ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Silvbergs socken : Falu domsagas södra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 618 Naturnamn : 646 Bebyggelsenamn : 546 Naturnamn : 619
Silvberg sn Abborrbodbäcken bäck Silvberg Saknas Abborrtjärn sjö
Silvberg sn Abborrtjärn tjärn Silvberg sn Allén alle
?Silvberg sn Arvsbo skogsmark Silvberg sn Anturstäppan åker
Silvberg sn Bergtjärnen tjärn Silvberg socken Aspnäs holmen holme
Silvberg sn Bergtjärnsmyran myr Silvbergsfinnarna inbyggarbeteckning Avig sjua åker
Silvberg sn Bergtäppan ängs- o. skogsmark Silvbergs paltarna inbyggarbeteckning Badstutäkten äga
Silvberg sn *Biskopsberget gruva Silvbergs paltarna inbyggarbeteckning Baggudden udde
Mons argenti se Silvberg sn *Biskopsberget gruva /Se Adolfs gd Banvakt Johanssons myra myr
Silvberg sn Bjurtjärn, Stora o. Lilla tjärnar /Se Alderbacken gård Bastubacken backe
Silvberg sn Björkbäcken bäck Alderbackens gt Bastuåkern åker
Silvberg sn Björkljustern sjö /Se Anders-Lars gd Benstampen benmjölskvarn
Silvberg sn Björkljustern sjö Askens torp Bergbacken, Stora kulle
Silvberg sn Björkljustern sjö Backegården gd Berget, Stora berg
Silvberg sn Björkljustern sjö /Se Backgården t. Bergsens skog och äng
Silvberg sn Björkljustern sjö /Se Backgården gd Björkan sjö
Silvberg sn Björkljustern sjö Back-Hans t. Björkbacken åker
Silvberg bergslag o sn Björkljustern sjö /Se Back-Hans t Björkholmen ö
Silvberg sn *Björkärreröset gränsmärke Baggens gård Björkkalven sjö
Silvberg sn Björkön ö Baggens gd Björkljustern sjö
Silfberg sn Bockholmen holme Bengts t. Björkljustern sjö
Silvberg sn Bogsnan sjö /Se Bengts torp Björkudden udde
Silvberg sn Bondhytteberget berg Bengts gd Björkö ö
Silvberg sn (*Bondhytte-) *Dammsjön sjö Bergbacken gd Björnbergs åker
Silvberg sn Bondhyttesjön sjö /Se Bergens gård Bockholmen holme
Silvberg sn Bondhyttesjön sjö Bergens torp bokhållarns udd udde
Silvberg sn /Se Bondhyttsjön sjö Bergsens gd Bondhytte kvarn kvarn
Silvberg sn /Se Bondhyttsjön sjö Bergströms gårdar Bondhyttesjön sjö
Silvberg sn Bondhyttsjön sjö Bires gård Bondhyttesjön sjö
Silvberg sn /Se Bondänget skogsmark Björkviken gd Bondhytteklacken berg
Silvberg sn /Se Bovalls gruva Saknas /Se Björnbergs t Bondhytt täppa åker
Silvberg sn /Se *Breberget, se *Ylingsberget berg Bondens gård Bromstjärn sjö
Silvberg sn /Se *Bredbergz Rööset gränsrös Bondens gd Bruksbacken täkt
Silvbergs sn sn Bromstjärnen tjärn Bondens gd Brunnstjärn sjö
Silvberg sn /Se Bromstjärnen tjärn Bondhyttan by Brunnstjärn tjärn
Silvberg sn /Se Bromstjärnen sjö Bondhyttan by Brunnstjärn, Lilla tjärn
Silvberg sn /Se Bromstjärnen, Lilla tjärn Bovallen lht Brunns-tjärn tjärn
Silvbergs fjärding förr del av sn Brunkbergsudden udde Bovallen gd Bruntbo harn grund
Silvbergs fjärding nu sn Brunnstjärn tjärn Brunnman gd Bruntbo udden udde
Silvbergs fjärding nu sn Brunstjärnen tjärn Bruntbo by Bråfalls gruva gruva
Silvbergs fjärding del av sn Bruntztiärnan, se Bromstjärnen tjärn Bruntbo by Busksveden svedja
Silvbergs fjärding förr del av sn /Se *Bråfallsbergen berg /Se Bruntbo Jakobes gd Busksved täppa åker
Silvbergs fjärding del av sn /Se Bråfallsgruvan gruva Bruntbo skolan skolhus Byrils backen backe
Silvbergs fjärding del av sn /Se *Bråfalls Insjön sjö /Se Bryggstugan gd Båtsänget äng
Silvbergs fjärding förr del av sn /Se Bråfall siön, se Fäbodsjön sjö Bråfall (Stora) lägenheter Båtsäng dike dike
Silvbergs fjärding förr del av sn /Se *Bråfallsröset gränsrös Bråfall by Båtsängs lada lada
knape inbyggarbeteckning *Bråfalls sjön sjö /Se Bräla gård Båtsängsvägen väg
knape inbyggarbeteckning /Se *Bråfallesjön sjö (el. möjl. vik ) Bräla gd Bäckebäcken bäck
silvbergs knape inbyggarbeteckning /Se Bråfallsgruvan gruva Brända gd Bäcke skären kullar
silverknape inbyggarbeteckning /Se Brändudden udde Brändan gård Dammarna dammar
silverknase inbyggarbeteckning Bunkberget berg Brändans gård Dammen damm
sölverbergs män inbyggarbeteckning Båtsänget ängsmark Bråeriks gård Dammsjön, Lövås sjö
sölvbergsman inbyggarbeteckning *Capellstäkten täkt /Se Byrils t. Dammsjön sjö
tuna-napar inbyggarbeteckning Dalakarlsbo siön, se Lisselgårds- Dammsjön sjö Byrils gd Dammsjön sjö
*Arfsbo gård /Se (*Dalkarlsbo-) Dammsjön sjö Bäckegården gd Dammsjön sjö
*Arvidsbo Saknas /Se *Dalkarsbosjön sjö /Se Bärsens (Bergsens?) Saknas Dammsjön sjö
*Arvidsbo gård /Se Dammsjön sjö Claséns gd Dammsjön sjö
Backegården gård *Dammsjön, se *Bondhytte- Dammsjön sjö Dalkarlsbo by Dammsjön sjö
*Backegården gård Dammsjön, se *Dalkarlsbo- Dammsjön sjö Dalkarlsbo by Dammsjötäppan, Nedre åker
*Backgårdarna gårdar /Se *Dammsjön sjö el. vik Dammsjöbo gd Dammsjötäppan, Övre åker
*Bastugugården Saknas /Se *Dammsjön sjö /Se Dels gd Dammåkern åker
Bondhyttan by *Dammsjön sjö /Se Enbacken gd Dumberget berg
Bondhyttan by Dammsjön sjö /Se Eskilsbo t. Dyrutorna åker
Bondhyttan by Dammsjön sjö Eskilsbo gd Döberget berg
Bondhyttan f. järnbruk, nu by Dammsjön sjö Fallet gårdar Döberget berg
Bondhyttan by Dammsjön sjö Fallet by Eken vid Fägerns ek
Bondhyttan by o. hytta Dammsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Farbrors gård Ekstaden landningsplats för ekor
Bovallen lht Damsiön, se Tunsan sjö Ferlins gd Elseholm ö
*Bovallen Saknas /Se *Eldförsbacken backe? Fias gård Elseholm ö
Bovallen riven gård /Se *Eldsörs röset råmärke /Se Finnens gd Fallet svedja
Brandtbo Saknas Elseholm ö Finnmarken by Ferlins udden udde
*Bro gård *Fallröset gränsrös Finnmarken by Finnberget berg
Bruntbo by *Femsteneröset gränsrös Fiskarbo gårdar Finnberget berg
Bruntbo by Finnberget berg Fiskarbo gård Finntjärn tjärn
Bruntbo by *Finntjärn tjärn /Se Fiskarbo by Finntjärnsbäcken bäck
Bruntbo by /Se Finntjärnen tjärn Fiskar-Saras gd Fiskarsjön Saknas
Bruntbo by Finntjärnsbäcken bäck Fix gd Fiskeudden udde
Bråfall by o. gruvfält *Finsfallet berg /Se Fixens gård Fisklösen sjö
Bråfall beb. *Finsvedz Rööset gränsrös Fjärils gård Fisklösen, Lilla sjö
Bråfall by *Finsveds Röset råmärke /Se Fjärsmans gård Fisklösen, Stora sjö
Bråfall by Fiskarsjön sjö Fjärsmans gård Flaggstångsberget berg
Bråfall, Stora by Fiskarsjön sjö /Se Fjärsmans gd Flaxan kalkbruk
Bråfall, Stora gårdar Fisklösen, Stora sjö Fjärsmans gd Flaxudden udde
Bråfall, Stora gårdar Fisklösen sjö Forsens t Fyrfoten berg
Bråfall, Stora gårdar Fisklösen sjö /Se Frans` gård Fårö kulle
Bråfall by o. gruvfält Fisklösen sjö /Se Frans» t. Fäbodsjön sjö
Bråfall by /Se Fisklösen sjö /Se Franses t Fäbodvallen äng
Bråfall by /Se Fisklösen, Stora sjö Franses gd Fägatan inhägnad kostig
Bråfall by o. gruvfält Flaxan udde Furulunda lägenheter Fä myra myr
Bråfall by /Se Fröjdlunds skogsglänta Fårsveden gd Galtryggarna bergtoppar
Bråfall by /Se *Fyrfotsjön sjö /Se Gamla Gästgivargården gd Gammalfallet fall
Bråfall by /Se *Fyrfotstjärn tjärn Gamla Hyttgården gd Gammalfallsviken vik
Bråfalls fjärding del av sn Fäbodsjön sjö Gamla Jutbo t. och huggarställe Gatan byväg
*Bråfallshyttan hyttruin Fäbodsjön sjö Gamla kyrkogården kyrkogård Gatlångan sjö
*Bråfallshyttan hyttruin Fäbodsjön sjö Gamla smedsgården gd Gatlången sjö
*Bråfallshyttan hyttruin Fäbodsjön sjö Gloten villa och arrendatorsbostad Gatlång Kalven vik
Byggningen gård *Fäbosjön sjö Gloten gd Gatlång kula bergknalle
*Båstugugården torp /Se *Fäbosjön sjö /Se Glotens gård Glotdammsjön sjö
*Bäckgårdarna gårdar ?Gallången, se *Bråfallesjön sjö Glotens gd Gloten, Lilla sjö
*Carlsbacka gård /Se *Galongen sjö /Se Gläcksbo lht Gloten, Lilla sjö
Dalkarlsboda by *Galongsröset gränsmärke /Se Gläcksbo lht Gloten, Stora sjö
Dalkarlsbo by Gatlången sjö Gläcksbo gd Gloten, Stora sjö
Dalskarlsbo by Gatlången sjö Glädjes gd Glotvägen väg
Dalkarlsbo by Gatlången sjö Goods gd Gläckan berg
Dalkarlsbo by /Se Gatlångan sjö /Se Grabbens gård Gläckan sjö
Dalkarlsbo Saknas /Se Gatlånggrottan grotta Grektorp t. Gläcken sjö
*Dammberget gårdar /Se Gatlångvallen fäbodtäkt Grektorp torp Gläcksberget berg
*Damsjöbo gård Gatlångvallen fäbodtäkt /Se Grind Annalisas gd Gläcksbobacken backe
*Damsjöbo gård *Gat Rööset gränsrös Grinden gd Gläcksdammen damm
*Damsjöbo gård Gersiöberget, se Järsjöberget Saknas Grindes (?) gård Glädjes åker
*Diussevallen förr gård *Gersjön, se Järsjön sjö Grindes gd Godsbacken backe
*Djusvallen trakt Gerssiö kyia Rööset, se Gärsiökyia Rööset Saknas Gruvbyggningen rivet hus Gods bäcken bäck
*Djusvallen trakt /Se Gerssiön, se Järsjön Saknas Grängshammar säteri, smedja, arbetarbostäder Gods ån å
Eskilsbo torp Getelongen sjö Grängshammar by Granen, Stora gran
Eskilsbo torp Gethelången, se Gatlången sjö Grängshammars gd Gruv Larssjön sjö
Eskilsbo torp Getstängslen skogsmark Grängshyttan by Gruv Lasse sjö
?Fallet gårdar Grierssjön sjö Grängst gård Gruvsjöbäcken bäck
Fallet by Gloten, Lilla sjö Grässvedens gd Gruvsjön sjö
Fallet by Gloten, Lilla sjö Gullbo gård Gruvsjön Saknas
Finnmarken by Gloten, Lilla o. Stora sjöar /Se Gullbo by Gruvsjön sjö
Finnmarken by /Se Lilla Gloten sjö Gullgården t Gruvsjönsjön sjö
Fiskarbo by Gloten, L sjö Gullgården gd Grängen sjö
Fiskarbo gårdar Gloten, Stora o. Lilla sjöar /Se Gustav-Karls gd Grängen sjö
Fiskarbo gårdar *Glotklack berg /Se Gustavs Pers` gård Grängshammarsbackarna backar
*Funck-damen Saknas /Se Glåcken sjö Gustavs-Pers gd Grängshammarsforsen fors
*Fägsbaka gård /Se Gläcken sjö Gyllingsberget huggarställen och torp Grängshammarskogen skog
Gloten gård Gläcken sjö Gyllingsberg by Grängshammarsån å
Gloten gård Gläcken sjö /Se Gården gård Gullgårdsbäcken bäck
Gloten gård /Se Glädjes terräng Gårds gård Gullgårdsdalen dal och ravin
Gloten gård /Se *Gläsken, se Gläcken sjö Gårds gd Gumsberget berg
Gloten gård /Se Gretasön ö Göran-Ols gård Gumsen berg
Gloten gård /Se Grutsiön, se Hemsjön sjö Göran-Ols gd Gustafsvägen väg
Gloten gård /Se Gruf-Siön, se Hemsjön sjö Göstas gd Gyllingen sjö
Gläcksbo lht *Gruvevallen Saknas /Se Hagen gård Gyllingen sjö
?Grängshammar Saknas Gruv-Larssjön sjö Hagen gd Gyllingsberget berg
Grängshammar bruksegendom Gruv-Larssjön sjö Hagens gård Gyllings myra myr
Grängshammar bruk Gruvsjön sjö Hagens gd Gårdstäkten äga
Grängshammar bruk Gruvsjön sjö Haglunds t. Gåssjöberget berg
Grängshammar by *Gruvsjöröset gränsrös Halldammen t. Gåstjärn sjö
Grängshammar by *Gruvsjöröset gränsrös Halldammen t Gåstjärn tjärn
Grängshammar bruk gruff-siön, se Silvbergssjön sjö Halldammen gd Gåstjärn, Lilla tjärn
Grängshammar bruk Grufsjön sjö Hammarholn gd Gåstjärn, Stora tjärn
Grängshammar bruk Gruvsjön sjö Hampens gård Gåstjärnberget berg
Grängshammar säteri, smedja, arbetarbostäder Gruvsjön sjö /Se Hampens gd Gåstjärns myra myr
Grängshammar kvarn Gruvsjön sjö /Se Hamplandet gård Gådtjärns täppa åker
Grängshammar säteri, smedja /Se Gruvsjön sjö /Se Hamplandet gd Hackspick änge åker
Grängshammar bruk /Se Gruvsjön sjö /Se Harhyttan t. Hagen hage
Grängshammar bruk /Se Gruvsjön sjö Harhyttan gd Hagladan lada
Grängshammar bruk /Se *Gruvsjön, se Silvbergssjön sjö Harhyttens gård Hagsjön åbreddning
Grängshammar bruk /Se Grängen sjö Harhyttens gd Hagudden udde
Grängshammar bruk /Se Grängen sjö /Se Hedbloms gd Halldammen damm och åker
Grängshammar järnbruk Grängen sjö Hellbergs gd Halldammsbron bro
Grängshammar by /Se Grängen sjö Henriks gård Halldamms lada
Grängshammar (tid. Grängshyttan) bruk /Se Grängen sjö /Se Herrgården gd Halldamms sundet sund
*Grängshyttan (öde) hytta Grängen sjö /Se Herrgården gd Hamptjärn mossen myr
*Grängshyttan Saknas Grängen sjö /Se Hindersbo t. Hamptjärn myra myr
*Grängshyttan hytta Grängen sjö Hindersbo gd Hargården inhägnad för harar
*Grängshyttan Saknas Grängen sjö /Se Hinrikes gd Harhytt Dammsjön sjö
*Grängshyttan Saknas Grängen sjö /Se Hjälmens gård Harhyttedammsjön sjö
*Grängshyttan hytta Grängen sjö /Se Hjälmens gård Harhällen grund
*Grängshyttan Saknas Grängshammarsån å Holmen gård Hedbloms åker
*Grängshyttan Saknas Grässveden ängs- o.skogsmark Hurtigs torp Hedbloms sten klippa
*Grängshyttan Saknas Gröna planen ängs- o. skogsmark Hyttens gårdar Hedtjärnbäcken bäck
*Grängshyttan Saknas Guldingen sjö Hyttäkten äga Hemsjön sjö
*Grängshyttan Saknas Gyling sjö Hägerns t. Hemsjön sjö
*Grängshyttan Saknas Gyllingen sjö /Se Hägerns t Hemtäkten åker
*Grängshyttan Saknas Gyllingen sjö /Se Hällbackens gård Herrgårdsbacken backe
*Grängshyttan hytta Gyllingen del av Järsjön Hällbackens gd Herrgårdshyttan hytta
*Grängeshyttan Saknas Gyllingsberget berg /Se Härbacken inäga Holmen ö
Grängeshyttan f. gd o. bruk Gyllingsberget berg /Se Höglunds gd Holmrutan, Stora skogsholme
Grängshytta förr bruk Gåstjärnen tjärn Högsveden gårdar Holmudden udde
Grängshyttan förr bruk Gåstjärnen, Lilla tjärn Högsveden by Hovgåras klack berg
Grängsta förr bruk *Gäddtjärn tjärn /Se Ingevallsbo by Hyttbacken åker
*Guldsmedsgården gd Gäddviken vik Ingevallsbo by Hyttbäcken bäck
Gullgården gård *Gärsiökyia Rööset gränsrös Ingevallsbo by Hyttmyran myr
Gullgården gd Hagsjön sjö Israels t. Hyttäppan åker
Gullgården torp /Se Hagudden udde Israels gd Hällarna hällar
Gullgården torp Hampnäset näs Jakobs gård Hällbotten kolbotten
Gullgården torp Hemsjön sjö Jakobs gård Hällristningarna inskriptioner
Gullgården torp /Se Hemsjön sjö Jan Gers gård Hälltäppan åker
?Gyllingsberget torp Hemsjön sjö Jans gd Hälltäppan åker
Gyllingsberget by Hemsjön sjö Jons gård Hästbryggan åker
Gyllingsberget torp Hiertsjön sjö Jons gd Hästaberget berg
Gyllingsberget torp /Se Holmen halvö Junker Anders gd Hästhagbergs gruva gruva
Gyllingstorp torp Holmen udde Jutbo by Högbro tjärn tjärn
Gyllingz Torph, se Gyllingsberget torp Holängsviken vik Jutbo Gamle t. Högsjöbäcken bäck
Harhyttan gd Hophagen skogsmark Jutbo, Gamla by Högsveden åker
Harhyttan gd Hyttbacken höjd Jutbo Nya by Inflaxan vik
Harhyttan torp Hyttdammen damm Jutbo, Nya by Jakobes Stensjötäppa åker
Harhyttan gård Hyttmyran, Övre myr Järtbons gd Jeriko mossen myr
Harhyttan f. järnbruk, nu torp Hälltjärnen tjärn Jöns» gård Jevan sjö
Harhyttan by Hästhagbergsgruvan f.d. gruva? Jönses gd Jeven sjö
Harhyttan by /Se Hästpussen myrmark Jönses gd Jev bäcken bäck
Harhyttan by o. hytta /Se *Hästviken vik Jakobes gd Jev myra myr
Harhyttan t /Se *Hästviken vik Janneses gd Jonhagen hage
Herrehyttan by Högbrotjärnen tjärn Kaplansgården gd Jonsberget berg
*Herrgården gård /Se Igeltjärnen tjärn Karl-Ers gd Jutbosjön sjö
*Herregården gård Ingeborgssved udde Karl-Hans gd Jutbosjön sjö
*Herrgården Saknas /Se *Ingevallsbo bäck röset gränsmärke /Se Karl-Jans gd Jutbo klack berg
*Herregården gård Ingewallsbo Kors Rööset gränsrös Karl-Pers gd Järsjöberget berg
*Herregården gård /Se Jeven sjö Karls gård Järsjön sjö
*Herregården gård /Se Jungfrubacken backe Karls gd Järsjön sjö
*Herregården gård /Se Justran, se Björkljustern sjö Karls gd Jöns åkern åker
»Herregården gård /Se Jutbo klack berg Karls gd Jönsåkers bäcken bäck
Herrhyttan Saknas *Jutbosjön sjö Karlsåker gård Jönsåkers hagen hage
*Herr Knuts gård Saknas Jutbosjön sjö /Se Kasernerna lht Jönsåkers kroken åker
*Herr Olovs gård gd Jutbosjön sjö Kaxens gård Jönsåkers lada lada
*Hällen gd Järnsjön sjö Kaxens gd Kalvhagen hage
Högsveden gårdar Järsjöberget berg Klockares gård Kampö ö
Högsveden gårdar Järsjöberget berg /Se Klockarens gd Kaplansbackarna backar
Högsveden gårdar Järsjöberget berg /Se Klockargården gd Kaplansvägen väg
Ingevallsbo by Järsjöberget berg /Se Klockargården gd Karls kroken åker
Ingevallsbo gård *Järsjö knä röse /Se Klockarns gårdar Karls åker åker
Ingevallsbo f. järnbruk, nu by *Järsjökyaröset, se Gärsiökyia Rööset gränsröse Klockarns gd Kastens åker
Ingevallsbo by /Se *Järsjökya röset röse /Se Knutsbo gårdar Kasteviken inäga
Ingevallsbo by /Se Järsjön sjö Knutsbo by Kasteviken vik
Ingevallsbo by Järsjön sjö Knutshyttan by Kilen åker
Ingevallsbo by Järsjön sjö Knutshyttan by Kilhagen hage
Ingevallsbo by /Se Järsjön sjö Kojen t Kimmersjön (?) sjö
Ingevallsbo by /Se Järsjön sjö /Se Kolbotten, se 12 Nyhyttan Saknas Kittberget berg
Ingevallsbo by /Se Järsjön sjö /Se Kopparbergs gård Klockarbacken backe
Ingevallsbo by /Se Järsjön sjö /Se Kopparbergs Kalles gd Klockarberget berg
Jutbo, Gamla el. Nya torp o. by Järsjön sjö Korpens gård Klockar myra myr
Jutbo, Gamla by *Kalfbäcks Rööset gränsrös Korpens t Klysenbäcken bäck
Jutbo, Gamla o. Nya byar *Kiärgruf Rööset gränsrös Kristoffers huggarställe Klysnan sjö
Jutbo f. järnbruk, nu by *Klostjärn tjärn Kristoffers t Klysnan sjö
Jutbo, Gamla o. Nya gårdar /Se Klysnan sjö /Se Kristoffers gd Knivmossen myr
?Jutbo, Gamla torp Klysnan sjö Kullerns gård Knutshytte kvarn kvarn
?Jutbo, Nya by Klysnan sjö /Se Kullens gd Knutshytteån å
Jutbo, Nya by Klysnan sjö /Se Kullerbacken t Kockänget, Norra åker
Jutbo, Gamla o. Nya gårdar /Se Klysnan sjö /Se Kures gd Kockänget, Södra åker
Jutbo, Gamla o. Nya byar /Se Knivmossen mosse Kutbo gård Kohagen hage
Jutbohyttan Saknas /Se Korphålstjärnen tjärn Kutbo gd Kolaåkrarna åker
Jönshyttan ödelagd hytta Korpön ö Kvarnstugan gd Korpholmen ö
Jönshyttan numera ödelagd hytta *Korssteen gränsrös Källarbo gårdar Korphålstjärn (?) tjärn
*Kappegården gd *Kors stenen gränsmärke Källarbo by Korphåls tjärn tjärn
Kiellebo gårdar Kotjärnen tjärn Källsvedens gård Korpön ö
Knutsbo gårdar Kristinas ridgrop grop? källsvedens gd Kotjärn tjärn
Knutsbo gård Krusvreten myr Kärret gd Kristinas ridgrop grop
Knutsbo gårdar Kutbo-Dammsjön sjö Labbe gd Kullebäcken bäck
[Knutsgård] Saknas Kutbo-Dammsjön sjö Laggarbo lägenheter Kullrarna åker
Knutsbo gårdar Kutbo-Rudtjärnen tjärn Laggarbo by Kullåkern åker
Knutshyttan by Kvarnmossen mosse Laggars gd Kungsådran flottningsled
knutzbo, se Kutbo by Kvarnnäset näs Lars` gård Kvarnbron bro
*Kohlarbo gård /Se Kvarntäppan skogsmark Larsbo gd Kvarnbäcken bäck
Kutbo by Kymmersjön sjö Larses gd Kymmesjön sjö
Kutbo gård Kymmersjön sjö Lasses gård Kymmersjön sjö
Källarbo gårdar kynningen, se Kymmersjön sjö Lasses t. Kyrkallén allé
Källarbo gårdar *Kyrkovallen Saknas /Se Lasses gård Kyrkvägen väg
Källarbo gårdar Källarbosjön sjö Lasses gd Kyrktallen fura
*Ladugårdsgruvan gruva Källarbosjön sjö Lasses gd Kyrkåkern åker
Laggarbo lägenheter *Källgruvan gruva /Se Lasses gd Kålberget berg
Lisselgården huggarboställen *Källgruvan gruva /Se Lasses skola gd Kålbergsbacken backe
Lisselgården gårdar /Se *Käringviken vik Lax gd Källarbobäcken bäck
Loberget f.d. gd:ar /Se *Kärrgruveröset gränsmärke /Se Laxens gård Källarbosjön sjö
*Lodsgården Saknas *Kärring gruve röset, se Kiärgruf Rööset gränsrös Lekattens t Källarbosjön sjö
*Lusbo torp *Ladholmarna öar Lennarts gd Källarbovägen, Gamla väg
*Låsgården Saknas *Ladholmarna öar Lindholms gd Källtäppan åker
*Lösa gård *Ladugårdsgruvan gruva Lisselgården huggarboställe Laggarbacken vägbacke
*Lövet försv. gd /*Ladugårdsgruvan/ gruva Lissligården gd Laggarbo grinden grind och åker
*Lövsb- beb. *Ladugårdsgruvan gruva Lissligårds Kalles gd Laggarbo ängarna ängar
*Lövsbo gård *Ladugårdsgruvan gruva Loberget lht Laggarbron bro
Lövåsen by *Ladugårdsgruvan gruva /Se Loberget, Lilla gd Laggera område
Lövåsen by *Ladugårdsgruvan gruva /Se Loberget, Stora t. Larkes (?) inäga
Lövåsen by *Ladugårdsgruvan gruva /Se Loberget, Stora gd Lerstångbacken backe
Lövåsen by Lappudden udde Lobergs gård Limö ö
Lövåsen by /Se Limö ö Långes gd Limö harn grund
Lövåsen by Limöharen holme Långudden gård Lindorna åkerlinda
Lövåsen by Lisselgårdsdammsjön sjö /Se Långudden gd Lisselgloten sjö
Maggolbo förr by Lisselgårds-Dammsjön sjö Löjtnantens Saknas Lisselgårdsdammsjön sjö
Magnilbo by Lisselgårds-Dammsjön sjö Löjtnantens by Lisselnoran sjö
Magnilbo by /Se Ljustjärnen, *Stalltjärnen tjärn Lövdals gård Lisselskultan sjö
Magnilbo by /Se Ljustjärnen, se *Ställe tiernan tjärn Lövens gård Lisselulvsjön sjö
Magnilbo Saknas /Se Ljustjärnen sjö Lövens gd Lissligårdsbäcken bäck
*Masbo gård Lobergsberget berg /Se Lövhyddan gd Lissligårds Dammsjön sjö
*Matsbo gård Lobergsberget berg /Se Lövsbo gd Ljustjärn sjö
*Matsbo gård Lobergsberget berg /Se Lövs tækt gd Ljustjärn tjärn
*Mossby gård Lobergsberget berg /Se Lövåsen by Loberget, Lilla berg
*Mårtensbo gård /Se Lobergsberget berg /Se Lövåsen by Loberget, Stora berg
*Mårtensgruvan gruva Lobergs klack berg Magnilbo Saknas Lobergsberget berg
Norbo gårdar Lobergs koppargruva Saknas Magnilbo by Lobergs klack bergstopp
Norbo by Lobergsmossen mosse Magnilbo by Lobergs mossen myr
Norbo by /Se Lomtjärnen tjärn Magnilbo skola skola Lomtjärn tjärn
Norbo by /Se Lomtjärnsmyran myr Mas-Emils gård Lomviken vik
Norbo by Lomviken vik Mas-Petter gd Lusbo myra kärr
*Norbo Saknas Lortmyran myr Mats-Hans gårdar Lusbobäcken bäck
Norbo Finnmark by Lundtjärnen? tjärn MatsHans gd Lusbo sågen såg
Norbohyttan by Lunkhällen udde Mickels gård Långalen sjö
Norbohyttan by Lunntjärnen? tjärn Mickels gd Långalen sjö
Norbohyttan förr järnbruk, nu by Långalen sjö Mjölnargården gd Långberget berg
Norbohyttan by /Se Långalen sjö Mjölnarns gård Långers (?) inäga
Nordenshyttan torp Långalen sjö /Se Mjölnarns gd Långmossen myr
Noret gårdar Långalen sjö Modigs gård Långsjöbäcken bäck
Norshyttan torp Långalen sjö /Se Modigs t Långsjön sjö
Norshyttan torp Långalen sjö /Se Molinders gd Långsjön sjö
Norshyttan gd Långmyran myr Myra gd Långsjön sjö
?Norshyttan gård Långsjön sjö Månses gård Långudden udde
Norshyttan by Långsjön sjö /Se Månses gd Långviken vik
Norshyttan f. järnbruk, nu torp Långsjön sjö Mörtens gd Långviken vik
Norshyttan gårdar Långsjön sjö /Se Mörsa gård Långviks harn grund
Norshyttan torp Långsjön sjö Nerigården gård Länsmans myra myr
Norshyttan gårdar /Se Långsjön sjö Nerinorsta t. Löjtnantsvägen väg
Norshyttan gårdar Långsjön sjö Neritrummens gd Lönnen lönn
Nyhyttan by Långsjön sjö Nicolai kapell kapell Löt grinden grind och åker
Nyhyttan by Långudden udde Norbo by Lövholmen ö
Nyhyttan by Långviken vik Norbo by Lövs täkt åker
Nyhyttan by Långviken vik Norbo finnmark Saknas Lövstäktbackarna backar
Nyhyttan by Lövstäkten åker Norbo finnmark Saknas Lövstäkts klack bergstopp
Nyhyttan by Lövudden udde Norbo finnmark Saknas Lövs täktvägen väg
Nyhyttan by *Lövåsbäcken vdr Norbo Finnmark by Lövudden udde
Nyhyttan by /Se *Lövås gruva gruva Norbo Finnmark by Lövås klack berg
*Nyknutsbo gårdar Lövåssjön sjö /Se Norbohyttan by Lövåsvägen väg
»Nyknutsbo gårdar Lövåssjön sjö /Se Norbohyttan by Magasinsåkern åker
Nytan by Malmviken vik Norbo såg t. Malmviken vik
Näset gårdar Matses änge f.d. fäbod Norbo såg såg Matsfall fall
Nääss, se Skenshyttenäs gårdar *Mellangruvan gruva Nordanväders lht Mats-Hanskvarnen kvarn
Nääs Torpet, se Tunsnäs gårdar Middagsberget berg Noret skogsvaktarboställe Middagsberget berg
Nääs Tårpet, se Tunsnäs gårdar Misstjärnen tjärn Noret gd Millionvägen väg
Olshyttan förr bruk *Morkärn sjö /Se Norshyttan torp Missjön sjö
Pannlappen fäbodvall /Se ?Motjärn sjö /Se Norshyttan by Misstjärn sjö
Pannlappen fäbod /Se ?Motjärn sjö /Se Norshyttan, Nedre gd Misstjärn tjärn
*Prostbo gård Motjärnen tjärn Norshyttan, Övre gd Misstjärnbäcken bäck
*Redsvensbo gård Motjärnen tjärn Nya Jutbo by Mossen, Stora myr
*Redsvensbo gård /Se *Myrberget berg? Nybons gård Motjärn sjö
*Prästbo gård Neasjön sjö /Se Nybons gd Motjärn tjärn
*Redsvensbo gård /Se ?Nedansjön sjö /Se Nygården gård Myckelmyren myr
Risshyttan by Noran, Lilla sjö Nygårds gård Myggsjövägen väg
Ris(s)hyttan by Noran, Lilla sjö Nygårds gård Myntåkern åker
Rishyttan by Noran, Stora o. Lilla sjöar /Se Nygårds gd Myran sank äng
Rishyttan by Lilla Noran sjö Nyhyttan Saknas Myran, Stora myr
Risshyttan by Noran, Stora sjö Nyhyttan Saknas Myrbergs knippa backkrön
Rishyttan by Noran, Stora sjö Nyhyttan by Neasjön sjö
Rishyttan by Noran, Stora sjö Nyhyttan gård Nedansjön sjö
Risshyttan by och bruk Noran, Stora sjö Nyhyttan by Nedra åkern åker
Risshyttan gårdar Noran, Lilla o. Stora sjöar /Se Nytorpet gårdar Nilstorpet inäga
Risshyttan by Noran, Lilla o. Stora sjöar /Se Nämkens gd Noran, Lilla sjö
Rishyttan f. järnbruk, nu by Noran, St:a o. L:a sjöar /Se Nämndkarlns gård Noran, Lilla sjö
Risshyttan by Noran, L:a o. St:a sjöar /Se Näs-Erikes gd Noran, Stora sjö
Risshyttan by /Se Norboberg berg o. triangelpunkt Näset gårdar Noran, Stora sjö
Risshyttan såg /Se *Norboån å Olles gd Norbo Finnmarksvägen väg
Risshyttan såg /Se Norboån å Oppitrummens gd Norbo kvarn kvarn
Risshyttan by /Se Noren, se Noren, Stora sjö Per-Ers t Norbo sågån å
Risshyttan järnbruk /Se *Norrsellnäsströmmen vdr Per-Lars gd Nordanvädersviken vik
*Rishyttekvarn Saknas *Norsbyhyttån å /Se Per Ols gård Noret åker
*Ristäkt gård /Se *Norshyttebäcken vdr Per- Ols gd Norlandet udde
*Rolfsbacken gd Nybygden skogsområde Petruses gd Nors-Dammsjön sjö
Rombogården torp /Se *Nyhytteån vdr Petter Pers gd Norshyttedammsjön sjö
Rombogården torp /Se Nymyran myrmark Petters gård Norshytte dammsjön sjö
Rombogården torp /Se Nytorpsmyran myr Piggens gårdar Norshyttevägen väg
*Rombonden gård *Nytäkten kronotäkt Piggens t Nors täkten åker
*Romsadaboda Saknas /Se Näsviken vik Polackens torpargårdar Notö kulle
*Romraboda Saknas Ohl...n, se Ulvsjön, Stora sjö Pollackens gd Nyckelmyren myr
Rosenlund gårdar -tore ohlziön, se Ulfsjön, Stora sjö Polackssund torpargårdar Nygrävningen inäga (åker)
Rosenlund gårdar /Se *Olofshytteån å Pollackssund gd Nyhyttbacken inäga (åker)
Rosenlund gårdar /Se Olofsjön, Lilla sjö Prästgården gård Nyhytte kvarn kvarn
*Råstvedbo gård /Se Orm-Nääs, se Orrnäsudden udde Prästgården gd Nyhyttevägen väg
*Rostvedsbo gård /Se Ormnääset, se Orrnäsudden udde Prästgårds gård Nyhyttevägen väg
Rysshyttan by Ormudden udde Pustens t Nytorpsbacken backe
*Rämen förr järnbruk Ornäsudden udde Rangklo Saras gd Nytorps hagen hage
Rämens järnvägsstation Saknas Ornäsön ö Ranklos gård Nytäppan åker
Rämshyttan förr järnbruk nu pst o. jvt Orrnäsudden udde Rens gård Näs viken vik
Rönningen gård Orrnäsudden udde Rens gd Oppiåkern åker
Rönningen gård /Se Oxhagen hage Risets gård Orrholmen holme
Rönningen gård /Se Penningmyran myr Risshyttan by Orrmossen myr
Rönningen gård Pojkudden udde Risshyttan såg Ovansjön sjö
Sandvik by /Se Pollackssund del av Järsjön Risshytte Hagens gd Ovansjön sjö
+Sickvad beb. Pottmyran myr Risshytte herrgård herrgård Oxhagen hage
*Siksjön torp Pottmyran myr Risshytte Johans gd Pannlapp mossen myr
Silvberget, Östra bergslag /Se Prästnäset näs Rolings gård Penningmyran myr
Silvberget bergslag Prästharen grund /Se Rolings gd Per-Erikes åker
Silvberget bergslag Ramsbo ägomark Rombogården t. Pojkudden udde
Silvberget blg Ramsbomyran ängsmark Rombogården gd Polackssund sund
Silvberget, Östra o Västra malmfält *Ransaboda täkt Rosenbacken gård Postvägen väg
Silvberg blg *Ransaboda täkt Rosenbacken t Pottmyren myr
?Silvberg, Östra gruva Risshyttesjön sjö Rosenlund gårdar Prästgärdet åkrar
Silvberget bergslag Risshyttesjön sjö Rosenlund gd Prästnäset näs
Silvberget, Östra bergslag /Se Risshyttesjön, Nedre sjö Rusens gård Prästnäs harn grund
Silvberget bergslag Ned. Risshyttesjön sjö Rusens t. Pundbacken backe
?Östra Silvberg silvergruva Risshyttesjön, Nedre sjö Rusens t Pundet backkrön
Silvberget bergslag ?Risshytte-nedre-sjön sjö /Se Rusens gd Pundet backkrön
Silfbärget, Östra Saknas Risshyttesjön, Nedre sjö Rusgården gård Pundknippan backkrön
Silvberget bergslag Risshyttesjön, Nedre sjö /Se Rusgården by Påls backe inäga
Silvberget bergslag Risshyttesjön, Övre sjö Rus-Karins lht Ramsbo åker
Silvberg gruvfält Öv. Risshyttesjön sjö Ryttarns lht Renlandet udde
Silvberget bergslag Risshyttesjön, Övre sjö Ryttarns t Riabäcken bäck
Silvberget bergslag Risshyttesjön, Övre sjö Rämshyttan järnvägsstation Rialadan lada
Silfberget, Östra Saknas *Risshytteströmmen vdr Rämshyttan by Riaåkern åker
Silvberget bergslag Risshyttsjön, Övre sjö Rönningen gårdar Rishagen hage
Silvberget, Väster gruvfält Rissjön, se Risshyttesjön sjö Rönningen by Risshyttberget berg
Silvberget bergslag Ristjärnen tjärn Sahlgrens gd Risshytte kronparken skog
Silfberget g o sn Ristäppan terräng Sammils gd Risshytte nedansjön sjö
Silvberget, Väster gruvfält *Rodstäkt täkt Samuels gård Risshytteovansjön sjö
Silvberg, Väster gruvfält *Rodzstækth täkt Samuels gård Risshyttesjön, Nedre sjö
Silvberg, Väster gruvfält *Rodztekth täkt Sanddalen gd Risshyttesjön, Nedre sjö
Silvberget bergslag Rosenlund skogsmark Sanddalen lht Risshyttesjön, Övre sjö
Silvberg, Väster gruvfält Rudtjärnen tjärn Sanddalen gd Risshyttesjön, Övre sjö
Silvberget bergslag Rudtjärnen tjärn Sandvik by Risshyttskogen skog
Silvberget bergslag Rudtjärnen tjärn Sandvik by Ristjärn tjärn
Silvberg förr bergslag Rustjärnen tjärn Sandåkern gård Ritjärnbäcken bäck
Silvberget bergslag Rånäset näs Sandåkern by Ritäkten åker
Silvberget bergslag Rämen sjö Sikens gård Rosenlund hage
Silvberget bergslag Rämen sjö Sikens gårdar Rosenlundsbackarna backar
Silvberget bergslag Rämen sjö Siksjösund gård Rosenlunds hagen hage
Silvberget bergslag Rämen sjö Siksjösund gd Rotviken vik
Silvberget bergslag Rämen sjö Sillköpet gd Rudtjärn tjärn
Silvberget bergslag Rämen sjö Silvberget, Östra lägenheter Rudtjärn tjärn
Silvberget bergslag Rämen sjö Silvbergs gruva lägenheter Rudtjärn tjärn
Silvberget bergslag Rämen sjö Silvbergstäkten Saknas Rusgårdsbacken backe
Silvberget bergslag Rämen sjö Sjöbergs gd Rus udden udde
Silvberget bergslag Räms Siön, se Rämen sjö Sjöhagen gård Ryssjan skogsäga
Silvberget bergslag *Rämsån vdr Sjöhagen gd Ryssje backen backe
Silvberget bergslag Rävviken vik Sjöändan gårdar Ryssjeberget berg
Silvberget bergslag Röda porten skogsparti Sjöändan by Rå-mossen mosse
?Silvberget, Västra el. Östra malmfält Rönnberget berg Skaraborg lht Rå näset näs
Silvberget, Västra gruvområde Sakrismyran myr Skaraborg gd Rämen sjö
Silvberget bergslag Sandviksberget berg (fäb?) Skenshyttan Saknas Räms hola berg
Silvberget bergslag Sandviksberget berg /Se Skenshyttan by Rämssjön sjö
Silvberget bergslag Saxberget berg /Se Skenshyttan by Rävhällen häll
Silvberg, Östra gruva Saxberget berg /Se Skenshyttenäs gårdar Rönnberget berg
Silvberget, Gamla gruvort *Sckenshyttesjön sjö Skenshyttenäs by Rönnberget berg
Silvberg, Öster gruvfält Schulsen, se Skultasjön, Norra sjö Skensnäset gårdar Rönnings åkrar åkrar
Silvberget bergslag *Selköpet kronotäkt Skepparvallen gård Sandbacken sandås
Silvberget bergslag ?Sellbergsviken vik Skepparvallen gd Sanddalen åker
Silvberget bergslag Sellbergsviken vik Skinnares gård Sandlindorna åker
Silvberg, Öster- gruvfält Sellbergsviken vik Skinnars gd Sandtäppan åker
Silvberget bergslag *Sijksiöbro Rööset gränsrös Skomakar-Eriks gård Sandtäpp grinden grind
Silvberget bergslag Lilla Siksiön, se Hemsjön sjö Skommar Vilhelms gd Sandviksberget berg
Silvberget bergslag *Siksjöbro rågång /Se Skottens gård Sandviksberget berg
Silvberg, Östra gruvfält Siksjön sjö Skrivaregården gård Siksjön sjö
Silvberg, Östra gruvfält Siksjön sjö Skrivargården gd Siksjön sjö
Silvberg, Östra gruvfält »Siksjön, Lilla sjö Skräcka förr stn Siksjön sjö
Silvberget bergslag Siksjön sjö /Se Skräcka lägenheter Siksjösundet sund
Silvberget bergslag *Lilla Siksjön sjö Skräcka gd Sillköpet täkt
Silvberg, Östra gruvfält Siksjön sjö Skräddarns gård Silvbergssjön sjö
Silvberg, Östra- gruvfält Siksjön sjö /Se Skumpens t Silvbergssjön sjö
Silvberget bergslag *Siksjöröset gränsrös Skuttorp by Si täkt åker
Silvberget bergslag *Siksjöröset gränsrös Skuttorpet t. Sjöhagen hagar
Silvberg bergslag Siksjöröset sund /Se Skålbergs gd Sjötäppan inäga (åker)
Silvberg, Östra gruvfält *Siksjövad vadställe Skärsjö dagkarlsgård Sjötäppan åker
Silvberg, Östra gruvfält »silbergz grufwa», se Silvbergs gruva gruva Skärsjö, Nya gd Sjötäppan åker
Silvberg, Östra gruvfält Silvberg förr bergslag Slankens gd Skarrpussen tjärn
Silvberg,Östra gruvfält *Östra Silvberget berg Slars lht Skarrpussvägen väg
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergs gruva förr gruva Slars gd Skenshytte kvarn kvarn
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergs gruva gruva Smedgården gd Skensnoret sund
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergs gruva gruva Smedjorna smedjor Skolviken vik
Silvberg, Östra gruvfält *Silvbergsgruvan, Gamla Saknas Smeds gård Skruvhällarna hällar
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergssjön sjö Smeds gd Skruvhällen hällar
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergssjön sjö Snickargården gd Skräckasjön sjö
Silvberg, Östra gruvfält Silvbergssjön sjö Snickarns gård Skräckasjön sjö
Silvberget bergslag *Silvbergs täkten täkt /Se Snickarns gård Skräckavägen, Gamla väg
Silvberget bergslag Silvberg, Öster gruvfält /Se Snuses gård Skräckaån å
Silvberget bergslag Gamla Silverberget silvergruva /Se Snuses gd Skräckaån å
Silvberget bergslag Östra Silverberget silvergruva /Se Snickarns gd Skultan, Lilla sjö
Silvberget bergslag Simmelmyran myr Soludden, se 13 Nyhyttan Saknas Skultan, Stora sjö
Silvberg, Östra gruvfält Singpussbäcken bäck Sparringens gård Skultarna sjöar
Silvberg, Östra gruvfält Sjön, Lilla sjö Spik-kalles gd Skultasjöarna sjöar
Silvberget bergslag *Skafallsbergz Rööset gränsrös Stack-Anders gd Skultasjön, Lilla sjö
Silvberget bergslag *Skafallsbergz visen gränsrös Staffans gård Skultasjön, Stora sjö
Silvberg, Östra gruvfält Skarppussen ägomark Stakes t Skvallerbäcken bäck
Silvberg, Östra malmfält *Skarvelsberget berg /Se Staffes gd Skvallertjärn sjö
Silvberg, Östra malmfält *Skenshytte Hyttbäck vdr Stappes gd Skvallertjärn tjärn
Silvberg bergslag *Skenshyttesjön, se Schenshyttesjön sjö Stensbo gård Skärtjärn vik
Silvberg, Östra gruvfält *Skoffals röset röse /Se Stensbo gd Skärtjärn tjärn
Silvberg, Östra gruvfält *Skovelsberget berg /Se Storgården t. Skärtjärnstäkten inäga
Silvberg, Östra gruvfält Skrivargården terräng Storgården gd Slogmyran myr
Silvberg, Östra gruvfält Skrivargårdsmyrorna myrar Stråberg lht Slogsveden åker
Silvberg, Östra bruk Skruvhällan hällar Stråberget gd Smalkärret kärr
Silvberg, Östra malmfält Skruvhällsberget berg Strålberg lht Smedbron bro
?Silvberget, Östra gruvfält /Se Skräck, se Skräckasjön sjö Strömsnäs dagkarlsgård Smedlöten beteshage
Silvberget bergslag Skräckasjön sjö /Se Strömsnäs gd Smedåkern åker
Silvberget bergslag Skräckasjön sjö Stålnäbbens gård Småtjärnarna tjärnar
Silvberget bergslag Skräckasjön sjö Sundells gård Smörbacken backe
Silvberget bergslag Skräckasjön sjö Sundells gd Sotfallet fall
Silverberget bergslag Skräckasjön sjö Svartbäcken lägenheter Sotfalls sten sten
Silvberg, Östra gruvort Skräckasjön sjö /Se Svartbäcken gd Spaken sjö
Silvberget, Östra bergslag /Se Skräckasjön sjö Svarvarns gd Spatjärn sjö
Silvberget, Östra malmfält Skräcka ån å Sågbackens gd Spikbackarna backar
Silvberget, Östra gruva och bruk Skultasjön, Norra sjö Söderbergs gd Staffes vägskäl
?Silvberget, Östra gruva och bruk Skultasjön, Norra sjö Söderströms gd Stenbäcken bäck
Silvberget, Östra gruva och bruk Skultasjön, Södra sjö Tallbotten gd Stensbolandet strand
Silvberget, Östra lägenheter *Skuttebergsröset gränsrös Tingsstället gd Stensjön sjö
Silvberget, Östra lägenheter Skvallertjärnen tjärn Trogens t Stensjön sjö
Silvberget, Östra gammalt malmfält, bruksegendom Skärsjö ängar ägomark Trummars täppa gd Stensjötäppan åker
Silvberg, Östra malmfält Skärtjärnen tjärn Trummens gård Stentrapplet träskområde
Silvberget, Östra lägenheter Sligdammen sank mark? Trummens gårdar Stigs backen backe
Silvberg, Östra gruvfält Slogtjärnen tjärn Trummtäppan gd Storberget berg
Silvberget, Östra gruvfält Smeddammen damm Tunells torp Storgloten sjö
Silvberget, Östra lägenheter Smedlöten skogsmark Tunsnäs gårdar Stormyr tjärn tjärn
Silvberget, Östra lägenheter Småtjärnarna tjärnar Tunsnäs gd Stornoran sjö
Silvberget, Östra malmfält /Se Spaken, se Spatjärnen sjö Tyskbo t. Storsjön sjö
Silvberget, Östra malmfält *Spannmålstäkten kronotäkt Tyskbo gd Storskultan sjö
Silvberget, Östra malmfält *Spasen? sjö Tyskens gård Stortegen äng
Silvberget, Östra malmfält Spatjärnen sjö Tyskens gd storulvsjön sjö
Silvberget, Östra gruvfält Spatjärnen tjärn Tålösens gd Storviken vik
Silvberget, Östra lägenheter /Se Stabbstensberget berg Täkt-Augustes gd Storviks udden udde
Silvberget, Östra malmfält /Se *Stallgårdstäkten kronotäkt Täkten gårdar Storänget äng
Silvberget, Östra gruvfält *Stalltjärnen tjärn Täkten gd Strömmingfallsbäcken bäck
Silvberget bergslag Stenbäcken bäck Täktens gd Strömmingsfallet hygge
?Silvberget, Östra gård /Se Stensjön m. fl. sjöar Saknas Täktgården gd Strömsnäsbacken backe
Silvberg, Östra gård Stensjön sjö Täppan gd Strömsnäs grinden grindstolpar
*Simonshyttan »täktegård» Stensjön sjö Ulfs Hammer by Strömsnäs täkten åker
Skenshyttan by Stensjön sjö /Se Ulfshyttan, se 1-2 Ulvshyttan Saknas Stugumossen myr
Skenshyttan by Stensjön sjö /Se Ulfshyttan, se 7 Ulvshyttan Saknas Stängsla, inhägnad åker
Skenshyttan by Stensjön sjö Ulriks gd Sundbro backen backe
Skenshyttan by Stigs rymningen gruva Ulvshyttan Saknas Sundbron bro
?Skenshyttan by *Stora Siksjön, se Siksjön sjö Ulvshyttan Saknas Sundet sund
Skenshyttan by Stoor Wijken, se Sellbergsviken vik Ulvshyttan bruk Sundet sund
Skenshyttan by /Se Stora berget berg o. triangelpunkt Ulvshyttan bruk Sundet sund
Skenshyttan by /Se Stora Diupehielssen, se Järsjön Saknas Ulvshyttan stn Sund myra myr
Skenshyttan by /Se *Storgruvan gruvhål /Se Ulvshyttan by Svalget åmynning
Skenshyttan by *Storgruvan gruvhål /Se Uppigården gård Svartputten tjärn
Skenshyttan by /Se *Storgruvan gruvhål /Se Uppinorsta t. Svartsjön sjö
Skenshyttenäs gårdar *Storgruvan gruvhål /Se Vallbergs gruvor gruvor Svarttjärn sjö
Skenshyttenäset gårdar *Storgårdsbäcken vdr Vallen lht Svartviksudden udde
Skensnäset gårdar *Stormossan mosse Vallen torp Svarvar holmarna kullar
Skepparvallen gård Stormossen mosse Vaskarens gård Svarvar täppan åker
*Skogarebo gård Stormyran myr Vaskeres gd Svedarna åkrar
Skrivargården gård Stormyran f.d. fäbod Vassens gd Sveden äga, omfattande åker och äng
Skrivargården gård Stormyrtjärnen tjärn Vikens gård Sveden åker
Skrivargården gård *Storviken vik Vikens gd Svedernas inäga
Skrivargården gård Stråleberg myr- o. skogsmark Viktors gd Sågbacken backe
Skrivaregården gård /Se Sträcke sjö Vinklers gård Sågbro bro
Skräcka gård Ställbergsudden udde Volanders gd Sågkvarnen kvarn
Skräcka torp *Ställe tiernan tjärn Vreten gård Sågådammen damm
Skräcka lägenheter /Se *Svartsjöberget berg Vreten t Sågån å
Skräcka gårdar Svarttjärnen tjärn Vreten gård Sågån å
Skräcka lägenheter Svarttjärnen tjärn Vretens gd Sågån å
Skräcka gårdar /Se Svarttjärnen tjärn Värmens gård Särbo hagen hage
*Skräckehyttan ödelagd hytta Svartudden udde Västerviken gårdar Sätervägen väg
Skuttorpet torp Svartudden udde Västerviken gårdar Söderbergs åker
*Skutänget Saknas /Se Syréns hage skogsmark Västlings gd Tallbotten (Tallbottnen) gruva
Skärvsjö gd Sågån å Yrs t Tallbotten gruva gruva
*Smedsbo gård? Sågån bäck Åbergs gd Tallen bro kohage
*Smältaregården Saknas Tallen ö Änges gd Tallkvisttäkten inäga
*Stelleberg gd Tallsvedmyran myr Änget dalkarlsgård Tjärdals backen backe
*Stelleberget gd Tappmossen mosse Ängets gård Tjärudals backen backe
Stigsrymningen Saknas Tonsen, se Tunsan Saknas Ärrsbo torp Tomten täkt
Storgården t *Tonsiö Rööset gränsrös Ö-Jannes gård Tomten åker
*Storgården gd *Tonsjöröset gränsrös Ömans t. Tomtudden udde
+Storgården beb. *Tonsjöröset gränsrös Ömans gd Torpet hage
Storgården torp /Se Torsktjärnen tjärn Ön by Torsktjärn sjö
Storgården t. Torsktjärnen tjärn, vik Örns gd Torsktjärn tjärn
Storgården gård Torsktjärnen sjö Östlings t Torsktjärns bäcken bäck
Sträkan lägenheter Trollklack höjd Östlunds gård Trefaldihetskällan källa
*Strömsäng gårdar Trollsjöheden hed Östra Silvbergs gruva gruva Trollbäcken bäck
*Strömsäng gårdar Trollsjön sjö Östra Silvbergs herrgård herrgård Trollbäcken bäck
*Strömsäng gårdar Trolltjärnen tjärn Östra Silvbergs kapell kapell Trollbäckkilen åker
Svart Saknas Tron sjö   Trollsjöberget berg
*Svedelasse- förr torp Tunsan sjö /Se   Trollsjöheden hed
Suegarden, se Stensjön Saknas ?Tunsan sjö /Se   Trollsjöbäcken bäck
*Svedslase förr torp ?Tunsan sjö /Se   Trollsjön sjö
*Svedlasse förr torp Tunsan sjö /Se   Trollsjön sjö
*Sågartorpet torp /Se Tunsan sjö /Se   Trummtäppan åkrar
*Sölverbo by Tunsan sjö /Se   Tullkvarnen kvarn
*Tegelslagarbo gård Tunsan sjö   Tunsan sjö
»Trostbo gård Tunsan sjö   Tunsan sjö
Tunsjönäset gårdar Tunsan sjö   Tunsan el. Tunsen sjö
Tunsnäs gårdar Tunsan sjö   Tunsans Långsjön del av sjö
Tunsnäs gårdar Tunsan sjö   Tunsen sjö
Tunsnäs gårdar Tunsan sjö   Tuns Långsjön sjö
Tunsnäset gård Tunsan sjö   Tuns Täppan åker
Tunsnäset by Tunsan sjö   Tunsån å
Tvartaregruvan se *Tvertingsgruvan f. silvergruva Tunsan sjö /Se   Tysk-Dammsjön sjö
*Tvertingsgruvan f. silvergruva Tunsjön sjö   Udden ö
*Tvertingsgruvan f. silvergruva *Tverteraboda Saknas /Se   Udd fäbodvägen väg
*Tvertingsgruvan f. silvergruva *Tvertenberg berg   Ulven, Lilla sjö
*Tvertingsgruvan f. silvergruva *Tvartaregruvan Saknas   Ulven, Stora sjö
*Twärtärneboda Saknas /Se *Tvärfallet fors   Ulvsjön, Lilla sjö
Tyskbo gårdar *Tvärtärnberg berg   Ulvsjön, Lilla sjö
?Täkten gårdar *Twertsgruvan gruva /Se   Ulvsjön, Lilla sjö
Ulvehyttan, se Gränshyttan Saknas *Tvertsgruva f. silvergruva /Se   Ulvsjön, Stora sjö
Ulvshyttan by Tyskbobäcken bäck   Ulvhyttskogen skog
Ulvshyttan bruk *Täkten Saknas /Se   Ulvsjön, Stora sjö
Ulvshyttan bruk L. Ulvsjön sjö   Ulvshyttevägen väg
Ulvshyttan bruk Ulvsjön, Lilla sjö   Uppiåkern inäga, (åker)
Ulvshyttan by Lilla Ulfsjön sjö   Utetäkten äga (åker och äng)
Ulvshyttan bruk Ulvsjön, Lilla sjö   Uvberget berg
Ulvshyttan bruk Ulvsjön, Lilla sjö   Uttergillret åker
Ulvshyttan bruk /Se Ulvsjön, Lilla sjö   Vallarna äng
Ulvshyttan bruk /Se Ulfsjön, Lilla o. Stora sjöar   Vallbergs gruvor gruva
Ulfshyttan by Ulvsjön, Lilla sjö /Se   Vallbergs gruvor gruva
Ulvshyttan bruk /Se Ulvsjön, Lilla sjö /Se   Vallbergsvägen väg
Ulvshyttan samh. Ulvsjön, Lilla sjö   Vall harn grund
Ulfshyttan by Ulvsjön, Lilla sjö   Vall landet strand
Ulvshyttan samh. /Se Ulvsjön, Stora sjö   Varparna slagghögar
Vallen lht Ulvsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Vassmyran äga
Vallen lht Ulvsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Verkbäcken bäck
Vallen lht /Se Ulvsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Verkmossen kärr
Vallen lht /Se Stora Ulvsjön sjö   Vestins väg backar
Vallen lht /Se Ulvsjön, Stora sjö   Vik vik
?Vallen lht /Se Ulfsjön, Stora sjö   Viktäppan åker
Vallen riven gård /Se Ulvsjön, Stora sjö   Viken vik
Wijken, se Västerviken by Stora Ulfsjön sjö   Vikmansbacken backe
*Viken gård Ulfsjön (St., L.) sjöar   Viludden udde
*Vitelsbacken gd Ulvsjön, Stora sjö   Vingers ägorna åkrar
Västansjö gård Ulvsjön, Stora sjö   Vintermyren myr
Västerviken gdr Ulvsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Visthusen sjö
Västerviken by Ulvsjön, Stora sjö   Visthusen sjö
Västerviken gdr Uttergillet del av sjö   Visthus myra myr
Västerviken by Uvberget berg   Visthussjön sjö
Västerviken gdr Vallberget berg   Visthustjärn sjö
Västerviken gdr Vallbäcken bäck   Vreten åker
Västerviken by Vallen terräng   Vällbäcken bäck
Västerviken gårdar Vallgruvorna, Övre terräng   Västerviksbacken backe
Västerviken gård Vallgruvorna, Nedre terräng   Västerviks bäcken bäck
Västerviken gårdar Vallmyran myrmark   Västerviks hyttan hytta
Västerviken gårdar *Vall Röset gränsrös   Västerviks kvarn kvarn
Västerviken gårdar /Se Vargmossen mosse   Västerviks ån å
Västerviken gårdar Varpbäcken bäck   Åkertäppan åker
Västerviken gårdar *Vatthammarströmmen vdr   Åminnet åmynning
Västerviken gdr /Se Verkbron bro   Ån å
Västerviken gårdar *Videsiö sjö   Ängarns äng och åker
Västerviken gårdar /Se [Videsiø] Saknas   Ängesbacken ängar
Ylingsberget gårdar Viludden udde   Änget åker
*Zacharias torp torp Vintermyran myr   Ärrsbo gruvorna gruvor
*Zacharias torp torp Vintermyran myr   Ärrsbovägen väg
*Zachrisstorp förr torp Visthusen tjärn   Ärtsveden äga
*?Ål gård Visthusen tjärn   Ön landområde
*Östanberg Saknas /Se Visthustjärn sjö /Se   Östra Silvberg sockendel
  Vitturn sjö /Se   Östra Silvbergs Kronpark skog
  *Vålmora strömmen vdr    
  Västerviksån å    
  *Yllingsberget berg    
  *Yllingsberget berg    
  *Ylingsberget berg /Se    
  *Ylingsberget berg /Se    
  Ytter siön, se Risshyttesjön, Nedre sjö    
  *Yttersjön sjö /Se    
  *Yttersjön (*Yttre Sjön), se Ned. Risshyttesjön sjö    
  Åkerudden udde    
  Åminnet utlopp    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Ängeshålet myr    
  *öde Gruffvan förr gruva    
  öfer siön, se Risshyttesjön, Övre sjö    
  Öhl..., se Ulvsjön, Lilla sjö    
  Öhlsiön, se Ulvsjön, Stora sjö    
  Lile Öhlziön, se Lilla Ulfsjön sjö    
  Lile Öhlsiön sjö    
  Öhlsiön, se Ulvsjön, Stora sjö    
  Lilla Öhlsiön, se Ulvsjön, Lilla sjö    
  Öhlsiön, se Ulfsjön, Stora sjö    
  Öhlziön, se Stora Ulfsjön sjö    
  *Ön (?) ö /Se    
  Östra Silvberg kapell kapell    
  *Övre Sjön, se Övre Risshyttesjön sjö    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.