ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Avesta stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 250 Naturnamn : 346
Avesta stad *Avadsviken vik /Se Speciella förkortningar förteckning Alderbacken se Nybyhagen, Åbackarna, Brunnshagen hage /Se
Avesta nu stad, förr bruk Avesta fors fors Sagesmän förteckning Almgrens kryddgård f.d. del av Byn
Avesta stad Avesta fors fors Sagesmän förteckning Apoteksbacken backe
Avesta stad Avestaforsen fors Sagesmän förteckning Arbetshagen hage
Avesta stad Avestafors fors Sagesmän förteckning Arvidsgatan gata
Avesta stad Avestavallen idrottsplats Sagesmän förteckning Arvidshaga hage
Avesta bruk *Bjurforskällröret gränsmärke Namn på Byggnadskvarter förteckning Arvidshagen hage
Avesta stad *Borrmossröset gränsröse Byggnadskvarter förteckning Avestabron = Nya bron bro
Avesta stad Bredmossen mosse Byggnadskvarter förteckning Avestafors se Storforsen, Lillforsen fors
Avesta stad Bredmossen mosse Byggnadskvarter förteckning Avesta holme holme
Avesta stad *Bredmosseröret gränsmärke Byggnadskvarter förteckning Avesta storfors se Avestafors, Lillforsen fors
Avesta sn *Bredmossröset gränsröse Byggnadskvarter förteckning Badhusgatan gata
Avesta stad o. sn /Se *Bredemossröset gränsröse Byggnadskvarter förteckning Baldersvägen gata
Avesta stad *Bredmosseröset gränsmärke Byggnadskvarter förteckning Berget = Djäknehytteberget bergshöjd
Avesta stad *Bredmossesten gränsmärke Byggnadskvarter förteckning Bergsgatan gata
Avesta stad Dalälven älv Byggnadskvarter förteckning Bergslagsvägen gata
Avesta stad /Se *Däljebergsröret gränsmärke Öppna platser förteckning Bergsnäsgatan gata
Avesta stad /Se *Däljebäcksröset gränsmärke Avesta stad Bergsrådsvägen gata
Avesta stad /Se Döda fallen bergstopp Avesta stad Bjurforsån å
Avesta stad /Se Döda fallen strandparti Avesta stad Bjurforsån å
Avesta stad /Se *Elf-bron bro Avesta stad Björkmans vret vret
Avesta stad /Se Getklacken bergvägg Avesta stad Björnberget berg
Avesta stad /Se Grabbogranen träd Avesta, se Avesta, Norra jvstn Bleketomten äga
Avesta stad /Se *Grabboröret gränsmärke Avesta, Norra jvstn Bleketomten äldre åker
Avesta stad /Se *Hageröset gränsröse Andra raden jfr Första -, Tredje raden länga av ghs Bondegatan gata
Avesta stad /Se *Hageröset gränsröse Armén = Frälsningsarmén frälsningsarméns samlingslokal Bredmossen mosse
Avesta stad /Se *Handombergsröret gränsmärke Arvids = Präst-Arvids, Murar-Villes gård Bredmossen -(a) mosse mosse
Avesta kopparbruk bruk *Handombergsröset gränsröse Auditorium = Klubben ghs Bromsvägen gata
Avesta bruk kopparbruk *Handomsberget berg Avesta bruk = Bruket, Avesta järnverk järnverk Brukshagen hage
Avesta kronobruk bruk /Se *Handomsbergsröset gränsröse Avesta järnverk = Bruket, Avesta bruk järnverk Brukshagen hage
Avestad stad /Se *Handomsbergsröset gränsmärke Avesta lasarett = Lasarettet lasarett Bruksskogen skogsmark
Avestafors Saknas *Hjulstocksbranderöret gränsmärke Baptistkyrkan kyrkobyggnad Brunnsgatan gata
Bergsnäs gd:ar /Se Hjulstocksbrändan f.d. skogsmark Berget gård Brunnshagen = Nybyhagen, Alderbacken, Åbackarna buskbeväxt omr.
Djeknehyttan by Holmen udde Bergs = Bergska gården ghs Bäcken = Skogsbäcken vattenflöde
Djäknehyttan by Karlbergsparken park Bergska gården = Bergs ghs Bäverån å
Djäknehyttan by Kolerabacken backe Bergsnäs kvarter Bäverån å
Djäknehyttan by *Kyrkestenen gränssten Bergsnäs gård Corneliusgatan gata
Djäknehyttan by *Kyrkesten gränsmärke Blåsbacken del av stadsplanerade omr. Dalagatan gata
Djäknehyttan by *Kålingsten? gränsmärke Brostugan stuga Dalstigen gata
Djäknehyttan by Lillforsen fors Bruket = Avesta bruk, Avesta järnverk järnverk Dalvägen gata
Djäknehyttan by Lillforsen fors Bruksområdet området där järnbruket ligger Dalälven, se Älven Saknas
Djäknehyttan by /Se Lindsnäshagen hage Bruksklubben = Klubben, Auditorium ghs Dalälven= Ån, Älven älv
Djäknehyttan by /Se Lindsnäs hage skogbeväxt område Bruksgårdarne gamla bruksbyggnader Digerkällan källa
Jansbo del av stadsbebyggt område *Långmossbergröret gränsrör Bruksgården se Herrgården o. St. Hgdn, Avesta hg herrgård Djäknehytteberget bergshöjd
Lindenäs förr gård Markustorget torg Brukshagen beb.omr. Djäknehyttebron lnadsvägsbro
Lindsnäs samh. /Se Matsbohöjden höjd Buddha smädenamn för ghs Djäknehyttabäcken å
Myggbo kvarter Myggbosten flyttblock Byn = Gamla byn stadsdel Djäknehytt(e)skogen skogsomr.
*Norre Graven Saknas Myran f.d. myr Bäckens f.d. ghs Djäkne hytteån å
*Nye bruket Saknas Olles holme holme Bösens ghs Domarhagen skogsmark
Pipargården gård Oppsjön f. sjö, nu äng Bös-gård(en) ghs Domarhagen skogsmark
Skarven förr gård Prästjorden ägomark Bös» ska gården = Bösgården, Bösens ghs Domarhagen skogshage
Stjälporna by /Se Storforsen fors Centrum ghs Domarladan lada
Strömsnäs förr gård Storforsen fors Cornelii-huset = Cornelius ghs Dålingsån å
Strömsnäs gd /Se Stubbsveden skogsmark Cornelius = Cornelii-huset ghs Döda fallen naturformation
Älvbro by *Tyskeberget berg Dammströms gård Döda fallen(a) strandparti
Älvbro by /Se *Tyskbergsröset gränsröse de Frèse-ska gården = Frèsés ghs Döda fallet strandparti
  Älvbro bro /Se Djäknehyttan kvarter (by) Engelbrektsgatan gata
  *Älvbron förr bro /Se Djäknehyttan by Eriksgatan gata
  *Ävesta fors se Avesta fors fors Djäknehyttrotarne markområden Erikssons lott = Erikssons skog skogsomr.
    Ekorrtorpet stuga Erikssons skog = Erikssons lott skogsomr.
    Esaias»es f.d. ghs Fabriken tomt
    Fabrikstomten äldre namn på del av stad Flaten = Lågviken punkt vid Dalälven
    Folkets hus = Folkets park folkpark Floravägen gata
    Folkets park =Folkets hus folkpark Flottbron f.d. bro
    Forsells ghs Fredsgatan gata
    Forsstets f.d. ghs Freeses kanalen = kanalen, Strek-kanalen kanal
    Frèse»s = de Frèséska gården ghs Frejgatan gata
    Frälsningsarmén = Armén frälsningsarmens samlingslokal Freses kanal kanal
    Fyrkanterna arbetarkaserner Fyrkanten åker
    Färgarens gård Fågelvägen gata
    Färgargården gård Färgarbacken slänt
    Färgargården ghs Gammelstampen lada
    Första raden jfr Andra, Tredje raden länga av ghs Gammalänget äga
    Galons ghs Gammelänget f.d. vret
    Gamla apoteket ghs Gammelänget -(n) åker
    Gamla byn = Byn stadsdel Garmakaregatan gata
    Gamla Guilottis gård Garmakarvreten f.d. vret
    Gamla hotellet ghs Gatsvedlinden = Gatsvedvreten vret
    Garvarens gård Gatsvedvreten vret
    Garvargården ghs Gatusveden ägsnamn
    Gatsvadladan se Gatsvedvreten, -linden lada Gavelmossen mosse
    Grabbo kvarter (gård) Getfötterna plats vid såg
    Grabbo gård Getklacken bergvägg
    Grovplåtsverket f.d. del av järnbruk Getklacken bergknalle
    Gula gården = Lantmätargdn, Rubenius ghs Gräsgatan gata
    Gästgivargården gammalt gårdsnamn Gärdesgatan gata
    Gästgivargården, gamla ghs Götgatan gata
    Gästgivargården, nya ghs Hantverkaregatan gata
    Haganäs jfr Östra o. Västra Haganäs beb.omr. Helvetet, lilla se Stora Helvetet, Döda Fallet bergsstup
    Haganäs, Västra jfr Haganäs o. Östra Haganäs beb.omr. Helvetet, Stora se Lilla Helvetet, Döda Fallet bergsstup
    Haganäs, Östra jfr Haganäs o. Västra Haganäs beb.omr. Hemmansvägen gata
    Halvars gård Hemtäppan åker
    Hampgården = Hampens, Nyströmska gdn, Nyströms ghs Herdevägen gata
    Hampens = Hampgdn, Nyströmska gdn, Nyströms ghs Hjulstockbrändan skogsmark
    Hamrins nu riven gård Hjulstockbrändan skogsområde
    Hasselbergs gård Hjulstockbrändan skogsområde
    Hedemora-Johans se Hemmo-Johans gård Holmen holme
    Hemmo-Johans se Hedemora-Johan gård Holmen, Lilla udde
    Herrgården se Bruksgdn, St. Herrgdn, Avesta hgd herrgård Holmen, Stora holme
    Herrgården, St. se, Herrgdn, Avesta hgd, Bruksgdn herrgård Holmudden udde
    Jan-Lars gård Hornsgatan gata
    Jan-Petters gård Hovslagaregatan gata
    Jansbo kvarter Hyttbäcken å
    Jansbo del av stadsbebyggt omr. Hällgärdet jfr Hällgärd(e)sberget jordomr.
    Judas» gård Hällgärd(e)sberget bergknalle
    Judas» gård Hästhagen hage
    Järnverket järnbruk Hästhagen beteshage
    Kapernaum del av bebyggelse Högströms vret åker
    Karlberg ghs Höjden = Karlberg bergskulle
    Karlbergshage beb.omr. Idrottsgatan, Östra gata
    Klippan ghs Idrottsgatan, Västra gata
    Klosterskolan folkskola Idunavägen gata
    Klubben se Auditorium ghs Jämtbo f.d. åker
    Kolargubben(s) gård Järngatan gata
    Kolerakyrkogården del av kvarter Kanalen = Freeses kanal, Strek-kanalen kanal
    Kopphuset stuga Karlberg Höjden bergskulle
    Krukmakarvreten f.d. namn på kv. Karlbergsgatan gata
    Krylbo, lilla se Strömsnäs f.d. hmn, nu beb. omr. Karlbergsparken område
    Kulis Malis ghs Karlborgs = karlborgska vreten vret
    Kulis Malis ruckel = Kulis Malis ghs Karlborgska vreten = Karlborgs vret
    Kungsvret f. namn på kvarter Karlströmshagen hage
    Kurens vret del av stad Karlströms rönning åker
    Kålgården omr. Kasta viken vik
    Lasarettet länslasarett Kasteviken vik /Se
    Lasarettet = avesta lasarett stadens lasarett Klippstigen gata
    Lantmätargården = Gula gdn, Rubenius ghs Klockarbacken slänt
    Lindsnäs kvarter Klockarjorden brukat omr.
    Lindsnäs f.d. herrgård, nu omr. under Avesta järnbruk Klockarrumpan strandäng
    Lumpgården ghs Klövesvägen gata
    Lundboms ghs Kolerabacken gatubacke
    Lundbomska gården = Lundboms ghs Kolera kyrkogården del av kv. Lejonet
    Lyrbergs = Lyrbergska gdn ghs Kolgillaregatan gata
    Lyrbergska gården = Lyrbergs ghs Kolskrivarvreten f.d. åker
    Långmora ghs Koppargatan gata
    Läsved-hins gård (nu riven) Krongjutaregatan gata
    Malis Kulis= Kulis Malis, Kulis Malis ruckel ghs Kronparken skogsområde
    Malmen stadsdel Kungsgatan gata
    Malmen del av stad Kungsvret äga
    Martinen martinugn Kurens vret f.d. vret
    Mattsbo kvarter Kyrkogatan gata
    Mattsbo beb.omr. inom stadsplanerade omr. Kålgårdsån del av Bäverån
    Matsboberget beb.omr. inom stadsplanerade omr. Kålgårdsån del av Bäverån
    Mediumsverket avdelning inom järnbruket Källan i Brukshagen trefaldighetskälla
    Melins se Mörlins, Mörlinska gdn f.d. ghs Kämnärsrättsvägen gata
    Metodistkyrkan kyrkobyggnad Kärret äga
    Murar-Villes se Präst-Arvids, Arvids gård Köpmangatan gata
    Myggbo kvarter (gård) Lagmansgatan gata
    Myggbo gård (ödegård), arrendejord Landsvägen se Bergslagsvägen vägnamn
    Myran del av stadsplanerat område Lantmannagatan gata
    Målar Alfred gård Lantmästaregatan gata
    Mörlins = Mörlinska gdn jfr Melins f.d. ghs Lantmätarvreten f.d. vret
    Mörlinska gården = Mörlins jfr Melins f.d. ghs Lerbäckskogen skogsomr.
    Nils-Magnuses gård Lerbäcksvägen gata
    Nisshyttkasernen arbetarkasern Lillforsen fors
    Norbergs elektriska gård Lillforsen fors
    Norbergselæktriska kraftstation Lindsnäsforsen fors
    Nybyn kvarter (by) Lindsnäshagen skogbeväxt omr.
    Nybyn jfr Nybygård beb.omr. Lindsnäsvägen gata
    Nybydal(en) gård Linnévägen gata
    Nybygård se Nybyn gård Lisselforsen fors
    Nybytorp lht Lortån å
    Nygrens f.d. ghs Lundsbacken slänt
    Nyströms = Nyströmska gdn, Hampens, Hampgdn ghs Långlinden åker
    Nyströmska gården = Nyströms, Hampens, Hampgdn ghs Långmossen mosse
    Olarsbo, se Ollasbo Saknas Långmossen mosse
    Ollarsbo se Ollesbo del av stadsbebyggt omr. Malmgatan gata
    Ollasbo kvarter Markustorget = Torget huvudtorg
    Ollesbo = Ollarsbo del av stadsbebyggt omr. Masmästaregatan gata
    Opp i gården = Opp i Gårds gård Mattsbobacken backe
    Opp i gårds = Opp i gården gård Mattsbo berget del av Avesta stad
    Per-duppens = Per-duppes gård Mattsbobergsbacken = Mattsbobacken gatubacke
    Per-duppens gård Mattsbobergsskogen skogsparti
    Per-duppes se Per-duppens gård Mattsbogatan gata
    Petrus gård Mattsboskogen skogsomr.
    Pollstugan stuga Mjölnar rönningen äga
    Portstugan f.d. stuga Mossen myr (med skog)
    Postiljonens riven stuga Myggbäcken bäck
    Postiljonens gård f.d. ghs Myggbäcken bäck
    Postmästargården ghs Myntsmedsgatan gata
    Post-Pelles gård Myrgatan gata
    Präst-Arvids = Arvids, Murar-Villes gård Myrgatsbacken gatubacke
    Prästjorden kyrkoherdeboställets jord Mårmes hålet (?) namn på äga
    Rektorsskolan f.d. högre folkskola Mårmässhålet f.d. vret
    Rihagen kvarter Norbergsvägen gata (o. väg)
    Rubenius» = Lantmätargdn, Gula gdn ghs Norbergsvägen, gamla väg
    Rumpan = Stjälporna beb.omr. Norbergsvägen väg
    Rumpens = Rumpan gård Norgrens skog skogsområde
    Rumporna ä. namn på Stjälporna Nya bron = Avesta bron bro
    Rönningen beb.omr. inom stadsplanerat omr. Nya Sverige badplats
    Salongen ghs Nya - Sverige del av Stora Holmen
    Sjuan f.d. tunnplåtsverk Nyby berget berg
    Själsbo jfr Själsbo, Stora o. Lilla f.d. herrgård Nybyberget bergshöjd
    Själsbo, Lilla jfr Själsbo, Själsbo Stora gård Nyby bron bro
    Själsbo, Stora jfr. Själsbo, Själsbo Lilla gård Nybybron vägbro
    Skarven se Strömsnäs, Lilla Krylbo beb.omr. inom stadsplanerad del Nybydalsvägen gata
    Skräddar Andersson(s) gård Nybyhagen = Brunnshagen, Alderbacken, Åbackarna buskbeväxt omr.
    Skräddar Jakobs gård Nyby källan källa
    Skultbacken gårdar Nyby källan källa
    Skälsbo kvarter (by) Nybyskogen skogsomr.
    Sköldkvistska gården ghs Nybytäkten odlat omr.
    Smedbyggningen ghs Nybyvägen väg
    Snickare fabriken Saknas Nygatan gata
    Snickar Johanssons gård Nyvreten åker
    Solhyddan ghs Odalvägen gata
    Sov-i-ro gård Odengatan gata
    Stadshuset administrationsbyggnad Odlingen åker
    Stallbacken gård Olles holma holme
    Stallbyggningen gård Olles holme holme
    Stinas stuga stuga Parkgatan, Norra gata
    Stjälporna kvarter (gård) Parkgatan, Södra gata
    Stjälporna = Rumpan beb.omr. Petter Nävs grav kanal
    Storbo jfr Storbo, Lilla Storbo (gdr) stadsdel Peter Nävs grav = Tornbergs grav kanal
    Storbo se Lilla Storbo, Storbo (stadsdel) gårdar Poppelvägen gata
    Storbo, lilla jfr. Storbo beb.omr. Promenaden väg
    Stormyran beb.omr., f.d. ängsmark Prästgatan gata
    Strands gård Prästgårdsskogen skogsområde
    Strömsborg villa Prästhagen äng
    Strömsnäs kvarter Prästån å
    Strömsnäs beb.omr. Pumpkryddgården åker
    Stubbsveden kvarter (gård) Pump kålgården trädgårdsland
    Ställargubbens gård (stuga) Rihagen hage
    Sulfaten sulfatfabrik Rihagen hage
    Sulfaten f.d.sulfatfabrik Ringvägen gata
    Sven-Gustavs gård Rotegatan gata
    Sågbo beb.omr. Ruttenbacken plats inom bruket
    Sågen sågverk Ryttarvägen gata
    Tornhuset ghs Rödstenen råsten
    Trappstugan gård Rönningen utäga
    Tredje raden jfr. Första -, Andra raden länga av ghs Rönningen äga
    Tråbacken kvarter (gård) Rönningshagen omr.
    Trädbacken gårdar Rönningskogen skogsomr.
    Uppsjön beb.omr. Rönningskogen skogsmark
    Verkmästargården riven gård Rönningsvägen väg
    Verksnäs beb.omr. Sadelmakarvreten äga
    Vikströms lht Salomons bro landsvägsbro
    Villervallan = Villorna, Villervallorne ghs Salomosbro bro
    Villervallorne = Villervallan, Villorna ghs Salomons å del av Bäverån
    Villorna = Villervallorne, Villervallan ghs Salmons å å
    Villsva se Uppsjön beb. omr. Salomos å å
    Vinlöfs = Vinslöfska gården ghs Själsboskogen skogsomr.
    Vinlöfska gården = Vinslöf ghs Själsboån å
    Vita havet ghs Skackelbacken se Mattsbobacken Saknas
    Ångermansbo ghs Skalkbo äga
    Älvbro kvarter (by) Skalkbo se Skarpbovreten åker
    Älvbro beb.omr. Skalkbo källa källa
    Älvnäs kvarter Skarpbogölen göl
    Älvnäs = Älvnäsegendomen beb.omr. Skarpbovreten åker
    Älvnäsgården gård Skiten kärret äga
    Ängs berg kvarter (gl herrgård) Skitten kärret f.d. vret
    Ängsberg gård Skogsbäcken vattenflöde
      Skogsgatan väg
      Skogsvägen gata
      Skolträdgården trädgård
      Skomakar gårdsnamn
      Skomakarens = Skomakarlinden åker
      Skrotbacken slänt
      Skultbacken backe
      Skvallertorget glt namn på nuv. Kaltorget
      Skvallertorget punkt vid Kyrkogatan
      Skälsbogatan gata
      Skördevägen gata
      Slaggatan gata
      Smedjegatan gata
      Smörhålet äga
      Smörhålet f.d. vret
      Snålhagarne odlat omr.
      Spikmyren åker
      Spiksmedholmen = Spiksmedudden holme
      Spiksmedudden Spiksmedholmen holme
      Springan gl väg
      Stallgatan gata
      Stationsgatan gata
      Stora holmen obeb. omr.
      Stora röset råsten
      Storbogatan gata
      Storbotäkten = storboägan odlat omr.
      Storboägan = Storbotäkten odlat jordomr.
      Storforsen fors
      Storforsen = Avesta storfors fors
      Storgatan se Kyrkogatan gata
      Storkålgården åker
      Strandvägen gata
      Strek-kanalen se Freeses kanal, Kanalen kanal
      Strömsborgsvägen gata
      Stubbsveden se Visentparken f.d. skogsområde
      Stubbsvedbäcken bäck
      Stubbsvedkällan källa
      Stubbsvedskogen skogsomr.
      Stubbsvedvägen väg
      Sturegatan gata
      Stut hällarna hällar
      Stut hällarne hällar
      Stålvägen gata
      Sågbovägen landsvägsparti
      Sågboskog skogsomr.
      Sågviken Flaten f.d. vik
      Södergatan gata
      Tagelvägen gata
      Tegelugnen punkt vid å
      Tegelvreten jfr Tegelugnen äga
      Tegelån å
      Tomtens lind vret
      Torget torg
      Tornbergs grav = Peter Nävs grav kanal
      Tornborgs grav namn på Petter Nävs grav
      Torsgatan gata
      Trekantvägen gata
      Tvisten se Tvistejorden åker
      Tvistjord äga
      Tvist(e)jorden åker
      Tvärgatan, Första gata
      Tvärgatan, Andra gata
      Tvärgatan, Tredje gata
      Tvärgatan, Fjärde gata
      Tvärgatan, Femte gata
      Tvärgränd(en) gata
      Uppsjön tidvis vattendränkt ängsmark
      Uppsjöå(n) å
      Vallgatan gata
      Vallongatan gata
      Vargbackarna backar
      Vargvreten namn på äga
      Vargvreten f.d. åker
      Vasagatan Saknas
      Vattugatan gata
      Visentparken djurpark
      Villagatan gata
      Vinkällsslätterna skogsområde
      Vågmästaregatan gata
      Väksviksvreten f.d. åker
      Ymers väg gata
      Åbackarna = Nybyhagen se Alderbacken, Brunnshagen hagomr.
      Ån = Dalälven, Älven folkligt namn för Dalälven
      Ån å
      Åsboholmen holme
      Åsgatan gata
      Ägirs väg gata
      Älvbrovreten åker
      Älven Saknas
      Älven = Ån, Dalälven älv
      Älvnäsegendomen fält
      Älvnäsgatan gata
      Ängsbergskällan källa
      Ängsbergsskogen skogsomr.
      Ängsbergsvägen väg
      Ängsvägen gata

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.