ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säters socken : Hedemora tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 505 Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 557
Säters landsförsaml. Abborrtjärn tjärn Säter socken Förkortningar förteckning
Säter sn Abborrtjärnen tjärn Säter socken Abborr - tjärn sjö
Säter landsförs. Aspan sjö Säters stekpannor inbyggarbeteckning Acksved - dalen sänka
Säter sn Aspan sjö Säter stekpannor inbyggarbeteckning Acksvedskogen skog
Säter socken Aspan sjö Anderses gårdsnamn Aspan sjö
Säter sn Aspen sjö Anderslund gårdsnamn Avunds-täppan åker
Säters landsk. Saknas Aspen sjö Asphöjden gårdsnamn Back-brinkarna ängsbackar, ortn.
Säter f.d. sn, numera stad /Se Aspen sjö /Se Aspnäs by Back-änget skogsområde, ortn.
Algots gd /Se Backusholmen holme Axas gårdsnamn Bastu-tomten åker, ortn.
Aspnäs by Backussjön tjärn Backfäbodarna Saknas Bergstäkten ägor
Aspnäs gårdar Backussjön sjö /Se Backuses gårdsnamn Bergstäkt-hagen hage
Aspnäs by Badviken vik Bergsmans gårdsnamn Bergtjärn tjärn
Aspnäs by /Se *Balsarsgruvan förr järngruva /Se Bires gårdsnamn Biskopen schakt
Aspnäs by /Se Barbrostenen minnesmärke /Se Bires gd Bispbergs klack berg
Backus f.d. gd /Se Bergtjärn tjärn Birhals gd Bispbergs klack berg
Berggrens gd /Se Bergtjärnen tjärn Bispberg gruvort Bispbergs klack berg
Berglunds gd /Se Besbergklak berg Bispberg gruvsamhälle Bjur-tjärn tjärn
Bergmans gd /Se Besbärg berg Bispberg gruvfält Björkan sjö
Bergs gd /Se Betsberget berg Västra Bispberg gruvfält Björken plats
Bispberg gruvor Bispberget berg /Se Bispberg gruvsamhälle Björk-kalvarna tjärnar, ortn.
Bispberg gruva, gd Bispberget berg /Se Bispbergs gruvskog Saknas Björk-kalven sjö
Bispberg gruvort *Bispbergs gruva gruva Bjurtjärn fäbodar Björknäs udden udde
?Bispberg gruvfält Bispbergs gruvor gruvor Bjur-tjärn fäbodar Björk-ån å
Bispberg gruvfält Bispbergs gruvskog skog Björnbo by Björnbäcken bäck
Bispberg grufva Bispbergs klack berg /Se Björnbo torp Björngruvan sänka
Bispberg gruvfält Bispbergs klack berg Björs gårdsnamn Björn-änget åker
Bispberg gruvort Bispbergsklack berg Björshyttan torp Björshytteberget berg
Bispberg gruva Bispbergsklack berg Bondfallet torp Björshytte-sjön sjö
Bispberg gruvfält ?Bispbergsklack berg Broddens torp Björ-änget åker
Bispberg gruvområde Bispbergsklack berg Brändas gårdsnamn Blatjärn tjärn
Bispberg gruvort ?Bispbergs klack berg Bullerns gårdsnamn Bockgruvan gruva
Bispberg gruvfält Bispbergs klack berg Bussens gårdsnamn Bostället ägor
Bispberg gruvort Bispbergs klack berg By-tjärn fäbodar Broddens gruvorna +gruvfält
Bispberg gruvfält /Se Bispbergsklack berg Dalkarlens gd Brors hage skogsmark
Bispberg gruvort Bispbergsklack berg /Se Dalkarlns gd Brunnsjö-änget utägor
Bispberg gruvfält Bispbergs klack berg /Se Dalkarlshyttan ödelagd hytta? Brunnstjärn tjärn
Bispberg gruvort Bispbergs klack berg Dalkarlsnäs by Brunnsvägen väg
Bispberg gruvort Bispbergs klack triangelpunkt, berg Dalkarls-näs by By-tjärn tjärn
Bispberg gruvfält Biurtienarna, Stora o. Lilla sjöar Dalsbyn by Bäck-backen dalgång
Bispberg gruvfält *Biurtierns Rööset gränsrös Daniels gårdsnamn Dalkarl-backen dalgång
Bispberg gruvort Bjurtjärn, Lilla sjö Daniels gårdsnamn Dalkarlen sjö
Bispberg gruvort Bjurtjärn, Lilla tjärnar Drakens gårdsnamn Dalkarlen sjö
Bispberg gruvort *Bjurtjärnarna tjärnar Duvas gårdsnamn Dalkarl-gatan väg.
Bispberg gruvfält *Bjurtjärn tjärn Eckes gårdsnamn Dalkarl-myren åkrar, ortn.
Bispberg gruvort Björkan sjö Elvars gårdsnamn Dalkarls gatan dalgång
Bispberg gruva Björkan sjö Embjörs by Dalkarlgatan väg
Bispberg gruvort Björken sjö Enbacka gårdsnamn Dalkarlmyran del av ägor
Bispberg gruvfält Björkan sjö Erik-Hans gårdsnamn Dalkarlmyran del av ägor
Bispberg gruvort Björkan sjö Esaias gårdsnamn Dalkarlmyran del av ägor
Bispberg gruvort Björkan sjö Esaies gd Dalkarls-grinden grind
Bispberg gruvort Björkbäcken bäck Finnes fäbodar Dalkarls-vreten åker, ortn.
Bispberg gruvort Björkkalven sjö Finnfäbodarna Saknas Dalkarlsvägen åkerväg, landsväg
Bispberg gruvort Björkkalven tjärn Finn-fäbodarna fäbodar Dalkarl-tomten åker, ortn.
Bispberg gruvsamhälle *Björkärreröset gränsmärke Finn-fäbodarna fäbodar Dalkarl-tomten åker, ortn.
Bispberg gruvfält *Björnholsbotten Saknas Fiskars gårdsnamn Dalkarl-vreten åker, ortn.
Bispberg gruvort Björnhålet terräng Fiskars gd Dalsbyberget berg
Bispberg gruva *Björnshyttegruvan järngruva /Se Fiskbäcken torp Dalsbysjön sjö
Bispberg? Saknas Björshyttesjön sjö Fjärsmans gårdsnamn Dammsjön sjö
Bispberg gruva Björshyttsjön sjö Funkens gårdsnamn Djupdalen djup sänka
Bispberg gruva Bladtjärnen tjärn Fågelns gd Dunkåsberget berg
Bispberg gruvsamhälle /Se *Blidtjärnen(?) tjärn Fågelns gd Dälj-backen däld? ortn.
Bispberg gruvsamhälle /Se *Blytjärnen?(Blidtjärnen?) tjärn Fågels gårdsnamn Eckes klintar topp
Bispberg gruvfält *Blåhättan förr järngruva /Se Fäktens gårdsnamn Elvers odling? ortn.
Bispberg järngruva Blåsbacken ägomark Fäkt(us) gd Elvers källa källa
Bispberg gruvfält Bockgruvan gruva Gabriels gårdsnamn Elvers-tomten åker, ortn.
Bispberg samh. /Se Bredmossen, Lilla myr Gessån by Elvers täkt åker?
Björhålet torp /Se Bredmossen, Stora myr Lilla Gessån del av by Elvers-täkt åker, ortn.
Björnbo gård *Brorsgruvan gruva Gess-ån by Enskogen hagmark
Björnbo gd o. by /Se Bäckängsberget berg Gruvriset by Erkers täkt skogsmark
Björs gd /Se *Carlsgången Saknas Gruv-riset by Esaies-tomten åker
Björshyttan torp Cicilias källa källa Grönåsen torp Fallgruvan gruva
Björshyttan by /Se Dalkarlen sjö Gussoms bo torp Finnfall-bäcken bäck, ortn.
Bofastbo Saknas Dalkarlen sjö Gäddens gårdsnamn Finsta malmvägen Saknas
Bondfallet torp /Se Dalkarlen sjö Göran-Ols gårdsnamn Fjärdingsstolp-skogen odling, ortn.
*Bro gård Dalkarlen sjö /Se Göras gårdsnamn Forsbacka schakt
*Bro gård Dalkarlen sjö /Se Göstas gårdsnamn Funkänget äga
Broddens torp /Se *Dalkarlsgruvan järngruva /Se Göstas fäbodar Saknas Furubacken höjd
Broddens gruvor, se Broddens torp Dalkarlsiön sjö Hanans gårdsnamn Furubergsgruvan gruva
Broddtorpen, se Broddens tp Dalkarlssjön sjö Hanans gårdsnamn Furudalen dalgång
Brotorpet gd /Se Dalkarlsberget berg /Se Han-gården gd Furudalsbron bro
*Budstöparbo förr by Dalsbyberget berg Hanses gårdsnamn Fågelmors vilsten flyttblock
Buller tp /Se Dalsbysjön sjö Hanses gårdsnamn Fä-bäcken bäck
Buss gd /Se Dalsbyåkern Saknas Hases gårdsnamn Fä-gatan väg
Carls gd /Se Dalshyttan ödelagd hytta /Se Hases gårdsnamn Gammalänget ägor
Dahlins gd /Se *Dammsjön sjö Heden, se Yttre Heden, Övre Heden Saknas Garp-sjön tjärn
Dahlins gd /Se Dammsjön tjärn Heden, Yttre Saknas Garp-täkten åker
Dalkarlsbo f.d. kronotorp /Se Djupdalen dalgång Hedens Yttre bandel, se 62, 63 Heden Yttre Saknas Gat-fallet kalhygge, ortn.
Dalkarlshyttan ödelagd hytta Djupet, Lilla vik Hässjeriset fäbodar Gat-kilen äng? ortn.
*Dalkarlshyttan ödelagd hytta Djupet, Stora del av Stora Norn Hässje-riset fäbodar Gesssan sjö
Dalkarlshyttan f.d. hytta /Se Embjörnssjön del av gruvsjön Ingeborgs gårdsnamn Gessan sjö
Dalkarlsnäs by Eltermyran myr Ingeborgs gd Gessvreten ägor
Dalkarlsnäs by /Se Fallgruvan järngruva /Se Jans gårdsnamn Gess-ån å, ortn.
Dalkarlsnäs by /Se Fiskbäcken bäck Jon-Petters gårdsnamn Gess-ån å
Dalkarlsnäs by /Se Fiskbäcksån å Jönshyttan by Gess-änget utägor
Dalsby fjärding Saknas Fjärsman tjärn Kalles gårdsnamn Gess-änget åker, ortn.
Dalsby fjärding del av sn Flakudden udde Kammars gårdsnamn Glad-mossen mosse, ortn.
Dalby fjärding del av sn Flymossen myr Kammars gd Gloten, Stora sjö
Dalby fjärding Saknas Fläskkärret kärr Kapla-gården gd Glotklack berg
Dalby fjärding Saknas *Fredriksgången Saknas Kaplans gd Glot-ån å
Dalsby fjärding del av sn Funebergs gruva gruva Karl-Mats gårdsnamn Glot-ön ö
*Dalsby kapell förr kapell /Se Furuberget berg Karls gårdsnamn Grannas-tomt åker, ortn.
*Dalsbyhyttan hytta *Fäboberget berg Karls gårdsnamn Gruvrisvretarne åkrar
Dalsbyn by *Fäboberget berg Karlsgårdarna by Gruvsjön sjö
Dalsbyn by *Fäboberget berg Kers gd Gräsbergs klack berg
?Dalsbyn by *Fäbobergs fäbodar fäbodar Klacken by Gräsgruvan gruva
Dalsbyn by Fäbodtjärnen tjärn Klack-fäbodarna Saknas Gräsnäs ägor
Dalsbyn by *Fägsbacka bro Saknas Knutsbo by Gräsnäs-dalarna dälder
Dals fjärding Saknas *Fäleberg höjd? Knutsbo fäbodar Saknas Gräs-näset udde
Dals fjärding Saknas Geesåhsiön sjö Kolarbo by Gräsnäs gata väg
Dalsby fjärding nu landsförsamling Gessan sjö Kols gårdsnamn Gräsnäs-skuggdalen däld
*Dalshyttan ödelagd hytta Gessan sjö Kols gårdsnamn Grön udden ägor
*Dalshyttan nedlagd hytta Gessan sjö Kols gårdsnamn Gunillas damm tjärn
Drak gd /Se Gessan sjö Kol-änget gd Gädd-tjärn sjö
Drakes gd /Se Gessan sjö Koppes gårdsnamn Gäddtjärns berget berg
Duves gd /Se Gessan sjö Koppjons by Gärdet äga
Elfaldahlska gården förr gammal hantverksgård, nu gammelgård Gessan sjö Kringelbo fäbodar Saknas Gärdet åker
Elvers f.d. gd /Se Gessan sjö /Se Kullsveden by Gärd-skogen skogsparti, ortn.
Embjörs gård /Se Gessån å Kur- och Lomtorpen, se 1 Lomtorpet Saknas Hagbacks-gatan väg, ortn.
Embjörs tp /Se Gessån å Kyrk-värdens gårdsnamn Hag-brunn vattensamling, ortn.
Erikhans gd /Se Giersen sjö Kålänget by Hag-vreten åker, ortn.
Erikols gd /Se Gierson å Kämpens gårdsnamn Hag-åkern åker, ortn.
Fahlholms gd /Se Giersån å Laggarbo torp Hampgärdet ägor
Fektens gd /Se Giässen Siön Saknas Lasses gårdsnamn Hampgärdsbacken landsvägsbacke
Fiskars gd /Se Giässåhn Saknas Lasses gårdsnamn Hampåkern ägor
Fjärsmans gd /Se Girsån å Lerviken by Hampåkers-tomten åker, ortn.
Fogels gd /Se *Gisåholmen holme Likstes gårdsnamn Han-riset hage? ortn.
Fribergs gd /Se Gloten, Stora sjö Lisbet, se Liss- Pers Saknas (Hanses) Björken plats där björk stått
Frids gd /Se Stora Gloten sjö Liss - Pers gårdsnamn Han-tomten åker? ortn.
Funk-Anderses gd /Se Gloten sjö Litens-Ols gårdsnamn Han-åsvreten åker, ortn.
Funkens gd /Se Gloten, St. sjö Litens-Piggens gårdsnamn Hed dalen sänka
*Fägsbacken gårdar Gloten, Stora sjö Livens gårdsnamn Hedgrinds-sveden f.d. åker
Gesséns gd /Se Gloten, Stora sjö /Se Lodstöparbo fäbodar Hedvreten ägor
?Gessån by Glotklack berg Lomtorpet Saknas Helgemans gruva schakt
Gessån by /Se Glotklack berg Lomtorpet torp Herrgårds hage park
*Gimshyttan Saknas Glotklack berg Lorthålet Saknas Herråkern ägor
Glads f.d. gd /Se Gregersklack berg Lövens gårdsnamn Hjärp-sjön tjärn, ortn.
Grotbo fäbodställe /Se Grusnäset ägomark Lövås gårdsnamn Hjärp-sveden åker, ortn.
Gruvriset by Gruvsjön sjö Magsta gårdsnamn Hjärp-tomten åker? ortn.
*Gräsån by Gruvsjön sjö Marken torp Hjärp-täkten åker, ortn.
Grönåsen tp /Se Gruvsjön sjö Matses gårdsnamn Hjärp-täkten åker, ortn.
Gussormsbo tp /Se Gråön ö Matses gd Håarna sjöar
Göran Ols gd /Se *Gräddtjärnen(?) tjärn Mats-Görs gårdsnamn Hålldamms myran myr
Göras tp /Se Gräsbergsklack berg Matshyttan torp Hån, Lilla sjö
Göstas gd /Se Gräsgruvan gruva Mats-Lars gårdsnamn Hån, Stora sjö
Hagströms gd /Se *Grönhättan förr järngruva /Se Mattias gd Hån sjö
Haglunds del av gård /Se Grönåsberget berg Mellanbergsänget by Hå-ån å
Halvöres gd /Se Grönbergsäng skogsmark Mellanbergs-änget gd Jans tjärne tjärn
Hans Ols gd /Se Grönudden udde Modigs gårdsnamn Saknas Saknas
Hases gd /Se Grönåsen skogsmark med ägomarker Mutfallet torp Järp-sjön mosse
Heden, Yttre o. Övre byar Gudormshytte Damsiön sjö Myrtjärns torp Jönshytte viken vik
*Hembro, se Nybro Saknas Gunillas damm tjärn Måns gårdsnamn Jönshytteån å
Hindriks gd /Se Gussarvshyttesjön sjö Månsbo fäbodar Saknas Kamas-vreten åker, ortn.
Hindriks gd /Se Gäddsjön tjärn Mårs gårdsnamn Kamman sjö
Holmbo gd /Se Gäddsjön tjärn Mårses gårdsnamn Kammar-odling åker
*H--mbroo gård? ?Gäddtjärn tjärn Mårtens gårdsnamn Kammar-vreten åker
*Ilainsarv täkt Gäddtjärnen, Lilla tjärn Mårtens fäbodar Saknas Kapell-backen åker? ortn.
*Iliansarvet jordlägenhet Gäddtjärnen, Stora tjärn Mårtensgård by Kapell-bäcken bäck? ortn.
Ingeborgs gd /Se Göresudden udde Nedre Stubbersbo by Kappla-vreten åker, ortn.
Jan-Olovs tp /Se Halldammen vik Nisshyttan järnbruk, nu kronpark Karl-Mats-tomten åker, ortn.
Jans gd /Se Halldammsbäcken bäck Nisshyttan by Kattfötterna smågruvor
Jersbergs tp /Se Halldammsmyran myr Nordåker by Kilen odling, ortn.
Jones gd /Se Holmen holme Nybons gårdsnamn Killingholmen holme
Jungelins gd /Se *Holn kvarn kvarn Nygårds gårdsnamn Klacksjön sjö
Jönses tp /Se Hyttbäcken bäck Nämnsbo by Klack-täkten hagmark
Jönshyttan by Hyttdammen sjö Nämnsbo herrgård gårdsnamn Klackvägen väg
Jönshyttan by hålen sjö Näset torp Klack-åsvreten åker? ortn.
Jönshyttan by Håmyran myr Olles gårdsnamn Klockar-Malins hål grop
Jönshyttan by /Se Lilla Hån sjö Ovangårdarne Saknas Knapp-tjärn tjärn, ortn.
Jönshyttan by Hån, Lilla tjärn Ovangårdarna by Knovelberget berg
Jönshyttan by Stora Hån sjö Pelles gårdsnamn Kolningsdalen dalgång
Jönshyttan by Hån, Stora sjö Pelles gårdsnamn Kolmåsbackarna backsluttningar
Jönshyttan by Hån, Stora sjö Per-Hans fäbodar Saknas Kolnäset äga
Jönshyttan by Hån sjö /Se Per-Hans- gårdarna byklase Kolnäset ägor
Jönshyttan by Hässjerismossen mosse Petters gårdsnamn Komministern schakt
Jönshyttan by Hässlingsmyran myr Plitens gårdsnamn Konjan ägor
Jönshyttan by Hästmyran myr Plitens gårdsnamn Konja(?) ägor
Jönshyttan beb. Högberget berg Plockarfars tomt, se 35 Ovangårdarne Saknas Konja(?) ägor
*Jonshyttan Saknas *Högbotten Saknas Pungmakarbo by Konståkersgruvan gruva
Jönshyttan by /Se *Isolles torp? Pungmakar-bo by Kopa ägor
Jönshyttan by /Se Jesansiön sjö Påls gårdsnamn Koppargruvan gruva
Jönshyttan by /Se Justersiön sjö Risehytt gårdsnamn Kopp-vreten äga
*Kallmebo Saknas Justersiön sjö Rutbo by Kopskogen skog
*Kallmebo Saknas JusTiern sjö Rybonäs gårdsnamn Korpbacken hage
Knippils tp /Se Justran sjö Råstens gårdsnamn Korpbacken hage
Knutsbo by Järpmyran myr Samuels gårdsnamn Korpbacken hage
Kolarbo gd Jätteklacken bergstopp Sers gårdsnamn Korpmjälgen tvärdal
Kolarbo by /Se Jätteklacken bergtopp /Se Sigges gårdsnamn Kors-vägarna vägkorsning, ortn.
Kols gd /Se Jätthålet grotta /Se Simes gårdsnamn Kringelnäset äga
Kols gd /Se Halfoen sjö Sinders gd Kringel-näset udde, ortn.
Kopp gd /Se Kamman sjö Sinder(n)s torp Kringsjöbäcken bäck
Koppes gd /Se Kamman tjärn Sjungars gårdsnamn Kringsjön tjärn
Korp gd /Se Kavelbromossen myr Sjöbergens gårdsnamn Kring-sjön tjärn
*Kullatorps »bodeland» Killingholmen holme Sjöns gårdsnamn Kråkbotten kolbotten
*Kullatorp »bodeland» Klacken berg Sjörs gårdsnamn Kråknäset ägor
Kur f.d. gd /Se ?Klacksjön sjö Skjutarns gårdsnamn Kråk-tjärn. tjärn, ortn.
Kur f.d. tp /Se Klacksjön sjö Skjutarns gårdsnamn Krögar-gården åker, ortn.
Kurtorpet gd /Se Knapptjärnen tjärn Slätberget torp Kufsen tjärn
Laggarbo gård Knapptjärnen tjärn Slät-berget torp Kufs-mossen mosse
Lenas tp /Se Knapptjärnen tjärn Slätberget Saknas Kullern landsvägsbacke
Lernbergs gd /Se *Knopptjärnen? tjärn Slättbergstorp, se 1 Slätberget Saknas Kulleråkern ägor
Lerviken by Knovelberget berg Snickarns gårdsnamn Kullsved-källan källa, ortn.
Lerviken by /Se Korpberget berg Snickars gårdsnamn Kullsved-myren myr? ortn.
Lill-Olles f.d. gd /Se Kringsjöbäcken bäck Stakes gårdsnamn Kullsveds brunn +hälsokälla
Lindgrens tp /Se Kringsjön tjärn Stenslund gårdsnamn Kungen höjd
Linds gd /Se Kringsjön sjö Stigares gd Kvarnfallet vattenfall
Lissels f.d. gd /Se Kringsjön tjärn Stinas gårdsnamn Kålgården trädgårdstäppa
Lodjurs gd /Se Kronstenen råmärke Stolp-änget gd, ortn. Kålgårdsdälden däld
Lodstöparbo beb. Kronänget terräng Stubbersbo, se Övre Stubbersbo, Nedre Stubbersbo byar Königshytte kyrkvägen väg
Lodstöparbo fäbodar /Se Kråkbäcken bäck Svarttjärns fäbodar Saknas Lad-berget berg, ortn.
Lodstöparbo fäbodar /Se Kråkbäcken bäck Tallbons gd Ladufallet skogsmark
Lodstöparbo fäbodar /Se *Kråktjärn, St. tjärn Tingsvallen by Ladugårdstäkten ägor
Lomtorpet gd /Se Kråktjärnen, Lilla tjärn Tings-vallen by Ladu-slätten skogsområde, ortn.
Lundins gd /Se Kråktjärnen, Stora tjärn Tomas gd, ortn. Laggarbo-havet sjö
Lång gd /Se *Kråkvindsbotten Saknas Tommus gårdsnamn Laktjärn tjärn
Löfgrens gd /Se Kufsen tjärn Tommus gd Lapp-holmen jordhöjd, ortn.
Maggsta by /Se *Kulleholmen holme Tommusens gårdsnamn Lappkällan brunn
Magsta gård *Kulleholmen holme Tommusens gårdsnamn Lappkällan källa
Marken by Kungen skogsmark, berg? Tommus fäbodar Saknas Lapp-källan källa, ortn.
Marken by Kur-Olles skogsmark Travarns gd Larsbohagen hage och stenbrott
Marken gård *Kärrgruveröset gränsmärke Trädgårds gårdsnamn Lars-Britas täppa äga
Marken by /Se Ladtiern tjärn Trädgårds gårdsnamn Lars täkt ägor
Marken by /Se Ladtjärnen tjärn Tur-Jans torp Lars-täkten ägor, ortn.
Masmästarns, se Zetterstens gd Ladtjärnsberget berg Täktlandet Saknas Larstäkt-grinden grind
Mattses gd /Se Laggarbo ägomark Täktlandet by Lasse tomt åker, ortn.
Mattsons gd /Se *Laggarboberget berg Täktlandet torp Lenhålen moras
Mjölnarbo f.d. kronotorp /Se *Laggarbosjön sjö Uggelbo by Ler-gropen grop, ortn.
Myggtjärn tp /Se Laggarbosjön sjö Vaskers gårdsnamn Lergrops-såkern åker, ortn.
Myggtjärnstorp, se Myggtjärn tp Laggarbosjön sjö Viken torp Lertjärn sjö
Månsbo f.d. skogstorp /Se Laktjärn tjärn Viken by Ler-tjärn tjärn, ortn.
Månstäkt tp /Se Lasses hage Saknas Vålängarna Saknas Lertjärnshagen hage
Mårs gd /Se Lertjärn tjärn Vålängarna by Lidins myra myr
Nisshyttan förr järnbruk, nu kronpark Lertjärnen tjärn Vålängs fäbodar Saknas Lilla Daniels ägor
Nisshyttan gård Lerviken sjö Yttre Heden by Lill-åkern ägor
Nisshyttan gård *Lillgruvan Saknas Ängarna by Lill-ängarna ägor
Nisshyttan järnbruk, nu kronpark Linsjön tjärn Ängsberg gårdsnamn Limudden udde
Nisshyttan nu kronpark Lissel-Daniels ägomark Övre Heden by Lissel-ängarna åkrar
Nisshyttan +järnbruk, nu kronpark Lissel-Olles sjö sjö /Se Övre Stubbersbo by Lisselängarna åker?
Nisshyttan förr järnbruk Lissklacken del av Bispbergs klack   Liss-klacken del av Bispbergsklack
Nisshyttan järnbruk, nu kronpark /Se Ljustern sjö   Lisspers däldan stenras
Nisshyttan gd /Se Ljustern sjö   Lisstäkten äga
Nisshytte bruks gård f.d. gd /Se Ljustern sjö   Lisstäkten äga
Nisshytte masugn masugn Ljustern sjö   Liss-täkten åker, ortn.
*Nordalshyttan Saknas Ljustern sjö   Ljustern sjö
Nordåker by Ljustern sjö   Ljusterån å
Nordåker by *Ljustjärn tjärn   Ljustjärn tjärn
Normans gd /Se Ljustern sjö   Ljus-tjärn tjärn, ortn.
Nybons gd /Se Ljustern sjö /Se   Loken vattensamling, ortn.
*Nybro gård Ljustern sjö   Lok-tjärn ägor
*Nybro Saknas Ljustern sjö   Lomtjärn tjärn
Nygårds gd /Se Ljustern sjö   Lom-tjärn tjärn, ortn.
+Nämningsmansbo beb. Ljustern sjö   Lomtorpsviken vik
Nämnsbo by /Se Ljusterån å   Lumpus botten kolbotten
Nämnsbo by ?Ljusterån å   Lyckan äga
Näset tp /Se Ljusterån å   Långberget del av klack
Ovangårdarna by /Se Ljusterån å   Långbergsvägen väg
Pelles gd /Se Ljusterån å   Långbjörken ägor
Petters gd /Se *Ljustersjöarna sjöar   Långdansen äga
Piggens gd /Se Ljusterån å   Länsman tjärn
Piggtorpet gd /Se *Ljusteråsbro bro /Se   Lönn-dalen slåtteräng, ortn.
Plitens gd /Se Ljustjärn(arna) tjärn(ar)   Lördags udden udde
Plitens gd /Se *Ljustjärnen tjärn   Löv-änget åker, ortn.
Plits gd /Se Ljustjärnen tjärn   Mar-granen plats , ortn.
Pungmakarbo by Ljustjärnen, Lilla Saknas   Marjos täkt åker, ortn.
Pungmakarbo by /Se Ljustjärnen, Stora tjärn   Massa-vreten åker, ortn.
Påls gd /Se Lokan tjärn   Matslarsbackarna slåtterbacke
Ramenii myra f.d. gd /Se Loken tjärn   Matslars dälda slåtterbacke
*Rennehyttan f. hytta *Lomsten gränsmärke(f.d.)   Mellan-backen åkrar, ortn.
Rysstäkten tp /Se *Lomsten Saknas   Mellanback-udden åker? ortn.
Ryttartäkten tp /Se Lomtjärn tjärn   Mellanklacken del av klack
Rådmans gd /Se *Lomtjärnen? tjärn   Mats täppa slogtäkt
Samils gd /Se Lomtjärnen tjärn   Mjälgbacken slåtterbacke
+Seffershyttan beb. Lomtjärnsmyran myr   Mjälgen dalgång
*Siggesbo Saknas Långberget berg   Mjälgen däld
Sigges gd /Se Långsjön tjärn   Mjälg-vreten åker, ortn.
Simes gd /Se *Långsjön sjö   Mjälg-åkern ägor
*Simshytta Saknas /Se *Långsjön Saknas   Mjälgåkern ägor
Sjungars gd /Se Långsjön sjö   Morgruvan gruva
Sjöbergs gd /Se Matsbosjön sjö   Mullbacken beteshage
Sjögrens tp /Se Långtjärnen tjärn   Mullbacken beteshage
Skommars gd /Se Länsman tjärn   Mullbacksdalen tvärdal
+Skvallerbäcken beb. *Matshyttegruvan gruva   Mullvreten äga
*Smedsbo förr by *Mehell råmärke   Mull-vreten åker, ortn.
*Smedbo gård Mellanklacken Saknas   Mummel-sveden skogsområde, ortn.
*Smedsbo gård Messmörstenen sten   Murmelsveden röjning
*Smedsbo gård /Se Mintien sjö   Myggtjärns änget ägor
*Smetsbo gård Morgruvan järngruva /Se   Myrgatan väg
Snickarns gårdsnamn Myggtjärnen tjärn   Myrgatan ägor
Stakes gd /Se Myrtjärnen tjärn   Myr-tjärn tjärn
Stoltens f.d. tp /Se Myrtjärnssjön sjö   Myrtjärnssjön sjö
Stubbersbo, Nedre el. Övre byar Måstjärnen tjärn   Myrängs-gatan väg, ortn.
Stubbersbo, Nedre o. Övre byar Mörkön udde   Måns äga
Stubbersbo by /Se Mörkön ö /Se   Måns-Anders-vret. åker? ortn.
Sundells gd /Se Naren sjö   Månsbo +silverhytta
Sågen by /Se Naren lacus, se Norn, Stora sjö   Måns-Anderses skogsmark
Säter gård /Se Nesjön sjö /Se   Mårtens vret. åker? ortn.
Sätersbygge fjärding Saknas Nisshyttan förr järnbruk, nu kronpark /Se   Mörkön ö
Uggelbo by *Nisshytte gruva gruva   Mörk-ön näs, ortn.
Tall gd /Se *Noru sjö   Nisshytte dammen sjö
Tillings f.d. gd /Se Norn, Stora sjö   Nordalen dalgång
Tommes tp /Se Stora Norn sjö   Norddalen dal
Tommes gd /Se Norn, Stora sjö   Norddalsbackarna dalsidor
Tullings, se Tillings f.d. gd Norn, Stora sjö   Norddalsbackarna landsvägsbackar
Tur Svens tp /Se Norn, Stora sjö   Norddalsbron bro
+Täktlanda gård St. Norn sjö   Norddalsvägen väg
Täktlandet gdr /Se Norn, Stora sjö   Norddalsvägen väg
Täktlnadsgården gd /Se Norn, Stora sjö   Norddalsvägen väg
Uggelbo by Norn, Stora sjö   Nordåkers hällarna del av Dalsbyberget
Uggelbo by Norn, St. sjö   Norn, Stora sjö
*Utanbo gård Stora Norn sjö   Norn sjö
+Utanåker beb. Norn, Stora sjö   Norn-landet strand, ortn.
*Utanåker gård Norn, Stora sjö   Norn-sjön sjö
Valéns gd /Se Norn, Stora sjö   Nyänget beteshage
*Widtgården by Norn sjö /Se   Näsbackarna dalgång
Viken gd /Se Norn, Stora sjö /Se   Näsåkern äga
Vålängarna by *Nornsgruvan förr järngruva /Se   Näs-åkern åker, ortn.
Vålängarna by /Se Notudden udde   Näsåkers pussarna fördämning
Vålängarna by /Se Notudden halvö   Olles-dal(en) däld, ortn.
*Yliansarv, se *Iliansarv Saknas Nåren, se St. Norn Saknas   Olles-dälden däld, ortn.
Zetterstens gd /Se Nåren.., se Norn, Stora sjö   Olles gata väg
Åsgårdarna friluftsmuseum /Se Nåren sjö   Olles gata väg, ortn.
+Ängsåkers (Ängesåkern) beb. Nåren sjö   Olles- gatan väg
Öhmans gd /Se Nåren sjö   Olles hage hage, ortn.
Östlunds gd /Se Nåren lacus sjö   Olles hagvret åker
  Nårension sjö   Olles holme holme
  Nårens siöö sjö   Olles-näset udde, ortn.
  Näset strandområde   Olles Näs-åkern åker
  Näset udde   Ormberget skogsmark
  Ormberget berg   Ovangårds hällarna del av Dalsbyberget
  Orrholmarna öar   Ovangårds källan källa
  Oxbacksberget berg   Pastor-hagen hage, ortn.
  Oxebergh berg   Pastor-myren myr, ortn.
  Pundberget berg   Pastor-änget skogsområde, ortn.
  Pungan sjö   Pers botten kolbotten
  Pungaren sjö   Petronellas källa hälsokälla
  Pungaren tjärn   Pinik-täkten åker
  *Pungtjärnen tjärn   Pink-täkten åker, ortn.
  Putten tjärn   Portgärdsvägen väg
  Rasjön sjö   Prästgruvan schakt
  Rassbosiön sjö   Pungberget berg
  Risshyttesjön, Nedre sjö   Pungmakarbo täkten ägor
  Nedre Risshyttesjön sjö   Putten tjärn
  Risshyttesjön, Nedre sjö   Putten tjärn, ortn.
  Risshyttesjön sjö   Ramenii myra sank mark
  Risshyttesjön, Nedre sjö   Ras-änget hage, ortn.
  Nedre Risshyttesjön sjö /Se   Rasängs-grinden grind, ortn.
  Risshyttesjön, Nedre sjö /Se   Ris-hagen slåtteräng, ortn.
  *Rudtjärn tjärn   Risshytte - nedre - sjön sjö
  Rudtjärnen tjärn   Rostgroparna gropar
  Rudtjärnen tjärn   Rudtjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn   Rumpänget ägor
  Rybonästjärnen tjärn   Rump-änget åker, ortn.
  Rysstäkt täkt   Rump-änget åker, ortn.
  *Råkärrsbäcken bäck   Ryttarn ås
  Råstenskullen kulle   Råcksveddalen dalgång
  Råtiärnan tjärn   Rågfallet skogsmark
  ?Råtjärn sjö   Råg sveden äga
  Råtjärn tjärn   Rågsveden ägor
  Råtjärn sjö   Rågsveden ägor
  *Råtjärnarna tjärnar   Råg-sveden åker, ortn.
  Råtråtiärnan tjärn   Rågsvedkullen landsvägsbacke
  *Råtråtjärn tjärn   Råmhåls-mossen mosse, ortn.
  Rödbäckmyran myr   Rå-mossen mosse, ortn.
  Römyran myr   Råstens-kullern kulle
  *Rönntjärnen? tjärn   Råstens-vreten åker, ortn.
  Sandåsmyran myr   Råtjärn sjö
  sarsiön sjö   Rå-tjärn tjärn, ortn.
  Sax-a, se saxen sjö   Råtjärnsdalen sänka
  *Saxe-källa Saknas   Rödbäck-myrorna myrar
  *Saxe-källa Saknas /Se   Rödningsvretarne åkrar
  Saxen sjö   Rönnbacken ägor
  Saxen sjö   Rönningen äga
  Saxen sjö   Rönningen åkrar, ortn.
  Saxen sjö   Rönning-vretarna åkrar, ortn.
  Saxen sjö   Sandkullrarna sandåsar
  Saxen sjö   Sandvreten äga
  ?Saxen sjö   Sand-vreten åker, ortn.
  Saxen sjö   Saxen sjö
  Saxen sjö   Saxen sjö, ortn.
  Saxen sjö   Sax-sundet sund
  Saxen sjö   Sers-dalen slåtteräng, ortn.
  Saxen sjö   Sers sjö sjö, ortn.
  Saxen sjö   Sers-täkten åkrar, ortn.
  *Saxesiö Rööset gränsrös   Sers-åsvret åker, ortn.
  Saxe Steen gränssten   Sers-änget åker, ortn.
  *Saxesten gränsmärke   Silvergruvan gruva
  *Saxesten Saknas   Simes hage ägor
  *Saxesund sund   Simshyttebäcken bäck
  Saxsiön, se Saxen Saknas   Simshyttesjön sjö
  Sax-sundet sund /Se   Sjö-hagen hage? ortn.
  Saxsundet sund   Sjö-änget hagmark, ortn.
  *Saxtjärnen tjärn   Skallberget berg
  Saxviken vik   Skall-berget berg, ortn.
  *Silvbergsgruvan förr järngruva /Se   Skall-berget berg, ortn.
  Silverudden holme /Se   Skarp-täkten slåtteräng, ortn.
  Simshyttbäcken bäck   Skarp-änget åker, ortn.
  Simshyttesjön sjö /Se   Skinnar-biten åker? ortn.
  Singpussbäcken bäck   Skinnar-tegen åker? ortn.
  Singpussbäcken bäck   Skjutarkröken krök
  *Sjöbacke förr koppargruva /Se   Skogs-kilen åker? ortn.
  Sjön, Lilla tjärn   Skräpmyrorna myrar
  Skallberget berg   Skvaller-bäcken bäck, ortn.
  *Skyttgruvan förr järngruva /Se   Skånan sjö
  *Skyttgruvan förr koppargruva /Se   Slog-berget berg, ortn.
  Skånan, Lilla sjö   Slogbergshällarna berg
  Skånarna sjöar /Se   Slog-änget åker, ortn.
  *Skånberget berg   Slät-berget berg
  *Skänberg Saknas   Slätbergs-vreten åker, ortn.
  Skånberget berg   Snickar däldan stenras
  *Skärtjärn tjärn   Sofia gruva gruva
  Slätberget berg med ägomark   Solvarbo-bjurtjärn tjärn
  *Smedjebotten gruva   Solvarbobjurtjärn Saknas
  Småsjöarna sjöar, sockenallmänning   Sotfallet ägor
  Snårmossen myr   Spikholmen holme
  Solvarbobjurtjärn tjärn /Se   Stadsvägen väg
  Solvarbo-Byrtjärnen tjärn   Stadsåsen berg
  Solvarbo-Byrtjärnen tjärn   Steffenburgs gruva gruva
  *Spaken sjö   Steglen +avrättsplats
  Stadsåsen berg   Sten-bro bro, ortn.
  *Stora Gruvstugubotten gruva   Stollgruvan gruva
  *Stora Täkten Saknas /Se   Stora- Saknas
  Storholmen udde   Stora lindan ägor
  Storklacken del av Brispbergs klack   Storgruvan gruva
  *Stormokällan f.d. källa   Storgruvan gruva
  Stormossen myr   Storklacken del av Bispbergs klack
  *Storsjön sjö   Storkällan källa
  Storåkersberget berg   Storsvedpussen göl
  Storön ö   Stor-vreten åker, ortn.
  Stretberget berg   Storåkern ägor
  *Stångtjärnen tjärn   Storåkern ägor
  *Stångtjärnen tjärn   Storåkern ägor
  Stångtjärnen tjärn   Storåkersberget berg
  Stångtjärnen tjärn   Storängarna betesmark
  Ställtjärn(arna) tjärn(ar)   Stubbsveden ägor
  *Ställtjärnen tjärn (dubbeltjärn)   Stubb-vreten åker, ortn.
  Ställtjärnen, Lilla tjärn   Stångtjärn tjärn
  Ställtjärnen, Stora tjärn   Ställ-tjärn tjärn
  *Ställtjärnerå gränsmärke   Ställ-tjärn tjärn, ortn.
  Slöten Saknas   Suckarnas allé dalgång
  Sundet myr   Svadet slåtteräng
  Svartpussen tjärn   Svarta fallet slogtäkt
  Svartputten tjärn   Svartenbacken ägor
  Svarttjärn sjö   Svartenbacken ägor
  Svarttjärnen tjärn   Svarternbacksbackarna slåtterbackar
  Svarttjärnen tjärn   Svarten-myrorna myrar
  Svartån å   Svartmyran ägor
  Svartån bäck   Svart-myrarna myrområde, ortn.
  *Svedjeröset gränsmärke   Svartmyrarna myrar
  Sågholmen ö   Svartmyrarna myrar
  Sågholmen ö /Se   Svart-putten tjärn, ortn.
  *Sångtjärnen tjärn   Svarttjärn sjö
  Säterbjurtjärn tjärn /Se   Synänget ägor
  Säter-Byrtjärnen tjärn   Synänget ägor
  Säterpicken minnessten?   Synänget ägor
  *Sätersån å   Synängsdalen dalgång
  Sävtjärnen tjärn   Sågholmen ö
  *Sävstjärnsmyren myr   Sågvallen landremsa
  Tallriksholmen holme   Säterbjurtjärn tjärn
  Tallriksholmen holme /Se   Säterbjurtjärn Saknas
  Tommesmyran myr   Säter brändan skogsmark
  *Torrholsbotten gruva /Se   Säterdalen dalgång
  Traskänget sankt område /Se   Sävstjärn sjö
  Traskänget åker /Se   Sävs-tjärn tjärn, ortn.
  Trefaldighetskälla källa   Sörbacksdalen dalgång
  *Trehörningen sjö   Sör-dalen dälder, ortn.
  Trosbo skogsglänta   Tackdalen slåtteränge
  *Trångruvan förr järngruva /Se   Tackdalsdälden däld
  Trädgårdsudden udde   Tallbo-flyet åker, ortn.
  Tur-Jans klack skogsmark   Tallbo Fäbäcken äng?
  Täktlandssjöarna tjärnar   Tallrikholmen holme
  Ulftjärn, Östra tjärn   Tallriksholmen holme
  Ulftjärn, V tjärn   Tegberget berg
  *Ulftjärnshällen gränsmärke   Tingsvalls skogen del av Dalsbyberget
  *Ulleholmen holme   Tjuvens väg skogsväg
  *Ulrikasgången Saknas /Se   Tommus storåker äga
  *Ulvtjärnen tjärn   Tomtar-ängarna åkrar, ortn.
  Ulvtjärnen, Västra tjärn   Torkstugu-dalen däld, ortn.
  Ö. Ulvtjärnen tjärn   Trask- se Träsk- ortn.
  *Ulvtjärnerå gränsmärke   Trodalen dalgång
  Vargmossen, Lilla myr   Trodalen däld
  Vargmossen, Lilla mosse   Trodalen däld
  Vargmossen, Stora myr   Trodalsbron åbro
  Vaskmossen mosse   Trodalsvägen kärrväg
  Vettarklacken del av Brisbergs klack /Se   Trodalsbackarna slåtterbackar
  Vetteklacken del av Bispbergs klack   Trädesåkern äga
  Vetteklacken bergtopp /Se   Trädes-änget åker, ortn.
  ytter siön sjö   Trädgårds-täpporna åker, ortn.
  *Yttersjön sjö   Trädgårdsåkern ägor
  *Yttersjön (*Yttre sjön) sjö   Trädgårdsåkern ägor
  Yxtjärnarna tjärnar   Trädgårdsåkern ägor
  Yxtjärnen, Lilla tjärn   Träsk-ängarna åkrar, ortn.
  Yxtjärnen, Stora sjö   Träsk-ängarna åkerområde, ortn.
  Yxtjärnsmossen myr   Träsk-änget åker, ortn.
  *Åhlwiks-backa (   Trätsvållet ägor
  Åsen berg   Turjans klack berg
  *Älgbergsröse gränsmärke   Tur-Jans-mosse mosse? ortn.
  Älgmossen myr   Täkten ägor
  Älgmosen mossar   Täkten åker, ortn.
  Älgmossen myr   Täktgruvan gruva
  Älgmosskaret tjärn   Täktlandssjöarna småsjöar
  Älgtjärn tjärn   Törstig dalen dalgång
  Älgtjärnen sjö   Töva litet vinterväg
  Älgtjärnen tjärn   Ulvtjärn sjö
  Östanberget berg   Ulv-tjärn tjärn, ortn.
  Östanberget Saknas   Ulvtjärns mossarna mossar
  Öster elftiernet, se Östra Ulftjärn Saknas   Ulvtjärns ån å
      Ute-i-täkten ägor
      Vallbacken hage
      Valsares gruva gruva
      Vargvreten ägor
      Vask-mossen mosse, ortn.
      Vasstjärn tjärn
      Vass-tjärn tjärn, ortn.
      Vaster-pussen vattensamling, ortn.
      Vattstad pussen göl
      Vattu-slogen f.d. slåtteräng, ortn.
      Vattu-vägen väg, ortn.
      Vinterkolningen äga
      Vretarna ägor
      Vretarna ägor
      Vretarna åkrar, ortn.
      Vretarna åkrar, ortn.
      Vreten åker, ortn.
      Vretgruvan gruva
      Vränga åker, ortn.
      Vräng-skogen skogsområde, ortn.
      Västan-berget berg, ortn.
      Yxtjärn, Lilla o. Stora tjärnar
      Åbacken väg
      Åbacken kärrväg
      Å-backen väg, ortn.
      Åkerbacken slogbacke
      Åkergatan kärrväg
      Åkergärdet ägor
      Åkergärdesbackarna slåtterbackar
      Åkern ägor
      Åkern äga
      Åkern ägor
      Åkern ägor
      Åkern ägor
      Åsen terräng, ortn.
      Ås-vretarna åkrar, ortn.
      Älg-mossen mosse, ortn.
      Älgtjärn tjärn
      Älg-tjärn tjärn
      Älven älv, ortn.
      Ängarna betesmark
      Änget ägor
      Änget åker
      Ödsåkern ägor
      Ödsåkern ägor
      Ödsåkern ägor
      Ödsåkern ägor
      Ödsåkern ägor
      Ödsåkersbacken beteshage
      Östanberget berg
      Östan-berget berg
      Ösåkern äga

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.