ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Garpenbergs socken : Hedemora tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 400 Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 274
Garpenberg sn Acktjärnen tjärn Garpenberg sn Abborr-Jans hål källdrag
Garpenberg socken Acktjärnen tjärn garpar inbyggarbeteckning /Se Acktjärn sjö
Garpenberg sn Acktjärnen tjärn Garpenbergs slevlänningar inbyggarbeteckning Alderfallet äga
Garpenberg sn Acktjärnsbäcken bäck Garpenberg sn Aldersveden hagmark
Garpenberg sn Acktjärnsflukarna tjärnar Garpenberg sn Asksveden äga
Garpenberg nu sn Acktjärnsgraven bäck Alderbacken gård Asjön sjö
Garpenberg sn Acktjärnstappen vik Anders-Ers gård Bakhagan hye
Garpenberg sn Alderbacken höjd Anders-Ers +gårdsnamn Bastmorsveden äga
Garpenberg sn *L. Altjärnen(?) tjärn Anders-Jons +gårdsnamn Basttjärn sjö
Garpenberg sn *St. Altjärnen(?) tjärn Anders-Lars +gårdsnamn Basttjärns berget berg
Garpenberg nu sn Altäktsgruvan gruvhål Anders-Matts ä. gårdsnamn Bensåsgruvorna +gruvor
Garpenberg sn Anders-Pers-dammen damm Anders-Ols gård Bensåsstigen stig
Garpenberg nu sn Bakhagen hage Annas, se 8 Persbo Saknas Bjälsboviken vik
Garpenberg bruk o sn Bakskogssjön tjärn Backanäs gård Björnsjön sjö
Garpenberg sn Bastmor-Långsjön sjö Backgården del av by Björnviken vik
Garpenberg sn Bastmorsveden hygge o. ägomark Backåkers gård Björänget åkertäkt
Garpenberg sn Basttjärnen tjärn Baggens gård Blåberget berg
Garpenberg nu sn Basttjärnshöjden berg o. triangelpunkt Bast tjärn torp Born åkertäkt
Garpenberg sn Bengtsbo åker Bengtses gård Bosjön, Stora sjö
Garpenberg sn Bensås Backen höjd Bengtsgård gård Bort-i-hagarna åker
Garpenberg sn Beensåås backan höjd Bengtsbo gård Bredsjön, Stora o. Lilla sjö
Garpenberg sn Bensås gruva gruva Bensåsen by Brudhällarna berg
Garpenberg gruvort Bensås gruva gruva Bensåsen by Brättbackshagen hage
Garpenberg sn Bensåsgruvan gruvhål Bensåsen Saknas Byxan äga
Garpenberg sn Bensås-Trollberget berg Bergmans gård Byxsäcken äga
Garpenberg sn Bensås-Trollberget berg Bergströms, se 9 Persbo Saknas Bäckesvedbacken backe
Garpenberg nu sn Bertilsgruvan f.d. gruva Bergsänget prästgård Bäckesveden äga
Garpenberg nu sn *Biskopsgruvan ödelagd koppargruva /Se Bertils gruva +gruva Dalkarlskärret sumpmark
Garpenberg nu sn *Bjurtjärne rå gränsmärke Biskopen gruva Dalkullan ägor
Garpenberg nu sn Biörckekärns Backan skogsbacke med gränsmärke Björkholmen torp Dammsjöberget berg
Garpenberg nu sn Björktjärnsbäcken bäck Borgarhyttan by Dammsjön sjö
Garpenberg nu sn *Björktjärnsrå Saknas /Se Bosjö by Dammsjön sjö
Garpenberg sn Björnmossen mosse Botbenning torp Dammsjön Saknas
Garpenberg sn Björmossen mosse Brattfors gl. smedjeplats Dormen sjö
Garpenberg sn Björnmyran myr Bromans gård Drivhärden äga
Garpenberg sn Björnsjön sjö Bromans gård Dunderberget berg
Garpenbergs sn sn Björnsjön sjö Bromans, se 15 Bensåsen Saknas Erik-Matts-backen backe
Garpenberg sn *Björntjärnsbackeröset gränsmärke Buskbo by Falls täkt hagmark
Garpenberg sn Björsjön, se Björnsjön sjö Dala-Finnhyttan, se Garpenberg pst Fensjön sjö
Garpenberg sn Björsjön sjö Dammen gård Finnänget äga
Garpenberg sn Björsveden ägomark Daniels gård Finnängsbäcken bäck
Garpenberg sn *Blåberget berg Daniels gård Fostermorsslog åkertäkt
Garpenberg sn /Se *Blåberget(?) berg Dormsjö herrgård Framhagen hage
Garpenberg sn /Se Blåberget berg Erik-Ers +gårdsnamn Fågelmossen mosse
Garpenberg sn /Se Blåberget berg Erik-Jans gård Fålanstäppan åkertäkt
Garpenberg sn /Se Blåberget berg Erik-Matts gård Fäbodsveden äga
Garpenberg sn Bokhållaregruvan f.d. gruva Erik-Matts +gårdsnamn Fäbro bro
Garpenberg sn /Se Born åkertäkt /Se Erik-Pers gård Garhyttedammen damm
Garpenberg sn /Se Bosjön, Lilla sjö Erkers gård Garptäkten ägor
Garpenberg sn /Se Bosjön, Stora sjö Fallet gård Glosen sjö
Garpenberg sn /Se Bosjön Saknas Fensjö by Gloskärret kärr
*Ambrosii gård Saknas Botbennings-Dammsjön sjö Fermeus gård Glos-svedarna utägor
»Ambrosii gård Saknas Brattforsdammarna dammar Finnhyttan gästgivaregård Glos sveden äga
*Asmundshyttan Saknas Bredmossen mosse Finhyttan by Gransjöbäcken bäck
?Backgården del av by Bredsjön Lilla f.d. sjö Finnhyttan gd Gransjön, Lilla sjö
Backgården gd Bredsjön, Lilla kalhygge? Flygarens gård Gransjön, Stora sjö
*Bagaregården Saknas Bredsjön Stora sjö Forsbergs gård Gransjöälven bäck
Bengts by /Se Brudhällarna berg o. triangelpunkt Fransbo by Gruvsjön sjö
Bensåsen by Brunnsjön sjö Fridhem gård Gräsmossen äga
Bensåsen by Buskbotten ägor Garhyttan by Gullsjöberget berg
Bensåsen by /Se Byråsjön sjö Garpenberg poststation Gullsjön sjö
?Bergsänget prästgård *Bönsviks gruva gruva Garpenbergs bruk järnbruk Hagboberget berg
?Bergsänget prästgård /Se Carl Finnes rödhningh äng Getmossen torp Haglandet kalvhage
Bergsänget prästgård Dalkarlskärret terräng Gruvgården gruvfält Ha-kullen topp på Prästberget
Bergsänget prästgård Dammsjöberget berg Grönkvists gård Harkärret äga
Bergsänget prästgård Dammsjöholmen ö Gudfars gård Hedvägen väg
Bergsänget prästgård Dammsjöholmen ö Görans +gårdsnamn Holmberget bergknall
Bergsänget prästgård Dammsjön, se Finnhytte-Dammsjön sjö Haga gård Holmen, Lilla o. Stora holmar
Bergsäng prästgård *Dammsjön, se Pålsbenningssjön sjö Hagalund gård Hopfallshagen hage
Bergsäng prästgård *Dammsjön, se Rafshytte-Dammsjön sjö Hampus gruva gruva Hopskogen skogsmark
Bergsänget prästgård Dammyran myr Hagbo gård Hummelbo dammsjön sjö
Bergsänget gård /Se *Direktörsgruvan gruva Hanses gård Hummelboviken vik
Botbenning gård *Direktörsgruvan gruva /Se Hesshyttan by Hummelboån å
Botbenning gård Dormen sjö Holmgruvan gruva Hyttdammen damm
Botbenning gård Dormen sjö Hummelbo by Hällebergs klack berg
Botbenning gård /Se Dormen sjö Hummelbo Saknas Hälsingbo holmen holme
Botbenning gd? Dormen sjö Hummelbo fäbodarna fäb. Hälsingbo åkern äga
Botbenning gd Dormen sjö /Se Hällens gård Hästhagen hage
Botbenning gård /Se Dormen sjö Hälsingbo by Hästhagen hage
Botbenning gd /Se Dormen sjö /Se Hässlen gård Hästhagsbotten kolbotten
?Buskbo gd Dormsiön, se Dormen sjö Högtjärn by Högberget berg
Buskbo by /Se Dormsjöberget berg Högtjärn by Högtjärns klack berg
Dalkarls gd /Se Dormsjöberget berg Höjen by Högtjärnssjön sjö
*Dammhyttan förr hytta Dormssiön, se Dormen sjö Ingelsbo by Högåsen berg
Damhyttan* Saknas Dunderberget berg Intrånget gruvfält Ingelsbosjön sjö
*Dammhyttan förr hytta *Ericsgruvan gruva /Se Intrånget Saknas Intrångsberget berg
*Dammhyttan förr hytta *Ericsgruvan gruva /Se Janeriksbo, se 6 Yttersbenning Västra Saknas Jans åker äga
*Dammhyttan förr hytta Eskilstjärnen tjärn Jans gård Jälken, Lilla sjö
*Dammhyttan förr hytta Fageråsen bergsparti Jansbo t. Jälken, Stora sjö
*Dammhyttan förr hytta *Fensjön sjö Johanneslund Saknas Jälksandet sandstrand
*Dammhyttan förr hytta Finngruvan gruvhål Junkarbo by Järngruvberget del av Snöberget
Damhyttan f. hytta Finnhytte-Dammsjön sjö Junkarbo gård Kalven vik
Dammsjö silvergruva gruva Finnhytte-Dammsjön sjö Jälken by Kalvhagen ägor
Dormsjö gård /Se Finnhytte-Dammsjön sjö Jälken by Kalvhagsudden udde
Dormsjö by *Finnhyttesjön sjö /Se Jämtbo gård Kamhavet tjärn
Dormsjö hgd Finnsvedkärret kalhygge? Jönvik by Kammarbacken ägor
Dormsjö egendom /Se Finnängskärret kärr? Jönviks gruva +gruva Kamphällarna berghällar
Dormsjö bruksegendom Framhagen hage Karlberg gård Kammarsveden skogsbit
Dormsjö by *Funkiske gruvan gruva /Se Karl-Ols gård Kammarsvedkällan källa
Dormsjö hg Fågelberget berg Karlslund gård Karls mosse mosse
Dormsjö hg Fågelmossen skogsmark Karlssons, se 10 Persbo Saknas Kasarne åkertäkt
Dormsjö egendom med masugn Fågelmossen Stora myr Kaspersbo by Kasarna ägor
Dormsjö gård /Se *Fänsjön sjö Kettsbo by Kasfallet äga
Dormsjö gård /Se Fänsjön sjö Klas gård Kasfallsbackarna backar
Dormsjö herrgård /Se *Garpenbergs Gruvsjö, se Gruvsjön sjö Kolarbo gård Kaski ägor
Dormsjö by /Se Garpenbergs koppargruva Saknas Kols gård Kaspersboholmen holme
*Enevallsboda, se Ingvallsbo gd Garpenbergs odalfält skogsterräng? Kristers gård Kassje åkertäkt
Finnhyttan gd Garpenbergsån å Kristina gruva +gruva Kattviken vik
Finnhyttan gästgivargård Getlågan mosse Kråkgruvan +gruva Kettsboviken vik
Finnhyttan by Getmossflyna tjärn Kyrkfallet gård Killingholmen holme
Finnhyttan gd Glosen tjärn Källmossen gård Klacktäppan äga
Finnhyttan nu gästgivaregård Glossveden ägomark Lindkvists gård Klossviken vik
Finnhyttan gästgivaregård Glädjetäkten skogsmark Ljusfallet by Knaperberget berg
Finnhyttan by /Se Gransjöberget berg Lundbergs. se 11, 12 Persbo Saknas Kojte åkertäkt
Garpenberg bruk o. sn Gransjöbäcken bäck Långbro gård Kojte ägor
Garpenberg bruk o. sn Gransjön, Lilla sjö Långbron gård Kolbottensvreten äga
Garpenberg bruk och sn Gransjön, Stora sjö Långviken gruvfält Kols äga äga
Garpenberg bruk o. sn Gransjöälven bäck Långviks gruvor gruvor Konungsbergs knippan del av väg
Garpenberg statsdomän Gropvreten äga Länsmans gård Korphålet ägor
?Garpenberg gruvor Gruvsjön sjö Lärkas gård Korsgransbacke backe
Garpenberg gruvor Gruvsjön sjö Malenas gård Korsnäs udden udde
Garpenberg gruva Gruvsjön sjö Malmgården gård Krokåkern äga
Garpenberg gruvort Gruvsjön sjö Markusbo by Kullavreten åkertäkt
Garpenberg gruvområde Gruvsjön sjö /Se Mattsbo torp Kungsladan numera riven ladugård
Garpenberg gruvort Gruvsjön sjö /Se Mattses gård Kvarnbäcken bäck
Garpenberg gruvort Gruvsjön sjö Mattses gård Kvarnbäcken Saknas
Garpenberg gruvort Gruvsjön sjö Matts-Lasses gård Kvarndammen damm
Garpenberg gruva Gullsjöberget berg Matts-Ols gård Kvarnkärret kärr
Garpenberg gruva Gullsjön sjö Mjölnarens gård Kyrkfallet ägor
Garpenberg gruva *Gälken,L. se Jälken, L. sjö Myggbo t. Kålgården äga
Garpenberg gruva *Gälken, St. se Jälken, St. sjö Mårses +gårdsnamn Kålgårdsfallet äga
Garpenberg gruva Haggruvan f.d. gruva Måsbo t. Källarbacken hage
Garpenberg gruva *Hedengruvor, se Hedningegruvan ä. n. på gruva Nergårds gård Källingskogen skogsmark
Garpenberg gruva Hedningagruvan, Stora och Lilla Saknas Neri-gårds gård Källing skogs gruva gruva
Garpenberg gruvfält *Hedningegruvan, Stora o. Lilla gruvor /Se Nilses gård Källsinkan sjö
Garpenberg gruvort *Hedningegruvan, Stora o. Lilla gruvor /Se Norlings gård Källvreten gårdsnamn
Garpenberg gruvort *Hedningegruvan ä. n. på gruva /Se Norrgårds gård Kärret ägor
Garpenberg gruvort Hedningagruvorna gruvor /Se Notudden gård Lillhagen hage
Garpenberg gruvor Herrgårdsdammen damm Nybygget gård Lill-vretarna ägor
Garpenberg bruk Hofran sjö Nygården by Lill-ängen ägor
Garpenberg brukssamhälle Holmgruvan f.d. gruva? Nyhem gård Lillänget äga
Garpenberg bruk Hovran sjö Nöden gård Lillängsviken vik
Garpenberg gruva Horvan sjö Olshyttan by Lillängsänden hage
Garpenberg statsdomän /Se Hummelbo dammsjön sjö Persbo by Liss-sjön sjö
*Herrhyttan Saknas Hummelbo-Dammsjön sjö Persbo Saknas Lisstäkten äga
Hesshyttan by Hummelboviken vik Persbo Saknas Ljungbergsnäset ägor
Håsshytan gd *Hyttetäkt täkt Persbo Saknas Ljungbergs åker ägor
Hummelbo by Håvran sjö Persbo Saknas Lottåkrarna ägor
Hummelbo by Håvran sjö /Se Petters gård Lustudden Saknas
?Högtjärn by /Se Hällebergs klack berg /Se Plogsbo by Långbro bro
Ingelsbo by /Se Hällgruvan f.d. gruva Pålsbenning by Långfallet äga
Ingelsbo by /Se Hällmossen mosse Pölmans gård Långnäbben udde
?Ingelsbo by /Se Hälsingboholmen holme Rafshyttan by Långsjön sjö
Ingvallsbo gd Härvelsmossen mosse Rafshyttan Saknas Långåkern äga
Ingvallsbo gd Högberget berg o. triangelpunkt Realsbo t. Läsveden åkertäkt
Ingvallsbo gd /Se *Högtjärnarna tjärnar Rolands gruva gruva Maskinsbacken backe
Ingvallsbo försv. gd? /Se Högtjärnen tjärn Rutbo by Masugnsviken vik
Jelken by /Se Högtjärnen, se *Högtjärnarna tjärn Ryllshyttan gruvfält Millbergvik vik
Jelkens by Saknas Högtjärnsklack berg Rådströms +gårdsnamn Morfars förstu sten
Junkarbo by /Se Högtjärnsklack berg o. triangelpunkt Rättarens gård Morfarsförstubacken backe
Jämtbo Saknas Högtjärnssjön sjö Rönningen gård Myrtäppan ägor
Jönvik by Högåsen ås Simas gård Märrmyran myr
Jönvik by Igeltjärnen tjärn Simas gård Nedsveden åkertäkt
Jönvik by Ingelbosjön sjö Sjöbloms gård Norgrensfall uthuggning
Jönvik by Ingelbosjön sjö Skaffarbo by Nyvreten äga
Jönvik by Jans mosse skogsområde Skitjärn t. Nyåkern äga
Jönvik by Lilla Jälken sjö Skogalund gård Nästäkten ägor
Jönvik by /Se Jälken, Lilla sjö Skogbo gård Olles rönning äga
Jönvik by /Se St. Jälken sjö Skogsbo t. Olles äng ägor
Jönvik by /Se Jälken, Stora sjö Skommarbo t. Olshyttbackarna backar
Jönvik by /Se Jälken St:a o. L:a sjöar Skommar-Lasses gård Olshytteberget berg
Jönvik by /Se Jälkens gruva f.d. gruva Skräddarens gård Ormsveden äga
Jönvik by /Se Jälksandet terräng Smedens gård Oxkällsvreten ägor
*Kastegården gd Jälkängarna skogsmark Smedmattsbo t. Pellhålet hage
*Kastgården gd Jämtbomossen myr Smulbo gård Pickapältä ägor
*Kastegården Saknas Järngruvberget berg Smältarens gård Pickapellte åkertäkt
*Kastegården Saknas Jönviksgruvan f.d. gruva Smältarmossgruvan gruva Plankvägen väg
Kettsbo by *Kalven sjö Sneiders gård Plinsberget berg
Klockarebordet Saknas /Se *Kalven sjö Snickarns +gårdsnamn Plogsboviken vik
Kolarbo gd Kalven sjö Solbacka gård Prästberget berg
Kungsgården gård /Se Kamphällarna berg Sommartullen gård Prästfallen uthuggning
*Kuppgård Saknas Kammarsveden terräng Spellas gård Prästmossen mosse
Kättsbo gd *Kapellstäkten täkt /Se Stor-Jans gård Prästskogen skog
Kättsbo tp /Se Karl-Olsmossen myrmark? Stortäkt gård Prästudden udde
Ljungbergs gårdsnamn Kaspersboholmen ö Strångelsbo gård Pyskärret sänka
Ljusfallet gårdar Kattviken vik Strömmens gård Pålsbenningsjön sjö
Ljusfallet by Kattviksberget berg Stållbo t. Påpelles backe = Korsgransbacke Saknas
Matses gårdsnamn Klackberget berg Svans gård Rabet ägor
Nygården by Klackberget berg Svartfjällen t. Risfallsberget del av Snöberget
Nöden gård Klondyke udde Sållbo by Riåkern äga
Nöden gård Klosterån å Sövringsbo by Rosveden åkertäkt
Olshyttan by Knektkäret skogsområde Tallbo gl smedjeplats Rotfallet skogsmark
Olshyttan by Knishällarna berg Tjälbo t. Rudtjärn tjärn
+Olshyttan bebyggelse Knispuss skogsområde Tolvmans gård Rudtjärnsmyran myr
Olshyttan by /Se Kolarbo skogsmark Tolvmans gård Rutbosjön sjö
*Oluff Andersons hytte förr hytta Kolningsvreten höjd Torrbo t. Ryllshyttesjön sjö
*Osmundshyttan förr hytta Kompanigruvan f.d. gruva Trilles gård Rödpiggkärret kärr
Persbo by Kongsjön tjärn Tyskgården gård Sandgruvan, Gamla o.Nya Saknas
Persbo by Kontorsknölen berg Täkten gård Sandvreten äga
Persbo by /Se Korpberget berg Tälnslätts gruva gruva Sandvreten äga
Plogsbo by Korphålet ägor Udden gård Silvergruvan gruva
Plogsbo by Kristinagruvan f.d. gruva Uppi-gårds gård Sjöåkern äga
Plogsbo by *Kronsten råmärke Väktarbo t. Sjöåkern åker
Plogsbo by /Se *Kronsten Saknas /Se Vesterlings gård Skallberget berg
Pålsbenning by Kronstenen skogsområde Vikbyn by Skallerberget berg
Pålsbenning by /Se Kråkgruvan f.d. gruva Vikhyttan by Skallsvedberget del av Snöberget
Pålsbenning by /Se Kråkmossen mosse Vikströms gård Skiften ägor
Pålsbenning by /Se Kuppdammen sjö Villberga by Skinnsjön = Stensjön Saknas
Raffshyttan by *Kuppgruvan ödelagd koppargruva /Se Vintertullen gård Skitjärnfallen uthuggning
Rafshyttan Saknas Kvarnberget berg Yttersbenning by Ski tjärnsjön sjö
Rafshyttan by Kvarnbäcken bäck Yttersbenning Västra Saknas Skogstäkten äga
Raffshyttan by Kvarnbäcken bäck Åbergs gård Skommarboviken vik
Rafshyttan by Kvarnsjön sjö Åbergs gård Skärsjön sjö
+Ravalshyttan bebyggelse Kyrkberget berg Årängen gård Slipbäcken Saknas
Raffshyttan by /Se Källkärret kärr   Slipdammen fördämning
Raffshyttan by /Se Källsinksjön sjö   Slogsveden ägor
Ragvaldshyttan, se Rafshyttan by Källängsgruvan gruvhål   Smeddammen damm
*Ramshyttan förr hytta Källängsskogen skogsmark   Smedhagen hage
*Rawalshyttan, se Raffshyttan Saknas Kättsboviken vik   Småängsbacken backe
*Rolfshytta förr by /Se *Lagmansrå Saknas /Se   Smältarmossen mosse
*Rullsgården gd Lapphällarna berg   Snöberget berg
Ryllshyttan gruvfält *Lasses gruva ödelagd koppargruva /Se   Sommartullen åkertäkt
Ryllshyttan by *Latwindsgruvan ödelagd koppargruva /Se   Spellön äga o. udde
Rävshytte by Saknas Lintjärnen tjärn   Stackbro bro
*Rövarhyttan ödelagd hytta Lissjöbäcken bäck   Stackbäcken bäck
*Rövarhyttan ödelagd hytta Lissjömossen mosse   Stackstugu udden udde
*Rövarehyttan försv. hytta Lissjön sjö   Stacksveden hage
Rövarehyttan ödelagd hytta Liuusfalsbackan backe   Staffans bäck bäck
Skommarbo gd Ljusefalls-Backen höjd   Staffans damm fördämning
Skommarbo gd *Ljusfallsbacken gränshöjd   Stenhällen udde
Skommarbo gd Ljusfallsskogen skog   Stenlandet äga
Svartfjällen torp /Se Ljusfjällsskogen, se Ljusfallsskogen Saknas   Stensveden hage
»symeborgen» Saknas Lustudden udde   Stentjärn sjö
[Symeborgen] Saknas Långfallet terräng   Storgruvviken vik
Symeborgen Saknas *Långfly troligen f.d. sjö   Stormossen ägor
Tjälbo t. *Långfly sjö   Storvreten äga
Tjälbo gård /Se Långmossen mosse   Storängsbacken hage
Torrbo torp Långmyran myr   Strångelsboviken vik
Torrbo gd Långnäbban udde   Stupröjningen åkertäkt
Vikhyttan by Långsjöberget berg   Stybbslandet äga
Vikhyttan by /Se Långsjön sjö   Stängseludden udde
Yttersbenning by /Se Långviksgruvan, Norra gruvhål   Stängsla åkertäkt
Yttersbenning by /Se Långviksgruvan, Södra gruvhål   Sursveden åkertäkt
Åsmanshyttan gd /Se Marmyran myr   Suränget strand
*Åsundshytta förr by /Se Masugnsviken vik   Svartfjällen sjö
Äshyttan, se Hesshyttan by Matskärret kärr   Svarthålet vik
*Överbo gd Millbergsviken vik   Svartviken vik
  Mokällan terräng?   Svederna ägor
  Morfars farstu skogsområde   Svedjane åkertäkt
  Motmossen mosse   Sövringsboholmen holme
  Motmossen myrmark   Tallbacken ägor
  Myggbäcken bäck   Tallrikbacken backe
  Myrdammen myr   Tegen ägor
  *Mörttjärn sjö   Torpet skog, tidigare slogtäkt
  *Mörttjärnsklevet förr namn på gränsmärke   Trefotastenen råsten
  Netzelgruvan dagbrott   Trehörningen sjö
  Nygårdstjärnen sjö   Trollberget berg
  Nöden terräng   Trollberget berg
  Olles äng ägomark   Tälnslätten äga
  Olshyttberget berg   Uvberget berg
  Olshyttbäcken bäck   Vikhytteberget del av Olshytteberget
  Oxberget berg   Vikhyttesjön sjö
  Oxbergsgruvan f.d. gruva   Vikhytte täkten ägor
  Oxhålet myr   Vikängarna utägor
  Petrus kärr kärr   Vintertullen åkertäkt
  Plogsboviken vik   Vis mossen mosse
  Prästmossen mosse   Vitmossen torvströmosse
  *Putterna sjö   Vreten äga
  Putterna(?) sjöar   Vreten ägor
  Pålsbenningssjön sjö   Åkerudden udde
  Pålsbenningsjön sjö   Årängshålet ägor
  Rafshytte-Dammsjön sjö   Ärtåkern äga
  Rafshytte-Dammsjön sjö   Ärtåkersudden udde
  *Rafvelshyttesjön sjö   Örntjärn tjärn
  Realsbobäcken bäck    
  Risfallsberget berg    
  *Rotebenning(?) gruva    
  Rotfallet röjning    
  Rotfallet terräng    
  Rotfallsberget berg    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnsbäcken bäck    
  Rutbosjön, se *Mörttjärn sjö    
  Rutbobäcken bäck    
  Rutbosjön sjö    
  Ryllshyttan gruvfält /Se    
  Ryllshyttan gruvfält /Se    
  Ryllshyttsjön sjö    
  Ryllshyttsjön Lilla sjö    
  Rågsvedjebäcken bäck    
  *Rålambsgruvan gruva    
  *Rålambsgruvan gruva /Se    
  Rödpiggkärret skogsmark    
  Rönningsbäcken bäck    
  *Rö-rå Saknas /Se    
  Sandbäcken bäck    
  Sandgölsberget höjd    
  Silvergruvan gruvhål    
  Sjögruvan f.d. gruva    
  *Sjötjärnen tjärn    
  *Sjötjärnen, se Skitjärnen sjö    
  Skaffarboviken vik    
  *Skiljebäcksrå Saknas /Se    
  Skinnardammen myr    
  Skinnsjökanal dike?    
  Skinnsjön sjö    
  Skin Sjön tjärn    
  Skinnsjön sjö    
  Skitjärnen sjö    
  Skitjärnen tjärn    
  Skjulsmossen mosse    
  Skjulsmossen mosse    
  *Skjulsmosse rör gränsmärke    
  Skommarboberget berg    
  Skärsjöbäcken bäck    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön, se St. Altjärnen(?) sjö    
  Skärsjön sjö    
  Slimskärret kärr    
  Slipdammen damm    
  Slåttamossen mosse?    
  Slätmossen terräng    
  Smedtorpet skogsmark    
  Lilla Småsjön sjö    
  Småsjön, Lilla tjärn    
  St. Småsjön sjö    
  Småsjön, Stora tjärn    
  *Småtjärnen, se L. Småsjön sjö    
  *Småtjärnen, se St. Småsjön sjö    
  Snickardalen skogsområde    
  Snöberget berg    
  Snöberget berg /Se    
  Snöberget berg    
  Snöberget berg /Se    
  Snöberget berg /Se    
  Snöberget berg    
  Sollboviken vik    
  Sotbo fly myr    
  Stackbäcken bäck    
  Staffans damm bäck    
  Stationsberget berg    
  Senbroviken vik    
  Stenhällarna udde    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen, se *Högtjärnarna tjärn    
  Stjälkgruvan f.d. gruva    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen ägor    
  Stålbogruvan f.d. gruva    
  Svartfjällen sjö    
  Svartfjällen sjö    
  Svartfjällen tjärn    
  Svartfjällsgruvan f.d. gruva    
  Svarttjärn tjärn    
  *Svarttjärnen? sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnxberget berg    
  Svarttjärnsputtarna tjärnar    
  Sövringsboholmen holme    
  Tallbodammen damm    
  Tappdammen skogsområde?    
  Tapphusdammen damm    
  Tjärdalen skogsmark    
  Tjärdalsberget berg    
  Tjärdalsmossen mosse    
  Tjärdalsmossen mosse    
  Toppmossberget berg    
  Torrbergsgruvorna f.d. gruvor    
  Trebladskärret myr    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trollberget berg    
  *Ugelberg Saknas /Se    
  *Ulricasgruvan, se *Ericsgruvan gruva    
  Uvberget berg    
  Valbäcksdamm damm    
  Valsdammen Saknas    
  Vikhyttsjön sjö    
  *Viksgruvan järngruva /Se    
  Viks gruvor f.d. gruva    
  Villingen sjö    
  Villingsberget berg    
  Villingsugglet skogsmark    
  Viludden udde    
  Vitmossen myr    
  Yxmossen mosse    
  Yxmossen mosse    
  *Årängsberget berg    
  *Årängsberget berg /Se    
  Årängskoppargruva f.d. gruva    
  Åsmossen terräng    
  *Åsundshyttesjön sjö /Se    
  Ärtåkersudden udde    
  Örntjärnen tjärn    
  Örntjärnsberget berg    
  Örntjärnsgruvan f.d. gruva    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.