ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Kopparbergs socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1047 Naturnamn : 677 Bebyggelsenamn : 772 Naturnamn : 1417
Stora Kopparberg sn »aabegx ængh» täkt Stora Kopparbergs socken socken Abborrstenen försvn, sten
Stora Kopparberg Saknas *Aarbegges æng täkt Kopparbergs socken socken Abborrudden udde
Stora Kopparberg sn *Alderbo bro Kopparbergs sn, Stora sn Alderbäcken bäck
Stora Kopparberg sn *Allgottsänget åkrar m.m. Kopparberg, Stora sn Amerika hage
Stora Kopparberg sn *Apelmanstäkten åker Bergsgårds-born Saknas Anna-Kajsa backe
Stora Kopparberg sn *Arvlindshagen skogsbacke Grycksbo-born Saknas Anna-Kajsas backe vägbacke
Kopparberg, Stora sn /Se *Arvlindstäkten åker m.m. Alvik lhtr Arvslindan odl
Kopparberg sn Aspan, Stora sjö Alvik gårdar Arvslinds udden udde
Kopparberg sn Avan, Övre och Nedre utvidgning av å Alvik gård Arvslinds viken vik
Kopparberg, St:a sn Backtäkten åker m.m. Andersbo avs. Aspholmen holme
Kopparberg, Stora sn *Backtäktsmyran åker Annalisasjohans gårdsnamn Aspholmen holme
Kopparberg, Stora sn *Bastutäkten åker Arkgården gård Asplundsten sten
Kopparberg, Stora sn *Benekarberget skog Backa gård Avan, Nedre vik
Kopparberg, Stora sn *Benekarvet täkt /Se Backa f.d. gård Avan, Övre sjö
Kopparberg, Stora sn *Benekarvet Saknas /Se Backa f.d. gård Aven vik
Kopparberg, Stora sn Bermsnääsudden, se Bjermsnäs udde Backa, Lilla, se Hättåker(s) gård Avunden åker
Kopparberg, Stora sn Biskopsberget skogsmark Backa, Övre se Hättåker(s) gård Backa åker
Kopparberg, Stora sn Biskopsskogen skogsmark Backafors gård Backabron bro
Kopparberg, Stora sn Bjermsnäs udde Backan gårdar Backamyrarna f.d. odl
Kopparberg, Stora sn *Bjermsnäsharen stengrund Backan by Backbrobacken väg
Kopparberg, Stora sn Bjärmsnäs näs /Se Backsluttningen avs Backgårdskarlen trädgård
Kopparberg, Stora sn Bjermsnäs näs /Se Baggbo avs Badstubacken åker
Kopparberg, Stora sn *Bjermsnäsudden udde /Se Barrviken gård Bajons täkt
Kopparberg, Stora sn *Bjursbäcks bro bro Bengtsarvet gård Bastelindan odl
Kopparberg, Stora sn *Bjursbäcks myra myr Bengtsarvet by Bastuvägen f.d. väg
Kopparberg, Stora sn Bjusarna sjöar /Se Bengtsarvet beb Be-Daniels stycke åker
Kopparberg, St sn /Se Bjusdammen tjärn Berg by Bengtsarvsdammen damm
Kopparberg, Stora sn Bjusgruvan numera nedlagd gruva /Se Berg gård Berg-backen backe
Kopparberg, Stora sn Bjärmsnäs, se *Germundsnäs udde Berg, se Norlingberg by Berget odl
Kopparberg, Stora sn Björkriset skog /Se Berg jr-namn Berg myren myr
Stora Kopparberg sn Björkrisen skog /Se Berget avs Bergmyran myr
Stora Kopparberg socken Blåboröret råmärke Berggården gård Bergsgårdsviken vik
Kopparberg, Stora sn Blåtjärnen tjärn Bergsgården gårdar Bergsgårdsviken vik
Kopparberg, Stora sn Bondberget berg Bergsgården by Bergsgårdsviken vik
Kopparberget sn Born uppdämning /Se Bergsgården beb Bergsgårdsån å
Kopparberg, St. sn /Se *Bosarvet äga /Se Bergshyddan, se Persborg gård Bergsgårdsån, se Gryckån å
Kopparberget f. bergslag Bossarvet äga /Se Bergsätra beb Bergtäppan f.d. odl
Kopparberget f. bergslag Bossarvet äga /Se Bergsätra, Nedre beb Bildhuggare gatan väg
Kopparberg, Stora sn *Bossarvshagen hage Bergsätra, Övre beb Bildhuggargatan väg
Kopparberg, Stora sn *Bossarvs täkt odling? Bergvik gård Bildhuggeriet ägor
Stora Kopparbergs sn sn Botvidstäkt odlingar Berlin f.d. kasern Bjursåsskogen skogsparti
Kopparberg, Stora socken Botvidstäkt äga /Se Betlehem beb Bjusarna sjöar
Kopparberg, Stora socken Bracklåret odling /Se Bjursdammen avs Bjermsnäs näs
Kopparberg sn /Se *Bredsarvshagen hage Bjusbo, se Finnsveden Saknas Bjärmsnäs näs
Kopparberg, (St.) sn /Se Bråtarna skog /Se Björbo f.d. gård Björkbacken tomtnamn
Kopparberg, St. sn /Se Bråtbackberget berg /Se Björkarvsbo gård Björkholmarna holmar
Stora Kopparbergs sn sn /Se Brännmyran myr /Se Björkbacka villa Björkrisen skog
Stora Kopparberg sn /Se Brännmyrhagen hage Björkbacka gård Björkriset skog
Kopparberget förr bergslag /Se Brännmyrhagen betesmark /Se Björkbacken beb Björkrisudden udde
Kopparberg, St. sn /Se *Bränntäkt täkt Björkersbo, se Björkarvsbo gård Björkrisudden udde
Kopparberg, Stora, se Kopparberget förr bergslag Bultbo hagar /Se Björkfallet beb Björkris udden udde
kopparbergsman Saknas Buråsen rullstensås /Se Björkhaga avs Björnhålan f.d. odl
aalmarcken gård /Se ?Burön ö Björkhagen villa? Björnhålet, Lilla odling
Alvik lhtr /Se Byrils sved nyodliing /Se Björkhagen gård Björnhålet,Stora odling
Alvik gd Byxorna nyodling /Se Björklunden gård Björnmyren myr
Alvik by »bænekarff» täkt /Se Björknäs lht Björns backe backe
Alvik by /Se »bænekarff» täkt /Se Björknäs(et) gård Björnsmyran f.d. odl
*Asbo gård Bärgsgårdsöbårn land /Se Björkriset Saknas Björnstenen sten
*baambaraarfwit Saknas /Se *Börsarvet åker /Se Björkudden gård Björntäkt odl
Backa gd /Se *Dalkarsbo rå gränsmärke Björkvik gård Bladvassen myr
Barfredsgården, se Slottet gård Dalkarlsbäcken bäck /Se Björnhålan banvaktstuga Blåbo hagparti
Barfridzgardhin, se Aeigsgården Saknas *Dammen sjö Björnhålet banvaktstuga Blåbo f.d. odl
Bengtsarvet gd *Dammtäkten åkrar Björnhålet lht Blåbo röset, se Blåbo bergssluttning
Bengtsarvet gd Daniels väg gata /Se Björnhålet lht Blåens gård, se Blåbo f.d. odl
Bengtsarvet gd Dejstolen ö Björnhålet banvaktstuga Bockmyran myr
Bengtsarvet gd:ar /Se Dejstolen ö Björns beb Bojons viken vik
Bengtsarvet gd:ar /Se Dejstolen ö Björntomta skola Bokbindarvägen gata
Berg gd Dejstolen ö /Se Bockpers försvunnet gårdsnamn Bollnäsbäcken bäck
Berg by Dejstolsvägen gata /Se Bojons gårdar Bollnäsbäcken bäck
Berg by /Se Djuptjärnen tjärn Bojons gårdar Bollnäsmyran myr
Berg gd? /Se Djurbäckshagen hage Bojsenburg gård Bondberget berg
Berggården gårdar /Se »Draget Saknas Bollbo gårdar Bondberget berg
?Bergsgården gd /Se *Dragnäsudden udde Bollnäs stugor Bondbergs tjärn tjärn
?Bergsgården gd /Se *Drogsnäsudden udde Bollnäs gårdar Bondbergstjärnen tjärn
Bergsgården gd *Elin strøm Saknas Bollnäs gård Bondå del av Rogsån
Bergsgården by *Eliin strøm Saknas Bondberg del av byn berg Bondån å
Bergsgården by Erikmårsmyran myr Bondberg gårdar Born uppdämning
Bergsgården by Fagerö, Stora o. Lilla öar Bondberg by Bort-i-gården odl
Bergsgården by Fagerövägen gata /Se Bondberg gård Bortre Faléns täkt
Bergsgården gård Falan marknadsplats Borga, se 1 Borgen gård Bosarvet förr gård, nu åker
Bergsgården gård /Se Fallbärsholmen holme Borga by Bosarvet odling
Bergsgården by Falu västra o. östra åns bergslagsskog Saknas /Se Borga gård Bosarvstäkten odling
Bergsgården by /Se Filipshagen hage Borgen gård Bosberget berg
Bergsgården by /Se Filips täkt åkrar Borgen gård Bosberget berg
Bergsgården by /Se Filips vret åker m.m. Born kungsgård Bosbergsbäcken bäck
Bergsätra villaområde /Se *Finngårdsvägen väg Bossarvet gård Bosbergsbäcken bäck
Bjusboda, se Finnsveden gårdar Fläckudden udde Botäkt gård Bosbergstjärn tjärn
Björkersbo gd /Se *Folmarsarv förr täkt Botäkt beb Bosbergstjärn tjärn
Björkersbo beb. /Se *Folmarsarff täkt /Se Bromyra gård Bossarvet äga
Björkersbo gd? /Se *Folmarsarv täkt /Se Bromyra beb Bossarvet odling
Björnhålet lht /Se *Franholmen holme Brukshotellet f.d. hus Bossarvsvägen stig
[Bod] Saknas Fransberg berg /Se Buska gård Botäktsbäcken bäck
Bojons gård /Se Fredagsbo täkt /Se Buskbo lht Brack låret åker
Bojons gd? /Se Främbynäset udde Buskbo gård Branders täkten odlingar
Bojsenburg beb. Främby Tiern, se Främbyviken vik Buskbo gårdar Branders (täkt) odl
Bojsenburg gd:ar /Se Främbyviken vik Bytestomten se 14 Norsbo Saknas Branders odl
Bollnäs gd? /Se Främbyviken vik Båtsmans gård Brandes åker
Bond gdsnamn Fågelmyran myr Båtsmanstorp gård Bruksgatan gata
Bondberg gd /Se *Färskölskaret, se Häggeloken, Lilla vattensamling Båtvik gård Bruksån å
*Bondegården gd? /Se Gammeltäkten urspr. fäbodställe /Se Båtviken avs. Brunnslinden odl
*Bondha änghen egendom *Gerlindzberget berg Bäckegården gård Bryggan tomtnamn
*Bondängen gd? *Germundsnäs udde Bäckehagen Saknas Bryggarberget berg
*Boren Saknas *Gertklack udde Bäckehagen gård Bråtarna skog
Borgen gd:ar /Se Getnäs grind grind Bäckehagen beb o bergsmansgård Bråtarna skogsområde
Borns hyttegård by /Se Getnäsudden, se *Piltarsholmen udde Bäckänget gård Bråtbackberget berg
*Bosarvet gård Gillermyran myr Bärmosbo se Rostberg beb Brändholmen holme
Botäkt by Gillermyran myr /Se Chikago f.d. gd Brännmyren myr
Botäkt gd /Se Glassöhn, se Hjärteklack ö Chikago f.d. kasern Brännmyran myr
Bromyra gd /Se *Glasön = Hjärtklack ö Dalkarlsbo gårdar Brännmyren myr
*Brona Saknas *Glosön = Hjärtklack ö Dalkarlsbo gård Brännmyrhagen myr
*Brändetäkt gd? /Se *Grav »täkt» /Se Dalkarlsbo gård Brötbacken vägbacke
*Brötjärnen gårdar Grufriset höjd Dalkarlsbo gård Bultbo hagar
*Bultebo gård Gruvrisberget berg /Se Dalkarlsbo f.d. gård Bulthörnet handelsbod
Bulthörnet lht /Se Grycken sjö Dammen gårdar Bulthörnet handelsbod
Bulthörnet lht /Se Grycken sjö Dammen beb Burholmarna holmar
*Buska Saknas /Se Grycken sjö Daniels Jämtbo gård Buråsbäcken bäck
Buska gård /Se Grycken sjö De Lavals gård Buråsen ås
*Buska f.d. gd /Se Grycken sjö Digertäkt Saknas Buråsen ås
Bäckegården by Grycken sjö /Digertäkt/ gård Buråsen skogsomr
Bäckegården gd Grycken sjö Digertäkt beb Buråsgrinden grind
Bäckegården gd /Se Grycken sjö Djeversbo, se 1 Järbaggbo gård Buråsmyran myr
Bäckehagen gård Grycken sjö /Se Doktorsbostaden beb Buråsvägen väg
Bäckehagen gd /Se Grycken sjö /Se Domnarvsbryggan beb Buråsvägen väg
*Börtzarff Saknas Grycken sjö Dytaget avs Buröarna holmar
*Copebacka Saknas Grycken sjö /Se Ebbegården by Buröarna, se Burön, Lilla o Burön Stora öar
»Copebacke» Saknas Grycken sjö /Se Ebehult gård Burön, Lilla ö
Daglösen, se Daglöstäkten by Grycksboån å Efrikgården gårdar Burön, Stora ö
Daglöstäkten by Grycksbobårn land mellan sjöar /Se Efrikgården by Bygatan väg
*Dalekarlsgården gd Gryckten, se Grycken sjö Evrikgården by Byllsarvet, se Bosarvet Saknas
»Dalekarlsgården gd? Grygen, se Grycken sjö Efrikgården beb Byskogen skog
Dalkarlsbo gård Grönslätt äga Efrikgården, Lilla, se Spikgården gårdar Byngsbodberget berg
Dalkarlsbo gård /Se Grÿcken, se Grycken sjö Efrikgården, Lilla gård Byrils sved odling
Dalkarlsbo Saknas /Se Grysbosiön, se Grycken sjö Efrikgården, Stora, se Spikgården gårdar Byxlösmyran f.d. myrodl
Dalkarlsbo by /Se *Gudzormsarff täkt /Se Efrikgården, Stora gård Byxorna odling
Dalkarlsbo gd /Se »Gudsormsarv täkt /Se Efrikskogen avs Båthusviken vik
Dalekarlsgården gd? /Se *Gunsarvstjärnen tjärn Eliebo gård Bäckehagsviken vik
Dalkarlstorp torp /Se Gyttjeviken vik Eliebo gårdar Bäckehagsviken vik
Dammen gd Gårdshagen hage Eliebo gård Bäckens odl
Dammen gd *Gårdslindan åker Elsevik gård Bäckhagen odling
Dammen by Gårdstäkten åker Elsevik gård Bäckmyran odl
Dammen gd:ar /Se Gårdstäkten åkrar Enkebyn, se Änkebyn gårdar Bäckänget åker
Digertäkt gård Gårdstäkten åkrer m.m. Ettan beb Bäckänget odl
Digertäkt gd Gårdstäkten, Östra åkrar Fackgården gård Castergarden, se Vågbrytaren udde
Digertäkt gd /Se Gårdstäkten åkrar Falu socken, se Kopparbergs sn socken Dalkarlsboholmarna holmar
Digertäkt gd /Se Gäddlokan vattensamling /Se Femman, se Nybygget beb Dalkarlsboviken vik
Dikarbacken gd *Gäddtjärnen tjärn Fidlebodarna gård Dalkarlsboviken vik
Dikarbacken gd *Gäddtjärnen tjärn Finkan beb Dammen, se Rogsdammen damm
Dikarbacken gård /Se Hagbäcken bäck Finnbo gård Dammhagsmyran myr
*Diurkaree Saknas *Hagbäcksbron bro Finnbo beb Dammtäkten odling
Djurbäcken försv. gd Hagnäsudden udde Finnbodarna Saknas Daniel-Pers backe backe
Djäken gdsnamn Hagnäsudden udde Finnbodarna fäb Daniels holme holme
Djäversbo gd? /Se Hagnäsviken vik Finneboda, se Finnbo gård Daniels holme holme
Eliebo gdar /Se Hagtäkten åkrar Finnholmen fäbodställe Daniels myr åker
Eliebo gd:ar /Se Hagtäpporna åkrar Finnholmen, se Finnholmen torp Daniels täkt odl
Enkebyn, se Alvik lhtr Hakbo äga Finnholmen gård Daniel Väsblads åker
Enkebyn, se Alvik by *Halldammsbron bro Finnsveden gård Daniljases odl
Evrikgården by »Hallsarvet odling /Se Finnsveden gård Dejstolen ö
Efrikgården by Hanes täkt åkrar Fioléns, se Elsevik gård Dejstolen ö
Evrikgården gd? /Se *Harkrankbäcken bäck Fiskarns gårdsnamn Digerstolen, se Dejstolen ö
Efrikgården gdr /Se Harmsarvet gruva Forsells gård Digertäktsgruvorna gruvor
*?Elsborgs slott, se Bergsgården Saknas Harnäsudden udde Fransbotäkten f.d. fäbod Dikesmyran myr
Falu kungsgård el. Noret hg Harnäsudden, se Hagnäsudden udde Fredsborg gård Diksmyran odling
Falu kungsgård el. Noret hg Hellmansö, se *Hästön ö Fredslund Saknas Diksmyren åkrar
Fedelboda, se Felbo hemman Hellmansö ö Fremsbacka, St. o. L. gårdar Djupa myren myr
Fedlebo, se Felbo gård Hellmansö, se Hästön holme Fridhem avs Djupmossen myr
Felbo gård Hjertklack ö /Se Fridhem avs Djupmyran myr
Felbo hemman /Se Hjortens täkt betesmark Fridhem gård Djupmyrbäcken bäck
Felbo gd:ar /Se Hjortronbärsmyran myr Främby gård Djuptjärnen tjärn
Finboda, se Finnbo gård *Hjälmarn sten /Se Främby beb Djupviken vik
Finnbo gård Hjärteklack ö Främsbacka, se Fremsbacka Saknas Domarängen äng
*Finnbo = Finnsveden f. gdr Hjärteklack berg Främsbacka jr-namn Domaränget åker
Finnbo gd Hjärtklack, se *Gertklack udde Främsbacka, Lilla beb. o hg Domaränget odl
Finnbo gd /Se Hjärtklack, se *Glasön ö Främsbacka, Stora beb. och hg Domängruvan, se Svedsgruvan o. Svedens gruvan. gruva
finneboderna, se Finnsveden gård Hjärtklack, se *Glosön ö Furuvik gård Efrikgårdsbacken vägbacke
Finnsveden gård Hogz Siön, se Hosjön sjö Fyran beb Efrikgårdstäkten odl
Finnsveden, se *Finnbo f. gdr Holen, se Holsjön sjö Fågelsången beb Efrikgårdsån del av Rogsån
Finnsveden gd:ar /Se Holsjön sjö Fäbodarna fäb. Efrikgårdsån å
Fiskarns gård /Se Holsjön sjö Förmansgården, se Förvaltarbostaden beb Erik-Mårsmyran myr
Fredagsbo försv. beb. Holsjön sjö Förvaltarbostaden beb Erik-Månsmyrbäcken bäck
»Fremetzby» se Främby by Holsjön sjö Gahns Främsbacka, se Främsbacka, Lilla beb Erik-Månsmyran myr
Främby gd Holsjön sjö /Se Gahns nummer ett, se Främsbacka , Lilla beb. o. hg Erikmårds myren gård
Främby by »Hommarsten gränsmärke Gallsjön f.d. gård Fagerö holme
Främby gd Hornberget berg Gamla berget Saknas Fagerö, Stora ö
Främby by *Hosjödamm damm Gamla gården gård Faléns udd udde
Främby* by Hosjön sjö Gammalgård Skogen Saknas Falhemsvägen gata
Främby gd Hosjön sjö Gammaltäkten gård Falkens täkt täkt
Främby beb. Hosjön sjö Gammelgården förr gård Falkens udd udde
Främby by Hosjön sjö Gammeltäkten gård Fallbärsholmarna, se Persholmen udde
Främby by Hosjön sjö Gans, se Fremsbacken Saknas Falströms odl
Främby by Hosjön sjö Gassarvet by Falströms backe åker
Främby gd Hosjön sjö /Se Gassarvet gård Felbo strömmen Saknas
Främby by Hosjön sjö /Se Gassarvet by Felbovägen vägen
Främby by Hosjön sjö /Se Gassarvet beb.o hg Felån, se Felbo strömmen Saknas
Främby by Huppmyran myr gassarvet, Övre beb Filip, Nedre f.d. odl
Främby samh. *Hupptäkten odling Germundstäkt lht Filip, Övre f.d. odl
Främby by Hybblet odling /Se Germundstäkt beb Finnbo odling
Främby by Hyttbacken skifteslag /Se Glamsarvet by Finnesberget åker
Främby by? *Hyttebäcken bäck Glamsarvet gård Finnboberget berg
Främby gd Hytthagen åkrar Grafsberget jr-namn Finnbobäcken bäck
Främby gård *Håkansbacka täkt Granhult gård Finngårdsmyran myr
Främby by Hålet åker /Se Granhult gård Finnholmen holme
Främby by Hålsiön, se Holsjön sjö Gropen f.d. gård Finnholmsbäcken bäck
Främby by Hålsjön sjö Gruvriset Nedre Saknas Finnholms dammen damm
Främby by Hålsjön sjö Gruvriset Nedre Saknas Finnholms dammen Saknas
Främby by Hålsjön sjö Gruvriset Nedre Saknas Finnholmsdammen damm
Främby by Hålsjön sjö /Se Gruvriset gårdar Finnholmshagen f.d. hage
Främby by Häggeloken, Lilla vattensamling Grycksbo bruk Finnholms ån Rogsån vid Finnholmen
Främby by Häggeloken, Stora vattensamling Grycksbo brukssamhälle Finnholmsån å
Främby by *Hälsingsstufu rå gränsmärke Grycksbo beb Finnolsbergstäppan odling
Främby gd »Hälsingsstugu rå gränsmärke Gullnäs lht Fiskartäppan odling
Främby by *Hälsingstugan råmärke Gullnäs gårdar Fisket sundet
Främby by *Hälsingstuguröset råröse Gullnäs gårdar Fiskkammarudden udde
Främby by Hälsiön, se Holsjön sjö Gullnäs beb Fiskleran åker
Främby by Härbrestäkten åker m.m. Gullnäs beb Fjällgrycksån å
Främby by Hästhagen hagmark Gullstjärneborg beb Fjärsmansudden udde
Främby by Hästhagsmyran myr Gunsarfvet gård Flatstenen sten
Främby gård /Se Hästnäs holme /Se Gunsarvet gård Flodins haga hage
Främby samh. *Hästön = Hellmansö ö Gunsarvet beb Flytuvan ö
Främby gd Hästön = Hellmansö holme Gunsarvsbyn by Fläck (en) berghäll
Främby by /Se Hästöhn, se Hellmansö ö Gunsarvsbyn by Folketshusbacken vägbacken
Främby samh. /Se Högberget berg och skog /Se Gustafsberg lht Forsells täkt odl
Främby samh. /Se Hörnrå röse /Se Götgården gård Fransberget berg
Främby gd /Se Igeltjärnen tjärn Hackbo beb Fruns udde udde
Främby by /Se *Ingars dammen viloställe Haga avs Främby näset udde
Främby by /Se Ingels väg gata /Se Hagalund Saknas Främbyudden udde
Främby gd /Se Janjans Brännmyran myr Hagalund avs Främby viken vik
Främby by /Se Janmats Brännmyran myr Hagalundshagen avs Främbyviken vik
Främsbacka by *Jordsare Tächt täkt /Se Hagen jb. Fågelmyran myr
Främsbacka by *Jordsarvet täkt /Se Haghed gård Fågelmyran myr
Främsbacka by ?Jungfruberget berg /Se Haghed by Fågelmyran myr
Främsbacka by Jungfruberget höjd Haghed beb Fågelmyran myr
Koparsberg, se Falun Saknas Jungfruberget gruva Haghedsgården gård Fågelmyrbacken vägbacke
Främsbacka by Jämmerdalen ägor Haghedsgården gård Fårhagen betesmark
Främsbacka by Järlindsberget berg Haghedslinden gård Fårhagen betesmark
Främsbacka by *Järnhattbo råpunkt Haghedslinden by Fårhagen f.d. hage
Främsbacka by *Järnhattbo råröse Haghedslinden beb Fårtäppan odling
Främsbacka by *jærparet täkt /Se Hagudden beb Fäbodtjärn tjärn
Främsbacka by /Se Jöran Jörs täkt odling Hakbo gård Fäbodtjärnen tjärn
Främsbacka gård /Se Kalktinan tjärnpuss /Se Hallmans gård Fäbod vilslätten slätt
Främsbacka by Kalven sjö /Se Handskarvet jr-namn Fägatan stig
Främsbacka by Kalven sjö /Se Hans gårdsnamn Förklädesmyren myr
Främsbacka by Kalvmyran åkrar Hansgården avs Förningen sjöpuss
Främsbacka by Kamhav(et) damm /Se Haraldsbo gård Förningan tjärn
Främsbacka by Kampholmen holme /Se Haraldsbo beb Förningen sjö
Främsbacka, Stora by Kapellsbron bro /Se Haraldsbo gård hg Förningsmyran myr
Främsbacka St. o. L. gårdar /Se Karlsbotjärnen tjärn Harmsarvet gd Förningsmyran myr
Främsbacka L:a o. St:a gd:ar /Se Kattloken vattensamling /Se Harmsarvet gårdar Förnings myran myr
Främsbacka gd:ar /Se Kavelbromyran myr /Se Harmsarvet gårdar Förningsröset stenröse
Fremsbackahyttan hytta /Se *Klaxarv förr täkt Harmsarvet, Harmsarvsgruvor beb Gammaltäktsholmarna holmar
Frömundaby gd *Klaxarff täkt /Se Harmsarvs gruvor Saknas Gammeljäntan odling
*Galm gård *Klacksarvet odling /Se Harmsarvs gruvor Saknas (Gamla) fruns väg väg
*Gamble werpæ bodhe hytto, se Varbo gd Klackänget odling Harmsarvs gruvor gårdar Gamla landsvägen väg
Gammelgården f. gård Klokslokan vattensamling /Se Harmsarvs gruvor gårdar Gassarvsbäcken bäck
Gammelgården förr gd Klosspussen vattensamling /Se Harmsarvsgruvor beb Gassarvsmyran odl
Gammelgården förr gd *Klubbtäkten odling /Se Heden Saknas Gassarvsmyran myr
*Gammelgården f.d. gd /Se Klunsudden, se *Mjödhumlenäs udde Heden Saknas Gassarvsvägen väg
Gammelhyttan hytta /Se »Knaggens väg väg Heden gård Genvägstäkten odl
Gassarvet Saknas Kniptjärnen tjärn Heden beb Getnäsudden udde
Gassarfvet by Knuts Lasses myra myr Heden, Övre by Getnäsudden udde
Gassarvet gd *Kockholmen holme Heden, Övre gård Getrosbäcken bäck
Gassarvet gd *Kokillarv förr täkt Helsingberg, se Hälsingberg Saknas Getryggen holme
Gassarvet by *Kokillarff täkt /Se Hemmingsbo gård Getåsbäcken bäck
Gassarvet by *Kolarearv täkt Himlabacken gård Getås bäcken bäck
Gassarvet by *Kolarearff täkt /Se Himlabacken beb Getåsbäcken, se Getrosbäcken bäck
Gassarvet Saknas *Kolarsarv täkt /Se Holmen beb Gillermyran myr
Gassarvet by /Se Kopparberget förr bergslag Holmstens gård Gillermyren myr
Gassarvet gd /Se Koön, se *Kockholmen holme Holmstenska tomten, se Holmstens hagen hage? Gillermyren myr
Gassarvet gd /Se *Krochfors rå gränsmärke Holtäkt Saknas Gillermyren myr
Gerlinden, se Järlinden gård *Krockarv täkt Holtäkt by Gimsmyren odling
Germundstäkt by *Krockarff täkt /Se Holtäkt gårdar Glia plats
Germundstäkt gd:ar /Se *Krokarv täkt /Se Holtäkt by Glosskärn, se Klosstjärn tjärn
Germundstäkt gd:ar /Se Krokfors rå råmärke Holtägt by Gnallet odling
Girbaggeboda, se Djäversbo gd? »Krokfors rå gränsmärke Holtäkt by Gnallet, Nedre odling
*Gislarearvet Saknas /Se Krokmyran myr /Se Hoovers gård gård Gnallet, Övre odling
*Gislarearvet Saknas /Se Krokmyrborn fastland /Se Hult gård Grafsberget berg
*Gislarearfoet Saknas /Se Krokmyrborn fastland /Se Hult gård Grafsberget berg
*Gisslarearv gd? /Se Kryddgårdstäkten odling Hult beb Grafsberget berg
Glamsarvet gd:ar /Se Krökedammen tjärn Hult, Stora bergsmansgård Grafslindorna åker
Glamsarvet gd:ar /Se Kuntesvreten åkrar Hultåsa gård Grafstäkterna odling
Glamsarvet gd:ar /Se Kvicktjärnen tjärn Hultåsa gård Gruvbacken odl
Gop gdsnamn Kvicktjärnsberget berg Hultåsa gård Gruvhagen skogsomr
Granhult gård /Se *Källan Saknas Hultåsa gård Grycken sjö
Gruvriset by Källmyren myr Humlebacken avs Grycken sjö
Gruvriset by Källtäkten åkrar Humlebacken beb Grycken sjö
Gruvriset by *Källviksfjärden sjö Huppbo gård Grycken sjö
Gruvriset by Kära mors täkt åkrar Hvippan gård Grycksboudden udde
Gruvriset by Kärleksstigen gata /Se Hyddan gård Grycksboviken vik
Grufriset by Ladhagen hage Hyddan beb Gryckån å
Gruvriset by *Laketiernan tjärn Hyttbacken gård Gryckån å
Gruvriset by *Lamröret gränsrör Hyttbacken lht Grävningen åker
Gruvriset by Lilla Långnäshagen hage Hyttbacken gård Grävningen, Lilla odling
Gruvriset by Lilla Rys öön, se Fagerö, Stora o. Lilla öar Hyttstugan hus Grävningen, Stora odling
Gruvriset, Nedre o. Övre byar *Lill-Bjursen sjö Hågarvet gård Grävningen odl
Gruvriset by Lisstäkten odling Hålldammen område kring sjön Grävningen f.d. odl
Gruvriset samhälle /Se Lisstäkten odling /Se Hälla gårdar Gubbens täppa odl
Grycksbo gd, nu bruk Lisstäktshagen hage Hälla beb Gula täkten odl
Grycksbo bruksegendom Liustirn, se Ljustjärn tjärn Hälla, Lilla beb Gullertäkten åker
Grycksbo nu bruk Ljustjärn tjärn Hälla, Stora beb Gullnäsudden udde
Grycksbo nu bruk Ljustjärn tjärn Hälsingberg lhtr Gullnäsvägen väg
Grycksbo nu bruk Ljustjärnen tjärn Hälsingberg beb Gunnarsbotjärn tjärn
Grycksbo nu bruk Lodins täppa odling Hälsinggårdarna gårdar Gunsarvshagen f.d. hage
Grycksbo bruksegendom Lokan vattensamling /Se Hälsinggården lhtr Gunsarvs sommarväg väg
Grycksbo bruksegendom Lortbo inäga Hälsinggården, se Hälsinggårdarna Saknas Gunsarvs tjärn tjärn
Grycksbo samh. Lortlindan odling /Se Hälsinggården gård Gunsarvstjärn tjärn
Grycksbo gd, nu bruk Lurholmarna holmar /Se Hälsinggården beb o hg Gyttjeviken, se Jusk-Eriks vik vik
Grycksbo nu bruk Lurviken vik /Se Hälsingstrand herrgård Gårdshagen hage
Grycksbo by Lu Lurån å /Se Hälsingstrand beb Gårdshagen hage
Grycksbo nu bruk Långa remsan odling /Se Hälsingstrands herrgård hg Gårdstäkten odling
Grycksbo nu bruk Långbromyran myr Hättåker(s) gård Gårdstäkten odling
Grycksbo nu bruk Långnäshagen hagmark (Högalund jr. Gäddlokan sjö
Grycksbo nu bruk Långnäsmyran myr Högbo beb Gäddlokan tjärn
Grycksbo nu bruk *Långnäsvretarna åkrar Höglunda avs Gäddtjärn tjärn
Grycksbo samh. Långmyran myr Höglunda gård Gäddtjärnen tjärn
Grycksbo by *Långtjärn tjärn Högtäkt gårdar Gäddtjärnen tjärn
Grycksbo samhälle /Se *Långtjärnsbron bro Högtäkt beb. Gäddtjärnsmyran myr
Grycksbo bruk /Se *Långtjärnsbro bro Höjen gårdar Gäddtjärnsmyran myr
Grycksbo ind.samh. /Se *Lövnäset udde Höjen jr-namn Gäddtjärnsmyren myr
Grycksbo samh. /Se *Lövstäktsklack berg Höjen, Lilla, se även Stora Höjen beb Gärdet odling
Grycksbo brukssamhälle /Se Maraholmen holme /Se Höjen, Stora, se även Lilla Höjen beb och hg Göran-Pers täkt
Grycksbo bruk, samh. /Se Matäkten åkrar Hökbo gård Göstatäppan odling
Grycksbo bruk /Se Mellantäkten åkrar Hökviken gård Hagbacken kulle
Grycksbo brukssamhälle /Se Melpa ö /Se Hökviken gård Hagbäcken odling
Grycksbo samhälle /Se Melpad, Stora ö Hökviken beb Hagen betesmark
Grycksbo samhälle /Se Mickels sved odling? Ibergshagen gård Hagen, se Hooverstäkten f.d. hage
Grycksbo brukssamhälle /Se Midsommarsbäcken bäck Ibergshagen beb Haghedsbäcken bäck
*Grycksbohyttan hytta Midsommarsstenen råmärke Idet f.d. gård Haghedsbäcken bäck
*Grönlindan gård Miälian, se Smälingen, Stora o. Lilla sjö Isaksbo ställe Haghedsbäcken bäck
Gullnäs gd:ar /Se *Mjödhumlenäs udde Isaksbo f.d. gård Hagheds gruvan f.d. gruva
Gumsare, se Gunsarvet by *Mjödhumlenäs udde Jemtbo, se Jämtbo gård Haghedsgruvan f.d. gruva
Gumsare, se Gunsarvet by *Morssboda täkt Jerbaggbo, se Järbaggbo gård Hagheds myra myr
Gumsare, se Gunsarvet by Myckelmyrvreten äga Jerusalem beb Haghedsmyran myr
Gunnarsarfvet, se Gunsarvet by Myrtäkt odling Juskbo torp Hagheds vilslätten slätt
?Gunsarvet by, förr täkt Målarhagen hage Juskbo, se Ljuskebo gårdar Hagnäs myr vik
Gunsarvet by *Måns Nils gruva Saknas /Se Juskbo beb Hagnäs udden udde
Gunsarvet by /Mörtsjön/ sjö Justbo, se Ljustebo Saknas Hagnäsudden, se Harnäsudden udde
Gunsarvet by ?Mörtsjön sjö Juskebo, se Juskbo torp Hagnäsudden bebyggelse
Gunsarvet by /Se /Mörtsjön/ sjö Jämtbo gård Hagnäsudden udde
Gunsarvet by? /Se Mörtsjön sjö Jämtbo ödegård Hag(s)täkt(en) f.d. odl
*Gäddtjärnstorpet gård »Mörtsundsudden udde Jämtbo gård Hagtäkten f.d. odl
*Gärgarvet f.d. gd /Se Nora Roo, se Rogsjön sjö Jämtgården Saknas Hagänget, se Hågarvet odling
Görgården by Nora Roo, se Rogsjön sjö Järbaggbo gård Hallbergsbacken backe
Götgården gård /Se *Nordan Rogsskogen Saknas /Se Järgarvet by Halldammen damm
Götgården gd:ar /Se Norsbobäcken, se *Torsktjärnsbäcken Saknas Järgarvet by Hallmansberget berg
Hadkaheda, se Haghed gd Nydammen damm Järlinden Saknas Halsarvet odling
Hagen bebyggelse /Se Nygrävningen åker Järlinden gårdar Halsarvet odl
Haghed gd Nygrävningen åker Järlinden gård Halvars odl
Haghed gd Nyhagen odling Järnlinden, se 2-34 Järlinden Saknas Hammarpetters udde udde
Haghed by Nysveden nyodling /Se Järlinden beb Hammar-Petters vik vik
Haghed gd /Se Nåssiön, se Hosjön sjö Järlinden, Lilla f.d. gård Hammarsänge åker
Haghed by /Se Nässmälingen sjö Järnlindsberg lht Hampfoten f.d. odl
Haghed by /Se Nästjärnen tjärn Järtas herrgård Harmsarvs brändor skogsomr
Haghed by /Se Olhinders täkt åkrar Kachetten, se Hyttstugan hus Harmyran myr
Haghedsgården gd? /Se *Orrebergsäng Saknas Kairo f.d. kasern Harmyran myr
Haghedslinden gd /Se Orrholmen holme Kallbäck f.d. gd Harmyren myr
Hakbo gd:ar /Se Orrholmen holme Kallebergsgården gård Harnäsudden udde
»Hallsarvet f.d. gd /Se Orrholmsvägen gata /Se Kalvbäcken gård Harnäsudden udde
[Halvarstäkt] Saknas Oxebergh, se Skuruhäll berg Karlberg gård Havaji ö
*Halwordz tækth Saknas Oxebergh, se Skuruhäll berg Karlshäll beb Hedenblads, se Piltarvet åker
*Halwardz tekth Saknas Oxebärgh, se Skuruhäll berg Karlsvik beb Hedmans åker
*Halwordz tekth Saknas Oxtäppan odling Kers försvunnet gårdsnamn Hedmans, se Genvägstäkten odl
*Handskarvet f.d. gd /Se Peders väg gata /Se Kers-Eriks, se Kers gårdn Hedtäkten åker
*Handskarvet gd? /Se Pers holme holme Kerstipershanses gårdsnamn Hedtäkten odl
Hans gård /Se Pilsundsvägen gata /Se Klockartäkt gd Hellbergsmyran, se Ätamyran myr
Haraldsbo gd Piltravet åker /Se Klockartäkt gård Hellmansö ö
?Haraldsbo by *Piltarvsholmen holme Klockartäkt jr-namn Hitre Faléns täkt
Haraldsbo samh. och gd /Se Plågröret råmärke Kluns gård Hjortebärsmyran myr
Haraldsbo samhälle /Se Porsmyran myr Knuts gård Hjortronbärsmyran myr
Harmsare, se Harmsarvsgruvor by Pråmviken åker Knuts gård Hjortronbärsmyren myr
Harmsarvet by ?*Prästarvshagen hage Ko-Andersson beb Hjortronmyran, se Mossmyran myr
Harmsarvet by *Prästberget berg /Se Kolarbacken gård Hjorttäkten, Västra odling
Harmsarvet by o. gd /Se Pundet vägbacke /Se Kolasveden avs Hjorttäkten, Östra odling
Harmsarvet gd /Se Pundet vägparti /Se Korsgården by Hjulhusbromyren, se Hjulhusmyren odling
Harmsarvet by /Se Pundet backe /Se Korsgården gårdar Hjulhusmyran odling
Harmsarvsgruvor by Pundsnageln odling /Se Korsnäs brukssamhälle Hjulhusmyran odlingar
Harmsarvsgruvor, se Harmsarvet by ?*Rannerbacks källa källa Korsnäs beb Hjärtklack ö
*Harsbäck by Rappsmälingen sjö Korsnäsgården beb Hjärtklack ö
Heden gd *Risholmen holme Kosgården beb Hjärtklack, Lilla, se Havaji ö
Heden gd Ristäkten åker /Se Krogen f.d. gård Holmskvarnen kvarn
Heden by Ristäkten åker /Se Krokbo torp Holmstens hagen hage?
Heden gd Risön, Stora ö Krokbo f.d. gård Holmstensudden udde
Heden gd Risön, Stora ö Krusbo gård Holsjön, se Hålsjön sjö
Heden (sannolikt) by Risön, Stora ö Kråkslottet beb Holtäktsmyran myr
Heden gd Risö, Stora ö Kullstugan gård Holtäktsmyran, myr
Heden gd Risövägen gata /Se Kungsgården Saknas Holtäktsvreten odl
*Heden gård Rog sjö Kurjesgården f.d. gd Hooversdammen damm
Heden by /Se Rog sjö Kyrkbyn beb, Hooverstäkten f.d. hage
Heden gd /Se Rogg Lacus, se Rogsjön sjö Kårarvet gård Hornberget berg
Heghed(sgård) by o. gd Rogsjön sjö Kårarvet Lilla Saknas Hornberget berg
Hemmingsbo by Rogsjön sjö Kårarvet Stora Saknas Hornberget berg
Hemmingsbo gd:ar /Se Rogsjön sjö Kårarvet, Stora beb Hornberget berg
*Henarvet täkt /Se Rogsjön sjö Källberget beb Hornbergs gruva f.d. järngruva
*Heynearfuit gd /Se Rogsjön sjö Källmora gård Hornbergs gruva gruvor
*Heynearfuit förr gd /Se Rogsjön sjö Källsarvet, Nedre gård Hornbergstäppan odlingar
Hinsnoret by Rogsjön sjö Källsarvet, Nedre gård Hosjön sjö
Hogare, se Hågarvet by Rogsjön sjö Källsarvet, Övre, se Källsarvs fäbodarna gårdar Hosjön sjö
Hogare, se Hågarvet gård Rogsjön sjö Källsarvet, Övre, se Fäbodarna fäb Hoves skogsomr
(?)Hogarvet by Rogsjön sjö Källsarvs fäbodarna gårdar Hovestäkten odl
?Hogarvet by Rogsjön sjö Källslätten by Hultalléen allé
Hogen, se Höjen by Rogsjön sjö Källtorp beb Hultmyran.-myrorna myr
»hogenom», se Höjen gdr Rogsjön sjö Källtäkten beb Hultåsmyrorna myrar
Holmen by Rogsjön sjö Källviken by Hultåstjärnen tjärn
*Holmfridzarff Saknas Rogsjön sjö Källviken beb Humlegården kryddgård
*Holmfridsarv gd? /Se Rog sjö Källviken, Lilla beb Huppbo odling
Holmskyttor, se Holmen by Rogsjön sjö /Se Källviken, Stora beb Huppbo odling
?Holstäkt Saknas Rogsjön sjö /Se Käringbo gård Huppbokällan källa
Holtäkt by Rogsjön sjö Käringtäkt bebyggelse Huppbotäkten odling
*Hornberg beb. Ron Lacus, se Rogsjön sjö Käringstäkt, se Tjärntäkt by Huppbotäppan odling
*Hornberg gård Roo, se Rogsjön sjö Labbarvet gård Hybblet odling
*Horubärgh gård Roon lacus, se Rogsjön sjö Labbarvet torp Hybblet f.d. odl
Hosjö hyttor hyttor Nora Roosiöan, se Rogsjön sjö Labbarvet gård Hyttre odling
Hult gd Nora Roosiöar, se Rogsjön sjö Labbarvet, Lilla gård Hyttreladan lada
Hult gård /Se Roo Siön, se Rogsjön sjö Labbarvstäppan gård Hyttvreten täppa
Hult gd /Se Rorarosiöan, se Rogsjön sjö Larsarvet beb Hyttänget åker
Hultåsa gd /Se *Rostbergs vindöga råmärke Larsarvet Saknas Hyttänget odl
Hågare, se Hågarvet terräng Roxnäsudden, se *Drogsnäsudden udde Larsarvet gård(ar) Hyttängsviken vik
Hågarvet gård Ruddammen vattensamling Larsarvet by Hågarvet odling
Hågarvet terräng Ruddammsmyran myr Lars-Ers, se Hagudden beb Hågarvshagen odling
Hågarvet by Runden, se Runn sjö Larses försvunnet gårdsnamn Hågarvskällan källa
Hågarvet gd /Se Runn sjö Larsmyran gård Hågarvstäkten odling
Hålldammen jr-fastighet Runn sjö Lars myren stuga Hålet åker
Håltäkt by /Se Runn sjö Lenas kålgård avs. Hålldammen sjö
Håltäkt gd:ar /Se Runn sjö Liden f.d. gård Hålldammen damm
Hälla by Runn sjö Lillgården bebyggelse Hålsbo skogsområde
Hälla by Runn sjö Lillgården beb Hålsbobäcken bäck
Hälla gd /Se Runn sjö Lillgården gård Hålsjön sjö
Hälsingberg samh. /Se Runn sjö Lindarna beb Hälla, Övre gård
Hälsingberg samhälle /Se Runn sjö Lindsberg gård Hällaberget berg
Hälsinggården by Runn sjö Lindsberg gårdar Hälladammen damm
Hälsinggården by Runn sjö Lindsberg gårdar Hällmansö ö
Hälsinggården by Runn sjö Lindsberg beb o hg Hälltäppan odling
Hälsinggården gård /Se Runn sjö Ljuskbo gårdar Hälsingbergsbacken vägbacke
Hälsinggården gård /Se Runn sjö Ljuskbo, se Juskbo torp Hälsingbäcken bäck
Hälsinggården by Runn sjö /Se Lummelund gård Hälsningstrandsbacken vägbacke
Hälsinggården by Runn sjö /Se Lundbergs fäbodar Saknas Härbresvreten odling
Hälsinggården gård Runn sjö /Se Lundbergs fäbodar fäb Hässjegården åker
Hälsinggården gård /Se Runn sjö /Se Lundbergs fäbodar fäb Hästhagen hage
Hälsinggården gd /Se Runn sjö /Se Lundbergs fäbodar gård Hästhagen betesmark
Hälsinggården gd /Se Runnvägen gata /Se Lundborgs fäbodar, se 1 Lundbergs fäbodar Saknas Hästhagen beteshage
Hälsinggården samhälle /Se Rusktäppan odling Lunden avs Hästholmen holme
Hälsinggårdshyttan hytta /Se Ruun lacus, se Runn sjö Lurgården gård(ar) Hästkällan källa
Hälsingstrand samh. /Se Ruun la.us, se Runn sjö Lurgården gård Hästskolindan linda
Hälsingstrand samh. /Se Ruun, se Runn sjö Lurgärdet gård Hästvägen väg
Hälsingstrand samhälle /Se Ruun Siön, se Runn sjö Lur gärdet gård Hästön, se Hällmansö ö
Hälsingstugan stuga /Se *Råbergh berg Lurkvarnen, se 50 Rog Saknas Hättåker, se Backa åker
*Hästberg by Rågsveden skog Lursågen, se 51 Rog Saknas Högberget berg
Hästberg by ?Rågsvedsudden udde Lursågen avs. Högboberget berg
Hästberg by *Rällan sjö Lyckebo gård Högtäktshagen beteshage
Hästberg gård *Rällen sjö Lyrbergs gård Iberget berg
Högen, se Höjen gård Rödnäsudden udde /Se Långa remsan täkt Iberget berg
Högtäkt gd /Se Salongstomten tomt Långbackan odling Iberget berg
Höjen by Sandviken änge /Se Långbacken backe Ibergs hagen = Täktsbodarna fäb
Höjen by Simonsberget berg Långbackgärdet odling Idberget, se Iberget berg
?Höjen by *Simonsberget berg Långbackstäppan = Långbackan? odling Igeltjärn tjärn
Höjen gdr Sjulsarvet by /Se Långnäs lht Igeltjärnen tjärn
?Höjen by Sjöhagen hage Långnäs gård Igeltjärnen tjärn
Höjen by Sjötäkten åkrar Långnäs, se Stennäset beb Igeltjärnen tjärn
Höjen by Sjötäkten, Västra o. Södra åkrar Långsveden bebyggelse Igeltjärnsbäcken bäck
Höjen by *Skadebiörs arffuith täkt /Se Lövberget by Igeltjärnsbäcken bäck
Höjen by *Skarbromyran myr Lövberget beb Igeltjärnsmyran myr
Höjen by »skatabergx arff» täkt Lövhem avs Igeltjärnsmyran myr
Höjen by *Skentsö ö Lövhult avs Ingarvsbo, se Ristäkten åker
Höjen by *Sketnebro förr n. på bro /Se Lövhult avs Inspektorns myra, se Hultmyran myr
Höjen by *Skitenbro bro Lövhult gård Isaksboladan lada
Höjen gård Skogsvreten, Lilla, Norra och Södra åkrar Lövhyddan beb Iselsladan lada
Höjen by Skommartäppan odling Lövhyddan gård Iskällartäkten odling
?Höjen by /Se Skottberget berg Lövåsen beb Janerskolbollstäppan odling
Höjen gd:ar /Se Skottberget berg Majhem beb Janersmyren myr
Höjen gd:ar /Se Skrabbänget odling /Se Malta f.d, kasern Jan-Lars odl o f.d. gård
Hökbo by Skuggarvsgruvan gruva /Se Mariebo gård Jan-Lars bodar f.d. odl
Hökviken gd:ar /Se *Skuggarvs skorsten råmärke Masugnen beb. Jan Lars täkt odling
*Ingesarvet gård Skuruhäll berg Mjölnarbo gård Jans myr åker
*Ingesarvet Saknas Skuruhäll berg Mjölnarbo beb Janstäppan åker
*Ingesarvet Saknas /Se Skuruhäll berg Morbygden gårdar Johannas vik, se Skärsviken vik
*Ingesarvet Saknas Skyttgruvan gruva Moren by Jonasbacken vägbacke
*Ingesarvet f.d. gd /Se Skyttegruvan numera nedlagd gruva Morssbo, se Mörtsjöbo by Jordsarvet odling
*Inge(l)sarvet gd? /Se Skyttegruvan gruva Mosens gård Jordsarvet f.d. odl
*Ingsarvet gård Skyttgruvan gruva Murar-Kalles beb. Judens holme, se Varpön ö
*Ivarnäs gård Skyttgruvan gruva /Se Myckelmyra gård Jungfruberget berg
*Ivarsnäset gd? /Se Skåpet odling Myckelmyra lantställe Jungfruberget Saknas
[Jorsarvet] Saknas Skåphagen hage Myckelmyra beb Jungfruberget berg
[Jordsarvet] Saknas Skåptomt åker Myckelmyra, Nedre, se Myckelmyra beb Jungfruberget, Nedre o Övre jr-namn
Jordsarvet odling Skärberget berg Myckelmyra, Övre, se Myckelmyra beb Juskbobäcken bäck
Juskbo gård *Skärsbäcken bäck Myran gård Jusk-Eriks vik vik
Juskbo gdar /Se Skärshagen hage Myrbacken gård Jämmerdalen äga
Juskbo gd:ar /Se Skärs hagen hage /Se Myrbo gård Jämmerdalen odling
Jämtbo by Skärstäkten odling? Mörkmor fäb Jämmerdalsbergen berg
Jämtbo by Skärstäkten odling /Se Mörtsjöbo by Jämmerdalsbäcken bäck
Jämtbo by Skärs viken vik /Se Nasaret beb Jämtbo dammen damm
Jämtbo gård /Se *Slinderån å /Se Neapel f.d. kasern Jämtbodammen åutvidgning
Jämtbo by Slinderåsberget berg Nollan f.d. gd Jämtbodammen damm
?Jämtbo gd Slinderåsberget berg Nordan Rog, se Rog gård Jämtbo-Jans odl
Jämtbo ödegård /Se »Slinderås rå gränsmärke Nordanrog, se Rog by Jämtbo lokan sjö
Jämtbo by /Se *Slindeås rå gränsmärke Noret kungsgård Jämtbo lokan sjö
Jämtbo gd /Se Slingerberget, se Slinderåsberget berg Noret vaktstuga Jämtbo vilslätten slätt
Järbaggbo gd Slogmyran myr Noret jr-namn Jämtbolokan, se Gäddlokan tjärn
?Järbaggbo by Slogmyran, Stora o. Lilla myrar Noret(s), se Haraldsbo gård hg Jämtboslång vägskäl
Järbaggbo gård /Se Slogmyr lokan vattensamling /Se Norlingberg, se Berg Saknas Jämtboslånget, se Jämtboänget myr
Järbaggbo, se Djäversbo gd? *Slogsveden odling? Norlingberg by Jämtbovreten odl
Härgarvet gd:ar /Se Slottskolningsmyran myr Norlingsberg, se Berg del av byn Berg Jämtboån å
Järlinden gd /Se Släthällarna berg Norlingberg gård Jämtboån å
Järlinden gd /Se *Slättmyra åker o. skog /Se Norsbo Saknas Jämtboänget myr
*Järnbaggebo gd /Se Smedbacken åker m.m. Norslund gård Järgarvet beb
Järlinden gård Smälingen, Stora o. Lilla sjöar Nupsarvet del av Kårarvet Järlindsbacken vägbacke
*Järpebo gård Smälingen sjö Nupsarvet gd Järlindsberget berg
Karlberg gd /Se Smälingen, L. o. St. sjöar Nybo gård Järms- och Hågarvstäkterna f.d. odling
Karlberg gd /Se Smälingen sjö /Se Nybo beb Järn hatt berg
Karlbäcken gård *Snotlevägen väg Nybo beb Järnhatt småberg
Karlbäcken gd /Se *Solskensröret råmärke Nybygget, se Hälla, Lilla beb Järnkällan källa
Karlsbotäkten fäbodar Spinkarvet odling /Se Nybygget beb Jönsvreten odling
Kers, se Kers Eriks gård *Spisarvstäkten ägomark /Se Nygården bebyggelse Jöran Pers täppa f.d. odl
Kers Eriks, se Kers gård /Se Spjutsjöberget berg /Se Nygården by Kalkbodtäkten odling
*Klaxarvet försv. gd Spjutsjön sjö Nyhem tomtnamn Kalkgruvan gruva
*Klemesarffuet Saknas /Se ?Spjutsjön sjö Nyhyttan gård Kalkstenen sten
*Klemetsarvet gd? /Se ?Spjutsjön sjö /Se Nysveden gård Kalkstensbacken vägbacke
Klockartäkt gård Spjutsjön sjö /Se Näset by Kalktinan tjärnpuss
Klockartäkt gd /Se Spjutsjön sjö /Se Näset gårdar Kalktinan uttorkad tjärn
Klockartäkt gd /Se *Springkällan källa Näset lht Kalktinstäppan odling
*Klubbtäkten beb. Springröret råmärke Näset beb Kalktinstäppan odling
Knippan gård /Se *Sprängbacken skog? Näverberg gård Kallkällan källa
Knuts gård /Se Stenkornshagen hage Oskarsbo f.d. gd Kallkällan källa
»Kokillarv gd? /Se Stenlokan vattensamling /Se Oxbodarna, se Ibergshagen beb Kalvberget berg
Kolarbacken gd /Se *Stennäset näs Paris f.d. kasern Kalvberget berg
Kongzgården, se Norslund gård Stennäsvreten åkrar Pastorsbostället jr-namn Kalven sjö
*Kopebacke gd? /Se Stensarvet åker /Se Pelles gårdsnamn Kalvbron bro
Kopparberget bergslag *Stensarvet åker /Se Persborg gård Kalvbäcken bäck
»Korgsarvet gd? /Se »Stensarvstäkterna odlingar? Pers kupé jvg-vagn Kalven »vik»
Korsarvet gd:ar /Se Stensjön sjö Perstorp gård Kalven sjö
Korsarvet gd:ar /Se Stentäkten åker m.m. Petters gårdsnamn Kalven del av sjö
Korsgården by Stenudden udde Piltarvet gård Kalvhagen hage
Korsgården gård Stor-Bjursen sjö Piparlotten, se Pipars hagen torp Kalvladan lada och odling
Korsgården by /Se Storholmen holme Pipars hagen torp Kampholmen holme
Korsgården by /Se Stormora skog /Se Piparvet liten gård Kampholmen holme
Korsgården by Stormyran myr Piparvet torp Kanalen konstgjort dike
Korsgården by Stormyrbäcken bäck Plantins, se Majhem gård Kanalen dike
Korsgården by *Storskogskällan källa Porsmyran öde gård Kans-Eriks-hörnet vägkorsn.
Korsgården by *Storskogskällan källa Prästfäbodarna fäb Karlsbo tjärn tjärn
Korsgården by /Se Stortäkten åkrar m.m. Prästfäbodarna fäb Kasbo täkt
Korsgården by Stortäkten åkrar Prästfäbodarna fäbod Kasbo tjärn tjärn
Korsgården gård /Se Stortäkten odling /Se Prästgården gård Kattloken sjöpuss
Korsgården gd:ar /Se Stortäktshagen hage Puttbo gård Kattskär vik
Korsgården gd:ar /Se *Stortäktsmyran åker m.m. Puttbo beb Kattskär ö
Korsgården gd /Se Storviken vik Pärkens koja koja Kavelbromyran myr
*Korslinden förr gd /Se *Stufutjärnen tjärn Rog Saknas Kavelbromyran myr
Korsnäs bruk *Stugutjärnbäcken bäck Rog Saknas Kers udden udde
Korsnäs samhälle *Stugutjärnen tjärn Rog Saknas Kersudden udde
Korsnäs nu samhälle Stålmyran damm Rog, se Rogsjön by Killingholmen holme
Korsnäs samhälle /Se Stålmyran damm Rog beb Kilmyran odl
Korsnäs bruk Stålmyrtäkten åkrar Rolneby, se Rottneby Saknas Kirvils täkt odling
Korsnäs brukssamh. Stångtjärnen tjärn Rom f.d. kasern Klucksarvet odling
Korsnäs by Svarttjärnen tjärn Rose-Hill gård Klacksarvet f.d. odl
Korsnäs by Svarttjärnsmyran myr Rosenbergs änge försvunnen gård Klintarna utsiktspunkt
Korsnäs samhälle /Se *Svartviken vik Rostberg gård Klipporna utsiktspunkt
Korsnäs industrisamh. /Se Sveden nyodling /Se Rostberg by Klockarskiftet utskog
Korsnäs samh. /Se Svedjeholmen udde Rostberg beb Klockartäkten f.d. odling
Korsnäs samhälle /Se Swedsgruvan numera nedlagd gruva /Se Rostberg, Nedre by Klokslokan vattensamling
Korsnäs samh. /Se *Svinmyran myr Rostberg, Övre by Klosslokan tjärn
Korsnäshyttan f.d. hytta Svärdsjö hålet åker /Se Rosttäkt gård Klossloken, se Klosslokan tjärn
Korsnäshyttan hytta /Se Synna Roo, se Rogsjön sjö Rosttäkt gård Klosspussen sjöpuss
Korsnäs hyttor hyttor Tackbäckshagen hage Rosttäkt beb Klosstjärn tjärn
Krusbo by /Se Tallholmen holme Rotbackssågen avs Klotmyran myr
*Kukevalsbacken gd? *Tallsarvet åker /Se Rotebo bebyggelse Klotmyran odlad myrmark
Kårarvet by Tanetorpsiön, se Tansen sjö Rottneby gård Klotmyrkurvan vägkurva
Kårarvet by Tansen sjö Rottneby beb Klotmyrvägen väg
Kårarvet gård Tansen sjö Runns herrgård hg Klubberget kulle
Kårarvet by Tansen sjö Runnsnäs herrgård hg Klubbtäkten odling
Kårarvet gård /Se Tansen sjö Runnviks gård Klubbtäppan odling
Kårarvet, Lilla gård /Se Tansen sjö /Se Ryckepung gårdar Klubbtäpporna f.d. odling
Kårarvet, Stora gård /Se Tansen sjö /Se Råstberg, se Rostberg gård Klunsudden udde
Kårarvet gd:ar /Se Tansen sjö Råstberg, se Rostberg by Klunsudden udde
Kårarvet gd:ar /Se Tansen sjö Råttenby, se Rottneby Saknas Klunsviken vik
Kårarvet by /Se Tansen sjö /Se Rävbacken gård Klunsviken vik
Kårarvet gd:ar /Se *Teptäppan odling Rönnbacken avs Klunsvägen väg
Kårarvet gdr /Se Tijvon, se Tjuvön ö Rönnängen gård Kluven sten skogstrakt
Källmora Saknas Tijöhn, se Tjuvön ö Samuel Ers gårdsnamn Knulbacken åker
Källsarvet, N:a o. Ö:a gd:ar /Se Timmeråsen berg Samuelsdal gård Knuts-Lassesmyran, se Långmyran myr
Källsarvet, N:e o. Ö:e gd:ar /Se Tiseasioberg Saknas /Se Sandtäkt lht Koholmen, se Koön ö
Källsarvet gd:ar /Se Tisken sjö /Se Schlougs hage, se Slugs hage gård Kolgården kolupplag
Källslätten by Tisken sjö /Se Sexan, se Nybygget beb Kolgårdstäppan odl
Källslätten gd:ar /Se Tisken sjö /Se Sikens gård Kolgårdsudden, se Roxnäsudden udde
Källviken by .ÿfö.., se Tjuvön ö Sjulsarvet gårdar Kolmätartäkten täkt
Källviken by Tjufön ö Sjulsarvet beb Koludden, se Klunsudden udde
Källviken by *Tjuvtall Saknas Sjöhagen gård Koludden udde
Källviken, Lilla by *Tjuvtallen Saknas /Se Sjöhagen beb Kopparhinken ställe
Källviken, Lilla by Tjuvön ö Sjörs gårdsnamn Kornåkern odling
Källviken by Tjuvön ö Sjöudden avs Korsgårds dammen damm
Källviken by Tjuvön ö Sjövik gård Korsgårdsmyran f.d. odl
Källviken by Tjuvön ö Skinnarbo gård Korsgårdstäkten odling
Källviken by Tjuvön ö Skogsbyn beb Korsgårdstäkten f.d. odl
Källviken by ?Tjuvön ö /Se Skogsgläntan, se 43 Larsarvet Saknas Korsgårdsviken vik
Källviken by Tjärnen sjö /Se Skogsgläntan avs. Korsnäsströmmen ström
Källviken by *Torarv förr täkt Skogsgården, se 35-36 Gruvriset Nedre Saknas Korsnässågen sågverk
Källviken by *Torarff täkt /Se Skogstorp beb Korsnästäkten odling
Källviken gård /Se *Torsktjärnen tjärn Skrikbo gård Kosvältan odling
Källviken by *Torsktjärnsbäcken bäck Skräddar Larssons gård Kosvältan odl
Källviken by Trosteholmen ö /Se Skuggan fd. gd Kotuggan odling
Källviken by Trädgårdstäkten åkrar Skuggarvet by Kotäkten odl
Källviken by *Tunkarlsklämman del av väg Skuggarvet by Koön ö
Källviken by /Se Täkt skifteslag /Se Skuggarvet beb Kraksarvet, se Klacksarvet f.d. odl
Källviken samhälle /Se Täkten åkrar Skutudden, se Masugnen beb Kricklet odling
Käringbo del av Morbygden *Uggelåsen berg Skåpet gård Kristihimmelsfärdstäkten täkt
Käringbo gård *Uggelåsen berg /Se Skärs f.d. gård Kristin-Pers holme holme
Käringbo gård /Se Utgrycken sjö Skärs hage f.d. gård Kristoffer-Ols-hage f.d. hage
*Käringbo gd? /Se Utgrycken sjö Slogslindan beb Kristoffer-Ols holme, se Kristin-Pers holme holme
Käringtäkt, se Tjärntäkt gd:ar Utgrycken sjö Slogsmyrlinden by Krogstallet stall
*Kökebacken Saknas Utgrycken sjö /Se Slogsvedslindan, se Slogslindan beb. Krokbo vinterväg väg
Labbarvet by Utgrycken sjö Slugs hage gård Krokforsån å
Labbarvet gård /Se Utgrycken sjö Slugs hage gård Krokmyran myr
Labbarvet gd /Se Utgrycken sjö /Se Slånget by Krokmyran myr
Labbarvet by /Se Utgrycken sjö /Se Slånget gård Krokmyrborn fastland mellan myrar
Labbarvet gd /Se Utgrytien, se Utgrycken sjö Slätta gård Krokmyren myr
Larsarvet by Uvberget berg Smedens gårdsnamn Krondiket »bäck»
Larsarvet by /Se Uvberget berg /Se Smedjestugan, se Österå beb o hg Kronhjälmsutsikten utsiktspunkt
Larsarvet by /Se Uvnästjärnen tjärn Smedjetomten, se 37 Gruvriset Nedre Saknas Krontäkten täkt
Larsarvet by /Se Vargmyran myr Smedsarvet by Kråkmyrorna myr
Larses gård /Se ?Varpan sjö Smedsarvet gård Krångtäppan odling
Larsmyran gd? /Se Varpan sjö Smedsbo avs Krångtäppan odl
Liljesund by Varpan sjö Smedstugan by Krånktäppan odl
Lindsberg gd /Se Varpan sjö Smedstugan = Österå 397 Saknas Krögarholmen ö
*Lisselbo f.d. fäb.? Varpan sjö Smedstugan, se Österå Saknas Krökedammen tjärn
Ljuskbo, se Juskbo gd:ar Varpan sjö Småtäkt stugor Krökedammen damm
*Lunesta förr gd /Se Varpan sjö Småtäkt beb Kullerbacken odling
Lurgården gård /Se Varpan sjö Snickarbacken gård Kullergrytan sten
Lurgården gd:ar /Se Varpan sjö Snickarbacken gård Kullstugan hus
Lurgården gd:ar /Se Varpan sjö Snickarbacken gård Kummil-Jans holme holme
Lurgärdet gård /Se Varpan sjö Snickargården gård Kungsdiket, se Kanalen konstgjort dike
Lurgärdet gd /Se Varpan sjö Snickarns gårdsnamn Kunterberget berg
Lurkvarnen kvarnplats /Se Varpan sjö Snälbotäkt bebyggelse Kvarndammen damm
Lursågen sågplats /Se Varpan sjö Snällbo område Kvarndammen damm
Lusebo, se Lustebo by Varpan sjö Snällbo beb Kvarnströms odl
Lustebo by Varpan sjö /Se Solbacka gårdar Kvarnsvad odl
*Lutbo Saknas Varpan sjö Solbacka beb Kvarntäkten odling
*Lybo gård Varpan sjö /Se Solbacken gård Kvarntäppan odling
*Lydenshyttan hytta /Se Varpan sjö /Se Solberga beb Kvicktjärnen tjärn
?Långarvsbo f.d. gård? Varpan sjö Solhem beb. Kvicktjärnen tjärn
Långarvsbo försv.fäb. Varpan sjö /Se Solhem beb Kvick tjärns berget berg
*Långesbo gård Varpan sjö /Se Solhem gårdar Kvicktjärnsbäcken bäck
*Långhyttan Saknas Varpan sjö /Se Solhult gård Kyrkegrinden grind
*Långhyttan Saknas Warpe Siön, se Varpan sjö Solliden avs Kyrkogrinden grind
Långnäs lht *Vassviken vik Solliden gård Kyrkogrindsgärdet odl
?Långnäs, Lilla gd? /Se Werpan Lacus, se Varpan sjö Soludden avs Kyrkstenen sten
*Långsveden gd? /Se Videholmen nu udde Soludden gård Kyrkstenen sten
Löfbo, se Lövberget by Viktäkten åkrar Somänget f.d. gård Kyrvels åker
Lövberg gd /Se Vilholmen udde Sotbo f.d. gd Källarbacken odling
Lövberget by Vilholmen udde Spinkarvet gård Källhagen odling
Mjölnarbo gd Vilholmen udde Sporren avs Källmyran myr
Mjölnarbo gd /Se *Vippans kyrkväg väg stallgården försvunnen gård Källmyrarna f.d.odl
Morbygden by Vägtäkten åkrar Stallgården gårdar? Källsarvet, se Tomastäkten odling
Morbygden by Vällan. Lilla sjö Stallgården jr-nanm Källsarvsberget berg
Morbygden by /Se Vällan, Stora o. Lilla sjöar Stenbacken gård Källsarvstäkten, se Tomastäkten odling
Morbygden gårdar /Se Vällan, Lilla, Stora och Södra sjöar Stenbacken avs Källtomten, se Källänget odl
Morbygden gd:ar /Se Vällan, Lilla och Stora sjöar Stenbacken gård Källtäkten täkt
Morbygden gd:ar /Se Vällan, Stora o. Lilla sjöar Stenbacken gård Källtäkten odling
Moren by ?Vällan, Stora o. Lilla sjöar Stenbackstäppan gård Källtäkten odling
Moren by Vällan, Lilla o. Stora sjöar /Se Stendalen beb Källtäkten odling
Moren by /Se Vällan, Stora sjö Stenhult gård Källtäkten odling
Moren by Vällan St. o. L. sjöar /Se Stennäset beb Källtäkten odling
Moren utdött gårdsnamn /Se Vällan, Södra del av Stora Vällan Stensjöbo fäb Källviksbacken skidbacke
Moren, se Morbygden gd:ar Vällen sjö /Se Stenskär gård Källänget odling
Morsbo, se Mörtsjöbo gd:ar Vällmyran myr Stentorp gård Källänget odl
Morsveden by /Se Wältersiöan, se Vällan, Stora o. Lilla sjöar Strandbacken avs Kärilholmen holme
Mos gdsnamn Västanå å Strömbo gård Käringhagen betesmark
*Mosarvet gård Västerån å /Se Strömbo gård Kärntäppan, se Tjärntäppan odling
*Munkegården Saknas Västra täkten åkrar Strömhagen, se Strömbo gård Kärntäppan, se Tjärntäppan odling
Myckelmyra by ÿtergrÿcken, se Utgrycken sjö Stubbryckarens beb Kärnänget, se Tjärnänget odling
Myckelmyra gd /Se ÿtert-nsen?, se Tansen sjö Studsarvet gård Körsnärs hage hage
Myran gd /Se *Ålbromyra myr Studsarvet beb Körsnärsviken vik
*Målaregården gård *Ålbromyrtäkten odling? Studsarvet by Labbarvsbäcken bäck
»Målaregården gd /Se ?Åltjärnen, Stora tjärn Studsarvet by Labbarvs backen väg
*Målaregården f.d. gd /Se Aarbegisang Saknas Styggborn kolstugor och stall Labbarvs hagen skogstrakt
Mårsbotorpan, se Mörtsjöbo gårdar *Årbromyran myr? Stämnarvet gård Laduhagen hage
Mörkmor fäbodar /Se *Äletjärnen tjärn Stängsel gårdsnamn Laduvreten odl
Mörtsjöbo gd *Æliin strøm Saknas Sveden gård Lallbo f.d. odl
Mörtsjöbo gårdar Önsbackdammen damm Sveden beb och bergsmansgård Lars-Anderses Backe odl
Mörtsjöbo gd:ar /Se *Örjansbotäkten odling? Syltbo by Larsarvsmyren myr
Mörtsjöbo gd:ar /Se Östanå å Syltbo, se Rostberg beb Lars-Ers odling
*Nordanrog, se Rog by *Östbornsån å Säljebo gård Larsmyren täkt
Nordanrog bygd /Se Österåvägen väg Sörbo gård Larsmyrstäppan odling
Noret f.d. kungsgd   Sörbo beb Lassemaja holmen holme
Noret gd   Sörgården avs Lassemajas holme holme
Noret gd   Tallbacken avs Lassemajas holme holme
Noret, se Norslund samhälle   Tallhult avs Lax-Mattesbrändan skogsomr
Norlingsberg gd? /Se   Talludden avs Leanderbacken vägbacke
Norsbo by   Tallåsen beb Lerbonsbiten skogsomr
Norslund gård /Se   Tansbo gårdar Lergliden ställe
Norslund gård /Se   Tansbo by Lertjärnen tjärn
Norslund gård /Se   Tansbo beb Lerviken vik
Norslund samhälle (förr kungsgård)   Tantela gård Lerviken vik
Norslund samhälle (förr kungsgård)   Tiskberget, se 38 Gruvriset Nedre Saknas Lerviken vik
?Norslund samhälle (förr kungsgård) /Se   Tjärntäkt Saknas Levins udde udde
Norslund gård   Tjärntäkt Saknas Lidmans backe odl
Norslund samhälle /Se   Tjärntäkt Saknas Lilla Backen vägbacke
*Norsso gård   Tjärntäkt Saknas Lilla gärdet åker
Nubbsarvet gd   Tjärntäkt gård(ar) Lilla Långkärns myran, se Långtjärnsmyren, Lilla odlingar
Nubbesarvet gd   Tjärntäkt by Lill-Norge f.d. baracker
Nubbsarvet gd:ar /Se   Tjärntäkt beb Lillsmälingen, se äv. Smälingen o. Storsmälingen sjö
Nuppsarvet gd:ar /Se   Tomastäkten odling Lill-Tansen vik
*Nya gården gd   Tomsarvet gård Lilltäkt odling
Nybo gd /Se   Tomsarvet gård Lilltäppan, se Rottneby täppa skogsomr
*Nijsteenhus gd   Tomsarvet by Lilltäppan f.d. odling
*Nyestenhus förr gd   Tomsarvet gård Lillån bäck
Nygården by   Tomtebo Saknas Lillån å
Nygården gd? /Se   Tomtebo gård Lillön ö
Nyhyttan försv. kopparhytta   Tomtebo gård Lillön, se Krögarholmen ö
*Nyhyttan hytta /Se   Torpet hus Linas trädgård odl
Nysveden gd /Se   Torsdagsbodarna gård Lindsbergstäkten odl
Näset by   Trean f.d. gd Lindsbergstäkten odl
Näset by   Triangeln avs. Linnés kulle kulle
Näset by /Se   Trollbo gård Lisselgärdet odlingar
Näset by   Tunet gård Lisseltjärn tjärn
?Näset by   Tunis f.d. kasern Lisstäkten odling
Näset gård /Se   Tvåan f.d. gd Lisstäkten odling
*Näs(et) f.d. gd /Se   lht Lisstäkten odl
Näverberg gd   f.d. gård Ljusmåns täppan grustag
Näfverberg g   torp Ljustjärn tjärn
Näverberg gd   Täkt och hyttbacken by Ljustjärn tjärn
Näverberg gd   Täkt och Hyttbackens skifteslag, se Österå beb. och hg Ljustjärnen tjärn
Näverberg gd   Täktbodarna Saknas Logeviken, se Lerviken vik
Näverberg gd   Täktsbodarna gård Lokan tjärn
Näverberg gd   Täktsbodarna = Stora Efrikgården gårdar Lokan tjärn
Näverberg by   Täktsbodarna fäb. Lokan, se Stenloken tjärn
Näverberg gd:ar /Se   Täktsbodarna fäb. Lokan f.d. odling
*Nötebo gårdar   Täktskogen avs Loken, se Lokan tjärn
[Olofsbo] Saknas   Täppan gård Lomskällan källa
*Olaffs bodha Saknas   Tättingbo gård Lortbromyran myr
*Oleffs bodhæ Saknas   Uddens gårdsnamn Lortbäcken bäck
*Olovsboda gd? /Se   Udden beb Lortlinden odling
*Olsbo fäbodar fäbodar   Uggelviken gård Lortåkern f.d. odl
»orbergsæng» beb.   Uggelviken gård Lostenen sten
Pelles gård /Se   Uggelviken gårdar Lostenen sten
Petters gård /Se   Uggelviken gårdar Lostenen sten
Pilbo by   Uggelviken beb Lugnetshagen skogsomr
*Piltarbo gård   Uggelviken, Lilla gård Luntarnas teg odl
*Piltarvet f.d. gd /Se   Uggelviken, Lilla gård Lurbacken backe
*Piparvet försv. n. /Se   Uvnäs gård Lurgärds bäcken bäck
*Piparvet f.d. gd /Se   Uvnäs by Lurholmarna holmar
Porsmyran gd? /Se   Uvnäs beb. Lurhällen sten
*Prästarvet gård   Varbo gård Lurkvarnen lht
*Prästarvet f.d. gd /Se   Varbo gård Lurudden udde
*Prästarvet gd? /Se   Varbo beb Lurviken vik
?Puttbo by   Varbo, Lilla gård Lurån å
Puttbo gd   Varggården by Lurån å
Puttbo gd:ar /Se   Varpebo, se Varbo gård Lustigkullan odling
Puttbo gd:ar /Se   Vik gård Lustigmors vret täkt
*Rensbotorpan gårdar   Vik beb Lyckan f.d. odl
Risberget, se Gruvriset by   Vikingstrand, se 70 Bäckhagen Saknas Långa backen vägbacke
*Riset förr gd /Se   Vikingstrand beb Långa remsan odl
Rog by   Villan gård Långgrundet f.d. badplats
Rog by   Vippan gård Långgrundet f.d. badplats
Rog by   Wreten gård Långholmen holme
Rog by   Vårby beb Långholmen holme
Roo, se Rog by   Vällgården gårdar Långlindorna odl
Rog by /Se   Vällgården, Lilla gård Långlandet plats
*Roslinden förr gd /Se   Västanbäck gård Långmyran myr
Rostberg gd   Västtorp gård Långmyran myr
Rostberg by   Åsbo prostboställe Långmyrbäcken bäck
Rostberg by   Åsbo gd prostboställe Långmyrorna åker
Rostberg by   Änge gård Långmyrorna myr
Rostberg gdr /Se   Änget gård Långmyrorna odl
Rostberg by /Se   Änkebyn, se Alvik Saknas Långnäs näs
Rostberg, Nedre by   Änkebyn gårdar Långnäsudden udde
Rosttäkt gd /Se   Önsbacken lht Långrevsholmen holme
*Rotebo gd? /Se   Örjesbobyn beb Långrevsholmen holme
Rotneby gård /Se   Östborn gårdar Långrevsudden, se Långrevsholmen holme
Rottneby gård /Se   Östborn gård Långsjön, se Långtjärn tjärn
Rottneby by   Östborn, Lilla beb Långsvånken myr
Rottneby by   Östborn, Stora beb Långtjärn tjärn
Rottneby gd /Se   Österå by Långtjärn tjärn
Rottneby gd /Se   Österå gårdar Långtjärnen tjärn
Rottneby gd /Se   Österå by Långtjärnen tjärn
Roxnäs, se Rog by   Österå beb o hg Långtjärnen tjärn
Ryckepung rastställe /Se   Övre Heden, se 1-2 Heden Saknas Långtjärnsberget berg
Ryckepung gd /Se   Övre Heden, se 4-16 Heden Saknas Långtjärnsberget berg
Råsbärgh, se Rostberg by     Långtjärnsberget berg
Råsberg, se Rostberg by     Långtjärnsbäcken bäck
Råsbärgh, se Rostberg, Nedre by     Långtjärnsholen kulle
*S-nastecht gård     Långtjärnsmyran, Lilla odlingar
Samuelsdal gd     Lång täppan åker
Samuelsdal villasamh. /Se     Långåkern odling
Samuelsdal gd /Se     Långån del av å
*Sand gård     Långån del av Rogsån
*Sandh gård     Långån å
Sanders hemman förr hemman /Se     Länsmansudden udde
Sanders hemman förr hemman /Se     Lögudden udde
?Sandtäkt gård     Löparbäcken bäck
Sankta Anna kor kor     Lövbrändorna kalhygge
Sankta Anna kor Saknas     Lövhagen hage
Siulsare, se Sjulsarvet gård     Lövhagen odling
Sjulsarvet by     Löhagsladan lada
Sjulsarvet gård     Lövudden odling
Sjulsarvet by /Se     Lövviken vik
Sjulsarvet by /Se     Majhögen höjd
Sjulsarvet by /Se     Malmvägen stig
Sjörs gård /Se     Maskintomten ägor
[Skabjörsavret] Saknas     Maskintäkten f.d. odling
(Skadebjörsarvet) Saknas     Melkergatan gata
*Skadabiørs arffüith Saknas     Mellanhagen hage
*Skadæbiørs arffuith Saknas     Mellanhagen odling
*Skadebjörsarvet gd? /Se     Mellanhagsgärdet åker
*Skindereholmen gd /Se     Mellantäkten f.d. odling
*Skinnarbo gd? /Se     Melpad, Stora ö
Skrikbo försv. gd     Mickelsved f.d. odl
Skrikbo försv. gd     Middagsbo berg
Skräddar gdsnamn?     Middagsboberget berg
Skugare, se Skuggarvet by     Middagsboberget berg
Skugare, se Skuggarvet by     Middagsbotten skog
Skuggarvet by     Milmyran myr
Skuggarvet by     Milmyran f.d. odl,
Skuggarvet by     Mixensmyran odl,
Skuggarvet by     Mjölnarboberget berg
Skuggarvet by /Se     Mjölnarboberget berg
Skuggarvet by /Se     Mjölnarbobäcken bäck
Slottet gård /Se     Mjölnarboskiftet skogsomr
Slugs hage beb.     Mjölnarbotäkten f.d. odling
Slugshage gd /Se     Mor Annas täppa f.d. odl
*Slurken gård     Mosells täkt åker
Slånget by     Mossas odl
Slånget gd:ar /Se     Mossmyran myr
Slånget gd:ar /Se     Murartäppan, se Murmanstäppan odl
Slätta gd:ar /Se     Murmanstäppan odl
Slättmyra by     Myckelmyratjärn tjärn
Slättmyra by     Myckelmyr tjärn tjärn
Slättmyra by     Myggtäppan åker
Slättmyra by     Myllmyran f.d. odl
Slättmyra by     Myllmyrstrupen del av odl
Slättmyra by /Se     Myran exercisfält
Smedens gård /Se     Myran myr
Smedsarvet by     Myren myr
Smedsarvet by     Myrladan lada
Smedsarvet by     Myr-Ollesviken vik
Smedsarvet by     Myrskogen skog
Smedsarvet by     Myrtäkten odling
Smedsarvet by     Myrön ö
Smedsarvet by     Målartäkt odl
Smedsarvet gd /Se     Måsholmen holme
*Smedsarvet f.d. gd /Se     Mådholmen holme
Smedsarvet gd /Se     Mörkmor fäb.
*Smedsarvshyttan hytta     Mörtnäs udden udde
Småtäkt gård     Mörtsjön sjö
*Snappertuna försvunnet kronohmn /Se     Nedermyran odl
*Snappertuna Saknas /Se     Nedre täkten täkt
*Snappertuna f.d. kronolandbo /Se     Nilses åker
Snickarns gård /Se     Nockelmyrorna åker
Snällbotäkt gd? /Se     Norge, Lilla fd. baracker
Solbacka gård     Norlingberg backarna backar
Solbacka gd /Se     Norlingbergsvägen väg
*Sohlbackan gårdar     Norling vreten åker
Stallgården f.d. gård     Notudden udde
Stallgården gd? /Se     Notudden udde
Stenbacka gd     Nyboskiftet, Stora odling
Stenbacka gd     Nydammen damm
Stenbacka gd     Nybrytningen skog
Stenbacken gd /Se     Nybrytningsbacken vägbacke
Stenbackshyttan hytta /Se     Nybrytningskroken vägkurva
*Stenbjörsarvet Saknas /Se     Nyckelmyrarna odl
Stennäset gd     Nygrävningen »åkerjord»
Stennäset gd     Nygrävningen odling
*Stensarvet nu försv. gård     Nygrävningen odl
*Stensarvet nu försv. gård /Se     Nygrävningen odling
Strömhagen gd? /Se     Nygrävningen odl
*Stubbnarvet f.d. gd /Se     Nygrävningstäppan odling
Studsarvet by     Nygården jr-namn
Studsarvet by     Nylindorna odling
Studsarvet by /Se     Nyodlingen odl
Studsarvet by /Se     Nåhem täkter
*Studsarvshyttan hytta     Näckroseviken vik
Stämnarvet gd     Näsberget berg
Stämnarvet gd     Näsberget berg
?Stämnarvet gd     Nässmälingen sjö
?Stämnarvet gd     Nästjärnen tjärn
Stämnarvet gd     Nästjärnen tjärn
Stämnarvet gd     Näsviken vik
Stämnarvet gd     Nävrönnsberget berg
Stämnarvet gård     Olyckan odling
*Stämnarvet gård     Ormgransvägen väg
Stämnarvet gård /Se     Ormhällarna klippor
Stämnarvet gd /Se     Orrbergstäppan odling
Stämnarvet, se Stämsarvet gd     Orrbergstäppan, Lilla odling
Stämnarvet gd /Se     Orrbergstäppan, Stora odling
Stämsarvet gd /Se     Orrholmen holme
*Sundborns fäbodar fäbodar     Orrholmen öar
Sveden by     Ostkärlet lada o. odling
Sveden gård     Oxladugården f.d. ladugård
Sveden gd /Se     Oxröset stensamling
Sveden gd /Se     Oxtäppan odling
Svedshyttan hytta /Se     Oxtäppan odl
*Svältarbo gård     Paradisön ö
Säljebo gd     Parkens viken vik
Säljebo gd     Parklindan odling
Säljebo gd     Patrons täkt täkt
Säljebo gd:ar /Se     Persbomyran myr
Säljebo gd:ar /Se     Persborg tomtnamn
Tansbo by     Persholmen udde
Tansbo by /Se     Petters lappen åker
Tansbo by /Se     Petters myren myr
Tansbo by /Se     Petters sand odl
Tansbo by /Se     Pilsundet sund
*Tansbohyttan hytta     Piltarvet åker
Tidigs gdsnamn     Piltarvet odling?
Tjärntäkt by     Piltarvsbacken vägbacke
Tjärntäkt gårdar /Se     Piltäkten odling
Tjärntäkt gd:ar /Se     Pinkbacken, se Pissbacken vägbacke
Tomsarvet Saknas     Piparsbacken väg
Tomsarfvet g     Piparvet f.d. odl
Tomsarvet gd     Piparvshagen, se Piparvet f.d. odl
Tomsarvet gd /Se     Piparvspussarna lergrop
Tomsarvet gd /Se     Pissbacken vägbacke
*Torarv gd? /Se     Pliggbacken odl
*Torp gård     Pliggtäkten f.d. odl
Torsdagsbo försv. beb     Pottholmen holme
*Torsdagsbodarna gd? /Se     Prostberget berg
*Torstinsbacka Saknas     Prostmyran myr
*Tvikstad förr gd /Se     Prostmyran myr
lht     Prostmyren myr
lht /Se     Prostskogen skog
lägenhet /Se     Prostvretarna f.d. odling
lht /Se     Prästmyran odling
lht /Se     Prästmyran odling
gd /Se     Prästskogen, se Pastorsbostället jr-namn
Täkt, se Österå gd     Prästänget odling
Täkt gd /Se     Pundet del av väg
Täktbodarna fäbodar     Pundet backe
?Uggelviken by     Pundsnageln odling
Uggelviken by     Pundsnageln odling
?Uygelviken by     Pussbacken vägbacke
Uggelviken gd:ar     Pussen sankt omr.
Uggelviken gdr     Pussen odl
Uggelviken by     Påla odl
Ugglevik by     Raksvedmyran myr
Uggleviken by     Rammellindan f.d. odl
Uggelviken by     Rappbacken odl
Uggelviken gdr     Rappsmälingen sjö
Uggelviken gd     Rappsmälingen sjö
Uggelviken by     Renbäcken, se Haghedsbäcken bäck
Uggelviken by     Riset odl
Uggelviken by     Ristäkten åker
Uggelviken by     Risö, Stora ö
Uggelviken by     Risön ö
Uggelviken by /Se     Rog sjö
Uggelviken gd     Rogs dammen vik
Uggelviken Saknas     Rogsdammen område
Uggelviken by     Rogsdammen damm
Uggelviken by     Rogsjön sjö
Uggelviken gd:ar /Se     Rogsjön sjö
Uggelviken gård /Se     Rogsjön sjö
Uggelviken by /Se     Rogsmyran myr
Uggelviken gd:ar /Se     Rogsmyran myr
Uggleviken by     Rogsmyran odling
Ulfviken Saknas     Rogsmyren myr
Ulfviken Saknas     Rogsån å
Ulwikian, se Uggleviken by     Rogsån å
Ulvaviken, se Uggelviken Saknas /Se     Rogsån å
Ulvikian, se Uggelviken by     Roksnäs udden udde
Uvnäs by     Rolanders stycke åker
Uvnäs by     Rombolandet åker
Uvnäs by     Rombolandet åker
Ulvnäs by /Se     Rostberget berg
Varpebo* Saknas     Rosttägt åker
Värbo Saknas     Rodttäkt odl
Varbo gd     Rosttäktsbacken odl
Varbo gd     Rosttäktsbäcken bäck
Varbo gd     Rotbo odling
Varbo gd     Rotmyran f.d. odl
Varbo gd     Rottnebygruvorna gruvor
Varbo gd     Rottnebyhagen beteshage
Varbo gd     Rottnebyrutan skogsområde
Varbo by     Rottnebytäppan f.d. odling
Varbo by     Roxnäsudden udde
Varbo gård /Se     Ruddammen damm
Varbo gd /Se     Ruddammshagen kärr
Varpebo,se Varbo gd     Ruinhagen odling
Wargebo, se Varbo by     Rullsmyran odling
Varggården by     Rullsmyran myr
Varggården, Nedre o. Övre gårdar /Se     Rullstäppan odling
Varggården by     Runn sjö
Varggården by     Runns udde
Varggården gd /Se     Runns ångsåg f.d. såg
Varggården by     Rusktäppan odling
Varggården by     Rusktäpporna Saknas
?Varggården gdar     Ryckepungsdammen damm
Varggården by     Rådlösasgatan stig
Varggården by     Råttbohagen, se Råttbotäppan f.d. täppa
Varggården by     Råttbotäppan f.d. täppa
Varggården by     Räddjis f.d. odling
Varggården by     Rävberget berg
Varggården by     Rävbergstäppan odling
Varggården by     Rödgårds stycket åker
Varggården by     Rödnäsholmen holme
Varggården by     Rödnäsudden udde
Varggården by     Rödnäsviken vik
Varggården by     Rönnäs holmen holme
?Varggården by     Rönnäsholmen holme
Varggården by     Rönnäsviken vik
Varggården gård /Se     Rönnäsviken vik
Varggården by     Saltvägen väg
Varggården by     Sammils odl
?Varggården by     Sandbacken kulle
Varggården gård /Se     Sandbotten odling
Varggården by     Sandgropen gård
Varggården, Nedre o. Övre gårdar /Se     Sandgärdet odling
Varggården, Nedre o. Övre gd:ar /Se     Sandlandet badstrand
Varggården gd:ar /Se     Sandtäkten odling
Varggårdsbygden bygdelag /Se     Sandtäppan odling
Verpebodabygden bygdelag /Se     Sandtäppan odling
*Wesa förr gd /Se     Sandtäppan, se Vreten odling
*Wibiörna skoga Saknas     Sandviken vik
*Vibjörnaskoga gd? /Se     Sandviken vik
Vippan gård     Sandviken, se Sjöviken vik
Vippan gd? /Se     Sandåsen, se Sandbacken kulle
Vlewijken, se Uggelviken by     Sannas hörn vägskäl
Vällgårda gd:ar /Se     Sannas täkt odl
Vällgården gd:ar /Se     Seskarön ö
Västanbäck gd:ar /Se     Sigrids backe backe
*Ytter Nokret gård     Sigrids källa källa
Ålbromyra försv. gd     Sigrids källa källa
Ålbromyra förr hemman /Se     Silohagen odling
*Ålbromyra gd     Simmarbolandet udde?
Ålbromyra förr hemman     Simmmarbolandet udde?
*Årbegges äng förr lg     Sjulsarvsberget berg
*Åsbo gård     Sjöhagen hage
Åsbo prästgd /Se     Sjöhagen betesmark
Änge gd:ar /Se     Sjöladan lada
*Änkebyhyttan hytta     Sjöladan lada
Änkebyn, se Alvik gd     Sjöstugan badhus
Änkebyn gårdar /Se     Sjötäkten täkt
Änkebyn gårdar /Se     Sjötäkten odling
Änkebyn = Alvik Saknas /Se     Sjötäkten odling
Änkebyn, se Alvik by     Sjötäkten odling
Önsbacken by     Sjötäkten odl
Önsbacken samh.     Sjötäkten odl
Önsbacken samhälle /Se     Sjötäkten odl
*?Östanfors gård /Se     Sjöudden udde
Östborn by     Sjöviken vik
Östborn by     Skarpgärdet äga
Östborn by     Skarpgärdet odling
Östborn by     Skeppet stenhar
Östborn by /Se     Skeppet holme
Östborn by     Skeppet grund
Östborn, Stora o. Lilla byar     Skettengatan stig
Östborn gård /Se     Skettengatsvägen stig
Östborn by     Skettinggatan stig
Östborn gd:ar /Se     Skettholmen, se Skyttholmen ö
Östborn gdr /Se     Skolsten på Skottbergshäll råknä
Östborn gd:ar /Se     Skottberget berg
Östborn by /Se     Skottberget berg
Österå by     Skottbergsröset råknä
Österå by /Se     Skottbergstäkten odling
Österå gd /Se     Skottbergstäkten odling
      Skottbergstäppan, se Skottbergstäkten odling
      Skrabbänget odling
      Skriksvenstäppan odling
      Skråbo åker
      Skuggarvs hagen hage
      Skuggarvshagen odling
      Skutån del av Rogsån
      Skutån å
      Skyttenbro äga
      Skyttenbro odling
      Skyttgruvan gruva
      Skyttholmen, se Krögarholmen ö
      Skär, se Skärs hagen odling
      Skäret, se Skärs strandomr
      Skärs strandomr.
      Skärsbäcken bäck
      Skärs hagen odling
      Skärsharn grund
      Skärstäkten odling
      Skärs viken vik
      Skärsviken vik
      Slogmyr lokan, se Lokan tjärn
      Slogmyr loken sjöpuss
      Slogmyrloken sjö
      Slottet undervattensgrund
      Slussen sluss
      Släta myren, se Slättmyran myr
      Slättmyra gruva
      Slättmyran åker
      Slättmyran åker
      Slättmyran jr-namn
      Slättmyr udden udde
      Slättmyrudden udde
      Smedtäkten äga
      Smedjebacken odl
      Smedjetomten odling
      Smedjetäkten odling
      Smedjetäkten odl
      Smedjeåkern odling
      Småtäktsvreten odling
      Smälingen sjöar
      Smälingen, se Rappsmälingen sjö
      Smälingen, Lilla sjö
      Smälingen sjö
      Smälingen, Stora sjö
      Smälingen, Stora sjö
      Smälingen, Stora sjö
      Smälingsbacken backe
      Smälingsdammen damm?
      Smältartäkten täkt
      Smörvägen väg
      Smörvägen stig
      Snedstigen, se Studsarvsvägen stig
      Snickarholmen holme
      Snickarmyran myr
      Snoksbacke backe
      Snuskvarnen sten
      Snällboskogen område
      Snörå Saknas
      Snörå del av Rogsån
      Spetshagen odling
      Spinkarvet täkt
      Spinkavstäkten odl
      Sommartäppan åker
      Spjutsjöberget berg
      Spjutsjön sjö
      Sprängbacken berg o. vägbacke
      Stallgårds hagen betesmark?
      Stallgårdsviken vik
      Stallgårdsviken vik
      Stallstäppan åker
      Stampån del av Rogsån
      Stampån del av Rogsån
      Stampån å
      Stationsgatan gata
      Stegen badplats
      Stenhuset stenruin
      Stenlokan vattensamling
      Stenloken sjöpuss
      Stenloken tjärn
      Stensarvet åker
      Stensarvet odl
      Stensjön sjö
      Stenskvalet vattenfall
      Stenåkerslindan odl
      Stenön, se Varpön ö
      Stenvreten f.d.odl
      Stolpmyran myr
      Stora Backen vägbacke
      Stora Gårdsskiftet odling
      Stora gärdet åker
      Stora hagen hage
      Stora hagen f.d. odling
      Stora hagen f.d. hage
      Stora ladan lada
      Stora myran myr
      Stora myren myr
      Stora täkten åker
      Stora viken vik
      Stora viken vik
      Storhagen betesmark?
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storiskogskällan Saknas
      Stormoran f.d. odl
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrhagen betesmark
      Storsmälingen sjö
      Storstenen försv. sten
      Storstenen sten
      Stortäkt åker
      Stortäkt f.d. odl
      Stortäkt odling
      Stortäkten åker
      Stortäkten odl
      Stortäkten odl
      Stortäkten odling
      Stortäkt(en) odl
      Stortäkten åker
      Stortäkten odling
      Stortäkten odling
      Stortäppan f.d. odling
      Stortäppan odling
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken, se Viken, Stora vik
      Storån å
      Storänget åker
      Storänget, se Hammarsänge Larsarvet
      Storänget odl
      Strandbadet bad o, servering
      Stubbetänget odling
      Stubbtjärn tjärn
      Studsarvs gatorna väg
      Studsarvsvägen stig
      Stugukärn, se Stubbtjärn tjärn
      Stugutjärnen tjärn
      Stugutjärnsberget berg
      Ståbyloken vattensamling
      Ståbyloken vattensamling
      Ståbyloken vattensamling
      Stålmyren damm
      Stångtjärnen tjärn
      Stångtjärnen tjärn
      Stångtjärnsbäcken bäck
      Stångtjärnsbäcken bäck
      Stämnarvet odling
      Sumplapparna odling
      Sundbergs stycke åker
      Sundbergs viken vik
      Sundbornsmyrorna myrar
      Sundbornsån å
      Svalinden åker
      Svans myran myr
      Svartbergs viken vik
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svedens gruvan gruva
      Svedsbäcken bäck
      Svedsgruvan gruva
      Svedsvreten odling
      Svedstäppan odling
      Svintäkten f.d. odling
      Svinvallen skogsomr
      Svärdsjöhålet åker
      Svärdsjövägen väg
      Svärdsjöänden vik
      Syltbotjärn tjärn
      Sågdammen damm
      Sågspånsbacken vägbacke
      Sågudden udde
      Sågviken vik
      Säteriet täkt
      Sättersbotjärn tjärn
      Sörbovreten odling
      Takberget berg
      Tallarvet åker
      Tansberget berg
      Tansberget berg o. beb.
      Tansboån å
      Tansdammen, se Lill-Tansen vik
      Tansen sjö
      Tansen sjö
      Tansen sjö
      Tegelbruksbacken udde
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbruksholmen, se Tegelbruksbacken udde
      Tempelbacken skogsomr
      Timmer-Jansmyran odl
      Tisken sjö
      Tjockskogen skog
      Tjuvön ö
      Tjuvön ö
      Tjyrvils odl
      Tjyrvilshagen f.d. hage
      Tjägen hackslogsbacke
      Tjärnen tjärn
      Tjärntäppan odling
      Tjärntäppan odling
      Tjärnängs tjärn tjärn
      Tjärnängstjärn tjärn
      Tjärnänget odling
      Tobaksmyran myr
      Tobakmyren myr
      Tobaksrullen sten
      Tomasestuvan odl
      Tomastäkten f.d. odl
      Tomsarvsbrändorna skog
      Tomtebacken tomtnamn
      Torget Saknas
      Torpet odl
      Treffenbergsvägen gata
      Trekanten odling
      Trekanten Saknas
      Trekanten, Lilla odling
      Trekanten, Stora odling
      Trekantsladan lada
      Trollnäs udden udde
      Trosteholmen ö
      Trostön, se Trosteholmen ö
      Trästångstjärn tjärn
      Trästångstjärn tjärn
      Trästångstjärnen tjärn
      Tröskladan lada
      Tröstängekärn, se Tröstångs kärr tjärn
      Tunströms lada lada
      Tvära backen vägbacke
      Tyskmyran, se Kilmyran odl
      Tåmyrarna odl
      Tåvretarna f.d. odl
      Täktbodarna skogsomr
      Tägthagen hage
      Täpporna odlad jord
      Täktboberget berg
      Täktbogatan väg
      Täktstäkten f.d. odl
      Täktvägen gata
      Tvärvägen gata
      Täppan, se Sandtäppan odling
      Täppan, se Vreten odling
      Täppan f.d. odl
      Täpporna f.d. odling
      Tättingdammen damm
      Törnbergs väg cykelväg
      Uddbotten odling
      Uddbotten odling
      Uddnageln odling
      Uggleviksgrundet grund
      Understäket äga
      Understäket odling
      Understäksladan lada
      Urfjäll berg
      Urfjällsgruvan gruvor
      Urfjällskällan källa
      Urvädersmyran odl
      Utgrycken sjö
      Utgrycken sjö
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvbergsholmen holme
      Uvbergstjärn tjärn
      Uvbergstjärn tjärn
      Uvbergstjärnen tjärn
      Uvbergsudden udde
      Uvbergs viken vik
      Uvbergsviken vik
      Uvbergsviken vik
      Uvbergsviken vik
      Uvbergsviken vik
      Uvnäsbacken vägbacke
      Uvnäs bäcken bäck
      Uvnäsbäcken bäck
      Uvnäs tjärn tjärn
      Uvnästjärnen tjärn
      Uvnästäppan f,d, odl
      Vallsarvs myren åker
      Wallinstäkten f.d. odling
      Valmanssågen såg
      Varbo tjärn tjärn
      Varbotjärn tjärn
      Varbotjärnen tjärn
      Varboudden udde
      Vargmyran myr samt odlingar
      Varpan sjö
      Varpan sjö
      Varggropen fångstgrop
      Varggropsvreten odling
      Varggården jr-namn
      Vargmyran f.d. odling
      Varpan sjö
      Varpön ö
      Vassmyran odling
      Vassviken vik
      Vassviken vik
      Vattänget f.d. odl
      Westblads gård
      Westblads gårdstäkt odl
      Westblads stallstäkt odl
      Vidån åker
      Viken vik
      Vikbacken vägbacke
      Vikströmstäkten odling
      Vila udden udde
      Vilstensbacken backe?
      Vilstensberget berg
      Vilstenarna, se Vilstensberget berg
      Vilstensbacken, se Vilstensberget berg
      Vilstensberget berg
      Viludden udde
      Viludden udde
      Vinterhagen beteshage
      Vintervägen väg
      Vintervägen väg
      Vippån vik
      Vreten odling
      Vreten odling
      Vreten odl
      Vreten odl
      Vreten, se Holtäktsvreten odl
      Vreten odling
      Vreten odling
      Vågbrytaren udde
      Vägskälet vägskäl
      Vällan sjö
      Vällan, Södra vik
      Vallingbacken, Sprängbacken vägbacke
      Vällgårdsberget berg
      Vällgårds bäcken vattendrag
      Vällgårds viken vik
      Väsblads, se Piltarvet åker
      Västbladska täkten Saknas
      Västerhagen f.d. odling
      Västerån, se Gryckån å
      Västmans täkt odl
      Åkertäkt odl
      Åkertäkt odl
      Åltjärnen tjärn
      Ån å
      Åvreten f.d. odl
      Älgen sten
      Älgmyren myr
      Älglegan skogsglänta
      Älgmyran myr
      Älgmyrberget berg
      Ängesdammen åutvinning
      Ängshagen skogsparti
      Ängesladan, se Änget f.d. odl
      Änget odling
      Änget f.d. odl
      Ätamyran myr
      Ätarmyran myr
      Önsbackdammen sjö
      Örjusbo hagen betesmark?
      Östbergsbacke, se Backa, Lilla åker
      Östborns bro bro
      Östbornsgatan väg
      Östertäktarna odl
      Öster täkten åker
      Östertäkten odl
      Österå å
      Österån Rogån vid Österå
      Övre Dammen damm
      Övre gärdet åker
      Övre vreten odl.

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.