ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grytnäs socken : Folkare härad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 218 Naturnamn : 281 Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 347
Grytnäs sn *Acktjärnen sjö (sjöar) Grytnäs Saknas Anders-Ers-berget berg
Grytnäs sn Almberget berg Grytnäs sn Asktjärn tjärn
Grytnäs by o. sn Anders-Ersberget berg Grytnäskrokar innbyggarbeteckning Asköfors fors
Grytnäs sn? Asköfors fors Grytnäs-krokarna innbyggarbeteckning Asköholmen holme
Grytnäs sn Asköfors fors Abrahams gårdsnamn Askön utäga
Grytnäs sn Asköholmen ö Abrahams bo by Asphagen hage
Grytnäs sn /Se Askösjön sjö Adolfsons gårdsnamn Asphagen hage
Grytnäs sn Askö-änget äng Anders Ers gårdsnamn Backhagen hage
Grytnäs sn Askön ö Anders Ers gårdsnamn Backmansvret äga
Grytnäs sn Askön ö Anders Jans gårdsnamn Baggbovägen väg
Grytnäs sn Askösjön tjärn Anders Jans gårdsnamn Bastubacken hage
Grytnäs sn Ass-tjärnen sjö (sjöar) Anders Lars gårdsnamn Bastuhagen hage
Grytnäs sn Asstjärnen tjärn Anders Lars gårdsnamn Bastuhagen hage
Grytnäs sn Axelsboviken vik Anders Matts gårdsnamn Benningbacken äga
Grytnäs socken *Beckekolningssten(?) gränsmärke Anders Ols gårdsnamn Björktjärn Saknas
Grytnäs socken Björlidmossen mosse Anders Pers ä. gårdsnamn Björnberget berg
Grytnäs sn *Björnholmen? halvö Anders-Pers gårdsnamn Björnsjöberget berg
Grytnäs sn Björnsjön sjö Andreases ä. gårdsnamn Björnsjön sjö
Grytnäs sn Björnsjön sjö Arons gårdsnamn Björnsjövägen väg
Grytnäs sn Björnsjön sjö Arons gårdsnamn Blombergsvreten äga
Grytnäs sn Björnsjöberget berg Askelins gårdsnamn Bredmossen mosse
Grytnäs sn Björsjöberget berg Askö Saknas Bredmossen mosse
Grytnäs sn Björsjön sjö Askö by Britta Björkmans vret äga
Grytnäs sn Blommensäng ängsmark Askönas gårdsnamn Brottskinnet holme
Grytnäs sn (*)Born? terräng? /Se Axelsbo Saknas Broänget äga
Grytnäs sn *Brabboröret gränsrör Axelsbo by Broänget äga
Grytnäs sn Bredmossen mosse Backa by Brudkärret kärr
Grytnäs sn Bredmossen mosse Backgården gårdsnamn Brunnbäcksvägen väg
Grytnäs sn Bredmossen mosse Baggbo by Brunnsjöberget berg
Grytnäs sn Bredmossen mosse Bengts gårdsnamn Brunnsjön sjö
Grytnäs sn Brottskinnet holme Bengts gårdsnamn Byänget äga
Grytnäs sn Brudkärret sankmark Bengts gårdsnamn Byängs gatan väg
Grytnäs sn Brunnsjöberget berg Bengtsbo by Båthus viken vik
Grytnäs sn Brunnsjön sjö Bins gårdsnamn Båtstaden kulle
Grytnäs sn Brunnsjön sjö Bir-hals nu riven gård Båtstuden äga
Grytnäs sn Brunnsjön sjö Bir-Jans stuga Dalälven Saknas
Grytnäs sn Båthusviken vik Birns nu riven gård Dansarhällarna hällar
Grytnäs sn *Bören terräng? Björnsjö by Domedagsänget äga
Grytnäs sn Dalälven älv Bomans gårdsnamn Död-källan källa
Grytnäs sn Dalälven älv Bomans gårdsnamn Eckes vik vik
Grytnäs sn Dalälven älv Born by Enbacken äga
Grytnäs sn Dammen terräng Boslätten by Erkershagen hage
Grytnäs sn Dammsjöberget berg Brogård by Fallet äga
Grytnäs sn *Dammsjön sjö Brusens gårdsnamn Fallet äga
Grytnäs sn *Dammsjön sjö Brushanes se 10 Stusshyttan Saknas Fall-änget äga
Grytnäs sn *Dammsjön sjö Brännaren gårdsnamn Filmossen mosse
Grytnäs sn Lilla Dammsjön, se Knutsbosjön sjö Byggningen by Flyet mosse
Grytnäs sn Dammsjön, Lilla Saknas Dammen by Forsbo rönningarna ägor
Grytnäs sn Stora Dammsjön, se *Dammsjön sjö Daniels gårdsnamn Fåfängan äga
Grytnäs sn Dammsjön , Stora tjärn Eckes gårdsnamn Fåfängsgatan väg
Grytnäs sn Dansarhällarna häll Emils gårdsnamn Fågel-ängen äga
Grytnäs sn Fallet ägomark Erik Ers gårdsnamn Fårberget udde
Grytnäs sn Fågelängen natn /Se Erik Matts ä. gårdsnamn Fägatan väg
Grytnäs sn /Se *G---berget bergsås Erik Ols ä. gårdsnamn Färnebojorden omr. på Uppsjön
Grytnäs sn *Galgsjön? sjö Erik-Ols ä. gårdsnamn Getingen(s) jordomr.
Grytnäs sn *Garphytteberget berg Erkers gårdsnamn Getingjorden jordomr.
Grytnäs sn Gisselboberget berg Erkers gårdsnamn Gisselboberg, se Björnsjöberget Saknas
Grytnäs sn /Se Gisselboberget berg Erkers gårdsnamn Gluttbo äga
Grytnäs sn /Se *Grabboröret gränsrör Fjärsmans Saknas Gnöpet äga
Grytnäs sn /Se Gryllsgropen grustag /Se Flygarens gårdsnamn Grytnäsån sjöavlopp
Grytnäs sn /Se Gryls del av ås /Se Forsbo by Gustav-Adolf-stenen sten
Grytnäs sn /Se Gryten gammalt grustag /Se Forsgrens gårdsnamn Gårdsjön sjö
Grytnäs sn /Se Grytnäs gryta skogsmark Färnbogården gårdsnamn Gärdes backen äga
Grytnäs sn /Se *Grytnäs gärde Saknas Gammal-Nilses Saknas Gärdesudden äga
Grytnäs sn /Se Grytnäs-tallen träd Garbergs gårdsnamn Gärdet äga
Askö, se Askön gd Grytnäsån å Garbergs ä. gårdsnamn Gärdet äga
*Askö hg /Se Grytplatsen plats /Se Garphyttan by Gärdet äga
Askö, Övre by *Gråberget berg Gat-Petters Saknas Gärdet äga
Askön gd Gubbmossen mosse Germundsbo by Gärdet äga
Askön gd /Se Gumskärret sankmark Gisselbo by Gärdet äga
Axelsbo by Gustav-Adolfsstenen sten Grabbo-Petters gårdsnamn Gärdet äga
Bengtsbo by Gustav-Vasa-linden träd /Se Grannes gårdsnamn Hagbo källa hälsokälla
?Björnsjö by /Se *Gårdsjön sjö Grannas ä. gårdsnamn Hagen äga
Björnsjö by *Gåsmyreberget berg Grannas ä. gårdsnamn Hagen äga
Björnsjö by /Se Gåsmyrbäcken bäck Grevens, se 41 Sör Nävde Saknas Hagvreten äga
Born by Gåsmyren myr Grevens gårdsnamn Hamp-täppan äga
Born gd /Se Gåsmyrtjärnarna tjärnar Grönlunds gårdsnamn Hans gärdet äga
Born by /Se Gåsmyrtjärnarna tjärnar Grönvallen by Havrevreten äga
Borlätten by /Se Hagbo källa källa Grönvalls gårdsnamn Havrevreten äga
*Brodersgården gd Haksberget berg Gudmors ä.gårdsnamn Heden del av ås
Bältarbo skattetp /Se »Hallsjön sjö Gudfars gårdsnamn Hedlunds sandgrop grustag
Djäknehyttan by /Se *Halsjön? sjö Gårdsjö by Hedsvedgatan väg
*Domararvet gd Hammarlundsviken vik Gökens Saknas Hemhagen hage
*Domarearvet försv. hemman Herrgården klippblock Görans gårdsnamn Herrhagen äga
*Domararvet Saknas *Hillsjön?(Hällsjön?) sjö Habergs backen gårdsnamn Hoksberget berg
*Domararvet försv. gd Hultronberget berg Hagbo Saknas Holmen äga
*Domararvet gd Hultronberget berg Haglunds gårdsnamn Holmen äga
*Domararvet gd *Humulmberget? berg Hallbergs, se 20 Knallasbenning Saknas Hultronberget berg
+Domararvet beb. +Hybblesjön försvunnen sjö /Se Hanses ä. gårdsnamn Huvud diket dike
*Domnarehammaren Saknas Hällsjöbäck bäck Hans Johans ä. gårdsnamn Hybble äga
Garphyttan by Hällsjömossen sankmark Hases gårdsnamn Hyttdammen äga
Garphyttan by /Se Hällsjön sjö Henriks gårdsnamn Hålberget berg
Garphyttan by *Hällsjön? (Hillsjön?) sjö Hoffmansbenning, se 1, 2 Hommansbenning Saknas Hällarna bergknall
Garphyttan by /Se Hällsjön sjö Hoffmans benning by Häll källan källa
Garphyttan by /Se Hällsängarna ägomark Holmens gårdsnamn Hällrönningen äga
*Getsarve Saknas Hästhagen äga Hommansbenning Saknas Hällsjöledet gärdgårdsled
Gisselbo by /Se Högberget berg Honkens gård Hällsjön sjö
Gisselbo by Högbrobäcken bäck Hultmans gårdsnamn Hällsängarna äga
Grytnäs Saknas Högåsen berg Hyttan Saknas Hörnsveden äga
Grytnäs by o. sn Isaksboholmen holme Hyttan Saknas Hörnsvedvreten äga
Grytnäs by o. sn Isaksboholmen skogbeväxt holme Hyttan by Isaksboholmen holme
Grytnäs by Kallhålet däld /Se Hyttans soldattorp se Hyttan Saknas Kakan äga
Grytnäsbyn beb. Kallhålet däld /Se Hyttans såg och kvarn se Hyttan Saknas Kakorna äga
Grytnäs by Kalvmossen sankmark Hällgården gårdsnamn Kallhålet skogsmark
*Grynäsby Saknas /Se Kattviken vik Högbo by Kallhålskällan trefaldighetskälla
+Grytnäshyttan beb. Kattviken vik Iljas gårdsnamn Karls äng äga och hage
Grönvallen by /Se Kilholmen holme Illers ä. gårdsnamn Kattviken vik
+Gäss- eller Getsarvet beb. Killingholmen holme Ingevaldsbo by Kavelbromossen mosse
*Heda Saknas ?Klackboberget berg Jakobs gårdsnamn Kesarbacken backe
*Hedetorpet Saknas Klackholmen holme Jan Ers gårdsnamn Kilholmen holme
?Hoffmansbenning by Klintboklack berg Jan Ers gårdsnamn Killing gatan väg
Hoffmansbenning by Klintboklack höjd Jan Hans gårdsnamn Killingholmen holme
?Hoffmansbenning by Klössberget berg Jan-Hans ä. gårdsnamn Klackboberget Saknas
Hoffmansbenning by *Knutsbosjön sjö Jan Matts ä. gårdsnamn Klackholmen holme
Hoffmansbenning gd /Se Knutsboängen äng Jan Ols gårdsnamn Klintboklack berg
Hoffmansbenning gd /Se *Konggårdsiön sjö Jan Ols ä. gårdsnamn Klintbo å å
Hommansbenning by /Se Korpsvedsklinten terräng Jan Ols gårdsnamn Klockarsveden äga
Hommansbenning se Hoffmansbenning gd Krontallen träd Jan - Pers gårdsnamn Korpstenen stenhäll
+Hybelle försv. by /Se *Krylsberget berg Jans gårdsnamn Kronteg äga
Hyttan by Kråknäbban näs Jans Saknas Kråknäbben udde
Hyttan by Kråkkällan myr Jansbo gårdsnamn Kullen höjd
Hyttan by /Se Kyrkberget berg Jansons gårdsnamn Kvarnbäcken avlopp
*Hällen Saknas Kyrkberget berg Jåas gårdsnamn Kyrkberget berg
Ingevaldsbo by /Se Kyrkberget berg Jönses gårdsnamn Kyrkhålet, Lilla och Stora sund
Ingevaldsbo gd /Se Kyrkberget berg /Se Jönses Saknas Kålgården äga
Jönsesgården gård Kyrkberget berg Kakorna ä. gårdsnamn Kålgården äga
Klackbo gd:ar /Se Kyrkhålet vik Kammarens ä. gårdsnamn Källhagen hage
Klintbo by *Kyrksten gränssten Karls gårdsnamn Källstängslen äga
Klintbo by *Kålingsten? gränsmärke Klackbo gårdar Källviken vik
Klintbo by /Se *Källsjöberget berg /Se Klingströms gårdsnamn Källviken äga
Klintbo by /Se Källviken vik Klintbo by Källänget sumpmark
knallasbenning by Källänget sumpmark /Se Knallasbenning Saknas Kärret äga
Knallasbenning by Kärringmossen f.d.myr Knallasbenning Saknas Laduhagen hage
Knallasbenning by Kärrsjöberget berg Knallas benning by Landsvägen , Gamla väg
Knallasbenning by Kärrsjöbäcken bäck Knallasbennings soldattorp se Knallasbenning Saknas Lars-Ols jordmr.
Knallas benning by Kärrsjön tjärn Kniparens gårdsnamn Laxfallet äga o. hage
Knallasbenning by /Se Lillforsen fors Knutsbo Saknas Laxgatan väg
Knallasbenning by /Se Lillmossen mosse Knutsbo by Lerbäcken bäck
Knutsbo by Lill-Rudan ägomark Kolsveden gårdsnamn Lerbäcksvägen väg
Knutsbo by Lill-Rudbäcken bäck Krokens ä.gårdsnamn Lillänget äga
Knutsbo by Linjemossen sankmark Kyrkbyn Saknas Linsänkes-sjön sjö
Knutsbo by Lisselkrontallen träd Kyrkbyn Saknas Lissel åkrarna ägor
Knutsbo by /Se Lisselön näs Kyrkbyn Saknas Lisselänget äga
Kyrkbyn by Lissjöbäcken bäck Kyrkbyn Saknas Lisselänget äga
Kyrk(o)byn by /Se Lissjön sjön Kyrkbyn Saknas Lisselön allmänning
Kårbo Saknas Lomossen sankmark Kyrkbyn Saknas Liss - sjön sjö
Kårbo by Långrudan ägomark Kyrkbyn Saknas Lortvreten äga
Kårbo by *Mesmyran myr Kyrkbyn by Luthagen hage
Kårbo by *Mes(?)myrekällan källa Kyrkobyns bandel se Kyrkbyn Saknas Långblå myr
Kårbo by Mickelsbudden udde Kyrkvärdens gårdsnamn Långrudan äga
Kårbo by /Se Milbacken äga Kårbo by Långrudu - källan källa
Kårbo by /Se Morudden udde Lars Ols gårdsnamn Långrudu vreten äga
*Lilessarbode Saknas Munkorgkärret kärr Lars Ols gårdsnamn Långänget äga
*Lilessarbode »eth bodelandh» /Se *Mysmyrekällan källa el. bebyggelse Larssons gårdsnamn Malins sved äga
Moren by /Se Märdbäcken äga Lasses ä. gårdsnamn Midsommarskällan källa
Månsbo gård Märlingen försv. sjö /Se Lasses ä. gårdsnamn Milbacken äga
Månsbo by Märrnäset näs Liljansberg by Mjärd bäcken äga
*Måsbro Saknas Mörket terräng Liljansberg Saknas Mjölbäcken äga
Mästerbo by Norrviken vik Lillforsområdet, se 92 Kyrkbyn Saknas Morfars hällar stenhällar
Mästerbo by /Se Nyby mosse sankmark Lill-Pirka Saknas Mossbro del av Piparmossen
Nyhyttan by Näset näs Lillpirkan gård Mossen hage
Norrnävde by /Se ?Nässjön sjö Lisselänget gårdsnamn Mossen nedanför Larssons mosse
Nävde, Norr o. Sör se Norrnävde o. Sörnävde byar .äf..siö, se Näfden sjö Lisselängs gårdsnamn Moss - rönningen äga
Nävde by Nästjärnen tjärn Ljunggrens gårdsnamn Mossrönningsvägen ägoväg
Nävde , Sör by Nästjärnsbäcken bäck Lumpens Saknas Moss - änget äga
Nävde by Nävden sjö Lurbo gårdsnamn Myr hagen hage
Nävde by Nävden sjö Lutens ä. gårdsnamn Myrvreten äga
Nävde by Näfden sjö Lärkas ä. gårdsnamn Mål me sved backen utfarsväg
Nävde by Näfden sjö Lövstrands gårdsnamn Målme sveden äga
Nävde by Näfden sjö Majas gårdsnamn Månsbo mossen mosse
Nävde by Näfden sjö Masens Saknas Märrnäset udde i sjö
Nävde by Näfden sjö Matts Ers gårdsnamn Mästerbo - åsen rullstensås
Nävde, Norra o. Södra byar Nävden sjö /Se Matts Ers gårdsnamn Mörkret skog
Nävde, Sör by Nävden sjö Mattses gårdsnamn Mörkrets äga äga
Nävde by Nävden sjö Mattses gårdsnamn Nils backen backsluttning
Nävde, Sör by Nävden sjö Matts Pers gårdsnamn Nilsgärdet äga
Nävde by Nävden sjö Mellangårds Saknas Notbacken strandområde
Norrnävde by Nävden sjö Missionshustomten, se 42 Sör Nävde Saknas Nygårds brunn brunn
Norr- el. Sörnävde byar Nävden sjö /Se Mittibo gårdsnamn Nygårds gärdet äga
Nävde, N o. S byar Nävden sjö /Se Moren by Näsberget Saknas
Norr-Nävde beb. Nävden sjö /Se Myrbo gårdsnamn Näset udde
Söder-Nävde beb. Nävden sjö /Se Myrens gårdsnamn Näset äga
Norrnävde by Nävden sjö /Se Månsbo by Nässjön sjö
Nävde byar /Se Näfde-Siöan sjö Mästerbo by Nävden sjö
Näfde N:a o. S:a byar /Se Näfdesiön sjö Mörks gårdsnamn Nävdes vreten äga
Nävde byar /Se Olvare-klint berg /Se Mörks gårdsnamn Nävdes vägen väg
Nävde, Norra o. Södra byar /Se Pålsbenningsån vattendrag Nedre - byn del av by Ormgatan väg
Nävde, Norr, Sör byar /Se *Rabaströret gränsrör Nilses gårdsnamn Piparmossen mosse
Obbasaos b--gh Saknas *Rabaströret gränsrör Nilses gårdsnamn Pipbäcken bäck
*Olarve Saknas *Rafvelshyttesjön sjö Norgrens gårdsnamn Plogarna ägor
Pellesberg gårdsnamn Renboheden Saknas Normans gårdsnamn Ploghagen hage
Pipargården gård *Renbosjön sjö Norrgårds gårdsnamn Plöjningsgatan åkerväg
*Prästhammaren Saknas /Se *Ringnäsudden gränspunkt Norrgårds gårdsnamn Präst - Anders(es) jordomr.
Rembo by /Se Ringnäsudden gränsmärke Norr Nävde Saknas Prästbacken tallbevuxen holme
Risbyn by Rismosse mosse Norrnävde by Prästgatan väg
Risbyn by /Se Rudsjön sjö Norr Nävde Soldattorp se Norr Nävde Saknas Präst -Eriks jordomr.
Saxbo by /Se Rudtjärn tjärn Norrvik gårdsnamn Prästhagen hage
Saxbo by /Se Rutbomossen mosse Nybons ä.gårdsnamn Prästskogen skogsmark
Skräddarbo by Ryttnäset näs Nybons gårdsnamn Rembo åsen del av ås
Skräddarbo by *Råberget berg Nygården by Rimpan äga
Skäggebo Saknas /Se Råberget berg Nygårds gårdsnamn Ringmyrskällan trefaldighetskälla
*Smakhålet Saknas /Se *Rävnäsudden möjl. gränsmärke eller terräng Nyhyttan by Rismossen mosse
*Smedsarvet gd Röskog, Lilla holme Nyströms gårdsnamn Rosselberget bergknall
Snickarbo by /Se Röskog, Stora ö Näfde , N o. S Saknas Rosslen förr mosse, nu äga
Stusshyttan by Rösselberget berg Näsgård gårdsnamn Rotfalls hagen hage
Stusshyttan by Saggmossen ägomark Ol Ers gårdsnamn Rudorna utägor
Stusshyttan by /Se Sandbergs kil terräng Olles gårdsnamn Rutbomossen mosse
Stusshyttan by *Sandbäcks rå gränsmärke Ol - Matts gårdsnamn Ryttnäset näs
Stusshyttan by /Se *Sandbäcks rå gränsmärke Ol-Pers gårdsnamn Råberget berg
Stusshyttan by Sandtäppan terräng? Olssons gårdsnamn Rävkällan källa
Stusshyttan by /Se Lilla Saxen mossmark, tydl. f.d. sjö Pelles gårdsnamn Rävnäs udde
Stusshyttan by /Se Saxen, Lilla mossmark Pelles gårdsnamn Rönningarna utägor
Sörnävde by Stora Saxen delvis torrlagd sjö Pellesberg gårdsnamn Rönningen äga
Sörnävde by /Se Saxen, Stora sjö Pers Anders gårdsnamn Rönningen äga
Vanan vattensjukt område /Se Saxen tjärn Per Ers gårdsnamn Rönningen äga
*Vildannyre Saknas Saxen sjö Per - Ols ä.gårdsnamn Rönningen äga
Åsbo by /Se Saxen sjö /Se Perssons gårdsnamn Rönningen utäga
Östanbyn by /Se Saxen sjö /Se Petters gårdsnamn Rönningen äga
  Lilla Saxen, se Saxen sjö Pinnens Saknas Rönningen äga
  Skarpen ägomark Pirka Lilla, se 1 Liljansberg Saknas Rönnings hagen hage
  *Skiljabäck gränsbäck Pråm lidret namn på byggnad Rörskog , Lilla o. Stora holmar
  Skinnarboberget berg Präst Anderses Saknas Saxbäckarna utlopp
  Skinnarbobäcken bäck Präst- Tolomans Saknas Saxen sjö
  Skinnarbosjön sjö Renbo by Saxgatorna väg
  Skinnarbösjön sjö Renbo Anderses Saknas Saxgatorna äga
  Slåtterö ö Rembostugan idrottföreningenssportstuga Sibirien vägen väg
  *Slåtterön(?) ö el. f.d. ö (=halvö)? Risbyn by Sjöänget äga
  Smedbäcken bäck Rutbo by Skalleråsen rullstenås
  Smällbacken skogsbacke /Se Salbergs gårdsnamn Skarpen äga
  Snorsmossen mosse Salins gårdsnamn Skinnerberget berg
  Snärje mossen sankmark Samuels gårdsnamn Skinnarsjön Saknas
  Snärjemossröret gränsrör Saxbo by Skitbackarna äga
  *Snärjemossröret gränsrör Sexmans gårdsnamn Skogshagen hage
  Sollboviken vik Sibirien del av kyrkbyn Skolmossen mosse
  *Stegelplatsröse gränsröse Simeons gårdsnamn Skräddarbobäcken bäck
  Storforsen fors Sjöbergs gårdsnamn Skräddarkällan källa
  Stor-Rudan ägomark Sjöströms gårdsnamn Skyttbo äga
  Stor-Rudbäcken bäck Skettbäckarna Saknas Skäggebo äga
  Storsvad sankmark Skinnarbo by Skäggebogatan väg
  Storsvadberget berg Skjutarens gårdsnamn Skäggebohagen hage
  Storägan ägomark Skoglunds gårdsnamn Slogsved bäcken bäck
  Storö terräng Skogsbo by Slogsveden äga
  Stusshytteberget berg Skogslund by Slottbacken hage
  Stuss-hytteberget berg Skomakarens gårdsnamn Slottberget hage
  Stusshytte berget berg Skomakarens Saknas Slåtterbogatan väg
  Stusshytte berget berg Skomakarebacken gårdsnamn Slåtter sveden allmänning (skogsmark o. lertag)
  Stusshyttberget berg Skommarbacken, se 11 Stusshyttan Saknas Slåtterö ö
  Stusshytteberget berg o. triangelpunkt Skräddarbo Saknas Slätsved backen väg
  Stygghålsmossen ägomark Skräddarbo by Smeds bo grustag grustag
  Styggmossen mosse Skräddarens gårdsnamn Smeds bo hagen hage
  Svartmyran äga Skyttens Saknas Smällbacken skogsbacke
  Svartviken vik Skäggebo Saknas Smöret äga
  Svedjeviken vik Skölds ä.gårdsnamn Smörhagen hage
  Svedjeån å Slogmossen by Snars mossen mosse
  Sörängsviken vik av sjö Smackhålet by Snickar backen backe o. lekplan
  Sörängsviken vik Smackhålet gård Snickarbäcken bäck
  Timmermossen mosse Smedsbo by Sperringens jordomr.
  Tomtberget berg Snickarbo by Sperring - Uppsjön jordomr.
  Torvmossen mosse Snickarens gårdsnamn Stakvret äga
  Trefaldighetskälla källa Snickarens gårdsnamn Stomsveden äga
  Törnviken vik Soldattorpet Saknas Stomsveden äga
  *Törnviken vik Sparringens gårdsnamn Stopet källa
  Törnviken vik Sparrings gårdsnamn Storvreten äga
  Ullviken vik Stedts lägenhet, se 12, 13 Stusshyttan Saknas Storänget äga
  Uppsjön ägomark Stensbo by Storänget äga
  Uppsjön myr Stjärnsporres Saknas Storänget äga
  Uvberget berg Stor - Pirka Saknas Storön allmänning
  Vallmansmossen sank mark Storpirkan gård Storösgatan väg
  Vanan vattensjukt område Ström Anderses gårdsnamn Strömbäcken bäck
  Vanan sankmark Strömbergs gårdsnamn Stubbsveden äga
  »wildhannyre» gränsskillnad mellan byar /Se Stubbsveden gårdsnamn Stubbsvedbäcken bäck
  Villmyrorna myr Stusshyttan Saknas Stusshytteberget berg
  Vinterhålet ägomark Stusshyttan Saknas Stusshyttebäcken bäck
  *Åkrängberget? berg Stusshyttan Saknas Stycket äga
  Ålvareklint klippblock med grottbildning /Se Stusshyttan by Stycket , Lilla äga
  *Ålvareklint berg /Se Stådstorpet gårdsnamn Stygghålet äga
  Åsbo, Lilla ägomark Stängslen Saknas Stygghålsmossen äga
  Åsboberget berg Suporfosfattomten, se Knutsbo Saknas Stängslen äga
  Åsboberget rullstensås Svampens ä.gårdsnamn Stängslen äga
  Åsboholmen holme Svedjarna gårdsnamn Suggan sten
  *Älvbackarna Saknas Svedmans gårdsnamn Svadet , Stora äga
    Sör Nävde Saknas Svadet , Stora äga
    Sör Nävde Saknas Svalvreten äga
    Sör Nävde Saknas Svarvretskällan källa
    Sör Nävde Saknas Svartmyran äga
    Sörnävde by Svartviken vik
    Tattarbo namn på by Sveden äga
    Tattarbo gård Sveden äga
    Tolvmans gårdsnamn Sveden äga
    Tolvmans ä.gårdsnamn Svedens hagen hage
    Tolvmans gårdsnamn Svedgatan väg
    Tomtens gårdsnamn Svedje viken vik
    Trumgården gårdsnamn Svintäppan äga
    Tuppens Saknas Svälten äga
    Vallmans gårdsnamn Sågmossen äga
    Vikströms gårdsnamn Sänks - mossen mosse
    Villen gård Sänkänget betesmark
    Åkerlunds gårdsnamn Sörängsviken vik
    Åsbergs gårdsnamn Tallriken holme
    Åsbo by Tattarbo jordomr.
    Åsens Saknas Tattarbornas jordomr.
    Örmans gårdsnamn Tegelbacken strand
    Östanbyn by Tegelbrukshagen äga o. hage
      Tegeludden udde
      Tjärdammen äga
      Tjärsjöbäcken bäck
      Tjärsjön sjö
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tränskallen skogsdunge
      Täktbacken äga
      Täktbackshagen hage
      Täkten äga
      Täkten äga
      Törnviken vik
      Uppsjön översvämmningsområde
      Uppsjö å å
      Uvberget berg
      Vadet lertag
      Vadrönningen äga
      Vallgatan skogsväg
      Vanan vattensjukt område
      Vanvreten äga
      Vanvretsvägen ägoväg
      Vattubacken äga
      Vattugatan fägata
      Viken vik
      Vinterhålet äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten , Lilla o. Stora ägor
      Väderkullern äga
      Väderkullsarshål berghäll
      Yttersjön sjö
      Åmunkärret äga
      Åmunnen strand
      Åsboäng utmark
      Åsen del av skalleråsen
      Ägan mot Vadet äga
      Ägan vid skogshagen äga
      Älv mjälgen älvbrinken
      Älvvreten äga
      Älv-änget äga
      Ängeshagen hage
      Änget äga
      Änget äga
      Ös änget äga

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.