ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vika socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1354 Naturnamn : 960 Bebyggelsenamn : 491 Naturnamn : 1139
Vika sn Abborrmyran myr Vika sn sn Abbormyran myr
Vika sn sn Abborrvalen tjärn Vika socken Abborrvalen tjärn
Vika sn Abborrvalkullen berg Vika socken Abborrvalen, se Abborrvalsmyran tjärn
Vika sn Acksjön vattensamling Vika sn Abborrvalln tjärn
?Vika sn /Se Acktjärn sjö /Se Vika f.d. sn Abborrvalls knularna, se Stabergs knularna Saknas
?Vika sn /Se Acktjärn vattensamling /Se Förkortningar Saknas Abborrvalskullen berg
Vika sn Acktjärn sjö /Se Förkortningar Saknas Abborrvalsmyran myr
Vika sn Acktjärnen sjö Förkortningar Saknas Acktjärnen tjärn
Vika sn /Se *Achttjärnen tjärn förkortn. Saknas Acktjärnen tjärn
Vika sn Acktjärnen sjö förkortn. Saknas Acktjärnen, Lilla tjärn
Vika sn Acktjärnen, Lilla tjärn förkortn. Saknas Acktjärnen, Lilla tjärn
Vika sn Acktjärnen, Lilla tjärn förkortn. Saknas Acktjärnsberget berg
Vika sn Acktjärnen, Lilla tjärn förkortn. Saknas Acktjärnsbäcken bäck
Vika socken Acktjärnsberget berg förkortn. Saknas Adriansberg berg
Vika sn /Se Acktjärnsberget berg förkortn. Saknas Aldertomten åker
Vika sn Acktjärnsbäcken bäck Knivakräftor öknamn Andrakebynäset näs
Vika sn *Aktiernan tjärn Knivakräftor öknamn Andrakebynäset näs
Vika sn *Aktjärn tjärn /Se Vika herrarna inbyggarbeteckning Andrakebytjärnen vik
Vika sn Andrakebynäset näs Vika knarrarna inbyggarbeteckning Andrakebytjärnen tjärn
Vika sn ?Andrakebytjärnen tjärn Vika lapparna inbyggarbeteckning Andrakebytjärnen tjärn
Vika sn Andrakebytjärnen vik Vika lapparna inbyggarbeteckning Andrakebyudden udde
Vika sn Arons backe backe Vika lappar inbyggarbeteckning Andrakebyudden, se Skutudden udde
Vika sn Backa terräng Vika rovorna inbyggarbeteckning Arons backe backe
Vika sn Backberget berg Andrakeby fäbodar förr fäbodar Arons backe backe
Vika sn ?Backberget berg Andrakebyn by Backabro bro
Vika sn Backberget berg Andrakebyn by Backavad plats
Vika sn Backberget berg Andrakebyn by Backberget höjd
Vika sn Backberget berg Andrakebyn by Backbergsviken, se Romsarvsviken vik
Vika sn *Backtäktsröret gränsmärke Annielund fast. Backtäkten åker
Vika sn *Bengthans ö ö Annielund fast. Backtäkten åker
Vika sn Bengt Hanssons öh, se Stora Björnö ö Backa gård Backtäkten åkrar
Vika sn *Bengtsboda odling Backa förr gård Backtäktsbäcken bäck
Vika sn *Bengtsboda odling Backberget plats Backtäktshagen hage
Vika by sn o. tg *Bengtsbodanäs gränsmärke Baggens, se Skommargården gårdsnamn Backtäktshagen hage
Vika sn Bergs frälse täkter täkter Bergpers gårdsnamn Backtäktstäppan åker
Vika sn Bengtzbo Wijken, se Skutviken vik Bergpers gård Backtäktsvägen väg
Vika sn *Bentz änge änge Bergsmans gård Badudden udde
Vika sn Biörckholmen, se Pingst ö Bergtomten gård Bastulinden äng
Vika sn Biörna myro Saknas /Se Björkbacken gård Berggrenstäkten åker
Vika sn Biörnöön, se Björnö, Lilla ö Björnbo gårdar Bergsbohagen hage
Vika sn *Bjurskil täkt Björsarvets fäbodar förr fäbod Bergsbo täkten täkt
Vika sn Björkberget berg Björsarvets fäbodar förr fäbod Bergslagslandet hagmark
Vika sn Björkberget bergsområde Bollergården gård Bergslagsviken vik
Vika sn Björkholmarna öar Bollergården gårdar Bergstrandsbacken backe
Vika sn Björkåsmyran myr Bondskvaltan kvarn Bergstrandstäkten åker
Vika sn Björkåsmyran myr Borsänget gårdar Bergsvägen stig
Vika sn Björnbomyran myr Borsänget gård Bergsänget åker
Vika sn Björnholmen holme Borsänget gård Bergsängsberget berg
Vika sn Björnholmen holme Borsänget gård Bergsängsmyran myr
Vika sn *Björnmossen mosse Botolfsbo by Bergsängsmyran myr
Vika sn Biörnmossen terräng /Se Botolfsbo by Bjässarvet plats
Vika sn *Björnmyran, se Rödmyrorna myr Botolfsbo by Bjässarvsviken vik
Vika sn Björnungarna öar Botolfsbo by Björkberget berg
Vika sn Björnungarna öar Botolfsbo by Björkberget berg
Vika sn Björnö, Lilla ö Botolfsbo by Björkdjupsudden udde
Vika sn Björnö, Lilla ö Botolfsbo, Lilla gård Björkdjupsviken vik
Vika sn Björnö, Stora ö Botolfsbo, Lilla gård Björkholmarna holmar
Vika sn Björnö, Stora ö Botolfsbo, Stora gård Björkåsmyran myr
Vika sn Björnö, Stora ö Bröten by Björkåsmyran myr
Vika sn Björnö, Stora ö Bröten by Björnanders bo plats
Vika sn Björnön ö Bröten by Björnbomyran myr
Vika sn Bjössarvstjärn tjärn Bröten by Björnholmen holme
Vika sn Bjössarvs tjärn Saknas /Se Budtäkt gårdar Björnholmen, se Storholmen holme
Vika sn Blåsenberg höjd Busktäkt Saknas Björnhålet sankmark
Vika sn *Bodanäsith gmlt gränsmärke Busktäkt gårdar Björnhålet sankmark
Vika sn *Bodanäset Saknas /Se Busktäkt gårdar Björnhålet åker
Vika sn Bodtjärnen tjärn Bäckebo gård Björntäppan förr åker
Vika sn Bodtjärnen tjärn Bäckebo gård Björnö ö
Vika sn sn Bodtjärnsbäcken bäck Bäfsarvet »mjölkvarn» Björnö, Stora ö
Vika sn »bondetæktenne» täkt? Carlsbäcken, se Kalvsbäcken Saknas Björnö, Lilla ö
Vika sn *Bondtäkten Saknas Cesarsgården gård Blixtberget berg
Vika sn Botolfsboberget berg Dalvik by Blixtberget, se Brötberget berg
Vika sn Brittakällan källa Dalvik by Blixtbergshällarna berg
Vika sn Bromshagen terräng Dalvik by Blixtbergshällarna berg
Vika sn Brudberget berg Dalvik by Blåsenberg berg
Vika sn Brändan berg Dalvikshyttorna förr hyttor Blåsenberg berg
Vika sn *Bröme myre Saknas Dammen gårdar Blåsenburg förr hus
Vika f.d. sn »brønnemyre» myr? Dammen, Lilla gård Blåsenburg, se Lusenhamn förr hus
Vika f.d. sn Brötberget berg Dammen, Stora gård Bockhällen grund
Vika sn Burtachts Näset, se Stabergsnäset näs Diskarvet plats Bodarna täkt
Vika f.d. sn Buhrtechtzöhn, se Uddnäsön ö Diskarvet förr gård Bodarna åkrar
Vika sn Burtächts-Öön, se Björnö, Stora ö Djupänge gård Bodbacken backe
Vika f.d. sn *Burtäkts hagen f.d. hage Dominiks gårdsnamn Bodtjärnen tjärn
Vika sn Burtäktsön holme Dominiks gård Bodtjärnsbäcken bäck
Vika sn Busktäktsgruvan skogsmark Drängbo täktehemman Bodtjärnsmyran myr
Vika sn »Butäkten åker /Se Drängsarvet »by» Bollergårdens kyrkoväg väg
Vika sn *Byrkeenghed änge Drängsarvet gård Bollergårdens kyrkoväg väg
Vika sn [Byrkeenghed] äng(?) Erik-Daniels gårdsnamn Bollerhalsen åker
Vika sn »byrkenghed» förr äng? /Se Erik-Hans gårdsnamn Borgarvet täkt
Vika sn *Båtstadviken vik Erik-Hans gård Botjärnen tjärn
Vika sn Bäsestrand ägonamn /Se Erik-Lars gårdsnamn Botolfsbo berget berg
Vika sn *Böle hage hage Eriksberg gård Botolfsboberget berg
Vika sn Bönhustjärnen tjärn Eriksberg, se Budtäkt gårdar Botolfsbo gryta djupvatten
Vika sn Bösskolven terräng Fernviken gård Boulognerskogen dunge
Vika sn Carlsbäcks gruva, se Kalvsbäcks gruva gruva Finnes gårdsnamn Brita åker
Vika sn *Dalviksbackeröret gränsmärke Finn-Jannes, se Finnes gårdsn. Brita-Stinas åker åker
Vika sn *Dambergsberget berg /Se Fjärdingsmansgården gård Brittakällan källa
Vika sn *Dammberget berg Flucks fäbodar Brogärdet åker
Vika sn L. Dammen sjö Flucks förr fäbodar Bromshagen hage
Vika sn *Dammen f.d. sjö Flucksbo fäbodar förr fäbodar Broränget åker
Vika sn Dammen, Lilla damm Fläck gård Brotegen åker
Vika sn Dammen, Lilla sjö Fläck gård Brunnstäkten åker
Vika sn Dammsjön sjö Fläck gård Brändan bergstopp m. triangelpunkt
Vika sn Dammsänget åkermark Folkarby by Brändan bergstopp m. triangelpunkt
Vika sn /Se Dammtjärnen tjärn Folkarbyn by Brötberget berg
Vika sn Dammtjärnen tjärn Folkarbyn by Brötberget berg
Vika sn Dammyran myr Fredriksnäs lht Brötberget berg
Vika sn Dammyrs hagar skogsmark Fredriksnäs gård Burtäkten åker
Vika sn Damsjön, se L. Dammen sjö Fridhem gård Burtäktsön holme
Vika sn Diskarvsbäcken bäck Fräsens förr gård Busktäktsgruvan gruva
Vika sn *Djuptjärn Saknas /Se Furulid fastighet Byränget åker
Vika sn /Se *Djuptjärn, Lilla o. Stora tjärnar Färnviken Saknas Byssön holme
Vika sn *Djuptjärna »täkt» Färnviken by +Båtstadsviken vik
Vika sn *Djuptjärna »täkt» Färnviken by Böle plats
Vika sn Djuptjärnen tjärn Gammelgården plats Bönhustjärnen tjärn
Vika sn Djuptjärnen tjärn Garbergs gårdsnamn Bönhustäkten åker
Vika sn Djuptjärnsberget berg Garbergs gårdsnamn Bönhustäkten åker
Vika sn Djupviken vik Garboms gård Bösskolven skogsomr.
Vika socken Djupviken vik Garboms gård Dalavägen väg
Vika sn /Se Dominiks förr åker Getingsarfvet gård Dalkarlsbacken backe
Vika f.d. socken (Dygre swedh) Saknas Getingsarvet gård Dalkarlsvägen förr stig
Vika sn /Se »dygre swedh» naturnamn? /Se Getingsarvet gård Dammbacken backe
Vika sn /Se *Dygre sved Saknas Glimten fast. Dammbacken, se Dammtäppan backe
Vika sn /Se »dygreswedh» sved? Glimten, se Tomtebo, Sundet fast. Dammen, Lilla, se Hyttbackdammen damm
Vika sn /Se *Erik Olofsberg berg Granbo lht Dammsjön sjö
Vika sn Fagerö, Lilla ö Granbo by Dammsjön sjö
Vika kyrkby o. sn /Se Fagerö, Stora o. Lilla öar Granbo by Dammsjön, se Tappen sjö
Vika sn /Se Farnäsudde näs /Se Granåsen gård Dammstjärn tjärn
Vika sn /Se Fernviksviken vik Grevens gård Damms tjärn tjärn
Vika sn /Se *Fiskehusviken vik Gringsbo gårdar Dammsänget åker
Vika sn /Se *Fisklösa damm damm Gringsbo gård Dammsänget åker
Vika kyrka kyrka Fisklösberget berg Gringsbo gård gård Dammtjärnen, se Damms tjärn tjärn
Andrakebyn by Fisklösen sjö Gruvens gård Dammtäppan backe
Andrakebyn by Fisklösen sjö Gråssvik fäb. Dammtäppan backe
Andrakebyn by Fisklösen sjö /Se Gränsen gård Dammvreten åker
Andrakebyn by Fisklösen sjö Gränsen gård Dammvreten åker
Andrakebyn gd:ar Fisklösen sjö /Se Gränsen, se Getingsarvet gård Dammyran myr
Andrakebyn by Fisklösen sjö Gränsen, Lilla plats Dammyren myr
Andrakebyn by Fisklösen sjö /Se Grävningen gårdar Dammyrs hagar skog
Andrakebyn by Fisklösen, Lilla tjärn Grävningen gårdar Dammyrs hagar skog
Andrakebyn by *Fjärden, Stora del av sjö Grävningen, Lilla gård Dammyrtjärnen tjärn
Andrakebyn by *Fjärdingsmannen holme Grävningen, Stora gård Diskarvsbäcken bäck
Andrakebyn by Flatåsen ås Grön fläck gård Djupsrenen skogslott
Andrakebyn by? Fornäs udde Göran Jönses gård Djuptjärnen tjärn
Andrakebyn by Fornäs, Lilla höjd Göras gårdsnamn Djuptjärnen tjärn
Andrakebyn by *Fornäsholmarna holmar Hagelsnäs herrgård Djuptjärnsberget berg
Andrakebyn by Fornäs udd udde Hagelsnäs by Djupviken vik
Andrakebyn by Fornäs udd fornminne Hagelsnäs by Djupviken vik
Andrakebyn gdr /Se Fornäs udde udde Hagen gård Djupviken vik
Andrakebyn by /Se Fyrkanten terräng Hagen gårdar Dominiks äga
Andrakebyn gd:ar /Se *Fäbodberget berg Hagtäkt gård Dominiks åker
Andrakebyn gd:ar /Se Fäbodfjärden sjö Hagudden gård Dominiks, se Dominiksvreten åker
Backa by Fäbodfjärden sjö Hagudden gård Dominiksvreten, se Dominiks åker
Backa by Fäbodsjön sjö Halvarsbo gårdar Dominiksvreten åker
Backa by *Fäbodtjärnen tjärn Halvarsbo by Dyplanen plats
Backa gd Fäbodfjärden fjärd Halvarsbo by Eriksbergsöarna öar
Backa qvarn Fäbosjön, se Fäbodfjärden fjärd Hanses gård Erik-Hansänget åker
Backa gd Fäbosjön sjö Heden gårdar Fagerö, Stora ö
Backa by fäbotiern, se Sandvikstjärnen tjärn Heden by Fagerö, Lilla ö
Backa by *Färnvikens och Nybodarnas bondeskog skog Heden by Fagerö, Lilla ö
Backa by Färnviksviken vik Helsingarfvet gård Felhagen hagmark
Backa by Färnviksviken vik Helsingborn, se Hälsingborn gård Fernviksviken vik
Backa gd Gamblegårdz Eller Uddenäs Öö, se Uddnäs ö ö Hermans förr gårdsnamn Fias åker åker
Backa gd Gamblegårdz Öhn, se Uddnäs ö ö Herrgården, se Sjövillan beb. Fiskarstugudden udde
?Backa gård /Se *Gamla vallen vall Holmen gård(ar) Fiskesbro bro
*Backa försv. beb. Garbergsudden udde Holms kvarn kvarn Fisklösa damm, se Fisklösdammen förr damm
*Backa försv. beb. Gartjärnarna tjärnar Holn gård Fisklösdammen förr damm
Backa f.d. gård Gartjärnarna tjärnar Holn by Fisklösen sjö
Backa f.d. gård Gartjärnarna tjärnar Hols gårdsnamn Fisklösen sjö
*Backa gd? /Se *Gartjärnen tjärn Hosjö by Fisklösen, Lilla tjärn
*Bebsarv, se *Bäfsarvet f.d. gods Gartjärnsberget berg Hosjö kapellag Flatan åker
*Bengtsbo gård Gartjärnsberget berg Hosjö kapellförs. Flatåsen berg
*Bengtsboda Saknas /Se ?Gatmyrbacken backe Hosjö komministerboställe Saknas Fläskoset plats
Bengtsboda försv. ortnamn /Se *Gaturöret gränsmärke Hosjöholmen by Folkarbytäkten åkrar
*Bengtsboda gd? /Se Gatmyrbacken backe Hosjöholmen beb. Folkarbytäkten åkrar
*Bærtilz godz Saknas Gramses udd udde Hyttbacken gård Fornäs berg
*Bertils gods Saknas Gramsnäsudden udde Hälsingborn gård Fornäs näs
Biwrs kil ?förr gård Grantiernan, se Gräntjärnen tjärn Hälsingborn gård Fornäs,Lilla näs
Bjässarvet gård *Granösund gränsmärke Hälsingborn gård Fornäs, Lilla, se Hemfornäs näs
*Björskälet inägor /Se »grensetiærna» tjärn Hästskosarvet Saknas Fornäs udd udde
Bolleregården by Gringsboberget berg Jaktslottet koja Fornäs udd udde
Bollergården gård /Se Gringsboberget berg Jan-Micks gård Fornäs udde udde
»bondetæktenne» beb? ?Gringsbotjärnen Saknas Jonbo förr gård Frufallet vattenfall
*Bondetäkten gd? /Se Gringsbotjärnen tjärn Jugansbo gård Fräsudden åker
Boosarvet Saknas /Se Gringsbotjärnen tjärn Jugansbo udde Funken åker
Boosarwet Saknas /Se Grycken, Stora sjö Junkerns gårdsnamn Fyrkanten skogsomr.
*Bosarvet gård Grycken, St. sjö /Se Jägarsveden gård Fågelholmarna holmar
Borsänget gd /Se Grycken sjö Kajsas namn å försvunnen gård Fäbodfjärden vik
Borsänget gd /Se Grycken, Stora sjö Kajses gård Fäbodfjärden, se Fäbodsjön sjö
Botolfsbo by *Grydsiöbergh gmlt gränsmärke Kalvsbäcken by Fäbodsjön sjö
Botolfsbo by *Grydsiöholman gmlt gränsmärke Kalvsbäcken by Fäbodsjön sjö
Botolfsbo by *Gryksjöholme Saknas /Se Kalvsbäcken by Fäbodsjön, se Fäbodfjärden sjö
Botolfsbo by Gränsberget berg Kalvsbäcken by Fältspatsbrottet stenbrott
Botolfsbo by Gränsberget berg Karlberg gård Färnviksviken vik
Botolfsbo by Gränsen, Lilla skogsmark Karlbergs gård Fördärvet åker
Botolfsbo by Gräntjärnen tjärn Karl-Ers gårdsnamn Fördärvet åker
Botolfsbo by Gräntjärnen tjärn Karl-Jans gårdsnamn Garbergs skifte, se Garbergsåkern åker
Botolfsbo by Gräsberget berg Karls gårdsnamn Garbergs udden udde
Botolfsbo by /Se Gräsberget berg /Se Karlsberg gård Garbergsudden udde
Botolfsbo by Gräsberget berg Karlsberg gård Garbergsåkern, se Garbergsskiftet åkrar
Botolfsbo by *Gräsviken vik Karlsbäcken, se Kalvsbäcken Saknas Gartjärnarna tjärnar
Botolfsbo by *Gräsviken vik Karlsfors beb. Gartjärnsmyran myr
Botolfsbo by *Gräsviken vik Karlslund gård Gatmyrbacken skogsomr.
Botolfsbo by *Grävningens båthus båthus Karlslund gårdar Glädjen strand
Botolfsbo by *Grävningshytta ödelagd kopparhytta /Se Kassänget plats Glädjen udde
Botolfsbo by? Grön fläck del av strand /Se Kifnäbben gård Glädjen udde
Botolfsbo by Gubbtäkten, se Korptäkten odling Kivnäbben vårdhem Glädjen vik
Botolfsbo by ?Gårlunden tjärn Kivnäbben vårdhem Gläntan tomt
Botolfsbo by Gårlunden sjö Klossbo fäb. nära Sotbo Gnolas vård rishög
Botolfsbo by Gårlunden sjö Klossbo förr fäbod Gnolas vård rishög
Botolfsbo by Gårlunden del av sjö Klubbtäkt förr gård Gorrlund vik
Botolsbo by Gårlundsmossarna mosse Klubbtäkt förr gård Grabb-, se Krabb- Saknas
Botolfsbo by Gäddtjärnen, Lilla o. Stora sjö Knarp fäbodar förr fäbodar Grabbtjärnen tjärn
Botolfsbo by Gäddtjärnen, Lilla tjärn Knektbo gård Grabbtjärnsberget berg
Botolfsbo by Gäddtjärnen, Stora tjärn Knektbo gårdar Grabbtjärnsheden hed
Botolfsbo by Gäddtjärnsmossen mosse Knektbo, se Kniva Knektbo och Vika Knektbo by Gramses udd udde
Botolfsbo by *Gärdesröret gränsmärke Kniva bergslagen omkring Smedbacken Gramsnäsudden udde
Botolfsbo by Hagelsjön sjö Kniva by Gramsnäsudden udde
Botolfsbo by Hagelsjön sjö Kniva by Gramsänge åker
Botolfsbo by Hagelsjön sjö /Se Kniva Knektbo gårdar Gramsänget åker
Botolfsbo by Hagelsjön sjö Knutsbo gård Granbomyran, se Stormyran myr
Botolfsbo by Hagelsjön sjö Knutsbo förr gård Granbomyran, se Persbomyran myr
Botolfsbo by /Se Hagelsjön sjö /Se Knylen gård Granen plats
Botolfsbo by /Se *Hagnäsröret gränsmärke Knylen gård Grantjärnen tjärn
Botolfsbo gd:ar /Se Hagtjärnen tjärn Knölen gård Grantjärnsbäcken bäck
Botolfsbo gd /Se Hagudden udde Kolviken villor Grantomten åker
Botolfsbo by /Se Hagudden, Lilla udde Koparvet gård Gringsboberget berg
Botterssbo, se Botolfsbo by Hagudden, Lilla udde Koparvet gård Gringsbobäcken bäck
Brötebygden, se Bröten by Hargård terräng Korslinden gård Gringsbotjärnen tjärn
Bröten, se *Tysktäkten gd? *Helgansholma holme /Se Kos gårdsnamn Grycken sjö
Bröten by /Se *Helgansholme holme /Se Kosarvet gård Grycken, Stora sjö
*Bröten by Hemre hagen terräng Kosarvet gård Grå linden linda
Bröten by *Henbecken bäck Kosebacken gård Gråthålet täkt
Bröten by Hergårdsviken vik Kosebacken gård Gråthålet plats
Bröten by [Hittogærde] Saknas Kosefarsbacken gård Gränget åker
Bröten by »hittogærde» gärde? /Se Kroken gård Gränget åker
Bröten by »hittogerdom» gärde? Kroken gård Gränsberget berg
Bröten by Hogz Siön, se Hosjön sjö Kråknäs by? Gräntjärnen tjärn
Bröten by Holkmossen mosse Kråknäs gård Gräntjärnen tjärn
Bröten by Holkmossen mosse Kråk-Petters gårdsnamn Gräntjärnsmyran myr
Bröten by Holmen terräng Kränkehatten plats Gräsberget berg
Bröten by Holmsjöbäcken bäck Kullen, se Annielund fast. Gräsberget berg
Bröten by Holmstetstjärn tjärn Kurbo, se Karlberg gård Grävningsviken vik
Bröten by Holmtjärnen tjärn Kurbo, se Karlsberg gård Grönfläck plats
Bröten by Holmtjärnen sjö Kvarngärdet gård Gröttallen, se Vällingbacken tall
Bröten by Holmtjärnen sjö Kynäs gård Gubbtjärnstäkt åker
Bröten by Hosjöborn landet mellan Hosjön o. Runn /Se Kyrkobyn by Gubbtäkten åker
Bröten by *Hosjödamm damm Kyrkbyn by Gubbtäkten åker
Bröten by *Hosjödamm damm? Källbergs tomt, se 29 Sunnanhaga Saknas Guckubo plats
Bröten by *Hosjödamm Saknas Larses, se Hols gårdsnamn Guldgruvan plats
Bröten by Hosjö sjö o. kapellförs. Lerbäcken förr gård Gumskitten täkt
Bröten by Hosjön Saknas Lerbäcken gård Gårlunden tjärn
Bröten by Hosjön Saknas Lerbäcks fäbodar fäb. Gårlundsmossarna, se Gårlundsmyran mossar
Bröten by Hofsjö Saknas Lidmans fäbodar förr fäbodar Gårlundsmyran myrar
Bröten by Hosjö sjö Lindsberg gård Gäddtjärnarna tjärnar
Bröten by Hosjön sjö Lisselbo gård Gäddtjärnarna tjärnar
Bröten by Hosjön sjö Lisselbo gård Gäddtjärnen, Lilla, Stora tjärnar
Bröten by /Se Hosjön sjö Lissels gård Gäddtjärnen, Lilla, Stora, se Gäddtjärnarna tjärnar
Bröten by /Se Hosjön sjö Logården fast. Gäddtjärnsmossen mosse
*Buddetäckten by /Se Hosjön sjö Lugnet förr gård Gäddtjärnsmyrorna myrar
Buddetäkten, se Burtäkten nu åker Hosjön sjö /Se Luna, Lilla by Gärdet, Stora åker
Burtäkt f.d. gård ?Hosjön sjö /Se Luna, Lilla by Görestäkten åker
*Butäkten gård Hosjön sjö /Se Luna, Nedre by Gösbacken åker
Burtäkten nu åker /Se Hosjön sjö Luna Nedre by Hagelsjön sjö
Busktäkt gd Hosjön sjö Luna, Övre by Hagelsjön sjö
Busktäkt by Hosjön sjö Luna, Övre by Hagen, Hemre hage
Busktäkt gd /Se Hosjön sjö /Se Lund gård Hagen, Hemre, se Hällsjötäkten, Hällsjöänget hage
*Butäkten försv. beb. Hosjön sjö /Se Lund by Hagen, Yttre hage
*Butäkten försv. beb. Hosjön sjö /Se Lundborgs krog förr krog Hagen, Yttre hage
Bäfsarvet Saknas Hosjön sjö /Se Lunorna Saknas Hagnäs äga
*Bebsarf Saknas *Hosjö damm damm /Se Lunån gårdar Hagnäs åker
bebsarf Saknas Hovtjärnen, Lilla tjärn Lusenhamn förr hus Hagtjärnen tjärn
*Bebsarvet Saknas /Se Hovtjärnen, Stora tjärn Lusenhamn, se Blåsenburg förr hus Hagtjärnen, se Ragvaldsbergstjärnen tjärn
*Bebsarvet Saknas /Se Hovtjärnsbäcken bäck Långtäkt gård Hagtäkten täkt
*Bäfsarvet f.d. gd /Se Hundtjärnen tjärn Långtäkt gård Hagtäkten täkt
*Bäfsarvet f.d. gods /Se Hundtjärnsmossen mosse Långtäkt, se Långtäktskroken gård Hagtäkten täkt
Böle gd Husfjärden del av sjö Långtäkt gård Hagtäkten åker
Böle gd Hytbacken Saknas /Se Långtäkts fäbodar förr fäbod Hagudden udde
*Bölet Saknas /Se Hyttmyran myr Långtäkts kroken gård Hagudden udde
Dalewijckz Gårdarna, se Dalvik by Hällsjöberget berg Långtäktskroken gård Hagudden, Lilla udde
?Dalvik by /Se Hällsjöbäcken bäck Långtäktskroken gård Hagudden, Lilla udde
Dalvik by Hällsjön sjö Länsbodarna förr gård Hammaren åker
?Dalvik gd /Se Hällsjön sjö Länsbodarna förr fäbodar Hammars åker
Dalvik by /Se Hällsjön sjö Länsbodarna förr fäbodar Hammarviken vik
Dalvik by ?Hässjegårdsmyran myr Lönnemossa gårdar Hargård plats
Dalvik by Hässjegårdsmyran myr Lönnemossa gårdar Hedsmyran förr myr
Dalvik by Hästhagen äng Lönnemossa, Övre gård Hemfornäs näs
Dalvik by Hästkällmyran myr Löpholn gård Hemfornäs, se Lilla Fornäs näs
Dalvik by Högåsen berg Löpholn plats Hemhagen hage
?Dalvik by Högåsen ås Lövet gård Hemskogsskiftet skog
?Dalvik by *Hökmora äga /Se Lövet förr torp Hemtäkten åker
Dalvik by Hökmoratjärn tjärn Lövet förr torp Hermans täkt täkt
Dalvik by Hökmoren odling Lövhult, se 1 Löpholm Saknas Herrgårdsgärdet åker
Dalvik by /Se Hökmortjärnen tjärn Lövhult, se Löpholm plats Herrgårdsgärdet åker
Dammen, Lilla by (*Insetjärnen) tjärn Lövudden gård Herrgårdsviken vik
Dammen, Stora by (*Insetjärna) sjö Marieberg gård Herrgårdsviken vik
Dammen by /Se (*Insetiærna) sjö /Se Marieberg gårdar Herrgårdsviken vik
*Digresved gd? /Se Jugansbo gd /Se Masugnen beb. Herråkern åker
Diskarvet gd Jungfruholmarna öar Mjölnargårdarna gårdar Hjortebärsmyran myr
Diskarvet plats vid nuv. Stjernhielsmon /Se *Järparet täkt Mjölnargårdarna plats Hjortronmyran, se Ringkällmyran myr
Diskarvet gd *Jönseviken vik Moses gård Holkmossen myr
Diskarvet försv. beb. Kalkberget berg Myrbo gård Holkmossen, se Hållsmossen mosse
Diskarvet försv. beb. Kalkmyran myr Månbacka fäbodar Holkmossån, se Såghyttån Saknas
Diskarvet egendom /Se Kalven vik Månbacka förr fäbod Holmen plats
Diskaret f.d. gård Kalven sankmark Mårtensgården gård Holmen plats
Diskarvet f.d. gård Kalven myr Narvtäkt gårdar Holmen, Stora o. Lilla holmar
Diskarvet plats Kalven vik Narvtäkt gård Holmen, Stora o. Lilla, se Skinnarängsholmarna holmar
Diskarvet plats nuv. Stjernhielmsmon /Se Kalvsbäcks gruva silvergruva Narvtäkt förr gård Holmsjöbäcken bäck
*Diskarvet f.d. gd /Se Kalvsbäcks gruva gruva /Se Nedergårds gård Holmstetstjärnen tjärn
*Diskarvet område /Se Kalvön ö Nybodarna gård Holmsån, se Sundbornsån, Östbornsån, Svärdsjöån å
*Djuptjärna Saknas /Se *Kalvön ö /Se Nybodarna by Holmtjärnen tjärn
Dominiks gårdsnamn /Se *Kalvön ö /Se Nybygge, se Täkt gård Holmtjärnen tjärn
*Drängbo gd? /Se Kaninholmen ö Nygården gårdar Holmtjärnsbäcken bäck
Drängsarvet Saknas *Karlsbacka höjd Nygården ödegård Hopslogen åker
Drängsarvet by Karlslundstjärnen tjärn Nygården gårdar Horskropp täkt
Drängsarvet by Karlslundstjärnen tjärn Nygårds gård Horskropp berg
Drängsarvet by Kasen, Lilla o. Stora holmar Nyhyttan gårdar Horskropp hagen hage
Drängsarvet by Kassängsmyrorna myr Nyhyttan by Horskroppshällar hällar
Drängsarvet by Kassängsmyrorna myr Nynäs lhtr Horskropps lada lada
Drängsarfvet Saknas Kassängsmyrorna myr Nynäs by Hosjön sjö
Drängsarfvet Saknas Kattskär ö Nystefotsarvet, se Romsarvet Saknas Hosjön sjö
Drängsarvet gd Kattjärnen tjärn Näs gårdar Hosjön sjö
Drängsarvet by Kattjärnen tjärn Näs, Lilla gård Hovtjärnen tjärn
Drängsarvet by Kattjärnsbäcken bäck Näs, Stora gård Hovtjärnen, Stora tjärn
Drängsarvet beb. Kersmorsmyran myr Näs fäbodar förr fäbod Hovtjärnen, Lilla tjärn
Drängsarvet beb. Kijfnets holmarne, se Kivnäsön holmar Näset gård Hovtjärnsbäcken bäck
Drängsarvet gd /Se Kiludden udde Odensgärdet, se Önsgärdet gård Hovtjärnsbäcken bäck
Drängsarvet gd /Se Kiludden udd Ormhagen lht Hundtjärnen tjärn
Drängsarvet gd? /Se *Kittengsviken vik Ormhagen gård Hundtjärnen tjärn
»dygre swedh» beb? /Se *Kivnäbbs udde udde Osarvet ödegård Hundtjärnsmossen mosse
»dygreswedh» beb? *Kivnäbbsviken vik Oskattbo lht Hundtjärnsmossen mosse
*Enbo gård Kivnäsön holme Oskattbo förr fäbod Husfjärden fjärd
*Enebo gård Kiäringe Wiken, se Stabergsviken vik Oxhagen gård Hyndan plats
?Eriksberg by Klackmyran myr Paradiset gård Hyttbackdammen damm
Eriksberg gd /Se Klingen, Övre sjö Per-Ers gårdsnamn (försvunnet) Hyttmyran myr
Fläck gd /Se Klingen, Övre sjö Per-Ers gårdsnamn Hytt-täkten åker
Folkarbyn by /Se Klingen, Övre sjö Persavet gårdar Hyttänget åker
Folkarby by Klingen, Öfre sjö Persarvet gård Håkans täkt täkt
Folkarby by Klingen, Övre sjö Persbo lht Hållsmossen mosse
Folkarby by Klingen, Övre sjö Persbo by Hårdvallarna åker
Folkarby by Klingen, Övre sjö Persbo fäbodar fäb. Hällsjöberg berg
Folkarby by Klingen, Övre sjö /Se Petter-Pers gård Hällsjöberget berg
Folkarby by Klingen, Övre sjö /Se Pinkens gårdsnamn Hällsjöbäcken bäck
Folkarby by Klingen, Övre sjö /Se Pros gårdsnamn Hällsjö gruva gruva
Folkarby by Klingen, Övre sjö Prästlund gård Hällsjö gruva förr gruva
Folkarby by Klinghålmen, se Björnholmen holme Prästlund förr gård Hällsjön sjö
Folkarby by Klintasberget berg Pussen stugor Hällsjön sjö
Folkarby by Klubbtäkt ägomark Pussen gård Hällsjötäkten täkt
Folkarby by Klubbtäkt ägomark Pålsarvet ägor Hällsjötäkten hagmark
Folkarby by Klubbtäkt ägomark Pålsänge lht Hällsjötäkten hagmark
Folkarby by *Klubbtäkt äga /Se Pålsänget gård Hällsjöänget, se Hällsjötäkten hagmark
Folkarbyn by Klubbtäktsvägen väg /Se Ragvaldsberg gård Hällsjöänget hagmark
Folkarbyn by Klyvehäll skogsområde Ragvaldsberg gård Härbrestäkten täkt
Folkarbyn by Klövhäll berghäll?, gränsmärke Ragvaldsberg gård Hässjegårdsmyran myr
Folkarby by Klövhäll ö Ramsnäs, se Ramsnäsholm gård Hässjemyrsskvalet plats
Folkarby by *Klövsten gmlt gränsmärke Ramsnäsholm gård Hästhagen åker
Folkarby by *Klövsten gmlt gränsmärke Ramsnäsholm ödegård Hästhagen skog
Folkarby by *Klövsten sten /Se Ramsnäsholm ödegård Hästkällan plats
Folkarby by ?Knarpbäcken bäck Ramsnäsholm ödegård Hästkällmyran myr
Folkarby by Knarpbäcken bäck Ramsnäsholm ödegård Hästskosarvet plats
Folkarabyn by Knifva fluvius, se Knivån Saknas Rankhyttan gård Högåkern åker
Folkarabyn by Knivadalen Saknas Rankhyttan by Högåsen skog
Folkarby by Knivadalen dalgång /Se Rankhyttan by Högåsen höjd
Folkarby by Kniva fjärden Saknas Rankhyttan by Högåsen höjd
Folkarbyn by Knivstigen stig Rasberg, se Ragvaldsberg gård Hökmora äga
Folkarbyn by /Se Knivån å Rensby herrgård gård Hökmoren hagmark
Folkarbyn by /Se Knivån å Rensby by Hökmormyran myr
Folkarbyn by /Se Knivån bäck Rensbyn by Hökmortjärnen tjärn
Folkarby by /Se Knivån å /Se Rensbyn, se Tingsplatsen by Ingeborgsdalen, se Ingefärsdalen förr dike
Folkarbyn by /Se Knätjärnarna tjärnar Renspetters gårdsnamn Ingefärsdalen förr dike
Folkarby by Knätjärnarna tjärnar Romsarvet gård Ingefärsdalen, se Ingeborgsdalen förr dike
»folkwedeby», se Folkarbyn by *Knätjärnsbron bro Romsarvet gård Ingelsskogen skog
»folkwidby», se Folkarbyn by *Knätjärnsbäcken bäck Roslinda gård Jonberget berg
*Färjstugan gård Koholmen holme Rottneby gård Jordbro plats
Färnviken by Kolarbäcken damm Runnvika postanstalt Jordbromyrarna myrmark
Färnviken by Korptäkten odling Runnvika by Jungfruholmarna holmar
Färnviken gd /Se Korsnäsströmen sund Runnvika pst Jungfruholmarna holmar
Färnviken gd /Se Krabbtjärnen tjärn Ryggen station Kajsas äga
Gambla Näs, se Näs, Lilla Saknas Kringelmyran myr Ryggen by Kalkberget berg
*Gammelgården försv. gd Kroklunden, Lilla o. Stora del av sjö Ryggen by Kalkbrottet förr kalkbrott
*Gammelgården försv. beb. Kroklundsfjärden sjö Räfsarvet gårdar Kalkbrottet förr kalkbrott
+Gammelgården beb. /Se Kroklundsfjärden sjö Röbacken gård Kalkbrottsviken, se Viken vik
*Gammelgården gård Kroktjärnen tjärn Sandviken gård Kalkmyran myr
Gammelgården f.d. gård Kroktjärnen tjärn Sandviken by Kalkåkern åker
Gammelgården gård /Se Kronstenen gränsmärke Sandviksbo förr fäbodar Kalven vik
Gammelgården Saknas /Se *Kronsten råmärke /Se Sjögården gård Kalven myr
Gammelgården gård /Se *Kronosten råskillnad /Se Sjömans försvunnen gård Kalven myr
Gammelgården gård /Se *Kronsten gränsmärke /Se Sjös gård Kalven vik
Gammelgården by /Se Kronstenen gränsmärke Sjötorp gård Kalvsbäcken bäck
*Gammelgården hytta /Se *Krympanäsberget berg Sjötorp gård Kalvsbäckens gruva förr gruva
Gammelgårdshyttan hytta /Se Krypinshålet terräng Sjövillan, se Herrgården beb Kalvsbäckens gruva förr gruva
*Gamlegården Saknas /Se Kråknäs gruva Skinnarbo gård Kalvsbäckstjärnen vik
*Gamlegården Saknas /Se Kråknäs gruva gruva /Se Skinnaränget lht Kalvsbäckstjärnen vik
Gamlegården, se Storegård gård Kråknäsmossen mosse Skinnaränget gård Kangärdet täkt
Gammelhyttan hytta /Se *Kråknäsudden udde Skinnaränget gård Kangärdet åkrar
Getingsare, se Gränsen by *Kråkoxen holme Skommargården förr gårdsnamn Kaninholmen ö
Getingsarvet gd /Se Kullbäcken bäck Skommars gårdsnamn Kaninholmen, se Lilla Lerbäcksholmen holme
Getingsarvet gd? /Se *Kullens täkt? Skottgården gård Kaninholmen holme
+Gettersbo beb. Kurboberget berg Skråmänge, se Hökmora ägo Kaplanmyran myr
Gietingsarfvet, se Gränsen Saknas *Kvarnröret gränsmärke Skutudden, se Masugnen beb Karlbergsbäcken bäck
Gringsbo gdr Kvarntjärnen tjärn Skåpet gård Karlbergsmyran myr
Gringsbo gdr Kviddtjärnen tjärn Slätten gård Karl-Davids åker
Gringsbo gårdar Kyrkbytjärnen tjärn Slätten(?) gård Karlsfors plats
Gringsbo by Kyrkby tjärn tjärn Smedbacken gård Karlslunds tjärn tjärn
Gringsbo by Kyrkbytjärnen tjärn? Smedbacken gårdar Karlslundstjärnen tjärn
Gringsbo gårdar /Se *Kyrkogärdet gärde /Se Smedstugan hus Karlslundstjärnen, se Verktäktstjärnen tjärn
Gringsbo gårdar /Se »Kyrktäkt utjord /Se Småstäkt gård Kasberget, se Mellomkallingsberget berg
Gringsbo gd /Se Källmossen mosse Snickarbacken förr gård Kasberget, se Brändan berg
*Grop f.d. gård Källmossen myr Sotbo fäbodar Kasen, Lilla o. Stora holmar
Gränsen by Källängen skogsmark Sotbo förr fäbodar Kasen, Stora o Lilla, se Stora, Lilla Holmen m.m. holmar
Gränsen by Käringklacken berg? /Se Staberg gård Kasen, Stora o. Lilla holmar
Gränsen gd /Se Käringklacksviken vik Staberg gårdar Kassan holmar
Grävningen gd /Se *Käringträdet odling Starens gårdsnamn Kassänget änge
Grävningen gd Käringänget odling Starens gård Kassängsmyrorna myrar
Grävningen gd *Käringträdan täkt Starolles, se Stareus gårdsnamn Kattjärnen tjärn
Grävningen gd *Kättilsarvet täkt Stenas gård Kattjärnen tjärn
Grävningen gd Kölnäs udd holme Stensarvet gårdar Kattjärnsberget berg
Grävningen gd Kölnäsudd udde /Se Stensarvet gård Kattjärnsbäcken bäck
Grävningen gårdar Kölnäsviken vik /Se Stenslund gård Kattskär holme
Grävningen gdr *Laduänget, Stora täkt Stenslund gård Kattstadviken vik
Grävningen gdr *Laduänget odling? Stenverken f.d. fäbodar, numera lht Kersmorsmyran myr
Grävningen gd *Ladhoænget, Stora täkt Stenverken gård Kifnäsön holme
Grävningen by Laggbo åker Storbo gård Kiludden, se Uddeholm udde
Grävningen by *Lamröret gränsrör Storgården gårdar Kiludden udde
Grävningen by Langamyren täkt /Se Storgården gårdar Kittänget, se Kittängshålet plats
Grävningen gd:ar /Se *Lang engen Saknas Storgårds fäbodar fäb. Kittänget plats
Grävningen gd /Se »langhtegom» åkermark? Strand by Kittängshålet, se Kittänget plats
*Gunsebo by Lappmyran myr Strand by Klackmyran förr myr
*Gätbacken f.d. gård ? *Lerbäcken bäck Strand by Klackvreten förr åker
Hagelsnäs gd /Se Lerbäcken bäck Strandåsen, se Högåsen beb. Klingen, Övre sjö
Hagelsnäs gård Lerbäcksholmen ö Strömfikat, se Strömkaféet gård Klingen, Övre sjö
Hagelsnäs herrgård /Se Lerbäcksholmen ö Strömkaféet, se Strömfikat gård Klingen, Övre sjö
Hagelsnäs gd /Se Lerholmen, se Midsommar ö Stumpens gårdsnamn Klintasberget berg
Hagelnäs gd /Se Lerviken vik Stumpkällaren gammal källare Klintasberget, se Rudtjärnsberget berg
?Hagen gd *Lerviken vik Stämshöjen gård Klocksveden hage
?Hagen by *Lerviken vik Stämshöjen gård Klossabacken vägbacke
Hagen by Lerviken vik Stämshöjen gård Klossbomossen, se Övermossen mosse
Hagen gd /Se Liljekonvaljudden udde Sundet gård Klosstäkten åker
*Hagetäkten by Lilla holmen ö Sundet gård Klubbtäkt äga
Hagudden gd /Se *Lilla Medelpad holmar Sunnanhaga by Klubbtäktsberget berg
+Halm beb. Lilla Melpa ö Sunnanhaga by Klubbtäktsgruvan gruvhål
Halvarsbo gd /Se Lilla Melpa ö Sunnanhaga Saknas Klyvehäll berghäll
*Hebo gårdar Lilla Rys öön, se Fagerö, Stora och Lilla öar Svallet, se Uddnäs by Klyven sten sten
Heden by Lilla Svadet terräng Svartskär gård Klövhäll skär
Heden gd:ar /Se *Lillhagsudden udde Svartskär gård Klövhäll grund
Holen by /Se Lillsjön tjärn Sveden lht Klövhäll grund
*Holm gård Lillön ö Sveden gård Knarpbäcken bäck
Holm, se Hosjöholmen by Lillön ö Såghyttan fäb. Knivaslätten slätt
Holmen by Lintjärnen tjärn Såghyttan ödeby Knivaslätten slätt
?Holmen gårdar Lintjärnen tjärn Sörbo gårdar Knivfjärden fjärd
?Holmen by Lintjärnen tjärn Sörbo by Knivstigen stig
Holmen gård Linön ö Sörgärdet beb. Knivstigen stig
Holmen by Lisselängsberget berg Söränget gård Knivån å
Holmen by Liurmosön, se Stabergs ö ö Tjädergårds gård Knivån å
?Holmen by /Se Livens berg berg Tomtebo, se Glimten fast. Knylberget, se Bergsängsberget berg
Holmen by /Se Livens dal dal Tomtebo fast. Knyltäkten åker
Holmshyttan hytta /Se Logården triangelpunkt Trotzigs gårdsnamn Knätjärnarna tjärnar
Holn by Logärden sjö Täkt gård Knätjärnarna, se Stora och Lilla Knätjärnen tjärnar
Hosjö kapellförs. /Se Logärden sjö Täkt gård Knätjärnen, Stora tjärn
Hosjö kap. *Logärdsberget berg Uddnäs gård Knätjärnen, Lilla tjärn
Hosjö kap. *Logärdsbergs röse gränsrös Uddnäs, se Svallet by Knätjärnsmyran myr
Hosjöholmen, se Holmen by *Logärds röse gränsrös Uddnäs fäbodar fäb. Koholmen holme
Hosjö kapellförs. del av Vika Lokmyran myr Uppigårds gård Koholmen ö
Hosjö kpfs. Lombon, se Lundbom tjärn Utanhed gård Kolarbäcken bäck
Hosjö nu kapellförs. Lumparvet odling Utanhed by Kolarbäcken tjärn
Hosjö kapellag Luna, Övre sjö Uvbo täkt Kolarbäcken, se Kolarbäcksmyran, Kolarbäckviken tjärn
Hosjö kap. Luna, Övre sjö Verktäkt, se Karlslund gård Kolarbäckskällan källa
Hosjö kapellag Luna, Övre sjö Verktäkt gårdar Kolarbäcksmyran, se Kråknäsmossen myr
Hosjö kpfs. ?Lunaberget berg Vika Knektbo Saknas Kolarbäcksmyran, se Bergsängsmyren myr
Hosjö nu kapellförs. Lunaberget berg Vika Knektbo ödegård Kolarbäcksviken vik
Hosjö kapellag Lundbom tjärn Viksberg gårdar Kolmokärret kärr
Hosjö nu kapell /Se Lundbom tjärn Viksberg gård Kolviken vik
Hosjö kpförs. /Se *Lundmojsön ö Vinkällan, Övre källa Korgebacken backe
Hosjö kapellförs. Lundmåsa Öö, se Stabergs ö ö Åkern gård Korptäkten åker
Hosjö kapellförsamling Lundtjärnen tjärn Åsbo gårdar Korset vägmöte
Hosjö gd:ar Lundwatnet, Lilla, se Lönnvattnet, Lilla sjö Åsbo gårdar Korsnäsfjärden fjärd
?Hosjö beb. (förr kapellförs.) Lunernar, se Luna, Övre sjö Åsen gårdar Krabbtjärnen tjärn
Hosjö kap.förs. /Se *Lunmossön ö /Se Åsen by Krabbtjärnen tjärn
Hosjö gd *Lunnåhn å Ås-Eriks gårdsnamn Krabbtjärnsheden skog
Hosjö nu kapellförs. Lushavet tjärn Åses gårdsnamn Krabbtjärnsmyran myr
Hosjö kapellförs. Luxmyran myr Ås-Jannes gårdsnamn Kranktäkten täkt
Hosjö kapellförs. Lysingen sjö Ängsberg gårdar Kringelmyran myr
?Hosjö kapellförsamling Lysingen sjö Ängsberg gård Krogtomten tomt
Hosjö nu kap.förs. Lysingen tjärn Önsgärdet gd Kroklunden vik
Hosjö förr egen kapellförs., nu gårdar *Långamyran täkt Önsgärdet gård Kroklunden, Stora sjö
Hosjö förr egen kapellförs, nu gårdar *Långbacksröset gränsrös Önsgärdet by Kroklunden, Lilla sjö
Hosjö nu kapellförs. Långbromossen mosse Önsgärdet by Kroklundsfjärden fjärd
?Hosjö Kapell kyrka Långe Näset udde /Se Östantjärna by Kroktjärnen tjärn
Hosjö by ?Långmyran myr Östantjärna by Krondiket, se Malmbäcken bäck
Hosjö kapell kapell Långmyran myr Österbo gårdar Kronstenen råsten
Hosjö by Långmyran myr Österbo by Krypins hålet åker
Hosjö kap Långmyran myr /Se   Krypinshålet hage
Hosjö kap. /Se Långtjärnen tjärn   Krypinshålet hage
Hosjö, se Sandviks kapell kapellförsamling Långtjärnen tjärn   Kråkbärsmyran myr
Hosjö förs. /Se Långtäktsberget berg   Kråknäs gruva förr kalkbrott
Hosjö kapellförs. /Se Långön ö   Kråknäsmossen mosse
Hosjö by /Se *Långön ö   Kråknäsmossen, se Bergsängsmyren mosse
Hosjöbygden bygdelag /Se *Långön ö   Kränkehatten udde
Hosjöbygden gd /Se Länsbouddarna uddar   Kullbäcken bäck
Hosjöholmen by *Lönnmossa verkar ?fiskverkar?   Kullen udde
Hosjöholmen by *Lönnemossa ö Saknas   Kullerlinden åker
Hosjöhyttor, se Hosjö by *Lönnemossa verkar fiskeverkar? /Se   Kungsatäkten täkt
Hosjö hyttor hyttor *Lönnemossa ö ö /Se   Kurboberget berg
*Humlesjö gård? Lönnvattnet sjö /Se   Kurboberget berg
*Hytegärde Saknas Lönnvattnet, Lilla sjö   Kurboviken vik
Hågare gård Lönnvattnet, Lilla sjö   Kurboviken vik
*Hågarvet f.d. gd /Se Lönnvattnet, Lilla sjö   Kurhålet sankmark
*Hälsingarvet Saknas Lönnvattnet, Lilla sjö /Se   Kurvretshagen hage
Hellsjön hemman /Se Lönnvattnet, Lilla sjö   Kvarnbacken åker
Hälsingarvet gd Lönnvattnet, Lilla sjö   Kvarnbacken backe
Hälsingarvet gd Lilla Lönnvattnet sjö   Kvarnbybäcken bäck
*Hälsingarvet f.d. gd /Se Lönnvattnet, Lilla o. Stora sjöar   Kvarndammen damm
*Hälsingarvet gd? /Se Lönwattnan, se Lönnvattnet, Lilla och Stora sjöar   Kvarngärdesharn grund
Hälsingborn gd Löphalsberget berg   Kvarngärdesharn grund
Hälsingborn gd Löpholsberget berg /Se   Kvarngärdet åker
Hälsingborn gd Löpholsberget berg   Kvarnmyran myr
Hälsingborn by Löpholsberget berg   Kvarntjärnen tjärn
Hälsingborn by /Se Lövet ägomark?   Kvarntjärnen tjärn
Hälsingborn by /Se *Lövösundet sund   Kvarntjärnen, se Sågtjärnen tjärn
Hälsingborn by /Se Malmbäcken bäck   Kvartsbrottet plats
Hälsingborn by /Se Mariebergsberget berg   Kvistsveden åker
*Hästskoarvet gd? /Se Mellantjärnen tjärn   Kyrkby tjärn tjärn
Hästskogsarvet by Mellomkallingsberget berg   Kyrkbytjärnen tjärn
?Hästskosarvet gd Melpad, Lilla ö   Kyrkbytjärnen tjärn
Hästskosarvet by Melpad, Stora ö   Kyrkby viken vik
Hästskosarvet gård Melpad, Stora ö   Kyrklinden förr åker
*Hästskosarvet f.d. gård /Se Midsommar ö   Kyrkträdet åker
*Hökemora gård Midsommar ö   Kålgårdskullen kulle
Hökmora förr gd /Se Midsommar grund /Se   Källmossen mosse
Høsio se Hosjö gd:ar Musholman, se Lillön ö   Källtäkten åker
*Ivarsnäs gd Musikantholmen ö   Källtäkten åker
*Ivarsnäs gd Myrbo terräng   Källtäkten åker
+Jachhyttan beb. Myrkällan källa   Källänget plats
*Jockhyttan gård el. by *Myrningeröret gränsmärke   Käringklacken berg
Jockhyttan försv. beb. /Se Mysingen sjö /Se   Käringklackviken vik
Jockhyttan försv. beb. /Se Mysingen sjö   Käringviken vik
*Jonsbo gård Mysingen sjö   Käringänget åker
Juddenäs, se Uddnäs Saknas Mörtsiön, se Mörttjärnen sjö   Käringänget åker
Juddenäs se Uddnäs gård Mörttjärn tjärn   Käringänget åker
Jugansbo såg /Se Mörttjärnen sjö   Kärrgatan väg
*Jærparet Saknas Mörttjärnen tjärn   Kärrtäppan åker
*Järparvet försv. beb.? /Se Mörttjärnen tjärn   Kölnäs udd udde
*Järparvet gd? /Se Mörttjärnen tjärn   Kölnäs udd ö
Kalfsbäcken by Mörttjärnsberget berg   Kölnäs udd ö
*Kalsnäs by Nabben udde   Kölnäs viken vik
*Kalva gård? Nopsarvet ägomark   Ladutäkten åker
Kalvsbäcken gd Nordanbäckshagen skogsmark   Laduvallen åker
Kalfsbäcken gd? Nygården terräng   Laggbo åker
Kalvsbäcken gd *Nygårdens beteshage f.d. hage   Lagårdstäkten täkt
Kalvsbäcken by och gruva /Se *Nygårdsbergsröset gränsmärke   Lappmyran myr
Kalvsbäcken gd *Nygårdstäktsröret gränsmärke   Lassevreten åker
Kalvsbäcken by *Nynäs skog skog   Lassevreten åker
Kalvsbäcken by Nynäsviken vik   Lentjärnen tjärn
Kalvsbäcks gruva silvergruva Nystos backan höjd /Se   Lerbäcken bäck
Kalvsbäcken by Nystos backan backe /Se   Lerbäcksholmen holme
?Kalvsbäcken by »nytzarff» naturnamn? /Se   Lerbäcksholmen holme
Kalvbäcken by »næristhæktin» odling? /Se   Lerbäcksholmen, Lilla holme
Kalvsbäcken by /Se *Näristäkten täkt   Lerbäcksholmen, Lilla holme
Karls gård Näsberget, se Backberget berg   Lerbäckstäkterna åkrar
Karlsbäcken by /Se Nääsberget, se Backberget berg   Lerudden förr åker
*Karl Karlssons gård f.d. gård *Nääsberget berg   Lerviken vik
Karlslund by oijes-ö, se Ösjön sjö   Lerviken, se Visthusviken vik
Karlslund gd /Se Ondanspussarna tjärnar   Liljekonvaljudden udde
Karlslund gård /Se Ormholmen ö   Liljekonvaljudden udde
Karlslund by Oset myr   Lillsjön sjö
Karlslund gd:ar /Se *Oxbergs råberg Saknas /Se   Lillön ö
Kivnäbben gd oxeberget, se Råberget berg   Lintjärnen tjärn
Kivnäbben gd Oxeberget, se Skuruhäll och Råberget berg   Lintjärnskällan källa
Kivnäbben gd Oxebergh, se Skuruhäll gränsberg   Linåkerskullen kulle
Kivnäbben by Oxebergz Råå, se Skuruhäll gränsmärke   Linön ö
Kivnäbben by Oxeberg Råå, se Skuruhäll gränsmärke   Lisselvreten åker
Kivnäbben gård /Se Oxögat sjö   Lisselängsberget del av Björkberget
Kivnäbben gd /Se Oxögat tjärn   Lisselängsberget berg
*Klemenstäkt Saknas *Pasberg berg?   Livens berg berg
*Klemetstäkt försv. beb. ?Persbohöjden höjd   Livens berg, se Livens dal berg
*Klemens täkt Saknas Persbohöjden berg   Livens dal dal
*Klemenstäkt Saknas /Se Pingst ö   Livens dal, se Livens berg dal
*Klemetstäkt gd? /Se Pingst grund /Se   Logärden sjö
Klubbtäkt nu äga Pingst ö   Logärden sjö
*Klubbtäkt försv. beb. Pipertjärnen myr   Logärdsviken vik
*Klubbtäkt försv. beb. Pipertjärnen myr   Loken täkt
Klubbtäkt nu äga /Se *Prästängsgruva gruva /Se   Loken åker
Klubbtäkt äga /Se *Pungalaberget berg   Lokmyran myr
Knarp fäbodar f.d. fäbodar Pålsarvet ägor /Se   Lons åker
Kneektebo, se Vika Knektbo by *Ramsbohöjden berg   Lorenzvreten åker
Knektebo by Ramsnäsudden udde   Lorenzvreten åker
Knektbo by *Rankhytta ödelagd kopparhytta /Se   Luffarlotten skog
Knektbo gd:ar /Se Rankhytteviken vik   Lumparvet täkt
Knektbo, Kniva gd /Se Ringkällan källa   Lumparvet åker
Knifua Bygden, se Kniva by Ringkällmyran myr   Lunaberget berg
Kniva del av Hosjö /Se Ringkällmyran myr   Lunatjärnarna tjärnarn
Kniva bergslag Ringkällmyrberget berg   Lunatäktvägen stig
Kniva bergslag Ringkällmyrberget berg   Lunaviken vik
Kniva bergslag Risö, Lilla ö /Se   Lundbom tjärn
Kniva by Risö, Lilla ö   Lundbom, se Lundbomstjärnen tjärn
Kniva by Risön, Lilla ö   Lundbom, se Lundborn tjärn
Kniva by Risön, Lilla holme   Lundbomstjärnen, se Lundbom tjärn
Kniva del av Vika sn Romsarvsviken vik   Lundborn, se Lundbom tjärn
Kniva bergslag Romsarvsviken vik   Lundgruvorna gruvhål
Kniva förr bergslag *Rostatierna raa gränsmärke   Lundmåsön holme
[Kniffa] Saknas *Roste kærne ængh Saknas   Lundtjärnen tjärn
Kniva bergslag *Rostekärneäng äng   Lundtjärnen tjärn
Kniva by Rostekärneäng Saknas   Lushavet tjärn
Kniva bergslag Rostmuren sankmark?   Luxmyran myr
[Kniffwa] Saknas Rostudden udde   Lysingen tjärn
Kniva by Rostudden udde   Lysingen tjärn
Kniva by Rudtjärnen tjärn   Långbromossen mosse
Kniva förr bergslag Rudtjärnen tjärn   Långhalsen, se Långmyrshalsen del av myr
Kniva förr bergslag Runden, se Runn sjö   Långhäll häll
Kniva bergslag Runn sjö   Långmyran myr
*Kniva by Runn sjö   Långmyran myr
Kniva bergslag Runn sjö   Långmyran förr myr
Kniva förr bergslag Runn sjö   Långmyren myr
Kniva förr bergslag /Se Runn sjö   Långmyrshalsen, se Långhalsen del av myr
Kniva bergslag Runn sjö   Långstycket åker
Kniva bergslag Runn sjö   Långtjärnen tjärn
Kniva by Runn sjö   Långtjärnen tjärn
Kniva by Runn sjö   Långtjärnsbäcken bäck
Kniva bergslag Runn sjö   Långtjärnstappen berg
Kniva bergslag Runn sjö   Långtjärnstappen del av tjärn
Kniva bergslag Runn sjö   Långtomten åker
Kniva bergslag Runn sjö   Långtäktsberget berg
Kniva förr gd Runn sjö   Länsbodarna vik
Kniva förr gd Runn sjö   Länsbodviken vik
Kniva bergslag Runn sjö   Länsbouddarna uddar
Kniva bergslag Runn sjö   Länsboudden udde
?Kniva by Runn sjö /Se   Läpparvet åker
Kniva Saknas Runn sjö /Se   Lönnvattnet sjö
Kniva bergslag Runn sjö /Se   Lönnvattnet, Lilla sjö
Kniva bergslag /Se Runn sjö   Lönnvattnet, Lilla sjö
Kniva bergslag /Se Runn sjö   Lönnvattsån del av Knivaån
Kniva bergslagen omkring Smedbacken /Se Runn sjö   Löpholsberget berg
Kniva förr gd Runn sjö /Se   Löpholsberget, se Lövhultsberget berg
Kniva bergslag del av kapellag Runn sjö /Se   Löpholsberget berg
Kniva bergslag del av kapellag Runn sjö /Se   Lövhagen hage
Kniva bergslag del av kapellag Runn sjö   Lövhultsberg, se Löpholsberget berg
Kniva gd Runnwallen Lacus, se Rönnvalen sjö   Lövhultsberget, se Löpholsberget berg
Kniva by Runnvalls hagan, se Rönnvalshagen hage   Lövvreten åker
Kniva by Ruun, se Runn sjö   Magnuses täkt
Kniva, se Gammelgården gård Ruun lacus, se Runn sjö   Majvreten åker
Kniva by /Se Ruun la.us, se Runn sjö   Malmbäcken bäck
Kniva by /Se Ruun Siön, se Runn sjö   Malmbäcken bäck
Kniva by /Se Runwalen, se Rönnvalen sjö   Malmbäcken bäck
*Knivagård by /Se Ryggen sjö   Malmbäcksbron bro
Kniva såg Saknas Ryggen sjö   Malmbäcksåkrarna åkrar
*Knutsbo gd? /Se Ryggen sjö   Malmbäcksåkrarna åkrar
Knyten gd /Se Ryggen sjö   Malmvägen väg
Koparvet by Ryggen sjö /Se   Mariebergsberget berg
Koparvet gård Ryggen sjö /Se   Mariebergsberget, se Räfsarvsberget berg
Koparvet gd Ryggen sjö   Masugnen plats
Koparvet gd Ryggen sjö /Se   Masugnen plats
Koparvet gård /Se Ryggen sjö /Se   Mellantjärnen tjärn
Koparvet gd Rÿggiarnar, se Ryggen sjö   Mellantjärnen tjärn
Koparvet gård /Se *Ryggsröset gränsrös   Mellantäkten täkt
Koparvet gård Ryggsröven tjärn   Mellomkallingsberget berg
Koparvet by /Se Ryggsröven tjärn   Mellomkallingsberget berg
Koparvet gård /Se *Ryggstjärten tjärn   Mellomkallingsberget, se Kasberget berg
Koparvet gård /Se Ryggzkalfwen, se Kalven vik   Melpad, Stora ö
Koparvet gård Råberget berg   Melpad, Stora ö
Koparvet gd /Se Råberget, se Oxeberget berg   Melpad, Lilla ö
Koparvet gd /Se Råberget berg   Melpad, Lilla ö
*Korslinden Saknas *Rågsvedsröset, Stora gränsmärke   Midsommar ö
*Korslinden försv. beb. *Råsta tjärna rå råskillnad /Se   Midsommar ö
*Korslinden försv. beb. Räfsnäs holme   Mossmyran, se Torvströmossen myr
*Korslinden gd? /Se Rävsarvsberget berg /Se   Musikantholmen ö
Korsnäs hyttor hyttor *Räfsarvshytta ödelagd kopparhytta /Se   Myckelmyran förr myr
Kråknäs gd /Se Röberget berg   Myckelmyrbäcken bäck
*Kullen Saknas ?Röberget berg /Se   Myrbo plats
Kungsladan lada /Se Röberget berg   Myrboklack berg
Kurbo gd /Se Rödmyrorna myrar   Myrgärdet odling
*Kynäs gård Rödsjön sjö   Myrhagen hage
*Kynäs gd? /Se Rödberget berg /Se   Myrtäppan förr åker
*Kyrkbacken, jfr *Lillgården del av Kyrkbyn? Rödtjärnen tjärn   Mysingen sjö
Kyrkbyn by Rödtjärnen tjärn   Mysingen, se Svandammen sjö
Kyrkbyn by Rödtjärnen tjärn   Månses åker
Kyrkbyn by Rödtjärnen tjärn /Se   Mälpa öar
Kyrkbyn ny Rödtjärnen tjärn   Märrviken vik
Kyrkbyn by Rödtjärnsmyran myr   Mörttjärnen tjärn
Kyrkbyn by Rödungsberget berg   Mörttjärnen tjärn
Kyrkbyn by »røine» naturnamn?   Mörttjärnen tjärn
Kyrkbyn Saknas Rönnvalen sjö   Mörttjärnen tjärn
Kyrkbyn by Rönnvalen sjö   Mörttjärnsberget berg
Kyrkobyn by Rönnvalen sjö   Mörttjärnsberget berg
Kyrkbyn by Rönnvalen sjö /Se   Mörttjärnsbäcken bäck
Kyrkbyn by Rönnvalln sjö /Se   Nabben udde
Kyrkbyn by Rönnva lshagen hage   Nabben udde
Kyrkbyn by Rönnvalshagen skogsmark   Nopsarvet åker
Kyrkbyn by Rönnvallsmyren myr /Se   Nopsarvet plats
Kyrkbyn by *Rönnewalsmyren Saknas /Se   Nopsarvet plats
Kyrkbyn by /Se Rösjöbäcken bäck   Nordanbäck åker
*Käringträdan Saknas Rösjöbäcken bäck   Nordanbäckshagen hage
*Käringträdet gd? /Se Röstiernan, se Rödsjön sjö   Nybrytningen åker
Kætilsarvet Saknas Rötjärnen tjärn   Nybrytningen åker
»kætilsarwet» gd? Rötjärnen tjärn   Nygårdstäkten odling
*Kætilsarwet Saknas /Se Rötjärnen tjärn   Nyhyttskogen skog
»Lango renno par» hytta /Se *Rötjärnsröse gränsröse   Nynäsviken vik
»Lango renno par» hytta /Se *Rötjärnsröset gränsmärke   Nystigårdsbacken backe
*Langsrena Saknas *Rötjärnsbäcken bäck   Nystosbacken backe
»langhtegom» beb? ?Rötjärnsmyran myr   Näset näs
Lenemossa, se Lönnemossa gd Sandköpet ö   Näset terräng
Lerbäcken gd Sandviken vik   Odlingen åker
Lerbäcken gd Sandviken vik   Obytt hagen skogstrakt
Lerbäcken gd Sandviksberget berg o. triangelpunkt   Obytthagen hage
Lerbäcken gd Sandvikstjärnen tjärn   Olars änge myr
Lerbäcken f.d. gård Sandvikstjärnen tjärn   Ombytsholmarna holmar
Lerbäcken bebyggelse Sandwiks Udd, se Skutudden udde   Ondanspussarna, se Ondskanspussarna småtjärnar
Lerbäcken f.d. gård *Sandviksvallen vall   Ondskanspussarna = Ondanspussarna småtjärnar
Lerbäcken gd? /Se Selltjärnen tjärn   Organistänget odling
*Lillgården försv. gd *Sifferstjärnen tjärn   Ormholmen holme
Limholen ortnamn /Se »siwger akrom» åkermark?   Oset, se Osmyran myr
Lisselbo gd /Se *Siwger akron Saknas   Oset myr
Lisselbo gd Skallberget berg   Osmyran, se Oset myr
Lisselbo gd *Skentsö ö   Ostkärlet åker
Lisselbo by Skeppstjärnen, Stora tjärn   Oxbacken vägbacke
Lisselbo by Skepptjärnen, Lilla tjärn   Oxögat tjärn
Lisselbo gd /Se ?Skepptjärnen, Stora tjärn   Parcellmossen myr
*Lukaretäkten täkt Skepptjärnen, Stora tjärn   Pepparkaksviken vik
*Lukaretäkten försv. beb. Skepptjärnen, Stora o. Lilla tjärnar /Se   Persbobäcken bäck
*Lukareteckten försv. beb. Skettenbroviken vik   Persbohöjden berg
*Lukaretäkten täkt Skiefte Tiern, se Skeppstjärnen, Stora tjärn   Persbohöjden berg
*Lukaretäkten gd? /Se *Skinhetta stran Saknas   Persbomyran, se Stormyran, Granbomyran myr
Luna by *Skinnarearv tegar   Pingst ö
Luna by *Skinnarearff åker /Se   Pingvretarna täkt
Luna, Nedre gård *Skinnararv åkerlott /Se   Pingvreten, se Tingvreten åker
Luna by? /Se Skinnarängen gruva   Pingvieten åker
Lund by Skinnarängs gruva gruva   Pipertjärnen tjärn
Lund gård /Se Skinnarängs gruva Saknas   Prästskogen skog
Lund gd /Se [Skinnhätteström] Saknas   Psalmbokstallen tall
Lundmåsa, se Lönnemossa by *Skiotzelbäcken, (Skiötzelbäcken) bäck   Pusshällorna hällar
Lunån by Skogsudden udde   Puttjärnen igenväxt tjärn
Lunån by Skommarudden udde   Puttjärnen tjärn
Lunån by? Skrupshagarna skogsmark   Pålsarvet åker
?Lunån by *Skråmänget, se Hökmora äga   Ragvaldsbergs hage hage
Lunån by Skuhlhell, se Skuruhäll berg   Ragvaldsbergstjärnen, se Hagtjärnen tjärn
Lunån by *Skurtjärnen tjärn   Ragvaldsbergstjärnen tjärn
Lunån by Skuruhäll berg   Ramsnästäkten täkt
Lunån by Skuruhäll berg   Rankhytteviken vik
Lunån by Skuruhäll gränsberg   Rankhytteviken, se Sunnanhagsviken vik
Lunån by Skuru häll berg   Redins änge åker
Lunån by Skuruhäll berg   Renbacken vägbacke
Lunån by Skuruhäll berg /Se   Rensby harn grund
Lunån by Skuruhäll berg   Rensby harn grund
Lunån by Skutberget berg   Rensbyharn grund
Lunån by Skutberget berg   Rensby harn grund
Lunån by /Se *Skutehamn hamn   Rensbyskogen skog
Lunån by *Skutsundet sund   Rensbyåkern, se Folkarbytäkten åker
Lunån, Övre by *Skutsundsholmen ö   Ringkällan källa
Lilla Lunåån, se Luna, Nedre gård Skutudden udde   Ringkällmyran myr
Stora Lunååhn, se Lunån, Övre by Skutudden udde   Ringkällmyran, se Hjortronmyran myr
*Långa rännans par?, se »Lango renno par» hytta Skutviken vik   Ringkällmyrberget berg
Långtäkt gd Skutviken vik   Risskopp åker
Långtäkt gd Skutviken vik   Risö, Lilla ö
Långtäkt gd Skutviken vik   Risö, Lilla ö
Långtäkt by *Skvalet Saknas /Se   Risö, Lilla ö
Långtäkt by Skäggemyrorna myrar   Romsarvshagen hage
Långtäkt f.d. gård Skägghedmyrorna myr   Romsarvsviken vik
*Långtäkt gård /Se *Skärtjärnen tjärn   Romsarvsviken vik
Långtäkt gd /Se *Skötselbäcken bäck?   Roningen åker
Lönnemossa gd Slaggvarp terräng   Rostmuren plats
Lönnemossa gd Slammerbergen berg   Rostmuren plats
Lönnemossa gd Slätberget, Lilla höjd   Rostudden udde
Lönnemossa gd Slätberget, Stora berg   Ruddammstäkten täkt
Lönnemossa gd *Smedsarvet täkt   Rudtjärnen tjärn
Lönnemossa gård *Smedsarvet täkt /Se   Rudtjärnen tjärn
Lönnemossa gård *Smedstäkt änge /Se   Rudtjärnsberget berg
Lönnemossa gd /Se *Smedstäkt änge   Rudtjärnsbäcken bäck
Lönnemossa gd Smedtäkten odling   Rudtjärnsbäcken bäck
Lönnemossa gd Smedsviken vik   Runn sjö
Lönnemossa gd »smeltare tekth» täkt /Se   Runn sjö
Lönnemossa gd Småtjärn tjärn   Runnviks hagar hagmark
Lönnemossa gd Småtjärnen tjärn   Runnviks hagar, se Näset hagmark
Lönnemossa gdr *Småtjärnsröset gränsrös   Rusmyran myr
Lönnemossa gd *Smältartäktsrå råskillnad /Se   Rustasänget åker
Lönnemossa gd Snickarhagen skogsmark   Ryggen sjö
Lönnemossa by ?Småtjärnen tjärn   Ryggen sjö
Lönnemossa by Spilholmen holme   Ryggs röven tjärn
Lönnemossa gd *Spisölsbacksmyran myr   Ryggsröven tjärn
Lönnemossa gd Stabergs klack berg o. triangelpunkt   Rådänget, se Rödänget åker
Lönnemossa gd Stabergsklack berg /Se   Rådängsberget, se Rödungsberget berg
Lönnemossa gd Stabergsklack berg /Se   Rådängsberget, se Rödängsberget berg
Lönnemossa by Stabergs klack berg /Se   Räfsarvsberget berg
Lönnemossa gård /Se Stabergsnäset näs   Räfsarvsberget, se Mariebergsberget berg
*Lönnemossa ödelagd kopparhytta /Se Stabergsnäset udd   Räfsnäs holme
Lönnemossa by Stabergsviken vik   Rävbacken åker
Lönnemossa by /Se Stabergsviken vik   Rävhällorna hällar
Lönnemossa by /Se Stabergs ö ö   Röberget berg
*Lönnemossa fäbod fäbod Stabergs ö ö   Rödberget berg
Lövet gd? /Se Stabergs ö ö   Rödmyrorna myrar
Marieberg by ?Stabergsön ö   Rödsjöbäcken bäck
Marieberg gård /Se Stackarsmyran myr   Rödsjön sjö
Marieberg by *Starmossen mosse   Rödsjön sjö
Marieberg gd /Se Starmossan terräng /Se   Rödsjötäkten, se Rödsjöägan åker
Mjölnargårdarna gd:ar /Se Stationsmyrorna myr   Rödsjöägan, se Rödsjötäkten åker
*Myrbo gård Stationsmyrorna myr   Rödtjärnen tjärn
Myrbo gård *Stavsnäsviken vik   Rödtjärnen tjärn
Månbacka f.d. fäbod ?Stensö, Lilla ö   Rödtjärnen tjärn
*Mätter fäbodarna f.d. fäbodar Stensö, Lilla ö   Rödtjärnsbäcken bäck
Narvtäkt gd:ar /Se Stensö, Lilla ö /Se   Rödtjärnsmyran myr
*Nisstäkt gd? /Se Stensö, Lilla ö   Rödungsberget, se Rödängsberget berg
*Norvika del av sn /Se Stensö, Lilla o. Stora öar   Rödungsberget berg
*Norvika Saknas Stensöudden, se Fornäsudde udde   Rödänget, se Rådänget åker
*Norvika del av sn Stentjärnen tjärn   Rödänget åker
*Norrvika del av sn Stentjärnen tjärn   Rödängsberget, se Rödungsberget, Rådängsberget berg
Norvika del av sn Stentjärnen tjärn   Rönnbacken backe
*Norvika del av sn Stentjärnsbäcken bäck   Rönnbacken backe
*Norvika del av sn Stenverksfjärden vik   Rönningen åker
Norvika del av sn /Se *Stenvärkan Saknas /Se   Rönnstäkten täkt
*Norvika del av Vika (med Hosjö kapell) /Se *Stockmossen myr   Rönnvalen sjö
*Norvika del av Vika (med Hosjö kapell) Stora holmen ö   Rönnvalen sjö
*Norrvika del av f.d. sn *Stora Medellpad holme   Rönnvalls ån å
*Norvika del av sn /Se Stora Melpa Holmarne, se Björnungarna öar   Rönnvalln sjö
»Norvika», se Vika sn Stora Svadet terräng   Rönnvalshagen hagmark
Nybodarna by store Klingen, se Klingen, Övre sjö   Rösjöbäcken bäck
Nybodarna by Store Klingen, se Klingen, Öfre sjö   Rötjärnen tjärn
Nybodarna gd:ar /Se Store Klingen, se Klingen, Övre sjö   Rötjärnsmyran myr
(Nyby) sn o. tg /Se Store Klingen, se Klingen, Övre sjö   Sandköpet ö
Nyby, se Nybodarna by *Storgårdshytta ödelagd kopparhytta /Se   Sandköpet ö
Nyby, se Nybodarna gd:ar Storhagen terräng   Sandlandet plats
Nybyggningen, se Täkt gd *Storhagsudden udde   Sandlandet plats
Nygården by *Storheden sandås /Se   Sansön holme
Nygården by *Stormosseröset gränsmärke   Sandviken, se Sandviksviken vik
*Nygården gd Stormyran myr   Sandviksberget berg
*Nygården gd Storsveden terräng   Sandviksberget berg
Nygården by *Stortäkten täkt   Sandvikstjärnen tjärn
Nygården by Stortäkt ägomarker   Sandvikstjärnen tjärn
Nygården by *Stubbarvet åker   Sandvikstäkten åker
Nygården f.d. gård Stubbarvet åker /Se   Sandviksviken vik
Nygården by *Stubbarvet åker /Se   Sandviksviken, se Sandviken vik
Nygården gårdar /Se Suartetiersöön, se Björnö, Stora ö   Selltjärnen tjärn
*Nygården gd? /Se Suarttiernan, se Svartskärssjön sjö   +Shettenbromyran myr
*Nygården gd? /Se *Suggeviken vik   Sjöbyggningsviken vik
Nyhyttan by Sundtjärnen sjö   Sjömans äga
Nyhyttan by Sundtjärnen tjärn   Sjömans åker
Nyhyttan by? Sundtjärnen tjärn   Sjötäkten täkt
Nyhyttan by *Sunnanhaga bjuräng Saknas   Sjötäkten täkt
Nyhyttan by Svadet ägomark   Sjötäkten täkt
Nyhyttan by Svans backe udde   Sjötäkten äga
Nyhyttan by Svartbergsklack berg   Sjötäkten åker
Nyhyttan by Svartbäcken bäck   Sjötäkten åker
Nyhyttan by Svartbäcken bäck   Sjötäkten åker
Nyhyttan by Swarteskiärsiön, se Svartskärsjön sjö   Sjötäktsladan lada
Nyhyttan hytta /Se Svartskärssjön sjö   Sjövreten täkt
Nyhyttan by /Se Svartskärsjön sjö   Sjöåkern åker
Nyhyttan by /Se Svartskärssjön sjö   Skallberget berg
Nynäs by Svartskärssjön sjö /Se   Skallberget berg
Nynäs by Svartskärssjön sjö   Skarpgärdet hage
Nynäs gd:ar /Se Svartskärssjön sjö /Se   Skatudden udde
Nynääs, se Stora Näs by Svartskärsån, se Knivån å   Skepptjärnen tjärnar
*Nystefotsarvet försv. gd Svarttjärnen tjärn   Skepptjärnen, Stora tjärn
*Nystfotsarvet Saknas Svarttjärnen tjärn   Skepptjärnen, Lilla tjärn
*Nystfotsarvet försv. beb. Svarttjärnsberget berg   Skinnarängsgruva gruva
*Nystfotsarvet försv. beb. Svarttjärnsmyran myr   Skinnarängs gruvor förr gruvor
Nystefotsarvet Saknas Svartviken vik   Skinnarängsholmarna holmar
*Nystefotsarvet försv. gd *Svartviken vik   Skinnarängsholmarna, se Stora, Lilla Kasen holmar
*Nysterfotsarvet f.d. gd /Se Svartviken vik   Skinnarängsviken vik
*Nystefotsarvet gd? /Se Svartviken vik   Skogsudden udde
Nystefotsarvet f.d. gd /Se *Svartviks röse gränsrös   Skommartomten åker
*Nystefotsarvet, se Romsarvet gård *Svartviks udden udde   Skommarudden udde
*Nytzarff Saknas *Svidie enge Saknas   Skommarudden udde
(Nytzarff) Saknas Svedarna odling   Skrupa plats
»nytzarff» beb.? »swidie enge» änge   Skrupa skogsomr.
*nytzarff gd /Se *Svedjeröset gränsrös   Skrupbäcken bäck
*Nytsarv gd? /Se Sågsjön sjö   Skruphagen hage
?Nytsarvstäkt Saknas /Se Sågsjön sjö   Skrupshagarna skogsomr.
*näristäkten Saknas »sæliestigh» änge   Skrupshagarna, se Skrupa skogsomr.
*Næristhæktin Saknas /Se *Säliestig änge   Skräddartäkten odling
*Näristäkten gd? /Se Sälltjärnen tjärn   Skräddartäktviken vik
?Näs by Sörbobäcken bäck   Skuruhäll berg
Näs by Tappen odling   Skuruhäll hällar
Näs by Taxåsen ås   Skutberget berg
Näs, L. o. St. byar Timmertjärnsmyran myr   Skutudden, se Andrakebyudden udde
Näs by *Tjuvtall spets på Tjuvön   Skutudden udde
?Näs by /Se Tjärnmyran myr   Skutviken vik
Näs by *Torraksbergsröset gränsrös   Skutviken vik
?Näs by /Se Torslundsmyran myr   Skutviken vik
Näs, Lilla by Torvströmossen mosse   Skutviken vik
Näs, Lilla by Torvströmyran myr   Skutviken vik
Näs, Stora by Trekanten strandområde   Skutviken vik
Näs, Stora by Tretjärnarna tjärnar   Skvaltan förr kvarn
Näset gd Tretjärnarna tjärnar   Skysselvreten åker
?Näset by Trosshagen äng   Skägghedmyrorna myrar
?Näset by Trosta källa källa /Se   Skärsmorsmyran myr
Näset, Lilla gd:ar /Se Trostbäcken bäck   Skärsmorsporten stenar
Näset, Stora gd:ar /Se Trostbäcken bäck   Slaktartäkten åker
Näshyttan hytta /Se Trostebro bro   Slammerbergen berg
»odelbyn» beb. Trostebäcken bäck   Slammerbergen berg
Odensgärdet, se Önsgärdetgd gd Trostebäcken bäck /Se   Slanntjärnsmyran myr
Oxhagen gård Trostebäcksbro gmlt gränsmärke /Se   Slätberget berg
Oxhagen gd? /Se Trostebäcksbro bro /Se   Slätberget, Stora berg
Persarvet gd *Troste källa gränsmärke /Se   Slätberget, Lilla berg
Persarvet gd /Se *Trostekälla källa o. gränsmärke   Smedbackdammen damm
Persarvet gd? /Se Trosthålmen, se Trostön ö   Smedjetomten tomt
Persbo by Trostön ö   Smedjetäkten åker
Pussen gård *Tröstebäcken bäck   Smedtomten tomt
*Pussen gård Tvättar-Jöns myr myr   Smedtomten, se Smedjetomten tomt
Pussen gård Täppmyran myr   Småtjärnarna tjärnar
Pålsarvet nu ägor *Uboberget berg   Snabergsmyran myr
Pålsarvet försv. beb. *Ubotäkt odling   Snickarbacken backe
Pålsarvet f.d. gård, nu ägor Uddnäs ö ö   Snickarens åker
Prästlund gd /Se *Uddnäs hage myr   Snickarhagen skog
Pålsarvet äga /Se Uddnäsmyran myr?   Snickarns äga
Ragvaldsberg gd Uddnäsmyran myr   Snotta plats
Ragvaldsberg gd *Uddnäsviken vik   Sotbostigen stig
Ragvaldsberg gd Uddnäs ö ö   Spadervreten skog
Ragvaldsberg by Uddnäs ö ö   Spilholmen holme
Ragvaldsberg by Uddnäsön ö   Stabergs klack berg
Ragvaldsberg gård /Se Urmakarholmen ö   Stabergs klack berg
Ragvaldsberg gård /Se Lilla Uvbergstjärnen tjärn   Stabergs knularna höjder
Ragvaldsberg, se Rasberg gård *Uvebo täkt /Se   Stabergsnäset »holmen»
Ragvaldsberg gd /Se Vannan terräng   Stabergsnäset näs
*Ralsbäck gård Vassmyran myr   Stabergs puss myr
Ramsnäset, se Ramsnäsholm Saknas *Veltequern kvarn   Stabergs viken vik
Ramsnäsholm gd *Versberget berg   Stabergsviken vik
Ramsnäsholm g. /Se Wickesiön, se Vikasjön sjö   Stabergs ö ö
?Ramsnäsholm gd Wijcke Siön, se Vikajön sjö   Stabergs ö ö
Ramsnäsholm gård /Se Wijk Siön, se Vikasjön sjö   Stackarsmyran myr
Ramsnäsholm gd /Se *Vika fjärden del av Runn   Stackarsmyran myr
Rankhyttan gd *Vikagruvan gruva   Stackarsmyren myr
Rankhyttan gd *Vikagruvan silvergruva   Starbäcken bäck
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stationsmyrorna myrar
Rankhyttan g. Vikasjön sjö   Stationsmyrorna myrar
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stationsviken vik
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stenharn grund
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stenstäkten åker
Rankhyttan g. Vikasjön vik   Stensvedmyran myr
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stensö, Lilla ö
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stensö, Lilla ö
Rankhyttan gd Vikasjön sjö /Se   Stentjärnen tjärn
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stentjärnen tjärn
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stentjärnsbäcken bäck
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stentjärnsbäcken bäck
Rankhyttan gdz Vikasjön sjö   Stentäkten, Bortre åker
Rankhyttan gd Vikasjön sjö   Stentäkten, Hitre åker
Rankhyttan gd Vikasjön sjö /Se   Stora fallet hage
Rankhyttan gd Vikasundet sund   Stora vreten åker
Rankhyttan gd Vikasundet sund   Storbo plats
Rankhyttan gd Viksjöbäcken bäck   Stordiket dike
Rankhyttan gd Vindholmarna holmar   Storgårdsdammen damm
Rankhyttan g. Vindholmarna öar   Storgårdsdammen myr
Rankhyttan by Winholmen, se Vindholmarna holme   Storhagen hagmark
Rankhyttan by Vinterängs gruva gruva /Se   Storholmen holme
Rankhyttan gd Wisthus Wiken, se Lerviken vik   Storholmen holme
Rankhyttan gd Vitmossen myr   Stormyran, se Granbomyran, Persbomyran myr
Rankhyttan gd Wärcktächts Tiern, se Karlslundstjärnen tjärn   Stormyran, se Persbomyran, Granbomyran myr
Rankhyttan gd *yngwarsarff jordegendom /Se   Storsveden skog
Rankhyttan gd *Änbuna änget täkt   Stortäkt åker
Rankhyttan gd *Ænbuna angit äng   Stortäkten åker
Rankhyttan gd »æbunaængit» odling   Stortäkten täkt
Rankhyttan gd *Öijesjöholman gmlt gränsmärke   Stortäkten åker
Rankhyttan gd *Öjesjöholmen Saknas /Se   Stortäkten åker
Rankhyttan gd »øndz engh» äng   Stortäktsbacken backe
Rankhyttan gd *Önds eng Saknas   Stortäktsudden udde
Rankhyttan gd Ösjön sjö   Storvreten täkt
Rankhyttan by Ösjön sjö   Storvreten skog
Rankhyttan by Ösjön sjö   Storåkern åker
Rankhyttan by Ösjön sjö   Storänget åker
Rankhyttan gd Österbobäcken bäck   Strandharn grund
Rankhyttan gd *Östra landet naturnamn?   Strandharn grund
Rankhyttan gd ?Övertjärnen tjärn   Strandviken vik
Rankhyttan gd Övertjärnen tjärn   Strandviken vik
Rankhyttan gd     Stritt-täkten åker
Rankhyttan gd     Stubbarvet åker
Rankhyttan gd     Stubbarvet åker
Rankhytttan gd     Stubbarvs hagen hage
Rankhyttan gd     Stybben idrottsplats
Rankhyttan gd     Stygghagen hage
Rankhyttan gd     Stängslan åker
Rankhyttan gd     Stängslen åker
Rankhyttan gd     Sundbergstäkten åker
Rankhyttan gd     Sundbornsån, se Holmsån, Svärdsjön, Östbornsån å
Rankhyttan gd     Sundbornsån, se Ån å
Rankhyttan gd     Sundet sund
Rankhyttan gd     Sundsvreten förr odling
Rankhyttan gd     Sundsvreten förr odling
Rankhyttan gd     Sundsvreten åker
Rankhyttan gd     Sundtjärnen tjärn
Rankhyttan gd     Sundtjärnen tjärn
Rankhyttan gd     Sunnanhagsviken, se Rankhytteviken vik
Rankhyttan gd     Sunnanhag viken vik
Rankhyttan gd     Sunnanhag åkern åker
Rankhyttan by     Sunnanåkern åker
Rankhyttan gård     Surhålet dike
Rankhyttan gård /Se     Sva åker
Rankhyttan gård /Se     Svadet åker
Rankhyttan gd     Svadet, Lilla o. Stora sankmarker
Rankhyttan gd /Se     Svadet, Lilla o. Stora sankmarker
Rankhyttan gd /Se     Svandammen, se Mysingen sjö
Rankhyttan gd /Se     Svans backe udde
Rasberg-et beb.     Svartberget, se Svartbergsklack, Blixtberget berg
Rasberg, se Ragvaldsberg gård     Svartbergsklack berg
Rasberg gård /Se     Svartbergsklack, se Svartberget, Blixtberget berg
*Rasbergshyttan hytta /Se     Svartbäcken bäck
Rasberg, se Ragvaldsberg gd     Svartskärssjön sjö
Rasbergh, se Ragvaldsberg by     Svartskärssjön sjö
Rensbyn by /Se     Svarttjärnen tjärn
Rensbyn by     Svarttjärnsberget berg
Rensbyn by     Svarttjärnsberget berg
Rensbyn sn o tg     Svarttjärnsbäcken bäck
Rensbyn by     Svarttjärnsmyran myr
Rensbyn by     Svartudden udde
Rensbyn by     Svartviken vik
Rensbyn by     Svavelbacken backe
Rensbyn by     Svedarna ägor
Rensbyn by     Svedarna odling
Rensbyn by     Svedarna åkrar
Rensbyn by     Sveden åker
Rensbyn by     Sveden åker
Rensbyn by     Svedjetäkten åker
Rensbyn by     Svedtäkten täkt
Rensbyn by     Svärdsjöån å
Rensbyn by     Såghyttån »å» (bäck)
Rensbyn by     Sågsjön sjö
Rensbyn by     Sågtjärnen tjärn
Rensbyn by     Sågtjärnen, se Kvarntjärnen tjärn
Rensbyn by     Sågtjärnen, se Kvarntjärnen Saknas
Rensbyn by     Sågudden udde
Rensbyn by     Sörbobäcken bäck
Rensbyn by     Sörbobäcken bäck
Rensbyn by     Sörgärdet åker
Rensbyn by     Sörgärdet åker
Rensbyn by     Sörmans åker
Rensbyn by     Sörängsbäcken bäck
Rensbyn Saknas /Se     Sörängsbäcken bäck
Rensbyn by /Se     Tallbacken backe
Rinsberg, se Ragvaldsberg by     Tallbacken plats
*Riset gård     Tallbacken plats
Risholm, Stora by     Tappen plats
Romsarvet by     Tappen plats
Romsarvet by     Taxåsen ås
Romsarvet gd     Taxåsen berg
Romsarvet by     Taxåsen berg
Romsarvet gård /Se     Tegelbruksudden udde
Romsarvet by     Tegelsle åker
Romsarvet gd     Tegelvreten åker
Romsarvet gd     Tegelvreten åker
Romsarvet gd     Timmerbacken plats
Romsarvet gd     Timmertjärnen tjärn
?Romsarvet gård /Se     Timmertjärnen tjärn
Romsarvet by     Timmertjärnsmyran myr
Romsarvet beb.     Tingsplatsen plats
*Romsarvet gård     Tingvreten, se Pingvreten åker
Romsarvet gård     Tingvreten åker
Romsarvet by /Se     Tjockhäll häll
Roste kærne ængh Saknas     Tjuvön ö
Romsarvet by /Se     Tjärnmyran myr
*Rosttjärn lht /Se     Tomtes åkeromr.
*Rumpenäs Saknas /Se     Tomtes lada lada
*Rumpenäs försv. beb.     Torslundsmyran myr
*Rumpenäs försv. beb.     Torvströmossen, se Mossmyran myr
*Rumpenäs gd? /Se     Torvströmyran myr
Räfsare, se Marieberg by     Trebackalång väg
+Rävsarvet beb.     Trekanten plats
Rävsarvet gård /Se     Trekanten vägskäl
Rävsarvet, se Marieberg gård     Tretjärnarna tjärnar
*Rävsarvet f.d. gd /Se     Trollhällsbacken, se Svavelbacken backe
*Rävsarvet gd /Se     Trosshagen hage
Räfsarvshyttan hytta /Se     Trosshagsbacken vägbacke
*Räfsarvshyttan förr hytta /Se     Trosshagsmyran myr
Räfzarfvet, se Marieberg by     Trostbäcken bäck
*Röbacken gd? /Se     Trosteholmen ö
*Röga f.d. gård     Trostholmen, se Trostön ö
Sandviken by     Trostön, se Trostholmen ö
Sandviken by     Trostön, se Trosteholmen ö
?Sandviken by     Träsket hage
Sandviken by     Tuvmyran myr
?Sandviken by /Se     Tvistartäkt åker
Sandviken by     Tvättar-Jöns myr myr
Sandviken by     Tvättar-Jöns myr myr
Sandviken beb.     Tysstäkten åker
Sandviken beb.     Tysstäkten åker
Sandviken by     Täppan åker
Sandviken by     Täppmyran myr
Sandviken by     Täpporna åkrar
Sandviken by     Uddeholm udde
Sandviken by /Se     Uddnäs ö ö
Sandviken by     Uddnäs ö ö
Sandviken by     Uddnäs fädodmyra myr
Sandviken by     Uddnäsmyran myr
Sandviken by /Se     Uddnäsmyran, se Uddnäs fäbodmyra myr
Sandviken gd:ar /Se     Uvbergstjärnen, Lilla tjärn
*Sandviks kap., se Hosjö kap.     Urmakarholmen ö
Sandwiks Capellet, se Hosjö kapell kapell     Utmossen täkt
Sandvikshyttan hytta /Se     Uvbo hagen hage
Sandviks kapell kapellförsamling /Se     Vad täkt
Sendavik, se Sandviken by     Vannan plats
*Siffers Lunån gård     Vargtäkt åker
»sigwer akrom» beb?     Vassmyran myr
*Skinhetta stran Saknas     Vassviken vik
*Skinnararvet Saknas     Verkan sund
Skinnarbo gd     Verkan plats
*Skinnarbo, se Nynäs by     Verkstadsbäcken bäck
*Skinnarbo gård     Verktäktstjärnen, se Karlslundstjärnen tjärn
*Skinnarbo, se Nynäs gd:ar     Verktäktstjärnen tjärn
*Skinnarearv beb?     Vikakilen område
Skinnaränget gd /Se     Vikasjön sjö
Slätten gd     Vikasjön sjö
Smedbacken by     Vikasjön sjö
Smedbacken gd:ar /Se     Vikasundet sund
*Smedsarvet gd? /Se     Viken, se Kalkbrottsviken vik
[Smedztekth] Saknas     Viklunds åker åker
*Smältarbo gård     Viklunds åker åker
(Smältartäkten) Saknas     Viksjöbäcken bäck
*Smältara täkt täkt     Viksjöbäcken, se Sörängsbäcken och Persbobäcken bäck
Smälta tägt Saknas     Vindholmarna holmar
Smælthare tækth Saknas     Vindholmarna holmar
*Smältaretäkten försv. beb.     Vinkällan, Nedre källa
?*Smältaretäkten försv. beb.     Vinkällbäcken bäck
*Smältartäkt gd? /Se     Vinteränget åker
*Sommarhaga by /Se     Vinteränget åker
Staberg gd     Visthusviken, se Lerviken vik
Staberg gd     Vitmossen mosse
Staberg gd     Vreten åker
Staberg gård /Se     Vreten åker
Staberg gård /Se     Vreten åker
?Staberg by     Vreten, Lilla åker
Staberg gd /Se     Vällingbacken backe
*Staby by /Se     Vällingbacken, se Gröttallen backe
Stadberg, se Staberg gård     Yttertäkten åker
Stafberg, se Staberg gård     Åkern åkrar
Stemshögen, se Stämshöjen by     Ån å
Stensarvet by     Åseränget åker
Stensarvet by     Åshålet kärr
Stensarvet by     Åskällan källa
Stensarvet by     Åsmyran myr
Stensarvet by     Ängeskällan källa
Stensarvet gårdar /Se     Änget täkt
Stensarvet by /Se     Änget täkt
Stensarvet by /Se     Ölkaret plats
Stensarvet by /Se     Ösjön sjö
*Stenverkarna f.d. gd? /Se     Ösjön sjö
Stenverken by     Östantjärnen tjärn
Storbo gd     Östbornsån, se Sundbornsån, Holmsån å
?Storbo gd     Österbobäcken, se Österbäcken bäck
Storbo gd     Österbäcken, se Österbobäken bäck
Storbo gd     Över-Luna tjärnen, se Övertjärnen tjärn
Storbo gård /Se     Övermossen, se Klossbomossen mosse
Storbo gård /Se     Övertjärnen tjärn
?Storbo gd     Övertjärnen tjärn
Storbo by     Övertjärnen tjärn
Storbo beb.      
Storbo gård /Se      
Storbo by      
Storbo gd? /Se      
Storegård gård /Se      
Storgården by      
?Storgården by /Se      
Storgården by /Se      
Storgården gård /Se      
Storgården gård /Se      
Storgården gård      
Storgården by      
Storgården gårdar /Se      
Storgården gd /Se      
Storgården gd /Se      
?Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by /Se      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by?      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Strand by /Se      
Strand by /Se      
Strand by /Se      
Stransbyn, se Strand by      
*Stubbarvet försv. beb.      
Stämnarvet gård      
Stämshöjen gd      
Stämshöjen gd      
Stämshöjen gd      
Stämshöjen by      
Stämshöjen by      
Stämshöjen by /Se      
Stämshöjen gd /Se      
Stämshöjen gd /Se      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by /Se      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
?Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by      
Sunnanhaga by /Se      
Sunnanhaga by /Se      
Swartsiön, se Svartskär by      
Svartskär gd      
Svartskär gd      
Svartskär gd      
Svartskär gd      
Svartskär gård /Se      
Svartskär gård /Se      
Svartskär by      
Svartskär by      
Svartskär gård /Se      
Svartskär gård /Se      
Svartskär gd /Se      
Svartskärshyttan hytta /Se      
Sveden gd /Se      
Sörbo by      
Sörbo by      
Sörbo by /Se      
*Trostebäck Saknas      
*Trostebäck gd? /Se      
Tysktäkten, se Nygården förr gård      
»Tysktäkten gd? /Se      
*Täckars gård      
Täkt gd      
Täkt gd      
Täkt gd      
Täkt gd /Se      
Uddnäs gd      
Uddnäs gård      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs by      
Uddnäs by      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs gd      
Uddnäs by      
Uddnäs gd      
Uddnäs by      
Uddnäs gd /Se      
Uddnäs samhälle /Se      
Uddnäs fäbodar fäbodar      
Utanhed nu by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by      
Utanhed by /Se      
*Velte kvarn Saknas      
*Velte kvarn Saknas      
*Veltekvarn gd? /Se      
Verktäkt, se Karlslund gd:ar      
*Wijka Capell kyrka /Se      
Vika by      
Vika by /Se      
Vika by      
?Vika by /Se      
?Vika by /Se      
Vika by      
Vika knektby by      
*Vikedalsvik gårdar /Se      
Viksberg gd /Se      
*Vreten gd      
*Vreten gård      
Wärktäckten, se Karlslund by      
Wärcktächt, se Karlslund by      
*Värktäkts fäbodar fäbodar      
*Yngvarsarv Saknas      
*Yuwars arff Saknas /Se      
*Ynvarsarv f.d. gods /Se      
Åsbo by      
Åsbo gd:ar /Se      
?Åsen gd      
?Åsen by      
Åsen gd:ar /Se      
*Åternäs gd      
*Äkggardenom Saknas      
*Ækggardhenom Saknas      
Ängesveden, se Ängsberg gd      
Ängsberg gd /Se      
*Ängtjärn f.d. gård      
*Ödestäkt försv. beb.?      
*Ödestäkten Saknas      
*Önsarvet täkt      
*Öndzarvet Saknas      
Önsgärdet by      
Önsgärdet g?      
Önsgärde gd      
Önsgärdet by /Se      
Onsgärde Saknas      
Önsgärdet gd      
Önsgärde by      
Önsgärde by      
Önsgärdet gd /Se      
Önsgärdet gd /Se      
Önsgärde gd /Se      
Östantjärna by      
Östantjärna by      
Östantjärna by      
Östantjärna by      
Östantjärna by      
Östantjärna gdr /Se      
Östantjärna gd:ar /Se      
*Östanå Saknas      
Österbo gd:ar /Se      

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.