ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nås socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 552 Naturnamn : 1408 Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 1580
Nås sn Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Saknas Saknas
Nås sn o. tg Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborrbäcken bäck
Nås sn Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn
Nås sn o. tg Alderberget berg Nås socknen Abborrtjärnen tjärn
Nås sn ?Alderberget berg Nås sn Abborrtjärn(an) tjärn
Nås sn Ambelabordet se Ampiaisen pöytä holme Saknas Saknas Adeviken l. (Alderviken?) vik
Nås sn ?Ambelahällan häll Nås sn Adiviken vik
Nås sn o. tg Ampiaisen pöytä = Ambelabordet l. Bordholmen holme /Se Nås landskommun Adiviken vik
Nås sn o. tg Antisholmen holme? Nås kråkor inbyggarbeteckning Lilla Alderberget berg o. gård
Nås sn *Arbyberget berg Nås vargar inbyggarbeteckning Alderberget berg
Nås sn *Arbyberget berg Nås vargar inbyggarbeteckning Alderviken, se Adiviken vik
Nås sn *Asphagen hage Borgbykarlarna inbyggarbeteckning Allersva(d) slogmarker
Nås sn o. tg Asphagen hage Alderberget gård Allersva(d)bäcken = Hansesbäck Saknas
Nås sn Axbacken backe Alderberget förr torp Ambelabordet holme
Nås sn Axbacken backe? Alderberget, Lilla förr torp Ambelahällen häll
Nås sn Axen sjö Axön, se Axen by? Ambelatjärn tjärn
Nås sn o. tg Axen sjö Axön(a) ställe med gård (förr gårdar) Ambelatjärnen tjärn
Nås (sn, kyrkby) Axen sjö Bengtsåsen gård Ambelatjärnen tjärn
Nås sn Axen sjö Bengtsåsen f.d. torp Ambelaåsen ås
Nås sn o. tg Axen sjö Bergensbodar fäbodar Ambelaåsen ås
Nås sn Axen sjö Bergens bodar förr fäbodar Ambulatjärn tjärn
Nås sn /Se Axen sjö /Se Bjessbacken gd Anderses hägna(d) en av Stockbergsrönningarna
Nås sn o. tg /Se Axmyran sank mark Bjäss gårdsnamn Axbackarna, se Axen backar?
Nås sn Axåsen ås Bjässens gd Axbackheor l. Axbackhedarna hed(skogs)marker
Nås sn /Se Axön landö i sank mark Borg byar Axbacktäpporna åker- o. stenmark
Nås sn /Se Axönmyren myr /Se Borg byar Axen sjö
Nås sn Axönmyran sank mark Borgboden, se Borg fäbod Axen sjö
Nås sn /Se Bantjärnen tjärn Borgboden (Borgbua (l. -boden) fäbodställe Axönmyren myr
Nås sn /Se Bantjärnåsen ås Borgbyn, se Borg by Ba(d)stuberget berg (o. gård)
Nås sn /Se Bastuberget berg Borgbyn Saknas Bajerheden hedmark
Nås sn /Se Bastuberget berg Borgheden by Banberget berg
Nås sn /Se Ba(d)stuberget berg Brobodarna (Brobua(r)) fäbodar Bandilmoråsen ås
Nås sn /Se Bastuberget berg Bullerberget fäbodar Bandelmoråsen ås
Nås sn /Se *Bastutjärnen tjärn Bullerberget torp Bandelmoråsen ås
Nås sn /Se Bergslagsröset gränsmärke Bullerberget förr torp Bandelmyran mosse
Nås sn /Se Bergslagsröset gränsmärke Burängsberget finnställe Bantjärn(ar) tjärn
»Nås vargar» inbyggarbeteckning Beskens bäck bäck? Burberget gårdar Bastuberget berg
Nås kyrka kyrka /Se Beskviken nat.n. (vik?) Burängsberget torp Bergslagsröset gränsmärke
Alderberg förr torp /Se Birtjärn Saknas Bygget, se Målarbygget Saknas Birtjärn, se Byrtjärn Saknas
Alderberget gd /Se ?Birtjärnberget berg Bångstugan torp Birtjärnberget, se Byrtjärn Saknas
Alderberg f. torp ?Birtjärnberget berg Bångstället torp Bis-Lenas tjärn tjärn
Anders(es) gdsn Birtjärnberget berg Bäcklindan torp Bis-Lenas tjärn tjärn
Annefors beb.n. ?Birtjärnen tjärn Bältartorpet förr gd Bjessens rönning slogmark
Axön by /Se Biskopmyran myr Dalmanstorp »ställe» (med gård) Björkbäcken bäck
Axön by Bis-Lenastjärn tjärn Digerleden, se haga traktnamn Björkbäcken bäck
Axön gd /Se *Biöcketjärna tjärn Digerlidbyn by Björkåsen ås
Backmans gd *Biörckebergh berg Digerliden bygd Björkåsen ås
Bajer gdsn *Biörckebergh berg Digerliden by Björnberget, Lilla o Stora berg
Barn- namn på- /Se Björkeberg berg Lilla Digerliden, se Lia(berget) Saknas Björnbergstjärn, se Björntjärn Saknas
Bengtsåsen f.d. torp *Björkeberg berg Digerliden, Lilla torp Björnholmarna holmar
?Berg gdsn *Björkeberg berg Digerliden, Lilla, se Liden torp Björnholmarna holmar
Bergens gdsn *Björkeberget berg Digerliden, Lilla torp Björnhällen stenhäll
Besk gdsn Björnberget, Lilla berg Digerliden, Stora, se Digerliden by Björnhällen sten
Bins gdsn Björnberget, Stora berg Digerliden, (Stora), se Digerlidbyn by Björnmyren myr
Bjässes gdsn Björnberget, Lilla berg Drafsberget fäbodar Björnnäset näs
Björs gdsn Björnberget, Stora berg Erikes backe gd Björnnäset udde
Blixt gdsn Björnberget berg Fagerberg finnställe Björntjärn tjärn
Saknas gd Björnberget berg Fagerberget torp Björntjärn l. Björnbergstjärn tjärn
Boens gdsn Björnholmen holme Falkstugan förr stuga Björntjärnen tjärn
Borg byar Björnhällan sten Filptorpet gård Blinkmyrarn mosse
Borg by Björnmyran sankmark Filptorpet f.d. torp Blomsteränget ängsmark
Borg by Björnnäsdjupet nat.n. Finnön(a) gammal gård Blomsterängsbäcken bäck
Borg byar Björnnäset udde Flatberget by Blomsterängsvägen väg
Borg-s gd Björnstenen sten Flatberget traktnamn Bockhornshällan berghäll
Borg, Över-, Mellan- o. Neder-, byar /Se Björntjärn tjärn Flatbyn, se Flaten Saknas Bolholmen holme
Borgbodarna fäb. Björntjärn tjärn Flatbyn by Bomberget berg
Borgboden fäb. Björntjärnen tjärn Flaten by Bomberget berg
Borgbua fäbod Björntjärnsbäcken bäck Flatfäbodar, se Flatberget traktnamn Bordholmen (?), se Bolholmen Saknas
Borgbyarna bygdn Bladtjärn Saknas Flatfäbodarna, se Fäbodarna Saknas Bordholmen holme
Borgbyn by /Se Bladtjärn tjärn Flatfäbodarna, se Fäbodarna torp Bordholmen holme
Borgbyn by /Se Bladtjärn tjärn Flatsjöfallet gård Bordholmen holme
Borgheden by *Bladtjärn tjärn o. gränsmärke Flatsjöfallet torp Borgbuflotten = Buflotten Saknas
Borgheden by /Se Bladtjärnen tjärn Flatsågen torp Borgbnön(a) holme
Bramans gdsn Saknas tjärn Fredrik(e)s gård Borgbyflotten myr
Bramans gdsn Blatiernan se Bladtjärn tjärn Fredriks f.d. torp Borgrönningarna slogmarker
Brans gdsn Blatiernen se Bladtjärn tjärn Fäbodarna fäbodar Borgtäppan åker?
?Brav gdsn Bocken sten Fäbodarna torp Bo(r)sten holme
*Bro Saknas ?Bordholmen holme Fäbodarna torp Saknas Saknas
Brobua fäbod /Se Borgbodbäcken bäck Galberget fäbod Bredmylsen sjö
Brus gdsn Bordholmen se Ampiaisen pöytä holme Galberget, se Galbergsboden fäbod Bredmyren myr
Bullerberget tp *Borgsmora berg? Lilla Galberget skogshuggarställe Bredmölsbäcken bäck
Burbergsgårdarna beb.n. Bred-Mylsen sjö Lilla Galberget gård Bred-Mölsen, l. Bred-Mylsen sjö
Busk gdsn Bred-Mylsen sjö Galberget, Lilla f.d. torp Bred-Mölsen sjö
*By sn o. tg Bredmyran myr Galbergsboden fäbodar Bredmölsheden område
Byns gdsn Bred-Mölsen sjö Galbergsboden fäbod Bredmölsmossen myr
Bång gdsn Brusberget berg Gammelboden fäbodar Brocko skogsparti
Bång gdsn Bråtnäset näs Gladstorp förr torp Brockokalle berg
Bångens gd Bråtviken vik Gräsberget fäbodar Bro-Pelles tjärn tjärn
Bäck gdsn Brödkakhällan hälla Gräsfallet gård Brunstaholmen holme
*Bäckgården beb. Bullerberget berg Gräsfallet f.d. torp Bråtnäset näs
?Bäck Halvars stuga Saknas Bullerberget berg Grönfallet gård Bråtnäset näs
Dalmans gdsn Burberget berg Grönfallet torp Bråtnäset näs
Dalmanstorp gd /Se Burberget berg Gullarberget gammalt fäbodställe Bråtnäset näs
Dalmanstorp gd Burängsberget finnställe /Se Gärde by Bråtnäsviken, se Bråtviken vik
Digerlia by /Se Burängstjärnen tjärn Haga (gård l.) by Bråtviken vik
Digerliden by /Se Bursjön = Bysjön sjö Haga traktnamn Bränd(a) holmen holme
Digerliden, Lilla gd /Se Butjärnen tjärn Hagaborg Saknas Brända holmen holme
Digerliden, L:a gd Butjärnen tjärn Hagbua fäbodar Brända åsen, se Brändåsen ås
Digerliden, Stora beb. *Byberget berg Hagfallet torp Brändberget = Gräsberget Saknas
Dopp gdsn Byrrtjärnsberget berg o. triangelpunkt Heden by Brändåsen ås
Drafsberget fäb. Byrrtjärnen tjärn Hea l. Heden gård Brännan skogsområde
Drafsberget fäb. Byrrtjärnsbergstjärnen tjärn Heden torp Brännikemossen, se Bräänningmossen mosse
Drafsberget fäbodar Bysjön sjö Hinkberget gård Bränningmossen mosse
Drafsängarna fäb. Bysjön sjö Hinkberget f.d. torp Buflotten myr
*Dravänge(n) beb. Bysjön sjö Hjulbäck by Bullerberget berg
*Eglebeck, nuv. Hjulbäck by /Se Bysjön sjö Håbron(a) fäbodställe Bullerberget berg
Erkes gdsn Bysjön sjö Håvberget l. Håvbergsbyn by Bunesa område
Esbjörs gdsn Bysjön sjö Håvberget by Burberget Saknas
Fagerberget gd Bysjön sjö Håvberget by Burtjärn = Övre Laxtjärn Saknas
Fakt gdsn Bysjön sjö Håvberget by Burtjärn = Burängstjärn Saknas
Falk gdsn Bysjön sjö Hästa fäbodar Burängsberget, se Burberget Saknas
Falk gdsn Bysjön sjö Hästberget fäbodar Burängstjärn, se Burtjärn Saknas
Faltens gdsn Byjsön sjö Jan-Eriksberget f.d. torp Butjärn tjärn
Filptorpet beb.n. Bysjön sjö Janneses förr gd Buviken vik
Finns, Fins gdsn Bysjön sjö Jonlars-bygget ställe Byrtjärn(an) tjärn
Finnön beb. Bysjön sjö Jordbärsfallet bebyggelse Byrtjärnberget berg
Flat-berget beb. Bysjön sjö Kajsberget förr torp Bysjön sjö
Flatberget gdr /Se Bysjön sjö Kansas f.d. torp Bysjön sjö
Flatberget by Bysjön sjö Kilbergslindor fäbodvall Bysjön sjö
Flatberget gdr /Se Bysjön sjö Kiviko slätt Byxmyren myr
Flatbyn by Bysjön sjö Kiviko nybygge Bång-Linas holme holme
Flaten by /Se Bysjön sjö Klackbua l. Klackbodarna fäbodar Bångviken vik
Flaten by Bysjön (förr *Orsen) sjö /Se Knasbygget gård Bäckolas holme holme
Flaten by /Se *Bysjöängarna ängsmark Knjosbygget f.d. torp Bärholmarna holmar
Flatbyn by /Se Bångens näs holme Knutes f.d. torp Bärholmar holmar
Flatbyn by /Se Bångens näs holme Knästboden fäbod Bäsköppmyren myr
Flatfäbodarna torp Båtsviken vik /Se Knösen fäbodar Bäsköppnäset holme
Flatsjöfallet gd Bäckfallet skogsområde Korpfallet torp Börtberget berg
+Flatsjötorp beb.? Bärholmarna holmar Korpfallet torp Börtbergsflotten myrmarker
*Fle-nkutz Torp torp *Börckberget berg Kota = Kotkvarnen Saknas Börtbergsrönningen slogmark
Fräkenbäcken beb.n. *Börckeberget, (Lilla) berg Kvarnfallet utbygge Börtjärnberget l. Birtjärnberget Saknas
Fäktar gdsn *Börckebergh berg Kvarnfallet f.d. torp Böxputten tjärn
Fält gdsn Börkeberget se Börtberget berg Kvarnholen by Dalmansmyren myr
Fälting gdsn Börtberget berg Kvarnholen by Dammbäcken bäck
Fältivar gdsn Börtberget Saknas Kvarnnäset by Dammen f.d. odlad mark
Galberget, Lilla gd /Se ?Börtberget berg Kyrkfallet gård Dammtjärnarna tjärnar
St Galberget fäb. Börtberget berg Kyrkfallet torp Dammåsen ås
Galbergsbua fäbodar /Se ?Börtberget berg Kållåses gård Dansbanholmen holme
Gammelboda fäb. ?Börtberget berg Källeborg gård Dera bäck bäck
Gammelbua fäbod Börtberget berg Köjke, se Köjkebygget f.d. torp Digerledsröset råmärke
Glads (torp) Börtberget berg Köjkebygget f.d. torp Digerliddammen f.d. damm
Gräsberget fäbodar Börtberget berg Kölaråsen bebyggelse (gårdar) Digerlidkvarnen kvarn
Gräsfallet gd /Se Börtberget berg Kölaråsen by Digerli(d)tjärn tjärn
Gräsfallet tp Börtberget triangelpunkt Laknäset gård Digerlidtjärnen tjärn
?Grönbergs Anders stuga Saknas Lilla Börtbergsflotten sank mark Lamasfallet ställe med gårdar Diger-ravi, se Ravi Saknas
Grönfallet gd Börtjärnberget berg Lamasfallet, se Lammasfallet torp Digertjärn = Digerlidtjärn? Saknas
Gucku -s gdsn Dalbäcken bäck Lammasfallet torp Digertjärnen tjärn
Gullarberget fäbodar Dammyran myr Lammaso f.d. torp Djupdalen dal
Gustafs gdsn *Digerledsberget berg Lamså f.d. gård Djupdalsbäcken bäck
Gärde gård Digerledsröset gränsmärke Lammso f.d. torp Djupdalsdråget sankmark
Gärde beb. Digerledsröset gränsmärke Larses gd Djupsand(?), se Jipsand Saknas
Gärds Gärs gdsn Digerlidgrytan nat.n. Lars-Ols gdr Djupviken vik
Gästgivar gdsn Digerlidtjärn tjärn Laxtjärn finnställe Djupviken vik
Gästgivar gdsn Digerlidtjärnen tjärn Laxtjärn by Drafsberget berg
Gästgivargården f. beb.n Digertjärn tjärn Laxtjärn by Drafs(bergs)tjärn tjärn
Göras gdsn Djupsand sandstrand Laxtjärn by Draftsforsen fors
*Göras gd /Se Djupviken vik Laxtjärnsfallet finnställe Draftstjärn, se Drafsbergstjärn Saknas
Haga gd Djävulsön ö Lia (l. Liden) l. Liaberget gård Draftsängarna ängsmark
Haga gd Drafsberget berg Liden torp Dubbelmyran mosse
Haga by? Drafsberget berg Linda by Dubbelmyren myr
Haga by Draftsberget berg Lindan gård Dymossen mosse
Haga by /Se Drafsberget berg Lindan gd Dymossen mosse
Haga by Dratsberget berg Lindesnäs by Dymossudden näs
Haga by /Se Drafsberget berg Linjeåsen finnställe Dymossudden udde
Hagaborg gd Drafsberget berg Linjeåsen f.d. torp Ekhusudden udde
Hagboda fäb. Drafsberget berg Lokhålet l. Lokhålslindor fäbodar Eksbäck båtstad
Hagbua fäbodar Drafsberget berg Loråsen fäbodställe Eksbäcksmyren myr
Hagen gdkl Drafsbergstjärn tjärn Långfallet by Enbärsmyren myr
Hagpers gdsn Drafsforsen fors Långsjöberget fäbodar Enbärsmyrtjärn tjärnar
Hallisbets för Hol-Lisbets gdsn Drafsforsen fors Lövhagen hus Eskilsmossen mosse
Hannis(es) gdsn Drafsforsen fors Malmsta by Fabonitti mosse
Hanses gdsn Drafsjön se Drafstjärnen sjö Malmsta by Fabonitti mosse
*Hasla fäbodar fäbodar Drafstjärnen tjärn Marktorpet skogshuggarställe Faboniti, se Pabonitt mosse
*Havskönberg fäbod Drafstjärnen tjärn Marktorpet torp Fagerberget berg
Heden by /Se Drafstjärnen sjö Marktorpet f.d. torp Fagerberget berg
Heden beb. Drafstjärnen tjärn Mastäppan f.d. torp Fagerberget berg
Hedens gd Drafstjärn tjärn Matses gd Fagerbergsmyren myr
Hedlars(es) gdsn Drafstjärn, se Drafsbergstjärn tjärn Mattiberget (berg o.) »ställe», nu övergivet Fagermyren myr
Hedsågen beb.n. Drafstjärn tjärn Mattiberget f.d. torp Fagermyran mosse
Helgstens gd Drafstjärnen Saknas Mellanborg by Fagermyran mosse
Hemfallet förr gdr /Se Drafsängarna odlingar Mittsjöbua fäbodar Fagermyren, se Fagermyran mosse
Hemmings gdsn Dragbergh se Drafsberget berg Morboden fäbodar Faktbäcken bäck
Hinkberget gd Dretsiön se Drafstjärnen tjärn Moråsen fäbodar Faktmyren myr
Hinkberget tp Drevnäset näs Moråsen by Finnrået ägogräns
Hinkberget förr torp Dunderudden nat.n. Målarbygget gård Fiskberget berg
Hinkfallet = nuv. Hinkberget förr torp /Se Dymossudden näs Mästertorpet odling (förr gård) Fiskbäcken bäck
Hjul gdsn Dynesiöberg se Gösjöberget berg Mästertorpet f.d. torp Fisklöstjärn tjärn
Hjul gdsn Dynesiöbärgh se Gösjöberget berg Mästertorpet förr torp Fisklöstjärn, Lilla o Stora tjärnar
Hjulbäck by *Dåreberg berg Mästeråsen f.d. torp Stora Fisklöstjärn en av Fisklöstjärnarna
Hjulbäck by Eksbäck gammal båtstad /Se Mästeråsen förr torp Fiskusmyren l. Fiskusflotten myr
Hjulbäck by Enbärsmyrtjärnarna tjärnar Möckellinda(n) gård Fiskussia, l. Fisksidan? åkermark
Hjulbäck by Fagerberget berg Möckellindbacken, se Hagaborg Saknas Flasksundet sund
Hjulbäck by /Se Fagerberget berg Nederborg by Flatberget berg
Hjulbäck by Fagerberget berg Nergården gård Flatberget berg
Hjulbäck by /Se Fagerberget höjd Nergården gd Flatbergsröset gränsmärke
Hjulbäck by /Se Fagerbergsmyran myr Nilsudden gammalt skolhus Flatbäcken bäckparti
Hjulbäcksboden fäb. Faktmyran myr Nordtorpet tomtplats Flaten, se Flatsjön Saknas
Hjärpholn lht Finnmarksvägen väg Nordtorpet f.d. torp Flaten sjö
Hol gdsn Finnvägen väg Nyboden fäbodar Flatsjödammen dammanläggning
Hollisbets gdsn Finnöflotten sank mark Närsbyn by Flatsjön sjö
Håberg, Håv- beb. Fiskberget höjd Närsen by Flatsjön sjö
Håkas gdsn Fisklöstjärnen tjärn Närsen by Flatälven vattendrag
Håkas gdsn Fisklöstjärnen tjärn Närsjö by Flatälven älv
Håvberget by Fiskmånsholmen holme Närsjö (Nässjö) by Flatälven älv
Håvberget by /Se Flatberget berg (o. torp) Nässjö by Flen(arna), Stora o. Lilla berg
Håvberget by Flatberget berg Näveråsen bebyggelse (gårdar) Flenflotten myr
*Håvbergs finntorp torp Flatberget berg Ockoberget gård Flintbäcken bäck
Hästa fäbodar /Se ?Flatberget berg Olasbodar fäbodar Flintbäcken bäck
Hästa fäb. Flatberget berg Ola bodar fäbod Flobergsbäcken bäck
Hästa fäb. Flatbergsröset gränsmärke Olas-Jans f.d. gård (o. odling) Flobergsviken vik
Hästberget fäbodar Flatbergsröset gränsmärke Olvarberget fäbodar Flo(d)karviken vik
Hästberg-et fäb. Flaten sjö Oppigården gård Flottbergsbubäcken bäck
Hästbergs fäb. Saknas Flaten sjö Oppigården gd Flottbergsbuforsen fors
Hästkullen beb. Flaten sjö Orrmossen ödelagt »ställe» (gård) Flygfisktjärnen, se Älgåstjärnen, Lilla tjärn
Hök gdsn Flaten sjö Orrmossen förr torp Flymossen mosse
Ingmars gdsn Flaten sjö Orsala l. Orsalheden by Forsen parti
Israels gdsn Flaten sjö Orsalheden, se Orsalen by Friarrönningen slogmark
Jakops gdsn? Flaten sjö /Se Orsalheden, se Orsala Saknas Fräkenbäcken bäck
Jans gdsn Flatsjön sjö Oxfallet = Fredrikes Saknas Frömans holma holme
Jansas gd Flatsjön sjö Oxfallet f.d. torp Frömansholmarna holmar
Joff gdsn? Flatsjön sjö Petters gd Frömanskullen höjd
Johannises gdsn Flatsjön sjö Rö(d)berget gård Frömansmyren myr
Jons gdsn Flatt.siö se Flaten sjö Röberget torp Furuberget berg
Jont gdsn *Flattaberghia berg Rönningfallet gård Furubergstjärn tjärn
*Jordbärsfallet torp /Se Flatteberg(z Torpa) se Flatberget berg (o. torp) Sammils bodar fäbodar Fyllmånsbäcken bäck
Jordbärsfallet beb.n Flattesiön se Flaten sjö Seffre(d)storp l. Sigfridstorp bebyggelse Fyllongesobäcken bäck
Josefs gdsn *Flatteberg berg Sigfridstorp torp Fyllongesobäcken bäck
Jubb gdsn Flatån å Skansbacken by Fyllongesobäcken bäck
Jugas gdsn Flatälven å Skansbacken by Fågelholet lokal vid Fågelhålsåsarna
Jugas gdsn Flatälven å Skarpen lht Fågelhålsåsarna åsar
Jungens gdsn Flen, Stora berg Skilbua l. Skilbodarna fäbodar Fäbodberget berg
Järp gdsn Flen, Stora och Lilla berg Skolbostället, se Sveden traktnamn Fäbodberget berg
Järpholen gårdpl Flen, St o L, höjder Skomakarens, se Skommarns förr stuga Galberget berg
Järpholen gdsn Flen, Stora o. Lilla berg Skommarberget = Jordbärsfallet Saknas Galberget berg
Jöns(es) gdsn Flen, Stora och Lilla bergstoppar /Se Skommarens förr stuga Galgtäppa(n) parti av Hedtäpporna
*Kalleborg gd Flenbrändorna skogsområde Smedens torp Gammelbuflotten myr
Kansas gdsn Flenflotten myr Smedens bygge gård Gammelbuhea, l. Gammelheden hedmark
Kaplanshärbret beb.n. Flensberget berg Smedens bygge f.d. torp Gammelbutjärn = Mittsjöbotjärn Saknas
Kart gdsn Flinttjärnen tjärn Spelbo tomtplats Gammelrösmyren myr
Katrinas gdsn Flosjön sjö Spelbo f.d. torp Gatumyrorna myrmarker
Kilberget gd Flänsberget berg Spelbo, se Speltäppan förr torp Getingmossen mosse
Klackboda(rna) fäb. Frömansholmarna holmar Speltorpet f.d. torp Getingmyren myr
Klackbua fäbodar Frömansmyren myr Speltorpet, se Speltäppan förr torp Gillerholman holme
Kling gdsn Furebergh se Furuberget berg Speltäppan, se Spelbo o Speltorpet förr torp Gladersbäcken bäck
Klingas gd Fure bergha se Furuberget berg Stensbo gård Glasberget kulle
Kniktbacken gd Furuberget berg Stensbo torp Glasberget berg
Knip gdsn Furuberget berg Stora Digerliden, se Digerligen Saknas Gamyrbäcken bäck
Knuts Knutes gdsn Furuberget berg Storbyn by Gomyren myr
Knästen fäb. Furuberget berg Storbyn by Grimsflotten myr
Knösen fäbodar Furuberget berg Storfallet gård Grini holme
?Knötter gdsn Furuberget berg Storfallet f.d. torp Grini holme
Koldragartäppan gd(?) Furubergsröset gränsmärke Sultenberg torp Gruvskogen skogsområde
Korpfallet gd Furubergstjärnen tjärn Sultenberget fäbodar Gruvviken vik
Krans gdsn? Galberget berg Sultenberget torp Grycken sjö
Kristoffers gdsn Galberget, Stora o. Lilla berg Sultenberget, se Sultenberg torp Grycken sjö
Kryl gdsn Galberget berg Sveden by Grycksdammen damm
Kvarnfallet gd Galberget berg Sveden by Grycksäskan utlopp ur Grycken
Kvarnholen by Galgtäppan åker? Sveden traktnamn Grytföttra tjärnar
Kvarnholen beb. Gammelbodtjärnen tjärn Svenbygget ödelagt utbygge Gräsberget berg
Kvarnnäset by /Se Gammelrösmyran sank mark Svenbygget f.d. torp Gräsbergstjärn tjärn
Kyrkfallet gd /Se Gammel-Åskan bäck Sälberget fäbodar Gräslebäcken bäck
Kyrkfallet gd Gatumyrarna myrar Sälsriset fäbod Gräslemyren myr
Kyrkfallet torp Geten holme Sälsriset fäbodar Gräsletjärnarna tjärnar
Källbäcks gdsn Getholen höjd Tina l. Tyna by Grävlinghällen skogshöjd
Källeborg gd Gillerholmen holme Torpet = Sigfridstorp Saknas Grötnäset näs
Käringberget gd /Se Gillerholmen, Lilla holme Torpet f.d. torp Gubbholen skogshöjd
Käringberget torp /Se Gillerholmen, Stora holme Tyna by Gullarberget berg
Köjkiberget gd Gjuteribron bro Tyna, se Tina Saknas Gullarberget berg
Kölaråsen by Grimsflöten myr Utanhed by Gullarbäcken bäck
Kölaråsen by »Gruckån = Grycksäskan Saknas Utanhed gårdar Gullarholmen holmar
Kölaråsen by? Grycken sjö Utankyrka by Gullarmossen myr
Kölaråsen by /Se Grycken sjö Utankyrka l. Utankyrkor by Gullarmossen mosse
Kölaråsen by /Se Grycken sjö Utanro gård Gullartjärn tjärn
Laala = Flatbyn by /Se Grycken sjö Verkamagg f.d. torp Gullarviken vik
Laala by /Se Grycken sjö Villåsberget torp Gullarviken vik
*Lagga beb. Grycken sjö Vin(n)berget fäbodar Gullarviken vik
Laknäset förr gd /Se Grycken sjö Vrån by Gullgrådan gråda (strömfors)
Laknäset gd Grycksdammen damm Västerfallet gård Gullgrå(d)backa åbrink o. skogsmark
Laknäset torp Grycksån å Västerfallet gårdar Gullrånshultet skogsparti
Laknäset gd Grycksån å Åsen ställe med gård Gusjön sjö
?Lammosstorpet f.d. torp Grycksäskan å Åsen torp Gåsbäcken bäck
Larsols gdsn Grycks-Äskan å /Se Åsen torp Gåsflåmyren (l. Gåsflån) myr
Laxtjärn by /Se Gryckån, se Grycksäskan å Älgåsen gård Gåsflån = Gåsflåmyren Saknas
Laxtjärnen, (-tjärn) by Gryckån å Älgåsen torp Gästgivarens holme skogsholme på mosse
Laxtjärnen, (-tjärn) by Gryssen se Grycken sjö Änge by Gölen parti av vattendrag
Laxtjärnsfallet beb., (torp) Gryssen Lacus se Grycken sjö Änja by Göltjärn, se Gölen Saknas
Laxtjärnstorpet beb. Gräsberget berg Ödeby gård Gösjöberget berg
Linda by Gräsberget berg Ödeby torp Göstäppan åker
Lindan beb. Gräsberget berg Överborg by Gösviken vik
Lindan gd Gräsberget berg   Gösviken vik
Lindan beb. Gräsberget berg   Gösviken vik
Lindesnäs bruk /Se Gräsberget höjd   Hackspettmossen mosse
Lindesnäs by /Se Gräsberget berg   Hagaån = Hagvasslan Saknas
Lindesnäs by Gräsberget berg   Hagholen hol
Lindkvarn beb. Gräsbergsmyran myr   Hagholstjärn tjärn
Linkpers gdsn Gräsbergstjärnarna tjärnar   Hagmossen mosse
Liss Lisspers gdsn Gräsbergstjärnen tjärn   Hagvassla bäckdrag
Lisslasses gdsn Gräslidtjärnen tjärn   Hak(ö)römmet ås
?Litjers gdsn Gräsån nat.n.   »Halvvägs till udden» näs
Lohenlampi by /Se Grötnäset näs   Halvvägsudden udde
Lok gdsn Gulknippaåsen ås /Se   Halvvägsudden udde
Lokhålet fäb-gd Gullarberg berg   Hamptjärnen tjärn
Loråsen, -åsbodarna fäb. Gullarberg berg /Se   Hankao l. Hankaoknölen bergkulle
Lur gdsn Gullarberg berg /Se   Hankao, se Hankaoknölen åspunkt
Lurtorpet gd ?Gullarberget berg   Hankao bergsknöl
Långfallet gd Gullarbergstjärnen nat.n.   Hankaoknölen åspunkt
Långsjöberg fäb. Gullarbäcken bäck /Se   Hanses bäck bäck
Långsjöberget fäbodar Gullarbäcken bäck /Se   Hansesflyet tjärn
*Lövlunds kyrka numera riven kyrkobyggnad Gullarmossen myr /Se   Hanseshalsen mosshalsen
»Lövlunds kyrka» f.d. beb. Gullarmossen myr /Se   Hansesholmen skogsholme
Lövsjö bruk o. hytta beb. Gullartjärn tjärn /Se   Hansesmossen mosse
Magnuses gd /Se Gullartjärn tjärn /Se   Hanses rönning slogmark
Majsbäck gd Gullarviken vik /Se   Hatten berg
Malmsta by /Se Gullarviken vik /Se   Hatten berg
Malmsta by Gullerviken vik   Hatthällan berg
Malmsta by /Se Gullgrådan gråda   Havskönberget l.Ha(v)skinberget berg
Malmsta by /Se Gullgrådan gråda   Havskönbergstjärn l. Ha(v)skinbergstjärn tjärn
Malmsta by /Se ?Gullgrådan gråda   Hedtäpporna åkermark
?Markstugan stuga /Se Gullgrådan strömfors   Hefäntjärn = Lilla Enbärsmyrtjärn Saknas
Marktorpet torp Gullgrådan fors   Hefäntjärnarna tjärnar
Marktorpet torp Gullgrådan fors   Hefäntjärnen tjärn
Mats gdsn Gullgrådan fors   Hemberget berg
Mats Mass gdsn Gullgrådbacken åbrink o skogsmark   Hemberget berg
Mats o Matspers gdsn Gummasviken vik   Hemberget berg
Matsbacken beb.n. Gusjöbäcken bäck   Hemmossen mosse
Matsgården beb.n. Gusjödammen sank mark?   Hemmossen mosse
Mattiberget gd Gusjön sjö   Hemre Styggberget parti av Styggbgt
Mellanberg Saknas /Se Gussjön sjö   Hemsälsen = Norrå Sälsen Saknas
Mellanborg by Gusjön sjö   Hemtjärn tjärn
Mellanborg by Gusjön sjö   Hemtjärnen tjärn
Mittsjöbo fäb. Gusjön sjö   Hemtjärnsbäcken bäck
Mittsjöbo gdsn Gusjön sjö   Hinrikes hål tjärn
Mittsjöbua fäbodar Gussiön se Gusjön sjö   Hinrikes hål tjärn
Morboda Saknas Gusjön sjö   Hinrikestjärn tjärn
Morbua fäbodar Gåsbäcken bäck   Hinsmyren myr o. gård
Moråsen fäbodar Gåsflåmyran sankmark   Hinsmyran mosse
Moråsen fäb. ?Gåstjärnen tjärn   Hjulbäcksmyren myrparti
Moråsen fäb Gölen göl   Hjulbäcksviken vik
Myckelind gdsn Gösjöberget berg   Hjulbäcksön(a) holme
Myckellindan gd Gösjöberget berg   Hjärtmyren myr
Myr gdsn Gösjöberget berg   Hjärtmyrrekarna myrsträngar
Måns-, gdsn Gösjöberget berg   Hjärtmyrrönningen slogmark
Mört gdsn Gösjöberget berg   Hjärtmyrtjärn tjärn
Nall gdsn Gösjöberget berg   Hojankalli bergknalle
Nederborg by /Se Gösjömyrorna myrar   Hojo skogsområde
Nederborg by Gösviken vik   Holarna skogsåsar
Nergårds gdsn Hafsion, se ?Havskintjärn tjärn   Holmmossbäcken parti av Svartbäcken
Neribyn beb. Hafsiöbergh, se Hafskinberget berg   Holmmossen mosse
Nerigården beb. Hafsiön, se ?Havskintjärn tjärn   Holmmossmyren myr
Nickus bod beb. Hafskierne bergh, se Hafskinberget berg   Holmmossmyren, se Holmmossen mosse
Nilspetters gdsn Hafskinberget berg   Hompilamb, se Omplan Saknas
*Nordanbäck Saknas Hafskinberget berg   Honkabäcken bäck
*Nordanbäck Saknas Hafskinberget berg   Honkamossen förr slogmark
*Nordanbäck beb. Hafskintjärnen tjärn   Hopmyren myr
*Nybergsheden gd Hafskintjärnen tjärn   Hosenflott = Husenflött Saknas
*Nybo fäbod /Se Hafskintjärnen sjö   Hultholmen holme
Nybua fäbod /Se Haftiernebergh, se Hafskinberget berg   Hultholmen holme
Nugos Nugås gdsn Haftiernen, se Hafskintjärnen tjärn   Hultrönningen myrslog
Nybergshed gdsn Hafztiernen, se Hafskintjärnen tjärn   Hundtjärn tj.
Nybergsheden beb(?) *Hafztjärnen tjärn   Hundtjärnen tjärn
Nybo gdsn Hagaborgskullen naturnamn   Hundtjärnsmossen mosse
Nyboda -boden fäb. Haganäs naturnamn   Hunseludden udde
Nyyrylä = Näveråssjön gd Hagaån å   Husenflött myr
Närsen by /Se *Hagstreten Saknas   Husenflött mosse
Närsen by Hagsteten holmar   Husomflott, se Husenflott mosse
Närsen sjö o by Hagvassla bäck   Hålvallen l. Hårdvallen slogmark
Närsen by /Se Hagvasseln (Hagvåsseln) å   Hålvallsberget berg
Närsen by /Se Hagvasslan, se Vassten å   Hålvallsbäcken bäck
Närsen by /Se Hagvasslan bäck   Hålvallstjärn tjärn
Närsjö -sjön, beb. Hagån, se Hagvassla bäck   Hån, Stora o Lilla sjöar
Närsjö by Hakurummet skogsmark   Hånsjön vatten
Närsjö by /Se Hallamyran sank mark   Saknas Saknas
Närsjön, se Nässjö by Halvars kanal kanal   Hårberget berg
Nässjö by /Se Hamptjärn tjärn   Håvberget berg
Näveråsen gd Hamptjärnen tjärn   Håvberget berg
Näveråsen gdr /Se Hamptjärnen tjärn   Håvbergsmyran mosse
Näveråsen gd Hamptjärnen tjärn   Håvbergsmyran mosse
Näveråssjön = nuv. Näveråsen? gd /Se Hamptjärn tjärn   Håven, Lilla o Stora sjöar
Olars, (Olas) gdsn Hamptjärn tjärn /Se   Håven, Lilla, se Lill-Håven sjö
Olers gdsn Hamptjärn tjärn   Håven, Lilla sjö
*Olof Gustafssons nybygge torp /Se Hamptjärnen tjärn   Håven, Stora sjö
*Olsberget fäbodar Hamptjärnsmossarna sankmark   Håven, Stora sjö
Olsberget fäb. Hansesbäcken bäck   Håvån(a) vattendrag
Olvarberget fäb. Havskinberget berg   Håvån å
Olvarberget fäbod Havskinnberget berg   Håvåsen ås
Olvarberg, -bergsboda fäb. Havskinberget berg   Håvåsen ås
Oppibyn beb. Havskinberget berg   Håvåsen ås
Oppigården beb. Havskinbergstjärnen tjärn   Hällåsen ås
Orrbacken, Orr gdsn ?Havskintjärn tjärn   Härbacken skogsås
Orrmossen f. torp ?Havskintjärn tjärn   Hästaberget Saknas
Orsala by Havskintjärnen tjärn   Hästberget berg
Orsala by /Se Havskönbergstjärn tjärn   Hästberget berg
Orsalheden by /Se Havskönsberget berg   Hästberget berg
Orsal(a)heden gdr Havstjärn tjärn   Hästbergsmira l. Hästbergsmyren myr
Oxfallet finnställe Havsköntjärn tjärn   Hästings - flotten myr
Oxfallet gd Hedarna, Snickarheden skogsplats   Hästkullsfoten gränsmärke
Part gdsn *Heggrådan gråda /Se   Hästkullkvarnen förr kvarn
Pekk gdsn Hemberget höjd   Hästkulltjärnen tjärn
Petters gdsn Hemberget berg   Hästängsröset gränsmärke
Prästboden beb. Hemsälsen tjärn   Hög(a) holmen holme
Prästbolet, (-bordet) beb. Hemtjärnen tjärn   Högberget berg
Prästgården gd /Se *Hindersbron förr gränsmärke   Högberget berg
Prästhärbret beb. *Hindersbro gränsmärke /Se   Högberget berg
?Pusta brygg- och bagarstuga Hinsmyren myr   Högfallet bergparti
Påvens gd Hjortåsen ås   Högfallsviken vik
Pärt gdsn ?*Hjulbäcken bäck   Högfallsviken vik
Ronkala = Kölaråsen by /Se Hjulbäcken bäck   Högholen höjd
?Råbergskojan Saknas /Se Hjulbäcksbodarna skogsmark   Högholen skogskulle
Rälg gdsn Hjulbäcksviken vik   Högholmen holme
Röberget torp /Se Hjulbäcksviken vik   Höghällsva(d) skogsmarkssänka
Röder gdsn(?) Hjulbäcksön ö   Högknästen parti av Knäst-bergen
Röjningsfallet beb. Hjärtmyrtjärnen tjärn   Högknästen berg
Sammils gdsn Hobeget berg o. triangelpunkt   Högviken vik
Sammils gd /Se Holmmossmyren mosse   Hötteses sten sten
Sammilsbodar fäbodar Hoosiö Flöta, se Hosenflotten myr   Hötteses sten sten
Sammilsboda fäb. *Horsenflärsröset gränsmärke   Höttistisstenen, se Hötteses sten sten
Sand gdsn Hosenflott gränsmärke   Höviken vik
Sant gdsn Hosenflotten myr   Hövikudden näs
Sigfridstorp beb. Hultholmen holme   Igelputtarna tjärnar
Sigfridstorp beb. Hummelberget berg   Igeltjärn tjärn
Sigfridstorp gd /Se Hundmyran myr   Lilla Igeltjärn en av Igeltjärnarna
Sigfridstorp by /Se Hunsludden udde   Igeltjärn, Lilla o Stora tjärnar
Simas gdsn *Hÿn Lacus sjö   Igeltjär(n)sholen skogsparti
Sipin torppa = Sigfridstorp gd /Se Håbergh, se Hävberget berg   Ilnän sjö
Sjö gdsn Håjarna holme   Ilntjärn(an) tjärn
*Sjöfallet torp /Se Hån, Stora och Lilla sjöar   Ingeborg(s)myren myr
Sjögården gdsn? Hån, L. o. St sjöar   Isaksbäcken bäck
Skans gdsn Hånsjön sjö   Isaktjärnen tjärn
Skansbacka by /Se Hårdvallarna f.d. fäbod?   Isakstjärnen tjärn
Skansbacken by /Se Hårdvallsberget berg   Isaktjärnsbäcken, se Isaksbäcken bäck
Skansbacken by Hårdvallsbråten nat.n.   Jakopsmossen myr
Skansbacken by Hårdvallstjärnen tjärn   Jakobsmossen mosse
Skansbacken by /Se Hårdvallstjärnen tjärn   Jakobsmossen mosse
Skansbacken by /Se Håvberget berg (och by)   Jan-Eriksberget berg
Skanses gdsn Håvberget berg   Jan-Erikesberget berg
?Skarpabyggningen byggnad Håvberget berg   Jipsand sand- o. badstrand
Skarpan beb. Håvberget berg   Jipsandåsen ås
Skilbodarna fäb. Håvberget berg?   Jofstjärnarna tjärnar
Skilbodarna fäbodar /Se Hävberget, se håvbergs finntorp berg   Jofstjärnen, Lilla tjärn
Skilbua fäbodar /Se Håvbergsgruvorna nat.n.   Jofstjärnen, Lilla tjärn
Skjutartorpet beb. Håven sjö   Jofstjärnen, Stora tjärn
Skol gdsn ?Håven, Stora o. Lilla sjöar   Jofstjärnen, Stora tjärn
Skräddar gdsn ?Håven, Stora o. Lilla sjöar   Joksoporrabäcken bäck
Skräddar gdsn Håven sjöar   Joksoporro bäck
Skräddar gdsn Håven, Stora sjö   Jonases fall förr röjd mark
Skräddartäppen Saknas Håven, Stora och Lilla sjöar   Jons näs holmliknande näs
Skyffels gdsn Håven sjö   Jont-slogan slogmark
Skyffels Skiffels gdsn Håven, St o L sjöar   Jonttjärn tjärn
?Skyffels Olles torp Saknas Håven sjö /Se   Jällmyrbäcken bäck
Skyffelstäppan beb. Håven sjö /Se   Järkarfalla åkermark
Skylbodarna beb. Håvån å   Järknippa berg
Skytt Skött gdsn Hååberg, se Håvberget berg   Järna - klattjen parti av klacken
Slabb(ens) gdsn Hästaberget berg   Jär(n)kar(l)- Väten, se Väten Saknas
*Slarvik gd Hästaberget berg   Järpholen hol
Smed, Smed(en)s gdsn Hästaberget berg   Jättestenen skär
Smedens bygge f.d. torp Hästaheden nat.n.   Jättestenen skär
Snickarens gd Hästberget berg   Jönsbacken höjd
Snöå bruk beb. Hästberget berg   Jönsholmen holme
Sommar gdsn? Hästberget berg   Kajsberget berg
Sommar gdsn? Hästberget berg   Kajsberget berg
Sormula by /Se *Hästberget berg   Kaljako berg
Sormula by /Se Hästberget berg /Se   Kaljanso myr
Spannar gdsn Hästberget berg   Kallberget bergknöl
Staffas gdsn Hästberget berg   Kallbergsvitja l. Kallbergsviken vik
Stark, Starkens gdsn Hästberget berg   Kalli berg
Starkholen beb. Hästberget höjd   Kalliberget berg
Stigbäcken gd Hästbergsmyran sankmark   Kallimossen mosse
Stoll gdsn? Hästbergsta(d) nat.n   Kallkällmossen mosse
Storbyn by Hästeängzflöta, se Hästingsflottan myr   Kalmar-sund sund
Storbyn by Hästeängz Korsse, se Hästängsröset gränsmärke   Kalmarsund sund
Storbyn by Hästeängz Korsse, se Hästängsröset gränsmärke   Kalmarsundsholmarna holmar
Storbyn by /Se Hästeängz myyra, se Hästingsflotten myr   Kalmarsundsholmen holme
Storfallet gd Hästheden hed   Kampbråten skogsparti
Storstens gdsn Hästings flotten myr   Kampflyet myrfly
*Storstens gd /Se Hästingsflotten myr   Kampmossen, Övre o Nedre myrar
Sund gdsn Hästingsflotten sank mark   Kampmossen mosse
*Sunnanbäcken gd? Hästkullsfoten gränsmärke   Kampmossen, Nedre mosse
*Sunnansjö Saknas Hästkullsfoten gränsmärke   Kampmossen, Övre mosse
*Sunnansjö beb. Hästängskorset, se Hästängsröset gränsmärke   Kamptjärnen tjärn
Sus gdsn Hästängsröset gränsmärke   Kanalåsen ås
Svansberget höjd o fäb Hästängsröset gränsmärke   Kapmossen, Västra mosse
Svart gdsn Hästängsröset gränsmärke /Se   Kapmossen, Östra mosse
Sveden by /Se Hästängsröset gränsmärke   Kaposberget berg
Sveden beb. Hästängsröset gränsmärke   Karaloskens bäck bäck
*Svedmans gdsn? Högberget berg   Karaloskos bäck bäck
?Sveds, Svess gdsn Högvallsviken vik   Karranloskobäcken bäck
Svenbygget gd Högholen skogshöjd   Karrä gamla slogmarker
Sälberget fäb. Högholen skogshöjd   Karre terräng
Sälsriset fäbodar Högholen berg   Karrebäcken bäck
Sälsriset fäb. Högholmen holme   Karrebäcken bäck
Tervasaho förr gd /Se Höghällssvad sankmark   Karribäcken, se Karrebäcken bäck
Tillmans gdsn *Högklacken berg o. gränsmärke /Se   Kasiko bergknalle
Tina by /Se Högknästen, se Knästen del av berg   Kasko ås
Tipers, Ty- el Tid-? gdsn Höklindan nat.n.   Kattholmarna holmar
Tjärderbacken beb. Höksjön sjö   Kattholmarna holmar
?Tjädertorpet torp Igeltjärnarna tjärnar   Kaviholmarna holmar
Tjärfallet förr gd ?Ilberget berg   Kaviholmarna holmar
Tjärnmossfallet f.d. gård Ilberget berg   Kaviholmarna holmar
Toms gdsn Illesiön, se Ilnen sjö   Kaviholmarna holmar
Torpet gd Illinge siön, se Ilnen sjö   Kilberget berg
Tupp gdsn Illinge..öan, se Ilnen sjö   Kilbergstjärn tjärn
Tuppgården beb. Ilnen sjö   Killingholmen holme
Tyn gdsn Ilnen sjö   Killigholmen holme
Tyna by Ilnen sjö   Killingholmen holme
(*Tyne = nuv.) Tyna by Ilnen sjö   Kilstamyren mosse
Tyna by Ilnän sjö   Klack(båttjärn) l. Klackbäcken bäck
Tyna, Tynbyn by Ilnen sjö   (Klattjen) Klacken berg
Tyna by /Se Ilnen sjö   Klacken berg
Tyna by /Se Ilnen sjö   Klackmorönningen slogmark
Tysk gdsn Ilnhedarna höjd?   Klackmyren myr
Tångringens (gd) Ilntjärnen tjärn   Klackviken vik
Täpp gdsn Ingeborgmyran myr   Klingas tjärn tjärn
Täpp o Täpplars gdsn Jerknepan, se Järnklippen berg   Klinghägnaden förr odlad mark
Udd gdsn Jernekneppa, se Järnknippen berg   Klinghägnaden förr odling
?Uddstugan stuga Jerpe Knippan, se Järnknippen berg   Klintfallet gammal »rönning»
Utanhed gårdar Jerpknippan, se Järknippa berg   Klintfallet förr röjd mark
Utankyrka del av by Jonttjärnen tjärn   Klosstjärn tjärn
Utankyrka by Jubbens udd udde   Klosstjärnen tjärn
Utankyrka by Järknippa berg   Klysnan del av Gryckån
Utankyrkor bygd /Se Järknippa berg /Se   Knotterbäcken bäck
Utankyrka by /Se Järknippa berg   Knotterhålet, Nordere, se Knotterhålet, Norra vik
*Utby Saknas Järknippa berg   Knotterhålet, Norra vik
Utby gdsn Järknippa berg   Knotterhålet, Södra vik
*Wtiby Saknas Järknippan berg   Knotterhålet, Sönnere, se Knotterhålet, Södra vik
Vildkatt gdsn? Järknippa berg /Se   Knottermyren Saknas
Vildsgården beb. Järnaslogarna terräng   Knotterviken vik
Vilhula = Digerliden by /Se Järnkarlväten, se Väten berg   Knotterviken, Södra, se Knotterhålet, Södra vik
Vilänget beb.namn? Järnkarlväten berg /Se   Knutmossen mosse
Vinberget fäbod /Se Järnkarlväten, Väten berg /Se   Knästen berg
Vinberg-et fäb. Järnknippan berg   Knästen berg
Vrån by Järnknippan triangelpunkt   Knästmossen myr
Västerfallet gd Järnknippen berg   Knästmossen mosse
Västerfallet gd Järnknippen berg   Knästmyren myr
Västerfallet gd /Se Järnknippen berg   Knösen berg
Västerfallet gd /Se Järpknippan Saknas   Knösvägen fäbodväg
Västerfalls gdsn Jättberget berg   Koberget höjd
Åsbodarna -orna beb. Jönsänget nat.n.   Koberget berg
Åsen torp Kajsberget berg   Kodobäcken bäckparti
Älgåsen Saknas Kallberget berg   Koddasomossen mosse
Älvsborg gårdkl Kallberget berg   Koddåbäcken bäck
Änge by Kallbergsviken vik /Se   Kohålet del av mosse
Änja by Kalli berg   Kompaåsarna åsar
Änja by /Se Kallviken, se Kallbergsviken vik   Kompoåsarna åsar
*-äsetjärnen tjärn Kallviken vik   Kontberget, se Kuntberget berg
Ödeby gd /Se »Kalmar sund» sund   Kontberget, se Kuntberget berg
Ödeby gd Kalven nat.n.   Korkanviken vik
Ön (Öna) beb.? Kaposberget berg   Korkanviken vik
*Östanberg fäbod /Se Karl-Eriks täppa nat.n.   Korpbäcken bäck
Östanberg fäb Karre område vid Karribäcken /Se   Korp(i)lamb, Norra tjärnar
Överborg by Karribäcken vattendrag /Se   Korplamm, Mellersta tjärn
Överborg by Kattholmen holme   Korplamm, Stora tjärn
Öst-å berget beb. Kaviansaari holme /Se   Korplamm, Södra tjärn
  Kaviholmarna holmar   Korplamm, Södra tjärn
  Kestoppberget berg   Korp(i)lamsbäcken bäck
  Killingholmen holme   Korplammsbäcken bäck
  Klackbodbäcken bäck   Korp(i)lamsmossarna myrmarker
  Klacken berg   Korplammstjärnarna tjärnar
  Klacken berg   Kosiholmen skogsholme
  Klacken berg   Kotbäcken bäck
  Klacken berg   Kotjärn en av Rödbergstjärnarna
  *Klacken berg   Kotjärnen tjärn
  Klacken berg   Kotjärn(an) tjärn
  ?Klacken berg /Se   Kotjärnen tjärn
  Klacken berg   Lilla Kotjärn(an) tjärn
  Klacken berg   Kotjärnen, Lilla tjärn
  Klacken o Lillklacken berg   Kotjärnen, Stora tjärn
  Klacken höjd   Kotjärnsbäcken bäck
  Klacken triangelpunkt   Kotjärnsbäcken, Östra bäck
  Klacken berg   Kotdammen damm
  *Klacketjärnar tjärnar   Kotkvarnen kvarn
  Klackmyran myr   Kotsågen såg
  Klacktjärn Saknas   Kotsågen förr såg
  Klackviken = Klackbodviken vik   Kottjärn = Mellre l. Nedre Laxtjärn Saknas
  Klackviken vik   Kottjärnen tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Kottjärnen tjärn
  Klysnan utgrening av Gryckån   Kottjär(n)sbäcken del av Laxbäcken
  Klysnan utgrening av Gryckån   Kotjärnsåsen ås
  Klysnan utgrening av Gyckån /Se   Kotåbäcken bäck
  Knäsberg, se Knästen berg   Kringeltjärn(an) tjärn
  *Knäsen berg   Kringla(n) myr
  Knäsen, se Knästen berg   Kroktjärn, Stora o Lilla tjärnar
  Knässen, se Knästen berg   Kroktjärnarna tjärnar
  Knästen berg   Kroktjärnen tjärn
  Knästen berg   Lilla Kroktjärnen tjärn
  Knästen berg   Kroktjärnen, Lilla, se Kroktjärnarna tjärn
  Knästen berg   Stora Kroktjärn tjärn
  Knästen berg   Kroktjärnarna tjärnar
  Knästen berg /Se   Kroktjärnen, Stora, se Kroktjärnarna tjärn
  Knästen berg   Kroktjärnen tjärn
  Knästen berg   Kroktjärnsbäcken bäck
  Knästen berg   Kroktjärnsbäcken bäck
  Knästen höjd   Kroktjärns kanal kanal
  Knästen berg   Kroktjärnsåsarna åsar
  Knästen berg /Se   Kroktjärnsåsen ås
  Knästen berg /Se   Kråkholmen holme
  Knästen berg /Se   Kuikaviken vik
  Knästmossen myr? /Se   Kuikaviken vik
  Knästmossen mosse /Se   Kujkelamm tjärn
  Knästmossen mosse   Kujkelammstjärnen tjärn
  Knästmossen sank mark   Kulltjärnarna tjärnar
  Knästmyren myr /Se   Kuntberget berg
  Knästmyren myr /Se   Kuntberget berg
  Knösen berg   Kurkilammstjärnen tjärn
  Knösen berg   Kusholen hol
  Knösen berg   Kvarnbäcken bäck
  ?Knösen berg /Se   Kvarnfallsåsarna åsar
  Knösen berg   Kvarnholsforsen fors
  Knösen berg   Kvarnrönningen f.d. röjd mark
  Knören berg /Se   Kvarntjärn tjärn
  Knössen, se Knösen berg   Kvarntjärnen Saknas
  Knös-sen, se Knösen berg   Kvarntjärnsdammen dammanläggning
  Koberget berg   Kvarnåsen ås
  Korpilamm tj.   Kvarnån(a) parti
  Korpilammbäcken bäck   Kvilla förbindelse
  Kotjärnen tjärn   Kvillforsen fors
  Kottjärnen tjärn   Kyrkviken vik
  Kringlan myr   Kyrkvägen (l. Körkvägen) gammal väg
  Kroktjärnsbäcken bäck   Kyrkvägen gammal väg
  Kroktjärnsåsen ås   Kådaso myr
  Kronoallmänningen, Östra och Västra allmänningar   Kårbäcken bäck
  *Krukhögen f.d. höjd /Se   Kårbäcksmyren myr
  Krukhögen slaggvarp /Se   Kårjaso myr (med tjärn)
  Krutrönningsmyran myr   Källbäcken parti
  Kråkbärsudden nat.n.   Källbäcken bäck
  Kujaviken vik   Källnäset näs
  Kulltjärnen tjärn   Källnäset näs
  Kuphusholmen holme   Källnäsholmarna holmar
  Kusmyran sank mark   Källnäsholmarna holmar
  Kvarnholsforsen fors   Källnästjärnen tjärn
  Kvarnholsforsen fors   Källviken vik
  Kvarnholsforsen fors   Käringberget berg
  Kvarnnäset näs   Käringbäcken bäck
  Kvarnsjön sjö   Käringholmen holme
  Kvarntjärnen tjärn   Käringnäset udde
  Kvarntjärnen tjärn   Käringtjärn tj.
  Kvarntjärn tjärn   Käringtjärn tjärn
  Kvarntjärn tjärn   Käringtjärnen tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Kärrmyren myr
  Kvarnån å   Kärrstamyren myr
  Kvarnån å   Köjkeberget berg
  Knarnån å   Köjkemossen mosse
  Kvarnån å   Kölaråsälven älv
  Kvillen förbindelse /Se   Köråsgrinden led
  Kvillen del av Västerdalälven   Köråsgrinden näs
  Kvillforsen fors   Köråsgrinden näs
  »Kyrns kabbar» nat.n.   Ladtjärnsmyran myr
  Hårbäcken bäck   Ladtjärnsmyran, Västra mosse
  Källnäsholmen holme   Ladtjärnsmyran, Östra mosse
  Källnäsudden nat.n   Laknäset näs
  Käringberget berg   Laknäset näs
  Käringnäset udde   Laknäsgrinden näs
  Käringtjärnen tjärn   Laknäsgrinden näs
  Kärestadmyren myr /Se   Laknäshlmarna holmar
  Kölaråsberget berg   Laknäsmossen myr
  Kölaråsbäcken, (Körås-) bäck   Laknästjärn tjärn
  Kölaråsen berg   Laknästjärnen tjärn
  Kölaråsgrinden vik   Laknäsviken vik
  Kölaråsbäcken bäck   Lamso myr
  Laknäsudden nat.n   Lammsoberget berg
  Lamsoberget berg   Lamsotjärn tjärn
  Lapparudden nat.n.   Lankasberget berg
  Larserslindan nat.n.   Lankasberget berg
  Laxbäcken bäck   Laxbäcken bäck
  Laxbäcken bäck   Laxbäcken bäck
  Laxbäcken bäck   Laxbäcken bäck
  Laxtjärn finnställe   Laxbäcken bäck
  Laxtjärnen tjärn   Laxbäcken bäck
  Laxtjärn sjö   Laxtjärn tjärn
  Laxtjärnarna tjärnar   Mellre (l. Nedre) Laxtjärn en av Laxtjärnarna
  Laxtjärnsfallet finnställe   Nedre Laxtjärn, se Kottjärn Saknas
  Ledsboren höjd   Norra Laxtjärn en av Laxtjärnarna
  Ledsborn höjd /Se   Laxtjärn(arna) tjärnar
  Ledsborn förhöjning /Se   Laxtjärnen tjärn
  Lejnåssröset gränsmärke   Laxtjärnen tjärn
  ?Lidberget berg /Se   Laxtjärnen, Lilla tjärn
  Lidberget berg   Laxtjärnsodlingen förr åker
  Lidberget berg /Se   Laxtjärnsbäcken = Laxbäcken Saknas
  Lillforsen, Lillforsarna fors   Läbiko berg
  Lill-Klacken berg   Lebbiko berg
  Lill-Nåsen sjö   Lejnåssröset gränsmärke
  Lilltjärnen tjärn   Lejviken vik
  Lill-Äskan vattendrag   Lejviken vik
  Lillön ö   Lejviken vik
  Lillön ö   Lervik(en) vik
  Lindesnäsfallet vfall   Lervik vik
  Lisselön ö   Lerviksmossen mosse
  Liss-Flen berg   Lesborn »bor»
  Lissforsen fors   Lesborsmoren skogsmark
  Lissknästen, se Knästen del av berg   Liaberget l. Lidberget berg
  Lisskvarn kvarn   Lidberget berg
  Lisskvarnänget terräng   Liggmilberget berg
  Liss-Matses ströhage sank mark   Lilla Björnberget l. Lissbjörnberget Saknas
  Liss-Pers myra myr   Lilla Börtbergsflotten, se Börtbergåglotten Saknas
  Lissrummet skogsmark   Lilla Enbärsmyrtjärn, se Enbärsmyrtjärn Saknas
  Lissrumsmyran sankmark   Lilla Fisklöstjärn, se Fisklöstjärn Saknas
  Lisstjärnen tjärn   Lilla Flen, l. Lissflen, se Flen(arna) Saknas
  Lissön ö   Lilla Hån l. Liss-hån, se Hån Saknas
  Liälven älv   Lilla Håven en av Håv-sjöarna
  Ljugatinumtjärnen tjärn   Lilla l. Lissknästen berg
  Ljustjärnen tjärn   Lilla Sultentjärn en av Sultentjärnarna
  Lofsen (Lövsjön) sjö   Lilla Tolaråsen, se Tolaråsen Saknas
  *Lofsholmen holme /Se   Lilla Tolaråstjärn, se Tolaråstjärn Saknas
  Loklacken berg   Lilla Äskan, se Svartbäckäskan Saknas
  Loklacken berg   Lillholmen holme
  Lombäcken bäck   Lillholmen holme
  Lombäcken bäck   Lill-Håven sjö
  Lomtjärnen tjärn   Lillhöjda l. Lillhöjden bergknöl
  Lorttjärnen tjärn   Lillnäset näs
  Lorttjärn tjärnn /Se   Lilltjärn tjärn
  Loråsen berg   Lilltjärnen tjärn
  Loråsen berg?   Limviken vik
  Lotohällan häll   Linas holme holme
  Lovik vik   Linas holme holme
  Luxen, Stora sjö   Lindebergsmossen mosse
  *Långflötta myr   Lindmossen mosse
  Långholmen holme   Lind-Olles ås ås
  Långknästen, se Knästen del av berg   Linjeåsen ås
  Långmylsen sjö   Lissberget berg
  Långmylsen sjö   Lissforsen fors
  Långnäset näs   Lissjanismyren myr
  Långsjöberget berg   Lissrömmet (l. Lissremmet) ås
  Långsjöberget berg   Lisstjärn(an) tjärn
  Långsjöberget berg   Lisstjär(n)smyren (slog)myr
  Långsjöberget berg   Lisstjär(n)såsen ås
  Långsjön sjö   Liss(el)ön(a) holme
  Långsjön sjö   Loberget, se Låaberget berg
  Långsjön sjö /Se   Loftarviken vik
  Långsjön sjö   Loftaviken vik
  Långsjön sjö   Lokismossen mosse
  Långsjön sjö   Loklacken bergsklack
  Långtjärn tjärn   Loklam(m)a markparti
  Långtjärn sjö   Lokrö slogmark
  Långtjärnen tjärn   Lokusmossen mosse
  Läjnärsröset gränsmärke   Lokusmossen, se Lokismossen mosse
  Länsmansberget berg   Lombäcken bäck
  Länsmansbäcken bäck   Lombäcksmyren del av klackmyren
  Länsmansbäcken bäck   Lomtjärnarna tjärnar
  Store Löfsen, se Lövsjön, Stora sjö   Lomtjärn(an) tjärn
  Löfsen, Sto--, se Lövsjön, Stora sjö   Lomtjärn tjärn
  Löfsen, Store, se Lövsjön, Stora sjö   Lomtjärnsmossen myr
  *Löfzholmen holme   Lomtjärnsåsen ås
  Lönnbergsloken tjärn   Lorttjärn tjärn
  Lövberget berg   Loråsberget, se Loråsen Saknas
  Lövholmen ö   Loråsbäcken bäck
  Lövholmen holme   Loråsen bergås
  Lövlatjärne tjärn /Se   Loråsmyren myr
  Lövladtjärnen tjärn   Losamyran förr åker
  Lövsjön, Stora sjö   Lotoholmen holme
  Lövsjön Saknas   Lotohällen häll
  Lövsjön, Stora sjö   Lovik vik
  Lövsjön, Stora sjö   Loviken vik
  Lövsjön, St sjö   Loviken vik
  Lövsjön, Stora, se Luxen, Stora sjö   Loviksundet sund
  Lövsjön sjö   Lovikstjärn inbuktning
  Lövtagstjärnen tjärn   Loviktjärnen tjärn
  Manarna ås /Se   Lovikåsarna åsar
  Manarna åssträckning /Se   Lovikåsen ås
  Marebergh, se Morberget berg   Låaberget berg
  Marsjön sjö   Långa näset l. Långnäset näs
  Martjärnen tjärn   Långa tjärn(an) tjärn
  Martjärnen tjärn   Långbromyren myrparti
  Martjärnsflotten sank mark   Långfallet skogstrakt
  Marån å   Långholmen holme
  Marån å   Långholmen holme
  Matsmyran myr   Långknästen del av Knäst-bergen
  Matsmyran sankmark   Långknästen del av berg
  Mejdåsen (Floda?) nat.n   Långmylsen sjö
  Mellanberget berg   Lång-Mölsen l. Lång-Mylsen sjö
  Mellanfjärden del av sjö   Lång-Mölsen sjö
  Mellanknästen, se Knästen del av berg   Långmölsmossen myr
  Mellanmyran sank mark   Långmölsmyren (l. Långmölsmossen) myr
  Mellansjöflotten sank mark   Långnäset näs
  Mellansjöån sjö eller å   Långsjöberget berg
  Mellanvik vik   Långsjöberget berg
  Midsjöbodtjärnen tjärn   Långsjöberget berg
  *Millabergh berg   Långsjömossen mosse
  *Millabergh berg   Långsjön sjö
  Millandsudden udde   Långsjön sjö
  *milleberg berg   Långtingna bergsmark
  Missmörtjärnen sank mark   Långtjärn tjärn
  Mittsjöbotjärn tjärn   Långtjärn l. Lång(a) tjärnan tjärn
  Mittsjöbotjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Morberget berg   Långtjärnen tjärn
  Morberget berg   Långtneråtmossen mosse
  Morbodsta nat.n.   Långviken vik
  *Morby fäbodlöt natn.   Långviken vik
  *Moreåsen ås   Läggmilberget berg
  *Moreåsen ås   Läggmilberget berg
  Mor-Nilskolningen skogsmark   Lövberget berg
  Moråsen berg   Lövbergstjärn tjärn
  Myckelberget berg   Lövbergstjärnen tjärn
  Myckelberget berg   Lövholmen holme
  Myckelberget berg   Lövholmen holme
  Myckelberget berg   Lövholmen holme
  Myckelberget, Lilla berg   Lövholmen holme
  Myckelberget, Stora berg   Lövkullmossen, se Lövkullmyren mosse
  Myckelbergstjärnen, Stora tjärn   Lövkullmossen mosse
  Myggmyran myr   Lövkullmyren mosse
  Myllena udde   Lövlatjärn tjärn
  Mylsbäcken bäck   Lövsjön sjö
  Mylsbäcken bäck   Stora Lövsjön del av Lövsjön
  Mylsen, Långmylsen o Bredmylsen sjöar   Lövsjön, Stora sjö
  Mylsheden hed   (Lövtagstjärn), se Lövlatjärn Saknas
  Mylsviken vik   Macklaheden hedmark
  Mållaberget berg   Macklaheden hed
  *Mårtmyreholme gränsmärke /Se   Macklamyran mosse
  Mästeråsen ås   Macklamyran mosse
  Möckebergh, se Myckelberg berg   Maja-Stinas åker f.d. odling
  Möckelberget berg   Mammao del av Jakopsmossen
  Möckelberget berg   Mammaokärret sankmark
  Möckellebergh, Lila, se Myckelberg berg   Manar ås
  möckellebergh, Lilla, se Myckelberget berg   Mannikoåsen ås
  möckelebergh, Stora, se Myckelberget berg   Markens mosse myr
  Mölsen = Mylsen nat.n.   Marraso myr
  Mörtbäcken bäck   Marraso, se Marrasomossen mosse
  Mörtbäcken bäck   Marraso mosse
  Mörttjärnen tjärn   Marrasomossen mosse
  Mörttjärnen tjärn   Marråholmen, Lilla holme
  Mört-Äskan nat.n.   Marråholmen, Stora holme
  Na....lacus, se Närsen sjö   Maråholmen, Lilla o. Stora holmar
  Nilsudden udde?   Marsjön sjö
  Nopaberget berg   Marsjön sjö
  Norbäcken bäck   Martjärn tjärn
  Nore, se Noren sjö   Saknas Saknas
  Nore, se Noren sjö   Martjärnsflotten myr
  Noren sjö   Maråberget berg
  Noren inbuktning av å   Maråholmen holme
  Noren sjö   Marån(a) å
  Noren sjö   Maråviken vik
  Noren sjö   Matsmyren mosse
  Noret å   Matsmyran mosse
  Noret flottbar å /Se   Matsrönningarna slogmarker
  Noret å   Mellanberget berg
  Noret å   Mellanberget berg
  Noret å   Mellanfjärden vik
  Noret å   Mellanfjärden, l. Millafjäln öppet vattenparti
  *Nore åsen ås   Mellanheden, (l. Millahea) ås o. skogsmark
  Norflotten mosse   Mellanknästen (L Millaknästen) del av Knästberget
  Norrhedarna skogsbeväxt höjdsträckning?   Mellan-Korp(i)lamb en av Korp(i)lams-tjärnarna
  *Norsberg berg   Mellan-Korplamm tjärn
  Nortegarna ängsmark?   Mellankvarnen skvaltkvarn
  Norån, Noret, Norsån Saknas   Mellanmyren myr
  Noråån, se Noret å   Mella(n)myren myr
  Nybergsbron landsvägsbro   Mellansjöflotten myr
  Nybergsheden åkermark   Mellansjön del av sjösystem
  Nybergshedskogen skogsområde   Mellansjön sjö
  Nybodsta udde   Mellanudden udde
  Nåsen, Lilla sjö   Mellanvik, (l. Millavik) vik
  Nåsen, Stora sjö   Mellanvik vik
  Nåsen sjö   Mellanvikmossen, (Milla)viksmossen myr
  Nåsen, Stora sjö   Mellanån å
  Nåsen sjö /Se   Mellre Karrä, l. Millre, se Karrä Saknas
  Nåsen sjö /Se   Mickelssand vik
  Nåsen, Stora o. Lilla sjöar   Miggmirra (Myggmyren) myr
  Nåsen sjö   Milfallsrönningen förr slogmark
  Nåsen, Lilla sjö   Millande udden näs
  Nåsen, Stora sjö   Millande udden, se Myllnaudden udde
  Nåsen, St. sjö   Mittsjöbo(d)tjärn Saknas
  Nåsen, St sjö   Morberget berg
  Nåsen, Lill- o. Stor- sjöar /Se   Mortosmossen, se Mortusmossen mosse
  Nåskilen berg   Mortoso mosse
  Nåskilen skogsparti?   Mortosomossen mosse
  Nås-kvarn kvarn   Mortusmossen mosse
  *Nååren sjö   Mottoso myr
  Nååssiön, se nåsen, Stora sjö   Moråsen bergås
  Närsen sjö   Saknas Saknas
  Närsen sjö   Myggmyren myr
  Närsen sjö   Myllna udde
  Närsen sjö   Myllnaudden udde
  Närsen sjö   Saknas Saknas
  Närsen sjö   Månsholmen holme
  Närsen sjö   Måsholmen holme
  Närsen sjö /Se   Måsholmen holme
  Närsen sjö   Måsholmen holme
  Närsen sjö   Mämaokärret sankmark
  Närsen by o sjö   Mästerbäcken bäck
  Närsen sjö /Se   Mästermossarna mossområde
  Närsen, se Nääs Torpha sjö   Mästermossen myrmark
  Närsen, se Nääsen Torp sjö   Mästerrönningen förr slogmark
  Närsjön, se Närsen sjö   Mästeråsen ås
  Närskvarn kvarn   Möckelberget berg
  Närsån å   Möckelbergstjärn(an) tjärn
  Närsån å   Möckellindflotten l. Möckellindmyren myr
  Närsälven, Närsån å   Mökeso myr
  Näsan Lacus, se Närsen sjö   Mölsbacken l. Mylsbacken höjd
  *Näsberg berg   Mölsbäcken l. Mylsbäcken bäck
  Näsberget berg   Mölsbäcken bäck
  Näsen, se Närsen sjö   Mölsheden hed
  Näset udde   Möls-mossen mosse
  Näset udde   Mölstjärn(arna) l. Mylstjärn(arna), Övre o Nedre tjärnar
  ?Näsmanen höjdparti   Mölstjärnarna l. Mylstjärnarna tjärnar
  Nässen Lacus, se Närsen sjö   Mölsuddarna udde
  *Näsvägen väg /Se   Mölsudden, se Mölsuddarna udde
  Näveråsen berg   Mölsviken l. Mylesviken vik
  Nääsan, se Närsen sjö   Mölsviken vik
  *Nääsen Torp torp   Mörkviken vik
  Näässen Lacus, se Närsen sjö   Mörtnäsudden udde
  Näässiön, se Närsen sjö   Mörttjärn tjärn
  *Nääs Torpha torp   Mörttjärn tjärn
  Odlingsmyran myr   Lilla Mörttjärn tjärn
  Odlings-Äskan parti   Mörttjärnen, Lilla tjärn
  Odlings-Äskan å /Se   Nalkahota skogshöjd
  Ol-Ers rönningen terräng   Nalkahotas hall berg
  Olvarberget berg   Nederkvärn(a) skvaltkvarnar
  Olvarberget berg   Neder-Ströjsågen gammal såg
  Olvarberg berg /Se   Nedre Karrä, se Kårrä Saknas
  Ol-Ersforsen fors   Nedre Mölstjärn, se Mölstjärnarna Saknas
  Olvarberget berg   Nergårdsbäcken bäck
  Omplamm, Lilla tjärn /Se   Nergårdsholmen en av Kalmarsundsholmarna
  Opp-Grycken sjö   Nergårdsholmarna holmar
  Ormnäsudden udde   Nergårdsmossen mosse
  Ormtjärnen tjärn   Nerimossen mosse
  Orrbacken nat.n.   Neriån å
  Orrholmen udde   Neriån å
  Orrholmen udde   Nerån, se Neriån å
  Orrtjärnen tjärn   Niskaso buskfall
  Orsal(a)sundet nat.n   Nisse-Stinas mosse mosse
  Orsalbron bro   Nopa berg
  Orsalen sjö   Nopa berg
  O(r)salen sjö   Nopa berg
  Orsalen sjö   Nordtorpsmossen mosse
  Orsalen sjö   Nordtorpsmyren, se Nordtorpsmossen mosse
  Orsalen sjö /Se   Noren inbuktning av Noret
  Orsalen sjö   Noret å
  Orsalen sjö   Noret å
  Orsalen vik   Norflotten myrmarksområde
  Orsalen sjö   Norra Korp(i)lamb tjärn
  Orsalen sjö   Norra mossen mosse
  Orsalen sjö /Se   Norra mossen mosse
  Orsalen vik /Se   Norra rönningen förr slogmark
  Orsalhedarna hedmark   Norra ån del av Håvån
  Orsalviken vik   Norrmossholmen skogsholme
  Orsbergsmyran myr   Nugosbackan höjd
  *Orsen sjö /Se   Nyberget berg
  Orssallen, se Orsalen sjö   Nybergsbron landsvägsbro
  Orssallen, se Orsalen sjö   Nybergsheden åkermark (täppa)
  Saknas, se Orsalen sjö   Nybergstjärn tjärn
  Oxberget berg   Nybergstäppan åker
  Oxberget berg   Nybergstäppan åkrar
  Oxberget berg   Nymyren myr
  Oxbergsbäcken bäck   Nymyran mosse
  Oxbergsmyran myr   Nymyrtjärnen tjärn
  Oxebergh, se Oxberget berg   Nymyråsen berg
  Oxhålsmyran myr   Nyåkern åker
  Pellas ås bergsparti   Nåsen sjö
  Penninggropen grop   Nåsen sjö
  Penninggropen grop   Lilla Nåsen sjö
  Piltflotten sankmark   Nämaokärret, se Mämaokärret sankmark
  Pipartjärnen tjärn?   Närmossen, se Närsmossen mosse
  Pornamagg berg   Närsen l. Nässjen sjö
  *Prostgårdshagen hage   Närsen sjö
  Prästviken älvgren   Närmossen mosse
  Prästängen äng   Närsmossen mosse
  Prästänget förr ö, nu ägomark?   Närssjön sjö
  Prästön ö   Närsån förbindelse-ström
  Prästön ö   Närsälven förbindelse
  Prästön ö   Näset udde
  Pundbackarna backar?   Nä(s)sjöskogen skog
  Pägane berg   Näthusholmarna holmar
  Pägankalli berg   Odlingen odlat område
  Päggankalli berg /Se   Odlingsäskan parti vid Grycken
  Quarnesiön, se Kvarntjärnen tjärn   Olastjärnen tjärn
  Quarnesiön, se Kvarntjärnen tjärn   Ol-Ers-forsen fors
  Rajskena terräng   Olsénholmen holme
  Ramshällan berghäll   Olvarberget berg
  *Ramshällen stenblock   Omplamsmossen l. Hampilambomossen myr
  Ramundshällan stenblock   Omplamm, Lilla tjärn
  Ravirönningen förr slåttermark /Se   Omplamm, Lilla tjärn
  Reveln holme(?)   Opp-Grycken del av sjö
  Risberget berg   »Opp-i-berget» berg
  Risholen terräng   Ormnäsudden udde
  Rogomossen mosse   Saknas Saknas
  Roslambitjärn(en) tjärn   Orrkullen kulle
  Rastberget berg   Orrmossen mosse
  ?Rostberget berg   Orrtjärn tjärn
  ?Rostberget berg   Orrtjärnsmyren myr
  Rostberget berg   Orrudden udde
  Rostberget berg   Orsalbron(a) landsvägsbro
  Rostberget berg   Orsalen sjö
  Rostberget berg   Orsalen sjö
  Rostberget berg   Orsalen sjöparti
  Rostbergsbäcken bäck   Orsalflatan, se Orsalen slåttermark
  Rostbergsklinten topp   Orsalheor l. Orsalhedarna hedmark (skogsmark)
  Rostbergsrönningarna sank mark   Orsalmyren myr
  Rotkattröbäcken bäck   Orsal-Rostberget berg
  Rotkattrömyren sank mark   Orsalviken vik
  Rotvålen myr   Otäckänget ängsmark
  Rudhålet tjärn   Otäckängsudden udde
  Rysjön, se Bysjön sjö   Saknas Saknas
  *Råklackan berg   Pabonit bergknalle
  Råtjärnen tjärn   Pabonitt mosse
  Råtjärnen tjärn   Pannmossen myr
  Råtjärn tjärn /Se   Pannmossen mosse
  Råtjärnen tjärn   Påskalam=Lorttjärn Saknas
  Råtjärnen tjärn   Paskalamm tjärn
  Råtjärnen tjärn   Paskalamm tjärn
  Råtjärnsbäcken bäck   Paskalamm tjärn
  Råtjärnsmyran sank mark   Paskalammsåsen ås
  Rävholmen holme   Paskolamm tjärn
  Rävudden udde   Paskolamm, Lilla tjärn
  Rävviken vik   Paskolammsåsen ås
  Rävåsen berg   Penningholmen holme
  Rödberget berg   Penningholmen holme
  Rödberget berg   Penningholmarna holmar
  Rödbergsfjället berg(?) /Se   Pipaudden udde
  Rödmossmyran sankmark   Piparudden udde
  Rödmosstjärnen tjärn   Pipaudden udde
  Rödtjärnen Saknas /Se   Pipertjärnarna tjärnar
  Rödtjärnen tjärn   Pipertjärnarna Saknas
  Rösiöbergh, se Rödberget berg   Plåtmossen mosse
  Rösjön sjö   Pokermossen mosse
  Rösjön sjö   Pokerudden mosspets
  Rösjön sjö   Polynesien skogsområde
  Rösjön sjö /Se   Polynesien område m.småberg
  Rösjön sjö   Pontasberget berg
  Rösjön sjö   Parnamagg berg
  Rösjön sjö   Prockikalli berg
  Rösjön sjö   Prästskogen skogsområde
  Rösjön sjö   Prästön(a) ö
  Röälven älv   Pägankalli berg
  *Rösteberg berg   Pägankalli berg
  *Rösteberg berg   Päggankalli berg
  Röösiön, se Rödsjön sjö   Päggena berg
  Samuelsbodberget berg   Päggena berg
  Samuelsbodtjärnen tjärn   Pägna l. Pägane, se Pägankalli Saknas
  Sandholmen holme   Radulak vik
  Sandnäset näs   Raisfallet f.d. röjd mark
  Sandnäset näs   Raisfallet förr åkrar
  Sandudden udde   Rajsfallet f.d. röjd mark
  Sangao skogsområde /Se   Rajskena terräng
  Sansoberget berg   Rajskuna terräng
  Schramsen, se Skramsen sjö   Rajskunadrågen sankmark
  *Siereberg berg   Randao bergås
  Sigbäcken bäck   Randao skogsområde
  Sigbäcken bäck   Rndaoudden udde
  Sigbäcksmyran myr   Randaskäret holme
  Sigbäcksviken vik   Randaudden udde
  *Silkesflote kors gränsmärke /Se   Raskaso myr
  *Sinna sjö sjö?   Raskaso mosse
  Skansbacka utskog utskog   Raskasobäcken bäck
  Skansforsen fors   Ravi rödjning
  Skommarbäcken bäck   Ravirönningen förr slogmark
  Skorvholmen holme   Riao bergknalle
  Skramsen sjö   Risberget berg
  Skramsen sjö   Risbergsmyren myr
  Skramsen sjö   Roromossen mosse
  Skramsen sjö   Roslamm tjärn
  Skramsen sjö /Se   Roslams-tjärn tjärn
  Skramsen sjö   Roslammstjärnen tjärn
  Skramsen sjö   Roslamsåsarna höjder
  Skramsen sjö   Roslammsåsen ås
  Skramsen sjö   Röstberget berg
  Skransen, se Skramsen sjö   Röstberget berg
  Skrikmossen mosse   Rostbergsbäcken bäck
  Skräddartjärnen tjärn   Rostbergsklinten topp
  Skräddartjärnen tjärn   Röstbergsmyren myr
  Skräddartjärnen tjärn   Rostmyran mosse
  Skyffelsforsen fors   Rotalambi=Roslamstjärn Saknas
  *Skylberget berg   Rotkattbäcken bäck
  Skyttens vik vik   Rotkattflotten myr
  Skålögsfjärden del av sjö   Rotkattrö(na) slogmarker
  Skärbergsmyran myr   Ryssbäcken bäck
  Skärholmen holme   Råmossen mosse
  Slogsvedtäppan terräng   Råtjärn tjärn
  Slogtjärn Saknas   Råtjärn(an) tjärn
  Slogtjärnarna tjärnar   Råtjärnberget berg
  Slogtjärnarna tjärnar   Rämma l. Remmen slogmark
  Slogtjärnarna tjärnar   Rämslam tjärn
  Slogtjärnsbäcken bäck   Rämslamm, Lilla tjärn
  Slyhällsmor sank skogsmark?   Rämslamm (Stora) tjärn
  Smaltjärnen tjärn   Rämslamsmossen myr
  Smalåsen åssträckning   Rävmossen myr
  Smedjebron bro   Rävmossen mosse
  Smörholmen udde   Rävudden udde
  Smörtjärnen sank mark   Rävviken vik
  Snickarheden skogsplats   Rävviken vik
  Sniöklak, se Klacken berg   Rävåsen »åsknyl»
  *Snöberget berg   slogmarker
  *Snöberget berg   Rö(d)berget berg
  Snöbergstjärnarna tjärnar   Rö(d)bergsbäcken bäck
  Snöbergstjärnarna tjärnar   Rö(d)bergsfjället knalle på Rödbgt
  Snöbergstjärnarna tjärnar   Rödbergsfjället=Rödberget berg
  Snöbergstjärnarna tjärnar   Rödbergsfjället berg
  *Snöklacken berg   Röbergskullen berg
  Snöänget ängsmark   Röbergskullen berg
  Sparvgullhällan berghäll   Rö(d)bergstjärnarna tjärnar
  Spänten sank mark   Rödbergstjärnen tjärn
  Starviken vik   Rö(d)mossen myr
  Starviken vik   Rödmyren mosse
  Starviken del av Bysjön   Rönningen slogmark
  Stenbromyran sank mark   Rönningmossen mosse
  Stenholmen holme   Rösjömossen myr
  Steenhååberghia, se Stentjärnsberget berg   Rösjön sjö
  Stentjärn tjärn   Rösjön sjö
  Stentjärn tjärn   Rö(r)tjärn(an) tjärn
  Stentjärn tjärn   Röst, se Rost- Saknas
  Stentjärn tjärn   Rötjär(n)smyren myr
  Stentjärnen tjärn   Sandet vik
  Stentjärnsberget berg   Sandholmarna holmar
  Stentjärnsberget berg   Sandholmarna holmar
  Stockbergsrönningarna sankmark   Sandnäset udde
  *Storbyåkern åker   Sandudden udde
  Storbyåkern åker   Sandviken vik
  Stor-Flen berg   Sandåsen ås
  Storheden höjd?   Sangao skogsområde
  Stor-Nåsen sjö   Sanso skogsområde
  Storrummet skogsmark   Sansoberget berg
  Storstenen flyttblock   Lilla Sansoberget berg
  Storälven å   Stora Sansoberget en av Sansobergen
  Storälven å   Santso berg
  Storänget strandäng?   Sarakullen förr slogmark
  Storön ö   Sararönningen förr slogmark
  Storön ö   Selsberget berg
  Storön ö   Sickafallet förr slogmark
  Storön ö   Sicksobäcken bäck
  Storön ö   Sicksokärren kärr
  Storön ö   Sicksokärret mosse
  Strandån å   Sigbäcken bäck
  Strandån Saknas   Sigmyrorna myrmarker
  Strandån å   Sikholmen (nu nästan bortspolad) holme
  Strandån å   Silveråsen ås
  Strandån å   Sixobäcken bäck
  Strandån bäck   Sixokärren mosse
  Strandån å   Sjedins tjärn(e) tjärn
  Strandåtjärnen tjärn   Sjustjärnberget skogshöjd
  *Sträebeck bäck   Sjöfallsudden udde
  Ströhagskärret sank mark   Sjömossen mosse
  Ströhagsmyran, Lissel sank mark   Sjöberget berg
  Ströhagsmyran, Stora sank mark   Sjödins hål utlopp
  Ströjbäcken bäck   Sjöviken vik
  ?Ströjbäcken bäck   Sjöviksberget berg
  Ströjbäcken bäck   Sjöviksberget berg
  Ströjbäcken bäck   Sjöviksmossen mosse
  Ströjkvarnen kvarn   Skallberget berg
  Strömsheden hed   Skallberget berg
  Strömsheden hedmark   Skansens fors fors
  Styggberget berg   Skansens änge ängsmark
  Styggberget berg   Skilbaberget berg
  Styggbergsmyran sank mark   Skolholmen holme
  Stängelset åkermark   Skoludden udde
  Stängelset, Norra åkermark   Skolviken vik
  Stängelset, Södra åkermark   Skorvholmarna holmar
  Suadebergh, se Svaberget berg   Skorvholmarna holmar
  Suanberg, se Svansberget berg   Skramsen sjö
  Suansbergh, se Svansberget berg   Skrikmossen myr
  Suartebergh, se Svaberget berg   Skrikmossen, Stora mosse
  Suateberghe, se Svaberget berg   Skräddarmyren mosse
  Sulteklacken, se Sultenberg berg   Skräddarmyren myr
  Sultenberg berg   Skyttrönningen förr slogmark
  Sultenberg berg   Skålugo skogsmark
  Sultenberget berg   Skålögor båtstad
  Sultenberget berg   Skålögsfjärden vik
  Sultenberget berg   Skärar stenig, skärig mark
  *Sultenbergsskogen, se Skansbacka utskog utskog   Skärklacken bergklack
  Sultenberget berg   Slipbäcken bäck
  Sultenklinten höjd   Slogsveden svedja
  Sultentjärn, Stora o. Lilla tjärnar   Slo(g)tjärnarna tjärnar
  Sultentjärn, Stora o. Lilla tjärnar   Slo(g)tjärnsmossarna myrmarker
  Sultentjärnarna Saknas   Slogtjärnmossen mosse
  Sultentjärnarna tjärnar   Slogtjärnmossarna mossar
  Sultentjärnarna tjärnar   Slättbergsmyren myr
  Sultentjärnen, Sultentjärnarna, St och L tjärn   Smalberget berg
  Sundsholen höjd   Smalberget berg
  Sundsmyran myr   Smalskäret holme
  Sundsmyran sank mark   Smal(a) tjärn(en) tjärn
  *Sunnanbäcken bäck   Smaltjärn tjärn
  Suotteklacken, se Sultenberg berg   Smaltjärnsberget berg
  Suägdehäll, se Svedjehäll gränsmärke   Smaltjärnsmossen myr
  Svaberget berg   Smala Åsen ås
  Svaberget berg   Smaltjärnen tjärn
  Svaberget berg   Smaltjärnsmossen mosse
  Svaberget berg   Sdmalåsarna åsar
  Svaberget berg   Smalåsarna åssträckning
  Svaberget berg /Se   Smalåsen åssträckning
  Sva(d)berget berg   Smedtäkten f.d. åker
  *Svaghälla berghäll   Små Maråholmarna holmar
  *Svaghälla berghäll   Små Styggbergstjärnar-na tjärnar
  ?Svansberget berg   Småtjärnar-na tjärnar
  Svansberget berg   Smörholmarna holmar (vid lågvatten uddar)
  Svansberget berg   Sn(j)öberget berg
  Svansberget berg   Sn(j)öbergstjärnar-na tjärnar
  Svansberget berg   Snjölasses rö en av Stockbergsrönningarna
  Svansberget berg   Snårbäcken bäck
  Svansberget berg   Snåret skogsmark
  Svansberget berg /Se   Snåret skogsparti
  Svansberget berg   Snårmyren myr
  Svansberget berg   Snårtjärn tjärn
  Svansberget höjd o fäb.   Snårtjärnarna tjärn
  Svansberget berg   Snårtjärnen tjärn
  *Svartberget berg   Sormaberget berg
  Svartbäcken bäck   Sormaberget berg
  Svartbäcks-Äskan å /Se   Sormaberget berg
  Svarteberg, se Svaberget berg   Sormaåkern f.d. åker
  Svartnäsholmen holme   Sotutjärn(an) en av Gräsletjärnarna
  Svartnäsudden udde   Sparvholen skogsholme
  Swarttebergh, se Svaberget berg   Sparvholsudden=Söndsmyrudden Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Spraggfallet skogsparti
  Svarttjärnsbäcken bäck   Stannsta(de)n udde
  Svartviken vik   Starviken vik
  Svartälven älv   Stenbotjärnen tjärn
  Svartälven älv   Stenholmen holme
  Svedjehäll gränsmärke   Stenholmen holme
  Svedjehäll gränsmärke /Se   Stenmossen mosse
  Svedjehäll gränsmärke   Stenbotjärnen tjärn
  Svedjehäll gränsmärke   Stentjärn tjärn
  Svedjehäll råm   Stentjärnen tjärn
  Svedjehällen gränsmärke   Stentjärnbäcken bäck
  Sågbron bro   Stenudden udde
  Sågbäcken bäck   Stenudden udde
  Sågdammen tjärn   Stockbergsrönningar-na slogmarker
  Sågtjärnarna tjärnar   Stockbäcken bäck
  Sågtjärnarna tjärnar   Stockbäcken bäck
  Sågtjärnen vik   Stockbäckflyet myrfly
  Säfsberg berg   Stockbäckmossen myr
  Säfsbergen berg   Stockbäckmossen mosse
  Sä-klettetierna, se Sälsen, Norra o Södra tjärn   Stockbäckåsen ås
  Saknas, se Sälsklinten berg   Stora Alderberget,se Alderberget Saknas
  Sälberget berg   Stora Börtbergsflotten, se Börtberget Saknas
  Sälberget berg   Stora Enbärsmyrtjärn Saknas
  Sälgen tjärn   Stor(a) fallet »fall»
  Säliebergha, se Sälberget berg   Stora Flen l. Storflen Saknas
  Sälleberghia, se Sälberget berg   Stora gropen dalsänka
  Sälsbäcken bäck   Stora Hån l. Stor-hån Saknas
  Sälsbäcken bäck   Stora Håven en av Håv-sjöarna
  Sälsbäcken bäck   Stora Igeltjärn en av Igeltjärnarna
  Sälsen sjöar   Stora Maråholmen Saknas
  Sälsen, Norra o. Södra sjöar   Stora Nåsen l. Stor-Nåsen Saknas
  Sälsen, Norra o. Södra sjöar   Stora Sultentjärn en av Sultentjärnarna
  Sälsen sjöar   Stora Tolaråsen Saknas
  Sälsen, Södra sjö   Stora Tolaråstjärn Saknas
  Sälsen, Norra och Södra sjöar   Storbyfalla åkermark
  Sälsensjön, Sälsensjöarna, N och S sjöar   Storbygatan väg
  Sälstlotten sankmark   Storfallet skogstrakt
  Sälsklinten berg   Storhea skogsmark
  Sälsklinten berg   Storholmen holme
  Sälsklinten berg   Storholmen holme
  Sälsklinten berg   Stor-Håven sjö
  Sälsklinten berg   Stor-Korplamm tjärn
  Sälsklinten berg   Stormossen myr
  Sälsklinten berg   Stormossen mosse
  Sälsriset mosse   Stormyran mosse
  Säskletten, se Sälsklinten berg   Stormyren mosse
  Säsklette Tiern, se Sälsen, Norra o Södra sjöar   Stornäset näs
  *Säteberg berg   Storrömmet ås
  Sörberget berg /Se   Storälven Saknas
  Sörberget berg   Storälven strömdrag
  Sörbergsmyran, Stora o. Lilla myrar   Storänget slog- o. betesmark
  Sörbergstjärnen tjärn   Storön(a) holme
  Sörbergstjärnen, Stora o. Lilla tjärnar   Strandmyren myr (slogmyr)
  Sör-Sälsen sjö /Se   Strandåheor hedmarker
  Söthålsmyran sank mark   Strandåmyren myrmark
  Sörhålstäpporna åkermark   Strandån(a) vattendrag
  Tallåsviken vik   Strandån å
  Tiggarbacken vägbacke   Strandåtjärn tjärn
  Tiggarbacken höjd   Strandåängar-na ängsmarker
  Tittholmen holme   Ströjbäcken bäck
  Tjäderholmen holme   Ströjhagar slogmarker
  Tjäderviken vik   Ströjhagsbäcken Saknas
  Tjäderåsudden udde   Strö(j)hasgsmyren myr
  Tjärnberget berg   Ströjsågen gammal såg
  Tjärnberget berg   Strömsheden hedmark
  Tjärnberget berg   Styggas tjärn(e) tjärn
  Tjärnberget berg   Styggastjärnen tjärn
  Tjärnmosstjärnen tjärn   Styggberget berg
  Tjärnmyran myr   Styggberget berg
  Tjärviken vik   Styggberget berg
  Tolaråsen ås   Styggbergstjärn tjärn
  Tolaråsen bergåsar   Styggbergstjärnen tjärn
  Tolaråsen höjd   Styggbäcken bäck
  Tolaråstjärnen tjärn   Styggrisflotten myr
  Tolaråstjärnen tjärn   Styggristjärn tjärn
  Toreåssen, se Tolaråsen ås   Styggtjärnen tjärn
  Torpberget berg   Stänjilsa l. Stängelserna åkermark
  Torpberget berg   Sultenberget berg
  Torsänget åkermark   Sultenberget berg
  Torsänget ängsmark   Snetentjärn(arna) tjärnar
  Torsänget ägomark?   Sultentjärnen, Lilla tjärn
  Trasubäcken bäck   Sultentjärnen, Stora tjärn
  ?Trindholmen holme   Sumparna tjärnar
  Tvåbodtjärnarna tjärnar   Sumparna tjärnhål
  Tylasberget berg   Sundet vattenpartier
  Tylasberget berg   Svaberget berg
  Täkten natn. /Se   Svansberget berg
  Tällberget berg   Svartbäcken biflöde tll Åskan
  Tällberget berg   Svartbäcken bäck
  Tällberget berg   Svartbäcksmossen mosse
  Tällberget berg   Svartbäcksmyren myr
  Tällbergsdammen damm   Svartbäckäskan parti av Åskan
  Täppertjärnen tjärn   Svartnäset näs
  Ulfzberghia, se Olvarberget berg   Svartnäset näs
  Ulfz Klacka, se Klacken berg   Svartnäsholmen holme
  Ulfsklacken, se Klacken berg   Svartnäsholmen holme
  Ulfue bergha, se Olvarberget berg   Svartnäsåsen ås
  Ulvsklacken berg   Svarttjärn(ar) tjärn
  Upp-i Lindorna bydel   Svartviken vik
  Utanhedforsen fors   Svedjehäll gränsmärke
  Utbymyran åkermark   Svensdammen damm
  *Utby myrar myrmark   Svinbäcken bäck
  Uveklacke berg /Se   Sväjmyren slogmyr
  Uveklack berg   Sågbäcken bäckparti
  Uveklack berg   Sågbäcken bäck
  Uveklack berg   Sågdammen damm med såg (nu nedlagd)
  Uveklack berg   Sågtjärnar-na tjärnar
  Valborgstjärnen, St o L tjärnar   Sågtjärnar-na tjärnar
  Valnäset näs   Sågtjärn(an) tjärn
  Vargstad båtstad /Se   Sågtjärnen vik
  Vargåsen berg   Sågviken vik
  Vargåsen berg   Säfsflotten, se Sälsflotten Saknas
  Vargåsen ås   Sälberget berg (o. fäbodar)
  Vargåsen ås   Sälsbäcken bäck
  Vargön ö   Sälsbäcken bäck
  Saknas Saknas   Norra Sälsen sjö
  Vasslan å   Sälsen sjöar
  Vattao sloge   Sälsen, Södra sjö
  Verikamägg berg?   Sälsflotten myr
  Verkamagg berg   Sälsklinten berg(klint)
  Widénsbäcken bäck   Sälsklinttjärn(an) tjärn
  Vilänget naturnamn?   Södra l. Sör-Sälsen sjö
  Vinberget berg   Södra Korp(i)lamb tjärn
  Vinberget berg   Söndagstjärn tjärn
  Vinberget berg   Söndagstjärnen uttorkad tjärn
  Vinbergsvassla bäck   Söndsmyren myr o. sänka
  Vindbergsvåsseln vattendrag /Se   Söndsmyren myr
  Wineberghe, se Vinberget berg   Söndsmyrbäcken bäck
  Vinnberget berg   Söndsmyrudden näs
  Vinnbergsdammen sank mark   Sörberget berg
  Vinnbergsvasslan bäck   Lilla Sörbergstjärn Saknas
  Vinnbergsvasslan bäck   Stora Sörbergstjärn tjärn
  *Win...tjärnen tjärn   Sörbergstjärnarna Saknas
  Vinnelberget berg   Söråkern åker
  Vintervägsmyran myr   Talgen, Nedre o. Övre kullar
  Vitmossen mosse   Tallarna timmertallar
  Vålbäcken bäck   Tallåsviken vik
  Vålmyran sankmark   Tervalam tjärn
  Vålmyran myr   Tignabäcken bäck
  Våsselbäcken bäck   Tillmansåsen ås
  Våsslen, Våsseln vattendrag   Timmeråsen ås
  Våsseln vattendrag /Se   Timmeråsen ås
  Våssla Saknas   Timmeråsen ås
  Vänsnäbbnoret vattendrag   Tiusmossen myr
  Värmlandsvägen väg   Tjomåsarna bergparti
  Väsmantjärnen tjärn   Tjurkällan tjärn
  Lissel Väsmantjärnen tjärn   Tjyrns kabbe skogsmark
  Väsmantjärnmyran myr   Tjäderfoten holme
  Västerdalälven älv   Tjäderfoten holme
  Västerdalälven älv   Tjäderudden udde
  Västerdalälven älv   Tjäderåsen ås
  Västra berget berg   Tjäderåsen ås
  Väten berg /Se   Tjäder(ås)viken vik
  Väten höjd   Tjäderåsviken vik
  Väten berg /Se   Tjärnberget berg
  Väten, Järnkarlväten berg /Se   Tjärviken vik
  *Vörslan, se Hagaån å   Tjärviken vik
  Ånbyberget berg /Se   Tolaråsen bergåsar
  Åntjärnen tjärn   Tolaråsen ås
  Årbya slogtrakt /Se   Tolaråsen ås
  Årbyberget, se Årnberget berg   Tolaråstjärn tjärnar
  *Åreholmen holme   Tolaråstjärnen, Lilla tjärn
  Årnberget berg   Tolaråstjärnen, Stora tjärn
  Åsbodbäcken bäck   Toppismark berg
  ?Åstjärnen tjärn   Toppismark berg
  Åstjärnen tjärn   Toppismark berg
  Älgebergh, se Älgåsen berg   Torberget berg
  *Älgebergstjärnen tjärn   Torberget berg
  Älgnäset näs   Torpberget berg
  Älgsjön tjärn   Torpberget berg
  Älgsjöviken vik   Torpismag hol (höjd)
  Älgstugubacken backe   Torpismagg berg
  Älgtjärnsbäcken bäck   Torraken torrtall
  Älgåsen ås   Torrkåsen ås
  Älg(ås)tjärn tjärn   Torroberget berg
  Älvmunsholmen holme   Torroberget berg
  Ängesflöten sank mark   Torrberget berg
  Ängflotten sank mark   Torrbergsmyren myr
  Ärtberget berg   Torrholmen holme
  Ärtberget berg   Torskrönningen förr slogmark
  Ärtberget berg   To(r)sktjärn(an) tjärn
  Ärtberget berg /Se   Torsänget åkermark
  Ärten sjö   Torvmossen mosse
  Ärten sjö   Tranastjärnen tjärn
  Ärten sjö   Tranastjärnen tjärn
  Ärten sjö /Se   Tranastjärnen tjärn
  Äskan å   Trantjärnen tjärn
  Äskan å   Trasubäcken bäck
  Äskan å   Tredje Tolaråsen Saknas
  Äskan å   Trindholmen holme
  Äskan, o Lilla Äskan vattendrag   Trindholmen holme
  Äskan å   Trind(stens)holmen holme
  Äskan å   Trollberget berg
  Äskan å /Se   Tvärtjärn(an) tjärn
  Äskbackarna backar?   Tyfsen sjö
  Äskbron, N och S broar   Tylasberget berg
  Äskbäcken bäck   Tylasberget berg
  Ödebybäcken bäck   Tylasberget berg
  Ön (Öna) udde?   Tylasbergsskaft ås
  Önkvarnen kvarn   Tylasmossen myr
  Önkvarn f.d. skvaltkvarn /Se   Tylasmossen mosse
  Önkvarnforsen fors?   Tylas tjärn(e) tjärn
  Önkvarns-Äskan å /Se   Tylastjärnen tjärn
  Örbäcken bäck /Se   Tylåsberget berg
  Örbäcken bäck   Tyralam tjärn
  Örbäcksröset gränsmärke   Tyskviken vik
  Örön udde   Täktfallet förr slogmark
  Örön udde   Täktfallsmossen mosse
  Östanberget berg   Tällberget berg
  *Österhånnatjärnen tjärn   Tällbergsdammen damm
  Östra berget berg   Tärva odling
  Övre fjärden del av sjö   Utanhedforsen fors
      Ux- l. Oxberget berg
      Uxbergsbäcken bäck
      Uxhöla slogmark
      Vackermyren Saknas
      Vackermyren mosse
      Vackermyrtjärnen tjärn
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vajsa Kockonen pajta mosse
      Vallao berg
      Vallberget berg
      Lilla Vallbergstjärn tjärn
      Stora Vallbergstjärn en av Vallbergstjärnarna
      Vallbergstjärnarna Saknas
      Valnäset näs
      Vargsta båtstad
      Vargåsen berg
      Vargåsen ås
      Vargåsen skogsområde
      Vargåsmossen mosse
      Vassla, se Vålbäcken Saknas
      Vasslan=Hagvassla, Hagaån Saknas
      Vassmyren myr
      Vattao sloge
      Vattao berg
      Vattao skogsområde
      Vattviken vik
      Verkamagg berg
      Verkamagg l. mark berg
      Verkamagg berg
      Westers rönning f.d. röjd mark
      Westlings odling f.d. åker
      Villåsberget berg
      Villåsberget berg
      Villåsberget berg
      Vin(n)berget berg
      Vin(n)bergskvarn gammal kvarn
      Vin(n)bergsvassla bäck
      Vintermossen mosse
      Vintertjärn tjärn
      Vintertjärnen tjärn
      Vintertjärnen tjärn
      Vintertjärnen tjärn
      Vintertjärnsmossen myr
      Vintertjärnsmossen mosse
      Vinterviken vik
      Vintåkern f.d. åker
      Vittfallsmossen mosse
      Vittfallsmyren mosse
      Vålbäcken bäck
      Vålmira l. -myren myrmark
      Vändnäbba udde
      Värmlandsvägen gamla vägen till Värmland
      Värnet stenmassiv
      Värnet jaktpass
      Väsmantjärn tjärn
      Väsmantjärnbäcken bäck
      Väsmantjärnmyren myr
      Västerfallsmossarna myrmarker
      Västerloto fiskeplats
      Västerloto fiskeplats
      Västra Gullarholmen en av Gullarholmarna
      Västra sjön del av Närsen
      Västra Skrikmossen Saknas
      Väten berg
      Yxtjärn tjärn
      Yxtjärnen tjärn
      Yxtjärnen tjärn
      Yxtjär(n)smossen myr
      Yxtjärnsmossen mosse
      Yxtjärnsmossen mosse
      Yxtjärnsmyren myr
      Åkerfallet förr åkrar
      Åkerholmen holmar
      Åntjärn Saknas
      Årbya slogmarker
      Årby(berget), se Årnberget Saknas
      Årbybäcken bäck
      Årbybäcken bäck
      Å(r)nberget berg
      Årnberget berg
      Årnbergssnedden bergssluttning
      Åsandsmyren myr
      Åsansmyren mosse
      Åsansmyren mosse
      Åstjärn tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärn tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åsän(d)smyren myr
      Åsändsmyren mossen
      Älgnäset o. Älgnäsudden näs (o. udde)
      Älgsjöbäcken bäck
      Älgsjöbäcken bäck
      Älgsjöbäcken bäck
      Älgsjömossarne myrmarker
      Älgsjön=Åstjärn Saknas
      Älgsjön sjö
      Älgsjön tjärn
      Lilla Älgsjön=Älgtjärn Saknas
      Älgsjöviken vik
      Älgsjöviken vik
      Älgsjöviken vik
      Älgsjöåsen (l. Älgåsen) berg
      Älgsjöåsen ås
      Älgstugubacken plats vid Ärtbgt
      Älgstugubacken backe
      Älgtjärn tjärn
      Älgåsbäcken bäck
      Älgåsen, se Älgsjöåsen Saknas
      Älgåsen=Älgsjöåsen ås
      Älgåsrönningen f.d. slogmark
      Älgåstjärnen=Åstjärnen tjärn
      Älgåstjärnen, Lilla tjärn
      Älvmunsholmen holme
      Älvmunsholmen holme
      Älvudden udde
      Älvudden udde
      Ämbresviken vik
      Ängsbrobäcken bäck
      Ängbron(a) landsvägsbro
      Ängflotten myr
      Änkans kärr, se Änkaskärret mosse
      Änkans kärr = Änkaskärret kärr
      Änkanskärret mosse
      Ärtberget berg
      Ärtberget berg
      Ärtbergsmyren myr
      Ärten sjö
      Ärten sjö
      Äskan å
      Äskan å
      Äskan=Äskbäcken bäck
      Äskan å
      Äskan å
      Äskbacka slogmarker
      Äskbäcken del av Äskan
      Äskbäcken=Äskan bäck
      Äskmossen myr
      Äskmyren mosse
      Ödebyberget berg
      Ödebyberget berg
      Ödebymossen Saknas
      Ödebyälven älv
      Önkvarnsäskan utlopp av Gryckesäskan
      Örbäcken del av Laxbäcken
      Örbäcksröset gränsskillnadsröse
      Örbäcksrös gränsröse
      Örholman holme
      Örön(a) holme
      Östanberget berg
      Östberget berg
      Östbergs-tjärn tj.
      Österloto fiskeplats
      Östermossen mosse
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österviksflyet tjärn
      Österviksflyet tjärn
      Österviksmossen mosse
      Österviksudden udde
      Östra Gullarholmen en av Gullarholmarna
      Östra sjön del av Närsen
      »Öst-å-berget» bergås med fäbodar
      Överkvarn(a) skvaltkvarn
      Övre Kampmossen myr
      Övre Karrä Saknas
      Övre Laxtjärn=Burtjärn en av Laxtjärnarna
      Övre Mölstjärn, se Mölstjärnarna Saknas

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.