck Björbo gdr Bladtegen åker
Burens gd /Se (*Björbo-) Dammsjön tjärn Björkbacken gd Bladtjärnen tjärn
By by Björbotjärnen tjärn Björkfallet t. Bladtjärnen tjärn
By by Björkmossdammen damm Björnkärret t. Blåkullberget höjd
By by Björkmossen mosse Björsjö by Blåkulltjärn, Lilla tjärn
By by Björkrisberg berg Björsjö samhälle Blåkulltjärn, Stora tjärn
By by Björkrisviken vik Björsjö gård gd Blåsarbackarna berg
By by Björnhålet terräng Björsjö skog hemman Blåsarberget berg
By by Björnidet terräng Björtorpet t. Blöderkärret kärr
By by Björnkärret kärr Blockbyn arbetarbostäder Bockbackarna skogsbackar
By by Björnkärret myrmark Bomans gård Bockbackbottnen kolbotten
By by /Se Björnkärrsjön del av sjö Bomans gd Bockholmarna holmar
By Saknas Björntorpet terräng Bomans torp gd Bockholmen ö
+Dackarbo beb. Björnön, Lilla ö Bommarsbo by Bockholmen holme
Djuptjärna ödelagd hytta Björnön ö Bons gård Bomans odling
Eljans gd /Se Björsjö damm damm Bons gård Bomans tjärn tjärn
Finnbacken torp /Se (*Björsjö -) Dammsjön sjö /Se Born, se Båren by Bondhyttjärn sjö
Finnbacken torp? /Se *Björsjön sjö /Se Bredsjön by Bondhyttjärnen tjärn
Finnbo by /Se Bladmyran ängsmark Broarnas gd Bondänget äng
Finnbo bruk sn /Se Bladtjärnen tjärn Brogården hemman Bonäsudden udde
Finnbo by Bladtjärnen tjärn Brogården gård Boris berg berg
Finnbo förr hytta Blåbärsmossen mosse Bromans gd Borisberget höjd
Finnfallet förr gård Blåkulla berget berg Brustorpet f. torp Boströms koja f.d. koja
Finntorpet förr gård Blåkullberget ödegruva Bråfall Saknas Bovallen åkrar
Flatenberg by Blåkullberget höjd Bråfall Saknas Bovins vik vik
Flatenberg by Blåkullberget berg Bråfall lilla hemman Brakarsjö hagen f. beteshage
Flatenberg by Blåkulltjärnen tjärn Bråfall, Lilla förr torp Brakelsjö hagen beteshage
Flatenberg by Blåkulltjärnen, Stora tjärn Bråten gård Bredsjö hytta nedlagd hytta
Flatenberg by Blåkulltjärnen, Lilla tjärn Bråten f. torp Bredsjön, Norra sjö
Flatenberg förr hytta Blåsarbackarna berg Bråttoms gård Brilldammen sjö
Furbo by Blåsarberget berg Bråttoms, se Bråttomsgärdet gård Brilldammen sjö
Furbo förr hytta Bockholmarna holmar Brännbacken ödetorp Brilldammsberget berg
Furbo by /Se Bockholmarna öar Brömsens gd Britas kärr kärr
Furbo by /Se Bolstengruvan gruva Bullerns gård Brobacken backe
Furuborg förr gård? Bomanstjärnen tjärn Bullret del av köp. Brogbottnen kolbotten
Fäbodhagen förr torp Bomanstjärnen tjärn Bullrises gård Brogorna förr beteshagar
Gammel Sammels förr gård? *Bombarsbosjön sjö Burbacken, se Vilmoren gdr Brogruvan gammal gruva
Gesebergslagen Saknas Bommarsboberget berg Burens gd Broholmen holme
Gesebergslagen Saknas *Bommarsbosjön sjö Burkens gård Brudbacken backe
Gessberg förr hytta Bondens berg höjd Burkens gård Brudholmen ö
Gessberg gd Bondhyttjärnen tjärn Burns gård Brudholmen holme
Gessberg by Bonäsudden udde Buttverket hus Bruksbackarna backar
Gessberg gd /Se Borisberget berg Buttverket hus Bruksfallet skogsparti
Gessberg förr hytta *Bornviken vik By bebyggelse Bruksön ö
Getbo by Bovallen terräng By och Bengtsgård förr by, nu del av köping Brunnsgärdet odling
Getbo by /Se Bovins vik del av Kolbäcksån By f. by Brusells rönning terräng
Getbo by /Se Braktjärn sjö By by Bryggarberget kulle
Getbo ödelagd hytta Brandbo terräng? Bygget arbetarbostad Bryggarvägen skogsväg
Gruvmans förr torp Brandkilen terräng? Bygget f. arbetarbostad Bråfall åkermark
Gruvmans förr torp *Bredberget berg Byggningen herrgårdsbyggnad Bråten, Lilla f.d. åker
Gruvriset beb. Bredberget berg By Landet gårdar Bråten, Stora f.d. åker
Gubbo by /Se *Bredbergz Rööset gränsrös Byriset bebyggt strandområde Bråthagen f. gruva
Gubbo by /Se Bredsjöhyttan hytta Båren gård Bråthagen gruvor
Gubbo by /Se Bredsjön sjö Båren gård Bråttomsgärdet åker
Göberget ödelagd hytta Bredsjön, Norra sjö Båren gård Bråt viken vik
?Hagen by Bredsjön, Norra sjö Bäckeviken torp Brännbacken hagmark
Hagge by o f.d. bruk Bredsjön sjö Bäckstugan bostad Brännbacksgruvan, Södra f. gruva
Hagge f.d. bruk Bredsjön, Norra sjö Bäcktorpet = Olles gård gård Brännbacks toppgruvan f. gruva
Hagge by Bredsjön, Norra sjö Dalkarlsbacken torp Brännbacks toppgruvan f. gruva
Hagge by /Se Bredsjön, Norra sjö Dagkarlsbo by Bränneriholmen holme
Hagge by /Se Bredsjön, Norra sjö Dagkarlsbo by Bränslan åker- och hagmark
Hagge ödelagd hytta »Bredsjötall Saknas /Se Dagkarlsbo lilla by Brännpussen tjärn
Hagge by /Se »Bredsjötallröset gränsmärke Dagkarlsbo, Lilla by Brända fallet sluttning m. ungskog
Hagge järnbruk /Se Bresiön sjö Dammberget ödegård Brända fallet, Nya, jfr Brända fallet fall
Hagge by /Se Bresjö tallröse gränsmärke Dammen gd Brändströmstorp, se Kuttfallet åker
Harnäs by Brilldammen sjö Dammen gd Brännmossen mosse
Heden hemman Brilldammsberget berg Daniels gård Brännpussberget berg
Hillbo by /Se Brilldammsberget berg Daniels gård Brännpussen mosse
*Holen gd Brogberget berg Daniels gård Brömsberget berg
Holänget förr bebyggelse Brogberget berg Druntbo bostad Burk fluken kärr
Hällsjö förr hytta Brogberget berg Dunderbacken gård Burkhagen betesmark
?Hällsjö hytta /Se Brotjärnen tjärn Dunderbacken gård Busjö backe sluttning
Hällsjön förr hytta, nu by Brudholmen holme Ekorrens stuga Busjöbäcken bäck
Hällstens förr gård? Brudholmen ö Eliases bondgård Busjö hytta hyttruin
Ingevallsbo by /Se Bruksfallet terräng Eldberget, se Flogberget Saknas Busjön sjö
Ingevallsbo ödelagd hytta Bruksön ö /Se Eliases gård Busjön sjö
Jobsbotorp hemman /Se Bråfall, Lilla höjd Eljans gård Busjön tjärn
Jätturvallen torp /Se Bråfall siön sjö Enfastbo by Busjövägen körväg
Klintens förr gård *Bråfallsröset gränsrös Enfastbo by Buteljen odling
Knipberg gård Bråtbotten skogsmark Enfastbo täppan f. torp Byggebacken backe
*Kråkebo Saknas Bråten höjd Enfastbo täppan f. torp Bykesta tvättställe
Källdalen gård /Se Bråten, Lilla skogsglänta Erik Anderses gård Bylandet strand
Kölnäs by Bråten, Stora skogsmark Erik Ers gd Bytesholmen ö
Kölnäs by /Se Bråtmossen mosse Erik Hans gård Bytesholmen holme
Kölnäs by /Se Brändströmstorp ägomark Erik Jakobes gård Byttholmen holme
Laggar personbin. Brännmossen mosse Erik Ols gård Byxsäcksåkern åker
*Leckundaboda by Brännpussberget berg Erik-Ols gård Bångtjärn sjö
?Lernbo by Brännpussen sank mark Erik-Sammils f.d. bondgård Bångtjärnen tjärn
Lernbo by Bränntjärnen tjärn Eriksberg hemman Bångtjärnen tjärn
Lernbo ödelagd hytta Brömsberget berg Eriksberg hemman Bångtjärnsberget berg
Lernbo by *Buberget berg Eriksberg gård Bårsumpen vik
Lernbo by /Se *Bubergh berg Eriksberg gård Bår udden udde
Läcktorp förr torp? Buberget berg Ersbo gård Bårudden udde
Løkanæse Saknas Burkhagen terräng Ersbo f. gård Bårviken vik
*Lökanäs by? Bursjöbäcken bäck Ersbo f. gård Båthusviken vik
*Lökanäs Saknas Busjö hytta förr hytta Fias gd Båthusvikåkern åker
*Lökenäs Saknas Busjön sjö Filipstad kvarter Båthusänget strandäng
Lönnfallet förr gård Busjön sjö Finnbacken t Båthusängsåkern åker
Magnuses förr gård? Busjön sjö Finnbacken hemman Bäckbotten kolbotten
Marnäs förr hytta Busjön sjö Finnbacken gdr Bäckebottnen, Övra kolbotten
Marnäs järnbruk /Se Busjön sjö Finnbo by Bäckebottnen, Nedra kolbotten
Mattsbo by Byrviken vik Finnbo by Bäcketäppan odling
Mattsbo förr hytta Bysmedjan järnbruk /Se Finnbo kronoäng Saknas Bäcketäppen åker
*Mora Saknas Bångtjärnen tjärn Finngårdarna by Bäckgruvan nedlagd gruva
?Moren, Väster - by Bångtjärnen tjärn Finngården hemman Bäckrönningen f.d. slogtäkt
Moren, Väster gårdar /Se Bångtjärnsberget berg Finngården by Bökesta, se Bykesta tvättställe
Moren, Väster- o. Öster- byar /Se Bårudden udde Finnsamuels t. Bösstjärn sjö
Morgården beb. Bårviken vik Finn-Sammils gd Bösstjärnen tjärn
Morgård järnbruk /Se *Bälgestingsgruvan gruva Finntorpet gård Cedercreuts gruvhål
?Morgårdshammar gd Bösstjärnen tjärn Fiskarbo gård Dagkarlsboberget berg
Morgårdshammar fabrikssamhälle *Cedercreutz schakt Saknas /Se Fiskarbo gård Dagkarlsbogärdet åker
Morgårdshammar samhälle /Se *Christierninsgruvan gruva /Se Fiskarbo f.d. militieboställe, gård Daldammen sjö
Morgårdshammar bruk Dagkarlsboberget berg Fiskbro gård Daldammen tjärn
Morsfallet förr torp Dalkarlsboberget berg Flankhagstorp t. Daldammsberget berg
Morstorpet förr gård Dagkarlsboberget berg Flatenberg by Dalen, se Pojkbottendalen dal
Munkbo förr hytta Dagkarlsboviken vik Flatenberg by Dalkarlsbottnen, Nedra kolbotten
Mårtens förr gård Dagsjöberget berg Flatnan gård Dalkarlsbottnen, Övra kolbotten
Normanstorp förr torp? Daldammen sjö Flatnan gdr Dalkarlskolningen fall
Norsbro by /Se Daldammsberget berg Flogberget kasern Dammberget höjd
*Nya hyttona Saknas Dalen terräng Flukens gård Dammbergsgruvan gruva
Nyhytta förr hytta Dalkarlsbacken höjd Fogdes stuga Dammen vik
Nyhytta förr hytta Dalkarlskolningen terräng Forsens gård Dammen, se Kvarndammen utvidgning av å
Nybons gård /Se Dalskärret kärr Forsens gård Dammen, Lilla damm
Närsjö ödelagd hytta Dammberget berg Furbo by Dammsjöberget berg
Närsjön, Övre förr gård Dammbergsdammen damm Furbo by Dammsjön sjö
Näs by Dammbergsgruvan förr gruva? Funbo by Dammsjön sjö
Näs by *Dammbergs Gruvor gruvor Funbo by Dammsjön sjö
Ossmundsbo ödelagd hytta Dammen del av sjö Furuborg gd Dammsjön sjö
Petterpers gård /Se Dammen terräng? Futtens stuga Dammsjön, Stora sjö
Plogsbo gd Dammormossen myr Fäbacken gård Dammsjön, Stora sjö
Plogsbo by /Se Dammsjöberg berg Fäbacken backe o. gd Dammsjön, Lilla sjö
Plogsbo gd /Se Dammsjöberget berg Fäboda(rna) gård Dammsjö täkten el. Dammtäkten åker
Plogsbo gd /Se Dammsjöberget berg Fäbodhagen torp Dammtäkten åker
Risshytte hammare hammare /Se Dammsjön sjö Fämyran gård Dammtäppan åker
+Rävnäs beb. *Dammsjön f.d. sjö Fämyren gård Dammtäppan åker
Röbacken förr stuga Dammsjön sjö Fösarbo gård Daniels själver betesmark
Saxtorpet förr gård Dammsjön sjö /Se Fösarbo gård Dansbotten kolbotten
Schisshyttan förr hytta Dammsjön sjö Fösarbo gd Dimmornas land odling
Schisshyttan gård o. hytta /Se Dammsjön sjö Gammelbo gård Djupa bron gammal stenbro
Silvberget, Västra bergslag /Se Dammsjön sjö Gammelbo gd Djupa hällorna strandklippor
Silvberg, Västra bergslag /Se Dammsjön sjö Gammelbyn f. by Djupgruvan gruva
?Silvberg, Väster gruvfält Dammsjön sjö Gammelbyn f. by Djupgäsen sjö
Silvberg, Öster gruvfält Dammsjön sjö Gammelgården hembygdsgård Djupgäsen sjö
Silvberg, Öster gruvfält Dammsjön, Stora sjö Gammelgården ödestuga Djuphällsviken vik
Silvberg, Öster gruvfält Dammsjön sjö Gessberg by Djupskogen skogsparti
Silvberg, Öster gruvfält Lilla Dammsjön sjö Gessberg ödeby Djuptjärn sjö
Silvberg, Öster gruvfält Dammsjön, Lilla sjö Getbo by Djupviken vik
Silvberg, Öster gruvfält Stora Dammsjön sjö Getbo-Källdalen, se 2-6 Källdalen Saknas Djupviken vik
Silvberget, Östra gruvområde Dammsjön sjö Getbovallen gdr Drågkärret sankmark
?Silvberg, Väster gruvfält Dammsjön, Stora sjö Getbro by Dröjers tall träd
Silvberg, Väster Saknas Dammänget terräng Gillns el Gillens stuga Dumtjärn tjärn
Silvberget, Västra malmfält Dammängsviken vik Gjutarns stuga Dumtjärnen tjärn
Silvberget, Väster gruvfält Dam siön sjö Gladmanstorp gård Dumtjärnsvägen enskild körväg
Silvberg, Väster silvergruva Dansbotten terräng Grankullen torp Dusbacken åker och skogsbacke
Silvberget, Västra malmfält Stora Diupehielssen Saknas Granlings förr gård Duvnäset näs
Silvberget, Västra malmfält Dimpe Hiessen ? Saknas Grens, se Talltorp, Södra torp Dyhagbäcken bäck
Silvberget, Västra malmfält *Djupgruvan gruva Griggens gd Dyhagen f.d. hage
Silvberget, Västra malmfält »Djupgruvan gruva Gropen gård Dyhusvägen brukningsväg
Silvberg, Väster gruva Djupgäsberget berg Gropen gård Dytaget vik
Silvberg, Väster gruva Djupgäsen sjö Gropen gård Dånås täppan f. åker
Silvberg, Väster gruva Djupgäsen sjö Gruoberget och Torpet bebyggelse Döparudden udde
Silvberget, Västra malmfält Djupgäsen sjö Gruvmans t. Döparudden udde
Silvberget, Västra malmfält Djupgäsen sjö /Se Gruvmanstorp gård Ekorrfallsgruvan gamla gruvhål
Silvberget, Västra malmfält Djupgäs holme holme Gruvmanstorp torp Ekorrmossen mosse
Silvberget, Västra malmfält *Djuphalsen gruva Gruvriset gruvdistrikt Ektjärn tjärn
Silvberget, Västra malmfält Djuphällsviken vik Gubbo by Ekviken vik
Silvberget, Västra malmfält Djuptjärnen sjö Gubbo by Eldberget gruvfält
Silvberg, Väster gruvfält Djuptjärnsberget berg Gubbo by Eldberget gruva
Silvberget, Västra gruvfält Djuptjärnsbäcken bäck Gunnars del av köping Eldberget, se Flogberget berg
Silvberg, Väster gruvfält Djupviken vik Gunnars by Eldbergs backen backe
Silvberget, Västra gruvfält Djupviken vik Gustav Ers gård Enfastbo backen åkrar
Silvberget, Västra malmfält Djuva gruva Gustav-Ers gård Enfastbo hålet åker
Väster Silvberg f. kungsgd, nu gruvort Drakegruvan gruva Gustav Jans torp Enfastboviken vik
Silvberget, Västra malmfält Drottningsgruvan gruva Gustav Pers gård Enhörningen holmar
Silvbergslagen, Västra malmfält Drågkärret terräng Gärdet gård Entäppan f. åkrar
Silvberg, Väster gruvfält Dumtjärnen tjärn Göberget gårdar Erik Ers källa trefaldighetskälla
Silvberg, Väster gruvfält Duvnäset udde Göberget gårdar Erik Jans stora hage hage
Silvberg, Västra gruvort Ekorrfallsgruvorna förr gruvor? Götberget, Nedra, se Bullrises gård Erik-Pers f.d. torp
Silverbergsgård, Västra gd Ekorrmossen mosse Göberget, Västra, se Göberget gårdar Erkers åkrar odling
Silvberget, Västra gammalt malmfält Ektjärnen tjärn Hagbrända stugor Fabers väg f. väg
Väster - Silvberg malmfält Ektjärnen tjärn Hagbrändan lht Falkens holme holme
Silvberg, Väster gruvfält Ektjärnsbäcken bäck Hagbrändan, Nedra f. gårdar Fallen f.d. åkrar
Silvbergs, Västra, gård gård Ekviken vik Hagbrändan, Övra gårdar Fallet åker
Silvbergsgård, Västra gård /Se Eldberget berg? Hagelns gård Fannöma, Lilla gångväg
Simmelsjön gd /Se Eldberg järngruvor /Se Hagen gårdar Fanrötäppan äga
Sjövad gårdar /Se *Eldförsbacken backe? Hagen gård Femöressveden åkrar
Sjövad ödelagd hytta *Eldsörs röset råmärke /Se Hagen bebyggelse Ferrumberget f.gruva
Skarviken gdr /Se Eliegruvan gruva Hagen gd Filbunken f.d. odling
Skisshyttan gård /Se Enfastboviken vik Hagens gd Finnbackgärdet, se Pickmossen odling
Smedjebacken köping o. gammal marknadsplats /Se Enhörningen öar Hagge f.d. bruk Finnbackbäcken, se Uvdalsbäcken bäck
Smedjebacken köping /Se Fallen skogsområde med hyggen Hagge by Finnbacktäppan f.d. odling
Snösjötorpet förr torp? *Fallröset gränsrös Hagge by Finnbackåkrarna åkrar
Snöå förr hytta *Fallsjön(?) sjö Hagge, Nedra del av by Finnberget berg
Snöån by /Se Fanröviken vik Hagge Övre Saknas Finnbo äng
Spjutsbo by *Fem steneröset gränsrös Hagge, Övra del av by Finnbo linjen gräns
Spjutsbo by /Se *Finnberget berg Hagvallen idr.plats Finnfallet skogsparti
Spjutsbo förr hytta Finnberget berg Halvars gård Finnfalls knippa backe
Spjutsbo by /Se Finnberget bergsparti Hampuses gård Finnfalls knippa backe
Spjutsbo Saknas /Se *Finnboberget? berg Harnäs by Finn-Hermans nedlagt torp
Spjutsbo by /Se Finnbobäcken bäck Harnäs by Finnkyrkogården Saknas
Starbo by Finnbobäcken bäck Heden hemman Finnmossen mosse
Starbo by Finngruvan, ödegruva Saknas Hedgården gård Finnmosshalsen del av mosse
Starbo by /Se Finn-Hermans höjd Hemmet gård Finn-Sammels, se Gammel-Sammels f.d. torp
Starbo ödelagd hytta Finnkolningen kolbotten? Hemmings gård Finnsjön del av sjö
Starbo by /Se Finnkyrkogården sten? Hemmings gård Finnsjön vik
Starbo ödelagd hytta /Se Finnmossen mosse Hemmings gård Finntorpet f.d. torpställe
Starbo förr hytta Finnsjön sjö Herosvallen idrottsplats Finntorpet odling
Starbo by Finnsveden terräng Hillbo gårdar Fjärsman holme
Starbo by /Se Finntjärnen tjärn Hillbo by Flatbacken åker
Stenplanen förr gård? Finntjärnsbäcken bäck Hillbo gårdar Flatenbergsgruvan gammal gruva
Stimmerbo by *Finsvedz Rööset gränsrös Hillbo, Norra gd Flatenbergs hytta hytta m. nedlagd drift
Stimmerbo by »Finsveds Röset råmärke Hillbo kilen gård Flatenbergs kanal vattendrag
Stimmerbo by /Se *Fisklösen tjärn Hindriks gd Flatenbergstjärn tjärn
Stimmerbo förr hytta Fisklösen tjärn Holsmyran gd Flatenbergs tjärn tjärn
Stollen gård Fjärsman holme Holänget by Flatenbäcken bäck
Stålln gård *Lilla Flaken sjö Holänget f.d. gdr Flatnan, Stora och Lilla sjöar
Stålln gård Stora Flaken sjö Holänget, Lilla gd Flatnan, Lilla sjö
Stängslen, Norra förr gård Flallesiön sjö Huggarbo gård Flatnan, Stora sjö
Svarthyttan gård /Se Flatenbergsgruvan gruva /Se Hultet gd Flickbottnen el. Fläckbottnen f. kolbotten
Tall - Olles förr torp Flatenbergs hytta hytta Håkas gd Floberget gruva
Tjärns gd /Se Flatenbergs tjärn tjärn Hånkens gård Flogberget gruvfält
Tolsbo by Flatnan, Lilla sjö Häggbacken stuga Flogberget berg
?Tolsbo by Flatnan, Stora sjö Hällbacken f. torp Flogberget berg
Tolsbo gårdar Lilla Flatnan sjö Hällby gård Flogbergskurvan landsvägskurva
Tolsbo ödelagd hytta Flatnan, Lilla sjö Hällsjö kvarn boningshus Flogen sjö
Torberboda, se Torrbo by Flatnan, Stora sjö Hällsjön by Flogen sjö
*Torparbo beb. Stora Flatnan sjö Hällsjön by Flogen sjö
Torrbo by Stora Flatnan sjö Hällsjön by Flogen åkrok
Torrbo by Flatnan, Stora sjö Hökbo ödegård Flogen, Lilla åkrok
Torrbo ödelagd hytta Flatsjön sjö Hökbo gård Flogen, Stora åkrok
Torrbo by /Se *Floberget berg Hökgården gård Flottjärn sjö
*Tuneberg Saknas Floberget gruva /Se Ibbarbo by Flymyran myr
Tvistbo lägenheter /Se Floberget gruva /Se Ibbarbo by Fläckbottnen f. kolbotten
Täppan ödelagd hytta Flogberget berg Ingevallsbo by Forsen fors
Vanbo by Flogen, Nedre sel Ingevallsbo by Fredrikers f.d. torp
Vanbo by Flogen, Övre sel Ingevallsbo Saknas Fredrik Lars holme ö
Vanbo, Nedre o. Övre byar /Se Flottjärnen tjärn Jakobes gård Fredrik-Lars holme holme
Vanbo by /Se Flugbottenliden terräng Jakobs gård Frälsars åkrar
Vinsbo gårdar Flymyren sank mark Jan-Erikes f. torp Frösängen äga
Vinsbo beb. /Se Fredrik-Lars holme holme Jan-Hans gd Furubobäcken bäck
Winsebo Saknas Furboberget gruva /Se Jan-Jons f. torp Furbosjön sjö
*Vitelsbacken gd *Furboberget? berg Jan-Ols gård Furbosjö kalven, se Kalven sjö
*Väderbacken beb. Furbosjön sjö /Se Jan-Pers gd Furuborg plats i skog
Västansjö förr by Furbosjön sjö Jan-Pers gård Futtis hage hage
Västansjö del av köping *Furbotjärnet f.d. tjärn Jan Petters, se Kyrkvärdens gård Fågelmossen mosse
Västansjö by Fågelmossen mosse Jansbo gård Fågelmossen mosse
Västansjö by Fågelmossen myrmark Jansbo gård Fågelmossen mosse
Västansjö del av köping Fårhagsudden udde Jobsbo by Fånggruvan f. gruva
Västansjö del av köping Fårmossen mosse Jobsbo by Fårhagen skog
Västansjö förr hytta Fäbodsjön sjö Jobsbotorp hemman Fårhagen, se Fårhagsudden udde
Västansjö Saknas Fäbodsjön sjö Jobsbotorp, se 1 Marieberg Saknas Fårhagsudden udde
?Väster - el. Östermoren byar Fäbodsjön sjö Jonases gård Fårmossen mosse
?Västermoren by /Se Fängentjärnbäcken bäck Jons gård Fäbacken gd o. backe
Västra Sölvberg, se Silverbergsgård, Västra gd Fängentjärnen tjärn Jons förr torp Fäbacken beteshage
Åsmansbo by Fängentjärnen tjärn Jordbetåsen gd Fäbacksbottnen f. kolbotten
Åsmansbo by /Se *Föreningsgruvan gruva Jordbottåsen gård Fäbodhagen skogsparti
Österbo by Gelgbacken terräng Juttorpet t. Fägatan körväg
Österbo by *Galongen sjö /Se Järsjöbo, V. = Kristiers gård Fägatan körväg
Österbo by *Galongs röset gränsmärke Järsjön gård Fägårdsbacken backe
Österbo by Galtryggarna höjd Järsjön, se Järsjön, Östra gård Fämora f. åker
  Galtryggarna skogsområde Järsjön, Västra gård Fämoren, se Fämora f. åker
  Gammelbomossen mosse Järsjön, Östra gård Fämyren utjord
  Garlången sjö Jättbovallen gårdar Fängentjärn skogssjö
  ?Garlången sjö Jättuvallen f. torp Fängentjärnen tjärn
  *Gat Rööset gränsrös Kabbarsbo bebyggelse Föjsbotten kolbotten
  *Gersjön sjö Kabbarsbo f. torp Föreningsgruvan gruva
  Gerssiökyia Rööset Saknas Kalkbacken gård Galgbacken sluttning
  Gerssiön Saknas Kalksveden gård Galgbotten kolbotten
  Gessberg gruvor Kalksveden hus Galtryggarna sandåsar
  Gessberg berg Kapellansgården gård Garlången sjö
  Gessberg berg Karl-Daniels gd Gammelbomossen mosse
  Gessberg gruvor /Se Karl-Ers bondgård Gammelbo tjärnarna tjärnar
  Getabro backe berg /Se Karl Jans gård Gammelbo tjärnarna tjärnar
  Getabro backe berg /Se Karlsbo gård Gammelboån å
  Getabro backe berg /Se Karlsbo gruvarbetarbostad Gammel-Sammels f.d. torp
  *Getberget berg Karls fäbod f. torp Gammelåkern odling
  Getbobrunn hälsokälla /Se Karlslund lht Gatusveden åker
  Getholmen holme Karlsro gård Gessberg höjd
  Getrökullen terräng Kartens gård Gessberg, se Gropberget berg
  Getåarna sjö Kartgården gård Gessbergsvägen, Gamla skogsväg
  Getöholmen holme Kasernen, Gamla arbetarbostad Getbobrunn hälsokälla
  Getön ö Kassörsbostaden bostadshus Getingfallet sluttning
  Giesberg berg Kattens f. soldattorp Getåsarna, se Åsarna sjö
  Gillermyran sank, mark Kilarna gård Getön ö
  Giäddisiön sjö Kilen gd Gillermyran myr
  Giäsebarg berg Kittslingsberg by Gjutlindorna åkrar
  Giässen Saknas Kittlingsberg gd Gladtjärn vik
  Gladtjärnen tjärn Klintens gård Gnetkällan källa
  Gladtjärnen del av sjö Klosspussen gårdar Gnetkällan källa
  Gladtjärnsberget berg Klämmes f. torp Goddagskällan källa
  Gnetan gruva /Se Klämsbo gård Goddagssveden äga
  Gnetkällan källa Klämsbo gård Gonäsudden udde
  ?Gnetkällan källa /Se Knipberg gård Granbacken udde
  Gnetkällan källa Knipberget gdr Granbofallet kolbottnar
  Grangruvan gruva Knipbergstorp torp Grankällan källa
  Grankärret ödegruva Knoghemmet gd Granmossveden skog
  Gravskogen skogsomr. Knosmanstorp förr soldattorp Gravens källa lokal
  Grenviken vik Knutbo t Grenviken vik
  Gruvberget gruvdistrikt /Se Kokorraberget lht Gropberget berg
  Gretas hål fördjupningar? Kolares gårdar Grotthagen f. beteshage
  Gropberget berg Kolares gårdar Gruvberget berg
  Gruvberget berg Kolgården förr stuga Gruvberget berg
  *Gruvberget berg Kolmoren gård Gruvbotten kolbotten
  Gruvbergsgruvan gruva Kolmora ödegård Gruvgärdet övergivet gruvfält
  *Gruverisjön sjö Kolmoren, se Kolmora ödegård Gruvholmen holme
  Gruvholmen holme Kolviken by Gruvmans nedlagt torp
  Gruvsjöberget berg Kolviken by Gruvmans nedlagt torp
  Gruvsjöberget berg Kolviken by Gruvmans rönning strandområde
  Gruvsjöbäcken bäck Konstbo t. Gruvsjöberget, se Gruvberget berg
  Gruvsjöbäcken bäck Konstbo gård Gruvsjö kalven tjärn
  Gruvsjökalven sjö Konstgrinden gård Gruvsjön sjö
  Gruvsjökalven tjärn Krabbtäppan lht Gruvsjön sjö
  Gruvsjön sjö /Se Kransens gård Gruvsjön sjö
  Gruvsjön Saknas Kransens gd Gruvsjön, Lilla sjö
  Gruvsjön sjö Kringelfallet gård Gruvsjön, Stora sjö
  Gruvsjön sjö Kristgärds gård Gruvtäppan utäga
  Gruvsjön sjö Kristgärds kvarnarna f. kvarn Gruvudden udde
  Gruvsjön, Lilla sjö Kristgärds täppa f. torp Gruvviken vik
  Gruvsjön, Lilla sjö Kristiers gård Gråbergs stenen stenblock
  Gruvsjön, Stora sjö Kroktorpet förr torp Grå ladan f. lada
  Gruvsjön, Stora sjö Kråkslottet arbetarbostäder Gränsgruvan gruva
  Gruvtäppan terräng Kråkslottet boningshus Gräskärret utjord
  Gruvudden udde Kullen gd Gräskärret uppodlad mosse
  Gruvviken vik Kullen ödegård Gubbobacken backe
  *Gräsberget berg Kungsgården gård Gubbobäcken bäck
  Gräskärret ägomark Kungsgården gård Gubbo gruvorna f. gruvor
  Gröngruvan gruva /Se Kuttfallet gård Gubbolasset f. gruva
  Gubbens rönning terräng Kyfallet t. Gubbsvad sankmark
  *Gubb Larsgruvan gruvhål /Se Kyfallet gård Gumskällan källa
  Gubbobäcken bäck Kyrkoherdebostället gård Gumskäll hagen betesmark
  Gubbsvad terräng Kyrkvärdens el. Jan-Petters gård Guppsva ängsmark
  *Gudsgåvotröst gruva Kysveden stuga Gustav Pers hästhage f. beteshage
  Gyltberget berg Kysveden el. Kysvedens gårdar Gyltberget höjd
  Gålmyran sank mark Kysveden el. Kysvedens gårdar Gyltberget berg
  Gårlången sjö Kysvedens el. Kysveden gårdar Gålmyren mosse
  Gårlångsbäcken bäck Källarbacken stuga Gårdmyren f.d. myr
  Gåstjärnen tjärn Källdalen gård Gårdmyrgruvan gruva
  Gåålslangen Saknas Källdalen Saknas Gårlången sjö
  Gäddtjärnen tjärn Källsveden gd Gårlången sjö
  Gäddtjärnen tjärn Källvas gårdar Gåstjärn sjö
  *Gäddviken koppargruva Källvass gård Gåstjärnen skogstjärn
  *Gärsiökyia Rööset gränsrös /Se Källänget by Gåstjärns täppan åkrar
  Gäsberget berg Kärrgruvan gruvsamhälle Gäddtjärn sjö
  Gäsberget berg Kärrgruvan gruvsamhälle Gäddviken vik
  Gäsberget berg Kärrgården, se Tjärns gd Gärdet åker
  Gäsen sjö Kärrskolan, se Tjärns gd Gärdet åkrar
  Gäsen sjö Kölnäs by Gärdet, Nedra åkrar
  Gäsen sjö Kölnäs by Gärdet, Övra åker
  Gäsen sjö Kölnäs by Gäsberget höjd
  Gäsen sjö /Se Laggarbo bebyggelse Gäsen sjö
  Gäsmyran terräng Laggarns f. torp Göberget höjd
  Gäsrönningen terräng Laggbyn gård Gösbacken äng
  Gäsviken vik Laggbyn gdr Göstas mosse mosse
  Gäturtiern Saknas Lagårdsbacken, se Björsjö gård gd Göviken vik
  Göberget höjd Landbo logc byggnad Hacktjärn sjö
  Gönäset udde Lapptäppan gd Hacktjärnen tjärn
  Göstas mosse mosse Lars-Eriks gård Hacktjärnsbäcken bäck
  Göviken vik Lars-Ers gd Hacktjärns rönningen f. slåttermark
  Haaghan lacus sjö Lars-Lars gd Hagarna, Stora hagar
  *Hacktiernsberget berg Leopolds gd Hagbacken backe
  Hacktjärn tjärn Lerboden fiskebod Hagbotten kolbotten
  Hacktjärnen tjärn Lerbäcken stuga Hagen betesmark
  Hagen sjö Lernbo by Hagen åker
  Hagen lacus sjö Lernbo by Hagen, Stora beteshage
  Hagen lacus sjö Lernbo by Haggen sjö
  Haggen sjö Lernbo, Västra o. Östra, se Lernbo by Haggen sjö
  Haggen sjö Lerströms torp Haggesmossen mosse
  Haggen sjö Lerströms ödetorp Haggesmossen mosse
  Haggen sjö Lindgrens torp Hagge ån å
  Haggen sjö Linds el. Lindtorpet f. torp Haggeån, se Ån å
  Haggen sjö Lindtorpet, se Linds ödetorp Hagkullen kulle
  Haggen sjö Ljustjärnstorpet gård Hagmans gärde odling
  Haggen sjö Ljusåsen gård Hagnäset udde
  Haggen sjö Ljusåsen gårdar Hagtäppan åker
  Haggen sjö Ljusåsen beb. Hagtäppåkern åker
  Haggen sjö Lorgården lht Hagtäppåkern åker
  Haggen sjö Lorgården gd Hagåkern åker
  Haggen sjö /Se Lugnet gård Halldammen sjö
  Haggen sjö /Se Lugnet gård Halmlidret, se Halmlidersbacken utlada
  Haggen sjö Lugnet gård Halmlidersbacken backe
  Haggen sjö Lugnet gård Halvarberget höjd
  Haggen sjö /Se Lustigkulla och Backa bebyggelse Halvars f.d. gd
  Haggeskogen skog Långrö gård Halvartäppan odling
  Haggesmossen mosse Längstäppan gård Halvvägsdalen, se Halvvägsdälden dal
  Haggeån å Löknäset gd Halvvägsdälden dal
  Haggruvan koppargruva /Se Lönnfallet lht Hanses fall åker
  Hagvallen idrottsplats Lövens gård Hanses limnäs beteshagar
  Halldammsån å Lövnäset gd Harfallsberget höjd
  Halvars skogs- o. ägomark Malis förr torp Harfallsberget berg
  Halvvägsdalen terräng Malmarna gårdar Harfällan terräng
  Haren. Lilla skär Malmarna, se Malmen bebyggelse Harmossen mosse
  Haren, Stora skär Malmen bebyggelse Heden f. hedmark
  Harfallsberget berg Marieberg Saknas Hedströmmen, se Lumsån å
  Harfällan terräng Marieberg gård Hedvägen skogsväg
  Harmossen mosse Marieberg gård o. lhtr Hedåkrarna åkrar
  Harnäsudden udde Marktorpet gård Hemgruvan nedl. gruva
  Hedberget berg Marktorpet f. torp Hemmings f. loge
  Hedgruvan gruva /Se Masbacken gård Hemtäkten åker
  Hedningsgruvan ödegruva Mases gård Hemtäkten åker
  Hedningsgruvan ödegruva /Se Mases ödegård Hemtäkten åkrar
  Hedströmmen å Masgården gård Hemåkern åker
  Heelen sjö Masgården ödegård Henrikes nedlagt torp
  Heelun? sjö Mas-Kalles hus Henriksschaktet gruva
  Helan lacus sjö Masmästargården ödegård Hermansgruvan förr gruva
  Helen lac.. sjö Mas-Olles, se Olles gård Hermans park talldunge
  *Helenæ schakt gruvschakt Matses gård Herrgårdsön ö
  *Helenæ schakt Saknas /Se Matses f. arbetarbostad Herrgårdsön ö
  Hellen Lacus sjöar Mattsbo by Herränget sankt åkerområde
  Hellen lacus sjö Mejeritomten, se 15 Torrbo Saknas Hillbolandet strandområde
  Hellesiön Saknas Mellangården gård Hillboskäret holmar
  Hemgruvan gruva /Se Mellanverket f. anrikningsverk Hillen sjö
  Hemviken vik Mellbo torp Hillen, Nedre sjö
  Hermansgruvan höjd Metersveden gård Hillen, Nedra sjö
  Herrgårdsön holme Midsommarsberget gård Hillen, Nedra sjö
  Lilla Hiessen Saknas Midsommarsberget gdr Hillen, Nedre, se Hillen sjö
  Hillen, Nedre sjö Mjölnarns gd Hillen, Övre sjö
  Nedre Hillen sjö Moren, Väster gårdar Hillen, Övra sjö
  Hillen, Nedre sjö Morgården gård Hillen, Övra sjö
  Hillen, Nedre sjö Morgården samhälle Hillen, Övra sjö
  Hillen, Nedre sjö Morgården by Hillängs sveden f. betesmark
  Hillen, Övre o. Nedre sjöar Morgårdshammar fabrikssamhälle Hillängs udden udde
  Hillen, Nedre sjö Morgårdshammar, se Morgården samhälle Hillängsviken vik
  Hillen, Nedre sjö Morgårdshammar by Hillängs åkern åker
  Hillen, Nedre sjö Mossbo gård Hins kärrspår räfflor
  Hillen Nedre sjö /Se Mossbo f. torp Hins kärrspår räfflor
  Hillen, Nedre sjö /Se Mossfallet t. Hins kärrspår räfflor i berget
  Hillen, Övre sjö Mosstorpet t Hjortronkärret kärr
  Hillen, Övre sjö Mosstorpet gård Hjortronmossen mosse
  Hillen, Övre sjö Munkbo by Hjulsstockviken vik
  Hillen, Nedre o. Övre sjöar Munkbo by Hjulstockviken, se Viken vik
  Hillen, Övre sjö Munkbo by Hjulviken vik
  Hillen, Övre sjö Munkbobacken beb. Hoberget höjd
  Hillen, Övre sjö Mårtes gårdar Hoberget kulle
  Hillen, Övra sjö Mårtes, se Mårtes, Södra gård Hobergsbacken landsvägsbacke
  Hillen, Övre sjö Mårtes, Norra, se Mårtes, Södra gård Holmen holme
  Hillen Övre sjö /Se Mårtens, Södra el. Mårtens gård Holmen holme
  Hillen, Övre sjö /Se Mårtes, Södra gård Holmen holme
  Hillen sjö /Se Mälthuset förr bränneri Holmen, se Myrgäs holme holme
  *Yttre Hillen sjö Mörts bostadshus Holmtjärn sjö
  Himmel Siön sjö Narvgården gård Holängsbäcken bäck
  HimmelSiön sjö Narvgården Saknas Hopkya f. betesmark
  Hjortronmossen mosse Narvgården gård Hopsjälvren f. allmänning
  Hjulhusbäcken bäck Nilles gård Hormossen mosse
  Hins kärrspår grop? Nilles ödegård Hornmyran, se Hormossen mosse
  Hjulstockviken vik Nilles gård Humbergsmyran myr
  Hjulviken vik Nilssons koja f. skogskoja Humboberget gruva
  Hjulviken vik Nilstorpet, se Griggens gd Hummelön ö
  Holmen ö Nisshyttan gård Humboberget berg
  Holmkärret kärr Noret Saknas Humbobergsgruvan gruvhål
  Holmtjärnen tjärn Noret gårdar Humbobergsmyran, se Humbergsmyran myr
  Holänget terräng Norge gård Hummelön holme
  Holängsbäcken bäck Norge förr torp Huppens åker odling
  Hornmyran sank mark Normans backe torp Hurtig-Gustavs sten stenblock
  Huggarbosjön del av sjö Normanstorp förr soldattorp Huttikajärn sjö
  Hullungtjärnen tjärn Norrbärkeskogen skogslott Huttikatjärnen tjärn
  Humbergs klack berg Norrbärkeskogen Saknas Hyttberget berg
  Humboberget gruva Norr gruvan gård o. gammal gruva Hyttberget berg
  Humboberget berg Norsbro gårdar och hpl Hyttberget berg
  Humboberget gruva /Se Norsbro gårdar Hyttdammen damm
  Humbobergsmyran sank mark Nya sveden gdr Hyttdammsholmen holme
  Hummelberget berg Nyberget gruvsamhälle Hyttfallshålet, se Hyttfallskällan källa
  Hummelön ö Nyberget gruvsamhälle Hyttfallskällan källa
  *Hundebo? gruva synbarligen gruva Nybonds gård Hyttmossen mosse
  Huströst gruva Nyborg gård Hyttäkten åkrar
  Huttikatjärnen tjärn Nyborg ödetorp Hyttäppan odling
  Hyttberget berg Nybygget gård Hånkgruvan gruvhål
  Hyttberget berg Nybygget gd Häggbacken odling
  Hyttdammen vik Nybygget förr torp Hägnaden odling
  Hyttdammen damm Nysveden t Hägnadsbäcken bäck
  Hyttdammen sjö Nysveden, se Nya sveden gdr Hägnsnäset näs
  Hyttfallskällan källa Nysveden gård Hällbotten kolbotten
  Hyttmossen myr Nytäppan gård Hällbäcken bäck
  Hyttställberget berg o. triangelpunkt Nytäppan gård Hällbäcks grinden f. grind
  Hägnsnäset halvö Nyåkern gd Hälllorna stenigt markområde
  Hällsjö sjö Nämstäppan gård Hällsjön sjö
  Hällsjön sjö Nämstäppan gård Hällsjön sjö
  Hällsjön sjö Närsjön gårdar Hällstens nedlagt torp
  Hällsjön sjö Närsjön, Nedre, se Kransens gd Hälltjärn sjö
  Hällsjön sjö Närsjötorp, se Tuppens gård Hälltjärnen tjärn
  Hälltiern Saknas Näs gård Hälltjärnsbäcken bäck
  Hälltjärnen tjärn Näs gård Hälludden udde
  Hälltjärnsbäcken bäck Näset gd Hälsingåkern odling
  *Hälsiöhytta hytta Näset gd Härskiftena odling
  Hästfallsberget berg med triangelpunkt Ol-Daniels gård Hästfallsberget höjd
  Hästhageberget berg Olles gård Hästfallsberget berg
  Hästnäsudden udde Olles gård Hästhagen hage
  Hästnäsudden udde Olles ödetorp Hästhagen beteshage
  Hästnäsviken vik Olles, se Mas-Olles gård Hästhagåkern åker
  Högsveden terräng Olstorpet gd Hästhagåkern åker
  Högtjärnen tjärn Ostkärlet f. torp Hästholmen ö
  Högtjärnsbäcken bäck Patrons gd Hästknippan backe
  Högtjärnsänget ägomark Pelles gd Hästknipp fallet kalhygge
  Höktjärnen tjärn Pelles f. torp Hästnäsudden udde
  Hönsholmen holme Pelles bondgård Hästsveden sluttning
  Hörken, Södra sjö Pelles täppa f. torp Hästtäkten betesfålla
  *Ibbarbotjärnen tjärn Per Daniels gård Höga holmen holme
  Idtjärnen tjärn Per-Daniels gård Högbotten kolbotten
  Idtjärnsberget berg Per-Ers f. gård Högbottnen kolbotten
  Idtjärnsbäcken bäck Per Fattigmans gård Högsveden f.d. gård
  Igeltjärnen tjärn Per Hans gård Hökbo rönningen beteshage
  Ingagruvan skogsmark Per-Hans ödegård Höktjärn tjärn
  Ingevallsboberget berg Per-Jakobs gård Hönsholmen ö
  *Ingevallsbo bäck röset gränsmärke /Se Per-Jans torp Hönsholmen holme
  *IngewallsboKors Rööset gränsrös Per Jons gård Hötjärnen tjärn
  Isberget sluttning /Se Per-Jons gd Ibbarbohagarna f.d. hagmark
  Isen Saknas Per Jöns gård Idtjärn sjö
  Issberget berg Per-Karls gård Ingagruvan gammal gruva
  Issen sjö Per Samuels gård Isberget sluttning
  Issen sjö Per-Sammils el. Per-Sammils täppa torp Issen sjö
  Issen sjö Per-Sammils täppa, se Per Sammils torp Issen sjö
  Issen sjö /Se Petter-Pers stuga Jakopes sten stenhar
  Jan - Mats kolning terräng Petter Pers gård Jordbron plats
  Jers källa källa Petter Pers gård Jan-Hans f. åker
  Julles fall terräng Petters gd Jan-Jons-moras jordbärsland f. åker
  *Justi rne grufua /Se Pickasoppi gård Jan-Mats kolning skogsparti
  Jutbotjärnen tjärn Pickasoppi gd Jan-Pers själver betesmark
  Jutbotjärnsbäcken bäck Pickens gård Jers källa källa
  Jämmerdalsgruvan ödegruva Pickens, se Älgberget gd Jill-Erkers f.d. torp
  Järsjö holme holme Pickuses gård Johans torp odling
  *Järsjö kya Saknas Pipartorp, se Pipartorpet f. torp Jordbotten kolbotten
  *Järsjö kya Saknas Pipartorpet förr torp Jordbron sannolikt äldre bro
  *Järsjökyaröset gränsröse Pjantbo gårdar Jordes eller Jordelandet båtplats
  Järsjön sjö Pjantbo by Jordgruvan gammal gruva
  Järsjön sjö Pjantbo gdr Jugastorp skogstrakt
  Järsjön sjö Plogsbo gård Julles fall fall
  Järsjön sjö Plogsbo by Justop viken vik
  Järsjön sjö Plogtäppan torp Jutorpgärdet, se Torpgärdet åker
  Jättekyrkan bergshåla /Se Plåtens torp Jämmerdalen kolbotten
  Jättekyrkan bergshåla /Se Prinsens gd Jämmerdalsfallet f.d. fall
  Jättekyrkan bergshåla /Se Pullan f.d. matservering Järsjön sjö
  Jätte - Kyrkan berg /Se Pundils f. stuga Järsjön sjö
  *Jättekyrka grotta /Se Pålfallet gård Jättkyrkan, Jätturnskyrkan el. Jättugrottan grotta
  Jätthällan sten? Pålfallet torp Jättjärnsbäcken bäck
  Jättjärnsbäcken bäck Rappens gård Jättugrottan grotta
  Jätturgrottan grotta Ringboden stugor Jätturn sjö
  Jätturn sjö Risbergs f. skogstorp Jätturn skogssjö
  Jätturn sjö Rishagen stuga Jätturnskyrkan, se Jättkyrkan grotta
  Jätturn sjö /Se Risingsbo gård Jönsarna odling
  Jätturn sjö Risingsbo f.d. hgd Jönsberget berg
  Jätturn sjö /Se Ristorpet f. torp Jönsbergsmossen mosse
  Jätturvallen berg /Se Rostbo gård Jönsbäcken bäck
  Jätturvallen berg /Se Rostbo el. Mases ödegård Jönsmossen mosse
  Jätturvallen berg /Se Rostugnen f. arbetarbostad Kadusen odling
  Jätturvallen berg /Se Rusens gård Kakelugnsberget höjd
  Jätturvallen berg /Se Rusens lokal Kakelugnsberget berg
  Jätturvallen berg /Se Rysstäppan f. arbetarbostäder Kalkbrottet i Sjövad gammalt kalkbrott
  Jätturvallen berg /Se gård Kalkbrottet vid Vinaren kalkbrott
  Jönsbergsmossen mosse gård Kalles berg, se Loberget berg
  Jönsbäcken bäck Röbacken stuga Kallkällan källa
  Jönses äng vik Rönningsbacken förr gård Kalvbacken f. åkrar
  Kakelugnsberget berg Rösveden gård Kalven del av sjö
  *Kalfbäcks Rööset gränsrös Rösveden gd Kalven vik
  Kalvberget berg Sammils gård Kalven, se Skisskalven sjö
  Kalven sjö Sandgropen el. Mörts bostadshus Kalven sjö
  Kalven tjärn Sandsta gårdar Kalvhagen f.d. hage
  Kalven vik Sandsta Saknas Kalvhagen f. betesmark
  Kalven vik Sandsta gd Kalvhagen åker och hage
  Kalven vik Sandåsen f. gård Kalvkärret kärr
  Kalven tjärn Sandås kvarn f. kvarn Kalvmossen mosse
  Kalvmossen mosse Saxe gård Kalvmossåsen höjd
  Kalvmossåsen höjd Saxheden gård Kampholmen, se Mörtholmen holme
  Kampviken vik Saxheden gd Kampviken vik
  Kanalgruvan förr gruva? Saxtorpet gård Kampviksholmen, se Mörtholmen holme
  Kaninholmen, Lilla holme Saxänden gård Kanalen grävt dike
  Kaninholmen, Stora holme Saxänden gård Kanalgruvan gruva
  Karlholmen holme Schisshyttan gård och hytta Kaninholmen holme
  Karls fäbod höjd Schisshyttan, se 1 Skisshyttan Saknas Kaninholmen, se Stora Kaninholmen holme
  Karludden udde Sefrises gård Kaninholmen, Lilla holme
  Kartkärret sankmark Sexmans gård Kaninholmen, Stora holme
  Kartkärrsåsen höjd Sigfrids, se Sefrises gd Karl-Ers f.d. gd
  Kasernsdammen damm Siksberg f. torp Karolina f. gruva
  Kastviken vik Siksberg f. torp Lasernsdammen damm
  Kattbäcken bäck Siksberget f. torp Kattbäcken bäck
  Kattbäcken bäck Siksjöberget, se Siksberg f. torp Kattäppan f.d. odling
  Kavelbrokärret kärr Silverbergsgård, Västra gård Kattäppskogen skog
  Ki - llebosiön sjö Silvhyttan gruvsamhälle Kilen smååkrar
  Kirobäcken bäck Simmelsjön gård Kilhagen skogsteg
  *Kiärgruf Rööset gränsrös Simmelsjön gård Kilsveden förr åker
  Klacken berg Simonsbo by Kirobäcken bäck
  Klacksgruvan gruva Simons bo by Kistmossen mosse
  Klacksvallen ägomark Simonsbo by Klack gruvan f. gruvhål
  Klapptjärnen tjärn Simonsbo täppa f. torp Klacksvallen äga
  Klapptjärnsberget berg Sjöbo gård Klacksvallen åkrar
  Klapptjärnsskären skogsområde Sjöstugan gård Klapptjärn sjö
  Klintgruvan gruva Sjöstugorna stugor Klacktjärnen f. tjärn
  Klosspussen tjärn Sjöudden torp Klintens nedlagt torp
  Klosspussen tjärn Sjövad gård Klockarbacken backe
  Klosspussmossen mosse Sjövad gdr Klockarn sluttning
  Knipbottkärret kärr Sjöudden gård Klosspussen tjärn
  Kockola terräng Sjövad gårdar Klosspussmossen mosse
  Kofallet terräng Skepparns gd Klossviken vik
  Kofallskällan källa? Skepparns gd Klövjevägen klövjeväg
  Kogruvan förr gruva Skarviken gård Knaparbacken backe
  Koholmen ö Skarviken f.d. fänriksboställle, gård Knapptjärnen f. tjärn
  Kojkärret kärr Skarviken gd Knegtäppan odling
  Kolarmossen mosse Skarviken gård Knipbergsmossen mosse
  Kolbäcksån å Skisshyttan Saknas Knipbergs vägskäl vägskäl
  Kolkbäcken bäck Skisshyttan gård Knuts, Nedra åker
  Kolviksdammen damm Skolan, Gamla f. skolhus Knuts, Övra åker
  Kolviksviken vik Skomakartorpet t. Knutsbohörnet plats i skogen
  *Konstgruvan gruva Skommarbo by Kockola berg
  Kontbottenheden terräng Skommarbo by Kockoladalen dal
  Konungsgruvan gruva Skommarns gd Kofallet fall
  Koppargruvan ödegruva Skommartorp torp Kofallsbacken backe
  Korg longen sjö Skottens gård Kofallskällan källa
  Korslången, Stora sjö Skottens gård Kogruvan gruva
  Korslången, Stora sjö Skräddarns gård Kogruvan gruva
  Korslången, Stora sjö Skräddarens gd Koholmen holme
  Korslången, Stora sjö Skräddartäppan f. torp Kojbotten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Skuthagen gård Kojbotten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Skyttänget gård Koj-Petters f.d. torp
  Korslången, Stora sjö Sköttänget gård Kojviken vik
  Korslången sjö Sköttänget gård Kolarmossen mosse
  Korslången, Stora sjö Slaktarviken bostadsområde Kolbäcksån å
  Stora Korslången sjö Slogberg, Västra gård Kolbäcksån å
  Korslången, Stora sjö Slogberg, Östra gård Kolbäcksån å
  Korslången, Stora sjö Slogberget, Nedra gd Kolhustäppan hustomt
  Korslången, Stora sjö Slogberget, Övra gd Kolkbäcken bäck
  Korslången, Stora sjö Slottet f. torp Kolvik gärdet åker
  Korslången, Stora sjö Slätten bebyggelse Kolvik viken vik
  Kårslången Lacus, se Stora Korslången sjö Slätten f. gård Kolviksviken, se Kolvik viken vik
  Korslången, Stora sjö Smedby gård Konstdammen sjö
  Korslången, Stora sjö Smedby, Norra, se Sunds gård Konstdammen damm
  Korslången, Stora sjö /Se Smedby, Södra, se Jan-Ols gård Konstdammen f. damm
  Korslången, Stora sjö Smedfallet gd Konsten lämning efter konstgång
  *Korslången sjö Smedjebacken kommun Kontbottenheden höjd
  *Korslångholmen Saknas /Se Smedjebacken köping Kopparbottnen kolbotten
  Korslångsholmen holme /Se Smedjebacken köping Korslången, Stora sjö
  *Korslångsholmsröset gränsmärke Smedjebacken köping Korslången. Stora sjö
  *Korslångsön ö Smedjebacken köping Kottmossen mosse
  *Korslångsön (=Storön?) ö Smedjebacken köping Kovind, Kovindsgruvan gruva
  *Korslångsön ö Småltorpet gård Kovindsgruvan, se Kovind förr gruva
  Korsmossen mosse Smörtorpet gd Kransmossen mosse
  *Korssteen gränsrös Snarken lht Kringelfallet fall
  *Korsstenen gränsmärke Snöån by Kringelmossen mosse
  Kottmossen mosse Snarhemmet gd Kringelmossen mosse
  Kransmossen mosse Snickartäppan f. torp Kristins f.d. torp
  Kringelfallet terräng Snöån, Lilla by Kroktjärn sjö
  Kringelmossen mosse Snöån, Stora by Kroktjärnen tjärn
  Kringelmossen mosse Sollen Saknas Krokåarna åar
  Kringlugmossen mosse Spannbyn gård Krokåkern åker
  *Kristiernsberget gruva Spannbyn gård Krongruvan, Lilla f. gruva
  Krokens kärr kärr Spannbyn, Lilla gård Krongruvan, Stora f. gruva
  Kroktjärn Saknas Spannbytorp, se Spannbyn, Lilla gård Kronvägen, Gamla f. landsväg
  Kroktjärnen tjärn Sparvgårdarna gårdar Kråkmossen mosse
  Krokån å Spjutsbo by Kråkudden åker
  Kryp in badställe Sporrens gård Kullarna, se Laxtjärnskullarna skogbevuxna kullar
  Kråkmossen mosse Spräklan by Kullbacken backe
  *Kråknäs Saknas /Se Spräklan by Kullerbacken sluttning
  Kullafallet terräng Spräklan, Västra by Kullerfallet sluttning
  Kullbacken skogsområde Spräklan, Östra by Kulleråkern, Nedra åker
  Kuludden udde Spårberg gård Kulleråkern, Övra åker
  Kungbacken väg backe? Staffansbo gård Kuludden udde
  Kungsudden udde Staffansbo förr gård Kungbacken höjd
  Kurberget berg Staffas gd Kungens f. kolbotten
  Kurberget berg Stallbygget, se Stallet hus Kungsudden udde
  Kusmossen mosse Stallet hus Kungsudden udde
  Kusmossen mosse Starbo by Kushagen f.d. hage
  Kvarnbäcken bäck Starbo by Kusmossen mosse
  Kvarndammen damm Starbo Nedra Saknas Kusmossen mosse
  Kvarndammen damm Starbo Övra by Kuttfallet åker
  Kvarnhålet terräng Starbogård herrgård Kvarnbäcken bäck
  Kvarntjärnarna tjärnar Starbo herrgård, se Starbogård gård Kvarnbäcken bäck
  Kvarnån å Stegelbacken del av köping Kvarndammen damm
  Kvarnån å Stegelbacken del av Smedjebacken Kvarndammen utvidgning av å
  Kvarterskärren kärr Stegelbacken beb. Kvarngatan gata
  Kvartsbrottet höjd Stenbron f.d. gård Kvarngärdet åkrar
  Kybacksudden udde Stenbäcken stuga Kvarnholmen strandområde
  Kybacksviken vik Stenbäcken lhtr Kvarnhålet mosse
  Kyrkbacken backe /Se Stendammen torp Kvarntjärn sjö
  Kyrkhagen höjd Stenplanen f. torp Kvarntjärnarna tjärnar
  Kålholmen ö Stensta gård Kvarnåkern odling
  Kårs Långs Holmen holme Stensta gdr Kvarnån å
  Kårslångsholmen ö Stimmerbo by Kvartsbrottet gammalt kvartsbrott
  Källarberget berg Stollen gård Kyrkogatan gata
  Källbottskärret kärr Stollen Saknas Kyrksveden äga
  Källgruvan förr gruva? Stoll logen f. loge Kyrkvägen delvis försvunnen stig
  Källgruvorna gruvor /Se Stolltorp Saknas Kyrkvägen delvis försvunnen stig
  Källkärret kärr Storfallens torp Kyåkrarna åkrar
  Källmossberget berg Storfalls gd Kålgårdsåkern åker
  Källmossen mosse Stor-Jans gård Kålholmen holme
  Källmossen mosse Storsand gård Kåpänget ängsmark
  Käringberget berg Storsand gdr Källargärdet åker
  *Käringgruverösel gränsrös Storsveden gd Källgruvan gruva
  Käringmossen mosse Strömslund gd Källkolningen del av skog
  Käringnäset näs Styvens stuga Källmossberget berg
  Käkringtjärnen tjärn Stålns torp Källmossberget berg
  Käringtjärnen tjärn Stålln gård Källmossen mosse
  Käringviken vik Stålln, se 1-2 Stollen Saknas Källmossen mosse
  Käringviken vik Stålltorp, se 1-2 Stolltorp Saknas Källsveden hage
  Käringvikstjärnen tjärn Stålltorpet t. Källåkern åker
  Kärrgruvan gruva Stängslen gård Källänget gdr
  Kärrgruvan ödegruva Stängslen, Norra gård Käringberget berg
  Kärrgruvan förr gruva Stängslen, Södra el. Stor-Jans gård Käringholmen holme
  Kärrgruvviken vik Stängseln gård Käringmossen mosse
  Kärrmässholmen holme Sundet gårdar Käringnäset näs
  Kölnäs holme holme Sundet by Käringtjärn sjö
  Ladmossen mosse Sundet gd Käringtjärnen tjärn
  Ladmossen ägomark Sundgården gård Käringviken vik
  Ladtjärnen tjärn Sunds gård Kärrbron bro
  Ladtjärnsbäcken bäck Supmakarbo eller Supnarbo by Kärrbäcken bäck
  Ladtjärnsmossen mosse Svarthyttan gård Kärret åker
  Laggarhöjden höjd /Se Svarthyttan ödegårdar Kärret, Gröna f. åker
  Laggropen terräng Svartkärråkern förr torp Kärrgruvan gruva
  Laggsnåret terräng Svarttjärnåker stuga Kärrgruvan f. gruva
  Lappberget berg Svarttjärnsåkern förr torp Kärrgruv gatan väg
  Lappbäcken bäck Sveden torp Kärrheden höjd
  Lappfallet terräng Sventorpet torp Kärrmässholmen ö
  Lapphällarna hällar? Sågen gård Kärvfallsbotten kolbotten
  Lapplandsgruvan gruva Söndagsbyn gårdar Kölnäs holme el. Kölnäs holmen holme
  Lars-Erstorp skogsmark Söndagsbyn gdr Labbens gruva f. gruva
  Lavatorpsviken vik Söppenmyren f.d. gård Ladfallsmossen mosse
  *Lavtjärnen tjärn Sörbacken bostadshus Ladholmen holme
  Laxtjärnen tjärn Sörbyn gd Ladmossbron bro
  Laxtjärnen tjärn Sörtäppan f. torp Ladmossen mosse
  Laxtjärnsberget berg /Se Taborsberg stuga Ladmossen uppodlad mosse
  Laxtjärnsberget berg Tallbacken gd Ladtegen åker
  Laxtjärnsbäcken bäck Tallolles t. Ladtjärnan skogstjärn
  Ledstångsbacken höjd Talltorp gård Ladtjärns mossen mosse
  Leran sjö Talltorp, Norra gård Ladudden udde
  Leran sjö /Se Talltorp, Södra torp Ladugruvan f. gruva
  Leran sjö Tegelverket förr tegelverk Ladutäkten åkrar
  Leran sjö Tenntorpet t. Ladåkern åker
  Leran sjö Tilpens f. torp Lafallsmossen mosse
  Leran sjö Tjärns gård Laggropen skogsparti
  Leran sjö Tjärns gd Laggsnåret skogsområde
  Leran sjö Tjärnslund gård Lagårdsgärdet åker
  Leran sjö Tjärnslund gd Lagårdstäppan smååkrar
  Leran sjö Tjärns skola, se Tjärns gd Landbobacken backe
  Leran sjö /Se Tolsbo gårdar Lappbäcken bäck
  Leran sjö /Se Tolsbo by Lappbäcken bäck
  Lernboströmmen förbindelse mellan sjöar Tolsbo by Lappfallet skogsteg
  Lertjärnen tjärn Tolsboböndernas hytta f. hytta Lapphällarna sluttning
  Lertjärnsmossen mosse Tolsbo täppan torp Lappmossen mosse
  Lerön ö Tolsmora gård Lapprönningen, se Lappfallet skogsteg
  *Lerön ö Tolsmora gård? Lars-Ers nedlagt torp
  *Lexan(?) sjö Tolsmora gård? Larsperstjärn sjö
  Lillmossen terräng Tomses gård Latjärn sjö
  Lillån å Tomtbacken stuga Laxtjärnen tjärn
  Limgruvan nedlagt kalkbrott /Se Tomtbacken stuga Laxtjärnskullarna, se Kullarna kullar
  Limgruvmossen myr Torpens koja f. huggartorp Lavaviken vik
  Limnäsudden udde Torpet gård Laxestäkten skog
  Lindbacken terräng Torpet gård Laxtjärn sjö
  Lindrönningen terräng Torpet el. Marktorpet förr torp Laxtjärn sjö
  Lingruvan förr gruva? Torpet ödetorp Laxtjärnen tjärn
  Linsänket vik Torrbo by Laxtjärnsbäcken bäck
  Lisselängsudden udde Torrbo Saknas Leos grav kulle
  Litabondskärret kärr Tuleruses gd Leran sjö
  *Ljustjärn tjärn Tuppens gård Leran sjö
  *Ljustjärnen tjärn /Se Tuppens gård Leran sjö
  Ljustjärnen tjärn Tvistbo gård Leran sjö
  Ljustjärnen tjärn Tvistbo ödetorp Lergropen vik
  Ljustjärnen tjärn Tyresbo gård Lernbogruvan f. gruva
  Ljustjärnsbäcken bäck Tyresbo f. gård Lernbi strömmen förbindelse
  Ljustjärnsfluken myr Tyskby loge loge Lernboströmmen vattendrag
  Ljusåsen höjd Täkten t. Lertjärn sjö
  *Loberget berg /Se Täkten gd Lertjärnen tjärn
  Loberget berg Täppan gårdar Lertjärnsmossen mosse
  Loesberget berg Täppan torp Lerviken vik
  Lofallet terräng Täppan by Lerön holme
  Lomholmen holme Täppens torp Lerön ö
  Lomtjärnen tjärn Uddkullen gd Lerön ö
  Lomtjärnen tjärn Vallsjötorpet, se Pickasoppi gd Lilla hagen f.d. hage
  Lomtjärnen tjärn Vanbergs gård Lilla tjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn Vanbo by Lillehagsvägen brukningsväg
  Lomtjärnen tjärn Vanbo, Övra gdr Lillekällan f. gruva
  Lomtjärnsdammarna dammar Vanbo gård gd Lillemossen uppodlad mosse
  Lomtjärnsheden terräng Vanhäll gård Lillkronan f. gruva
  Lortpussen göl Vanhällan gd Lillmossen, se Lillemossen uppodlad mosse
  Lorttjärnen tjärn Varrtorpet torp Lillån, se Lisselån Saknas
  Lorttjärnsberget berg Varråkern f. torp Limberget kalkbrott
  Lumsrönningen terräng Vaskarbo gård Limgruvan nedlagt kalkbrott
  Lushavet göl Vaskarbo gård Limnäs, se Limberget Saknas
  Lussiberget berg Velamstorp t. Limnäs udde
  Lustigkullagruvan förr gruva? Velamstorp torp Limnäset näs
  Lyckans ö ö Wessman-Barkens Järnväg, se Väsman-Barkens järnväg Saknas Limnäs udden udde
  Lystjärnen tjärn Vikersvik sommarstugeområde Lindbacken åker
  Långalen sjö Viktorpet nedlagt torp Linfalls knippa, se Finnfalls knippa backe
  Långa mossen mosse Villan gd Lingruvan nedlagt kalkbrott
  Långgruvan gruvhål /Se Villastaden villakvarter Linsänke vik
  *Långgruvan gruva Vilmoren by Linsänken vik
  Långmistan terräng Vilmoren gdr Linåkerbacken, se Linåkerstäppan åker
  Långmistviken vik Vinarn gård Linåkern åker
  Långmossen mosse Vinarn t? Linåkerstäppan el. Linåkertäppan åker
  Långmyran sank mark Vinsbo lhtr Linåkerstäppan el. Linåkertäppan åker
  *Långsjöberget bergsparti Vinsbo by Linåkertäppan, se Linåkerstäppan åker
  Långsjöbäcken bäck Vinsbo by Lisselbotten kolbotten
  Långsjön sjö Vretens gård Lissel holmen holme
  Långsjön sjö Väderbacken hemman Lisselån bäck
  Långsjön sjö Väderbacken hemman Ljustjärn sjö
  Långsjötjärnen tjärn Väderbacken by Ljustjärn tjärn
  Långsjötjärnen sjö Värnbo gård Ljustjärn sjö
  Långsjötjärnsberget berg Värnbo gård Ljustjärn sjö
  Långsjövad vik Västansjö del av Smedjebacken Ljustjärnsfluken, se Lystjärns fluken kärr
  Långtiernet Saknas Västansjö del av Smedjebacken Ljusåsen höjd
  Långtjärnarna tjärnar Västansjö del av köping Loberget berg
  Långtjärnarna tjärnar Västansjö by Lobåsbotten kolbotten
  Långtjärnen, Nedra o. Övra samt Mellantjärnen tjärnar Väsman-Barkens järnväg Saknas Lofallet skogbeväxt sluttning
  Långtjärnen, Övra o. Nedra samt Mellantjärnen tjärnar Västermoren by Lofallskällan källa
  Långtjärnen sjö Västermoren gårdar Lomboden kolbotten
  Långtjärnen, Nedra tjärn Västermoren gdr Lomholmen holme
  Långtjärnen, Övra tjärn Västermoren by Lomtjärn sjö
  *Långtjärnet f.d. tjärn Väster-Spräkla Saknas Lomtjärn sjö
  Långudden udde Väster-Spräkla by Lomtjärn sjö
  Långängskärret myrmark Åldermans gård Lomtjärnen tjärn
  Lägruvan ödegruva Åsmansbo by Lomtjärnsheden höjd
  Löknäsviken vik Älgberget gd Lortpussen tjärn
  Löparudden udde Änget gd Lortpussen tjärn
  Lössen, Stora ödegruva Öskyttens gård Lorttjärn sjö
  Lövberget berg Österbo by Lorttjärnen tjärn
  Lövbergstjärnen tjärn Österbo by Lorttjärnsberget berg
  Lövmarksgruvan gruvhål /Se Östermoren by Lubbiga björken björk
  Lövudden udde Östermoren by Lums rönningen fall
  Lövön ö Öster-Spräkla Saknas Lund f. parkanläggning
  Majstångskärret kärr Öster-Spräkla by Lundviken vik
  Malis terräng Öster-Spräkla by Luntilas grav gammal hästgrav
  Malmberget berg /Se Östgötens t. Lushavet tjärn
  *Malmtjärnen tjärn Östgötens gård Lustigkulla, se Udden udde
  Malsjöberg, Gamla gruva /Se Östgötens gård Lustigkulla gruva
  *Malsjömossen mosse Övra byn gdr Lustigkullagruvan gruva
  Malsjömossen sankmark   Lyckans ö ö
  Marktorpet terräng?   Lystjärnen, se Ljustjärnen Saknas
  Marnäs täktgruva gruva /Se   Lystjärns fluken Saknas
  Maskinmossen mosse   Långalen sjö
  Matsboån å   Långgruvan f. gruva
  Matstäppan skogsglänta   Långmistan äga
  *Mattzbacks Rööset gränsrös   Långmista vik
  *Mellansjön sjö   Långmistviken, se Långmista vik
  *Mellansjön Saknas   Långmossen mosse
  Mellantjärnen samt Långtjärnen Övra o. Nedra tjärnar   Långmossen mosse
  Mellantjärnen tjärn   Långrö skogsparti
  Mellantjärnen tjärn   Långsjön sjö
  Mellsjön sjö   Långsjön sjö
  Middagsviken vik   Långsjön sjö
  Middagsviken vik   Långsjötjärn tjärn
  Mikaels hässja ägomark   Långtegarna åkrar
  Morbottsbackarna höjder   Långtjärnarna sjöar
  Morgårdsbäcken bäck   Långtjärnarna tjärnar
  *Morgårdshammarsån å   Långtjärnarna tjärnar
  Mortjärnen tjärn   Långtjärnen sjö
  Mortjärnen tjärn   Långtjärnen sjö
  Mortjärnen tjärn   Långtjärnen, Nedra tjärn
  Mortjärn sjö /Se   Långtjärnen, Övra tjärn
  Mortkiärn tjärn   Långudden udde
  Mossbo skogsområde   Långviken vik
  Mossboviken vik   Långviken vik
  Mossfallet myr   Långvik hagen skogsområde
  Mossfallstjärnen tjärn   Långåkern åker
  Mossriset sank mark   Läcktorp nedlagt torp
  *Munkboån å   Läcktorp nedlagt torp
  Myggruvan förr gruva?   Länsmansgruvan gammal gruva
  Myran terräng   Länsmansmossen mosse
  Myrgäsen sjö   Länsmansstenen sten över yta
  Myrgäsen sjö   Lögnäsviken vik
  Myrgäsen sjö   Lögstenen sten
  Myrgäsen sjö /Se   Löjdesbacken, se Lördagsbacken åker
  Myrgäs holme holme   Löknäsbacken backe
  Mårdbotten skogsmark   Löknäsviken vik
  Mårtberget berg   Lönnfallet åker
  Mårtberget berg   Löparudden udde
  Måsgruvan gruvhål /Se   Lördagsbacken el. Löjdesbacken åker
  Mählsiömossen mosse   Löten skogsområde
  Mällsjöbäcken bäck   Löten åker
  Mällsjön sjö   Löräppan el. Löten åker
  Mällsjön sjö   Lövberget höjd
  Mässtenen sten   Lövberget berg
  *Mässesten råmärke /Se   Lövbergstjärn sjö
  Mördarviken vik   Lövbergstjärnen tjärn
  Mörkret vik   Lövbergstäkten f.d. slogtäkt
  Mörktjärnen tjärn   Lövhällbotten kolbotten
  Mörktjärnen tjärn   Lövsvedarna f. fall
  Mörktjärnen tjärn   Lövön ö
  Mörktjärnsberget berg   Magnuses nedlagt torp
  Mörtholmen ö   Majstångskärret kärr
  Mörttjärn sjö /Se   Malmbergsbotten kolbotten
  Mörttjärn sjö   Malmbäcken bäck
  *Mörttjärnen(?) tjärn   Malmbäcken bäck
  Mörttjärnen sjö   Malmvägen skogsväg
  *Mörttjärnnala (?) berg /Se   Marias badställe
  Mörttjärnsberget berg   Marnäsgruvan gruva
  Mörttjärnsbäcken bäck   Masmästarsveden f. slåtteräng
  Narvbäcken bäck   Massveden f. åkrar
  Nordtjärnen tjärn   Matses gärdet åker
  Norge terräng   Matsesbäcken bäck
  Norrberget berg   Matstäppan nedlagt torp?
  Norrgruvan gruva /Se   Mejeriviken vik
  Norrgruveberget berg   Mellandammen damm
  Norsberget höjd   Mellangärdet f. åker
  Norsberget berg   Mellansved bron bro
  Norsberget berg   Mellansved bäcken bäck
  Notholmarna holmar   Mellansveden f. hage
  Nyberget gruvor   Mellantjärn sjö
  Nyberget gruvor   Mellantjärnen tjärn
  Nyberget gruvor   Mellantjärnen tjärn
  Nyberget gruvor /Se   Mellsjödammen damm
  Nyberget gruvor /Se   Mellsjömossen mosse
  Nyberget gruvor   Mickels backe höjd
  Nyberget gruvor   Mikaels hässja åker
  *Övre Nybergs gruva gruva (gruvor)   Middagsviken vik
  Nybergs gruvfält gruvfält   Middagsviken vik
  Nyborg terräng   Middagsviken vik
  Nybotten kalhygge?   Moga, se mogan åker
  Nybyggeholmen myrmark   Mogan åker
  Nybygget höjd   Moga odling
  Nyckelön ö   Mojstäppan odling
  Nydammen sjö   Morbotten kolbotten
  Nyforsån å   Morbottsbackarna höjd
  Nygruvan ödegruva   Morbottsfallet fall
  Nyåkern ägomark   Morgonbotten kolbotten
  Näbberget berg   Morins näs, se Hägnsnäset näs
  Näbberget berg   Mormors flaska gruvhål
  Näktergalen terräng?   Mormors täppa åker
  Närsjögruvan förr gruva?   Mortjärn sjö
  Närsjö hytta förr hytta   Mortjärnen tjärn
  Närsjöhyttbäcken bäck   Mossarna åker
  Närsjö mosse mosse   Mossan åker
  Närsjön sjö   Mossen, Stora, se Stora mossen Saknas
  Närsjön sjö   Mossfallet torpställe
  Närsjön sjö   Mossfallet odling
  Närsjön sjö   Mossfallstjärnen tjärn
  Näsberget berg   Mossgruvan gammal gruva
  Näset udde   Mosskolningen åker
  Näset delvis odlad mark   Mossriset mosse
  Näset udde   Mosstorpet nedlagt torp
  Nörrebarken Lacus Saknas   Mossåkrarna f. åkrar
  *Lilla Olfsjön (?) sjö   Mosters holme holme
  *Stora Olfsjön (?) sjö   Motjärnen tjärn
  Olles koja koja   Munktäkten äng
  *Olofsgruvan gruva /Se   Murarbacken, se Brobacken backe
  *Olofsgruvan gruva /Se   Myggruvan gruva
  Olvrö ägomark   Myran, se Petters myra myr
  Olvröberget berg   Myrbacks hagen betesmark
  Ormbackarna höjder   Myrbottnen kolbotten
  Ormängsberget berg   Myrgäsen sjö
  Orrsgruvan ödegruva   Myrgäs holme holme
  Orsberget berg   Myrgästäppan åker
  Orsbäcken bäck   Mårtbackarna backar
  Orsen sjö   Mårtberget, se Gropberget berg
  Orsen sjö   Mårtens nedlagt torp
  Orsen sjö   Mårtens schakt bruva
  Orsen sjö   Mårt rönningen åker
  Orsen sjö /Se   Mällsjön sjö
  Orsen sjö /Se   Mällsjön sjö
  Orsen sjö /Se   Mällsjön sjö
  Oxbacken terräng   Mällsjön, Stora, se Mällsjögruvan nedlagd gruva
  Oxbacksgruvan gruvhål /Se   Mällsjögruvan el. Stora Mällsjön nedlagd gruva
  Oxegruvan ödegruva   Mässtenen stenhäll
  *Oxekiäll Röö gränsrös   Mässtenen klippa
  Oxhagen terräng   Mördarviken vik
  Paradiset terräng   Mördarviken vik
  Pepparsveden terräng   Märdarviken vik
  Per - Daniels tjärnar tjärnar   Mörka hålet vik
  Per - Eljans ägomark   Mörktjärn sjö
  Per - Jöns mosse mosse   Mörktjärnen, se Mörttjärnen tjärn
  Petterssonsviken vik   Mörtholmen, se Kampholmen holme
  Pickmossen ägomark   Mörtkolningen odling
  Pilbäcken bäck   Mörttjärn sjö
  Pillermossen mosse   Mörttjärnen tjärn
  Pipartorp terräng   Mörttjärnsberget berg
  Plogen sjö   Naltjedammen, se Naltjärdammen damm
  Plogen sjö   Naltjädammen el. Naltjedammen damm
  Plogen sjö   Naltjädammen el. Naltjedammen damm
  Plogen sjö   Namnhällan stenhäll
  Plogen sjö /Se   Narvberget höjd
  Plogen sjö /Se   Narvbergs gruva gammal gruva
  Plogsbobäcken bäck   Narvbäcken bäck
  Plogsjön sjö   Nedra-Gärd-vägen körväg
  Pollackssund del av sjö   Nisstäppan f.d. odling
  Pontustjärnen tjärn   Nisstäppbäcken bäck
  Poronbäcken bäck   Noaks arkåkern åker
  Porsmyrtjärnen, Västra tjärn   Nordsjön sjö
  Porsmyrtjärnen, Östra tjärn   Noret nor
  Prästa badplats /Se   Norra-Smittur-landet skogsområde
  Prestas Saknas /Se   Norra täkten skogsparti
  Prästgruvan ödegruva   Norrefallet fall
  *Präststaden Saknas /Se   Norrgruvan gruva
  *Prästudden Saknas /Se   Norrtäkten f. åker
  Prästänget terräng   Norrtäkten åker
  Putterna gölar   Norsberget höjd
  Puttbäcken bäck   Norsberget berg
  Puttkärret kärr   Norsberget berg
  Puttmossen mosse   Norsbergsfluken vattensamling
  Pålfallsviken vik   Norsbro hytta
  Pärtmossen mosse   Norssveden f. beteshage
  Qwikstensgruvan ödegruva   Notholmarna holmar
  Reservatet terräng   Notholmen, Lilla, se Notholmarna holme
  Rikagruvan gruva   Notholmen, Stora, se Notholmarna holme
  Risfallet terräng   Nya dammen sjö
  Risviken vik   Nyberget gruvor
  Risviksåkern terräng   Nybyggevägen skogsväg
  Risön ö   Nyckelön ö
  Rotbottkärret kärr   Nyckelön ö
  Rudtjärnen tjärn   Nyforsån å
  Rudtjärnen tjärn   Nygruvan f. gruva
  Rudtjärnen tjärn   Nyåkern f. åker
  Rudtjärnsbäcken bäck   Nyåkern åker
  Rusens terräng   Nyåkern odling
  *Ryssgruvan gruva   Nyåkern odling
  Ryssegruvan gruva   Näbberget berg
  Ryssjemossen mosse   Näbberget höjd
  Rådingsgruvan ödegruva   Näbblindan f. åker
  Rånäsberget berg   Näktergalen nedlagt torpställe
  Rånäsudden udde   Närsjögruvan gammal gruva
  Rävberget berg   Närsjö hytta hyttruin
  Rävmossberget berg   Närsjö mosse mosse
  Rävmossen mosse   Närsjön sjö
  Röbräkten höjd   Närsjön sjö
  Rödmyran ägomark   Närsjön f.d. gd
  Rönningen berg   Näset åkrar
  Rönningen myr   Näset, se Hagnäset udde
  Rönningsberget berg   Näset åker
  Rönningsmossen mosse   Näset näs
  Rönnkärret kärr   Näset, se Sjövadnäset näs
  Rösveden skogsglänta   Näs udden udde
  *Sandbacks Rööset gränsrös   Olaussons vik
  Sandbotten kalhygge?   Oljegrens udde udde
  Sandtäppan ägomark   Olles koja öde koja
  Sandudden udde   Olvrö åker
  Sandviken vik   Olvröbacken betesmark
  Sandåsberget berg   Ormhällsberget berg
  Sandås kvarn terräng   Ormängsberget, se Ormhällsberget berg
  Saxen vik   Orsbacken höjd
  Saxen sjö   Orsen sjö
  Saxen sjö   Oxbacken höjd
  Saxen sjö   Oxbacken åker
  Saxen del av sjö   Oxhagen skogsparti
  *Saxesten råmärke /Se   Oxhaggärdet f. åker
  *Saxtjärnen tjärn   Oxhagskällan källa
  Saxvallsmossen mosse   Oxänget åkrar
  Saxån å   Palhagen hage
  Schissen sjö   Pannfotdalen dal
  Schissen sjö   Per-Ers åkrar
  Schissen sjö   Pears Karls botten kolbotten
  Schissen sjö   Pelle-lekta, se Läcktorp nedlagt torp
  Schishyttan silvergruva /Se   Pelles kojbotten kolbotten
  Schissklack berg /Se   Pelles vik vik
  Schissklack berg   Per-Daniels tjärnar tjärnar
  Schissklack höjd   Perelekta höjd
  Schissklack berg   Per-Eljans f.d. gd
  Siesebärg berg   Per-Eljanåkrarna odling
  Sigseberg berg   Per-Jons fall skogklädd sluttning
  *Sijksiöbroröset gränsrös   Per-Jons vik vik
  Sikberget berg   Per-Nilsbogärdesgården bygräns
  Sikberget berg /Se   Persbo sta del av strand
  Sikberget gruvor   Persnäset när
  Sikberget gruva /Se   Petters f.d. torp
  Sikbergsgruvor gruvor   Petters fall fall
  Sikholmen holme   Petters myra myr
  Siksjöberget berg   Petterssonsviken, se Pelles vik vik
  Siksjöberget berg   Pickbron bro
  Siksjöberget berg   Pickmossen odling
  Siksjöbergsgruvan höjd   Pickrönningen odling
  *Siksjöbio rågång /Se   Pilasmossen mosse
  *Siksjö gruvor gruvor   Pilbäcken bäck
  Siksjön sjö   Pilkohälla f.d. torp
  Siksjön sjö   Pillersmossen mosse
  Siksjön sjö   Pingstabottnen kolbotten
  Siksjön sjö   Pjantsveden sluttning
  Siksjön sjö   Planteringen skogsparti
  Siksjön sjö   Plantskolbacken backe
  Stora Siksjön sjö   Plogbillhällan urbergshäll
  *Siksjöröset gränsrös   Plogen sjö
  *Siksjöröset gränsrös   Plogen sjö
  *Siksjövad vadställe   Plogen sjö
  Silbergheno silvergruva /Se   Plogsbo mossen mosse
  ? Västra Silvberg gruva   Plågbottnen kolbotten
  Silvberg gruvfält /Se   Plöjningen åker
  Silvberget, Västra malmfält   Pojkbotten kolbotten
  Silvberget, Västra malmfält /Se   Pojkbottendalen dal
  Silvberget, Västra gruvfält /Se   Pontustjärn tjärn
  Silvberget, Västra gruvfält   Poronbäcken bäck
  Silvbergslagen, Västra Saknas   Porsmyrtjärn, Lilla sjö
  Västra Silverberget silvergruva /Se   Porsmyrtjärn, Stora sjö
  Silvergruvan, Norra gruva /Se   Porsmyrstjärnarna tjärnar
  Silverkammaren terräng?   Prosthägnaden, se Hägnaden odling
  *Silverudden Saknas /Se   Prästa strandremsa
  Silverudden udde   Prästa strandparti
  Silvhyttan förr gruva   Prästskogen skog
  Simle Siön Saknas   Prästänget f.d. åker
  Simmelsjö kanal kanal   Pumphusviken vik
  Simmelsjön sjö   Pundet punkt på väg
  Simmelsjön sjö   Pussen f. smååkrar
  Simmelsjön sjö   Pusstäppan äga
  Simmelsjön sjö   Puttarna tjärnar
  Simmelsjön sjö   Puttbäcken bäck
  Simmelsjön sjö   Puttmossen mosse
  Simmelsjön sjö /Se   Pålfallsviken vik
  Simmelsjön sjö /Se   Päronberget f. gruva
  Simmelviken vik /Se   Pärongruvan gruva
  Simmel(viks)udden udde /Se   Päronåkern åker
  *Siptugruvan gruva /Se   Pärtflö åker
  *Siptugruvan gruva /Se   Pärtflö hörnet åker
  Sixberget Saknas   Pärthusberget höjd
  *Sixta gruva Saknas   Pärthuskällan trefaldighetskälla
  *Sixtegruvan Saknas   Pärtmossen mosse
  *Sixte gruvan gruva   Pörtes berget berg
  Sjöberget berg   Pörtes källa källa
  Sjökolningen skogsmark   Reservatet höjd
  Sjökolningudden udde   Ribacken backe
  Sjömossbäcken bäck   Ribackarna åker
  Sjömossen mosse   Rigatan körväg
  Sjön, Lilla sjö   Rihagen betesmark
  Sjötäppudden udde   Risbergs backen backe
  Sjötäppviken vik   Risbergs f. åker
  Sjövadholmen ö   Risbergs täppan åkrar
  Sjövadnäs näs   Risfallet gammalt hygge
  Sjövadviken vik   Risviken vik
  *Sjöviken Saknas /Se   Risviksåkern strandomr.
  *Skafallsbergz Rööset gränsrös   Risön ö
  *Skafallsbergzvisen gränsrös   Risön ö
  Skakelberget berg   Riakern odling
  Skarvikberget berg   Rolings koja f.d. kolarkoja
  Skarviksberget (gruva), berg /Se   Roningen hagmark
  Skarviksviken vik   Roningshagen beteshage
  Skarviktjärnen tjärn   Roningsåkern åker
  Skenfallstäppan terräng   Rosendahls f.d. torp
  Skeppberget berg   Rostfallet udde
  Skifsen sjö   Rostbotten kolbotten
  Skillinghav ö   Rotens åkrar
  *Skilsåhs Rööset gränsrös   Rotens lada lada
  *SkisbäcksRööset gränsrös   Rotänget odling
  Skisklack Saknas   Rudtjärn tjärn
  Skisseklack berg   Ryssgruvan el. Fånggruvan f. gruva
  Skissen Saknas   Ryssjemossen mosse
  Skissen sjö   Rå, se Rå gärde åker
  Skissen sjö   Rå gärde el. Rå åker
  Skissen sjö   Rågfallet f. svedjeåkrar
  Skissen sjö   Rågfallet f. åkrar
  Skissen sjö /Se   Rånkfallshörnet omr. vid vägskäl
  Skisskalven tjärn   Råtallfallet sluttning
  Skissklack berg   Rånäsberget höjd
  Skommarån å   Räfsnäs knippa backe
  Skottgruvan gruva /Se   Räfsnäs knippa backe
  Skottskogen skogsområde   Rännkärrs mossen mosse
  Skrattarkärren kärr   Rävberget höjd
  *Skredbergs gruvan gruva   Rävberget berg
  Skvallerbäcken bäck   Rävbergs-Anders, se Anderses f.d. torp
  Skvallerbäcken bäck   Rävbotten kolbotten
  Skvallerbäcken bäck   Rävkullen höjd
  *Skällberget berg   odling
  Skärberget berg   Röbacken, se Röda backen sluttning
  Skärberget berg   Röda backen sluttning
  Skärbergsbäcken bäck   Rödmyran odling
  Skärbergsmossen mosse   Rögärdet odling
  Skärbergstjärnen tjärn   Rönnbotten kolbotten
  Skärningen terräng   Rönningen skogsteg
  Skötbaksgruvan gruvhål /Se   Rönningen f. hage
  Slaggbroviken vik av sjö   Rönningen skogsområde
  Slaggviken vik av sjö   Rönningen, se Läcktorp nedlagt torp
  Slipbacken höjd   Rönningsmossen mosse
  Slipbäcken bäck   Rötbotäppan odling
  Slogsveden terräng   Sammel-Larstäppan odling
  *Slogön ö   Sandgärdet odling
  Slåttermyran sank mark   Sandlindan odling
  Slättmorrönningen terräng   Sandtäppan nedlagt torpställe
  Slättmorrönningen kalhygge   Sandviken strand
  *Smedjebacksån å   Sandåsen f.d. ås
  Smedkullen höjd   Saxen sjö
  Smedmossen mosse   Saxen sjö
  Smedsgruvan gruvhål /Se   Saxfallsmossen, se Saxvallsmossen mosse
  Smittertjärnarna tjärnar   Saxtorpet nedlagt torp
  Smittertjärnarna tjärnar   Saxvallsmossen mosse
  Smittertjärnarna tjärnar /Se   Saxån bäck
  Smitturn, Nedra sjö   Schaktet gruva
  Smitturn, Övra sjö   Schissen sjö
  Smitturnbäcken bäck   Schissklack höjd
  *Smiturtiernarna Saknas   Sikberget gruva
  Smörhagsbäcken bäck   Sikholmen holme
  Smörmossen mosse   Siksjöberg gruva
  Snedbacken terräng   Siksjöberget höjd
  Snedbacken hygge   Siksjöberget berg
  Snedbackskärret kärr   Siksjöbergsgruvan, se Siksjöberg gruva
  Snegruvan gruva   Siksjön sjö
  Snösjön sjö   Siksjön sjö
  Snösjön sjö   Silohyttan gruva
  Snösjön sjö   Silvergruvan gruva
  Snösjön sjö   Silvergruvfallet fall
  Snösjön sjö   Silverkammaren bergvägg
  Snösjön sjö   Silvhyttan gruvfält
  Snösjön sjö /Se   Simmelsjö kanal kanal
  Snösjöviken vik   Simmelsjön sjö
  Snöå - ån å   Simmelsjön sjö
  Snöån Siön sjö   Självren f. beteshagar
  Snöåön ö   Självrets hörnet hage
  Snöåön holme   Sjöbottnen kolbotten
  Sochen Siöarne sjöar   Sjögärdet åkrar
  Lilla Sochnen Siön sjö   Sjögärdet f. åkrar
  Lilla Socknan sjö   Sjömossbäcken bäck
  Stora Socknan sjö   Sjömossdalen bäckdal
  Sola ö   Sjömossen mosse
  Solln ö   Sjömossen mosse
  Solln ö   Sjötäppan odling
  Sollen ö   Sjötäppan f. åkrar
  Solln ö /Se   Sjöuddgärdet åker
  Solln ö /Se   Sjövadfluken vattensamling
  Soltjärnberget berg   Sjövadgruvan gammal gruva
  Sommartjärnen sjö   Sjövadholmen holme
  Sommartjärnen tjärn   Sjövadnäset näs
  Sorsun, Lille Saknas   Sjövadviken vik
  Sorsun, Store Saknas   Sjövreten strandområde
  Spannberget berg   Skallmossen mosse
  Spannsjön sjö   Skarpen f.d. hage
  Spannsjön sjö   Skarvikberget berg
  Spannsjön o. Söndagssjön sjöar   Skarvik harn stenhar
  Spannsjön sjö   Skarviken vik
  Spannsjön sjö   Skarvikholmen, se Hummelön holme
  Spannviken vik   Skarvikön, se Hummelön holme
  Spjutberget berg   Skathagen f.d. hage
  Spjuten sjö   Skathagen hage
  Spjuten sjö   Skattjärn tjärn
  Spjuten sjö   Skeppberget berg
  (*Spjutssbo -) *Dammsjön sjö   Skeppbergsbacken bergsluttning
  Spjutsjön sjö   Skillingshov ö
  Sporrbergsbäcken bäck   Skillingshov holme
  Sporrbergsviken vik   Skinnar Jons hage hage
  Spräkelfallet terräng   Skissen sjö
  Spräklabäcken bäck   Skisshyttbackarna f. logbackar
  *Spräkleudden udde   Skiss kalven, se Skisskalven sjö
  Standåberget berg   Skisskalven el. Skiss kalven sjö
  Standåbergsbäcken bäck   Skissklack berg
  Standåbergsmossen mosse   Skissklacken el. Skiss klacken berg
  Starbo ödegruva   Skiss klacken berg
  Starbobäcken bäck   Skogstäppan skogsteg
  Staren sjö   Skolhusviken vik
  Staren sjö   Skommarbacken backe
  Staren sjö   Skommarboberget berg
  Staren sjö   Skommarån bäck
  Staren sjö   Skottskogen skogsparti
  Staren sjö   Skottudden udde
  Staren sjö   Skottudden udde
  Stenbottsberget berg   Skrattarkärret kärr
  Stenbrobacken höjd   Skredberget el. Skriberg gruva
  Stenbäckskällan källa /Se   Skredbergsbacken f. backe
  Stenkammaren terräng?   Skredbergs laven gruvlave
  Stensjön sjö   Skriberg el. Skredberget gruva
  Stentjärnen tjärn   Skrivarfallen fall
  Stentjärnsbäcken bäck   Skrubben f. beteshage
  Stimmerboån å   Skvallerbäcken bäck
  Stockkolningsberget berg /Se   Skvallerbäcken bäck
  Stockkolningsberget berg   Skvallerbäcksbackarna backar
  Stollberget berg   Skvalpbron f. bro
  *Stollberget berg   Skälberget, se Skärberget berg
  ?Stollbergsfältet gruva   Skälvren, se Självren betesmarker
  Stollbergsfältet terräng   Skärberget höjd
  Stollbergsgruvan förr gruva   Skärberget berg
  Stolldammen damm   Skärbergsbäcken, se Hällbäcken bäck
  Stolln silvergruva /Se   Skärbergsmossen, se Lafallsmossen mosse
  Stolltallen tall?   Skärbergstjärn sjö
  Stora mossen mosse   Skärningen gruva
  Stora mossen mosse   Skärningen gruva
  Stora stenen sten   Skärudden udde
  Store Sochnen Sion sjö   Slaggbron f. provisorisk bro
  Storfallet skogsmark   Slaggudden udde
  Storfallsbäcken bäck   Slaggvägen väg
  Storgruvan gruva   Slaktaråsen höjd
  Storgruvan gruva   Slipbacken höjd
  Storkolningen skogsområde   Slipbäcken bäck
  Storkolningsviken vik   Slogbergsbäcken bäck
  Stor - Lisas tjärn tjärn   Slogbergsåkrarna åkrar
  Stormorsbäcken bäck   Slogsvedarna, se Slogsveden förr slåtterängar
  Stormossbäcken bäck   Slogsveden sluttning
  Stormossen mosse   Slogsveden, se Slogsvedarna förr slåtterängar
  Stormossen myr   Slåttermyran myr
  Stormossen mosse   Slädberget berg
  Stormossen mosse   Slängehällan berghäll
  Stormyran ägomark   Slätmora skogsområde
  Stormyran myr   Slätmoren, se Slätmora skogsområde
  Storandsudden udde   Slätmor rönningen skogsområde
  Storsandviken vik   Slättmorrönningen, se Slätmor rönningen skogsområde
  Storsveden terräng   Smedbron bro
  Storsveden skogsmark   Smedjelindan åker
  Stortallen tall?   Smedjeåkrarna åkrar
  Storön ö   Smedkullen höjd
  Storön holme   Smedmossen mosse
  Storön ö   Smedåkrarna, se Smedjeåkrarna åkrar
  Storön ö   Smittertjärnarna sjöar
  Storön ö   Smitturnarna sjöar
  Storön ö   Smitturn, Nedra sjö
  Storön ö   Smitturn, Övra sjö
  Storön ö   Smitturn, Norra sjö
  ?Storön ö   Smitturn, Södra sjö
  Stugbackliden terräng   Smitturnsbäcken bäck
  Styggberget berg   Smittursvägen skogsväg
  *Stållberget berg   Smulterstenen minnessten
  Stållberget berg   Smultertäppan f. åkrar
  Stållbergsfältet gruvor /Se   Smörhagsbäcken bäck
  Stålln gruva /Se   Smörjholmen holme
  Stångbergsmyran myr   Snebacken f.d. åker
  Stångbergsmyren myr   Snedbackåkern f. åker
  Stångbergsmyran sank mark   Snickarkällan källa
  Stångbro mÿra myr   Snickarns Olvrö f. åkrar
  *Stångtjärnmossen mosse (myr)   Snårbotten kolbotten
  Ställberget berg o. triangelpunkt   Snösjön sjö
  Ställberget höjd /Se   Snösjön sjö
  Ställberget höjd /Se   Snösjötorpet nedlagt torp
  Ställberget berg   Snösjöviken vik
  Ställerkärren terräng   Snöåön ö
  Sultentjärnen tjärn   Snöå - ån å
  Sumpen sjö?   Snöåön ö
  Sundmossen myr   Solldjupet lokal
  Svartberget berg   Sollen ö
  Svartberget höjd /Se   Solln ö
  Svartberget höjd   Sommartjärn sjö
  Svartbäcken bäck   Sommartjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck   Sopen-myren äga
  Svartbäcksmossen mosse   Soppenmyran, se Söppenmyran myr
  Svartkalven del av sjö   Sotlebacken åker
  Svarttjärn sjö   Spannberget berg
  Svarttjärn tjärn   Spannsjön sjö
  Svarttjärnen tjärn   Spannsjön sjö
  Svarttjärnen, Norra tjärn   Spannviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Spannån å
  Svarttjärnen tjärn   Spikhagen f.d. hage
  Svarttjärnen tjärn   Spjuten sjö
  Svarttjärnsberget berg   Sporrberget f.d. gdr
  Svarttjärnsåkern terräng   Sporrbergsbäcken bäck
  Svartviken vik   Sporrbergsgruvan gammal gruva
  Svartviken vik   Sporrbergsviken vik
  Svartviken vik   Sporrbergsviken vik
  Svartvikudden udde   Springan gurvhål
  Svedarna skogsmark   Spräkelbäcken bäck
  Svedmossen mosse   Språkelfallet fall
  Sveriges krona höjd   Spräklabäcken bäck
  Svinön ö   Sprängebacken backe
  Svällnäsudden udde   Staffans gärde åker
  Syltholmen holme   Stallsåkern åker
  Syrfallet terräng   Standåbergsbäcken bäck
  Syrfallet kalhygge   Standåbergshagen betesmark
  Sågberget berg   Standåbergsmossen mosse
  Sågberget berg   Starbo äng
  Sågdammen damm   Starboskogen skog
  Sågdammen damm   Staren sjö
  Sågtjärnen tjärn   Staren sjö
  Sågtjärnsberget berg   Statargatan allm. väg
  Sålbogruvan ödegruva   Stenbottnen kolbotten
  Säftiern Saknas   Stenbottsberget berg
  Sälktjärnen tjärn   Stenbäcken bäck
  Sälktjärnsberget berg   Stentäppan f.d. hage
  Sälktjärnsviken vik   Stentäppan åker
  Sävsjön sjö   Stinas bäck vattendrag
  Sävsjön sjö   Stinas hällor åkrar
  Sävsjön sjö   Stjärnstenen stenblock
  Sävsjön sjö   Stollberget berg
  *Sävtjärnen sjö (tjärn)   Stolltallen tall
  Söndagsberget berg   Stora backen backe
  Söndagsmossen myrmark   Stora fallen fall
  Söndagsmossen sankmark   Stora hagen f.d. hage
  Söndagssjön sjö   Stora holmen holme
  Söndagssjön sjö   Stora mossen mosse
  Söndagssjön sjö   Stora mossen mosse
  Söndagssjön sjö   Stora mossen mosse
  Söndagssjön o. Spannsjön sjöar   Stora stenen stenhäll
  Söndagssjön sjö   Stora tjärnen tjärn
  Söndagssjön sjö /Se   Storbotten kolbotten
  Söppenmyran sankmark   Storbottnen kolbotten
  Sör Larsbogruvan gruvhål /Se   Storfallet fall
  Tallholmen strandområde   Storfallet höjd
  Tallkottheden terräng   Storfallet f.d. gd
  Tallmossen mosse   Storfallsbackarna nedlagda torp
  *Tallåsen ås   Storfallsbäcken bäck
  Tallön holme   Storgruvan nedlagd gruva
  Tamushällen ö   Storgruvan f. gruva
  Tanga ödegruva /Se   Storgruvan gruvhål
  Tattarberget berg   Storkolning viken vik
  Tenntorpet skogsmark   Storkronan f. gruva
  Tenntorpsmossarna mossar   Storkällan gruva
  Timmermossen mosse   Storlindan f. åker
  Tjuvholmarna holmar   Stor - Lisas tjärn tjärn
  Tjäderleken skogsområde   Stormossbäcken bäck
  Tjärnheden terräng   Stormossbäcken bäck
  Tjärnsmosssen mosse   Stormossen mosse
  Tobaksbacken terräng   Stormossen, se Stora mossen mosse
  Tolle wijk, se Grenviken vik   Stormossen mosse
  Tollikatjärnen tjärn   Stormossen mosse
  Tollikatjärnsbäcken bäck   Stormyran odling
  Tolvmanrönningmossen mosse   Stormyran myr
  Tolvmanrönningviken vik   Storsandsviken vik
  Tolvmansgruvan ödegruva /Se   Storsveden skogsparti
  Tolvmansmossen mosse   Storsveden skog
  Tombo gruva förr gruva?   Stortallen tall?
  *Tonsan, se Tunsan sjö   Storvården skogtäkt
  Tonsen, se Tunsan Saknas   Stortallen, se Stolltallen, samt Tandvärkstallen tall
  *Tonsiö Rööset gränsrös   Stortäkten åker
  *Tonsjöröset gränsrös   Storåkern åker
  *Tonsjöröset gränsrös   Storön ö
  Torpagärdet ägomark   Streken åkrok
  Torpbacken Saknas /Se   Strömmen, se Lernboströmmen vattendrag
  Torptjärnen tjärn   Stubbtäppan f. åker
  Torpåsen ås   Stugbacklidbäcken bäck
  Torrakberget berg   Stugbackliden dal
  Torraken tjärn   Stuguåkern åker
  Torraken tjärn   Stybbåkern åker
  Torrakmossen mosse   Styggberget berg
  Torrboviken vik   Stångbergsmyran myr
  Torrgruvan gruva   Stålln gruva
  Torvströmossen mosse   Stållbergsfältet gruvor
  Trehörningarna sjöar   Stångbergsmyren mosse
  Trehörningen sjö   Ställberget höjd
  ?Trehörningen sjö /Se   Ställberget berg
  Trehörningen sjö   Stängselbacksvägen körväg
  Trehörningen sjö   Stängslen åkrar
  Trehörningen sjö   Suttentjärn sjö
  Trehörningskalven sjö   Sultentjärnen tjärn
  Trehörningsön område   Sumpen el. Bårsumpen vik
  Triangeln terräng   Sundbro bro
  Trollbacken höjd   Sundlandet strand
  Trollberget berg   Sundmossen mosse
  Trollbäcken bäck   Sur lindorna åkrar
  Trollhålen terräng   Sva sankt område
  Trollhålet Saknas /Se   Svartberget höjd
  Trollhålet Saknas /Se   Svartberget berg
  Trollmossen mosse   Svartbergsgruvorna gruvor
  Trolltjärn tjärn   Svartbergsåkern åker
  *Trolltjärn tjärn   Svartbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Svartbäcken, se Malmbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Svartbäcksmossen mosse
  Trolltjärnen tjärn   Svartgruvan gruva
  Trolltjärnsberget berg   Svarttjärn sjö
  Trolltjärnsbäcken bäck   Svarttjärn sjö
  Trolltorpet terräng?   Svarttjärnen, Norra tjärn
  Trolltorpmossen mosse   Svartudden udde
  Trolltorpudden udde   Svartviken vik
  Trossan väg?   Svartviken vik
  Trytan udde   Svartvikholmen holme
  Trålletiernarne, se Trolltjärn Saknas   Svedmossen mosse
  *Trålberget bergsparti /Se   Sved täppan åker
  *Tuhnberget berg   Svenssons pass f.d. jaktpass
  *Tunaberget berg   Svens tomt åkrar
  *Tunaberget berg /Se   Svinön ö
  *Tunaberget berg /Se   Svinön ö
  Tunabäcken bäck   Svärfars backe backe
  Tunbergstjärnen sjö   Svältudden udde
  Tunngruvan ödegruva /Se   Syltholmen ö
  Tunsan sjö   Syltholmen holme
  Tunsan sjö   Syltholmen ö
  Tunsan sjö   Syltoppåkern åker
  Tunsan sjö   Sylviken vik
  Tunsan sjö   Syrfallet fall
  Tunsan sjö   Sågbacken markstycke
  Tunsan sjö   Sågberget berg
  Tunsan sjö   Sågdammen damm
  Tunsan sjö /Se   Sågdammen damm
  Tunsan sjö   Sågdammen sjö
  Tunsan sjö   Sågplanen, se Sågbacken Saknas
  Tunsan sjö /Se   Sågtjärn sjö
  Tunsjön sjö   Sågtjärnen tjärn
  Tvillingbottmossen mosse   Sågtjärnsberget berg
  Tyskgruvan gruvhål?   Sågtjärnsbäcken bäck
  Tågåsberget berg   Sånkbacken slåtteräng
  Täpp - myrymningsgruvan ödegruva /Se   Sånkmossen mosse
  Törnbloms skogsmark   Sälkstubbkällan sankt ställe
  Ulvön, Lilla ö   Salktjärn sjö
  Ulvön, Stora ö   Sälktjärnen, se Sälltjärnen tjärn
  Urvädersmossen mosse   Sälktjärnsberget, se Sälltjärnsberget berg
  Utsikten terräng   Salktjärnsviken, se Sälltjärnsviken vik
  Uvberget berg   Sälltjärnen tjärn
  Uvberget höjd /Se   Sälltjärnsberget berg
  Uvberget berg o. triangelpunkt   Sälltjärnsgruvorna gamla gruvhål
  Uvberget höjd   Sälltjärnsviken vik
  Uvberget höjd /Se   Sävsjön sjö
  Uvbergshålet vik   Sävsjön sjö
  Uvdalsbäcken bäck   Sävtjärnen sjö
  Uvdalsbäcken, Södra bäck   Söderlunds rönning skogsparti
  Uvdalsfallet terräng   Söndagsberget berg
  Uvdalsmossen mosse   Söndagsmossen mosse
  *Vajdlesjön sjö   Söndagssjön sjö
  *Valebergs rå gränsmärke   Söndagssjön sjö
  *Vall Rööset gränsrös   Söppenmyren udde
  Vallsjöberget berg   Söppenmyran myr
  Vallsjön sjö   Sörtäkten åker
  Vallsjön sjö   Tallbacken åker
  Vallsjön sjö   Tallbacken skogsdunge
  Vallsjön sjö   Tallbacksgärdet åker
  Vallsjön sjö   Tallbotten kolbotten
  Vanberget berg   Tallen, Stora förr tall
  Vanbobäcken bäck   Tallfallet odling
  Vanhälludden udde   Tallholmen, se Bränneriholmen holme
  Varghagen terräng   Tallholmen, se Torrtalludden udde
  Vargmossen mosse   Tallikatjärn sjö
  Vargmossen terräng   Tallkottheden höjd
  *Vaskberget berg   Tallkottsudden udde
  *Vaskberget berg /Se   Tallmora talldunge
  *Vaskberget berg /Se   Tallmossen mosse
  Vasksjön sjö   Tall-Olles nedlagt torp
  Vasselsjön sjö /Se   Tallön ö
  Vasselsjön sjö   Tallön ö
  Vasselsjön sjö   Tamushällen holme
  Vasselsjön sjö   Tandvärkstallen tall
  Vasselsjön sjö /Se   Tatar el. Tartargruvan f. gruva
  Vasselån å   Tatargruvan, se Tatar f. gruva
  Vasstjärnen tjärn   Tenntorpet nedlagt torpställe
  *Vasstjärnet tjärn   Tenntorpsgruvan gammal gruva
  Vedön ö   Tenntorpsmossarna mossar
  Vikberget berg   Tiggarsveden f. betesmark
  Vikberget berg   Tiggarsved(s) fallet hygge
  Vikdalen terräng   Tilp fluken kärr
  Viklundsmossen mosse   Timmermossen mosse
  Viktorpet f.d. torp?   Tittlarbäcken bäck
  Vilbacken terräng   Tittlartäppan åker
  Vilmorsveden terräng   Toppens, se Anderses f.d. torp
  Vilmorån å   Tjuvholmarna öar
  Viludden udde   Tjuvholmarna holmar
  Vinaren strandområde   Tjuvskyttbotten kolbotten
  Vinarheden berg   Tjuvänget f.d. odling
  *Vinarholmen holme /Se   Tjuvängshagen f.d. hage
  Vinarholmen holme /Se   Tjäderleken skogsparti
  Vinarholmen ö   Tjärdalsbotten kolbotten
  *Vingruvan gruvhål /Se   Tjärnberget berg
  Vinsbobäcken bäck   Tjärnbergsgruvan gammal gruva
  Vinterviken vik   Tjärnheden se Kärrheden höjd
  Vinterviken vik /Se   Tjärnen tjärn
  *Visthuset tjärn   Tjärnsveden skogsparti
  Visthustjärn sjö   Tjärntäkten odling
  Visthustjärn sjö   Tjärntäppan täppa
  Vitgruvan ödegruva /Se   Tjärntäppan odling
  Vitturn sjö /Se   Tjärntäpp fallet hallonfall
  Vitturn sjö   Tjärntäpp fallet fall
  Vitturn sjö /Se   Tobaksbacken sluttning
  Vålberget berg /Se   Tollikatjärnen tjärn
  Vålberget berg   Tollikatjärnsbäcken bäck
  Vålberget berg /Se   Tolsgruvan f. gruva
  Vålbergsdalen dalgång   Tolvmangruvan gammal gruva
  Vålbergshäll berg /Se   Tolvmangruvan el. Tolvmannagruvan gruva
  Vägmossen mosse   Tolvmannagruvan el. Tolvmangruvan gruva
  *Wählbergz hälls Rööset gränsrös   Tolvmanrönningmossen mosse
  Västermorbäcken bäck   Tolvmanrönningviken vik
  Västermorviken vik   Tolvmansmossen mosse
  Väster - Silvberg malmfält /Se   Tombo gruva gammal gruva
  Västerå källa /Se   Tombotorpet nedlagt torp
  *Vävlinge fors Saknas /Se   Tomsens åker
  *Vävlinge fors Saknas /Se   Toms källa källa
  *Vävlingen Saknas /Se   Tomtbacken gård
  Ybber tiernet, se *Övertjärnen Saknas   Tomtbackhagen f.d. hage
  Ylingarne, se Yllingen Saknas   Tomtbackkällan källa
  Yllingen tjärn   Tomtbackviken vik
  Yllingen sjö   Torbjörnshäll sten i sjö
  Yllingen sjö   Torbjörns häll häll i sjö
  Yllingsbäcken bäck   Tornbogruvan gruva
  Yllingsmossarna mossar   Torpet, se Torpgärdet åker
  Ysjön sjö   Torpgården f.d. gård
  Ysjön sjö   Torpgärdet åker
  Ytter hillen, se Hillen, Nedre Saknas   Torphörnet, Nedra skog
  *Yttre Stare sjö Rö.. gränsrös   Torptjärnen tjärn
  *Yxehammarsboda jord   Torpvägen körväg
  *Yxehammarsboda täkt   Torpvägen, Övra väg
  *Yxsjön? sjö   Torpåsen höjd
  Yxviken vik   Torrakberget berg
  Yxviksberget berg   Torrakmossen mosse
  Yxvikudden udde   Torrtalludden udde
  Ålmänningsgruvan gruvhål /Se   Torsvarg sten i sjö
  Ålsjöbäcken bäck   Tors varg sten
  Lilla Ålsjön sjö   Tors varg sten
  Ålsjön, Lilla sjö   Torvströmossen mosse
  Stora Ålsjön sjö   Tovan skog
  Ålsjön, Stora sjö   Tovfallet f. kalhygge
  Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trehörningarna sjöar
  Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trehörningen sjö
  Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trehörningen tjärn
  Ålsjön, Lilla sjö   Trehörningen sjö
  Ålsjön, Stora sjö   Trehörningsbäcken bäck
  Ålsänget terräng   Trehörningskalven tjärn
  Ålsängsviken vik   Trehörningsön terräng
  ÅrsLången, se Korslången, Stora sjö   Tre jättegravarna gravplatser
  Årtalsstenen minnessten   Tremangruvan f. gruva
  Åstjärn tjärn   Triangeln höjd
  Åstjärnen tjärn   Trillebo f. åker
  Åstjärnen tjärn   Trollbacken höjd
  Åstjärnen tjärn   Trollbacken skogsparti
  Åstjärnsmossen mosse   Trollberget höjd
  *Älgberget, se Älgfallet berg   Trollberget berg
  Älgberget berg   Trollbäcken bäck
  Älgfallet berg   Trollmossen mosse
  Älgkullen höjd   Trolltjärn sjö
  Älgmossen mosse   Trolltjärn sjö
  Älgmossen myr   Trolltjärnen tjärn
  Älgmyran myr   Trolltjärnen tjärn
  Älgtjärnen tjärn   Trolltjärnen skogssjö
  Älgtjärnen tjärn   Trossan, se Trossfallet skogsområde
  Älgtjärnsbäcken bäck   Trossfallet f. kalhygge
  Äppelträdbotten terräng   Trulskärret kärr
  Ärtfallet terräng   Trytan halvö
  Öhls. ö, se Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trytan udde
  Öhlsiöan, se Övsjön sjö   Trytan halvö
  Öhlsiöan, se Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trånga sundet sund
  Öhlsiön, se Ålsjön, Stora o. Lilla sjöar   Trätrö ägor
  Öhlsiön, se Övsjön sjö   Tuleruses fall sluttning
  Örbäcken bäck   Tunbergstjärn sjö
  Östanberg gruva   Tunbergstjärnen tjärn
  Östanberg gruva /Se   Tunnlandsåkrarna odling
  Östanberg gruvor /Se   Tunsan sjö
  *Östanbergs klack berg   Tunsan el. Tunsen sjö
  Övsjöbäcken bäck   Tunsans Långsjön del av sjö
  Övsjön sjö   Tunsen sjö
  Övsjön sjö   Tvillingbottnarna kolbottnar
  Övsjön sjö   Tvillingarna, se Tvillingåkrarna åkrar
  *Östantjärn tjärn   Tvillingåkrarna åkrar
  Östersjön sjö   Tvistbogruvan gruva
  Östersjön sjö   Tvära backen backe
  Östkolningen ägomark   Tvära berget berg
  Övertjärnen tjärn   Tvärbotten kolbotten
  Övsjön sjö   Tyresbo täkten åkrar
      Tyska el. Tyrkgruvorna nedlagda gruvor
      Tyskbytäkten se Tysktäkten odling
      Tyskgruvan f. gruva
      Tyskgruvorna gamla gruvor
      Tysktäkten odling
      Tysktäppan åker
      Tågåsberget höjd
      Täkten slåtteräng
      Täkten åker
      Täkten, Norra åker
      Täkten, Väster åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan, Nedra åker
      Täppan, Väster åker
      Täppan, Övra åker
      Täppgruvorna f. gruvor
      Täpporna åkrar
      Täpporna åkrar
      Törnbloms nedlagt torp
      Udden udde
      Uggelkärret mosse
      Ulvön ö
      Ulvön ö
      Ulvön, Lilla ö
      Ulvön, Stora ö
      Urvädersmossen mosse
      Utsikten bergsluttning
      Uvberget berg
      Uvberget höjd
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvdalen dalgång
      Uvdalsbäcken bäck
      Uvdalsbäcken bäck
      Uvdalsfallet fall
      Uvdalsmossen mosse
      Vackerskogen skog
      Vallsjöberget berg
      Vallsjön sjö
      Vallsjön sjö
      Vanbobäcken bäck
      Vanbo hytta hyttruin
      Vanhällsbacken höjd
      Vanhälludden udde
      Varggropen varggrop
      Varggropgärdet odling
      Varghagen udde
      Vargmossen mosse
      Varrhagen åker
      Vasagatan gata
      Vaskarboberget berg
      Vaskarbo tjärn, se Vasksjön sjö
      Vasksjön sjö
      Vasselsjön sjö
      Vasselsjön sjö
      Vassens f.d. bondgård
      Vasstjärn sjö
      Vassänget ängsmark
      Vattengruvan gruvhål
      Vedö ö
      Vedön ö
      Vikberget berg
      Vikdalen dal
      Viken vik
      Vilbacken höjd
      Vilbacken åker
      Vilharen holme
      Vilmormossen mosse
      Vilmorån å
      Vinaren strandområde
      Vinarheden höjd
      Vinarholmen holme
      Vind el. Vindgruvan gruva
      Vindgruvan, se Vind f. gruva
      Vinterviken vik
      Vinterviken vik
      Vitgruvan gruva
      Vitturn sjö
      Vitturn skogssjö
      Vålberget berg
      Vålbergsdalen dal
      Vägmossen mosse
      Vällingbacken backe
      Vällingknippan backe
      Vällings täppa utäga
      Vändlösa åker
      Västermorbäcken bäck
      Västermorviken vik
      Yllingen sjö
      Yrvädersmossen se Urvädersmossen mosse
      Ysjön sjö
      Yttre täkten odling
      Yxviken vik
      Åarna eller Getåarna sjö
      Ågatan allmän väg
      Ågatan, Nya allmän väg
      Åkern bakom boden, Stora åker
      Åkern bakom lagården, Stora åker
      Åkern bakom stugan, Stora åker
      Ålsjöarna sjöar
      Ålsjöbäcken bäck
      Ålsjögruvorna gamla gruvor
      Ålsjön, Lilla sjö
      Ålsjön, Lilla sjö
      Ålsjön, Stora sjö
      Ålsjön, Stora sjö
      Ålsänget betesmarker
      Ålsängs viken vik
      Åminnet vik
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Åstjärn sjö
      Åstjärn sjö
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnsmossen mosse
      Åstäppan åker
      Älgberget berg
      Älgfallet skogsfall
      Älgflyet mosse
      Älgkullen berg
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgmyren Saknas
      Älgtjärn sjö
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnsbäcken bäck
      Ärtfallet fall
      Ängebäcken bäck
      Änget strandäng
      Ängsåkern åker
      Ökestaviken vik
      Örbäcken bäck
      Örbäcken bäck
      Örbäcksbron bro
      Öskytts stängslen betesmark
      Östanberg gruva
      Österbo fägata se Fägatan körväg
      Österhagen f.d. hage
      Östersjön sjö
      Östgöts stängslen betesmark
      Övra-Gärd-vägen körväg
      Övsjöbäcken bäck
      Övsjön sjö
      Övsjön sjö

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.