ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundborns socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 678 Naturnamn : 963 Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 651
Sundborn sn Abborrtjärnen tjärn Sundborn sn Abbortjärn tjärn
Sundborn sn *Abborrtjärnsbäcken, bäck Sundborn sn o tg Abborviken vik
?Sundborn sn ab /Se Sundborn sn Acktjärnen tjärn
Sundborn sn *Achttjärnen tjärn Sundborn sn Alderlunden terräng
Sundborn nu sn Acksjön vattensamling /Se Sundborn socken Alderviken vik
?Sundborn nu sn *Acktjärn tjärn Sundborn sn Anders Görs fly slåbar bit av Pussmyran
Sundborn nu sn Acktjärn vattensamling /Se Sundborn sn Anna Marias ström Sundbornsåns lopp
/Sundborn/ nu sn Acktjärnen tjärn Fisk-Britta personnamn Aspviken vik
Sundborn nu sn Acktjärnen tjärn Gubbes Karin personnamn Avbron bro
Sundborn nu sn /Se Aftonmyran myr Gökers gårdsnamn Backahagen skogsomr
Sundborn sn *Aktiernan tjärn Lisselbomora personnamn Backhagen hage
Sundborn sn ?Akerstjärn tjärn o råmärke Mas-Ersen personnamn Backvad Superbackbäckens mynningsvik
Sundborns sn *Aktjärn tjärn Nygårds Johanna personnamn Bagarns åker
Sundborn sn /Se *Alderbo råmärke Perses Hans personnamn Baggbäcken bäck
Sundborn socken *Alderbron bro, gränsmärke Perses mora personnamn Baggen tjärn
Sundborn sn /Se *Alderbroen råmärke Sandback gubben personnamn Baggviken vik
Sundborn sn /Se Alderlunden plats /Se Sjudar Göran personnamn Baggviksudden udde
Sundborn sn /Se arbärgh, se Årberget berg Sundborns flaskorna inbyggarbeteckning Baggölen puss
Sundborn kommun /Se Backvadviken vik Sundborns kräftorna inbyggarbeteckning *Beljeviken vik
Sundborn sn /Se Baggbäcken bäck Sundborns tiggare inbyggarbeteckning Bergsmansnäset udde
Sundborn sn /Se Baggbäcken bäck Abborfäbodarna fäbodar Bergsmanssveden »täkt»
Sundborn socken, by /Se Baggen sjö Anders Ers försvunnet namn på gård Bergtjärn tjärn
Sundborn sn /Se Baggen tjärn Anders Görsas försvunnet namn på gård Bergtäkten odling
Sundborn sn /Se Baggudden udde Ansjösas försvunnet namn på gård Bjuggnäs hage
Sundborn sn /Se Baggudden udd Backa sågverk Bjuggnäsviken vik
Sundborn sn /Se Baggviken vik Backa nybygge lht Bjurnäs hage
Sundborn sn /Se Baggviken vik Back fäbodarna fäbodställe Bjurnäsviken vik
Sundborn sn /Se Barbrosäng Nedre myr Backfäbodarna nu rivna fäbodar Björnbacken backe
Sundborn sn /Se Barbrosäng Övre myr Bagg-gärdet by Björnbackstjärn tjärn
Sundborns kyrka kyrka Bergtjärnen tjärn Baggärdet nu by Björnkällan källa
Sundborns kyrka kyrka Biuro, se Björnön ö i sjö Bankens gårdar Björnmyrberget berg
*Andersnaas by Biurön, se Björnön holme Bankens gård Björntäkten åker
Backa g. Biurön, se Björnön ö Bastäppan gård Björnön ö
Backa gd Biörsare, se Björsarvet terräng *Beljefäbodarna rivna fäbodar Blixbobäcken del av bäck
Backa gd /Se Bjungnäs skogsområde Beljuses gård Blixbotäkten »täkt»
Backa by Bjungnäsviken vik Berget, se Kristineberg gård Bodarna »täkt»
Backa gård Bjökåsmyran myr Bergsmans försvunnet namn på gård Bodarna odling
Backa by Björkdalen terräng Björkens gård Bodberget berg
Backa by Björkdalsbäcken bäck Björkens gård Bodberget sluttning av berg
Backa by Björkens hage skogsområde Björnmyren gårdar Bodbäcken del av avlopp
Backa gård /Se Björnbackstjärnen tjärn Björnmyran by Bodfjärden fjärd
Backa by /Se Björnkällsmyran myr, kårtäkt Björsarvet gård Bommens »täkt»
Backegårdarna, se Backa by Björnmyrberget berg Björsarvet by Bomänge myr
Backegården, se Backa by Björnmyrberget berg Björsarvet gårdar Borgmästarlappen åker
Baggegärdet by Björnmyrberget berg Blixas gårdar Bossarvåsen rullstensås
Baggärdet by Björntäkten terräng Blixbo by Boön ö
Baggärdet by /Se Björnön ö Blixbo by Brandsarvs hagen hage
Baggärdet gd /Se Björnön ö Blåns försvunnet namn på gård Brantbotten kolbotten
Baggärdet by /Se Björnön holme Boda by Britta Ersas åker
Baka, se Backa by Björnön ö Bodarne gård Bromyra myr
*Bergilsarvet förr gd Björnön ö Bondes gård Brosveden »täkt»
*Bergilsarvet förr gd Björnön holme Bondes gård Bränneritomten åker
*Bergilsarffuit, se Börielsarvet f.d. gd Björnön ö Borgarsveden gård Bränntjärn tjärn
Biörsare, se Björsarvet by Björsarvet terräng Borgen gård Brölösen holme
Biörsare, se Björsarvet by Björtäkten terräng Bossarvet gård Bullerholmen holme
Björnmyra by Boberget berg Bossarvet gård Bumvreten odling
Björnmyra by Bockön ö Brandsarvet gård Busbo kolbotten
Björnmyra by Bodaviken vik Brandses gård Buskbobäcken del av bäck
Björnmyren by /Se Bodaviken vik Brantens gård Byggningsbäcken bäck
Björsarvet by Bodaviken vik Brantens försvunnen gård Båthusviken gammalt namn på Finnboviken
Björsarvet by /Se Bodaviken vik Brusens försvunnet gårdsnamn Bäckkroken terräng
Björsarvet by Bodberget berg Buskbo gård Bäcktäkten åker
Björsarvet by Bodberget berg Byggningen gård Bävertäppan åker
Björsarvet by Bodbäcken bäck Bäckänget by Bölesbäcken bäck
Björsarvet by Bodön ö Bärmosbo, se Rostberg beb. Bölsmyrorna odlade myrar
Björsarvet by /Se Bodön ö Bäverns försvunnet namn på gård Carlborgsberget berg
Björsarvet by /Se Bohålman, se Bodön ö Bölet gård Carlborgsudden udde
Bleksbo, se Blixbo by Bondes hage ägomark Carlborgs(sons) fäbodar nu rivna fäbodar Dalbergs åker
Bleksbo, se Blixbo by Bondkällsmyran myr Dalhem barnhem Dalsberget berg
Bleksbo, se Blixbo by Boofialen, se Bodaviken vik Danholen, se Danholn tätortsnamn Dammen vik
Blixbo by Boofjärden, se Bodaviken vik Danholn tätortsnamn Dammsbäcken sjö
Blixbo by Botäppan terräng Danholn by Dammsviken vik
Blixbo by Brobyggebäcken bäck Daniels Matts gård Daniels Annas backe backe
Blixbo by Bränntjärnen tjärn Edhult gård Djuptjärn tjärn
Blixbo by Bränntjärnen tjärn Erik Hansas gård Djuptjärnsberget berg
Bilxbo by /Se Brödlösen ö Erik Månsas försvunnet namn på gård Dynamitkällarudden udde
?Blixbo by Brödlösen ö Erik Larsas nu riven gård Ekorrmyran »täkt»
Blixbo by Bullerbackan Saknas /Se Erik Ols försvunnet namn på gård Ekorrsjön sjö
Blixbo by Bullerholman Saknas /Se Erik Ols försvunnet namn på gård Ekorrsjön namn på Hedkarlsjön
Blixbo by Bullertäppan Saknas /Se Farbror Eriks försvunnet namn på gård Ekorrvarpet skogbeväxt udde
Blixbo by Byggningsbäcken bäck Farbror Hans försvunnet namn på gård Ekorrön ö
Blixbo by /Se Bäckkroken terräng? Fattigtäkten, se 11 Lilltäkt Saknas Erik Hans gård potatisland
Blixbo by /Se Dalkarlskällan källa Finnbodarna gård Fagertjärn tjärn
?Boda by Dalsberget berg Finngärdet by Farligbotten kolbotten
?Boda by Danholn skogsmark Finngärdet by Farmors tomt åker
?Boda by Djuptjärnen tjärn Finngärdet, Lilla gårdar Fattigtäkten »täkt»
Boda by Djuptjärnen tjärn Finngärdsfäbodarna fäbodar *Fettbergssta äga
?Boda by Djuptjärnen, se Ljustjärnen tjärn Finngärds Gubbhålet gårdar Finnboberget berg
Boda by Djuptjärnsberget berg Fiskarns försvunnet namn på gård Finnboviken vik
Boda by Djupviken vik Flintfäbodarna fäbodar Finngärdsfäboviken vik
?Boda by *Dygse täkt täkt /Se Folkesbacka gård Finntjärn tjärn
?Boda by Ekorrmyran ägomark Fremsbacka »techte-hemman» Fisklösen tjärn
?Boda by Ekorrön udde Fänrikens gård Fjuksbo »täkt»
?Boda by Ekorrön ö Gallsjön by Flinten berg
Boda by Fagertjärnen tjärn Getingvallen gård Flintflyet myr
?Boda by Falkmyran myr Gjutänget gård eller by Flintgruvan gruvhål
Boda by Falkmyran myr Gropen gård Flinttjärn = Groptjärn Groptjärn
?Boda by Falkmyran myr Grops gård Flyberget berg
Boda by /Se Fallröset gränsröse /Se Grubbhålet gård Flybergstjärn tjärn
Bodarne gd /Se Finebodan, se Finnbodarna terräng Gruset gård *Fonsnäs egendom
Borgarsveden gård Finnbodarna terräng Grå gårdsgrupp *Fonsnäsholmen holme
Borgarsveden by /Se Finnbodarna fäbod Gubbes försvunnet namn på gård *Fonsnäsviken vik
Bossarvet gd Finnbodberget berg Gubbgärdet gård Fredagsmyren myr
?Bossarvet gd Finnbodviken vik Gubbhålet gård Fridhemsbäcken bäck
Bossarvet gd Finngärdsviken vik Guckus gård Frukullen kulle
Bossarvet del av by /Se Fisklösen sjö Gökens gård Fågelmyran åker och myr
Bosarvet gd /Se Flinten berg Götbo försvunnet namn på gård Fårhagen hage
Branare, se Brandsarvet gård Flinten berg Hagen gård Fårhagtäppan åker
Brandare, se Brandarvet gd Flyberget berg Hagersveden gård Fårholmen nu bortlagt namn på Storholmen
*Brandarvet gd Flyberget berg o triangelpunkt Hammars gård Fårkrubban skog
Brandsarvet by Flyet tjärn Hammarsfäbodarna nu rivna fäbodar Fårkrubbmyren myr
Brandsarvet by *Flytjärnen tjärn Hans Lars gård Fäbodtjärn en av Gäddtjärnarna
Brandsarvet by Fonäsviken vik Hedbergs gård Fördärvet åker
?Brandsarvet gård /Se Fredagsmyran myr Hedtäppan namn på gård Föreningsröset röse
?Brandsarvet gård /Se Fågelmyran myr Hilmans lht Första holmen holme
Brandsarvet by /Se Fårkrubban skogsområde Hins Finnar by Galgbacken backe
?Brandsarvet gård Fårkrubbmyran myr Hjortens försvunnet namn på gård Gallsjöberget sluttning av berg
Brandsarvet gård *Fäbodtjärnen tjärn Hobborn by Gallsjöbäcken del av avlopp
*Brandsarvet gård *Fäbodtjärnen tjärn Hobborn by Gammalgården äga
Brandsarvet lg /Se Fäbosjön sjö »Hofsjö» fäbod Gamla skolan backe
Brandsarvet gd /Se Fäbovägsröset gränsröse Holmens gård Gertruds bäck bäck
*Bransare gård Galesiön, se Gallsjön f.d. sjö Holm jons riven gård Getingarna backar
Buskbo by Galgbacken skogsområde »Horenbergh» bergsfrälse Getingbackarna backar
Buskbo gård Galgesiön, se Gallsjön sjö Hurtig Brittas gård Getingtäppan åker
Buskbo by /Se Galgsiön, se Gallsjön sjö Hyttnäs del av by Getingviken vik
Byggningen gård Galgsiön, se Gallsjön sjö Håsjön, se 1-3 Skägghedbo utl. ägolotter Glädjepussen utvidgning av bäck
Byggningen gård Galgsiön, se Gallsjön sjö Håsjön gård Granats täppa åker
Byggningen by Galgsiön, se Gallsjön sjö Jan Daniels riven gård Graven vik
Byggningen gård *Gallsjöbacken Saknas Jan Ers gård Grisbacken plats
Bäckänget by Gallsjöberget berg Janjösas försvunnet namn på gård Groptjärn tjärn
Bäckänget by /Se Gallsjöberget berg Jan Pers försvunnet namn på gård Gruvberget berg
Bölet gd Gallsjöbäcken bäck Joakims gård Gruvlinden åker
Bölet gd Gallsjön sjö Jutänget gårdar Grånäs udde
*Börelsarvet förr gd Gallsjön f.d. sjö Jöns Ols gård Grånäsholmen holme
*Börelsarvet förr gd /Se Gallsjön sjö Jöns Pers hytta försvunnen hytta Grånäsviken vik
*Börielsarvet f.d. gd /Se Gallsjön sjö Kajsens bortlagt namn på gård Gräshällarna hällar
*Börelsarvet gd? /Se Gallsjön sjö Kallbäcken lägenhet Grävningen sluttning
Damholen, se Danholn by Gallsjön sjö Kallbäcks gård Guckubacken skogsbacke
Damholen, se Danholn by Gallsjön sjö *Kammars försvunnet namn på gård Guckuvreten hage och odling
?Danholn by /Se Gallsjön tjärn Karlborn gård Gullberget berg
Danholn by Gallsjön sjö Karlborns hytta försvunnen hytta Gumsklittarna utsiktspunkt
Danholn by Getingviken vik Karl Ers obebodd gård Gyltbäcken avlopp
Danholn by Getön ö Karl Ersas gård Gyltbäcksmyran myr
Danholn by Gillertjärnen tjärn *Karls gård Gyttjepussholmarna holmar
Danholn by Gimse berget höjd Karlsby fäbodarna fäbodar Gäddtjärnarna tjärnar
Danholn by /Se Granmyrbäcken bäck Karlsbyheden by Göranbäcken bäck
Danholen by /Se Graven vik Karlsbyn by Hageludden udde
Danolen, se Danholn by Groptjärnen tjärn Karlsbyn by Hagen skogsomr
Danolen, se Danholn by Gruvlinden terräng Karlsbyn by Haglinden äng
Danolen, se Danholn by Grånäsudden udde Kartbacken gårdar Hammarhagen hage
Danholn by Gubbespuss myr Kilen försvunnen gård Hammarskogen del av berg
»dyghræ tækt» beb.? Gubbespussen skogsområd Kimpersänget, se 2 Kristineberg Saknas Hans Lars lycka åker
Erikjans gdsnamn Gullberget berg Klimpens gård Hedarna odlat område
*Fetepenningsboda, se Boda by Gumsklitten höjd Klockargården lht Hedkarlsjön, se Ekorrsjön sjö
Finegiarde, se Finngärdet by Gyltbäcken bäck Klubben lht Hedkarlsjön sjö
finegiärde, se Finngärdet by Gyltbäcksmyran myr Knektbacken gårdar Hedlunds hage hage
Finfäbodar, se Finnbodarna fäbod Gäddtjärnen, Lilla tjärn Knektens gård Hedströms holmen holme
fingegiarde fäbodar, se Finngärds fäbodar fäbodar Gäddtjärnen, Lilla tjärn Kolarbo by(nu blott en gård) Hedtäkten åker
Finnbodarna fäbord Gäddtjärnen, Stora tjärn Kolbergsbo gård Hedviken vik
Finnbodarna fäbodar Gäddtjärnen, Stora tjärn Kolbergsbo by Hemviken vik
Finnbodarna gård /Se Gökmyran myr Kolningssveden gård Hemviken vik
Finnbodarna gd /Se *Hams-ösjön sjö Kolningssveden gård Hermansvall terräng
Finnebodan, se Finnbodarna fäbodar Handskmyran Lilla myr Kols gård Herrgården kolbotten
Finngärdet by Handskmyran Stora myr Korsbergs gårdsnamn Herrgården skog, förr sved
Finngärdet by /Se Hasmyran myr Korså allmänning traktnamn Hinsberget berg
Finngärdet by Hedkarlsbäcken bäck Korså bruk järnbruk Hinsen sjö
Finngärdet by Hedkarlsjön sjö Korså bruk brukssamhälle (järnbruk) Hinshusviken försvunnet namn på Hemviken
Finngärdet by Hedkarlsjön sjö Korsån traktnamn Hinsåsen berg
Finngärdet by Hedkarlsjön sjö Korvbo försvunnen gård Hjulbäcken bäck
Finngärdet by /Se Hedkarlsjön sjö Kottes gård Hobbornsbäcken del av avlopp
Finngärds fäbodar fäbodar Hedkarlsjön sjö Kragsveden gårdar Hobbornssjön sjö
Finngärds fäbodar fäbodar Hedströms myra myr Krassbo gård Hoberget berg
Finngärds fäbodar fäbodar Hedviken vik Kristineberg Saknas Holmsjöberget, Västra berg
Flintfäbodarna fäbod *Helgansholma holme Kristineberg gård Holmsjöberget, Östra berg
folkersbaka, se Folkesbacka by *Helgansholme holme Krogen gård Holmsjöfly vattenpuss
Folkesbacka gd Helgansholme holme /Se Krokfors gård Holmsjön sjö
Folkesbacka gd /Se Hellbergs vik Saknas Krokfors hytta försvunnen hytta Hopkolningbacken skog
Folkesbacka gård Hemviken vik Krokfors, Nedre gård Hornberget berg
Folkesbacka gård /Se Hermans vall odling? Krusbergs försvunnen gård Hornbergs gruva nedlagd gruva
Folkesbacka gård Hermansvallsviken vik Krögarns gård Hornbergshagen hage
Folkesbacka by Hickar sion, se Hedkarlsjön sjö Kungsgården gårdar Hospitalstäkten »täkt»
Folkesbacka by *Hickarsjön sjö Kurisbo gårdsnamn Hugsterviken vik
Folkesbacka gd /Se Hikar Siön, se Hedkarlsjön sjö Kurisbo försvunnen gård Hundkuren kolbotten
*Fånsås Saknas Hikarsiön, se Hedkarlsjön sjö *Kutarbo gård »Hundradalersängen» myr
Fäbodar, se Logärdsfäbodarna fäbodar Hinsberget berg *Kyrvils försvunnet namn på gård *Hundtjärn tjärn
Galesiöbygden, se Gallsjön by Hinsen sjö Kålhuvuds försvunnen gård Hundtjärn tjärn
Galgsiöbÿgden, se Gallsjön by Hinsen sjö Kårtäkt by Husbygården åker
Gallsjön by Hinsen sjö Kårtäktsfäbodarna nu rivna fäbodar Hyen sjö
?Gallsjön by Hinsen sjö Käringtorp gård Hyntjärn, se Hundtjärn tjärn
Gallsjön by Hinsen sjö Lerbäcks mjölkvarn kvarn Hyttberget berg
Gallsjön by /Se Hinsen sjö Lilltäkt Saknas Hyttnässkogen skog
Grå gårdsgrupp /Se ?Hinsen sjö Lilltäkt hemman, nu by Hyttnäsviken vik
Gråa gårdar /Se Hinsen sjö Lindstedts försvunnen gård Håsjöbäcken bäck
*Gråda beb. /Se Hinsen sjö Lisselbo gård Håsjömyra myr
Gråden gd:ar /Se Hinsen sjö Lisselbodarna gård Håsjön sjö
Grådhon, se Gråa Saknas Hinsen sjö Lisselhaga lht Hällsjön sjö
*Grånäs försv. gård /Se Hinsen sjö Lisselänget gård Hängön trekantig holme
Grånäs by Hinsen sjö Lisstäkten gård Hästhagen odlad mark
Grånäs del av Sundborn Hinsen sjö Lissveden gård Hästhaghällarna hällar(med ett nybyggt litet utsiktstorn)
Grånäs by Hinsen sjö Litens gård Hästhagviken vik
Gråå, se Grånäs by Hinsen sjö /Se Livens gård Hästviken vik
Gråå, se Grånäs by Hinsen sjö /Se Logärdsfäbodarna fäbodar Högbackakull udde
Gråå, se Grånäs del av Sundborn Hinsen sjö /Se Lomskvarnen försvunnen kvarn Högberget berg
Gunsarvet by *Hinsenäs udde Lons gård Högbergsmyran myr
Göranmickels gdsnamn *Hinsenäs Saknas Löpholm, se Loppholm gård, nu by Högholmen sällan använt namn på Storholmen
Haboren, se Hobborn by *Hinsnäs råmärke Loppholn namn på by Iljesbobäcken bäck
Haboren, se Hobborn by *Hinsnäs rå råmärke Lugnet gård Jaksbo »täkt»
Haboren, se Hobborn by *Hinsnäs rå f.d. gränsmärke Lumsviken gård Jaksbohagen hage
Hagare, se Hagarvet f.d. gd +Hiuskus viken vik /Se Lustigknopp dagkarlsbyggnad Janimats täkt
*Hagare gård Hinsåsen ås o. triangelpunkt Långbackfäbodarna nu rivna fäbodar Jans »täkt»
*Hagarvet gård Hinsåsen berg Långhagen gård Jerusalem åker
*Hagarvet f.d. gd Hjärtrosbäcken bäck Långnäset förr fäbod Jons Daniels holme holme
*Hagbÿ gård *Hoa urspr. namn på å /Se Lövhult by Jordbro ägor
*Hageby Saknas /Se ?Hobbornssjön sjö Lövnäs herrgård Jordbromyrarna myrar
*Hageby gård Hobbornssjön sjö Lövänget Saknas Julbo hage
*Hageby f.d. gd Hoberget berg Lövänget Saknas Jutängsbäcken bäck
*Hedha fjärding Saknas /Se *Hogarskälla råmärke Lövänget by Jutängsnäset udde
Hobborn by Holmsjöberget, Västra o. Östra berg Majas gårdsnamn Jutängsviken vik
Hobborn by Holmsjöbäcken bäck Martinas stuga lht Kaffeholmen holme
Hobborn by Holmsjö fly tjärn Mats Ers gård Kallbäcken bäck
Hobborn by Holmsjön sjö Mjölnarvallen by Kalles åker
Hobborn by Holmsjön sjö Munkens försvunnet gårdsnamn Kalles hage odling
/Hobborn/ by Hornberget berg Munk Hans försvunnet gårdsnamn Kalsmyrorna myrar
Hobborn by /Se Hosjön sjö Månses försvunnet namn på gård Kalvhagen hage
Hobborn by Hosjön sjö Måskarlsänget, se 15-16 Lövänget Saknas Kanalen grävd kanal
Hobborn by Hosjön sjö Nagelbo försvunnen gård Kannolle tjärn
Hobborn by Hosjön sjö /Se Nils Ersas försvunnen gård Kannolles klack berg
Hobborn by Hugsterviken vik Norret hemman *Kammarrisen skog
Hobborn by Hugsterviken vik Norbergs backen gård Kapellbacken plats
Hobborn by /Se Hundralassängen myr Norrgården gård Kapellbacken plats
Hobborn by /Se Hundtjärnen tjärn Nybo gårdar Kapellsbacken backe
Hobborn by /Se Hundtjärnen tjärn Nybodarna, se Korsån fht Kappmyra myr
Hobborn by /Se Hyn sjö Nybyggarns försvunnet namn på gård Karl Jöns holmen holme
Hobborn by /Se Hyn sjö Nybygges gård Karl Ers »täkt»
Hobborn by /Se Hyen sjö Nygården gård Karlsbybäcken del av bäck
*Holbergsboda f.d. gd Hyen sjö Näset gårdar Karlsbyviken vik
*Holbersboda by Hyen sjö Nästfäbodarna fäbodar *Karls Pers »täkt»
*Holbäksboda by Hyen sjö Näsänget gård Kastjärn tjärn
*Holngärdesarvet by /Se Hyen sjö Olersgården gård Kastjärnsbäcken bäck
*Horntjärn gård Hyen sjö Oxhagen, se Hagen gård Kastjärns fly vattensamling
Hytenäs, se Hyttnäs, Stora gård Hyen sjö Oxhagen gård Kastjärnsmyra myr
Hyttnäs del av by Hyen sjö /Se Oxhagen gård Kattskäret berg
Hyttnäs del av sn /Se Hyen sjö Palmens bortlagt namn på gård Kavelbroarna broar
Hyttnäs, Lilla gård /Se Hyen sjö Pansarbo gård *Kesmyran myr
Hyttnäs, Stora gård Hyen sjö Pappas gård Killingholmen holme
Hyttnäs, Stora by Hyn sjö Paradiset gård Killingholmen holme
Hyttnäs, Stora by *Hyenån å Pensarbo förr självständig gård Killingholmen holme
Hyttnäs, Stora herrgård /Se Hyn sjö Per Jansas försvunnet namn på gård Killingkällan källa
Hyttnäs gårdar /Se Hynsröset röse Per Olofs gård Killingkällsmyran myr
Hyttnäs del av by /Se Hyttnäs förr vret /Se Pers gård Kilskogen del av berg
Håborn, se Hobborn by Hyttnässkogen skogsområde Pers gård Kilströmmen Sundbornsåns lopp
*Hågarvet f.d. gd /Se *Hågarekällan källa Persarvet gård? Kilänget »täkt»
HönsGerdet, se Önsgärdet gård Hågares Kiälla, se Hågarvets källa Saknas Persarvet by Kindbergs änge åker
?Ingsarvet beb. *Hågars Kiälla råmärke Petters gård Klockartäkten »täkt»
?Jacksbo gård *Hågars-källa råmärke Pilbo riven gård Klossviken vik
?Jacksbo gård *Hågarvets källa Saknas Ramsnäs gård, nu by *Klöv(er)häll(sholmen) holme
*Jacobsboda gård Håsjöbäcken bäck Rasta gård Knaperbacken fäbodvägsbacke
*Jacobsboo gård Håsjöbäcken bäck Rika Pers försvunnet namn på gård Kolbergsboströmmen Sundbornsåns lopp
*Jakopsboda gård Håsjöbäcken bäck Risens försvunnet namn på gård Kolbergsboviken vik
Jakopsboda, se Lövänget by Håsjö fly tjärn Riset by Kolfatet kolbotten
Kahlbärghabo, se Kolbergsbo by Håsjön sjö Risholn by Kolningssveden odlat område
Kalboren, se Karlborn, Stora by Håsjön sjö Risholn bergsfrälse, nu by Kolsholmen holme
Kalboren, se Karlborn, Stora o. Lilla by Håsjön sjö Risholm, Lilla gårdgrupp Komyren myr
Kalznäsbygden, se Karlsbyn by Håsjön sjö Risholm, Stora gammal bergsmansgård, nu fattiggård Kopparslagarkilen åker
Kammarrisen Saknas /Se Håsjön sjö Ris Jöns gård Korvbo »täkt»
Karlborn by Håsjön sjö Rommarbacken gård Kragsvedsbäcken bäck
Karlborn gd Håsjön sjö Rostberg by Krokforsströmmen Sundbornsåns lopp
Karlborn by /Se ?Håsjön sjö Rostberg beb Krokiga tallen del av skog
Karlborn bergsfrälseegend. /Se Håsjön sjö /Se Rupstjärn by Kroktjärn tjärn
Karlborn by Håsjön sjö /Se Rupstjärn by Kroktjärn tjärn
Karlborn by Håsjön sjö /Se Rutens försvunnen gård Kroktjärnshålet berg
Karlborn by Hällsjön sjö Rådmans försvunnet namn på gård Krusbergs odling, förr gård
Karlborn by /Se Hällsjön sjö Röjningen gårdar Krutkällarudden udde
Karlborn gård Hällsjön sjö Röjningsvinket nu rivna fäbodar Kryddgårdsmyran myr
Karlborn bergsfrälseegendom /Se Hällsjön sjö Rösjön gård Kråkhålet »täkt»
Karlborn by /Se Hällsjön sjö Sandbacken gård *Krån(k)gubbens udd udde
Karlborn gård /Se Hällsjön sjö Sandhem gårdsgrupp Kultäkten odling
Karlborn by /Se Hällsjö tova holme Sandsberg, se Korsån fhtr Kurisstängslarna »täkt»
Karlborn gd /Se Hängön ö Sandsberg gård Kuristäkten »täkt»
Karlborn by /Se Hästbrokärret kärr Schweizarns försvunnet namn på gård Kutens ris skog
Karlborn gd /Se Hästviken vik Sims försvunnet namn på gård Kvarnhagbäcken bäck
Karlborn, Lilla by Hättmyran myr Sjudarns gårdsnamn Kvarnsveden »täkt»
Karlborn, Stora by Hättmyran myr Sjuarbo gård Kvarntäppan åker
Karlborn, Stora by Hättmyrbäcken bäck Sjösens egendom Kvarntäpporna odlat område
Karlborn, Lilla o Stora byar Hättmyrbäcken bäck Skarptäkten bergsfrälse Kvarnviken försvunnet namn på Mjölnarvallsviken
Karlborn, Stora o Lilla by Högbacksmyran myr Skommar Jansas riven gård Kvicktjärn tjärn
Karlborn gdr /Se Högberget berg Skommars gård Kvicktjärnsberget berg
*Karlbornshyttan hytta /Se Högberget berg Skuggarvet by Kvicktjärnsberget berg
Karlborns hytta nu försvunnen hytta /Se Högberget berg Skymtas försvunnen fäbod Kyrkbybottnen kolbotten
Karlsby fäbodar fäbodar Högberget berg Skymtens gård Kyrkestensbottnen kolbotten
Karlsby fäbodar fäbodar Högbergsmyran myr Skyttens gård Kyrkgrinden ursprungligen utfartsväg
Karlsby fäbodar fäbodar *Höghäll råmärke Skyttens försvunnen gård Kyrktjärn tjärn
Karls(by)heden, se Karlsbyn by *Höghäll råmärke? Skyttens försvunnen fäbod Kyrkvägen väg
Karlsbyheden by /Se *Höghäll råmärke Skäggarna gård Kålberget bergsknalle
Karlsbyheden by /Se Ickorrsöön, se Ekorrön udde Skäggebo,se 1-3 Skägghedbo ägolotter Kålgården förr namn på platsen för Engströms gård
Karlsbyn by /Se Igeltjärnen tjärn Skägghedbo gård Kålhuvudstäkten odling
Karlsbyn by Igeltjärnen tjärn Skägghedbo utl.ägolotter Kårtäktstjärn tjärn
Karlsbyn by Jacksbo ägomark Skäggheden by Kårtäktsviken vik
Karlsbyn by Jordbro skoglöst område Slipens försvunnet namn på gård Källbacken »täkt»
Karlsbyn by Jungfrukällan källa Slottet gård Källhålet odling
Karlsbyn by /Se Jutängsnäset näs i sjön Slottskammarn stuga *Källina täkt
Karlsbyn by /Se Jutängsviken vik Slång Annas försvunnet namn på gård Källmorberget sluttning
Karlsbyn by /Se Kaffeholmen ö Slånggården gårdar Källmyrberget berg
Karlsbyn by /Se Kallbäcken bäck Smasens gård Källrixen terräng
Karlsbyn by /Se Kanadamyran myr Smedbodarne, se Bodarne gård Källsva odling
*Karlsheden Saknas Kanadamyran myr Smedens försvunnet namn på gård Källsveden »täkt»
Karlsbÿ fäbodar, se Karlsby fäbodar fäbodar Kaninholmarna holmar Smedens gård Källsvedsudden udde
Karsbÿ fäbodar, se Karlsby fäbodar fäbodar ?Kann-Olle sjö Snickarns gårdsnamn Källtäppan åker
Karsby fabodar, se Karlsby fäbodar fäbodar Kann-Olle sjö Snickarbo försvunnen gård Källviken vik
Karsbyn, se Karlsbyn by Kkann-Olle sjö Snottbo försvunnen gård Kärringbäcken bäck
Karsbÿn, se Karlsbyn by Kannolle tjärn /Se *Somens försvunnet namn på gård Kärringmyra myr
Karsbyn, se Karlsbyn by Kann-Ollesheden hed Spadarvet gård Ladbacken »täkt»
Karssby, se Karlsbyn by Kann-Ollesheden skogsmark Sparringhällen fäbod Laktjärn tjärn
*Kiärngetorp gd ?Kann-Olles klack berg Staksveden gård Laktjärnsberget berg
Kolarbo gd Kann-Olles klack berg Stenbacken gård Laktjärnsbäcken Laktjärns avlopp
Kolarbo gd /Se Kapellbacken ägomark Stens gård Lappstaholmarna holmar
Kolarbo gd /Se Kappmyran myr Stensarvet gård Lappstaudden udde
Kolarbo, Stora by Karlborgs fäbodar fäbod Stensarvet gård Lasses odling, förr gård
Kolarbo, Stora by Karl-Jönsholmen holme? Stigen lht Lasses fly tjärn
Kolbergsbo by Kastjärnen tjärn *Stix försvunnet namn på gård Lasses änge dalgång
Kolbergsbo by Kastjärnsflyet tjärn *Stixänget försvunnet namn på gård Liljekonvaljeholmen holme
Kolbergsbo by Kattbacksmyran myr Storbacken försvunnen gård Lilla Olle tjärn
Kolbergsbo by Kattbacksmyran myr Storsveden by Lillavan tjärn
Kolbergsbo by Katthällen höjd Stranden gård Lind-Olles-viken del av Håsjön
Kolbergsbo by Kattjärnen tjärn Stubb Eriks försvunnet namn på gård Lindstedtsströmmen Sundbornsåns lopp
Kolbergsbo gd /Se Kattskäret berg Sundborns by by Linsveden »täkt»
Kolboren, se Karlborn, Stora by Kesmyran myr Sundborns gårdsnamn Lisseavan tjärn
Korgaretägten, se Kårtäkt by Killingholmarna holmar Sundbornsmål Saknas Lisselbotäkten »täkt»
Korså samhälle /Se Killingholmarna öar Suparbacka gård Lisselholmen holme
Korså samh. /Se Killingholmarna holmar Superbacka by Lissel-holmen holme
Kortäktan, se Kårtäkt by Killingholmarna holmar Superbackhyttorna försvunna hyttor Lisjens backe nu sällan använt namn på en korsväg
Kortäktan, se Kårtäkt by *Killingholmen ö Svalus försvunnet namn på lht Lisspersmyran nu odlad myr
Krafsbo, se Krassbo gård Killingholmen holme Svartbäcken järnvägsstation Lisstäkten åker
Kragsveden gdr Killingön ö Svejsarns, se Schweizarns gård Lisstäkten »täkt»
Kragsveden gd:ar /Se Killingön ö Syltbo öknamn på byn Rostberg Livens berg berg
Krassbo gård Klossviken vik Syltbo,se Rostberg beb Ljusbrunn odling och hage
Kristineberg gd /Se Klövhällen ö Syltens försvunnet namn på gård Ljustjärn tjärn
Krochforsen, se Krokfors, Nedre by Kolberget berg Sylt Ullas försvunnet namn på gård Ljustjärnsmyren myr
Krokfors by Kolbottentäppan terräng Timotejsons försvunnet namn på gård Logärden sjö
?Krokfors by Kolningssveden ägomark Tofta brunn »hälsobrunn» och pensionat Logärden, Lilla sjö
Krokford gd Kopparmyran myr *Tolvmans riven gård Logärdsbäcken avlopp till sjö
Krokfors by Korstäppan terräng Torpens gård Logärdsviken vik
Krokfors by /Se Korsåviken vik Torpet gård Loken igenvuxen vattensamling
*Krokforsen gårdar Korsåviken vik Tossebo gård Lomsbäcken avlopp till sjö
Krokfors by Korvbo terräng Trädgårdsmästarens lht Lumsen sjö
Krokfors, Nedre by Kosholmen holme Tuppens försvunnet namn på gård Lomsen tjärn
Krokfors, Nedre by Krassbo ägomark Turbo, se 17 Lövänget Saknas Lomsdammen damm
Krokfors, Nedre by Krokforsen ? fors Turbo gård Lomtjärn tjärn
Krokfors, Nedre by Kroktjärnen tjärn Täkten gård Lomtjärnsmyran myr
Krokfors, Nedre by Kroktjärnen tjärn Utanmyra by Loppholspussarna pussar
Krokforsen gårdar /Se Kroktjärnen tjärn Varpet försvunnet namn på gård Lugnet skog och myrmark
Kurrtächten, se Kårtäkt by Kroktjärnen tjärn »Åhnarfvet» by Lumsviksbäcken bäck
Kåhlebärgh, se Kolbergsbo by Kroktjärnshålet skogsområde Åkersfäbodarna fäbodar Lumsviksmora hagmark och skog
Kårberg, se Kolberget gd Kryggåsen ås Åkerstens gård Lundebergsklack berg
Kårtäkt by Kryggåsmyran myr Ålsarvet bergsfrälse Luntskogen skog
Kårtäkt by Kråkbärsmyran myr Ängborn lht Lustigbacken berg
Kårtäkt by /Se Kulhagen ägomark Änkehuset lht Lustigknopp berg
Kårtäkt by Kungssveden skogsområde Önsgärdet by Långbacken backe
Kårtäkt by Kvarntäpporna terräng Önsgärdet by Långberget skog
Kårtäkt by Kvarnviken vik Östbergs gård Långhagen skog
Kårtäkt by /Se Kvicktjärnsberget berg Överbacka by Långhagen åker
Kårtäkts fäbodar fäbodar Kviddgropen myr Övervallarna nu rivna fäbodar Långholmen holme
Kårtäkts fäbodar fäbodar Kyrkbybotten skogsområde   Långmyrbäcken bäck
Kårtäkts fäbodar fäbodar Kyrktjärnen tjärn   Långmyrgärdet gärde
Kårtäkts Fäbodar fäbodar Kårtäktsberget berg   Långnäsudden udde
*Käringtorp torp Kårtäktsberget berg   Långsjöberget berg
*Käringtorp torp Kårtäktsberget berg   Långsjön annat namn på Åkerstjärn
*Käringtorp torp? /Se ?Kårtäktstjärnen tjärn   Långsjön sjö
Lamswijk, se Lumsviken by Kårtäktstjärnen tjärn   Långsjön, Lilla sjö
Lilletacktan, se Lilltäkt by Kårtäktsviken vik   Långtjärn tjärn
Lilltägt by Kårtäktsviken vik   Långängen täkt
Lilltäkt by Kårtäktsviksudde udde   Långängesbäcken del av bäck
Lilltäkt by Källmorberget berg   Länsmanstäkten åker
Lilltäkt by Källmyran myr   Löktjärn tjärn
Lilltäckt by Källmyrberget Saknas   Lövbrändorna brändor
Lilltäkt by Källrisen terräng /Se   Lövdalen »täkt»
Lilltäkt by /Se Källsvedsmyran myr   Lövuddarna = Hedströmsholmen i Hinsen Saknas
Lilletäktän, se Lilltäkt by Källsvedsudden udde   Lövåsen bergsparti
Lisselbo gård Källviken vik   Lövängsberget sluttning
Lisselbo gd /Se Källviksudden udd   Lövängesviken vik
Logärdsfäbodarna fäbodar Käringsvederna odling   Lövängesön ö
Lomswijken, se Lumsviken by Kärrmyran myr   Lövön ö
Lopolen, se Lövhult gård *Kölsmyran myr   Majas tomt åker
*Lumsheden by Lackiärn, se Lacktjärn sjö   Mellanön försvunnet namn på Hängön
Lumsviken gård /Se Lacktjärnen sjö   Mickels täkt åker
Lumsviken by *Laggtjärn sjö   Mjölnarvallsviken vik
Lumsviken gård ?Laktjärn tjärn   Mjölnarån å
Lumsviken by Laktjärnen tjärn   Mosetäkten åker
Lumsviken gd Laktjärnen sjö   *Mosskaränge »täkt»
Lumsviken by Laktjärnen tjärn   Moster Stinas myrar myrar
Lumsviken by Laktjärnen tjärn   Munktäkten åker
Lumsviken gd /Se Laktjärnen sjö   Murmans änge åker
Låmsuik, se Lumsviken by Laktjärnsskogen skogsområde   Myran myr
Låmsvik, se Lumsviken gd Laktjärnsskogen höjd   Måses »täkt»
*Löffsweden by *Laktjärnsverken fiskefångstplats?   *Märinas åker
Löpholen gd Lamsen, se Lomsen sjö   Mörbacklinden »täkt»
Löpholen gd *Lappmyren myr   Mörberget berg
Löpholen gd Lappstaudden udde   Mörbergstjärn tjärn
Löpholn by Lappstaudden udde   Nagelbo odling, förr gård
Löpholen gd Lappstaviken vik   Niklas vik vik
Löpholn by /Se Lappstaviken vik   *Nillasveden »täkt»
Löpholen gd *Lillabrobäcken trol. kanal   Nytäkten åker
Löpholen, se Lövhult gd Lillavan tjärn   Näset udde
Löpolen, se Löpholen gd Lille Lång Sion, se Hällsjön sjö   Näset udde
*Löppolen gård LilleLångsiön, se Hällsjön sjö   Näset udde
?Lövhult gård Lill-Olle tjärn /Se   Nästfäbodflyet tjärn
Lövhult gård Lilltäcktsberget berg   Näsudden udde
Lövhult gd /Se Lind-Olles vik vik   Oden(s holme) holme
Lövnäs gd /Se Lindsveden ägomark   Olle, Lilla tjärn
Lövänget by Lisselholmen ö   *Ottesbo »täkt»
Lövänget by /Se Lissel-olle tjärn   Oxberget trakt
Malnarvalen fäbodar, se Mjölnarvallen fäbodar Lissel-olle tjärn   Oxbergsmyren myr
Mjölnarvallen fäbod Lisselängsudden udde   Oxbergstjärn tjärn
Mjölnarvallen gård Ljusbrunskällan tjärn   Oxhagsmyren myr
Mjölnarvallen fäbodar Ljustjärnen tjärn   Pappas kulle bergsknalle
Mjölnarvallen fäbodar Ljustjärnen tjärn   Pappas sved skog
Mjölnarvallen gd /Se Lofällan skogsområde   Pellestäkten åker
*Målarbacken beb. Logärden sjö   Pers kulle bergsknalle
*Målarbacken gårdsgrupp /Se Logärden sjö   Persareviken försvunnet namn på vik
Målnarvalen fäbodar, se Mjölnarvallen fäbodar Logärden sjö   Persnäset näs
Mölnarualen fäbodar, se Mjölnarvallen gård Logärden sjö   Pipholmen försvunnet namn på Kaffeholmen
Näs Saknas /Se Logärden sjö   *Platsbacken backe
*Näs gård Logärden sjö   Pomphagen hage
*Näs gård Logärden sjö   Possmyran myr
*Näset gård Logärden sjö   Prostinnans åker
*Näset by Logärden sjö   Prostinnans klack udde
*Näset gård Logärden sjö   Präst Annas täppa åker
Näst fäbodar fäbodställe Logärden sjö   Prästholmen holme
Näst fäbodar fäbod Logärden sjö /Se   Prästtjärn nästan igenvuxen tjärn
Näsänget gd /Se Logärden, Lilla sjö   Pumpbo »täkt»
*Nääs by Lilla Logärden sjö   Puttarna vattenpussar
*Olofsarvet förr gd /Se Logärdsbacke berg   Puttberget berg
Olsaret, se Olsarvet f.d. gd Logärdsberget berg   *Påskerudden udde
*Olsarvet försv. gård /Se Logärdsberget berg   Pölen åker
*Olsarvet gd Logärdsbäcken bäck, gräns   Rafsholmen holme
*Olsarvet gård Logårdsdammen dammbyggnad   Ramfrehagarna hagar
*Olsarvet f.d. gd *Logärds röse gränsrös   Ramfretäppan odling
*Olsarvet gård Logärdsviken vik   Ramsnäs myra myr
*Olsarvet f.d. gd /Se Logärdsviken vik   Renströms hage hage och stuga
*Olsarvet gd? /Se Lomsbäcken bäck   Rikmalmsgruvan gruvhål
?Oxbergs fäbodar fäbodar Lomsbäcken bäck   Rinnbäck bäck
Oxhagen gård /Se Lomsbäcken bäck /Se   Risholstäkten »täkt»
Oxhagen gård Lomsdammen damm   Risvägen väg
Persarvet by Lomsen sjö   Risängsgruvan nedlagd järnmalmsgruva
Persarvet by /Se Lomsen sjö   Rommenäs udde
Persarvet by /Se Lomsen sjö   Roparhällen udde
Persarvet by /Se Lomsen tjärn   Rostbergs vindöga råröse
*Präst - - etan gård Lomsen tjärn   Rostbergsbäcken bäck
*Prästgården gård Lomsen sjö /Se   Rostbergstjärn tjärn
*Prästgården gård Lomskvarnarna kvarnar   Rudpussen vattensamling
*Prästgården gård Lomsmyran myr   Rudtjärn tjärn
*Prästgården gård Lomstäpporna skogsområde   Rudtjärn gammalt namn på tjärn
*Prästtäkt gård Lomswijk, se Lumsviken sjö   Rupstjärn tjärn
*Prästtäkten f.d. gd Lomtjärnen tjärn   Rutens »täkt»
Ramsnäs by /Se Lomtjärnen tjärn   Råberget berg
Ramsnäs by Lomtjärnen tjärn   Råbergsviken vik
Ramsnäs by Lomtjärnen tjärn   Rågholmen holme
Ramsnäs by Loppholspussarna tjärnar   Råkullarna berg
Ramsnäs by /Se Lortbromyrorna myrar   Råladan lada
Ramsnäs by /Se Lumsviken vik   Råmsveden skog
Riset by Lundmosse öhn, se Stabergsön ö   Rättvikarns åker
Riset by Lustigbacken berg   Räveludden udde
Riset bydel Lustigknopps stannplats vilplats   *Röllehagen hage
Riset by /Se Lustigknopps svedjefall svedja   *Rölletägten åker
Risholen by Lycksalighetens ö ö   Rönningen täkt
Risholen by Låmsen, se Lomsen sjö   Rönningsudden udde
Risholn by Långaven terräng   Rösjön sjö
Risholn by *Långbacksröset gränsrös   Rövarbacken berg
Risholen gd Långberget berg   *Selbergsbacken backe
Risholen gd Långberget berg   Simsbacken backe
Risholn by Långberget berg   Simsbacken backe
Risholen by Långberget berg   Sista styvern holme
Risholen by Långberget berg   Sjöbergs odling, förr gård
Risholen by *Långe kiärnan sjö   *Skabacken kulle
Risholen gd Långnäset, se Långnäsudden udde   Skahällarna hällar
Risholen gd Långnäsudden udde   Skalsmyrorna myrar
Risholen by Långnäsudden udde   Skalsudd udde
Risholen by Lille Långsiön, se Hällsjön sjö   Skarpnoret åker
Risholen by *Långsjöholmen holme   Skarptäkten »täkt»
Risholen by Långsjön sjö   *Skedvins tomt fösvunnet namn på åker
Risholen by Långsjön sjö   Skiljebergshäll topp på berg
Risholen by Långsjön sjö   Skogsbotjärnen, Lilla tjärn
Risholen by Långsjön sjö   Skogsbotjärnen, Stora tjärn
Risholen by ?Långsjön sjö   Skogsbotjärnsmyren myr
Risholen by Långsjön sjö   Skommarmyra myr
Risholen by *Långsjön, Lilla sjö   Skommarverkstaden kolbotten
Risholen by Långsjön sjö   *Skorvstensviken vik
Risholen by Långsjön sjö   Skottäkten täkt
Risholen by Långsjön sjö   Skrivarlyckan »täkt»
Risholen by Långsjöåsen berg   Skräddargården åker
Risholen by Långsjöåsen berg   Skräddartäkten plats för gård
Risholen by *Långtjärn tjärn   Skuggarvs skorsten råröse
Risholn by *Långtjärn tjärn   Skuruhäll berg
Risholen by Långtjärnen tjärn   Skvalet sumpmark
Risholn by Långängesbäcken bäck   Skymtas »täkt», förr fäbod
Risholn by Långängesbäcken bäck   Skymtas myre myr
Risholn by Lämbyggewallen berg?   Skymtviken vik
Risholen by *Löffön ö   Skyttens »täkt», förr fäbod
Risholn by Lögtjärnen tjärn   Skyttens myra myr
Risholen by Lögtjärnen tjärn   Skytthällen backe
Risholn by Lögtjärnsbrändan terräng   Skägghedtjärn tjärn
Risholen by Lögtjärnsbrändan skogsmark   Skägghedmyrorna myrar
Risholen by /Se *Lövåsen berg   Skägghedtjärn tjärn
Risholn by Lövåsen berg   Slammerberget bergsfrälseskog
Risholn by Lövåsen ås   Slipen damm
Risholn by Lövåsen ås   Slogmyren myr
Risholn, Lilla gård Lövåssjön sjö   Slångviken försvunnet namn på vik
Risholn, Lilla by Lövåssjön sjö   Slätmyren myr
?Risholn by Lövängesberget berg   Smedbråtarna odling
Risholen by /Se Lövängesberget berg /Se   Smeddammen damm
*Romare Saknas /Se *Lövö ö   Smihagen hage
Rommarbacken gård /Se *Lövön(?) ö   Småholmarna holmar
*Rossberg-et beb. Lövön ö   Småtjärnarna tjärnar
Rostberg by Lövön ö   Småtjärnarna tjärnar
Rostberg by Mellanmyran myr   Snillbo »täkt»
Rostberg by Mjölnarån å   Snillbobäcken del av bäck
Rostberg by Mjölnarån å   Snottboberget bergsknalle
Rostberg by Moren skogsområde   Soldatbacken backe
Rostberg by Murens hage skogsområde   Solmans »täkt»
Rostberg by /Se Myran myr   Sotskogen skog
Rostberg, Nedre by *Myreberget berg   Spadsviken vik
Rupstjärn by ?Mörberget berg   *Spettalet »täkt»
Rupstjärn by Mörberget berg   Spikbacken backe
Rupstjärn by Mörbergstjärnen tjärn   Stenboudden udde
Råsberg, se Rostberg by Nagelbo skogsområde   Stenboviken vik
Råsbärgh, se Rostberg, Nedre by Niklas vik vik   Stenharn Saknas
Råsbärgh, se Rostberg by *Norrbottnarna kolbottnar   Stenhålet åker
Röstbärgh, se Rostberg by *Nya oxberget berg   Stenkällan myr
Röössbergha, se Rostberg by Nya Ox-berget, se Oxberget berg   Stensarvsbäcken bäck
Röössbergzbygden, se Rostberg by Nybränd fly, se Lissel-Olle tjärn   Stentjärn tjärn
Sandsberg gd /Se Nygärdet ägomark   Stentjärnsbäcken bäck
*Skinergård gård Nÿia oxebäriett, se Oxberget berg   Stentjärnsmyren myr
*Skinergård gård Nåssiön, se Hosjön sjö   Stestjärn tjärn
*Skinnergård f.d. gd *Näsberg råmärke   Stestjärnsmyren myr
Skiägbedan, se Skäggheden by Näset udd   Stigholmarna holmar
Skomakarbo, se Skommars gård Näset udde   Stinas täppa åker
*Skomakarbo gd Nästfäbodflyet tjärn   Stobacken hage
*Skomakerbo gård Nästfäbodflyet tjärn   Stobackmyrorna nu odlade myrar
Skommars gård Näsudden udde   Stora myren myr
Skugare, se Skuggarvet by Oden ö   Storavan tjärn
Skugare, se Skuggarvet by Olars änge myr   Storbäcken annat namn på Långängesbäcken
Skugare, se Skuggarvet by *Olsarvet täkt   Stordammen damm
Skuggare, se Skuggarvet by Ormlågan plats i rå   Storgransbacken backe
Skuggarvet by Ottesboviken vik   Storhagen hage
Skuggarvet by Oxberget berg   Storholmen holme
Skuggarvet by Oxberget berg   Storiskogskällan Saknas
Skuggarvet by Oxberget råmärke   Storlinden åker
Skuggarvet by Oxberget berg   Stormyren myr
Skuggarvet by /Se Oxberget berg   Stormyren myr
Skuggarvet by /Se Oxbergsbäcken bäck   Storskogs källa källa
Skäggheden by Oxbergsbäcken bäck   Storsveden egendom
Skäggheden by Oxbergsfly sjö   Stortäkten »täkt»
Skäggheden by /Se Oxbergsfly tjärn   Stortäkten åker
Skäggheden gård *Oxbergs råberg Saknas   Stortäktsbäcken del av Lomsbäckens lopp
Skäggheden by Oxbergstjärnen tjärn   Storöholmen holme
Skäggheden by Oxbergstjärnen tjärn   Storön ö
Skäggheden by Oxberget, se Råberget berg   Storön ö
Skäggheden by /Se Oxberget, se Råberget berg   Storön ö
Snisingsbo, se *Snysingsboda gd? Oxberget, se Skuruhäll o. Råberget berg   Strandbacken terräng
*Snysingsboda gd? /Se Oxebergh, se Skuruhäll berg   Stråten vattenpuss
Sonbor Kÿrkia, se Sundborns kyrka kyrka Oxebergh, se Skuruhäll berg   Strömstäkten åker
*Sonbors hÿttor hyttor Oxebergh, se Skuruhäll berg   Stubbesbron bro
+Spadarv? beb. Oxebergh, se Skuruhäll gränsberg   Stängselbron bro
Spadarvet gd Oxeberg råå, se Skuruhäll gränsmärke   Stängselbäcken del av Lomsbäckens lopp
Spadarvet gård /Se Oxeberg råå, se Skuruhäll gränsmärke   Stängslen odlat område
Spadarvet bebyggelse /Se Oxebärgh, se Skuruhäll berg   Stångplan myr
Spadarvet gd /Se Oxebäriett, se Råberget berg   Störmobäcken bäck
Spadarvet gd /Se Oxebäriett, se Skuruhäll berg   Störmotjärn tjärn
Sparet gård Oxhagsmyran myr   Sundbornsberget berg
Spars gdsnamn Pappas kullar berg   Sundbornsån avlopp
Stengsle, se Stängseln by Pelles hage ägomark   Sundet sund
Sticks gdsnamn Persarvsviken vik   Superbackbäcken del av bäck
*Stola Saknas /Se Persnäs näs   Svanholmen holme
Storsveden by /Se Plumpberget berg   Svartbäcken bäck
Storsveden gård Pomphagen skogsområde   Svarta stenarna område
Storsveden by Porsmyran myr   Svarta jorden skog
Storsveden by Porsmyran myr   Svartjordsbro klabb-bro
Storsveden by Prästholmen halvö   Svarttjärn tjärn
Storsveden by Prästtjärn tjärn   Svarttjärn tjärn
Storsveden by /Se Prästtjärnen tjärn   Svarttjärnsberget berg
Storön ö Pundet vägkrön /Se   Svartviken vik
Stämnarvet gd /Se Pussarna myr   Svartviksudden udde
Stängseln gård Pussmyran myr   Svedells fly slåbart område
Stängseln by Puttarna tjärnar   Svensjöberget berg
Stängseln gård Puttarna tjärnar   Svensjön sjö
Stängsle, se Stängseln gård Påskuruddarna uddar   Sventäkten åker
»Stängslen täktegd /Se Pölen ägomark   Svinsbacken »täkt»
Sundborn by Rafsholmen holme   Syltbobäcken bäck
Sundborn by Ramfredshagarna skogsglänta   Syltbotjärn tjärn
Sundborn by Ramsnäskilen skogsmark   Sågdammen tjärn
Sundborn by Rismyran myr   Sågtäkten täkt
Sundborn f.äng, nu by Rommenäs udde   Tegelbruket strand
Sundborn by Ramsnäsberget berg o triangelpunkt   Tjärnbacken berg
Sundborn by Ramsnäskilen skogsmark   Tjärnberget berg
Sundborn by Riset terräng   Tjärnbäcken bäck
Sundborn by Ristäkten odling   Tjärnhagen hage
Sundborn by Risängsgruvan gruva   Tjärnmyra myr
Sundborns by by /Se Risängsgruvan gruva   Toftan sjö
Sundborns by /Se Rommarnäset udd   Toftan sjö
*Sundborn, Lilla bebyggelse /Se Roparhällen Saknas /Se   Toftmyrbäcken bäck
*Sundborn, Stora gårdar /Se Rosjöbranden terräng   Toftmyrorna delvis uppodlade myrar
Sundborn by /Se Rostbergsbäcken bäck   Tomten åker
Sundborn by /Se Rostbergsbäcken bäck   Torr-rak-berget berg
Sundborn by /Se Rostbergstjärn tjärn   Toxbäcken bäck
Superbaca, se Överbacka by Rostbergstjärnen tjärn   Toxbäcken avlopp till sjö
Superbacka, se Överbacka by Rostbergstjärnen tjärn   Toxberget berg
Superbacka gd Rostbergstjärnen sjö   Toxen tjärn
Superbacka gd /Se *Rostbergs vindöga råmärke   Trollberget berg
Superbacka by /Se Rostbergs vindöga råmärke   Trollharn holme
*Superbacka gård *Rotjärnen tjärn   Trollholmen holme
Superbacka, se Överbacka by Rudpussen tjärn   Trollkyrkan flyttblock
*Superbackan gård Rudtjärnen tjärn   Trollpussarna tjärnar
Superbacken, se Överbacka by Rudtjärnen tjärn   Trostebro bro
*Torbergsbo f.d. gd Rudtjärnen tjärn   Trostebäcken bäck
*Torbärsbo by Runden, se Runn sjö   Trosteholmen holme
Torbärsbo, se Torbergsbo f.d. gd Runn sjö   Trosteholmen ö
*Torbärsbo gård Runn sjö   Trostön,se Trosteholmen Saknas
Torkiälla, se Torkälla gd Runn sjö   Trätbotten kolbotten
*Torkälla gd Runn sjö   Turbotäkten åker
*Torp gård Runn sjö   Täktholmen holme
Torpet gård Runn sjö   Täppan »täkt»
Torpet gd /Se Runn sjö   Uvnäset berg
*Trostebo by? Runn sjö   Vargberget sluttning
*Trostebro by Runn sjö   Vassmyra odling
Turbo gd /Se Runn sjö   Verksundet sund
Utanmyra by ?Rupstjärnen tjärn   Vettberget del av Ålberget
Utanmyra by Ruun, se Runn sjö   Wickströmsberget berg
Utanmyra by Ruun lacus, se Runn sjö   Vilrumsudden udde
Utan myra by Ruun la, us, se Runn sjö   Vinbärsholmen holme
Utanmyra by /Se Ruun siön, se Runn sjö   Vitsand strand
*Vargemyran gård Ruptjärn tjärn   Vitsand, Lilla del av sjö
*Wargemÿran gård Ruptjärn tjärn   Vitsand, Stora del av sjö
*Vargmyran gd Rupstjärnen tjärn   Vretarna »täkt»
*Vreten gård Rupstjärnen tjärn   Vretbäcken bäck
*Vreten gård Rupstjärnen tjärn   Vrettäktsbron bro
*Vreten f.d. gård Rupstjärnsberget berg   Vällans »täkt»
*Vreten f.d. gd Ryggan sjö /Se   Västerfjärden del av sjö
*Wreten gård Råberget, se Oxberget berg   Åkerstjärn tjärn
*Wreten gård Råberget berg   Ålberget skogsparti
Åkers fäbodar fäbodar /Se Råberget berg   Ålbergsgården »täkter» och hagar
*Ånare gård Råberget berg   Ålhusviken försvunnet namn på Dammviken
ånare, se Ånarvet f.d. gd Råberget berg   Årberget, se Ålberget berg och skogsparti
*Ånarvet förr gd Råberget berg   *Åsbergs »täkt
*Ånarvet förr gd /Se Råberget berg   Ängesgatan väg
*Ånarvet f.d. gård Råberget berg   Önsarvet odlat område
*Ånarvet f.d. gd Råberget berg   Örbäcken bäck
*Ånarvet gård Råberget berg   Östbornshagen skogsområde
Ånarvet försv. gd /Se ?Råberget berg   Österfjärden del av sjö
*Ånarvet f.d. gd /Se Råberget berg   Övertjärnarna tjärnar
*Ånarvet gd? /Se Råberget berg   Övervallsbäcken bäck
*Årberg gård Råberget bergsparti   Övervallstjärn tjärn
*Årberg by Råberget berg    
*Årberg gård Råberget berg    
Årberget gård Råberget berg    
*Årekern fäbodar fäbodar Råberget berg    
*Åretjärn fäbodar fäbodar Råbergsviken vik    
*Åretjärn fäbodar fäbodar Råbergsviken vik    
Ängborn lht /Se Rågholmen udde    
*Önnare gård Rågsvedsbäcken Stora bäck    
Önsgärdet by /Se *Rå på heden råmärke    
Önsgärdet by /Se *Råsten råmärke    
Önsgärdet gård *Rå vid Svartviken råmärke    
Önsgärdet by *Rå vid Svartviken råmärke    
Önsgärdet by Rävudden udde    
Önsgärdet by *Rögtjärnen tjärn    
Önsgärdet by /Se Rölholmen holme    
Önsgärdet by /Se Rönningsmyrorna myr    
*Önstäkt Saknas Rönningsudden udde    
Östabor, se Östborn, Stora by Rösjöbrändan terräng    
Östborn, Stora o. Lilla byar Rösjöbäcken bäck    
Östborn gd /Se Rösjöbäcken bäck    
Östborn, Stora by *Rösjön sjö    
Överbacka by Rösjön sjö    
Överbacka by Rösjön sjö    
Överbacka by Röstbärgstiern, se Rostbergstjärn tjärn    
?Överbacka gård Rösudden udde    
?Överbacka gård Rövarbacken skogsområde    
Överbacka by /Se Röösbergztiernan, se Rostbergstjärnen tjärn    
  Röötiernan, se Ruptjärnen tjärn    
  Samuels vik, se Hellbergs vik Saknas    
  Sandkällan myr    
  Sandkällsbäcken bäck    
  Siefse siö, se Hinsen sjö    
  *Siefvesjön sjö    
  *Siefvesjön sjö    
  Siesse siö, se Hinsen sjö    
  Sjötäkten ägomark    
  Skalsmyrorna myr    
  Skalsudd udd    
  Skarmyran myr    
  Skarptäckten ägomark    
  *Skarptäkten täkt /Se    
  Skiäggewijken, se Logärdsviken vik    
  Skogsbotjärnen Lilla tjärn    
  Skogsbotjärnen Lilla tjärn    
  Skogsbotjärnen Lilla tjärn    
  Skogsbotjärnen Stora tjärn    
  Skogsbotjärnen Stora tjärn    
  *Stora Skogzkiälla källa    
  Skorvstensviken vik    
  Skrälldusen sjö    
  Skrälldusen tjärn    
  *Skuggarvsberget berg    
  *Skuggarvs skorsten råmärke    
  Skuggarvs skorsten råmärke    
  Skuhlhell, se Skuruhäll berg    
  Skuruhäll gränspunkt    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll gränsberg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuru häll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skuruhäll berg    
  Skägghedbäcken bäck    
  Skägghedmyran myr    
  Skäffhedmyrorna myr    
  Skägghedtjärn tjärn    
  Skägghedtjärnen tjärn    
  Skägghedtjärnen tjärn    
  Skägghedtjärnen tjärn    
  Slammerbergen berg    
  Slammerbergen berg    
  Slogmyran myr    
  Slätmyran myr    
  Smedtäkten terräng    
  Småholmarna öar    
  Småholmarna holme    
  Småtjärn tjärn    
  Småtjärnarna tjärnar    
  ?Småtjärnen tjärn    
  Småtjärnen tjärn    
  *Småtjärnsröset gränsrös    
  Snillbo odlad mark    
  Snilleboda, se Snillbo odlad mark    
  Sotskogen skogsområde    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spångmyrbäcken bäck    
  Spångmyrbäcken bäck    
  Stabergsön ö    
  Stegelröset grustag    
  ?Stenboudden udde    
  Stenboudden udde    
  Stenboviken vik    
  Stenharen strandområde    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnsberget berg    
  *Stersbrändan terräng    
  Stestjärnen tjärn    
  Stestjärnen tjärn    
  Stopolle, Lilla sjö    
  Stop-Olle Lilla tjärn    
  Stopolle, L tjärn /Se    
  Stora högh-berget, se Högberget berg    
  *Stora skogskällan gränsmärke    
  Storavan tjärn    
  Store holm, se Storholmarna öar    
  Storelången, se Långsjön sjö    
  *Storeskogskälla råmärke    
  *Store skogz kiälla källa    
  *Storfjärden vik    
  Storhagen skogsområde    
  Storholmarna öar    
  Storholmarna holmar    
  Storholmarna öar    
  Storholmarna holmar    
  Storholmen, se Storholmarna ö    
  Stormortjärnen, se Störmotjärnen tjärn    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrfly sjö    
  Stormyrorna myrar    
  *Storskogskällan källa    
  *Storskogskällan källa    
  Storskog skälla källa    
  Storskogs källa råmärke    
  Storsvadmyran myr    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stubbmyran myr    
  Störmobäcken bäck    
  Störmodalen skogsområde    
  Störmotjärnen tjärn    
  Störmotjärnen tjärn    
  Sundbornsån avlopp    
  Sundbornsån    
  Sundbornsån å    
  Sundbornsån å    
  Sundbornsån å /Se    
  Sundbornsån å /Se    
  Suäns Siön, se Svensjön sjö    
  Suänsiön, se Svensjön sjö    
  Svartbäcken skogsområde    
  Svartbäcksholmen holme    
  Svartjordbromyran myr    
  Svartjorden skogsområde    
  Svartstenarna stenar    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svenmyran myr    
  Svensjöberget berg    
  Svensjöberget berg    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Syraks myra myr    
  Sågdammen sjö    
  Sågdammen sjö    
  Sågdammen sjö    
  Sågkilen terräng    
  Sågkilen terräng    
  Sågviken vik    
  Tjärnbacken skog    
  Tjärnberget berg    
  Tobbacken skogsområde    
  Tofften Lacus, se Toftan sjö    
  Tof..Sion, se Toftan sjö    
  Tofta brunn källa    
  ?Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  ?Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  ?Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö /Se    
  Toftan sjö /Se    
  Toften sjö    
  Toften Lacus, se Toftan sjö    
  Tofte siön, se Toftan sjö    
  Toftesjön, se Toftan sjö    
  *Toftetjärnen tjärn    
  Toftmyrorna myr    
  Toftmyrorna ägomark    
  Toftviken vik    
  *Torekälla källa?    
  *Tor kiälla källa    
  Torraksberget berg    
  *Torraksbergsröset gränsrös    
  Tovan ö    
  Tovan ö    
  Toxberget berg    
  Toxen sjö    
  Toxen sjö    
  Toxen sjö    
  Toxen sjö    
  Toxen tjärn    
  Toxen sjö    
  Toxen sjö /Se    
  Tranmyran myr    
  Tranmyran myr    
  Tranåsen ås?    
  Tranåsen ås    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollkyrkan skogsområde    
  Trollpussen tjärn    
  Trostaholma, se Trostön ö    
  Trosta holma, se Trostön ö    
  *Trostakälla råmärke    
  *Trosta källa råmärke    
  *Trosta kiälla råmärke    
  Trostbäcken bäck    
  Trostbäcken bäck    
  Trostebro bro    
  Trostebro bro    
  Trostebäcken bäck    
  Trostebäcken bäck /Se    
  Trostebäcken bäck    
  Trostebäcksbro gmlt gränsmärke    
  Trosteholmen förr namn på holme    
  Trosteholmen förr holme o. råmärke    
  *Troste källa gränsmärke    
  *Trostekälla källa o. gränsmarke    
  *Trostekälla råmärke    
  *Trostekälla Saknas    
  Trosthålmen, se Trostön ö    
  Trostkällan tjärn    
  Trostön ö    
  Trostön ö    
  Trostön ö    
  Täktsviken vik    
  *Uddnäsfjärden del av sjö    
  Utsikten skogssluttning    
  ?Uvnäset berg    
  Varberget berg    
  Vargberget berg    
  Vassmyran Lilla myr    
  Vassmyran Stora myr    
  Vettberget högsta punkten av Ålberget    
  Vettberget bergstopp /Se    
  Vetten bergstopp /Se    
  *Vilholmen holme    
  Vilholmen halvö    
  Vippån å    
  Vitsand strandområde    
  Vitsand Lilla vik    
  Vitsand Stora vik    
  Åkersflyet myr    
  ?Åkerstjärnen tjärn    
  Åkerstjärnen tjärn    
  Åkerstjärnen tjärn    
  Ålberget berg    
  Årberget, se Ålberget berg    
  Årberget berg    
  Årberget berg    
  Årberget berg    
  Årberget berg    
  Årberget berg    
  *Årberget skogsparti /Se    
  *Ängesbärgh berg    
  Öfuer lång siön, se Långsjön sjö    
  * öghall /Se    
  ?Önsarvet åkrar    
  Önsarvet jordomr.    
  Önsarvet odlat omr /Se    
  Öratjärnen, Stora tjärn    
  Östbornså, se Sundbornsån toftans avlopp    
  *Överachttjärnarna tjärnar    
  *Övertjärnen, Lilla o. Stora tjärnar    
  Övertjärnen, Stora tjärn    
  Övertjärnen, Stora tjärn    
  Övertjärnen Lilla tjärn    
  Övertjärnen Stora tjärn    
  ?Övervallstjärnen tjärn    
  Övervallstjärnen tjärn    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.