ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby socken : Hedemora tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 846 Naturnamn : 1192 Bebyggelsenamn : 1244 Naturnamn : 2531
Husby sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Husby socken Abborrtjärn sjö
Husby kyrka Saknas Abborrtjärnen, Lilla tjärn Husby sn Abborrtjärn tjärn
Husby sn Abborrtjärnen Saknas Husby sn Abborrtjärn tjärn
Husby sn Abborrtjärnen, Stora tjärn Framsocknen trakt vid kyrka Abborrtjärn tjärn
Husby sn Abborrtjärnen, Stora tjärn Husby grötkämpar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Husby sn Stora Aborrtjärnen tjärn Husby grötkämparna inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Husby sn Alderkärrsviken vik Husby tjuvar inbyggarbeteckning Abborrtjärns myra myr
Husby sn Amundshögen jordhög Husby grötkämpar inbyggarbeteckning Alderbottnen kolbotten
Husby sn Amundshögen Saknas Husby tjuvar inbyggarbeteckning Alderkärret myr
Husby sn Amundshögen forngrav /Se Husby blodhundar inbyggarbeteckning Alderkärret åker
Husby sn Amundshög ättehög Abborrns gård Alderkärrs holmarna holmar
Husby sn Amundshögen gravhög /Se Adelsmans gårdsnamn Alderkärrsviken vik
Husby sn Amungen sjö Albenius´s gårdsnamn Alderkärrsviken vik
Husby sn Amungen sjö Allmänningen torp Aldermarken skogsparti
Husby sn Amungen sjö Als gård Aldermyran hage
Husby sn Amungen sjö Amshyttan by Aldersveden åker
Husby sn Amungen sjö Amshyttan by Aldertäppan åker
Husby sn Amungen sjö Anders-Ers gårdsnamn Aldervreten äga
Husby sn Amungen sjö Anders Ers gårdsnamn Amshytt bäcken bäck
Husby sn Amungen sjö Andersers nedlagd fäbod Amshyttbäcken bäck
Husby sn Amungen sjö /Se Anders-Ers gårdsnamn Amungen sjö
Husby sn Amungen sjö /Se Anderses Saknas Amungen sjö
Husby sn Amungsjön sjö Anderses gårdsnamn Amungsbacken åker
Husby sn Anstaberget berg Anderses gårdsnamn Amungshagen hage
Husby sn Ashålet skogsmark Anders-Has gårdsnamn Amungstäkten åker
Husby sn Aspan sank mark Anders Jans gårdsnamn Anders Jans botten kolbotten
Husby sn Aspberget berg Anders-Jans gårdsnamn Anders» vret äga
Husby socken Aspbeiget berg /Se Anders-Jans Saknas Anderses vret åker
Husby socken *Aspen sjö el. vik Anders-Jons gårdsnamn Andra-sid-hålet äga
Husby sn *Asperör gränsmärke Anders Matts fäbodar Saknas Anstaberget berg
Husby sn Aspholmen höjd Anders-Olles gårdsnamn Anundshög forngrav
Husby sn - tg *Aspkärrberget berg Anders Ols gårdsnamn Aanunds hög jordhög
Husby sn Baals myren mosse Andris gårdsnamn Anunds hög jordhög
Husby sn Baggbacken terräng *Angs försvunnen gård Angsänget åker
Husby sn Ballsberget berg Anhalten anhalt Aréns åker äga
Husby sn Ballsberget berg o. triangelpunkt Apoteket herrgårdsflygel Arkhyttevägen väg
Husby sn Ballsberget berg o. triangelpunkt Aspbacka Saknas Aspan delvis försvunnen sjö
Husby sn Ballsen sjö Aspliden Saknas Aspbacken åker
Husby sn Ballsen sjö Asplunds gårdsnamn Aspberget berg
Husby sn Ballsen sjö Asplunds fäbodar Saknas Aspholmen holme
Husby sn Ballsen sjö Aspnäs by Asplunds fäbodar nu nedlagd fäbod
Husby sn Ballsen sjö Aspåker by Aspnäs viken vik
Husby sn Ballsen sjö Back gårdsnamn Asp tomten äga
Husby sn Ballsmossen mosse Back Saknas Asptomten åker
Husby sn Ballsmossen mosse Back Saknas Avslappshagen hage
Husby sn Ballsmossen mosse Backa Saknas Backa åker
Husby sn *Ballsröret gränsmärke Backgården gårdsnamn Backesslogen åker
Husby sn *Ballsröret gränsmärke Backhem Saknas *Backla plogen åker
Husby sn *Ballsåsrör gränsmärke Backlunds gårdsnamn Backliderskogen skogsbacke
Husby sn Baskberget berg Backlunds gårdsnamn Backvreten åker
Husby sn, o eget tg Bastmorasjön sjö Backlunds gård Backvreten åker
Husby sn Bastmoraälven bäck Backolars Saknas Backåkern åker
Husby sn Bastmor-Långsjön sjö Back-Olars gårdsnamn Backänget åker
Husby sn Bastusjön sjö Backåker gårdsnamn Badhuskällan källa
Husby sn Bastusjön sjö Backsocknen bygd Balls berget del av Stigsbo klint
Husby sn Bastutjärnen, Lilla tjärn Baltimori arbetarbostad *Ballsberget berg
Husby sn Lilla Bastutjärnen tjärn Balzars gårdsnamn *Ballsen sjö
Husby sn Benkammaren ägomark Bastmora by *Balls mossen myr
Husby sn Benkammaren äga /Se Bastmora gruva gruva Balls bottnen kolbotten
Husby sn Bergaberget berg Bengts gårdsnamn Ballsen sjö
Husby sn Berga forsen fors Bengts gårdsnamn Banan nedlagd järnväg
Husby sn Berga forsen fors Bengts gårdsnamn Bastmora kyrka smedja
Husby sn o. eget tg Berga ön ö Bengts Saknas Bastmora sjön Saknas
Husby sn Bergbo hällarna stenar /Se Bengts Saknas Bastmorastigen stig
Husby sn Bergbo viken vik /Se Bengtsbo by Bastutomten åker
Husby sn /Se Bergboön halvö Berg Lilla gård Bastu trädesåkern åker
Husby sn Bergsveden strandområde Berga by Bastutäppan åker
Husby sn Billingstjärnen tjärn Berga by Bastuåkern äga
Husby sn Bils bäck bäck Bergbacka Saknas *Bengsarmyran åker
Husby sn Biskopsströmmen, se Långhyttan Saknas Berggrens gårdsnamn Benkammaren äga
Husby sn *Bjurtjärnerå gränsmärke Bergkvistens gård Bengtsbacka åker
Husby sn Biörckekärns Backan skogsbacke med gränsmärke Bergnäs gårdsnamn Bengts kärr myr
Husby sn Björknäbben holme Bergs Saknas Bengts sved äga
Husby sn Björknäbba holme /Se *Bergs Saknas Berga forsen fors
Husby sn Björktjärnen tjärn Bergsgärdet by Berga ön holme
Husby sn Björktjärnen tjärn Bergsmans gårdsnamn Berga ön ö
?Husby sn Björktjärnen tjärn Bergsnäs gårdsnamn Bergbo hällarna stup
Husby sn Björktjärnen, Lilla tjärn Bergvik gårdsnamn Bergbo hällarna stenar
Husby sn Björktjärnen, Stora tjärn Bergåker Saknas Bergbo hällarna stenar
Husby sn Björktjärnsbäcken bäck Bergö Saknas Bergbotten kolbotten
Husby förr kloster Björkudden udde Bergö gårdsnamn Bergboviken vik
Husby sn Björnbo skogsmark Betlehem grindstuga Bergslags svedarna kolbotten
Husby sn Björnsvedsmossen mosse Björes Saknas Bergsveden äga
Husby sn Björsberget berg Björkhagen Saknas Bergsveden strand
Husby sn Björntjärnen tjärn Björknäs gård Bergsveden åker
Husby sn *Björntjärnsbackeröret gränsmärke Björknäs gårdsnamn Bergsved viken vik
Husby sn Björntjärnsmossen mosse Björktjärn by Bergåkern åker
Husby sn Bladsjön tjärn Björkvik Saknas Bergåkern åker
Husby sn Blindbo ägomark? Björnbo skogsarbetarboställe Betesbacken åker
Husby sn Blåbärsberget berg Björnbo gård Billing tjärn sjö
Husby sn Blåns hage skogsmark Björnbo torp Bils bäck bäck
Husby sn Blåstenen terräng Björnhålet gård *Bjäfsvreten åker
Husby sn Blåsut terräng Björnhålet Saknas Björkbacken backe
Husby sn Blåsut höjd Björnungens gårdsnamn Björkbacken äga
Husby sn Blötviken vik Blindbo gårdsnamn Björkhagen hage
Husby sn Blötviken vik Blombergs, se 26 Vikarbyn Saknas Björknäbben holme
Husby sn Boberget berg Blom-Pelles gårdsnamn Björknäbben udde
Husby sn *Boderna gmlt gränsmärke Bloms gårdsnamn Björktjärn sjö
Husby sn Bomansholmarna holmar Blåås barack Björktjärn tjärn
Husby sn Born näs /Se Boberget Saknas Björktjärn, Lilla sjö
Husby sn Born näs /Se Bokarens gårdsnamn Björktjärn, Stora sjö
Husby sn Born näs /Se Boken Saknas Björnhålet vik
Husby sn Bornskogen skog Bomans gårdsnamn Björnhålet åker
Husby sn Borrnäsudden udde /Se Bondens gårdsnamn Björnberget berg
Husby sn Borviken vik Borehäll Saknas Björnsveden äga
Husby sn Borån å Borgarhyttan gård Björnsveden åker
Husby sn Borån å Born by Björnviken vik
Husby sn Borån å /Se Borns Fallet by Björnängsbackarna äga
Husby sn Brattberget berg Born-kvarnen kvarn Björnängsbacken berg
Huseby sn Brattberget berg Born järnvägsstation Björstaviken vik
Husby sn Brattberget berg /Se Born järnvägsstation Björänges backen berg
Husby sn Brottängen ängsmark Boston arbetarbostad Björänges backen vägbacke
Husby sn Brunbacken terräng Bro kvarter Bladsjön tjärn
Husby sn Brunkudden udde Bro Saknas Bladtjärn tjärn
Husby sn Brunkudden udde Bro gårdsnamn Blaggarsänget åker
Husby sn Bränden terräng Brogård gårdsnamn Blaggarsänget äga
Husby sn /Se Brättberget berg Broudden gårdsnamn Blinkbacken äga
Husby sn /Se Brättberget berg Brovall by Blomhagen hage
Husby sn Budtjärnen tjärn Brovall by Blåkulldal skogsmark o. myrar
Husby sn /Se Budtjärnen tjärn Brusens gård Blåkulldal dalsänka
Husby sn Bybacken backe Buskens gårdsnamn Blåsut kolbotten och kolkoja
Husby sn /Se Byråsjön sjö Buskens Saknas Blååns hage hage
Husby sn /Se Bysjön sjö Buskens Saknas Blååns å å
Husby sn /Se *Bysjön sjö Busmarken Saknas Blååns åker äga
Husby sn /Se Bysjön sjö Busmarken nu nedlagd fäbod Blötviken vik
Husby sn /Se Bysjön sjö /Se Byggningen gårdar Blötviken vik
Husby sn /Se Bäckebo terräng Byggningen gårdsnamn Blötviksmossen myr
*källsbyggar inbyggarbeteckning Bärsberget berg Byggningen by Blötviksänget åker
*nordvikar inbyggarbeteckning Bärsberget berg Byléns gårdsnamn Bobotten kolbotten
Amshyttan by Bärsen sjö Byn gårdar Boberget berg
Amshyttan by Bärsen sjö Bångens gårdsnamn Bodarna äga
Amshyttan by Bönhustjärnen tjärn Bångens gårdsnamn Bodvallen äga
Amshyttan by Bönhustjärnen tjärn Bångens Saknas Bogatan väg
Amshyttan by Daldammen fördämning Bäckebo gårdsnamn Bomans holmarna holmar
Amshyttan by Daldammen fördämning Bäckebo gårdsnamn Bomans holmarna holmar
?Amshyttan by Dalkarlsberget berg Bäckebo fäbodar nedlagd fäbod Bommasbo äga
Amshyttan by /Se Dalkarlsberget berg Bäckebo Saknas Bondens äga
Amshyttan by /Se Dalkarlsberget berg Bäckebo landbogård Borgen äga
Amshyttan by Dalkarlsboviken vik Bäckens gårdsnamn Bor holmarna holmar
Amshyttan by /Se Dalkarlsboviken vik Bäck-Erkers gårdsnamn Born näs
Amshyttan by /Se *Dalkarlsbäcksröret gränsmärke Bäck-Hases Saknas Born näs
Amshyttan by /Se Dal-Pers-udd udde Bäck-Jans Saknas Born udde
Amundshyttan by Dal-Pers-udd udde Bälgmakarns gård Bornholmen holme
Amundshyttan Saknas Dalälven älv Dalaåsbo järnvägsstation Bornholmen holme
*Annanåker del av Flinö Dalälven älv Dalbo Saknas Bornholmarna holmar
*Annanåker del av Flinö Dalälven älv Dalhem Saknas Born-skogen skogsmark
Aspåker by Damsjön sjö Dalkarlsbo by Born täkten skogsmark
Aspåker by Damsjön sjö Dals gårdsnamn Bornvägen väg
Aspåker by Damsjön sjö Dalstugan nu riven arbetarbostad Born ån å
Aspåker by Damsjön sjö Damms gårdsnamn Borsnäsudden udde
Aspåker by Dammsjöbodarna förr ägomark Dammsjöbodarna nu nedlagd fäbod Botjärnsberget berg
Aspåker by Dammsjöbodberget berg Dammsjö bodarna Saknas Bottnen i vägen kolbotten
Aspåker by Dammsjön sjö Dammstugan dammhus Bottnen luta kolbotten
Aspåker by Dammsjön sjö Danilers Saknas Bovallen åker
Aspåker by Danielsbacken höjd Daniel Ers Saknas Bovallen åker
Aspåker by Dansholmarna holmar Daniel Ers fäbodar Saknas Bor ån bäck
Aspåker by Digerkällan källa /Se Daniels gårdsnamn Bo åkerns äga
?Aspåker by Djupbrobäcken bäck Daniels gårdsnamn Brandskatten kolbotten
Aspåker by Djupbäcken bäck Daniels gårdsnamn *Brans hage hage
Aspåker by Djupbäcken, Lilla bäck Daniels gårdsnamn *Brans vret åker
Aspåker by Djupbäcken, Stora bäck Daniels gårdsnamn Brantingsaras botten kolbotten
Aspåker by Djupudden udde Danils Saknas Brattberget berg
Aspåker by Djupudden udde Danils Saknas Brattbergs sveden äga
Aspåker by /Se Djusboberget berg Danils Saknas Brita kolbotten
Aspåker by /Se Djusboberget berg Danils fäbodar nedlagd fäbod Britasbo åker
Aspåker by /Se Djusmyran myr Danils fäbodar nedlagd fäbod Brobacktäppan åker
Aspåker by /Se *Dormså å Djusa by Bromskällan källa
Bastmora Saknas Duvnäbben udde Doktors gårdsnamn Bromskällmyran myr
Bastmora by /Se Duvnäbben udde Doktors Saknas Brotäppan åker
Bastmora gd /Se Duvåkers tjärnen utdikad tjärn /Se Doktorns herrgårdsflygel Broudden näs
Berg, Lilla gård /Se Däljorna berg, skogsmark o. svedjeland Douhans gårdsnamn Brovalls färja färja
Berga by Edsken sjö Druckens Saknas Brovreten åker
?Berga by Edsken sjö Drutts gårdsnamn Broänget äga
Berga by Edsken sjö Dunkers Antons Saknas *Brunk udden udde
Berga by Edsken sjö Duvas Saknas Brunns skiftena ägor
Berga by Edsken sjö Duvas gård Brynsten gråsten
?Berga by Edsken sjö Duvas gårdsnamn *Bryssänges hagen hage
Berga by Edsken sjö Duvåker gård *Bryssänget åker
Berga by Edsken sjö Eckes-lappen gårdsnamn Bråten åker
Berga by Edsken sjö Edet Saknas Brända åker
Berga by Edsken sjö Edsken nedlagt bruk Brändorna åker
Berga by Edsken sjö Ehrströms gårdsnamn Brändänge åker
Berga by Edsken sjö Ekbacka Saknas Brännbacken backsluttning
Berga by Edsken sjö Ekebo by Bränn-näset holme
?Berga by Edsken sjö Ekebro gårdsnamn Brännvinsborn näs
Berga by Edsken sjö Ekevallen by Brännvinsborn näs
Berga by /Se Ekevallsholmarna holmar Ekevallen by Brännvinsbottnen kolbotten
Berga by /Se Ekevallsholmarna holmar Ekevalls fäbodar nedlagd fäbod Brännvinskällan källa
?Bergsgärde by Ekevallsudden udde Eklunds gårdsnamn Brännvinstäppan åker
Bergsgärdet gård Ekevallsudden udde Eklunds gårdsnamn Brättberget berg
Bergsgärdet gård Esken lacus sjö Enbacka Saknas Buberget berg
Bergsgärde gd Esken Lacus, se Edsken sjö Engelbrekts gårdsnamn Budmorsvägen skogsväg
Bergsgärdet gd Fageråsen ås Englunds gårdsnamn Budtjärn tjärn
Bergsgärdet gd Falls fäbodar terräng Englöfs gårdsnamn Bullertegarna äga
Bergsgärde g. Farmors vik vik Enoks gårdsnamn Buskberget Saknas
Bergsgärdet gd Fatburen sjö Eret by Butbosjön Saknas
Bergsgärdet by Finnberget berg Eret Norra o. Södra Saknas Butjärn sjö
Bergsgärdet gd Finnmossen mosse Erik Anders gårdsnamn Bybacken äga
Bergsgärdet gd Finnsvedjan åkrar Erikanders gård Byggningen åker
Björkhytta by Fjägeråsen ås Erik Anders gårdsnamn Bygningbacken buskage
Björungs gdsn /Se Fjärden sjö Erik-Anders gårdsnamn Byggningen äga
*Boda Saknas Fjärden sjö Erik Ers gårdsnamn Byggningsveden +äga
Born Saknas Fjärdsviken vik Erik-Jans gårdsnamn Bykällan källa
?Borns hyttegård Saknas /Se Fjärsmansgärdet ägomark Erikjans Saknas Bylotten äga
Born by /Se Flatan ägomark /Se Erik Jons gårdsnamn Bylotten åker
Born by /Se Flinemaderna Saknas Erik-Jons gårdsnamn Bylotten åker
Bälgmakarns gdsn /Se Flinsberget berg Eriks gårdsnamn Bylovs hagen hage
Dalkarlsbo gd /Se Flinsjön sjö Eriksberg gårdsnamn Bymyran äga
Dalkarlsbo Saknas Flinesjön sjö Eriksberg gård Byrils rönning äga
*Derkiebergha?? Saknas Flinesjön sjö Erikslund Saknas Bysjön sjö
*Djupsjön by Flinesjön sjö Erikslund gårdsnamn Bysjön sjö
Djusa by /Se Flinesjön sjö Erikslund Saknas Byvägen väg
Djusa by /Se Flinesjön sjö Erkers Saknas Byxlösen djup
Djusa by Flinesjön sjö Erks Saknas Byängarna äga
Djusa by Flinesjön sjö Erks gårdsnamn Byängarna åker
Djusa by Flinesjön sjö Erks gårdsnamn Byängarna vik
Djusa by Flinesjön sjö Erks gårdsnamn Byängarna åker
Djusa by Flinesjön sjö Fagerås fäbodarna fäb. Byängarna åker
Djusa by Flinesjön sjö /Se Fallet gårdsnamn Bäckbacken backe
Djusa by Flinnesiön sjö Falls fäbodar Saknas Bäckebacken åker
Djusa by Flinnesiön sjö Fall täkten nedlagd fäbod Bäckebo åker
Djusa by Flinsberget berg Fiskarbo gård Bäck-Jon kolbotten
Djusa by Flinsbäck bäck Fjärdingsmans Saknas Bäck stängslen äga
Djusa by Flinssjön sjö Fjärdingsmans gårdsnamn Bäckängesvreten åker
Djusa by Flins tjärn tjärn Fjärdsmans försvunnen gård Bäckänget åker
Djusa by Flinsundet äga Flins berget by Bäckänget äga
Djusa by Flockan sjö Flinö byar Bälgvikssveden åker
Djusa by Flottmossen tjärn(!) Flinö byar Bärsberget berg
Djusa by Flottsundet sund Flinö fjärding del av sn Bärsen sjö
Djusa by Flottsundet sund Flinö fjärding del av sn Bönhussjön tjärn
Djusa by Flottsundsholmarna holmar Fläckmyran gårdsnamn Cylinderdammen, Norra fördämning
Djusa by Flottsundsholmarna holmar Fläckemyrorna gård Dalavägen väg
Djusa by /Se Flyttjesjön sjö Framsocknen byar Dalavägen landsväg
Druckens gdsn /Se Flyttjesjön sjö Fredriksberg Saknas Daldammen fördämning
Dräng Saknas Flyttjesjön sjö Fridbacka Saknas Dalkarlsberget berg
Duva gdsn /Se Flyttjesundet sund Fridhem Saknas Dalkarlsberget berg
Duvåker gd /Se Fläckemyran förr åker Fridhem arbetarbostad Dalkarlsboviken vik
Ekevallen by /Se Fulla Lacus sjö Frisk stugu soldatstuga Dalkarlsboviken vik
Eret by Fullen sjö Fullen gård Dalkarlsfall äga
Eret by /Se Fullen sjö Fullen by Dalkarls källan källa
Eret järnbruk Fullen sjö Fulls fäbodar fäb. Dalkarlskällan källa
Eret by /Se Fullen sjö Fäbrobacken del av by Dalkarlsviken Saknas
Eret by /Se Fullen sjö Fälts försvunnen soldatgård Dalmors arshål sten
Erikanders gdsnamn Fullen sjö Fänrikens Saknas Dalmorsvret äga
Erks gd /Se Fullen sjö Fänrikens gårdsnamn Dal-Pers udd udde
Falls fäbodar förr fäb. Fullen sjö Färjebobacken Saknas Dalporten Saknas
Fiskarbo gd Fullen sjö Färjes gårdsnamn Dammbäcken Saknas
Fiskarbo gd /Se Fullen sjö Färjes Saknas Dammen Saknas
*Flina Saknas Fullen sjö Färjkarlsbo by Dammen sjö o. äga
*Flinbo Saknas /Se Fullen sjö Färjkarlsbo fäbodar Saknas Dammen sjö
*Fline by /Se Fullen sjö /Se Förmaks gårdsnamn Dammen åker
Fline byar /Se Fullen sjö /Se Förmaks gård Dammkullen åker
Flinö byar Fullsbergsmossen mosse Galnbo by Dammkällan källa
Flinö byar Fullsbergsmossen mosse Galnbo, gård kapellförsamling Dammsjöarna tjärnar
Flinö by Fyllkorgen sjö Gamla prästgården bostadshus Dammsjöbodarna äga
Flinö by Fyllkorgen tjärn Gamla prästgården arbetarebostad Dammsjöboberget berg
Flinö byar /Se Fyllkorgen åker, tjärn /Se Gamla smedbyggningen arbetarebostad Dammsjön sjö
Flinö byar Fyllkorgsberget berg Gammalskogs fäbodar nedlagd fäbod Dammsjön sjö
Flinö byar Fyllkorgstjärnen tjärn Gammalskogs fäbodarna Saknas Dammsveden åker
Flinö byar Fÿttierna sjö Garpenbergskilen Saknas Dammsveden äga
Flinö byar Fågelmossen mosse Getbacken nu nedlagd fäbod Dammvreten åker
Flinö byar Fågelmossen mosse Glaså gård Dammvreten åker
Flinö byar Fårfallet terräng Glaså by Dammyran åker
Flinet Saknas Fårfallet terräng Glänsbo by Dammänget åker
Flinö byar *Fäbodsjön sjö Glänsbo gård Dammänget åker
Fline by Fäbodsjön sjö Godes arbetarbostad Dammänget äga
Fline byar Fäbodtjärnen tjärn Godes gårdsnamn Dammänget äga
Flinet Saknas Fäbodtjärnen tjärn Grabbo by Danilers udd udde
Flinö byar Fäbodtjärnen tjärn *Grabbo gård Daniel Ers udd udde
Flinö byar Fäbosiön tjärn Granbacka Saknas Danilers vik vik
Flinö Saknas Fäbron bro /Se Granhult Saknas Daniel Ers viken vik
Flinö byar Fägaråsen ås Granliden Saknas Danils åker
Flinö byar Fämossberget berg Grankvists gårdsnamn Danils backa åker
Flinö byar Färjkarlsbosjön vik Gretas-mors Saknas Danils backen vägbacke
Flinet Saknas Galgbacken terräng Grindstugan nu riven stuga Daniels backen backe
Flinö byar Galnboviken vik Grops fäbodar nu nedlagd fäbod Danils berg berg
?Flinsberg Saknas Gammeludden udde Grops fäbodarna Saknas Danielsbo myran äga
Flinö Saknas Gammossen mosse Gruvfogdens gård Daniels täkt äga
Flinö byar /Se Gelling siöa sjö Grycks försvunnen gård Danils täkt åker
Flinö byar Getingbrändan kolbotten /Se Grycksbo nedlagd fäbod Danils vret åker
Flinö gammalt namn för byar Getryggen berg Grycksbo torp, f.d. fäb. Danils åkern åker
?Flinö byar Getternas mosse mosse Grycksbo arbetarbostad Danilsåkern åker
Flinö byar Gettjärnen tjärn Grycksbo Saknas Dansholmarna holmar
Flinö byar Gettjärnen tjärn Grycksbo fäbodarna Saknas Dansholmarna holmar
Flinö byar Gettjärnen tjärn Grycksbo Stora gård Deglöten äga
Flinö byar Gettjärnsberget berg Grycksbo Lilla nu försvunnen gård Deglötsviken vik
Flinö byar Gettjärnsbergs klack berg /Se Gun tjärn by Digerkällan källa
Fullen gd /Se Gettjärnsbergsklack berg Gustavslund Saknas Digerskällan källa
*Fulleå Saknas /Se Gettjärnsbergs klack berg o. triangelpunkt Gustavsnäs bruksgård Dikesbacken genväg
Färjekarlsbo by /Se Gettjärnsmossen mosse Gustavsnäs arbetarbostad Diket Stora bäck
Galnbo gd /Se Glamsviken vik Gärdsbacken del av by Djupbotten kolbotten
Guds Berg kloster Glasån å Gärdsels gårdsnamn Djupbrobäcken bäck
Gudsberga gd /Se Goddagsberg berg Gästgivargården gårdsnamn Djupbrogatan väg
Gudsberga förr kloster /Se Goddagssjön utvidgning i Bornån /Se Gästgivargården Saknas Djupbäcken bäck
Gudsberga förr kloster Godråsberget berg Gästgivargården gårdsnamn Djupbäcken bäck
Gudsberga f. kloster Godråsberget berg Gästgivargården gårdsnamn Djupbäcken, Lilla bäck
Gudsberga förr kloster Grisholmen ö Gävle-Dala järnväg Saknas Djupet, Lilla djup
Gudsberga kloster Grucken lacus sjö Görans gårdsnamn Djupet, Stora, Lilla djup
Gudsberga förr kloster /Se Gruvberget berg gårdsnamn gårdsnamn Djupudden udde
*Gudsbergs kloster bernhardinerkloster /Se Gruvberget berg Göransbo torp Djupvikshålet djup
*Gudsbergs kloster bernhardinerkloster /Se Grycken sjö Göransbo skogsarbetarboställe Djusaberget berg
Gudsbergs kloster förr kloster Grycken sjö Göras Saknas Djökenudd åker
Gudsberga förr kloster /Se Grycken sjö Göras Saknas Doktorbacken åker
Gärde, se Bergsgärde Saknas Grycken sjö Göras gårdsnamn Doktors storhagen hage
Hag gdsnamn Grycken sjö Göras gårdsnamn Doktortäkten åker
Hampus gdsn /Se Grycken sjö Göras fäbodar nedlagd fäbod Douhans bäck bäck
Hansbyn by Grycken sjö Göstas gårdsnamn Dragbäcken bäck
Hansbyn by Grycken sjö Hag Saknas Drutts botten kolbotten
Hansbyn by /Se Grycken sjö Haga Saknas Dunder-Pelles han stenhan
Hansbyn by /Se Grycken sjö Haga gård Dunkbacken backe
Hansbyn by /Se Grycken sjö Haga gårdsnamn Dunkbacken åker
Hansbyn by /Se Grycken sjö Hagaberg gårdsnamn Dunkbacken äga
Hansbyn by /Se Grycken sjö Hagaberg Saknas Dunkbacken backe
Hanåker by Grycken sjö /Se Hagalund Saknas Dunkbotten kolbotten
Hanåker by /Se Grycken sjö /Se Hagalund Saknas Duvnäbben skogsparti
Hanåker by /Se Grucken sjö Haganäs gårdsnamn Duvnäbbsänget åker
Harnans förr gård Grycken sjö /Se Hagbergs gårdsnamn Dytaget sank mark
Harnans förr gård /Se Grycks vik vik Hagbo gårdsnamn Edske holmar holme
Has gdsn /Se Grådan vik Hagbo Saknas Edsken sjö
Haspelles gdsn /Se Gräsbacken höjd Hagbo gårdsnamn Edsken sjö
Hienshyttan by Gräsbacken höjd Hagbo arbetarbostäder Ekevalls holmen holme
Hienshyttan by /Se Gräsbacksmossen mosse Hagbo gård Ekevalls holmarna holmar
Hinders gdsn /Se Gräsbacksmossen mosse *Hagelsnäs försvunnen gård Ekevalls udden udde
Hinshyttan by *Gräsbacksröret gränsmärke Haggården gårdsnamn Ekevalls udden udde
Hinshyttan by Gräsberget berg Haglunds gårdsnamn Ell backen hage
Hinshyttan beb. Gräsholmen skogsmark Hagmors gårdsnamn Ellorna äga
Hinshyttan, Västra o. Östra byar /Se Grävlingberget berg Hagmors Saknas Eldorna åker
Hinshyttan järnbruk Grönberget Saknas Hampus Saknas Enholen beteshage
Hinshyttan by /Se Grönudden udd Hampus gårdsnamn Erbosjön sjö
*Hoberg beb. Gubbhålet förr ägomark Hampus gårdsnamn Fageråsen skogsmark
Hurtigs gdsn /Se Gyttjepuss tjärn Hampus gårdsnamn Fallet Saknas
Husby by Gästgivargården del av väg /Se Hampus gårdsnamn Fallet äga
Husaby gård Gästgivarmossen mosse Hampus Saknas Fallet uppodlat område
Husby kloster Saknas Hagnäs ägomark Hampus Saknas Fallet åker
Husbykloster förr kloster Hagviken vik Hanens gårdsnamn Fallet hage
*Hwsaby kloster förr kloster Hampusmyran myr Hans gårdsnamn Falls mossen mosse
Husbykloster förr kloster Hans udd udde Hansbyn by Falltäkten äga
Husby kloster förr kloster Hans udd udde Hanåker by Farmors vik vik
Husby kloster förr kloster Harrtjärnen tjärn Harens gårdsnamn Fatburen sjö
Husby kloster, eller Gudsberg kloster Havstjärn tjärn Harnans gård Finnbacken hage
Husaby kloster förr kloster Havstjärn f.d. tjärn? Has Saknas Finnberget berg
Husby kloster= Gudsberga kloster Saknas Hedarna hedar Has gårdsnamn Finnbergsvägen väg
Husby kloster förr kloster Hedarna terräng Has-Pelles gårdsnamn Finnbovägen, Nya väg
Huseby förr kloster Hedemora backen höjd Havstjärn by Finnmossen mosse
Husby kloster förr kloster *Hedsjöbruksröret gränsmärke »Hafstjärn banvaktstuga Finnrönningen äga
Husby kloster förr kloster *Hedsjöröret gränsmärke Hedbacken gårdsnamn Finnrönningen åker
Husby kloster förr kloster Hedtjärn tjärn Hede Saknas Finntäkten utäga
Huseby Kloster, se Kloster bruk *Hedtjärnbergsröret gränsmärke Hedlöfs gårdsnamn Finntäkten skogsmark
Husby kloster förr kloster Hedtjärnen tjärn Hedmans gårdsnamn Finnviken äga
Husby kloster Saknas Hedtjärnen tjärn Hedströms gårdsnamn Finnänget äga
Husby Kloster förr kloster, senare krutverk Hedtjärnen sjö Hedängs fäbodar Saknas Finnänget åker
Husaby kloster förr kloster Hedtjärnen tjärn Hedängs fäbodar nedlagd fäbod Fiskarbo hagen hage
Husaby Kloster kloster Hedtjärnen tjärn Hemmings gårdsnamn Fiskarbo lyckan äga
*Husby kloster bernhardinerkloster Hedtjärnen tjärn Hennings gårdsnamn Fiskarbo sandvreten äga
Husby kloster Saknas *Hedtjärnsrör gränsmärke Henriks gårdsnamn Fiskarvreten äga
Husby klosters krutverk numera bruk *Hedtjärnsröret, Lilla gränsmärke Herberts nybyggd gård Fisklösvik vik
Husby kungsgård /Se Heedsiön sjö Herrgården gård Fiskmossten sten
Husby kungsgård Saknas Heetiernan tjärn Herrgården herrgårdsbyggnader Fjärden sjö
Husby kvarn Saknas Heetiernan tjärn Herrgården herrgårdsbyggnader Fjärden sjö
Husby såg Saknas Hegersiön sjö Herrgården Nya gårdsbyggnader Fjärdingsmans åker äga
*Hyttan Saknas Herrgårdsudden udde Herrgården gård Fjärdsman holme
Häglingså torp? Herrgårdsudden udde Herrgårdsgården gård Fjärdmans åker
Hälsingbo gd /Se Hijskens Siö sjö Hemmings Saknas Fjärdingstäppan äga
*Ingebiornaarwit Saknas Hillberget berg Hienshyttan by Flatarna äga
»ingebiorna arwit» Saknas Himlens topp bergstopp /Se Hienshyttan by Flatgatan väg
*Ingebiornaarwit Saknas /Se *Himmelhed fjälldalar Hiens hyttan by Flinbo-viken del av Flinesjön
Jugas gdsn /Se Hinshytteån å Hienshytte herrgård Saknas Flinesjön sjö
Jöns gdsn /Se Hisken sjö Hienshytt gård gård Flinsberget berg
Kallbäck by *Hisken sjö Hillerns gård Flins-bro bro
Kallbäck by /Se Hjortronmossen mosse Hillerns gård Flins-bäck avlopp
Kallbäck by /Se Hoberget berg Hinders gårdsnamn Flins sjön, se Flinesjön Saknas
Kallbäck by /Se Holen sjö Hindriks Saknas Flins Sundet äga
*Kalveberg Saknas Holen sjö Hinshyttan, Västra by Flins tjärn tjärn
Kers gdsn /Se Hornsiön sjö Hinshyttan Västra Saknas Flinövägen annat namn på Klostervägen
Kestopps gdsn /Se Hornsjöborn näs Hinshyttan, Östra by Flottmossen kolbotten
Kloster bruk Hornsjöborn näs /Se Hinshyttan Östra Saknas Flottsundet sund
Kloster bruk Hornsjön sjö Hillers gårdsnamn Flottsundet sund
Kloster nu järnbruk Hornsjön sjö Hinders gårdsnamn Flotthundsholmarna holmar
Kloster nu bruk Hornsjön sjö /Se Hjortens fäbodar nedlagd fäbod Fluguberget berg
Kloster gd Hoskattberget berg Hjältens gårdsnamn Flymossen myr
Kloster bruk Hovhällarna del av Baberget o. triangelpunkt Holgårdarna gårdar Flyttjesjön sjö
Kloster nu bruk /Se Hovran sjö Holmbergs gårdsnamn Flyttjesjön sjö
Kloster gård /Se Husby fjärd sjö Holmens gårdsnamn Flyttje sundet sund
Kloster järnbruk Husby flottbro Saknas /Se Holmen villa Fläckemyrar åker
Kloster bruksegendom Husbyälven Dalälven Holmens gård *Flänge åker
Kloster bruk /Se Hÿn sjö Holms gårdsnamn Forsänget åker
Klosters herrgård Saknas Hÿsken sjö Holms gårdsnamn Fruns udde udde
Kloster gd /Se Hysken lacus sjö Holstens gårdsnamn Fräkenkärrsbacken backsluttning
Klämmes gdsn /Se Hyttbacken skogs- o. ägomark Homans gårdsnamn Fräkenkärret åker
Koberga by Hyttbron bro? Hoppmans gårdsnamn Främsthagen hage
Koberga by Hytt-tjärnen tjärn Hornsjö-Born järnvägsstation Främstnäset åker
Koberga by Hyttjärnen tjärn Hummelbo stuga Fullen sjö
Koberga by H....siön tjärn Hurtigs Saknas Fullen sjö
?Koberga by H....siön tjärn Hurtigs gårdsnamn Fullsberget berg
Koberga by Hyyn lacus sjö Husby kungsgård Saknas Fullsbergs udd udde
Koberga by Hyyn Siön sjö Husby kungsgård Saknas Fulls bäcken bäck
Koberga by Håberget berg Hynsta by Fullshagen hage
Koberga by Hålen sjö Hyttmatsols gård Fullsviken vik
Koberga by Hålen sjö Hälla gård Funkens väg skogsväg
Koberga by Hålen tjärn Hällbo fäbodar nedlagd fäbod Fyllkorgen tjärn och åker
Koberga by Hålen sjö Hälsingbo by Fyllkorgen sjö
Koberga by Håln sjö Hälsingbo Saknas Fyllkorgsberget berg
Koberga by Hålnan sjö Härvils gård Fågelmossen myr
Koberga by Hålnsjön sjö Hästsveden villakvarter Fågelmossen myr
Koberga by Hålnsjön sjö Hästsveden egna hemsområde Fårhagen äga
Koberga by Hålnsjön sjö Höglunda Saknas Fårhagen hage
Koberga by Hålnsjön sjö Höglunden Saknas Fårudden åker
Koberga by Hålnsjön sjö Ingevalds gårdsnamn Fäbodbron kavelbro
Koberga by Hålnsjön sjö Ingevalds Saknas Fäbodbäcken bäck
Koberga by /Se Hålnsjön sjö Ingevalls Saknas Fäbodhagen äga
Koberga by /Se Hålnsjön sjö Ingevalls Saknas Fäbodkärret mosse
Koberga by /Se Hålnsjön sjö Inspektorsgården tjänstemannabostad Fäbodmossen myr
Koberga by /Se Hålnsjön sjö Isaks gårdsnamn Fäbod myran myr
Kols gdsn /Se *Hålnsröret gränsmärke Isaks Saknas Fäbodsjön sjö
Kongsnäs kungsgård Hålsberget berg Ivars försvunnen gård Fäbosjön sjö
Kos gdsn /Se Hålsiön sjö Jakobs gård Fäbodtjärn tjärn
Kungsgården gård Hålsiön sjö Jakobs gård Fäbodtäkten äga
Kungsgården gd Hålstjärn tjärn Jakob gårdsnamn Fäbodtäkten kolbotten
Kungsgården gård Hålstjärn tjärn Jakobs gårdsnamn Fäbro bro och äga
Kungsgården gård Hålstjärn sjö Jakobs gårdsnamn Fäbrovägen väg
Kungsgården gård Hålstjärn tjärn Jakobs gårdsnamn Fägatan väg
Kungsgården gd Hålstjärnen tjärn Jakobs gårdsnamn Fägatu väg
Kvist gdsnamn Hålstjärnen tjärn Jakobs gårdsnamn Fälts åker
?Källsbyn by Hålstjärnen tjärn Jakobs gårdsnamn Fämossen äga
?Källsbyn by Hårsiön sjö Jan-Ers gårdsnamn Fämossberget berg
?Källsbyn by Hårsiön sjö Jan Lars gårdsnamn Fämosshagarna ägor
??Källsbyn by Håvran sjö (vik) Jakobs koja skogshuggarstuga Färjebacken Saknas
?Källsbyn by Håvran sjö Janers Saknas Färj karlsbo sjön vik
Källsbyn by Håvran vik Janolovs gård Gagnefskällan källa
Källsbyn by Håvran sjö Janneses gårdsnamn Galnbo udden gränsudde
Källsbyn by Håvra ån å Jan Olofs gårdsnamn Galnbo viken vik
Källsbyn by Hägersjön sjö Janpers gård Galnboviken vik
Källsbyn by Häglingen sjö Jans Saknas Galåserna berg
Källsbyn by ?Häglingen, Stora sjö Jans Saknas Gamla-majstången Saknas
?Källsbyn by Häglingen sjö Jans gårdsnamn Gamla-täppan äga
Källsbyn by Häglingen, Stora sjö Jans gårdsnamn Gammalsbäcken äga
Källsbyn by St. Häglingen sjö Jans gårdsnamn Gammalsbäckgatan väg
Källsbyn by Häglingen, Stora sjö Jans gårdsnamn Gammalsbäckviken vik
Källsbyn by Häglingen, Stora sjö Jans gårdsnamn Gammalhagen hage
Källsbyn by Häglingen, Stora sjö Jans gårdsnamn Gammalsbäcken bäck
Källsbyn by /Se Häglingen sjö Jans gårdsnamn Gammalskogen skogsmark
Källsbyn by /Se Häglingen, Stora sjö /Se Jans gårdsnamn Gammaltäppan åker
Källsby gd /Se Hägringesiön sjö Jans gårdsnamn Gammaltäppan hage
Kämpbo by Hägringesiön sjö Jans gårdsnamn Gammeltäppviken vik
Kämpbo by /Se Hällarna terräng Jansas gårdsnamn Gangskällan källa
*Käringby Saknas Hällarna terräng Jansbo gårdsnamn Garpenbergs kilen skogsmark
Lerhyttan gd Hällholmen holme Jansbo gård *Gasses vret åker
Lerhyttan gd Hällholmen ö Jans fäbodar fäbod Gataberget Saknas
Lerhyttan gård Hällsjöberget berg Joas försvunnen gård Gatan infartsväg
Lerhyttan by /Se Hällsjöberget berg Joas gårdsnamn Gatvreten äga
Lillgörs gdsn /Se Hällsjön sjö Joas gårdsnamn Gatvreten åker
Lissgöras gdsn /Se Hällsjön sjö Joas gårdsnamn Gatåkern åker
Lundbo by Hällsjön sjö Joasbo gårdsnamn Getingbrändan kolbotten
Lundbo gd Hällön ö Johanssons, Stora Saknas Getryggen berg
Lundbo by Hässjegolvet terräng Jonas gårdsnamn Getternas mosse mosse
Lundbo by Hästskomyran myr Jonas gårdsnamn Gettjärn sjö
Lundbo gd, by Häståsen berg Jonas Saknas Gettjärn sjö
Lundbo gd Högberget berg Jonasbo gård Gettjärn tjärn
Lundbo gd *Högbron bro Jonasbo by Gettjärnsberget berg
Långmodigs gdsn /Se Höglind skogsmark Jon Ers gårdsnamn Gettjärnsbergsklack berg
Långmora gd /Se Högåsberget berg Jon-Ers gårdsnamn Gillermorsänget äga
Långsbyn by Högåsen berg Jons gårdsnamn Glasmyran myr
Långsbyn by Högåsklack berg Jons gårdsnamn Glasmyran myr
Långsbyn by Högåsklack bergstopp Jonsbo by Glastäkten åker
Långsbyn by Hönsan sjö Jonsbo gård Glastäkten äga
Långsbyn by /Se Hönsan sjö Jonsbo gård Glasån å
Långsbyn by /Se Hönsan sjö /Se Jonsbo Saknas Glasån bäck
Långhyttan by Hönsan sjö /Se Jonsbo täkten nedlagd fäbod Goddags-sjö utvidgning
Långshyttan järnbruk Hönsholmen udde Jugas gårdsnamn Godrås berget skog
Långshytte by by /Se Igeltjärnen tjärn Järnboden banvaktstuga Gorrmyran Saknas
Långshyttan järnbruk Igeltjärnen tjärn Jöns gårdsnamn *Goråsberget berg
Långshyttan järnbruk Igeltjärnen tjärn Jöns Saknas Grabbudden udde
Långshyttan by /Se Igeltjärnen tjärn Jönsbo by Gran-Pelles myra myr
Långshyttan samh. /Se Igeltjärnsmossen mosse Kalkberget gårdsnamn Granpellesmyra myr
Långshyttan samh. /Se *Ingebiorna arwit jord Kallbäck by Gravudden udde
Mas gdsn /Se *Ingebiorna arwit jord Kallbäck by Grindsveden åker
Mickels gdsnamn Ingelsbosjön sjö Kallebergs Saknas Grisbottnen kolbotten
Munkbo gård Jan-Lars ägomark Kalvhagen del av by Grismyran äga
Munkbo gård /Se Jonasbosjön sjö Karin-mors ä. namn för Knorrings Grismyran åker
Munkbo gd /Se Järpbacken höjd Karins gårdsnamn Grismyr berget berg
Munkbo gd /Se Järpbacken höjd Karlbergs gårdsnamn Grismyrsberget berg
?Myckelby by Järpkärret kärr Karleriks gård Grismyrsveden åker
Myckelby by Järpkärret kärr Karlpers gård Grissvedbäcken bäck
Myckelby by *Jättenhällsrör gränsmärke Karl Pers gårdsnamn Grop källbotten kolbotten
Myckelby by *Jättenhällsröret gränsmärke Karlpetters riven stuga Gropåkern äga
Myckelby by *Jättenhällstjärnen f.d. tjärn? Karls Saknas Grusbacken åker
Myckelby by Jättens grav fördjupning /Se Karls gårdsnamn Gruvbacken backen
Myckelby by Jättens stuga grotta /Se Karls gårdsnamn Gruvbacken hage
Myckelby by Kabelberget berg Karls gårdsnamn Gruvbanan järnväg
Myckelby by Kabelberget berg Karls gårdsnamn Gruvberget berg
Myckelby by Kallmossberget berg Karls gårdsnamn Gruvbergsänget åker
Myckelby by Kallnäset näs Karls gårdsnamn Gruvbotten kolbotten
Myckelby by Kalvdränkan tjärn /Se Karls gård Gruvbottnen kolbotten
Myckelby by Kalvdränkkärret kärr Karlsbo by Gruvsjön sjö
Myckelby by Kalven vik Karlslund gårdsnamn Gruvskogskilen vik
Myckelby by Kalven vik Karlslund Saknas Gruvvretarna äga
?Myckelby by Kalven sjö /Se Karlsro gårdsnamn Gruvvreten åker
Myckelby by Kaninholmen holme Karlström gårdsnamn Gruvvreten åker
Myckelby by Kaninholmen holme Karlströms gårdsnamn Grycken sjö
Myckelby by /Se Kanthavet del av Rönningsbarken /Se Karlströms, se 37 Österby Saknas Grycken sjö
Myckelby by /Se Karl-Johans mosse mosse Karmors gård Grycksbacken backe
Myckelby by /Se *Kasfallsrör gränsmärke Kaspars gårdsnamn Grycksbacken åker
Myckelby by /Se Kasttjärnen tjärn Kattbo arbetarebostad Gryckstäkt åker
Myckelby by /Se Kasttjärnsberget berg Kavelbro fäbodarna Saknas Grycks vik vik
Mygg gdsn /Se Kasttjärnsbäcken bäck Kers gårdsnamn Grycks vik vik
Myrbo g. *Kavelberget? berg Kers gårdsnamn Grytåkern åker
?Myrbo gd el. by Kavelbroängarna ägomark Kers Saknas Gråtsveden åker
?Myrby el. ?Myrbo by el. gd Kavelbroängarna ägomarker Kers gård Gräsbacken bergsluttning
Myrby gd Killingberget berg Klarängarna gård Gräsbacken berg
Myrbyn avsöndring Klacken berg Klarängarna gård Gräsbacksbäcken bäck
Myrby förr gård Klackholmarna holmar Klingens gårdsnamn Gräsbackskällan källa
Myrby (»myraby») försv. beb. /Se Klarängarna förr ägomark Klings försvunnen gård Gräsbacksmossen mosse
Myrby by? /Se Klattsberget berg Klippan Saknas Gräsberget berg
Mås gdsnamn Klattsmyren myr Klockargården riven gård Gräsberget berg
Märrviks fäbodar förr fäb. Klockfodret äga /Se Kloster bruksegendom Gräsmarken äga
Nedre bergslagen del av län Klosspussen tjärn Kloster järnbruk, f.d. krutbruk Grässveden äga
Nësboholm, se Näs Saknas Klosterbacken äga o. hage /Se Knorrings gårdsnamn Grästomten äga
Nilses gd /Se Klosterån å Knorrings Saknas Gräsviken vik
Nora (Ytternora, Övernora) Saknas Klosterån å Knuts Saknas *Gräsvinsberget berg
Nora (Ytternora och Övernora) by Knapp-tjärnen tjärn Knuts gårdsnamn Grävlingberget berg
Nora (Ytternora o. Övernora) by Knapptjärnen tjärn Knuts gårdsnamn *Grävsvinsbotten kolbotten
Nora, (Ytternora och Övernora) Saknas Knivsåsen berg Koberga by Grönkålen kolbotten
Nora, (Övernora, Ytternora) byar Knivsåsen ås Koberga fjärding del av sn Gubb-bottnen kolboten
Nora by Knupberget berg Kontoret gård Gubbens vret åker
Nora by /Se Knupberget berg Kontorsbyggningen gård Gubbens ö holme
Nora, se Övernora och Ytternora byar Knupen sjö Kopparrönningsgruvan gruva Gubbens ö ö
Nordviken by Knupen sjö Kristineberg villa Gubbersveden åker
Nordviken by Knuts vik vik Kristineberg gårdsnamn Gubbotten kolbotten
Nordviken by Koberget berg Kristinedal by Gubb hålet äga
Nordviken by Koberget berg Kristinedal gårdsnamn Gubbröset stenkummel
Nordviken by ?Koboberget berg /Se Kristoffers gårdsnamn Gudmors täkt äga
Nordviken by ?Koboberget berg Kristoffers gård *Gudmors täkt åker
Nordviken by /Se Koboberget berg /Se Kristoffers Saknas Gullbäcken bäck
Nordviks fäbod förr fäb. Kolningberget berg Kristoffers gårdsnamn Gullbäcksmyran myr
Norum, se Övernora och Ytternora Saknas Kolningsudd udde Krutas gårdsnamn Gullvreten åker
Nygården gd /Se Kolningsudd udde Kullen Saknas Gustavsnäs näs
Näs gd Konungsberget gammalt namn på Koberget Kullen Saknas Gustavsviken vik
Näs förr kungsgård Konungsberget berg Kuls gård *Gyttmyrorna myr
Näs gd Korsbäcken dike? Kumminbo gårdsnamn Gårdstomten åker
Näs förr kungsgård Korumpharen stenhar /Se Kungs gårdsnamn Gårdstäkten åker
Näs förr kungsgård Kringelmossen mosse Kvistas gårdsnamn Gärdesvreten åker
Näs by o. kungsgård Kringelmossen mosse Kvistas Lilla gård Gärdet åker
Näs by o. kungsgård Kristinedal dalsänka Kvistas på åkern gård Gärdet åker
Näs gd Krok åkerområde /Se Kålgården gårdsnamn Gärdet åker
Näs gd Krokdyseln sjö Källarbacken Saknas Gärdet äga
Näs gård Krokdyseln tjärn Källbäck Saknas *Gärdledvreten åker
Näs kungsgd Kroktjärnen tjärn Källbäckens Saknas Gärdstegen äga
Näs kg Kroku tall kolbotten /Se Källbäckens gårdsnamn Gästgivargården del av väg
?Näs förr kungsgård Kronholmen terräng Källsby gård gårdsnamn Gästgivarviken vik
Näs f.d. kungsgård Kronholmen terräng Källsbyn by Gästrikeänget äga
Näs förr kungsgård /Se Kronskogen skog Källströms gårdsnamn *Gättaberget berg
?Näs kungsgård Kronskogen skogsområde Kämpbo by *Gätt-Tjärn tjärn
Näs gård Kråkberget berg Kämpbo landbogård Gökholmen holme
?Näs kungsgård Kråkbergsmossen mosse Kämpens försvunnen gård Gökholmen udde
Näsgård hg Kråkbärsmossen mosse Köks gårdsnamn Gökudden åker
?Näs kungsgård Krånkbottnen, Lilla o. Stora kolbottnar /Se Laggarbacken by Göransbo hagen skogsmark
Näs gd Kulbäcken bäck Laggarbacken gårdar Görans rönning äga
Näs förr kungsgd Kungsberget berg Laggarbo gårdar Görans smedjekälla källa
Näs kungsgård Kungsberget berg Laggarbo by Göras åker
Näs förr kungsgd *Kungsbergrå gränsmärke Laggarns gårdsnamn Görasåker åker
Näs kungsgård Kungsbergsbäcken bäck Laggarns gårdsnamn Görs bottnarna kolbottnar
Näs kungsgård *Kungsbergsröret gränsmärke Landbondegården arbetarebost. Göstaviken vik
Näs bost.? *Kungsbergsröset gränsröse Landbondens gårdsnamn Hagbobacken åker
Näs kungsgård *Kungsbergsröret gränsmärke Landbondens gårdsnamn Hagbottnen kolbotten
Näs kungsgård Kungsbergstjärnen tjärn Landbondens gårdsnamn Hagen äga
Näs kungsgård Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Lars-Ers Saknas Hagen äga
Näs kungsgård Saknas Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Larsers försvunnen gård Hagen äga
Näs gård f. kungsgård Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Lars-Jons Saknas Hagen, Gamla hage
Näs gård f. kungsgård Kungsgårdsåkern Saknas /Se Lasses Saknas Haggatan ägoväg
Näs kungsgård Kustjärnen tjärn Lasses Saknas Haglindan åker
Näs kungsgård Kustjärnsberget berg Lasses gårdsnamn Haglunds klack bergklack
Näs gård förr kungsgård Kustjärnsputtan tjärn Lasses gårdsnamn Hagvikarna vikar
Näs gård f. kungsgård Kvansjöuddsrör gränsmärke Lasses gårdsnamn Hagvreten äga
Näs gård Saknas Kvarnberget berg Lasses gård Hagvreten åker
Näs kungsgård Kvarnbäcken bäck *Lassgörs gård Halldammsberget berg
Näs kungsgård Kvarndammen damm Lassjons Saknas Halldammsvreten åker
Näs förr kungsgård Kvarndammen vik Lebens gårdsnamn Hammarbäcks botten kolbotten
Näs kungsgård Kvarnsjön sjö Leksand nu riven stuga Hampgärdet åker
Näsboholm kungsgård Kvarnån å Lenas gårdsnamn Hamptomten åker
*Näsboholm Saknas Kvensen sjö Lenaseriks Saknas Hamptomten åker
Näsbyn by /Se Kvensen sjö Lenasgustavs Saknas Hamptomterna åker
Näsgård hg Kvännsen sjö Lenasluffens försvunnen gård Hamptäppan åker
Näs(gård) g. Kvännsänget skogsmark Lenlövs fäbodar Saknas Hamptäppan äga
Näs(gård) Saknas Kycklingberget berg Lerabo by Hamptäppan äga
Näsgård förr län Kyrkberget berg Lerabo by Hampviken vik
Näs gård f. kungsgård Kyrkberget berg Lerhyttan by Hanberget Saknas
Näsgård f.d. kungsgård Kyrkberget berg Lerhyttan hpl.= Anhalten Saknas Hansby halsen djup
Näs gård kungsgård Kyrkberget berg Lilla Berg gårdsnamn Hans Ols änge åker
Näsgård hg Kyrkberget berg Lillalbenises gård Hans udd udde
Näs kungsgård Kyrkberget berg Lillforsen bruksgård Harkällan källa
Näs kungsgård Källkärret kärr Lilla-Görs gårdsnamn Harnans täkt åker
Näs gård f. kungsgård /Se Källmossen ägomark Lillgörs Saknas Harrtjärn sjö
Näsgård kungsgård Källmossen ägomark Lilla-herrgården barack Harrtjärns bäcken bäck
Näsgård kungsgård /Se *Källröret gränsmärke Lilla-Pelles Saknas *Harttjärn tjärn
Näsgård kungsgård /Se Kämpboberget berg Lill-Görans gårdsnamn *Hartjärnsbäcken bäck
Näs Kungsgård gd /Se Kämpboberget berg Lillsund gårdsnamn Hartäppan åker
Näs kungsgård gd /Se Käringbäcken bäck Lindbacka villa Has udd udde
Näsgårds län Saknas Kärret, Stora sank mark Lindbergs gårdsnamn *Hasveden skogsparti
Näsgårds län område /Se Laggarbacken ägomark? Lindbo stuga *Hassvedhålet källa
Näsholm kungsgård *Landsvägsröret gränsmärke Lindgrens gårdsnamn Havstjärn Saknas
Näsholm kungsgård *Landsvägsröret gränsmärke Lindhagen Saknas Havstjärn +tjärn
Näsholm, se Näs Saknas Lapphällarna terräng Lindhem Saknas Havstjärnsbäcken bäck
Näsholm (Näs kungsgård) förr kungsgård /Se Lapphällarna hällar Lindsbergs herrgården försvunnen gård Haänget ägor
Näsholm (=Näs) gd /Se Lappmyran myr Lindåker gård Haängsbäck utlopp
Pros gdsnamn Lerbo ägomark Lingvalls fäbodar nedlagd fäbod Hedarna skogsmark
Reddens gd /Se Lerbäcken bäck Lisselforsen villa Hedarna berg
Resarns gdsn /Se Lerbäckstjärnen tjärn Lisselkers försvunnen gård Hedarna skog
Riddargruvan, Gamla förr gruva Liljekonvaljholmen holme Lissel-Pelles Saknas Hedbacken åker
Riddarhyttan förr hytta Lilla Sloghagen hage Lisselåkers gårdsnamn Hedbacken backe
Riddarhyttan förr hytta, bruk *Lilldammsbron landsvägsbro Lortkärret Saknas Hedemorabacken del av Flinsberget
Riddarhyttan, Gamla förr hytta *Lillesjön? sjö Lortkärret nedlagd fäbod Hedemora-tomt-backen hage
*Riddarhyttan ödelagd hytta Lillforsån å Lugnet Saknas Hedemoratomten äga
*Riddarhyttan ödelagd hytta Lillsjön sjö Lugnet Saknas Hedgärdet? äga
*Riddarhyttan förr hytta Lindsberget berg Lugnet Saknas Hedgärdet åker
Ridderhytta gd Lisselsjön sjö Lugnet gårdsnamn Hedgärdet åker
Riddarhyttan förr gods /Se Lisseläng ägomark Lundbo by *Hedsveden åker
Riddarhyttan kloster Lissjön sjö Lunds gårdsnamn Hedsveden åker
Riddarns gd Lissjön sjö Lunds gård Hedtjärn sjö
Rikilas gdsnamn /Se Lissla holmen holme Lunds försvunnen stuga Hedtjärn tjärn
Rikilas gd /Se Lissla holmen holme Lunds gård Hedvreten äga
Rusens gård Lissleäng ägomark Lundviks riven arbetarbostad Hedänget äga
Råbergs fäbodar f.d. fäbodar Lommen sjö Lurs gård Hemmings täkt åker
*Rävebacka Saknas Lomen sjö Lustricket gård Hemgårdshagen hage
+Rörgesbygden beb.-omr Lomen sjö Lyckans Stjärna arbetarbostad Herrgårds källa källa
*Rörie = nuv. Rörjesbyn by /Se Lomen sjö Lyckans stjärna arbetarbostad Herrgårds vreten åker
?Rörjesbyn Saknas Lomen sjö Långbergs försvunnen gård Herr hagen äga
Rörjesbyn by *Lomtjärn tjärn Långbo arbetarbostad Herviksänget äga
Rörjesbyn, Rörshyttan by Lomtjärnen tjärn Långbo fäbodarna fäb. Hiensgärdet åker
Rörjesbyn by Lorthagen terräng Långbo fäbodar nedlagd fäbod Hienskyttån bäck
[Rörjesbyn] by Lorthagen terräng Långens Saknas Hillberget berg
Rörjesbyn by Luckukull kulle Långens gårdsnamn Himlenstopp topp
/Rörjesbyn/ by Lågorna skogs- o. myrmark Långmodigs gårdsnamn Hirderskål åker
/Rörjesbyn/ by Långbiten åker /Se Långmora gårdsnamn Hjortens åker
Rörjesbyn by Långbo terräng Långmora arbetshem Hjortronsmossen myr
/Rörjesbyn/ by Långbo terräng Långsbyn by Hjorten mossen mosse
Röjesbyn beb. Långbromossen mosse Långsbyn by Hoberget del av Djuraberget
Rörshyttan by Långdansen åker /Se Långshyttan järnbruk Hofran, se Håvran sjö
Rör by lång.....us sjö Långshytte bruk järnbruk *Holberget berg
Rörshyttan by Lången sjö Långshytte by by Holen sjö
Rörshyttan by /Se Lången sjö Långshytte by by Holen sjö
Rörshyttan järnbruk Lången sjö Långshytte gruva = Rällingsberg Saknas Holen skogsbacke
Rörshyttan by /Se Lången sjö Långshytte ångsåg sågverk Holen hage
Rörshyttan by /Se Lången sjö Långsjödamm gård Holkbacken åker
Rörshyttan by /Se Lången sjö Långsjö fäbodarna Saknas *Hol källan källa
[Røsian] Saknas Lången sjö Långsjöfäbodarna nu nedlagd fäbod Holmen halvö
Salmakarbo by /Se Lången sjö Långshyttan brukssamhälle Holmjansbotten kolbotten
Sandplatsen förr fäb. Lången sjö Långshyttan brukssamhälle Holn åker
Sers gdsn /Se Lången sjö /Se Långshyttan brukssamhälle Holnan sjö
*Siggedelen del av Berga Långmorberget berg Långshyttan brukssamhälle *Holnan sjö
*Sighuidzarwit Saknas Långnäbban holme Långshytt byn by Holnsveden åker
»sighuidzarwit» Saknas Långnäbban holme Långshytt byn by Holnäset åker
*Sighuidz arwit Saknas /Se Långnäsudden udde Läbens arbetarbostad Holnäs hagen hage
Simonsbo gd Långshytteån å /Se Lövkullen bebyggelse Holnäskolslindorna åker
Simonsbo by /Se Långsiön sjö Lövnäs gård Holnäshålet vik
Sindertäkten gd /Se Långsjön sjö Lövnäs gårdsnamn Holnäs vreten åker
Smass gdsn /Se Långsjön sjö Lövs gårdsnamn Holnäs åkern åker
?Smedby by Långsjön sjö Malmarna del av by *Holsätrarna åker
Smedby by Långsjön sjö Marieberg Saknas Homsjön tjärn
Smedby by Långsjön sjö Mas Saknas Hornsjön sjö
Smedby by Långsjön sjö Mas gårdsnamn Hoskattberget berg
Smedby by Långsjön sjö Masmästargården bostadshus Hoskattbotten kolbotten
Smedby by Långsåsen ås Matts-Anders gårdsnamn Hosätrarna äga
Smedby by Långudden udde Matsanders Saknas *Hovarån bäck
Smedby by Långviken vik Matts-Ers gårdsnamn Hovhällarna berg
Smedby by Långåsberget berg Matses gård *Hovran sjö
Smedby by Löve strandområde Mattses gårdsnamn Hummelgårdstäpporna åker
Smedby by Lövö ö Matses gård Hundbacken backe
Smedby by Lövö ö Mattses gårdsnamn Hyttbacken backe
Smedby by Masudden udde Matses Saknas Hyttbacken åker
Smedby by *Matsåsen berg Mattses gårdsnamn Hyttbacken hage
Smedby by Mellanschaktet gruva Matses Saknas Hyttbacken beteshage
Smedby by Mellansjödammen sjö Mattses gårdsnamn Hyttbacken hage
Smedby by Mellansjödammen damm Mattses gårdsnamn Hyttbacken backsluttning
Smedby by »mersen» sjö Mattses gårdsnamn Hyttbacks bäck bäck
Smedby by *Mickelhedsröset gränsmärke Mattses gårdsnamn Hyttbacks vägen väg
Smedby by Mickels vik vik Mattses gårdsnamn Hyttbro bro
Smedby by Mjölnarholmarna holmar Mattses gårdsnamn Hyttbron bro
Smedby by /Se Mjölnarholmarna holmar Matses fäbodar nedlagd fäbod Hyttkällan källa
Smedby by /Se Morkullberget berg Matsjols gård Hyttsveden äga
*Smedsarvet Saknas *Mossekärren sjöar Matts-Jons gårdsnamn Hytt-tjärnen tjärn
*Smedsarvet förr gd Mossviken vik Matts Ols gårdsnamn Hyttvreten åker
Smeds fäbodar förr fäb. Mossviken vik Matts-Ols gårdsnamn Hålbacken vägbacke
Snilsjans gdsn /Se Munkboskogen skog Matsols Saknas Hålberget hage
Sockenstugan gård /Se »mussna bäcken» förr namn på bäck Mickels gårdsnamn Hålldammarna dammar
Spanskens gdsn /Se *Mussnarebäcken Saknas Mickels gårdsnamn Hålldammen damm
Spjutbo by *Myckelhedsröret gränsmärke Mickels bebyggelse Håldammen +damm
Spjutbo by /Se Myrbacken terräng Mickels Saknas Hålldammen äga
Spjutbo by /Se Myrberget berg Mickels gård Hålldamms lindarna ägor
Starbäcksbo by ?Myrbyberget berg /Se Mickels gård Hålldammsvreten äga
Starbäcksbo by Myrboberget berg Mickels Saknas Hålldammsån å
Starbäcksbo by Myrgruvan förr gruva? Mickels gårdsnamn Håln sjö
Starbäcks boda by *Myrtjärnen tjärn Mickels fäbodar nedlagd fäbod Hålnsberget, se Hålsberget Saknas
Starbäcksbo by? *Mysnare bäck bäck Mickels fäbodar nedlagd fäbod Hålsberget berg
Starbäcksbo by Mysnare mosen mosse Mjölnarbo del av Klosters bruk Hålstjärn sjö
Stigsbo gd *Mysnarn förr namn på Östersjön Mjölnars gårdsnamn Hålsveden åker
Stigsbo gd Mysnarn sjö Modigs Saknas Hån sjö
Stigsbo gd Mÿsnarn sjö Mor-Jans Saknas Hå-näset hage
Stigsbo gd Mystjärn? sjö Mossbo arbetarbostad Hånäs åkern äga
Stigsbo by Målarbacken skogsglänta Mossbo fäbodarna Saknas Håsberget berg
Stigsbo by *Mårtetjerna klint Saknas Munk gårdsnamn Håvran sjö
Stigsbo by Måsekärnarne sjöar Munk gård Häglingen sjö
Stigsbo by Märrnäset näs Munkbo gård Häglingen sjö
Stigsbo by Märrviken vik Murars gårdsnamn Hällarna stenar
Stigsbo by Märrviken vik Myckelby by Hällbotten kolbotten
Stigsbo by Märrviksholmen holme Myckelby by Hällbotten, Stora, Lilla kolbottnar
Stigsbo by /Se Märrviks fäbodar terräng Myckelby fjärding del av sn Hällholmen holme
Stigsbo by Märrviksholmen holme Myckelby fjärding del av sn Hällsjöberget berg
Stigsbo by /Se Märrvikskärret kärr Mugg gårdsnamn Hällsjöberget berg
Stigsbo by /Se Märrvikskärret kärr Myggbo gård Hällsjöhan udde
Stigsbo Saknas /Se »märse skiölen» förr namn på terräng Myggs Saknas Hällsjön sjö
Stigsbogruvan Saknas Märsiön sjö Myrbo by Hällsjön sjö
Stigsbogruvan förr gruva Mässtenarna stenar Myrbo by Hällsjötäppan åker
Stjärnsund nu bruk Mörkmossen mosse Myrbyn avsöndring Hällsjöåker åker
Stjärnsund hg Mörkmossen mosse Målarns gårdsnamn Hälsingsvedarna skogsparti
Stjärnsund kap. Mörkviken vik Målarns stuga Härvils täkt åker
?Stjärnsund nu bruk /Se Mörkviken vik Mårs Saknas Härvils änge åker
Stjärnsund järnbruk Mörtaberget berg /Se Mårs gårdsnamn Hässjegolvet skogsparti
Stjärnsund brukssamhälle /Se »mörte tiärna Klefwet förr namn på gränsmärke Mårtens gårdsnamn Hässjegolvet skogsmark
Stjärnsund järnbruk /Se Mörttjärnen tjärn Mårtens gårdsnamn Hässjemoss pussarna tjärnar
Stjärnsund järnbruk Mörttjärnen tjärn Mårtens gårdsnamn Hästhagarna ägor
Stjärnsund bruk Mörttjärnen tjärn Mårtens gårdsnamn Hästhagen äga
Stjärnsund samh. /Se Mörttjärnsberget berg Mårtens i byn gårdsnamn Hästhagen hage
Stjärnsund bruk /Se Nickersbacken backe? Mårtens på heden gårdsnamn Hästhagen hage
Stjärnsund samh. /Se Nikberget berg Märrviks fäbodar Saknas Hästhagen hage
Stockholmsbo gd Noraberget berg Mölnargården gård Hästhagen hage
Stockholmsbo (»Stukleboda», »Stockelsbo») gd /Se Norboberget berg /Se Nederbyn by Hästhagen hage
Storgörs gdsn /Se Nordbäcksboån å Nils ä. namn för Smedstorp Hästhagsvreten äga
*Stukleboda Saknas Nordvikviken vik Nils-Erkers gårdsnamn Hästhag udd skogsbit
»Stukleboda» ödegd Noränget ägomark Nilses gårdsnamn Hästhagvreten åker
»Stukleboda», se Stockholmsbo gd Nybo terräng Nilses Saknas Hästkällan källa
+Sund beb. Nybo terräng? Nilses gårdsnamn Hästskomyran myr
Sund samh. /Se Nybobäcken bäck Nilses gårdsnamn Hästskomyran myr
Sund, se Stjärnsund Saknas Nydammen damm Nilses gårdsnamn Hästsvedsbottnen kolbotten
*Sundshytta Saknas /Se Nylénsfallet förr ägomark? Nilses gårdsnamn Hästsveden äga
Sundfiske by Nyänget ägomark Nilses gårdsnamn Hästsveden åker
Sundfiske by Nyänget förr åker? Nilses gårdsnamn Hästsveden åker
Sundfiske by Näckeharen stengrund /Se Nilses landbogård Hästsvederna hage
Sundfiske by Näset, Lilla holme Nilses gård Häståkern åker
Sundfiske by Näset, Stora holme Nilses fäbodar nu nedlagd fäbod Häståsen berg
Sundfiske by Näsgårdsön ö Nils-Mattses gårdsnamn Högbergs änge åker
Sundfiske by Näs udd udde Norbergs gårdsnamn Högbro bro
Sundfiske by Näsudden udde Norbo fäbodar Saknas Högbro äga
Sundfiske by Offerstenen minnessten Norbo fäbodar nedlagd fäbod Högbrotäppan åker
Sundfiske by Ol-Lars-Mats holme udde Nordbäcksbo by Hög lindarna åker
Sundfiske by Olles holme holme Nordanåker gård Högåkern åker
Sundfiske by Ormilbo åker /Se Nordviken by Högåsarna bergparti
Sundfiske by Orrhällan udde Nordviken by Högåsarna berg
Sundfiske by Oxeberg berg Norvikfäbodar nedlagd fäbod Högåsbäcken bäck
Sundfiske by Oxebergh berg Nordviks fäbodar Saknas Högåsklack berg
Sundfiske by Oxebergh gränsberg Norelund gårdsnamn Högåsklack berg
Sundfiske by Oxebergh berg Normans gårdsnamn Hölösa åker
Sundfiske by oxeberget berg Norrbo gårdsnamn Hölösorna äga
Sundfiske by Oxeberget berg Norrby gårdsnamn Hönsan sjö
Sundfiske by Oxeberget berg Nots gård Hönsbäcken vik
Sundfiske by /Se Oxebergz Råå gränsmärke Nybo villakvarter Hönsholmen äga
Sundfiske by /Se Oxeberg Råå gränsmärke Nybo del av Långshytte bruk Hönsholmen holme
Sundfiske by /Se Oxebärgh berg Nybo gård Hönsmyran äga
*Sundhaby, se Smedby Saknas Oxebäriett berg Nybo arbetarbostäder Hönsmyrån å
Svinö by Oxebäriett berg Nybo arbetarebostäder Hövikens del av Lillsjön
Svinö by Oxholmen holme Nybo gårdsnamn Igeltjärn mosse
Svinö by Oxholmen holme Nybons gårdsnamn Igeltjärn tjärn
Svinö by Pannlappsvreten äga /Se Nybygget del av Långshytte bruk Igeltjärn tjärn
Svinö by Pellkärret kärr Nybygget villakvarter Igeltjärn tjärn
Svinö by Per-Jons sved äng Nygårds Saknas Igeltjärn tjärn
Svinö by Pers bäck bäck Nygårds gårdsnamn Igeltjärnsmyren myr
Svinö by Pilbacken ägomark? Nygårdsbacken del av by Igeltjärns källorna källor
Svinö by Pingstaberget berg Nyänget gårdsnamn Igeltjärnsvreten åker
Svinö by Pingstaberget berg Nyänget gårdsnamn Igenväxta sjön tjärn
Svinö by Pingstaberget berg /Se Näsbyn by Illmyran äga
Svinö by Pipartjärnen tjärn Näs gård kungsgård Ingevalls Perjonsvret åker
Svinö by Piparön ö Näs kungsgård, se Näs gård Saknas Instängslen äga
Svinö by Pitan åkrar /Se Näs kungsgård Saknas Instängseln åker
Svinö by Pitorna del av sluttning /Se Nättbo by Instängseln åker
Svinö by Plåtdammen damm Olanders gårdsnamn Israels slätt åker
Svinö by Predikstolen sten Olars Saknas Janers udd åker
Svinö by Prästänget ägomark Olars gårdsnamn Janjans sved åker
Svinö by Prästängsbäcken bäck Olars gårdsnamn Janols hälltomt åker
Svinö by Pungbackarna terräng Olars nu försvunnen gård Janols sved åker
Svinö by /Se Putten sjö Olars gårdsnamn Janpers sved åker
Svinö by /Se Putten tjärn Olars gårdsnamn Janpers vik vik
Svinö by /Se Påls holme holme Olars-Matts gårdsnamn Joas backa åker
Tröggö kloster kloster /Se Ovensiön sjö Olarssveden villakvarter Jolsmalis backe hage
Tyskens gdsn /Se Rankholmen holme Ol-Ers gårdsnamn Jonasbo sjön sjö
Vastes gdsn /Se Rankholmen holme Ol Hans gårdsnamn Jonsbo äga
Vikarbyn by Ratholmen holme Ol-Jans gårdsnamn Jonsbo åker
Vikarbyn by Ravaldstjärnen, Lilla tjärn Olles gårdsnamn Jonsbo åker
Vikarbyn by Ravaldstjärnen, Stora tjärn Olles Saknas Jonsbohagen hage
Vikarbyn by Regnudden udde Olles nu försvunnen gård Jons-Pelle djup
Vikarbyn by /Se Regnudden udde Olles Saknas Jungfrubotten kolbotten
Vikarbyn by /Se *Rifallsröret gränsmärke Olles gårdsnamn Jungfrubottnen kolbotten
Vikarbyn by /Se Rikilas källare plats /Se Olles gårdsnamn Jungfrumossen myr
Vikänget gd Risken, Lilla o. Stora tjärnar Olles gårdsnamn Järnbodbacken vägbacke
Vikänget gd *Rotholmen holme Olles gårdsnamn Järnbodbacken plats
Västanbergs gd /Se Rudtjärnarna tjärnar Olofs fors herrgård Järo äga
Västanbergs gd Rundeln åker /Se Ols gårdsnamn Järpbacken skogslott o. backe
Västerby(n) by /Se Rus himmeln del av Svärdsjöberget Ols gårdsnamn Järpbacken skogsparti
*Ytternora o. Övernora byar Rushimmeln berg Olsons gårdsnamn Järp holman holme
Ytternora by Rus himlen berg /Se Orrens Saknas Järpsveden åker
Ytternora och Övernora byar Rutbobäcken bäck Ostbo by Järpudden udde
Ytternora by Ruts holme holme Ostbo by Järpudden udde
Ytternora och Övernora byar Råberget berg Ottos gård Järpvreten äga
Ytternora by Råberget berg Parkstugan Saknas Jössbodarna äga
Ytternora o. Övernora byar Råberget berg Patagonien villa Kalkbrottet +kalkbrott
Ytternora by Råberget bergsparti Pears gårdsnamn Kallbäcks fjärdsman holme
Ytternora o. Övernora byar Råberget berg Pell gårdsnamn Kallbäcks fjärdingsman ö
Ytternora o. Övernora byar Råberget berg /Se Pellas gårdsnamn Kallbäcks harn grund
Ytter-, Över-nora byar Rällen sjö Pellas gårdsnamn Kallbäcks landet strandremsa
Ytternora by Rällingen sjö Pelles Saknas Kallbäcks storö holme
Ytternora by Rällingen sjö Pelles Saknas Kallbäcks Storö ö
Ytternora by Rällingen sjö Pellas gårdsnamn Kallbäcks vik vik
Ytternora by Rällingen sjö Pelles gårdsnamn Kallnäs åkern äga
Ytternora o. Övernora byar Rällingen sjö Pelles gårdsnamn Kalvberget berg
Ytternora o. Övernora byar Rällingen sjö /Se Pelles gårdsnamn Kalvberget berg
Ytternora by /Se Rällingsbergs gruvor gruvor Pelles gårdsnamn Kalvdränkan kolbotten
Ytternora gd /Se Rönnberget berg Per-Anders Saknas Kalven vik
?Åkerö by Rönningsberget berg Peranders Saknas Kalven vik
Åkerö by Rönäsudden udde Per-Jöns gårdsnamn Kalven vik
Åkerö by Rörghe sjö /Se Per Ols gårdsnamn Kalven vik
?Åkerö by ?Rörsjön sjö Pers gårdsnamn Kalvhagen hage
Åkerö by Rörsjön sjö Pers gårdsnamn Kalvhagen hage
Åkerö by Rörsjön sjö Pers gårdsnamn Kalvhagen hage
Åkerö by Rörsjön sjö Pers gårdsnamn Kalvhagen hage
Åkerö by *Rösjön sjö Pers Saknas Kalvhagen hage
Åkerö by Samuelsdal triangelpunkt Pers gård Kalvhagsbäcken bäck
Åkerö by /Se Sandänget ägomark Petters Saknas Kalvhagsbro bro
Åkerö by /Se Sandänget ägomark Petters Saknas Kalvhagskällan källa
Örjas gdsn /Se Sandänget ägomark /Se Petters gårdsnamn Kalvhagslindorna åker
Örlagbo Saknas Staffans stol, Sankt klippa? Petters gårdsnamn Kalvhagstäppan åker
?Örlaxbo fäb. *S:t Stephans Stol sten /Se Petters gårdsnamn Kalvhagsvreten åker
Örlaxbo fäb. /Se Saxviken vik Petters Saknas Kalvhålet hage
Östansjö by /Se Sefris berg berg /Se Petters Saknas Kalvsundet sund
Österby(n) by /Se *Sighuidz arwit jord Petters Saknas Kalvsveden åker
Överbo gårdsnamn Sikthusdammen fördämning /Se Pil backen arbetarbostad Kalvsveden hage
Övernora o. Ytternora byar Silfhytteå å /Se Pils gård Kalvsvretarna äga
Övernora o. Ytternora byar Silfverhytteå å /Se Pils gårdsnamn Kalvs vreten äga
Övernora och Ytternora byar Silletå å /Se Pilbacken gruvarbetarebostäder Kalvtäppan åker
Övernora och Ytternora byar Silvbergs gruvor gruvor Piparbo gårdsnamn Kaninholmen holme
Övernora o. Ytternora byar Silvbergsudden udde Piparens gårdsnamn Kanthavet del av Rönningsbäcken
Övernora o. Ytternora byar Silvbergsviken, Lilla vik Plars gårdsnamn Kanthavsbro bro
Övernora o. Ytternora byar Silvbergsviken, Stora vik Polhem villa Kapitlet lada
Övernora byar Silvhytteå ö? Polhemsstugan stuga Kaplans plogarna äga
Övernora by Silvhytteåviken vik Pousettes gårdsnamn Karlsbo utäga
Övernora o. Ytternora byar Silvhytteåviken vik Presjas gårdsnamn Karlshagen hage
Övernora o. Ytternora byar Simansbosjön sjö Presses gårdsnamn Karls lisselhage hage
Övernora by /Se Simansbosjön sjö Prins gårdsnamn *Karstaviken vik
*Öfveråkre Saknas Simansbosjön sjö Prinsbo ä. gårdsnamn *Karsänget åker
  Simmansiön sjö Prols gårdsnamn *Kartomten åker
  Simmassiön sjö Pros nu försvunnen gård *Kasselro åker
  Simonsbosjön sjö /Se Pros Saknas Kasselro myran myr
  Simonsbosjön sjö Prostens Saknas *Kastaberget berg
  Sitjärnen tjärn Prästgården kommunisterbostad Kasterberget berg
  Sitjärnsbäcken bäck Prästängs fäbodar Saknas Kasttjärn sjö
  Siön sjö Påls nu försvunnen gård *Kasttjärn tjärn
  Sjöängessjön sjö Påls gårdsnamn Kasttjärnsbäcken bäck
  Sjöängessjön sjö Påls gårdsnamn Kasttjärns myra myr
  Skallberget berg /Se Pålsbo gårdsnamn Kattbacken åker
  Skattberget berg Pålsbo gård Kattbacken äga
  Skillingen sjö Päars gård Kattbackvreten åker
  *Skillingsröret gränsmärke Päll Saknas Kavelberget berg
  *Skinnarröset råmärke Rejs gårdsnamn Kavelberget berg
  Skinnmatsäcken berg /Se Resarens gårdsnamn Kavelbergs hällarna hällar
  Skitarharen stenhar /Se Reuterschiöldska gravkoret familjegrav Kavelbro äga
  Skogsholmen holme Riddarns gård Kavelbromossen myr
  Skolviken vik Riskebo nu nedlagd fäbod Kers vretar äga
  Skräddarbacken backe o. skogsmark Riskebo fäbodar Saknas Kilen åker
  Skräddargubbens botten kolbotten /Se Ros Saknas Kilen åker
  Skuhlhell berg Rosenborg Saknas Killingberget berg
  Skurtjärnen tjärn Rosendal gård Killingfalls bottnen kolbotten
  Skurtjärnen tjärn Rosendal by Kilsänget åker
  Skurtjärnen tjärn Rosendal Saknas Kilsänget åker
  Skurtjärnen tjärn Rosens Saknas /Se Kiltegen åker
  Skurtjärnsbäcken bäck Rumbo landbogård Kiltäpporna åker
  Skurtjärnsbäcken bäck Rumbo gårdsnamn Klackbacks källan källa
  *Skurtjärnsröret gränsmärke Rundviks gårdsnamn Klacken berg
  *Skurtjärnsröset gränsmärke Rungården Saknas Klacken berg
  Skuruhäll berg Runhem Saknas Klacken hage
  Skuruhäll berg Rus gårdsnamn Klackhagen hage
  Skuruhäll berg Rusbo arbetarbostad Klackhagen hage
  Skuruhäll berg Rusens gårdsnamn Klackholmarna holmar
  Skuruhäll berg Rustmästarns Saknas Klack hällarna stenhällar
  Skuruhäll gränsberg Råbergs fäbodar Saknas Klackänget åker
  Skuruhäll berg Rågsveden stuga Klackänget åker
  Skuruhäll berg Rällingsberg gruva Klarägorna åker
  Skuruhäll berg Rällingsbergs gruva gruva Klarängarna myr
  Skuruhäll berg Rättarbostaden bostadshus Klarängarna ägor
  Skuru häll berg Rättarbyggningen gård Klarängsbacken vägbacke
  Skuruhäll berg Rättarens gårdsnamn Klarängsbäck bäck
  Skurhäll berg Rävbo by Klarängsviken vik
  Skuruhäll berg Rävbo gårdsnamn Klattsberget berg
  Skuruhäll gränspunkt Rävbons gårdsnamn Klemens fall äga
  Skuruhäll berg Rävtorget del av by Klipphällarna hällar
  Skyberget berg Rönningen gårdsnamn Klock fodret äga
  Skyberget berg Rörshyttan by Klosspussen tjärn
  Skyberget berg Rörshyttan by Klosspusstäkten åker
  Skybergsmossen mosse Rörshyttan by Klosterbacken äga o. hage
  Skysslingen vik Rörshyttan by Klosterberget bergssträcka
  Skysslingen sjö Rörshyttan Saknas Kloster vägen vägen
  Skålbo terräng Rörshytte fjärding del av sn Klosterån å
  Skålpussarna tjärnar Sadelmakarbo by *Klämmes fall åker
  Skålpussjöarna sjöar Sahlins gårdsnamn *Knapervreten åker
  Skällingen, Lilla sjö Salins gårdsnamn Knapptjärn sjö
  Skällingen, Lilla Saknas Salmakarbo by Knapptjärn tjärn
  Skällingen, Lilla sjö Samils Saknas Knapptjärnsbäck bäck
  Skällingen, Lilla sjö Samils Saknas Knapptjärns myran åker
  Skällingen, Lilla Saknas Samils gård Knivsåsen berg
  Skällingen. Lilla sjö Samuels gårdsnamn Knivsåsen berg
  Skällingen, Stora sjö Samuels gårdsnamn Knup berget berg
  Skällingen, Stora sjö Samilsdal Saknas *Knupberget berg
  Skällingen, Stora sjö Samuelsdal gårdsnamn *Knupbäcken bäck
  Skällingsberget berg Sandbacka gårdsnamn *Knupen tjärn
  Skällingsberget berg Sandbacka Saknas Knupen sjö
  Skällingsbo terräng Sanders gårdsnamn Knuts vik vik
  Skällingsbo terräng Sanders-Matts gårdsnamn Knuts vik vik
  Skällingsknippan terräng Sandplatsen fäb. Koboberget berg
  Skällingsknippan terräng Sandplatsen nu nedlagd fäbod Kobosveden äga
  Skällingsmossen mosse Sandviken gårdar Kohagen hage
  Skällingsmossen mosse Sandviken Saknas Kohagen hage
  Skällingsmossen mosse Sannas gårdsnamn Koholman holme
  *Skällingsröret gränsmärke Sers gårdsnamn Kolarsbacken backe
  Skällingsröret gränsmärke Sexmans Saknas Kolarbacken kolbotten
  *Skällingsröret gränsmärke Sikens gårdsnamn Kolberget berg
  Skällingså å Siktjärn torp Kolbeget berg
  Skällingså å Silvbergsgruvan gruva Kolbergshagen hage
  Skällings öga sjö Silvhytteå by Kolbergs myran myr
  Skällings öga tjärn Silvhyttå nedlagd hytta och såg Kolbergssveden åker
  Skärsjön sjö /Se Simonsbo by Kolbäckshan grund
  Skävsmossen mosse Sindertäkten by Koledbacken skogsdunge
  Skävsmossen mosse Sindertäkten Saknas Koledbacksåkern äga
  Skävsviken vik *Sitjärn banvaktstuga Kolhussveden åker
  Skävsviken vik Sjols Saknas *Kol häll sten
  Slogmossbäcken bäck Sjols gårdsnamn *Kolihålet åker
  Slogmossbäcken bäck Sjons gårdsnamn Kolning bergert berg
  Slogmossen mosse Sjons gårdsnamn Kolning rönningen åker
  Slogtjärnen tjärn Sjöas Saknas Kolningsveden åker
  Slättjärnen tjärn Sjöns Saknas Kolningudden udde
  Smackhålskärret kärr Sjöns gårdsnamn Kolösa äga
  Smackhålskärret kärr Sjöstugan gårdsnamn Konungsnäbben udde
  Smulbo terräng Skansen arbetarebostäder Kopparrönningen skogsmark
  Smulbo skogs- o. myrmark Skedvis gårdsnamn Korhäll klippa
  *Smusna gränsmärke Skedvis Saknas Korsbäcken bäck
  Smörhålet åker /Se Skedvi stugu försvunnen stuga Korsmora äga
  Snåltäppan åker /Se Skogsbygden trakter Korsmora uppodlat område
  Snöberget Saknas Skogshyddan Saknas Korsmoren äga
  Snöberget berg Skogstorp Saknas Korsmors bäcken bäck
  Spjuten sjö Skommars gårdsnamn Korumps han stenhan
  Spjuten sjö Skommarns gårdsnamn Kovreten åker
  Spjuten sjö Skommarns gårdsnamn Kramp holman holme
  Spjuten sjö Skomakars gårdsnamn Krankbotten, Stora, Lilla kolbottnar
  Spjuten sjö /Se Skomakars gårdsnamn Kristoffers knule kolbotten
  Staffans stol »gråsten» Skommars gårdsnamn Krokig-fall kolbotten
  Staktjärnen tjärn Skommars Saknas Kroksvedänget äga
  Staktjärnen tjärn Skommars Saknas Kroktegen äga
  Staktjärnen, Lilla Saknas Skommars ä. gårdsnamn Kroktegsbacken äga
  Lilla Staktjärnen tjärn Skräddars gårdsnamn Kroktegskällan källa
  Stampusdammen fördämning /Se Skräddars gårdsnamn Kroktegsvägen ägoväg
  Stampvreten äga /Se Skräddars gårdsnamn Kroktjärn sjö
  Starbo terräng? Skräddars gårdsnamn Kroktjärn tjärn
  Stacknäsudden udde /Se Skräddars gårdsnamn Krokvreten åker
  Stentjärnen tjärn Skräddarns Saknas Kronskogen skogsområde
  Stentjärnen tjärn Skräddarns Saknas Krukbottnen kolbotten
  Stentjärnsmossen mosse Skräddars gård Kruthagen beteshage
  Stentjärnsmossen mosse Skräddars Saknas Krut åkern äga
  Stigsbo klint berg /Se Skräddars Saknas Kråkberget berg
  Stigsbo Lillö ö Skräddars försvunnen gård Kråkberget berg
  Stigsbo Storö ö Skräddars Saknas Kråkbergs mossen myr
  Stigsboviken vik Skuggan Saknas Kråkholman holme
  Stigsboån å Skyttens gårdsnamn Krånkbotten kolbotten
  Stigsboån å Skyttens gårdsnamn Krånkbotten kolbotten
  Stjälkviken vik Skällingsbo fäb. Kulkärret uppodlad myr
  Stjärnviken vik Skällingsbo fäbodar nedlagd fäbod Kul bro landsvägsbro
  Stjärnviken vik Sköttens Saknas Kulbäck bäck
  Stora mossen myr Slogmyr fäbodarna fäb. Kullerbacken äga
  Stora myran myr Smackhålet gård Kullerbacken hage
  Storbacksjön sjö Smatts gårdsnamn Kullern åker
  Storbacksjön sjö Smatts gårdsnamn Kungsbergs bäcken bäck
  Storbäcksbo ängs- o. skogsmark Smedby by Kungsbergs tjärn sjö
  *Storkällröset gränsmärke Smedby fäbodar Saknas Kungsbergstjärn tjärn
  *Storkärrsröret gränsmärke Smedby fäbodar nedlagd fäbod Kungsbäcken bäck
  Stormossen mosse Smedbyggningen bostadshus Kungsgårdsmora skog
  Stormossen myr Smedbyggningen smedja Kungsgårdsmoren betesmark
  Stormossen mosse Smedbyggningen bostäder Kungsgårdsvreten äga
  Stormyrändan kolbotten /Se Smedens gårdsnamn Kungstjärnarna Saknas
  Stornäset näs Smedgården gårdsnamn Kustjärn tjärn
  Storsandsudden udde Smedgården bostadshus Kustjärnsberget berg
  *Storstensröret gränsmärke Smedsbo gårdsnamn Kutar täkten äga
  *Storstensröret gränsmärke Smedstorp gårdsnamn *Kutastäkten åker
  Storö ö Snickarbo gård Kvarnbacken åker
  Storö ö Snickars gårdsnamn Kvarnbacken äga
  Storön ö Snickars Saknas Kvarnberget berg
  Storön ö Snilsjans gård Kvarnberget berg
  Storön ö Snils-Jans ä. gårdsnamn Kvarnbergsgatan väg
  Storön ö Snils Jans gårdsnamn Kvarnbäcken bäck
  Storön ö Snårsveden villakvarter Kvarnbäcken lopp
  Storön ö Snösveden villakvarter Kvarnbäcken bäck
  Stubbarsbo ägomark? Sofieberg Saknas Kvarndammen sjö
  Styggmyran myr Solbacka arbetarbostad Kvarndammen fördämning
  Styggmyran myr Solbacka gårdsnamn Kvarnmossen myr
  Stånkarbacken skogsväg /Se Solbacka gård Kvarnsjön tjärn
  Stånkarebacken backe /Se Solberg gård Kvarnsjön sjö
  Suartierna tjärn Solhem gårdsnamn Kvarnste backen hage
  Sultenudd udde Solhem Saknas Kvernsten åker
  Sultenudd udde Solhem Saknas Kvarnvreten åker
  Sultenudd udde /Se Solhem arbetarbostad Kvarnvreten äga
  Sund siön sjö Solliden Saknas Kvarnvägen väg
  Surbacken terräng Solliden Saknas Kvars vreterna åker
  Svalhussjön tjärn /Se Sols Saknas Kvensen sjö
  Svalhussjön tjärn el. sjö Sols gårdsnamn Kvista lycka åker
  Svalötjärnen tjärn Sols gårdsnamn Kvista storhagen hage
  Svalötjärn tjärn el. sjö Sols gårdsnamn Kvisten skogsmark
  Svalötjärnen tjärn /Se Sommarliden Saknas Kyan äga
  Svartbacken bergsida Spanskens Saknas Kycklingbackänge åker
  Swart Kierebergh berg Spanskens gårdsnamn Kycklingberget berg
  Swartkierebärg berg Spengs gårdsnamn Kyckling berget berg
  Svarttjärn tjärn Spjutbo by Kyrkberget berg
  Svarttjärn tjärn Springarbo Saknas Kyrkberget äga
  *Svarttjärne rå gränsmärke Springarbo landbogård Kyrkbergs dälden sänka
  Svarttjärnen tjärn Springarns stuga Kyrkberget backsluttning
  Svarttjärnen tjärn Springars gården landbogård Kyrkbergsvägen väg
  Svarttjärnen sjö Staffans gårdsnamn Kyrkbergsvägen väg
  Svarttjärnen tjärn Staffas Saknas Kyrkbergsägorna ägor
  Svarttjärnen tjärn Staktjärns fäbodar Saknas Kyrkskogen Saknas
  Svarttjärnen tjärn Staktjärns fäbodar nedlagd fäbod Kyrkåkern äga
  Svarttjärnen tjärn Stampänget Saknas Kålgårdarna äga
  Svarttjärnen tjärn Starbäcksbo by Kålgården udde
  Svarttjärnen tjärn Starkens nu försvunnen gård Kålgården äga
  Svarttjärnen tjärn Starknäs nedlagd fäbod Kålgården åker
  Svarttjärnen tjärn Stenhöjden Saknas Kålgården, Stora äga
  Svarttjärnen tjärn Stenkullen Saknas Kålgårdsbacksviken vik
  Svarttjärnsberget berg Stenkälla Saknas Kålgårdstomten åker
  Svarttjärnsberget berg Stensberg gårdsnamn Källan, Stora källa
  Svarttjärnsberget berg Stensberg gårdsnamn Källan, Stora källa
  Svarttjärnsberget berg Stenshyttan by Källargropen åker
  Svarttjärnsberget berg Stenshyttorp gård Källartomten åker
  Svarttjärnsberget berg Stendlund Saknas Källarbacken åker
  *Svarttjärnsbergsröret gränsmärke Stenslund Saknas Källes mossen mosse
  *Svarttjärnsbergsröret gränsm. Stentorp Saknas Källesmossåkern äga
  Svarttjärnsmossen mosse Stigsbo by Källfallet äga
  Svarttjärnsmossen myrmark Stigsbo by Källfallet åker
  Svedviken vik Stigsbo by Källfallet åker
  Sui..... sjö Stigsbo by Källfalls hagen hage
  Svedarna skogsmark o. berg Stjärnkrona arbetarbostad Källholen skogsbacke
  Svinboviken vik /Se Stjärnsund brukssamhälle Källmossberget berg
  Swinesiön sjö Stjärnsund brukssamhälle Källmossen äga
  Svinssjön sjö Stjärnsund brukssamhälle Källmossen äga
  Svinöhed ägomark Stjärnsund brukssamhälle Källmossen äga
  Svinösjön sjö Stjärnsund brukssamhälle Källmossen myr
  Svinösjön sjö Stjärnsund järnbruk Källmossen åker
  Svinösjön sjö Stjärnsunds kapellförsamling kapellförsamling Källmyran åker
  Svinösjön sjö Stjärnsunds kapellförsamling gårdar Källmyran äga
  Svärdsjöberget berg Stjärnsunds kapellförsamling Saknas Källmyran myr
  Svärdsjöberget berg o. triangelpunkt Stjärnsunds kapellförsamling Saknas Källströms stubbsved åker
  Svärdsjöberget berg /Se Stockholmsbo gd Källsvadet kolbotten
  Svärdsjövreten åker /Se Stolpens Saknas Källtäkten äga
  Sågberget berg Storalbenises gård Källtäkten äga
  Sörbo förr ägomark Storgården bostadshus Källvretarna ägor
  Sörboberget berg Stora gården herrgård Källvreten äga
  Sörbosjön sjö Storgården Lilla bostadshus Källvreten åker
  *Sörbosjön sjö Storgörs Saknas Källåkern äga
  Sörbotjärnen tjärn Stor-Görs gårdsnamn Källåkern äga
  Tallholmen strandområde Storis Saknas Källänget åker
  Tiernan tjärn Storis Saknas Kämpboberget berg
  Tiernan tjärn Storjans försvunnen gård Kämpboberget berg
  Tillingen sjö /Se Stor-Jans gårdsnamn Kämpboviken vik
  Timmerviken vik /Se Storkers gård Kämpboåsen berg
  »tiärnan» Saknas /Se Storpetters Saknas Kärngbacken åker
  Tjärnen utdikad tjärn /Se Stor-Petters gårdsnamn Käring bäcken bäck
  Tjärnmossen mosse Storåkers gårdsnamn Kärngsveden åker
  Tjärnmossen mosse Strandhem tjänstemannabost. Kärret åker
  Torpsjön sjö Strandåker Saknas Kärret åker
  Trebladkärret skogs- o. myrmark Strömsberg gårdar Kärret åker
  Trefaldighetskälla källa Strömsberg bg Kärret, Stora myr
  Trefaldighetskällan källa Stubbarsbo landbogård Kärrvägen väg
  Trekantkärret kärr Stålugnen bryggstuga Ladugårds åkern äga
  Trollberget berg Stålugnen byggnad Laduskyttlet äga
  Trollhällarna berg Stängslen gårdsnamn Ladusveden äga
  Trollhögarna triangelpunkt Stängseln Saknas Ladu vallen äga
  Trollstenen minnessten Stängslen Saknas Laduåkern äga
  Trollvägen gång /Se Sund brukssamhälle Laggarbo åkrarna åkrar
  Trumbobacken terräng? Sund Lilla skogvaktarbostad Laggar fägården Saknas
  Truviken vik Sundfiske by Laggar älgsveden äga
  Tubdammen damm Sundkvists gårdsnamn Landbohagen hage
  Tuppkärret kärr Svanmors gårdsnamn Landbondegatan del av väg
  Tuppsjön sjö Svans gård Landbondehagen hage
  Tuppsjön sjö Svans nu försvunnen gård Landbonde täkten äga
  Tupptjärnen tjärn Svartens gårdsnamn Landsvägs vreten äga
  Tupptjärnen tjärn Svarvarbo gårdsnamn Larses tattarsved åker
  Tyllingen sjö Svarvarbo landbogård Lapphällarna hällar
  Tyssan myr Svarvars Saknas Lapplinden äga
  Uggelmoren terräng Svarvars gårdsnamn Lappmyrorna myrar
  Uggelmoren skogsmark Sved gårdsnamn Lars Jons äga
  Undviken vik Sveden gårdsnamn Lass-Anders-botten kolbotten
  Undviks hage terräng Svedenbrog Saknas Lasses lind åker
  Uvberget berg Svedens Saknas *Lassgörs vik vik
  Uvberget berg Svedens gård Lassjons åker
  W..lingesiön sjö Svedens gård Lassjons bäck bäck
  Vackelberget berg /Se Svens gårdsnamn Lebens täppa äga
  Vackelberget berg Svens gårdsnamn Lenlövs fäbodar nedlagd fäbod
  Vackelberget berg Svinö by Lenlövsskogen skogsmark
  Vackelberget berg Svinö-by by Lersbohagen hage
  Vackerberget berg Svinö-hed del av by Lerback vreten äga
  Valla mosse mosse Sågarebacken bostäder Lerbroksdammen fördämning
  Valla mosse mosse Sågarns gård Lerbäcken äga
  Valla mosse myrmark Sågarstugu grindstuga Lerbäcken bäck
  Vargmossen mosse Sågen sågverk Lerbäcken åker
  Vassbäckholmen holme Sörbo nedlagd bondgård Lerbäcken myr
  Vatthällarna fördjupning /Se Sörbo gårdsnamn Lerbäcken bäck
  Viggesnäs näs Sörbo gårdsnamn Lerbäcks viken vik
  Vikängslyckorna Saknas Sörbo gårdsnamn Lergröten äga
  Vilholmen ö Sörbo fäbodar nedlagd fäbod Lerhytteviken vik
  ?Villingen sjö Tallbacka gårdsnamn Lersmedsgärdet åker
  Villingen sjö Tallbo by Lersvedsåkern åker
  Villingen sjö Tillefors Saknas Lerviken vik
  Villingen sjö /Se Tillingbo Saknas Leråkern åker
  Villingsmossen mosse Tjås gårdsnamn Lilla-fors-ån å
  Vilmoren terräng Tolvmans gårdsnamn Lilla hagen hage
  Vilmorskärret myr Tolvmans gårdsnamn Lilla holmen holme
  Vilmorsviken vik Tomsbo gårdsnamn Lilla holmen holme
  Vimyrberget berg Tomses på byn arbetarbostad Lilla myran åker
  Vimyren, Lilla myr Torpet gård Lilla sjön sjö
  Vimyren, Stora myr Tredskers gårdsnamn Lilla Sund Nedre åker
  Vinterstenarna stenar? Trestens gårdsnamn Lilla Sund Övre åker
  Vinterviken vik Trestens Saknas Lill-mossan myr
  Vinterviken vik /Se Trestens gårdsnamn Lill-sidan skogsmark
  Vintervägsviken vik Trestens gårdsnamn Lillsjön Saknas
  Vreten ägomark Trestes gårdsnamn Lillsjön sjö
  Vreten ägomark Trevnaden Saknas Lill-sjön vik
  Våckelberget berg Trevnaden Saknas Lilltäkten äga
  Vålänget äng Trogens gårdsnamn Lilltäkten äga
  Vällingplågan berg Trollbo del av Långshytte bruk Lill-täkten äga
  Västanboön ö Trollbo kvarter Lill-vreten äga
  Wästasiön sjö Trumbobacken annat namn på Trumbobacks fäb. Lillängarna åker
  *Wästa sjö sjö Trumbobacks fäbodar Saknas Lillänget äga
  Västermysnarn sjö Trumelagars Saknas Lill-änget äga
  Västersjön sjö /Se Trångens gårdsnamn Lillänget äga
  Västersjön sjö Trångens gård Lill-änget äga
  Västersjön sjö Trångens arbetarbostad Lillänget äga
  Västersjön sjö Trångens Saknas Lillängsgatan väg
  Västersjön sjö Trädgårds gårdsnamn Lill-ängs änden äga
  Wästre mysnarn sjö Trögers gårdsnamn Lindarna, Stora ägor
  Ytternäs udde Tyskens gårdsnamn Lindersvedhagen hage
  Ågruvan gruva Tyssbo by Lindgruvan kolbotten
  Åkermyra äga Tyssbo Saknas Lindsberget berg
  Ålling Si.., se Ålängen sjö Täktbacks gårdsnamn Lindessveden hage
  Ålmyren myr Täkten Saknas Lindsberget berg
  Ålängen sjö Täkten gårdsnamn Lindsbergskärret myr
  Ålängen sjö Täkten landbogård Lind täppan +äga
  Ålängen sjö Uddnäs gårdsnamn Lindåkern åker
  Ålängen sjö Uppe´s gårdsnamn Lindåkersbotten kolbotten
  Ålängen sjö Urfabriken verkstad Lindåkers vret äga
  Ålängen sjö Urmakarebacken del av by Lindåsberget berg
  Ålängsån å Urmakarns gård Lingvalls täkt åker
  Ålängsån å Vassbäcken gård Linsänkningsstan vik
  Åmingen sjö Vassbäcken gård Lisbets bottnen kolbotten
  Åmingen sjö Vassens försvunnen gård Lisselhagen hage
  Åringen lacus sjö Vastes gårdsnamn Lisselhagen hage
  Åringen sjö Verners gård Lisselrönningen åker
  Åringen siön sjö Vertins gårdsnamn Lisselvreten åker
  Åsbo bro bro Vestbergs gårdsnamn Lisselvreten åker
  Åsbottnen terräng o triangelpunkt Vesterholms gårdsnamn Lisselåkern åker
  Åsbottnen berg Vestlins gårdsnamn Lisselänget åker
  Åsen ägomark Vestlins gårdsnamn Lisselänget åker
  Åsmossen mosse Vikarbyn by Lisselänget åker
  Älgmossen mosse Vikarbyn Saknas Lisselänget åker
  Älgmossen mosse Viken gårdsnamn Lisselänget åker
  Älgsjöberget berg Vikhytts gårdsnamn Lisselängsvik vik
  Älgsjöberget berg Vikhytts gård Lisselängs ändan åker
  Älgsjön, Lilla sjö Vikströms gårdsnamn Lissjön tjärn
  Älgsjön, Stora sjö Vikänget by Lissjön tjärn
  Älvsbacken Saknas Vilhelms gård Lisseltäkten åker
  Äppelgårdsmyren myr Villervalla arbetarbostäder Lisstäkten åker
  Ässjön, Lilla sjö Villingså station anhalt Lisstäkten åker
  Ässjön, Stora sjö Vinterfäbodarna nedlagd fäbod Lisstäkten åker
  öffre mysnarn sjö Vinters gårdsnamn Lisstäkt hagen hage
  *Öjarängen Saknas Vinters Saknas Lisstäkthagen hage
  Ökesjöberget berg Vretens gårdsnamn Ljusa häll berg
  Ökesjöberget berg Vårliden Saknas Loken skog o. utlagd äga
  Ökesjön sjö Väderbacken gård Lomen sjö
  Ökesjön sjö Väderbacken fäb. Lommen sjö
  Ölkaret källa /Se Värdshuset barack Lomtjärn tjärn
  Ön halvö Västanbergs gårdsnamn Lomtjärnsdiket avlopp
  Örlaxbo gruvor gruvhål Västanbergs gd Lorthålet vik
  Örlaxtjärnen tjärn Västanbo gårdsnamn Lortholmen holme
  Örlaxtjärnen tjärn /Se Västanhede Saknas Lortviken vik
  Östersjön sjö /Se Västbergs stuga Lortviken vik
  Östersjön sjö Västbergs gård Lugn holmen holme
  Östersjön sjö Västerby by Lumpkällan källa
  Östersjön sjö Västerby by Lund backsluttning
  Östersjön sjö Västerby Saknas Lundbovägen ägoväg
  Östersjön sjö Västerby Saknas Lundersänget åker
  Östersjön sjö Västerby Saknas Lunderåkern åker
  Östersjön sjö Västerby Saknas Lundesänget åker
  Österängsudden udde Västerby Saknas Lunds gården gårdstomt
    Västerby Saknas Lunds knulen berg
    Västerby Saknas Lunds vret åker
    Västervik skogsarbetarebostad Lunds vreten äga
    Ytterbodarna by Lurgubbens udd udde
    Ytterbodarna gård Lurven grund
    Yttenora by Lushavet tjärn
    Ytternora herrgård gårdsnamn Lusthusholmen holme
    Zakris gårdsnamn Lusthusudden udde
    Åkerkällan Saknas Lustig backen sluttning
    Åkerö by Lustriks backarna backar
    Ålbodarna gårdsnamn Lycksalighetens ö Saknas
    Ålbodarna försvunnen gård Långbergs tomt åker
    Ålängen torp Långbergs vret åker
    Åsbacka Saknas Långbiten åker
    Åsen gårdsnamn Långbo fäbodar plats
    Åslunds försvunnen gård Långbomossen myr
    Älgbo gruvarbetarbostad Långboängarna äga
    Ängsjöbergs fäbodarna Saknas Långbro backen backe
    Älvbacken gårdsnamn Långbro mossen mossen
    Älvgården gård Långbrovretarna åker
    Älvnäs gårdsnamn Långdansbacken stenbacke
    Ängelsfors f. järnbruk Långdansen åker
    Ängelsfors brukssamhälle Långdanshagen hage
    Ängelsfors Saknas Lången sjö
    Ängsback gårdsnamn Lången sjö
    Ängesback gård Långgärden hage
    Ängsbacka Saknas Långgärdsbotten kolbotten
    Ängsgården Saknas Lång lindorna åker
    Ängsnäs gårdsnamn Långmora djupet djup
    Ängsnäs gårdsnamn Långmoraviken vik
    Ängskällan Saknas Långmoren äga
    Ängsnäs gård Långmorviken vik
    Ängsnäs fäbodarna nedlagd fäbod Lång mossen äga
    Äppelbo disponentbostad Långmyren äga
    Örjas gårdsnamn Långmyr källan källa
    Örjas gårdsnamn Lång näbben udde
    Örlaxbo fäbodar Långnäbben udde
    Örlaxbo fäbod Långnäbben udde
    Örlaxbo gruvorna gruvor Långnäbben halvö
    Örns gårdsnamn Långnäsudden udde
    Östansjö by Långnäsudden udde
    Östansjö by Långnäsvreten åker
    Österbo försvunnen gård Långbro bro
    Österbo gårdsnamn Långsbystoråkern åker
    Österby by Långsbyhyttan vägen väg
    Österby by Långsjöbäck bäck
    Österby Saknas Långsjö myra myr
    Österby Saknas Långsjön sjö
    Österby bandel Saknas Långsjön sjö
    Östersjö by Långsjön sjö
    Östlunds gårdsnamn Långsjön sjö
    Övernora by Långsjön sjö
      Långsjön Saknas
      Långsjön sjö
      Långsjön tjärn
      Långsveden åker
      Långsveden äga
      Långsvedhagen hage
      Långsvedhålet äga
      Långså bäck
      Långsån å
      Långsåsen berg
      Långsåsen berg
      Långsåsen äga
      Långsåshagen hage
      Långsåsodlingen åker
      Långsåssveden åker
      Långsåssveden åker
      Långvreten åker
      Långåkern åker
      Långåkern äga
      Långåsberget berg
      Långänget åker
      Långänget äga
      Läbens täppa åker
      Lädubacken åker
      Lädustycket åker
      *Lärbacken tvär backe
      *Läsveden åker
      *Läsveden åker
      Lötbackarna hage
      Löten äga
      Löten åker
      Löten annat namn på Fluguberget
      Löten äga
      Löten äga
      Lötgatan väg
      Löthagarna beteshagar
      Lövsvedmyran myr
      Lövved udde
      Lövved äga
      Lövåsberget, = Myckelbyberget Saknas
      Lövåsberget berg
      Lövåsen kolbotten
      Lövänget åker
      Lövö holme
      Lövö ö
      Magasinshagen hage
      Magasinshagen hage
      Magnusberget berg
      Malmarna gårdar
      Malmbergsås berg
      Malmbergsåsberget berg
      Malmbergsåsberget berg
      Mas bäck bäck
      Mas gammaltäppa äga
      Mas täppan åker
      Masudden udde
      Masudden gränsudde
      Mas äga åker
      Matses åker
      Matsäckfors fors
      Matsäck-kvarn kvarn
      Matsäckån å
      Mattses fäbodar äga
      Matts Ols fäbodarna äga
      Matsjols bråten hage
      Mellan bottnen kolbotten
      Mellanbäckshålet äga
      Mellansjödammen tjärn
      Messtäpporna äga
      Mickels åker
      Mickels bro bro
      Mickels brända åker
      Mickels bäck bäck
      Mickels bäck bäck
      Mickels täkt utäga
      Mickels vik vik
      Mickels vik vik
      Millabergsviken vik
      Millabergsviken hage
      Millagruvan gruvhål
      Millagårdarna åker
      Millatäkten åker
      Millaänget åker
      Mjölnerbodammen fördämning
      Mjölnarbohagen beteshage
      Mjölnarbo täkten äga
      Mjölnarboån Saknas
      Mjölnarholmarna holmar
      Mjölnarvreten äga
      Morfars botten kolbotten
      Morfars kammare klyfta
      Morfars täkt äga
      Morfars täkt åker
      Morgonklacken berg
      *Morkolningkärret utäga
      Morkulleberget berg
      Morsvreten åker
      Mossen hage
      Mossen äga
      Mossen, Stora Saknas
      Mossfallet berg
      Mossvreten hage
      Mossvreten hage, utlagd äga
      Mosters sved äga
      Munk hålet vik
      Munkvreten åker
      Munkänget åker
      Muskåhagen hage
      Myckelbergs åker
      Myckelbyberget berg
      Myckelbyberget berg
      Myckelbyforsen fors
      Myckelbygatu väg
      Myckelby orrhälla stenhällar
      Myckelby åkern åker
      Myggboberget berg
      Myggbo holmen holme
      Mygg holman holme
      Mygg holman holme
      Myggkärret åker
      Myggåkern åker
      Myntkärret åker
      Myran åker
      Myran torvmosse
      Myrbacken skogsmark
      Myrbacken åker
      Myrbackshagen hage
      Myrbyberget berg
      Myrby källa källa
      Myrfalls slogen åker
      Myrgatan ägaväg
      Myrhagen beteshage
      Myrsveden äga
      Myrtegarna äga
      Myrvreten åker
      Märrnäset udde
      Märrnäset äga
      Märrviken vik
      Märrviken vik
      Märrvikskärret myr
      Märrviksuddarna uddar
      Mäss-stenarna stenhan
      Mölnar holmarna holmar
      Mörkmossen myr
      Mörkmossen myr
      Mörknäbben åker
      Mörknäbben skogsmark
      Mörkviken vik
      Mörkviken vik
      Mörkänges backen vägbacke
      Mörkänges hagen hage
      Mörkänget åker
      Mörkänget åker
      Mörkänget äga
      Mörtaberget berg
      Mörtaberget berg
      Mörtassveden åker
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn sjö
      Mörttjärn sjö
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärns änge åker
      *Nabbåkern åker
      Nedersta änget äga
      Nedre åkern åker
      Nikberget berg
      Nilses åker
      Nibses källare gårdstomt
      Noraänget äga
      Norbergs åker
      Norboberget berg
      Nordanänget åker
      Nordänget åker
      Nordanänget äga
      Nordanänget åker
      Nordbäcksbo täkten hage
      Nordströms klack berg
      Nordviksberget berg
      Nordvikshagen hage
      Noret strand
      Noret äga
      Norhan grund
      Norharn udde
      Norling udden äga
      Nors bro bro
      Nors källa källa
      Norsviken ägor
      Norsänget åker
      Notgårdsbacken backsluttning
      Nothustäppan åker
      Notsbro bro
      Notudden udde
      Nybergsvägen skogsväg
      Nydammen damm
      Nydammen damm
      Nygårdskällan källa
      Nygårdsvik vik
      Nygårdsvägen väg
      Nyhagen hage
      Nykolningputten myr
      Nyplogsvreten åker
      Nysveden åker
      Nytäppan hage
      Nytäppan äga
      Nytäpphagen hage
      Nyvretarna åker
      Nyvreten åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern äga
      Nyängen åker
      Nyänget åker
      Nyänget äga
      Nyänget åker
      Nyänget äga
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyängs backen åker
      Nyängsudden udde
      Näbben udde
      Näckeharn stengrund
      Näckhan stenhan
      Näs åker
      Näsbacken åker
      Näsbacksviken vik
      Näset holme
      Näset åker
      Näset åker
      Näset holme
      Näsgårds skogen Saknas
      Näsgårdsviken vik
      Näsgårds ön ö
      Nässtenarna stengrund
      Näsudd udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsholmarna holmar
      Nätholmen holme
      Nöden kolbotten
      Nöden kolbotten
      Odlet äga
      Odlet åker
      Odlet åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Olars backa hage
      Olarsholman holme
      Olars täkt åker
      Olbackåkern äga
      Olles arshål vik
      Olles berg berg
      Olles botten kolbotten
      Olles sved äga
      Olsåkern äga
      Olsänget äga
      Organistänget äga
      Ormbacken äga + hage
      Ormbacken hage
      Ormbacken åker
      Ormilbo åker
      Orr backen åker
      Orr hälla stenhällar
      Orrhällen udde
      Ostboberget berg
      Ostbo holma holme
      Ostboviken vik
      Oxfallet åker
      Oxfallet äga
      Oxmyren myr
      Pannkakänget kolbotten
      Pannlappsvreten äga
      Pannlappsåkern åker
      Packån del av Storgårdsån
      Pelles åker åker
      Pelles änge äga
      Pelles änge åker
      Pellkärret myr
      Perjons hagen hage
      Perjons sved åker
      Per Jons sved äga
      Per-Jons-sved-vägen väg
      Perjons vret åker
      Perlars nyåker åker
      Pers bäck bäck
      Petters stubbsved åker
      Petters åker åker
      Pil dalarna dalgång
      Pils fäbodar äga
      Pilviken vik
      Pingstaberget berg
      Piparstallet kolbotten
      Pipartjärn tjärn
      Pipartjärn tjärn
      Piparänget skogsmark
      Piparänget åker
      Piparön ö
      Piparö ö
      Pip änget utäga
      *Pitar åker
      *Pitare åker
      *Pitorna bergsluttning
      Pitvreten åker
      Planvreten åker
      Plars myra myr
      *Plas myra myr
      Plåtdammen fördämning
      Pojkarnes botten kolbotten
      Polhemsklippan sten
      Polhemsklippan Saknas
      Polhemsparken park
      Predikstolen sten
      Prosthagen äga
      Pråmstaden landningsplats
      Pråmstaden äga
      Prästhagen hage
      Prästänget äga
      Prästänget äga
      Pungbacken skogsparti
      Pungen tjärn
      Pung myra myr
      Pung änget myr
      Pungänget åker
      Putten tjärn
      Putten tjärn
      Putterkällan källa
      Puttmyran äga
      Puttmyrorna åker
      Puttjärn tjärn
      På-den-andra-sidan-sjön ägor
      Påls åker
      Pålsbo åker
      Påls holmar holmar
      Päars källare gårdstomt
      Ragvaldstjärn Lilla tjärn
      Ragvaldstjärn, Lilla sjö
      Ragvaldstjärn, Stora tjärn
      Ragvaldstjärn, Stora sjö
      Ragvaldstjärnsmyran myr
      Rammelberget berg
      Rammelbergshällarna åker
      Rankberget Saknas
      Rankhagen beteshage
      Rankholmen holme
      Rankholms halsen djup
      Ratholmen holme
      *Ratholman holme
      Regnudden udde
      Regnudden udde
      Riddar sandvreten åker
      *Riddarsveden åker
      Rifallsberget berg
      Risgrundet grund
      *Ri mossan myr
      Rishagen hage
      Rishebo myrorna myr
      Risken, se Rissjön Saknas
      *Risken Lilla tjärn
      *Risken Stora tjärn
      Rismyran åker
      Rismyran äga
      Rismyrhagen hage
      Rismyrvägen väg
      Rissjön, Lilla, Stora sjöar
      Ristäppan åker
      Rosendalsbäcken bäck
      Rosendalsbäcken bäck
      Rosens källare gårdstomt
      Rovsveden åker
      Rudorna åker
      Rudorna äga
      *Rudtjärn tjärn
      Rudtjärnarna tjärnar
      Rudvreten åker
      Rundeln åker
      *Rus himmeln berg
      Rus himmeln del av Kycklingberget
      Russinbacken hage
      *Rusveden åker
      Rusviken äga
      Rutbrittas äng åker
      Råberget berg
      Rågsveden åker
      Räddarsveden äga
      Rällingen sjö
      Rällingen sjö
      Rällingsberget höjd
      Rällingsbergsgruvor gruvor
      Rällings myra myr
      Räsmansholmen äga
      Rävbo bäck Lillsjöns utlopp
      Rävrumpan vik
      Rönnbacken äga
      Rönnberget berg
      Rönnersudden udde
      Rönningbäcken bäck
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen åker
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen, Lilla äga
      Rönningsbacken hage
      Rönningsgatan ägoväg
      Rönningskällan källa
      Rönningstegen åker
      Rönningsudd åker
      Rönningsviken vik
      Rönnings vret äga
      Rönnäs udd udde
      Rönnäs udd udde
      Rörshytte björktjärn tjärn
      Rörsjöbäcken bäck
      Rörsjön sjö
      Röset, Stora röse
      *Röströms vik vik
      *Röängen åker
      *Röänget åker
      Rö änget äga
      Salig-Pelles udd udde
      *Salupelles udd åker
      Salomons täkten äga
      Samesjön sjö
      Sand åker
      Sand åker
      Sandarna, Stora äga
      Sandback kolningen kolbotten
      Sandbotten kolbotten
      Sanden äga
      Sandgatan väg
      Sandförstugan vägskäl
      Sandkolningen äga
      Sandkolningen åker
      Sandkolningshagen hage
      Sandkolning hagen hage
      Sandkosveden äga
      Sandkulle kolbotten
      Sandkullen kolbotten
      Sandsvedarna åker
      Sandtäppan åker
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikshan grund
      Sandviksviken vik
      Sandvretarna äga
      Sandvretarna äga
      Sandvreten åker
      Sandvreten äga
      Sandvreten åker
      Sandåkern åker
      Sandänget åker
      Sandänget äga
      *Sankkosveden åker
      Saxviken vik
      Saxviken äga
      Sefris berg berg
      Sers kärr kärr
      Sikthusdammen fördämning
      Sikthusåkern äga
      Siktjärn sjö
      Siktjärnsås berg
      Sillsänget äga
      Silvberget berg
      Silvbergs gruvorna gruvhål
      Silvbergs udd udde
      Silvbergs udden udde
      Silvbergsviken, Lilla vik
      Silvbergsviken Lilla vik
      Silvbergsviken Stora vik
      Silvbergsviken, Stora vik
      Silvhytteån å
      Silvhyttåviken vik
      Silvhytteå sluss sluss
      Silvhyttåviken vik
      Silvhytteåviken vik
      Simonsbo sjön sjö
      Sitjärn sjö
      *Sitjärn tjärn
      Sjons dalar dalgångar
      *Sjummelänget åker
      Sjöns täkt åker
      Sjöbacken hage
      Sjögärdet äga
      Sjöhagen hage
      Sjökällan källa
      Sjömyran åker
      Sjöns kuller åker
      Sjötäkten åker
      Sjöudden åker
      Sjövreten åker
      Sjövreten åker
      Sjövreten åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern äga
      Sjöåkern äga
      Sjöängessjön tjärn
      Sjöänget åker
      Sjöänget slåtteräng
      Sjöänget åker
      Sjöänget åker
      Sjöänget åker
      Sjöängsmyran åker
      Sjöängsvreten åker
      Sjöängsvreten Norra åker
      Sjöängsvreten Södra åker
      Skallaberget Saknas
      Skallberget del av Norboberget
      Skallberget hage
      *Skarppussen beteshage
      Skallbergsvretarna äga
      Skavberget berg
      Skavet äga
      *Skavet åker
      Skavgrytan djup
      Skavhålet dal
      Skavhålskärret myr
      Skeden äga
      Skedviåkern åker
      Skedviänget åker
      Skeppsviken vik
      Skiftet åker
      Skinnarbacken skogsmark
      Skinnarboriset del av Flinsberget
      Skinnmatsäcken berg
      Skitarhan stenhan
      Skjutbansvägen väg
      Skogsholman holme
      Skogsholmen holme
      Skogärdet äga
      Skogvaktarvreten äga
      Skolbacken vägbacke
      Skolåkern äga
      Skommarhagen hage
      Skommaråkern åker
      Skott myran myr
      Skottjärn tjärn
      Skottmossen myr
      Skrankmyran myr
      Skrapbacken backsluttning
      Skrassebänget kolbotten
      Skredet myr
      *Skriksveden åker
      Skriksveden äga
      Skräddarbottnen kolbotten
      Skräddargubbens botten kolbotten
      Skräddarkällan källa
      Skräddarmossen mosse
      Skräddarmossen myr
      Skräddars backe åker
      Skräddarudden udde
      Skräddarviken vik
      Skräddarvreten åker
      Skräddaränget åker
      Skuggbodarna äga
      Skurhäll berg
      Skurhälls röse röse
      *Skuttjärn tjärn
      Skurtjärn sjö
      Skurtjärnsbäcken bäck
      *Skuttjärnsbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvaltkvarnen skogsmark
      Skasselbo äga
      Skvasselbotten kolbotten
      Skvältan kolbotten
      Skvältan kolbotten
      Skyberget berg
      Skyberget berg
      Skyberget berg
      Skyberget berg
      Skybergsjätten stenparti
      Skybergs änget myr
      *Skysslingen tjärn
      Skysslingen sjö
      Skysslingsbro bro
      Skysslingsbro bro
      *Skysslins vik vik
      Skyttelgrinden äga
      Skytt älgsveden skog
      Skyvreten äga
      Skålbobäcken bäck
      Skålboberget berg
      Skålbobäcken bäck
      Skålpussarna tjärnar
      Skäfsmossen mosse
      *Skäfsmossen myr
      *Skäfsviken vik
      Skäfsviken vik
      *Skäfsviks holman holme
      Skällingen Lilla sjö
      Skällingen Stora sjö
      Skällingen, Stora, Lilla sjö
      Skällingsberget berg
      Skällingsberget berg
      Skällingsbovägen skogsvägen
      Skällingsknippan tvär backe
      Skällingså bäck
      Skällingså å
      Skällings äga tjärn
      *Skälsva åker
      Skärpgatan ägoväg
      Skärpänget äga
      Skärsjön sjö
      Skölds täkt åker
      Skölds vret äga
      Skötts skraptäkten åker
      Slaggbacken äga
      Slankfallet hage
      Sloghagen hage
      Sloghagen hage
      Slogmossarna mossar
      Slogsveden äga
      Slogsveden utäga
      Slogsvedhörnet skogsmark
      Slogsvedmyran myr
      Slogtjärn tjärn
      Slogvreten äga
      Slottsholen skogsbacke
      Slätten äga
      Slätten åker
      Slättjärn sjö
      Slättvreten åker
      Slätvreten åker
      Smackhålskärret myr
      Smass täkt åker
      Smedbacken hage
      Smedens kolning kolbotten
      Smedbacken hage
      Smedbacken hage
      Smedens täppa åker
      Smedjedammen fördämning
      Smedjehålet äga
      Smedjetäppan äga
      Smedtomten åker
      Smedtomten åker
      Smedtomten åker
      Smedtäkten åker
      Smedtäkten äga
      Smedvreten åker
      Smedvreten åker
      Smedvreten åker
      Smedvrethagen hage
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smulbo äga
      Smulterbacken utmark
      Smulterbottnen kolbotten
      Småkolningbäcken kolbotten
      Småladorna åker
      Smörlöshagen hage
      Smörhålet åker
      Snedbiten åker
      Snickarbohan stenhan
      Snickarbovreten äga
      Snickarbo åkern äga
      Snorhålet vik
      *Snuttorpet hage
      Snårtäppan äga
      Snöberget berg
      Snöberget berg
      Snösveden äga
      Solberga hagen hage
      Solbergåkern äga
      Sols kolning åker
      Solskolningsvreten åker
      Sols åker äga
      Spansksveden åker
      Sparrilbotten kolbotten
      Spjutbo öarna ägor
      Spjuten sjö
      Spjuten sjö
      Springarbackarna berg
      Springerbobäcken bäck
      Springarbobäcken bäck
      Springarboviken vik
      Springarhagen hage
      Spångbacken åker
      Spängshagen hage
      Spängerbottnen kolbotten
      Spängsänget åker
      Spärrehällarna berg
      Staberget berg
      Stacksveden åker
      Stackänget äga
      Staffas botten kolbotten
      Staffas åker åker
      Saffans åker äga
      Staktjärn sjö
      Staktjärn tjärn
      Staktjärnsmossen mosse
      Stallbotten kolbotten
      Stallsåkern åker
      Stamphusdammen fördämning
      Stampvreten äga
      Stampänget äga
      Starbo sundet sund
      Starbäcksboförstugan äga
      Starknäsudden udde
      *Stellberget berg
      Stenkammaren hage
      Stenkullebacken backsluttning
      Stens hyttevägen väg
      Stenspjällen åker
      Stentomten äga
      Stentomen äga
      Stigsberget Saknas
      Stigsbo klint berg
      Stingsbo myran myr
      Stigsbo storö ö
      Stigsbo storö holme
      Stigsbo vik vik
      Stigsboviken vik
      Stigsboån å
      Stjärnkrona äga
      Stjärnkrona åker
      Stjärnsundsfjärden vik
      Stolp bros fallet uthuggning
      Stomgärdet äga
      Stora Fullsvägen väg
      Stora-halsen äga
      Stora holman holme
      Stora-källan äga
      Stora mossen myr
      Stora-vreten äga
      Stora- vreten äga
      Stora-vreten äga
      Storbacksjön del av Erbosjön
      Storbergsskogen skog
      Storgruvan gruvhål
      Storgårds ån å
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen åker
      Storhagen hage
      Storhalsen åker
      Storholmen holme
      Storhällarna berg
      Storkärret åker
      Stor-mossen myr
      Stormyränden kolbotten
      Stor-Petters udd udde
      Storpetters udd udde
      Storrönningen åker
      Storskiftet äga
      Storskällingen sjö
      Storsva åker
      Stora-svadet äga
      Storsveden äga
      Storsveden åker
      Storsveden äga
      Storsveden åker
      Storsveden uppodlat område
      Storsveden skogsparti, delvis uppodlat
      Storsveden äga
      Storsveden Lilla åker
      Storsveden Stora åker
      Storsvedhagen hage
      Storsvedhagen hage
      Storsvedhålet åker
      Storsvedvreten åker
      Stortegen äga
      Stortegsvägen ägoväg
      Stortomten åker
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker
      Stortäkten äga
      Stortäktsveden åker
      Stortäppan åker
      Stortäpporna äga
      Stor-vassen grund
      Storvreten äga
      Storvreten äga
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storvreten odlat parti
      Storvägen väg
      Storåkern åker
      Storån bäck
      Storänget åker
      Storänget åker
      Storänget äga
      Storänget äga
      Storänget äga
      Storänget äga
      Storö holme
      Storön holme
      Strömmen del av Klosterån
      Stömsbergs å Saknas
      Stubbersbo äga
      Stubbhagen hage
      Stubbsveden äga
      Stubbsveden åker
      Stubbsveden åker
      Stubbänget äga
      Stupstocken backsluttning
      Stygga myran myr
      Myran, Stygga myr
      Stygg myran myr
      Styggängeskällan källa
      Styggänget äga
      Styggänget åker
      Stångbergs myra åker
      Stånkarbacken skogsväg
      Stånkarbacken skogsväg
      Stångstekarhuset kolbotten
      Ställberget hage
      Stämgärdet äga
      Stängselbacken hage
      Stängseln åker
      Stängseln åker
      Stängseln åker
      Stängseln åker
      Stängselvägen väg
      Stängslen äga
      Stängslen äga
      Stängslen äga
      Stängslen äga
      Stängselbackarna hage
      *Stöva åker
      Stövlen äga
      *Stövhörnet åker
      *Stövkrokarna åker
      Sultenudd udde
      Sumpen äga
      Sundsberget berg
      Sundsvägen väg
      *Surbacken skogsparti
      Surbrunnen hälsokälla
      *Svalötjärn tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärns backen vägbacke
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärns myra myr
      Svarvarbo täkten åker
      Svarvarboviken vik
      Svedarna väg
      Svedarna åker
      Svedarna hage
      Svedarna åker
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden äga
      Sveden äga
      Svederna hage
      Svederna del av Hällsjöberget
      Svederna del av Fämossberget
      Svederna äga
      *Svedsidan åker
      Svinboviken vik
      Svinholmen holme
      Svinvallen backstuttning
      Svinryggen sten
      Svinstusveden åker
      Svinö brunn +hälsobrunn
      Svinösjön sjö
      Svärdsjöberget berg
      Svärdsjövreten åker
      Syndhålet Saknas
      Syrakssved åker
      Syraks sved äga
      Sågarhagen beteshage
      Sågarhagen hage
      Sågarvreten åker
      Sågarvreten åker
      Sågbacken plan
      Sågbäcken bäck
      Sädeshagen äga
      *Sädeshagen åker
      Sörbo åker
      Sörbo ägor
      Sörbo äga
      Sörboberget berg
      Sörboberget berg
      Sörbobro bro
      Sörbo hagarna hagar
      Sörbohagen hage
      Sörbosjön sjö
      Sörbosjön del av sjö
      Sörbotjärn tjärn
      Sörbotjärnen tjärn
      Tallholmen åker
      Tattarsveden åker
      Tegelbrukstäkten åker
      Tegen åker
      Tillbo äga
      Tillfället äga
      Tillingberget berg
      *Tillingen sjö
      Tillingen sjö
      Tillingsbergssveden åker
      Timmerbottnen kolbotten
      Timmerviken vik
      *Titels källa källa
      Tjuvbacken åker
      Tjuvvreten åker
      Tjås åkern äga
      Tjäderbotten kolbotten
      Tjärdalsviken vik
      Tjårnen myr
      Tjärnmossen äga
      Tobaklinden åker
      Tolvsbo åker
      Tomsbo myra myr
      Tomten åker
      Tomten äga
      Tomten öppen plats
      Tomten äga
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtarna åker
      Tomterna åker
      Tomterna åker
      Tomterna åker
      Tomterna äga
      Tomtpussarna sankmark
      Torpbacken äga
      Torp backen åker
      Torpet åker
      Torpet äga
      Torpet äga
      Torpsjön sjö
      Torsåkers holet åker
      Tovan kolbotten
      Tovvreten åker
      Tranmyran äga
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten skogsbit
      Trestens åker
      Tripplidret äga
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollhällarna berg
      Trollhällarna berg
      Trollgruvan stenkummel
      Trollknulen åker
      Trollriket stenbacke
      Trollriket åker
      Trolltornet kulle
      Trolltornen berghällar
      Trumbovreten åker
      Trummossen äga
      *Trummossen åker
      Trunkens puss källa
      Truviken vik
      *Truviken vik
      Trångarnas varggropar gamla varggropar
      Trånget äga
      Trånghagen hage
      Trångtäppan äga
      *Trädesfallet berg
      Trädgårdsåkern äga
      Trädesåkern åker
      Trädsänget äga
      Trädesänget åker
      Tubdammen damm
      Tubdammen damm
      Tunnavreten äga
      Tunnmyran myr
      Tuppkärret myr
      Tuppskräppan holme
      Tuppskräppan holme
      Turkimyra myr
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvebottnen kolbotten
      Tyssan sjö
      *Tyssan sjö
      Tyssbo änge åker
      Tyssbäcken bäck
      *Tyssbäcken bäck
      *Tyss myrorna myr
      *Tyssveden åker
      Tyssänget äga
      *Tyssänget åker
      Täktbacken åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten äga
      Täkten hage
      Täkten äga
      Täkten äga
      Täkten äga
      Täkten hage
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkterna äga
      Täkthagen hage
      Täkt kolbotten åker
      Täktvreten åker
      Täktvreten åker
      Täppan åker
      Täppan utäga
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan &ar