ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Aspeboda socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 378 Naturnamn : 268 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 273
Aassboo Kappell, se Aspeboda sn Asbo Berget, se Aspebodabergen Saknas Aspeboda s:n Abborrstenen sten
Aspeboda gd Aspan, Lilla sjö Aspeboda sn Aspan, Lilla och Stora sjöar
Apeboda sn Aspan, Lilla sjö Aspeboda flåbusarna inbyggarbeteckning Aspebodabergen berg
Aspeboda sn Aspan, Lilla sjö Aspeboda flåbusarna inbyggarbeteckning Asplinden åker
Aspeboda nu sn /Se Aspan, Lilla o. Stora sjöar /Se Aspeboda flågare inbyggarbeteckning Asptrånget vinterväg
Aspeboda nu sn Aspan, Stora sjö /Se Aspeboda, Lilla by Backtäkten åker
Aspeboda socken Aspan, Stora sjö Barkarbacken by Backtäkten åker
Aspeboda nu sn Aspan, Stora sjö Barkarbacken gårdar Barkerus` myror myrar
Aspeboda sn Aspan, Stora sjö Billingsnäs gårdar Bengtsberget berg
Aspeboda socken Aspan, Lilla o Stora sjöar Björsbo gård Bergnäs täkt åker
Aspeboda nu sn Aspan, Stora sjö /Se Björsbo gårdar Bergnäs täppan åker
Aspeboda nu sn /Se Aspan L:a o, St:a sjöar /Se Bromsens gård Bergtäppan åker
Aspeboda sn Aspan, Stora sjöar /Se Brusala by Billingen sjö
Aspeboda nu sn /Se Aspebodabergen berg Brusbro gårdar Billings bäcken bäck
Aspeboda nu sn Aspebodabergen berg Bultbo gårdsnamn Björberget berg
Aspeboda nu sn Aspebodabergen berg Daniel Ers gårdsnamn Björbergs klack höjd
Aspeboda nu sn /Se Aspebodabergen berg Djurbo gårdar Björhålet täkt
Aspeboda sn Aspebodabergen berg Erik-Ers gårdsnamn Björs hagen hage
Aspeboda nu sn Aspstrånget vinterväg /Se Erik-Görsas gårdsnamn Björstäkten åker
Aspeboda sn Bergtsberget berg Fiskens gårdsnamn Blanka lotten skogsområde
Aspeboda sn Bergtsberget berg Grälviken gårdar Blåbärsberget del av Bomsarvsberget
Aspeboda sn /Se Billingen sjö Grönbo gård Bomsarvsberget berg
Aspeboda sn Billingen sjö Grönskog gårdar Bortre hägnaden åker
Aspeboda sn Billingen sjö Gunnarsbo by Bromshällan berg
Aspeboda sn Billingen sjö Hans-Jons gårdsnamn Bromstäppan åker
Aspeboda sn Billingen sjö Hans Måns gårdsnamn Brusala skogen skog
Aspeboda nu sn Billingen sjö Heden gårdar Brändan täkt
Aspeboda nu sn Billingen sjö Hjortens gårdsnamn Dagkarlsbacken åker
Aspeboda nu sn Billingen sjö /Se Holmen gård Dalkarlsmyren myr
Aspeboda nu sn Billingen sjö /Se Holmens gård Dammsjöbäcken bäck
Aspeboda nu sn /Se Blötmyran myr Håll-Pers gårdsnamn Dammsjön sjö
Aspeboda nu sn *Bottolfs klack berg /Se Hällen namn på gårdar Daniels backen åker (slog)
Aspeboda nu sn Brudsalarna plats /Se Jan-Hans gårdsnamn Djupgrav dal
Aspeboda nu sn Brusbro landsvägsbro /Se Kanins gård Djurbergs backe skogsbacke
Aspeboda by Brusbro bro Kanins gård Djurbo hagen hage
Aspeboda nu sn Dammsjön sjö Karlsvik gård Dordis täppa åker
Aspeboda nu sn Dammsjön sjö Kavelmora by Fiksens åker
Aspeboda nu sn Dammsjön sjö Klittens del av byn Fjärdingsstolp-backen Saknas
Aspeboda sn /Se Dammsjön sjö Kolarbo arrendegård Flatan täkt
Aspeboda sn Engelbrektsröset röse Kullerbacken gårdar Flatladan lada
Aspeboda sn Fjäkelmyra by o. myr(?) Kullerbacken Saknas Flintstenen sten
Aspeboda sn Fläskkällaren grotta /Se Kyrkvärdens gårdsnamn Flyn gungfly
Aspeboda sn /Se *Fisklösarna sjöar /Se Liljan by Fläskkällaren grotta
Aspeboda sn /Se fogletiärne becken, se Ötjärnsbäcken bäck Ljusdal gårdar Fåfängan täppa
Asprboda sn /Se *Fågelkällan källa? Lärkas gårdsnamn Fårsveden täkt
Aspeboda sn Fågelmyran myr Mecks gårdsnamn Fäbackmyren täkt
Aspeboda nu sn Getryggen höjd /Se Munktäkt gård Fäbodarna åker
Aspeboda sn Gråtviken vik Mölummens gårdsnamn Föjshagen täkt
Aspeboda sn /Se Grälviken Saknas Nedre Hällen, se Hällen Saknas Getryggen höjd
Aspeboda sn Grävningen åkernamn /Se Nygården gårdar Gråtviken vik
Aspeboda sn Hagberget berg Närkes gård Grävningen täkt
Aspeboda sn /Se Halldammen sjö /Se Ol Ers gårdsnamn Grävningen åker
Aspeboda sn /Se Hedbäcken bäck Olsbacka by Grävningen nyodling
Aspeboda sn /Se Hinsen lacus, se Liljan sjö Pelles gårdsnamn Grönbo vägskälet vägskäl
Aspeboda sn /Se Holen, se Holsjön sjö Per-Karls gårdsnamn Gubb-backen backe
Asbo, se Aspeboda by Holsjön sjö Plas gårdsnamn Gullboberget berg
Asbobygden bygd /Se Holsjön sjö Plas gårdsnamn Gullbo hagen hage
Aspeboda gd Holsjön sjö Ramens gårdsnamn Gullbotäkten täkter
Aspeboda by o sn *Hommarsten gränsmärke Saxlinden gård Gullbovreten täkt
Aspeboda Saknas Hoppet terräng Sjuls gårdsnamn Gunnarsbodammen damm
Aspeboda by *Hote- sjö Skog byar Gunnarsboån å
Aspeboda by, sn Hytt-täkten täkt Skogsheden, se Heden Saknas Gårdstäkten åker
Aspeboda by Hålsjön sjö Skommar-Hanses gårdsnamn Hagarna skog
Aspeboda by Hålsjön sjö Skvasselbo fäbodar Hagberget berg
Aspeboda by Hålsiön, se Holsjön sjö Slaggen by Hampuses täkt åker
Aspeboda by Hålsjön sjö /Se Smedsbo by Hampåkern åker
Aspeboda gd Hälltjärnen tjärn Sols gårdsnamn Hans-Jons-lotten skogslott
Aspeboda by *Hälsingsstugu rå gränsmärke Storgården gård(ar) Hitre hägnaden åker
Aspeboda by *Hälsingsstufu rå gränsmärke Stråtenbo by Hjulmakartäkten täkt
Aspeboda by Hälsiön, se Holsjön sjö Stråtjärnen gårdar Hjulmakarudden udde
Aspeboda by /Se Igeltjärnen tjärn Stråtjärn gårdarna gårdar Holsjön, se Holsjön Saknas
?Aspeboda, Lilla by Igeltjärnen tjärn Surarvet gårdar Hundhällen stenhäll
Aspeboda gd Igeltjärnen tjärn Sveden fäbodar Hundmyrorna myrar
Aspeboda by Igeltjärnen tjärn Sven-Karls gårdsnamn Hytt-täkten täkt
Aspeboda, Lilla by Igeltjärnsbäcken bäck Sörbo by Hålsjöbro bro
Aspeboda, Lilla by Igeltjärnsbäcken bäck Tronshagen by Hålsjön sjö
Aspeboda, Lilla by Ijllingen, se Stor-Illingen sjö Utanmyra gård Häggtäppan åker
*Aspeboda, Stora gård /Se Illingarna, Små sjöar Vallmora by Hägnaden täkt
Aspeboda, Stora by Illingarna sjöar Vallmora Saknas Hängenmyran, se Stråtjärnrumyran Saknas
*Aspeboda, Stora by Illingen sjö Vallsfors kraftstation Härbresbacken potatisland
*Aspeboda, Stora Saknas /Se Illingen, Stora sjö Vassbo gårdar Härbrestäkten åker
Aspeboda Kapell kapell Illingen, Stora sjö Velbodarna fäbodställe Hönsarvkvarnen skvaltkvarn
Aspeboda kapell /Se Illingesiön, se Stor Illingen sjö Viggens gårdsnamn Illingarna sjöar
Aspeboda by /Se Illingsberget berg Vilkesbacka gårdar Illingen sjö
Asbo, se Aspeboda, Lilla by Illingsberg berg Åkern (gårdar) by Illingsberget berg
Stora Asbo, se Aspeboda, Stora by Illingsberget berg Änget gård Illingsbäcken bäck
Asbobygden bygdelag /Se Illingsberget berg Övre Hällen, se Hällen Saknas Illingsvägen väg
*Balluxmor, se ? Vallmora Saknas ?Illingsberg berg o triangelpunkt /Se   Iviken vik
Ballungxmor, se Vallmora by Illingsberget berg   Jofs änge täkt
Ballungxmor by /Se Illingsberget berg   Jordbro f.d. bro
Barkarbacken by Illingsberget berg /Se   Jordbro myra myr
Barkarbacken by Illingsberget berg o. triangelpunkt   Kapellbergen berg
Barkarbacken gård /Se Illingsbäcken bäck   Kapellgrunden plats vid Kapellbergen
Barkarbacken by Illingsbäcken bäck   Kavelmormyrorna myrar
Barkarbacken by ?Kappellsbergen berg   Kers hage hage
Barkarbacken by /Se *Kalfsnen sjö   Kers hage hage
*Barkegården gård *Kalkberget höjd   Kers täppa åker
Billingsnäs by Kanins äng äng /Se   Kerstäpps åker
Billingsnäs by Kapellsbron bro /Se   Kerstäppsbacken backe
Billingsnäs by Kavelmormyran myr   Klingbergstäkt åker
Billingsnäs by Kittmyran terräng   Klockar-Pelles åker och skog
Billingsnäs gårdar Klosstjärnen tjärn   Klosstjärnen tjärn
Billingsnäs gårdar /Se *Kniptjärn sjö   Knapp´linden åker
Billingsnäs by /Se ?Kolarboberget berg   Kolninghagbacken backe
Billingsnäs by /Se Kolarboberget berg   Kolninghagen hage
Björs förr gårdsnamn /Se Kopparviken vik /Se   Koltäkt åker
Björsbo by *Korptjärn sjö   Koltäktviken vik
Björsbo by Kronstenen råmärke   Kopparviken vik
Björsbo gård /Se Kullerbacksviken vik   Krontallen tall
Björsbo by Kusogruvan gruva   Kullerbackgrinden grind
Björsbo by /Se Kärleken tjärn   Kullerbackviken vik
Björsgård gård /Se Lapp-Britta sten   Kullermyren myr
?Brusala gd /Se *Lijberget berg   Kullern kulle
Brusala militieboställe Lijan sjö   Kusåsjön, se Illingen Saknas
Brusala gd Lijan sjö   Kyrkvägen gammal väg
Brusala gd Lijan sjö   Källmyran åker
Brusala gård /Se Liljan sjö   Källtäppan, se Lundsta täppan Saknas
Brusala by Liljan sjö   Käppas åker
Brusala by Liljan ?sjö /Se   Köpmantäkten täkt
Brusala by Liljan sjö /Se   Lapphällen backe
Brusala gårdar Liljan sjö /Se   Lappstugukällan källa
Brusala by Liljan sjö /Se   Lars-Ers änge täkt
Brusala gdr /Se *Liugersten gränsmärke   Lindbacken täkt
Brusala gårdar /Se *Ljugarsten gränsmärke   Lisbetsbäcken bäck
Brusala gårdar /Se Ljusdalsberget berg   Lisbets täkt åker
Brusala gd:ar /Se Lyberget, se Lybergsklack berg   Lissel grinden grind
Brusala gård /Se Lyberget berg   Lissel Gubb-backen backe
Brusala gd /Se Lyberget berg /Se   Lisselgården täkt
Brusbro gårdar /Se Lybergh, se Lybergsklack berg   Lisselhagen hage
Brusbro gårdar /Se Lybergsklack berg   Lissel Illingsberget del av Illingsberget
Brusbro gårdar /Se Lybergsklack berg   Lisselttjärnen tjärn
Brusbro gård /Se ?Lybergs klack berg   Lisselänget åker
*Bruseboda gd ?Lybergs klack berg /Se   Ljusdalsberget berg
*Bruseboda gård /Se *Långstenen gränsmärke   Loberget berg
*Bruseboda gd /Se *Lövsberget berg   Lundsta backen backe
Bultbo gård /Se Mellan-Valsan sjö   Lundsta hagen hage
*Carl Jonsgården gård Mellan-Valsan sjö   Lundsta täppan åker
Djurbo gd /Se Mellan-Valsan sjö   Lybergs klack berg
*Domargården, se *Hälsinggården gård Mellan-Valsan sjö   Långbacken backe
Ebbegården gård /Se Mellan-Valsan sjö   Långhagen hage
*Ebbegården gård ?Middagsbacken berg   Långtäppan åker
*Ebbegården beb. ?Middagsbacken berg   Lärkas åker åker
*Ebbegården gd /Se Middagsbacken höjd   Lärkemors täppa åker
[Elinström] Saknas Mittan walzlan, se Vallsan, Mellan sjö   Mats-Anders myra myr
*Engelbrektshyttan Saknas /Se *Miöhunblenäs halvö   Matts-Hans änge åker
Fläskkällaren gd /Se Mårsiön, se Mörtsjön sjö   Meckstäkten åker
*Gammelgården gård *Mörtsjöbron bro   Mellantäkten åker
Gammelgården Saknas /Se Mörtsjön sjö   Mellanvägen väg
*Gota tekth Saknas Mörtsjön sjö   Middagsbacken höjd
[Grauastadhe] Saknas Mörtsjön sjö   Mormors tomt åker
Grundbo, se Grönbo by Mörtsjön sjö /Se   Mormors täkt åker
*Grundbo by Näsudden udde   Morpers täkt åker
Grundeboda, se Grönbo Saknas *Ormpussen tjärn   Myrbacken åker
[Grälviken] gd *Ormpussen tjärn   Myr-Pers gata väg
Grälviken gård *Ormputten Saknas /Se   Myrpussarna kärr
Grälviken by /Se Petterssons myra myr   Mågsveden åker
Grälviken by /Se *Prästtäkten täkt /Se   Mörtsjöbacken backe
Grönbo by *Pundsnageln Saknas /Se   Mörtsjöbäcken bäck
Grönbo by +Punds-nageln råmärke /Se   Mörtsjön sjö
Grönbo gd *Pundsnagelns rå gränsmärke   Norbergstomt åker
Grönbo gd *Pundsnagleberget berg   Nordanbäck täkt
Grönbo by *Pungsnavleberget berg   Nordanbäck bäck
Grönbo gd *Punsnagels rå råmärke   Nykarlstäpporna åker
Grönbo by *Ra /Se   Nykvarnen skvaltkvarn
Grönbo by Runn sjö   Nytäkten åker
Grönbo gd Runn sjö   Nytäkthagen hage
Grönbo gårdar Runn sjö   Ormsveden täkt
Grönbo by Runn sjö   Ormsvedhagen hage
Grönbo by /Se Runn sjö   Ormtegen åker
Grönskog gd /Se *Råsten vid Illingen gränsmärke   Orsalen sjö
Gunnarsbo by *Saxamyren myr   Pompbacken backe
Gunnarsbo gd *Skallbäcksberget berg /Se   Rullput grustag
Gunnarsbo by Skarviken vik   Rumlan gammal skvaltkvarn
Gunnarsbo by Skarviksudden udde   Rävhålet täkt
Gunnarsbo by Skogsrisen väg /Se   täkt
Gunnarsbo by *Skvasselboberget berg   Rödfärgstomten åker
Gunnarsbo by /Se *Skvasselboberget berg /Se   Salsbacken Saknas
Heden gd /Se *Skvasselbobäcken bäck   Sandheden skog
*Helga Andas Kapell förr kyrka *Skyttgruvan ödegruva /Se   Sandhed vägskälet vägskäl
*Hermanstäkt Saknas Slättbergs gruva gruva   Sandtäkten sandig åker
?Holmen gd Små-Illingarna sjöar   Sannas hällor bergklack
Hälsingearvet gård ?Sneptjärn tjärn   Saras hage hage
*Hälsingearfwet Saknas /Se Sneptjärnen tjärn   Saras skog skog
*Hälsinggården gård /Se ?Sneptjärnen tjärn /Se   Saxlind berget berg
Jan-Jonsgården gd /Se ?Sneptjärnen tjärn   Simas täppa åker
Karlsvik gd /Se ?Sneptjärn sjö /Se   Sims udden udde
Kavelmora gårdar *Sneptjärnsberget berg /Se   Sjöhagen hage
Kavelmora by /Se ?Snetjärn, se Sneptjärn tjärn   Sjötäkt backen backe
*Klockarbo ödeshemman Snevtjärn tjärn   Sjötäkten täkt
Kolarbo gd /Se Snevtjärn tjärn   Sjötäkt myran myr
*Kukevallsbacken gd? /Se Snevtjärnen tjärn   Skinnar-Göras gammal gårdsplan
Kullerbacken Saknas /Se Snevtjärnen tjärn   Skogsbäcken bäck
Kullerbacken by /Se Snevtjärnen tjärn   Skogsrisen väg
*Lerige, se Liljan Saknas Snevtjärnen tjärn   Skogstäppan åker
*Lerjesnor gård /Se *Snevtjärnsberget berg   Skogstäppmyrorna myrar
Liljan by Sniptiern, se Snevtjärn tjärn   Skogsvägen Saknas
Liljan by /Se Snip Tiärn, se Snevtjärnen tjärn   Skommarbacken täppa
Liljan by *Spjuten sjö   Skommarbacken backe
Liljan by *Sora stenen gränsmärke /Se   Skvalmyren myr
Liljan by /Se Stor Illingen sjö   Skåpledet åkerbit
Liljan by Stor-Illingen sjö   Slaggbroviken vik
Liljan gd Stor-Illingen sjö   Slammerbacken backe
Liljan by Stormyran myr   Slånget gårdstäkt
Liljan by Stortjärnen tjärn   Slättru hagar (täkter)
Liljan by Stråtjärnen tjärn   Slättrubäcken bäck
[Lerye] = Liljan ? Saknas Stråtjärnen tjärn   Slättruhagen hage
Liljan by Stråtjärnen tjärn /Se   Slättru halsen åker
Liljan gd Stubbängsberget berg   Smedtäkten täkt
Liljan by Stubbängesberget berg   Sneptjärnen tjärn
Liljan gårdar Stubbänget sankmark   Sneptjärnsbäcken bäck
?Liljan gård Stångtjärnen tjärn   Sneptjärnsmyra myr
Liljån gårdar /Se Stängslarna slog?   Snickartäkten åker
[Lisseltäkt] Saknas *Svevtjärn sjö   Stockholm sten
?Ljusdal by Sönuddarna Saknas /Se   Stora grinden grind
?Ljusdal by Talludden udde   Storamyren myr
?Ljusdal by *Taskloken vattensamling /Se   Stora märrens puss myrpuss
?Ljusdal by /Se Torvströmyran myr   Storbacktäkten åker
?Ljusdal by /Se Tron sjö   Storbrobacken backe
Ljusdal by /Se Tron tjärn   Storbrobäcken, se Illingsbäcken Saknas
Ljusdal by /Se Tron sjö /Se   Storgårdsån, se Gunnarsbo ån Saknas
Ljusdal gårdar /Se Tronsbäcken bäck   Storhagen åker
Ljusdal by *Tuna röset gränsröse /Se   Stortjärnen tjärn
Ljusdal by /Se Tundammen vattensamling   Stortäkten åker
Liusdalzbygden, se Ljusdal by Uddberget berg   Stortäkten åker
Luckosdal, se Ljusdal förr by Uvberget berg   Storåkern täkt
Lukosdal = ? Ljusdal Saknas Vallmoraån å   Stråtjärnen tjärn
Munktäkt gd? /Se Vallsan, Övre, M. o. Nedre sjöar   Stråtjärnmyran myr
Munktäkt beb. /Se Vallsan, Öfre, Mellan o. Nedre sjöar   Stubbtegen åker
*Myrebo gård Vallsan, Övre, M. o. Nedre sjöar   Stubbtäkten åker
*Nya gården gd? Vallsan, Mellan o. Nedre sjöar   Stubbänget åker
Nygården by Vallsan, Mellan sjö   Stubbängsberget del av Björberget
Nygården by Vallsan, Mellan sjö   Stugtjärnen tjärn
Nygården gård /Se Valsan, Nedre sjö   Stugtjärnsbeget berg
Nygården by Valsan, Nedre sjö   Stängslan slog ovanför Heden
*Nygården beb. Vallsan, Nedre sjö   Sundsuddarna uddar
Nygården gård Vallsan, Nedre sjö   Surarvs dammen damm
Nygården gd Vallsan, Övre, Mell. o. Nedre sjöar /Se   Svedhagen hage
Olsbacka gårdar /Se Valsan sjö /Se   Svedtäkten täkt
*Planckegården gård Valsan, se Mellan-Valsan sjö   Sven-Karls hage hage
Rebacken, se Rävbacken gård Valsan, Mellan sjö /Se   Svinpussen källa
Rävbacken gd Valsan, Nedre sjö   Svinpuss hagen sloge
Rävbacken gård Valsan, Nedre sjö   Tallbacken backe
Rävbacken gård Valsan, Nedre sjö /Se   Talludden udde
Rävbacken gd /Se Valsan, se Mellan-Valsan sjö   Timmermyren täkt
*Rävbacken gd? /Se yllingz berget, se Illingsberget berg   Torskroken krokig backe
*Saxe beb. ytter Walsan, se Valsan, Nedre sjö   Trollkilen skogsmark
Saxlinden gård Yttervalsen, se Valsan, Nedre sjö   Tron sjö
Saxlindan gård *Vassbo bro bro /Se   Tronsbäcken bäck
Saxlindan gård Wasesiöan, se Vallsam, Öfre, Mellan o. Nedre sjö   Tronshagmyrorna åker
Saxlinden gd /Se Wassesiöan, se Vallsan, Övre, M. o. Nedre sjöar   Tummelbacken backe och åker
Skinnarbo, se Nygården förr gård Wasse Siön, se Vallsan, Mellan o. Nedre sjöar   Tunbacken skog
Skinnarbo gård *Vidfastebron Saknas /Se   Tunbackvreten täppa
Skog gd /Se Yllineberget, se Illingsberget berg   Tunbackvägen väg
Skog by Yllingarna, se Små-Illingarna sjöar   Tundammen damm
Skog by Yllingeberget, se Illingsberget berg   Tunkarls Saknas
Skog by Yllingen, se Illingen sjö   Tunkarlstäkten åker
Skog gd? /Se Yllingen, se Stor-Illingen sjö   Täppan åker
Skog, Nedre gårdar Yllingsberget, se Illingsberget berg   Tölbo åker
Skog, Nedre by /Se Yllingsbäcken, se Illingsbäcken bäck   Tölbovägen väg
Skog, Övre gårdar ÿterwalzlan, se Valsan, Nedre sjö   Uvens åker
*Skogs Eriks gård gård *Ålbromyra myr   Valborgmässhällorna stenhällar
Skogsheden gd /Se *Åhlsbyggerån Saknas /Se   Valbron bro
Skvasselbo fäbodar Ålmyran ägomark   Vallmora kvarn Saknas
Skvasselbo gård Öjesjön, se Ösjön sjö   Vallmor vägskälet vägskäl
Slaggen by Ösjön sjö   Vallsan Saknas
*Slånget gård Ötjärnsbäcken bäck   Vallsarna sjöar
Smedsbo gård Ötjärnsbäcken bäck   Vallsmarken del av Björberget
Smedsbo by /Se *Övtjärn sjö   Velbobacken tvär backe
Spjutsjö Saknas /Se     Viggbacken backe
+Stor-Aspebo beb.     Änget åker
Storgården gd     Öarna holmar
?Storgården gd     Ötjärnsbäcken bäck
Storgården gård /Se     Övre täkten åker
Storgården gd /Se      
Stråtenboda by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
?Stråtenbo Saknas      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo by      
Stråtenbo gårdar      
Stråtenbo by /Se      
Stråtenbo by /Se      
Stråtenbo by /Se      
Stråtenbo by /Se      
Stråtenbo by /Se      
Stråtenbo by /Se      
Stråtjärn by      
Stråtjärn gård      
Stråtjärn by      
Stråtjärn by /Se      
Stråtjärn by /Se      
*Stubbesveden gård?      
Surare, se Surarvet gård      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet by      
Surarvet gård      
Surarvet gårdar /Se      
Surarvet gd /Se      
Surarvet gd /Se      
Surarvet gd /Se      
Sveden fäbodar      
*Sveden gård?      
Sörbo by      
Sörbo by /Se      
Tronshagen gd /Se      
?Utanmyra by      
Utanmyra by      
Utanmyra by      
Utanmyra by      
Utanmyra by      
Utanmyra gd /Se      
*Vallen Saknas /Se      
Vallmora by      
Vallmora by /Se      
?Vallmora by      
?Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
?Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by      
Vallmora by /Se      
Vallmora by /Se      
?Vallmora by /Se      
Vallmora by /Se      
Vallmora by /Se      
Vallmora bu /Se      
Vallsfors gd /Se      
?Vassbo gårdar      
?Vassbo gårdar /Se      
?Vassbo gårdar      
Vassbo by      
?Vassbo gårdar /Se      
Vassbo gårdar /Se      
Vassbo gd /Se      
Vassbo gd /Se      
»wikingxbakka», se Vilkesbacka gdr      
Vilkesbacka gdr /Se      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gd      
Vilkesbacka gård /Se      
Vilkesbacka by      
Vilkesbacka gårdar /Se      
Wilzbackan, se Vilkesbacka by      
*Västanholm, se Västansjö Saknas      
*Västansjö gård      
*Västansjö Saknas      
Wästebo, se Vassbo by      
Åkern by      
Åkern by /Se      
Åsebo Bygden, se Aspeboda sn      
Änget gård      
Östanäng ödeshemman      

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.