ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säters stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 111
?Säterstad stad Bispberget berg /Se Säters stad stad Bergbacken skogsmark
Säter Saknas Brännugnen Saknas /Se Säter stad Bergbacks hagen, se Bergbacka Saknas
Säter f. kungsgård, nu stad *Cecilias hälsobrunn Saknas /Se Säter stad Bergens hage hage
Säter kungsgård, nu stad Daniels hage äga /Se Säters fattiglappar inbyggarbeteckning Bergs-täkten hage
Säter kungsgård, nu stad /Se Foglindan ägomark Säters stekpannorna inbyggarbeteckning Björ-gruvan?, se Björn-gruvan myr
Säter förr kungsgård, nu stad Herråkern åkerjord /Se Ahlins villa villa Björn-gruvan myr, ortn.
Säter f. kungsgård, nu stad Jönshytteborn Saknas /Se Kungsgården förr kungsgård Bladtjärn sjö
Säter f. kungsgård, nu stad Jönshyttviken vik Nya stadsplanen del av stad Boställ-täpporna åker, ortn.
Säter stad Ljustern sjö Stoltens fäbodar Brännugnarna kalkugnar
Säter f. kungsgård, nu stad Ljustern sjö /Se Stoltens fäb. Brännugnen Saknas
Säter stad Ljustern sjö /Se Storgården gårdsnamn Dalen = Säterdalen Saknas
Säter kungsgård, nu stad Ljustern sjö Åsgårdarna hembygdsmuseum Dalsbysjön sjö
Säter förr kungsgård, nu stad Ljustern sjö /Se   Dalslätten slätt
Säters kungsgård Saknas Ljustern sjö /Se   Daniels hage äga
Säter kungsgård, nu stad /Se Ljusterån å /Se   Danielsvägne väg
Säter f. kungsgård, nu stad Ljusterån å /Se   Doktorshagen hage
Säter förr kungsgård, nu stad Ljusterån å /Se   Fog-linden ägor
Säter kungsgård, nu stad /Se Lystern, se Ljustern sjö   Fågelsången sankmark
Säter stad /Se Sandåkern åkerjord /Se   Gamla kvarnen kvarn
Säter kungsgård, nu stad /Se Simshyttsjön sjö   Grim-änget hage
Säter stad /Se Skinnboudden udde   Grotbo täkt Saknas
Säter stad /Se Säterdalen dalgång   Gustavsons täppa åker
Säter stad Åsen berg   Götbergs sjö sjö
Säter stad /Se     Herråkern ägor
Säter stad     Herråkern åkerjord
Säter stad     Herråkers holen hagmark
Säter stad     Hytt-änget skogsområde, ortn.
Säter f. kungsgård     Jons hytte riset, se Jönshytteriset Saknas
Säter stad /Se     Jöns hyttan äga
Säter stad     Jönshytte-born landområde
Säter kungsgård, nu stad /Se     Jönshytte riset skogsmark
Säter förr kungsgård, nu stad /Se     Jönshytt-vretarna åkrar, ortn.
Säter kungsgård, nu stad /Se     Kronänget äga och hage
Säter stad     Kronänget åkerjord
Säter stad /Se     Kron-änget åker, ortn.
Säter stad /Se     Kvarnen, se Gamla kvarnen Saknas
Säter stad /Se     Kvarnfallet vattenfall
Säter stad /Se     Kyrkvägen annat namn på Gamla Lerviksvägen
Säter stad /Se     Käringhällarna berghällar
Säter stad /Se     Kärringhällarna berghällar
Säter stad /Se     Laduänget, Lilla o. Stora ägor
Säter stad /Se     Ladu-änget åker, ortn.
?Dalsbyn by     Lad-änget, se Ladu-änget åker
Finn gårdsnm     Lerviksvägen, Gamla väg
Säter = Dals(by)fjärding del av sn /Se     Lerviksvägen, Nyra väg
Hedlöfska gården gård /Se     Lidmans bro bro
Kungsgården Saknas     Ljustern sjö
Mark gårdsn.(?)     Ljustern sjö
*Norniska huset Saknas /Se     Ljuster ån å
Säter kungsgård, nu stad /Se     Ljusterängarna jord
      Ljusterängarna ägor
      Långmyran myr
      Maskinsdammen damm
      Najströms röjning Saknas
      Nedre kvarnen Saknas
      Nibelii röjning Saknas
      Norlings röjning Saknas
      Nyléns maskin tröskverk
      Näsåkern ägor
      Packen Saknas
      Pastor-änget åker, ortn.
      Prästens hästhage hage
      Prästens kohage hage
      Prästgårdskällan källa
      Prästgårdsviken vik
      Präst källan källa
      Sandåkern åkerjord
      Sandåkers holen hagmark
      Siggebo åkerjord
      Siggebo-vretarna åkrar, ortn.
      Simonshyttesjön sjö
      Sjöviks hagen Saknas
      Skallberget berg
      Skinnbo udden udde
      Skinnbo udden udde
      Skinnbo-vretarna åkrar?, ortn.
      Skol-vreten åker, ortn.
      Skönvik äga o. lada
      Skönviks hage hage
      Sloghagen äga
      Slog-hagen skogsområde, ortn.
      Smideshytt-änget slåtteräng, ortn.
      Smörtäpporna valborgsmässoplats
      Spikholmen holme
      Spillkråk-berget, se Tillkråk-berget berg
      Spillkråk-dalen, se Tillkråk-dalen sänka
      Stads kvarn = Övre kvarnen Saknas
      Stads åsen annat namn på Åsen
      Stoijes hage hage
      Stolt klämman bergklyfta
      Stolt sveden Saknas
      Stor-änget åker, ortn.
      Säterdalen dalgång
      Säters kalkugnar kalkugnar
      Tillkråk-berget berg, ortn.
      Tillkråk dalen sänka
      Tillkråk-dalen sänka, ortn.
      Tvåladu uddarna äga
      Utsikten del av Åsen
      Åkergärdet ägor
      Åkergärdet åkerjord
      Åsen grusås
      Åshagarna hagar
      Åsvreten äga
      Ås-vreten åker, ortn.
      Älvdalsmyror myr
      Ängesriset skogsmark
      Änges-riset skogsområde, ortn.
      Österäng ägor
      Övre kvarnen kvarn
      Övre Ängsriset, se Ängesriset Saknas

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.