ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Faluns stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1231 Naturnamn : 1161 Bebyggelsenamn : 192 Naturnamn : 474
Envall Saknas /Se Adolf Fredriks schakt Saknas Falun stad Aborren skulle
Forsslund Saknas /Se Adolfsschaktet gruvschakt Falun stad Adlerheim skulle
Saknas Saknas /Se *Alderbron bro Falun stad Adolf Fredriks spel spel
Hammarström Saknas /Se Alderbäcken bäck Falun stad Adolfs schakt
Saknas Saknas /Se Allmänna freden plats /Se Falun stad Adolfsschaktet gruvschakt
Hülphers Saknas /Se Ambrus schakt Saknas /Se Falun stad Adolfsspel spel
Ingelsson Saknas Anders Mats schaktet ödegruva Falun stad Allén väg
Saknas Saknas /Se Anders Mattssons gruva (Tunkarlsgruvan) gruva /Se Falun stad Allmänna freden plats
Saknas Saknas /Se Arvslindan ägomark Falun stad Amalia arbetsrum
Linderberg Saknas /Se Aspan, Lilla sjö Falun stad Ambrosins skulle
Saknas Saknas /Se Aspan, Stora sjö Falun stad Ambrus schakt
Saknas Saknas /Se Aspan, Stora sjö Falun stad Ambrusschakt schakt
Norra Delineatio Saknas /Se Aspebode schaktet gruvschakt /Se Falun stad Anfarten nedgång
Saknas Saknas /Se Aspån å Falun stad Anfarten nedgång
Sahlström Saknas /Se Avan, Nedre vik Falun stad Anna Babba sänkning
Saknas Saknas /Se Bandbotten arbetsrum /Se Falun stad Aspvägen gata
Saknas Saknas /Se Band knippan (=Knippan arbetsrum /Se Falun stad Backvägen väg
Saknas Saknas Bandknippbotten plats /Se Falun stad Badhusparken park
Saknas Saknas Bandknipprummet plats /Se Falun stad Bagges väg gata
Fabula geographica Saknas Baron Armfeldt arbetsrum Falun stad Bandet skullen
Saknas Saknas Basturöset terräng? Falun stad Barbros gränd gränd
Saknas Saknas Bengtsarysdammen damm Falun stad Beck-Fries skulle
Saknas Saknas Bengtsberget berg Falun stad Beck-Fries skulle
Falun st. Benikarvet försv. nyodling /Se Falun stad Bellerophon skulle?
Falun stad *Bennikersbärget berg Falun stad Bergmästaregatan gata
Falun stad Bergmyran myr Falun stad Bergmästarparken park
Falun stad Bergmästaregatan gata Falun stad Bergshauptmansgatan gata
Falun stad /Se Bergmästargruvan Saknas Falun stad Bergshauptmansgatan gata
Falun stad Bergsgruvan gruva /Se Falun stad Bergshauptmansgatan gata
Falun stad Bergsgårdsviken vik Falun stad Bergslagsgränd gränd
Falun Saknas Bergshauptmansgatan gata /Se Falun stad Bergsmansgränd gränd
Falun stad Bergslagsgränd gata /Se Falun stad Bergskole gränd gränd
Falun stad /Se Bergsmansbondestöten plats /Se Falugårdarna, se Falun Saknas Bergvägen väg
Falun stad Bergsschakt ödegruva /Se Falu-staden stad Beroniibacke backe
Falun stad Bergsskolegränd gata /Se Falu herrarna inbyggarbeteckning Beroniibacken backe
Falun stad Beronii backe gata /Se Falu kajorna inbyggarbeteckning Biskopen skulle
Falun stad /Se *Biskopsström Saknas Falu narrar inbyggarbeteckning Björkvägen gata
Falun stad Lille Biusan, se Lill-Bjursen sjö Bennickegården f.d. gård Björngränd gränd
Falun stad Store Biusan, se Stor-Bjursen sjö Bergalid villa Björnhjärta skulle
Falun stad Bjärmsnäs udde Bojsenburg gd Björsbo skulle
Falun stad /Se Björkarsboberget berg Bojsenburg f.d. bergsmansgård Blankstöten gruva
Falun stad Björnberget berg Brandbergs slott, se Elsborgsslott hus Blindgatan gata
Falun Saknas Björngruvan gruva /Se Britsarvet gård Bockbacken gruva?
Falun st. Björnhols schaktet gruvschakt /Se Britsarvet gd Bockbacken backe
Falun stad Björnhålet arbetsrum /Se Britsarvet beb. Bocken kvarter
Falun stad Björnmyrberget berg Brässarvet, se Britsarvet gd Bockhuvudet Saknas
Falun stad Björsbobäcken bäck Bultas krog förr krog Bockskägget skulle
Falun stad Blankstöten Saknas Bultas krog förr krog Bojos täppa täppa
Falun stad Blankstöten förr arbetsrum /Se Butsarvet (!), se Britsarvet gd Bonaparte skulle
Falun st.? Blankstöten Saknas /Se Chicago bostadshus Bondegatan gata
Falun stad Blankstöten förr arbetsrum Chicago bostadshus Boneval skulle
Falun st. Blankstöten gruva /Se Chikago gård Brandbergs backe, jfr Brandbergs slott backe
Falun stad Blankstöten gruva /Se Daglös leret äldre namn på Daglöstäkten Bredschaktet skulle
Falun stad Blankstöts schaktet gruvschakt /Se Daglöstäkten del av Falu stad Britsarvsvägen gata
Falan förr område för nuvarande stad Blåbärsön ö Daglös täkten dal av stad Brunjebacken, se Beroniibacken backe
Falun stad Blötmalmsgruvan gruva /Se Daglös täkten del av stad Brunnsgränd gränd
Falun stad /Se *Blötmalmsväggen arbetsrum /Se Dikarbacken gård Creutz´, se Krysset schakt
Falun stad Blöt skrevu Saknas Dikarbacken, Nedre gd Creutz´-schaktet gruvschakt
Falun stad Blötväggen arbetsrum /Se Dikarbacken, Övre gd Creutz-schaktet gruvschaktet
Falun stad Bock- Saknas Dikarbacken, Övre gd Daglösberget berg
Falun stad *Bockbacken gruva Elsborg gammal del av Falu stad Daglösvägen gata
Falun stad /Se Bockbacken backe /Se Elsborg, Nedra stadsdel Daljunkargränd gränd
Falun stad Bockbacken backe Elsborg, Övra stadsdel Daljunkaregatan gata
Falun Saknas Bockbacken backe /Se Elsborgs hyttor hyttor Dalkarlsgränd gränd
Falun stad /Se *Bockbackevägg Saknas /Se Elsborgs slott hus Dikarbacksvägen väg
Falun stad Bockgruvan gruva /Se Epadalen, se Svärdslinden beb. Domprosten arbetsrum
Falun stad *Bock klinten Saknas /Se Falun, Östra stadsdel Droppgruvan gruva
Falun stad Bockmyran myr Falun, Östra stadsdel Drottning Lovisæ Ulricæ gruva, se Lovisaschaktet gruva
Falun stad /Se Bockvarpet, Övre o. Nedre, Mellan arbetsrum /Se Fredriksberg lhtr Drottning Margaretas dike, se Krondiket, Lilla dike
Falun stad Bodschaktet ödegruva /Se Främby näs näs Drottninggruvan gruva
Falun stad Bojonsbäcken bäck Gamla herrgården del av Falu stad Drottningschaktet schakt
Falun stad Bollnäsbäcken bäck Gammelberget, Nedre bebygglse Drottningspelet spel
Falun stad Bollnäsmyran myr Gamlaberget lhtr Drottningstöten, se Drottninggruvan gruva
Falun stad Bondberget berg Gammelberget, Övre bebyggelse Eldstålet arbetsrum
Falun stad Bondberget berg Gammelkyrkan Saknas Elefanten arbetsrum
Falun stad Bondbergstjärnen tjärn Gesehwonsgården gård Engelbrekt kvarter
Falun stad Bondegatan gata /Se Gruvan lhtr Engelbrektsgatan gata
Falun stad /Se Bondstöten förr arbetsrum /Se Gruvbacken bebyggelse Erik-Mats-gruvan gruva
Falun stad /Se Bondestöten Saknas Gruvkrogen försvunnen krog Erik-Matts´ gruva
Falun stad /Se Bondestöten gruva Gästgivaregården, Gamla förr gästgivaregård Fabriksvägen gata
Falun stad Bondstöten förr arbetsrum Hanrö område Fahlviks krog gammal krog
Falun stad /Se Bondestöten gruva /Se Hanrö stadsdel Fahlströms gruva
Falun stad /Se Bondstöten gruva /Se Harmsarvet lht Falan kvarter
Falun stad /Se Bondestöten gruva /Se Hasselbacken förr krog Falan kvarter
Falun stad /Se Bondegatan gata Heden, Nedre beb. Falströms gruva gruva
Falun stad Bondetorget torg /Se Hedgårdarna, se Heden, Nedra förr gdr Falugatan Saknas
Falun stad Bondetorget torg /Se Herrgården, Gamla stadsdel Falu gata gata
Falun stad /Se +Bondetorget torg /Se Herrgårds hyttorna nu nedlagda hyttor Falu gata gata
Falun stad +Bondeängen område i stad /Se Hjortas gård förr gd Falu gruva, se Falun Saknas
Falun stad Bondgruvan arbetsrum /Se Hjortens, se Hjortas gård gd Faluån, se Östanfors ån å
Falun st. Bondtorget, se Stortorget torg Holmen del av stad Faluån å
Falun stad Boren förr väg /Se Holmkrogen, se Bultas krog förr krog Fisktorget torg
Falun stad /Se Bosarvet ägomark Hästberg gd Fisktorget torg
Falun stad /Se Bosbergsbäcken bäck Hästberg gd Fjärdsmans hage hage
Falun stad /Se Bosbergstjärnen tjärn Hästberg gård Fleming schakt
Falu stad Saknas /Se Bossarvet terräng Hästberg beb. Flottarna skullar
Falun stad Botten, Första, se Första Botten gruvöppning o. arbetsplats Hästberg bergsmansgård Fredriks schakt
Falun Saknas /Se Bottenrummet, (Inre) arbetsrum /Se Hökviken beb. Fredriks gråbergsbana bana
Falun Saknas /Se Brodvindsschakt gruvschakt /Se Hökvikens herrgård f.d. hg Fredriks schakt gruvschakt
Falun Saknas /Se Bromskällan berg o. triangelpunkt Ingarvet bebyggelse Fredriks spel spel
Falun stad Broorten arbetsrum /Se Ingarvet Saknas Fredriks spel spel
Falun stad /Se Brukarerummet arbetsrum /Se Jerusalem kasern Frejavägen gata
Falun stad /Se Bruksån å Järlinden beb. Fridsfursten skulle
Falun stad /Se Brändholmen holme Järlinden, Stora, jfr Lilla Järlinden beb. Främbyvägen gata
Falun stad /Se Brässelviken vik Karlberg f.d. bergsmansgård Fängelsebacken backe
Falun stad /Se Buråsbäcken bäck Klockartäkt beb. Fängelsebacken backen
Falun stad /Se Buråsen ås Klockartäkt, Lilla beb. Gammelbergs dammen damm
Falun residensstad /Se Buråsmyran myr Kopparbergs kyrka, se Gammelkyrkan kyrka Gammelbergs dammen damm
Falun stad /Se Burön, Lilla ö Korsgårds hyttor nu nedlagda hyttor Gammelbergs dammen damm
Falun stad /Se Burön, Stora ö Kristine kyrka, se Nya kyrkan kyrka Garvaregatan gata
Falun stad /Se Byskogen skogsområde Kullen utvärdshus Gettorget torg
Falun stad /Se Båthusön ö Kungsarvet, se Chicago bostadshus Gettorget torg
Falun stad /Se Bäckehagsviken vik Kungsgården Saknas Gettorget torg
Falun stad /Se Bäckmans pass skogsområde Kyrkbacken, Norra stadsdel Gjelbgjutaren kvarter
Falun stad /Se »bænekarff» täkt Kyrkbacken, Södra stadsdel Granvägen gata
Falun stad /Se »bænekarff» täkt /Se Kyrkbacken, Övre, se Kyrkbacken, Norra stadsdel Gruvan, se Storstöten gruva
Falun stad /Se Carl Gustavs schakt gruvschakt /Se Kyrktäkten Saknas Gruvbackgruvan gruva
Falun stad /Se Creutz» schakt /Se Kullen del av Falun Gruvbron, se Klabbron bro
Falun stad /Se Creutzschaktet gruvschakt /Se Källtäkten beb. Gruvbäcken bäck
Falun stad /Se Creutzschaktet schakt Kämparvet förr gd nu stadsdel Gruvbäcken bäck
Falun stad /Se *Dagfinnsarvet del av ägor Kämparvet del av Falu stad Gruvgatan gata
Falun stad /Se Daglöstäkten åker? Lallarvet gård? Gruvleret lerig område
Falun stad /Se Daglöstäkten skogsmark Lallarvet stadsdel, (förr gd) Gruvvägen gata
Falun stad /Se Dalekarlsschakt ödegruva /Se Lallarvet stadsdel, (förr gd) Gustaf Adolf skulle
Falun stad /Se Daljunkargatan gata /Se Lugnet gd Gustavs torg torg
Falun stad /Se Daljunkaregatan gata /Se Lugnet gård Gustavs torg torg
Falun stad /Se ?Dalkarlsboholmarna holmar Lundtäkten stadsdel Gustavsäng odling
Falun stad /Se Dalkarlsboholmarna holmar Lustigknopp förr servering, nu bostadshus Gyllene tiden arbetsrum
Falun stad /Se Dalkarlsboholmarna holmar Manhem gårdar Gäddan skulle
Falun Saknas /Se Dalkarlsboviken vik Manhem hyreshus, förr utvärdshus Gösen arbetsrum
Falun stad /Se Dalkarlsgruvan f.d. gruva /Se Mantorp hus Hackorten ort
Falun stad /Se *Dammen sjö Marieberg hus Hackortsförsöket arbetsrum
Falun stad /Se Dammloken tjärn Marie kyrka = Kopparbergs kyrka, se Gammelkyrkan Saknas Hagagatan gata
Falun stad /Se Dammsjön tjärn Myckelmyra, se Lugnet gd Hagelschaktet, se Hönsschaktet Saknas
Falun stad /Se Daniels holme holme Myckelmyra lhtr Hamngatan, Västra gata
Falun stad /Se Degestolen, se Dejstolen ö Målaregården beb. Hamngatan, Västra gata
Falun stad /Se Dejstolen ö Nasarvet kvarter Hamngatan, Östra gata
Falun stad /Se Dejstolen ö Nedre Kyrkobacken kvarter Hanrövägen gata
Falun stad /Se Deputations gruvan ödegruva /Se Nor f.d. kungsgård Hanrövägsbron, se Herrgårdsbron bro
Falen, se Falun Saknas Diermunsnäss, se Bjärmsnäs udde Noret stadsdel, förr kungsgård Hans Järtas väg gata
Saknas Saknas /Se Dijsken, se Tisken vik Norrbacka gd Hantverkargatan gata
?Baggegården försv. gd Dikarbacksvägen gata /Se Nors Kungsgård, se Kungsgården gd Hantverkaregränd, se Hantverkargatan gränd
Baggegården försv. bergsmansgd *Dikön ö Norslinden hus Hedgatan gata
Baggegården gård *Djupa rymningen Saknas Norslund gård Herrgårdsbron bro
»baambaraarfwit» täkt Djupdalen skogsområde Norslund beb. Herrgårdsgränd gränd
*Bambaraarvet Saknas Djupdalsbäcken bäck Norslund samhälle Herrhagen område
*Baambaraarfvit Saknas Djupmyren myr Norslunds herrgård hg Herrhyttan kvarter
*Bambaraarvet gd? /Se Djuptjärnen tjärn Nya kyrkan Saknas Hjortens tomt tomt
Barfredsgården försv. kungsgd /Se Domnarvsbryggan brygga Nyhyttan försvunnen hytta Holmbron bro
*Barfridsgården förr gd /Se Domängruvan f.d. gruva Prästtäkten stadsdel Holmen holme
Bemshytta hytta /Se Drogznäs Wdden, se Rosnäsudden udde Prästtäkten del av stad Holmgatan gata
*Benekarvet Saknas Droppgruvan gruva /Se Prästtäkten del av stad Holmtorget torg
*Benekarvet Saknas Drottninggruvan gruva Prästtäkts hyttor nu nedlagda hyttor Hummern skulle
*Benekarvet Saknas Drottninggruvan gruva /Se Rotas krog förr krog Hyttbacken nu kvarter
Benekarvet förr gd Drottninggruvan (tidigare Blötmalmsgruvan) gruva Ryckepung stugor Hyttbacken kvarter
Benekarvet förr gd Drottning Margaretas dike Saknas /Se Ryckepung stugor Hyttgatan gata
Benekarvet försv. gd Drottnings Margaretas väg gata /Se Ryckepung stugor Hälsningtorget torg
*Benekarvet gd? /Se Drottningschaktet schakt o. ödegruva /Se Sandtäkt beb. Hälsningtorget torg
Berget beb. Drottning Ulricas schakt Saknas /Se Sannas gård Hästbergs hage hage
Berget beb. Dråpschaktet ödegruva /Se Skräddarens krog förr krog Hästbryggan kvarter
Bergmästargården gd Drängerummet plats i gruva /Se Slaggen stadsdel Hästbryggan nu kvarter
Bergmästargården gård Drängstadgerummet arbetsrum /Se Slussen beb. Hästtorget torg
Bergmästargården gård /Se Ekornrummet arbetsrum /Se Slussågen förr såg, nu brädgård Hökviksudden udde
Bergs kyrka, se Kopparberget Saknas Engelbrektsgatan gata /Se Slätta, se 1 Slätten gård Hökviksviken vik
Biskops- Saknas Engelbrektsgatan gata Slätten gård Hönschaktet schakt
*Biskopsberget Saknas Engelbrektsgatan gata /Se Solhem gård Hörnschaktet schakt
*Biskopsberget Saknas Erik-Andersviken vik Stennäset del av stad Iden arbetsrum
Biskopsberg förr gd Erik Backs rum arbetsrum /Se Stenslund bebyggelse Idrottsvägen gata
Biskopsberget ägor Erik Mats ödegruva /Se Stentorp gård Idunvägen gata
*Biskopsberg gård Erik Mattssons gruva gruva /Se Stubbnarvet förr hmn, nu ägor Ingarvs dammen damm
*Biskopsberget gd /Se Erik-Mårsmyran myr Stubbnarvet förr hmn, nu ägor Ingarvs dammen damm
*Biskopshytta Saknas /Se Erlandsgruvan gruva /Se Svavelkoket kvarter Ingarvs dammen damm
Biskopsäng Saknas Erlandsschaktet ödegruva /Se Svärdslinden gård o. beb. Ingarvs stollen stoll
Biskopsäng ägor Eugens ort plats /Se Tegelbacken stadsdel Insjö skulle
Biskopsäng Saknas /Se Fagerö, Stora ö Tisksågen numera brunnen såg Intrigens stoll stoll
»Biskogsäng gd? /Se *Falabro bro Torpet, se Dikarbacken, Nedre gd Jesper Svedbergs väg gata
Björkriset gd /Se Falkens udd udde Trotsgården förr gård Johannisgruvan gruva
Boorwind hytta och hyttegård /Se Fallbärsholmarna holmar Trotsgården förr gård Juvelen arbetsrum
*Borens hyttegård gård *Falubron Saknas Varggårds täktarna ägor Järnvägsgatan, Norra gata
Borens hyttegård gd /Se *Falabro bro Vattumannen kvarter Järnvägsparken, Östra park
Bores hytta hytta *Falu bro försvunnen bro /Se Villan hus, förr utvärdshus Järta skulle
Bores hyttegård nu försv. kungsgård /Se *Falu bro bro (försv.) /Se Västermalm egnahemsområde Kalmareförsöket gruva
Born förr kungsgård *Fahlu bro Saknas /Se Yttre åsen stadsdel Kamelen arbetsrum
*Born försv. beb. Falu bro bro Ytteråsen del av Falu stad Karl-August arbetsrum
Born Saknas Falubron bro Åsbo beb. Karlborgsen arbetsrum
Born f. kungsgd Falubro bro /Se Älvsborg, Nedra och övra stadsdelar Karlisten arbetsrum
Born nu försv. kungsgård Falubro bro /Se Östanfors del av Falu stad Karl Johans schakt
Born förr kungsgård Falu gata gata Östanfors stadsdel Karls höjd skulle
Borns hyttegård nu försv. kungsgård Falu gata gata Östanfors hyttor nu nedlagda hyttor Kartens backe backe
Born förr kungsgård Falu gata gata Östanfors kvarnen förr kvarn Killingen arbetsrum
Born nu försvunnen kungsgård Falugatan gata /Se Östanfors leret område Kiskhyttan gruva
Born nu försvunnen kungsgård Falu koppargruva Saknas Övre åsen stadsdel Kisklyftan gruva
Born förr kungsgård Kopparberget gruva   Kistan schakt
Borns hyttegård Saknas Falugrufva Saknas   Klabbron bro
Born förr kungsgård Falu gruva Saknas   Klabbron bro
Born nu försvunnen kungsgård Falu gruva gruva   Klossan skulle
Born nu försvunnen kungsgård Falu gruva Saknas   Koleran arbetsrum
Born förr kungsgård Falu gruva koppargr.   Kolmätaren arbetsrum
Born förr kungsgd Falu koppargruva Saknas   Konradsberg hus
Born nu försvunnen kungsgård /Se Falu gruva Saknas   Konstmästaren arbetsrum
Born förr kungsgård /Se Falu koppargruva Saknas   Konstvaktaregatan gata
*Borns kungsgård gård /Se Falu gruva gruva   Konung Adolf Fredriks schakt gruvschakt
Borns hyttegård förr kungsgård /Se Falu koppargruva Saknas   Konung Fredriksschakt gruvschakt
»Born gd? /Se Falu koppargruva Saknas   Koppardraken arbetsrum
Born f.d. kungsgård /Se Falu gruva koppargruva   Koppargatan gata
*Borshytte gård, se Born nu försvunnen kungsgård Falu koppargruva Saknas   Kopparormen arbetsrum
Borwinds hytta Saknas /Se Falu koppargruva Saknas   Korsgårds myran myr
Borvindshytta hytta /Se Falu gruva koppargruva   Kristinebron bro
Britsarvet gd Falu gruva koppargruva   Kristinegatan gata
Britsarvet Saknas Falu koppargruva gruva   Kristinegatan gata
Britsarvet gd Falu koppargruva Saknas   Krokvägen gata
Britsarvet gd Falu koppargruva Saknas   Krondiksvägen gata
Britsarvet stadsdel /Se Falu gruva koppargruva   Krondiket, Lilla dike
Britsarvet stadsdel /Se Koppparberget Saknas   Krondiket dike
*Brittsarvet beb. /Se Falu koppargruva Saknas   Kronbergsparken park
Britsarvet stadsdel /Se Falu koppargruva Saknas   Kronorten skulle
*Bältaregården Saknas Falu koppargruva Saknas   Krutorten ort
»Bältaregården gd? /Se Falu koppargruva Saknas   Krysschaktet gruvschakt
Capellansgården gård Falu koppargruva Saknas   Krysset schakt
Casten Joens hytta Saknas Falu gruva gruva   Krysset gruvschakt
Saknas Saknas Falu gruva gruva   Kryss-spelet spel
Saknas Saknas Falu gruva koppargruva   Kryss-stöten stöt
Colwins täkt täkt? Falu gruva koppargruva   Kråkgruvan gruva
*Compagniehyttan Saknas /Se Falun st.   Krögarholmen, se Seskarö ö
Dagelösan, se Daglöstäkten Saknas Falu gruva gruva   Kröningen ort
*Dagfinnsarvet del av Noret Falu gruva gruva /Se   Kröningen skulle
*Dafinzarwit del av kungsgård /Se Falu gruva gruva /Se   Kuckelikutäppan täppa
*Dafinzarwit del av kungsgård /Se Falu gruva gruva /Se   Kumlin arbetsrum
»dafinzarwit» del av Noret Falu gruva koppargruva   Kung Gustavs torg torg
»Dagfinnsarvet del av ägor Falu gruva gruva   Kung Karls gränd gränd
Dagfinnsarvet del av Noret Falu gruva Saknas   Kung Magni gata gata
*Dagfinnsarvet del av Noret Falu gruva hyttor   Kung Magni gata gata
*Dagfinnsarvet del av Noret Falu gruva Saknas   Kungsarvet gårdsnamn
*Dagfinnsarvet del av Noret /Se Falu gruva gruva   Kvarnbacken park
*Dagfinzarwit del av kungsgård /Se Falu gruva (Stora Kopparberget) Saknas /Se   Kvarnberget berg
*Dagfinnsarvet del av Noret /Se Falu gruva gruva /Se   Kvarnberget berg
*Dagfinnsarvet gd /Se Faluån å   Kvarnbron bro
Daglösa del av Falustad Faluån å   Kvarngatan gata
*Daglösa försv. gd Faluån å   Kvarngatan gata
Daglösa, se Daglöstäkten del av stad Faluån å /Se   Kvarngränd gränd
Daglösa försv. gård Faluån å /Se   Kvarntorget torg
Daglösa förr gdr Fal-åån, se Faluån å   Kyrkbacksvägen gata
?Daglösa försv. gdr Fiolmyran myr   Kyrkiegränden, se Kristinegatan gata
Daglösa förr gdr Felboån å   Kyrkgränden gränd
Daglösa försv. bergsmansgdr Finnboberget bergsida   Kyrkogårdsgränd, se Kyrkgränden gränd
Daglösa försv. gdr Finnholmsdammen parti av Rogsån   Kålgårdsudden udde
*Daglösen gd? /Se Fiskalorten arbetsrum   Köpmangränd gränd
»Daglösa gd? /Se Fisket sund   Lallarvs trädgården förr trädgård
Daglösa by /Se Fisklösen tjärn   Leipzig arbetsrum
Daglöshyttan hytta Fisklösen tjärn   Lillstöten nu igenfylld gruva
Daglös leret Saknas Fisktorget torg   Lillvägen väg
Daglöstäkten del av stad Flemingsgruvan gruva /Se   Linnévägen gata
Daglöstäkten del av stad Flemings schakt Saknas /Se   Loricks schakt?
Daglöstäkten del av stad Flemings schakt Saknas /Se   Lorichsvägen gata
Daglöstäkten del av stad Flemings schakt Saknas   Lortviken vik
Daglöstäkten del av stad Flemingsschaktslaven Saknas   Lovisa schakt
Daglöstäkten del av stad /Se Flintstenen terräng?   Lovisaschaktet schakt
Daglöstäkten del av stad Flottan arbetsrum /Se   Luffarparken, se Järnvägsparken, Östra park
Daglöstäkten del av stad /Se Folkets park park   Lugnet friluftsomr.
Daglöstäkten del av stad /Se Fransberg berg   Lundtäkten kvarter
Daglöstäkten, se *Daglösan gd? Fredagsbo terräng   Lunsta heden täppa
Daglöstäkten stadsdel /Se Fredagsbo terräng   Lushavet puss
Daglöstäkten stadsdel /Se Fredriks schakt gruvschakt   Lushavet damm
Daglöstäkten stadsdel /Se Fridsorten Saknas /Se   Lustigknopp ställe vid kyrka
*Dalen gård /Se Främby udde halvö   Långgatan, Stora, se Engelbrektsgatan gata
*Dalen gård /Se Främbyviken vik   Långgatan, Väster, se Slaggatan gata
Didrik Skreijs hytta Saknas /Se Fämbyviken vik   Långgatan, Öster, se Trotsgatan gata
Dikarbacken gdr Fågelmyran myr   Långgatan, Övra, se Bergmästaregatan gata
Dikarbacken gd Fågelmyran myr   Långgruvan gruva
Dikarbacken gd Fårsveden skogsområde   Långgruvan gruva
Dikarbacken gd Fäbodtjärnen tjärn   Lägret sänka?
Dikarbacken gdr Fäbodtjärnsbäcken bäck   Lövensköld arbetsrum
Dikarbacken gård Förhoppningsgruvan gruva /Se   Magasinsbron bro
Dikarbacken gdr Förhoppnings schaktet ödegruva /Se   Magasinsbron bro
Dikarbacken gd /Se Förningen tjärn   Magasinsgatan gata
Dikarbacken gd:ar /Se Första Botten gruvöppning o. arbetsplats /Se   Margretasdike tillopp
Drakhyttan hytta Galgberget berg   Margaretas väg gata
Elsborg del av stad /Se Gamla lindor terräng   Mariegatan, Norra gata
Elsborg del av stad /Se *Gamla rasen del av gruva   Mariegatan, Norra gata
Elsborg del av stad /Se Gamle schaktet gruvschakt /Se   Mariegatan, Södra gata
Elsborg stadsdelar Gammaltäktsholmarna holmar   Marnäsgatan gata
Elsborg, Nedra stadsdel Gammelberget berg   Meijenholtz´ schakt
Elsborg, Nedra stadsdel Gassarvsmyran myr   Meijenholtz schakt gruva
Elsborg, Nedra stadsdel General Tolls ort Saknas   Mellanbron bro
Elsborg, Nedra stadsdel Germundstäkt by   Mellangränden, se Kristinegatan gata
Elsborg, Nedra del av stad Getnäsudden udde   Mellanvägen gata
Elsborg, Övra stadsdel Getrosbäcken bäck   Mickelmyra, se Myckelmyran myr
Elsborg, Övra stadsdel Gettorget torg   Mogropen nu inmutad gruva
Elsborg, Övra stadsdel Gillermyran myr   Mogruvan, se Mogropen nu inmutad gruva
Elsborg, Övra stadsdel Glasöön, se Hjärtklack ö   Moragatan gata
Älvsborg, Nedra o. Övra stadsdelar /Se Grafsberget berg   Mormorsgatan gata
Elsborg stadsdel /Se Greve Bjelke arbetsrum   Mormorsgata gata
Elsborg kvarter /Se Gripenhielms rum arbetsrum /Se   Myckelmyran myr
Embjörn Måns hytta Saknas /Se Gripenhielms sänkning arbetsrum   Myckelmyran förr myr
Engelbrektsgården gård /Se Grisbachsorten Saknas   Myntgatan gata
Saknas Saknas Gropen arbetsrum /Se   Myran mil. övn.omr.
Saknas Saknas Gruvan koppargruva   Myrarna odling
Falan del av stad Gruvan gruva   Myrbad skulle
Falan slätt Gruvbäcken bäck /Se   Målartäkten f.d. odl.
Falan Saknas Gruvgatan gata   Månskenet gruva
Falan Saknas Gruvgatan gata /Se   Månskenet skulle
Falan trakt vid Falu koppargruva *Gruvrisberget Saknas   Månskens gruvstöten Saknas
Falan slätt /Se Gruvrisdammen damm   Måns Nils´ schakt
Falan jordområde /Se Grycken sjö   Måns-Nils gruva
Falan, Västra jordområde /Se Grycken sjö   Månsnilsstöten stöt
Falan, Östra jordområde /Se Grycken sjö   Mårdskinnsgruvan gruva
Falan marknads- o. tingsplats /Se Gryckån å   Mårdskinns, se Månskenet gruva
Falun, se Falan jordområde Gråbergs rummet arbetsrum /Se   Mårdskinnsgruvstöten Saknas
Falun del av stad Grönskogsberget berg   Mårdsvansen skulle
Falun, Västra och Östra del av stad Gubbschaktet gruvschakt /Se   Mäster Jons gränd gränd
Falun, Västra stadsdel Guldgruvan terräng   Mäster Pers gränd gränd
Falun, Västra stadsdel Gullboberget berg   Mäster Pers gränd gränd
Falun, Västra stadsdel Gäddlokan tjärn   Nasarvet nu kvarter
Falun, Västra stadsdel Gustavs torg torg   Nederorten skulle
Falun, Västra stadsdel *Gäddtjärnen tjärn   Nikolaigruvan gruva
Falun, Västra och Östra stadsdelar *Gäddtjärnen tjärn   Nils Sture arbetsrum
Falun, Östra stadsdel Hackortsförsöket arbetsrum /Se   Norra backen väg
Falun, Östra stadsdel Hackortsvägen arbetsrum /Se   Norsbro förr bro
Falu stenhus byggnad Hagagatan gata /Se   Northumberland arbetsrum
Främby hytta /Se Haghedsbäcken bäck   Nya torget, se Stortorget torg
*Gallahytten okänd kopparhytta /Se Hakortssänkningen arbetsrum /Se   Nybrogatan gata
Gallahyttan försv. kopparhytta /Se Hammar-Petters vik vik   Nybron bro
Gamlaberget by Handlingsorten arbetsrum /Se   Nyskullen skulle
Gamla berget del av stad Hans Järtas väg gata /Se   Nyskullen skulle
Gamla berget stadsdel Harmsarvs brändor skogsområde   Ocean arbetsrum
Gamla berget del av stad Harmyran myr   Olle arbetsrum
Gamla berget del av stad Harnäsudden udde   Olle på ön, se Seskarön ö
Gamla berget del av stad Hedbäcken bäck   Olles ö, se Seskarön ö
Gamla berget del av stad Hedenblads stoll Saknas   Ornäs gruva
Gammelberget Saknas Herrgårdsgränd gata /Se   Ornäsgatan gata
Gamla berget del av stad *Herrgårdsströmmen Saknas /Se   Osmans arbetsrum
Gammelberget Saknas Herrhagen skogsområde   Palmkvistan sänkning
Gamla berget del av stad Herrtaket arbetsrum /Se   Parkgatan gata
Gammelberget Saknas Hestöön, se Hällmansö ö   Pil arbetsrum
Gammelberget del av stad /Se Hetorten Saknas /Se   Platsen plan
Gammelberget del av stad Hetorten arbetsrum /Se   Polhems väg gata
Gammelberget del av stad Hinsnorsön ö   Presidenten skulle
Gammelberget del av stad Hinsnorsön ö   Prestershage, se Fjärdsmans hage hage
Gammelberget, Nedra del av stad Hinsnorsön ö   Promenaden gata
Gammelberget, Övra del av stad Hinsöhn, se Hinsnorsön ö   Prästhagen hage
Gamlaberget lhtr /Se Hjortronbärsmyran myr   Revan arbetsrum
Gammelberget, Nedra Saknas /Se Hjortronmyran myr   Ringgatan, se Bondegatan gata
Gamla berget stadsdel /Se Hjärtklack ö   Ringvägen väg
Gammelgården Saknas /Se Hjärtklack ö   Rombotorget, se Stortorget torg
Gammelbergs hyttor försvunna hyttor *Hogarskälla råmärke   Rostvändaregatan gata
Gammelgården Saknas /Se Holmdammen damm   Rostvändaregatan gata
Gammelgården gd? /Se Holmen udde   Rostvändaregränd, se Rostvändaregatan gata
Gammelkyrkan kyrka /Se Holmgatan gata   Rudan arbetsrum
Gammelkyrkan kyrka /Se Holmgatan gata   Runn sjö
Gruvbacken bebyggelse Holtäktsmyran myr   Runn sjö
Gruvbacken bebyggelse Hoovers damm damm   Runn sjö
Gruvbacken bebyggelse Hornberget berg   Råd salen arbetsrum
Gruvbacken bebyggelse /Se Hornberget berg   Rålambs schakt
Gruvleret område Hornberget berg   Rålambs schakt schakt
Gruvleret område Hosjön sjö   Råvägen väg
Grå-Pers hytta Saknas /Se Hosjön sjö   Rödfärgsgatan gata
Gunnars Svens hytta Saknas /Se Hosjön sjö   Salutorget, se Fisktorget torg
*Gårdstäkten, Lissle Saknas Hosjön sjö   Sandbergs backe backe
*Gårdstäkten, Stora Saknas Hultåsmyrorna myr   Schultzen »arbetsrum»
Götgårds hytta Saknas /Se Hultåstjärnen sjö   Segern skulle
Hanrö del av stad Hundhålet gruvhål(?)   Segorten arbetsrum
Hanrö del av stad Hundviken vik   Selesdalen trakt kring Falun /Se
Hanrö del av stad Hyttgatan gata   Seminariegatan gata
Hanrö stadsdel Hyttgatan gata /Se   Sesam skulle
Hanrö stadsdel Hyttjärnen tjärn   Siken arbetsrum
Hanrö stadsdel Hyttjärnsmyran ägomark   Skogsvägen väg
Hanrö stadsdel Hyttruin fast fornlämning /Se   Skålpussen sjöpuss
Hanrö stadsdel /Se *Hågarekällan källa, gränsmärke   Skålpussen »sjö»
Hanrö stadsdel /Se Hågarvet ägomark   Skålpussgränd gränd
*Hans Hilles hytta Saknas /Se Hågarvet ägomark   Skägget gruva
Hans Hjorts hytta Saknas /Se Hålldammen damm   Skärsgruvan, se Lovisaschaktet gruva
Hans Jacobsson hytta Saknas /Se Hålldammen tjärn   Slaggatan gata
Hans Lars hytta Saknas /Se Hålsbobäcken bäck   Slaggatan gata
Hans Michelssons hytta Saknas /Se Hålsjön sjö   Slaggatan gata
Harmsarvet by /Se Hålsjön sjö   Slaggbron, se Mellanbron bro
Harmsarfs hytta Saknas /Se Hålsjön sjö   Slussen sluss
?Heden förr beb. Hålsjöån å   Smala gränden förr gränd
Heden, Nedra förr gdr Hårdmanlmsgruvan gruva   Smältaregränd gränd
Heden, Nedra försv. gdr Hårdmalmshyllan arbetsrum /Se   Snoken arbetsrum
Heden f.d. gård Häggeloken, Lilla tjärn   Spekulanten gruva
Heden, Nedra gdr förr Häggeloken, Stora tjärn   Spekulanten schakt
Heden, Nedre förr gdr Hällmansö ö   Spekulation gruva
Heden, Nedra förr gdr /Se Hällmansö ö   Spekulation schakt
Heden, Nedra gdr, nu borta Hällsjöberget berg   Spiran arbetsrum
»Heden gd:ar /Se Hällsjö gruva gruva   Spänt backen backe
Saknas Saknas /Se Hällsjön sjö   Stadshusgränd gränd
*Henarvet del av kungsgård Hällviken vik   Steffenburg »skulle»
*Henarvet del av Noret Hälsingtorget torg /Se   Stenslundsvägen väg
*Henarvet del av Noret Hälsingtorget torg /Se   Sten Sture arbetsrum
*Henarvet Saknas Hälsingtorget torg   Stensvägen väg
*Henarvet gd /Se Hälsingtorget torg   Stiernhielms väg gata
Gamla herrgården del av stad /Se Hälsingetorget torg /Se   Stiernhöks väg gata
Herrgården, Gamla stadsdel /Se Hälsingtorget torg /Se   Stigaregatan gata
Herrgården, Gamla stadsdel /Se Hälsingtorget torg   Stjernerona arbetssrum
Herrgården, Gamla stadsdel Hälsingtorget torg   Stora gruvan, se Storstöten gruva
Herrgården, Gamla stadsdel Hälsingtorget torg   Storfursten skulle
Herrgården, Gamla stadsdel *Hästhagen Saknas   Storgruvstöten gruvöppn.
Herrgården, Gamla del av stad /Se Hästholsschaktet gruvschakt /Se   Storgruvstöten, se Storstöten gruva
Herrgården, Gamla stadsdel /Se Högberget berg   Storstöten gruva
*Herrgårdstäkten stennäs Hökviken skogsområde?   Storstöten, jfr Lillstöten gruva
*Heynearvet, se *Henarvet Saknas Iberget berg   Stortorget torg
Holmen del av stad Iberget berg   Sturegatan gata
Hälsinggården samh. /Se Igeltjärnen tjärn   Styraregatan gata
Hästberg by Igeltjärnen tjärn   Suckarnas allé väg
Hästberg gd Igeltjärnsberget berg   Sundborn skulle
Hästberg gd Igeltjärnsbäcken bäck   Svavelgruvan, se Mårdskinnsgruvan öde gruva
Hästberg gd /Se Igeltjärnsbäcken bäck   Sveagatan gata
Ingarvet gdr Igeltjärnsmyran myr   Svängvägen väg
Ingarvet gd Illingen, Stora sjö   Svärdsjögatan gata
Ingarvet gd Illingsberget berg   Svärdsjögatsbacken backe
Ingarvet bebyggelse Illingsbäcken bäck   Syltorten ort
Ingarvet bebyggelse Ingarvs dammen damm   Sågudden udde
Ingarvet bebyggelse Ingarvsdammen damm   Sågviken vik
Ingarvet bebyggelse Ingers Dammen, se Ingarvsdammen Saknas   Södra backen väg
Ingarvet bebyggelse /Se Innersta rummet på taket arbetsrum /Se   Tallbackdammen nu utdikad damm
Ingarvet gd:ar /Se Jan Danils schaktet gruvschakt /Se   Tegelbacksvägen väg
Ingarvet gd:ar /Se Johan Ers gruva gruva /Se   Thamen arbetsrum
Ingarvet lht /Se Johannisgruvan gruva /Se   Tingshusgatan gata
Ingarfs hyttan hytta /Se Johannisgruvan gruva /Se   Tisken sjö
*Ingesarv förr tomt Julklappen plats /Se   Tisken sjö
[Ingesarvet] Saknas ?Jungfruberget berg   Tisken sjö
Ingesarv förr tomt Jungfruberget berg   Tisken sjö
*Ingesarv Saknas Jungfruberget berg   Tronbäcken, se Trumbäcken bäck
*Ingesarv Saknas Juskbomyran myr   Trotses täkt f.d. odl.
*Ingesarv tomt /Se Jämmerdalen ägomark   Trotsgatan gata
*Ingesarv gd? /Se Jämmerdalen ägomark   Trotsgatan gata
Isaksalen samlingslokal /Se Jämtbodammen parti av Rogsån   Trumbäcken tillflöde
Joen Ols hytta Saknas /Se Jämtboänget myr   Trumbäck nu igenfylld bäck
Saknas Saknas /Se Järnhatt berg   Tryggs backe vägbacke
Johan Gilius hytta Saknas /Se Järnkrubbrummet arbetsrum /Se   Trädgårdsgatan gata
Johannes kyrka måhända förr namn på Gammelkyrkan Järnväggen arbetsrum /Se   Träschaktet schakt
Järmstäkt Saknas /Se Kalkgruvan skogsområde   Träschaktet gruvschakt
Karlberg gd /Se Kallmare schaktet gruvschakt /Se   Tunkarlen gruva
Klockartäkt gård Kallrostvägen gata /Se   Tunkarlen gruva
[Knapsarvet] Saknas Kalmar plats i gruva /Se   Tunkarlen gruva
*Knapsarv förr tomt Kalvberget berg   Tunskullen skulle
*Knapsarv förr tomt Kalvbergsmyran myr   Turken arbetsrum
Knapsarv förr tomt Kalven tjärn   Utbördingen »arbetsrum»
*Knapsarv förr tomt Kalven sjö   Utmelandsgatan gata
*Knapsarv Saknas /Se Kamphavet myr   Uttern arbetsrum
*Knappsarv gd:ar? /Se Kampholmen holme   Utvägen väg
Konstmästargården gd Kapellsbacken backe   Vallinvägen gata
Konstmästargården gård /Se Kapellsbacken Saknas   Vallmansgatan gata
Stora Kopparberget Saknas Kapellsbacken plats /Se   Varpan sjö
Kopparberget Saknas Kapellsbergen berg   Vasagatan gata
Kopparberget Saknas /Se Kapellsgrund skogsområde   Vasaparken park
Kopparberget bergslag Karlsbotjärnen tjärn   Vasket vaskplats förr
Kopparberget f. bergslag Karlsbotjärnen tjärn   Vasket förr vaskplats
Kopparberget bergslag Karlsbotjärnsbäcken bäck   Vatthon källa
Kopparberget bergslag Karlsbotjärnsmyran myr   Vattugränd gränd
Kopparberget Saknas Karl Gustavs schaktet Saknas /Se   Vattugränd gränd
*Kopparberget bergslag Karl XI:s schakt Saknas   Villvägen gata
Kopparberget bergslag *Karl XI schakt schakt   Villavägen gata
*Kopparberget bergslag Karl XI:s skuta arbetsrum /Se   Vilma arbetsrum
Kopparberget f. bergslag Karl XI:s schakt Saknas /Se   Vinterbron, se Klabbron bro
*Kopparberget bergslag Karl XII:s schakt Saknas   Wrangels schakt gruvschakt
Kopparberget bergslag Karl XII:s schakt Saknas /Se   Vårfruparken park
Kopparberget Saknas Karl XII:s schakt Saknas /Se   Väderkvarnsbacken backe
*Kopparberget bergslag Karlsschaktet gruvschakt /Se   Väderkvarnsbacken backe
Kopparberget Saknas Karls schakt Saknas /Se   Väduren ort
Kopparberget Saknas Karls schaktet Saknas /Se   Västgötegatan, se Stigaregatan gata
Kopparberget bergslag Karlsviksberget berg   Yxhammartorget torg
*Kopparberget bergslag Kattmans schaktet gruvschakt /Se   Ålderman »arbetsrum»
Kopparberget f. bergslag Kattskär holme   Ån å
Kopparberget f. bergslag Kattskär ö   Åsgatan gata
Kopparberg bergslag Kavelbromyran myr   Åsgatan gata
Kopparberget bergslag Kedjerumskonsten Saknas   Åsgatan, Nedre, se Holmgatan gata
Kopparberget bergslag Kersudden udde   Ölandsgatan gata
Kopparberget bergslag Kilgropen Saknas   Ölandsgatan gata
Kopparberget bergslag Killingholmen holme   Östanfors ån å
Kopparberget Saknas Kistvind Saknas /Se   Östanforsparken park
Kopparberget bergslag Kistvindsschakt gruvschakt /Se   Östanfors pumpen vattenpump
Kopparberget bergslag Klabbtrumvarpet Saknas /Se   Östanfors ån å
Kopparberget f. bergslag Klippudden strand   Östanfors ån å
Kopparberget bergslag Klockar-Pelles terräng    
Kopparberget Saknas Klockorten arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Klockorts-gimman arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Klockschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Klosstjärnen tjärn    
Kopparberget f. bergslag Klockgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Klubbtäpporna terräng    
Kopparberget bergslag Klunsberget berg    
Kopparberget f. bergslag Klunsudden udde    
Kopparberget bergslag Klunsviken vik    
Kopparberget bergslag *Knakeberg del av ås /Se    
Kopparberget Saknas Knektstöten arbetsrum /Se    
Kopparberget nu gruva Knippan Saknas    
Kopparberget bergslag Knippan, (=Bandknippan) arbetsrum /Se    
Kopparberget nu gruva Kniptjärnen tjärn    
Kopparberget = Falu gruva Saknas Kniptjärnsberget berg    
Kopparberget bergslag Knivaslätten skogsmark    
Kopparberget bergslag Kockhålmen, se Koön ö    
Kopparberget bergslag Koholmen holme    
Kopparberg Saknas Kolarboberget berg o. triangelpunkt    
Kopparberget bergslag Kolarbobäcken bäck    
Kopparberget bergslag Kolarbomyran myr    
Kopparberget bergslag Kolmätergruvan gruva /Se    
Kopparberget Saknas Koltorget, se Yxhammartorget torg    
Kopparberget blg Koltorget skogsområde    
Kopparberget blg Konstbandsförsöket arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Konstorten Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Konstschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Konstsänkningen arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Konstvarpet arbetsrum /Se    
Kopparberget f. bergslag Konungens bondestöt plats /Se    
Kopparberget bergslag Kopparbergz Gruffuo, se Falu koppargruva Saknas    
Kopparberget bergslag Kopparberget förr bergslag    
Kopparberget bergslag Kopparberget, se Falu koppargruva Saknas    
Kopparberget bergslag Kopparberget, se Falu koppargruva Saknas    
Kopparberget bergslag Kopparberget, Stora, se Stora kopparberget äldre namn på Falu gruva    
Kopparberget förr bergslag Kopparbergs gruva, se Falu koppargruva Saknas    
Kopparberget Saknas Kopparbergs gruva Saknas /Se    
Kopparberget Saknas Kopparbergs gruva Saknas    
Kopparberget bergslag Koppargruvan Saknas    
Kopparberget Saknas Koppargruvorna gruvor    
Kopparberget bergslag Kopparhinken strandområde    
Kopparberget bergslag Kopparviken vik    
Kopparberget blg Korsnäsströmmen sund    
Kopparberget Saknas Korsorten Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Koön ö    
Kopparberget blg Koön ö    
Kopparberget bergslag Kristinegatan gata    
Kopparberg Saknas Kristinegatan gata    
Kopparberget blg Kristinegatan gata /Se    
?Kopparberget bergslag *Krokfors rå gränsmärke    
Kopparberget bergslag Krokfors rå gränsmärke    
Kopparberget bergslag *Krokfors rå råmärke    
Kopparberget gruva *Krokfors Rå gränsmärke    
Kopparberget bergslag Krokforsån å    
Kopparberget bergslag Krondiket, Lilla dike    
Kopparberget bergslag Krondiket å    
Kopparbeget bergslag Krondiket dike /Se    
Kopparberget Saknas Kronodiket dike /Se    
Kopparbeget fd. blg Krondiksvägen gata /Se    
Kopparberget bergslag Krondiksvägen, Övre gata /Se    
Kopparberget bergslag Kronrummet arbetsrum /Se    
Kopparberget Saknas Krubb(e)rummet arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Krubbrummet, Inre arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Kråke schaktet ödegruva /Se    
Kopparberget bergslag Kråkgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Kråkmyrbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Kråkmyrorna myrar    
Kopparberget bergslag Kråkvindsschakt Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Kråkvindsschaktet plats /Se    
*Kopparberg gruva, bergslag Krögarholmen ö    
*Kopparberg gruva, bergslag Krökedammen damm    
Kopparberget bergslag Kröningsorten Saknas /Se    
*Kopparberg gruva, bergslag Kullen höjd    
Kopparberget bergslag Kullerdalarna skogsområde    
Kopparberget bergslag Kung Karls schakt Saknas    
*Kopparberget bergslag Kung Magnigatan gata /Se    
Kopparberget bergslag Kung Magnigatan gata /Se    
Kopparberget bergslag Kungsgårds hagen hage    
*Kopparberget bergslag Kungstrappan trappa /Se    
Koparberget Saknas Kunterberget berg    
Kopparberget f. bergslag Kuprummet, (Gamla) arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag /Se Kvarnberget berg    
Kopparberget bergslag Kvarnberget berg    
*Kopparberget bergslag Kvarnberget berg    
*Kopparberget bergslag Kvarndammen damm    
*Kopparberget bergslag Kvarnmyran ägomark    
Kopparberget bergslag Kvarntorget torg    
Kopparberget bergslag Kvarntorget torg    
Kopparberget bergslag Kvicktjärnen tjärn    
Kopparberget Saknas Kvicktjärnsberget berg    
Kopparberget bergslag Kylrummet arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Kyrkan arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Kyrkbacken backe /Se    
Kopparberget Saknas Kyrkogatan, Nya, se Kristinegatan gata    
Kopparberget bergslag Kålgårdsudden samlingsplats /Se    
Kopparberget bergslag Kålgårdsudden udde    
Kopparberget bergslag Kårberget, se Falu gruva Saknas    
Kopparberget sn Kåreberget Saknas /Se    
Kopparberget f. bergslag Källare schaktet ödegruva /Se    
Kopparberget f. bergslag Källarrummet arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Källgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Källgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Källhäll terräng?    
Kopparberget bergslag Källmyran myr    
Kopparberget bergslag Källmyran myr    
Kopparberget bergslag Källmyrtäkten terräng    
Kopparberget bergslag Källorten Saknas    
Kopparberg sn Saknas Källorts schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Källsarvet, Nedre odling    
Kopparberget bergslag Källsarvet, Övre odling    
Kopparberget bergslag Källsarvsberget berg    
Kopparberget bergslag Källtäkten skogsområde    
Kopparberget Saknas Källviken vik    
Kopparberget bergslag Källviksbacken höjd    
Kopparberget bergslag Källviksberget berg    
Kopparberget bergslag Källviksberget, Lilla berg    
Kopparberget bergslag *Ladugårdsgruvan gruva    
Kopparberget bergslag Ladmyran myr    
Kopparberget bergslag Ladmyrbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Lallarvs backen backe    
Kopparberget bergslag Larsarvsmyran myr    
Kopparberget bergslag Lars Borgares schakt ödegruva /Se    
Kopparberget bergslag Larsmyran myr    
Kopparberget bergslag Larsmyrberget berg    
Kopparberget bergslag Lapphällen höjd    
Kopparberget bergslag Lax schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget förr bergslag Laxvreten terräng    
Kopparbergit f. bergslag Lerkupen gruvschakt    
Kopparberget bergslag Liljan sjö    
Kopparberget bergslag Liljan sjö    
Kopparberget bergslag Lill-Bjursen sjö    
Kopparberget f. bergslag Lill-Bjursen tjärn    
Kopparberget bergslag Lillnäs näs    
Kopparberget Saknas Lill-Tansen vik    
Kopparberget grufva Linnéplan gata /Se    
Kopparberget bergslag Linnévägen gata /Se    
Kopparberget bergslag Linnévägen gata /Se    
Kopparberget bergslag Lissel Hanses brunn Saknas    
Kopparberget bergslag Lisselschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Ljustjärnen sjö    
Kopparberget f. bergslag Ljustjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag Ljustjärnsberget berg    
*Kopparberget Saknas Logärden sjö    
Kopparberg bergslag Lovisagruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Lovisaschaktet schakt    
Kopparberget bergslag Lovisa Ulrikagruvan schakt    
Kopparberget bergslag Lovisegruva Saknas    
Kopparberget bergslag Lugnet terräng    
Kopparberget bergslag Lurbacken backe    
Kopparberget bergslag Lurgärdsbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Lurholmarna holmar    
Kopparberg bergslag Lurudden udde    
Kopparberget bergslag Lurviken vik    
Kopparberget bergslag Lurån å    
Kopparberget Saknas Lustbosjön sjö    
Kopparberget bergslag Lustbosjön sjö    
Kopparberget bergslag Lustbosjön sjö    
Kopparberget förr bergslag Lybergsklack berg    
Kopparberget bergslag Lybecks stoll Saknas    
Kopparberget berslag Lådhusviken vik    
Kopparberget förr bergslag Långarvsbo skogsområde    
[Kopparberg] Saknas Långegatan, se Trotsgatan gata    
Kopparberg bergslag Långgatan, Östra, se Trotsgatan förr gata    
Kopparberget bergslag Långgruvan gruva    
Kopparberget Saknas Långgruvan gruva /Se    
Kopparberget gruva Långgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag *Lövsberget berg    
Kopparberget Saknas Magasinsgatan gata    
Kopparberget förr bergslag Magasinsgatan gata /Se    
+Kopparberget bergslag Magasinsgatan gata /Se    
Kopparberget bergslag Mariegatan, N:a o. S:a gator /Se    
Kopparberget bergslag Mars arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Långmyran myr    
Kopparberget bergslag Långmyran myr    
Kopparberget bergslag Långmyrbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Långrevsholmen holme    
Kopparberget förr bergslag Långsvånkan myr    
Kopparberget bergslag Långtjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag Långtjärnen, Lilla tjärn    
Kopparberget förr bergslag Långtjärnen, Stora tjärn    
Kopparberget fordom bergslag Långtjärnsberget berg    
Kopparberget bergslag Långtjärnsbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Löparbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Lördagsbo terräng    
Kopparberget Saknas Lövberget berg    
Kopparberget bergslag Lövholmen holme    
Kopparberget f. bergslag Lövviken vik    
Kopparberget Saknas Mars arbetsrum    
Kopparberget bergslag Meinholtzgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Meinholtzschaktet, se Förhoppningsschaktet ödegruva    
Kopparberget f. bergslag Mellanrumsschaktet Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Mellan-Valsan sjö    
Kopparberget bergslag Melpad, Stora ö    
Kopparberget bergslag Middagsboberget berg    
Kopparberget bergslag *Mjöhumla näs udde    
Kopparberget bergslag *Mjöhumla Näs näs    
Kopparberget bergslag ?Mjölnarboberget berg    
Kopparberget Saknas Mjölnarboberget berg    
Kopparberget förr bergslag Morgonmyran myr    
Kopparberget fordom bergslag Mormorsgatan gata /Se    
Kopparberget bergslag »Morthens gruva Saknas    
Kopparberget f. bergslag Mormor, Gamla gruva /Se    
Kopparberget bergslag Mormorsgatan gata /Se    
Kopparberget fordom bergslag Mossmyran myr    
Kopparberget Saknas Munk brunn Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Munkschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget Saknas Munktrumman Saknas /Se    
Kopparberget förr bergslag Myckelmyran förr myr    
Kopparberget f. bergslag Myckelmyran myr /Se    
Kopparberget f. bergslag Myckelmyran förr myr    
Kopparberget Saknas Myckelmyr röset gränsröse    
Kopparberget bergslag Myckelmyrtjärnen tjärn    
Kopparberget f. bergslag Myntgatan gata    
Kopparberget förr bergslag Myntgatan gata /Se    
[Kopparberg] Saknas Myntsedelschaktet ödegruva /Se    
Kopparberget Saknas Myran terräng    
Kopparberget f. bergslag Myrbadsänkningen Saknas    
Kopparberget bergslag Myren terrängområde /Se    
Kopparberget bergslag Måns-Nils gruva    
Kopparberget bergslag Måns-Nils gruva /Se    
Kopparberg bergslag Måns Nilssons gruva Saknas    
Kopparberget bergslag Måns Nilssons gruva gruva /Se    
Kopparberget bergslag Mårdskinnsgruvan ödegruva    
Kopparberget förr bergslag Mårdskinnsgruvan gruva /Se    
Kopparberget Saknas Mårdskinnsrummet arbetsrum /Se    
Kopparberget Saknas Mårdskinnsstöten gruva /Se    
Kopparberget bergslag Mårdskinnsschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget Saknas Mårsiön, se Mörtsjön sjö    
Kopparberg bergslag Mäster Pers gränd Saknas /Se    
Kopparberget förr bergslag Mäster Pers gränd gata /Se    
Kopparberget bergslag Mörkmor fäb.    
Kopparberg bergslag Mörtsjön sjö    
Kopparberg bergslag Mörtsjön sjö    
Kopparberget bergslag Mörtsjön sjö    
Kopparberget f. bergslag Neder kistvind Saknas /Se    
Kopparberget förr bergslag Nya Kronodiket Saknas /Se    
Kopparberget Saknas Nedre åsen Saknas    
Kopparberget förr bergslag Noret utlopp    
Kopparberget Saknas *Nya gruvan Saknas    
Kopparberget bergslag Norsboberget berg    
Kopparberget bergslag Norsbobäcken bäck    
Kopparberget Saknas Norsbobäcken bäck    
Kopparberget bergslag Notudden udde    
Kopparberget förr bergslag Notudden udde    
Kopparberget bergslag Nybrogatan gata /Se    
Kopparberget Saknas Nybron bro /Se    
Kopparberget bergslag Nybron bro    
Kopparberget bergslag Nydammen damm    
Kopparberget bergslag Nytorget, se Bondetorget torg    
Kopparberget Saknas Nytorget torg /Se    
Kopparberget bergslag Nåhem terräng    
Kopparberget förr bergslag Nåhem, Övre terräng?    
Kopparberget Saknas Nåhemsbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Näsberget berg    
Kopparberget Saknas Nässmälingen sjö    
Kopparberget bergslag Nässmälingen sjö    
Kopparberg bergslag Nästjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag Olmats gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Olof Hansgruvan schakt    
Kopparberget bergslag Olov Svans hage förr hage    
Kopparberget bergslag Orgvarpet arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Orrholmen holme    
Kopparberget Saknas Orrholmen ö    
Kopparberget Saknas Orrschaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Osman Pascha plats /Se    
Kopparberget f. bergslag Oxebäriett, se Råberget berg    
Kopparberget f. bergslag Oxebäriett, se Skuruhäll berg    
Kopparberget bergslag Oxkyan skogsområde    
Kopparberget förr bergslag Oxkällan källa    
Kopparberget förr bergslag Parcellmossen mosse    
Kopparberget bergslag Pelle Bergs Backe gata /Se    
Kopparberget bergslag Pelle Leus schaktet ödegruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Persbobäcken bäck    
Kopparberget bergslag Persbomyran myr    
Kopparberget bergslag Petterssons myra myr    
Kopparberget f. bergslag Pihl ort    
Kopparberget stad Pilsundet sund    
Kopparberget bergslag *Piltarsholmen holme    
Kopparberget bergslag Pipstolsschackt Saknas /Se    
Kopparberget Saknas Poick schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Polhems vägen gata /Se    
Kopparberget bergslag Prins Carl arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Prins Gustav Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Prins Karl arbetsrum    
Kopparberget bergslag Prinsessan arbetsrum    
Kopparberget bergslag Porsmyran skogsområde    
Kopparberget bergslag Prostmyran myr    
Kopparberget bergslag Prästarvsvägen gata /Se    
Kopparberget bergslag Pundet skogsområde    
Kopparberget bergslag Pungen arbetsrum /Se    
Kopparberget f. bergslag *Pusta bro Saknas    
Kopparberget bergslag Pusta bro försvunnen bro    
Kopparberget bergslag *Pustabro bro    
Kopparberget bergslag Rackeltjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag Rappsmälingen sjö    
Kopparberget bergslag Rappsmälingen sjö    
Kopparberget bergslag Regeringsschaktet Saknas /Se    
Kopparberget bergslag Regerings schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Rickards plan gata /Se    
Kopparberget bergslag Rickards väg gata /Se    
Kopparberget bergslag Risänget åker    
Kopparberget f. bergslag Risö, Stora ö    
Kopparberget f. bergslag Risö, Stora ö    
Kopparberget f. bergslag Rogh Lacus, se Rogsjön sjö    
Kopparberget f. bergslag Rogh Lacus, se Rogsjön sjö    
Kopparberget bergslag *Roghsnäset näs    
Kopparberget bergslag Rogsdammen vik    
Kopparberget bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget f. bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget förr bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget förr bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget bergslag Rogsjön sjö    
Kopparberget bergslag Rogsmyran myr    
Kopparberget bergslag Rogsån å    
Kopparberget bergslag Rogsån å    
Kopparberget förr bergslag Rolandsgläntan terräng    
Kopparberget förr bergslag Rombotorget torg    
Kopparberget för bergslag Rombotorget, se Bondetorget torg    
Kopparberget bergslag Roo Lacus, se Rogsjön sjö    
Kopparberget förr bergslag Rostvändaregatan gata /Se    
Kopparberget f. bergslag *Rosviken del av Rogsjön    
Kopparberget f. bergslag Rotbo terräng    
Kopparberget bergslag Rottneby, täppa terräng    
Kopparberget bergslag /Se Roxnäs, se Roghsnäset näs    
Kopparberget bergslag Roxnäsudden udde    
Kopparberget bergslag Roxnäsudden halvö    
Kopparberget bergslag Ruddammen damm    
Kopparberget bergslag Ruddammsmyran myr    
Kopparberget bergslag Rundgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Rundschaktet ödegruva /Se    
Kopparberget Saknas Runn sjö /Se    
Kopparberget förr bergslag Runn sjö    
Kopparberget förr bergslag Runn sjö    
Kopparberget förr bergslag Rusmyran myr    
Kopparberget förr bergslag Rymningsbrunn arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Rymningsorten arbetsrum /Se    
Kopparberget förr bergslag Råberget berg    
Kopparberget förr bergslag Råberget bergsparti    
Kopparberget f. bergslag Rådsalen ort    
Kopparberget förr bergslag Rådsalen arbetsrum    
Kopparberget förr bergslag Rålambs schakt Saknas /Se    
Kopparberget förr bergslag Rålambs schakt schakt /Se    
Kopparberget förr bergslag Rålambs tak Saknas    
Kopparberget förr bergslag Råtallberget berg    
Kopparberget bergslag *Rå vid Svartviken råmärke    
Kopparberget bergslag *Rå vid Svartviken råmärke    
Kopparberget förr bergslag Rävberget berg    
Kopparberget bergslag *Röbergs rå gränsmärke    
Kopparberget förr bergslag Rödberget berg    
Kopparbergslagen Saknas Rödmyran myr    
Kopparberget bergslag Rödsjöbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Rödsjön sjö    
Kopparberget bergslag Rödsjöägan terräng    
Kopparberget förr bergslag Rönnmyran myr    
Kopparberget förr bergslag Rönnäsholmen holme    
Kopparberget bergslag Rönnäsviken vik    
Kopparberget förr bergslag Rötjärnen tjärn    
Kopparberget förr bergslag Rötjärnsmyran myr    
Kopparberget bergslag Sabelskins schaktet ödegruva /Se    
Kopparberget bergslag Salomons schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Sandbotten odling    
Kopparberget bergslag Sandbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Sanders hemman ägomarker    
Kopparberget bergslag Sandheden hed    
Kopparberget bergslag Sandsveden terräng    
Kopparberget förr bergslag Sandviken vik    
Kopparberget förr bergslag Sankt Eriks-gruvan gruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Sankt Johannisschaktet ödegruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Schächt schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget förr bergslag Segren Saknas /Se    
Kopparberget förr bergslag Seskarön ö    
Kopparberget förr bergslag Sigrids källa källa    
Kopparberget bergslag Simonsberget berg    
Kopparberget förr bergslag Sjulsarvsberget berg    
Kopparberget bergslag Skeppet arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Skeppsstöten förr arbetsrum /Se    
Kopparberget förr bergslag Skeppsstöten förr arbetsrum    
Kopparberget förr bergslag Skeppsstöten gruvöppning /Se    
Kopparberget bergslag Skeppsstöten, Nya gruvhål    
Kopparberget förr bergslag *Sketnebron förr bro (och bergsmansgd)    
Kopparberget förr bergslag Skuruhäll berg    
Kopparberget förr bergslag *Stora skogskällan gränsmärke    
Kopparberget förr bergslag Skogsviken vik    
Kopparberget bergslag Skottberget berg    
Kopparberget bergslag Skrabbänget terräng    
Kopparberget förr bergslag Skult-Pelles gruva gruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Skuruhäll gränspunkt    
Kopparberget förr bergslag Skutpelles schakt ödegruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Skvasselbomyran myr    
Kopparberget förr bergslag *Skyttgruvan Saknas    
Kopparberget förr bergslag Skålpussen sjö    
Kopparberget förr bergslag Skålpussen »sjö»    
Kopparberget förr bergslag Skålpussen »sjö»    
Kopparberget bergslag Skänkeborshalsen gruvschakt    
Kopparberget Saknas Skärs skogsområde    
Kopparberget förr bergslag Skärsgruvan gruva /Se    
Kopparberget förr bergslag Skärsviken vik    
Kopparberget Saknas Slaggatan gata    
Kopparberget förr bergslag Slaggatan gata    
Kopparberget f. bergslag Slaggatan gata    
Kopparberget bergslag Slaggatan gata /Se    
Kopparberget bergslag Slaggatan gata /Se    
Kopparberget förr bergslag Slaggbro terräng    
Kopparberget förr bergslag Slaggbroviken vik    
Kopparberget bergslag Slantarbyggningen arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Slantar-Klyften arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Skänkebors schaktet gruvschakt /Se    
Kopparberget bergslag Slinderåsberget berg    
Kopparberget bergslag Slinderåsberget berg    
Kopparberget bergslag Slingerberget, se Slinderåsberget berg    
Kopparberget bergslag Slogmyran myr    
Kopparberget bergslag Slogmyrloken tjärn    
Kopparberget bergslag Slogsvedslindan terräng    
Kopparberget bergslag Slångänget terräng    
Kopparberget bergslag Slättmyrudden udde    
Kopparberget bergslag Små-Illingarna tjärnar    
Kopparberget bergslag Smårummen arbetsrum /Se    
Kopparberget bergslag Smälingan, se Rappsmälingen sjö    
Kopparberget förr bergslag Smälingen, se Nässmälingen sjö    
Kopparberget förr bergslag Smältaregatan gata /Se    
Kopparberget förr bergslag Smältar(e)gruvan förr gruvor /Se    
Kopparberget bergslag Smältaregränd gata /Se    
Kopparberget bergslag Smältares schakt ödegruva    
Kopparberget bergslag Snedberget berg    
Kopparberget bergslag Snickarmyran myr    
Kopparberget bergslag Snuskvarnen skogsområde    
Kopparberget bergslag Snömyrberget berg    
Kopparberget bergslag Snömyrorna terräng    
Kopparberget bergslag Sobelskinnsgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Sotbo terräng    
Kopparberget bergslag Spjutsjöberget berg    
Kopparberget bergslag Spjutsjöbäcken bäck    
Kopparberget förr bergslag Spjutsjödammen damm    
Kopparberget f. bergslag Spjutsjö holme holme    
Kopparbergslagen snr Spjutsjön sjö    
Kopparberget blg Spjutsjön sjö    
Kopparberget blg Spjutsjön sjö    
Kopparberget bergslag Sprängbacken höjd    
Kopparberget Saknas Stadsparken park    
Kopparberget bergslag Stallgårdsviken vik    
Kopparberget bergslag Stenloken tjärn    
Kopparberget bergslag Stensjön sjö    
Kopparberget f. bergslag Stensjön sjö    
Kopparberget f. bergslag Stigaregatan gata    
Kopparberget f. bergslag Stigaregatan gata    
Kopparberget f. bergslag Stigaregatan gata    
Kopparberget bergslag Stjernkronas konst Saknas    
Kopparbergslagen Saknas *Stollbadstugustollen Saknas    
Kopparberget f. bergslag Stora diket, se Trumbäcken bäck    
Kopparberget f. bergslag Stora Kopparberget äldre namn på Falu gruva /Se    
Kopparberget f. bergslag Stora Kopparbergs gruva, se Falu gruva koppargruva    
Kopparberget f. bergslag Stora Kopparbergs gruva gruva    
Kopparbergslagen bergslag Stora stöten dagbrott?    
Kopparbergslagen Saknas Stor-Bjursen sjö    
Kopparberget bergslag /Se Stor-Bjursen tjärn    
Kopparberg bergslag Store gatan, se Åsgatan förr gata    
Kopparbergslagen Saknas *Storeskogskälla råmärke    
Kopparberget berg o gruva /Se Storgruvan gruva /Se    
Kopparbergslagen bergslag Storgruvestöten gruva /Se    
Kopparberget bergslag Storhagen myr    
Kopparberget Saknas Storholmen holme    
Kopparberget Saknas Stormyran myr    
Kopparberget Saknas Stormyran myr    
Kopparberget f. bergslag Stormyran myr    
Kopparberget Saknas Stormyran myr    
Kopparberget Saknas Storrummet arbetsrum /Se    
Kopparberget Saknas Storstöten gruva    
Kopparberget f. bergslag Storstöten gruva    
Kopparberget bergslag Storstöten gruva    
Kopparberget Saknas Storstöten gruva /Se    
Kopparberget Saknas Stortorget torg    
Kopparberget f. bergslag Stortorget torg    
Kopparberget f. bergslag Stortorget torg    
Kopparberget bergslag Stortorget torg    
Kopparberget Saknas Stortorget torg /Se    
Kopparberget Saknas Stortorget torg    
Kopparbergslagen Saknas Stortorget torg    
Kopparberget bergslag Stortorget torg    
Kopparberget bergslag Stråtjärnen tjärn    
Kopparbergslagen bergslag Strömbobäcken bäck    
Kopparberget bergslag Stugutjärnsberget berg    
Kopparberget f. bergslag Stugutjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag Sturegatan gata /Se    
Kopparberget bergslag Stöten gruvöppning o. arbetsplats /Se    
Kopparbergslagen bergslag *Sunborsbärget berg    
Kopparberget f. bergslag Svartmyran myr    
Kopparberget f. bergslag Stålmyran tjärn    
Kopparberget bergslag Stångtjärnsberget berg    
Kopparberget bergslag Stångtjärnsbäcken bäck    
Kopparberget bergslag Stångtjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag *Stämshögen berg    
Kopparberget bergslag Sundbornsån Saknas    
Kopparberget bergslag Sundbornsmyrorna myrar    
Kopparbergslagen Saknas Svarttjärnen tjärn    
Kopparberget bergslag /Se Svarttjärnsberget berg    
Kopparberget bergslag Svavelgruvan gruva /Se    
Kopparberget bergslag Svenskens terräng    
Kopparberg bergslag /Se *Swabens stoll stoll    
Kopparberget Saknas /Se Svärdsjögatan gata    
Kopparberget, Gamla, se Falun Saknas Syllgången Saknas /Se    
Kopparbergs kyrka kyrka Sågdammen damm    
Kopparbergs kyrka kyrka Sågudden udde    
Kopparbergs kyrka kyrka Sågudden udde    
Kopparbergs kyrka kyrka Sågviken vik    
Kopparbergs kyrka kyrka Sättersbotjärnen tjärn    
Kopparbergs kyrka kyrka Sör Wellan, se Vällan, Södra vik    
Kopparbergs kyrka kyrka Söthålet gruvschakt /Se    
Korberget, se Kopparberget förr bergslag Söthålet arbetsrum /Se    
Korsgårds hyttor nedlagda hyttor Taket arbetsrum /Se    
Kristine kyrka kyrka Tansbadet friluftsbad    
Kristine kyrka kyrka Tansberget berg    
Kristine kyrka kyrka Tansbergsstupet bergsstup    
Kristine kyrka kyrka Tansen sjö    
Kristine kyrka kyrka Tansen sjö    
Kristine kyrka kyrka Tansen sjö    
Kristine kyrka kyrka Tansvallen idrottsplats    
Kristine kyrka Saknas /Se Tegelbruksbacken udde    
Kristine kyrka kyrka Telgstens, se Eriks Mats ödegruva    
Kristine kyrka kyrka /Se Tempelbacken skogsområde    
Krondiket villasamhälle /Se Terra nova sänkning Saknas    
*Kungsarvet Saknas /Se Tierkbacken Saknas    
Kungsgården Saknas Tilas arbetsrum    
Kungsgården Saknas /Se Tilas stoll arbetsrum /Se    
Kungsgården gd Timmeråsen berg    
Kungsgården Saknas Timmeråsen ås    
Kvarnhytta hytta /Se *Tisk-ä gammalt namn på Faluån /Se    
Kyrkbacken del av stad *Tiskä = Faluån? Saknas /Se    
Kyrkbacken stadsdelar Tiskasjöberg, se Falu gruva förr gruva    
Kyrkbacken del av stad *Tiskasjöberg Saknas    
Kyrkbacken stadsdelar Tiskasjöberg (»berg»)    
Kyrkbacken, Nedre, se Kyrkbacken, Södra stadsdel »Tiscasioberg berg /Se    
Kyrkbacken, Norra stadsdel Tiskasjöberg, se Falu gruva gruva    
Kyrkbacken, Norra stadsdel Tiskasjöberg fd namn å Kopparberg /Se    
Kyrkbacken, Norra o. Södra stadsdelar /Se Tiscasioberg äldsta n. på Kopparberget /Se    
Kyrk(o)backen, Södra stadsdel Tiskberget bergssida    
Kyrkbacken, Södra stadsdel Tisksjöaberg, se Kopparberget berslag    
Kyrkbacken gd? /Se Tisken sjö    
Kårberg, se Kopparberget bergslag Tisken sjö    
*Kårbergsvågen Saknas Tisken sjö    
Kämparvet gd Tisken sjö    
Kämparvet gdr Tisken Saknas    
Kämparvet gd Tisken sjö    
Kämparvet förr gd Tisken sjö    
Kämparvet gdr Tisken vik    
Kämparvet förr gd Tisken sjö    
Kämparvet förr gd Tisken sjö    
Kämparvet förr gd Tisken sjö    
Kämparvet Saknas /Se Tisken sjö    
Kämparvet del av stad Tisken sjö    
*Kämparvet f.d. gd /Se Tisken vik    
Kämparvet gd? /Se Tisken sjö    
Körsners hytta Saknas /Se Tisken sjö /Se    
Lallarvet stadsdel Tisken sjö /Se    
Lallarvet stadsdel Tisken sjö /Se    
Lallarvet stadsdel Tisken sjö /Se    
Lallarvet stadsdel Tisken sjö /Se    
Lallarvet stadsdel Tjongsbacksberget berg    
Lallarvet stadsdel /Se ?Tjuvön ö    
Lallarvet gd? /Se Tjäderberget berg    
Lars Christophs hytta Saknas /Se Tjärnängestjärnen tjärn    
[Lemketäkt] Saknas Tjärnänget odlingar    
*Lemketäkt gd /Se Tobaksmyran myr    
*Leminikzgårdarna Saknas Tolvmansrummet Saknas /Se    
[Lunden] Saknas Tolvmansrummet arbetsrum /Se    
*Lunden Saknas Toppen udde    
Lunden område i stad /Se Torgsgränden gata    
Lunden f.d. gd /Se Torpet skogsområde    
Lundtäkten stadsdel Torpskogen skogsområde    
Lundtäkten stadsdel Torpvägen gata /Se    
Lundtäkten stadsdel Torsdagsbo terräng    
Lundtäkten stadsdel Torsdagsbo terräng    
Lundtäkten stadsdel Torsdagsbomyran myr    
Lundtäkten stadsdel /Se Trollnässkäret skär    
Lundtäkten stadsdel /Se Trostaholma, se Trostön ö    
Lundtäkten stadsdel /Se Trosta holma, se Trostön ö    
Lundtäkten stadsdel /Se Trostaholma, se Trostön ö    
Lundtäkten område i stad /Se Trosta holma, se Trostön ö    
Lundtäkten stadsdel /Se *Trostakälla råmärke    
Lunsta förr gd *Trosta Källa råmärke    
Lunsta försvunnen gd Trosthålmen, se Trostön ö    
Lunsta försv. gd Trostön ö    
Marie Magdalene kyrkan, se Gammelkyrkan Saknas Trostön ö    
*Masarvet gård Trostön ö    
[Mattsarfvet] Saknas Trostön ö    
Matsarvet förr gd Trostön ö    
*Matsarvet förr gd Trotsgatan gata    
Mattsarvet försvunnen gd Trotsgatan gata    
*Matsarvet försv. gd Trotsgatan gata    
*Matsarvet Saknas Trotsgatan gata    
Matsarvet förr gd Trotzgatan gata /Se    
*Matsarvet försv. gd Trotsgatan gata /Se    
Matsarvet förr gd Trotsgatan gata /Se    
Matsarvet förr gd Trotzkällaren arbetsrum /Se    
Matsarvet försv. gd Truls schaktet gruvschakt    
*Matsarvet Saknas Trulssjunkningen arbetsrum /Se    
*Matsarvet f.d. gd /Se Trumbäcken bäck    
*Matsarvet gd /Se Trumbäcken bäck    
*Matsarvshyttan Saknas *Trumbäcksbro bro    
[Mattsarffshyttan] Saknas Tråsbandstrumman arbetsrum /Se    
Mats Ols hytta Saknas /Se Trästångstjärnen tjärn    
Mons cupri, se Kopparberget bergslag Tunbacken höjd    
+Munkegården hus /Se Tundammen tjärn    
+Munkstugan hus /Se Tungångs-orten arbetsrum /Se    
Myckelmyra täkter täkter Tungångs försöket arbetsrum /Se    
Myckelmyra gd /Se Tungångs taket arbetsrum /Se    
Mågfällan villa /Se Tunkarlsgruvan (Ansers Mattssons gruva) gruva    
Mårten Simssons hytta Saknas /Se Tunkarlsschaktet ödegruva /Se    
Nils Måns gård försvunnen gd Tunngången del av Gamla rasen    
Noorsgårdarna, se Norslund del av stad Täpporna skogsområde    
Noret gd Tättingdammen damm    
Noret stadsdel Ulriks schakt? Saknas    
?Noret förr gd Utbördingens sänke plats /Se    
Noret beb. Utgrycken sjö    
?Noret förr gd Utgrycken sjö    
Noret kungsgd Utgrycken sjö    
*Noret förr kungsgård Utgrycken sjö    
Noret förr kungsgård Utgrycken sjö    
Noret gård Uthgrÿtien siön, se Utgrycken sjö    
Noret gd Uvberget berg    
Noret förr kungsgård Uvberget berg    
??Noret f. gd /Se Uvbergstjärnen tjärn    
Noret gd Uvbergstjärnsviken vik    
Noret Saknas Uvbergsviken vik    
Noret Saknas Uvnästjärnen tjärn    
Noret stadsdel Uvnästjärnen tjärn    
Noret stadsdel Vallsarvsmyran myr    
Noret del av stad Varbotjärnen tjärn    
Noret stadsdel /Se Vargmyran myr    
Noret förr kungsgård Varpan sjö    
Noret gd Varpan sjö    
Noret gd:ar /Se Varpan sjö    
Norshytta hytta /Se Varpan sjö    
Nors kungsgård gård Varpan sjö    
Norslinden stadsdel /Se Varpön ö    
Norslund del av stad Vasagatan gata /Se    
Norslund samhälle /Se Vassmyran myr    
Nya kyrkan Saknas Vassmyran myr    
Nya staden Saknas Vatthals orten arbetsrum /Se    
Nyhytta hytta /Se Vattugruvan gruva /Se    
Per Anderssons hytta Saknas /Se Vattuschaktet ödegruva /Se    
Prästtäkten stadsdel Werpan Lacus, se Varpan sjö    
Prästtäkten stadsdel Vilan Saknas /Se    
Prästtäkten stadsdel Vredes schakt schakt    
Prästtäkten stadsdel Vilaudden udde    
Prästtäkten del av stad /Se Vimmelmoravägen gata /Se    
Prästtäkten stadsdel Visnäsudden udde    
Prästtäkten del av stad Wredesschaktet gruvschakt /Se    
Prästtäkten del av stad Vredeschaktet Saknas    
Prästtäkten del av stad Vttgrytien, se Utgrycken sjö    
Prästtäkten gd? /Se Vällan, Lilla sjö    
»påls nor» beb? /Se Vällan, Lilla sjö    
Ris(et) försv. bergsmansgård Vällan, Lilla sjö    
Ris f.d. gård Vällan, Stora sjö    
Ris f.d. hemman /Se Vällan, Stora sjö    
Ryckepung gdr Vällan, Södra vik    
Ryckepung stugor /Se Vällan, Södra del av sjö    
Ryckepung stugor Vällgårdsberget berg    
Rådhuset byggnad /Se Vändrostvägen gata /Se    
*Sannerödsgårdarna gårdar Västerhagen myr    
Sketnebro försv. bergsmansgd ytter Tansen, se Tansen sjö    
*Sketnebro(n) f.d. bergsmansgård /Se yttre hagen terräng    
*Skinnarhyttan hytta Yxhammarstorget torg /Se    
Skogen beb. Yxhammartorget torg    
Skogen beb. Yxhammartorget torg    
Skogen beb. Yxhammartorget torg    
Skogen beb. Yxhammartorget torg /Se    
Skomakarhyttan hytta /Se Åltjärnen, Lilla tjärn    
Skomakarlinden åker ?Åltjärnen, Stora tjärn    
[Skraggås] Saknas Åltjärnen, Stora tjärn    
*Skragås gård? /Se Åsgatan gata /Se    
Slaggen stadsdel Åsgatan gata    
Slaggen stadsdel Åsgatan, Yttre gata    
Slaggen stadsdel Åsgatan, Övre gata    
Slaggen stadsdel Åsgatan gata /Se    
Slaggen stadsdel /Se Åstorget, se Gustavs torg torg    
Slätta by *Äletjärnen tjärn    
*Spitsarvet försv. gd Älgmyran myr    
Spitsarvet förr gd Älgmyrberget berg    
Spitsarvet försvunnen gd Änkerummet arbetsrum /Se    
*Spissarvet f.d. gd /Se Ärtgrytan tjärn    
*Spitsarvet f.d. gd /Se öffuer Tansen, se Lustbosjön sjö    
Stennäset gd ?Önsbackdammen sjö    
Stennäset gd Önsbackdammen damm    
Stennäset förr gd Östanforsån å    
Stennäset Saknas      
Stennäset del av stad      
Stennäset del av stad      
Stennäset f.d. gård      
Stennäset f.d. gd /Se      
Stubbnarvet förr gd      
Stubbnarvet försv. bergsmanshemman      
*Stubbnarvet gd? /Se      
Sveden egendom /Se      
*Sällhyttekvarnen Saknas /Se      
Sömskars hytta Saknas /Se      
Tallbacken försv. gd      
Torpet (=Nedre Dikarbacken gd /Se      
*Trotzbruket Saknas /Se      
Trotz-bruks hytta Saknas /Se      
Trotsgården gd      
Trotsgården gd /Se      
Trotsgården gd /Se      
Trotsgården gård      
Trotsgården gd      
Trotsgården gård      
Trotsgården gård      
Trotsgården, Stora gård      
Tunkarls hytta Saknas /Se      
Tvikesta förr gd      
Tviksta Saknas      
?Urlakningen Saknas /Se      
Varggården, Lilla gd      
Varggården, Stora gd      
Varggårds hytta Saknas /Se      
Vesa försvunnen gd      
Vinkytta hytta /Se      
Vrå försvunna bergsmansgdr      
Yttre åsen stadsdel      
Yttre åsen stadsdel      
Yttre åsen stadsdel      
Ytteråsen del av stad /Se      
Zacharias Unos hytta Saknas /Se      
Åhs hytta Saknas      
Åsbo gd      
Åsen, Övre och Yttre stadsdelar      
Åsen Saknas      
Åsen Saknas      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen, Yttre o. Övre Saknas      
Åsen, Övre och Yttre Saknas      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad /Se      
Ölandet förr del av stad      
Östanfors stadsdel      
Östanfors stadsdel      
Östanfors Saknas      
Östanfors del av stad      
Östanfors del av stad      
Östanfors del av stad      
Östanfors stadsdel      
Östanfors del av stad      
Östanfors stadsdel      
Östanfors stadsdel      
Östanfors stadsdel      
Östanfors stadsdel      
Östanfors stadsdel /Se      
Östanfors del av stad /Se      
Östanslättan, se Slätta by      
Övre åsen stadsdel      
Övre åsen stadsdel      
Övre åsen stadsdel      
Över åsen stadsdel /Se      

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.