ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Äppelbo socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 368 Naturnamn : 1073 Bebyggelsenamn : 470 Naturnamn : 956
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Äppelbo sn Abborrtjärnen tjärn Äppelbo landskommun Abrahams bro kavelbro
Äppelbo nu sn *Achetierneberg berg Äppelbo sn Acktjärnen tjärn
Äppelbo sn Achtierena, se Acktjärnen tjärn Äppelbo socken Lilla Agertjärnen tjärn
Äppelbo sn Acksjön nat.n. Äppelbo Saknas Stora Agertjärnen tjärn
Äppelbo sn Acktjärnen tjärn Äppelbo sn Andersholen höjd
Äppelbo sn *Acktjärnen sjö Äppelbo sn Andersmossen mosse
Äppelbo sn Acktjärn tjärn Äppelbo sn Andersmyren myr
Äppelbo sn Acktjärnen tjärn Äppelbo sn Andersnepan, se Andersmyren Saknas
Äppelbo sn Acktjärnen tjärn bukarl inbyggarbeteckning Anderstjärnen tjärn
Äppelbo nu sn Agertjärnsmyran sank mark bukarl inbyggarbeteckning Anderstjärnen tjärn
Äppelbo sn *Altån, se Ärtån å Äppelboskojare inbyggarbeteckning Anderstjärnsbäcken bäck
Äppelbo sn Andersholen höjd Äppelbo skojare inbyggarbeteckning Anderstjärnsmossen, se Andersmossen mosse
Äppelbo sn /Se Anderstjärnen tjärn Alderheden gård Anderstjärnsmyren myr
Äppelbo sn /Se Anderstjärnsmossen mosse Andressgården, Gamla gård Backgubbholen höjd
Äppelbo sn Arttebergh, se Höjden berg Andreas Nils gård Barkbodmyren myr
Äppelbo sn Artte ti--a, se Ärten sjö Back Erke-gården gård Barkbodmyren myr
Äppelbo sn Arttetiernen, se Ärten sjö Back Erke-gården gård Barkoberg, Barkoberget berg
Äppelbo sn /Se Avorna sjöar Backgubbgården gård Barkmossen mosse
Äppelbo sn /Se Barkbodmyren myr Backgårdarna gårdar Barkuberget berg
Äppelbo sn /Se Barkuberget berg Back Jan-gården gård Barkuberget, se Barkoberget berg
Äppelbo sn /Se Barkuberget berg Back Jans-vallen fäbodvall Barkubergsmyren myr
Äppelbo oxar inbyggarbeteckning Baståsen höjd Back Lars-gården gård Barkumyran, se Barkomossen mosse
Äppelbo skojare inbyggarbeteckning Baståsen ås Back Ola-gården Saknas Bassängsdammen damm
Kasainen finnsläkt /Se Baståsen triangelpunkt Back Pelle-gården gård Baståsen höjd
*Kerronen finnsläkt /Se Berghedmyran myr Backvallen fäbodvall Bergkullen kulle
Polkigubben personnamn Björkåsen höjd Barkoberg(et) förr fäbodar Björkåsen berg
Pulkonen finnsläkt /Se Björnbäcken bäck Barkuberget fäbodar Björkåsen ås
Pulkonen, Olof personnamn /Se Björnhällbäcken bäck Barkuberget, se Barkoberget förr fäbodar Björkåsen berg
Sikkas finnsläkt /Se Björnkullen bergkulle Berget gård Björkåsmyren myr
Waitzen, se Vajs finnsläkt Björnmyren myr Berget gd Björnbäcken bäck
Vajs finnsläkt /Se Björnmyren sank mark Berggrensgården gård Björnbäcken bäck
Äppelbo kyrka kyrka /Se Björnmyran sank mark Bergheden by Björnhjällbäcken bäck
Alderhed (Aller-) gårdsnamn Blackmyran sank mark Bergheden gårdar Björnholen höjd
Alderheden gård Bormyran terräng Bergslagsskogen, se Näset traktnamn Björnkullen höjd
Alderheden, Gamla, Alderheden, Nya gård ?Borånäsgatan väg? Bergslagsskogen, se Rågsveden traktnamn Björnkullen bergskulle
Alderheden, Gamla gd Bosarflöten myr Björkgården gård Björnmyren myr
Alderheden, Nya gd Bosarflötten, Väster o. Öster myrar Björngården gård Björnmyren myr
Andreas gdsn Bosartjärnen tjärn Björnsesgården gård Björnstenen flyttblock
Back gdsn Bosartjärnen tjärn Björklunds gård Blackmyrarna myrar
Backgubbholen bydel Brantmyran sank mark Björn Pelle-gården gård Blomstrandsviken vik
Barfot gdsn Bredsjön nat.n. Boda Saknas Bock Hans-bäcken bäck
Barkuberget fäb Bri-esiöbergh, se Brindåsberget berg Bolagsgården gård Bod-sjön(se äv. Busjön) sjö
Berget gd Brindberget berg Born by Bosarflyten myr
Berget gd Brindberget berg Born Västra, se Västra Born traktnamn Bosartjärnen tjärn
Bergheden by Brindberget berg(?) /Se Västra Born by Bosaråsen höjdsträckning
*Biskopsarvet Saknas Brindberget berg Born Östra se Östra Born traktnamn Brackan åker
Björn o Björns gdsn Brindberget berg Östra born by Brindberget berg
Born, Östra o Västra byar Brindberget triangelpunkt Bortom bäcken del av by Brindberget berg
Born, Östra o. Västra byar Brindbäcken bäck Brantgården gård Brindbäcken bäck
Boror bebyggelse Brindforsen nat.n. Brantgården gård Brindsjön, se Svartälven sjö
?Borånäsgård f.d. gd +Brindosbäck bäck /Se Brindberget gård Brindsjön sjö
Brant gdsn Brindoset del av by /Se Brindberget fäbodar Brindåsbeget berg
Brindberget by +Brindosröset gränsmärke /Se Brindberget fäbodar Brindåsberget berg
Brindberget fäbod /Se *Brindsjöbäcken bäck Brindbergs gård Brindåsmanen ås
Brindberget fäb. Brindsjön sjö Brindbergs Ola-gården gård Broagen lugnvatten
Brindbergs gdsn Brindsjön sjö Brindoset del av by Brusbäcken bäck
Brindbergs gårdsn Brindsjön sjö Brindoset by Bruskölen myr
Brindforssågen beb.n. Brindsjön sjö Brindoset by Brynåsarna höjdsträckning
Brindoset by Brindsjön sjö /Se Brindoset by Brändmyran mosse
Brindoset gårdkl Brindsjön sjö /Se Brindåsen by Brändmyran myr
Brindoset by /Se Brindån nat.n. Brindåsen gårdar Brändmyrmossen, se Brändmyran mosse
Brindsjön by /Se Brindåsberget berg Brindåsen by Brännmossarna mossar
Brindåsen fäb. Brindåsberget berg Brindåsen gdr Buholmen holme
Brindåsen gd /Se Brindåsberget berg Brudskogen fäbodar Buholmen holme
Brindåsen by /Se Brindåsberget berg Södra Brudskogen fäbodar Buholmen holme
Brudskogen fäb *Brindåsen, Södra berg Brusgården gård Busjön sjö
Brudskogen fäbod /Se Brindåsen ås /Se Brusgården gård Busjön sjö
Brudskogen fäbod /Se Brindåsen by /Se Bor Erke-gården gård Bu-sjön, se Bod-sjön sjö
Brus gdsn Brindåsmanen höjder Brån-dalen (Se äv. Brånedalen) gårdar Busstjärnen tjärn
Bränd gdsn *Brindåsröret gränsmärke Brånedalen gårdar Butjärnarna tjärnar
Bur gdsn *Brindälven å Brånedalen, se Brån-dalen gårdar Butjärnen, Lilla tjärn
Bytjärnsbodarna fäb. Brindälven å /Se Brändan gårdar Butjärnen, Stora tjärn
Bäck gdsn Bringsåssan, se Brindberget berg Burgårdarna gårdar Butjärnmyren myr
Bäckman gdsn(!) Bring åsberghe, se Brindberget berg Burgården gård Butjärnmyren myr
Christians gård »Brinossbäck» bäck Bur Pelle-gården gård Butjärnmossen mosse
Christians gdsn-gdn Brinsåssen, se Brindsberget berg Bytjärnen fäbodar Butjärnsbäcken bäck
Dal gdsn »Brinåhshäll» = Brindåsberget berg? Bäckmangården gård Bygatan väg
Damm gdsn Brorslotten ?äga el sägen Bäckmangården gård Bytjärnbäcken bäck
Dammholen gd *Bru(d)sjögrav terräng? Dal Pelle-gården gård Bytjärnen tjärn
Dunder gdsn Brudsjögrav gränsmark Dalvallen fäbodvall Byåkern gärden
Dunderheden byparti Brudskogsberget nat.n. Dammgården gård Byåkern del av Västerdalälven
Dymmel gdsn Brunnsdalen nat.n. Dammgården gammal gård Båthålet sund
Dymmel, Dimmel gdsn Brusbäcken bäck De på Heden gård Bäcken bäck
Dymmelheden bydel *Brusiögraff dalgång? Dimmelheden numera öde gård Bäcken sund
Dyng gdsn *Brussiögraff dalgång? Dimmel-heden, se Dymmel-heden gd Bäsholmen holme
Eks tp Brändmyrmossen mosse Dymmelheden(se äv. Dimmelheden) gd Bögan bäck
Eljans gdsn Buholmen holme Där-å Holam gård Bögmossen myr
Enströms gd Busjön sjö Ekgården gård Börtsan ställe vid Västerdalälven
Erke gdsn Busjön Saknas Eljangården gård Daglösen eller Daglösforsen fors
Erkusgården gd Busjön sjö Eljans, Lilla gård Dalsköla del av bergsstupet Sköla
Fall gdsn Busjön sjö Eljans, Stora gård Dalälven, V, se Älven Saknas
Filoberget lht Busjön sjö Eljansvallen fäbodvall Dammsundbäcken bäck
Finn och Finnmor gdsn Busjön sjö Erik-Björns gd Dammsundet myr
Finngårdarna gdar /Se Busjön sjö Erkebjörns gård Lilla Digermyren myr
Finngården gd /Se Busjön sjö Erkus gård Stora Digermyren myr
Fjället gd Busjön sjö Enströms gård Digeränget äng
Fjällfallet gd Busjön sjö Enströms Erke-gården gård Digerängstjärnen tjärn
Flink gdsn Busjön sjö /Se Fallgårdarna gårdar Djupbäcken bäck
Fors gdsn Busjön sjö Finngårdarna gårdar Djupsjön sjö
Forsbäck gdsn Busjön sjö Finnmorgårdarna gårdar Dånabäcken bäck
Forsbäckheden gdr Busjön sjö Fjället se Vålåsfjället traktnamn Dånebäcken bäck
Frans gdsn Bus(s)tjärnen tjärn Fjället, se Vålåsfjället gård Eggtjärnen tjärn
Gers gdsn Bustjärnen tjärn Fjället eller Vålås-Fjället gård Ekmorbröstet vik
Glaberget Saknas Butjärnarna tjärn Fjället gd Eldberget berg
Glabergsbodarna fäb Butjärnen, Lilla tjärn Fjällgården gd Emmamoras rönning förr slogmark
Gransjöberget, -bergsbodarna fäb Butjärnen, Stora tjärn Forsbäckgården gård Emmas rönning, se Emmamoras rönning förr slogmark
Gransjöberget fäb. Butjärnmossen sank mark Forsbäckheden, se Risheden traktnamn Enbäcken bäck
Granåkvarn kvarn Buälven å Forsbäckheden del av by Enmyren myr
Granåkvarn kvarn Buälven å Forsbäckvallen fäbodvall Enrisbäcken bäck
Granåtäppan fäb Byrtjärn tjärn Forsgården gård Enrismyren myr
Grosshed gdsn By(r)tjärnen tjärn Frans´ gård Enristjärnen tjärn
Grossheden by Bÿs..n, se Busjön sjö Fredrikgården gård Erik-Jönsberget berg
Grosshedkvarn kvarn Bysjön, se Busjön sjö Fröjdholen gård Erksåkern gärden
Grusgården beb.n. Bysiön, se Bursjön Saknas Gjusegården gård Fallet åkrar
Grå gdsn Bÿsiön, se Busjön sjö Glabergsfäbodarna förr fäbodar Fallgatan landsväg
Grönfalls gdsn Bytjärnen tjärn Gransjöberget fäbodar Farmortjärnen tjärn
Gröntjärnmoren (-mon) fäb Bytjärnåsen ås Gransjöberget, se Gransjöbergsfäbodarna fäbodar Fettjemyren myr
Gubb gdsn Byälven del av Västerdalälven /Se Gransjöbergsfäbodarna fäbodar Finnbäcken bäck
Gäsp gdsn Bärsholmen holme Granutäppan fäbodar Finnlokbäcken bäck
Görs = Gös? gdsn Bäsholmen holme Grossheden by Finnlokåsen höjd
Gös gdsn Bögälven å Grossheden by Finn-marken del av socken(?)
Haga gdsn Daglösgrådan fors Grossheden gård Finnåsen höjd
Hallams gdsn Daglösholmarna holmar Grosshedgården, Gamla gård Fiskarvägen stig
Halvars gdsn Dammnubban udde Grågårdarna gårdar Fiskhusbäcken bäck
Hana Hane gdsn Dammsundet myr Grönfallet gård Fiskhusmyren myr
Hane gdsn Dammsundsberget berg Grönstedtgården f.d. gård Fisklösen tjärn
Hed gdsn Dammsundsbäcken bäck Gröntjärnmoran fäbodar Fjället berg
Hedmans gd Dammsundsmyran myr Gubbgården gård Fjällfallet gammalt svedjefall
Herr gdsn Dammsundsmyran sank mark Gustavsstället fäbodställe Fjällmossen myr
Hjortmans gd Digeränget ängsmark Göteborg förr timmerkoja Fjällslogen myr
Hol gdsn Digerängstjärnen tjärn Hagagården gård Fjällsmanen parti på Barkoberget
Hummelberget fäb Djupbäcken bäck Hagavallen fäbodvall Fjällsmossen mosse
Hummelberget, se Hummelberget fäb. Djupsjön sjö Hallamsgårdarna gårdar Fjällsmyren myr
Hål gdsn Djupsjön sjö Hallamsgården gård Flygarbäcken bäck
Härhol gd Djupsjön sjö Hallamsvallen fäbodvall Flygarbäcken bäck
Ingels gdsn Djupsjön sjö Halvars gård Flygarnäset udde
Ingrids, Ingris gdsn Djupsjön sjö Hane gård Flygarviken vik
Isaks gdsn Djupsjön sjö Hans Erke-gården gård Flygarviken vik
Jans gdsn Djupsjön sjö Hans Lars-gården gård Flygarviken vik
Jansas gdsn? Djupsjön sjö Hedmangården gård Flygarviksudden udde
Jonas gdsn Domarringen terräng Hed Olas gård Flygerviken vik
Jonback gdsn Ekmorbröstet vik Hed Pelle-gården gård Flygervikudden udde
Juga gdsn Eldberget berg Hens gård Forsbäcken bäck
Jugagården gd /Se Enmyren myr Hensvallen fäbodvall Frukoståsen höjd
Jönses gdsn Enrisbäcken bäck Hjortmans gård Fröjdmyren myr
Kapla gdsn Enrismyran sank mark Hoforsskogen, se Ovanheden traktnamn Furberget berg
Kersti-Lars gdsn Enristjärnen tjärn Västra Holberget fäbodar Furbergsmyren, Nordre myr
Keshol gdsn Enristjärnen tjärn Östra Holberget fäbodar Furbergsmyren, Sundre myr
Kesholen beb.n. Erik-Jönsberget berg Holgården gård Nordre Furbergstjärnen tjärn
Kilen bydel Fageråsmyran sank mark Holvallen numera obebodd fäbodvall Söndre Furbergstjärnen tjärn
Kilen bydel Farmortjärnen tjärn Hummelberget fäbodar Fågellekmyren myr
Knapptorpet beb.n. Fettjemyren myr /Se Hunflensbyn gårdar Fågelmyren myr
Knip gdsn Finnbäcken bäck Hålgården ödegård Gammel Hans-tjärnen tjärn
Knut gdsn Finnloken sank mark Härogården gård Glaberget berg
Knutes, Röd- och Vit-Knutes gdsn, (gdr) Finnlokåsen ås Högåsstugan dammstuga Glafurbergsmyren myr
Knuts, Knutes gdsn Finnmormyran terräng Höjden gd Glamyren myr
Knösvallen fäb Fjällmossen mosse Ingelsvallen fäbodvall Glatjärnen tjärn
Koj gdsn Fjällmyren myr Ingersgårdarna gårdar Glupbäcken bäck
Korsnässtugan beb.n. Fjällrämsälven nat.n. Isaks gård Glupen sjö
Kruse gdsn Fjällslogen myr Jakobgården gård Glupmyren myr
Kullsarvet fäb-gd Flinkmyran myr Jans gård Grammbäcken bäck
Kämp gdsn Flygarbäcken bäck Jansvallen fäbodvall Granan å
Könbäck, »Tjön-» gdsn Flygarbäcken bäck Janvallen fäbodvall Gransjöberget berg
Könbäcken by Flygarholen höjd Johangårdarna gårdar Gransjöbergsmyrorna myrar
Könbäcken o Könsta by Flygarhålet nat.n. Jonasgården gård Gransjön sjö
Könholen beb.n. Flygarviken vik Jonback Lars» gård Lilla Grantjärnen tjärn
Könsta by Flygarviksudden udde Jonbackvallen fäbodvall Stora Grantjärnen tjärn
Könsta by Flögsjön, Stora sjö Jugs gård Grantjärnen, Lilla tjärn
Könsta Saknas /Se Forsbäcken bäck Jugavallen fäbodvall Grantjärnmyren myr
Könsta by /Se Furberget berg Järs» gård Grantjärnåsen höjd
Könsta by /Se Furberget berg Jönses gårdar Granubrotäpporna odlingar
Lakoberg gdr Furberget berg Jönsesgården gård Gruvåsen höjd
Lakoberg gdr /Se Furberget berg Jönsesvallen fäbodvall Grådan fors
Lakoberg gdr Furberget, Norra berg Jössgården gård Gräsviken, Västra o. Östra vikar
Lappheden by Furberget, Södra berg Jösshusen fäbodar Gräsviken vik
Lappheden by /Se Furbergsmyran sank mark Jöss Lars Anders gård Gräsåsen skogshöjd
Lappheden by /Se Furbergstjärnen, Norra tjärn Jöss Lars-gården, Gamla gård Gröntjärnberget berg
Lars-Björs gdsn Furbergstjärnen, Södra tjärn Jöss Lars Pelles» gård Gröntjärnbäcken bäck
Larses gdsn Furbergstjärnen, Södra tjärn Jössvallen fäbodvall Gröntjärnen tjärn
Larsmor(s)heden fäb Furebergh, se Furberget berg Kalles ny gård Gröntjärnhällan berg
Laukkumäki( = Lakoberg) gdr /Se Fureberghia, se Furberget berg Kapistället gd Grötmoren skogstrakt
Lindströms (herr)gård Fågelmyran myr Karl Erik gårdar Grötmormyren myr
Liss gdsn Fågelmyran sank mark Keste Lars-gården gård Grötmotjärnarna tjärnar
Lissbro gdsn Fågelmyråsen ås Kilen del av by Gubbstaden landningsplats för båtar
Lissme gdsn Fågelmyråsen ås Knutesgårdarna gårdar Gullholmen udde
Lisstronsåsen fäb. Fågelmyråsen ås Knutesvallen fäbodvall Gullsänget äng
Liten-Per gdsn Getlågan sank mark Knutgården gård Gummyråsarna höjder
Ljung gdsn »Gettetiernan» tjärn? Knutgården gård Gumsberget berg
Lugnet beb.n. Geven, St och L sjöar Knutsgården gård Gunnertjärnen tjärn
Lustigmoren o Lustigmor gdsn Glaberget berg Knösvallen fäbodar Gunnerstjärnen tjärn
Lux gdsn Glaberget berg Koj Kari-gården gård Gunnertjärnsbäcken bäck
Lång gdsn Gla-Furbergsmyran sank mark Kojvallen fäbodvall Gunnusbäcken bäck
Långmarken by Glupen sjö Västra Kullsberget fäbodar Gunnusbäcken, se Gunnertjärnsbäcken bäck
Långmora fäb. Glupen sjö Östra Kullsberget fäbodar Gunnustjärnen tjärn
Löv gdsn Glupen sjö Kvarngården gård Gunnustjärnen, se Gunnertjärnen tjärn
Magnus gdsn Glupen sjö Kämpdalsgården gård Gård Marit-holen höjd
Mases gdsn Glupen sjö Kämpgården gård Gåstjärnen tjärn
Massjöns gdsn Glupen tjärn Könbäcken by Gåstjärnmyren myr
Maskar gdsn Glupmyran sank mark Könsta by Gäddtjärnen tjärn
Masses gård *Glypeberg berg Lakoberget by Gäddtjärnen tjärn
Masso gdsn Glypen, se Glupen sjö Lakoberg gårdar Gäddtjärnflötten myr
Matila ( = Nybofjäll) by /Se *Gosjöberg gränsskillnad Lakoberget by Gäddtjärnmyren myr
Matila by /Se Granan å Lakoberg gårdar Gäddtjärnåsen höjd
Mats, Mas(s) gdsn Granan vattendrag Lakoberg gdr Gäddtjärnåsen höjd
Matspelles gdsn *Granberg berg Lappheden by Gästgivargatan väg
Matspelles gård Granbergh, se Gransjöberget berg Lappheden by Gästgivargården holmar
Matt el Mart? gdsn Granberget, se Gransjöberget berg Lappheden by Gölen, se Smedgölen utvidgning av Svartälven
Matthed gdsn Granbäcken nat.n. Lapphedgårdarna gårdar Görasmossen mosse
Mellanhed gdsn Granfallet slogm(?) Lars Lars-gården gård Göteborgsåsen ås
Mellanheden gd Gransjöberget berg Larsmorheden fäbodar Hacklastjärnen tjärn
Mellanheden bydel Gransjöberget berg Laukkumäki, se Lakoberg gdr Hacklastjärnsmossarna mossar
Millsjögården beb.n. ?Gransjöberget berg Liden gård Hakkransberget berg
Milsberget fäbodställe Gransjöberget berg Lindan gård Hakkranstjärnen tjärn
Mor gdsn Gransjöberget berg Lindangården gård Hallamsmyren myr
Moren, Morgård gd Gransjöbergshällen nat.n. Lindströms gård Hallåsfall förr röjd mark
Morn »Mon» gdsn Gransjön sjö Lindkvistgården gård Hallåsmossen mosse
Myr gdsn Gransjön sjö Lissbro gårdar Hallåsmossen åker
Myrbil gdsn Gransjön sjö Liss Lars-gården gård Hanetjärnen tjärn
Nedergården beb.n. Gransjön sjö Liss Niss» gård Hangaslamm förr tjärn, nu mosse
?Nerigården gd Gransjön sjö Liss Niss-vallen fäbodvall Haren ås
Nises gdsn Gransjön sjö Ljunggården gård Hasnubban udde
Norbergs gdsn Gransängsbäcken bäck Ljunggården ödegård Heden område
?Nord, Nol gdsn Gransängsbäcken bäck Ljung Nisse-gården gård Hed Niss-bäcken bäck
Nordbyn by Grantjärnbäcken bäck Lustig-moren gårdar Hed Niss-åsen höjd
Nordibyn del av by (St) Grantjärn(en) tjärn Lustigmoren gårdar Helvetesmoren skogsområde
Norrströmmens kvarn kvarn Grantjärnen tjärn Långgården gård Hinnersmyren myr
Nybofjäll by /Se Grantjärnen, Stora tjärn Långmarken by Hojärsmyren myr
Nybofjäll by Grantjärnen, Stora tjärn Långmarken by Holarna höjder
Nybofjäll by Grantjärnåsen ås Långmarken torp Västra Holberget berg
Nybofjäll by /Se Granån å Långmarken by Östra Holberget berg
Nybofjäll, se Nybofjällstjärnen by Granån å Långmoren fäbodar Holbergstjärn tj.
Nybofjäll by Granån å Lämmåsen gård Holmen ö
Nyåkern by Granån å Lämnäsgården gård Holmen, se Storholmen holme
Näs gdsn Granån å /Se Lämnäset gård Hopgroda Tjärnen tjärn
Näset by Granån å Lämnäsvallen f.d. fäbodvall Hoppgrodda tjärn-myran myr
Näskvarnen kvarn Granån, Lilla å Magnus gd Horsmyren myr
Oppa gd Granån, Lilla å Magnusgården gård Hultet höjd
Oppas gdsn Granån, Stora å Magnusgården gård Hummelberget berg
Oppomheden = Ovanheden by *Grimssten gränssten Malskarlgården gård Hunan, se Hunån å
Oppsa, Opsa gdsn Grimstjärnen tjärn Masesvallen numera öde fäbodvall Hunan å
Opsaheden del av by *Grinstenen gränssten Masjöns» gårdar Hunflen berg
Opsaheden del av by Gruckåtjärnen, Gruckåtjärnarna nat.n. Masjönsvallen fäbodvall Hunstjärnbäcken bäck
Ovanheden by Gruckån nat.n. Mass gård Hunstjärnen tjärn
Ovanheden by Grund-Rämen nat.n. Masses gård Hunstjärnmyren myr
Ovanheden by »Gruntiernen», se Grantjärnen tjärn Matspelles gård Hunutjärnen tjärnliknande utvidgning
Ovanheden by /Se Gruntiernen, se Grantjärnen, Stora tjärn Matspelles gård Hunåmun inlopp
Pekkafallet och Västra P-t traktnamn Gruvåsen höjd Matt Erk-gården bebodda stugor Hunån(se äv. Hunan) å
Per gdsn(!) Gräsviken vik Mattesgården gård Hålgranan bäck
Per gdsn(!) Gräsåsmyran myr Mattgårdarna gårdar Hålgranan bäck
Pillman gdsn Gröntjärnen tjärn Mattgården numera skolhus (f.d. bondgård) Hägnaberget, se Erik-Jönsberget berg
Pipar gdsn Grötmormyren myr Mattheden» gård Hälgoflyten myr
Pulki- Polki gdsn Grötmormyran myr Mellanheden gård Hällgrådan fors
Påls gdsn Grötmo(r)tjärnarna tjärnar Mellanhedgården gård Hällholmen holme
Päbil -bel gdsn Grötmortjärnarna tjärnar Mjölnargården gård Hällmyren myr
Res gdsn Grötmoråsen ås Modigvallen fäbodvall Hästberget berg
Risheden by Gubbmyran myr Morgården gård Hästberget berg
Risheden del av by /Se Gubbmyråsen ås Morgården gård Hästgolvtjärnen tjärn
Risåsen fäbod /Se Gunnerstjärnen tjärn Morvallen fäbodvall Hästskotjärnen tjärn
Roddar gdsn Gunnustjärnen tjärn Myran gård Hästskotjärnen tjärn
Roddarheden by »Gus-tierna, se Torsktjärnen tjärn Myran f.d. gård Hästskotjärnen tjärn
Roddarheden by /Se Gustierna, se Torsktjärnen tjärn Myrbelvallen fäbodvall Hävdamossen mosse
Ryp gdsn Gångflottbron bro Myrgården gård Högkölen, se Knutesflån myr
Ryttar gdsn Gåstjärnen tjärn Nergården gd Högåsen höjd
Rågsveden Saknas Gåstjärnen tjärn Nerigården gård Högände höjdsträckning
Rågsveden by Gåstjärnmyran sank mark Nises gårdar Höjden eller Ätbergshöjden höjd
Rågsveden by Gäddtjärnen tjärn Nisse Mon gård Hökan flyttblock
Rågsveden by /Se Gäddtjärnen tjärn Nolbers gård Hökan del av strand
Rågsveden by /Se Gäddtjärnen tjärn Nol Pelles-vallen fäbodvall Höstmyren myr
Röd gdsn Gäddtjärnsmyren myr Nolgården gård Igelberget berg
Röd-Knutes gd Gäddtjärnemyran myr Nolkaris gård Igelsjöbäcken bäck
Rödhällberget fäbodställe /Se Gäddtjärnåsen ås Nolpelle gård Igelsjön sjö
Saha (=Sågbyn) by /Se Gävenbäcken bäck Nolvallen fäbodvall Igelsjöskogen skogsområde
Santa gdsn Gävenmyran myr Nordbyn by Igeltjärnen tjärn
Santa o Santabacken gdsn Gökberget nat.n. Nordibyn del av by Lilla Igeltjärnen tjärn
Sars gdsn Görasmossen mosse Nordströmsgården gård Lilla Igeltjärnen tjärn
Sars, Sarsholen gdsn Göteborgsåsen berg Norskvarn, se Östra Born traktnamn Stora Igeltjärnen tjärn
Segeantgården gård Hackra(n)sberget nat.n. Nybofjäll by Stora Igeltjärnen tjärn
Sjöåsen fäb Hackra(n)stjärnen tjärn? Nybofjäll by Igeltjärnmossen mosse
Skimpbo fäb. Hageltjärnen, St och L tjärn Nybofjäll by Igeltjärnåsen höjdsträckning
Skol gdsn Hakkrastjärnen tjärn /Se Nygården gård Illbäcken bäck
Skolmästar gdsn Hanetjärnen tjärn Nyåkern by Janelam myr
Skolmästargården gd Hanetjärnen tjärn Nyåkern by Janelamm tjärn
Skålviken fäb Hanetjärnen tjärn /Se Näs Anders-gården gård Janelammossen, se Janelam Saknas
Sköld gdsn Hanun, se Hunan å Näset traktnamn Janelammsmossen mosse
?Sporr gdsn Haramoren nat.n. Näset by Jofflok(en) tjärn
Spångmyrfallet gård Haren udde Näset by Jofflokmyren myr
Spångmyrfallet gård Hed-Nissbäcken bäck Näset by Johanslogen myrslåttermark
Spårtorpet beb.n. Hed-Nissåsen ås Näsgården gård Johannes sovsten flyttblock
?Staffa gdsn. Helgoflöten sank mark Näs Nisse-gården gård Jundersholmen holme
*Stambiöre arfuet Saknas Helgoflötten sank mark Olagården gård Jälpskölen myr
*Stanbergsarvet Saknas Hesnyttebäcken nat.n. Ola-mon-folket? gd Jälpskölsåsen höjdsträckning
Stensbo f.d. kaptensboställe Hindersmossen mosse Ola Mon-gården gård Jänislampimossen, se Janelam Saknas
Stolp gdsn Holberget, Västra o. Östra berg Ola Mon-gården, se Ola-mon-folket(?) gd Järnakarltjärnbäcken Saknas
Stor gdsn Holberget, Västra berg Ola-moren, se Ola-mon-folket gd Lilla Järnakarltjärnen tjärn
Storbyn by Holberget, Östra berg Olas gård Stora Järnakarltjärnen tjärn
Storbyn by /Se Holberget, Östra och Västra berg Oppa /Uppåt/ gård Lilla Jävun sjö
Storfallet gd Holbeget, Holbergen berg Opsa gård Stora Jävun sjö
Storfält gdsn Holmen holme Opsaheden del av by Jävunbäcken bäck
Storkyan fäb Hoor Berghe, se Holberget, Östra berg Opsavallen fäbodvall Jävunmoren skogsområde
Storm gdsn Hooreberghia, se Holberget, Västra o. Östra berg Ovanheden traktnamn Kallkällbäcken bäck
Sturk gdsn Hooreberghia, se Holberget, Västra berg Ovanheden by Kallkällmossen mosse
Sturkheden by Horsmyren myr Ovanheden by Kallkällmyren myr
Ståbis -bys gdsn Horsmyran sank mark Ovanheden by Kammoråsen höjd
Svan gdsn Hultet höjd Peckafallet se Päckfallet traktnamn Kampelamm(stjärnen) tjärn
*Sveden gd? Hummarberget, se Hummelberget berg Peckfallet gård Kamphålmossen förr odling
Svens gdsn Hummelberget berg Peckfallet gård Kampikorvi myr
Sågbyn by /Se Hummelberget berg Peckfallet gdr Kapellsmoren gärden
Sågen, Sågbyn samh., by Hummelberget berg Persgårdarna gårdar Kattgölen vik
Sågtorpet, Öv o Ned beb.n. Hummelberget berg Pillmangården gård Kattrumpan ö
Sälen by Hummelberget berg Prästgården prästboställets gård Kattsjönubban udde
Sälen by Hummelberget berg Prästvallen fäbodvall Kattjärnen tjärn
Sälen by /Se Hummelberget,Hummerberget berg Påls gård Kattjärnen utdikad tjärn, nu mosse
Sälen by /Se Hummelberget, se Hummelberget berg Päckfallet traktnamn Kattjärnmossen mosse
Sälens kvarn o såg kvarn Hummelberget berg Päckfallet, se Peckafallet gdr Kavatjärn Saknas
Sör gdsn Hummelberget triangelpunkt Resgården gård Kavatjärnen tjärn
Sörombäcken by *Humelbergsröset gränsmärke Risberget fäbodar Kavatjärnsbäcken, se Kavitjärnsbäcken bäck
Sörombäcken by Hummelbergsvallen f.d. fäbod? Risforsen fäbodar Kavatjärnsmossen mosse
*Tjönsta = nuv. Könsta by by *Hummerforsarna forsar Risheden traktnamn Kavatjärnsmyran, se Kavatjärnsmossen mosse
Toras gdsn *Hummersjön sjö Risheden del av by Kavatjärnsmyren myr
Torvallen by Huna, Hunån å Risheden del av by Kavitjärnsbäcken bäck
Torvallen by /Se Hunan å Risåsen fäbodar Kettmyrbäcken bäck
Torvalls gdsn Hunan å Roddar Anders-gården gård Killingholmen holme
Trollbröllopsstugan fäb.gd Hunan å /Se Roddar-heden by Klockargatan väg
Trollbröllopsvallen fäb Hunan å /Se Roddarheden by Klockstenen flyttblock
Tronders gdsn *Hunberget berg Rosgården gård Knorringgrådan fors
Trondersholen gårdpl Hundflen berg Rossmorgården f.d. gård Knutesflån myr, (numera damm)
Tronds gdsn Hundflen berg Rotgården gård Knuthagen ängar
Tuv gdsn Hundflen berg Rypgården gård Knutsåsen höjdsträckning
Tuvheden del av by Hundflen berg /Se Ryp Ola-gården gård Knutsåsen ås
Tuvheden del av by /Se Hundflen berg Ryp Pelle-gården gård Knösarna höjd
Täpp gdsn Hundflen berg Ryttarholen gård Knösarna berg
Täppan gd Hundflen berg Råberget fäbodar Knösarna höjder
Uta gd Hundflen berg Rågsveden traktnamn Knösen berg
*Utanheden Saknas Hunnflen berg /Se Rågsveden by Kojholen höjd
Utanheden Saknas Hundflen berg Rågsveden by Kolbodriset skogsområde
Vajs gdsn Hundflen berg Rågsveden by Kolåsen höjdsträckning
Vajsgården gd Hunnflen berg Rågsveden hlp Kopinan udde
Vajsgården gd /Se Hunflen berg Rödgården gård Kopinfjorden vik
Valls-berget fäb. Hundflen bergmassiv /Se Röhällberget fäbodar Kopinfjärden, se Kopingfjorden vik
Vallsberget fäb Hundflen berg /Se Rödhällberget förr fäbodar Koppa, se Koppamossen mosse
Velam gdsn ?Hundstjärnen tjärn Sandbäckgården gård Koppamossarna myrar
Velam gårdsnamn Hunefleen, se Hundflen berg Santagården gård Koppamossen mosse
Västas gdsn Hune Fleen, se Hundflen berg Sarsgården gård Korpfjället berg
Västerbergs gdsn Hunefleenen, se Hundflen berg Sergeantgården gård Korpfjället berg
Vidbäcken beb Hune tiernen, se Hunstjärn tjärn Sjöåsen fäbodar Korptjärnbäcken bäck
Vifors gdsn Hunnefleen wetta, se Hundflen berg Skimpbo fäbodar Korptjärnen tjärn
Viforsgården beb.n. Hunnestens weta, se Hundflen vårdkase Skolmästargården gård Korromossen mosse
Vit-Knutes gd Hunnflen berg Skålviken fäbodar Korsflötten myr
Västerborn by /Se Hunnsfleen, se Hundflen berg Skålviken fäbodar Östra Kotjärnarna tjärnar
Zakris gdsn Hunstjärn tjärn Sköldgården gård Kotjärnberget berg
Åker gdsn Hunutjärnen tjärn Smedens gd Kotjärnen tjärn
?Ål gdsn Hunutjärn tjärn /Se Smedjetäppan gård Kotjärnen tjärn
Ås gdsn Hunstjärnen tjärn Sorsansbergstorpet förr torp Västra Kotjärnen tjärn
Ädel, Ädels gdsn Hunutjärnen tjärn Spångmyrfallet gård Kringlan myr
Ärtberg by Hunutjärnen tjärn Spångmyrfallet gård Kringliga myren myr
Ärtberget by Hunån å Spångmyrfall = Spångmyrfallet gård Krokigtjärnen tjärn
Ärtberg, se under Ärten by Håberg berg Spångmyrfallet gd Krokigtjärnsberget höjd
Ärtberget by /Se *Håberg berg Staffan gård Kråknäset udde
Äsp gdsn Håberget berg Stenholen gård Kråknäsholmen holme
Öling gdsn Hål-Granån bäck Stenriket fäbodställe Kullholmen holme
Ön gårdkl *Hånneberget berg Stensbo f.d. kaptensboställe Kullsarvet ställe
?Önholen gårdspl. Hällan nat.n. Stockholm förr timmerkoja Kullsberget berg
Örberget gd Hällgrådan fors Stolpgården gård Kullbergsbäcken bäck
Österborn byar /Se Hällgrådan fors Stoltgården gård Lilla Kullsberget berg
Österby gdsn Hällgrådan fors Stora Nisse-vallen fäbodvall Lilla Kullstjärnen tjärn
*Övergården gd Hällmyran sank mark Storbyn gård Stora Kullstjärnen tjärn
Övergården gd Hällstannstaden terräng Storbyn by Kusickmyren myr
  Härrgrådan fors Storfallet gård Kusicktjärnen tjärn
  Härrholmen holme Storfallet gd Kvarnbäcken bäck
  Hästberget berg Storfält gård Kvarnbäcken bäck
  Hästberget berg Storfältgården gård Kvarnbäcken bäck
  Hästberget berg Stor-kyan fäbodar Kvarndammen utvidgning av Ärtälven
  Hästgolvmyran myr Storkyan fäbodar Kvarnknölen höjd
  Hästgolvtjärnen tjärn Stor Lars-gården gård Kvarnkölen berg
  Hästkullen nat.n. Stormgården gård Kvarnmoren skogsområde
  Hävdamossen mosse Stor Nils-gården gård Kvarnmossen mosse
  Högarna höjder? Sturkgården gård Kvarnmyren myr
  Högåsen höjd Sturkheden by Kvarnstensåsen höjd
  Högände del av höjdsträckning Sunnan Sjön fäbodställe Kvarnstensåsen ås
  Högänge nat.n. Svangårdarna gårdar Kvarntjärnen tjärn
  Höjden berg Svangården gård Kvarnåsen rullstensås
  Höjden berg Svanvallen fäbodvall Kålstranden ängar
  Höknäbben terräng Sven gd Kåsmyrberget höjd
  Höksjön sjö? Svenas-folket?, se Sven gd Kåsmyren myr
  Höksjön sjö Svensgårdarna gårdar Kåsmyrtjärnen tjärn
  Igelberget berg Sågbyn traktnamn Källmyrbäcken bäck
  Igelberget berg Sågbyn by Källmyråsen ås
  Igelsjöforsen fors Sågbyn by Könbäcken bäck
  Igelsjön sjö Sågen se Sågbyn traktnamn Könholen höjd
  Igelsjön sjö Sågen eller Sågbyn by Könstaälven del av Västerdalälven
  Igelsjön sjö Sågen järnvägsstation Labbåsen höjd
  Igelsjöskogen skog Sågen samhälle Laddriken myr
  Igelsjöskogen skog Sälen by Laddriksmyren, se Laddriken myr
  Igeltjärnen, Igeltjärnarna tjärn Sälen by Laggen, Norra, se Nordsjön sjö
  Igeltjärnen, Lilla tjärn Söderombäcken, se Sörombäcken traktnamn Lakoberget berg
  Igeltjärnen, Stora tjärn Söder-om-bäcken(Se äv.Sörombäcken) by Lakodammen vik
  Illbäcken bäck Sör gård Stora Lakotjärnen tjärn
  Innerholmarna holmar Sörombäcken traktnamn Övre Lakotjärnen tjärn
  Janelsmossen mosse Sörombäcken, se Söder-om-bäcken by Lakotjärnen, Västra tjärn
  Jeven, Stora och Lilla sjöar Tjessholen gård Lakotjärnen, Västra tjärn
  Jofflokmyren myr Tobakrullen gård Lakotjärnen, Östra tjärn
  Jofflokmyran myr Toras gård Lakotjärnen, Östra tjärn
  Jundersholmen holme Torvallen by Lammansberget berg
  Juppe siön, se Djupsjön sjö Torvalls gård Lammasberg berg
  ?Jämmstibacken nat.n. Torvallsvallen fäbodvall Lammåsbäcken bäck
  Jöss-Olamyran sank mark Trondersvallen fäbodvall Lammåsmyren myr
  Kaffestenen nat.n Trondersgården gård Lars-Johans rönning förr slogmark
  Kallkällmossen mosse Tronds gd Lars-Olsas holme holme
  Kammaråsen höjd Trondsa gård Lars-Olsholmen holme
  Kampelamm tjärn Tufheden, se Tuvheden traktnamn Larsvallen åker
  Kampilamm tjärn Tuv Anna-gården gård Lassesviken vik
  Kapellsmoren gärde Tuvheden taktnamn Liden höjd
  Kavatjärnen tjärn Tuvheden del av by Liggoso myr
  Kavatjärnsbäcken bäck Tuvvallen öde fäbodvall Liggoso mosse
  Kavatjärnsmyran sank mark Täppan gård Liggoso mosse
  Kavertjärnen tjärn Täppan gd Liggosobäcken bäck
  *Kierneberg berg Täpp Erk-gården gård Liggosomossen mosse
  Killingholmen holme Uta /: Utåt / gård Liggosotjärnarna tjärnar
  Klitten, Norra bergstopp Vajsgården gård Liggosotjärnarna tjärnar
  Klitten, Norra triangelpunkt Vajsgården gd Liggosoåsarna åsar
  Klitten, Södra bergstopp Vajsgården gd Lillberget, se Vallsberget Saknas
  Klittmyran sank mark Vallsberget fäbodar Lillbäcken bäck
  Klockargatan väg Vallsberget fäbodar Lillbäcken bäck
  Klätteflötan myr Velam Erk-gården gård Lilldammen mosse
  Knorringgrådan fors Velamgården gård Lillgrådan fors
  Knösarna, Knösen höjder Velam Jans-gården Saknas Lillholen höjd
  Knösarna höjder Velam Jans-gården gård Lillholmen holme
  Knösen berg /Se Velam Johan-gården gård Lillsjön sjö
  Knösmyran sank mark Velam Lars-gården gård Lillsjön Saknas
  Knösvallen f.d. fäbod Velam Ola-gården gård Lilltjärnen tjärn
  Kolåsen höjdsträckning Vid bäcken gårdar Lilltjärnen tjärn
  Kolåsen ås Viforsnäs gård Lilltjärnen tjärn
  Kopinfjärden fjärd Vålåsen, se Lakoberg gdr Lilltjärnen tjärn
  ?Koppamosse mosse Vålåsfjället traktnamn Lilltjärnsberget berg
  Koppumossen mosse Vålåsfjället gård Lilltjärnsberget berg
  Korno förr myrslogar Vålåsfjället gård Lilltjärnsberget berg
  Korpfjället berg Vålåsfjället gd Lillvassgaln tjärn
  Korpfjället fjäll Västas gård Lisskallstenen flyttblock
  Korpfjäll berg Västas Jan-gården gård Lisstjärnen, Nedre tjärn
  *Korpssfjället berg Västas Ola-gården gård Lisstjärnen, Över, se Över-Lisstjärnen Saknas
  Korsflötten myr Västbergs gård Lisstronsmyren myr
  Kospälåkern förr åker Västbergsvallen fäbodvall Lisstronsåsen höjd
  ?Kospelåkern f.åker Västmangården gård Ljungberget berg
  Kotjärnen, Kotjärnarna, V. och Ö. tjärn Västra Born traktnamn Ljungbergsmossen mosse
  Kroktjärnen tjärn? Zakrasholen, jfr Ryttarholen Saknas Ljustjärnen tjärn
  Krokugtjärnberget berg Åsen gård Lommtjärnen tjärn
  Krokugtjärnen tjärn Åsgården gård Lomtjärnmyren myr
  Kråknäsholmen holme Ädelgården gård Lomviken, Östra o. Västra vikar
  Kusmyran sank mark Äppelbo hlp Lushavet igenvuxen tjärn
  Kvarnknölen höjd Äppelbo Östra hp Lushavet tjärnhål
  Kvarnmoren terräng Äppelbo norra bandel, se Rågsveden traktnamn Lystjärnflyten myr
  Kvarntjärnen tjärn Äppelbo södra bandel, se Öratjärn traktnamn Lållammsberget, se Lållansberget berg
  Kullberget berg Ärtberget by Lållamsbergsbäcken, se Lållansbergsbäcken bäck
  Kullberget berg Ärtberget by Lållandsberget berg
  Kullberget berg Ärtbergshöjden gård Lållansberg(et) berg
  Kullsberget, S och V och Ö berg Ömangården gård Lållansbergsbäcken bäck
  Kullstjärn sjö Ön, ö gd.? Långa Myren myr
  Kullstjärnen, Kullstjärnarna , St och L tjärn Ön gd, ö.? Långa åkern förr åker
  Kulzbergh, se Kullsberget berg Öna gård Långa Åsen höjd
  Kusicktjärnen tjärn Öratjärn traktnamn Långbrobäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Örberget gård Långmarkgölen lugnvatten
  Kvarnmoren terräng Örberget gård Långmarkmyren myr
  Kvarntjärn tjärn Örberget förr torp Långmossen, se Långsmalmossen mosse
  Kvarntjärnen tjärn Örnholen del av by Långmossåsbäcken bäck
  Kåsmyrtjärnen tjärn Ösjansgården gård Långmossåsen höjdsträckning
  Källbrobacken nat.n. Österby gård Långnäset näs
  Källbron nat.n. Österby gård Långsmala Mossen myr
  Källmyrbäcken bäck Österbyvallen fäbodställe Långsmalmossen mosse
  Källmyråsen berg Östra Born traktnamn Långtjärnen tjärn
  *Källtjärnen tjärn   Långudden udde
  Könbäcken bäck   Långudden udde
  Könheden hed   Långuddtjärnen tjärn
  Könholen höjd   Långuddviken vik
  Könstaälven del av Västerdalälven /Se   Långåsen ås
  Labbåsen ås   Långåsen, se Långa Åsen Saknas
  Labbåsen ås   Långåsen ås
  Labbåstjärnarna tjärnar   Långängberget berg
  Laddrikmyren myr   Långängen sankmark
  Laggen, Norra sjö   Lämåsbäcken bäck
  *Laggsundsröset gränsmärke   Lämmåsen höjd
  Lakoberget berg   Lämmåsen ås
  Lakotjärnen, Lilla Lakotjärnen tjärn   Lämmåsnubban del av Lämmåsen
  Lakotjärnen tjärn /Se   Länsmansmyran myr
  Lakotjärnen, Västra tjärn   Länsmansmyran mosse
  Lakotjärnen, Östra tjärn   Lökasbäcken bäck
  Lakotjärnen, Västra o. Östra tjärnar   Lövberget berg
  Lammansberg berg   Stora lövbergsmyren myr
  Lappbron bro?   Magnus Karls kvarn förr kvarn
  Lars-Ersmoren nat.n.   Malungsglatjärnen tjärn
  Larsmorheden hed   Malungsgranan å
  Lassesviken vik   Malungskarlåsen höjd
  Laxbäcken nat.n.   Manen, se Manåkern åker
  Laxsjöarna tjärnar   Manåkern eller Manen åker
  Laxtjärn tjärn   Mattmyran myr
  Laxtjärnen tjärn   Mattmyråsen ås
  Lele siön, se Lillsjön sjö   Mattåsmyren myr
  Lermyran myr   Mattåsmyren myr
  Liggoso mosse   Medskogsmyren myr
  Ligosuo, Ligoso mosse   Medskogstjärnarna tjärnar
  Liggoso mosse /Se   Mellansjöbäcken sund
  Lillberget berg   Mellansjömossen mosse
  Lillbäcken bäck   Mellansjönäset näset
  Lillbäcken bäck   Mellansjönäset näs
  Lilldammen mosse   Mellansjöudden udde
  Lillholmen holme   Mellansjöviken vik
  Lillsjön Saknas   Mellanvakern sjö
  Lillsjön sjö   Mellanvakern sjö
  Lillsjön sjö   Mellanåkern åkrar
  Lillsjön, Liss-sjön sjö   Mellanåsen ås
  Lillsjön del av Busjön   Midsommarsmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Milsjön sjö
  Lilltjärnen tjärn   Milsjön sjö
  Lilltjärnsberget berg   Missmyren myr
  Lindtjärnsflötten sank mark   Morfars holme holme
  Lislam äga   Mormorsberget berg
  Liss-Agertjärnen tjärn   Mosbäcken bäck
  Lissberget berg   Mosbäcken bäck
  Liss-Digermyran sank mark   Mosholmarna småholmar
  Liss-Granan å   Lilla Mosholmen en av Mosholmarna
  Liss-Grantjärnen tjärn   Mossbäcken bäck
  Liss-Gäven tjärn   Mossbäcken, se Mosbäcken bäck
  Lissholen höjd?   Moxhällen stenhäll
  Lisskallstenen sten   Moxkölen myr
  Lisstjärnen, Lisstjärnarna, Öv. o Ned. tjärn   Moxkölsberget höjd
  Lisstjärnen, Nedre tjärn   Moxkölsåsen höjd
  Lisstjärnen, Övre tjärn   Murmästarudden udde
  Lisstronsmyran sank mark   Murmästarudden udde
  Lohenlahenmäki backe /Se   Murmästarudden udde
  Lolansberget, se Lållamsberget berg   Myrbärsmyren myr
  Lollansberget berg   Myr-Petters damm damm
  Lomtjärn Saknas   Myssukällan bäck och myr
  *Lombtjärnen tjärn   Myssustenen flyttblock
  Lomtjärnen tjärn   Mörka dalen dalgång
  Lomtjärnen tjärn   Mörkadalsbäcken bäck
  Lustigmoren nat.n.   Mörstackåsen höjd
  Lyskölen sank mark   Mörttjärnbäcken bäck
  Lystjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Lystjärnen tjärn   Navarkölen myr
  Lystjärnen tjärn /Se   Nisesgatan väg
  Lållamsberget berg   Nisesmyran mosse
  Lållammsberget berg   Nisse-Mon-odlingen nyodling
  Lållammsbergsbäcken bäck   Nordbergs botten kolbotten med koja
  Långholmen holme   Nordre ådran gren av Västerdalälven
  Långmarken nat.n.   Nordsjön sjö
  Långmorberget berg   Noret avlopp
  Långmyran, Väster sank mark   Norkvarnen kvarn
  Långmyran, Väster sank mark   Norsmyren ställe där Bysjöns avlopp börjar
  Långmyran, Öster sank mark   Notholmen holme
  Långmyran, Öster sank mark   Notjärnen tjärn
  Långnäset näs   Nottjärnen Saknas
  Långnäset näs   Notjärnåsen höjd
  Långstenen sten?   Notviken vik
  Långtjärnen tjärn   Nya Vägen väg
  Långtjärnen tjärn   Nybofjällsbäcken bäck
  Lämmåsen ås   Nybofjällstjärnen tjärn
  Lämåsen ås   Nybofjällstjärnen tjärn
  Lämåsudden udde   Näckbladtjärnen tjärn
  Lännviken nat.n.   Näverberget höjd
  Lönnhöjden o. Lilla Lönnhöjden Saknas   Näverborgsbäcken bäck
  Lövberget berg   Näverbergsmyren myr
  Lövålbäcken bäck   Näverbergstjärnen tjärn
  Magnusmyran sank mark   Nötberget höjd
  Matsäcksberget berg?   Odlingsvägen skogsväg
  Mattlankale äga /Se   Opsabäcken nyodling
  *Medskogsröset gränsmärke   Opsabäcken bäck
  Mellanvakern sjö   Orrmossen mosse
  Mellansjömossen sank mark   Ottertjärnen, se Uttertjärnen Saknas
  Mellansjöviken vik   Ottertjärnen, se Uttertjärnen tjärn
  Mellanvakern sjö   Oxagen age
  Mellanåsen ås   Oxtjärnen tjärn
  Midskogsmyran sank mark   Paradiset åker
  Midskogstjärnen tjärn   Pillismossen, V:a o. Ö:a, se Pillismossarna mossar
  Midskogstjärnen tjärn   Pillismossarna mossar
  Millasiön, se Milsjön sjö   Pockahålet del av Ärtälven
  Millasiön, se Milsjön sjö   Porstjärnen tjärn
  Millasiön, se Milsjön sjö   Porstjärnmyren del av Listronsmyren
  *Millasiötorp torp   Präståkern område av åker och vall
  *Millasiöö Torp torp   Prästälven del av Västerdalälven
  Millborsberget berg?   Putten tjärn
  Millsjöberget berg?   Päckfalludden udde
  Millsjöheden nat.n.   Ragnars odling förr åker
  Milsjön sjö   Ragnilholarna höjder
  Milsjön Saknas   Rankabacken fors
  Milsjön sjö   Rantbäcken bäck
  Milsjön sjö   Rikan myr
  Milsjön sjö   Rintonaberget berg
  Milsjön sjö   Rintonaberg berg
  Millsjön sjö   Risbackarna sträcka av byväg
  Milsjön, se Millasiöö Torp sjö   Risberget berg
  Milsjön, se Millasiötorp sjö   Risbergsmyren myr
  *Milskogsröset gränsmärke   Risbergsmyren upp-å berget myr
  Missmyran terräng   Risforsen fors
  Moren naturnamn   Rismyran mosse
  Morforsen fors   Risåsberget berg
  Mossbäcken bäck   Risåsbromyren myr
  Mottetiernen, se Mörttjärn tjärn   Risåsen berg
  ?Moxkölen myr   Risåstjärnarna tjärnar
  ?Moxkölen myr   Roddarbäcken bäck
  Moxkölen myr   Roddaredan ede
  Moxkölen myr   Roenso mosse
  Murmästarudden udde   Rojonsuo, se Roonso Saknas
  Myssmyren myr?   Ronso, se Roenso myr
  *Möckelflötan myr   Roonso myr
  *Möckelleflötta myr   Västra Roskåsen berg
  Mörttjärn tjärn   Östra Roskåsen berg
  Mörttjärn tjärn   Roskåsmyren myr
  Mörttjärn tjärn   Rossmoren äng
  Mörttjärnbäcken bäck   Rotviken vik
  Mörttjärnen tjärn   Rotviken vik
  Mörttjärnen tjärn   Råberget berg
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Råbergsstaden vik
  Möttetiernen, se Mörttjärn tjärn   Råbergsviken vik
  Navarkölen myr   Råforsen fors
  Navarkölen myr /Se   Rågsälven del av Västerdalälven
  *Navarkölsröset gränsmärke   Råmossen mosse
  Nederholmen holme   Råvikudden udde
  Neder-holmen holme   Räviåsarna bergsparti
  Noltjärnen tjärn   Rävmyrbäcken bäck
  Noltjärnen tjärn   Rävmyren myr
  Noltjärnmyran myr   Rödhällberget berg
  Nolänget ängsmark   Röjningarna myr
  *Noreberget berg   Rökölen myr
  Noret vattendrag   Römyran mosse
  Norsoset plats /Se   Rörmyren myr
  Noret vattendrag   Römyråsen ås
  Noret å   Sakomossarna mossar
  Norströmmen, Noret naturnamn   Sakomosarna mossar
  Nottjärnen tjärn   Sakomossen myr
  (*)Nybofjället berg   Sakomossen mosse
  *Nybofjället berg   Sakomossen V:a o. Ö:a, se Sakomossarna mossar
  Nybofjällsröset gränsmärke   Sandskålviken vik av Busjön
  Nybofjällstjärnen tjärn   Sandviken vik
  Nybofjällstjärnen tjärn   Sandviken vik
  Nybofjällstjärnen tjärn   Sarsholen Höjd mellan älv och landsväg
  Nybofjällstjärnen tjärn   Saukkomossen, se Sakomossen Saknas
  Nytiern, se Nybofjälltjärnen tjärn   Selsåsen höjd vid myr
  Nävermormyran myr   Sesåsen höjd mellan byar
  Nötberget berg   Sextallholmen holme
  Nötberget berg   Sextallholmen holme
  *Ognan å   Sibergstjärnen tjärn
  Ojersmyran sank mark   Sickasrönningen förr röjd mark
  Olentaraåkern förr åker   Sigmyren myr
  Oleantaraåkern f. åker   Sikdammen damm
  Opsabäcken bäck   Sikdammsmossen mosse
  Ovismaåkern förr åker   Sikängen mosse
  Ovismaåkern f. åker   Sinushålen myrar
  Oxtjärnen tjärn   Sinumyren myr
  Oxtjärnen tjärn   Sjuggeråsen höjdsträckning
  Oxtjärnen, Lilla tjärn   Sjuggeråsmyren myr
  *Packatickatjärnen tjärn   Sjurbergsmyren, se Furbergsmyren, Nordre Saknas
  *Pakkatikkatjärn tjärn   Sjurbergsmyren, se Furbergsmyren, Sundre Saknas
  Pakkatikkatjärnen tjärn   Sjöarna sjöar
  *Peckaticka nat.n.   Sjögrundet del av Busjön
  Pjukstenen nat.n.   Sjömyren myr
  Porstjärn tjärn   Sjömyren myr
  Porstjärnen tjärn   Sjöåsen höjdsträckning
  Porstjärnen tjärn   Sjöåsmyren myr
  Porstjärnmyran sank mark   Skalbäcken bäck
  Prästhagen åkermark   Skalet berg
  Prästälven del av Västerdalälven /Se   Skalmyren myr
  Putten tjärn   Skerholen höjd
  *Qvin sjö   Skeppviken vik av Lillsjön
  Ralaröjda förr åker   Skeppsviksmyren myr
  Ralaröjda f. åker   Skeppvikstjärnen tjärn
  Rantbäcken bäck   Skettgranstenen flyttblock i älv
  Riken, Rikmyren myr   Skilbäcken bäck
  Rintonaberget berg   Nordre Skilflyten myr
  Risberget berg   Söndre Skilflyten myr
  *Risberg berg   Skilorna slåttermarker
  Risberget berg   Skomakarberget berg
  Risberget berg   Skomakarberget berg
  Risberget berg   Skomakarhällan berg
  Risberget berg   Skommarheden hed
  Risberget berg   Skottarmyren myr
  Risbergsmyran sank mark   Skraffhallbäcken bäck
  *Risbergstall gränsmärke   Skräddarmossen mosse
  Risforsen fors   Skvalumyren myr
  Risforsen fors   Nordre Skålltjärnen tjärn
  Risforsen fors   Söndre Skålltjärnen tjärn
  Rismyran myr   Stora Skålviken vik av Busjön
  Risåsen, N o S berg   Skålviksmyren myr
  Risåstjärnen, Risåstjärnarna tjärnar   Skälberget berg
  Ronso (Roenso) tjärn   Skälbergsmyren myr
  Ronso myr   Skälsmyren myr
  Roskåsen berg   Skälsåsen höjd
  Roskåsen, V och Ö ås   Skäret höjder
  Roskåsen, Västra ås   Skärnäsviken vik av Busjön
  Roskåsen, Östra ås   Skärtjärnbäcken bäck
  Roskåsmyran sank mark   Skärtjärnen tjärn
  Ryskåssen, se Röskåsen berg   Skärtjärnen tjärn
  Råberget berg   Skäråsen höjd
  Råberget berg   Sköla bergsstup
  Råforsen fors   Sköldhagen uppodlad myr
  Råforsen fors   Slagforsen fors
  Råforsen fors   Slipstensmyren myr
  »Råforsröset gränsmärke   Slogarna myrar
  Rågsälven del av Västerdalälven /Se   Smedflotten mosse
  Råholen terräng   Smedflötten, se: Smedsflotten mosse
  Råholmen holme   Smedgölen utvidgning av Svartälven
  Råtjärnen tjärn   Snötjärnen tjärn
  Römyran sank mark   Snötjärnen tjärn
  Römyråsen ås   Sorsansberget berg
  Röskåsen berg   Sorsansberg berg
  Rösmora nat.n.   Sorsansberg berg
  Rötmorrönningen nat.n.   Spjutbäcken bäck
  *Rötteberg berg   Spokobäcken bäck
  Sakomossen mosse   Spångmyren myr
  Sandskålviken vik   Spångtjärnbäcken bäck
  Sandtjärn tjärn   Spångtjärnen tjärn
  Sandviken vik   Stackarstjärn Saknas
  Sandåsarna åsar   Stackarstjärnen tjärn
  *Sandåsen ås   Staffanstjärnen tjärn
  Sandåsen ås   Staffastjärnen, se Stackarstjärnen tjärn
  Sandåsen ås   Stavustenen flyttblock
  *Sandåssen ås   Stavustenstensmyren myr
  Saukkomossen mosse   Stenbäcken bäck
  Schaltebergh, se Skalet berg   Stenbäcken bäck
  Sebbe tiern-, se Sibergs tjärnen tjärn   Stenbäcken bäck
  Sesåsen ås   Stenmyren myr
  Sextallholmen holme   Stenmyren myr
  Sigergsmyran sank mark   Stenskålviken vik av Busjön
  Sibergsmyran sank mark   Stentjärnbäcken bäck
  Sibergstjärn, se Sibergstjärn tjärn   Stentjärnen tjärn
  ?Sibergstjärnen tjärn   Stockholmen holme
  Sibergstjärnen tjärn   Stora Gatan del av landsväg
  Sibergstjärn tjärn   Stora Mosholmen en av Mosholmarna
  Sibergstjärnen tjärn   Stora myren myr
  Sjuggeråsen ås   Stora myren myr
  Sjömyren myr   Stora Stenen flyttblock
  Sjömyran sank mark   Stora Östvik, se Rotviken vik i Västvakern
  *Skalbergs skog skog   Storbäcken bäck
  Skalet berg   Storfallsmossen mosse
  Skalet berg   Storfältholmen holme
  *Skallberget berg   Storfältholmen holme
  Skallebergh, se Skalet berg   Storholen höjd
  Skardet, Skalet berg   Storholmen holme
  Skeppviken vik   Storkyan plats vid väg
  Skeppviksmyran sank mark   Stor-moren odling
  Skeppvikstjärnen tjärn   Stormossen mosse
  Skenäset näs   Stomossen mosse
  Skettgranholen höjd   Stormyren myr
  Skiddammbäcken nat.n.   Stortjärnen tjärn
  Skidammvallen nat.n   Storvassgaln sjö
  Skiersiön, se Skärsjön sjö   Storåkern gärden
  *Skilberghz skogher skog   Storåkern förr åker
  Skilflöten nat.n.   Storänget ängsmark
  Skommar(bergs)hällan nat.n.   Stranden landparti
  Skräddarmossen mosse   Stubbäcken bäck
  *Skursjön sjö   Stubbmyren myr
  Skvalumyren myr   Sturkhålet f.d. slåttermark
  Skvalumyran sank mark   Stängselåsen förr slogmark
  Skålltjärnen, Norra tjärn   Stäränget ängsmark
  Skålltjärnen, Södra tjärn   Sultentjärnen tjärn
  Skåltjärnen, N och S tjärn   Sultentjärn, se Svultentjärn ? tjärn
  Skålviken vik   Sundet sund
  Skålviksmyran sank mark   Svanflån utvidgning i Yngtjärn
  *Skåremotjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
  *Skåremo terräng?   Svartbäcken bäck
  *Skårmo reberg berg   Svartbäcksfallet förr röjd mark
  Skälberget (Skölberget) berg   Svarthålet vik
  Skälberget berg   Svartmormossen myr
  Skälbergsmyran sank mark   Svarttjärnbäcken bäck
  Skälbergstångarna del av Skälberget   Svarttjärnen tjärn
  Skälsmyren myr   Svarttjärnen tjärn
  Skälsmyran terräng   Svarttjärnen tjärn
  Skälsåsen höjd   Svarttjärnen, Lilla tjärn
  Skärberget berg   Svarttjärnen, Stora tjärn
  Skärfjäll nat.n.   Svarttjärnsanden strand
  Skärsjön sjö?   Svarttjärnsanden vik
  Skärsjön sjö   Svarttjärnssandet vik
  Skärtjärnen tjärn   Svarttjärnssandet strandparti
  Skärtjärnen tjärn   Svartåsen höjd
  Skärtjärnsgruvan gruva   Svartåsen höjd
  Skärtjärnsgruvan gruva   Svartälven å
  Skäråsen ås   Svartälven älv
  Skäråsen ås   Svuttentjärn tjärn
  Slihällan nat.n.   Sågagen lugnvatten
  Slihällmyran myr   Sågagen lugnvatten
  Slipstensmyren myr   Sågmossen mosse
  Slipstensmyran sank mark   Sågtjärnen tjärn
  Smednäset terräng   Såjjånso mosse
  *Snöflottberget gränsskillnad   Såjjånso mosse
  *Snöklack gränsskillnad   Säl-åkern odlad mark
  Snötjärnen tjärn   Sätermyren myr
  Snötjärnen tjärn   Söndre ådran gren av Västerdalälven
  Soiensuo, se Såjjonso mosse   Tallåsen berg
  Sojenso myr   Ticknäset näs
  Sojonså myr /Se   Lilla Ticknäset näs i Busjön
  Sopinggropen nat.n.   Stora Ticknäset näs i Busjön
  Sorsamäki berg   Ticknäsmyren myr
  Sorsansberg, se även Sorsamäki berg   Ticknäsviken, Lilla vik av Busjön
  Sorsansberget berg   Ticknäsviken, Stora vik av Busjön
  Sorsansberget berg   Tipparna smååsar
  Sorsansberget berg   Tjockeråshällan punkt på Gransjöberget
  Sorsanberget berg /Se   Tjärnbäcken, Lilla bäck
  *Spjutsjöröset gränsmärke   Tjärnen på skogen tjärn
  Spångmyran myr   Tjärnmyren myr
  Spångtjärn tjärn   Tokbäcken bäck
  Spångtjärnbäcken bäck   Tokbäckheden hed
  Spångtjärnen tjärn   Toktjärnen tjärn
  Spångtjärnen tjärn   Toktjärnen tjärn
  Spångtjärn tjärn   Toktjärnmyren myr
  Spångtjärnen tjärn   Toppen och Klöven höjdsträckning
  *Spångtjärnewetten gränsmärke   Toppmyrarna myrar
  Staffastjärnen tjärn   Toppmyrbäcken bäck
  Staffastjärnen tjärn   Torpet gärden
  Starränget nat.n.   Törrhaknäset udde
  Stenhöjden nat.n.   Torrtjärnen tjärn
  Stenskålviken vik   Torrtjärnmyren myr
  Stentjärnen tjärn   Torrtjärnåsen höjd
  Stentjärnen tjärn   Torsktjärnen tjärn
  Stigen = Äppelbostigen skogsås   Torsnäset näs
  Stigen, Äppelbostigen skogsås   Torsnäset näs
  Stockholm terräng   Torvallsmyren myr
  Stockholmen holme   Tranuflyten myr
  Stor-Agertjärnen tjärn   Tretjärnen tjärn
  Storbäcken bäck   Tretjärnsmossen myr
  Storbäcken bäck   Tretjärnsmossen mosse
  Stor-Digermyran sank mark   Trinda hällan berghäll
  Storfältholmen holme   Trollkäringberget höjder
  Stor-Grantjärnen tjärn   Trollkäringbäcken bäck
  Storgrådan fors   Trollkäringtjärnen tjärn
  Storgrådan fors   Trollkäringtjärnen tjärn
  Storgrådan, Lissgrådan fors   Trondersholen höjd
  Stor-Gäven sjö   Tronsesagen lugnvatten
  Storholen höjd   Tronsessmossen mosse
  Storholen höjd?   Tronsesåsen ås
  Storholmen holme   Tronsflötten mosse
  Stormossen mosse   Tupptjärnen tjärn
  Stormossen sank mark   Tuvhagen odlad jord
  Stormyren myr   Tvålaänget äng
  Stormyran sank mark   Tvärmyren myr
  Stormyran sank mark   Täppan åker
  Storsjön nat.n.   Täppan åker
  Storänget ängsmark   Uttertjärnen tjärn
  Storänget ängsmark   Uttertjärnen tjärn
  Storänget ängsmark   Uttertjärnsbäcken bäck
  Storänget(s näs) ängsmark   Uvberget berg
  Storön ö   Vajsmossen mosse
  Storön ö   Vajsrönningen terräng
  Stubbmyran sank mark   Vakern, M, se Mellanvakern o. Lillsjön Saknas
  Stubbäcken bäck   Västra Vakern sjö
  Sturkheden terräng?   Vakernäset näs
  Stämbäcken bäck   Vakernäset, se Mellansjönäset näs
  Stängslen terräng   Vakeråsen höjd
  *Suarteberg berg   Vakeråsen ås
  *Suartteberg berg   Vakerälven å
  Sultentjärnen tjärn   Vakerälven bäck
  Sultentjärnen tjärn   Valborgmässholen höjd
  Sundet sund   Vallsberget bergsområde
  Sundet sund   Vallsberget berg
  *Sundtiernan» tjärn?   Vallsbäcken bäck
  Svarta hålet sank mark   Vallsbäcken bäck
  Svartmormossen myr   Vallsbäckmyren myr
  Svartmormossen sank mark   Vallstjärnarna tjärnar
  Svarttjärnberget berg?   Nordre Vallstjärnen tjärn
  Svarttjärn tjärn   Söndre Vallstjärnen tjärn
  *Svarttjärnen(?) sjö   Varghällan punkt på Gransjöberget
  ?Svarttjärn tjärn   Varglomyren myr
  Svarttjärn tjärn   Vargmossen mosse
  Svarttjärnen, Svarttjärnarna tjärn   Vassgalsmyren myrodling
  Svarttjärnen tjärn   Vedlidret eda
  Svarttjärnen, Lilla tjärn   Velam Jans-täppan område
  Svarttjärnen tjärn   Vemheden hed
  Svarttjärnen tjärn   Vemmen trakt
  Svarttjärnssanden strandområde   Vemmyren myr
  Svartån å   Vessnickbäcken bäck
  Svartåhn, se Svartälven älv   Vessnickmossen mosse
  Svartälven älv   Vessnickmossen mosse
  Svartälvern å   Vessnickåsen ås
  Svartälven älv   Vessnittbäcken, se Vessnick-och Vesstickbäcken bäck
  Svartälven älv   Vesnittmosssen, se Vessnick-och Vesstickmossen mosse
  Svartälven å   Vesstickbäcken bäck
  Svartälven å   Vesstickmossen mosse
  *Svegde häll gränsskillnad   Vesstickåsen, se Vessnickåsen ås
  *Svärberget berg   Vidflyten myr
  Sysiön, se Busjön sjö   Vidmyrberget höjd
  Sågmossen mosse   Lilla Vålåsbäcken bäck
  Sågtjärnen tjärn   Stora Vålåsbäcken bäck
  Såjjånso mosse   *Vålåsen ås
  Säckboddammen nat.n.   Vålåsfjället berg
  Sädens såg såg   Vålåsfjället berg
  Sälens flottbro bro?   Vålåsmossarna myrar
  Sälviken nat.n.   Vålåsmossen mosse
  Sätermyran sank mark   Vålåstjärnen tjärn
  Tallåsen berg   Vålåstjärnen tjärn
  Ticknäset, St o L näs   Vålåstjärn Saknas
  Ticknäset, Lilla näs   Vällberget berg
  Ticknäset, Stora näs   Vällbergsmyren myr
  Ticknäsviken vik   Väskåstjärnen tjärn
  Tipparna mosse   Västanflyten myr
  *Tjockgöranshällen berg   Västanänget ängsmark
  Tjärnen i kronrået tjärn   Västerdalälven, se Älven Saknas
  Tjärnen på skogen tjärn   Västergårdsberget berg
  Tokbäcken bäck   Västgårdstjärn tjärn
  Tokbäcksheden hed   Västergårdstjärnen tjärn
  Toktjärnen tjärn   Väster Långmyran, se Västermyran mosse
  Toktjärnen tjärn   Västermyran mosse
  Toppmyrbäcken bäck   Väster Vakern, se Västvakern sjö
  Toppmyrbäcken bäck   Väst i Viken vik
  Toppmyrbäcken bäck   Västra Gräsviken vik
  Torrtjärnen tjärn   Västra Lomviken del av Lomvikarna
  Torrtjärnsmyren myr   Västra tegarna förr åkrar
  Torrtjärnmyran myr   Västvakern sjö
  Torrtjärnåsen höjd   Yngtjärnen, Stora tjärn
  Torsktjärn tjärn   Yngtjärnsberget berg
  Torsktjärnen tjärn   Yngtjärnsälven vattendrag
  Torsktjärnen tjärn   Yngtjärnsälven älv
  Torsnäset näs   Ålmyren myr
  Torsnäset näs   Älgs Niss-myren myr
  Torsnäsviken vik   Älven Saknas
  *Torsåssan ås   Älven Saknas
  Torvallsmyran sank mark   Älven Saknas
  Tosktjärnen tjärn   Älvgrenen plats
  Tranuflyten myr   Ärtberget berg
  Tranuflöten sank mark   Ärtbergshöjden höjd
  Tranuflötten sank mark   Ärten, se Svartälven sjö
  Tretjärnmossen mosse   Ärten sjö
  Tretjärnsmossen mosse   Ärten sjö
  Trollkäringstjärnen tjärn   Ärtrismyran mosse
  Trollstenen sten   Ärtrismyrtjärnen tjärn
  Tronsrönningsbäcken bäck   Ärtån, se Ärtälven älv
  Tvibuholarna terräng   Ärtälven avlopp för sjö
  Tyngsjövägen väg?   Ärtälven älv
  Uttertjärnen tjärn   Äsprådet skogsområde
  Wackersiöarana, se Vakern, V:a, M o. Ö:a sjöar   Ögontjärnberget berg
  Wackerssiöanna, se Vakern, V:a, M o. Ö:a sjöar   Ögontjärnbäcken bäck
  Vajsmossen mosse   Lilla Ögontjärnen tjärn
  Vakern, Västra, Mellersta o. Östra sjöar   Stora Ögontjärnen tjärn
  Vakern, Västra, Mellersta o. Östra sjöar   Öjarna fordom brukade strandängar och holmar
  Vakern, Västra sjö   Öjsforsen fors
  Vakern, Västra sjö   Öjsmyrbrösen myrar
  Vakern, Väster sjö   Ölingroten myr
  Vakernäset näs   Ölingroten mosse
  Vakersjöarna, se Vakersjöarna sjöar   Örlingtjärnen tjärn
  Vakerån å   Ömtelam tjärn
  Vakerälven älv   Ömtelamm tjärn
  Vallsberget berg   Ön ö
  Vallsberget berg   Ön holme
  Vallsberget höjd   Öntelamm, se Ömtelamm tjärn
  Vallsberget berg   Öradtjärnen tjärn
  Vallsberget, Norra och Södra berg   Öradtjärnen tjärn
  Vallsbäcken bäck   Lilla Öradtjärnen tjärn
  Vallsbäcken bäck   Öradtjärnmyren myr
  Vallsbäcken bäck   Öratjärn igenvuxen tjärn
  Vallsbäcksmyran sank mark   Örartjärnberget berg
  Vallsmyran myr   Örbergskroken kurva
  Vallstjärnen, Nodre o. Söndre tj:r   Örbäcksrös gammalt vinkelrå
  *valsbergsröset gränsmärke   Örkjorna småmyrar
  Varglomyren myr   Ösjansmyren myr
  Varglomyran sank mark   Öster Långmyran, se Östermyran mosse
  Vargmossen sank mark   Östermyran mosse
  Vaskunsuo ?mosse   Östra Gräsviken vik
  Waslebergh, se Vallsberget berg   Östra Lomviken del av Lomvikarna
  Waslebergh, se Vallsberget berg   Över Lisstjärnen tjärn
  Wasleberg, Lele, se Vallsberget berg    
  Vasseln myr    
  Vasseln slogar /Se    
  Vassgalen, Stora sjö    
  Vassgalen sjö    
  Vassgaln, Stora sjö    
  Vassgaln, Stora sjö    
  Vassgaln, Lilla o. Stora sjöar    
  Vassgaln, Stora o. Lilla sjöar    
  Vassgaln, Stora o. Lilla sjöar    
  Vasssgalen, L. o. St. sjöar    
  Vassgaln, Stora sjö /Se    
  Vassgaln, Stora sjö /Se    
  Vassgaln, Stora sjö    
  Vassgaln sjö /Se    
  Vassgaln St. o. L. sjöar /Se    
  Vassgalsforsen fors    
  Wax-gallen, se Vassgaln, Stora o. Lilla sjö    
  Wax galle siön, se Vassgaln, Stora o. Lilla sjö    
  Vassgalsmyran myr    
  Vemheden hed    
  Vemmyran sank mark    
  Vesi-niittu = Vessnittmossen mosse /Se    
  Vesnittbäcken bäck    
  Vesnittbäcken bäck    
  Vesnittmossen mosse    
  Vidbäcken bäck    
  Viflottmyren myr    
  Viforsnäset nat.n.    
  Wykegåln, se Vassgaln, Lilla o. Stora sjöar    
  Vålsjön sjö    
  Vålsjön, Västra d:o sjö    
  Vålåsen ås    
  Vålåsen ås    
  Vålåsfjället berg    
  Vålåsfjället berg    
  Vålåsfjället berg /Se    
  Vålåsmossen mosse    
  Vålåmossarna mossar    
  Vålåsmossarna mossar    
  Vålåstjärnen tjärn    
  Vålåstjärnen tjärn    
  Värmlandsvägen väg?    
  Västanänget ängsmark    
  Västanängsflötten sank mark    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västergårdsberget berg    
  Västergårdstjärnen tjärn    
  *Västertjärnen tjärn    
  Västertjärnen tjärn    
  Västgårdstjärnen tjärn    
  Väst i viken vik    
  Yngsjöälven nat.n.    
  *Yngtjärn tjärn    
  Yngtjärnen,Yngtjärnarna tjärn    
  Yngtjärnen, Stora tjärn    
  Ytterholmarna holmar    
  Åktjärn, se Acktjärn tjärn    
  Åsen, Långa ås    
  *Åvradssten, se Överås sten gränsskillnad    
  ?Åvåen nat.n.    
  Äggtjärn tjärn    
  Äggtjärnen tjärn    
  Älvgrenen älvmäte /Se    
  Äppelbo-Glatjärnen tjärn    
  Äppelbostigen skogsås    
  Äppelbovägen väg    
  Ärtberget berg    
  Ärtberget berg    
  Ärtberget berg    
  Ärtdammen damm?    
  Ärten! sjö    
  Ärten sjö    
  Ärten sjö    
  Ärten sjö    
  Ärten sjö /Se    
  Ärten sjö /Se    
  Ärtån å    
  Ärtån å /Se    
  Ärtälven å    
  Ärtälven å    
  *Ögesiöian sjö?    
  Saknas Saknas    
  *Ögnetierna tjärn    
  Ögontjärn tjärn    
  Ögontjärnberget berg    
  *Ögrehäll Saknas    
  Ögrehäll gränsm.    
  Öjarna strandängar o. holmar    
  Öjarna strandängar    
  Öjforsen fors    
  Öjsforsen fors    
  Öjsforsen fors    
  Ölingroten mosse    
  Ömtelamm tjärn    
  Ömtelamm (Önptilamm) tjärn    
  Ömtelamm tjärn    
  Ön ö    
  Öntelamm, se Ömtelamm tjärn    
  Öradtjärn tjärn    
  Öradtjärnen tjärn    
  Öradtjärnberget berg    
  Öradtjärnberget berg    
  Örarbäckheden nat.n.    
  Öratjärn Saknas    
  Öratjärn tjärn    
  Örngrådan fors    
  *Örberget berg    
  Öretiern, se Öratjärn tjärn    
  *Öretierneberget berg    
  Öster Holberget berg    
  *Överåssten gränsskillnad    
  Östvik, Stora vik    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.