ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Siljansnäs socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 340 Naturnamn : 755 Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 670
Siljansnäs sn (förr fjärding) Alma å /Se Siljansnäs sn /Se Siljansnäs sn
Siljansnäs sn Almoån å Siljansnäs sn /Se Saknas Saknas
Siljansnäs sn Almoån å Siljansnäs sn Allerhagen ängshage
Siljansnäs sn Almoån å /Se Ortnamn sn Almbacken backe
Siljansnäs sn Almoån å Siljansnäs socken Almkvarnsbron landsvägsbro
Siljansnäs sn Almoån å /Se Näs sn Almoån å
Siljansnäs sn *Alnäs udde näs-bye inbyggarbeteckning Alviken vatten
Siljansnäs sn *Alnäs udde näsby(y) inbyggarbeteckning Alviksberget berg
Siljansnäs sn /Se Alrönningsbäcken bäck (näsbye) Saknas Alviksån vattendrag
Siljansnäs socken /Se *Alvik(en) vik näsbykarl inbyggarbeteckning Alviksön = Storön Saknas
Siljansnäs sn /Se Alviken vik näsbykulla inbyggarbeteckning Amsen sjö
Siljansnäs sn Alviken vik Siljansnäs-näsbyggare inbyggarbeteckning Amsån å
Siljansnäs kommun /Se Alviken vik Almo by Arshålsklinkarna bergshöjder
Näsbygge fjärding äldre namn på socken /Se Alviken vik Altsarkvarn(en) kvarn och såg Arsklinkarna Saknas
Siljansnäs kyrka Saknas /Se Alviken vik /Se Alvik by Arveshål Saknas
näsbyggare inbyggarbeteckning /Se Alviken vatten /Se Alvik by Aspnäs, se Äspnäs Saknas
Anders själv öknamn /Se Alviken vik Andres- gårdsnamn Banken brobank
Bläckkoppen öknamn /Se Alviken vik /Se Arves- gårdsnamn Barnberg(et) berg
Hårda Lådingen öknamn /Se Alviksberget berg Backbyn by Bengtserkolningen vägkorsning (med stor sten)
Morteln öknamn /Se Alviksberget berg Backbyn by Bergs Län(d)svad odling med hus
kyrkbåtar, namn på Saknas /Se Alviksänget slåttermark Backbyn byklase Björbäck = Karis Björbäck odling (förr gård)
näsbyggar inbyggarbeteckning Alviksön holme Barbos- gårdsnamn Björbäcken bäck
Alm gårdsnamn /Se Alviksön = Storön ö Bengtsarbacken torpställe Björkansmyrarna myrar
Almo by Alön ö Björkbo nya herrgården Björkberg(et) berg
Almo by Alön, se Storön ö Björken by Björ(n)hålet ställe
Almo by Amsen sjö Björken by Bladtjärn(arna) tjärn(ar)
Almo by /Se Amsen sjö Björken by Bockberget berg
Almo by /Se Amsen sjö Björkåsen parti av fäb. Bockberget Saknas
Altsar gårdsnamn /Se Amsen sjö Bra spikbruk Bockbergsbackarna backar
Altsargården gård /Se Amsen sjö Bra hammar f.d. (järn)bruk Born sund
Altsarkvarn kvarn /Se Amsån å Brandtornet brand och utsiktstorn Borra holme
Alvik by Arholsudden udde Digerboda fäb. , se Digerbodarna Saknas Bortberget berg
Alvik by /Se Ars(håls)klinkarna berg /Se Digerbodarna fäb. Brasberget berg
Alvik by /Se Arsklinkarna höjdpar /Se Drötmyren fäb. Brasjön sjö
?Alvik by Arves hål vik Elis- gårdsnamn Braslugnet lugnvatten
Annas gårdsnamn /Se Barnberget berg Fjällberg jaktstuga Bras(s)ån vattendrag
Arons gårdsnamn /Se Barnberget berg Flatbodarna f.d. fäb. *Bratjärn, se Smör- och Bladtjärnarna. Saknas
Asp gårdsnamn /Se Bengtserberget naturnamn /Se Flenarna fäb. Brådbacken backe
Back gårdsnamn /Se Bengtserkolningen vägkorsning /Se Fornby by Bråten nyodling
Backa, numera Backbyn by Binmyran myr? Fornby by Brändberg berg
Backa, numera Backbyn by Biörckebergh berg Forsen fäb. Brännberg berg
?Backa, (numera Backbyn) beb. Björkberget berg Fårberg fäb. Brännberget skogshöjd
Backbyn by /Se Björkberget berg Förberg fäb. Brännbergsänget åker
Backbyn by /Se Björkberget berg Förbergsbodarna fäb. Brödlösan åker
Backgården gård /Se Björkberget berg /Se Gamla Sågkvarn, se Sågkvarnen Saknas Brömsänget ängsmark
Backhans gårdsnamn /Se Björkberget berg /Se Gammelängs- gårdsnamn Budmyren odling
Barn-, namn på - Saknas /Se Björkberget berg o. triangelpunkt Gassarvet del av Fornby Budrensvägen väg
Bengtsar gårdsnamn /Se Björkberget berg /Se Getberg fäb. Budsnaden sank gräsmark
Bengtsar- förled i ortnamn /Se Björkbergs järnmalmsgruvor gruvor /Se Hallen by Bunken sloge
Bengtsarbacken torp /Se Björkudden udde Hjulbäck by Bunkmor granskog
Bengtsarbacken toprställe /Se Björnbäck bäck Hjulbäckåsen del av Åsen fäb. Bunkmorskällan = Gotpungen Saknas
Bengtsarbacken torpställe /Se Björnhålet plats invid Mon /Se Hjulbäcks-Åsen del av Leksands-Ås Byrviken vik
Bengtsar -ser gårdsnamn /Se *Blastebärg gränsmärke Högsvederna fäb. Båthusbacken väg
Bengtsarvsbodarna dåtida fäbodställe /Se Bockberget berg Högsvedian, se Högsvederna fäb. Båthusbacken vägbacke
*Bengtsarv -et ortnamn /Se Born sund /Se Iselsbodarna fäb. Båthusbacken Saknas
Berg gårdsnamn /Se Bortberget berg o. triangelpunkt Israelsboda(rna) fäb., se Iselsbodarna Saknas Båthusen gammal båtplats
Björken by Bortberget berg Jobsarbo fäb., se Jobsarbodarna Saknas Båthusåkren åker
Björken by /Se Brasberget berg Jobsarbodarna fäb. Båthusåkren åker
Björken, Västra by /Se Brasjön sjö Jordberg fäb. Bäckarna vattendrag
Björken, Östra by /Se Brasjön sjö Jäss- gårdsnamn Bäcken bäck
Björken (Östra o. Västra) by /Se Brasjön sjö Karis- gårdsnamn Bäcken bäck
Bond gårdsnamn /Se Brasjön sjö Klockarberg fäb. Bäckänget änge
Bondgården gård /Se Brasjön sjö Kollsågen f.d. såg Bäckängsgatan väg
Bortas gårdsnamn /Se Brasjön sjö Kos-gårdarna gårdsklase Bängse- l. Bengtserberget parti av sluttning
Bortes gårdsnamn /Se Braslugnet sjö Kungs- gårdsnamn Bäströning änge
Bra hammar f.d. bruk /Se Braslygnet sjö /Se Kungsbarns-, se Kungs-! gårdsnamn Börka åker och ängsmark; förr gårdar
Brahammar såg och smedjor /Se Brasmyran myr Lassas-gårdarna gårdklase Börkänget ängsmarker
Brahammar f.d. spikbruk /Se Brassjön sjö »Lassas väst-i» gård Dammen del av Vådsjön
Bra = Brahammar f.d. spikbruk /Se *Braån del av Limån »Lassas öst-i» gård Digelbäcken vik
Brasar gårdsnamn /Se Braån å Leksands-Flenarna fäb. Digerberg höjd, samt åkrar
Brittes gårdsnamn /Se Brasån å Leksands-Åsen fäb. Digerberget berg
Buffils gårdsnamn /Se *Bredenäs gränsmärke Limu bruk Digernäs(et) näs
Bugärdsgården gård /Se Brobacken backe Limu (eller Limå) f.d. hytta och järnbruk Digeränget odling
Båt gårdsnamn /Se Bromsmyran myr Limå Saknas Djupgrav dalsänka
Båtmats gårdsnamn /Se Brändan odling Limåbruket = Limå bruk Saknas Djupgrav dalsänka
Båtmatsgården gård /Se Brändberg berg Limå gård gård Djupsjön = Morkarl-Djupsjön sjö
Bäck gårdsnamn /Se Brännberg terräng Limå(n) = Limu bruk Djupsjön sjö
Börka utdöd by /Se Brännberget berg Limå sågkvarn = Gamla Sågkvarn Saknas Djuptjärn tjärn
Daniels gårdsnamn /Se Bunken låglänt slogmark /Se Lissesbacken gård Djupvik vik
Deras gårdsnamn /Se Bunkmorskällan tjärn /Se Lisskomrans (l. Liss-skommarens gård Djurhagarna ängsmark
Digerbodarna fäb. /Se *Byrsundet sund Lissåkers- gårdsnamn Dragholsbacken backe
Digerbodarna fäb. /Se *Byrsundet sund Lundbjörka fäb. Dräkten strandparti
Digerbodarna fäbodar /Se Byrsundet sund /Se Lundbjörken fäb., se Lundbjörka Saknas Dröbäcken stigning
*Drittnäs Saknas /Se Byrviken vik Lytkers gårdsnamn Dumbhar har
Drötmyran fäbod /Se Byrviken vik Långskog fäb. Dunkhol odling
Elias gårdsnamn /Se Byrviken vik Långåsen fäb. Dunkhol byallmänning
Elis gårdsnamn /Se Byrviken vik Långänget fäbodstuga Duvdal slogmark
Erikmats gårdsnamn /Se Byrviken vik /Se Markus- gårdsnamn Fioltjärnsholen höjd
Erkers gårdsnamn /Se Byrviken vik /Se Molassas f.d. gårdsnamn Fioltjärn tjärn
Fast gårdsnamn /Se Byrviken vik /Se Momats- gårdsnamn Fisktjärn, se Mörttjärn Saknas
Fjällbergs fäbodar utdöd fäbod /Se Båthusen notvarp /Se Mon by Fjällberget berg
Fjällberg fäbod /Se Båthusåkern odling Mor- gård Fjällbergstjärn tjärn
Flenarna, Leksands fäbod /Se Båthusåkern åker /Se Mosågen gammal såg Fjärden vattenparti
Leksands Flenarna fäbodar /Se Bäckarna sankmark Mo-åsen del av Leksands-Åsen Flatarna sjöar
Fornby by Bäcken bäck Moåsen del av Åsen fäb. Flaten, se Liss- och Mellan- Flaten Saknas
Fornby by *Bällärskär skär Ned i Långsberg fäb. Flenån = Vådån Saknas
Fornby by Böle, Nedre terräng Nord l. Norra Hjulbäck del av by Flott(a)näsudden udde
Fornby by Böle, Övre terräng Norrskog fäb. och torpställe Flott(a)näsänget änge
Fornby by Börran skär Nybingsbodarna fäb., nu gårdar Forsbrändan brända
Fornby by Digerberget berg Nykvarn modernare namn på Tasbäckskvarnen Forsmyrarna myrar
Fornby by /Se Digerberget berg Näs = Siljansnäs sn. o. bygd sn Forsån å
Fornby by /Se Digerberget berg Näsbyggebyn by Forsån vattendrag
Fornby by /Se Digerberget berg Näsbyggebyn by Fågelholmen holme
Fornby by /Se Digerbergstjärnen tjärn Näsby(gg)landet = Näsbygge fjärding Saknas Fågelmyren myr
Fornby by /Se Digernäset (förr Orsnäs) näs Olas- gårdsnamn Fågelmyrarna myrar
Fornby Saknas /Se Digernäset udde Olers- utdött gårdsnamn Fårberget, se Förberg Saknas
Forsbodarna fäbodar /Se Digernäset näs /Se Olsnäs fäb. Fårnäsudden udde
Fårberget fäbod /Se Digernäs näs /Se Oxmyren odling (med hus) Fäggålstjärn tjärn
Förberget fäbod /Se Digernäset näs /Se P(e)randers gårdsnamn Förberg(et) berg
Gamla Sågkvarn gammal såg /Se *Diupebergz rå gränsmärke Prins- gårdsnamn (soldatnamn) ?Förberget Saknas
Gass gdsnamn /Se *Diupebergzrå gränsmärke Rumbo- gårdsnamn Förbergstjärn tjärn
Gassarvet del av Fornby Diupsiön, se Morkarl-Djupsjön sjö Saras- gårdsnamn Förbergsängena? odling o. ängsmark
Gassarvet del av by /Se Djupsjön sjö Skog = Norrskog fäb. Saknas Förnäs = Fårnäsudden Saknas
Gassarvet del av by /Se Djupsjön sjö /Se Skogssågen f.d. såg och skvaltkvarn Galberg(et) berg
Gassarvet del av Fornby /Se Djupsjön sjö Skyttgården gård Galbergsbacken skogshöjd (med åker o. äng)
Getberg fäbodar /Se Djupsjön, se (Morkarl-Djupsjön sjö /Se Skäppsjöbodarna fäb. Gamlängsholen hol
Getbergs fäbodar fäbod /Se Djupsjön sjö Skäppsjö fäb. Gamlängsåkren åker
Got gårdsnamn /Se Djuptjärnen tjärn Stenhols-gården gård Gammelberget berg
Grop gårdsnamn /Se Djurhagarna ängsmark /Se Storåkers- gårdsnamn Gassarvsmyren myr
Grävnings gårdsnamn /Se *Draggaholm gränsmärke Strupkvarn f.d. skvalta Gassarvsholmen holme
Gubb gårdsnamn /Se Drittnäs udde Störset fäb. Getberget berg
Göras gårdsnamn /Se Drifnäs, se Vackernäs udde udde /Se Störset Saknas Getbergstjärn tj.
Görasgården gård /Se Drottmyran myr Sved(å)backen gård med åker Givarsberg bergknalle
Gössagården gård /Se Dräkten notvarp /Se Sved(å)gården gård Glasögtjärn tj.
Göstas gårdsnamn /Se Ejen sjö Sågkvarnen gammal såg (med gårdar) Gode-Pung (Got-Pung) tjärn
Hag gårdsnamn /Se Fasarvet, se Gassarvet del av Fornby Söd l. Södra Hjulbäck del av by Godänget änge
Hall gårdsnamn /Se *Finnbäcken vattendrag Tasbäck by Godängsbäcken bäck
Hallen by? Fioltjärn tjärn Tasbäck by Gotpungen tjärn
Hallen by Fioltjärnen tjärn Tasbäckskvarn(en) kvarn Gotpungen tj.
Hallen by /Se Fjällberget berg Tasbäckssågen f.d. såg(plats) Gotpungen tj.
Hallen by /Se Fjällberget berg Trut fäb. Gotpungskällan, se Gotpungtjärn källa
Hallen by /Se Fjällberget berg »Upp i byn» = Västra Alsno Saknas Gotpungtjärn tj.
Hans gårdsnamn /Se Fjällberget berg Upp i Långskog fäb. Gotpungtjärn tj.
Hanses gårdsnamn /Se Fjällberget berg Utan-åkern gårdsklase Granbacken backe
Hansmats gårdsnamn /Se Fjällberget berg Västra Almo Saknas Gravsvinsberget berg
Hansmatsgården gård /Se Fjällberget berg /Se Västra Björken del av by Gronberget bergparti
Hedpellas gårdsnamn /Se Fjällberget berg Västra Långsberg, se Upp i L fäb. Gronbergsheden hedmark
Hed gårdsnamn /Se Fjällberget berg Yr-gården gård Gronbergssvaden sänka
Hinders gårdsnamn /Se Fjällberget berg /Se Yxberg fäb. Gronbergssvadet sänka
Hjulbäck by Fjällberget, förr * Vådsjöfjäll berg /Se Åsen = Leksands-Åsen fäb. fäb. Gropen änge
Hjulbäck by Fjällbergstjärnen tjärn Östra Almo, se Barken Saknas Gropsveden änge
Hjulbäck by Flatarna sjöar /Se Östra Björken del av by Grytfotarna tjnar
Hjulbäck by Flatarna sjöar Östra Långsberg, se Ned i L. fäb. Grytviksudden udde
Hjulbäck by *Flateberg gmlt gränsmärke   Gråtmor skog
Hjulbäck by *Flatefors gränsmärke   Grälmor änge
Hjulbäck by /Se Flaten, Lilla sjö   Gubbmyren åker
Hjulbäck by Flaten, Lilla sjö   Gubb Pers krona udde
Hjulbäck by Flaten sjöar   Gubb Pers-putten Saknas
Hjulbäck by Flaten, Lilla sjö   Gubb Pers-putten Saknas
Hjulbäck by Flaten, Lilla sjö   Gummelingssved änge
Hjulbäck by /Se Flaten, Stora, Mellan- o. Lilla sjöar   Gumsberget berg
Hjulbäck by /Se Flaten, Stora, Melllan o. Lilla sjöar   Gåls- l. Gårdsbäcken bäck
Hjulbäck by /Se Flaten, Lilla, Mellan o. Stora sjöar   Gåls- l. Gårdstjärn tjärn
Hjulbäck by /Se Flaten, Lilla och Mellan- sjöar /Se   Gäddtjärn tj.
Hjulbäck by /Se Flaten, Mellan sjö   Gäddtjärnarna tjnar
Hjulbäck by /Se Flaten, Lilla sjö /Se   Gäddviken vik
Hol gårdsnamn /Se Flaten, Mellan, se Flatarna sjö /Se   Gällsholarna odlingar
Holen Saknas /Se Flatensjöarna sjöar /Se   Hagobacken landsvägsbacke
Holgården gård /Se *Flateskär gmlt gränsmärke   Hagotäkten åker
*Häll beb. *Flateö gmlt gränsmärke   Hallberget berg
Högsvedjan fäbod /Se Flatten, Lacus sjö   Halsen sund
Högvalls gårdsnamn /Se Flattnan l..u., se Flaten, Stora, Mellan o. Lilla sjöar   Hampgärdet åkergärde
Igelbäck by /Se Flottarnäsudden udde   Haren stenhar
Ingeborgs gårdsnamn /Se *Fornbynäset udde   Harhol vedplats (förr med kolhus)
Isaks gårdsnamn /Se Fornbysundet sund /Se   Harholssuggan sten
Israelsbodarna fäbod /Se Forsån å   Harholsviken vik
Jerkames gårdsnamn /Se Franska stenarna, se Vattholmsskären skär /Se   Hedan åker
Jobs gårdsnamn /Se * Fureberg berg   Hedans kvarn vadställe
Jobsarbodarna fäb. Fågelholmen holme   Heden åker
Jobbsarbodarna fäbodar /Se Fågelholmen holme   Hedlassas notskål(e), se Notskål(e) Saknas
Jobsarbodarna fäb. /Se Fågelholmen holme   Helveteshålet plats
Jobsarbo-bodarna fäb. /Se Fågelholmen holme /Se   Hemsbäcken bäck
Johans gårdsnamn /Se Fågelmyran myr   Histlöten skogstrakt
Jonas gårdsnamn /Se *Fågelnäset näs   Hjulbäcks udde udde
Jons gårdsnamn /Se Fårberget, se Förberget fäbod   Hjärtviken vik
Jordberg fäb. /Se *Fårberget berg   Holannas har stengrund
Jordbergs fäbodar fäbodar /Se Fårberget berg   Hundsten strandparti (avläggningsplats för timmer)
»Jåffserboo», se Jobsarbodarna fäb. Fårnäsudden udde   Hundstensbäcken del av bäck
*Jönsarbo Saknas Förberget berg   Hundstensänget änge
+Jönsarbo beb. /Se Förberget berg   Hålvarpet notvarp
Jönsas gårdsnamn /Se Förberget berg /Se   Hälsingtäppan odling
Jöras gårdsnamn /Se Förbergsängena slåttermark   Hässjeberget berg
Kajs gårdsnamn /Se Förnäs udde /Se   Hässjebäcken bäck
Kajsgården gård /Se Förnäsudden udde /Se   Hästberg berg
Kans gårdsnamn /Se Galberget berg /Se   Hästbergsbäcken bäck
Karis gårdsnamn /Se Galberget berg   Högbacken änge
Kerstis gårdsnamn /Se Galbergsåkrarna odling   Högstad nätställe
Klockarberg fäb. /Se Gammelberget berg   Hökolles råg vassrugge
Klockarberg fäb. /Se Gammelberget berg   Idbäckstranden strand
Klockarberg fäbod /Se Gammelberget berg   Igeltjärn tj.
Klubba soldatnamn /Se Gassarvsholmen udde /Se   Imbers svarv gammal svarv
Kors gårdsnamn /Se Gassarvsmyran myr   Imber(s)hål Saknas
Kungs gårdsnamn /Se Getberget berg   Inängena åkrar
Käll gårdsnamn /Se Getberget berg   Isbergstjärn = Ysbilltjärn Saknas
Källbäcks gårdsnamn /Se Getberget berg   Isbilltjärn tj.
Land gårdsnamn /Se Getberget berg   Iselsberget berg
Landtysk gårdsnamn /Se Getbergstjärn tjärn   Iselssjön sjö
Lans gårdsnamn /Se Getbergstjärn tjärn /Se   Iskeshål vik
Lassas gårdsnamn /Se Getbergstjärnen tjärn   Israelssjön, se Iselssjön Saknas
Lassasgården gård /Se Glasögtjärnarna tjärnar   Ist- l. Hästhagarna nu åker (förr undantagsmark)
Lasses gårdsnamn /Se Gotpungen tjärn   Istvedsudden udde
Leksands-Åsen fäb. /Se Gode pung tjärn   Istvålen skog, (förr änge)
Limå f.d. hytta och järnbruk *Godepungstjärn tjärn   Jakopeshålet vik
Limå bruk /Se *Godepungstjärnen tjärn   Jobsarboån å
Limå bruk gammalt bruk /Se God(e) pung tjärn /Se   Jonsa ängs- och åkermark
Limå beb. /Se Godpung tjärn /Se   Jonsholen del av ö
Limå sågkvarn kvarn *Gosjö sjö   Jordberg(et) berg
Lind gårdsnamn /Se Gotpungen sjö   Jordbergsvägen väg
Lisbets gårdsnamn /Se Gotpungtjärn tjärn /Se   Juasberg berg
Liss gårdsnamn /Se Gotpungtjärnen tjärn   Jämsänget ängsmark
Lissolles gårdsnamn /Se Granberget berg   Jämsängsbäcken bäck
Lisspers gårdsnamn /Se Granberget berg   Jässbäcken bäck
Lisspjons gårdsnamn /Se Granberget berg   Jättviken, se Gäddviken Saknas
Lisspjonsgården gård /Se Granberget berg /Se   Kaggäng(e)svägen väg
Lissåkers gårdsnamn /Se Granberget berg /Se   Kaggänget åker
*Lomaberg fäb. Gronberget berg   Kallbäcken bäck
Lundback gårdsnamn /Se Gruvbäcken bäck   Kallmossen änge
Lundbjörka, se * Lomeberg, fäb. fäb. Gräsberget berg   Kallvålsviken vik
Lundbjörken fäbod /Se Gubbarsbäcken bäck   Kalsveden (l. -svederna) åkerlotter
Lundbjörken fäb. /Se Gubb-Pers krona udde   Kamprönning änge
Lundgårdar förr by? *Gullgata gata   (Karis) Björbäck odling (förr med gård)
Långsberg fäbodar /Se *Gullgata väg /Se   Karismyren myr
Långsberg fäb. /Se Gullgatan lämningar av stenlagd väg /Se   Kesmyren myr
Långsberg fäb. /Se Gullgatan lämningar av stenlagd väg   Klappsten notställe
Långsbergs fäbodar fäbod /Se Gullgatan väg /Se   Klaartjärn tj.
Långåsens fäbodar fäbod /Se Gullgatan väg /Se   Klockarberg(et) berg
Länsvad fäbod /Se Gummelingssved terräng   Klyvenhällsberget berg
Malm gårdsnamn /Se Gumsberget berg   Klövenhäll råmärke
Marias gårdsnamn /Se Gumsberget berg   Knipnäsudden udde
Markus gårdsnamn /Se Gumsberget berg   Knävholen sloge
Mases gårdsnamn /Se Gångspångsmyran myr   Kollbäcken bäck
Molas gårdsnamn /Se Gäddtjärn tjärn   Kollbäcken bäck
Momats gårdsnamn /Se ?Gäddtjärn tjärn /Se   Kollmyrarna myrar
Mon by Gäddtjärnen tjärn   Kollsjön, Liss (Lilla( och Stora sjöar
Mon by Gäddtjärnen tjärn   Kolltjärn tjärn
Mon by /Se *Gödhepung gränsmärke   Kollänget (l. -ängena) ängen
Mon by /Se Hallberget berg   Korpromyren, se Korpholsmyren Saknas
Mor gårdsnamn /Se Hallberget berg /Se   Korpholsmyren odlad myr
Nessy, se Näsbyggebyn by Hallberget berg /Se   ?Korvberget berg
Nises gårdsnamn /Se Hallmansberget berg   Koråkersholarna skogsholar
Norrskog fäbod /Se Hansen sjö   Koråkersholarna skogshöjder
Nybings gårdsnamn /Se Hedarna ägomark   Koråkersmyren myr
Nybingsbo gammal fäbod /Se Hjulbäck(en) bäck   Kringlen tjärn
Nygårds gårdsnamn /Se Hjulbäcken bäck   *Kringlan, se Kringlen Saknas
Näs, se Näsbyggebyn by Hjulbäcken bäck   Kråkhar har
Näs = nuv. Siljansnäs sn. sn Hulbäcken bäck /Se   Kråkhar stenhar
Näs = nuv. Siljansnäs sn. sn *Hjulbäcksån vattendrag   Kubäcken bäck
Näsbyggebyn by Hol-Annas har grund /Se   Kuholmen holme
Näsbyggebyn by Holarna ägomark   Kullsjön Saknas
Näsbyggebyn by Holman, Lille ö   Kur(r)bro bro
Näsbyggebyn by Holmen, Lile ö   Kuren åker
Näsbyggebyn by *Hultånge tjärn gränsmärke   Kusberget berg
Näsbyggebyn by Hundsten strandparti   Kvarnbäck(en) parti av Godängsbäcken
Näsbyggebyn by Hundsten strandparti   Kvarnänget åker
Näsbyggebyn by Hundsten strandparti   Kvistänget gammal sloge
Näsbyggeby by Hässjebäcken bäck   Kålgårdsbacken backe
Näsbyggebyn by /Se Hässjemyran myr   Kåll-, se Koll- Saknas
Näsbyggebyn by /Se Hästberget berg   Kårberget ås
Näsbyggebyn by /Se Högholen terräng   Källarne metställe
Näsbyggeby by /Se Högstad nätställe /Se   Källinge landsvägsbacke
Näsbyggebyn by /Se Högsvedarna terräng   Källmyren myr
Näsbygge fjärding, se Siljansnäs sn Hök-Olles råg vik med bladvass /Se   Ällvik ängsmarker /Se
*Näsbygge fjärding förr del av sn Hökudden udde   Kört- l. kyrkgatan väg
*Näsbygge fjärding förr del av sn Idbäcksviken vik   Körtgatan Saknas
Näsbyggefjärdingen del av sn Igeltjärn tjärn   Ladugärdet åker
Näsbyggefjärdingen del av sn Igeltjärnen tjärn   Ladugärdsbäcken bäck
Näsbygge fjärding sn /Se Igeltjärnsmyran myr   Ladusveden änge
Näsmans gårdsnamn /Se Isarelsiön sjö   Ladusvedsmoren skog
Ol gårdsnamn /Se Isbillstjärn sjö   Lassolshemman odling
Ollarspersgården gård /Se Isbillstjärnen, Lilla tjärn   Leksandsharen stenhar
Ollas gårdsnamn /Se Isbillstjärnen, Stora tjärn   Lera(n) åkerväg
Ollasgården gård /Se Iselssjön sjö /Se   Leran åkerområde
Olsnäs fäb. Iserålsiön sjö   Lerbäcken parti av Vådtjärnsbäcken
Olsnäs fäbodar fäbod /Se Israelsbodön ö   Lersbäcken parti av Syråkersbäcken
Olsnäs fäb. /Se Israelssjön sjö   Lervägen väg
»Orwik» = Alvik? beb? Israelssjön sjö   Lilla, jfr Liss- Saknas
Ovanåkern del av Hjulbäck /Se Israelssjön sjö   Limudden udde
Oxmyran gårdar /Se Israelssjön, se Iselssjön sjö   Limurviken vik
Peddas gårdsnamn /Se Israelssjön sjö /Se   Limuån Saknas
Pellarsgården gård /Se Israelssjön, Lilla sjö   Limuån = Limån Saknas
Pellas gårdsnamn /Se Israelssjön, Stora sjö   Limån å
Pellasgården gård /Se Jobbsarboån å   Limån å
Peranders gårdsnamn /Se Jobsarboån å   Limåviken, se Limuviken Saknas
Perers gårdsnamn /Se Jobsarboån å   Linda(a) åker
Pers gårdsnamn /Se Jordberg berg   Lindsvad = Lindan åker
Prersgården gård /Se Jordberget berg o. triangelpunkt   Lin(n)bäcken bäck
Pink gårdsnamn /Se Jordberget berg   Linäsudden udde
Plars gårdsnamn /Se Jordberget berg /Se   Lissberg berg
Rask gårdsnamn /Se Juvasberg berg   Lissberget berg
Ris gårdsnamn /Se Jämsängsbäcken bäck   Lissbo-täkt upplagsplats
Roligs gårdsnamn /Se Kallbäcken bäck   Lissbrotäkt »bötesplats»
Roligsgården gård /Se Kallvålsviken vik /Se   Lissbåthusen båtplats
Rusgården försvunnen gård /Se *Kalmuehell gmlt gränsmärke   Lissbåthusen plats med brygga
Römings gårdsnamn /Se *Kattehäll gränsmärke   Liss-Flaten sjö
Saras gårdsnamn /Se Kersmyran myr   Lisshol änge
Sarås gårdsnamn /Se Kersmyran myr   Liss-Iselsjö(n) parti av Iselsjön
Sjöns gårdsnamn /Se Killingbackslygnen vattensamling   Lissjö(n) = Liss- Iselssjön Saknas
Skalk gårdsnamn /Se Klinkorna berg   Liss Kollsjön sjö
Skinnar gårdsnamn /Se Klockarberg berg o. triangelpunkt   Lisskomransberget = Skomransberget Saknas
Skommar gårdsnamn Klyvenhäll berg   Liss Malistjärn tjärn
Skommar gårdsnamn /Se Klyvenhällsberget berg   Liss Nottjärn en av Nottjärnarna
Skommargården gård /Se Klösberget berg   Lissnäs udde (med hol)
Skräddar gårdsnamn /Se Knipnäsudden udde   Lisspellas åker o. slogmark
Skräddargården gård /Se *Koholmen holme   Lissrönning odling
Skäppsjö fäb. /Se *Koholmen holme   Liss Åkmyren odling
Skäppsjöbodarna fäbod /Se Kolarskiftstenen sten?   Lissåkren åker
Skäååsjöbodarna fäb. /Se Kollmyran f.d. slåtter?   Lissängsmoren skog
Smed gårdsnamn /Se Kollsjödammen damm   Lissön holme
Smedgården gård /Se Kollsjön, Lilla sjö   Litensbacken backe
Smångs gårdsnamn /Se Kollsjön, Stora sjö   Loken ängsmark
Sols gårdsnamn /Se Kollsjösundet sund   Lokmor skogsmark
Stenhols gårdsnamn /Se Kolningsberget höjd   Lokåkren åker
Storåkers gårdsnamn /Se Kornåkersmyran myr   Lomudd udde
Stuss gårdsnamn /Se Kringlen tjärn   Lomudden udde
Stussgården gård /Se Kringlan tjärn   Lormyrbäcken bäck
Stusspjons gårdsnamn /Se Kråkhar har /Se   Lormyren myr
Stusspjonsgården gård /Se Kyrkmyran myr   Lomtjärn göl (förr tjärn)
*Sundsnäs Saknas /Se »Kåliån» vattendrag   Lumtjärnmyren myr
*Svartåsen fäbodar Saknas Kållbäcken bäck   Lundbjörkstjärn tjärn
Sved gårdsnamn /Se Kållsjöarna sjöar /Se   Lundbjörk(a)tjärn tjärn
Svedgården gård /Se Kållsjömyran myr   Lyckan änge o. odling
Sved(å)gården gd Kållsjön, Stora o. Lilla sjöar   Lång = Långsjön sjö
Tasbäck by Kållsjön, Lilla sjö /Se   Långblåsbäcken bäck
Tasbäck by Kållsjön, Stora sjö   Långbäcken lopp
Tasbäck by /Se Kållsjön sjö   Långholarne skogsmark
Tasbäck by /Se Källbäcken backe   Långholmen holme
*Taxeänget Saknas Källmyran sankmark   Långholsänget änge
Truts fäbodar fäbod /Se Källse terräng   Långman åker
Trädgårds gårdsnamn /Se Källsebäcken bäck   Långmansbacken vägbacke
Tull gårdsnamn /Se Källåkern terräng   Långsberg(et) berg
Tägt gårdsnamn /Se Käringharen skär /Se   Långsbergsmoren skog
Täktgården gård /Se Käringharn skär   Långsjön, se Lång Saknas
Täpp gårdsnamn /Se Käringharn skär /Se   Långsmala tjärnen tjärn
Vedbacken såg /Se Käringvägen sandbank /Se   Långsmyren myr
Vikmans gårdsnamn /Se Käringvägen sandbank /Se   Långsån å
Ygulsbäck = Hjulbäck Saknas *Landholmen holme   Långsåsen berg (med fäb.)
Yxbergs fäbodar utdöd fäbod /Se Landtysktjärnen tjärn   Långsåsmyren myr
Årbäcks gårdsnamn /Se Lekattberget berg   Långs ände ände av sjö
Åsen, Leksands fäbod /Se Leksands-haren holme /Se   Långänget åker
Åsen fäb. /Se Leksandsharen stenhar /Se   Långänget nyodlad ängsmark
  Leksandsharen »brant strandstup»? /Se   Län(d)svaden änge
  Lerbäcken bäck   Lögudden sandstrand
  Lillön ö   Lövsalen metställe
  Lillön ö   Markberget berg
  Lillön holme   Markbergsgården odling
  Lillön ö /Se   Malistjärn(arna) tjnar
  Limsiön sjö   Marken skogs- o. ängsmark
  Limsjön sjö   Marubäck bäck
  Limån å   Marubäcken = Marutjärnsbäcken Saknas
  Limån å   Marutjärn tj.
  Limån å   Marutjärnsbäcken bäck
  Limån å   Mases-Åkmyren odling
  ?Limån å /Se   Maska odling
  Limån å   Maskholen skogshöjd
  Limån å   Masseberg åkermark
  Limån å   *Mattistjärn, se Malistjärn Saknas
  Limån å /Se   Mellan-Flaten sjö
  Limån å   Milltjärn tj.
  Limån å /Se   Mistudden, se Mystudden Saknas
  Limån å /Se   *Mittjärn, se Milltjärn Saknas
  Limån å /Se   Mockberget, se Mackberget Saknas
  Limåviken vik   Moen, se Mon by
  Limåviken vik   Momatsbacken = Alinbacken backe
  Limåviken vik   Mon by
  Limåviken vik   Mopersholmen holme
  Limåviken vik   Morgatan landsväg
  Limåviken vik   Morkarl-Djupsjön sjö
  Limåviken vik /Se   Morkarlänget änge
  Limåviken vik   Mortäkten åker
  Lissberg berg   Mosågbacken vägbacke
  Lissbotäkt ägomark   Mosåghagen skog (förr åker)
  Lissbåthusen plats för försvunna båthus /Se   Mullbacken strandbrink
  Lisselön holme   Mullgatan vägparti
  Liss-Flaten sjö   Myrarna odlade myrar
  Lisspellas terräng   Myrholen åker
  Lissön ö /Se   Mysten odling
  Lissön ö   Mystudden udde
  Lissön ö /Se   Mårtasänget änge
  Lomudden udde   Mässingshäll strandplats
  Lomudden udde   Mörtglygg tj.
  Lumtjärnsmyran myr   Mörttjärn tj.
  Lundbjörkstjärnen tjärn   Mörttjärnsbäcken bäck
  Lyma Wijken vik   Nedra Kollänget änge
  Lång sjö   Nisshagen ängsmark
  Långhedsberg berg   Nordanbergsvägen väg
  Lång = Långsjön sjö /Se   Nordåkren åker
  Långblåsbäcken bäck   Notnäs = Yrnäs Saknas
  Lången, Långsjön sjö   Notskål(e) l. hedlassas notskål strandplats
  Lången sjö   Nottjärn(arna) Stora och Lilla tjärnar
  Långharnar, se Vattholmsskären skär /Se   Nygårds Pers strupen = Strupen Saknas
  Långsberget berg o. triangelpunkt   Nysågholen sågplats
  Långsberget berg   Nyänget åker (förr sloge)
  Långsjön sjö   Näbben udde
  Långsjön sjö   Nämbersttjärn tjärn
  Långsjön sjö /Se   *Närmasttjärn, se Nämbersttjärn Saknas
  Långsmyran myr   ?Näsbylandet = Siljansnäs-näset Saknas
  Långsmyren myr /Se   ?Näsbylandet terräng?
  Långsån å   Näset näs
  Långsån å   Näsmorsbäcken bäck
  Långsån å   Näsmosbäcken bäck
  Långsån å   Näsmosskäret stenskär
  Långsåsberget berg   Näverholsberget berg
  Långsåsen berg   Nöden »bötesplats»
  Långsåsen berg   Nöden vedplats och »bötesplats»
  Långsåsen berg   Okskär bergparti
  Långsåsen ås /Se   Olaspersdalen dalgång
  Långsåsen berg   Olaspersdalen dalgång
  Långs ände del av sjö /Se   Oliandersänget änge
  Långån å   Olsnäsfars kolning bergsklack
  Långängesbäcken bäck   Olsnäsmarken, se Marken Saknas
  *Lövåsen berg   Olsnäsviken vik
  *Mabergs klack gränsmärke   Olåkern åker
  Mackberget berg o. triangelpunkt   Olåkersberget berg
  Malistjärnen, Lilla tjärn   Onberg(et) berg
  Malistjärnen, Stora tjärn   Onbergsbäcken bäck
  Marutjärnen tjärn   »Ondilgropen»= Helveteshålet Saknas
  Masersten sten /Se   Ormbäck bäck
  Maskan terräng   Ormbäck vattendrag
  Matsbodarna, se Ols-Matsbodarna terräng   Oxmyr sollbyggars, f. slogmyr
  Mellan-Flaten sjö   Paden åkerjord
  *Mijlbegges näs gränsmärke   Paden åkerområde
  Milltjärnen tjärn   Padon åkerområde
  Mistudden udde   Pesåkersberget berg
  Morgonmyran myr   Puttarna (Pottarna) slogmarker
  Morkarl-Djupsjön sjö   Puttarna( l. Puttmyren) myrsträckning
  Morkarl-Djupsjön sjö   Puttbäcken biflöde
  Morkarl-Djupsjön sjö   Putten = Gubb- Pers- putten en av Puttarna
  Morkarl-Djupsjön sjö   Puttmyren = Puttarna Saknas
  Mysten sankmark   Radtjärnarna tjnar
  »Måbergz klack» gammalt gränsmärke   Resemyren åker
  Måckberget berg /Se   Rommoland tomt
  Mässingshäll stenhäll /Se   Rommo klitt berg
  Nordsundet sund   Rommo myren myr
  Nordåkern odling   Rossmyren myr
  Norrön del av Storö   Rotgärdet åker
  Nottjärn, Stora o. Lilla tjärnar   Rotgärdsholen hol
  Nottjärnen, Lilla tjärn   Rotkyan åker (med källa)
  Nottjärnen, Stora tjärn   ?Rot(s)kia åker
  Nämbersttjärnen tjärn   Råbäcksängsbäcken biflöde
  Nämmesttjärn tjärn   Råbäcksängsmyren myr
  *Näsbyberget berg /Se   Råglösan åker
  *Näsbyberget berg /Se   Rägglorna åker
  *Näsbyggeberget berg   Rägglorna ängs- och åkermark
  Näsbyggenäset näs /Se   Räksel Saknas
  Nöden vedplats   Rävberget, se Rävoberg Saknas
  Odlingen ägomark   Rävhagen åker
  Ohlswijken vik   Rävoberg berg
  Ol Annas har skär /Se   Rödbro bro
  Ol Annas har skär /Se   Rödfärgtjärnarna tjnar
  Olars-Persdalsbäcken bäck   Rönningarna åker och ängsmark
  Ollastäkten plats i Mon /Se   Rönningarna odlingar
  Ols-Matsbodarna terräng   Rönningarna änge
  Olsnäset näs   Rönningsudd udde
  Olsnäsviken vik   Saltholmen hlme
  Olsnäs(viken) vik   Saltholmen Saknas
  Olsnäsviken? vik /Se   Saltholme(n) Saknas
  Olsnäsviken vik   Sandbacken backe
  Olsnäsviken vik   Sandåkren åker
  Olsnäsviken vik   Sandänget änge
  Olsnäsviken vik   Sandängsbäcken parti av Kvarnbäcken
  Olsnäsviken vik   Siksjön sjö
  Olsnäsviken vik /Se   Siljan sjö
  Onberget berg   Siljan, se Siljan sjö
  Ornaswijkan vik   Siljan, se Siljan sjö
  *Orsnäs udde   Siljansviken vik
  *Orsnäs udde   Sjuråkersviken vik
  *Ortegårdsmyra gammalt råmärke   Sjuråkern åker
  Osnäswijcka vik   Skackelbacken backe
  Oxmyran myr   Skallplatsen f. skallplats
  Pers krona, se Gubb-Pers krona udde   Skarbo häll strandplats
  Persudden udde   Skarp(b)rödsbäcken bäck
  Persåkersberget berg   Skarp(b)rödsviken vik
  Pilbäcken bäck   Skeppshusrönningen ängs och skogsmark
  Pottarna sankmark   Skepphusåkren åker
  Pottbäcken bäck   Skogsängsbäcken bäck
  Prästhol höjd   Skommarlindan åker
  Prästskogsstormyran myr   Skommartjärn tj.
  Putterkällan källa   Skomransberget åkerstycke
  Radtjärnen, Lilla tjärn   Skorrnäs udde
  Radtjärnen, Stora tjärn   Skrikåkren åker
  Radtjärnen, Västra tjärn   Skumphol hol
  Radtjärnen, Östra tjärn   Skumpholsbäcken bäck
  Rossmyran myr   Skvalen lerig o. sank plats
  Rådholmen holme /Se   Skvatterbäck bäck
  Rådholmen holme   Skålsjön (l. tjärn) sjö
  Rådholmen, förr * Vådsjöholm holme /Se   Skåltjärn tjärn
  Rävaberg höjd /Se   Skälsjön, se Skålsjön Saknas
  Rävberget berg   Skäppsjön sjö
  Rävberget berg   Skäppsjöstaden Saknas
  Rävoberget berg   Skärbacken strandbrink
  Räxel ägonamn /Se   Skären = Vattholmsskären Saknas
  Rödmyran myr   Skäret stenudde
  Rönningen terräng   Skäret = Vattholmsskäret Saknas
  *Saltholmen holme   Skärsjön sjö
  Saltholmen holme   Slogmyrbäcken bäck
  Saltholmen, se Fågelholmen holme /Se   Slogmyren myr
  Sandtäppmyran myr   Slogsveden änge
  Sandviken vik   Slondbron bro
  Sandviken vik   Slånden åker
  Sandviken vik /Se   Slättesbacken backe
  Selghien Lacus sjö   Slättesmyren myr
  Selien Lacus sjö   Slättesåkern åker
  Sichsiön sjö   Smågrisarne stenar
  Sielian sjö   Småsvedberget berg
  Sielian lacus sjö   Småsvedslättorna = Småsvedberget Saknas
  Sielian lacus sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Siellian sjö   Småtjärnsberget berg
  Siellian lacus sjö   Smörbackarna bergbackar
  Siellian Siön sjö   Smörbackarne backar
  Siksjön sjö   Smörtjärn(arna) tjärn
  Siksjön sjö   Snesen sjö
  Siksjön sjö   Spickgärdet åker
  Siksjön sjö   Språkåkren åker
  Siksjön sjö   Stenbron bro
  Siljan sjö   Stentjärnarna tjnar
  Siljan sjö   Stensveden åker
  Siljan sjö   Stensvedshålarna? skogsmark
  Siljan sjö   Stenvalkarna stenig plats
  Siljan sjö   Stenåkren åker
  Siljan sjö   Stora kollsjön sjö
  Siljan sjö   Stora Malistjärn en av Malistjna
  Siljan sjö   Stora Nottjärn en av Nottjärnarna
  Siljan sjö   Stora sten(en) sten
  Siljan sjö   Stora Åkmyren en av Åkmyrodlingarna
  Siljan sjö   Storbåthusen båtplats
  Siljan sjö   Storbåthusen plats för gamla storbåt-hus
  Siljan sjö   Storhol odling
  Siljan sjö   Storhol utsiktsplats
  Siljan sjö   Stor- Iselssjön del av sjö
  Sjöboden vik   Storsjön = Stor-Iselssjön Saknas
  Skalk Eriks notstad notvarp /Se   Storsjön del av sjö
  Skarbohäll strand /Se   Stormyren myr
  Skipusåkren åker /Se   Stormyren myr
  Skiärholmen holme   Stormyren myr
  Skogtappen notvarp /Se   Stormyren = Gassarvsmyren Saknas
  Skommaränget slåttermark   Storsjön del av Vådsjön
  Skommarängsbäcken bäck   Stor-Snesen Saknas
  Skoronäsudden udde   Storåkern åker
  *Skräddarbäcken vattendrag   Storåkersfars holme holme
  Skvatterbäck bäck   Storön ö
  Skålsjön sjö   Strupen Saknas
  Skåltjärn tjärn   Stubbänget åker
  Skåltjärn sjö   Stugutjärn tjärn
  Skåltjärn tjärn   Stussbacken åker
  Skäppsjön sjö   Styggberget berg
  Skäppsjön sjö   Styggbergs tjärn tjärn
  Skäppsjön sjö   Ställberget bergknöl
  Skäppsjön sjö /Se   Ställbergsbacken backe
  Skäppsjön sjö /Se   Stängslen änge
  Skäppsjöstaden båtplats   Suggan flyttblock
  Skäppsjöstaden plats /Se   Sundbron stenbro
  Skäppsjöstaden strandparti /Se   Sundet del av Vådsjön
  Skärsjön sjö   Sundet vattenled
  Småtjärnarna tjärnar   Sundet sund
  Smörbackarna bergbackar   Sunnanåkerslissbåthuset båthusplats
  Smörtjärnen tjärn   Svadsvederna ängsmark
  Snesen, Stora sjö   Svadåkren åker
  Snesen, Stora sjö   Svarttjärn tjärn
  *Sottholmen holme   Svarttjärn, se Långsmala tjärnen Saknas
  Spökebäcken bäck   Svarttjär(n)smyren myr
  *Stafvonäset näs   Sveden åker
  Stentjärnarna tjärnar   Svistolarna åkerområde
  Storbunken notvarp /Se   Svistolsholen topp
  Storbåtkusen plats för försvunna båthus /Se   Svistolsmyren myr
  Storhol plats   Syråkren åker
  *Storholmen holme   Syråkersbäcken bäck
  *Storholmen holme   Sävån å
  Stormyran myr   Södersund sund
  Stormyran myr   Tackjärnsvägen f.d. vinterväg
  Stormyran myr   Tackjärnsvägen f.d. vinterväg
  Stormyran myr   Taduänget åker
  Storänget slåttermark   Tafsberget berg
  Storön ö   Tafsmyren myr
  Storön ö   Taksen odling
  Storön ö /Se   Tarvet åker
  Stugutjärn tjärn   Tarvgatan väg
  Stugutjärnen tjärn   Tasberg, se Tafsberget Saknas
  Styggberget berg   Tjirholen åker
  Styggberget berg   Tjärberget berg
  Styggbergstjärn tjärn   Torrakberget berg
  Styggbergstjärnen tjärn   Torrakmyren myr
  Stättan utsprång   Torrakmyren myr
  »Suartteberg» berg   Torslöten slogmyr
  »Svarttiernan» tjärn   Tottgärdet åker
  Sundsbron stenbro /Se   Tottgärdsberget bergshöjd
  Sunnanåkern del av Hjulbäck   Trampberg = Hallberget Saknas
  Svadängsmyran myr   Trantberg (l. Trampberg) Saknas
  Svarttjärn tjärn   Trebäcken bäck
  Svarttjärn tjärn   Tremarksbergen, se Trymackberg Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Tremorksbergen, se Trymarkberg Saknas
  Svarttjärn tjärn   Tremyrarna myrar
  Svarttjärn sjö   Tretjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Trollberget bergknöl
  Svarttjärnen tjärn   Trutsudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Trutviken vik
  Svarttjärnsbäcken bäck   Trymarkberg berg
  Svarvbäcken bäck   Trånganet del av sjö
  *Swatebe g /Se   Tunnkällberget berg
  Svedarna ägomark   Tvära knippan backe
  Sveden odling   Tvärberget bergparti
  Svedsholarna ägomark   Tyskänget änge
  Sävån å   Tällnäsmoren skog
  Sävån å   »Ut med landet» åker
  Södersundet sund   Utse Näset parti av Näset
  Söderön del av Storön   Utsiktstorn, se Brandtornet Saknas
  Tacknäset näs   Uvberg(et) berg
  Tafsberget berg   Vackernäs änge
  Tafsmyran myr   Vackernäsudden udde
  Tasbäcken kvarn   Vaströnning änge
  Taxbäcken bäck   Vattholmsskäret skär
  Taxorna ägomark   Vattuholmen skär
  Togmyran myr   Vaverön holme
  Torrakberget berg   Vaverön holme
  Torrakberget berg   Vedbacken plats vid korsväg
  Torrakmyran sankmark   Vinnmyren odlad myr
  Torskåsmyran myr   Vådnäset näs
  Tretjärnen tjärn   Vådsjön sjö
  Truten udde   Vådtjärn tjärn
  Trutsudden udde   Vådtjärnsbäcken bäck
  Trutsudden udde   Vådån å
  Trutsudden udde   Vådån vattendrag
  Trutsudden udde   Vådängena flata ängsmarker
  Truts udde udde /Se   Vådänget ängsmark
  Trutsudden udde /Se   Vågtjärn, se Vådtjärn Saknas
  *Tryggmarkberget berg   Vålmor skogstrakt
  ?Trymarkberg berg   Vårmyren odling
  Trymackberg berg   Välsaberget berg
  Trånganet parti av sjö /Se   Välsabäcken bäck
  Täktåkern odling   Välsamyren myr
  Täkråkern terräng   »Väst-i-viken» vik
  Tällnäs näs   Väst-om-berget odlingar
  Tällnäs näs /Se   Väst om sjön skogskiften
  Tällnäs trakt /Se   Väst-å-myrarna myrar
  Tällnäs näs o. råmärke /Se   Västra Fjällberget berg
  Tällnäs näs /Se   Yfstänget åker- o. ängsmark
  *Tällnäs rå gränsmärke   Yfstängsbäcken del av bäck
  *Tälnäs rå gränsmärke   Yrnäs udde
  Tällnäs udde udde   Yxberg(et) berg
  Täppåkern åker   Yxberg(et) berg
  Uvberget berg   Yxbäcken bäck
  Uvberget berg   Yxbäcken bäck
  Uvberget berg /Se   Yxen sjö
  Vaafuerön ö   Yxsjön, se Yxen Saknas
  Vackernäs änge   Åkmyrbäcken bäck
  Vackernäsudden udde   Åkmyren, Stora o. Lilla odlingar
  Vackernäsudden udde   Åmyrarna myrmarker
  Vackernäs udde udde /Se   Åshällen = Skarbo häll Saknas
  Vackernäs udde udde /Se   Åstjärn tjärn
  Vad parti av sjö /Se   Åstjärnsbäcken bäck
  Wafuerön ö   Åstjärnsmyren myr
  Vafverön ö   Åstranden strand
  Valverön ö   Åängena odlingar
  Warfverön ö   Åänget odling
  Vargmyran myr   Ärttjärn tj.
  Vasaberget berg   Äsjön = Össjön Saknas
  Vasabäcken bäck   Äsp- (l. Äst)näs näs
  Vassrönning slåttermark   Ä(s)sjödammen flottningsdamm
  Vattholmsskären Saknas   Ä(s)sjömyrarna myrmarker
  Vattholmsskären skär   Ä(s)sjöån å
  Vattholmsskären öar /Se   Ässjeberget, se Hässje- Saknas
  Vattholmsskären skär   Ön = Alviksön, Storön Saknas
  Vattholmsskären skär /Se   Ön näs
  Vaverön ö   Önholen åker
  Vaverön ö   Önåkren åker
  Vaverön holme   Önåkersholen hol
  Vaverön holme   Öratjärn tjärn
  Vaverön ö   Ösjön sjö
  Vaverön ö /Se   Österviken vik
  Vaverön ö   Österänget änge
  Vaverön ö   Övra Kollänget änge
  Vaverön ö    
  Vaverön ö    
  Vaverön ö /Se    
  Vaverön holme    
  Vavön ö    
  *Westau Ouawikare skog /Se    
  Vettsjön sjö    
  Vindmyran myr    
  Vintersvad terräng    
  Vådnäset näs    
  Vådnäset näs /Se    
  Vådnäset näs /Se    
  Vådsiön sjö    
  Wådsiön sjö    
  Vådsjödammen damm    
  * Vådsjöfjäll, nuv. Fjällberget berg /Se    
  * Vådsjöholm, nuv. Rådholmen holme /Se    
  Vådsjön sjö /Se    
  Vå(d)sjön sjö /Se    
  Vå(d)sjön sjö /Se    
  Vådsjön sjö    
  Vådsjön sjö /Se    
  Vådsjön sjö    
  Vådsjön sjö    
  Vådsjön sjö /Se    
  Vådsjön el. Våsjön sjö /Se    
  Vådsjönäset näs /Se    
  Vådtjärn tjärn /Se    
  Vådtjärnen tjärn    
  Vådstjärn tjärn /Se    
  Vådån Saknas    
  Vådån å    
  Vådån å /Se    
  Vådån å /Se    
  ?Vådån å    
  Vådån å    
  Vådån å    
  Vådån å /Se    
  Vådänget sankmark    
  Vådänget, -ängena ängsmarker /Se    
  Vågtjärn tjärn /Se    
  Vålmor skogstrakt /Se    
  Vårmyran myr    
  Våsjön sjö    
  Våsjön sjö    
  Våsjön sjö /Se    
  Våsjön el. Vådsjön sjö /Se    
  Vältaränget slåttermark    
  Yrnäs udde    
  Yxberg berg    
  Yxberget berg /Se    
  Yxberg berg    
  *Yxbäcken bäck    
  Yxen sjö    
  Yxsjön sjö    
  Yxsjön sjö    
  Åbäcken bäck    
  Åkmyran ägomark    
  Årewijckan vik    
  Åsmyran myr    
  Åstjärnen tjärn    
  Åstjärnsbäcken bäck    
  Åstjärnsmyran myr    
  Åänget slåttermark    
  Åänget slåttermark    
  *Älgnäset näs    
  Ärttjärnen tjärn    
  Äspnäs udde /Se    
  Ässjön sjö /Se    
  Önholen åker /Se    
  Önåkern åker /Se    
  *Örtegårdsmyra gränsmärke    
  *Ösjöbäck gammalt råmärke    
  *Ösjöbäck gmlt gränsmärke    
  *Ösjöhed gmlt gränsmärke    
  *Önsjöhed(?) gammalt råmärke    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik /Se    
  Österänget slåttermark    
  Övre åkern odling    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.