ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjursås socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 376 Naturnamn : 633 Bebyggelsenamn : 725 Naturnamn : 362
Bjursås sn Abborrtjärnen tjärn Bjursås sn sn Abborrtjärn tjärn
Bjursås sn Abborrtjärnen tjärn Bjursås sn Almbergsgärdet åker
Bjursås sn Altjärn tjärn Bjursås sn Ambergsgärdet trakt
Bjursås sn Andersbomyran myr Bjursås sn Andersbobäcken bäck
Bjursås by o. sn Andersbotjärn tjärn Bjursås sn Andersbolöta terräng
Bjursås sn /Se Andersbotjärn tjärn Bjursås socken Andersbomyra myr
Bjursås sn Andersbotjärn tjärn Bjursås sn Andersbotjärn tjärn
Bjursås sn Andersbotjärnen tjärn Bjursås sn sn Andersbotjärn sjö
Bjursås sn Andersboån å Aldererke Saknas Aronsängesbäcken bäck
Bjursås sn /Se Ansängesbäcken bäck Aldergården gården Arsberget berg
Bjursås sn /Se Attjärnen tjärn Aldergården gård Arssgatan landsvägsbacke
Bjursås sn /Se Attjärnen tjärn Andersbo by Arvsgatan Saknas
Bjursås sn /Se Attjärnsbäcken bäck Andersbo by Arvstägten åker
Bjursås sn /Se Axviken vik Anders Pers Anders gården Arvstäkten Saknas
Bjursås sn /Se Backhanstäkt täkt Arns Pers hemmandel Aspholmen holme
Bjursås sn Baggberget berg Arves gård Assberget berg
Bjursås sn Baggbo skuru landsvägsbacke Arvidsberg lägenhet Attjärn tjärn
Bjursås sn /Se *Baggkällan källa Arvidslund lägenhet Attjärn sjö
Bjursås sn /Se Baggmyran myr Asphult lägenhet Attjärnsbäcken avlopp
Bjursås sn /Se Baronsudden udde Atjernbo by Axviken vik
Bjursås sn Berg-Andersberget berg Attjerbo, se Atjernbo by Backberget berg
Bjursås sn /Se Berg-Anderstjärnen tjärn Attjärnbo, se Atjernbo by Baggberget berg
Bjursås sn /Se Bergesbäcken bäck Attjärbo by Baggberget skogstrakt
Bjursås sn /Se Bergsmansslogen änge Backens gården Baggbos-skuru landsvägsbacke
Bjurs=Bjursås sn /Se Bergsmyran myr Backgården gård Babbbo skuru backe
Bjursås sn /Se Betlehemstjärnen tjärn Backgården by Baggmora skog, slog och sumpmark
Bjursås sn /Se *Biurbergs källa källa Backgården gd Badstugärde trakt
Bjursås sn /Se *Biurbärgzkälla källa Backgårds gård Berg Anders berg berg
Bjursås sn /Se Biursås weta, se Björsberg berg Backhanstägt gård Bergssveden odlad mark
Bjursås kyrka kyrka Biusen, se Bjursen sjö Backhanstäkt gård Bjursberget långsträckt berg
Bjursås kyrka kyrka /Se Biusen, se Bjursen sjö Backpärs Saknas Bjursberget berg
Arns gård Bjursberget berg /Se Backtäkten jordegendom Bjursen sjö
Arons gård Bjursberget berg Baggarvet by Bjursen sjö
Arons gård Bjursberget berg /Se Baggarvet by Bjurskölen myr
*Arvet, se Kärlingearvet gård Bjursberget berg Baggbo by Bjurskölen, se Kölen utmark
Arvids gård Bjursberget berg Baggbo by Bjursmyra myr
Arvids gård Bjursen sjö Baggen Saknas Bjursån avlopp
Arvidsberg gd /Se Bjursen sjö Baggens gård Bjursån å
Attjärnbo gd:ar Bjursen Saknas Baggens hemmansdel Bjursänden del av Rogsjön
+Backe-n bebyggelse /Se Bjursen sjö Baggens kvarn riven kvarn Bjurtjärn tjärn
Backgården by Bjursen sjö Baggfäbodarna fäbodar Bjurtjärnsberget berg
Bagg gård Bjursen sjö /Se Bagg Olas gård Bjurtjärnsbäcken avlopp
Bagg gård Bjursen sjö /Se Baggtäkten jordegendom Bjuränget Saknas
Bagg gård Bjursen sjö /Se Beckens gård Björkberg berg
Bagg gård Bjursen sjö /Se Beck Johans gård Björnberget berg
Bagg gård Bjursen sjö /Se Bengts gård Björnholmen holme
Bagg gård Bjursen sjö Bengts Saknas Björnsveden fäb.
Bagg gårdsnamn Bjursen sjö /Se Bengtsarvet by Björnänge Saknas
Baggarvet by Bjursen sjö /Se Bengtsgårdarna Saknas Björsveden förr fäbodar, gårdar, nu odling
Baggarvet by /Se Bjursen sjö /Se Bengtsgårdarna Saknas Blaberget berg
Baggbo by Bjursen sjö /Se Bengts Olles gård Bladberget berg
Baggbo by /Se Bjursen sjö /Se Bergs gård Blatjärn tjärn
Baggens gård Bjursjön, se Bjursen sjö Bergs Saknas Bockkärret odling och myr
Baggens gård Bjursjön sjö /Se Bergs Anders gård Bockkärret ?myr
Baggfäbodarna fäbodar Bjurskölen utmark /Se Bergs Eriks hemmansdel Bondberget berg
Bakk Saknas Bjursån å Bergsgården gd Bondholmen ö
Bengts gård Bjursån sjö Bergs Pers hemmansdel Bondholmen holme
Bergs gård Bjursån å Bergtägt hemman Bond-Olles holmen, se Bondholmen ö
Bergs gård Bjursån å Bergtäkt gd Borisa småskog
Bjursås by Bjursåsberg, se Björsberg berg Bjursänge gård Born äng
*Biursås gård /Se Bjursänden vik Björkens gård Bosberget berg
Björns gård Bjuränget terräng Björkgården gård Bottentjärn tjärn
Björnberg by Bjurtjärnen tjärn Björk Pers gård Boviken vik
+Björsbo(?) bebyggelse Bjurtjärnsberget berg Björsberg by Bromsmyra myr
Bo gård Bjurtjärnsberget berg Björsberg by Bromsmyra myr
Bodarna by Bjurtjärnsberget berg Björsveden fäb Bromsmyran myr
Bodarne by /Se Bjurtjärnsbäcken bäck Blecket by Bäckgropen dal
Bond gård Bjurtjärnsbergs röset råmärke Bo Anders hemmansdel Bäckgropen slåtteräng
Bond gård Björktäkt Saknas Boda fäbodar Bäcksveden åker
Bond gård Björnberget berg Bodarna, se Bodbyn by Dammviken vik
Bortas gård Björnbergsmyran myr Bodarna by Djekenberg berg
Bortas gård Björnholmen holme Bodarna Saknas Djupdalsbacken, se Baggbos - skuru landsvägsbacke
Britas gård Björnmyran myr Bodarne by Djupdälden dalgång
Brittas gård Björsberg berg Bodbyn by Djupdälden bäck
Brittas gård Björsberg berg Bo Lars hemmansdel Djupdälden Saknas
Brittas gård Bjönsveden odling Bollnäs gd Djuplagen sjö
Brusk gård Bladberget berg Bondas gård Djuplagen sjö
Bryggar gård Bladberget berg Bondgården hemmansdel Djupviken tjärn
Bryggarens gård Bladberget berg Bondgården försvunnen gård Djupviken sjö
Bränd sn Blaberget berg /Se Bortas Saknas Dordisån avlopp
Bränd gård Bladberget berg Bortas Matts hemmansdel Dubblarbogölen tjärn
Bränd gård Bladberget Lilla berg Boränge Saknas Dödsberget skogbevuxen bergsknalle
Bränd gård Bladberget, Stora berg Borängsberg lägenhet Dödsberget berg
Brända gd Bla(d)tjärn tjärn Borängslund lägenhet Elgberget berg och fäbodar
Bultens gård /Se Bladtjärnen tjärn Bromsbo Saknas Erten, se Ärten sjö
Båtsmans gård Bladtjärnsberget se Bladberget berg Bryggar Saknas Felsjön Saknas
Daniels gård Bladtjärnsflyn myr Bryggar Kalles hemmansdel Finnberget berg
Djäken gård Blakiarsbäriet, se Bladberget berg Bryggarns gård Fisklösen tjärn
Djäkenstugan gd Blakärsbärget, se Bladberget berg Bryggarns gård Fjuselberget berg
Dordis förr by(?) *Bockbacken höjd Bräddgården Saknas Fjåttholmen holme
Dovens gd /Se Bodatiern, se Skorrtjärnen tjärn Brända gårdar Fjällgrycken sjö
Dräng gdsnamn(?) Bodviken vik Bränd Hanses gård Fjällgrycken sjö
Dubblar gård Bodviken vik Buffens försvunnen gård Fjällgrycksån sjö
Dubblar gård Bondberget berg Bultbo Saknas Fjällgrycksån ström
Dubblarbo gdr Bondholmen holme Bultens gård Floholmsån avlopp
Duppens gd /Se Bondholmen holme Båtsmans bortlagt namn på gård Floå å
Ek gd Borisa småskog /Se Dalkarlsgården gård Fregåsberget berg
Erik-Jans gård Born äng /Se Dickensstugan Saknas Gagnefs fäväg stig
Erik-Pers gård Botjärnen tjärn Djekens gård Gamle Hyttbäcken bäck
Fol gd Botjärnen sjö Djekens gård Gammaltägtberget berg
Finn gd Botjärnen sjö Djekenstugan gård Getberget berg
Finn gård Bottentjärnen tjärn Domnikgården numera ej använt namn på gård Gillermyre myr
Finn gård Bromsmyran myr Dordis gårdar Gopaån, se Vrebroströmmen å
Finn gård Brännmyran myr Dordis gd Gopen sjö
Finn gård Brättberget berg Dovens Saknas Gravån å
Fjått gård *Dalkarlsbo rå gränsmärke Dubblarbo Saknas Gronåsberget berg
Fjått gård Dalkarlsmyran myr Dubblarbo gd Gruvbackarna backig väg
Fjått-Anderses (el. Fjåttens) gd /Se Dalsbäcken bäck Duppens hemmansdel Gråfvelberget berg
Fjåttbo, se Fjåttgårdarna gdr *Djupdalsbäcken vattendrag Dördis, se Dordis gårdar Gråfvelmyrarna myrar
Fjåttens (el Fjått-Anderses) gd /Se *Djupdalshäll gränsmärke Elgberget berg och fäbodar Gråfvelån å
Fjåttes gd /Se Djuplagen sjö Erssas hemmansdel Grövelberget Saknas
Fjåttgårdarna gdr Djupviken tjärn Falun-Rättvik-Mora Järnväg, se 24-25 Sågen Saknas Gumberget berg
Fjåttgårdarna gdr /Se Djäkenberget berg /Se Farfars hemmansdel Gunberget berg
Fjått-Olles gd /Se Djäkenberget berg Felgården gård Hagesskogen skog
Fjällgrycksbo by /Se Djäkenbäcken bäck Felgården gård Hamberget berg
Fjällgryckemarken beb(?) Dödsberget skogbevuxen bergsknalle /Se Finnbo by Hambergsmarken skog
Fyr gård Dödsberget berg Finnbo by Hambergsmarken skog
Fyr gård Dödsberget skogbevuxen bergknalle /Se Finnbo by Hanses hällar utsiktspunkt
Fänrik gård Dössberget, se Dödsberget skogbevuxen bergknalle Finnens gård Herrkolningen åkerjord och ängsmark
Fänrik gård Dössberget berg Finngården gård Holmgölen tjärn
Fänrikbo fäbodar Elismyran myr Finn Jans hemmansdel Holsgatan väg
Fänrikbo fäb Ellermyran myr Finn Olas hemmansdel Holsgata väg
Gabriels gård *Erk-Olsberg, se Djäkenberget berg Finn Pers hemmansdel Holsholmen holme
Gabriels gård Ers-Eriksholmen holme Finntola Saknas Hysingholmarna holmar
Gammals gård /Se Erten tjärn Fiskens Saknas Hysingholmarna holmar
Gatback gård Erten tjärn Fjått Anders hemmansdel Hyttkvarnsån avlopp
Gop gård Ertesiö, se Ärtsjön sjö Fjåttens hemmansdel Hyttsjön sjö
Gopa by Faluvägen väg Fjåttes gård Hyttsveden odling
Gopa by /Se Faxberg berg Fjåttes gd Hästnäs Saknas
Gopa by /Se Faxberget berg Fjottgårdarna, se Fjåttes Saknas Hästtjärn tjärn
Gopa by /Se Felboån å Fjått Olles hemmansdel Högberget berg
*Gopa tunnlag del av Bjursås sn /Se *Felsjön sjö /Se Fjällgrycksbo by Högberget berg
Granåsen f.d. fäbodar Fielgryten, se Fjällgrycken sjö Fjällgrycksbo by Högbergsänge åker
Granåsen f.d. fäbodar Finnberget berg Fjällgrycksmarken trakt Jolpärskålen tjärn
Gustafs gård Fisklösen sjö Fjärsmans hemmansdel Jonsbo förr fäbodar, nu odling
Gädd gård Fiälgrytien, se Fjällgrycken sjö Flickornas gård Kaltupp berg och utsiktspunkt
Gädd gård *Fjuslångsberget, se Djäkenberget berg *Flobäckskvarn försvunnen Tullkvarn Kalvberget berg
Gädd gård Fjåttholmen holme Floholm gd Kanalbäcken Saknas
Hag gd Fjällartjärnen tjärn Flomarken trakt Killingholmen holme
Hagen by Fjällaränget terräng Fors Eriks försvunnen gård Knippån avlopp
Hambergsmyran gd /Se Fjällgrycken sjö Fredslund hemmansdel Knubben berg
Hammar gård Fjällgrycken sjö Fyrgården gård Koltjärn tjärn
Hanses gård Fjällgrycken sjö Fyr Lammils hemmansdel Koltjärn sjö
Hanses gård Fjällgrycken sjö Fänrikbo fäbodar Koltjärnberget berg
*Hedan gård Fjällgrycken sjö Fänriksbo fäbodar Koltjärnbäcken avlopp
Herr gård Fjällgrycken sjö Fänrikens Saknas Korphålet sjö, trakt
Herr gård Fjällgrycken sjö /Se Fänrikkvarnen gammal skvaltkvarn Korpåsberget berg
Holen by Fjällgrycken sjö Gammals gård Korpåstjärn tjärn
Hols gård Fjällgrycken sjö /Se Gammals gård Kosveden åker
Hols gård *Fjällgrycksströmmen vattendrag Gammals gd Krokforsen del av Fjällgrycksåns lopp
Hols gård Fjällgrycksviken vik Gammalsbo by Kullgärdsberget berg
Hols gård Fjällgrycksån å Garvarns Saknas Kullgärdsberget berg
Häll gd Fjällgrycksån å Gillerholm hemmansdel Kullgärdsbäcken avlopp
Häll gård Fjällgrycksån å Gillerholen Saknas Kvarnbäcken bäck
Häll gård *Flaskberget berg Gillermyra Saknas Kvarnån avlopp
Häll gård Flaskberget berg Gopa by Kvisthagen hage
Hälsinggården gård /Se Flobergsholen terräng Gopa by Kyrkgatan landsväg
Isak gård *Flodaströmmen vdr /Se Gopa, Mellersta gårdar Kyrkgata väg
Isaks gård *Flodaströmmen vattendrag Gopa Tunnlag område med byar Källargropberget berg
Jonas gård *Flootiernan sjö Gopa, Västra gårdar Källbäcken bäck
Jons gård *Flootiernan sjö Gopa, Östra gårdar Kärringtjärn tjärn
Jons gård »Flootiernan» del av utlopp Gopes gård Käringtjärn sjö
Jusk gd Floån å Gopnäset gård Käringtjärnsmyra myr
Jusk gård Floån å Granåsen fäbodar Kärrsveden odlad mark
Jämtbogården gård /Se Floänget åker Gravar gd Kölen fäbodar och utmark
Jöns gård Fläsktjärnen tjärn Grejsens hemmansdel Köln skogsbevuxet berg
Jöns gård *Fogesjön sjö Gropen gemensamt namn på gårdar Kölen skog
Jönskvarnen kvarn /Se Fregåsberget berg /Se Gruvgårdarna gårdar Ladholmarna oskiftade holmar
Kaj gd Fregåsberget berg Gruvgårdarna Saknas Lappholmen holme
Kaj gård Fäbodsveden terräng Gröndal sällan använt namn på lägenhet Lennberget berg med fäbodar
Kaj gård Fänriksbobäcken bäck Grönings hemmansdel Lenntjärn, Lilla tjärn
Kallbo gård /Se *Förbytesberg berg Guldnäs Saknas Lenntjärn, Stora tjärn
Kalles gård *Förbythesberg berg Gädd gd Lentjärn sjö
Kalles gård Gammeltäktberget berg Gäddas gård Liholsberget Saknas
Kalles gård Gammeltäktberget berg Gäddas lägenhet Liholsån vattendrag
Kallesbacken by /Se Gapsiö(bÿ), se Gopen snr Gäddens gård Liholsån å
*Karinge-arfwet gård /Se Gapssiöan, se Gopen snr Gästgivargården gård Lillsmälingen sjö
Kart by Gaps Siön, se Gopen sjö Göras gård Lisselholmen holme
Kart gård Getberget se Gunberget berg Göras gård Lisselholmen holme
Karvs gård Getberget berg Göras gård Lisselängsberget berg
Karvs gård Gillermyran myr Göras gd Lisstjärn tjärn
Kes gdr /Se Gobsen lacus, se Gopen sjö Göstas gd Lisstjärn sjö
Kilen gd /Se Gopa damm damm Haga lägenhet Lisstjärnborn område
Klockar gård Gopan, se Gopen sjö Hagalund by Lisstjärnbäcken Saknas
Klockar gård Gopen sjö Hagbacken gård Litjärn tjärn
Klockar gård Gopen sjö Hage bynamn Llitjärnsbäcken avlopp
Klockar gård /Se Gopen sjö Hagen by Ljustjärn tjärn
Knip gård Gopen sjö Hagen bynamn Ljustjärn sjö
Knip gård Gopen sjö Haggården gård Lorphålet trakt
Knippa Saknas Gopen sjö Hambergsmyran gård Lorthagarna terräng
Knippan gd /Se Gopen sjö Hammargården gård Lungsjöån å
Knippgårdarna gd:ar /Se Gopen sjö Hammar Olles gård Lustbo kyrkväg igenvuxen stig
Knipp Sammils gd /Se Gopen sjö Hammar Pers gård Lustbosjön sjö
Kock gård Gopen sjö Hanses hemmansdel Lustbosjön sjö
Kullgärdet by Gopen sjö Hasses gård Lustbosjön avlopp
Kultgården gd /Se Gopen sjö Hasses gård Långnäs udde
Kåtjärn Saknas /Se Gopen sjö Heri Anders hemmansdel Länsmansbacken backe på väg
+Käringarvet f.d. gd /Se ?Gopen sjö /Se Herrgården Saknas Länsmansbacken backe
*Kärlingearv Saknas Gopen sjö /Se Herr Jans hemmansdel Lötjärn tjärn
*Kärlingearv Saknas /Se Gopen sjö /Se Herrpers två gårdar Lötjärnsån avlopp
*Kärlinge arvet gård /Se Gopen sjö /Se Herrpers bydel Lövisholmarna holmar
Köln fäbod /Se Gopen sjö Hjältbacken gård Lövuddarna uddar
Laggargården gd /Se Gopen sjö ?Hjältbacken gd Mickelsänge ängsmark
Larssveden by Gopen sjö Hjältens gård Mickelsängesbäcken bäck
Lasses gård Gopen sjö ?Hjältens gd Miälan sjöar
Lax gård Gopen sjö /Se Holarna trakt Mågtäkten Saknas
Lax gård Gopen sjö /Se Holen hemman Mårtsbo änge ängsmark
Lennbergen fäbodar »Gopeströmen» vattendrag Holen by Mälingarna odlad dalgång
Lensmansgården, se Länsmans gård *Grafsjön sjö /Se Holmbacken gård Mörttjärn tjärn
Lia trakt *Grafsjön sjö /Se Holmens hemmansdel Mörttjärnsbäcken avlopp
Limbo by /Se Granåsen ås Hols Saknas Nisbogrinden grind
Liss gård Gravån å Hols gård Nisholmen holme
Liss gård Gronåsberget berg Hols gd Nya vägen väg?
Liss gård Gruvmyran myr Hols Jans Olles gård Nåhem odling
Liss gård Grötkoppen tjärn Holsjansolles gd Närbon tjärn
Lissel gård Grövelbäcken bäck Horänge trakt Nässmälingen sjö
Liss-Janis gård Grövelån å Hysing gd Nässmälingen sjö
Liss-Jannes gård Gudmanstjärnen tjärn Hysing Hanses gård Olhansbäcken bäck
Lisstjärnsveden gd /Se Gudmurrdspuss tjärn Hysings hemmansdel Olsudd strand
Litens gård Gunberget berg Hyttsveden trakt Pers berg berg
Livets gd /Se Gårdsmyran myr Hälla försvunnen by Pettersved odling
Lunt gd Gölmyran myr Hällgårdarna gårdar Pettersvedsviken vik
Lunt gård Götmyran myr Hällgårdarna by Pettersvedån nedre loppet av Bjursån
Lunt gård Hackmyran myr Hällgården hemmansdel Pinberget Saknas
Lus(t)bo by Hamberget berg Häll Pers gård Prästhagen ecklesiastikskog
Lustbo by Hamberget berg Hälsinggården hemmanet Prästskogen ecklesiastikskog
Lustbo by Hambergsmyran myr Hälsinggården försvunnen gård Prästtägten åker
Lustebo by /Se Harankorp slog Isaks hemmansdel Rappberget berg
Lustebo by Hednakällan källa Janneses gårdsnamn Rappberget berg
Lustbo by /Se Herrkolningen åkerjord o. ängsmark Janis gård Rappsmälingen sjö
Lustbo by /Se Holpussen tjärn Janis gård Rappsmälingen sjö
Långsvedarna fäbodar Holsholmen holme Janisgården bortlagt namn på gård Rexberget berg
Länsmans gård Hysingholmarna holmar Jans gård Rextjärn tjärn
Länsmans gård *Hyttbäcken, Gamla vattendrag Jemtbogården gård Rog sjö
Lövsberg fäbodar *Hyttdammen damm Jonsbacken gemensamt namn på hemmansdel Rog sjö
Maj gård Hyttsveden odling Jonsbo förr fäbodar Rotjärn försvunnet namn på Skorrtjärn
Marias gård *Hyttebäcken, Gamla vdr Jonsbo gd Rovriset terräng
Mas gård Hyttkvarnsån å Jonsgården gård Råggärdet åker
Mas gård Hästnäs näs Jons Pers gård Rällsjön sjö
Masar gård Hästnäsmyran myr Jons Pers hemmansdel Rällsjön sjö
Mats-Ers gård Hästsvedängesbäcken bäck Juskbo Saknas Räxbäcken bäck
Mats-Jöns gård Hästtjärnen tjärn Juskgården hemmansdel Räxtjärn sjö
Mats-Ols gård Hästtjärnsmyran myr Juskgården gård Rödberget berg
Mickels gård /Se Högberg berg Justines gård Saftjärn sjö
Mickels gård Högberget berg Jämtbo by Sandbacken backe
Mickels gård Högbergsänget terräng Jönskvarn kvarn och såg Sandbäcken bäck
Mix gård *Jillingberghie berg Jönskvarn Saknas Sandbäcken bäck
Mix gård Kallänget terräng Jöns Matts gård Sandrisa skog
Modigs gård Kaltupp berg /Se Kajas gård Sandrisen berg
Morsved gård Kaltupp höjd Kajgårdarna hemmansdel Siberget berg
Morsveden by /Se Kalvberget berg Kaj Olles hemmansdel Sibergsbackarna backe
Mudd gd Kampmyran myr Kaj Pers gård Simasberg höjd
Muris gård Kanalberget berg Kalkberg gård Simasberg berg
Muris gård Killingholmen holme Kalkberget bydel Självbobäcken bäck
Måg gård Kiäringtiernen, se Käringtjärn tjärn Kalkberget Saknas Skallberg berg
Måg gård Kiäringtiärn, se Käringtjärn tjärn Kall Anders nu ej använt namn på gård Skarptjärn tjärn
Måg gård Klockarbacken höjd Kallbo gård Skarptjärnsmyra myr
Måg gård Klockarbacksbäcken bäck Kallesbacken Saknas Skinnarberget Saknas
Mårtsbo ?by(gd) /Se Klockaränget ängsmark Kallesbacken gd Skinnarberget Saknas
Måsses gård Klossviken vik Kallesgården hemmansdel Skinnarberget berg och fäbodställe
Nagel gård *Klöfhäll berghäll o gränsmärke Kalleskärren trakt Skinnarhagen Saknas
Nis gd *Klöfhäll berghäll o gränsmärke Karlslund lägenhet Skommargatan väg
Nis gård »klöfna helle» Saknas Kartens hemmansdel Skommarhällarna bergshällar och utsiktspunkt
Nisses gård »Klöfvenhäll gränsmärke Kartens gård Skommarhällorna kullar
Nisses gård Knippan terräng Karos gård Skommar-Olles gatan, se Skommargatan väg
Nygården gård /Se Kolningsbacken höjd Kavelgården gård Skopbäcken bäck
Nygårds gård Kolstugumyran myr Kavelgården hemmansdel Skorrtjärn tjärn
Nygårds gård Koltjärnbäcken bäck Keles gård Skorrtjärnån bäck
Nygårds gård Koltjärnen tjärn Kersas gård Skottberget ecklesiastikskog
Nämdeman gdsnamn? Koltjärnen tjärn Kersas gård Skottberget berg
Näs gård Koltjärnsberget se Djäkenberget berg Kersgården gård Skottholmen holme
Näset g Komtillmåtta gästgivaregård Kers Olles gård Skottkärr, se Skorrtjärn tjärn
Näset gård /Se *Konungs högen gränsmärke Kilen hemmansdel Skottåkern åker
Ol-Görs gård Korpnäs udd udde Kilens hemmansdel Skära terräng
Ol-Larsbo fäbodar Korpåsberget berg Kingelbo gd Skärbacktjärnen tjärn
Olles gård Korpåstjärnen tjärn Klampens lägenhet ?Slaskolningsbäcken b.
Pers gård *Kortjärn tjärn Klockar Jans gård Slogkärret kärr
Pers gård *Kortjärn tjärn Klockarns hemmansdel Slottsbacken kulle
Petters gård Kringrlmyran myr Knipens Saknas Slättbergsbäcken bäck
Pims gd *Krockfors rå gränsmärke Knipens nu mera ej använt namn på gård Småmyrsloken tjärn
Pims gård Krokforsen ström Knipens nu ej använt namn på gård Smälingarna sjöar
Pros gård *Krokfors rå gränsmärke Knippan gård Smälingen sjöar
Prästfäbodarna, Gamla f. fäbodar Krokfors rå råmärke Knippgårdarna gemensamt namn på gårdar Smälingen sjöar
*Prästfäbodarna fäbodar Krokfors rå gränsmärke Knipp Sammils gård Smälingen sjöar
Prästgården gård *Krokfors rå råmärke Kolningskärren trakt Smälingen, Stora sjö
Pål gård *Krokfors Rå gränsmärke Kols Saknas Smälingsbron bro
Rexbo by *Krokfors rå gränsmärke Korpens hemmansdel Smälingsbro bro
Rexbo by Krokmyran myr Korps gård Smäligssundet sund
Rexbo by /Se Krokmyran myr *Korslinds gård Spårudden Saknas
Rexbo by /Se Kråkbacken bergsparti Kostäkten trakt Stapelgärdet åker
Ris gård Kullgärdesbäcken bäck Kosveden trakt Stapelgärdet åker
Ris-Pers gård Kullgärdsberget berg Kråkbo gård Staten slåttermark
Rog by /Se Kungshögen kulle /Se Kråkbo ställe Stora sva åker
Rällsjö gård Kungshögstjärnen tjärn Kullgärdet by Storholmen holme
Rällsjö gård Kvarnbackkitteln terräng Kullgärdet by Storkarlberget berg
Rälls(jö)bo(darna) by Kvarnbäcken bäck Kullgärds fäbodarna å Storsmälingen sjö
Rällsjöbo by /Se Kvarndammen sjö Kullgården nu ej använt namn på hemmansdel Storänget änge?
Rällsjöbo by Kvarnmyran myr Kummils numera ej använt namn på gård Stuptjärn tjärn
Rällsjöbo by /Se Kvarnmyran myr Kummils gård Styggsveden dal
Rällsjöbo by /Se Kvarntjärn ?tjärn Kusens nu ej använt namn på hemmansdel Styggsvedbäcken bäck
Rällsjö Eriks gd /Se Kvarntjärnen tjärn Kursgården gård Ståbiholmen holme
Rällsjögården gd /Se Kvarnån å Kvarnsågen såg Stångtjärn tjärn
Rällsjös gd /Se Källargropberget berg Kvarntägt by Stångtjärnsberget berg
Sanden del av by /Se *Källtjärn se Lidtjärnen tjärn Kvarntäkten by Stängningberget berg
Själv gård /Se *Källtjärnberg se Liholsberget berg Köla fäb. Stängningberget berg
Skampers gård Käringtjärn tjärn Köln fäbodar och berg Stängningen ängsmark
*Skarpgärdet gård Käringtjärn tjärn Laggargården hemmansdel Svarttjärnsberget berg
?Skarpsveden by Käringtjärn tjärn Larsarvet by Svarttjärnsberg berg
Skarpsveden by /Se Kärringtjärn tjärn /Se Larses gård Svarttjärnsmyra myr
Skinnar gård Käringtjärnen tjärn Larses gård Svedjan ängsmark
Skinnar gård Käringtjärnsmyran myr Larses Eriks Anders gård Svedjorna slogmark
Skinnar gård Kölen höjd Lars Jans hemmansdel Svejbacken backe
Skinnarberget fäb Kölen utmark /Se Larsjönsbo fäbodar Svinbeget Saknas
Skomakar gård Kölmyrorna sankmark Larssveden by Sågå vattendrag
Skorrtjärnbo gård /Se Ladholmarna holmar Larssveden Nedre by Sågån, se Vrebroströmmen å
Skräddar gård Lappholmen holme Larssveden Övre Saknas Sågsbotjärn tjärn
Skärbackeholm by /Se Lappmyran myr Larssveden Övre by Såtjärn tjärn
*Skärbacken Saknas /Se Lennbergen berg Larses gård Såtjärnberget berg
Skärbacken by /Se Lennberget berg Lasses gd Såtjärnsberget berg
Skärbackholen by Lenntjärnen, Lilla tjärn Lax hemmansdel Såtjärnsbäcken bäck
Slogsved by /Se Lenntjärnen, Stora tjärn Lax gd Sältjärn tjärn
Slättberg by /Se Lenntjärnsbäcken bäck Laxgården gården Sältjärn sjö
Slätthagen bydel Lidtjärnen tjärn Laxgården hemmansdel Sältjärnsberget berg
Smed gård Lidtjärnen tjärn Lax Margtas hemmansdel Sältjärnsholarna sluttning
Snickar gård Lidtjärnsbäcken bäck Lekattbacken hemmansdel Sältjärnå Saknas
Sporr, se Spår gård Liholsberget berg Lennbärga fäbodar Sävtjärn tjärn
Spår gård Liholsberget berg Lenbergs Saknas Sävtjärnsloken tjärn
Spännar gård Liholsån å Liden hemmansdel Sörskogs gruvor nedlagda järngruvor
Spögubb gård *Liktjärn tjärn Liesmedsgårdarna gårdar Tallklitten berg
Stadigs gd Lilla holmen holme Liholen by Tansen sjö
Stor gård Lilltjärnborn landet mellan Bjursen o Lilltjärnen /Se Liholen Saknas Tibbelberget berg
Stor gård Limbobäcken bäck Liholn by Tjärnbäcken Saknas
Storgården gd /Se Lindbäcken bäck Limbo by Tjärnänges tjärn tjärn
Stängnings gård Lindtjärnen tjärn Limbo by Tjäöga tjärn
Stängseln by Linnés lind träd Lindorne fäbodar Tjööga sjö
Stängslen by /Se Lisselholmen holme Lissbotägten gård Tunntillberget bergsknalle
Såg gård Lisselänget terräng Lissel Anders benämning på hemmansdel Tunntillberget berg
Sågmyra Saknas Lisselängsberget berg Lissel Daniels hemmansdel Uddarna skog
Sågmyra industrisamhälle /Se Lissnäsudden holme Lisselänge gård Uddarna skogstrakt
Sågmyra samhälle /Se Lisstjärnbäcken bäck Lisselänget gårdar Uggelåsen skogsbevuxet berg
Sågmyre nickelverk Saknas /Se Lisstjärnen tjärn Lisselängs Johans gård Uggelåsen ås
Sågsbo by Lisstjärnsveden terräng Lissens gård Uggelåsen skogstrakt
Söddgårdarna gd:ar /Se Liustirn, se Ljustjärn tjärn Lissens gårdsnamn Ugglabacken skog
Sörskog by Ljustjärn tjärn Lissens benämning på gård Uvberget berg
Sörskog by /Se Ljustjärn tjärn Lissjanis hemmansdel Vargberget berg
Tackpers gdsnamn? Ljustjärn tjärn Lisstjärnsveden gård Vidåsbeget bergsparti
Timmer gård Ljustjärn tjärn /Se Lisstjärnsveden gård Vrebo strömmen ström
Tims gård Ljustjärnen sjö Lisstägten fäbod Vreboströmmen å
Tjäder gård Ljustjärnen tjärn Lisstäkten trakt Vrebroån å
Tolvman gård *Ljustjärnsbron bro Litens gård Årbosjön sjö
Trollbacken gd /Se *Ljustjärnsbron vägbro Litens gård Årbosjön sjö
Tros gård Lokmyrsveden terräng Litens gd Åsen ås
Tupp gård Lorthagarna terräng /Se *Lorpgården hemmansdel Åsvedjan slog
Tysk gård Lulla sten höjd Lorptäkten gd Ängesudden udde
Tysktäkten by Lungsjöån å Lorthålet trakt Ärten sjö
Tysktäkten by ?Lustbosjön sjö /Se Lunden försvunnen gård Ärten sjö
Uggelås fäbodar Lustbosjön sjö Luntas hemmansdel Ärtknubb berg
+Utmedland förr gd /Se Lustbosjön, se Tansen, Övre sjö Luntas det vanligaste namnet på gård Ärtsjön sjö
Vatta f.d. fäbodar Lustbosjön sjö Luntens hemmansdel Ärtsjön sjö
Vatta f.d. fäbodar Lustbosjön sjö /Se Lunt Hanses gård Öratjärn tjärn
Vrebro by Lustboån å Lustbo gdr Örtjärn tjärn
Vrebro by Luvmyran myr Lustebo by Örtjärnsbäcken bäck
Vrebro by Långnäs näs Lustebo by  
Vrebro by Långsvedarna terräng Lustebo Saknas  
Vrebro by /Se Långsveden terräng Lustig Pers hemmansdel  
Vrebro by /Se Långsvedviken vik Lustigs gård  
Västanberg by Löttjärnen tjärn Långlindån, se Lindorna felaktigt namn på fäbodar  
?Västanberg by Löttjärnen tjärn Långlindån fäbodar  
Västanberg by /Se Lövrisholmarna holmar Länsmans gd  
Vestanberg by Lövsberget berg o triangelpunkt Lövens gård  
Västanberg by /Se Malbäcken bäck Maj Anders hemmansdel  
Västanberg by Malmbrodammen damm Majas nu bortlagt namn på hemmansdel  
?Ålmas gdsnamn? *Marnäs källa källa och gränsmärke Majgården gård  
+Årbo Saknas Marnäsån å Malisved trakt  
Älgberget fäbod Marnäsån å Martas gård  
Ärtleden f.d. by o fäb Midsommarmyran myr Mas gård  
  Midsommarmyran myr Masar gd  
  Millbäcken bäck Masarbacken gård  
  Miälian, se Smälingen, Stora och Lilla sjö Masarns gård  
  Moddmyran myr Mases gård  
  Morbäcken bäck Masgården gård  
  *Mockarls källa källa Masnas Eriks hemmansdel  
  Morkarlstjärnen tjärn Massagården gård  
  Mårtanbergsvägen väg /Se Massas gård  
  Mörttjärn tjärn Mats Ers hemmansdel  
  Mörttjärnen tjärn Matsjönsgården försvunnen gård  
  Mörttjärnsbäcken bäck Matts gård  
  Mörttjärnsmyran myr Mickels gård  
  Nisholmen holme Mickels egendom  
  Nora Roo, se Rogsjön sjö Mickels gård  
  Nora Roo, se Rogsjön sjö Midsommarsbacken trakt  
  Nora Roosiön, se Rogsjön sjö Mikaels bygd  
  Nora Roosiöar, se Rogsjön sjö Mikaelsgårdarna by  
  Nåhem, Nedre terräng? Mikaelstäkt trakt  
  Nåhem, Övre terräng? Mix Annas Hans gård  
  Närboberget berg Mixas hemmansdel  
  *Närboheden terräng Mixens gård  
  Närbotjärnen tjärn Mixens gård  
  Närbotjärnen tjärn Mixgårdarna gårdar  
  Nässmälingen sjö Mixgården hemmansdel  
  Nässmälingen sjö Mix Hans gård  
  Ol-Olsmyran myr Modigs gård  
  Olsudd udde Morsveden by  
  Orgeltramparberget berg Morsveden by  
  *Oxberget berg Morsved Pers Saknas  
  Oxtäkten terräng Mossbo gårdar  
  Petterssved terräng Mossbo by  
  Petterssvedviken vik Mulpens gård  
  Porsmyran myr Mulpens hemmansdel  
  Prosängena terräng Mulpgården hemmansdel  
  Rapp-Eriksmyran myr Muris gård  
  Rappsmälingen sjö Myran gård, förr fäbod  
  Rappsmälingen sjö Myr Olles Saknas  
  Rellsiön, se Rällsjön sjö Måggården gård  
  *Rellsjöberg berg Måg Metts hemmansdel  
  *Rellsjön sjö Målarna gård  
  Rexberget berg Målar Stinas gård  
  Rexberget berg Målaråkern lägenhet  
  Rexberget berg Måns hemmansdel  
  *Rexbo sten gränsmärke Mårtens gård  
  Rexbäcken å Mårtens gård  
  Rexbäcken bäck Mårtens Olas Anders hemmansdel  
  Rexbäcken bäck /Se Mårtsbo by  
  Rextjärnen tjärn Mårtsbo by  
  Rextjärn sjö /Se Mårtsbo Olles hemmansdel  
  Rismyran myr Mårtsboängs trakt  
  Rog sjö /Se Måsses gård  
  Rogg Lacus, se Rogsjön sjö Måttsvederna gd  
  Rogh Lacus, se Rogsjön sjö Mälingarna trakt  
  Rogsjön sjö Mältsveden försvunnet bynamn  
  Rogsjön sjö Nagel gd  
  Rogsjön sjö Nagelbo gård  
  Rogsjön sjö Nagelbo by  
  Rogsjön sjö Nagelns hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nils gård  
  Rogsjön sjö Nilses hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nis gård  
  Rog(sjön) sjö Nisbotäkten gd  
  Rogsjön sjö Nis Martas hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nis Matts gård  
  Rogsjön sjö Nis Mårtens Matts hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nis Olles gård  
  Rogsjön sjö Nisses gård  
  Rogsjön sjö Nisses gd  
  Rogsjön sjö Nordibyn gårdar  
  Rogsjön sjö Nybo gård  
  Rogsjön sjö Nybo fäb  
  Rogsjön sjö Nygården hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nygården hemmansdel  
  Rogsjön sjö Nygården gård  
  Rogsjöviken Yttre vik Nygårds gd  
  Ron Lacus, se Rogsjön sjö Nygårds Eriks hemmansdel  
  Roo, se Rogsjön sjö Nåhem gård  
  Roo Lacus, se Rogsjön sjö Nämndkarlens gård  
  Roon Lacus, se Rogsjön sjö Näs Eriks gård  
  Roo Siön, se Rogsjön sjö Näset gård  
  Rorarosiöæn, se Rogsjön sjö Näset by  
  Rorriset terräng Näset gård  
  *Råbergh berg Näset by  
  Råtallberget berg Näsgården gård  
  *Rällsjöberget berg Olars hemmansdel  
  Rällsjöberget berg Olarsbo by  
  Rällsjön sjö Olhans-gården hemmansdel  
  Rällsjön sjö Olhans hemmansdel  
  Rällsjön sjö Ollarsbo nu gård, förr fäbodställe  
  Rällsjön sjö Olles gård  
  Rällsjön sjö Olof Lars fäbodar, se Ollarsbo gård, f.d. fäbodställe  
  Rällsjön sjö Olsbacka hemmansdel  
  Rällsjön sjö Orrholen by  
  Rällsjön sjö Orrholen Saknas  
  Rällsjön sjö Orrholn by  
  Rällsjön sjö /Se Orves gårdsnamn  
  Rällsjön sjö Pannkakfäbodarna fäbodar  
  Rällsjön sjö /Se Pelles lägenhet  
  Rällsjön sjö /Se Pers Eriks hemmansdel  
  Rällsjön sjönamn /Se Pettersgården hemmansdel  
  Rällsjön sjö Pettersve gd  
  Rällsjön sjö /Se Pettersvedsågen såg  
  Rällsjön sjö /Se Pettgården gård  
  Rällsjöån å Pimps jans försvunnen gård  
  *Röbergs rå gränsmärke Pimps Eriks gård  
  Röllsjöberget, se Rällsjöberget berg Post Olles hemmansdel  
  Röllsjön, se Rällsjön sjö Prinsens gård  
  Saltiern, se Sältjärn tjärn Pros gård  
  Saltiärn, se Sältjärn tjärn Prosgårdarna gårdar  
  Sandbäcken vdr Pros Matts hemmansdel  
  Sandbäcken bäck Pros Olles gård  
  Sandbäcken å Rappens gård  
  Sandbäcken bäck Rappgårdarna gårdar  
  Sandrisa skog Rappojkarnas gård  
  Sidberget berg Rexbo by  
  Skarptjärnen tjärn Rexbo by  
  Skinnarberget berg *Rexsva gård  
  Skinnarbergsmyran myr Rogsgårdarna by  
  Skinnarsvedbäcken bäck Romgården gård  
  Skopbäcken bäck *Romgården hemmansdel  
  Skorrtjärnen tjärn Ros gård  
  Skorrtjärnån å Ros gård  
  Skottberget berg Ros gård  
  Skottberget berg Rovriset trakt  
  Skottberget berg Rådlösa trakt  
  Skottberget berg Rågsveds gårdsnamn  
  Skottholmen holme Rällsjöbo by  
  Skottjärn sjö Rällsjöbo by  
  Skorrtjärnen tjärn Rällsjögården gård  
  *Skottjärnsbäcken vdr Rällsjögården hemmansdel  
  *Skottjärnbäcken vattendrag Rällsjös gård  
  Skvalmyran myr Sammiljons hemmansdel  
  Skära terräng /Se Sammils hemmansdel  
  Skärbacktjärnen tjärn Sammils hemmansdel  
  Slogkärret kärr Sammils hemmansdel  
  Slogmyran myr Sammils Eriks hemmansdel  
  Smedbäcken bäck Sand by  
  Smälingan, se Rappsmälingen sjö Sanden hemmansdelar  
  Smälingarna, L. o. St. sjöar Sand Eriks hemmansdel  
  Smälingarna sjöar /Se Sandlund lägenhet  
  Smälingen, se Nässmälingen sjö Sandtägt lägenhet  
  Smälingen, Stora o. Lilla sjöar Sandtäkt trakt  
  Smälingen sjö Saxgården hemmansdel  
  Smälingen, L. o. St sjöar Saxgården gård  
  Smälingen, Lilla och Stora sjöar Sersgården hemmansdel  
  Smälingen sjö /Se Simbo trakt  
  *Smälingshagen hage Sjelf Anders försvunnen gård  
  Smälingssundet sund Självbo gårdar  
  Solarvskvarnen f.d. kvarn /Se Sjötägten gård  
  Spårudden udde Sjöängs trakt  
  Storhagen terräng Skamperbacken gård  
  Storslogbergsänget skog Skarpens hemmansdel  
  Storsvedsbäcken bäck Skarpens hemmansdel  
  Storängesbäcken bäck Skarpens gd  
  *Stufutjärnen tjärn Skarp Eriks gård  
  Styggsveden dal Skarpsveden by  
  Styggsveden dal /Se Skarpsveden by  
  Ståbiholmen holme Skarptägten hemmansdel  
  Stångtjärnen tjärn Skinnarberget fäbodar och berg  
  Stängningsberget berg Skinnarbodarna fäb.  
  Svartholsbäcken bäck Skinnargården gård  
  Svartholstjärnen tjärn Skol Anders hemmansdel  
  Svarttjärnbäcken bäck Skommar gd  
  Svarttjärnen tjärn Skommarbacken gård  
  Synna Roo, se Rogsjön sjö Skommargården hemmansdel  
  *Sågbäcken bäck Skommarhagen odling och stugor  
  *Sågbäcken bäck Skommarns gård  
  Sågsbotjärn tjärn Skommar Olles hemmansdel  
  Sågsbotjärnen tjärn Skorrtjärnbo gårdar  
  *Sågströmmen vattendrag Skottens gård  
  Sågån å Skottons gård  
  Sågån å Skottjärbo, se Skorrtjärnbo Saknas  
  Såtjärnsberget berg Skottjärbo bydel  
  Såtjärnberget berg Skräddar gd  
  Såtjärnen tjärn Skräddarbacken gård  
  Såtjärnsbäcken bäck Skräddarns gård  
  Sälgtjärnen tjärn Skräddarns gård  
  Sälgtjärnsholen terräng Skyttens gård  
  Sältjärn tjärn Skärbackeholm by  
  Sältjärn tjärn Skärbacken by  
  Sältjärn tjärn Skärbackholen by  
  Sältjärn tjärn /Se Skärbaggeholn, se Skärbackeholn by  
  Sältjärn sjö Skären trakt  
  Särtjärn tjärn Slogsveden gård  
  Sörskogsgruvorna gruvor Slogsveden gd  
  Sörskogs järnmalmsgruva gruva /Se Slättberg by  
  Tallklitten berg Slätthagen hemmansdel  
  Tansen sjö Smed gd  
  Tansen sjö Smedens hemmansdel  
  Tansen, Övre sjö Smedjeholen Saknas  
  Tjärnängestjärnen Saknas Smedjeholn gård  
  Tjärnögat tjärn Smälingsnäset by  
  Tomses udd udde Snarv Pers gård  
  Torrakmyren myr Snickar gd  
  Trefaldighetskälla källa Snickar Eriks hemmansdel  
  Trollgatan terräng Snickar Isaks hemmansdel  
  Trullstjärnberget berg Snickarns gård  
  Udden udde Snickarns gård  
  Uggelåsen berg Snickarns gård  
  Uggelåsen skogbevuxet berg Snygg Petters hemmansdel  
  Ungsjöbodammen damm Solarvet by  
  Ungsjön, Södra sjö Solarvskvarnen riven kvarn  
  Utharen holme Solbacka lägenhet  
  Utterforsen fors Soldatens hemmansdel  
  Uttertjärnen tjärn Solsens gård  
  ?Valborgsmässholen Saknas Sotlarbacken hemmansdel  
  Varbergsröset gränsröse Sparrings gård  
  Varmberget berg Sparring gd  
  Vattabäcken bäck Spennargården gård  
  Vidåsberget berg Spilasuen försvunnen gård  
  Vidåsberget berg Spår gd  
  Vidåsbäcken bäck Spår Eriks gård  
  Vidåstjärnen tjärn Spårgården gård  
  Vrebroströmmen vdr Spårudden hemmansdel  
  *Vrebroströmmen vattendrag Stenbacken lägenhet  
  Västerkrokmyran myr Stolpes gård  
  *Västås berg Stoltzes hemmansdel  
  Ålbosiön, se Årbosjön sjö Stor-Daniels gårdsnamn  
  Årbosjön sjö Stor Daniels gård  
  Årbosjön sjö Storgården by  
  Årbosjön sjö Storgården by  
  Årbosjön sjö Storgärde trakt  
  Årbosjön sjö Storjans gård  
  Årbosjön sjö /Se Stor Karins gård  
  Älgberget berg Storsveden by  
  Älgberget berg Storsveden by  
  Älgbergsmyran myr Stortägt by  
  *Älvsjöbäcken vdr Stortäkt Saknas  
  Ärten sjö Stortäkten by  
  Ärten sjö Stretens hemmansdel  
  Ärten sjö /Se Ståbis hemmansdel  
  ?Ärtsjön sjö Stängningen ställe  
  ?Ärtsjön sjö Stängseln by  
  Ärtsjön sjö Stängseln by  
  Ärtsjön, Nedre o. Övre sjöar Svanshammar »manufakturverk för svartsmide»  
  Ärtsjön sjö /Se Svedjegården nu riven gård  
  Ärtsjön sjö Svedjelund by  
  Ärtsjön sjö Svens gårdsnamn  
  Ärtsjön sjö /Se Svensans gård  
  Ärtsjön, Nedre sjö Svensgårdarna hemman och hemmansdelar  
  Ärtsjön, Övre sjö Sves gård  
  Ärttiern, se Erten tjärn Svärdsjö Anders hemmansdel  
  Ärttiärn, se Erten tjärn Svärdsjöfolkets hemmansdel  
  Ärtån å Sågen by  
  Ärtån å Sågen ställe  
  Ärtån å /Se Sågen Saknas  
  Ärtänget Saknas Sågmyra industrisamhälle  
  *Öfuertansen sjö Sågmyra industriort  
  *Öfuer Tansen sjö Sågriset trakt  
  Örabäcken bäck Sågsbo by  
  Öratjärnen tjärn Sågsbo by  
  Öratjärnen tjärn Sågsbo Västra gårdar  
  Öratjärnsbäcken bäck Sågsbo, Östra gårdar  
  *Örtjärn tjärn Sältjärnsholarna trakt  
  Örtjärnen tjärn Söddgårdarna gårdar  
  Örtjärnsbäcken bäck Sörgården lägenhet  
  Örtjärnsbäcken bäck Sörskog by  
    Sörskog by  
    Sörskog by  
    Sörskog by  
    Tackbäcken hemmansdel  
    Tackbäcken by  
    Tackbäcks fäbodlott  
    Tackbäcks hemmansdel  
    Tackbäcks gård  
    Tallbo gård  
    Tallbo ställe  
    Tallholn g  
    Tallholn gårdar  
    Tallholn hemmansdel  
    Tallholen gd  
    Talljohans gård  
    Tallskog gd  
    Tansbo by  
    Tillbergs lägenhet  
    Timmerholm gård  
    Timmerholen gd  
    Timmerns gård  
    Timmerns hemmansdel  
    Tjingelbo gård  
    Tjöddungården gård  
    Tobacken trakt  
    Tomas gd  
    Tomasbo by  
    Tomasbo by  
    Tomas Eriks gård  
    Tomt gd  
    Tomta försvunnen by  
    Tomta Saknas  
    Tomtbo by  
    Tomten gård  
    Tomtens gård  
    Tomterna ställe  
    Torp frälsegård  
    Trampbacken gård  
    Trollbacken gårdar  
    Trugbo fäbod  
    Trugbo fäbodar  
    Trumgården hemmansdel  
    Trummens hemmansdel  
    Tull Olles gård  
    Tummens gårdsnamn  
    Tummens gård  
    Tunnlaget del av sn  
    Tuppgården hemmansdel  
    Tuppgården gård  
    Tyskens gård  
    Tysktägten gårdar  
    Tysktäkten by  
    Tysktäkten Saknas  
    Tysktäkten Saknas  
    Tångbacken hemmansdel  
    Täktmyra fäb.  
    Tällbergsgårdarna gd  
    Uggelbacken ställe  
    Uggelås fäbodarna Saknas  
    Uggelåsfäbodarna fäbodar  
    Utmedland försvunnen gård  
    Uttebacken gård  
    Valborgs gård  
    Varmgården g  
    Vatta fäb.  
    Vatta fäbodar, delvis rivna  
    Vattmans gd  
    Wattmans gård  
    Wattmans gård  
    Vitens gård  
    Vrebo by  
    Vrebo by  
    Vrebo by  
    Vrebo Saknas  
    Vrebo Saknas  
    Vädurens hemmansdel  
    Värmens hemmansdel  
    Värmgården hemmansdel  
    Värmgården gård  
    Värm Olas hemmansdel  
    Västanberg by  
    Västanbergsgårdarna gårdar  
    Västanbergsgårdarna by  
    Åker Eriks hemmansdel  
    Näset, se 57-59 Vrebo Saknas  
    Vrebo, se 51-56 Vrebo Saknas  
    Årboheden nu by, förr hemman  
    Årboheden by  
    Åsvedjarna trakt  
    Älgberget trakt  
    Ärtleden trakt  
    Örtjärnsbo odling och stugor  

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.