ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gagnefs socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 756 Naturnamn : 2080 Bebyggelsenamn : 878 Naturnamn : 2928
Gagnef sn o tg Ahnsioberget, se Arnsjöberget berg Förkortningar förteckning Alderberget berg
Gagnef sn Alderberget berg /Se Förkortningar förteckning Alderbergslyckan utlagd slåtteräng
Gagnef sn Alderbergslyckan utlagd slåtteräng /Se Förkortningar förteckning Allerberget berg med utlagda slogar
Gagnef sn Altberget berg /Se Förkortningar förteckning Allerbergslyckan utlagt slåtteränge
Gagnef sn Altberget berg Förkortningar förteckning Almovägen byväg
Gagnef sn Altberget berg Förkortningar förteckning Almovägen byväg
Gagnef sn /Se Alten sjö /Se Förkortningar förteckning Alperna sluttning
Gagnef sn ?Alten tjärn Gagnef sn Altberget berg och slåtteräng
Gagnef sn Alten sjö Gagnef sn Altberget berg och slåtteräng
Gagnef sn Alten sjö /Se Gagnef sn Alten sjö
Gagnef sn Alten sjö /Se Gagnef sn Alten sjö
Gagnef sn Alten sjö /Se Gagnef sn Altsveden utlagt slåtteränge
Gagnef sn Altsveden terräng Gagnef sn Altån bäck
Gagnef sn Andersholen höjd Gagnef sn Saknas Altån å
Gagnef sn Andlösberget berg Gagnef sn Anders hol hol
Gagnef sn Annikas stängsel slåtteränge /Se Gagnef sn Anders-Olstäkten täkt
Gagnef sn Annlars loka tjärn /Se Gagnef sn Andlösberget berg
Gagnef sn Annsjöberget berg Gagnef sn Andrestäkten täkt
Gagnef sn Annsjöberget berg Gagnef sn Anlas loka loka
Gagnef sn Annsjöbäcken bäck Gagnef Sn Anlas loka loka
Gagnef sn Annsjömoren skog Gagnef socken Annas Olles göl göl
Gagnef sn Annsjön sjö Gagnef sn Annas täkt täkt
Gagnef sn Annsjön sjö Gagnef socken Annikas stängsel slåtteränge
Gagnef sn Arnsjöberget berg Gagnef sn Ann-Lars loka tjärn
Gagnef sn *Arnsjö-berget Saknas Gagnef sn ?Annsjöberget berg
Gagnef sn Arvs-Olles sved åker /Se Gagnef socken Annsjöberget berg
Gagnef sn Asplåga skogsglänta /Se Boda klabbarna inbyggarbeteckning Annsjöberget bäck
Gagnef sn Backbodfallet vattenfall Bäsna vargarna inbyggarförteckning Aprilbacken backe
Gagnef sn Backbodrönningsmyran myr Fluga inbyggarförteckning Annsjön sjö
Gagnef sn Backens myra myr flugor inbyggarförteckning Armovägen byväg
Gagnef sn *Backhälla kvarn fluga inbyggarförteckning ?Arnsjöberget berg
Gagnef sn Backsjön sjö flugor inbyggarförteckning Arnsjön sjö
Gagnef sn Backsjön sjö forskarl inbyggarförteckning Arvs-Olles sved utlagd åker
Gagnef sn Backsveden skogsområde Gagnefs flugor inbyggarförteckning Aspas änge utlagd slåtteränge
Gagnef sn Backsveden åker /Se Gagnefs flugorna inbyggarförteckning Asplågan utlagt slåtteränge
Gagnef sn Backängena terräng Gagnefs flugorna inbyggarförteckning Asplågan glänta i skog
Gagnef sn Baggänget terräng Gagnefsfluga inbyggarförteckning Aspänge utlagt änge
Gagnef sn Baggängsmyran myr Gagnefs-flugor inbyggarförteckning Backan slog o. åker
Gagnef sn Bugarns Hedberg skogsmark /Se Gagnefs flugorna inbyggarförteckning Backgatan väg
Gagnef sn Bagar-Pers loka vattensamling Gagnefs flugor inbyggarföteckning Backbodbron bro
Gagnef sn Baggänget åker /Se Gagnefsfluga, -flugor inbyggarförteckning Backbodfallet vattenfall
Gagnef sn Bajorsbacke backe /Se Gagnefskarl inbyggarförteckning Backbodröjningarna slåtterängen
Gagnef sn Balltjärn tjärn /Se gagnefs-karl inbyggarförteckning Backbodröjningsmyren odlad myr
Gagnef sn Balltjärnen tjärn Gagnef-karl inbyggarförteckning Backbo stannmor stannmor
Gagnef sn Balltjärnen tjärn gagnefskarlar Saknas Backgärdet åker
Gagnef sn Barntjärnen tjärn Gagnefskullor Saknas Back-Olles sved svedjefall
Gagnef sn Barntjärnen tjärn /Se Gagnefsmänniska inbyggarförteckning Back-Pers täppa utlagd slåtteränge
Gagnef sn Barntjärn tjärn /Se Ganggubben inbyggarförteckning Backslabacken backe och slåtteränge
Gagnef sn Bastberget berg ?gangsila inbyggarförteckning Backsjön sjö
Gagnef sn Bastberget berg med fäbod Gangskarl inbyggarförteckning Backsjön sjö
Gagnef sn Bastberget berg Grävskarl inbyggarförteckning Backsveden slåttermark
Gagnef sn Bastberget berg Tjärnkarl inbyggarförteckning Backsveden åker
Gagnef sn Bastberget berg Allra heligaste Saknas Bagarnas Hedberg slogmark
Gagnef sn Bastberget berg Allra heligaste Saknas Bagar-Pers loka loka
Gagnef sn /Se Bastberget berg /Se Anders-Eliases gårdsnamn Bagarsveden slogmark
Gagnef (kyrkby, sn) *Bastbergskällan källa Anders-Ers gårdsnamn Baggängarna åker
Gagnef sn Bastubacken backe /Se Anderses- Anders gårdsnamn Baggänget åker
Gagnef sn /Se Bastufwebergh berg Andras gårdsnamn Baggängsledet gärdsgårdsled
Gagnef sn Bastugrinden grind /Se Andres gårdsnamn Baggängsslätten slät sumpmark
Gagnef socken Bastutäppan åker /Se Anlas-Pers gårdsnamn Bajors backe backe
Gagnef sn /Se Benarvet åker /Se Anlas-Pers gårdsnamn Bakugnen vik
Gagnef socken Bengttomten åker /Se Annas-Olles gårdsnamn Bakugnshålet vik
Gagnef samhälle Benkammarhålet terräng Arvslindan station Ballstjärn sjö
Gagnef sn /Se Bergen skogsområde /Se Arvslindan by Ballstjärnsbäcken bäck
Gagnef sn /Se Berggårdsberget berg Back gårdsnamn Ballstjärnsmyren myr
Gagnef sn *Bergkvarnen kvarn Backa by Balltjärnen tjärn
Gagnef sn Bergmyren åker /Se Backan Saknas Barntjärnen tjärn
Gagnef sn Bergs bäck åkrar /Se Back-Anderses gårdsnamn Barntjärn tjärn
Gagnef sn Bergsjöarna sjöar Backarna gårdar Barntjärnsbacken sluttning
Gagnef sn Bergsmyran myr Backbodarna fäbod Barntjärnsdalen dalgång
Gagnef sn Bergsva myr /Se Backbodarna fäb. Bartjärn tjärn
Gagnef sn Bingmyran odling Backen gårdsgrupp Bartjärn tjärn
Gagnef sn /Se *Bjurtjärnen tjärn Backhusen stugor Bartjärnsbackarna backar
Gagnef sn Bjöntänge äng /Se Back-Olles gårdsnamn Bastberget berg
Gagnef sn Björkabäcken bäck Backtäppan gård Bastubacken backe
Gagnef sn Björkberget berg Bagar gårdsnamn Bastugrinden grind, nu borttagen
Gagnef sn Björkberget berg /Se Bagarns gårdsnamn Bastusjön sjö
Gagnef sn /Se Björkberget berg Bagarns gårdsnamn Bastutäppan åker
Gagnef sn /Se Björkberget berg Bagar-Pers gårdsnamn Benarvet åker
Gagnef sn Björkbodberget berg Bakom-Anderses gårdsnamn Bengttomten åker
Gagnef sn /Se Björkbodberget berg Bakomes gårdsnamn Bergen skog
Gagnef sn /Se Björksjön sjö Bastberget fäb. Berggårdsberget stenblock
Gagnef komm. /Se Björksjön sjö /Se Bastberget fäbod Bergmyra åker
Gagnef sn /Se Björktjärnen tjärn Bastberget fäbod Berghol berg
Gagnef sn /Se Björktjärnsbäcken bäck Bengtgården gård Bergsholsmyren myr
Gagnef sn /Se Björktjärnsbäcken bäck Berget fäb. Bergkällan källa
Gagnef sn /Se Björndalsbackarna skogsbackar /Se Berget stugor Bergmyren åker
Gagnef sn /Se Björnhålet åker /Se Berggården g Berg-Olles täkt täkt
Gagnef sn /Se *Björnlangsforsen fors Bergslagsmarken, se 28 Björka Saknas Bergsbäck bäck
Gagnef sn /Se Björnstången fornlämning Bergslindan by Bergs bäck bäck
Gagnef sn /Se *Blackberget berg Björka by Bergsjöarna sjöar
Gagnef sn /Se Bladtjärn tjärn /Se Björka Saknas Bergsjöarna sjöar
Gagnef sn /Se Bladtjärnberget berg Björka Saknas Bergs rönning täkt
Gagnef sn /Se Bladtjärnberget, Stora o. Lilla berg Björkbodarna fäb. Bergs rönning slogmark
Gagnef sn Bladtjärnbergsstannmora Saknas /Se Björkbodarna Saknas Bergstäkten skog, förr slogmark
björkkarlar inbyggarbeteckning Bladtjärnen tjärn Blommens gårdsnamn Bergsva sank skogsmark
*»bomsarvsgossar» inbyggarbeteckning Bladtjärnsmyran myr Bock-Daniels gårdsnamn Bergsvamyren myr
*bomsarvkarlar inbyggarnamn /Se Blånk terräng Bodarna by Bergänget utlagt änge
*»bykarlar» inbyggarbeteckning Blånslokan vattensamling Bodarna Saknas Bergänget utlagt änge
Bäsn(a)karlar inbyggarbeteckning Blå port terräng Bo-Jans gårdsnamn Bergänget slogmark
edstjärn(a)boar, (-bodar) inbyggarbeteckning *Bodbäcken bäck Bo-Lars gårdsnamn Bess-Olles källa källa
*»forsbyggar» inbyggarbeteckning Bolltjärnen tjärn Bomsartjärndingen Saknas Bess-Olles täkt täkt
»gagnefsboar (-bodar) inbyggarbeteckning *Bomsarberget berg /Se Bomsarvet by Bing-Olles änge slåtteränge
gagnefskarl inbyggarbeteckning Bomsarberget berg /Se Bomsarvet by Bingtäkten täkt
*grådbyskarlar inbyggarbeteckning Bomsarberget berg /Se Bommases gårdsnamn Bingtäkten täkt
*»ljurbyggeboar inbyggarbeteckning Bond-Olles bussu naturminnne Bondemans gårdsnamn Bistholmen holme
»nordanbäckskarlar inbyggarbeteckning Bond-Olles bussu grotta /Se Bondes gårdsnamn Björkberget berg
*»norrmyckelfjärdskarlar inbyggarbeteckning Bondänget slåtteränge /Se Borgheden station Björkbodberget berg
*sälskarlar inbyggarbeteckning Borarna åker /Se Borgsbodarna fäb. Björkholn hol
*södermyckelfjärdskarlar inbyggarbeteckning Borarna åker /Se Borgsheden by Björkmans backe åker och tomter
Afrätalinda by Borbackarna backar /Se Borsbodarna stugor Björkmarken änge
*Almfors gårdar Borbron bro /Se Borsheden by Björksjön sjö
Arvs gd /Se Born åker /Se Borsheden by Björksjön sjö
Arvslindan by Born åker /Se Borskvarnen kvarn Björksta färjestället
Arvslindan by Bors backar slåtteräng /Se Borskvarnen kvarn Björktjärnen tjärn
Arvslindan by Borsborn el. Born åker /Se Brittas gårdsnamn Björktjärnsbäcken bäck
Backa Saknas Borsheden åsar /Se Brittas-Pers gårdsnamn Björkåkern åker
Backa gård /Se Borskvarndammen damm /Se Bro-Anderses gårdsnamn Björkåkern åker
Backbodarna fäbod Borskvarnen kvarn /Se Brokvarnen skvalta Björkåkern åkrar
Backen gd:ar /Se Borskvarnen gammal skvaltkvarn /Se Broms-Eriks gårdsnamn Björkängsskölen sköl
Bagar gårdsnamn /Se *Bors Nohlsven Saknas /Se Brusens gårdsnamn Björndalsbackarna backe
Barn- Saknas /Se Borsvadet sänka /Se Bränngården gård Björns haga hage
Bastberget fäbodar *Bortberget berg /Se Brännvålns gårdsnamn Bjöntänge åker
Bastberget fäbodar Bottenlösbäcken bäck Brändvålns gård Bjöntängsfjärden fjärd
Bastberget fäb. Bottniska viken åker /Se Bröttjärna by Björntängsfjärden vik
Bastberget fäbod Bredflaten sjö Brötjärna by Björkvemora utlagt slåtteränge
Berget gårdar Bredflaten tjärn Brötjärna by Björngropen sänka
Berggården gård Bredflaten sjö Brötjärna anhalt Björnholsberget berg
*Bjurtjärnsfäbodar fäbodar Bredflaten sjö Brötjärnabodarna stugor Björnholsmyren myr
Björk gårdsnamn Bredflaten sjö Bröttjärna Saknas Björnhålet åker
?Björka by Bredflatmyran myr Bröttjärna Saknas Björnhålet sänka
Björka by Bredslåttret myr Bullergården gård Björnmyrbäcken bäck
Björka by Broddmyran myr By by Björnmyran myr
Björka by Bromsmyran myr Bygdas fäb. Björnsåsröjningen utlagt slåtteränge
Björka by Bromstäppan åker /Se Bygdens fäb. Björs fall utlagt slåtteränge
?Björka by Brosta f.d. flottbro /Se Bygdens del av Södra Tansbodarna Bladtjärn tjärn
?Björka by /Se Broåkern åker /Se Byn gårdar Bladtjärnen tjärn
*Björke fäbodar förr fäbodar Broänget åker /Se Byn del av Västanbäcken Bladtjärn tjärn
*Björke fäbodar fäbodar Brunnshagen åker /Se Båtplatsen, se 26 Heden Saknas Lilla Bladtjärnberget berg
Bobergs by Brunnsåkern åker /Se Bäckarna del av Djurmo Stora Bladtjärnberget berg
Bodarna by Brunnsåkern åker /Se Bäckgårdarna del av Gröntuv Bladtjärnbergsmyren myr
Bodarna by *Bruntjärn tjärn Bäck-Pers gårdsnamn Blankfallet slåtteränge
Bodarna by Brändan åker /Se Bäsen gårdsnamn Bodbackarna backar
Bomases gårdsnamn Brändtäppan åker /Se Bäsen-Olles gårdsnamn Blånk hage
Bomsarvet by Brännlokan vattensamling Bäsen-Olles gårdsnamn Bodbäcken bäck
Bomsarvet by Brötberget berg Bäsen-Pers gårdsnamn Bo-Lars hage slogmark
Bomsarvet by Bröttjärnasjön sjö Bäsna by Bolltjärnen tjärn
Bomsarvet by Brötjärnasjön tjärn Bäsna pst Bolltjärnen, Lissel tjärn
Bomsarvet by Brötjärnasjön sjö /Se Bätt-Nilses försvunnet gårdsnamn Bolltjärnsmyren myr
Bomsarvet by ?Bröttjärnsån å Bavers gårdsnamn Bond-Olles bussu grotta
Bomsarvet by /Se Brötjärnaån å Dalkarlshyttan hytta? Bond-Olles bussu grotta
Bomsarvet by /Se Bröttjärnaån å Daniels gårdsnamn Bondtäkten täkt
Bomsarvet by /Se Brötjärnskvarnen nu försv. kvarn /Se Daniels-Olles försvunnet gårdsnamn Bondtäkten slogmark
Bond gårdsnamn /Se Brötjärnåkern åker /Se Desgården försvunnen gård Bondänge utlagd åker
Bondemans gd /Se Bröttjärnen tjärn Dicksved gårdsnamn Borarna åker
?Borgsheden by Bröttjärnån å Dicksveden gårdar Borbackarna by
Borgsbodarna fäb. Bullerhagen slåtteränge /Se Dicksveden gårdar Borbron åkervägsbro
Borgsheden by /Se Buller-Olles holme holme /Se Dicksved-Erik gårdsnamn Born åker
Borsheden by /Se Buller Pers grävning åker /Se Dicksved-Olles gårdsnamn Bornbacken backe
Brötjärna by Bullertäkten täkt /Se Digeråkern by Bornsva sänka
*Brötjärna, Gamla by Bulleränget slåtteränge /Se Djur by Bors backar backar och slåtteräng
Brötjärna by Bulthagen åker /Se Djur-Lars gårdsnamn Borsborn åker
Bröttjärna by Bumsaränget åker /Se Djurmo by Borsborn åker
Bröttjärna by Bumsaränget åker /Se Djurmo pst Borskvarndammen damm
Brötjärna by Burens grävning åker /Se Djurås station Borskvarnen gammal skvaltkvarn
*Brötjärna hytta Burens myr slåtteräng /Se Djur-Olles gårdsnamn Borsvadet dalsänka
Brötjärna by /Se Burens myra myr Djurås by Bottenlösbäcken bäck
Buller gårdsnamn By Annas grävning åkertäppa /Se Djurås by Bottenlösbäcken bäck
Bur el. Burens gd /Se By Annas stängsel inhägnad /Se Djurås Saknas Bottenlösbäcken bäck
Burens gd /Se ?Byberget berg Djurås station Bottniska viken åker
Buskens gd /Se Byberget berg Dragons gårdsnamn Bredflatbacken backe
By by Byberget berg Dragons-Pers gårdsnamn Bredflatberget berg
By by Byberget berg Dunkarbacken del av Bomsarvet Bregflatbäcken bäck
By by Byberget berg Edstjärna by Bredflatbäcken bäck
By by Byggningssveden slåtteräng /Se Edstjärnsbodarna fäbod Bredflaten sjö
By by Byn åker /Se Edstjärnbodarna fäb. Bredflaten sjö
»byanor» Saknas *Bysjön sjö Eliases-Pers gårdsnamn Bredflatsmyran myr
Byn gd:ar /Se Bytjärnbackarna backar Eliases-Pers gårdsnamn Bredmyren myr
Bäckbacken gd:ar /Se Bytjärnen tjärn Erikes-Olles gårdsnamn Bredslåttret utlagt slåtteränge
Bäsenolles gårdsnamn /Se Bytjärnen, Lilla tjärn Erik-Mases gårdsnamn Brevars täppa
Bäsenpers gårdsnamn /Se Båtsveden åker /Se Eriks gårdsnamn Brittas grävning slåtteränge
Bäsna by Bäckbrosveden åker /Se Erk-Ers gårdsnamn Brobacken backe
Bäsna by Bäckelisveden slåtteräng /Se Erkilas gårdsnamn Brobacktäkten täkt
Bäsna by *Bäckemundsröset gränsmärke Ersholen Saknas Brobackåkern åker
Bäsna by Bäcklindan slåtteräng /Se Ersholn by Brobotten kolbotten
Bäsna by Bäcklindåkern åker /Se Ersholn by Bromsen änget änge
Bäsna by Bäcks grävning åker /Se Ersholsbodarna stugor Bromsmyran myr
Bäsna by Bäckåkern åker /Se Fagerlidkvarnen kvarn Bromstäppan åker
Bäsna by Bäckänget åker /Se Finn-Eriks gårdsnamn Bromstäppholen kulle
Bäsna by *Bälltjärn del av sjö Finnes yngre gårdsnamn Brosta åker
Bäsna by BälsTjärn tjärn Finn-Olars gårdsnamn Broåkern åker
Bäsna by Bälstjärnen tjärn Finn-Pers gårdsnamn Broåkersbackarna backan
Bäsna by /Se Bäsengärdet åker /Se Finntorpet fäbodar Broåkerssva slåtteränge
Bäsna by /Se Bäsenmyran myr Tinntorpet fäbod Broänget åker
Bäver gårdsnamn /Se Bästan sjö Finntorpet fäb. Broängsbacken backe
Börkefäbodar förr fäbodar *Bästbäcken bäck Finske Jans gårdsnamn Broängssva slåtteränge
Djur by Bästen sjö Finskes gårdsnamn Brundänget åker
Djur by Bästen sjö Finskgården gård Brunnshagen åker och slåtteränge
Djur by Bästen sjö Fixens gårdsnamn Brunnsåkern åker
Djur Saknas Bästen sjö Fixgården gård Brunnsåkern åker
Ljur by Börn passage /Se Fix-Olles gårdsnamn Brunsningstäppan slåtteränge
Ljur by Corgbergh berg Fix-Olles gårdsnamn Brändan åker
?Djur by Daglösen tjärn Fjärdsmans gårdsnamn Brändberget berg
?Djur by /Se Dalkarlsmyran myr Fjärdsmans gårdsnamn Bränds gata fäbodgata
?Djur by Dalälven älv Fjärsmans-Jans gårdsnamn Brändtäppan åker
Djur by Dammanstjärnen tjärn Fjärdsmens-Olles gårdsnamn Brännbackåkern åker
Djur- gårdsnamn Dammbacken åker /Se Floberget fäb. Brännlokan uttorkad loka
Djur by Dammgrävningen åkertäppa /Se Flygargårdarna del av Gröntuv Brännmoren slogmark
Djur tidigare by, nu ägomark Dammjorden åker /Se Flygargården gård Brännvinsholmen holme
Djur by /Se Dammyran myr Flytnäset gårdsgrupp Brötberget bergsområde
Djur by /Se Dammyran myr Forsbodarna fäb. Brötbergsbackarna backen
Djur by /Se Dammyran myr Frimodigs försvunnet gårdsnamn Brötbergsgrinden nu försvunnen grind
Djurbygge fjärding del av sn /Se Dammyrbäcken bäck Färjbacken gårdar Brötjärnaforsen fors
»liwrbigge fierdunge förr del av sn Dammsjöberget berg Fjärbyn gårdar Brötjärnakvarnen nu försvunnen skvaltkvarn
»liwr bigge ffiærdhinge förr del av sn Dammsjön sjö Färjkusen fäbodstugor Bröttjärnasjön sjö
Djurbygge fjärding del av sn Dammsjön sjö Färmsnäs by Brötjärnasjön sjö
Djurbygge fjärding del av sn Danielsgroparna åsgropar Färmsnäs by Bröttjärnen tjärn
Djurbygge fjärding förr del av sn Danielskällan källa /Se Färmsnäs by Bröttjärnsbackarna höjder
Djurbygge treding del av sn Daniels täppa åker /Se Gagnefsbyn by Brötjärnåkern åker
Djurmo by Dansevägg berg o. triangelpunkt Gallgården försvunnen gård Brötjärnån å
Djurma by Dicksveden f.d. åker /Se Gamla sågen såg Brötjärna ån å
Djurmo by Dickevedtaxmyran terräng Gatubacken gårdgrupp Bullerhagen utlagt slåtteränge
Djurmo by Digerbacken slåtteräga /Se Gatugårdar del av Moje Buller-Olles holme holme
Djurmo by Digerbacksmyren slåtteräng /Se Gatugårdarna gårdar Buller-Pers grävning utlagd åker
Djurmo by Digerbacksveden slåtteräng /Se Gimbodarna fäb. Bullertäkten täkt
Djurmo by /Se Digerberget berg Gladgården försvunnen gård Bullertäkten täkt
Djurmo by /Se Digerbäckarna åker /Se Glädjas-Pers försvunnet gårdsnamn Bulleränget slåtteränge
Djurmo by /Se Digerbäcksforsen fors Gons gårdsnamn Bulltäkten Saknas
Djurmo by /Se Digermyran myr Grabb-Eriks gårdsnamn Bulthagen åker
Djurmo by /Se Digermyren åker /Se Granatens gårdsnamn Bulthagen åker
Djurmo by Digermyråsen höjd Gropens gårdsnamn Bultsva sankmark
Djurås by Digerängsmyran odling? Grustaget, se 29 Björka Saknas Bultsvadet slogmark
Djur(ås) by Djupgropen åsgrop Gruvan by Bumsarberget berg
Djurås by Djupgropen djupgrop /Se Gråbodarna fäbodar Bumsaränget åker
Djurås by Djupsjön sjö Gråda by Burens grävning åker
Djurås by Djuptjärnen tjärn Gråda Saknas Burens kya utlagt slåtteränge
Djurås gård Djupvik vik Gråbodarna fäb. Burens myr åkermyr
Djurås gård Djupvikberget berg Grådnäs Saknas By Annas grävning åkertäppa
Djurås by /Se Djurforsen fors Gråns försvunnen by By Annas stängsel övergiven gårdstomt
Djurås by Djurforsen fors Grånsbodarna fäbod Byberget berg
Djurås by Djurforsen fors Grånäs se 1-7 Grådnäs Saknas Byfallen hygge
Djurås by /Se Djurforsen fors Grånäsbodarna fäb. Bygdstannmor stannmor
Djurås by /Se Djurforsen Saknas /Se Gråsta Saknas Byggningssveden änge
Djurås by /Se Djurmoberget berg Gräfsbodarna fäbod Bykällan källa
Djurås by /Se Djurmoberget berg /Se Gräfsbodarna fäb. Bymjälgarna mjälgar
Djurås by /Se Djurmo klack berg Gräfsbodarna fäb. Byn åker
Duvas gd /Se Djurmo klack berg Gräsberget fäb. Byn åker
Edes Tiärna by Djurmo klack berg Gräsberget fäbod Byskölen dalgång
Edestierna by Djurmo klack berg Gräsberget fäbodar Bystad färjeställe
Edstjärnbodarna fäb. Djurmoklack berg Gräv by Bysvarna smådalar
Engian gårdar Djurmo klack berg Gräv Saknas Bytjärn sjö
Ersholen by /Se Djurmoklack berg Grävenberget fäb. Bytjärnen tjärn
*Estiärna, se Östjärna Saknas Djurmo klack berg Grävenberget fäbod Bytjärnbackarna sluttningar
?Fageränget gårdar Djurmo klack höjd Grävsbodarna del av Södra Tansbodarna Bytjärnbäcken bäck
Fageränget gårdar Djurmo klack bergtopp Gröntuv by Bytäkten täkt
Finnes gårdsnamn /Se Djurmo klack berg Grönvall fäbod, förr gård Bytäkten täkt
Finnmarken fäbod /Se Djurmoklack del av berg /Se Grönvall gård Byudden udde
*Finntorp gård Djurmo klack del av berg Gårdarna gårdar Byåkern åker
Finntorpet fäbod /Se Djurmoklack del av berg /Se Gädd-Pers gårdsnamn Byänget änge
Finsk gd /Se Djurmo klack del av berg /Se Gärde by Bånjens täkt slåtteränge
Finskes gårdsnamn /Se Djurmo klack del av berg Gärde by Båtsveden åker
Fjärsmans gårdsnamn /Se Djurmo klack berg Gärdsholen del av by Bäckans åkern åker
*Forsa Saknas /Se Djurmo klack del av berg Gärdesholn by Bäckarna slåtteränge
Frimodigs gårdsnamn /Se Djurmoklack berg o. triangelpunkt Gärsjöberget fäb. Bäckbron bro
Färmsnäs by Djurmosjön sjö Gässens gårdsnamn Bäckbron bro
Färmsnäs by Djurmosjön sjö Gästgivarbodarna fäb. Bäckbron bro
Färmsnäs by Djur-Olles täppa åker /Se Gästgivarbodarna fäbodar Bäckbrosveden åker
Färmnäs ( Djur-Olles åker åker /Se Gästgivarbodarna fäbod Bäckbrovägen väg
Färmsnäs by /Se *Djurås färjbro Saknas Gästkärrberget fäb. Bäckelesveden slåtterängen
Färmsnäs by /Se Djuränget åker Gästkärrberget fäbodar Bäckelesveden slåtteränge
Färmsnäs by /Se Djuränget åker /Se Gästtjärnberget fäb. Bäcken bäck
Gagnef by och sn Dragbergsstannmora Saknas Hamp gårsnamn Bäckeåkern åker
Gagnef by Dragkärret slogmark /Se Hampgården försv. gård Bäckkvarnen kvarn, nu borttagen
Gagnef by o. sn Dragtjärnen tjärn Hamp-Peres gårdsnamn Bäcklindan slåtteränge
Gagnef kyrkby Dräpmyren odlad myr /Se Hanes gårdsnamn Saknas Bäcklindbackarna backe och slåtterängen
Gagnef by, sn Dräpmyren myr /Se Hanses gårdsnamn Bäcklindberget berg
Gagnef sn o. by Dunderberget berg Hanses gårdsnamn Bäcklindåkern åker
Gagnef by Dunderberget berg Hanses-Pers gårdsnamn Bäck-Ollas-Erkes Knusbergsröjning utlagt slåtteränge
Gagnefsbyn by Dunderberget berg Hansgårdarna del av Gröntuv Bäcks björkvemor utlagt slåtteränge
Gagnef by Duvas brända åker /Se Hans-Lars gårdsnamn Bäcks grävning åker
Gagnef by Duvas täppa åker /Se Hans´ Lars´ kvarn förfallen kvarn Bäcks Stuvsved hagar
Gagnef by Duvgärdet gärde /Se Hans-Per-Pers gårdsnamn Bäckåkern åker
Gagnefsbyn by Dånbäcken bäck Hans-Pers gårdsnamn Bäckänget åker
Gagnefsbyn by Däldesbacken åkrar /Se Hans-Pers gårdsnamn Bälstjärnen tjärn
Gagnefsbyn by /Se Edstjärnen tjärn /Se Hans-Persbodar fäb. Bären väg
Gamla präst fäbodar fäbodar Edstjärn tjärn Hans-Pers-Daniels gårdsnamn Bäsenberget berg
Gamble Prästfäbodar fäbod Edstjärn sjö /Se Hans-Pers-Mas gårdsnamn Bäsengärdet slogmark och åker
Gatubacken gd:ar /Se Edstjärnberget berg Harnäsbodarna fäb. Bäsenmyran myr
Gerstjärnsberget fäb. Edstjärnberget berg /Se Hedbacken fäbodstugor Bäsen-änget? terräng?
Gimbodarna fäb. Edstjärnberget berg /Se Hedbodarna fäb. Bästen sjö
Graff by Edstjärnberget berg Hedbodarna fäbodstugor Bästen sjö
Graff by Edstjärnberget berg Heden by Daglösen tjärn
Granatens gårdsnamn /Se Edstjärnen tjärn Heden by Daglösen sjö
Gruvan by *Elfwensknäpp grå-röse röse Heden by Daglösänget utlagt änge
Gruvan by Enviken vik Heden Saknas Dalälven älv
Gruvan gård Erik Jöns åker åker /Se Hed-Eriks gårdsnamn Dammanstjärn sjö
Gruvan by Erkers Hedberg skogsmark /Se Hedgårdarna gårdar Dammbacken åker
Gråbodarna förr fäbodar Erkes åker åker /Se Hemmaförskvarnen kvarn Dammgrävningen åkertäppa
Gråda by Erkilarsgärde åker /Se Hepis gårdsnamn Dammingsholen udde
Gråda by Erlandsmyran myr Hepis-Olas gårdsnamn Dammjorden åker
Gråda by Ershols klack bergtopp Hermans gårdsnamn Dammjorden åker
Gråda by Ershols klack berg Hermans gårdsnamn Dammjordsbron bro
Gråda by Ershols klack höjd Hessinggårdarna gårdar Dammlunden Saknas
Gråda by *Erssobergen berg Hinders-Olles gårdnamn Dammsjöberget berg
Gråda by Erstjärnberget berg Hinlindorna f.d. fäb. Dammsjöbäcken bäck
?Gråda by ?Esjeberget berg Hinlindan del av svenskbodarna Dammsjön sjö
Gråda by Esjeberget berg Hjortgården gård Dammsjön sjö
Gråda by? *Esttjärn kvarn /Se Hol gårdsnamn Dammtjärnen tjärn
Gråda by Esttjärn tjärn Hol-Anderses gårdsnamn Dammyrbäcken bäck
Gråda by Esttjärnsberget berg Holarna gårdar Dammyren myr
Gråda by Fageränget ägomark Holarna gårdgrupp Dammyren myr
Gråda by Falkmyren odlad myr /Se Holbodarna fäb. Daniels täppa utlagd åker
Gråda by /Se Falkstängslen slåtteräng /Se Holen by Danielskällan källa
Gråda by /Se *Fallsröset gränsmärke Holen Saknas Daniels-Olles svedjor svedjefall
Gråda by /Se Fallsva slåtteräng /Se Holen gårdar Dickvedsgatan bygata
Gråda kraftverk kraftverk /Se Farfars hål åsgrop Holgårdarna del av Djurmo Dickvedsgravningen åker
Grådbodarna fäbodar Farfars hål djup dal /Se Hol-Larses gårdsnamn Digerbacken åker och slåtteränge
Grådnäs by Fattig olle försänkning /Se Holn del av Västanbäcken Digerbackforsen fors
Grådnäs by Femtjärnsmyran myr Hol-Pers gårdsnamn Digerbacksmyren slåtteränge
Gråns by Finnbäcken bäck /Se Hommans gårdsnamn Digerbacksveden slåtteränge
Gråns by Finn-Eriks täppa åker /Se Hovänget by Digerberget berg och utlagda slåtterängar
Gråns by Finn-Mases bäck bäck /Se Hyttbäckarna del av Gröntuv Digerbergshällarna slåtteränger
Gråns förr by Finntorpsklacken höjd Hyttbäckkvarnen kvarn Digerbergsmyren myr
Gråns försvunnen by Finnänget terräng Hållbodarna fäbod Digerbäckarna åkrar
Gråns f.d. by /Se Fisklöfsen sjö Hålbodarna fäb. Digerbäcksforsen fors
Gråns f.d. by /Se Fisklövsen sjö Hålbodarna fäb. Digermyran odlad myr
Gråns by /Se Fixgrävningen åker /Se Hälsinggårdarna del av by Digermyrdiket dike
*Gråns förr by /Se *Fjärdingsstaken gränsmärke Hälsinggårdarna Saknas Digermyran åker
Gräv by *Fjärdingsstaken gränsmärke Högberget by Digermyrskölarna gropar
Gräv by Fjärsmansmyran myr Högberget by Digermyråsen höjd
Gräv by Fjärsmansstängslen slåtteräng /Se Högbergskvarnen kvarn Diglibrogatan väg
Gräv by Fjästjärnbäcken bäck Högbergskvarnen numera nedlagd vattenkvarn Dirlibron bro
Gräv by Fjästjärnen Lilla tjärn Högbergssågen sågverk Djupbäcken bäck
Gräv by Fjästjärnen, Stora tjärn Högbergssågen sågverk Djupbäcksåsen ås
Gräv by Fjästjärnen, Stora tjärn Högsveden by Djupbäckåsen slog
Gräv by /Se Fjästjärnen, Stora tjärn Högsveden by Djupgropen åker
Gräv by /Se Fjästjärnstupet berg Ingvalls gårdsnamn Djupgropen åkrar
Grävenberget fäbod Flatbäckarna åker /Se Isaks gårdsnamn Djupsjöarna småsjöar
Gröntuv by Flatbäcken bäck Jacksfägårdarna stugor Djupsjöbackarna backar
Gröntuv by Flatgraven slåtteräng /Se Jan-Mass gårdsnamn Djupsjön sjö
Gröntuv by Flinttäkten skogmark /Se Jans gårdsnamn Djupsjön sjö
Gröntuv by Floberget berg Jansas gårdsnamn Djupsva dalgång
Gröntuv by Floberget berg Jansbacken fäbodstugor Djupsvabacken backe
Gröntuv by Floberget berg Jans-Eriks gårdsnamn Djupsvahol bergknalle
Gröntuv by Floberget berg Jans gårdar gårdar Djupsvakälla källa
Gröntuv by Floberget berg Jans-Olars fäbodar fäbodar Djuptjärnen tjärn
Gröntuv by Floberget berg Jans-Olles bodar fäbodar Djupvik vik
Gröntuv by Floberget berg Jans-Ollesbodarna fäb. Djupviken vik
Gröntuv by Floberget berg Jonses gårdsnamn Djupvikberget berg
Gröntuv by Floberget, se Rundberget berg Jon-Olles gårdsnamn Djurforsen fors
Gröntuv by ?Floberget berg Jugas gårdsnamn Djurmoberget berg
Gröntuv by Flobergstjärnen tjärn Jugas-Eriks gårdsnamn Djurmoharn fiskhar
Gröntuv by Flobergstjärnen tjärn Juggas gårdsnamn Djurmo klack del av Djurmoberget
Gröntuv by /Se Flodakarlsfåren älvparti /Se Juggården gård Djurmo lokan loka
Gröntuv by Flogen sjö Junker-Pers gårdsnamn Djurmosjön sjö
Gröntuv fjärding Saknas Flogen del av älv Jönis gårdsnamn Djurmotäkten slåtteränge
*Gröntuva fjärding förr del av sn Flogen sjölik utvidgning av älv /Se Jöns gårdsnamn Djurmo åkrarna åkrar
Grönvall gård Flomyran myr Jöns-Ers gårdsnamn Djur-Olles täkt täkt
Gädd gårdsnamn Flomyrbäcken bäck Jönses gårdsnamn Djurtäkten täkt
Gädd gårdsnamn /Se Flosjön sjö Jönses-Olles gårdsnamn Djuränget åker
Gärde by Flottarbron bro /Se Jönshusen fäbodstugor Dragbergsaftonvägen väg
Gärde by Flygarbrändan hygge /Se Jönskas gårdsnamn Dragbergskällan källa
Gärde by Flygarsveden svedjefall /Se Jönskars fäb. Dragkärret sumpmark
?Gärde by Flygartomten slåtteräng /Se Jöns-Pers gårdsnamn Dragkärret slogmark
Gärde by Flygartäppan åker /Se Jöras gårdsnamn Dragmora skogstrakt
Gärde by Flyten sjö Jösgårdarna gårdar Dragtjärn sjö
Gärde by Flyten sjö /Se Kalvsmyran försvunnen gård Draktjärnen tjärn
Gärde by Flytgrävningen åker /Se Kanada gård Dragtjärnsbäcken bäck
Gärde by /Se Flythalen myr /Se Kanders gårdsnamn Dragtjärnsmyren myr
*Gössgårdarna by Flythalen sankmark /Se Kanders gårdsnamn Saknas slogmark
Halvars nu försv. gd /Se Flythalsmyren myr /Se Kanders-Olles gårdsnamn Dräpmyren myr
Hanes gårdsnamn /Se Flytheden plats Karis gårdsnamn Dräpmyren odlad myr
Heden by /Se Flytmyren myr Karis-Pers gårdsnamn Dubblarn metstenar
Holen gd:ar /Se Flytnäsgrävningen åker /Se Karls gårdsnamn Dunderberget berg
Högberget by /Se Fläsjåsmyran myr Karls gårdsnamn Dunderberget berg
Högbergskvarnen nedlagd kvarn /Se Forsen, Gamla rännil Karls gårdsnamn Dunderberget berg
*Högbergssågen sågverk /Se Forsänget åker /Se Karls gårdsnamn Dunderkrans berg
Högsveden by /Se Friborns täppa åker /Se Karlsgården gård Dunder-Ollshålet sänka
Jacks gårdsnamn /Se Främs sjö vattensamling Krls-Olars gårdsnamn Dunderhol berg
Jacksfägårdarna gd:ar /Se Futsveden terräng Karls-Olles gårdsnamn Dunder-Ollshällan häll
Jugas gd /Se Futten åker /Se Kilen del av Lindan Dunders sved igenvuxet svedjefall
Järna, se Tjärna by Fyrfiskesiön sjö Killtäppan gårdar Dunkarbacken stugtomt
Jöns-Pers gårdsnamn Fyrfiske(sjön) sjö /Se Killtäppens gårdsnamn Dunkarbäcken bäck
Kalvmyren nu försvunnen by /Se Fågelbäcken bäck Killtäppes gårdsnamn Duvas brända åker
Kanders gårdsnamn /Se Fågelsjömyran myr Klippens gårdsnamn Duvas täppa åker
Kanders gårdsnamn /Se Fårhagsbäcken bäck Klipp-Jans försvunnet gårdsnamn Duvgrådan fors
*Karlungsarveby Saknas /Se Fårön ö Klockar gårdsnamn Duvgärdet åker
*Karlungsarveby Saknas *Fäggårdz Rööset gränsrös Klockargården gård Dylokorna? terräng?
*Karlungxarfweby Saknas /Se *Fägårdsröset gränsmärke Klockarns gårdnamn Dypussen vattensamling
*Karlungxarfweby ortnamn /Se Färjbäcken bäck Klockarns gårdsnamn Dyvik vik
Kes nu försv. gd /Se Färjudden udde Klöves gårdsnamn Dånbäcken bäck
Knappbacken byklase /Se Färjudden udde Knackbacken gårdar Däldesbacken åker
Knis gårdsnamn /Se *Färmsnäsbäcken bäck Knappbacken del av Moje Döpussen vattensamling
Kols gårdsnamn *Gagnefsforsen fors Knappbacken gårdar Döpussveden svedjefall
Kols gårdsnamn /Se *Gagnefsforsen fors Knis gårdsnamn Edstjärn sjö
Kols el. Kos gårdsnamn /Se Gagnefsgrådan fors Knis-Anderses gårdnamn Edstjärn sjö
Komtemåtta gästgivargård /Se Gagnefs himmelsslätt del av socken och bygd Knis-Erikes gårdsnamn Edstjärnberget berg
Komtillmåtta gästgivargård Gagnforsen fors Knutes försvunnet gårdsnamn Edstjärnberget berg
Komtillmåtta gästgivaregård /Se Gagnsgrådan del av älv Knutes gårdsnamn Edstjärnbodarna fäbod
Komtillmåtta f.d. gästgivargård /Se Gallsjön sjö Knuts-svedens gårdsnamn Edstjärnen tjärn
Komtillmåtta gd /Se Galtryggarna höjd Kols gårdsnamn Ekgropen fördjupning
Komtillmåtta gd /Se Galtryggen udde Kols gårdsnamn Elias-Pers bäck bäck
Kos el. Kols gårdsnamn /Se Galtryggen rullstensås Komtillmåtta f.d gästgivargård Enviken vik
Kos gårdsnamn /Se Galtryggängena äng Korsbacken del av Gröntuv Enviken vik
Kyholen gd:ar /Se *Gammal Forsbygga kvarn Kos gårdsnamn Enviksnäbben udde
Kättsarbodarna fäb. /Se Gammalgården plats Kraftbolaget, se 34 Gräv Saknas Enviksänget änge
Köpman gårdsnamn /Se Garntjärnen tjärn Krus gårdsnamn Erikes sved åker
*Landstuggu kvarnstuga Garntjärnen tjärn Krusbo gård Erik Jöns åker åker
Larsesgården gård Gartjärn tjärn Krusbron del av Moje Erke-lisslas täkt täkt
Larssveden byklase /Se Gatubacken backe /Se Krusbron bro Erk-Ers Hedberg gammal slogmark
Lekarens kvarn f.d. kvarn /Se Geddtiern, se Gettjärn Saknas Kruskopp gårdsnamn Erk-Ers svedjar slogmark och åker
Lendals Saknas Getheden terräng Kruskoppes gårdsnamn Erkes åker åker
Liasesperes gårdsnamn /Se Getinglokan sankmark Krus-Olles gårdsnamn Erkilas gärde åker
Lima-daniels gårdsnamn /Se Getskären stenig fäbodstig /Se Kyholn del av Västanbäcken Erlands myra myr
Limmas gårdsnamn /Se Gettjärn tjärn Kyholn gårdgrupp Ers bäck bäck
Lindan by Gettjärnen tjärn Kymmergården gård Ershol, Lilla berg
Lindan by Gettjärnsmoren skogsmark Kyrkbyn del av Tjärna Lilla Ershol berg
Lindan by Gettjärnsmyran myr Källbäcks gårdsnamn Stora Ershol berg
Lindbodarna fäbod Gillertjärnen tjärn Kättjarbodarna fäb. Ershol, Stora berg
Lindbyn by /Se Gimmen sjö Kättsarbodarna fäbodar Ersholsgatan bygata
Lissannas gårdsnamn /Se Gimmen sjö Köpman gårdsnamn Ershols klack berg
Liten gd /Se Gimmen sjö Köpman-Eriks gårdsnamn Erstjärnberget berg
Lioor Saknas Gimmen sjö Köpman-Olles gårdsnamn Erstjärnen tjärn
Liur by Gimmen sjö Larsbacken del av Nordåker Esjöberget berg
Liurmo by Gimmen sjö Larses gårdsnamn Esttjärn sjö
Liurus, se Djurås Saknas Gimmen sjö Larsgårdarna del av Gröntuv Esttjärnsberget berg
Liurås by Gimmen sjö Larsgården försvunnen gård Fageränget änge
Liur by Gimmen sjö Lars-Olles gårdsnamn Falkmyrarna odlad myr
Liur by Gimmen sjö Lars-Ols gårdsnamn Falkstängslen gårdstomt
Liur by Gimmen sjö Lars-Pers gårdsnamn Falktäkten utlagd täkt
Ljur by /Se Gimmen, Gagnefs sjö Lars-Pers-Pers gårdsnamn Fallen täkter
?Ljurbacken beb. Gimmen sjö Larssveden del av Moje Fallen åker
Ljurmo by Gimmen, Gagnefs sjö /Se Larssveden gårdar Fallen skogstrakt
Ljur-mo by Gimmen sjö /Se Larssvedgården gård Fallet gårdstomt
Ljurmo by Gimmen sjö Larssved-Olles gårdsnamn Fallhålet sänka
Ljuros by /Se Gimmen sjö Larv-Eliases gårdsnamn Fallhålsgrinden grind
Lomäggets fäbod Saknas Gimmen sjö /Se Larvens gårdsnamn Fallmyren myr
Lunda gd Gimmen sjö Lekar-Anderses gårdsnamn Fallkällan källa
Lunden gd Gimmen sjö Lekarens kvarn gammal kvarn Fallkällan källa
Lunden gd Gimmen sjö Lekarns kvarn kvarn Fallsva slåtteränge
Lustigs gårdsnamn /Se Gimmen sjö Lekatt gårdsnamn Farfars hål djup dal
Långolas gårdsnamn /Se Gimmen sjö /Se Leksandsjorden Saknas Farfars täppa utlagt slåtteränge
Löngnäs gd:ar /Se Gimmen sjö /Se Leksandsjorden Saknas Farhagen gärdsgård
Löngnäsholarna gd:ar /Se Gimmkrogen vik Leksandsjorden Saknas Fattig olle försänkning i berghäll
»mærdrabergit» berg Gimängarna Saknas Leksandsjorden Saknas Femtantjärn igenvuxen sjö
Majorns-Peers gd /Se *Glänberget, se Middagsberget berg Leksandsjorden Saknas Fickurberget bergsknalle
Majors-Olles gd /Se Gneten åker /Se Leksnads-Djurajorden, se 1-13 Leksandsjorden Saknas Fingerhandsken sköl
Mases gårdsnamn /Se Gnetmora åker /Se Leksands-Forsjorden, se 14-28 Leksandsjorden Saknas Finnbäcken bäck
Mattesas gårdsnamn /Se Gnusberget berg Leksands-Grådajorden, se 29-39 Leksandsjorden Saknas Finn-Eriks täppa åker
Mattjes gårdsnamn /Se Gnusberget berg Leksands-Hebyjorden, se 40-60 Leksandsjorden Saknas Finnmarkvägen väg
?Mjälgen by Gnusberget berg /Se Leksands-Sör Rältajorden, se 61 Leksandsjorden Saknas Finn-Mas bäck bäck
?Mjälgan by Gnusbergsänget slåttermark /Se Liljas gårdsnamn Finnmjälgarna del av strand
?Mjälgen by Gnustiern, se Knustjernen tjärn Lillstupet hållplats Finnsveden åker
Mockfjärd nu kap. Gnus Tiärn tjärn Lima-Daniels gårdsnamn Finntäppa änge
Mockfjärd nu kapellförs. Gnustjärnen källsjö /Se Lindan by Fiskgatan fäbodgata
Mockfjärd by Gnustjärnsbäcken bäck /Se Lindan gård Finskhällarna hällar
Mockfjärd nu kapellförs. Gnustjärnsån bäck /Se Lindan by Fisklufsen sjö
Mockfjärd f. eget kapellag, nu del av sn Gonäs udden udde /Se Lindan by Fisklötsberget berg
Mockfjärd nu kapellförs. Graftiern tjärn Lindblågården gård Fisklöfsen sjö
Mockfjärd Saknas Graftiärn tjärn Lindbodarna fäb. Fisklöfsen sjö
Mockfjärd förs. Granberget berg Lindbodarna fäbodstugor Fixgrävningen åker
Mockfjärd kapellf. /Se *Grantjärnsberget, Västra och Östra berg Lindbodarna fäb. Fixröjningen änge
Mockfjärd, Norra o. Södra byar Gravatjärnen tjärn Lindbyn by Fix-kerstis hol backe o. slog samt åker
Mockfjärd, Norra o. Södra byar Gravatjärnen tjärn Lindbyn by Fjärdsmans Lungmyränge utlagt slåtteränge
Mockfjärd sn Gravaftjärnen tjärn /Se Lindbyn by Fjärsmans-Mas´ täkt täkt
Mockfjärd kapellf. /Se Gravertjärnen tjärn Lindholmsgården, se 59 Utby Saknas Fjärsmans täkt täkt
Mockfjärd, Södra o. Norra försvunna byar /Se Gravertjärnen tjärn Lindkusen stugor Fjärdsmansstängslen slåtteränge
Mockfjärd, Norra by Gravertjärnen tjärn Lindkvarnen skvalta Fjästtjärnarna tjärnar
Mockfjärd kap.-förs. Gravningskällan källa Lindkvarnen kvarn Fjästjärnen, Lilla tjärn
Mockfjärd kapellförsamling /Se *Gravtjärnsbäcken bäck Lind-Olles gårdsnamn Lilla Fjärstjärn sjö
Mockfjärd by /Se Grimsjön sjö Lin-Mass gårdsnamn Fjästjärn, Lilla tjärn
Mockfjärd kapellförsamling Grimsmyran myr Liss gårdsnamn Fjärstjärnen, Stora tjärn
Mockfjärd kapellförs. /Se Grocksmossen mosse Liss-Annas gårdsnamn Stora Fjästjärn sjö
Mockfjärd kapellförs. /Se Grocksmyran myr Liss-Annas gårdsnamn Fjästjärn, Stora tjärn
Mockfjärd kapellförs. /Se Gronbackarna backar /Se Liss-Daniels försvunnet gårdsnamn Fjästjärnbron bro
Mockfjärd förs. /Se Gropen slåtteräng /Se Liss-Daniels gårdsnamn Fjärstjärnbäcken bäck
Mockfjärd förs. /Se Gropfjärden utvidgning Lissens gårdsnamn Fjästjärnmyren myr
Mockfjärd kapellförsamling /Se Gropforsen fors Lissmyr-Anderses gårdsnamn Fjästjärnsbäcken bäck
Mockfjärd sn /Se Gropsveden terräng Lissmyr-Pers gårdsnamn Fjästjärns stannmora stannmor
Mockfjärd, Norra o. Södra by Gropsveden åker /Se Liss-Olars gårdsnamn Fjästjärnsstupet brant bergssluttning
Mockfjärd, Norra by Grundgårderna åkrar /Se Liss-Olles gårdsnamn Fjästjärntäkten utlagt slåtteränge
Mockfjärd, Södra by Grundåsmyran myr Liss-Olles försv. gårdsnamn Fjästjärnviken vik
Modigs gårdsnamn /Se Gruvasjön sjö Lisstjärnkvarnen skvalta Fjätbackarna backar
Moje by Gruvbacken backe /Se Livens gårdsnamn Fjätbackkyan utlagd kya
Moje by /Se Gruvhagsjön sjö Ljur gårdsnamn Flatan åker
Moje by Gruvmyran myr Lund del av Gröntuv Flatbäckarna åkrar
Moje by *Gruvängsbäcken bäck Lund gårdsnamn Flatbäcksledet gärdsgårdsled
Moje by Grycksveden slåtteränge /Se Lustigs gårdsnamn Flatbäcksmyrarna myr
Moje by Gråbo(d)backen backe /Se Lång-Olas försv. gårdsnamn Flatbäcksva sänka
Moje ?by Gråbodmyrorna myrar Löngnäsholarna gårdar Flatgraven utlagt slåtteränge
Moje by Gråbondes grav sten Löngnäsholarna gårdgrupp Flatgravsberget berg
Moje by Grådafallet vattenfall Löngnäskvarnen kvarn Flinttäkten slogmark
Moje by Grådaforsen fors Macksas gårdsnamn Flitt-Erkas åker
Moje by /Se Grådaforsen fors Macks-Eriks gårdsnamn Flobacken backe
Moje by /Se Gråda kanal Saknas Mackses gårdsnamn Floberget berg
Moje by Grådbodberget berg Majorns gårdsnamn Flobergstjärnen tjärn
Moje by /Se Grådheden ägomark Majors-Olles gårdsnamn Flobergstjärn sjö
Moje by /Se Grådsta båtplats /Se Majsgården försvunnen gård Flogen del av Österdalälven
Morskens gårdsnamn /Se Grånsjön sjö Malis gårdsnamn Flogen utvidgning av Österdalälven
*Myckle, Norra förr by i kapellförs. Grånsåkern åker /Se Malisgården gård Flogrinden grind, nu borttagen
*Mycklefjerd förr by i kapellförs. Gråstaden båtlämning /Se Mallas försvunnet gårdsnamn Flomyrbäcken bäck
Myrholn by /Se Gråthålet terräng Mantens gårdsnamn Flomyren myr
Måg gårdsnamn /Se Gråthålet terräng Marielund militieboställe Flottarbron bro
Möye by Gråthålet sankmark /Se Martas gårdsnamn Flyet sank udde
?Nedre gårdarna gårdar Gråthålsbäcken bäck /Se Mas-Eriks gårdsnamn Flygarbrändan hygge
Nolbässbodarna fäbod Gråxmyrsveden åker /Se Mases gårdsnamn Flygarsveden igenvuxet svedjefall
Nolåker by Gråxmyrtäppan åker /Se Mases-Mases gårdsnamn Flygartomten änge
Nolåker by Gräfsboberget berg Mases-Pers gårdsnamn Flygartäppan åker
Nolåker by Grängsvik vik Masurka kvarn Flyholmen ö
Nordaholn gårdar /Se Gräsberget berg Mats-Jörses gårdsnamn Flytdammen fördämning
Nordanbyn by Gräsbergslöten löt Matteras försvunnet gårdsnamn Flytdammsgruvan gammalt gruvhål
Nordanbyn by /Se Gräsholmen holme Mattiases gårdsnamn Flyten halvt igenvuxna sjöar
*Nordbjörkan gårdar Gräsmosveden terräng Mattias gårdsnamn Flyten sjö
Nordbäck by Gräsmyren myr Mattias-Erikes gårdsnamn Flytgrävningen åker
Nordbäck by Grätjärnberget berg Mellangårdarna del av by Flythalen myr
Nordbäck by /Se Grätjärnberget berg Mick-Pers gårdsnamn Flythalsmyren myr
Nordbäcksbodarna fäb. Grätjärnen tjärn Mjälgen by Flythalsmyren delvis uppodlad myr
Nordbäcks fäbodar Saknas Grätjärnmyran myr Mockfjärd kappelf. Flytnäsgrävningen åker
Nordåker by Grävenberget, Lissel berg Mockfjärd kapellförsamling Flyttan sjö
*Norrbjörka gårdar Grävningen åkrar /Se Mockfjärd by o. kapellförs. Flytån å
Norremöchkelfiäl by Grävningssveden slåtteränge /Se Mockfjärd kplförs Fläskåsmyren myr
?Nysäl by Grävningstäppan åker /Se Mockfjärd kapellag Forsbackarna slogmark
Nysäl by Grävsbodberget berg o. triangelpunkt Mockfjärd station Forsnäset udde
Nysäl by Grönudden udde Mockfjärd kapellag Forsänget åker
Nysäl by Grön vall udde /Se Mockfjärd kapellag Forsängsberget berg
Nysäl by Grötholen myr Modigs gårdsnamn Forsängsberget höjder
Nysäl by /Se Gubbens kålgård slåtteränge /Se Modigs gårdsnamn Forsängsfjärden fjärd
Nysäl by /Se Gubbens sten sten /Se Moje by Forsängsfjärden fjärd
Nysäl by /Se Gubbens täppa åker /Se Moje by Forsängsforsen fors
Näset by Gubbens täppor slåtterängen /Se Mojes-Anders gårdsnamn Friborngatan bygata
Näset by Gubblindan slåtteränge /Se Moisågen såg, nu riven Friborns sköl sänka
Näset by Gullhålet terräng Mon by Friborns täppa åker
Ul-Ersbodarna fäb. /Se Gullkärrsmyran myr Mon, se 28 Djurås Saknas Friskas kolning slåtteränge
Peas gårdsnamn /Se Gumsveden åker /Se Morkusen stugor Friskas täkt täkt
?Pions gård Gumstäppan slåtteränge /Se Morhusen del av östsjöbodarna Frostbäcken åker
Praus gårdsnamn /Se *Gunberg berg Mor-Olles försv. gårdsnamn Främs sjö sjö
Prestings gd:ar /Se Gunnarbäcken bäck Moros-Lasses gårdsnamn Futas Flatbäck åker
Pros gårdsnamn /Se Gunnars röjning slätteränge /Se Morskens gårdsnamn Futas kya utlagd kya
Präst Saknas *Gunnellabachka gränsmärke Myras gårdsnamn Futas Sälbäck utlagt slåtteränge
Prästbodarna fäbodar *Gunnilla backe gränsmärke Myrholen Saknas Futhagen slåtteränge
Prästbodarna fäbod *Gunnilla backe gränsmärke Myrholn by Futsveden utlagt slåtteränge
Påvals gårdsnamn /Se *Gunillabacken gränsmärke Myrholn by Futten åker
Rapp gd /Se Gunillabacken gränsmärke Myr-Olles gårdsnamn Fyrfiske eller fyrfiskesjön sjö
Rista by /Se *Gunnilebaka gränsmärke Myrigården gård Fyrfiske tjärn
Rista by *Gunsberg berg Måg-Eriks gårdsnamn Fyrfiskeberget berg
?Rista by Gångmyran myr Målars gårdsnamn Fyrfiskebäcken bäck
Rista by Gångmyrberget berg Mörtbodarna fäb. Fyrfiskemyran myr
?Rista by Gäddslogen myr /Se Mörtbodarna fäbodar Fågelbäcken bäck
Rista by Gäddtjärn sjö Mörtbuan fäb. Fågelbäcken bäck
Rista by Gärdet åker /Se Mört-Jans gårdsnamn Fågelholarna holar
Rista by Gärdshagen slåtteränge /Se Mörtgårdarna gårdar Fågelholarna skogstrakt
Rista by /Se *Gärdshälla kvarn Mört-Jans gårdsnamn Fårhagen hage
Rista by /Se *Gärdsjöberget berg Nilses-Klas gårdsnamn Fårön holme
Rista by /Se Gärdsva åker /Se Nilses-Olles gårdsnamn Färjudden udde
Rista by /Se Gärdsvamyren åker /Se Niserskvarnen skvalta Gagnefsgrådan fors
Rombons gårdsnamn /Se Gärsjöberget berg Nises stugor Gagnforsen fors
Rystad by Gässtjärnen tjärn Nises, se 60-63 Utby Saknas Gall-Jans täkt täkt
Ryttarns gårdsnamn /Se Hagergärdet åker /Se Nisesgården, se 64 Utby Saknas Gallsjön sjö
*Sanda Saknas Halen åker /Se Niss-Erikes gårdsnamn Galltäkten täkt
Sass gd /Se Halvarsbacken skogstrakt /Se Nisses gårdsnamn Galtrygg stennmora gammal stannmor
Sifferbo by Halvarsboröjning slåtteränge /Se Nisses gårdsnamn Galtryggarna åsar
Sifferbo by Halvarsfallet svedjefall /Se Nisslarskvarn Saknas Galtryggarna sandåsar
?Sifferbo by /Se Hamplokorna åkermark Niss-Lis gårdsnamn Galtryggängarna utlagda slåtterängar
Sifferbo by /Se Hanses gata bygata /Se Niss-Persgårdarna del av Gröntuv Gamla Gräfvenberget öppning i skog
Sifferbo by /Se Hanses grävning åkertäppa /Se Nordanbyn by Gamla gärdet åker och slogmark
Sifferbo by /Se Harberget berg Nordanbyn försvunnen by Gamla Kyrkbacken backe
Sifferbo by /Se Haren terräng Nurdanholn by Gamla stannmoren stannmor
?Skallbodarna fäbod Havstjärnen tjärn Nordenholn by Gammelgärdet åker
Skogen by Hedberget berg Nordbäck by Gammeltäkten täkt
Skogen by /Se Hednalinda odling Nordbäcksbodarna fäb. Gartjärn sjö
Skommar gårdsnamn /Se Hednalindan odling /Se Nordmoren del av fäbodar Gartjärn tjärn
Skuggsidan byar /Se Hedningaknösen röse /Se Nordåker by Garntjärnen tjärn
?Skulbuan fäbod Hedningaslott klippa Norra moren stugor Garntjärnsbäcken bäck
Skutskär sågverk Hedningaslott klippa /Se Nybodarna fäb. Gartjärnsklinten berg
Spel gårdsnamn /Se Hedningaslott klippa /Se Nybodarna fäbodar Gartjärnsmyren myr
Spögubb gårdsnamn /Se Hedninge-Linda ängsslog Nybuan fäb. Garvarbrändorna svedjefall
*Stampstugu kvarnstuga Hedningknös stenkummel Nygårds gårdsnamn Garntjärnsmyrorna myrar
*Stensarvet gd /Se Hedningknös stenkummel /Se Nygårds gårdsnamn Gatubacken backe
*Stensarvet Saknas Hedningknös stenkummel Nygårds-Olas gårdsnamn Gatubacken backe
*Stensar(v) gårdsnamn /Se Hedningknös stenkummel Nygårds-Peres gårdsnamn Gatugårdsåkrarna åkrar
+Stensarv f.d. gd och äga /Se Hedningknös f.d. stenkummel /Se Nykvarn Saknas Gatu-Karis myr odlad myr
Stockgropen fäbod Hedningslott grotta /Se Nykvarnen kvarn Genvägstäppan utlagt slåtteränge
Stolpens gd /Se Hedsva slåtteränge /Se Nykvarnen kvarn, nu riven Getbergshällan häll
Storbyn by Hedåkern åker /Se Nysäl by Getinglokan loka
Storfjärden Saknas Helgås berg /Se Nytorp, se 27 Västerfors Saknas Getingåsarna skogstrakt
Storsveden gårdar /Se Hemstjärnen tjärn Nytäppan, se 65 Utby Saknas Getskären stig
Strömensgården gård *Henningsbergsröset gränsmärke Nyåkers gårdsnamn Gettjärnen tjärn
Sturjönis gårdsnamn /Se Hermans stängsel slåtteränge /Se Näset by Gettrea åker
Stussbodarna fäbod /Se Himmelsslätten del av socken och bygd Näset by Gillertjärn sjö
Stängslen gdr /Se Himmelslätten ägomark Näset by Gillertjärnsåsen berg
Stängslen gd:ar /Se Hinlindorna terräng Näskvarnen kvarn Gimmen sjö
Svarvar gårdsnamn /Se *Hindrika kvarn Näskvarnen kvarn, nu borttagen Gimkrogen del av Gimmen
Svedjan by Hinlindorna f.d. fäb. Näs-Larsas-Anderses gårdsnamn Gin-Lars´ gata bygata
Svedjan by /Se Hjortänget skogsmark Näs-Pers gårdsnamn Gin-Lars täkt täkt
Säl by *Holkvarnen kvarn O-Jonses gårdsnamn Gin-Olles täppa åker
Säl by Holmarna slåtteräng /Se Olars-Anderses gårdsnamn Gin-Olles åker åker
Säl by Holmen holme Olers gårdsnamn Gneten åker
Säl by Holmen åker /Se Ol-Ersbodarna fäbodar Gnetmora åker
Säl by Hols Lars Sva slåtteränge /Se Ol-Ers-Eriks gårdsnamn Gnetmoråkern åker
Säl by /Se Holsveden åkrar /Se Olers-Pers gårdsnamn Gnusberget berg
Säl by /Se Holtäppan åker /Se Ol-Jons gårdsnamn Gnusberget berg
Säl fäbod /Se Hommanmyran myr Olles gårdsnamn Gnusbergskyan utlagd kya
*Söderbjörke by Hommanmyrbäcken bäck Ollias gårdsnamn Gnusbergssveden utlagt slåtteränge
Söderbjörke Saknas /Se Hommans backar backe /Se Ol-Ols-Pers gårdsnamn Gnusbergsänget utlagd slåtteränge
Södermöchkelfiäl by Hopsveden slåtteränge /Se Olstomten, se 66 Utby Saknas Gnusbergsänget utlagd slåttermark
Sörbykan by Hopsvedtäppan åker /Se Oltes-Erikes gårdsnamn Gnusen del av Mussjöbackarna
Tansbodarna, Norra fäb. Hoslabäcken bäck Oppigårdarna del av by Gnustjärn sjö
Tansbodarna, Norra fäbodar Hotjärn tjärn /Se Oppi sockan by Gnustjärnen tjärn
Tansbodarna, Norra fäbod Hotjärnen tjärn Orrgården gård Gnustjärnen liten källsjö
Tansbodarna, Norra o. Södra fäbodar Hovfallsbäcken bäck Orselforsen del av Mockfjärd Gnustjärnsbäcken bäck
Tansbodarna, Södra gårdar Hovfallsänget äng Orselforskvarnen kvarn Gnustjärnsbäcken bäck
Tansbodarna, Södra o. Norra fäbodar Hovängssveden terräng Orselängskvarnen kvarn Gnustjärnsån bäck
Tansbodarna, Norra fäbodar Humlebäcken bäck Ostindien del av Djurås? Gons gravning slogmark
Tansbodarna, Norra och Södra fäbodar Humlebäcken bäck Ostindien Saknas Gons svedjar slogmark
Tiskens gårdsnamn /Se Humlebäcken bäck Ostindien Saknas Gonäset udde
Tjärna by Hyttbackarna backar /Se Ostindien Saknas Gonäs udden udde
Tjärna by Hyttbron bro Ostindien Saknas Gossomes hällar hällar
Tjärna by Hyttbron bro /Se Ottes gårdsnamn Grabberget slåtteränge
Tjärna by Hyttbäcken bäck Ottos gårdsnamn Grabbgatan fäbodgata
Tjärna by Hyttgrinden grind /Se Oxelforsen Saknas Grabbgärdet åker
Tjärna by Hyttsveden åker Peas gårdsnamn Grabbtäkten täkt
Tjärna by /Se Hyttsveden åker /Se Pellars gårdsnamn Granberget Saknas
Tjärna by /Se Hyttsvedtäppan åker /Se Pellas gårdsnamn Granberget berg
Tjärnbodarna fäb. Håkanstranden strandremsa /Se Pelles gårdsnamn Gransvik vik
Tommases gårdsnamn /Se Hålen skogstrakt /Se Pelles gårdsnamn Grentäppan änge
Tomsmases gårdsnamn /Se Hålsmyren myr Pelles gårdsnamn Gravartjärn tjärn
Tosarby by /Se Hålmyren myr /Se Pellesgårdarna del av Nordåker Gravatjärnen tjärn
Tättings gårdsnamn /Se Hålsnäset åker /Se Pell-Olles gårdsnamn Gravningen odling
Utby by Hårdvallen skogsmark /Se Per-Andras gårdsnamn Gravningen åker
?Utby by Häxmyren åker /Se Per-Masses gårdsnamn Gravningen täkt
Utby by *Hälgetop berg Perses hol gård Gravningsbacken åker
Utby by Hällmyran myr Persgårdarna gårdar Gravningsbotten kolbotten
Utbölingslokan plats /Se *Hällröset gränsmärke Pers-Mass, Lissen fäb. Grevens myr myr
Uv gårdsnamn /Se Hästhagen slåtteränge /Se Petters gårdsnamn Grimsmyren myr
Uvens gd /Se Hästhagen utlagd hage /Se Petters gårdsnamn Grimsmyran myr
Vassens gd /Se Hästmyran myr Petters gårdsnamn Grindbäcken bäck
Vildkottes gårdsnamn /Se Hästsveden åker /Se Petters gårdsnamn Grindsveden åkrar
Väckargården gård Hästtjärnen tjärn Pettersgården gård Grocksmyren myr
Västanbäcken gd:ar /Se Hävden åker /Se Piparns försvunnet gårdsnamn Grodsveden åker
Västan Tiarna by Höga backen backe /Se Pjons gårdsnamn Gronbackarna backar
Västerfors by Högberget berg Plåt-Anderses gårdsnamn Gropbackarna backar och slåtterängen
Västerfors by Högbergsgrävningen åker /Se Ponsgården, se 67 Utby Saknas Gropen slåtteränge
Västerfors by Högbergskvarndammen damm /Se Pransens gårdsnamn Gropfjärden fjärd
Västerfors by *Högbergsröset gränsmärke Presholn del av Österfors Gropfjärden fjärd
?Västerfors by /Se Högbergsstängslen slåtteränge /Se Preskas gårdsnamn Gropforsen fors
Västtjärna by Högbergsån å Preskas-Pers gårdsnamn Gropforsen fors
Västtjärna by /Se Högbergsån å /Se Pros gårdsnamn Gropforsen fors
Västtjärna by Högdalssveden åker /Se Prosgårdarna del av Gröntuv Gropmilan utlagt slåtteränge
Västtjärna by Högebäriet berg Prästbodarna fäb. Gropnäset udde
Västtjärna by /Se Högsten terräng Prästbodarna fäbod Gropsveden slåtteränge
Västtjärnlindan fäbod Hök-Pers grävning åker /Se Prästbodarna fäbod Gropsveden åker
»ygilsterna fierdung» förr del av sn Iftängssjön sjö Prästbodarna fäbodar Gropänget änge
Ytterbacka by *Igelkiärsklint gränsmärke Pussns gd Grundgärdena åkrar
Ytterbacka by *Igelkiärs klint gränsmärke Påvals gårdsnamn Grundsänget åker
Åsbodarna fäbodstugor Igeltjärn skogstjärn /Se Påvals gårdsnamn Gruvan åker
*Åsen förr gård Igeltjärnen tjärn Påvals-Olles gårdsnamn Gruvbacken backe
*Åsen gård Igeltjärnen, Lilla tjärn Påvals-Olles gårdsnamn Gruvbacken berg
»æghesterna ffiærdhing» del av sn Igeltjärnen, Stora tjärn Påvas gårds Gruvbacksveden åker
*Ängena gårdar Igeltjärnsbäcken bäck Rens gårdsnamn Gruvhagsjön sjö
*Össerby gård *Jannesbergwetta berg Resar gårdsnamn Gruvkällan källa
*Österby förr gårdar Jiemensiön sjö Resar-Eriks gårdsnamn Gruvängena ängen
Österfors by Jimmen lacus sjö Resarholarna del av Grövtuv Grycksveden utlagt slåtteränge
Österfors by Jivälven namn på älv /Se Resar-Jans gårdsnamn Gråbodbacken backe
Österfors, Nedre o. Övre by Jonases grävning åker /Se Resarns gårdsnamn Gråbubacken backe
Östtjärna by Jonases stängsel slåtteränge /Se Resar-Olles gårdsnamn Grådbodberget berg
Östtjärna by Jonmyran myr Risgården gård Grådstad gammal båtplats
Östtjärna by /Se Jonmyran myr Risgården fäbodstuga Grådsvedbrändan utlagd slog
Östjärna by Josefs dal dal Ris-Olles gårdsnamn Grådåkern åker
Östjärna by Josefsdal fördjupning /Se Ris-Larses gårdsnamn Grådänget båtplats
?Östtjärna by Josefsdal(ar) dalgång(ar) /Se Ris-Masses gårdsnamn Grånsberget lag
Östjärna by Jugas berg berg Riss gårdsnamn Grånsbodskäret stig
Östtjärna by Jugas berg berg /Se Rista by Gråns-Pers änge utlagt slåtteränge
Östtjärna by Jugas gata väg Risthusen stugor Grånssjön sjö
Östtjärna by Jugas-Karis backe åker /Se Risås bro fäbodar Grånsåkern åker
?Östtjärna fjärding del av sn Jugas täkt täkt /Se Ritar-Daniels gårdsnamn Grånsåkersgrinden grind, nu borttagen
?Östtjärna fjärding del av sn Jugas åker åker /Se Rombons gårdsnamn Grånsänget åker
*Östtjärna Tredeing del av sn Jugas änge åker /Se Rotgården gård Grå-Persbackar backar
Överbacka by Juggas gata bygata /Se Rot-Mas´ kvarn förfallen kvarn Gråthålet dal
Överbacka by Jurmoberg-wetta berg Rot-Olles gårdsnamn Gråthålet sankmark
?Övre gårdarna gårdar Jurmoklacks wota vårdkase Ryss-Olars försvunnet gårdsnamn Gråthålsbäcken bäck
Saknas Saknas Jurmo Klak berg Ryss-Olles kvarn skvalta Gnåxmossen myr
Anders-Ers gårdsnamn Jutbacken backe Ryttar gårdsnamn Gråxmyren myr
Anders-Ols gårdsnamn Jutdalen del av sköl Ryttarns gårdsnamn Gråxmyrsvedholm höjd
Back gårdsnamn Jäckröjningen slåtteränge /Se Rännarheden gårdar Gråxmyrtäppan åker
Berg gårdsnamn Jämtänget åker /Se Rännarheden del av by Gråxmyrsveden svedjefall
Björkbodarna fäbodar Järgattu väg Rännarheden Saknas Grängidan slåtteränge
Bo gårdsnamn Järsjön sjö Räv-Anderses gårdsnamn Grängidan slåtteränge
Buller gårdsnamn Jättstenen fridlyst,geologiskt naturminne Räv-Masses gårdsnamn Grängmyran odlad myr
Bäsen gårdsnamn Jönses holme holme /Se Sars-Kerstis gårdsnamn Grängsvik vik
Daniels gårdsnamn Jönses kar gropar /Se Sifferbo by Grängsvikmyren myr
Dragons gårdsnamn Jönses stängsel hage /Se Sifferbo by Gräsberget berg
Druckens gårdsnamn Jöns stängsel åker /Se Sjöns gårdsnamn Gräsholsmyren myr
Erk-Ers gårdsnamn Kalbäcken bäck Sjöns-Petters gårdsnamn Gräsleden slåtteränge
Erk-Ers gårdsnamn Kalbäcken bäck Skallbodarna fäbod Gräslidarna slogmark
Flit gårdsnamn Kalkberget höjd Skallbodarna fäb. Gräsmyren myr
Gråbodarna fäbodar Kalkbergssva åker /Se Skallbodarna fäbodar Gräsmyrkällan källa
Gräsberget fäbodar Kallmyr-Pers tjärn Skallen fäb. Gräsmyrslätten slät rumpmor
Gästtjärnberget fäbodar Kallmyrtäppan åker /Se Skamperbacken gård Grästjärnen tjärn
Halvars gårdsnamn Kalvhagsgropen dalsänka /Se Skogen by Grätjärn sjö
Hamp gårdsnamn Kalvhagsåkern åker /Se Skogtjärnkvarnen skvalta Grätjärnen tjärn
Hol gårdsnamn Kalvhagsåkern åker /Se Skommar gårdsnamn Grätjärnberget berg
Jans-Olars fäbodar fäbodar Kalvmyr sjö /Se Skommargården gd Grätjärnbäcken bäck
Jonas gårdsnamn Kalvmyrberget berg /Se Skommar-Olars gårdsnamn Grätjärndammen damm
Jönis gårdsnamn Kalvmyrbron bro /Se Skommar-Olles gårdsnamn Grätjärngraven dalgång
Jöns gårdsnamn Kalvmyrbäcken bäck /Se Skomm-Peras gårdsnamn Lilla Grävenberget skogstrakt
Jönses gårdsnamn Kalvmyrfallet fall /Se Skräddarkvarnen skvalta Lilla Grävenbergskällan källa
Karls gårdsnamn Kalvmyrgatan väg /Se Skuggsidan del av Gagnef Grävningen åker
Klockar gårdsnamn Kalvmyrtäppan åker /Se Skuggsidan del av Gagnef Grävningen utlagd åker
Knis gårdsnamn Kalvskinnsdammen vattensamling Skutskär sågverk, nu försvunnet Grävningen åker
Krus gårdsnamn Kalvskinnsmyran myr /Se Skymtan skvalta Grävningsveden utlagt slåtteränge
Kruskopp gårdsnamn Kalvsveden slåtteränge /Se Sköld-Mas gårdsnamn Grävningstäppan åker
Kruskopp gårdsnamn Kamphällen stup Slinderns gårdsnamn Grävsbodberget berg
Kättsarbodarna fäbodar Kampkällan källa /Se Smaketomien del av Djurås Grävstjärnen tjärn
Köpmans gårdsnamn Kampskölen sänkning /Se Smed-Pers gårdsnamn Gröna plan öppning i skog
Lasses gårdsnamn *Kapellsbacken backe Smedsarvet del av Tjärna Grön vall udde
Lekatt gårdsnamn Kapellsbacken backe Smens gårdsnamn Gröthol höjd
Liss gårdsnamn Kapellsbacken plats Smers gårdsnamn Gubbens sten sten
Mats gårdsnamn Karis grävning åker /Se Snibb gårdsnamn Gubbens täppa utlagd åker
Moje by Karlbomyran myr Snibb-Anderses gårdsnamn Gubbens kålhål utlagd slåtteränge
Mojes gårdsnamn Karls Knös höjd Snibb-Erikes gårdsnamn Gubbens täppa åker
Mor gårdsnamn Katthällen Saknas /Se Snickarns gårdsnamn Gubbens täppor utlagda slåtterängar
Mygg gårdsnamn Katthällen klippsholme /Se Snickarns gårdsnamn Gubblindan slåtteränge
Måg gårdsnamn Kes åker åker /Se Soles gårdsnamn Gubblindviken vik
Mörtbodarna fäbodar Kidrons bäck bäck Soles gårdsnamn Gubblindviken vik
Nisses gårdsnamn Kidrons bäck bäck Solbodarna fäb. Gubbsved åker
Nordbäcksbodarna fäbodar Killingholmen ö Solsbodarna fäbodar Gubbsveden slog
Näsvis gårdsnamn Killingholmen holme /Se Solsbuan fäb. Gubbåkern åker
Ol-Ersbodarna fäbodar *Kilskvarnen kvarn Solsgårdarna del av Gröntuv Guckuhålet sank dalgång
Per-Mats gårdsnamn Kimmerbackmyran myr Sovelbyn by Guffarsmyren myr
Petters gårdsnamn Kimmer-Pers myr odlad myr /Se Spelgården försv. gårdsnamn Guffarstäppa utlagd åker
Preskas gårdsnamn Klimptäppan åker /Se Spögubbgården försvunnen gård Gullsarmyren myr
Prästbodarna fäbodar Klinten berg Stolpens gårdsnamn Gulltäkten täkt
Påvals gårdsnamn Klipklacken berg Stolpens gårdsnamn Gumsholen höjd
Resar gårdsnamn Klippens myra myr Stolpgården gård Gumssveden åker
Rombo gårdsnamn Klitthagen hage /Se Stor-Jönis gårdsnamn Gumssvedklippan backkrön
Ryss gårdsnamn Klockar-Erikes fall terräng Stor-Lars gårdsnamn Gumssvedtäppan åker
Sjöns gårdsnamn *Klockar Olles täkt Saknas /Se Stor-Olles gårdsnamn Gumstäppan slåtteränge
Sjöns gårdsnamn Klosspussen myr Storsbuan förr fäbodar Gumstäpphällarna hällar
Skallbodarna fäbodar Klypan vägskäl /Se Storsbodarna fäb. Gunnarbäcken bäck
Snibb gårdsnamn Klöverhällsröset gränsmärke Stussbuan förr fäbodar Gunnars röjning utlagd slåtteränge
Solsbodarna fäbodar Klöves hol slåtteräng /Se Storskvarnen kvarn, nu borttagen Gångarns myr myr
Stor gårdsnamn Knis skölar dalgång /Se Storsveden gårdgrupp Gångarns änge änge
Svan gårdsnamn ?Knisterbacken backe Strand gårdsnamn Gårdgatan gata
Svensbodarna fäbodar Knusberget berg Storsveds gårdsnamn Gårdgatan bygata
Tallback gårdsnamn Knusberget berg Stängslen gårdar Gårdsplats källan källa
Tansbodarna, Södra fäbodar Knustjärnen tjärn Stängslen gårdgrupp Gäckröjningen utlagt slåtteränge
Tjärna by Knustjärnen tjärn Sugelbyn by Gäddas kalvhage slåtteränge
Tjärnbodarna fäbodar Knustjärnen tjärn Sundes gårdsnamn Gäddas svedjor igenvuxet svedjefall
Tun gårdsnamn »Knutsberget, se Gnusberget berg Surånsbacken gård Gäddslogen myr
Tupp gårdsnamn Knuts lycka slåtteränge /Se Susgården försv. gård Gäddtjärn sjö
Tupp gårdsnamn *Knäppgråröset röse /Se Svans gårdsnamn Gäddtjärnskolarna bergsknallar
Törne gårdsnamn *Knäppgråa röset gränsmärke /Se Svans gårdsnamn Gäddtjärnskalven tjärn
Villkatt gårdsnamn *Knäppgrå Röset gränsmärke Svarvarns gårdsnamn Gäddtjärnsmyren myr
Villkatt gårdsnamn *Knäppgrå röset gränsmärke Svedjan by Gärdena åkrar
Älvgrens gårdsnamn Knöstäppan åker /Se Svedjarna by Gärdet åker
Ösjöbodarna fäbodar Kolbottensheden åker /Se Svennes gårdsnamn Gärdshogen slåtteränge
  Kolbottensveden slåtteränge /Se Svens gårdsnamn Gärdsslogen slåtteränge
  Kolhushagen slåtteränge /Se Sven-Jans gårdsnamn Gärdsva åker
  Kolningsveden slåtteräng Svenskbodarna fäb. Gärdsvahagen åker
  Kolningsveden slåtteränge /Se Svenskbodarna fäbodar Gärdsvamyren åker
  Kols täppa åker /Se Sågkvarnen kvarn Gärdsåkern åkrar
  Kols täpplycka hage /Se Säl by Gärsjöberget berg
  Kolsveden slåtteränge /Se Säl fäbod Gästjärn sjö
  Kolsvedtäppan åker /Se Sälskvarnen försvunnen kvarn Gästtjärnberget berg
  Koltjärnen tjärn Sälskvarnen kvarn, nu försvunnen Gästjärnberget fäbod
  Koltjärnen tjärn Sörbyn del av Gröntuv Gästtjärnbergs täkten täkt
  Koltjärnen tjärn Tallbacken by Gästtjärnen tjärn
  Koltjärnen tjärn Tallbacken del av by Görtjärn sjö
  Koltjärnsbäcken bäck Tansbodarna, Norra fäb. Hafstjärn sjö
  Koltäppan slåtteränge /Se Norra Tansbodarna fäbodar Hagen öppen plats
  Kolänget åker /Se Norra Tansbodarna fäbodar Hagen slättmark
  Korp klack berg Södra Tansbodarna fäbodar Hagbacken backe
  Korpklack berg Tansbodarna, Södra fäb. Hagen åker
  Korp-klack berg Tansbodarna, Södra fäbodar Hagen åker
  ?Korpklacken berg Tansbovallen, se 30 Bröttjärna Saknas Hagmyran åker
  Korpklacken, Lissel höjd Tanså gård gård, nu riven Hagåkern åker
  Korpklacken, Stora berg Tanså hytta gammal hytta, nu ruin Halen åker
  Korpklacken, Stora höjd Tansån gård Halgatan bygata
  *Korpklak Rööset gränsrös Tillas gårdsnamn Halmyren myr
  Korpralstäppan slåtteränge /Se Tisgården gård Halsjön sjö
  Korpralstäppan gårdstomt /Se Tis-Masses gårdsnamn Halvarsbacken skogstrakt
  Korset terräng Tis-Olles gårdsnamn Halvars backe backe
  Korset vägkorsning /Se Tjosgården gård Halvarsboröjning utlagt slåtteränge
  Korset korsväg /Se Tjäder-Olars försvunnet gårdsnamn Halvarsfallet igenvuxet svedjefall
  Korsmyran myr Tjärna by Halvarssva sankmark
  Korsmyran myr Tjärna by Hamp-Eriks sved igenvuxet svedjefall
  Kos-källan källa?) Tjärna by Hampgärdet, Norra åker
  Kos täppa åker /Se Tjärnbodarna fäb. Hamplokorna lokor
  Kringelmyran myr Tjärnbodarna fäbodar Hamplotten åker
  Kronhagen åker /Se Tjärnbuan fäb. Hamplotten åker
  Kronmyran myr Tomas gårdsnamn Hampsveden slogmark
  Krusbäcken bäck Tomasgården gård Hamptäppan åker
  Kruthushagen slåtteränge /Se Toms gårdsnamn Hampänget änge
  Krökmoren slåtterängar /Se Toms-Jans gårdsnamn Hans fly loka
  Krökmorängen slåtteräng /Se Toms-Mases gårdsnamn Hans´ göl göl
  Kullerbacken backe /Se Torn-Pelles gårdsnamn Hans´ Krökmor utlagt slåtteränge
  Kulleråkern åker /Se Torskhålet gård Hanses gata bygata
  Kullstjärnen tjärn Torskhålet binamn till fäb. Hanses grävning åkertäppa
  Kullstjärnsmyran myr Trysjöbodarna fäb. Hansas källa källa
  Kuppstannmoren stannmor /Se Tryssbodarna fäbod Harpikarmyren myr
  Kvarnbäcken bäck Tupp gårdsnamn Harpikar stannmor stannmor
  Kvarnbäcken bäck Tupp-Anderses gårdsnamn Harpsänget åker
  Kvarndammen damm Tuppens gårdsnamn Havregärdet åker
  Kvarnforsen fors Tupp-Jonas gårdsnamn Havtjärn tjärn
  Kvarnforsen fors Tupp-Olars försvunnet gårdsnamn Hedarna terräng?
  Kvarnforsen fors /Se Tupp-Olles gårdsnamn Hedbackarna backar
  Kvarnforsen fors /Se Turgården gård Hedbacken sanddyn
  Kvarnsforsen fors /Se Turkiet Saknas Hedberget berg
  Kvarnforsen fors /Se Turkändan Saknas Hedberget berg
  Kvarnforsen fors Tyskens gårdsnamn Hedbergsgärdet åker
  Kvarnholen grusås (m. grustag) Tyskgården gård Hedbergsgärdet åkrar
  Kvarnmorans åkrar o. ängar /Se Täktberget del av Djurås Hedbergsholen hol
  *Kvarn Rööset gränsrös Täktholn del av by Hedbergshällorna höjd
  *Kvarnröset gränsmärke Täktholn gårdar Hedbunnen brunn
  Kvarnsveden åker /Se Täppgårdarna gårdar Heden åker
  Kvarnsveden ängsmark /Se Täppornas gårdsnamn Heden hed
  Kvarntäppan åkrar /Se Tättings yngre gårdsnamn Hedgärdet åker
  Kvarntäppan åkerskifte /Se Törnas gårdsnamn Hedkällan källa
  Kvarnvallen Saknas Törnnäs-Anderses gårdsnamn Hedpussen vattensamling,nu utdikad
  Kvistgrävningen åker /Se Urmakartomten, se 36 Gårda Saknas Hedpussen vattensamling
  Kvistlokan vattensamling Utby del av Djurmo Hedins göl göl
  Kvistmyran terräng Utby Saknas Hedningsknös stenkummel
  Kyan slogmark /Se Utby Saknas Hedningaslott klippa
  Kybäcken bäck Utby Saknas Hedsva utlagt slåtteränge
  Kygårdsmyran myr Utby Saknas Hedsvabacken backe
  Kyrkstenen sten Utby Saknas Hedsvahällarna hällar
  Kyrksveden slåtteränge /Se Utby Saknas Hedsvakällan källa
  Kålgården åker /Se Utibyn Saknas Hedsänget åker
  Kolgårdsgärdet åkrar /Se Utibyn del av Bäsna Hedtäppan åker
  Kålgårdstäppan slåtteränge /Se Utigårdarna del av by Hedåkern åker
  Kålgårdstäppan åker /Se Uves gårdsnamn Hedåkern åker
  Källarbacken backe /Se Vass-Mas gårdsnamn Hedåkersbackarna backar
  Källartäppan åker /Se Vass-Olles gårdsnamn Helgtopp berg?
  Källbacksåkern åker /Se Vik-Anderses gårdsnamn Hemlindorna åker
  Källmyran myr Vikes gårdsnamn Hemmings Sälbäck utlagt slåtteränge
  Källmyran myr Vikgården gård Hemmings täkt täkt
  Källmyran myr Vildkattes försvunnet gårdsnamn Hemmingstäkten täkt
  Källmyren myr /Se Vilmora f.d. vintervägskrog Hemstjärn sjö
  Källmyrgrävningen åker /Se Vårby by Hermans stängsel slåtteränge
  Källmyrholn backe /Se Väckarbodarna fäb. Hermans täkt täkt
  Källsveden slåtteränge /Se Väckarbodarna fäbod Hinders hed åker
  Källtomterna slåtteränge /Se Västanbäcken by Hinders mo åker
  Käringsveden slogmark /Se Västanbäcken by Hjort slogen slog
  *Kärrberget berg Västanför by Hjälmens myr myr
  Kärrmyran myr Västbyn by Hjälmgatan bygata
  Kärrsjön tjärn Västbyn by Holgatan bygata
  Kättjarbodberget berg Västerfors by Holgatan fäbodgata
  Kättjarbodberget berg Västerfors by Holgrinden grind
  Kättjarbodmyran myr Västerfors Saknas Holmbacken backe
  Kättsänget åker /Se Västtjärna by Holmarna slåtteränge
  Kölnarsbäcken bäck Västtjärna by Holmen åker
  Köttleberget berg Västtjärna by Holperskällan källa
  Köttleberget berg Västtjärnslindan fäbod Holsveden odlat område
  Ladugärdet gärde /Se Västtjärnslindan fäbod Holsvedkälla källa
  Lappmyran myr Västtjärnslindan fäb. Holtäkten täkt
  Larses grävning åker /Se Västtjärnlindan fäb. Holtäkten täkt
  Larses krökmor slåttermark /Se Ytterbacka del av Djurmo Holtäppan utlagd åker
  Larses kya fålla i skogen /Se Åker-Anders´ gårdsnamn Holtäpporna åker?
  Larses lycka hage /Se Ålens gårdsnamn Holåkern åker
  Larses rågsved slogmark /Se Åsbodarna fäbodstugor Hommanmyrbäcken bäck
  Larsnäsforsen fors Älg-Anderses gårdsnamn Hommanmyren myr
  Larssveden slåtteränge /Se Älggården gård Hommans backar backe
  Larssvedskällan källa Älgtorpet torp Hommans källa källa
  Lasses grävning åker /Se Ällheden gårdar Hommans källa källa
  Lasses myra myr Älvgrens gårdsnamn Hommanstjärnen tjärn
  Lasses stängsel slåtteränge /Se Ösjöbodarna fäb. Hommanstjärnsbäcken bäck
  Lasses täppa åker /Se Ösjöbodarna fäbod Hopgatan väg
  Lekarens vik vik /Se Östabergsgårdarna del av by Hopsvedbacken backe
  Lesnen sjö Östanbergs gårdarna gårdar Hopsveden utlagt slåtteränge
  Lilla änget åker /Se Österby by Hopsvedtäppan åker
  Lillsuren sjö /Se Österfors by Hornmjälgen åker
  Lindasvedtäppan åker /Se Östsjjöbodarna fäb. Hoslabäcken bäck
  Lindasvedåkern åker /Se Östsjöbodarna fäbodar Hoslasva åker
  Lindbergs-Jans täppa åker /Se Östtjärna Saknas Hotjärnen tjärn
  Lindbergs loka vattensamling Östtjärna by Hotjärn tjärn
  Lindbergsmyran myr Östtjärna by Hovfallet utlagt slåtteränge
  Lindbäcken bäck Östtjärna by Hovfallsbäcken bäck
  Lindgropen slåtteränge /Se Överbacka by Hovängsskölen sköl
  Lindholarna skogsområde   Hundtäkten täkt
  Lindkvarnbäcken bäck   Hustomten åker
  Lind-Olles grävning åker /Se   Hyttbackarna backar
  Lind-Pers stängsel slåtteränge /Se   Hyttbron bro
  Lindtjärnen tjärn   Hyttbron bro
  Lindtjärnen tjärn   Hyttbron bro
  Lindtäppåkern åker /Se   Hyttbäcken åker
  Lissberget berg   Hyttgatan bygata
  Lissborn åker   Hyttgrinden grind, nu borttagen
  Lissborn åker   Hyttsveden åker
  Lissborn del av Borarna /Se   Hyttsveden åker
  Lissbornshålet åker /Se   Hyttsvedtäppan åker
  Lissborshålet sankmark /Se   Hyttsvedgatan bygata
  Lissbornsmyren åker /Se   Håkastranden strand
  Lissborsmyren myr /Se   Hålbodbackarna backar
  Lissbornstäppan åker /Se   Hålen skogstrakt
  Lissborsrisen skogsområde /Se   Hålgatan fäbodgata
  Lissborssvederna ängsmark /Se   Håljanspelles hage hage
  Lissbromyran ägomark   Hålmyren myr
  Lisselberget berg   Hålmyrhalsen myr
  Lissel jugas täkt täkt /Se   Hålsnäset åker
  Lissel-Sörmyran myr   Håltäkten täkt
  Lisselänget odling /Se   Hårdvallen slogmark
  Lisselänget åker /Se   Håxmyrberget berg
  *Lissforsbygga kvarn /Se   Håxmyren åker
  *Liss Gagnskvarnen kvarn   Hällmyren myr
  Lissgärdsmora betesmark /Se   Hällsötdalen dal
  Lissgärdsmoren slåttermark /Se   Hälsingsta färja färja
  *Lisshälla kvarn   Hälsingsta åker åker
  Lissjöberget berg   Hästhagen åker
  Lissjöberget berg   Hästhagen änge
  Lissjön sjö   Hästhagen skogstrakt
  Lissjön tjärn   Hästhagen numera utlagd hage
  Lissjön tjärn   Hästhagen skogsmark
  Lissjön sjö   Hästhagen hage
  Lissmyran myr   Hästsveden åker
  Lissmyren odlad myr /Se   Hästsveden åker
  Lissmyränget slåtteränge /Se   Hästsvedholen skogsdunge
  *Liss Nykvarnen kvarn   Hästtjärn sjö
  Liss-Ollesänget skogsmark   Hästtjärnen tjärn
  Liss-Pers täppa åker /Se   Hästtäppan åker
  Lisstjärnen tjärn   Hävden åker
  Lisstäppan åker /Se   Höga backen backe
  Lissuren tjärn   Högbacken backe
  Lissveden åker /Se   Högbergsgatan bygata
  *Lissvensa kvarn   Högbergsgrävningen åker
  *Lissålbygga kvarn   Högbergskvarndammen damm
  Lissänget åker /Se   Högbergsstängslen slåtteränge
  Litens stängsel slåtteränge /Se   Högbergsån å
  Litens täppa åker /Se   Högbergsån å
  Liurmo bärgh berg   Högbergsån å
  Liurmoo klack berg   Högdalssveden åker
  Liuränget plats /Se   Högsvedtäppan åker och slåtteränge
  *Liuränget änge /Se   Hök-Pers grävning åker
  Ljurmo klack del av Djurmoberget   Hökmyren odlad myr
  Lokarna åker /Se   Hök-Mas´ änge slåtteränge
  Loktäppan åker /Se   Hökänget utlagt slåtteränge
  Loktäppåkern åker /Se   Lilla Igeltjärn sjö
  *Lomröset röse /Se   Igeltjärn, el. Stora Igeltjärn sjö
  *Lomäget råmärke   Igeltjärnen tjärn
  »Lomägget Saknas /Se   Igeltjärnen, Lilla tjärn
  *Lomägget röse   Igeltjärn tjärn
  *Lomägget gränsmärke   Igeltjärnen, Stora tjärn
  *Lomägget gränsmärke   Igeltjärnsmyrarna myrar
  Loppänget terräng   Igeltjärnssvedjorna igenvuxna svedjefall
  Loppänget slogmark /Se   Igeltjärnsån bäck
  Lortbron stockbro /Se   Ingenting åker
  Lorthålet slåtteränge /Se   Ingvalds holme holme
  Lortån å   Ingvalds täkt täkt
  Luffarstenen sten /Se   Israels täkt täkt
  Lundes grävning åkertäppa /Se   Istarasjön sjö
  Lundes stängsel gårdstomt /Se   Jakobs täkt täkt
  Lundsjölokan vattensamling   Jakobs änge utlagt slåtteränge
  Lungen tjärn   Janneses vik vik
  Lungen sjö /Se   Jans gravning slogmark
  Lungmyrarna myrar /Se   Jans Hedberg gammal slogmark
  Lungmyrorna myrar   Jansones täkt täkt
  Lungmyrorna myr   Jonases grävning åker
  Lungmyrån å   Jonases stängsel slåtteränge
  Lungmyrån å   Jonsbacke åker
  Lungmyrån bäck /Se   Jons tomt slog
  Lustiggrävningen åker /Se   Jonträdet gammalt äppelträd
  Långbackstäppan åker /Se   Jordbrogatan bygata
  Långbacksänget slåtteränge /Se   Jordbron bro
  Långbroarna sankmark   Jordbrovägen åkerväg
  Långbrosvad sankmark   Josefs dalar dalgångar
  Långgatan allé /Se   Jugas berg berg
  Långgattu väg   Juggas gata bygata
  Långgropen skäl   Jugas täkt täkt
  Långgropen sköl   Jugas-Karis backe åker
  Långgropen sköl   Jugas åker åker
  Långlesveden åker /Se   Jugas åker åker
  Långmorbäcken bäck   Juggas åker åker
  Långmyran myr   Jugas änge åker
  Långmyran myr   Junkarbäcken bäck
  Långmyrberget berg   Jutbacken backe
  Långsberget berg   Jutdalen del av sköl
  Långsberget berg   Jägartornet sten
  Långsjöbäcken bäck   Jägarvik vik
  Långsjön sjö   Jägarviken vik
  Långsjön Saknas   Jämtänge åker
  Långsjön sjö   Järngattu del av väg
  Långsjön sjö   Jättehällen klipphäll
  Långsjön sjö   Jättehällstenen sten
  Långsjön sjö   Jättestenen sten
  Långsjön Saknas   Jöns» brunn brunn
  Långsjön sjö   Jöns» Enviksänge änge
  Långsjön sjö   Jöns-Eriks källa källa
  Långsjön sjö   Jöns» holmar öar
  Långsjön sjö   Jöns kar grop
  Långsjön sjö   Jönses holmarna holmar
  Långsjön sjö   Jönses holme holme
  Långsjön sjö   Jönses kar gropar
  Långsmalmyran myr   Jönses stängsel hage /Se
  Långtomterna åker /Se   Jönskarsbäcken bäck
  *Långåsberget berg   Jönskarsmyran myr
  Långåsberget berg   Jöns-Ollas täkt täkt
  Långåsberget berg   Jöns» Petters täppa slåtteränge
  Långåshålet terräng   Jöns stängsel åker och slåtteränge
  Långänget äng   Jönsas hage skogstrakt
  Låssen sjö   Jönsas kvarn förfallen kvarn
  Lässen sjö   Jönsas Sälbäck utlagt slåtteränge
  Lässen sjö   Jönsbacken backe
  Lättjärn skogstjärn /Se   Jönsbacken backe
  Lättjärnen tjärn   Jöskasmyran myr
  Lättjärnsmyran myr   Jönstäkten täkt
  Löfsen sjö   Jörslokan loka
  Löfsen sjö /Se   Kaggfallet hygge
  Löfsen sjö /Se   Kaggtäkten täkt
  Löfsmyren åker /Se   Kajshålet dalgång
  Löfsmyren åker /Se   Kalbäcken bäck
  *Lögnäsbäcken bäck   Kalbäckslindorna utlagda slåtterängen
  Löngnäset udde   Kalbäcksriset utlagt slåtteränge
  Lögnäset udde   Kalkberget berg
  Lögnäsforsen fors   Kalkbergssva åker
  Löngnäsåkern åker /Se   Kalkgruvan gammalt gruvhål
  Lövramyran myr   Kalktvär stup
  Lövsen sjö   Kalles brunn brunn
  Lövsheden hed   Kalles änge utlagt slåtteränge
  Lövänget åker /Se   Kallmyrberget bergsknalle
  Mager sva åker /Se   Kallmyrbron bro
  Mager sva åker /Se   Kallmyrbäcken dike
  Mager svabacken backe /Se   Kallmyrfallet igenvuxet hygge
  Magersvatäppan åker /Se   Kallmyrgatan väg
  Majas stängsel åker /Se   Kallmyr-Pers putt sjö
  Majas stängsel gårdstomt /Se   Kallmyrröjningen slåtteränge
  Majorns grävning åker /Se   Kallmyrtäppan åker
  *Maklösa kvarn   Kallskällan källa
  Malis åker åker /Se   Kalls-Olles myr myr
  Malmmyran myr   Kalvhagen hage
  Malmmyrberget berg   Kalvhagen hage
  Man Pers grävning åker /Se   Kalvhagsbacken backe
  Man Pers opp och ned dalsänka /Se   Kalvhagsgropen dalsänka
  Man Pers slipdamm fördämning /Se   Kalvhagskällan källa
  Man Pers rågsved ängsmark /Se   Kalvhagsåkern åker
  Man Pers stängsel gårdstomt /Se   Kalvhagsåkern åker
  Mansvedbacken höjd   Kalvskinnsdammen tjärn
  Marielundsforsen fors   Kalvskinnsmyran myr
  Marielundsforsen fors   Kalvsveden slåtteränge
  Maritas stängsel slåtteräng /Se   Kalvsveden åker
  Mases stängsel slåtteränge /Se   Kamphagen hage
  Mases stängsel gårdstomt /Se   Kamphälllarna hällar
  *Mats Hans täppor Saknas   Kamphällen stup
  Matteras kålgård åker /Se   Kampkällan källa
  Maxas grävning åker /Se   Kampkällan källa
  Maxas hage slåtteränge /Se   Kampskölen sköl
  Mellanberget berg /Se   Kampskölen sänka
  Mellanbäcken bäck   Kampskölen sänka
  Mellan dikena åker /Se   Kampskölen sköl
  Mellanheden åker /Se   Kampskölen sköl
  Mellansjön sjö   Kampskölen sänkning
  Messmörslepan kulle /Se   Kampsva sänka
  Middagsberget berg   Kampängsskölen sköl
  Middagsberget berg   Kanalbackarna backsluttning
  Middagsberget berg   Kapellsbacken gårdstomt
  Middagzberget berg   Kanis-Anders svedjor igenvuxen rågsved
  *Millastuggu kvarn   Karis-Anders täppa utlagt slåtteränge
  Milsveden slåtteränge /Se   Karis Grävning utlagd åker
  Missmyran sankt land   Karis haga hage
  Missmyran sank mark /Se   Karis Milsved slåtteränge
  *Missmyrsbron bro   Kassarbacken utlagt slåtteränge
  Miöflaten sjö   Kassarlindan utlagt slåtteränge
  Mojebäcken bäck   Kassarbackgatan väg
  Mojebäcken bäck   Kassvedbacken backe
  Mojesberget berg   Kassveden utlagt slåtteränge
  Mojesberget berg   Kassvedtäppan utlagt slåtteränge
  Moje(sjön) sjö   Kavelbromyren myr
  Mojesjön sjö   Kavelbron bro
  Mojesjön sjö   Kavelbron bro
  Mojesjön sjö   Kes åker åker
  Mojesängena odling   Kidronsbäck bäck
  Morfars åker åker /Se   Kidronbäcken bäck
  Morkarlön ö   Kilen del av sn
  Morkarlön ö   Killingholmen holme
  Morkullen tjärn   Killingidan vik
  Morstugugärdet terräng   Killingön ö
  Morstugugärdet gärde /Se   Killtäpp-Erikes täkt täkt
  Morsvedhålet myr /Se   Kils brändor skog
  Mosslogen myr /Se   Kils-Hans» brändor skogstrakt
  Musebacka berg   Kils Kolsved änge
  Mussjöbackarna berg   Kilsplatsen öppen plats
  Mussjöbackarna berg   Kils täkt täkt
  Myckelmyran myr   Kimmer-Annas kya utlagd kya
  Myran vid källan myr   Kimmer-Annas källa källa
  Myrbackarna åker   Kimmergölarna gölar
  Myrborsnäbben udde /Se   Kimmerhällarna hällar
  Myrflaten sjö   Kimmer-Pers myr odlad myr
  Myrflaten tjärn   Kimmer-Pers sved igenvuxet svedjefall
  Myrflaten sjö   Kimmer-Pers sved igenvuxet rågsved
  Myrflaten sjö   Kimmer-Pers Sälbäck utlagt slåtteränge
  Myrflaten sjö   Kimmersveden igenvuxet svedjefall
  Myrholen udde /Se   Kimmertäkten täkt
  Myrsveden åker /Se   Kimmertäkten täkt
  Myrtjärnberget berg   Klabbholarna kullar
  Myrtjärnen tjärn   Klacken berg
  Målarpussarna vattensamlingar /Se   Klasmyren myr
  Målars grävning åker /Se   Klimptäkten åker
  Målarstängslen slåtteränge /Se   Klimptäppan åker
  *Mäxa kvarn   Klippens myra myr
  Möijesiön sjö   Klipp-Eriks täkt täkt
  Möras backe backe /Se   Klitthagen slogmark
  Mörsveden åker /Se   Klockarbacken täkt
  Mörtbodbäcken bäck   Klockarbackskällan källa
  Mörtbodviken vik   Klockar-Daniels sved svedjefall,nu igenvuxet
  Mörttjärnen tjärn   Klockarns myr myr
  Nedanfjärden fjärd /Se   Klockaråkern del av åker
  Nedantillsåkern åker /Se   Klypan vägskäl
  Nedanåkern åker /Se   Klöverpojkarnas fall hygge,nu igenvuxet
  Nissas backe backe /Se   Klöves hol slåttermark
  Nissas grävning åker /Se   Knaggtäkten täkt
  Nisses grisar stenar /Se   Knappgrådan fors
  Nissänget skogsmark   Knishällarna hällar
  Nolberget berg   Knis-Mas» änge utlagt slåtteränge
  Nolmoren skog?   Knis skölar raviner
  Nolmyran myr   Knothålet vik
  Nordbäcksbodberget berg   Knotmyran myr
  Nordbäcksstängslen slåtteränge /Se   Knotmyran myr
  Nordsveden åker /Se   Knusberget berg
  Nordsvedsnäbben åker /Se   Knustjärnen tjärn
  Nordåkern åker /Se   Knut-Eriks hällar stenhällar
  *Nordåkerskvarnen kvarn   Knut-Eriks röjning slåtteränge
  Nordänget slåtteränge /Se   Knutes-Eriks hål åker
  Nordängstäppan slåtteränge /Se   Knutsbäck åker
  *Noreberg berg   Knuts hol hol
  Norins backe backe /Se   Knutsveden del av Sifferbo
  Norra flyten myr /Se   Knutsved myran myr
  Norra hedtäppan åker /Se   Knuts lycka slåtteränge
  Nya brotäppan åker /Se   Knuts-Lars täkt utlagt slåtteränge
  Nya forsen fors   Knuts åker åker
  Nya grävningen åker /Se   Knäppgrådan fors
  *Nyberget berg   Knöstäppan åker
  Nybrosjön sjö   Kobacken backe
  Nybrotäppan åker /Se   Kobackskällan källa
  *Ny Forsbygga kvarn /Se   Kokällan källa
  Nymyra myr   Kolarbacken del av Ängansdalen
  Nymyran myr   Kolarbacken backe
  Nysveden åker /Se   Kolarbacken backe
  Nyåkern åker /Se   Kolbergstäppan åker
  Nyängena skogsmark   Kolbergstäppan åker
  Nyänget slåttermark   Kolbottensheden åker
  Nyänget åker /Se   Kolbottenssveden slåtteränge
  Nyängsbäcken bäck   Kolhushagen hage
  Näbba udde   Kolningsbackarna bergssluttning
  Näbben åker /Se   Kolningsbackängarna utlagda slåtterängen
  Näbben udde /Se   Kolningen slåtteränge
  Näbbsvadet del av Borsvadet /Se   Kolningssveden änge
  Näbbåkern åker /Se   Kolningsveden åker
  Näbbåkern åker /Se   Kols täppa åker
  *Näsbygga kvarn   Kols täpplycka hage
  Näset näs   Kolsveden slåtteränge
  Näsfallsåsarna terräng   Kolsveden skog
  Näshövden slåtteränge /Se   Kolsvedtäppan åker
  Näslöten Saknas   Koltjärnen tjärn
  Näsmjälgarna älvbrink   Koltjärnsbäcken bäck
  Nässjön sjö   Koltjärnsån bäck
  Nässtängslen slåtteränge /Se   Koltäppan slåtteränge
  Näsåkern åker /Se   Kolänget åker
  Offerkast fornlämning   Kolänget åker
  Lile Ohsiön sjö   Komtillmåtts brändorna svedjefall
  Olars Linda åker /Se   Komtillmåtts täkten täkt
  Ol-Jons grävning åker /Se   Korpklack berg
  Ol-Jons källa källa   Korp klack berg
  Oljonsmyren åker /Se   Korpralstäppan änge
  Ollen terräng   Korpralstäppan gårdstomt
  *Orfbäcken bäck   Korsbergsholmarna holmar
  *Orfsjön, Stora sjö   Korset vägskäl
  Ormgruvan f.d. gruvhål /Se   Korset plats i skogen
  Orrens stängsel slåtteränge /Se   Korttjärnen tjärn
  Orrmyran myr   Korttjärnsberget berg
  Orrmyrorna myr   Kos brända utlagt slåtteränge
  Orrmyrpussen tjärn   Kos hål myr
  Orr-Olles brända åker /Se   Kos-Olles kolning kolbotten
  Orr-Olles myr odlad myr /Se   Kos täppa åker
  Orr-Olles sved åker /Se   Kottjärn tjärn
  Orrön ö   Kottjärnsmyren myr
  *Orsabäcksröset gränsmärke   Krakbrändan utlagt slåtteränge
  *Orsabäcksröse råmärke   Krakhålet dalgång
  *Orsaröset, Lilla gränsmärke   Kringelhol berg
  *Orsaröset, Stora gränsmärke   Kringelholsmyren myr
  Orsberget berg   Kringelmyren myr
  Orsberget berg   Kringelmyran myr
  Orsbäcken bäck   Kringelmyran myr
  Orsbäcken bäck   Kronhagen åker
  Orsbäcken bäck   Kronmyren myr
  Orsbäcken bäck   Krontäkten täkt
  *Orseberg berg   Krusbotäppan änge
  *Orseberget berg   Kruskoppåkern åker
  *Orseberget berg   Kruthushagen betesmark
  Orselbacken backe /Se   Kråkholen kulle
  Orselbacken backe /Se   Kråkholmen holme
  Orselbacktäppan åker /Se   Krökmora utlagt slåtteränge
  Orselbron bro /Se   Krökmoren slåtterängar
  Orselbäcken bifl. till Högbergsån   Krökmoränget slåtteräng
  ?Orselbäcken bäck   Kuggtäppan åker
  Orselbäcken bäck   Kullerbacken backe
  Orselbäcken bäck /Se   Kullerbacken backe
  Orselforsen fors   Kullerkälla källa
  Orselforsen fors /Se   Kulleråkern åkrar
  Orselforsen fors   Kullstjärn sjö
  Orselgrävningen åker /Se   Kullstjärnsbron bro
  Orselgrävningen, Lilla åkertäppa   Kulltjärnsbäcken bäck
  Orselänget myr   Kulltjärnsmyren myr
  Orselängsgrävningen åker /Se   Kuppstannmoren vilställe
  Orselängsgrävningen åkertäppa /Se   Kupptäkten täkt
  Orsen, Stora o. Lilla sjöar   Kvarnbacken backe
  *Orsen Saknas   Kvarnbäcken bäck
  Orsen, Lilla sjö   Kvarnbäcken bäck
  Orsen, Lilla sjö   Kvarndammen damm
  Orsen, Lilla sjö   Kvarnforsen fors
  Orsen, Lilla sjö   Kvarnholn grusås
  Orsen, Stora sjö   Kvarnmorans del av åkrar och ängar
  Orsen, Stora sjö   Kvarnmyrbäcken bäck
  Orsen, Stora sjö   Kvarnmyren myr
  Orsen, Stora sjö   Kvarnnäset åker
  Orsen, Stora o. Lilla sjöar   Kvarnsveden åker
  Orsen, Stora sjö   Kvarnsveden åker
  Orsen, Stora sjö   Kvarnsveden ängsmark
  ?Orsen, Stora o. Lilla sjöar   Kvarntäppan åker
  Orsen, Stora sjö   Kvarntäppan åker
  Orsen, Stora sjö   Kvarntäppan åker
  Orsen sjö /Se   Kvarntäppån del av Brötjärnsån
  Ors fors fors   Kvarnvägskiljet vägskäl?
  Orslan myr   Kvistgrävningen åker
  Orslan myrdrag   Kyan inhägnad slogmark
  *Orssaberget berg   Kyan utlagt slåtteränge
  *Orssabäcks Rööset gränsrös   Kyan slogmark
  Orssan sjö   Kybäcken bäck
  *Orssa Siö Rööset gränsrös   Kybäcksbron bro
  Orssiön sjö   Kybäcksgatan bygata
  Osbäcken bäck   Kygårdsmyren myr
  Ovantillsåkern åker /Se   Kyrkbacken backe
  Ovanåkern åker /Se   Kyrkbacken sköl
  Oxberget berg   Kyrkbergsmorgonvägen stig
  Oxelforsen fors   Kyrksvedbacken backe
  Oxholen höjd   Kyrksveden slåtteränge
  Oxnäset åker /Se   Kåberget berg
  Oxnäsgrävningen åker /Se   Kålgården åker
  Oxtjärnarna tjärnar   Kålgården åker
  Pellesgrådan del av Österdalälven   Kålgårdsbacken backe
  Pell-röjningen slåtteränge /Se   Kålgårdsbackarna backar
  Per-bisänget skogsmark   Kålgårdsgrinden grind,nu borttagen
  Per Larses slipdamm damm /Se   Kålgårdsgärdet åkrar
  Pers-grävning åker /Se   Kålgårdstäppan slåtteränge
  Petter Larses kya kreatursfålla /Se   Kålgårdstäppan åkertäppa
  Petters grävning åker /Se   Källarbacken Saknas
  Piltänget skogsmark /Se   Källarbacken backe
  Piltängsberget berg   Källargropen sänka
  Pimpsans stängsel slåttermark /Se   Källartäppan åker
  Pimpstängslen slåttermark   Källbacken backe
  Pinnmyran myr   Källbackskölen sänka
  Plantins stängsel åker /Se   Källbacksåkern åker
  *Porskärrbäcken bäck   Källbäck slog o. åker
  Porsmyran myr   Källfallet slåtteränge
  Porsmyran myr   Källhålet slåtteränge
  Porstjärnen tjärn   Källmyrbron bro
  Predikstolen slåtteränge /Se   Källmyren myr
  Prestings myr odlad myr /Se   Källmyren myr
  Prestingstäppan åker /Se   Källmyren myr
  Pros gård åker /Se   Källmyren myr
  Prostdammen vattensamling   Källmyrgruvan gruvhål
  Prost missmyra Saknas   Källmyrgrävningen åkertäppa
  Pros tomt slåtteränge /Se   Källmyrholn backe
  Prästbodsstannmora Saknas   Källmyrkällan källa
  Prästhagen Saknas   Källmyrorna slogmark
  *Prästkvara kvarn   Källsva åker
  Präst-Ollessjön sjö   Källsveden slåtteränge
  *Präståkern åker   Källsveden åker
  Präståkern åker   Källsveden skogstrakt
  Präståkern åker /Se   Källsveden igenvuxet svedjefall
  Prästänget äng   Källtomterna åker
  Prästänget åker /Se   Käringgölen göl
  Pussåkern åker /Se   Käringhol udde
  Putten tjärn   Käringholn backe
  Päras stängsel slåtteränge /Se   Käring-Olles änge slogmark
  Pärrönningberget berg   Käringsveden slogmark
  Rappens sved åker /Se   Käringvik vik
  Resarholarna höjder   Käringviken vik
  Resaråbofallet slogmark /Se   Käringvålen rishög
  Rijssberget berg   Kärleksön holme
  Rijs Siön sjö   Kärrsjön sjö
  Rismyren åker /Se   Kättjarbodberget berg
  Risstycket åker /Se   Kättsänget åker
  Rissveden åker /Se   Kättsängsholen skogsområde
  *Ristaberget berg   Kättsängskälla källa
  *Ristbäcken bäck   Köpmantäkten täkt
  Ristholarna skogsområde   Körtansbron bro
  Ristäppan åker /Se   Körtansbäcken bäck
  Rombosveden slåtteränge /Se   Ladugärdet åkrar
  Rombotäkten täkt /Se   Lafallet skogstrakt
  Romboänget slåtteränge /Se   Lafallsbron bro
  Roptall udde   Lammsänget änge
  Ropudden udde   Lammsänget åker
  Ropudden udde   Lappmyran myr
  Rosberget berg   Lappmyren myr
  Rosen sjö   Lappmyren myr
  Rosen sjö   Lappmyren myr
  Rosrönningarna terräng   Lappmyrhällan hälla
  Rossmyren åker /Se   Lappmyrkällan källa
  Rosån å   Larkes backe backe
  Rotnäsåkern åker /Se   Larses grävning åkertäppa
  Rottomten åker /Se   Larses krökmor slåttermark
  Ruckarvet äng /Se   Larses kya fålla
  Ruckarvet slåtteräng /Se   Larses lycka utlagd hage
  Rudmyran myr   Larses rågsved slogmark
  Rudputten tjärn   Larsgatan fäbodgata
  Rudsjön sjö   Lars-Mass-Pers hål dalgång
  Rudtjärnen tjärn   Larsnäsforsen fors
  Runberget berg   Lars-Pers kalvhage slåtteränge
  Runbergh berg   Lars Pers kya utlagd kya
  Runberghia berg   Lars-Pers täppa änge
  Rundberget berg   Larssvedberget berg
  Rundberget berg   Larssvedberget berg
  Rundberget berg   Larssvedbäcken bäck
  Rundberget berg   Larssveden åker
  Rundberget berg   Larssvedforsen fors
  Runden åker /Se   Larssvedåkern åker
  Råberget berg   Larstäkten täkt
  Råberget berg   Lasses gata bygata
  Råbergstjärnen tjärn   Lasses grävning åker
  Råmyran myr   Lasses-Olles Sälbäck utlagt slåtteränge
  Räfsänget åker   Lasses stängsel slåtteränge
  Rällharen stengrund /Se   Lasses täppa åker
  Rällsjön sjö /Se   Larsveden åker
  Rödmyran myr   Lasvedfjärden fjärd
  Röjdåsen höjd   Lasvedforsen fors
  Röjdåstäppan åker /Se   Lasvedkällan källa
  Röjningarna åker /Se   Lekarens vik mynning
  Röjningen åkrar   Lekartäkten täkt
  Römyran myr   Lekattbrändan gammal ängsmark
  Rönnbärsmyran myr   Lekattgärdet åker
  Rönningbäcken bäck   Lekattänget slåtteränge
  Sakrisberget berg   Leksandsänget åker
  Salåröset gränsmärke   Leran åker
  Salåskepp gränsröse   Likbrädskölen sänka
  Salåskepp gränsröse   Likbrädskölen sköl
  Salåskepp gränsmärke   Lilla Bytjärn sjö
  Sandbäckgrävningen åker /Se   Lilla gatan fäbogata
  *Sandsjön sjö   Lilla Röjningsmyren myr
  Sandsjön sjö   Lilla rågsveden igenvuxen rågsved
  Sandåssveden svedjeland /Se   Lilla Torkarn myr o. sjö
  Sandåstäppan åker /Se   Lilla änget åker
  Sarbergstjärnen tjärn   Lillsjön sjö
  Sasstängslen slåtteränge /Se   Lillstupet fors
  Sassängarna slåtteränge /Se   Lilltjärnen tjärn
  Saxdalen slogmark /Se   Lilltjärn tjärn
  Saxdalsmyran myr   Lillåkern åker
  Saxdalsstannmora Saknas   Lindan åker
  Saxmyran myr   Lindasvedgatan bygata
  Sifferboberget berg   Lindasvedknippen backkrön
  Sifferboberget berg   Lindassvedrisen skog
  Sifferboberget berg   Lindasvedtäppan änge
  Sifferbodalen dal   Lindasvedåkern åker
  Sifferbodberget berg   Lindbackarna slåtteränge
  *Sifferbro förr bro   Lindbackarna backar
  Siffertjärn tjärn   Lindbergs-Jans täppa åker
  Siffertjärnen tjärn   Lindbergs loka loka
  Siffertjärnen tjärn   Lindbergs loka tjärn
  Sigfridsbro Saknas   Lindblå Enviksänge änge
  Sigfridsbroheden Saknas   Lindblås kya utlagd kya
  *Sigfridstjärnen tjärn   Lindbodberget berg
  Sigsva åker /Se   Lindbron bro
  Sinkin hålet åker /Se   Lindbäcken bäck
  Sixmyran myr   Lindbäcken bäck
  Sjömyren odlad myr /Se   Lindgatan fäbodgata
  Sjöåkern åker /Se   Lindgatan väg
  Skallberget berg   Lindgropen slåtteränge
  Skallberget berg   Lindgropen grop
  Skallbäcken bäck   Lindgölen göl
  Skallen sjö   Linfälts täkt täkt
  *Skallen rå gränsmärke   Lindholarna skog
  *Skallens rå gränsmärke   Lindholen kulle
  Skallklack höjd   Lindholsberget berg
  Skallsjön sjö   Lindkvarnbäcken bäck
  Skalsberget berg   Lind-Olles Flatbäck åker
  *Skalsbergsknippa Saknas   Lind-Olles grop slåtteränge
  *Skalsknippan gränsmärke   Lind-Olles grävning åker
  *Skalsknippan gränsmärke   Lind-Pers backe backe
  Skansen tjärn   Lind-Pers stängsel hage
  Skarphålet åker /Se   Lind stannmora gammal stannmor
  Skarpmyran myr   Linds täppa åker
  Skarprådet åkerteg /Se   Linds täppa åker
  Skarpröet åker /Se   Lindtjärnen tjärn
  Skarptäppan åker /Se   Lindtjärnsmyran myr
  Skinnarberget berg   Lindtäppåkern åker
  Skinnarberget berg   Lissberget berg
  Skinnarmyran myr   Lissbäcken åker
  Skinntäppan åker /Se   Lisselmon åker
  Skogladänget slåtteränge /Se   Liss Jugas täkt täkt
  Skogsbacke rännil   Lissborn åker
  *Skogsholmen höjd   Lissbom åker
  *Skogsholmen höjd   Lissbornsbäcken bäck
  Skogsholm berg   Lissbornshålet åker
  Skogtjärnen tjärn   Lissbornsmyren åker
  Skogtjärnen tjärn   Lissbornstäppan åker
  Skogtjärnsberget berg   Lissbornssvedjorna skog
  Skogtjärnsberget berg   Lissborshålet sankmark
  Skogtjärnsbäcken bäck   Lissborsmyren myr
  Skommar- Olles backar backar   Lissborsrisen skog
  Skomperstängslen slåtteränge   Lissborssvedarna ängsmark
  Skotjärn tjärn   Liss-Daniels backe backe
  Skotjärn sjö   Liss-Daniels täkt täkt
  *Skovelsbergsknippa Saknas   Lisselåkern åker
  Skräberget berg   Lisselänget ängsmark
  Skräbergsmyran myr   Lisselänget åker
  Skuggarvsgärdet åker /Se   Lisselängsgatan kärrväg
  Skymmelbacken åkrar /Se   Lisselängsgärdet åker
  Skäggnäset näs   Liss-Eriks myr myr
  Skäggnäset näs   Lissgärdsmora betesmark
  Skärklacksröset råmärke   Lissgärdsmoren delvis uppodlad slåttermark
  Skölänget åker /Se   Lisslarve slåtteränge
  Slogmyren åker /Se   Lissjöberget berg
  Slogsveden slåtteränge /Se   Lissjöbergsledet gärdsgårdsled
  Slomtjärn skogstjärn /Se   Lissjömyrarna myr
  Slomtjärnen sankmark   Lissjömyren myr
  Slomtjärnsbäcken bäck   Lissjön sjö
  Slätbackssvedarna slåttermark /Se   Lissjön tjärn
  Slätbackssveden skogsområde   Lissjön vik
  Smackhålet myr   Lissjön tjärn
  Smalsjön sjö   Lissjön sjö
  Smedjetomten slåtteränge /Se   Lissjön sjö
  Smedjetäppan åker /Se   Lissjöänget änge
  Smedkällan källa /Se   Lissmasån del av Brötjärnaån
  Smedlokan vattensamling   Lissmyrbäcken bäck
  Småmyran myr   Lissmyr Enviksänge änge
  Småmyrorna terräng   Lissmyren åker
  Småsstäppan slåtteränge /Se   Lissmyrgatan bygata
  Småssveden slåtteränge /Se   Lissmyränget slåtteränge
  Snibbgimmen göl /Se   Lissmyränget änge
  Snickargrävningen åker /Se   Liss-Olles Flatbäck åker
  *Snörbäcks rå gränsmärke   Liss-Olles holme holme
  *Snörbäcks rå gränsmärke   Liss Pers källa källa
  Sols heden rullstensås   Liss Pers källa källa
  Solsheden grusås /Se   Liss-Pers täppa utlagd åker
  Solssjön sjö   Liss-Pers änge utlagt slåtteränge
  Soppmyran myr   Lisstjärnen tjärn
  Soshea rullstensås   Lisstjärnen tjärn
  Spelarmyran myr   Lisstopet vattenfall med el.kraftstation
  Spelmanstäppan åker /Se   Lisstjärn sjö
  Spritthällen stenhäll /Se   Lisstäkten slåtteränge
  Spritt-Olles ängen terräng   Lisstäkten täkt
  Sprittstängseln slåtteränge /Se   Lisstäppan åker
  Sprittstängslen gårdstomt /Se   Lisstäppåkern åker
  Staddalarna terräng   Lissveden åker
  Slaffansbäck bäck   Lissvedgatan väg
  Stampholmen Saknas   Lissvedkällan källa
  Stampänget åker /Se   Lissvedsva slåtteränge
  Starkens myra myr   Lissåholmen holme
  Stegaråsen ås   Lissån del av Brötjärnaån
  Stendammen fördämning /Se   Lissänget åker
  Stendammsgölen göl /Se   Lissänget slåtteränge
  Stendammsån å /Se   Litens stängsel gammal gårdsplats
  Stensartäkten täkt /Se   Litens täppa utlagd åker
  Stensartäkten slåttermark /Se   Lokan åker
  Stensaränget åker /Se   Lokarna åker
  Stensarängsbäcken bäck   Lokbacken backe
  Stensveden slåtteränge /Se   Lokbotten sank skogsmark
  Stentäppåkrarna åkrar   Lokgatan bygata
  Storfjärden del av Dalälven /Se   Lokholen höjd
  Stoore Össen sjö   Lokkällan källa
  Stopeforssen forsar   Loktäppan åker
  Stope Forssen forsar   Loktäppåkern åker
  Stopet forsar   Lokåkern åker
  Stopet forsar   Loppänget slogmark
  Stopet vattenfall? /Se   Lortbron bro
  Stopforsen fors   Lortbron bro
  Stopforsen fors   Lortbron bro
  Stopholarna höjd   Lortbrovägen åkerväg
  Stoprönningen terräng   Lortgatan fäbodgata
  Stora Nykvarnen kvarn   Lortgatan bygata
  Storborn del av Borarna /Se   Lorthålet slåtteränge
  Storborsmyren åker /Se   Lortkällan källa
  Stor-Digerbergsmyran myr   Luffarstenen sten
  Storfjärden utvidgning i Västerdalälven   Lufsen sjö
  Storflyet holme   Lunden hage
  *Stor Gagnskvara kvarn   Lundes grävning åkertäppa
  Storholmen holme   Lundes stängsel hage
  Storholmen holme   Lundgruvan f.d. gruva
  Storholmen holme   Lundlokan loka
  Storkäll kålgården slåtteränge /Se   Lundsva sva
  Stor-mas täppa åker /Se   Lundåkern åker
  Stormoberget berg   Lungen sjö
  Stormyran myr   Lungen tjärn
  Stormyran myr   Lungmyrarna myrar
  Stormyran myr   Lungmyrdalen dal
  Stormyrberget berg   Lungmyrorna myr
  Stormyrberget Saknas   Lungmyrån bäck
  Stormyrloken vattensamling   Lusbäck bäck
  Stor-Pers åker åkrar /Se   Lushol åker
  Storstopet terräng   Lussebackarna backar
  Storsuren sjö /Se   Lustiggatan fäbodgata
  Storavedbäcken bäck   Lustiggrävningen åker
  Storsveden åkrar /Se   Lustigkällan källa
  Storsvedstängslen slåtteränge /Se   Lågbäckarna sank skogsmark
  *Storsvensa kvarn /Se   Lågmorbäcken bäck
  Stor-Sörmyran myr   Lågåsrisen skogstrakt
  Stortäppan åkrar /Se   Långbackarna backar
  Storvålsängarna ängar   Långbacksberget berg
  Storåkern åker /Se   Långbacksklinten del av Långbacksberget
  *Stor Ålbygga kvarn   Långbacksmyran myr
  Storänget åker /Se   Långbackstäppan åker
  Storängsmyran myr /Se   Långbacksänget utlagt slåtteränge
  Storön ö   Långbromyren myr
  Storön ö   Långgatan allé
  Stranden åker(?)   Långgatan allé
  Stråttbäcken bäck   Långgropen sköl
  Stråttbäcken bäck   Långgropen båtlänning
  Stråttjärnen sankmark   Långgropen ravin
  Stränderna åkrar /Se   Långlesveden åker
  Stubberget berg   Långmyrberget berg
  *Stubbergsröset gränsmärke   Långmyren myr
  Stupet fors   Lång-Glas ö holme
  *Stupforsen fors   Långsberget berg
  Stur-Olles myr myr /Se   Långsjökyan kya
  Stursveden åker /Se   Långsjön sjö
  Stursvedsgrävningen åker /Se   Långsjön sjö
  Stursvedåkern åker /Se   Långsjön sjö
  Stussmyran myr   Långsjön sjö
  *Stutbergz Röös gränsrös   Långsjön sjö
  Stybbrosveden slåtteränge /Se   Långsjön sjö
  Styggropen åker /Se   Långsjösveden utlagt slåtteränge
  Styggropen sänka /Se   Långtjärnen tjärn
  Styggröjningen slåtteränge /Se   Långtomterna åker
  Stållsveden slåtteränge /Se   Långtomterna åker
  Ställbergstjärnmyran myr   Långåsberget berg
  *Sundzfall bergz Rööset gränsrös   Långåsberget berg
  *Sunnanliwre skogkom Saknas   Långåshålet sänka
  *Sunnanljure skogar skogsmark /Se   Långälven namn
  *Suorbechs rå gränsmärke   Långänget utlagt slåtteränge
  *Suorbäks rå gränsmärke   Långänget utlagt slåtteränge
  Suren, Stora sjö   Långänget slogmark
  Suren, Stora och Lilla Saknas /Se   Långängsgatan kärrväg
  Surensån å   Långängs stannmora gammal stannmor
  Surensån å   Låssveden slogänge
  Surensån å /Se   Lässen sjö
  Surentjärn, Lilla o. Stora tjärnar   Lässen tjärn
  Surentjärn tjärn   Lättjärnen tjärn
  Surentjärn, L., se Lillsuren sjö   Lättjärn tjärn
  Surentjärn, St., se Storsuren sjö   Lättjärnsmyran myr
  Surenån, se Surån å   Lättjärnsänget slogmark
  Surån å   Löfsen sjö
  Surån å /Se   Löfsen sjö
  Sustuvberget berg   Löfsheden skog förr slåtteränge
  Svallsva myr /Se   Löfsmyren åker
  Svalumjälgarna sandnipa /Se   Löfsmyren myr
  Svalumjälgsidu inskärning i Älvsstranden /Se   Löfsmyren åker
  Svantjärnsbäcken bäck   Löken vass
  Svanåsmyran myr   Löngnäsbackarna backar
  Svartbäcksröset gränsmärke   Löngnäset udde
  Svarttjärnen tjärn   Löngnäsfjärden fjärd
  Svarttjärnen tjärn   Löngnäsforsen fors
  Svarttjärnen tjärn   Löngnäsforsen fors
  Svasveden åker /Se   Löngnäskälla källa
  *Svedjan sluttning   Löngnäsmyrarna myr
  Svedjeborn åker /Se   Löngnäsåkern åker
  Svedjeborn åker /Se   Lövlasveden utlagt slåtteränge
  Svedjeborn del av Borarna /Se   Lövens täkt täkt
  Svedjeborsnäbben åkerudde /Se   Lövsved trädet åker
  Svedjeborsrisen skog /Se   Lövänge åker
  Svedjeborssvadet dalsänka /Se   Lövängsbackarna backar
  Svedjegrävningen åker /Se   Lövängsbäcken bäck
  Svedjorna åker /Se   Lövängsbron bro
  Svenssons gata bygata /Se   Lövängsholen kulle
  Svenssons slipdamm damm /Se   Lövängssva sänka
  Svingöla göl   Mackskalbron bro
  *Svorbäcks rå gränsmärke   Mackskalbron bro
  *Svorbäcks rå gränsmärke   Mackskalån del av Tansån
  Sågberget berg   Magersva åker
  Sågbron bro /Se   Mager svabacken backe
  Sågdammen damm /Se   Magersvabacken backe
  Såggrävingen åker /Se   Mager svadet åker
  Såggrävningen åkertäppa /Se   Magersvatäppa åker
  Sågmyran myr   Majas stängsel åker och slåtteränge
  Sågtäppan åker /Se   Majas stängsel övergiven gårdstomt
  Sädesborsbacken backe /Se   Majorns grävning åker
  Sädesborsbron bro /Se   Majors-Olles gata bygata
  Säglan åker /Se   Malis täppa åker
  Sälbäcken bäck   Malis åker åker
  Sälbäcken bäck   Mallas sloge slogmark
  Sälbäcksänget äng   Malmvägen gammal malmväg o. myrar
  Sälgatssveden slåtteränge /Se   Malmvägen vinterväg
  Sälltjärnen tjärn   Mankällan källa
  Sälsberget berg   Man-Pers grävning utlagd åker
  *Söderåsbäcks rå gränsmärke   Man Pers grävning åkertäppa
  *Söd--åsbechs rå gränsmärke   Manpers Nordänge utlagt änge
  Sönnberget berg   Man Pers opp och ned sänka
  Sönberget berg   Man Pers rågsved ängsmark
  Sönnberget berg   Man Pers slipdamm damm
  Sönnberget berg   Man Pers stängsel gårdstomt
  Sönntjärnen tjärn   Man-Pers täkt täkt
  Sönntjärnsmyran myr   Mansvedbacken sluttning
  Sörbodarna terräng   Mantäkten täkt
  Sörbysjön sjö   Margits täkt täkt
  Sörian tjärnar   Maritas gata bygata
  Sörmyran myr   Maritas kya kya
  Sörmyrbäcken bäck   Maritas stängsel slåtteränge
  Sörmyrtjärnen tjärn   Markålsbacken backe
  Sörsveden slåtteränge /Se   Maritsbacken backe
  Söränget åker /Se   Markällan källa
  Söränget slåtteränge /Se   Martas trädgård lövskog
  Sörängsdammen vattensamling   Martäkten täkt
  Sörängsrisen åker /Se   Mases stängsel slåtteränge
  Tallristäppan åker /Se   Mases stängsel gårdstomt
  Tandmyran myr   Mas-Ers täkt täkt
  Tandmyren åkrar /Se   Massarberget höjd
  Tandmyrvallen slåtteränge /Se   Massarbäcken bäck
  Tandåsen ås   Massardammen fördämning
  Tanningberget berg   Massarmyren myr
  Tansen sjö   Massarn sjö
  Tansen sjö   Mats backe backe
  Tansen sjö   Mas täkt täkt
  Tansen sjö   Mats» täkt täkt
  Tansen sjö   Matteras brunn brunn
  Tansån å   Matteras kålgård åker
  Tansen sjö   Matteras källa källa
  Tansen sjö   Matteras täkt täkt
  Tansen sjö   Max» gata bygata
  Tansen sjö   Maxas grävning åker
  Tansen sjö   Maxas hage slåtteränge
  Tansen sjö   Mellanbergsmyran myr
  Tansen sjö   Mellan dikena åker
  Tansen sjö   Mellanheden åker
  Tansen sjö   Mellansjön sjö
  Tansen sjö   Mellansjön sjö
  Tansens och Tansans grav myr   Mellanåkern åkrar
  Tansewägh berg   Mellanåsen mjälg
  *Tanseväggsröset röse   Messmörslepan kulle
  Tansstenen flyttblock   Metstenarna stenar
  Tanstäkterna Saknas /Se   Mickels-åker åker?
  Tansväggarna berg o. triangelpunkt   Middagsberget berg
  Tansväggarna berg o. triangelpunkt   Milkarmyren myr
  Tansväggarna berg o. triangelpunkt   Millbergsmyren myr
  Tansvägg Saknas   Milsvedbacken backe
  Tansväggarna berg med triangelpunkt   Milsveden slåtteränge
  Tansväggarna berg   Missmyren odlad myr
  Tansväggarna berg   Missmyran åker
  Tansväggarna berg   Missmyran områden på båda sidor om Dalälven
  Tansväggarna berg   Missmörslepa kulle
  Tansväggarna berg o. triangelpunkt   Missmörslepa kulle
  Tansväggen berg   Mjärden skog
  Tansväggen berg   Mockfjärdsängarna ängar
  Tansväggen berg o. skogsmark   Mockfjärdsänget änge
  Tansväggen berg   Modigtäkten täkt
  Tansväggen berg   Mogropen fördjupning
  Tansväggarna berg o. triangelpunkt   Mojebäcken bäck
  Tansväggarna berg   Mojesberget åker
  Tansväggen berg /Se   Mojesberget berg
  Tansväggen berg /Se   Mojesberget slogmark
  Tansevägg berg o. triangelpunkt   Mojesjön sjö
  Tansväggen berg   Mojesjön sjö
  Tansväggen berg   Mojesängarna åker
  Tansväggen berg /Se   Mojesängena åkrar
  Tansväggen berg   Moran vik
  Tansväggen berg   Morarna skogstrakt
  *Tanswäggz Rööset gränsrös   Morfars åker åker
  Tanså hytta hytta   Morgatan väg
  Tansån å   Morgonbrändan kolbotten
  Tansån å   Morkarön ö
  Tansån å   Morkullen sjö
  Tansån å   Morstugugärdet åker
  Taxmyran åkrar /Se   Morsvedhålet myr
  Tibasthålet myr   Morsvedhålet myr
  Tibasthålet sankmark /Se   Mortäkten täkt
  Timmermyrbacken backe /Se   Mortäkten täkt
  Timmermyren myr /Se   Mortäkten åker
  Timmermyrkällan källa   Moskölen sköl
  Tittåkern åkerstycke /Se   Mosslogen utlagt slåtteränge
  Tjärbod(e)berget berg   Mosslogen myr
  Tjärnbodberget berg o. triangelpunkt   Mullgrådan åker
  *Tjärnbygga kvarn /Se   Munkens trappor häll
  Tjärnledet vägskäl /Se   Mussjöbackarna berg
  Tjärnlokan vattensamling   Myggtjärnen tjärn
  Tjärnsjön sjö   Myggtjärnsbäcken bäck
  Tomtholen slåtteränge /Se   Myran åker
  Tomtåkern åker /Se   Myran åker
  Torkarberget berg   Myrbackarna åker
  Torkarberget berg   Myrberget berg
  Torkarmyran myr   Myrborsnäbben del av åker
  Torkarmyrholen terräng   Myrbäcken bäck
  Torkarn tjärn   Myrflatbäcken bäck
  Torrakmyran myr   Myrflaten sjö
  Torsktjärnen tjärn   Myrflaten sjö
  Torsktjärnmyran myr   Myrflaten sjö
  Traktbacken åker /Se   Myrflatsvedjorna svedjeland, nu igenvuxna
  Trekantmyran myr   Myrgatan biväg
  Tremilberget berg   Myrholen udde
  Trepatern tjärn   Myrhällan häll
  Trollbergsklack höjd   Myrkällan källa
  *Trollbergs röset gränsmärke   Myrskölen sköl
  Trolldalen dal   Myrsveden åker
  Trollkyrkan grotta(?)   Myrtjärnen tjärn
  Trollkäringholen berg   Myrtjärn sjö
  Trollkäringstenen sten   Myrtäkten åker
  Trollkäringstenen stenblock   Myränget änge
  Trollmyran myr   Mågrönningen slog
  Trollsjön sjö   Målarpussarna vattensamlingar
  *Trysiö Rööset gränsrös   Målars grävning åker
  Trysjöberget berg   Målarstängslen slåtteränge
  Trysjöberget berg   Mångåses källa källa
  Trysjöberg berg   Mårkällan källa
  ?Trysjöklack berg   Märrtäppan åker
  *Trysjöklack berg   Möras backe backe
  Trysjö klack bergtopp   Mör-Daniels häll sten
  Trysjön sjö /Se   Mörkgölen göl
  Tryssjöberget berg   Mör-Pers häll sten
  Tryssjöberget berg   Mörsveden åker
  Tryssjön sjö   Mörsvedsva sänka
  Tryssjön sjö   Mörtbodviken vik
  Tryss klack berg o. triangelpunkt   Mörtbu kvarnen skvalta
  Tryssån å   Mörtbu viken vik
  Trålkierringberghe berg   Mörtens myra myr
  Trätsveden änge /Se   Mörtens myr myr
  Trättäppan åker /Se   Mörttjärnen tjärn
  Trätäppan åker /Se   Mörttjärn tjärn
  Trättäppmyren myr /Se   Mörttjärnberget berg
  Tunse vägg berg o. triangelpunkt   Mörttjärnsån bäck
  Tuppberget berg   Mörtviken vik
  Tupplöpparen f.d. odling /Se   Mörtäktholen kulle
  Turpers sved slogmark /Se   Mörvål holme
  Tvimyran myr   Nedanfjärden fjärd
  Tvärberget berg   Nedan rumpan åker
  Tvärgnusberget bergparti   Nedantillsåkern åker
  Tyskstängslen slåtteränge /Se   Nidenåker åker
  Tåggräsgrävningen åkertäppa /Se   Nederfjärden fjärd
  Tåggräsmyren myr /Se   Nedre Sandåsbacken backe
  Tåglokan sankmark   Nilstäppan åker
  Tåglokan lika /Se   Nisesbrändan igenvuxet svedjefall
  Täppbacken backe /Se   Nises täkt täkt
  Täpporna åkrar /Se   Nirs-Annas Mases täkt täkt
  Täpporna åker   Nissas backe backe
  Täppsvadet dalsänka /Se   Nisses grisar stenar
  Udden udde   Nisses grävning åker
  *Utbybergsröset gränsmärke /Se   Niss-Lars änge änge
  Utbysjön sjö   Nordbäcksstängslen slåtteränge
  Uvberget berg   Nordens backe backe
  Uvens berg berg   Nord gravningen åker
  Uvens röjning slåtteränge   Nordgropen skogstrakt
  Uvhålet grotta   Nordgropvägen vinterväg
  Vackerhällsröset råmärke   Nords källa källa
  Vackerhällsröset råmärke   Nord i krog vik
  Vaggmeden tjärn   Nordikrog plats
  *Vargidsröset röse   Nordimyrorna myr
  Vargsveden åker /Se   Nordsvedbron bro
  Vargtäppan betesmark /Se   Nordsveden åker
  Vargänget änge /Se   Nordsveden skog
  Vassanning slogmark /Se   Nordsvednäbben åker
  Vassen terräng   Nordsvedsva slåtteränge
  Vass-Eriks grävning åker /Se   Nordtäkten åker
  Vasstugugärdet ägomark   Nordåkern åker
  Vattloken åker /Se   Nordåkern åker
  Vattslaänget slåtteränge /Se   Nordåkern åker
  Vetan röse el. vårdkase /Se   Nordåkern åker
  Vetan, Veten röse /Se   Nordåkern åker
  Veten, Vetan röse /Se   Nordåkern åkrar
  Videbuskgölen åutvidgning /Se   Nordänden fjärd
  Villerhol berg   Nordändan del av Gimmen
  Vilmoren terräng   Nordänget utlagt slåtteränge
  Vinnarn sjö   Nordängsmyrorna utlagt slomyr
  Vinnarsmyran myr   Nordängstäppan åker
  Vintermyran myr   Norins backe backe
  Vreten åker /Se   Norra Flyten myr
  Vålen slåtteränge /Se   Norra Hedtäppan åker
  Vålänget slåttermark   Nossveden åker
  Väckarbodskäret höjd   Nya brotäppan åkerbit
  Västbyåkern åker /Se   Nya grävningen åker
  Västerdalälven älv   Nys änget slåtteränge
  Västerdalälven älv   Nybotäkten slogmark
  Västerdalälven älv   Nybron bro
  Västeränget åker /Se   Nybrosjön sjö
  Västra åkern åker /Se   Nybrotäppan åker
  Västtjärnarna tjärnar   Nygrinden grind
  *Västtjärna kvarn   Nygårds åker åker
  Zakrisberget berg   Nygärdet åkrar
  Åbacknäset Saknas   Nykvarnsdammen damm
  *Åhröset gränsmärke /Se   Nykvarnsfallet vallenfall
  *Åh-Rööset gränsrös   Nykvarns hällar hällar
  Åkersmyren åker /Se   Nylands hage åker
  Åkersveden slåtteränge /Se   Nymyrbäcken bäck
  Åkerängsta färjställe   Nymyren myr
  Ålmyrforsen fors   Nymyren myr
  Åsen åker /Se   Nymyreskäret skogstrakt
  Åssjön sjö   Nynäset åker
  Åttings gravning terräng   Nysveden åker
  Äfsnäs åkrar /Se   Nysvedrisen skog
  Älgsvadmyran myr   Nysäl utskifte
  *Älvbron flottbro   Nysälsmyren myr
  Älvgrensmyran myr   Nysälsbäcken bäck
  Älvsjön sjö   Nysälsängarna slåtteränge
  Älvsjön sjö   Nytäkten täkt
  Älvåkern åker   Nyåkern åker
  Ändslösberget berg   Nyåkern åker
  Ändslösberget berg   Nyåkern åker
  Ändslösbergssjön sjö   Nyåkers hålet sänka
  Ängesgårdarna åker /Se   Nyåkers källa källa
  Ängsbäcken bäck   Nyåkers täkt täkt
  Ängsgårdarna åker /Se   Nyänget åker
  Ängströmskällan källa   Nyänget utlagt änge
  Ängsåkern åkrar /Se   Nyänget utlagt änge
  Äskaresmyran myr   Nyängsberget berg
  Ävjan terräng   Nyängsbäcken bäck
  Öbäcken bäck   Nyängsslätten slät sumpmark
  ön ö   Nåkes har stenhar
  Ön udde   Nåkes klipa skreva
  Ön terräng   Nåkes källa källa
  Örjes fall skogmark /Se   Nåkes myr myr
  Örjesgravning terräng   Näbben åker
  *Ösjöbäck bäck?   Näbben åkerteg
  *Ösjöhed terräng?   Näbbsva sänka
  Ösjön sjö   Näbbsvadet del av Borsvadet
  Ösjön sjö   Näbbåkern åker
  Ösjön sjö   Näbbåkern åker
  Ösjön sjö /Se   Näsbäcken bäck
  Ösjöån å   Näcbäcken bäck
  Österdalälven älv   Näset åker
  Österdalälven älv   Näset åker
  Östfallsmyran myr   Näset gårdstomt
  Östsjön sjö /Se   Näsfallet igenvuxet svedjefall
  Östra ängarna åker /Se   Näsfallåsarna höjden
  Överfjärden utvidgning i Västerdalälven   Näsfjärden fjärd
  Saknas Saknas   Näshövden utlagt slåtteränge
  Anders-Ols täkt slogmark   Näsmjälgarna älvstrand
  Arvsbacken slogmark   Näsmyrbäcken bäck
  Backkålgårdarna slogmark   Näsmyren myr
  Bagarsveden slogmark   Nässelgatan väg
  Bartilsbacken slogmark   Nässelgatan väg
  Bastutäppan åker   Nässjön sjö
  Bergsbäcken åker och slogmark   Nässtängslen slåtteränge
  Bergtäkten slogmark   Näsåkern åker
  Bergänget slogmark   Näsänget åker
  Björken, St. slogmark   Olars linda åker
  Björkmans backe åkrar och slogmark   Olas änge slåtteränge
  Björkåkern åkrar   Olas ängsbäck bäck
  Björkänget åker   Ol-Ersas Lungmyränge utlagt slåtteränge
  Blixgravningen åker och slogmark   Ol-Ersas täppa slåtteränge
  Bomtäkten slogmark   Ol-Ersas änge änge
  Brännmoren slogmark   Ol-Ersbo täkt slogmark
  Brännmorsveden slogmark   Olers bu täkten täkt
  Bullerbacken åkrar och slogmark   Ol-Jons grävning åker
  Bullertäppan åker   Oljonsmyren odlad myr
  Bulthagen åkrar och slogmark   Ol-Jons Stursve hage
  Bultsvadet slogmark   Ol-Jons´ svedjor svedjefall, nu igenvuxna
  Bykålgården slogmark   Olkas skär vinterväg
  By-Lasses röjning slogmark   Olles led åker
  Bäck-Jan-Mats täkt slogmark   Olles tomt åker
  Dammen slogmark   Olles täkt utlagt änge
  Diksveden åkrar och slogmark   Olles åker åker
  Diksvedtäppan åker   Ols-Persmyren myr
  Djupgropen åkrar   Olssved åker
  Djuränget slogmark   Olstäkten täkt
  Dragkärret slogmark   Oppihagen hage
  Drapätra slogmark   Ormgruvan gammalt gruvhål
  Duvas gravning åker och slogmark   Ormgruvan övergivet gruvhål
  Däldesbacken slogmark   Ormudden udde
  Erk-Ers gravning åker och slogmark   Ormudden udde
  Fallbergssveden slogmark   Orrens stängsel gårdsplats
  Finkbäcken åkrar och slogmark   Orrgatan bygata
  Flinttäkten slogmark   Orrmyren myr
  Flinttäkten slogmark   Orrmyren myr
  Fårtomten slogmark   Orr-Olles brända utlagd åker
  Fähustäppan slogmark   Orr-Olles gata bygata
  Gamla gärdet åker och slogmark   Orr-Olles myr uppodlad myr
  Gammelboda slogmark   Orr-Ölles sved utlagd åker
  Gropgärdet åker   Orr-Olles vik vik
  Gropsveden åker och slogmark   Orrön holme
  Grundtäppåkern åkrar   Orrön ö
  Grundåkern åkrar   Orselbackbron bro
  Gråbolindan slogmark   Orselbacken backe
  Gräsliden slogmark   Orselbacken backe
  Grävstäkten slogmark   Orselbacktäppan åker
  Gubbhagen åker och slogmark   Orselbäcken bäck
  Gärdsholen åker   Orselbäcken Saknas
  Gärdsåkern åkrar   Orselbron bro
  Halvars hage slogmark   Orselforsen fors
  Halvars åker åker   Orselforsen fors
  Hampsveden slogmark   Lilla Orselgrävningen åker
  Havregärdet åker   Orselforsen fors
  Hedberget, St. och L. slogmark   Orselgrävningen åkertäppa
  Hedbergsbacken åkrar och slogmark   Orselänget myr
  Hedbergsgärdet åkrar   Orselängsgrävningen åker
  Hedbergssveden slogmark   Orselängsgrävningen åkertäppa
  Hedgärdet åker   Orselängsgölen vattensamling
  Hindriks sved slogmark   Orselängsgölen göl
  Hindriks täkt slogmark   Orsen, Lilla, sjö
  Hinlindorna slogmark   Orsen, Stora, sjö
  Hinsmyrslätten åker och slogmark   Orstan myrdrag
  Holgärdet åker   Orsmyran myr
  Hårdvallen slogmark   Orvsjön, Stora o, Lilla sjöar
  Hälltomten åker   Osbäcken åker
  Hästhagen åker och slogmark   Osbäcken bäck
  Hästhagen slogmark   Osbäcken bäck
  Hästsveden åker och slogmark   Ottos täppa åker
  Hävden åkrar   Ovantillsåkern åker
  Israels täkt slogmark   Ovanåkern åker
  Jakobsänget slogmark   Oxberget berg
  Jonases gravning åker och slogmark   Oxelforsen fors
  Jugastomten slogmark   Oxholn hol
  Järnkålgården åker och slogmark   Oxmyren myr
  Jönis täkt slogmark   Oxnäbben udde
  Jöns-Ers åker åkrar   Oxnäset åker
  Kalvtäppan åker   Oxnäsgruvan gammalt gruvhål
  Kibergs gärde åker   Oxnäsgrävningen åker
  Klockargravningen åker och slogmark   Oxtjärnarna tjärnar
  Knutängarna slogmark   Oxtjärnarna sjöar
  Korsgärdsgärdet åker och slogmark   Oxtjärnsmyren myr
  Krusbron bro   Pell Digerbergsmora utlagt slåtteränge
  Krusbäcken åkrar och slogmark   Pelles-gråda fors
  Klockartäkten åkrar   Pelles tomt åker
  Krustäppan åkrar   Pell klipa skreva
  Kupptäppan åker   Pell rågsveden igenvuxet svedjefall
  Kutgärdet åker   Pell röjningen slåtteränge
  Kvarnvreten åker   Pell Röjningsbacken bergssluttning
  Kyan slogmark   Pelles Anders´brunn brunn
  Kyrkobroäng slogmark   Pelles backe backe
  Källmyran slogmark   Pelles gata bygata
  Källmyrhagen slogmark   Pell-Olles damm fördämning
  Källmyränget slogmark   Pell-Olles Hästhage änge
  Käring-Olles änge slogmark   Pell-Mas´ sved igenvuxet svedjefall
  Käringsveden slogmark   Pell-Pers hällar hällar
  Käringtäppan åkrar   Perersbutäppan åker
  Köpmans gravning åker och slogmark   Pererstäkt täkt
  Lars-Mats gärde åker   Per-Jönsas Brunsningtäppa slåtteränge
  Larssveden åkrar och slogmark   Perimyren myr
  Larssveden slogmark   Pers bröst bergsknalle
  Larsänget slogmark   Pers grävning åker
  Lassåsarna åkrar   Pers hol kulle
  Lekarns gärde åker   Per Larses slipdamm damm
  Lindan slogmark   Pers myr myr
  Lisselholen åker och slogmark   Pers stannmor gammal stannmor
  Lisseltäkten slogmark   Petters brända svedjefall
  Lisselåkern åkrar   Petters grävning utlagd åker
  Lisselåkern slogmark   Petters-Erkers brända skogstrakt
  Lisselåkern åkrar   Petters tall hygge
  Lisselänget åker och slogmark   Petters kalvhage slåtteränge
  Lisselängsgärdet åker   Petters källa källa
  Lisselängshagen slogmark   Petters Larses kya kreatursfålla
  Lisselängsmyran åker och slogmark   Petters-Olles täkt täkt
  Logärdet åker   Petterssvedjan igenvuxet svedjefall
  Loppänget slogmark   Petterstäkten täkt
  Långänget slogmark   Petters änge slogmark
  Lässgärdet åker   Pickuses täkt täkt
  Lövladusveden slogmark   Piggers hällar hällar
  Lövladuänget slogmark   Piggens täkt täkt
  Lövsveden slogmark   Piggens änge utlagt slåtteränge
  Majasbacken åker   Piggkällan källa
  Masgärdet slogmark   Piggtäkten täkt
  Matses täkt slogmark   Pilbacken backe
  Mats-Jöns täkt slogmark   Pilgatan fäbodgata
  Mats-Karis gärde åkrar   Pillmyran åker
  Mellantjärn slogmark   Piltänget slogmark
  Mellanåkern åkrar   Pipsas stängsel övergiven gårdstomt
  Missmyran slogmark   Plantins stängsel åker
  Mockfjärdsänget slogmark   Plåtarna åker
  Mojesberget slogmark   Plåttäkten täkt
  Mojesbergsgravningen åker och slogmark   Porsmyren myr
  Mojes-Erkers gravning åker och slogmark   Porstjärn tjärn
  Mojesängena åkrar   Porstjärnen tjärn
  Mormyran slogmark   Prans myr odlad myr
  Mormyrsveden slogmark   Predikstolen slåtteränge
  Myckelmyran slogmark   Predikstolen klipputsprång
  Myränget slogmark   Preskas ladubacke backe
  Mågtantes täkt slogmark   Pres-Nilsgärdet, Liten, åker
  Måg Anders Olssons täppa åker   Pres-Nilsgärdet, Stora, åker
  Mörttäkten slogmark   Prestings myr odlad myr
  Neråkern slogmark   Prestingsbacken backe
  Nilses Erkers Ers backåker slogmark   Prestingsholen kulle
  Nis-Mastäkten slogmark   Prestingstäppan utlagd åker
  Nisses åker åker   Pros backe backe
  Nordbäck åker   Pros´ Flatbäck åker
  Nordgärdet åker   Pros gård åker
  Nordvreten åker och slogmark   Pros´ göl göl
  Nordåkern åkrar   Pros´ gölan vattensamlingar
  Nordåkersgatan åkrar   Pros´ holmar holmar
  Nya änget slogmark   Prosholmen holme
  Nyboaröjningen slogmark   Pros´ hällar hällar
  Nybo Röjningen slogmark   Pros´ hällar stenhällar
  Nybotäkten slogmark   Pros´ kya utlagt slåtteränge
  Nygärdet åker   Pros´ källa källa
  Nytäkten slogmark   Pros lindor täkter
  Nytäkten slogmark   Pros tomt slåtteränge
  Nyänget slogmark   Prostdammen loka