ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åls socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn : 719 Bebyggelsenamn : 355 Naturnamn : 403
Ål sn --le rexan ?, se Rexsjön, Lilla sjö Ål sn Ål sn
Ål sn Af gärds plasken äga Åls sn sn Asgodstjärnen tjärn
Ål sn *Adolph Fredrichs gruva Sagesmän Saknas Asgostjärnen tjärn
Ål sn *Aldergruvan gruva Ål sn Avrättsboberget Saknas
Ål sn Aldergruvan, Stora gruva /Se Ål sn Axelsåkern äga
Ål sn Antons damm damm Ål sn Backmyrsveden äga
Ål (by o). sn Asgostjärnen tjärn Ål sn Backåkern åker
Ål sn Avradsberget berg Ål sn Biskopbackarna backar
Ål sn /Se Avrättsboberget, se Hovrättsboberget berg Brenäs-högfärden inbyggarbeteckning Björktäkten åker
Ål sn Axelshål äga Brenäs högfärden inbyggarbeteckning Blackberget berg
Ål sn Axils täckt äga Djuptjärnbo knotarna inbyggarbeteckning Blackbergsgruvan gruva
Ål sn Axils åckern äga Djuptjärnbo knotarna inbyggarbeteckning Blåbo vägen väg
Ål sn Back danil ersons stycke äga Hed-suggorna inbyggarbeteckning Bockbäcken åker
Ål sn Badstugugruvan gruva /Se Hed suggorna inbyggarbeteckning Bockbäcken bäck
Ål sn *Bandet gruva Hols-herrarna inbyggarbeteckning Boggärdet äga
Ål sn Barbrogruvan, se Barbusgruvan gruva Hols herrarna inbyggarbeteckning Bondberget berg
Ål sn Barbusgruvan gruva /Se Hälgbo-kotarna inbyggarbeteckning Brenäs bäcken bäck
Ål sn Bastugärde äga Hälgbo rotorna inbyggarbeteckning Brenäs udden udde
Ål sn *Beckgruvan gruva Hälgnäs-kalvarna inbyggarbeteckning Brenäsviken vik
Ål sn Bingsboberget, se Byngsbodberget berg Hälgnäs kalvarna inbyggarbeteckning Brenäs åkern åker
Ål sn Biskopsbackarna berg Kils-vildarna inbyggarbeteckning Brittasbacken ?backe
Ål sn Björtäkten äga Kils vildarna inbyggarbeteckning Brudharn har /Se
Ål sn Björtomten äga Markkalvar inbyggarbeteckning Brunnmyrarna äga
Ål sn Björö äga Mårtanberg knorrarna inbyggarbeteckning Brygghustäkten åker
Ål sn Blackberget berg Mårtanbergs ryssarna inbyggarbeteckning Brändan trakt
Ål sn Blackbergsfältet gruvfält /Se Oxbergs-tranarna inbyggarbeteckning Brändorna åkrar
Ål sn Blackbergsgruvan gruva Solarvets marorna inbyggarbeteckning Brändorna slogmark
Ål sn Bladtjärnen tjärn Solberg-orrarna inbyggarbeteckning Brännbäcken bäck
Ål sn Blå boo täckta äga Solberg orrarna inbyggarbeteckning Bränngärdet åker
Ål sn Bockbergsängarna äga Sers stall öknamn på byggning Bumarsberget berg
Ål sn *Bokhållargruvan gruva Säter-sparvarna inbyggarbeteckning Busen tjärn
Ål sn Bokhållargruvan gruva /Se Säter sparvarna inbyggarbeteckning Bygatan gata
Ål socken Bondberget berg Timmers fall öknamn Byngsbodberget berg
Ål socken *Bondgruvan gruva Tunsta-herrskapet inbyggarbeteckning Byngs-Pers väg väg
Ål sn Bondgärdet äga Tunsta herrskapet inbyggarbeteckning Bålet åker
Ål sn Bondpelles nya stängsel äga Ål-getingarna inbyggarbeteckning Bånglet åker
Ål sn Bond-Perstomten äga ålila inbyggarbeteckning Dammberget berg
Ål sn Brenäsmyran myr Ål-jaggare inbyggarbeteckning Dammänget åker
Ål sn /Se Brenäs udden udde Ål-karlar inbyggarbeteckning Daniels täkten åker
Ål sn /Se Brenäs udden udde Ål jäggarna inbyggarbeteckning Digerberget berg
Ål sn /Se Brenäs udden udde /Se Ål järgar inbyggarbeteckning Djupgård ställe
Ål sn /Se Brenäsudden udde Avradsbo, se Hovrättsbodarna fäb. Djuptjärnen tjärn
Ål sn /Se Brenäsudden udde /Se Backes gårdsnamn Djuptjärnen tjärn
Ål sn Brenäsviken vik Backhällorna gårdar Djuptjärnsbo bäck bäck
Ål sn Brenäs åkern åker /Se Bengtes gårdsnamn Djäkne täkten åker
Ål sn Brudharen grund /Se Bengts gårdsnamn Drakhålsbäcken bäck
Ål sn /Se Brunnmyrsveden äga Berges gårdsnamn Ekhagarna hagar
Ål sn Brändbäcken bäck Berg-Pers gårdsnamn Eliases myr myr
Ål sn /Se Bumarsberget berg /Se Björgården g Enäs näs
Ål sn /Se Bummersberget berg Björkens gårdsnamn Enäsviken vik
Ål sn /Se Busen tjärn Björkens gårdsnamn Fallet fall
Ål sn /Se Busen sjö /Se Björns gårdsnamn Fisklösen tjärn
Ål sn /Se *Busgruvan gruva Björns gårdsnamn Fisklösen tjärn
Ål sn /Se Busmorstäkten äga Björ-Pelles gårdsnamn Fisklösen tjärn
Ål sn /Se Bussgruvan gruva /Se Björs gårdsnamn Fisktäkten åker
Ål sn o. by /Se Bussgruvedraget del av Blackbergsfältet Björs gårdsnamn Fjällberget berg
Ål sn /Se Butäckta äga Blåbodarna fäb. Flintberget berg
Ål sn /Se Byngsbodberget berg Bodgärdet gårdar Flintbergs täkten åker
Ål sn /Se Byngsbodberget berg Bondens gårdsnamn Floberget berg
Ål sn /Se Bågåkern terräng Bondes gårdsnamn Floberget berg
Ål sn /Se Båtgruvan gruva /Se Bondes gårdsnamn Flobergsloka tjärn?
Åls kyrka kyrka /Se Bärgs ängan äga Bondes gårdsnamn Flobergs loken tjärn
ålbyggar inbyggarbeteckning Dammberget berg Brenäs by Flobergstjärnen tjärn
Avradsbo fäbodar /Se Damsängen äga Brenäs Saknas Flobergs viken vik
Back gårdsnamn /Se Digerberget berg /Se Brenäs udden gårdar Floholms ån å
Blåbodarna fäb. /Se Digerberget berg Brittas gårdsnamn Flytmyren myr
Blåbodarna fäbodar /Se Digerberget berg Bromses gårdsnamn Fågelhavet vattensamling
Brenäs by Digersfältet gruvfält /Se Busmor by Fänntjärnen tjärn
Brenäs by /Se *Digerbergsgruvan gruva Busmor by Färgpelles åker
Brenäs by /Se Digerbergsgruvor gruvfält Bygden bygd Färjbacken ?backe
Bus gård Djupstjärnen tjärn Byngsbo gdr Gallänget äga
Busmor by /Se Djupmyran myr Byngsbodarna fäb. Gammelgården åker
Busmor by /Se Djuptjärnen tjärn Byngs-Pelles gårdsnamn Gammelgården åker
+Byggningen beb. Djäkenbäcken bäck Byngs-Pelles gårdsnamn Gatuåkern äga
Byngsbodarna gdr Efferarvstäkten äga Bågåkern fäb Getberget berg
Byngsbodarna by /Se Ekhagen äga /Se Bäckberg by Getberget berg
Byngs-Pelles gårdar /Se Ekhagen äga /Se Bäckberg gårdar Geven sjö
Bågåkern fäbodar /Se Enn hamars stycky äga Bäckebo gårdar Godgärdet åker
Bäckebo fäbodar /Se Far bros äga Bäckes gårdsnamn Gopen sjö
Djuptjärnsbo by /Se Farbros mårt` tomt lappen äga Djuptjärnsbo by Gopen sjö
Djuptjärnbodarna fäbodar /Se Farfars gärde äga Djuptjärnsbo by Graverbäcken bäck
Efferarvet gd /Se *Fetbo sjö /Se Djäkens gårdsnamn Gravertjärnen tjärn
Efferarvet by /Se Finnviken vik Djäkens gårdsnamn Gravetjärnen tjärn
Efferarvet by /Se Fiskdammarna dammar Djäkens gårdsnamn Groparna backar
Efferarvet by /Se Fisklösen sjö Efferarvet by Groptäkten åker
*Flodholms hytta Saknas /Se Fisklösen tjärn Efferarvet by Gruvberget berg
Gnetbodarna fäbodar /Se Fjällberget berg Effres gårdsnamn Gruvbottnen kolbotten
Gravelinda gårdar /Se Fjällberget berg Erik-Erses gårdsnamn Gruvbäcken del av Vallsarvsbäcken
graver- fled i bebn /Se Fjällberget berg /Se Erik-Olses gårdsnamn Gruvsveden åker
*Grisbäck beb? *Fjärdingsstaken gränsmärke Fahlrots, se Herrgården gd Gryssberget berg
Gruvsveden Saknas /Se *Fjärdingsstaken gränsmärke Fall-Pelles gårdsnamn Gryssen sjö
*Grytberga beb.(?) Flintberget berg Finnes gårdsnamn Gryssen sjö
*Grytberg beb? Flintgruvan gruva /Se Finnes gårdsnamn Grävningen åker
Halwars gd Flintgruvan gruva /Se Finn-Pers gårdsnamn Gräfsmyråkern åker
Harnis gård /Se Flintgruvan gruva /Se Fiskes gårdsnamn Gräfsåkern åker
Harnis-Olles gård /Se Floberget berg /Se Fiskens gårdsnamn Gräsberget berg
Harnis-Pers gård /Se Floberget berg /Se Fjuttbo, se Sers byggning Saknas Grävsmyren äga
*Heden beb. Floberget berg Fjärdsmans gårdsnamn Gubbacken åker
Helgbo by Floberget berg Flintes gårdsnamn Gunnarsbo tjärnen tjärn
Helgbo by /Se Flobergsgruvorna gruvor Flintes gårdsnamn Gunnarsbotjärnen tjärn
Helgnäs by /Se Flobergs koppargruvor nedlagda gruvor /Se Flintes gårdsnamn Gäddtjärnen tjärn
Holen by Flobergsloken tjärn Flintes gårdsnamn Gäven sjö
?Holen by Flobergstjärnen tjärn Flintes försvunnet gårdsnamn Gölesängen äga
?Holen by Flodbergsgruvan gruva /Se Flint-Janneses gårdsnamn Hanshagen äga
Hälgbo by /Se »Flootiernan» del av utlopp Fugles gårdsnamn Helgsjön sjö
Hälgbo by /Se Flotjärnen tjärn Fåglas gårdsnamn Hemmoran höglänt mark
Hälgbo fäbodar /Se *Flootiernan sjö Gnetbo, se 1-3 Knippbodarna Saknas Hemmoren (Hedemora?) åkrar
Hälgnäs by /Se *Flootiernan sjö Gnetbodarna fäb. Hoberget berg
Hälgnäs by /Se Floån å Gravelinda gdr Hobergsgärde äga
Hälgåsen (*Gamla Halgåsen) beb. Flygruvan gruva /Se Graverlinda gårdar Hobergsgärdena åkrar
Hälgåsen fäb. Flytmyran myr Grav-Olles gårdsnamn Hobergstomten åker
Hälgås, Stora fäb. /Se Fågeltäkten äga Göles gårdsnamn Hobergstomten äga
Hälgås fäbodar /Se Fångstgrop fast fornlämmning Görans gårdsnamn Holmen holme
*Höjen beb. *Fägruvan gruva Göras gårdsnamn Hovrättsboberget berg
Insjön fäb. *Fägruvan gruva Hall-Olles gårdsnamn Hundhagen udde
Insjön, Östra fäb. Fänntjärnen tjärn Hanses gårdsnamn Hundhagen åker
Insjön samh. /Se Fänntjärnen tjärn /Se Hans-Israels gårdsnamn Hälgnäsån å
Insjön industri- och stationssamhälle /Se *Försöket, Nya gruva Harnis gårdsnamn Hälgnäsån å
Insjön industri- o. stationssamh. /Se *Försöket, Nya gruva Harnis-Olles gårdsnamn Hälgsjön sjö
Jons Oles gd Gamla lindan äga Harnis-Pers gårdsnamn Hälgån å
?Junker gårdsnamn *Gammelgruvan gruva Heden, Nedre by Hälgångärdena åkrar
Kilen by Gammeltäkten äga Heden, Nedre by Hälgås berg
?Kilen by Gapsiö(bÿ), se Gopen sjö Heden, Övre by Hälgåsbergen berg
Kilen by Gapssiöan, se Gopen sjö Helgbo Saknas Härbresgärdet, Lissel åker
Kilen by /Se Gaps Siön, se Gopen sjö Helgnäs Saknas Härbresgärdet, Stora åker
Kilen by /Se Garmyran myr Helgås Lilla Saknas Hästhagen åker
Kilen by /Se Gatbackgärdet äga Helgås Stora Saknas Hästsveden åker
Kilen by /Se Gattu åckern äga Hermans gårdsnamn Höktomten tomt
Knippbodarna by /Se Gatukålgården äga Herrgården gd Insjömyren myr
Knåpbodarna gårdar /Se Getberget berg Hobergs gårdsnamn Insjön sjö
Knåp-Daniels gård /Se *Gnetboberget berg /Se Holen by Insjöviken vik
Knåp-Eriks gård /Se Gnipsboberget, se Gnetboberget berg /Se Holen by Insjöån å
Knåpgården gd /Se Gobsen lacus, se Gopen sjö Hovrättsbodarna fäb. Jackstjärnen tjärn
Knåp-Olles gård /Se Godgärdet åker /Se Hurtigs gårdsnamn Jakstjärnen tjärn
Kvarnberg by Gopa damm damm Hål-Jans gårdsnamn Jordbottnen kolbotten
Kvarnberg by /Se Gopen sjö Hälgbo by Järpmyrarna äga
+Käringarvet f.d. gd /Se Gopen sjö Hälgbo, se 1-14 Helgbo Saknas Kalkbergsgrinden förr landsvägs-grind
Lindon fäbodar /Se Gopen sjö Hälgnäs-, se Harnis Saknas Kalvhagen åker
*Lund beb. Gopen sjö Hälgnäs by Kampkällan äga
Länsmansgården gård Gopen sjö Hälgnäs, se 1-7 Helgnäs Saknas Kanalen sund
Mats-Andersbodarna fäbodar /Se Gopen sjö Hälgnäs tegelbruk tegelbruk Kattbacken höjd
Måg gd Gopen sjö Hälgnäs, Övre gårdar Katthällen bortsprängd stenhäll
Mårtanberg by ?Gopen sjö /Se Hälgås fäb. Kattkullern höjd
Mårtanberg by Gopen sjö /Se Hälgås, Lilla fäb. Killingfallet äga
?Mårtanberg gdr Gopen sjö Hälgås Lilla, se 1-2 Helgås Lilla Saknas Kilsängarna äga
?Mårtanberg by Gopen sjö /Se Hälgås Stora, se 1-4 Helgås Stora Saknas Klockarbacken höjd
?Mårtanberg by Gopen sjö /Se Hälsings gårdsnamn Klockartäkten åker
?Mårtanberg by Gopen sjö /Se Hökgården Saknas Knippbo lägret hagar
Mårtanberg by Gopen sjö /Se Insjön, Öster fäb. Knupan vik
Mårtanberg gårdar /Se Gopen sjö /Se Insjöhamns station station Knåpbodtäkten åker
Mårtanberg by /Se Grafs myran äga Insjöns station järnvägsstation Koltjärnen tjärn
Oxberg by Graftiern, se Gravatjärnen tjärn Jackses gårdsnamn Korpbacken backe
Oxberg by Graftiärn, se Gravatjärnen Saknas Jakops gårdsnamn Korpback gärdet åker
Oxberg by /Se Gravatjärnen tjärn Janis gårdsnamn Korpbackgärde äga
Oxberg by /Se Gravatjärnen tjärn Janishålet gd Kossgatan väg
Oxberg by /Se graver- fled i natn /Se Jan-Masses gårdsnamn Kringelmyran åker
Pers gdsnamn Graverberget berg Jan-Mass-Jans gårdsnamn Kringelmyren äga
Rexbo by /Se Graverbäcken bäck Jan-Mass-Olles gårdsnamn Kråktomten äga
Rexbo by Grave(r)bäcken bäck /Se Jan-Mattses, se Skrivarns gårdsnamn Kujesbacken åker
Rexbo by Gravertjärnen tjärn Jans gårdsnamn Kussgropen äga
Rexbo by Gravertjärnen tjärn Jans gårdsnamn Kvarnbergsbäcken bäck
Rexbo by /Se Gravertjärnen tjärn Jans-Olles gårdsnamn Kvarnbäcken bäck
Roland fäbodar /Se Gravertjärnen tjärn Jans Pelles gårdsnamn Kyrkåkern åker
Sesbyggning gård /Se Gravetjärnen tjärn /Se Jons gårdsnamn Kålgårdarna, Södra åker
Sjulsgården gd /Se Gravgruvan, se Voxnagruvan gruva Jons gårdsnamn Kålgårdsbacken äga
Skommarbodarna gårdar /Se Gropgärdet äga Jons-Erikes gårdsnamn Källarsgärdet åker
Slogsveden fäbodar o. åker /Se Gruvbackar Saknas Jons-Pers gårdsnamn Källgärdet åker
Slättberg by /Se Gruvberget berg Juskens gårdsnamn Källmyren myr
Smeses gd(?) Gruvberget triangelpunkt, berg Järpens riven gård Källosgärdet äga
Solarvet Saknas /Se Gryssberget berg Järpes gårdsnamn Källåkern åker
Solarvet by /Se Gryssberget berg /Se Kalkberget g Käringänget äga
Solarvet by /Se Gryssberget berg /Se Kandres gårdsnamn Lamm-Pellestomten åker
Solberga by Gryssbergsfältet gruvfält /Se Kilen by Linderåsberget berg
Solberga by Gryssen sjö Klockardaniels gårdsnamn Lindtjärnen, Stora tjärn
Solberga by /Se Gryssen sjö Klockar-Pers gårdsnamn Lindtjärnsmyrorna myrar
Solberga by /Se Gryssen sjö Klockars gårdsnamn Liss-Eriks vattenstad vattenställe
Solby beb. /Se Gryssen sjö Knippbodarna fäb. Lissfallet äga
Solby förr gd, del av pastorsboställe /Se Gryssen sjö Knippbodarna Saknas Lissgätten båtplats
Solby, se *Sorby försvunnen gd Gryssen sjö /Se Knippboheden förr fäb. nu g Lokbottnen kolbotten
Solby ägoområde /Se *Gryssgruvan gruva Knåpbo gårdar Lokbäcken bäck
*Sorby försvunnen gd Gryssne gruva Knåpbodarna Saknas Loken äga
*Sorby, se Solby förr gd /Se Grytbergs Olles gruva, se Flygruvan Saknas Knåpdaniels gårdsnamn Lomtäkt udden udde
Sosenby Saknas Gräfninga äga Knåp-Eriks gårdsnamn Loppberget berg
Sorenby, se Solby förr gd /Se Gräsgårdsbäcken bäck Knåp-Olles gårdsnamn Lotjärnen tjärn
Stamnäs by Grävningsgärdet äga Koses gårdsnamn Lustbosjön sjö
Stamnäs gd Grävningskålgården äga Kråkas gårdsnamn Lustbo täkten åker
Stamnäs by Gullersmyran myr Kråkpers gårdsnamn Långa leran åker
Stamnäs by Gunnarsbomyran myr Kvarnberg by Långmyren myr
Stamnäs by Gunnarsbotjärnen tjärn Kvarnberg by Långmyrgärdet äga
Stamnäs förr by »gunne haar» förr holme Landbacken, se Lönnbacken Saknas Långmyrorna myr
Stamnäs by Gåstjärnen tjärn Larses gårdsnamn Långsjön sjö
Stamnäs by Gäddtjärnarna tjärnar Larses gårdsnamn Lönnbacken åker
Stamnäs förr by Gäven tjärn Lasses gårdsnamn Lönnbacken äga
Stamnäs gård /Se Gäven sjö /Se Lindon fäb. Lön-Pelles odling åker
Stamnäs gd /Se Görsmyran myr Lissbondens gårdsnamn Lövsalen äga
+Stamnäs förr by /Se Hagen äga Lissens gårdsnamn Malis gärde åker
*Stamnäs by /Se Halgängen slogmark? Lissens gårdsnamn Malmbodarna lastplats för malm
Stormas gd *Hammargruvan gruva Liss-Erkes gårdsnamn Masbacken åker
Stutbodarna fäb. Hammar-gruvan Saknas /Se Liss-Jons gårdsnamn Mas-Lars-åkern, Nedre åker
Stutbodarna fäbodar /Se *Handgruvan gruva Liss-Jons gårdsnamn Mas-Lars-åkern, Övre åker
Sätergården gd /Se Handgruvan gruva /Se Liss-Kares gårdsnamn Mats-Larsåkern äga
Sätergläntan kursgård /Se Harbes lap äga Liss-Pelles gårdsnamn Matsäckesviken vik
Sätra by Harsveden äga Lokas g Mellannäs åker
Sätra fäb. Helgsjömyran ö! Lom-Pelles-Erks gd Mellantäkten åker
Sätra by o. fäbodar /Se Helgsjön sjö Lusholn gårdar Mellanåkern åker
Sätra by /Se Helgsjön sjö Luspens gårdsnamn Messbäcken bäck
Söderby åkrar, del av pastorsboställe Helgsjön sjö Lustbos gårdsnamn Messbäckgärdet åker
Söderby, se Solby förr gd /Se Helgsjön sjö /Se Lustbos öde gård Messbäckgärdet äga
*Söreby, se *Sorby försvunnen gd Helgån å Lustholn, se Lusholn Saknas Messmörsbruket äga
?Sörskog fäb. Helgån å /Se Långberg fäb. Mextomten äga
Tidickes gd Helgås berg /Se Långberg fäb. Millnäsudden udde
Timmersmora gd Helgåsbergen berg o. triangelpunkt Långbergs gårdsnamn Mittjilstomten äga
Timmersmora t /Se *Hessbergs gruva Långbergs gårdsnamn Morkarlön äga
Timmersmora by /Se Hoberget berg Lönnbacken g Morkolningen täkt
Timmersmora gård /Se Hoberget berg Lövens gårdsnamn Mullbacken förr åker, nu gård
Tunsta by Hoberget berg Maggas försvunnet gårdsnamn Mullback grinden grind
Tunsta by Hobergsmyrarna äga Maggas- Annas försvunnet gårdsnamn Mårtanbergstjärnen tjärn
Tunsta by /Se Hobergssveden äga Mas-Lars gårdsnamn Mårtanbergstjärnen tjärn
Tunsta by /Se Hobers atom stuga äga Mas-Larses gårdsnamn Mårtanbergsåkern åker
Tunsta by /Se Holängen äga Mass gårdsnamn Mårtens gärde åker
Tunsta by /Se Hopsveden äga Massens försvunnet gårdsnamn Mörberget berg
Tunsta by /Se Hovrättsboberget berg Mass-Erkes gårdsnamn Nedtjärnen tjärn
Tällberg by /Se Hundhagen äga Matlas-Pers gd Nedertäkten åker
Tällberg by /Se Hundhagen udde Mats-Andersbodarna fäb. Nertjärnen tjärn
Tällberg by /Se *Hupp-Olles gruva Mattres gårdsnamn Nordsgölen äga
Tällberg by /Se Hupp-Olles gruva Saknas /Se Mickels, se Erik-Olses försvunnet gårdsnamn Nordskölen åker
Tällberg by /Se *Hålsjö gruva gruva Mickels gårdsnamn Nordsveden äga
+Vallsarvet f.d. by el. gd /Se Hålsjön sjö Mos-Anderses gårdsnamn Nordåkern åker
Valsarvet gård /Se Hälgsjön sjö Mosens gårdsnamn Nordåkern äga
Val(l)sers gårdnamn /Se Hälgsjön sjö /Se Mos-Erikes försvunnet gårdsnamn Nordåkerstäppan äga
Varberget fäbodar /Se Hälgån å Mos-Israels gårdsnamn Norra änden åker
Varåsen by /Se Hälgån å /Se Mullbacken förr åker Näbb udden udde
Varåsen by /Se Hälgås berg /Se Mågens gårdsnamn Näbbudden äga
Vålberg by /Se Häljån å Mågens gd Näset udde
Vålberg by /Se Hälgån å /Se Måg-Eriks gårdsnamn Oggos äga
Vålberg by /Se Hälgåsberget berg Måges gårdsnamn Olles-gärdet åker
Vålbergs gård /Se Hälgåsbergen bergmassiv /Se Mårds-Erikes gårdsnamn Olles täkt åker
Vålbergs gd /Se Helgåsberget, se Hälgåsbergen bergmassiv Mårtanberg gårdar Olssons-grådan gråda
Vålbergs gård /Se Hälgåstäkt äga Mårtanberg by Ollestäkt äga
Värås fäb. /Se Hällgruvan gruva /Se Mäcks gårdsnamn Ovanängarna åkrar
Ålbyn by *Hälsingsstufu rå gränsmärke Mäcksens försvunnet gårdsnamn Pellgatan äga
Ål by o. sn *Hälsingsstugu rå gränsmärke Mäcks-Erikes gårdsnamn Pirrgärdet åker
Ål by o. sn *Hälsingstugan råmärke Mäcks-Olles gårdsnamn Prinsgärde äga
Ål by o. sn Hästsveden äga Möttes gårdsnamn (öknamn) Prästråbacken backe
Ål by Hästsvedsgruvan gruva /Se Näs-Anders gårdsnamn Pussbottnen kolbotten
+Ålbyggebyn Saknas Hörnrå röse /Se Ol-Erses gårdsnamn Pussveden åker
  Ickholmsgruvan gruva Olses gårdsnamn Pussveden äga
  *Igelkiärsklint gränsmärke Oxberg by Rallbergsmyrarna äga
  *Igelkiärs Klint gränsmärke Oxberg by Rammelloken lok
  *Insjögrundet grund Pell-Anders gårdsnamn Rammelloken äga
  Insjö koppargruva gruva /Se Pell-Anderses förr gårdsnamn Rexbobäcken bäck
  Insjö koppargruva gruva /Se Pelles gårdsnamn Rexsjön, Lilla sjö
  Insjömyran myr Per-Anderses gårdsnamn Rexsjön, Stora sjö
  Insjön sjö Per-Daniels gårdsnamn Rexsjön, Stora sjö
  Insjön sjö Per-Daniels-Pers gd Rudtjärnen tjärn
  ?Insjön sjö Petters gårdsnamn Rågsveden åker
  Insjön sjö Plas gårdsnamn Råmbottnen kolbotten
  Insjön sjö Plåtes gårdsnamn Räcksjön sjö
  Insjön sjö Pnils-Anderses gårdsnamn Rännbackarna dalar
  Insjön sjö /Se Proses gårdsnamn Sickussen tjärn
  Insjön sjö /Se Rexbo by Sikussen tjärn
  Insjön sjö Roland fäb. Sjuls dyloka ?vattensamling
  Insjön sjö Roland fäb. Sjuls dyloka ?vattensamling
  Insjön sjö /Se Rolands riven gård Sjuls långgärde odling
  Insjön sjö /Se Räfhällorna, se 39 Brenäs Saknas Sjöland äga
  Insjön sjö Rällsjögården g Skakelmoren vägkrök
  Insjön sjö Sammils gårdsnamn Skatubacken backe
  Insjön sjö Sers gårdsnamn Skatu udden udde
  Insjön sjö /Se Sers byggning g Skitjord åker
  Insjön sjö /Se Sers byggning Saknas Skvaltäppan äga
  Insjön sjö /Se Sjuls gårdsnamn Skyttgrävningen äga
  Insjöns Koppargruva gruva Sjuls gårdsnamn Skytt gärdet åker
  Insjöån å Sjuls gårdsnamn Skäfsmyrhagen hage
  Insjöån å Sjuls gårdsnamn Skäfsmyr udden udde
  *Ivar Anders gruva Sjuls gårdsnamn Skäfsmyr viken vik
  Jackstjärnen tjärn Sjulsmors gårdsnamn Skölarna åker
  Jacobsgärde äga Sjövik sommarvilla Slimsorna åker
  Janiuses stor styket äga Skommarbodarna gårdar Slimsorna äga
  Jon täckten äga Skommarbodarna Saknas Slinderåsberget berg
  Joon täckten äga Skrivar-Johans gårdsnamn Slogsveden åker
  Jordbärsmyran myr Skrivarns gårdsnamn Slättjärnen tjärn
  Jöns-Jönshage äga Skrålles gårdsnamn Smalgatan väg
  Kalsveden äga Skrålles gårdsnamn Småbäckarna bäckar
  Saknas vattendrag Skråltäkten gårdar Småbäckbackarna backar
  Kaltjärn tjärn Skräddars gårdsnamn Snabbstängslen äga
  Kaltjärn äga Skäfsmyren vaktstuga Solarvssvedarna åkrar
  Kalvskinnsmyran myr Slogsveden g o. fäb Solbergatjärnen tjärn
  Kampgärdet äga Smedens gårdsnamn Solby åker
  Kamphavet tjärn Snarvirkes gårdsnamn Sommarberget berg
  Kamphålgärdet äga Snils gårdsnamn Sommarängsviken vik
  Kaptensgruvan gruva /Se Snils gårdsnamn Stor-Karis puss puss
  *Kapten Schults gruva gruva Snils gårdsnamn Stor-Masbäcken bäck
  *Kaptens, Unga gruva Snilsens försvunnet gårdsnamn Stor-Mattsmyren äga
  Karin lars doters stycke äga Snils-Pers gårdsnamn Stormyrorna myrar
  Karlsveden äga Solarvet by Storvik vik
  Kastsveden äga Solarvet se Sålarvet by Storåkern åker
  Kerstis äga Solberga by Storängarna ängar
  Kerstis stycky äga Solby åkrar, pastorsbostället Stråtbacken backe
  *Kilgruvan gruva /Se Spår-Pers gårdsnamn Stråtback grinden grind
  Kill stycky äga Stamnäs gårdsnamn Stråtbäck bron bro
  Kilströmstomten äga Stenbackes gårdsnamn Stråtbäcken bäck
  Kils täckten äga Stor-Mass gårdsnamn Strömälven del av Dalälven
  Kiäl gärds stor stycket äga Stor-Mass-Jans gårdsnamn Stygglok lok
  Kiäll giärde äga Stutbodarna fäb. Stångtjärnen tjärn
  Kiäring ängät äga Stutbodarna fäb. Stångtjärn tjärn
  Klasgruvan gruva /Se Stutbodarna Saknas Stångtjärnen tjärn
  Klockargruvan gruva /Se Stångtjärnen g (uppbrunnen) Stångtjärnsån å
  Klockarsvedjan äga Svans försvunnet gårdsnamn Sumpbäcken bäck
  Knippbodberget berg /Se Svarvarns gårdsnamn Sunknäs udde
  Knippån å Sveden gårdar Svanmyrhalsen sund
  Knupan vik Svens försvunnet gårdnamn Svarthålet sänka
  Kolfallet äga Svenskens gårdsnamn Svarthålsgrinden förr grind
  Kolsveden äga Svensk-Jans gårdsnamn Svarthövdbäcken bäck
  *Kolltjärn tjärn Sålarvet by Svarthövden tjärn
  Koltjärnen tjärn Sätergläntan pensionat Sveden äga
  Koltjärnen tjärn Säters gårdsnamn Svedjarna trakt
  Koltjärnen tjärn Säter täkten fäb Svedjarna ängsmark
  Koltjärnen tjärn Sätertäkten fäb. Svedjebäcken bäck
  *Konstgruvan gruva Sätra by Svedjebäcken(?) bäck
  Konstgruvan gruva /Se Sätra fäb. Svedjegruvan gruva
  Kopparkitteln gruvhål? Sätra fäbod, se Säterstäkten Saknas Svens loka loka
  *Koxhalsberget berg Söderby jord Sundnäs udden udde
  Koxåsberget berg Sörskog fäb. Syratäkten åker
  Kringelgärdet äga Sörskog fäb. Sågbäcken bäck
  Kringelmyran myr Timmersmora Saknas Sågdammen damm
  Kringelmyrgärdet äga Timmersmora t. Sågdammen sjö
  Krokbäcken bäck Timmes gårdsnamn Sågrisen skog
  *Krusgruvan gruva /Se Tomtes gårdsnamn Sågtjärnen tjärn
  Kugåls backana äga Tomthagen g Sågtjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck Torngården försvunnen g Sågtäkten åker
  *Kvarnberget berg /Se Torngården g Sälsvik vik
  Kvarnbergsbäcken bäck /Se Träfotbodarna fäb. Säterbäcken bäck
  Kvarngårdstäkten äga Träfotbodarna Saknas Sätervedplats landningsplats
  Kvarngärdet äga Tunsta by Söderby åker
  Kvarnsveden äga Tällberg by Sörskogsberget berg
  Kyrkboltjärn tjärn Tällbergses gårdsnamn Sörskogstjärnen tjärn
  Kållandet äga Tällbergsgårdarna, se Tällberg Saknas Sörskogstjärnen tjärn
  *Kål /Se Tällbergsgården g Tackgropen äga
  Kångelbäcken bäck Vallsarvs gårdsnamn Tallholsfallet äga
  Kångelmyran myr Valsarvet nu gd Tjäderholarna skog
  *Källargruvan gruva Varberget fäb. Tjärnen tjärn
  *Källgruvan gruva Vargberget fäb. Torngårdsbäcken bäck
  Källmyran myr Varåsen by Tornheden åker
  Källsveden äga Varåsen by Tornheden äga
  Ladtjärnen vik! Varåsen Saknas Torntjärnen tjärn
  Lappberget berg Vrebro by Torrakberget berg
  Lappmyran myr Vålberg by Torrakberget berg
  Larssveden äga Vålberg Saknas Torrakbäcken Saknas
  Lasses gärde äga Ålbyn by Torraktjärnen tjärn
  Lil Kiäl gärdä äga Ål-Daniels gårdsnamn Torraktjärnen tjärn
  Lindtjärnarna tjärnar Ål-Jans gårdsnamn Torrakängarna ängar
  Lindtjärnen, Lilla tjärn Ål-Olles gårdsnamn Torvgärdet äga
  Lindtjärnen, Stora tjärn Älg-Erikes gårdsnamn Trängslet sund
  Lindtjärnsbäcken bäck Ömans gårdsnamn Tuppläger bäcken bäck
  Lindtjärnsbäcken bäck Österänden del av sn Tvärberget berg
  Lis anas äga   Tvärhäll berg
  Lis kiäl gärdeä äga   Tvärstupberget berg
  Lissbacktäkten äga   Täppan åker
  Lisselåkern äga   Vabäcktomten äga
  Liss-Persängen äga   Vallsarvet åker
  Lisstäkten äga   Vallsarvsbacken backe
  Liswen äga   Vallsarvsberget berg
  Lis swes lapen äga   Vallsarvs myror täkter
  Liss swes stycky äga   Valsarvsberget berg
  *Ljugarsten gränsmärke   Valsarvstjärnen tjärn
  *Liugersten gränsmärke   Valserstjärnen tjärn
  Ljungsten sten?   Vargberget berg
  Lokbäcken bäck   Varåsberget berg
  Lomtäktudden udde   Vastugärdet åker
  *Lomägget råmärke   Vastugärdet äga
  Loppberget berg   Vattberget höjd
  Lukusänget terräng   Vemyrarna äga
  Lun Back linda äga   Vikarna vikar
  Lundbacken äga   Viken udde
  Lustbosjön sjö   Vikgärdena åkrar
  Lustbosjön sjö   Vinterholmen udde
  Lusti backa äga   Vittbacken backe
  Långgruvan gruva   Vålberget berg
  Långmyran myr   Åkerbacken åker
  Långsjön sjö   Ålbyled landningsplats
  Långsjön sjö   Ålheden skog
  Långsjön sjö   Ålsgrådan ström
  Långsjön sjö   Ålsgrådan äga
  Långsjön sjö   Åsberget berg
  Långsjön sjö   Åvaängarna äga
  *Långstenen gränsmärke   Älgesberget berg
  Länsmansgruvan gruva /Se   Älgmyran myr
  Löff Kvarren äga   Ängarna åkrarna
  Löfles sweden äga   Ängstjärn äga
  Lön backan äga   Ön holme
  Löndbacken äga   Öratjärnen tjärn
  Lönntäkten äga   Öratjärnsbäcken bäck
  Lövlassveden äga   Örttjärnen tjärn
  Marsveden terräng   Örttjärnsmyren myr
  Marsvedspussen tjärn   Ösmyren myr
  Matslas linda äga   Östfallsbacken backe
  Matts-Andersbo äga   Östfallsbacken, se Ösvallarna Saknas
  Matts backa äga   Östmyrarna äga
  Matts-Jansgärde äga   Ösvallarna täkter
  Matts-Lars-Per-Larssons täkt äga   Ötvardsnäset, Östvallsnäset äga
  Matts-Larstäkt äga   Öälven del av Dalälven
  Mattsmattes gårdstäkt äga   Öälven Saknas
  Mexgärdet äga   Öälven Saknas
  Millan åckeren äga    
  Millnäset udde    
  Millnäsudden udde /Se    
  Morfars stycky äga    
  Morgonmyran myr    
  Morgärdet terräng    
  Morkällan källa    
  Mortmor röjningstäppa äga    
  *Mosens gruva    
  Mosens gruva Saknas /Se    
  Mullbacken terräng    
  Myrsvedsdraget del ab Blackbergsfältet    
  Myrsvedsgruvan gruva    
  Myråkern äga    
  Måg Per Mattsons gårdsplats äga    
  Mårtanbergsbäcken bäck    
  Mårtanbergstjärnen tjärn    
  Mårtanbergstjärnen tjärn /Se    
  Mårtanbergstjärnen tjärn /Se    
  Mörbergssveden äga    
  Nattberget berg    
  Nedtjärnen tjärn    
  Nohl åckren äga    
  Noh sweden äga    
  Nohl sweden äga    
  Nordheden hed    
  Nordheden terräng    
  Nordskölen ravin    
  Norströms, gruva Saknas /Se    
  *Nygruvan gruva    
  Nygärde äga    
  Nygärdet äga    
  Nylandet äga    
  Nystängningen äga    
  Nyängen äga    
  Nåhl åckern äga    
  Näbbudden udde    
  Olarshage äga    
  * Ol. Daniels gruva gruva    
  Ol. Daniels gruva Saknas /Se    
  *Olof Lars gruva    
  Orrtjärnen tjärn    
  Oxbergstäppan äga    
  *Oxeberg berg    
  *Oxeberget berg    
  Per mas boda äga    
  *Per Nils gruva    
  Per-Olstäkt äga    
  Petrusgruvan gruva /Se    
  Plasken ägor    
  Plasken Kerstis äga    
  Posttäkten äga    
  Posttäkten myr    
  *Prints Gustafs gruva    
  Prostholmen holme    
  Prosttäkten äga    
  *Prästtäkten täkt /Se    
  »Prästnäset näs    
  Pussen äga    
  Pus sweden äga    
  Puttmyran myr    
  Pährs gärde äga    
  Ragåls stycky äga    
  *Rexarna, se Rexsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Rexboberget berg    
  Rexboberget berg    
  Rexbobäcken bäck    
  Rexbomyran myr    
  *Rexbosjön, se Rexsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Rexbovägen väg    
  *Rexen, se Rexsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Rexsjön, Lilla sjö    
  Rexsjön, Lilla tjärn    
  Rexsjön, Lilla sjö /Se    
  Rexsjön, Stora sjö    
  Rexsjön sjö    
  Rexsjön, Stora sjö    
  Rexsjön, Stora sjö /Se    
  Roland terräng    
  Roligs kålgård äga    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnsberget berg    
  Rågsveden åker /Se    
  Räv-Eriks hustomt äga    
  Rönnässjön (=Insjön) sjö    
  Rössmyran myr    
  Sand lapen äga    
  Sand stycket äga    
  Sandåsen ås?    
  *Sandåsen ås    
  *Sandåsen ås    
  *Sandåsen Saknas    
  Sandåsen råmärke    
  *Sara Mats gruva    
  Sickussen tjärn    
  Sickusen vik    
  »Sjugareänget näs    
  Sjövik vik    
  *Skaluberget berg    
  Skatuudden udde    
  Skrivargruvan gruva    
  Skiölstycky äga    
  Skiörelz täckten äga    
  Skommartäkten äga    
  Skrivargärde äga    
  Skräddartomten äga    
  Skörilstäkten äga    
  Slimsängen äga    
  Slinderåsberget berg    
  Slinderåsberget berg    
  *Slinderås rå gränsmärke    
  *Slinndeås rå gränsmärke    
  Slingerberget, se Slinderåsberget berg    
  Slogsveden äga    
  Slogsveden terräng    
  Slänse ladu stycky äga    
  Slättjärnen tjärn    
  Smahl styck äga    
  Smahl stycky äga    
  *Snedjegruvan gruva    
  Småbuskmyrorna myrar    
  *Smågruvan gruva    
  Solbergatjärn tjärn    
  Solbergatjärn tjärn    
  Solbergatjärnen tjärn    
  Solberga tjärnen tjärn    
  Solbergaån, se Insjöån å    
  +Solbergsstad förr råmärke /Se    
  Solby åkrar, pastorboställe /Se    
  Solby åkerområde, prästgård /Se    
  Soltiernan, se Solbergatjärn tjärn    
  Sommarberget berg    
  Sommarberget berg    
  Sommarberget gruvor gruvfält /Se    
  *Sommarbergsgruvan gruva    
  Sommarbergsgruvan gruva /Se    
  Stamnäs hage hagmark /Se    
  Stamnäs myren terräng /Se    
  Starkens myra myr    
  Starrmyran myr, kyrkoherdeboställe    
  Stenhålet äga    
  Stenkålgården äga    
  Stenstycket äga    
  Store rexan ?, se Rexsjjön, Stora sjö    
  Storgruvan, se Bussgruvan gruva    
  *Storgruvan gruva    
  Storgiälls stycky äga    
  Storholmsgruvan gruva    
  Stor kiäl gärds stycket äga    
  Stor kålgården äga(?)    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stor stycket äga    
  *Stor-Sveds gruva    
  Storsvedsbäcken bäck    
  Stortäkten äga    
  Stråtbäck bron bro    
  Stråtbäcken bäck    
  Stråtbäcken bäck /Se    
  Stråttbäcken bäck    
  Stråttbäcken bäck    
  Stubbsveden äga    
  Stygglok tjärn    
  Stålgruvan gruva    
  Stålgruvedraget del av Blackbergsfältet    
  Ståmorgärdet äga    
  Stångtjärn tjärn    
  Stångtjärn tjärn    
  Stångtjärn tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stångtjärnen tjärn    
  Stånkgropen äga    
  Stängsla äga    
  Sumpbäcken bäck    
  Sundknäsudden Saknas    
  Sunekålgården äga    
  Swa flata äga    
  *Svanmyregruvan järngruva    
  Svartholstjärnen tjärn    
  Svarthövden tjärn /Se    
  Sweden äga    
  Svedjebäcken bäck    
  Svedjedraget del av Blackbergsfältet    
  Svedjefältet gruvor    
  Svedjegruvan gruva    
  Svedjegruvorna gruvfält    
  Svedjegruvorna gruvfält    
  Svensmyran myr    
  *Sågbäcken vattendrag    
  Sågdammen damm    
  *Såggruvorna gruvor    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sähl stycket äga    
  »Säternäset näs    
  Sätertäktbäcken bäck    
  Söderåkern äga    
  Söder åckren äga    
  *Söd /Se    
  *Söderåsbäcks rå gränsmärke    
  Söndes wick stycky äga    
  Sörskogsberget berg    
  *Sörskogsbäcken vattendrag    
  Sörskogsjön sjö    
  Sörskogstjärnen tjärn    
  Sörskogstjärnen tjärn    
  Sörskogstjärnen tjärn    
  Tansen, Övre sjö    
  Tansen sjö    
  *Tidic Anders gruva    
  *Timmerbäcken bäck    
  Tomthagen äga    
  »Torhag bäcken» vattendrag    
  Tornhagen-täkten äga    
  Tornnäset äga    
  Torntjärnen tjärn    
  Torrakberget berg    
  Torraktjärnen tjärn    
  Torsktjärnen tjärn    
  Torsångstäkten inhägnat område    
  Torsängarna äga    
  Trefaldighetskälla källa    
  Tuarbers sweden äga    
  Tunsta färjbro bro    
  Tvärbacksveden äga    
  Tvärberget berg    
  Tvärberget berg /Se    
  Tvärstupberget berg    
  Tvärstupberget berg    
  Tågmyran myr    
  Täckten ladan äga    
  *Tällberget berg    
  Wta härbran äga    
  Wtten klincka äga    
  Wahrås gåhrds styck/e/ äga    
  Valserstjärn sjö /Se    
  Vallsan sjö /Se    
  Vallsarvsberget berg    
  Valsarvsberget gruva    
  Vallsarvsberget berg    
  Vallsarvsberget berg    
  +Vallsarvsberget berg /Se    
  Valsarvsbergsfältet gruvfält /Se    
  Vallsarvsbergsgruvan gruva    
  Vallsarvstjärnen tjärn    
  Vallsarvstjärnsbäcken bäck    
  Valserstjärnen tjärn /Se    
  Vanttäkten inhägnat område    
  Varbergs koppargruvor gruv. /Se    
  ?Varberget berg    
  Vargberget berg    
  *Vargberget, Gamla gruva    
  Vargberget berg /Se    
  Vargberget berg    
  Vargberget berg    
  Vargberget berg /Se    
  Vargberget berg    
  Vargberget berg    
  Vargbergs koppargruvor nedlagda gruvor    
  Varåsen triangelpunkt, berg    
  Varåsen berg /Se    
  Vattberget berg    
  Vattberget höjd /Se    
  Vattberget berg /Se    
  Vattberget höjd /Se    
  Vedmyran myr    
  Vedmyrbäcken bäck    
  *Wennerstedts gruva    
  *Verboberget berg    
  Vevallsmyran myr    
  ?Vikarna vikar    
  Vikströmsgruvan gruva /Se    
  Voxnagruvan gruva /Se    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg /Se    
  Väggruvan, Stora gruva /Se    
  Wårt eget stycky äga    
  Väggruvan gruva /Se    
  Västertäkten äga    
  Åfres arwet äga    
  Åhls Flÿtta, se Insjön sjö    
  *Åhlsiön sjö    
  Åhlsiön, se Insjön sjö    
  Åhls Siön, se Insjön sjö    
  Åhrs gri/n/da grind(?)    
  Ålbyled Saknas /Se    
  Ålf back stycki äga    
  Ålheden terräng    
  *Ålmarken utmark    
  Ålmarken utmark    
  ?Ålsflyten Saknas    
  Ålsgrådan ström    
  Ålsgrådan krök    
  Ålsjön, se Insjön Saknas    
  Ålsjön, se Insjön sjö    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg /Se    
  Älgesberget berg    
  Älgmyran myr    
  Ängstjärnen tjärn    
  *Öfuertansen sjö    
  *Öfuen Tansen sjö    
  Öratjärnen tjärn    
  Ösmyran myr    
  Ösmyrhagen äga    
  Österdalälven älv    
  Överst- och Ivarsgruvorna gruva /Se    
  Öälven del av Österdalälven    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.