ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borlänge stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Borlänge stad Brätthäll berg Borlänge köping  
Borlänge stad Bullerforsen fors Borlänge stad  
Borlänge by (o. köping) Bullerforsen fors /Se    
Borlänge by Bysjön sjö    
Borlänge stad Bysjön sjö    
Borlänge Saknas Bysjön sjö    
Borlänge stad Bysjön sjö    
Borlänge Saknas Bysjön sjö    
Borlänge by (o. köping) Båtstadsjön tjärn    
Borlänge by (o. köping) Båtstadsjön sjö    
Borlänge stad Dalälven älv    
Borlänge stad Domnarvsforsen fors    
Borlänge stad Domnarvsforsen fors /Se    
Borlänge stad Domnarvsforsen fors /Se    
Borlänge del av stad Domnarvsforsen fors    
Borlänge del av stad Drottning Margaretas kulle kulle    
Borlänge stad Forsa klack höjd    
Borlänge stad Forsa klack höjd    
Borlänge stad Forshuvud fors    
Borlänge stad Forshuvud fors    
Borlänge kpg Forshuvud del av Dalälven    
Borlänge stad Forshuvud del av Dalälven    
Borlänge stad Hushagsslottet rester av murar    
Borlänge stad Hushagsudden område    
Borlänge stad Häggenäsudden udde    
Borlänge stad /Se Högberget berg    
Borlänge stad /Se Hönsarvsberget berg    
Borlänge stad /Se Hönsarvsholmen holme    
Borlänge stad /Se Igeltjärnen tjärn    
Borlänge stad /Se Igeltjärnen tjärn    
Borlänge stad /Se Igeltjärnen tjärn    
Borlänge stad /Se Igeltjärnen tjärn    
Borlänge stad /Se Igeltjärnsbäcken bäck    
Borlänge stad /Se Igeltjärnsbäcken bäck    
Borlänge stad /Se Islingbyholen höjd o. triangelpunkt    
Borlänge stad /Se *Kalkberget höjd    
Borlänge stad /Se Knaggmyran myr    
Borlänge stad /Se *Konungsängen förr äng på nuv. järnverkets område    
Borlänge stad /Se Kvarnsvedforsen fors    
Borlänge stad /Se Långmyran myr    
Borlänge stad /Se Margaretas kulle se Drottning Margaretas kulle kulle    
Borlänge stad /Se Mellstaparken park    
Borlänge stad /Se Noret landtunga    
Borlänge stad /Se *Ormpussen tjärn    
Borlänge stad /Se *Råsten gränsmärke    
borlingeboar (-bodar) inbyggarbeteckning *Ormpussen tjärn    
Amsberg, Södra by Predikstolen höjd    
Söderamsbärg by Simeshögen gravhög?    
Amsberg, Södra by Sjöberget berg    
Amsberg, Sör gdr Sjöberget berg    
Amsberg, Sör stadsdel *Snevtjärnsberget berg    
?Barkargärde by tiernan se Båstadsjön tjärn    
Barkargärde by Tjärnasjön sjö    
Barkargärde by Tjärnasjön sjö    
Barkargärde by *Tjärnbygge åkern åker    
Barkargärdet by Täktens vedgård virkesupplag    
Barkargärdet by Urvillshällorna berghällar    
Barkargärdet by Vassjön tjärn    
*Bodarna by Vassjön sjö    
Bomsarvet gdr      
Bomsarvet by      
Bomsarvet by      
Bomsarvet stadsdel      
*Borganäs förr fäste      
Borganäs förr slott /Se      
Borganäs gd (tidigare fogdeborg) /Se      
Domnare järnverk      
Domnarvet del av stad      
Domnarvet bruk o. sn.      
Domnarvet järnbruk o. sn      
Domnarvet by      
Domnarvet stadsdel      
Domnarvet järnverk      
Domnarvet nu sn, förr by      
Domnarvet by      
Domnarvet sn      
Domnarvet by      
Domnarvet sn      
Domnarvet by      
Domnarvet sn      
Domnarvet sn      
Domnarvet by      
Domnarvet by      
Domnarvet by      
Domnarvet by      
Domnarvet stadsdel      
Domnarvet järnverk      
Domnarvet förr by      
Domnarvet järnverk      
Domnarvet järnverk      
Domnarvet järnverk (förr by)      
Domnarvet järnverk (förr by)      
Domnarvet järnverk (förr by)      
Domnarvet förr by      
Domnarvet järnverk /Se      
Domnarvet järnverk /Se      
Domnarvet järnverk /Se      
Domnarvet del av stad /Se      
Domnarvet stadsdel /Se      
Domnarvet bruk m.m /Se      
Domnarvet del av stad /Se      
Domnarvet stadsdel /Se      
Domnarvet stadsdel /Se      
Domnarvet stadsdel /Se      
Domnarvet by /Se      
Domnarvet stadsdel /Se      
Forsa by      
Forsa förr by, nu stadsdel      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa by      
Forsa, Yttre o. Övre förr byar, nu stadsdel      
Forsa by      
Forssa, Yttre o. Övre byar      
Forsa stadsdel      
Forsa stadsdel      
Forsa by      
Forsa by      
Forssa, Yttre o. Övre byar      
Forssa by      
*Forssa fjärding förr del av sn      
Forsa by      
Forsa, Yttre by      
Forsa f.d. by /Se      
Forsa by /Se      
Forsa by /Se      
Forsa by /Se      
Forsbygge fjärding del av sn      
Forsbygge fjärding del av sn      
Forsbygge fjärding del av sn      
Forsbygge fjärding del av sn      
Gerbergärdet, Yttre by      
Gerbergärdet, Yttre by      
Gerbergärdet, Yttre o. Övre by      
Gerbergärdet, Övre by      
Gerbergärdet, Öv. by      
Gerbergärdet, Övre byar      
Gerbergärdet byar /Se      
Haga se Haggården by      
Haggård by      
Haggården by      
Haggården by      
?Hushagen del av sn      
Hushagen stadsdel /Se      
Hushagen plats /Se      
Hönsarvet stadsdelar      
?Hönsarfvet by      
Hönsarvet by      
?Hönsarfvet by      
Hönsarvet stadsdel      
Hönsarvet by      
Hönsarvet by      
Hönsarvet by      
Hönsarvet by      
Hönsarvet stadsdel      
Hönsarvet, Övre gdr      
Hönsarvet, Övre by      
Hönsarvet, Yttre o Övre stadsdelar /Se      
Islingby f. by      
Islingby by      
Islingby by      
Islingby by      
Islingby gdr      
Islingby by      
Islingby by      
Islingby stadsdel      
Islingby stadsdel /Se      
Islingby stadsdel /Se      
*Konungsängen tidigare äng, nu del av stad      
Kälarvet by      
Kälarvet by      
Kälarvet by      
Kälarvet by      
Kälarvet gdr      
Kälarvet by      
Kälarvet by      
Kälarvet stadsdel      
Medväga, Yttre by      
Medväga, Yttre by      
Medväga Yttre o. Övre by      
Medväga, Övre by      
Medväga, Övre by      
Medväga, Övre stadsdel      
Miälien se Mjälga stadsdel      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga by      
Mjälga stadsdel      
Mjälga stadsdel      
Mjälga stadsdel      
Mjälga stadsdel /Se      
?Mora stadsdelar      
Nordanåker by      
Nordanbäck förr gårdar      
Nordanbäck by      
Nordanbäck by      
Nodanbäck gårdar      
Nordanåker förr gårdar      
Nordanåker bebyggelse      
Nordanåker bebyggelse      
Nordanåker by      
*Smältaregården gård      
*Stimmerbo f.d. gård      
Söderamunsbergh se Sör Amsberg by      
Sör Amsberg by      
Sör Amsberg by      
Tjärna by      
Tjärna förr by, nu stadsdel      
Tjärna by      
Tjärna by      
?Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna by      
Tjärna stadsdel      
Tjärna by      
Tjärna stadsdel      
Tjärna stadsdel      
Tjärna by /Se      
Tjärna by /Se      
Tjärnbygge fjärding del av sn      
Tjärnbygge fjärding del av sn      
Tjärnbygge fjärding del av sn      
Tjärnbygge fjärding del av sn      
Tjärnbygge fjärding del av sn      
*Utanhaga gdr      
Utanväg se Utanäng stadsdel      
Utanäng stadsdel      
Utanäng stadsdel      
Utanäng stadsdel      
Utanäng stadsdel      
Utanäng stadsdel /Se      
ytter forssa förr by, nu stadsdel      
yttergerbergerdet by      
ytter hösarffue se Hönsarvet by      
yttermed wäga se Medväga,Yttre by      
Yttermora o. Övermora stadsdelar      
?Yttermora o. Övermora stadsdelar      
Yttermora o. Övermora byar      
Yttermora o. Övermora byar      
Yttermora o. Övermora byar      
?Yttermora o. Övermora byar      
Yttermora o. Övermora byar      
Yttermora stadsdel      
Yttermora by      
Yttermora stadsdel      
Yttermora stadsdel      
ytter åkeröd se Åkre, Yttre o. Övre förr gård      
öfuer åkröd se Åkre, Yttre o. Övre förr gård      
Åkre gård      
Åkre, Yttre o. Övre förr gårdar      
öfuerforssa se Forsa, Yttre o. Övre förr by, nu stadsdel      
Övergerbergärdet se Gerbergärdet, Övre by      
öfuermedwäga se Medväga, Övre by      
Övermora o. Yttermora stadsdelar      
?Övermora o. Yttermora stadsdelar      
Övermora, Yttermora byar      
Övermora o. Yttermora byar      
Övermora o. Yttermora byar      
?Övermora o. Yttermora byar      
Övermora by      
Övermora by      
Övermora by      
Övermora by      
Övermora stadsdel      

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.