ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svärdsjö socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1227 Naturnamn : 1948 Bebyggelsenamn : 839 Naturnamn : 949
Svärdsjö sn Abborrgäspö holme Svärdsjö sn Saknas Abbortjärn tjärn
Svärdsjö sn Abborrgäspö holme Svärdsjö sn Abbortjärn tjärn
Svärdsjö sn Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö socken Abborrtjärn tjärn
Svärdsjö sn Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö sn Abbortjärnarna tjärnar
[Svärdsjö] [sn] Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö sn Abborviken vik
Svärdsjö sn Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö sn Acktjärnarna tjärnar
Svärdsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö sn Acktjärnmyren myr
Svärdsjö sn Abborrtjärnen tjärn Svärdsjö socken Adamsons vak ställe
Svärdsjö sn Abbortjärnen tjärn Svärd-sjö sn Aftonmyren myr
Svärdsjö sn Abborrtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Kråkor inbyggarbeteckning Alderristjärn tjärn
Svärdsjö sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Kråkor inbyggarbeteckning Amerika åker
Svärdsjö sn /Se Abborrtjärnen, Stora tjärn Kråkor inbyggarbeteckning Anders jans kilen åker
Svärdsjö sn Abborrtjärnsberget berg Svärdsjökarl inbyggarbeteckning Anders-Jöns-morfars predikstol berg
Svärdsjö sn Abborrudden udde Svärdsjökarl inbyggarbeteckning AndersJönsmyr myr
Svärdsjö sn Acktjärnen, Stora tjärn Svärdsjökråkorna inbyggarbeteckning Anders Mårtsas sved skog
Svärdsjö sn Acktjärn, Lilla och Stora tjärnar Svärdsjö kråkorna inbyggarbeteckning Anders Nilsas gräv åker
Svärdsjö sn Acktjärnen, Lilla tjärn Svärdsjökråkorna inbyggarbeteckning Andersolsuddarna uddar
Svärdsjö sn Acktjärnen, Stora tjärn Svärdsjö kråkorna inbyggarbeteckning Anderstjärn tjärn
Svärdsjö sn Acktjärnsberget berg Svärdsjö kråkorna inbyggarbetreckning Ansmarks åker
Svärdsjö sn /Se Acktjärnsberget berg Svärdsjö kråkor inbyggarbeteckning Arnboviken vik
Svärdsjö sn Acktjärnsbäcken bäck Svärdsjökäring ortbonamn *Arvsveden odling
Svärdsjö sn Acktjärnsmyren myr Svärdsjökäring ortbonamn *Arvsänge förr sved, nu skog
Svärdsjö sn Acktjärnsmyren myr Abborns gård Aspholmen holme
Svärdsjö sn Acktjärnsrönningen röjning Alderriset by Avan sjö
Svärdsjö sn Aftonmyran myr Aldersva fäbodar Avelsberget berg
Svärdsjö sn Alderristjärnen tjärn Anders» gård Back-Lars myr myr
?Svärdsjö sn Alderristjärnen tjärn Anders gård Back-Larsmyr bäck bäck
Svärdsjö sn Anderses sved skogsområde Anders Andersas försvunnet namn på Sveds Backsveden egendom
?Svärdsjö sn Anderslars myra myr Anders Ers gård Backtjärn tjärn
Svärdsjö sn Andersvad fäbod fäbod Anders Ers gård Backån å
Svärdsjö sn *Andel(s)östjärn? träskmark, f.d. »tjärn» Anders Ers gård *Barkils backe backe
Svärdsjö sn Anderstjärnen tjärn Anders Ers hemmansdel Bengtshedfjärden vik
Svärdsjö sn Anderstjärnen tjärn Anders Ers gård Bengtshedssidan del av by
Svärdsjö sn *Angelbäcken bäck Anders Ers gård Bengtshedviken vik
Svärdsjö sn Arnstrandriset terräng Anders Ers gård Bengtshedåsen berg
Svärdsjö sn Arons ägomark Anders Ers gård Benön ö
Svärdsjö sn Aspholmen halvö Anders Görs gård Benön ö
Svärdsjö sn Aspviken vik Anders Görs gård Bjersen sjö
Svärdsjö sn Aspviken vik Anders Görs Erks gård Bjursmyren, Stora myr
Svärdsjö sn Aspviken, Lilla vik Anders Janis försvunnet namn på gården Antes Bjurstjärn, Lilla tjärn
Svärdsjö sn Aspviken, Stora vik Anders Jans försvunnet namn på gård Bjurtjärn,Stora tjärn
Svärdsjö sn Avan, Övre och Nedre utvidgning av å resp. åns mynningsvik Anders Jans gård Bjurtjärnsberget berg
Svärdsjö sn Avan, Nedre vik Anders Jons gård Bjurtjärnsbäcken bäck
Svärdsjö sn Avan, Övre sjö Anders Jöns försvunnet gårdsnamn Björbackberget berg
Svärdsjö sn Avelberget berg Anders Jöns gård Björhålet egendom
Svärdsjö sn Aven tjärn Anders Knuts gård Björhålsbäcken bäck
Svärdsjö sn Aven del av Svärdsjön Anders Knuts gård Björhålsmyrarna odlade myrar
Svärdsjö sn Aven sjö Anders Lars gård Björnidet skogsås
Svärdsjö sn Aven, Övre tjärn Anders Marks gård Björnviken vik
Svärdsjö sn Avenne tiernarna, se Aven tjärnar Anders Mats gård Björnåsbacke backe
Svärdsjö sn Backa fäbodar terräng? Anders Mats gårdar Bladtjärn tjärn
Svärdsjö sn Backdalen skogsområde Andres Mats gård Blomsteråsen förr ås, nu grustag
Svärdsjö sn Backhagen terräng Anders Mats gård Bobrodden tjärn
Svärdsjö sn Back-Lars myr myr Anders Micks gård Bobroddsbäcken bäck
Svärdsjö sn Backsveden skogsområde Anders Micks gård Bodfjärden vik
Svärdsjö sn Backtjärnen tjärn Anders Ols gård Bodsidan del av by
Svärdsjö sn Backtjärnen tjärn Anders Ols gård Bodskogen skog
Svärdsjö sn Backtjärnen tjärn Anders Ols försvunnet gårdsnamn Bodviken vik
Svärdsjö sn Backtäppan terräng Anders Ols gård Bodviken vik
Svärdsjö sn Backviken vik Anders Ols försvunnet namn på gård Bodån å
Svärdsjö sn Backviken vik Anders Pers gård Bodångeln tjärn
Svärdsjö sn /Se Baksjön, se Spaksjön sjö Anders Pers gård Bojonsvallen täkt
Svärdsjö sn Bangheedan, se Bengtsheden hed Anders Pers gård Borgärdesströmmen å
Svärdsjö sn Basta fly tjärn Anders Pers gård Borgärdesviken vik
Svärdsjö sn /Se ?Bastuholmen holme Anders Pers gård Borrsjölångtjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Bastuholmen holme Andreas gård Borrsjömyrarna myrar
Svärdsjö sn /Se Bastu holmen holme Anglona fäbodar Borrsjön sjö
?Svärdsjö sn Bastusjön sjö Antes gård Borrsjöån å
Svärdsjö sn Bastusjön tjärn Arnbo by Borängesjön sjö
Svärdsjö sn *Bengtshede fäbodar fäbodar Arnbo by Boxbobäcken bäck
Svärdsjö sn Bengtshedsåsen berg Arons gård Boxgruvorna nu nedlagda järnmalmsgruvor
Svärdsjö sn /Se Bengtshedsåsen berg Backa by Boxtjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Bengtshedsåsen ås Backa by Brenthålet trakt
Svärdsjö sn Bengtshedsfjärden fjärd Backabro, se Brogårdarna by Brattbackstjärn tjärn
Svärdsjö sn Saknas Benholmarna holmar Backabro by Brattbergsån å
Svärdsjö sn /Se Berg-Annas berg berg Backanäs Saknas Brattbergsänge utskifte
Svärdsjö sn o. tg /Se *Bertilsbottens rör råmärke Backanäs del av Backa by Brobacken backe
Svärdsjö sn Bertilbottens rör råmärke Backanäs by *Bromsarna trakt
Svärdsjö sn /Se Biersen lacus, se Spjärsen sjö Backa Röjseln gård Bromsmyren myr
Svärdsjö sn /Se *Billeboda äng Backa Röjseln gårdsgrupp Bromsmyren myr
Svärdsjö socken *Biur backen gränsmärke Backa Storsveden del av Backa by Brosveden odling
Svärdsjö sn /Se Biurbärgz Råå, se Björnbackberget berg Backa-Storsveden by Brosvedsavan utvidgning av Borgärdesströmmen
Svärdsjö sn /Se Lille biurmåsan, se Björnmossjön, Lilla sjö Backens gård Bräntfallet bergsluttning
Svärdsjö sn /Se Store Biör-måhsen, se Storsjön sjö Backens gård Brännan skog
Svärdsjö, se Ljugarströmmen sn Bjursmyren myr Backens = 3 Kyrkbyn kyrkby Brännan skog och hagmark
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Backens gård Brännmyren myr
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnen, Lilla tjärn Backens gård Bränntjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnen, Stora tjärn Backfäbodarna gårdsgrupp Bränntjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnen, Stora sjö Backfäbodarna fäbodar *Bumyren myr
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnsmyran myr Backgårdarna gårdsgrupp *Butjärnarna tjärnar
Svärdsjö sn /Se Bjurtjärnsåsen berg Backgårdarna, se Bengtsheds Backgårdar by Butjärnsbäcken bäck
Svärdsjö sn /Se Björnbackberget berg Backgården gård Bytjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Björnbackberget berg Backgården gård Bytsholmen holme
Svärdsjö sn /Se Björnbackberget berg Back Hans gård Byggningsholmen udde
Svärdsjö sn /Se *Björnbackerån råmärke Back Olles gård Båttjärn tjärn
Svärdsjö sn /Se Björberget berg Barkars gård Båttjärnsbrändan brända
Svärdsjö kyrka kyrka *Björnebacke Råå gränsröse Baståsen by Båttjärnsbäcken bäck
*bod(a)byggar inbyggarbeteckning /Se Björnhålet skogsmark Bengts gård Bäckevilrumsmyren myr
?»borlangsboar» inbyggarbeteckning Björnhålsbäcken bäck Bengts Brittas gård Bäckmun mynning
*»näs(by)boar» inbyggarbeteckning Björnhålsmyren inäga Bengtsheden Saknas Bäckenäset udde
Abborr gårdsnamn Björnhålsmyren myr Bengtsheden Saknas *Bäckeklössna trakt
Akers fäbodar, se Åkers läng fäbodar fäbodar Björnmossjön, Lilla sjö Bengtsheden Saknas Bölebäcken bäck
Alderriset gårdar /Se Björnmossasjön, Stora, se Nätsjön sjö Bengtsheden by Böles vall odling
Aldersva fäbod fäbodställe Björnmossen, Lilla mosse Bengtsheden by Bölstjärn tjärn
Anders,daniels gdsnamn *Stora Björnmossen (nu trol. = Nätsjön) sjö Bengtsheden by Bölsnäset udde
Andersers gdsnamn Björnmossen, se Hiirolajärvi sjö /Se Bengtsheds Backgårdar del av Bengtshedens by Bölsviken vik
Andersers gdsnamn Björnmossjön, Lilla sjö Bengtsheds Backgårdar by Bölsviken vik
Andersers gdsnamn Björnmossjön, Lilla sjö (Bengtsheds)Hobergssveden,se Hobergssveden by Bölsviksberget berg
Andersers gdsnamn Lilla Björnmossjön sjö Bengtsheds Holvret del av Bengtshedens by Centralschaktet schakt
Anderses gdsnamn Björnmossjön, Lilla sjö Bengtsheds Holvret by Dalkarlsbron bro
Andersers gdsnamn Björnmossjön, Lilla sjö Bengtshedsnäs by Dalkarlsberget berg
Andersers gårdsnamn Björnmossjön, Lilla sjö Bengtshedsnäs by Dammen damm
Andersers gdsnamn Björnmossviken, Stora vik Bengtsheds Röjseln by Dammhusbäcken övre loppet av Fäbrosvedsbäcken
Andersers gdsnamn Björnmossviken, Stora vik Bengtsheds Storsveden by Dammröte myr
Andersers gdsnamn Björnmyren myr Bengtsheds Storsveden by Djuphällsudden udde
Andersgörs gdsnamn *Björnmyren myr (Bengtsheds)Svedsgården, se Svedsgården gård Djuptjärn tjärn
Andersgörs gårdsnamn *Björnmyrsved odling? Bengtsheds Täktgådar gårdar Djuptjärnarna tjärnar
Andershans gårdsnamn *Björ(u)såsröret gränsmärke Bengtheds Täktgårdar by Djuptjärnsbäcken bäck
Andershas gårdsnamn *Bör(u)sås(?)tjärnen, se Pengersjön tjärn (sjö) Bengtsheds Åkern gårdar Djupviken vik
Andersjans gdsnamn Björnviken vik Bengtsheds Åkern by Djupånglarna tjärnar
Andersjans gdsnamn *Björnåskällan råskillnad Björkens försvunnet gårdsnamn Dröpan tjärn
Andersjans gdsnamn Bladmyran myr Björkhagen se 193 Linghed Saknas *Dundermorsholm udde
Andersjans gdsnamn Bladtjärnen tjärn Björkliden, se 29 Böle Saknas Entjärnarna tjärnar
Andersjons gdsnamn Bladtjärnen tjärn Björnmossen Lilla gd:ar Enviksberget berg
Andersjons gårdsnamn Blåbärsmyren myr Björnmossen, Lilla by Erik Hans Tjärn tjärn
Andersjöns gdsnamn Bodaviken vik Björs gård Erik Has Anders udd åker
Andersknuts gdsnamn Bobrodden sjö Blåsut lht Eriks fly tjärn
Andersknuts gdsnamn Bobrodden tjärn Boda Saknas Falkberget berg
Andersknuts gdsnamn Bocksjön sjö Boda by Falklotta myr
Anderslars gårdsnamn Bocksjön sjö Boda by *Fallåslotten schakt
Andersmarks gdsnamn Bocksjön sjö Bondsågen såg Finnberget berg
Andersmats gdsnamn Bod-Anderstjärnen tjärn Borgärdeskvarnen kvarn Finnkölen fäb. och skogtrakt
Andersmats gdsnamn Bodaviken vik Borgärdet Saknas Finnkölsbäcken bäck
Andersmats grdsnamn Bodaviken vik Borgärdet by Finntjärn tjärn
Andersmats gdsnamn Bodaviken vik Borgärdet by Finselbäcken bäck
Andersmats gdsnamn Bodaviken vik Borgärdet by Fiskbyttan tjärn
Andersmicks gårdsnamn Bodångeln sjö Borgärdet by Fisklösen tjärn
Andersols gdsnamn Bodångeln tjärn Bortomheden gårdsgrupp Fiskviken vik
Andersols gdsnamn Bofiälen, se Bodaviken vik Boränget Saknas Fiskviksbäcken bäck
Andersols gdsnamn Bollberget berg Boränget Saknas Fjällgrycksån å
Andersols gdsnamn Boo fiälen, se Bodaviken vik Boränget Saknas Färsmans harn holme
Andersols gårdsnamn Boofiärden, se Bodaviken vik Boränget by Flakbackgruvorna nerlagda järngruvor
Andersols gdsnamn Borgllindsvägen gata /Se Boränget by Flakmyren myr
Andersols gdsnamn Borgströms fly tjärn Brantens gård Flakmyren myr
Antes gdsnamn Borgströms fly tjärn Brantgården gård Flinten berg
Arnbo by Borgärdesströmmen del av Svärdsjön Brants försvunnet namn på gården Erik Karls *Flintgås bro bro
Arons gårdsnamn Borgärdet gärde? /Se Braskens gård Flottbron flottbro
Asplunds gdsnamn? *Borgärdets fäbodar fäbodar Braskens gård Flyberget berg
Back gdsnamn Borgärdssveden odling Braskens försvunnen gård Flybäckstjärnarna nu icke använt namn på yttertjärn
Back gdsnamn Borrsjöaven tjärn Braskens gård Flymyren myr
Back gdsnamn Borrsjöaven vik Brattbacken gård Flysveden trakt
Back gdsnamn *Borrsjö Långtjärn, se Borrsjöaven tjärn Brattberget förr fäbodar, nu gård Flytjärn tjärn
Back gdsnamn Borrsjön sjö Brogådarna, se Backabo by Flån,Lilla tjärn
Back gårdsnamn Borrsjön sjö Brogådarna by Flån,Stora tjärn
Backa gd Borrsjön sjö Brogårdarna gårdsgrupp Flås riset skog
Backa by /Se Borrsjön sjö Bron by Fläcki egendom
Backa by Borrsjön sjö Brosveds gård Flädderöget tjärn
Backa by Borrsjön sjö Brusens gård Fläddran sjö
Backa by Borrsjön sjö /Se Bråndfäbodarna fäbodar Flötbacken backe
Backa by Borrsjöån å Brännas gård *Folmyrbäcken del av Bölebäckens lopp
Backa by Borrsjöån å Bullerns gård *Folmyren myr
Backa by /Se Borrsjöån å Bygårdarna gårdsgrupp Fotlösen tjärn
Backa by /Se Borrsjöån å Båtpers by Froböle åkerjord
Backabro by Borrsjöån å Bäckans försvunnen gård Friskens myr myr
Backabro by Borrsjöån å Bäckans gård Fågelersberg berg
?Backabro gd Borrsjöån å Bäckegården, se 30 Böle Saknas Fågelmyren myr
Backabro by *Borrsjöårör gränsmärke Bäckegården gård Fågelmyren myr
Backabro by Borsiön, se Borrsjön sjö Bäckejons gård Fågelmyren myr
Backabro, se Brogårdarna by /Se Borsiön, se Borrsjön sjö Bäckens gård Fågeludden udde
Backabro by /Se Borängessjön sjö Bäverns gård Fågelåxen berg
*Backa Norrfäbodar fäbodställe Boränget äng? /Se Bäverns gård Fågelåxen berg
?Backanäs by /Se Borängssveden skogsområde Bäverns försvunnet gårdsnamn Fågelåsvallen slog
Backanäs by Boxbotjärnen tjärn Böle Saknas Fäbodbron bro
Backanäs by Boxbotjärnen tjärn Böle Svärdsjö sn Fäbodmyra myrodling
Backanäs del av Backa by *Brandmorrören råmärke Böle Saknas Fäbodmyren myr
Backanäs by *Brandmorröset råmärke Böle by Fäbosveden odling
Backanäs by Brants hörn plats vid Kroktjärns fäbod Böle by Fäbotjärn tjärn
Backanäs by Brattbackmyran myr Bölesågen försvunnen såg Fäbrosveden utskifte
Backanäs del av Backa by /Se Brattbackmyran myr Bölsveden gårdsgrupp Fäbrosvedsbäcken bäck
Backanäs by /Se Brattbackssjön sjö Daniels gård Fägringssveden odling
Backa Röjseln gdr Brattbacksån å Daniels gård Förningsröset stenröse
Backa Röjseln gård /Se Brattberget berg Daniels försvunnen gård Försöket schakt
Backa-Rösslen gårdar /Se Brattbergs fly tjärn Daniels gård Gamla gruvan schakt
Backa Storsveden gdr Bromsmyren myr Danils gård Gammelberget berg
Backfäbodarna gdr Bromsmyren myr Daniels gård Gammelbergstjärnarna tjärnar
Backens gdsnamn Brädeskasernen terräng Daniels gård Gammelgossö ö
Backens gdsnamn Bränntjärn tjärn /Se Daniels gård Gangfäboviken vik
Backens gdsnamn Bränntjärnen tjärn Daniels gård Gatgruvan nu igenfyllt gruvhål
Backens gdsnamn Bränntjärnen tjärn Daniels gård Gatsvedshällen backe
Backgården gd /Se Bränntjärnen, se Tilli-Bränntjärnen tjärn Dansars försvunnet gårdsnamn Getberget berg
Backgården gdr Brännvinspannan tjärn Djäkens försvunnen gård Getingsgärds viken vik
Baka, se Backa by Bullerpärontäppan odling Drivhas gård Getögat tjärn
Barkar gdsnamn Bumyren myr Dubbelns försvunnen gård Gillerbergsklack berg
Barkars gårdsnamn Busvedarna terräng Ekens gård Gillermyren myr
Baståsen by /Se Butjärnen, Lilla tjärn Ekens gård Gillertjärn tjärn
Baståsen, se Saunamälei by /Se Butjärnen, Lilla tjärn Erik Anders gård Gillertjärn tjärn
Baståsen by /Se Butjärnen, Stora tjärn Erik Anders = 6 Kyrkbyn Saknas Gnacksta gruva gruvhål
*Beck ? å /Se Butjärnsbäcken bäck Erik Anders gård Gnupen tjärn
Bengts gdsnamn Bynäsudden udde Erik Daniels gård Gnupsbäcken bäck
Bengts gdsnamn ?Bytjärn tjärn Erik Daniels försvunnen gård Gnupsmyren myr
Bengts gdsnamn ?Bytjärnen tjärn Erik Daniels gård Gnupsviken vik
Bengtsheden by Bytjärnen tjärn Erik Ers gård Granberget berg
Bengtsheden by Båttjärnen tjärn Erik Ers gård Grundångelbrända berg
Bengtsheden by *Båttjärnsberget berg Erik Ers gård Grundångeln tjärn
Bengtsheden by Båttjärnsbäcken bäck Erik Ers gård Gruvbackudden bergknalle
Bengtsheden by Bäckeklysnan trakt /Se Erik Hans gård Gruvjans myr myr
Bengtsheden by Bäckeviken Saknas /Se Erik Has gård Gruvsjön sjö(eller vik av sjön Toften)
Bengtsheden by Bäckevilrumsmyran myr Erik Has gård Grytsjöbäcken bäck
Bengtsheden by Bäckviken vik Erik Has gård Grytsjön sjö
Bengtsheden by Bängbosiön, se Liljan sjö Erik Has Anders gård Grytsundet sund
Bengtsheden by /Se Bängbosiön, se Liljan sjö Erik Has Res försvunner nanm på gården HasJans Grytsundet sund
Bengtshede by Bänghe siö, se Liljan sjö Erik Jans gård Gråsalaån å
Bengtsheden by Bängsjön, se Liljan sjö Erik Jans gård Gräsberget berg
Bengtsheden by Bängzheeden siön, se Liljan sjö Erik Jons gård Gräsbergstjärn tjärn
Bengtsheden by Bäverbränden skogsområde Erik Jöns gård Gräsbäckmyren myr
Bengtsheden, Övre bydel Bölebäcken bäck Erik Jöns försvunnet gårdsnamn Grävet odling
Bengtsheden, Nedre (Yttre) o. Övre bydelar *Bölesveden änge? Erikjös gård Grönvallskällan källa
Bengtsheden, Nedre (Yttre) o. Övre bydelar Böleviken vik Erik Karls gård Grövelviken vik
Bengtsheden by /Se Böleviken vik Erik Mats gård Gubbhålet torvtag
Bengtsheden by /Se Böleviken vik Erik Mats gård Gullberg berg
Bengtsheden by /Se Böleviksberget berg Erik Mats gård *Gullranstjärnarna tjänar
Bengtsheds Röjseln gdr *Bölhusflyet tjärn Erik Mats gård Gumsklittarna berg
Bengtsheds Röjseln bydel Bölstjärnen tjärn Erik Mats gård Gungelsveden skogsmark
Bengtsheds Röjseln del av Bengtskedan /Se Bölstjärnen tjärn Erik Ols gård Gustavsbacke landvägsbacke
Bengtsheds Storsveden gdr Camhafz-berget, se Kammarsberget berg Erik Ols gård Gyllnkätten hage
Bengtshedsåkern gd Chefsholmen holme Erik Ols gård Gångarberget berg
Bengtsheds Åkern gdr Chefsholmen holme Erik Ols gård Gångarbergsbäcken bäck
Bengthedsåkern gdr Dalkarlsberget berg Erik Ols gård Gårdviken vik
Bengtshed-Åkern gårdar /Se Dalkarlsberget berg Erik Ols gård Gäddtjärn tjärn
Bergsmans gdsnamn? Dalkarlsberget berg Erik Ols gård Gäddtjärn tjärn
Björnmossen, Lilla, se Hiirola gd:ar /Se Dalkarlsbergsröset röse Erik Pers gård Gäddtjärn tjärn
Björnmossen, Lilla by /Se Dammfjärden fjärd Erik Pers gård Gäddtjärnen tjärn
Björnmossen, Lilla gårdar /Se Dammfjärden fjärd Erik Pers gård Gäddtjärnsbäcken bäck
Björnäs sn /Se Dammtäppan inäga Erik Pers gård Gäddtjärnsbäcken bäck
Björs gårdsnamn Daniels-Jans vik vik Erik Pers gård Gäddtjärnslogarna slogar
?Boda by Darvabackan plats Erik Pers gård Gällviken vik
?Boda by Darvansveden plats /Se Erik Pers gård Gärdet odlat område
Boda by /Se Darvanvallen åkrar /Se Erik Pers gård Gärdsbacken kulle
Boda by Darvasven, se Darvavallen område Eriksberg gårdsgrupp Gästgiverskan myr
Boda by Darvavallen område /Se Erik Staffs gård Göranerstjärnarna tjärnar
Boda by Digerbergs rör råmärke Erik Staffs försvunnen gård Hafsbäcken bäck
Boda by Djuphällsudden udde Erkers gård Hagarna egendom
Boda by Djuptjärnen tjärn Erks gård Hakalampi tjärn
Boda by Djuptjärnen tjärn Erks gård Hakelamp tjärn
Boda by /Se Djuptjärnen Övre tjärn Erks gård Hans Ols vik vik
Boda by Djupviken vik Erks gård Harn,Stora holme
Boda by Drivkolningen kolbotten Erks försvunnen gård Has Görs vall odling
Boda by Dröpan tjärn Erks gård Has Nirs holme holme
Boda by Dyrvallbäcken bäck Erks gård Has Nirs udd udde
Boda by /Se *Eneviks fäbodar fäbodar Erks försvunnet namn på gård Hattbackån å
Boda by /Se Entjärnarna tjärnar Erks gård Hemmaviken vik
*Boda fäbodar fäbodar Entjärnen, Övre tjärn Erks gård Hemmaviksfly tjärn
*Bor bebn /Se ?Enviksberget berg Eskils fäbodar fäbodar Hemmaviksmyren myr
*Bor Saknas Enviksberget berg Estelsbo fäbodar *Hemerångeln tjärn
Borgärdet by Erik-Daniels slogsved skogsmark Faktorns gård Hillersbodberget bergsparti
Borgärdet by Erik-Ersrönningen terräng Falkens gård Hillersbodbäcken bäck
Borgärdet by Erik-Ersrönningen terräng Falkåsen gd Hillersbodmyren myr
Borgärdet by Erik-Hans tjärn tjärn Farmors gård Hillersboviken vik
/Borgärdet/ by Erik-Hans tjärn tjärn Finnens gård Hinsen sjö
Borgärdet by *Erikmatsmyran myr Finnens gård Hinsberget berg
Borgärdet by *Erikmats stanna vilplats Finnens gård Hinsnäset del av näs
Borgärdet by /Se Erik-Olsholmen holme Finn Anders gård Hirisenlamp tjärn
Borgärdet by Erik-Ols häll berg Finn Jans försvunnet gårdsnamn Hjulhusdammen damm
Borgärdet by Erik-Ols häll berg Finnkölen fäbodar Hjälpberget berg
Borgärdet by Erkersänget äng Finn Skommarns gård Hjälptjärn tjärn
Borgärdet by /Se Erks fly, se Borgströms fly tjärn Fjärdings gård Hjälptjärnsbäcken bäck
Borgärdet by /Se Eskils fäbod fäbod Fjärdsmans gård Hjälptjärnsmyren myr
Borgärdet by /Se Falkberget berg Fjärdsmans gård Hoberget berg
Borgärdet by /Se Falkberget berg o. råskillnad Flankens gård Hol Felmyr slogmyr
Borgärdet by Falkberget berg Flinten försvunnet namn på gård Holsänge odling
Borgärdet by /Se Falkberget berg Flädderändan gård Holsängsviken vik
Borgärdet by /Se Falkberget berg Fontins Saknas Hoppbacken backe
Borgärdet by /Se Falkberget berg Friarns försvunnet gårdsnamn Hornbobäcken bäck
Borgärdet by /Se Falklotta myr Friar Pers försvunnet gårdsnamn Hornbotjärn tjärn
Borgärdet by /Se Falklotta terräng Friskens gård Hucklesbacken backe
Borgärdet by /Se Falkstjärnen tjärn Fröjds försvunnet gårdsnamn Hunsen sjö
Borgärdet by /Se Fallås gruva gruvhål /Se Fröjds försvunnet gårdsnamn Hunsängesån å
*Borgärdstull del av byn Finnberget berg Fröjds försvunnet gårdsnamn *Hycksätsbäcken bäck
+Borlång-? beb. Finnberget berg Gammelfäbodarna fäbodar *Hycksätssten sten
Boränget by /Se Finnkammaren skogsmark Gammelgårds gård Hyn sjö
Boränget by ?Finnkölen utmark Getinggärdet fäb Hynn sjö
Boränget by Finnkölen skogsområde Getinggärdet fäbodar Hyns backe berg
Boränget by Finnkölen utmark /Se Getinggärdet fäbod Hynsån å
Boränget by Finnkölsbäcken bäck Gillerberget fäbodar Hyntjärnarna Saknas
Boränget by /Se *Finnmyren, Västra slogmark Gillerberget fäbod Hytthagen gammalt namn på egendom
Boränget by /Se Finnmyrviken vik /Se *Gissel Hans gård Hyttjärn tjärn
Boränget by /Se *Finnröret röse Greis försvunnen gård Hyttjärnbäcken bäck
Boränget by /Se Finnrör gränsmärke? /Se Greis gård Hällarna berg
Boränget by /Se Finntjärnen tjärn Gropsveden gårdsgrupp Hällarna berg
Boränget by Finntjärnen tjärn Gropsveden gård Hällberget berg
Boränget gd /Se Finnäset näs /Se Gruvtrakten, se 8 Boränget Saknas Hällkilen berg
Brant gdsnamn Fiskbyttan tjärn Gråsala by Hällmyrarna myrar
Brant gdsnamn Fisket sund Gråsala by Hällsveden täkt
Brantens gdsnamn Fisklösen, Lilla sjö Gråsala by Hällåsmyren myr
Brants gdsnamn Fisklösen, Lilla tjärn Gråsala fäbodar fäbodar Hälltjärn tjärn
Braskens gårdsnamn Fisklösen, Stora sjö *Gränden byar Hästmyrharsen skog och myrmark
Braskens gårdsnamn Fisklösen, Stora tjärn Gräsbacktorp, se 31-32 Böle Saknas Hästtjärn tjärn
Brattbacken gd /Se Fisklösen sjö Gräsbackatorp ödetorp Höberget berg
Brattberget gd /Se Fisklösen, Lilla sjö Gräsbacktorp, se Torpet fäbodar Högbergsbäcken bäck
*Brattebergs fäbodar fäbodar Fisklösmuren myr Gubbas gård Höganäsviken vik
Brogård, se Backa bro by Fiskviken vik Gubbens gård Högberget, Lilla annat namn på Råberget
Brogård, se Backabro by Fjärdingsstolpsmyran myr Gubbens gård Högbro landsvägsbro
*Brogård gd Fjärdingsstolpmyran myr Gården gårdsgrupp Högbrändan berg
Brogårdarna by Fjärdmans fly tjärn Gärdsvik by Höghällan tjärn
Brogårdarna, se Backabro by /Se Fjärsmansholmen holme Gårdvik by *Högkölen berg
Bro sueen, se Kroktjärns fäbod fäbodar Fjärsmanstjärnen tjärn Gårdvik by Hökvikån å
Brosveds gård Flakmyren myr Gästgivargården gård Hötjärn tjärn
?Brosveds, Brosveden gård Flaknäsudden udde Gästgivars försvunnet gårdsnamn Hötjärnen tjärn
Brosveds gdsnamn Flinten brant berg Gökens gård Hötjärnsmyrarna myrar
Brosveds gdsnamn Flinten berg Gökens gård Hötjärnsmyrarna myrar
Brus gdsnamn flÿbeckz tiernarna, se Flytjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Göras försvunnet gårdsnamn Igeltjärn tjärn
Brättebergz fäboder, se *Brattebergs fäbodar fäbodar Flyberget berg Göras försvunnet gårdsnamn Ingvallstjärn tjärn
Buller gdsnamn Flyberget berg o. triangelpunkt Göras gård Isalanäset udde
Båtpers gård Flymyran myr Göras försvunnet gårdsnamn Isalatjärn tjärn
Båtpers gård, se Båtpers gård Flymyran myr Göras gård Isalaån å
Båtpers, se Seppälä by /Se Flymyran myr Hagafors Saknas Isalaängarna odlat område
Båtpers by /Se Flyn sjö Hagen del av byn Gårdvik Isken sjö
Bäck gdsnamn Flyn tjärn Hagens gård Jaks änge odling
?Bäckans gårdsnamn Flyna tjärnar Hag Olles gård Jani-Mats-backen backe
Bäckans gårdsnamn Flytjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Halvars gård Jani-Mats-bäcken bäck
Bäckejons gårdsnamn Flytjärnen, Lilla tjärn Hans Daniels gård Jan Michs åker
Bäckens gdsnamn Flytjärnen, Stora tjärn Hans Ers gård Jonstjärn tjärn
Bängshedan, se Bengtsheden by Flytjärnsbäcken bäck Hans Karls gård Jodbrosveden egendom
Bängsheden, se Bengtsheden by Flån tjärn Hans Lars gård *Justjärnarna tjärnar
Bäver gdsnamn Flåsriset skog /Se Hans Lars gård Jäntmyren delvis odlad myr
Bäver gårdsnamn Flädderögat tjärn Hans Lars gård Järnboden strand
Bäverns gårdsnamn Flädderögat tjärn Hans Mats gård Jävan sjö
Böle by Flädderögat tjärn Hans Ols gård *Kallborstäkten odlad jord
Böle by /Se Fläddran sjö Hans Ols gård Kalvhagarna hagar
Böle by Fläddran sjö Has gård Kalvsveden odling
Böle by Fläddran sjö Has Ers gård Kamhavet tjärn
Böle by ?Fläddran sjö Hans Ers hemmansdel Kamhavet tjärn
Böle by Fläddran sjö Has Ers gård *Kammasberget berg
Böle by /Se Fläddran sjö Has Ers gård *Kammas fly tjärn
Bölet by /Se Fläddran sjö Has Görs gård Karls fly tjärn
Bölle, se Böle by Fläddran sjö Has Görs gård Katthällen häll(utsiktspunkt)
Danielgrills gårdsnamn Fläddran sjö Has Görs försvunnet gårdsnamn Kisbacken skogsbacke
Danielmats gdsnamn Fläddran sjö /Se Has Jans gård Kesmyrarna myrar
Danielmårs gdsnamn Fläddran sjö /Se Has Mats sällan använt namn på gården Saras Kejsaränge odling
Danielols gdsnamn *Fläddransön, se Storön ö Has Nirs gård Killingholmen udde
Danielols gdsnamn flädersiön, se Fläddran sjö Has Nirs gård Killingholmen holme
Daniels gdsnamn Flädersiön, se Fläddran sjö Has Nirs gård Kimplamm tjärn
Daniels gdsnamn Flädersiön, se Fläddran sjö Has Nirs gård Kitteln sjö
Daniels gårdsnamn Fotlösen sjö Has Ols gård Kitteln tjärn
Daniels gårdsnamn Fredagsmyren myr Has Ols gård Kitteltjärn tjärn
Daniels gdsnamn Frostmyren myrmark Has Ols gård Klacken berg
Daniels gdsnamn Fågelmyran myr Heden gårdsgrupp Klacken berg
Daniels gdsnamn Fågelmyren myr Heden gård Klackstjärn tjärn
Daniels gårdsnamn Fågelmyren, Lilla myr Hedgårds gård Klacksveden betessved
Daniels gdsnamn Fågelmyren, Stora myr Heds gård Klackstjärnsbäcken bäck
Daniels gdsnamn Fågeludden udde Hedsveden by Klockstapelgärdet åker
Daniels gdsnamn Fågelåsen odling? Hedsveds gård Klöverberget berg
Dansar gdsnamn Fågelåsen ås Hillersboda Saknas Klöverberget triangelpunkt
Dansar gdsnamn Fågelåsen berg Hillersboda Saknas *Knekträgruvan gruvförsök
Driv gdsnamn Fågelåsen ås Hillersboda by Knuts bäck bäck
Dubbel gdsnamn Fågelåsvallen odling Hillersboda by Knuts tjärn tjärn
Dubbel gdsnamn Fågelåsvallen skogsområde Hillersnäset, se 30-31 Hillersboda Saknas Knuts vik vik
Dunder gårdsnamn Fäbodberget berg Hindriks gård Kobbelamp tjärn
Ens gdsnamn Fäbodberget berg Hinriks gård Kolasveden odling
Erikanders gdsnamn Fäbodberget berg Hinsbergs fäbodar fäbod Kolbromyren myr
Erikanders gdsnamn Fäbodmyran myr Hinsnäs fäbodar fäbod Kolningssveden odling
Erikanders gårdsnamn Fäbodmyren myr Hobergssveden by Kolstaden båtplats
Erikanders gdsnamn Fäbodmyren myr Hobergssveden gård Kompanigruvorna koppargruvor
Erikdaniels gdsnamn Fäbodnäset udde Holmsveden by Koppargruvan gruvförsök
Erikers gdsnamn *Fäbodtjärnen tjärn Holverfolkets försvunnet namn på gård Korsudden udde
Erikers gdsnamn Fäbodtjärnen tjärn Holvergården gård Kringlan myr
Erikers gdsnamn Fäbodtjärnen tjärn Holvret by Krokforsen fors?
Erikers gdsnamn Fäbodtjärnen tjärn Hunsen by Kroktjärn tjärn
Erikers gdsnamn Fäbodtjärnen tjärn Hunsen by Kroktjärn tjärn
Erikdaniels gdsnamn Fäbodtjärnen tjärn Hunsen-Ljusnäs, se Ljusnäs gård Kroktjärn tjärn
Erikdaniels gdsnamn Fäbromyran myr Hunsfäbodarna fäbodar Krongårdarna skog
Erikgörs gårdsnamn Fäbrosveden terräng Hunsnäs-Nyfäbodeskog, se 5 Backanäs Saknas Kronmyren myr
Erikhans gdsnamn ?Fäbrosveden utskifte Hunsänget gårdar Kråknäsbacken bergsknalle
Erikhans gårdsnamn Gamla gruvan schakt /Se Höganäs = nr 1 Kyrkbyn Saknas Krånkhålet gruvförsök
Erikhans gårdsnamn Gammalgruvan gruvhål Höleviken by Krånkhålsfallet skog
Erikhans gdsnamn Gammaltäktsholmarna holmar Hökviken by Krånkåsen berg
Erikhas gdsnamn Gammelberget berg Isala by Krövelberget berg
Erikhas gdsnamn Gammelbergstjärnen, Mellersta, Nedre o. Stora tjärnar Isala by Krövelgruvan nedlagd järnmalmsgruva
Erikjans gdsnamn Gammelbergstjärnen, Nedre tjärn Israels gård Krövelmyren myr
Erikjons gdsnamn Gammelbergstjärnen, Nedre tjärn Israels gård Kullans grav trakt
Erikjöns gårdsnamn Gammelbergstjärnen, Nedre tjärn Jakobs gård Kullern berg
Eriklars gårdsnamn Gammelbotten odlling Jaks gård Kungsgården kolbotten
Erikmats gdsnamn Gammelfäboden skogsområde Jaks gård Kungsgårdsängarna skogsmyr
Erikmats gdsnamn Gammelgårdssundet sund Jaks gård Kurgatan väg, förr inhägnad
Erikmats gårdsnamn Gammelgårdsviken vik Jan Daniels gård Kvarnbäcken bäck
Erikmats gårdsnamn Gammelgårdsö ö Jan Ers gård Kvarndammen damm
Erikols gdsnamn Gammelhusbäcken bäck Jan Ers gård Kvarnlandet odling
Erikols gårdsnamn Gammelhusbäcken bäck Jan Ers gård Kvarntjärn, Nedre tjärn
Erikols gdsnamn Gammelhusmyran myr Jani Ers försvunnet namn på gård Kvarntjärn, Övre tjärn
Erikols gdsnamn Gammelhusmyran myr Jani Jons gård Kvarntjärnbäcken bäck
Erikpers gdsnamn Gammelvallen förr odling Jani Jöns gård Kyndilamyren myr
Erikpers gdsnamn *Garnsjön sjö Jani Karls gård Kyrkholmen holme
Erikpers gårdsnamn Gertrudstjärnen tjärn Jani Lars gård Kyrklanden strand
Erikpers gårdsnamn Gertrudstjärnen tjärn Jani Mats gård Kyrkängesberget berg
Erikpers gårdsnamn Getingsgårds fäbodar Saknas /Se Jani Mats gård Kålholmen holme
Erikpers gårdsnamn Getkalvbäcken bäck Jani Pers försvunnen gård Kårtäktsviken vik
Erikpers gdsnamn Getögat tjärn Janis gård Källartrapporna bergsavsatser
Erikstaffs gdsnamn Getögat tjärn Janis gård Källbottsberget berg
Erikstaffs gårdsnamn Getögat tjärn Janis gård Källbottsmyren myr
Erks gdsnamn Gillerberget berg Jan Knuts gård Källbäcken bäck
Erks gdsnamn Gillerberget berg Jan Mats gård Källmora trakt
Erks gårdsnamn Gillertjärnen tjärn Jan Michs gård Källmyren odlad myr
Erks gårdsnamn Gillertjärnen tjärn Jan Olovs gård Kängsveden odling
Erks gdsnamn Gillertjärnen tjärn Jan Ols gård Kärret utskifte
Erks gårdsnamn Gillertjärnsberget berg Jan Ols gård Kärret odling
Erks gdsnamn Gladback fly tjärn Jan Ols försvunnet gårdsnamn Kärret odling
Eskils fäbod fäbodställe Glansan myr Jans gård Kärrstan plats
Falkens gårdsnamn Gnupen tjärn Jans gård Kölen berg
Falkåsen gd /Se Gnupsviken vik Jans gård Kölen utmark
Falkåsen by /Se Gnupsviken vik Jan Staffs gård Kölen berg
Farmors gdsnamn Gnupsmyren myr Jax gård Kölen odling
Finn gdsnamn Grunberget, se Smöret berg Jons gård Kölen odling
Finn gdsnamn Granholmen holme Jons gård Kölholen kulle
Finn gdsnamn Granholmen holme Jons gård Kölbacken backe
Finn gdsnamn Grejsmyr myr Jons försvunnet namn på gård Kölskogen skogstrakt
Finn g:ar /Se Gropkolningsrör råmärke Jons försvunnen gård Körbrobäcken bäck
Finnanders gdsnamn Grundångeln tjärn Jons Hans gård Körbroröjningen slog
Finnbyn, se Svartnäs, Östra by Grundångeln tjärn Jävasveden gård Lenntjärn tjärn
Finnkölen f.d.fäbodar Gruvberget berg Jöns försvunnet gårdsnamn Lennåsberget berg
Finsk gdsnamn Gruvsjön sjö Jöns gård Lennåsviken vik
Fjärdings gdsnamn Grytan sjö Jöns försvunnet gårdsnamn Lenåsberget berg
Fjärdmans gårdsnamn Grytan tjärn Jöns gård Lenåsen trakt
Fjärsmans gdsnamn Grytsjön sjö Jöns gård Lenäset udde
Fjärsman gdsnamn Grytsjön sjö Jöns Pers gård Liljan sjö
Flankens gdsnamn Grytsundet sund *Kalkusveden gård Lillbjörn mossjön sjö
Flintens gdsnamn *Gryttjärnsrör gränsmärke Kammars gård Lillselnan sjö
Fläddran gd *Gryttjärnsrör gränsmärke Kammars försvunnen gård Lingan sjö
*Flädernäs gård Gråsala fäbodar terräng Kammars gård Linghedssjön del av Svärdsjö
*Flädernäs gd Gråsalakärret kärr Karis gård Lingänge odling
Fontins gdsnamn Gråsalfäbodbäcken bäck Karis gård Lissbjörnmossjön sjö
Friarns gdsnamn Gränhäklan myr Karl Bengts försvunnet namn på gården Mas Lissbjörnmossviken vik
Gammelfäboden fäbodställe Gräsbackmyran, Lilla myr Karl Mats gård Lisselborn jord
Gammelgårds gårdsnamn Gräsbackmyran, Stora myr Karls hemmansdel Lisselholmen holme
Gammelgårds gårdsnamn Gräsbackmyran, Stora myr Karls gård Lisselänge odling
Getinggärdet fäbodar Gräsbackmyran, Stora Saknas Karls gård Lisselänge trakt
Gillerberget fäbodar Gräsbacksstannan vilplats Karls gård Lisselänge nyodling
Gissel gårdsnamn Gräsberget berg Karls gård Lisselängesbäcken bäck
Graasbackan, se Gräsbackatorps fäbod fäbod Gräsbergstjärnen tjärn Karls gård Lisselön holme
Grejs gdsnamn Gräsbergstjärnen, Lilla tjärn Karls Erkers gård Lisstjärn tjärn
Grejs gdsnamn Gräsbäcken bäck Kejsars Saknas Lissveden egendom
Grejs gdsnamn Gräsbäcken bäck Kejsars försvunnet namn på gården Livsandskällan källa
Grop gdsnamn Gräsbäckmyran myr Kejsars gård Lobäcken del av Bölebäckens lopp
*Gruv gdsnamn Gräshålet myr Kejsars gård Lomholmen holme?
Gråsula by /Se Grässkärret kärr Klockargården gårdar Lortmyren myr
Gråsala by /Se Gubbasmyran myr Klockars gård Lortmyren myr
?Gråsala by Gubbhålet terräng Knutes försvunnen gård Lortängarna odling
Gråsala by Gubbänget skogsområde Knuts gård Lortänge odling
Gråsala by Gubbänget odling Knuts gård Lumsen sjö
Gråsala by Gullberg skogsområde Knuts gård Lumshedsveden skog
Gråsala by Gullberg berg Knuts Erkes gård Lumskölen berg
Gråsala by Gullranstjärnen tjärn Knuts Has gård Lumstjärnsmyren myr
Gråsala by Gumsklitten höjd Kolars gård Lundins tjärn tjärn
Gråsala by /Se Gyllkätten terräng Kolarsmyra gård Lurholmarna holmar
Gråsala by Gångarberget berg Kornladbackas gård Lustigbacken backe
Gråsala by Gångarberget berg Kornladbacken = nr 7 Kyrkbyn Saknas Lustigknopp berg
Gråsala by Gångarbergstäppan odling Korpens försvunnet namn på gården Sveds Lustigs egendom
Gråsala by Gårdsvikssjön sjö Korsgårds gård Lusbo trakt
Gråsala by /Se Gårdvikssjön sjö Kristoffers gård *Långarvsviken vik
Gråsala by /Se Gårdvikssjön sjö Krohlen fäbodar Långavarna odlad myrjord
Gråsala by /Se Gårdvikssjön sjö Kroktjärnsfäbodar fäbodar Långborn jord
Gråsala by /Se Gårdvikssjön sjö Kullas gård Långbornsbäcken bäck
Gråsala by /Se Gårdvikssjön sjö Kungsladan lada Långbrobäcken bäck
Gränden byar /Se Gårdvikssjön sjö /Se Kunsmans gård Långbromyran egendom
Gräsbackatorp ödetorp /Se Gårsta-siön, se Gårdvikssjön sjö Kvarntäkt Saknas Långfäbodbäcken bäck
Gräsbacktorp fäbod Gårwikssiön, se Gårdvikssjön sjö Kvarntäkt Saknas Långmyren myr
Gräsbacktorps fäbod fäbod Gårwicksiön, se Gårdvikssjön sjö Kvarntägt by Långmyren myr
Gräsbacktorps fäbodar fäbodar Gårwijks Siön, se Gårdvikssjön sjö Kvarntäkt by Långnäset näs
Gräsbacktorps fäbod fäbod Gäddtjärn tjärn Kvartsberget, se 100 Bengtsheden Saknas Långselnan sjö
Gräsbakan, se Gräsbacktorps fäbodar fäbodar Gäddtjärnen tjärn Kvickers färsvunnet gårdsnamn Långsjön sjö
Gräsbakan, se Gräsbacktorps fäbod fäbod Gäddtjärnen tjärn Kvickers gård Långtjärn tjärn
*Grässveden fäbodar Gäddtjärnen tjärn Kyrkby fäbodar fäbodar Långtjärn tjärn
Gubb gdsnamn Gäddtjärnen tjärn Kyrkbyn by Långtjärn tjärn
Gubbas gdsnamn Gäddtjärnen tjärn Kyrkbyn by Långtjärnsbäcken bäck
Gubbens gårdsnamn Gäddtjärnen tjärnen Kyrkbys gård Långvintjärn tjärn
Gubbes gdsnamn Gäddtjärnen tjärn Hyrkbys försvunnen gård Långvintjärnsberget berg
Gållvik, se Gårdvik by Gällholmen holme Källberget kulle Långvålen skog
Gållwik, se Gårdvik by Gällviken vik Källbo lht Långängesbäcken bäck
Gålvik, se Gårdvik by Gökåsen ås Källänges gård Lärtjärn tjärn
Gårdvik by Göras-Ers tjärn tjärn Källänges försvunnen gård Löparbruket odling
Gårdvik by Görastjärnen tjärn Källänget by Lövåsen berg
Gårdvik by Gösmyran myr Källänget försörjningshemmet och skolan Malins berg berg
Gårdvik by Hacktuvbäcken bäck Kälsveden, se Tjärnsveden gård *Marhorlsmyren myr
(Gårdvik) by Hafsberget berg Kälsveden gård Marnäsudden udde
Gårdvik by Hafsbäcken bäck Kölen fäbodar Marnäsholmen holme
Gårdvik by /Se Hafsen sjö *Labbi arbetarekasern Mats myr myr
Gårdvik by Hafsen sjö Lannolet myr Matsäckmyra myr
Gårdvik by Hakalampi tjärn Lars Erks gård Mellanviken vik
Gårdvik by Hakalampi sjö /Se Lars Knuts gård Mellanvikesmyren myr
Gårdvik by Hakalampibäcken bäck Lasses gård Milbergsmyren myr
Gårdvik by /Se Hakelambi sjö Lasses gård Milbergstjärn tjärn
Gårdvik by /Se Hakilamp sjö Lasses gård Milsveden utskifte
Gårdvik by /Se Hakilampbäcken bäck Laxens gård Mjölknäsudden udde
Gök gds- o. soldatnamn Halvvägskärret kärr Laxens försvunnen gård Mossgräsberget berg
Gök gdsnamn *Hams-ösjön sjö Liljansnäs by Mossgräsbergstjärn tjärn
Göras gdsnamn Hangaslampi tjärn Lillmyra gård Mostakobb tjärn
Göras gdsnamn Hangaslampi sjö Lindesbergs stuga försvunnen fäbod Mostikopi tjärn
Göras gdsnamn Hangaslampi tjärn Linghed Saknas Motjärn tjärn
Göras gdsnamn Hans-Matsmyren myr Linghed Saknas Motjärnsbäcken bäck
Göras gårdsnamn Harvisen råsten Linghed Saknas Muntervallen odling
Göras gdsnamn Harön ö Linghed Saknas Myrboberg berg
Göras gdsnamn Has-Nils udd udde /Se Linghed by Myrlindsbacken backe
Göras gdsnamn Hattbackån å Linghed by Mångås bro bro
Göstas gdsnamn »Hattberg, se Lustigknopp berg Lingheds Änga, se Änga gårdar Mångås sved skogstrakt
Hagens gdsnamn Hattberg berg Lisbets försvunnet namn på gård Mårtens myr myr
Hagens gårdsnamn Hattberget (eller Klacken) berg Lissel Anders gård Mörkänge egendom
Hagens gdsnamn Hatteberg, se Lustigknopp berg Lisstjärns fäbodar fäbodar Mörtholmarna holmar
Halvars gårdsnamn Haukkalampi tjärn /Se Livens gård Mörtholmen holme
Hans gdsnamn Hedmanstäppan odling? Ljusnäs gård Mörtsjön, Lilla sjö
Hansdaniels gårdsnamn *Hedpussen tjärn /Se Ljusnäs gård Mörtsjön, Stora sjö
Hansers gdsnamn Hedtäppan odling Lons gård Nordanågstjärnarna tjärnar
Hansers gdsnamn Hemmerviken vik Lons gård Nordensons schakt schakt
Hansers gdsnamn Hemmerviksfly tjärn Lortänga gårdar Nordins vik vik
Hansers gdsnamn Hemmerångeln tjärn Lumsheden by Norrbäckarna trakt
Hansgörs gårdsnamn Hemmerångeln tjärn Lumsheden by Norrlingan sjö
Hansgörs gårdsnamn Hemmerångeln sjö /Se Lumsheden Norrfäbodar, se Norrfäbodarna fäbodar Norrsvedsbäcken bäck
Hansgörs gdsnamn Hepokallio berg /Se Lumshedfäbodarna fäbodar Nottjärn tjärn
Hansjons gdsnamn Herbertsön ö Lyckebacks gård Nottjärnsbron område
Hansjöns gdsnamn Hevolampi tjärn /Se Lyckebo, se 55 Boda Saknas Nottjärnsbäcken bäck
Hanskarls gårdsnamn Hiirolajärvi, se Björnmossen sjö /Se Långfäbodarna fäbodar Nyavelberget berg
Hanslars gdsnamn Hijnse Backen, se Hynsbacken berg Långfäbodarna fäbodar Nybotjärn tjärn
Hanslars gdsnamn Hillersbodbäcken bäck Långfäbodarna fäbodar Nybron bro
Hansmats gårdsnamn Hinesbackarna skogsområde Långfäbodeskogen, se 91 Borgärdet Saknas Nybrända berg
Hansmats gdsnamn *Hinseholm råskillnad /Se Långsjö fäbodar fäbodar Nyfäbodberget berg
Hansmicks gdsnamn Hinse=holm råskiljande holme /Se Lövsveden försvunnen gård(by?) Nyfäbodmyren myr
Hansols gdsnamn Hinsen sjö Malis = 5 Kyrkbyn Saknas Nyfäbotjärn tjärn
Hansols gdsnamn Hinsen sjö Malis gård Nylöten skogsområde
Hansols gårdsnamn Hinsen sjö Malis försvunnet namn på gården Pers *Nyret odlat område
(*)Hansols gdsnamn Hinsen sjö Malis gård Nysjö klack berg
Has gdsnamn Hinsen sjö Marks använt namn på den ena av gårdarna Jans Nysjön sjö
Has gdsnamn ?Hinsen sjö Markus försvunnet gårdsnamn Nysjöåsen berg
Has gdsnamn Hinsen sjö Mass gård Nysveden odling
Has gdsnamn Hinsen sjö Mas gård Nästbro landsvägsbro
Hasers gdsnamn Hinsen sjö Masens lht Näsudden udde
Hasers gdsnamn Hinsen sjö Masgården sällan använt gårdsnamn Näsudden udde
Hasers gdsnamn Hinsen sjö /Se Mats gård Näsängebäcken bäck
Hasgörs gdsnamn Hinsen sjö /Se Mats gård *Näveberg berg
Hasjanjöns gdsnamn Hinsen sjö /Se Mats försvunnen gård Näverbergsmyren myr
Hasnis gdsnamn Hinsnäs näs /Se Matsgården gård Näverboflyna tjärnar
Hasnirs gdsnamn Hinsnäset näs Mattes gård Näverbomyren myr
Hasols gdsnamn Hinsnäset näs Mellangårds gård Ockelbomyra odling
*Heden Saknas Hinsnäs fäbod fäbod Menlös gård Ogrycksmyren myr
/*Heden/ Saknas Hjälpberget berg Michels gård Olas näs udde
Hedmans gdsnamn Hjälpberget berg Mickels försvunnet gårdsnamn Olhansmyren myr
Heds gdsnamn Hjälpberget berg Mickels = 8 Kyrkbyn Saknas Ol-Mats-röjningen egendom
?Hedsveden by Hjälpmyren myr Michels gård Olle,Lilla tjärn
?Hedsveden by Hjälptjärnen tjärn Michels gård Olles bäck bäck
?Hedsveden del av Bengtsheden Hjälptjärnen tjärn Munters gård Olles näs udde
Hedsveden by /Se Hjälptjärnsmyre myr Murns gård Ormholmen Saknas
Henriks gdsnamn Hoberget berg Myrsveden by Ormudden udde
Hiirola, se Björnmossen, Lilla gd:ar /Se Hoberget berg /Se Målars gård Orrberget berg
Hillersboda by Hobergssveden åkermark Målars gård Orrbergs fly tjärn
Hillersboda by ?Hobergssveden terräng Mårtens gård Orrholmen holme
Hillersboda by /Se Holmmyren myr Mårtens gård Orrmyrberget berg
Hillersboda by /Se Holsänget ägomark Mårtens gård Orrmyren myr
Hindriks gdsnamn Holsängsviken vik Mårtens gård Pelarvet åker
Hindriks gård /Se Holversmyran myr Mårtens gård Pelles vall
Hindriks gdsnamn Hopstrandsriset odling Mårtens i gårdarna gård Pellesbäcken bäck
Hinsbergs fäbod fäbod Hopstrandsriset terräng Mårtens på Heden gård Pelles hundspår åker
Hinsbergs fäbod fäbod Hornbobäcken bäck Mårts gård Pellestäkten odlad jord
Hinsbergs fäbod fäbodar Hornbomyrarna myromr Mårts Eriks gård Penger sjö
Hinsbergs fäbodar fäbodställe Hornbotjärnen tjärn Mårts Has gård Pengerbäcken bäck
Hinsfäbodar,se Hinsbergs fäbod fäbod Hornbotjärnen tjärn Mörtåsen gd Perers och Andersols berg berg
Hins fäboder, se Hinsbergs fäbod fäbod Hundsnäs näs? /Se Nere på heden gårdsgrupp Perhas berg höjd
Hinsnäs fäbodställe /Se Hundsnäs näs? /Se Nils gård Perolstjärn tjärn
Hobergs gdsnamn *Hundsundsbergs rör råmärke /Se Nilslarsberget by Perreka myr
Hobergssveden gd *Hundsunds toverå råmärke Nirs gård Perrekaberget berg
Hobergssveden gd *Hundsviken vik Nirs på Tjärnsveden gård Pers bäck bäck
Hobergssveden gd /Se Hundtjärnen tjärn Norrfäbodarna Saknas Pigges holme ö
Hobergssveden gd /Se Hundtjärnen tjärn Nyans gård Pipschaktet schakt
Holmsveden by /Se Hundtjärnen tjärn Nybo lägenhet Pisstrandslandet Saknas
Holversgården gd Hunsberget berg Nyfäbodarna fäbodar Pisstrandsmyrarna myrar
Holvers gdsnamn Hunsen sjö Nyfäbodarna fäbodar Plåtten berg
Holvret bydel /Se Hunsen sjö Nygårds försvunnet gårdsnamn Predikstolen berg
Holvret gd? /Se Hunsen sjö Nygårds gård Prostbäcken del av Bölebäckens lopp
Hulvala, se Svartnäs, Östra by /Se Hunsen sjö Nygårds gård Prostparken tallskogsdunge
*Hunse fäbodar fäbodar Hunsen sjö Nygårds gård Pruppholmarna holmar
Hunsen by Hunsen sjö Nygårds försvunnen gård Pruppholmen holme
Hunsen by /Se Hunsen sjö /Se Nygårds gård Prästfäbon egendom
Hynnilä, se Spaksjön by /Se Hunsen sjö /Se Nygårds försvunnet gårdsnamn Prästfäbodbäcken bäck
Hytthagen egendom /Se Hunsen sjö /Se Nygårds försvunnet gårdsnamn Prästholmen holme
*Håborns fäbodar fäbodar *Hunsfallet terräng Nygårds gård Prästvreten odling
Hökviken by Hunsiön sjö Nygårds gård Prästänget odling
Hökviken by /Se Hunsiön sjö Nygårds försvunnet gårdsnamn Prästänget odling
Hökviken gård Hyn sjö Nysjön fäbodar Pundet krön
Hökviken by Hyn sjö Nysjön fäbod Pussberget berg
Hökviken by Hyn sjö Näset gård Puttmyra myr
Hökviken by Hyen sjö Näset, se Bengtshedsnäs by Rajalamp sjö
Hökviken by /Se Hyn sjö Näsfäboden gård (förr fäbod under Ramnäs) Rallbrändorna skogsmark
Hökviken by /Se Hyn sjö Näsgårdarna gårdsgrupp Riddarsomyren myr
Hökviken gårdar /Se Hyn sjö Näskvarnen numera ej använd skaltkvarn Risudden udde
Isala by Hyn sjö /Se Näsänget by Risviken vik
Isala by Hyn sjö /Se Näsänget by Rockorajvi äga
Isala by Hynnijärvi sjö /Se Näverbergsröjningen fäbod Rog sjö
Isala by Hynsbacken berg Olars gård Rogsborn berg
Isala by Hynsbacken höjd Olas gård Rogsbornsgruvorna järn- och koppargruvor
Isala by /Se Hynsudden udde Olas gård Roparharn sten
Isala by Hynsån å Ol Ers försvunnen gård Roparns åker
Isala by /Se Hyttjärnbäcken bäck Ol Ers gård *Romrike utskifte
Isala by Hyttjärnen tjärn Ol Jaks gård Rostberg berg
Isala by Hyttjärnen tjärn Ol Jons gård Rostberget berg
Isala by Hyttjärnen tjärn Ol Jons gård Rosttjärn tjärn
Isala by /Se Hålsmyren myr Olles försvunnet namn på gården Mas Rosttjärnbäcken bäck
Isala by /Se Hällberget berg Olles gård Rosttjärnsmyren myr
Isala by /Se Hällberget berg Olles försvunnen gård *Rotvassbäcken del av Bölebäckens lopp
Isala by /Se Hällmyran myr Olles gård *Rotvassheden grustag
Isala by /Se Hällsjön sjö Olles = 4 Kyrkbyn Saknas *Rovsveden egendom
Isala by /Se Hällåsbäcken bäck Olles gård Rudtjärn tjärn
Isala by Hällåsbäcken bäck Ol Jöns gård Rullbotjärn tjärn
Isalett, se Isala by Hällåsmyran myr Ol Mats gård Ryssjö dike kanal
Isalett, se Isala by Hällåsmyran myr Ol Mats gård Ryssjöklacken berg
Isalett, se Isala by Hällåstjärnen tjärn Ol Mats gård Ryssjön sjö
Israels gdsnamn Hällåstjärnen sjö Ol Mats gård Ryssjösmöret berg
Israels gdsnamn *Hääsjegolven skogstrakt Olpers fäbodar fäbodar Ryssjöån å
Israels gdsnamn Hästberget berg Olpers fäbodar fäbodar Råberg berg
Israels gård /Se Hästhagsmyran myr Olov Hans gård Råberget berg
Jacks gdsnamn Hästmyran myr Olsgården, se 28 Kvarntäkt Saknas Råberget Saknas
Jacks gårdsnamn Hästtjärnen tjärn Orrberget fäbodar Råberget berg
Jacks gdsnamn Hästtjärnsån å Orrens gård Råbergsbäcken bäckar
Jacks gdsnamn Hästtjärnsån å Pears, se Päas gård Råjskon myr
Jakobs gdsnamn Höganäsviken vik Pelles gård Råbergstjärn tjärn
Jakobs gdsnamn Högbacka höjd Pelles gård Räkenberget berg
Jakobs gdsnamn Högbacka höjd Pells gård Rävbacken terräng
Jandaniels gdsnamn Högbacksmyran myr Penger försvunnen gård Rävbackbäcken bäck
Janers gdsnamn Högberg berg Per Ers gård Räveln uddar
Janers gdsnamn Högberget berg Per Ers gård Räviln udde
Janers gårdsnamn Högbro bro Per Ers gård Räviln ö
Janers gdsnamn Högkiölz Sueen berg Per Grejs gård Rävtäppan odling
Janhans gdsnamn *Högkölsrönningen slogmark Per Has försvunnen gård Röbäckarna bäckar
Janijöns gårdsnamn Högmyren myr Per Has = nr 2 Kyrkbyn Saknas Rödbro bro
Janijöns gdsnamn Högsvedberget berg Per Has neri gårds gård Rödbrobäcken bäck
Janis gdsnamn *Högvåls rå råmärke Per Has oppi gårds gård Rödbromyren myr
Janis gdsnamn Högvålsröset råmärke Per Mats gård Rödfisksjön sjö
Janis gårdsnamn *Hökhällen berg Per Mats gård Röjningen odling
Janis gdsnamn *Hökhällar häll? Per Mårts gård Röjselberget berg
Janis gdsnamn *Hökhällanrå gränsmärke Per Ols gård Rönnkölen höjd
Janjans gdsnamn *Hökhällen rå gränsmärke Pers gård Rönkölsberget berg
Janjans gårdsnamn Hökhätta berg Pers gård Rönkölstjärn tjärn
Jankarls gårdsnamn Hökviksån å Pers gård Rönningstäppmyra myr
Janknuts gdsnamn *Hötjärnen, se Hyttjärnen tjärn Pers gård Sabbatsmyra odlat område
Janlars gdsnamn Hötjärnen tjärn Pers gård Sabbtäkt odlat område
Janlars gdsnamn Hötjärnen tjärn Pers försvunnet gårdsnamn *Salakmyren myr
Janlars gårdsnamn Hötjärnen tjärn Pers hemmansdel Salgruvan schakt
Janmats gdsnamn Hötjärnsbäcken bäck Per Olles gård Salen sten
Janmats gårdsnamn Hötjärnsmyrarna myromr Petters försvunnen gård Sand(harn) sandudde
Janmicks gdsnamn Iaccsion sjö Petters gård Sandsveden odling
Janmicks gdsnamn *Ickorränget slogänge Piggers försvunnen gård Seckan sjö
Jannis gdsnamn Igeltjärnen tjärn Porsmyrs gård Seckbron landsvägsbro
Janols gdsnamn Igeltjärnen tjärn Påls gård Seckheden område
Janols gdsnamn *Ijllingberghie berg Päas gård Selnan sjöar
Janols gdsnamn Ingvallstjärnen tjärn Rappens gård Sjögruvan järnmalmsgruva
Janols gdsnamn Isala hed terräng Rapps gård Skallberget berg
Janols gdsnamn Iskan sjö Rissveden gård Skallgården egendom
Janpers gdsnamn Iskan åparti Roparns gård Skallgårdsklinten berg
Janpers gdsnamn Jacks rönning odling Ropars gård Skallnäsudden udde
Jans gårdsnamn Jacks rönning odling? Rophällen gård »Skalmarnäsudden udde
Janstaffs gdsnamn Janers rönning odling? Rosttjärnröjningen fäbodar Skandiaberget berg
Jons gdsnamn Jani-Mats myr myr Ryssjön järnvägsstation *Skasvamyren myr
Jons gdsnamn Jans holme holme Ryttargården gård *Skidberget berg
Jons gårdsnamn Jans slog myrslog Ryttars försvunnen gård Skiftsva egendom
Jons gårdsnamn Jons sved odling Råbacken by Skifttjärn, Lilla tjärn
Jons gdsnamn Jons tjärn tjärn Rävens försvunnet gårdsnamn Skifttjärn, Stora tjärn
Jämt gdsnamn Jons täkt odling *Röjslans gård Skifttjärnbodarna slog
Järp gdsnamn Jävamyran myr Rönnings gård Skifttjärnholmen holme
Jöns gdsnamn Jävan tjärn Rönnings försvunnet gårdsnamn Skifttjärnsån å
Jöns gdsnamn Jävan tjärn Rönnings gård Skommarmyren myr
Jöns gdsnamn Kamhavet tjärn Sandbacks gård Skommartjärn tjärn
Jöns gdsnamn Kamhavet tjärn Saras gård Skommartjärnsberget berg
Jöns gårdsnamn Kamhavet tjärn /Se Saras gård Skommartjärnsbäcken bäck
Jöns gdsnamn Kamhavet, Kammas fly tjärn /Se Sigfrids gård Skravelviksudden udde
Jönspers gdsnamn Kammarsberget berg Sjöbyn gårdsgrupp Skräddarudden udde
Jönspers gdsnamn Kammarsberget berg Skinnars gård Skräddarudden udde
Jönspers gdsnamn Kammars fly tjärn Skinnars försvunnet namn på gården Olars Skräddarudden udde
Jönspers gdsnamn Kares fly tjärn Skinnars gård Skräddarviken vik
Jönspers gårdsnamn *Karinsbacken terräng Skolas gård Skräddarviken vik
Kammars gdsnamn Kelljonen myr Skommars gård Skrubbmyrarna myrar
Karis gdsnamn Kesmyran myr Skommars gård Skvalet fors
Karlbengts gdsnamn Kesmyren myr Skommars gård Skvalbäcken nedre loppet av bäck
Karlmats gdsnamn *Killingbrändan, Norra och Södra terräng Skommars gård Skvattebäcken bäck
Karls gdsnamn Killingholmen holme Skommars gård Skålviken vik
Karls gdsnamn Killrå gränsmärke Skommars gård Slaggbron strand
Karls gårdsnamn Kiltrå? gränsmärke Skommars gård Slåttberget berg
Karls gdsnamn Kittelmyran myr Skommars gård Slåttbergs fly tjärn
Karls gdsnamn Kittelmyran myr Skommars gård Slåttmyra odling
Karls gdsnamn Kitteln sjö Skrubb fäbodar Slätmyren myr
Karls gdsnamn Kitteln tjärn Skrubb fäbod Smedens pussar myrar
Karls gdsnamn Kittsberget berg Skräddarns gård Smedjeholmen, se Kölholen kulle
*Karlsheden Saknas Kittsberget berg Skräddars gård Smednäset udde
*Karlsheden Saknas Kivimäki backe /Se Skräddars försvunnen gård Smedviken vik
Kejsar gdsnamn Klacken berg Skräddars gård Smedviken vik
Kejsar gdsnamn Klacken berg Skräddars försvunnen går Smiholen kulle med smedjor
Kejsars gdsnamn Klackstjärnen tjärn Skräddars gård Småholmarna holmar
Kejsars gdsnamn Klacksveden förr bete Skräddars gård Småloksbackarna backar
Kejsars gdsnamn Klacksveden skogsområde Skräddars gård Smålånsbackarna backar
Kiörkolm, se Svärdsjö by Klacktjärnen tjärn Skumpbacka gård Småsvederna odling
*Klockarenäs fäbodar fäbodar Klacktjärnen tjärn Slånggårdarna gårdsgrupp Småsveden egendom
Klockars gdsnamn Klosspussarna tjärnar Smedbäckgården, se 30 Österbyn Saknas Småtjärnarna tjärnar
Klockars gdsnamn Klosspuss tjärn /Se Smedens gård Småtjärnarna tjärnar
Klåckarenäs fäboder, se Nysjön fäbodar Klosspussen tjärn Smedens gård Småtjärnsbäcken bäck
Knuts gdsnamn Klosspussen tjärn Smedens gård Småtjärnsmyrarna myrar
Knuts gdsnamn *Klosspussmyren myr /Se Smedens gård Smöret berg
Knuts gdsnamn Klöfuerberget berg Sneås fäbodar fäbodar Sneåsberget berg
Knuts gårdsnamn Klövermyran myr Snickars gård Snålgatan väg, förr inhägnad
Knuts gdsnamn Klövermyran myr Snickars gård Spalesjön sjö
Kolars gårdsnamn *Knektrå gruva? /Se Soldatens gård Sparvgullsberget berg
Konst gdsnamn Knusbacken berg /Se Soldatheden gårdsgrupp Spelbäcken sjön
Korpens gårdsnamn Knutsbäcken bäck Spaksjön by Spikbackberget berg
*Kristians fäbodar fäbodar Knutsbäcken bäck Sparringens gård Spjersen sjö
Kristoffers gårdsnamn Knutsbäcken bäck Sparringens gård Spjersviken vik
Kristoffs gdsnamn Knuts näs udde Spelns försvunnen gård Spångmora myrodling och hagmark
Kroktjärns fäbod fäbodar Knuts tjärn tjärn Spelns gård Stakens åker
Kroktjärns fäbod fäbod Knuts tjärn tjärn Spets försvunnet gårdsnamn Stannan ås
Kroktjärns fäbod fäbodställe Knutstäppan odling? Spets gård Stenboviken vik
Kroktjärnsfäbod fäbod Knutsviken vik Spiersboskogen, se 194 Linghed Saknas Stenharn holme
Kuller gdsnamn Kojmuren myr Spikens försvunnet gårdsnamn Stenlinden åker
Kuller gdsnamn Kojmuren myr Spikens gård Stenmyrarna myrar
Kuns gdsnamn Kojmuren myr Spjersbodarna fäbodar Stennäsudden udde
Kvarntäkt by Kojmyran myr Spjärsbodarna fäbod Stennäsholmarna holmar
Kvarntäkt by Kojtjärnen tjärn Staffas gård Stensjön sjö
Kvarntäkt by *Kolaresveden gårdar Staffas gård Stentj. tjärn
Kvarntäkt by Kolbromyren myr Staffas gård Stentjärn tjärn
Kvarntäkt by Kolgården skogsområde Stakens gård Stjärten viken
Kvarntäkt by /Se Kolfatet tjärn Stakens gård Stollen gruva
Kvarntäkten by /Se Kolkilampi sjö Stampens försvunnet gårdsnamn Storbjörnmossviken vik
Kvartecktan, se Kvarntäkt by Kolkilambi sjö /Se Stenbacks gård Storbron försvunnen bro
Kvickers gårdsnamn Kolkilambitjärn tjärn Stens försvunnet gårdsnasmn Storbrändan skogstrakt
Kvickers gdsnamn *Kolningssveden odling Stocksbo del av by Storbåtsand vik
+Kyrkbykvarnar-na kvarnar *Kolningssveden odling Storholmen gård Storforsbron bro
Kyrkbyn Saknas Koppilamp sjö Storsveden, se Backa-Storsveden by Storholmen odling
Kyrkbyn by Koppilampi tjärn Strannon gårdsgrupp Storholmen myr- och skogstrakt
Kyrkbyn Saknas Korpberget berg Strömmens gård Storholmsberget berg
Kyrkbyn by Korpmyran myr Ståbis gård Storholmsmyren delvis odlade myrar
/Kyrkbyn/ by Korstäppan terräng Ståls gård Storiskogskällan sjö?
Kyrkbyn by Korså terräng Stängnings gård Storkällan källa
Kyrkbyn by /Se Koviken vik Stöten gård Stormora skog
Kyrkbyn by Kringelmyren myrmark Sundet gård Stormyrarna myrar
Kyrkbyn by *Kringliga hässjegolvet myr /Se Sundänget by Stormyren myr
Kyrkbyn by /Se Kristi himmelfärdskullen berg Svartnäs bruk Saknas Stormyren myr
Kyrkbyn by /Se *Krockfors rå gränsmärke Svartnäs gd Stormyren myr
Kyrkbyns fäbodar gårdar *Krokfors rå gränsmärke Svartnäs Västra by Stormyren myr
Kyrkbys gdsnamn Krokfors rå råmärke Svartnäs, Östra by Stormyrsveden egendom
Kyrkbys gdsnamn Krokfors rå gränsmärke Svedarna gårdsgrupp Storpussen tjärn
Kyrkbys gdsnamn *Krokfors rå råmärke Sveden by Storsjön sjö
Källgrens gårdsnamn? *Krokfors rå gränsmärke Sveden by Storsveden åker
Källänges gdsnamn Krokforsån å Svedens försvunnen gård Stortjärn tjärn
Källänget gdr /Se Kroksjön sjö Svedens försvunnet gårdsnamn Stortjärn tjärn
Kölen fäbodar Kroktjärnen tjärn Svedjan, se 32-33 Hillersboda Saknas Stortjärnsberget skog
Kölen fäbod /Se Kroktjärnen tjärn Svedjeutskog, se 101 Bengteheden Saknas Stortjärnsbäcken bäck
Kölsfäbodarna fäb /Se Kroktjärnen tjärn Sveds gård Stortoxbäcken bäck
Lapptorpet försvunnet torp /Se Kroktjärnen tjärn Sveds gård Stortäkten egendomar
Larsens gdsnamn Kroktjärnen tjärn Sveds gård Storön holme
Larsknuts gdsnamn Kroktjärnsbäcken bäck Sveds gård Storön ö
Larsknuts gårdsnamn Krokänget odling Sveds gård Storön ö
Larsnils gdsnamn Kronmyren myr Sveds gård Stostora delvis odlad myr
Larssimes gdsnamn *Kronsten rå skillnad /Se Svedsgården gård Strandrisan odling
Lasses gdsnamn Kråknäset näs Svedsgårdarna by Strandrisen odlingar
Lasses gdsnamn Krånkbäcken bäck Svens gård Strandån å
Lasses gårdsnamn Krånkhålen tjärnar Svens försvunnet gårdsnamn Strömmen å
Lasses gdsnamn Krånkhålshällarna berg Svensjön gård Stubbänge utskifte
Laukkala gd /Se Krånkåsen berg Svensjön sjö Stugtjärn tjärn
Laxens gdsnamn Krånkåsmyran myr Svensjö gård Styggmyren myr
Laxens gdsnamn Krövelberget berg Svinbo kolarstugor Styggvålen skogstrakt
Liljânsnäs by /Se Krövelberget berg Svinbo kolarstuga Stängningen egendom
Lillsveden gd /Se Krövelberget berg Svärdslund, se 195 Linghed Saknas Sundbornstjärn tjärn
Linghed by Krövelmyren myr Säbbetäkt by Sundbornstjärn tjärn
Linghed by Krövlan berg Södetrskogen, se 102 Bengtsheden Saknas Sundudden udde
Linghed by Krövlan berg Sörfäbodarna fäbodar Svalkolningsmyren myr
Linghed by Kullbergs kasern skogsområde Sörja försvunnen gård Svantj. tjärn
Linghed by Kullen berg Tillfället fäbodar Svartjärn tjärn
Linghed by Kungsgårdsängena sank mark Tillfället fäbod Svartbäcken bäck
Linghed by Kvarnbäcken bäck Tillfället fäb Svartnäset strand
Linghed by /Se Kvarntjärnen tjärn Tjärnsveden gård Svartnäsgruvan schakt
Linghed by Kvarntjärnen tjärn Tjärnsveden gårdsgrupp Svartnäsudden udde
Linghed by Kvarntjärnen, Lilla tjärn Tjärnsveden, se Kälsveden gård Svartsveden utskifte
Linghed by Kvarntjärnen, Lilla tjärn Tofta by Svarttjärn tjärn
Linghed by Kvartsudden udde Tofta mejeri mejeri Svarttjärn tjärn
Linghed by /Se Kylken sjö Toftbyn by Svarttjärn tjärn
Linghed by /Se Kylken sjö Toftbyn by Svarttjärn tjärn
Linghed by /Se Kylkijärvi tjärn /Se Toftbyn by Svarttjärnsbäcken bäck
Linghed by /Se *Kyrkbyrönningen odling Toftbyn pst Svarttjärnsbäcken bäck
Linghed by /Se *Kyrkbyrönningsröset råmärke Tolvmans gård Svartudden udde
Linghedan, se Linghed by Kyrkbyskölen skogsområde Torpens gård Svartviken vik
*Linghede fäbodar fäbodar Kyrkbyängesröret råmärke Torpet fäbodar Svartviken vik
*Linghede fäbodar fäbodar Kyrkbyängesröret råmärke Tranas gård Svartviksgruvorna koppargruvor
Lingheds Änga gdr /Se Kyrkholmen holme Tranas gård Svartångeln tjärn
Lisbets gdsnamn Kyrkmyren myr Tranas försvunnet gårdsnamn Svartåsen berg
Liv gdsnamn Kålholmen holme Trollnäset lht(vilohem) Svartåsberget berg
Liv gdsnamn Kålholmen halvö Tutten gård Svartåsmyren myr
Ljusnäs gård /Se Kårtäktsviken vik Tyskens gård Sveden lövskog
Ljusnäs gd /Se Kårtäktsviken vik Tyskens gård Sveden skog
+Lumsberg-et? beb. Källberget berg Täcks gård Svedens vall odling
Lumsheden by /Se Källbottsmyren myr Täktens gård Svedsheden hed
Lumsheden by /Se *Källbrorönningen odling Täktgårdarna, se Bengtsheds Täktgårdar by Svedsmorsmyr myr
Lumsheden by Källbäcken bäck Uppe på heden gårdsgrupp Svedstjärn tjärn
Lumsheden by *Källhässjegolvet myr /Se Uppland arbetarekaren Svensjöbäcken bäck
Lumsheden by Källmoren ägomark Uti byn gårdsgrupp Svensjömyrarna myrar
Lumsheden by Källmyrarna myr Utterjanis gård Svensjön sjö
Lumsheden by Källmyrberget berg Utterns gård Svenskölen berg
?Lumsheden by /Se Källmyren myrmark Uvens gård Svinboholmarna holmar
Lumsheden by /Se Källmyren myr Uvens gård Svinboviken vik
Lumsheden by /Se Källåsberget berg Uvens försvunnet namn på gård Svältön ö
Lustigs gdsnamn Kärleksåsen ås Vallarna försvunna fäbodar Svärdsjön sjö
Lyckback gdsnamn Kärret ägomark Vasalund gård Svärdsjöänden del av Rogsjön
?Långfäbodarna fäbodar Käärmemäki backe /Se Vinds skrivform för gårdsnamnet *Vintes *Systranden egendom
Långfäbodarna fäbodställe Kölbacken berg *Vintes gård Systrandsbäcken bäck
Långsjö fäbodar fäbodställe *Kölbackkärret kärr /Se Vintjärn by Systrandstjärn tjärn
Långsjö fäbodar fäbodställe /Se Kölen berg Vintjärn by Sågavan utvidgning
Löpar gårdsnamn Kölen berg o. triangelpunkt *Vålarne gård Sågbäcken bäck
*Lövsveden gård Kölen utmark /Se Vällingbäck gd:ar Sågdammen damm
*Lövsveden f.d. gd? Kölen odling /Se Yttergårds gård Sågänge odling
*Lövsveden f.d. gd? /Se Kölen höjd /Se Åg Saknas Säckan, se Seckan sjö
Malis gdsnamn Kölholen kulle /Se Åg by Sälberget bergsparti
Malis gdsnamn Kölskärret myr Åg masugn och by *Säldret åker
Malis gårdsnamn *Kölskärret kärr? Ågs fäbodar fäbodar Söderviken, se Gnufsviken vik
Malis gdsnamn Kölsveden försv. odling Åkern, se Bengtsheds åkern by Sörbackarna berg
Marks gdsnamn *Köls ändrör råmärke /Se Åkerns gård Sörbackmyrarna myrar
Mas gdsnamn Körbrobäcken bäck Åkerns gård Sörlingan sjö
?Mas gdsnamn Körbrorönningen röjning Åkers fäbodarna fäbodar Söthålen fäbodmark
Mas gdsnamn *Laksjöberget, se *Öratjärnskölen skog Ålhusbacken gårdsgrupp Söthålsån å
Mats gdsnamn /Se *Laksjön, se Öratjärnen, Stora tjärn Ångelfäbodarna fäbodar *Takret försvunnet namn på egendom
Mats gdsnamn *Landsvägsröret råmärke Åränget gårdar Takresbäcken bäck
Mats gdsnamn *Landsvägsröset råmärke Åränget gårdsgrupp Takrestjärn tjärn
Mats gårdsnamn Lappsveden terräng Åshöjd, se 196 Linghed Saknas Tallarna plats
Mats gårdsnamn Laxbäcken bäck Änge gårdsgrupp Tibbiks ö ö
Mats gdsnamn Laxbäcken bäck Änga gårdar Tillfällsviken vik
?Mats gdsnamn Laxöringsbäcken bäck Änges gård Tillfällsviken vik
Mats gdsnamn Laxöringsbäcken bäck Ön by *Tillibränntjärn tjärn
Mats gdsnamn Laxöringstjärnen tjärn Ön by Tjejmyra slåttermyr
Matsanders gdsnamn Laxöringstjärnen tjärn Örapussen gård Tjärnen på heden tjärn
Mattes gdsnamn Lenntjärnen tjärn Östansjö Saknas Tjärngruvan gruvförsök
Mellangårds gårdsnamn Lenåsen höjd Östansjö Saknas Tjärnsvedsgruvorna nu nedlagda järnmalmsgruvor
Menlös gårdsnamn Lenåsrönningarna inägor Östansjö by Toftviken vik
Mickels gdsnamn Lenåssveden inäga Östansjö by Tolvmilaskogen tallskogsdunge
Mickels gdsnamn Lenåstäpporna inägor Östansjö Missionshustomt, se 32 Östansjö Saknas Tomtlabacken backe
Mickels gdsnamn Lerudden udde Östanskogen, se 33 Östansjö Saknas Torsktjärn tjärn
Mickels gdsnamn Lerudden udde Österbyn Saknas Torsktjärnsbäcken bäck
*Munkstugan stuga /Se Lilian siön sjö Österbyn by Torsktjärnsmyren myr
Murmästar gdsnamn Liljan sjö Österbyn by Tovåsarna berg
*Myrsveden by Liljan sjö Österkvarn gård och kvarn Toxberget berg
Målars gårdsnamn Liljan sjö Östviks gård Toxbäcken, Lilla bäck
Mårds gdsnamn Liljan sjö   Toxen, Lilla sjö
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Toxen, Stora tjärn
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Tranmyren myr
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trollbacken skog
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trollberget berg
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trollberget skog
Mårtens gårdsnamn Liljan sjö   Trollberget berg
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trollknulen bergsknalle
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trollkyrkan flyttblock
Mårtens gdsnamn Liljan sjö   Trälberget bergparti
Mårts gdsnamn Lilla hög berget berg   Trätsveden odling
Mårts gdsnamn Lillebiurmåsan sjö   Tulltäkten odlad jord
Mås gdsnamn /Se Lille salan sjö   Tuvtjärn tjärn
Mörtåsen by /Se Lille Salen sjö   Tyskberget berg
Nils gdsnamn Lille salen sjö   Urberget berg
Nils gdsnamn Lille Salen sjö   Utaneden hagmark
Nils gdsnamn lille skip tiernan tjärn   Utgrycken sjö
Nils gdsnamn lille tiernan tjärn   Utgrycken sjö
Nils gård /Se Lillsälnan sjö   Uvhällen berg
Nils gårdsnamn Lillsälnan sjö   Vadet egendom
Nilslarsberget by /Se Lillsälnan sjö   Vadbäcken bäck
Nirs gdsnamn Lillsälnan sjö   *Vargtjärnsflyna tjärn
Nirs gdsnamn Lillsälnan sjö   *Vallasbrobäcken bäck
Nis gdsnamn Lillån å   *Vallasbron landsvägsbro
Nis gdsnamn Lillån å   Vallen odling
?Norrfäboden fäbodar Lindströms häll höjd   Vannlösmyrarna myrar
Norrfäboden fäbod Lingan sjö   Vannlöstjärn tjärn
Nyfäboden fäbodställe Lingan, Norr o Sör sjöar   *Vargmyrsveden egendom
Nyfäboden fäbod Lingan, Norra o Södra sjöar   Vassmora odlat område
Nygårds gdsnamn Lingan, Norra o. Södra sjöar /Se   Vallberget lutning
Nygårds gdsnamn Lingan, Södra o Norra sjöar /Se   Verkviken egendom
Nygårds gdsnamn Lingheds Änga ägomark   Vikan vik
Nygårds gdsnamn Linneback Råå gränsmärke   Vikansmyra myr
Nygårds gdsnamn Lisselbrännan terräng   Vilborn skogsremsa
Nygårds gårdsnamn Lisselänget odling   Vilnäset udde
Nygårds gdsnamn Lisselänget ägonamn /Se   Vilnäs fly tjärn
Nygårds gdsnamn Lisselön ö   Vinarn sjö
Nygårds gdsnamn Lisstjärnen tjärn   Vinnarviken vik
Nysjön f.d. fäbodar Lisstjärnen tjärn   Vinnarviksholmen holme
Nysjön fäbodar Lisstjärns fäbod fäbod   Vinnerån å
Näs, se Backanäs by Lissveds häll höjd   Vinneråsberget berg
Näs gdsnamn »Litzletiärn» tjärn   Vintjärn tjärn
Näset by Ljustjärnarna tjärnar   Vintjärns gruvor järnmalmsgruvor
+Näset beb. Lokan myr   Vreten odling
Näset, se Backanäs by lomsen sjö   Vreten egendom
Näsfäboden gd Lortmyran myr   Våmhusbacken backe
Näsänget del av Österbyn Lortmyran myr   Vällingbacka berg
Näsänget by /Se Lortmyren myr   Värsjön, Grunda sjö
Näsänget by /Se Lortmyren myr   Värsjön, Stora sjö
Näsänget gårdar /Se Lortisslogsvedarna odling?   Värsjömyren myr
*Näsängs fäbodar fäbodar *Lortrissvedarna sved   Västerviken vik
Nääs, se Backanäs by Lortänga ängar /Se   Västervilrummet skogstrakter
Olars gårdsnamn Lortänget terräng   Västeråkern åker
Olars gdsnamn Lottasmyren myr   Västeränge odling
Olers gdsnamn *Lottmatstjärnen tjärn /Se   Ytflyte odlat område
Olers gdsnamn *Lott Matts Myran myr   Yflytstjärnarna tjärnar
Olers gårdsnamn *Lott Matts Tjärn tjärn   Yttertjärn tjärn
Olhans gårdsnamn Lumsen sjö   Yttertjärnberget berg
Oljacks gdsnamn Lumsen sjö   Yttertjärnsbäcken bäck
Oljons gdsanamn Lumsen sjö   Åbacken strand
Oljons gdsnamn Lumsen sjö /Se   Ågsberget berg
Oljöns gdsnamn *Lumshede fäbodar fäbodar   Ågsbergsänge egendom
Oljöns gdsnamn Lumskölen berg   Ågsjön sjö
Olles gdsnamn Lumskölen höjd   Ågsån å
Olles gdsnamn Lumskölen skogsområde o höjd   Åker Janis åker
Olles gdsnamn Lumskölen berg   Åkerns åker
Olles gdsnamn Lumskölen bergås   Åkertjärn tjärn
Olles gårdsnamn Lumskölsmyran myr   Åkroken trakt
Olmats gdsnamn ?Lundins tjärn tjärn   Åkroken trakt
Olmats gårdsnamn Lundinstjärn tjärn   Åkroksmyren myr
Olmats gdsnamn *Luntiernan tjärn   Ålberget berg
Olofanders gdsnamn Lunsbobäcken bäck   Ålbergstjärn tjärn
Olpers gårdsnamn Lushavet myr   Ålbomyrarna myrar
Olpers fäbod fäbodställe Lustgården berg   Ålhusbacken backe
*Ormris gård Lustigbackmyran myr   Ålhusån å
Orrbergs fäbod fäbodställe Lustigbackmyran myr   Ålsjön felaktigt(?) namn på Ågsjön
Orrbergsfäbod fäbod Lustigbacktjärnarna tjärnar   Ångelberget berg
Orre gdsnamn Lustigeknap berg   Ångelbäcken bäck
Orre gdsnamn Lustigknopp berg   Ånglan, se Bodångeln tjärn
Ostansio, se Östansjö by Lustigknopp berg   Årberget, se Ållberget berg
Ottos gdsnamn Lustigknopp berg o. gränsmärke   *Äffsarvet täkt
Pelles gdsnamn Lustigknopp berg   Älggropåsarna berg
Pelles gdsnamn Lustigknopp berg   Älgstannan trakt
Pelles gdsnamn Lustigknopp gränsmärke   Älgsundet sund
Pelles gdsnamn Lustigknopp berg   Ändlösmyren myr
Pelles gdsnamn Lustigknopp berg   Ändlöstjärn tjärn
Perers gdsnamn Lustigknopp berg o. gränsmärke   Ängarna odlat område
Perers gdsnamn Lustigknopp berg   Äppelmyren myr
Perers gdsnamn Luttjärn tjärn   Ön udde
Perers gdsnamn Luttjärnen tjärn   Önskärren skog
Perers gdsnamn Långblån berg   Örebäcken bäck
Pergrejs gdsnamn Långfäbodarna fäbodvall   Örapussbäcken bäck
Perhans gdsnamn Långholmen skogsmark   Örapussfly tjärn
Perhas gdsnamn LånghSalen sjö   Örapussmyra odling
Perhas gdsnamn Långmyren myr   Öratjärn tjärn
Perjans gdsnamn Långmyren myr /Se   Öratjärn tjärn
Permats gdsnamn Långmyränget odling   Öratjärn, Lilla tjärn
Permats gdsnamn Långmyränget ägomark   Öratjärn, Stora tjärn
Permats gdsnamn Långnäset näs   Öratjärnsbäcken bäck
Permårds gdsnamn Långnäsviken vik   Östansjötjärn tjärn
Perols gdsnamn Långsalan sjö   Österbacken bergsknalle
Pers gdsnamn Långsalen sjö   Östergruvan schakt
Pers gdsnamn Lång-Selnan sjö   Österströmmen å
Pers gårdsnamn Långselnan sjö /Se   Östertjärnsgruvan gruvförsök
Pers gårdsnamn Långselnan sjö /Se   Österån, se Österströmmen å
Pers gdsnamn Långsjön sjö   Österångeln tjärn
Pers gårdsnamn Långsjön sjö   Österängsudden udde
Pers gdsnamn Långsjön sjö   Östvik vik
Pers gdsnamn Långsjön sjö   Ösängestjärn tjärn
Pers gdsnamn ?Långsjön sjö   Ösängesberget berg
Pers gdsnamn Långsjön sjö    
Perolles gdsnamn Långsjön sjö o. råskillnad /Se    
Petters gdsnamn Långsjön sjö    
Petters gårdsnamn Långsjön sjö    
Petters gårdsnamn Långsveden odling    
Petters gdsnamn Långsvånkan skogsområde    
Pigger gds- o. soldatnamn Långsälnan sjö    
Pigger gdsnamn Långsälnan sjö    
Piggers gdsnamn Långsälnan sjö    
Piiskastorp torp /Se Långsälnan sjö    
Porsmyrs gdsnamn Långsälnan sjö    
?Prost gdsnamn? Långtjärnen tjärn    
Påls gdsnamn Långtjärnen tjärn    
Pönttölä, se Svartnäs, Västra by /Se Långtjärnen tjärn    
Quartecten, se Kvarntäkt by Långtjärnen tjärn    
Quartäktan, se Kvarntäkt by Långtjärnen tjärn    
Rantakylä gd:ar /Se Långtjärnen tjärn    
Rapps gårdsnamn Långtjärnen tjärn,kvarntäkt    
Risveds gdsnamn Långtjärnen sjö    
Ropar gdsnamn Långtjärnen tjärn,kvarntäkt    
Roparns gdsnamn Långtjärnsberget berg    
Ropars gårdsnamn *Långtjäensberget berg    
Ropnäset gd /Se Långtjärnsbäcken bäck    
Rotnäset,se Ropnäset gd Långtjärnsfäbodar skogsmark,f.d. fäbodar    
Ryttar gdsnamn Långtjärnsudde udde    
Ryttars gdsnamn Långvintjärnen tjärn    
Råbacken by /Se Långvintjärnen tjärn    
Råbacken by /Se Långvintjärnsberget berg    
Råssle by Långvålen terräng    
Rävens gårdsnamn Långvålen skog    
Rönnings gårdsnamn Långvålen terräng    
Rönnings gårdsnamn *Långvålsmyren myr    
*Rösa gård *Långvålsmyren myr    
*Rösa fd. gd Långängstäppan odling    
*Rösa gård Långön ö    
Sandbacks gdsnamn Lädertjärnen tjärn    
Saunamäki, se Baståsen by /Se Lädertjärnen tjärn    
Saras gdsnamn Lövrisänget försv.odling    
Saras gdsnamn *Lövåsen berg    
Seppälä, se Båtpers by /Se Lövåsen ås    
Sexman gdsnamn Lövåssjön sjö    
Sexmans gdsnamn *Lövö ö    
Sigfrids gdsnamn Maggasmyren myr    
Skifttjärnbodarna fäbodar Malins berg berg    
Skinnars gdsnamn Malismyran myr    
Skipkiersbo fäboder, se Skifttjärnbodarna fäbodar Malmmyran myr /Se    
Skommar gdsnamn Malmmyrbränden bränd /Se    
Skommar gdsnamn *Malmmyrbäcks råtall råmärke    
Skommar gdsnamn Malmmyrbäcks rör råmärke    
Skommar gdsnamn Malmmyren myr    
Skommar gdsnamn Malmmyrrået råmärke    
*Skommarbo gd Malmungshällarna berg    
Skommars gårdsnamn Marnäset näs    
Skommars gårdsnamn Marnäsholmen holme    
Skommars gdsnamn Marnäsudden udde    
Skommars gdsnamn Maskintäppan inäga    
Skommars gdsnamn Masmyran myr    
Skräddar gdsnamn Masmyrtjärnarna tjärnar    
Skräddar gdsnamn Mellanflyet tjärn    
Skräddar gårdsnamn Mellanholmen holme    
Skräddars gdsnamn Mellanholmen holme    
Skräddars gårdsnamn Mellanröret råmärke    
Skräddars gdsnamn Mellanviken vik    
Skräddars gdsnamn Mellanvikmyren myr    
Skräddars gdsnamn Mellanåstjärn tjärn    
Skräddars gdsnamn Metholmen holme    
Smedens gdsnamn Metholmen holme    
Smedens gårdsnamn Mikalampi, se Mörtåstjärn tjärn    
Smedens gårdsnamn Millbergstjärnen tjärn    
?Smedens gdsnamn Millbergstjärnen tjärn    
Sneås fäbodar fäbodar Millbergstjärnen tjärn    
Sneås fäbodar fäbod *Miöhumblanäs näs    
Snickars gårdsnamn Mjölknäsmyran myr /Se    
Snickars gårdsnamn Mjölnarvallen Saknas /Se    
*Snissingsboda Saknas *Moratjärn Saknas /Se    
Solvik gårdsnamn? Mordammen fördämning ?    
Spachsiö, se Spaksjöbodarna fäbodar Moren skogsområde    
Spaksjöbodarna fäbodar Mortjärnen tjärn    
Spaksjön, se Hynnilä by /Se Mosjöbäcken bäck    
Spaksjön by /Se Mosjön sjö    
Sparring gdsnamn Mossgräsberget berg    
Spel gdsnamn Mossmyren myr    
Spel gdsnamn Mostikoppi sjö    
Spelns gdsnamn Mostikoppi tjärn    
Spik gdsnamn ?Motjärn tjärn /Se    
Spikens gårdsnamn Mustako(r)pi tjärn /Se    
Spikens gårdsnamn Myrboberg berg    
Spiken gdsnamn Myrbotjärn tjärn    
Spjärsbodarna fäbodar *Myrebacke rå gränsmärke    
Spjärsbodarna fäbodar *Måndagstjärn tjärn    
Spjärsbodarna fäbodvall Mård-Pers rönning röjning    
Staffas gdsnamn Mårtens myrar myrar    
Staffas gdsnamn Mårtens vall skogsområde    
Staffas gdsnamn Mårtshastäppan odling?    
Staffas gårdsnamn Måsiön, se Mosjön sjö    
Staffas gårdsnamn Märrhålsmyren myr    
Stakens gdsnamn Mörkängestjärnen tjärn    
Stakens gdsnamn Mörkängestjärnen tjärn    
Stakens gdsnamn Mörtholmen holme    
Stampens gdsnamn Mörtsjön, Lilla sjö    
Stampens gårdsnamn Mörtsjön, Lilla tjärn    
Stens gårdsnamn Mörtsjön, Stora sjö    
Stocksbo del av Lumshedens by Mörtsjön, Stora sjö    
Stocksbo by Mörtsjöriset terräng    
Stocksbo by *Mörtsundsudden udde /Se    
Stocksbo del av Lumshedens by /Se Mörttjärnen tjärn    
*Stocksbo fäbodar fäbodar Mörttjärnen tjärn    
*Stocksbo fäbodar fäb Mörttjärnen tjärn    
*Storgården beb Mörttjärnen tjärn    
Storsveden by Mörttjärn, se Mörkängestjärnen tjärn    
Storsveden by Mörtåsen ås    
Storsveden by Mörtåsrönningen terräng    
Storsveden gdr Mörtåstjärn tjärn /Se    
Storsveden bydel Mörtåstjärnen tjärn /Se    
Storsveden by Nitaso, Nedre tjärn    
Storsveden by Nitaso, Övre sjö    
Storsveden by Nora Roo, se Rogsjön sjö    
Storsveden by /Se Nora Roo, se Rogsjön sjö    
Storsveden by /Se Nordan-Ågstjärnarna tjärnar    
Strömmens gdsnamn Nordan-Ågstjärnen tjärn    
Stubb gdsnamn Nordanågstjärnen tjärn    
Stängnings gdsnamn Nordins täppa skogsområde    
Stängnings gdsnamn Nordmans viken vik    
Stötens gdsnamn Norlingen, se Norr-Lingan sjö    
Suartnäs, se Svartnäs, Västra by Norlingen, se Norr-Liugan sjö    
*Sundborns fädodar fäbodar *Norra bodarna slogmark    
Sundänget gdr *Norrbottnarna kolbottnar ?    
Sundänget by /Se Norrbäckarna slogmark    
Svartnäs by /Se Norr-Lingan sjö    
Svartnäs by /Se Norr-Lingan sjö    
Svartnäs gd /Se Norr- Lingan sjö    
Svartnäs, Västra by Norr-Lingan sjö    
Svartnäs, Västra by /Se Norr-Lingan sjö    
Svartnäs, Östra, se Hulvala by /Se Norr Wijken, se Skålviken vik    
Svartnäs by /Se Norråsen ås    
*Swedan by Nottjärnen tjärn    
Sveden by /Se Nottjärnen tjärn    
Sveden by Nottjärnsboren skogsmark    
*Sveden by *Nya gruvan, se * Östra gruvan schakt    
Sveden by Nybomyren myr    
Sveden by Nybotjärnen tjärn    
Sveden by /Se Nybränden höjd    
Sveden by /Se Nyfäbobäcken bäck    
*Svedja Saknas Nyfäboden fäbod    
Sveds gdsnamn Nyfäbodstället skogsområde    
Sveds gdsnamn Nylötsmyren myr    
Sveds gdsnamn Nymyren myr    
Sveds gdsnamn Nÿ-siö-tiernar-na tjärnar    
Sveds gdsnamn Nysjöbäcken bäck    
Sveds gdsnamn Nysjö Klack berg    
Sveds gdsnamn Nysjön sjö    
Svedsgården gdr Nysjön sjö    
Svedsgården gd /Se Nysjön sjö    
Svens gdsnamn Nysjön f.d. fäbodar    
?Svens gdsnamn /Se Nysjöåsen ås    
Svensjön gd Nysveden skogsområde    
Svensjön gård /Se Nysvedsmyran odling    
Svensjön gd /Se Nyänget odling    
*Svensjös gdsnamn Näsbacken grustag    
Svärdsjö by Nästbro bro    
Svärdsjö by Näsudden udde    
?Svärdsjö by /Se ?Nåtsjön, se Stora Björnmossen sjö    
Svärdsjö by Nätsjön sjö    
Svärdsjö by Nätsjön sjö    
Sågtäpp gdsnamn Nätsjön sjö    
Säbbetäkt by /Se Nätsjön sjö    
Särkimäki by /Se Nätsjön sjö    
*Sönbors och Håbors fäbodar fäbodar Nätsjön sjö    
Sörfäboden fäb Nätsjön sjö    
Tillfället fäbodar /Se Näverbergsmyr myr    
Tjärnsveden gd /Se *Näverbo hässjegolvet slogmark    
Toffta, se Toftbyn by *Näverbotjärnen tjärn /Se    
Tofta, se Toftbyn by Ockelbomyren inäga    
Tofta, se Toftbyn by Ogrycksmyr myr    
Tofta, se Toftbyn by Olars näs udde    
Tofta fjärding egendom /Se Ol-Ersviken vik    
Tofta fjärding del av Svärdsjö sn /Se Olles fly tjärn    
Toftanäs gd Ollesudden udde    
Toftbyn by *Olof Christopherssons Myra myr    
Toftbyn by Olofsmyren myr    
Toftbyn, Tofta by Ol-Pers fäbod f.d. fäbod    
(Tofta) by Onberget berg    
Toftbyn by Onbergsmyr myr    
/Toftbyn/ by Orka-Lisas häll höjd    
Toftbyn, Tofta by /Se Ormlågan plats    
Toftbyn by *Ormsten hed Saknas    
Toftbyn by *Ormstens hed Saknas /Se    
Toftbyn by »Ormstens heda» naturnamn?    
Toftbyn by Ormtjärnen tjärn    
Toftbyn by /Se Ormudden udde    
Toftbyn by /Se Orrbergs fly tjärn    
Toftbyn, Tofta by /Se Orrbergsfly tjärn    
Toftbyn by /Se Orrbergs klack berg    
Tofta, Toftbyn by /Se Orrbergs klack berg    
Toftbyn by /Se Orre-berget, se Orrbergs Klack berg    
(Tofta) eller Toftbyn by /Se Orrholmen holme    
Toftbyn by /Se Orrmyran myr    
Tolvman gdsnamn Oxskällsmyren myr    
?Tolvmans gdsnamn /Se Oxtjärnen tjärn    
Tovarbo fäbodar Oxtjärnsbäcken bäck    
Trana gårdsnamn Oxögat tjärn    
Tranas gårdsnamn Packulaudden udde    
Tranas gårdsnamn Packula udden udde    
Tranas gdsnamn Palmudden udde /Se    
*Trumtorp beb Pannan sjö    
Tupp gdsnamn Pannan tjärn    
Tupp gds- o. soldatnamn? Pellesmyrorna myr    
Tysk gdsnamn Penger terräng    
Tysk gdsnamn Penger skogsområde    
Tysk gdsnamn Pengerbäcken bäck    
Tysks gdsnamn Penger rö gränsmärke    
Täkt gdsnamn Penger rö terräng    
Täkt gdsnamn Penger rö skogsområde    
*Täkt gdsnamn Pengersjön sjö    
Täktgårdarna gdr Pengersjön tjärn    
Tänger Tovarbodar f.d. fäbodar? /Se Pengersjön sjö    
Törn gdsnamn Pengersjön tjärn    
?Utamnyra by Per-Erspussen myr    
Utterns gårdsnamn Persbäcken bäck    
Uv gdsnamn Petterstjärnen tjärn    
Vins gårdnamn Piggersgalt myr    
Vintjärn by /Se Piggersgalt myr    
Vintjärn by /Se Piggers holme holme    
Wårgiärde, se Borgärdet by Pipgruvan gruvschakt /Se    
Wåränge, se Borgärdet by Pirkamyran myr    
Vällingbäck gd:ar /Se Pisstrandsfly myr    
Västergårdarna,se Svartnäs, Västra by Pisstrandslandet terräng    
Yttergårds gårdsnamn Porsmyren myr    
Åg by /Se Porsmyran myr    
Åg by /Se Porsmyren myr    
Åg by /Se Porsmyrstannan vilplats    
Åg by /Se ?Predikstolen berg    
Åg gd /Se Predikstolen berg    
*Åkarvet gård Predikstolen berg    
*Åkern, se Bengtshedsåkern Saknas Prostparken berg    
Åkern, se Bengtshed-Åkern gårdar Prostparken tallskogsdunge /Se    
Åkerns gdsnamn Prostparken tallskogsdunge /Se    
Åkerns gdsnamn Pruppbäcken bäck    
Åkersfäbodär, se Åkers långfäbodar fäbodar Pruppensberg berg    
Åkers långfäbodar fäbodar Pruppensberg berg    
Åkers långfäbodar terräng Pruppholmen holme    
Åker långfäbodar fäbodar Pruppholmen holme    
Åkers långfäbodar fäbodställe *Prästestrand änge    
Åkers långfäbodar fäbod Prästholmen holme    
Åkre, se Bengtshedsåkern Saknas Prästholmen holme    
+Åkern, *Åkren beb. *Prästlandstaden båtplats    
*Åkren gård *Prästländstaden båtplats    
*Ånglarna fäbodställe /Se Prästskogen terräng    
Åränget gårdar /Se Prästänget terräng    
Åränget beb /Se Prästänget terräng    
Ås gårdsnamn Pundet bergkrön /Se    
Änga gdr /Se Pundet bergskrön /Se    
*Änger gdsnamn Pundsnageln åskrön /Se    
Ön by Pålsmyren myr    
Ön by Pålsrönningen höjd    
Ön by Rajalampi tjärn    
Ön by Rantalampi, se Hynnijärvi sjö    
Ön by Ramsnäsberget berg o triangelpunkt    
Ön by /Se Rismyran myr    
Ön by /Se Risviken vik    
Östansjö by Rockirajve ägomark    
Östansjö by Rogg Lacus, se Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogh Lacus, se Rogsjön sjö    
Östansjö by /Se Rogh Lacus, se Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogsboren berg    
Östansjö by Rogsbosen terräng    
Östansjö by Rogsjön sjö    
Östansjö by /Se Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogsjön sjö    
Östansjö by Rogsjön sjö    
Östansjö by /Se Rogsjön sjö    
Östansjö by /Se Rogsjön sjö    
Östansjö fjärding del av Svärdsjö sn /Se Rogsjön sjö    
Österbyn by /Se Rogsjön sjö    
Österbyn by /Se Rogsjön sjö    
Öön, se Ön by Rogsjön sjö    
  Rogsjön sjö    
  Rogsjön sjö    
  Rogsjön sjö    
  Rogsjön sjö    
  Rogsjön sjö /Se    
  Rogsjön sjö    
  Rogsjön, se Rogsjön sjö    
  *Rogsviken vik    
  *Rogsviken del av Rogsjö    
  Ron Lacus, se Rogsjön sjö    
  Roo, se Rogsjön sjö    
  Roo Lacus, se Rogsjön sjö    
  Roon lacus, se Rogsjön sjö    
  Nora Roosiöan, se Rogsjön sjö    
  Nora Roosiöar,se Rogsjön sjö    
  Roosiön, se Rogsjön sjö    
  Roparharen sten /Se    
  Rorarosjöan, se Rogsjön sjö    
  Rostberg berg /Se    
  Rostberget berg    
  Rosttjärnen tjärn    
  Rosttjärnen tjärn    
  Rosttjärn tjärn /Se    
  Rosttjärnsbäcken bäck    
  *Rosviken del av Rogsjö    
  rotsGrÿggen lacus, se Utgrycken sjö    
  rotsGrÿggen lacus, se Utgrycken sjö    
  *Rotsjömyran myr    
  Rotsveden odling    
  Rudpussen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnsbäcken bäck    
  Rullbotjärnen tjärn    
  Rullbotjärnen tjärn    
  Rundflån tjärn    
  Ru-tiernan, se Klackstjärnen tjärn    
  Ryssjö dike bäck    
  Ryssjöklack berg    
  Ryssjöklacken berg /Se    
  Ryssjöklack berg    
  Ryssjöklack berg    
  Ryssjön myr    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö /Se    
  Ryssjötjärnen tjärn    
  Ryssjöviken vik    
  Ryssjöån å    
  Ryssjöån å    
  Ryssjöån å    
  *Råbergh berg    
  Råberg berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råbergsrönningen röjning    
  Råbergsrönningen röjning    
  Rågergstjärnen tjärn    
  Råd på biur bakan, se Penger rö gränsmärke    
  *Rået på heden råskillnad    
  *Råssle gård    
  Råtjärnen tjärn    
  Råå berget, se Bengtshedsåsen berg    
  Räkenberget berg    
  Räkenbergshällen berg    
  Räveln holme    
  Räveln ö    
  Räv-Lenas näsa fornlämning,offerkast    
  Rödbrobäcken bäck    
  Rödbromyren myr    
  Rödfisksjön sjö    
  Rödfisksjön Saknas    
  *Röjseltäkten odling    
  Rönningsbäcken bäck    
  Rönningsbäcken bäck    
  Rönnkölen höjd /Se    
  Rönntjärnen tjärn    
  Rönntjärnsberget berg    
  Rönnåsen ås    
  Rönnåshällen berg    
  Sabbatsmyren myr    
  Sabbtäkt odlat område    
  Sallakmyren myr    
  Sandharen udde    
  Sandholmen holme    
  Sandkällan trefaldighetskälla    
  S.arte Siö, se Svarten sjö    
  Seckan sjö    
  Seckan sjö    
  Secken sjö    
  Seckan sjö    
  Seckheden ägomark    
  Seckbron bro    
  Sekaren, se Seckan sjö    
  Sekaren, se Seckan sjö    
  Selkä saari holme /Se    
  Selnan, Lill- o. Lång- sjöar    
  Selnan, Lilla sjö    
  Sidtjärnen tjärn    
  Siefse Siö, se Hinsen sjö    
  *Siefvesjön sjö    
  Siesse siö, se Hinsen sjö    
  Simonsberget berg    
  Sjuängkroksmyran myr    
  Sjögruvan gruva    
  Sjögruvan gruva /Se    
  Sjötäkten odlingar    
  Skallberget berg    
  Skallnäsudden udde    
  Skarmyran myr    
  Skarmyran myr    
  Skarmyran myr    
  Skarmyren myr    
  Skarpen sjö    
  Skarpen berg    
  Skarptjärnen tjärn    
  Skattjärnsmyren myr    
  Skattjärnsmyren myr    
  Skidberget berg    
  Skidbergsmyren myr    
  Skifttjärnbodarna slogar    
  Skifttjärnbodarna terräng    
  Skifttjärnen, Lilla tjärn    
  Skifttjärnen, Lilla tjärn    
  Skifttjärnen, Stora tjärn    
  Skifttjärnen, Stora tjärn    
  Skinnareviken vik    
  Skinnareviken vik    
  Skinnarholmen holme    
  Skinnarholmen holme    
  Skinnhavet tjärn(?) /Se    
  Skjortbacks fly myr    
  Skommarberget berg    
  Skommartjärnen tjärn    
  Skommartjärnen tjärn    
  Skommarvallen odling    
  Skommarvallen skogsområde    
  *Skorstensmyren myr    
  Skravelviksudden ö    
  Skrevan myrmark    
  Skrubbmyr myr    
  Skräddarberget berg    
  Skräddarudden udde    
  Skvaterbäcken bäck    
  Skålviken vik    
  Skålviken vik    
  Skälnäs myr myr    
  Skällnäsviken vik    
  Slammerborn ås /Se    
  Slåttberget berg    
  Smalviken vik    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Smällarholmen holme    
  Smältarholmen holme    
  Smältarholmen, se Smällarholmen holme    
  Smältarholmen holme    
  Smöret berg    
  Smöret höjd    
  Sneås brändor skogsområde    
  Sneåsen berg    
  Sneåsen ås    
  Sneåsen ås    
  Solgruvan gruvhål    
  *Spaksjö röjning terräng    
  Spaksjöberget berg    
  Spaksjön sjö    
  Spaksjön sjö /Se    
  Spaksjön, se Hynnijärvi sjö /Se    
  Sparvguldsberget berg    
  Spjärsaven vik    
  Spjärsbäcken bäck    
  Spjärsen sjö    
  Spjärsen sjö    
  Spjärsen sjö    
  Spjärsviken vik    
  Spjärsviken vik    
  Staffasberg berg    
  Staffasviken vik    
  Staggvarp berg    
  Stakmyran myr    
  Stannan terräng    
  Stannan terräng    
  *Starrmyren myr    
  Stenberget berg    
  Stenbergsrönningen röjning    
  Stenbergsrönningen röjning    
  Stenbergsrönningen röjning    
  Stenbergstjärnen tjärn    
  Stenboviken vik    
  *Stenbäcksrör råmärke    
  Stenbäcksröset råmärke    
  Stenfäbodkärret kärr    
  Stenmyren myr    
  Stensveden odling?    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnsviken vik    
  Stentjärnsviken vik    
  Stjärnsveden odling    
  Stjärten vik    
  Stjärten vik    
  Stjärten vik    
  *Stocksbobron bro    
  *Stocksbro bro    
  *Stora skogskällan gränsmärke    
  *Storbjörnmossjön, se Storsjön sjö    
  Storbåtsand båtplats /Se    
  Store Biuren, se Storsjön sjö    
  Storebiur måsan siön, se Storsjön sjö    
  Store Biur måssen Siön, se Storsjön sjö    
  Storelången, se Långsjön sjö    
  Store-skip-tiernan, se Skifttjärnen, Stora tjärn    
  *Storeskogskälla råmärke    
  *Storfjärden vik    
  Storgropstäpporna inägor    
  Storholmen odling    
  Storholmsmyren inäga    
  Storholmsmyren myr    
  Stormortjärnen, se Störmotjärnen tjärn    
  Stomyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrsveden åkrar    
  Storpussen tjärn    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  *Storskogskällan källa    
  *Storskogskällan källa    
  Storstormyren inäga    
  Storstormyren myr    
  Storsveden terräng    
  Storsvedsberget berg    
  Storsvedsholen odling    
  ?Storsvedsslogveden sved    
  Storsvedsviken vik    
  Storsånka sankmark    
  Storsånka terräng    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnsberget berg    
  Storån å /Se    
  Storån å    
  Storån å    
  Storån å    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Strandgrund udde    
  Strandriset ågomark    
  Strandsveden odling    
  Stråsborn Saknas /Se    
  Strömmen del av sjö    
  *Stubblotten skogsmark    
  Stugtjärnen tjärn    
  Stugtjärnen tjärn    
  Styggmyran myr    
  Styggmyran myr    
  Styggmyran myr    
  Styggmyren myr    
  Styggtallsudden udde /Se    
  Störmotjärnen tjärn    
  Störmotjärnen tjärn    
  Suardsiön, se Svärdsjön sjö    
  ?Sundborntjärn tjärn    
  Sundbornstjärnen tjärn    
  *Sundborsvallen råskillnad    
  Sundet del av sjö    
  Sundsjöbäcken bäck    
  Sundsjön sjö    
  Sundudden udde    
  Sunt. irnan, se Sundborntjärn tjärn    
  SuänsSiön, se Svensjön sjö    
  Suänsiön, se Svensjön sjö    
  Svantjärnen tjärn    
  Svantjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnarna tjärnar    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svarten sjö    
  ?Svarten sjö    
  Svarten sjö /Se    
  *Svartholmen holme    
  Svarthålet odling    
  Svarthålet,Lilla odling    
  Svartnäsgruvan gruvhål    
  *Svartnäs skog skog    
  Svartnäsån å    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  *Svartviken vik    
  *Svartviks koppargruva koppargruva /Se    
  Svartångeln tjärn    
  Svartångeln tjärn    
  Svartåsberget berg    
  Svartåsen ås    
  Svartåsmyren myr    
  Sveden skogsområde    
  Svedsheden terräng    
  Svedstjärnen tjärn    
  Svedstjärnen tjärn    
  Svensjöberget berg    
  Svensjöbäcken bäck    
  Svensjö fly tjärn    
  *Svensjökällan tjärn    
  Svensjömyran myr    
  Svensjömyren myr    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svenskölen bergås    
  Swerdtsiöö, se Svärdsjön sjö    
  Swer Siön, se Svärdsjön sjö    
  Swer Siön, se Svärdsjön sjö    
  Svinboholmarna holmar    
  Svinboviken vik    
  Svältön ö    
  Svärdsjö besparingsskog skog    
  Svärdsjö gruva gruva    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö /Se    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö /Se    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö /Se    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö    
  Svärdsjön sjö /Se    
  *Svärdsjöströmmen = Svärdsjöån? Saknas    
  Synna Roo, se Rogsjön sjö    
  Systrarnastjärn tjärn    
  Sågröjnningen odling    
  Sågröjningen terräng    
  Sågviken vik    
  Sågviken vik    
  Sågviken vik    
  Säckan sjö /Se    
  *Säfse Siön sjö    
  Sälberget berg    
  ?Sälberget bergsparti    
  Sälberget berg    
  Sälberget berg    
  *Sälbergshäll berg?    
  Sälbergsröset råmärke    
  *Sälbergs ändrå råmärke /Se    
  lille Sälnan, se Lillsälnan sjö    
  Store Sälnan lacus, se Långsälnan sjö    
  Store Sälnan lacus, se Långsälnan sjö    
  Särkijärvi tjärn /Se    
  Söder-Wijken, se Gnupsviken vik    
  Sörbackarna berg    
  Sörbackmyran myr    
  Sörja terräng?    
  Sörja brändor skogsmark    
  Sörjabäcken bäck    
  Sör-Lingan sjö    
  Sör-Lingan sjö    
  Sör-Lingan sjö    
  Sör-Lingan sjö    
  Sör-Lingan sjö    
  Sörlingen, se Sör-Lingan sjö    
  Sörsveden åkrar    
  Söthålsån å    
  Tackrestjärnen tjärn    
  Takberget berg    
  *Tallerbranttjärnen(?), se Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  *Tarvan plats    
  Tavelberget berg    
  Terra Koppman bergstopp /Se    
  Tibberön holme    
  Tibberön ö    
  Tiernan, se Bytjärn tjärn /Se    
  Tillfälls viken vik    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn /Se    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  Tilli-Bränntjärnen tjärn    
  Timmerbackmyran myr    
  Tjädermyren myr    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnsveden terräng    
  Tofften Lacus, se Toftan sjö    
  Tof..Sion, se Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  ?Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö    
  Toftan sjö /Se    
  Toftan sjö /Se    
  Toftan sjö /Se    
  Toften lacus, se Gårdvikssjön sjö    
  Toften Lacus, se Toftan sjö    
  Toftesjön, se Toftan sjö    
  *Tofthehyttatjärn tjärn    
  *Toftstjärnen tjärn    
  Toftviken vik    
  Toftviken vik    
  Tolvmilaskogen tallskogsdunge /Se    
  Torsktjärnen tjärn    
  Torsktjärnen tjärn    
  Torsktjärnen tjärn    
  Torsktjärnen tjärn    
  Torsktjärnsberget berg    
  Torsktjärnsbäcken bäck    
  Torsktjärnsröset råmärke    
  *Torsänget odling    
  Tovåsen ås    
  Tovåsmyren myr    
  Tovåsmyren myr    
  Toxberget berg    
  Toxberget berg    
  Toxbäcken bäck    
  Toxbäcken bäck och slogmark    
  Toxbäcken bäck    
  Toxbäcken bäck    
  Toxbäcken bäck    
  Toxen,Lilla sjö    
  Toxen,Lilla sjö    
  Toxen, Lilla sjö    
  Toxen, Lilla o. Stora sjöar    
  Toxen,Lilla sjö    
  Toxen, Lilla sjö    
  Toxen,Lilla sjö    
  Toxen, Lilla tjärn    
  Toxen, Stora sjö    
  Toxen, Stora sjö    
  Toxen, Stora sjö    
  Tranmyren myrmark    
  *Trattåkra(?) gränsmärke    
  Trekanten berg    
  Tribesviken vik    
  Trollbacken berg    
  *Trollbergen berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollbergstjärnen tjärn    
  Trollbåsen fördjupningar i häll /Se    
  Trollknulen berg    
  Trollnäs ägomark    
  Trollnäs udd, udde    
  Trolludden udde    
  Trälbergen berg /Se    
  Trälbergen berg    
  Trätnäs udde /Se    
  Trätåsrån rågång /Se    
  Trätåsrå rågång /Se    
  Trätåsrån rågång    
  *Tupplotten skogsmark /Se    
  Tuvtjärnen tjärn    
  Tyskberget berg    
  Täckt tiernan, se Lädertjärnen tjärn    
  Täppan,Norra,Västra o. Östra inägor    
  Yttre-grycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö /Se    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken sjö    
  Utgrycken, se * Ytter-grycken sjö    
  Utgrycken sjö /Se    
  Utgrycken sjö /Se    
  Uthgrÿtien siön, se Utgrycken sjö    
  Utgrytien Lacus, se Utgrycken sjö    
  Utsikten terräng    
  Utsikten terräng    
  Utterflyet tjärn    
  Utterflyet tjärn    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvhällen höjd    
  Vackerviksudden udde    
  Vackerviksudden udde    
  Valkea järvi tjärn /Se    
  Valkilampi sjö    
  Valkilampi sjö    
  Vallarna skogsområde    
  *Vallsjön sjö?    
  Vallsveden försv.odling    
  Vannlösa sjö    
  Vannlösa tjärn    
  Vargmyran myr    
  Vargtjärnsflyna tjärn    
  Varsjön, se Väsjön, Stora sjö    
  Vassholmen holme    
  Vassmyren slog    
  Vassmyren odling?    
  Vassmyren myr    
  Vassmyren myr    
  *Vassviken vik    
  Vassviken vik    
  *Vennalsbrändan odling /Se    
  Vennan sjö    
  Vennan sjö    
  Vennan sjö    
  Versundet sund    
  Westerwijken, se Spjärsviken vik    
  Vilbängsa ås /Se    
  Vilmoren terräng    
  Vilmoren höjd    
  Vilnäset näs    
  Vilnäs fly tjärn    
  Vilänget skogsområde    
  *Vimmerviken vik /Se    
  Vinnarån å    
  Vinnarån å    
  Vinnarån å    
  Vinarn sjö /Se    
  Vinnerviksmyren myr    
  Vintjärn gruvfält /Se    
  Vintjärn gruvfält /Se    
  Vintjärn tjärn /Se    
  Vintjärn tjärn /Se    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärns gruvor järnmalmsgruvor /Se    
  Vintjärns gruvor Saknas /Se    
  *Vintjärnskölen utmark /Se    
  Vitmossberget berg    
  Vitmossmyren myrmark    
  Vitstensflyna tjärnar    
  Vttgrÿtien, se Utgrycken sjö    
  Vålarna skogsområde    
  Våltjärnen tjärn    
  *Vädersjö vilrumsröset råmärke    
  Vädertupp berg /Se    
  Vändån å    
  Värmlandsberget berg    
  Värsjön, Grunda o Stora sjöar /Se    
  Värsjön sjö /Se    
  Väsjömyran myr    
  Väsjön, Lilla sjö    
  Väsjön Lilla sjö    
  Väsjön, Stora sjö    
  Väsjön, Stora sjö    
  Väsjön Stora sjö    
  Väster skogsområde    
  Västeränget odling    
  *Västra Lumsheds svedstanna vilplats    
  Yflyet tjärn    
  Yflytstjärnen tjärn    
  Yflytstjärnen, Lilla tjärn    
  Yflytstjärnen, Stora tjärn    
  Yggsetmyren myr    
  ÿtergrÿcken, se Utgrycken sjö    
  Yttertjärnen tjärn    
  Yttertjärnen tjärn    
  Yttertjärnsbäcken bäck    
  *Åckerboås ås    
  åggsiön, se Ågsjön sjö    
  Ågsberget berg    
  Ågsberget berg /Se    
  Ågsberget berg /Se    
  Ågsberget berg    
  ?Ågsjö sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö /Se    
  Ågsjön sjö /Se    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö    
  Ågsjön sjö /Se    
  Ågsjön sjö /Se    
  Ågstjärn, Västra tjärn    
  Ågstjärnen tjärn    
  Ågstjärnen tjärn    
  Ågsviken vik    
  Åhusån å    
  Åkersberget berg    
  ?Åkerstjärnen tjärn    
  Åkerstjärnen tjärn    
  Åkerstjärnen tjärn    
  *Åkren terräng /Se    
  Åkroken åkrök    
  Åkroksmyren myr    
  Ålberget berg    
  Ålbergstjärnen tjärn    
  Ålbergstjärnen tjärn    
  Ålbomyrarna myrar    
  Ålhusbackrör råmärke    
  Ålhusbackröset råmärke    
  Ångelbäcken bäck    
  *Ånglan, Västra sjö    
  Ånglan sjö /Se    
  Ånglarna berg    
  Årholmen holme    
  *Åsberget berg    
  Åskärn, se Mellanåstjärn Saknas    
  Älggropåsarna åsar    
  Älgsjöbäcken bäck    
  Älgsjöbäcken bäck    
  Älgstannan skogsmark    
  Älgsundet sund    
  Älgsundet sund /Se    
  *Ändelöstjärnsrör gränsmärke    
  Ändlösmyren myr    
  Ändlöstjärnen tjärn    
  Ändlöstjärnen tjärn    
  Ängena ägomark    
  Ärtberget berg    
  Ärtberget berg    
  ÖffuerCuarn tiernan, se Kvarntjärnen, Lilla tjärn    
  Öfuer lång siön, se Långsjön sjö    
  *Ökstadsnästäkten odling    
  Ön halvö    
  Ön halvö    
  Ön halvö    
  Önsgaturör råmärke    
  Önsgaturör råmärke    
  Öns rönning odling?    
  Örapussbäcken bäck    
  Örapussmyren inäga    
  Örapussveden inäga    
  Öratjärnen, Lilla tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärn, Lilla tjärn    
  Öratjärnen, Lilla tjärn    
  Öratjärnen, Lilla tjärn    
  Öratjärnen, Stora tjärn /Se    
  Öratjärnen, Stora tjärn    
  Öratjärnen, Stora sjö    
  Öratjärnen, Stora tjärn    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  *Öratjärnskölen skog /Se    
  Östanbacken höjd    
  *Östansjön Saknas /Se    
  Östergruvan, Stora gruvhål    
  Österviken vik    
  Österångeln sjö    
  Österångeln tjärn    
  Österänget ägomark    
  Östra försöken gruvhål    
  *Östra gruvan schakt /Se    
  *Östra Lumsheds svedstanna vilplats    
  Ösängestjärnen tjärn    
  Ösängestjärnen tjärn    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.