ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Envikens socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 382 Naturnamn : 817 Bebyggelsenamn : 694 Naturnamn : 1396
Enviken sn Abborrtjärnen tjärn Envikens sn sn Aborrtjärn tjärn
Enviken nu sn Abborrtjärnen tjärn Enviken sn Abbortjärn tjärn
Enviken sn Abborrtjärnen tjärn Enviken socken Abborrtjärnen tjärn
Enviken nu sn Abborrtjärnen tjärn Enviken sn Abborrtjärn tjärn
Enviken nu sn Abborrtjärnen tjärn Enviken sn och by Abborrtjärn tjärn
Enviken nu sn Abborrtjärnen tjärn gryfsarna inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
Enviken nu sn Abborrtjärnen tjärn ängesarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsmyrarna myrar
Enviken nu socken /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Alderbacka fäbodar *Alftbergskärret kärrmark
Enviken sn /Se Almån å Alderbacka fäbod Alftbergs kärr slog
Enviken sn /Se Almån å /Se Anders» gård Almåborg skogskoja
Enviken sn /Se Almån å /Se Anders» lht Almån Saknas
Enviken sn /Se Amungsmyren myr Anders gd Almån å
Tänger fjärding Saknas /Se Amungen sjö Anders» gård Almån å
Alderbacka fäbod fäbod Amungen sjö Anders gd Amungen sjö
Alftberg ödegård /Se Amungen sjö Andersers försvunnet namn på gård Amungen sjö
»Allpers» = Alftberg ödegård /Se Amungen sjö Andersers försvunnet namn på gård Amungen sjö
Anders gdsnamn Amungen sjö Andersers försvunnen gård Amungen sjö
Andershans gdsnamn Amungen sjö Andersers gd Amungen sjö
Andersknuts gdsnamn Amungen sjö Andersgörs gård Anderslars Kölsved åkrar
Anderslars gdsnamn Amungen sjö Andersgörs gd Anderslars tjärn tjärn
Andersmats gdsnamn Amungen sjö Andersknuts försvunnet namn på gård Anders-Lars täppa förr odling
Andersmicks gdsnamn Amungen sjö Anderslars gård Anderslars vik vik
Andersols gdsnamn Amungen sjö /Se Anderslars försvunnen gård Anderspers tjärn tjärn
Anderspers gdsnamn Amungen sjö /Se Anderslars gd Anders´vik vik
Back gdsnamn Amungen sjö /Se Andersmats gård Andra backen fäbodvall
Backen fäbodstugor /Se Amungen sjö /Se Andersmats gd Ansas täppa åker
Backens gdsnamn Amungen sjö /Se Andersols gård Askakan, Lilla sjö
Backlars gdsnamn »Amungsviken del av sjö Andersols gård Askakan, Stora sjö
Backlars gdsnamn Amungå, se Amungen sjö Andersols gård Askakarn, St. o. L. sjöar
Balungsbrand gd:ar /Se Anders-Lars täppa skogsomr. Andersols gd Askakbäcken bäck
Barkar gdsnamn Askakan, se Askakaren, Stora sjö Anderspers gård Askakänget odling
Barkarns gd /Se Askaken, Lilla och Stora Saknas /Se Anderspers gård Asksvedskärren myrar
Bast gdsnamn Askakan, L. o. St. sjöar /Se Anderspers gård Askveskärren myr
Bergs gdsnamn Askakan, St. o. L. sjöar /Se Ansas förr gdnamn *Aspberget berg
Bergs gdsnamn Askakan sjö /Se Atjes förr gdsnamn Avan utvidgning
Bertils gdsnamn Askakaren, Lilla sjö Backens gård Avan tjärn
Biökeboda, se Björkboda by Askakaren, Stora sjö Backlars gård Avan tjärn
Björkboda by Askakaren, Stora sjö Backlars gård Aven damm
Björkboda by Askakaren, Stora sjö Backlars gård Aven lötgång
Björkboda by Askakaren, Lilla o. Stora sjöar Backlars gd Avmätarkojan skogskoja
Björkboda by Askakaren Stora sjö Backlunds, se Hans-Mårts gd Avskaken, St. och L. sjöar
Björkboda by /Se Askakaren, Stora sjö Balungsskogen, se 61-62 Hedgårdarna Saknas Lill-Avskaken = L. Avskakan Saknas
Björkboda by /Se Askvedkärr myr Balungstrand, se 59 Övertänger Saknas Stor-Avskaken = St. Avskakan Saknas
Björkboda by /Se Aspberget berg Balungsstrand gårdsgrupp Avströmmen å
Björns gdsnamn Aspberget berg Balungstrand gdar Avströmmen bäck
Björnåsen by Aspberget berg Barbrus försvunnet namn på gård (nu herrgård) Backlars täppa äng
Björnåsen by /Se Aspmyren myr Barkarns försvunnet namn på gård Backviken vik
Björnåsen by /Se Asskaken = St. o. L. Askakan sjäar /Se Barkarns, se Jans förr gårdsnamn Baki gärdet liten åker
Bodarna fäbodstugor /Se Aven tjärn Bastas gård Balungen sjö
Borarna beb. /Se Avströmmen å Bergen gårdar Balungen sjö
Bragd gdsnamn Baalången, se Balungen sjö Bergs gård Balungen sjö
Britas gdsnamn Backen odling Bergs gård Balungsviken sydostliga viken av Balungen
Brus gdsnamn Backängen odling Bergs(Danilers) gård Barkarbacken backe
Buskas gdsnamn Bakugnsstenen sten Bingsjö kvarn Basttäppan äng
Buskens gdsnamn Balungen sjö Björas försvunnet namn på gård Bergs bäck Saknas
Byn gd:ar /Se Balungen sjö Björkassveden fäbod Bergsmanstjärnen tjärn
Börkeboda, se Björkboda by Balungen sjö Björkboda Saknas Bergs röjning slog
Dalkars fäbodar, se Nyfäboden by Balungen sjö Björkboda Saknas Bergs röjning igenväxt uthuggning
Dalkars fäbodar, se Nyfäboden by Balungen sjö Björkboda Saknas Bingsjökvarnen förr kvarn
*Dalkars fäbodar fäbodar ?Balungen sjö Björkboda by Bingsjövägen väg
Danielers gdsnamn Balungen sjö Björkboda by Bjurdammen terräng
Daniels gdsnamn Balungen sjö /Se Björkboda by Bjurdamms myren myr
Daniels gdsnamn Balungen sjö /Se Björklunds, se 31 Björkboda Saknas Bjursens röjning igenväxt röjning i skog
Dansar gdsnamn Balungen sjö Björns förr gård Bjurskölen myr
Dansare gdsnamn Balungen sjö /Se Björnåsen by Björkan sjö
Duf Jannis gd /Se Balungen sjö Björnåsen by Björkan sjö
Dunderns gdsnamn Balungen sjö Blåns försvunnet namn på gård Björkassvedarna nedlagda fäbodar
Duvas gdsnamn Balungen sjö /Se Borgårdarna förr fäbod Björkassvedsbäcken bäck
Duvas gdsnamn Balungen sjö /Se Bortatillsgårdarna gårdar Björkasviken sjö
Duvmats gdsnamn Balung Kalfwen, se Kalven sjö Botantills gdar Björkasviken sjö
Eenuikian, se Enviken by Balungsmyr myr Bortibacken gårdsgrupp Björkberget berg
Ellas gdsnamn Barbrostjärnen tjärn Borti finnarna gårdar Björkberget berg
Enviken by Bastslogen myrslog Bortom sjön gårdsgrupp Björkbergs täppan, se Viltäppan Saknas
Enviken by Bast täppan kolbotten /Se Bortom sjön gdar Björkbo vilrummet, se vilrum plats
Enviken by Bergsmanstjärnen tjärn *Bosarvet del av Rotbodarna Björknäset udde
Enviken by »Biurbergskälla källa Bragdens försvunnen gård Björkstaden ägoområde
Enviken by o. sn /Se »Biurbärgzkälla källa Britas gård Björkstamyren odlad myr
Enviksbyn by Biörken, se Björkan sjö Britas gård Björkstan egendom
Enviksbyn by /Se Bjurdammen damm /Se Britas gård Björkstaviken vik
Erik-Anders gdsnamn Bjurdammen Saknas /Se Britas gård Björktjärn tjärn
Erikbergs gdsnamn Bjurdammsmyren myr Brusens gård Björktjärn tjärn
Erikers gdsnamn Björkan sjö Bussgården gård Björktjärn tjärn
Erikers gdsnamn Björkan sjö Buskas gård Björktjärnsbäcken bäck
Erikers gdsnamn Björkan sjö Buskens försvunnet namn på gård Björktjärns risen terräng
Erikhans gdsnamn Björkan sjö Buskens försvunnet namn på gård Björktjärnsröjningen = Bergs röjning slog
Erikhans gdsnamn Björkan sjö Buskgårdarna gårdar Björktjärnssveden ängar
Erikjans gdsnamn Björkan sjö Busks gd Björnbergen = St. och L. Björnberget Saknas
Erikjons gdsnamn Björkan sjö Bygårdarna gårdar Björnbeget, Lilla berg
Erik-Mats gdsnamn Björkan sjö Bygårdarna gdar Björnberget, Stora berg
Erikmats gdsnamn Björkan sjö /Se Dalvik, se 60 Övertänger Saknas Björnbränden terräng
Erikmats gdsnamn Björkasviken vik Danielers försvunnet namn på gård Björnhålet åker
Erikmats gdsnamn »Björkboda fäbodar fäbodar Danielers gård Björnhålet trakt
Erik-Nils gdsnamn Björklundsudden udde Danielers gård Björnidet ravin
Erikols gdsnamn Björkmyren myr Danielers gd Björnrädda flyttblock
Eriks gdsnamn Björknäset udde Daniels gård Björnåsmyren myr
Eriks gdsnamn Björkstadviken vik Daniels gård Björnåsvägen väg
Eriks gdsnamn Björktjärnen tjärn Daniels gård Björnåsån Rotsjöbäckens nedre lopp
Eriks gd /Se Björktjärnsröjningen odling Daniels gård Bladhålet myrar
Fasters gdsnamn Björnberget, Lilla berg Daniels gård Bladhålet myr
Finns gdsnamn Björnberget, Stora berg Daniels, se Förjans gård Bladtjärn tjärn
Fjärsmans gdsnamn Björnbränden skogsområde Daniels gd Bladtjärn tjärn
Fnulles gdsnamn Björnhålet sankmark Daniels = Pungas gd Bladtjärnarna tjärnar
Fogdens gdsnamn Björnhålet åker /Se Dansarhanses gård Bladtjärnen tjärn
Forsgärdet gdr Björnräddan sten Dunderns försvunnet namn på gård Bladtjärnen, se Bladhålet f.d. tjärn
Forsgärdet gdr Bladhålet myr Dunderns försv. gdsnamn Bodarna Saknas
Forsgärdet gårdar /Se Borarna ägomark Duvas försvunnet gårdsnamn Bodarnas budföringsväg Saknas
Forsgärde gd:ar /Se Boränget odlad mark /Se Duvas försvunnet gårdsnamn Borarna Saknas
Fugdens gdsnamn Bottenlindorna ägomark Duvjanis förr gdnamn Borbacken åkrar
Fågel gdsnamn Bredvassmyren myrmark Duvmats gård Born åkrar
Fäbodar, se Storslätten fäbodar Brickorna terräng Duvmats gd Bornlöten fäbodmark
Gnacksta förr fäb. »Brobäcken bäck Ekens gård Bortasjösbäcken bäck
Gnacksta fäb: Bromyren myr Ekens gård Boränget odlad mark
Grejsan fäb: Bromyrtjärnen tjärn Ellas gård Bottenlindorna odling
Grejsan f.d. fäbodar Brännäsviken vik Enviksbyn by Bredvassmyren myr
Gropsveds gdsnamn Buskbotts vilan kolbotten /Se Enviksbyn by Bredvassmyren myr
Gräsmora tidigare naturnamn, nu bebyggelsenamn, fäbod /Se Bussgården ägomark Erikanders gård Brickbäcken, se Brickorna bäck
Gårdens gdsnamn Bäckarna strandområde Erikanders försvunnet namn på gård Brickmyr myr
Gårds gdsnamn Bäckängen odling Erikanders gård Brickorna trakt
Gårdviksbo fäbodställe Cam-hafuet, se Kamhav tjärn Erikanders gård Bromyren myr
Gök gdsnamn Dalbäcken bäck Erikanders gård Bromyren myr
Göras gdsnamn Dalbäcken bäck /Se Erikanders gård Bromyrtjärnarna två tjärnar
Göras gdsnamn Dalstugströmmen fors Erikanders, se Korpens gd Bronäs udde
Göras gdsnamn Dalsvedtjärnen tjärn Erikbergs gård Brotäppan åker
Hagens gdsnamn Daltjärnen tjärn Erikdaniels försvunnet gårdsnamn Brus hagen hage
Hams gdsnamn Dammen utvidgning av å /Se Erikdaniels försvunnet namn på gård Bränden åkrar
Hans gdsnamn Degelmyr myr Erikdaniels gård Bränden område
Hansjons gdsnamn Delmyr myr Erikdaniels förr gdsnamn Bränna åker
Hansjöns gdsnamn Djupviken vik Erikdaniels gd Brännäsviken nordostliga viken av St. Draggan
Hanslars gdsnamn Djupviken vik Erikers gård Brännnäsviken vik
Hansmats gdsnamn Djupvikstäppan odling Erikers försvunnet namn på gård Buskbottensvilan, se Nylöts vila kolbotten?
Hansmårts gdsnamn ?Draggan, Lilla o. Stora sjöar Erikers gård Buskholmen holme
Hansnils gdsnamn Draggan, L. o. St. sjöar Erikers gård Bykvarnen, se Krampas kvarn f. skvaltkvarn
Hansols gdsnamn Draggan sjö /Se Erikers gård Byviken vik
Hanspers gdsnamn Draggen, Lilla sjö Erikers gd Byvägen, se Lagervägen väg
Hansstaffs gdsnamn Draggen, Lilla sjö Erikers gd Båthuspussen göl
Has gdsnamn Draggen, Lilla sjö Erikhans gd Bäckarna två bäckar
Has gdsnamn Draggen Lilla sjö Erikhans gdsnamn Bäckbacken vägbacke
Hasjacks gd /Se Draggen, Lilla sjö Erikhas försvunnet namn på gård Bäckbron bro
Hassers gd /Se Draggen, Stora sjö Erikhas gård Bäckeänge egendom
Hassmåss gd /Se Draggen, Stora sjö Erikhas gård Bäckängesbacken åker
Hed gdsnamn Draggen, Stora sjö Erikhas gård Bäckängesviken vik
Hedgårdarna by Draggen, Stora sjö Erikjans gård Bärvallen backe
Hedgårdarna by /Se Draggen, Stora tjärn Erikjans gård Dalbäcken bäck
Heds gdsnamn Draggen, Stora sjö Erikjans gård Dalbäcken bäck
Heds gdsnamn Draggmyren myr Erikjans = Hanslars, se Perjans gård Dallötarna slogmarker
Holen gdsnamn Draggnäset näs Erikjans gård Dalstugströmmen förbindelse
Hurtig personnamn Draggviken vik Erikjans gård Dalstugströmmen å
Jacks gdsnamn Lille drägen, se Draggen, Lilla sjö Erikjons gd Dalstugvägen väg
Jananders gdsnamn Lille Drägen, se Draggen, Lilla sjö Erikmats gård Dalsvedstjärn tjärn
Janers gdsnamn Store drägen, se Draggen, Stora sjö Erikmats försvunnet namn på gård Daltjärn tjärn
Janhans gdsnamn Duv-Janis tjärn tjärn Erikmats gård Daltjärn tjärn
Janis gdsnamn Ekohällen ås /Se Erikmats gård Daltjärnsmyren myr
Janknuts gdsnamn Eldförsberget berg Erikmats gd Dalvallssveden skogsområde
Janmats gdsnamn Eliastjärn tjärn Eriknirs gård Dammen kraftverksdamm
Janmats gdsnamn Eljasberget berg Erikols gård Daniels backe, se Jöns täppa hage
Jannis gdsnamn Eljastjärnen tjärn Erikols gd Daniels kärr odling
Jans gdsnamn Entjärnen tjärn Erikslund lägenhet Daniels kärr odling
Jons gdsnamn Erikanders vall fäbodvall /Se Erikstafs gård Daniels myr torvmyr
Jons gdsnamn Erkersholmen holme Erkers försvunnet namn på gård Daniels myr myr
Jons gdsnamn Erkersholmen holme Erkers gård Degelmyr myr
Jons gdsnamn Erkols lada lada /Se Erkers gård Degelmyren myr
Jons gdsnamn Falesten terräng Erknirs gård Delmyr myr
Jöns gdsnamn Finnbrändmyren myr Erknis försv. gd Digermyr, se Degelmyr myr
Jöns gdsnamn Finnkyrkogården terräng Erks gård Djupvik vik
Jöns el. Kyrkvärdens gd /Se Finnskägg skogsområde Erks gård Djupvik vik
Jöns gdsnamn Finnskägg skogsområde Erks gd Draggan, Stora o. Lilla, se Stordraggen m.m. sjöar
Kalvsberget fäbod Finnåsen ås Erkstaffs gd Draggan, se Lilldraggen och Stordraggen sjöar
Klens gdsnamn Fjället, Fjällen topp /Se Farfars försv. gård Draggan, Stora och Lilla sjöar
Klochnäs, se Klockarnäs by Fjällgrycken sjö Fasters försvunnen gård Draggen, Stor- och Liss sjöar
Klockarns gdsnamn Flakmyren myr Fasters försv. gd Liss-Draggen Saknas
Klockarns gdsnamn Flakmyren myr Finns gård Stor-Draggen Saknas
Klockarnäs by Flo-sjön? sjö Finns gård Draggmyrarna myrar
Klockarnäs by *Floosjön sjö Finns gård Draggnäset udde
Klockarnäs by *Flosjön sjö Fjärdsmans gård Draggviken vik
Klockarnäs by Flyssveden ägomark Fjärdsmans gård Duvjanis tjärn tjärn
Klockarnäs by /Se Forsberget berg Fnulles försvunnet namn på gård Duvjanis täppa åker
Klockarnäs by Forsberget berg Fogdens gård Duvmats kya åkrar
Klockarnäs by Forsholmen halvö Fogdens gårdar Duvmats kärr egendom
Klockarnäs by Frostmyr myr /Se Fogdens ödegård Duvmats lada lada
Klockarnäs by Fugelberget berg /Se Fogdens gd Duvmats slog slogmarkii
Klockarnäs by /Se Fäbodmyren myr Forsgärdet gårdar Duvmats täppa åker
Klockarnäs by /Se Fägårdsmyren myr Forsgärdet gårdar *Däsvedsmyrarna myrar
Klockarnäs by /Se Förjarns holme holme Fugelns försvunnen gård *Däsvedstjärnarna tjärnar
Klockarnäs Änga gdr /Se Gammelbergstjärnen, Mellersta, Nedre o. Stora tjärnar Fågelns gård Ekohällen, se Skvalfläcken berg
Kl-ke näs, se Klockarnäs by Gammelbergstjärnen, Mellersta Saknas Förjans gård Eldforsberget berg
Klokenäs, se Klockarnäs by Gammelbergstjärnen, Stora tjärn Förridarns Saknas Eldforsberget berg
Knuts gdsnamn Gammelbergstjärnen Stora tjärn Gamla Hagströms ödegård Eliasberget Saknas
Knuts gdsnamn Gammelhustjärnen tjärn Gammelfäbodarna försvunna fäbodar Eliasberget berg
Knuts gdsnamn Getkalvmyren myrmark Gammelgårds försvunnen gård Eliasbäcken bäck
Knutsmats gdsnamn Gillermyrarna myromr. Gatorna, se Upp-i gatorna gdr Eliasmyren myr
Kolninggårdarna gårdar /Se Glasgården skogsområde Glans gård Eliastjärn tjärn
Kolninggården, se: Kolninggårdarna gårdar *Glottertuva gränsmärke /Se Gnacksta Saknas Eliastjärn tjärn
Korp gdsnamn »Glottertuva gränsmärke /Se Gnacksta, se Borgårdarna, Grejsan förr fäbod Eliastjärnen, se Ilianstjärnen tjärn
Korp gdsnamn »Glottertuva gränsmärke /Se Gnacksta fäbodar fäb. Engbloms kolning kolbotten
Kramp gdsnamn Glöttertuvan gränsmärke /Se Grejsan, se Gnacksta och Borgårdarna fäbod Entjärn tjärn
Kramp gdsnamn Gonäset ägomark Grejsan fäbodar Entjärn tjärn
Krampas gdsnamn Gonäset åkrar /Se Grejsarbo äldre namn på Gnacksta fäb. Entjärn tjärn
Kristers gdsnamn Gonäskällan källa Gropen gårdar Entjärnsbäcken bäck
Kungsmans gdsnamn Goänga odling /Se Gryfsen fäbodar Entjärns knippan vägknippa
Kuns gdsnamn Goänge odling Gryfsen fäbod Entjärnsmyren myr
Kunses gdsnamn Goänget terräng Gråsveds försvunnen gård Envik Gräsberg berg
Kurberget f.d. fäbodar Grejsan tjärn /Se Gräsmora fäbodar Envikskilen skogsområde
Kurberget f.d. fäbodar Grejsarberget berg Gräsmora fäbod Envikskvarnen kvarn
Kurberget fäbod Grejsen tjärn Gårdens försvunnet namn på gård Enviks Stormyra myr
Kyrkvärdens el. Jöns gd /Se Grejstjärn = Grejsan tjärn /Se Gårdviksbo fäbodar Enviks stormyren myr
Kysveden gd Gropen åker /Se Gårdviksbo fäbod Envikån å
Kysveden gård /Se Grossberget berg Gästgivargården förr gård Envikåsen ås
Kysveden gd /Se Grossberget berg Gästgivarns försvunnet gårdsnamn Erikanders lada försvunnen lada
Kölen fäbod /Se Grossberget berg /Se Gästgivarns, se Korpens förr gdnamn Erikanders myr myr
Köpmans gdsnamn Grossberget berg /Se Göras gård Erikanders slog slogmark
lamben, se Lamborn by Grossbergsmyr myr Göras försvunnet namn på gård Erkbacka udde
Lamborn by Gryfsan mosse Göras gård Erkers berg berg
Lamborn by Gryfsbäcken bäck Göras gd Erkers lada, se Jöns täppa lada
Lamborn by Gryfsbäcken bäck Görns försvunnet gårdsnamn Erknis intago odling
?Lamborn by Gryfsbäcken bäck Hagens gård Erknis slog odling
Lamborn by Gryfsen sjö Hagens gd Erknis slog förr slog
Lamborn by /Se Gryfsen sjö Haglunds gd Erks tempel kulle med slogar
Lamborn gd /Se *Gryfsmyren myr Hagmans, se 32 Björkboda Saknas Fallet, se fall skogsområde
Lammborn by /Se »Gryfsrot råmärke Hagnäs gård Farfars backe terräng
Lammtorp, se Lamborn by Gryfs Stormyren myr Hagnäs gd Finnbrändmyren myr
Lammtorp, se Lamborn by Gryssen sjö /Se Hams gård Finnbrändmyren myr
Lamtorp, se Lamborn by Gryssen sjö /Se Hams, se Krampas gd Finn grinden plats
Larshans gdsnamn Grytåberget berg Hansers gård Finn kolslätt kolbottnar
Larsjons gdsnamn Grytån å Hansers gd Finnlinden äng
Larslars gdsnamn Grytån å Hansjacks gård Finnströmmen, se Görasströmmen å
Larssvens gdsnamn Grytåudden uddar Hansjacks gård Finnåsen berg
Lasses gdsnamn Grådan strömdrag Hansjons gd Finnåsen höjd
Lasses gdsnamn Gräass-morhellan?, se Gräsmorberget berg Hanslars gård Finnås myren myr
Lasses gdsnamn Gräsberget berg Hanslars gård Fiolen odling
?Lemmonberget försv. fäb. Gräsberget berg Hanslars, se Erikjans gård Fjället, se Grossberget berg
Livens gdsnamn Gräsbergsbäcken bäck Hansmårts försvunnet namn på gård Fjärdsmans kulle odlad kulle
Löpar gdsnamn Gräsbergstjärnen tjärn ?Hans-Mårts förr gårdsnamn Flakmyren myr
Lövbergs gdsnamn Gräsmorberget berg Hansols gård Flakmyren, Stora o. Lilla myrar
Lövsvedarna del av Marnäs by /Se Gräsmorberget berg Hansols gård Flyssveden åkrar
Marinas gdsnamn Gräs(mor)berget berg /Se Hansols gd Flystjärn nu sänkt tjärn
Marks gdsnamn Grönvallsmyren myr Hanspers gård Flysvedarna odling
Marnäs by Gubbas berg berg Hanspers gård Forsarna forsar
Marnäs gd Gunnarsmyr myr Has´ gård Forsberget Saknas
Marnäs gd Gångarmyren myr Has´ gård Forsberget berg
Marnäs by /Se Gårdsjömyren myren Has försv. gdsnamn Forsberget, se Riberget, Gammelfäbodberget bergkomplex
Marnäs by Gårdsjötjärnen tjärn Hasjöns gård Forsgärdet odlad mark
Marnäs by Gårdsjötjärnen tjärn Hasjöns gård Forsgärdskvarnen kvarn
Marnäs by Gårdviksbo f.d. fäbodar Hasnirs försvunnet namn på gård Forsholmen holme
Marnäs by Gårdviksboån å Hasses gård Fredagsberget berg
Marnäs by /Se Gäddtjärn tjärn /Se Hasstafs gård Fredagssveden åkrar
Marnäs by /Se Gäddtjärnarna, Små tjärnar Hed gård Fredagssveden skog
Marnäs by /Se Gäddtjärnen tjärn Heden gårdar Frostmyr myr
Mas gdsnamn Gästgivartjärnen tjärn Heden del av by Fugd bron bro
Mas gdsnamn Gästgivartjärnen tjärn Heden gdar Fugd gammelbotten plats i Björkboda
Mats gdsnamn Hagelsten sten /Se Hedgårdarna Saknas Fugd gölen göl
*Mats-Olofs gd Hagtjärnen tjärn Hedgårdarna Saknas Fugd-kolriset förr kolbottnar
Matsols gdsnamn Hagtjärnen tjärn Hedgårdarna Saknas Fugd spången spång
Mickels gdsnamn Hagån å Hedgårdarna by Fugelmyren myr
Mickels gdsnamn Ha-elåssen berg Hedgårdarna by Fåfängan äng
*Munkstugan förr gård Hagtjärnen tjärn Hedgårdarna by Fågelåxen berg
Måns gdsnamn Halvvägsbacken vägbacke Hedgårds gård Fäbodberget berg
Nils gdsnamn Harkberget berg Hedgårds gårdar Fäbodbäcken bäck
*Nils Olofs gd Haråkers äng inäga Heds gård Fäbodkärren kärr
Nirs gdsnamn Haskärr kärr Heds gård Fäbodmyren myr
*Nybyggarna, se Hedgårdarna by Hasmyren myr Heds gård Fäbodmyren myr
Nyfäboden by *Hemmerholmen, se Erkersholmen holme Heds gd Fäbodviken vik
Nyfäboden by Hemnen, se Hämmen sjö Heds gård Fäbodviken = Lurboviken vik
Nyfäboden by Hemsjön, se Hämmen sjö Heds gd Förjans vall vall
Nyfäbon by /Se ?Hemåsen berg Hem-i byn gdr Gamla rackan vilrum
Nygårds gdsnamn Hemåsen ås Hol gård Gammelbergstjärnarna tjärnar
Nygårds gdsnamn Hjortronmyren myr Holen gd Gammelbergstjärnarna tjärnar
Nygårds gdsnamn Hjorttjärnen tjärn Hultens gård Gammelbergstjärnen tjärn
Nygårds gdsnamn Hjorttärnen tjärn Hundsnäs fäbodar Gammelbergstjärnen tjärn
Nygårds gdsnamn Hjorttjärnen tjärn Hurtigs gård Gammelbergstjärnen, (Stora) tjärn
Nygårds gdsnamn Holmen ägomark Hurtigs gård Gammelfäbodberget bergstopp
Näs gdsnamn Holmen holme Hörnan »kvarter» Gammelfäbodberget lötgång
Näs gdsnamn Holsundet sund Jacks gård Gammelfäbon skog
Olanders gdsnamn Hopslogen myrslog Jacks, se Olmarks vid bron gd Gammelfäbon plats
Olanders gdsnamn Hundbränntjärnarna tjärnar Jacks gård Gammelfäbosveden åkrar
Olars gdsnamn Hundnäs f.d. fäbodar Jacks gårs Gammelhustjärn tjärn
Olars gdsnamn Hundtjärnen tjärn Jananders gård Gammelhustjärnen tjärn
Olars gdsnamn Hånkmyren myr Jananders gd Gammelån vik
Olars gdsnamn Hånkmyrtjärnen tjärn Janihas gård Gatan rågång
Olers gdsnamn Hällsveden terräng Janimats försvunnet gårdsnamn Gatmuren väg
Olers gdsnamn Hälsingbacken backe /Se Janimats försvunnen gård Gatvallen äng
Olers gd /Se Hämmbergsbacken terräng Janimats gd Gertruds hål vik
Olers gd /Se Hämmbergsviken vik Janjöns gård Getkalvmyr myr
Olers gdsnamn Hämmen sjö Janjöns gård Getkolmyren myr
Olhans gdsnamn Hämmen sjö Janjöns gård Getsveden plats
Oljans gdsnamn Hämmen sjö Janmats gd Glasgården skog och berg
Olles gdsnamn Hämmen sjö Janols ödegård Glasgården bergvägg
Olles gdsnamn Hämmen sjö Janols försvunnen gård Glasgårdshällarna hällar
Olles gdsnamn Hämmen sjö Jans gård Gnacksveden odling
Olles gdsnamn Hämmen sjö Jans gd Gnacksveden åkrar
Olmarks gdsnamn Hämmyren myr Jans försv. gd Gonäset åkrar
Olmarks gd /Se Hämn, se Hämmen sjö Jans gård Gonäset ängar
Olpers gdsnamn Kärorna sankmark Jans, se Barkarns gd Goänge odling
Olpers, se Olers gdsnamn Hästmyren myr Jans gård Goänget odling
Orrtjärn fäbodställe Högsten berg Jons gård Grejsar gräsberget berg
Perjans gdsnamn Högåsen ås Jons gård Grejsen tjärn
Perols gdsnamn Hömyren myr Jons gård Grejsen tjärn
Pers gdsnamn Hötjärnen tjärn Jons gård Grejstjärnen Saknas
Pers gdsnamn Hötjärnsmyrarna myromr. Jons gd Grindbroån å
Petters gdsnamn Hötjärnsåsen ås Jons gård Gropen åker
Pipar gdsnamn Igeltjärnen tjärn Jons (i Lissveden) gård Gropholmarna trakt
Pipargården gd /Se Itjarberget berg Jons gård Gropholmarna holmar
Präst gdsnamn Itjarbergstjärnen, mellersta tjärn Jons gdar Grossberget berg
Prästas gdsnamn Itjarbergstjärnen, Norra Saknas Jöns gård Grossberget berg
Pung gdsnamn Itjarbergstjärnen, Södra tjärn Jöns, se Perjans och Forsgärdet gård Grossbergsmyren myr
Rallbo gd:ar /Se Itjarbäcken bäck Jöns gård Gruvhålen Saknas
Rask gdsnamn Ittjärberget = Ikor-, Itarberget berg /Se Jöns gd Gryfsa myr
Res gdsnamn Jacks tjärn tjärn Jöns gård Gryfsan myr
Ris gdsnamn Jonsmosters källa källa Jöns gd Gryfsberget berg
Romare, se Tänger, Ytter- Saknas Jöns puss tjärn Kalfsbergsundantaget, se 33-34 Björkboda Saknas Gryfsbäcken bäck
Rotbodarna fäbod /Se Jönsviken vik Kalvsberget fäbodar Gryfsbäcken bäck
Rönndalarna by /Se Kalven sjö Kalvsberget fäbod Gryfsen sjö
Rönndalen by Kalven sjö Kares, se Pers gds Gryfsen sjö
Rönndalen by Kalven vik Karins gård Gryfsmyrarna myrar
Sexman gdsnamn Kalven sjö Karis gård Gryfs Stormyren myr
Sexmans gdsnamn Kalven sjö Kejsarns gård Gryfs tjärn sjö
Skifs gdsnamn Kalven sjö Klockar kojan koja Grytåberget berg
Skinnar gdsnamn Kalvnäset näs Klockarns gård Grytån å
Skommar gdsnamn Kalvsberget berg Klockarns gård Gråa det smala sundet
Skommars gdsnamn Kalvsnäset näs Klockarns gård Grådan fors
Skommars gdsnamn Kalvsnäset näs Klockarnäs Saknas Gräsberget berg
Skräddar gdsnamn Kamhav tjärn Klockarnäs Saknas Gräsberget berg
Skräddar gdsnamn Kamhav tjärn Klockarnäs Saknas Gräsberget berg
Skräddarns gdsnamn Kamhav tjärn Klockarnäs Saknas Gräsberget berg
Skräddars gdsnamn /Se Kamhav tjärn /Se Klockarnäs by Gräsberget berg
Skyttens gd /Se Kattsundsmyren myr Klockarnäs by Gräsberget, se Grejsar gräsberget berg
Smedens gdsnamn Kindila skogsområde Klockarnäs by Gräsbergsbäcken bäck
Småsveds gdsnamn Kittelsmyren myr Klockarnäs Änga, se Änga gårdar Gräsbergsbäcken, se Svartbäcken bäck
Staffas gdsnamn Kiälängs Rå, se *Källängs Rå gränsmärke Knallen del av Rotbodarna Gräsbergsmyren myr
Staffas gdsnamn *Kiälängsrå råmärke Knuts gård Gräsbergstjärnen tjärn
Stark, Stâkâns gd /Se Kiölen el. Offwer Tängers fäbodar, se Tängerkölen utmark o. fäbodar Knuts gård Gräsbergstjärn tjärn
Stakens gdsnamn Klipmyren myr Knuts gårdar Gräsmorberget berg
Storjons gdsnamn Klockar källan källa /Se Knuts gård Grässveden åkrar
Storslätten fäbodar Klockar myrarna myrar /Se Knuts gård Grästjärn tjärn
Svala gdsnamn Klockarnässjön sjö Knuts gård Grönvallsmyren myr
Svalas gdsnamn *Klosspussmyren myr Knuts försvunnet gårdsnamn Gubbas berg berg
Svalas gdsnamn Klosstjärnen tjärn Knäppens gård Gubbröjningen stranden av Klockarnässjön
Svalas gdsnamn Klosstjärn tjärn /Se Kolningsgårdarna gårdar Gunnarsmyr myr
Svalons gd /Se Klåckersiön, se Vågsjön sjö Kolninggården, se Kolninggårdarna gårdar Gåns Djupvik vik
Svånk gdsnamn Klåcker Siön, se Vågsjön sjö Kolningårdarna gårdar Gåns kolning kolbotten
Sågar gdsnamn Knippan stigning på skogsväg Kolninggårdarna gårdar *Gårdsjömyren myr
Tolvmans gdsnamn Knipporna skogsväg /Se Korpens gård Gårdsjömyren myr
Tolvmans gdsnamn Knippvägen skogsväg /Se Korpens gård Gårdsjösveden åkrar
Tomt gdsnamn Knutspuss sank mark Korpens gdnamn *Gårdsjötjärnarna tjärnar
Tysk gdsnamn Kolningstugmyren myr Krampas gård Gårdsjötjärnarna tre tjärnar
Täktnäs Saknas /Se Kolningån å Krampas gård Gårdviksbodammen damm
Tänger by Kolplatsen skogsområde Krampas förr gdnamn Gårdviksbo Gräsberg berg
Tänger-, Över- o Ytter- byar Korrtjärnen, Lilla sjö Kristers gård Gårdviks stormyr myr
Tänger by Korrtjärnen, Stora sjö Kristers gård Gåänge egendom
Tänger, Över- o Ytter- byar Korrtjärnen, Stora tjärn Kristers gård Gåängesbäcken bäck
Tänger, Ytter by Korrtjärnen, Lilla tjärn Kristers gård Gäddtjärn tjärn
Tänger by Kringelmyr myr /Se Kungses försv. gdnamn Gäddtjärn tjärn
Tänger bygd /Se Kringlan myr Kungsmans gård Gäddtjärnarna tjärnar
Tänger fjärding del av sn /Se Kringlan myr /Se Kungsmans gård Gäddtjärnarna tjärnar
Tänger byar Kristiers tjärn tjärn Kungsmans gård Gäddtjärnsbäcken bäck
Tängerkölen utmark o fäbodar Kroksjön sjö Kunses gård Gärdesbacken backe
Tängerkölen fäbodställe ?Kullern berg Kunses gård Gärdet åker
Tängerkölen fäbod /Se Kullern berg Kurberget fäbodar Gärdsladan lada
Udd gdsnamn Kullern berg Kusvallen gård Gärsgrinden förr grind
Udd gdsnamn Kullern höjd Kvickers gård Gästgivarbacken vägbacke
Udd gdsnamn Kurberget f.d. fäbodar Kvicks gård Gästgivarbotten harpass
Vallbyn by Kurbergskällan källa Kyrkberga fäbod Gästgivartjärn tjärn
Valls gdsnamn Kurbergsmyrarna myromr. Kysveden gård Gästgivartjärn tjärn
Yttertänger by Kurfinn skogsområde Kysveden gård Göras botten kolbotten
Tänger, Yrrer- by /Se Kus röjning odling Kölen utmark o. fäbodar Görasströmmen å
Yttertänger by Kustjärnen tjärn Kölsfäbodarna, se Kölen fäbodar Göras sved skog
Yttertänger by Kutarbackmyren myr Kölsfäbodarna fäbodar Hagarna egendom
Yttertänger by Kutarbackskärret myrmark Köpmans gård Hagarna odlad mark
Ytte Tengers fäbodar, se Kurberget f.d. fäbodar Kvarnhilet damm Köpmans förr gårdsnamn Hagbron bro
Tänger, Över- by /Se Kvarnån å Ladubacken lht Hagen åker
Åker gdsnamn Kyrkbacken backe /Se Lamborn Saknas Hagen delv. odlat omr.
Änga gdr /Se Källbromyren myr Lamborn by Haglunds röjning odling
Änklingens gdsnamn Källmyren myr Lamborn by Hagmyren, se Mörkmyr myr
?Ärtgärds gdsnamn Källmyren myr Lamborn by Hagnäs lada lada
Örjas gdsnamn Källsvederna svedjor /Se Larshans gård Hagtjärn tjärn
Ös gdsnamn Källänget terräng Larsjons gård Hagtjärn tjärn
Ös gdsnamn »Källängs rå gränsmärke Larsjons, se Erikjons gd Hagtjärnen tjärn
Öffwer Tängers fäboder el. Kiölen, se Tängerkölen utmark o. fäbodar »Källängs rå råmärke Larslars gård Hagtjärnen, (Stora o.)Lilla tjärnar
Övertänger by »Källängs Rå gränsmärke Larssvens gård Hagån å
Övertänger by Kölen utmark /Se Larssvens gd Hagån å
Övertänger by Kölnäsudden udde /Se Lasses gård Halvvägsberget berg
Övertänger by Kölsberget berg Lasses gårdar Handskflaggsveden skog
Övertänger by Kölsmyren myr Lasses gård Hansols myr odling
  Költjärnen tjärn Lasses gård Harkberget berg
  Költjärnen tjärn Lasses gård Haråkers äng, se Herråker äng änge
  Költjärnen tjärn Lasses gd Hasjöns tjärn, se Skräddartjärn tjärn
  Költjärnen tjärn Lemmon, se 27 Lamborn Saknas Haskärr kärr
  Költjärnen sjö /Se Lillfogdens gård Has kärr myr
  Kölviken vik /Se Lillfugdens försv. gårdsnamn Has myr myr
  Ladslåttberget berg Lissveden gårdsgrupp Hasses kulle vägkrön
  Ladslåttberget berg Livens gård Hassmors Kölsved, se Kölsveden åkrar
  Lamborsån å Lugnet, se 53 Klockarnäs Saknas Havresveden åkrar
  Lammet sjö Lurbo gårdar Heden uppodlad ås
  Lammet vik Lustigbackens försvunnen gård Hedgårds tjärn tjärn
  Lammet del av sjö Lysfallet gård Hedmans slog slogmark
  Lammet sjö /Se Lysfallet gårdar *Hejelövsfallet skog
  Lammnäset näs Lyshuset kraftstation Hem-i åsen berg
  Lammsberget berg Långnäs gårdar *Herrakeräng naturlig äng
  Lammsbergstjärnen Lilla tjärn Långnäs gårdar Herraker äng änge
  Lammbergstjärnen Stora tjärn Löparns gård Herrgårds vik vik
  Lappmyr myr Lövbergs gård Himriks myr myr
  Lars-Svenstjärnarna tjärnar Lövbergs, se Pipargårdarna förr gdsnamn Hjorttjärn tjärn
  Lekarmyren myr Lövsvedarna del av by Hjorttjärn tjärn
  Lekarmyren, Lilla myr Marinas gård Holen udde
  Lekarmyrviken vik Marinas försv.gd Holmarna tvä holmar i Hagtjärnen
  Lemmonberget berg Marks gård Holmen åkrar
  Lemonberget berg /Se Marks gd Holsundet sundet
  Lensberget berg o. triangelpunkt Marks gd Hopslogen myr
  Lensberget berg /Se Marks gård Hundbränntjärn tjärn
  Lensberget berg /Se Marnäs Saknas Hundtjärn tjärn
  Lensbergstjärnen tjärn Marnäs by Hundtjärnen tjärn
  Lerviken vik Marnäs by Halstenen stenblock
  Lilla Draggens hässjegolv råmärke Marnäs by Hånkmyrarna myrar
  *Lilla Draggens hässjegolv Saknas Marnäs by Hånkmyrarna myrar
  Lille Draggen, se Draggen, Lilla sjö Mas gård Hånkmyrtjärn tjärn
  Lilledrägen, se Draggen, Lilla sjö Mas gård Hällen, se Spjärshällen berg
  Lille Drägs häsiegolf Saknas Mas gd Hällsveden, se Hålstenen sved
  Lille Korrs tiernan, se Korrtjärnen, Lilla sjö Mas gård Hälsingbacken backe
  Lill-Jonsberget berg Masolovs gård Hälsingbacke, se Häsingbacke backe
  Lilljonsberget berg /Se Masolofs gd Hämberget berg
  Lillsveden odling Mats gård Hämmbergsbacken vägbacke
  Lilltungmyrtjärn = Lilltunmyrtjärn tjärn /Se Mats gd Hämmen sjö
  Lilltunnmyr myr Mats gd Hämmen sjö
  Lilltunnmyrtjärnen tjärn Matsols gård Hämmen sjö
  Lilltuppen berg Matsols förr gårdsnamn Hämmen sjö
  Lilltupptjärnen tjärn Mickels gård Hämmyrarna myrar
  Lingan, Södra o Norra sjäar /Se Mickels försvunnen gård Hämviken viken
  Lingan, Norra o. Södra sjöar Myrbacken, se 24 Marnäs Saknas Häposund? slåtteräng
  Lingan, Norra o Södra sjöar /Se Målingens lht Hära naturlig äng
  Lomholmen holme Måns gård Härorna sanka ängar
  Lomtjärnen tjärn Måns gård Häsingbacke backe
  Lortmyr myr Nirs gård Hästbäcksveden odling
  Lortmyr myr /Se Nirs gård Hästbäcksveden odling
  Lortmyrtjärnen tjärn Nybygget gård Hästhagen åker
  Lortpölen vattensamling /Se Nyfäbodarna, se: Nyfäbon by Hästhagen odlingar
  Lorttjärnen tjärn Nyfäbodarna by Hästmorlandet naturlig äng
  Lungsjöån å Nyfäbon by Hästmorudden udde
  Lurboviken vik Nyfäbon by Hästmyren myr
  Lushavet vik Nygårds gård Hästmyren myr
  Lustigbacka terräng Nygårds försvunnet gårdsnamn Hästmyrhalsen myr
  Långbromyren myr Nygårds gård Hästmyrvägen basväg
  Långbromyren myr Nygårds gård Hästvilan plats
  Långbromyrtjärnen tjärn Nygårds, nu Hagnäs förr gårdsnamn Högklitten berg
  Långbromyrtjärnen tjärn Nygårds gård Högsta näset = Jöns näs odlat näs
  Långholmen holme Nygårds gård Högåsen berg
  Långkolningsröset gränsmärke Nygårds gård Högåsen berg
  Långmyren myr Nygårds gård Högåsen berg
  Långmyren myr Nygårds gd Hömyr myr
  Långmyren myr Nygårds gård Hömyr myr
  Långnäsviken vik Nygårds gd Hötjärn tjärn
  Lövkalvsveden åker /Se Näs gård Hötjärnarna tjärnar
  Lövs kolningar kolbotten /Se Näs gd Hötjärnsbrändorna skogstrakt
  Lövåsdraget myr Olanders gård Hötjärnsbäcken bäck
  Lövås draget dalgång /Se Olanders gård Hötjärnsmyrarna myrar
  Lövåsen berg Olans gd Hötjärnsmyren myr
  Lövåsen ås /Se Olans i byn, se Olans förr gdsnamn Igeltjärn liten tjärn
  Lövås vilan vilplats /Se Olars gd Igeltjärn tjärn
  Lövåsänget terräng Olars gård Igeltjärn tjärn
  Mackstatjärnen tjärn Olars, nu Mats förr gdnamn Igeltjärnsbackarna bergsknallar
  Mackstatjärnen tjärn Olars gård Igeltjärnsmyren odling
  Malmmyren myr Olars gård Igeltjärnsmyren odling
  Marnäsberget berg Olars gård Igeltjärns sveden odling
  »Marnäs källa källa och gränsmärke Olars gård Igeltjärnssveden odling
  »Marnäs källängs rå gränsmärke Olars gd Ikorberget, se Itjarberget berg
  »Marnäskällängs rå gränsmärke Olas gård Ilianstjärnen tjärn
  Marnäsån å Olas gård Intago åker
  Marnäsån å Olas gård Intagorna odling
  Matsberg berg Olers gd Itjarberget berg
  Matsäcksmyr myr Olers gård Itjarberget berg
  Medväga skogsområde Olers gård Itjarberget berg
  Mellanbergs svaden betesmark /Se Olers gård Itjarbergstjärnarna tjärnar
  Mellanbergs svad-vilan vilplats /Se Olers gd Itjarbergstjärnarna tjärnar
  Mellanbäcken bäck Olers gård Jacks tjärn tjärn
  Mellanbäcken bäck Olers, se Skottens gd Jananders kolbodsved odling
  Metberget berg Olers gård Janis kvarn, se Krampas kvarn skvaltkvarn
  *Middagshatt berg Olhas gård Janis udde odling
  Middagshatten berg Olhas försvunnet gårdsnamn Janmats backe backe
  Middagshatt berg Oljans (i byn) gård Jan-Ols udd udde
  Middagshatten berg o. råskillnad /Se Oljans, se Perjans gård Jordbroarna vägparti
  Mosan, Lilla tjärn Oljans i gropen gård Jordbärsmyren myr
  Mosan, Stora sjö Ollars gård Jöns Eriks myr myr
  Mosan, Stora tjärn Olles gård Jöns hage egendom
  Mosan, Stora sjö Olles gård Jöns näs odlat näs
  Mosbäcken bäck Olles gd Jöns täppa åker
  Mosbäcken bäck Olles gård Kalkbrottet plats
  Mosbäckåsen ås Olles förr gdsnamn Kallmora markområde
  Moskalven vik Olmarks gd Kallmora egendom
  Mossmyren myr Olmarks Hases gård Kallmora skogs- och hagmark
  Mossmyren myr Olmarks Olles gård Kallmora odlat område
  *Måndagsberget berg Olmarks vid bron förr gdsnamn Kallmoragatan väg
  Måndagsmyren myr Olmas gård Kallmoravägen, se Kallmoragatan väg
  *Måndagstjärn tjärn Olmas gd Kallmorberget berg
  Måndagstjärnen tjärn Olovanders (i byn) gård Kallmorbäcken bäck
  Måndagsåsen ås Olovanders på backen gård Kallmorgatan väg
  Måsa, se Mosan, Stora sjö Olpers gård Kallmorlindarna åkrar
  Nedra Stugmyr myr Olpers, se Olhas försvunnet gårdsnamn Kallmorsveden del av Kallmora
  Nilsas dal myrmark Ols försvunnet namn på lht Kalven sjö(eller vik av sjö)
  Nissänge odling Ols gård ?Kalvberget = Kalsberget Saknas
  Nissängsbäcken bäck Ols gd Kalvsberget berg
  Nolapå berg /Se Oppi fäbon fäboddel Kalvsnäset udde
  Norlingen, se Norr-Lingan sjö Orrtjärn fäbod Kalvsnäset näs
  Norlingen, se Norr-Lingan sjö Orrtjärns fäbodar fäbodar Kamhav tjärn
  Norr-Lingan sjö Perers gård Kamhav liten tjärn
  Norr-Lingan sjö Perjans gård Kamhavet tjärn
  Norr-Lingan sjö Perjans försvunnen gård Kamåkrarna åkrar
  Norr-Lingan sjö Perjans gd Kares vall vall
  Norr-Lingan sjö Perols gård Kasängessveden hage
  Norråsen ås Perols gård Kattabborrstenen sten
  Norråsen ås Pers gård Kessveden åkrar
  Nothusberget berg Pers gård Kittelsmyr myr
  Nybruksbäcken bäck Pers gård Klockarkällan källa
  Nylöten betesmark(löt) /Se Pers gård Klockarmyrarna myrar
  Nylöts vilan vilplats /Se Pers gd Klockarnässjön sjö
  Nÿ-siö-tiernar-na tjärnar Pers gård Klockarnässjön sjö
  Nålgropen grustag? Petters gård Klockarnässvedarna egendom
  Olles berg berg Petters gård Klockarnäsviken vik
  Ollesåkern terräng? Petters gård Klossbrändan trakt
  Ollesåkersberget berg Petters gård Klosstjärn tjärn
  Olsholmen holmar Petters gd Klosstjärn tjärn
  Olstjärn tjärn /Se Piggs försvunnen gård Klossviken vik
  Olstjärnen, Lilla tjärn Piparerks, se Piparns förr gårdsnamn Knippan Saknas
  Olstjärnen, Stora tjärn Pipargårdarna, se Piparns och Lövbergs gdar Knipporna, se Knippvägen basväg
  Olstjärnsbäcken bäck Piparjanis gård Knippvägen basväg
  Ondbroälven bäck Piparns gård Knutsbo åkrar
  Ormstrand udde Piparns förr gårdsnamn Knuts puss litet kärr
  Ormtjärnen tjärn Preceptors gård Knuts röjning igenvuxen röjning
  Orrhäll berg Prestas gård Kojbacken skogsbacke
  Orrhäll berg Prästas förr gårdsn. Kolningarna plats
  Orrmyren myr Prästfäbon fäbod Kolningsbacken bergsknalle
  Orrtjärn fäbod Pungas gård Kolningbacken backe
  Orrtjärnen tjärnar Pungas = Daniels förr gdnamn Kolningstugumyren myr
  Orrtjärnen tjärn På Heden del av by Kolningssveden åkrar
  Palmbäcken bäck /Se På Öster gårdar Kolningån å
  Pannbäcken bäck På Öster gdar Kolningån å
  Pannbäcken bäck Rapps gård Korasbäcken bäck
  Perols skifta skogsskifte /Se Resens gård (nu riven) Kornladan lada(nu riven)
  Perols vall fäbodvall /Se Resens förr gård Kornladpussen göl
  Pers koja skogskoja /Se Risberg förr gd Kornladubacken plats
  Prästfäboden skogsområde Rissveds gård Korntjärn, se Korrtjärn tjärn
  Pundberget berg Rissveds gård Korpmyr myr
  Pussmyren myr Roligs försvunnen gård Korptjärn tjärn
  Pussmyrtjärnarna tjärnar Roparns gård Korraleppibäcken bäck
  Resens myr myr Rosenberg fäbod Korrsjön, St., se Korrtjärn tjärn
  Risåsen ås Rotbodarna fäbodar Korrtjärn, Lilla tjärn
  Rommarbo skogsområde Rotbodarna fäbod Korrtjärn, Stora tjärn
  *Roostsjön, se Rotsjön sjö Rönndalen, se Kallmora by Korrtjärn tjärn
  Rootsiöhålmen, se *Rotsjöholmen holme Rönndalen by Korrtjärnarna tjärnar
  Root siön, se Rotsjön sjö Rönndalen by Korrtjärnsbränden, se Korrtjärn skogsmark
  *Rotsjöholmen holme Rönndalen by Korrtjärnsmyren, se Korrtjärn myr
  Rotsjön sjö Sandhedsågen f.d. såg Korsbacken vägbacke
  Rosttjärnsmyren myr Sibirien lhter Korövsbäcken bäck
  Rotbodarna fäbod Sibirien = Balungstrand gdar Krampas kvarn skvaltkvarn
  Rotsjöbäcken bäck Sibleks, se Jananders gård Krampåkern åker
  *Rotsjöholmen holme Sjöboms gård Kringelmyr myr
  *Rotsjömyran myr Skansen del av Rotbodarna Kringlan, se Kringelmyr myr
  Rotsjön sjö Skebergs fäbod Kristers tjärn tjärn
  Rotsjön sjö Skefs gd Kristers tjärn Saknas
  Rotsjön sjö Skiffs gård Kroksjön sjö
  Rotsjön sjö Skinnarns gård Kroksjön sjö
  Rotsjön sjö Skinnarns, se Skinnarladan, Skinnarskogen gård Krånkhålet trakt
  Rotsjön sjö Skoghult, se 61 Övertänger Saknas Kujkensinaho, se Kvicksenahol myrholme
  Rotsjön sjö Skommars gård Kullern berg
  Rotsjöögat tjärn Skommars gård Kullern berg
  *Rottesjöholmen holme Skommarns gård Kullern, se Middagshatten berg
  Rudtjärnen tjärn Skommarns gård Kungsgården skog
  Rudtjärnen tjärn Skottens gård Kunsröjningen skogstrakt
  *Råberget berg Skottens = Olers förr gdnamn *Kurbergs källa källa
  *Råbergh berg Skredsarvet, se Backlars gård Kurbergskällan källa
  Råmyren myr Skredsas gård Kurbergsmyrarna myrar
  Råmyrtjärnen tjärn Skräddardanils gård Kurbergssvedarna skog
  Rönningen röjning Skräddarns gård Kurfinn plats
  Salberget berg Skräddarns gd Kurgömmet skogsdunge
  Sandbacken backe Skräddarns f.d. gård Kusnoslära äng
  Sandbacken näs Skräddarns gård Kus röjning plats
  Sandbäcken bäck /Se Skräddarns gård Kustjärn tjärn
  Sandbeden hed Skräddarns gård Kustjärnarna tjärnar
  Sandhedsbäcken bäck Skräddars gård Kusvallen äng
  Sandnäsberget berg Skräddarns gd Kutabacka backe
  Sandnäsvilan skogsområde Smedens gård Kutarbacken jordhöjd
  Sillbrändröret råmärke Smedens gd Kutarbacks kärret myr
  Sillbrännkärret myrmark Smedens f.d. gård Kvarnbacken, se Kvarnåkern backe
  Skaberget berg Smedens gård Kvarnhilet vatten
  Skabergstjärnarna tjärnar Smedmyrsveden gårdsgrupp Kvarnsveden åkrar
  Skabergsvilan försvunnen fäbod /Se Småsveds f.d. gård Kvarnåkern åker
  Skarboholmen holme Småsveds försvunnen gård Kvarnåkern åker
  Skarboholmen holme Småsveds försv. gd Kvarnåkersbron bro
  Skatboberget berg Snickarns f.d. gård Kvarnån å
  Skiaf-tiernarna, se Skäfttjärnen och Orrtjärnen tjärnar Solbacka, se 54 Klockarnäs Saknas Kvarnängesbacken vägbacke
  Skomakarbotten kolbotten? Späntas gård Kvarnänget odling
  Skräddar stogen Saknas /Se Späntas f.d. gård Kvicksenahol myrholme
  Skräddartjärn tjärn /Se Staffas f.d. gård Kyrkbacken jordhöjd
  Skräddartjärnen tjärn Staffas gård Kålgarden odlad mark
  Skräddar vallen f.d. fäbodvall /Se Staffas gd Källartrappen bergssluttning
  Skvällfläcken »ekoplats», ås /Se Staffas gård Källbromyren myr
  Skysselbrosveden odling Stakens gård Källbron trakt
  Skysselbäcken = Bergs bäck bäck Stakens gd Källmyr myr
  Skäfttjärnen tjärnar Stensveds gård Källåsberget berg
  Skäfttjärnen tjärn Stensveds gård Källänge odling
  Skäfttjärnen tjärn Stensveds gård Källänget äng
  Skäfttjärnen tjärn »Storfjellen» fäbod Kärret myrodling
  Skällberget berg Storfogdens gård Kärret odling
  Skällberget berg Storfogdens, se Fogdens gård Kärrsvedarna skog
  Skällbergsbäcken bäck Storjons gård Kölbäcksveden område
  Skärberget berg Storjons gd Kölen utmark o. fäbodar
  Slogarna fäbodängar /Se Storslätta fäbod Kölmyren myr
  Slogtjärnen tjärn Ströms gd Kölnäs åkrar
  Slättbergstjärn tjärn Sval gdsnamn Kölnäsudden udde
  Slätåsen ås Svalas gård Kölsberget, se Norråsen berg
  Slätåsmyren myr Svalas ödegård Kölsberget,se Norråsen Saknas
  Slätåsmyren myr Svalas, se Clars gård *Köls-hålsan kärrmark
  Smedmyren myr Svalens gård Kölsmyr myr
  Små Gäddtjärnarna, se Gäddtjärnarna, Små tjärnar Sval(gården) försv. gd Kölsveden åkrar
  Snöberget berg Svalos gård Kölsån annat namn på Skäfttjärnbäcken
  Spjesshälla = Spjershälla berg /Se Svalos gård Költjärn tjärn
  Spjutåsen berg Sveden gårdar Költjärn tjärn
  Spjutåsen ås Svens gård Költjärn tjärn
  Spjutåsmyren myr Svånkan gård Kölviken vik
  Spjärshällen berg Sågaras gård Ladröjningen myrar och slog
  Staffasnäset udde Titthålet gård Ladslåttberget berg
  Staffastjärnarna tjärnar Tolvmans Saknas Ladslåttberget berg
  Staffastjärnarna tjärnar Tolvmans f.d. gård Ladslåttknippan ås
  Staktjärnen tjärn Tolvmans gård Ladslåttmyren myr
  Stenbränntjärn tjärn /Se Tolvmans gård Ladslåttmyren myr
  Stenbränntjärnen tjärn Tolvmans = Erikanders gård Ladslåttvägen väg
  Stenslåttjärnen tjärn Tomtens = Busks gård Lagers åkrar (förr gd)
  Stenslåttmyren myr Tomtgården Saknas Lagervägen väg
  Stenslåttmyren myr Torpet gård Lamborströmmen ström
  Stentjärnsberget berg Tranas = Andersgörs gård Lamborsströmmen vattendrag
  Stockholmsdammen fördämning? Trekanten lägenhet Lammet sjö (eller vik av sjön Kalven)
  Stockholmsmyren myr Tyskas gård Lammsberget berg
  Store Draggen, se Draggen, Stora sjö Tyskas gård Lammsberget berg
  Storedrägen, se Draggen, Stora sjö Täktbacken, se Täktbacken gd Lammsberget berg
  Store Drägen, se Draggen, Stora sjö Täktnäs Saknas Lammsbergsmyren myr
  Store Korrs.tiernan, se Korrtjärnen, Stora sjö Tänger Över, se 1-45 Övertänger Saknas Lammsbergtjärnarna tjärnar
  Storhasmyr myr Tänger Över, se 48-58 Övertänger Saknas Lammsbergstjärnen tjärn
  Storholmen holme Tänger, se Yttertänger och Övertänger byar Lammsnäset udde
  Stormyrberget berg Tänger, se Över Tänger och Ytter Tänger byar Lammsnäset udde
  Stormyren myr Tänger Ytter, se 1-50 Yttertänger Saknas Landboladan lada
  Stormyren myrmark Tänger, Ytter o. Över, se Yttertänger m.m. byar Lappkojmyr myr
  Stormyren myr Tängerkölen, se Kölsfäbodarna fäbodar Lappmyr myr
  Stormyren myr Uddens gård Lappmyr myr
  Stormyrhalsen myr Uddens gård Lars Svenstjärnarna tjärnar
  Storslåttmyren myr Uddens gd Lars-Svenstjärnarna tjärnar
  Storsveden odling Upp-i gatorna gdr Lekamyren myr
  Stortungmyrtjärn = Stortull-, Storturmyrtjärn tjärn /Se Utterns förr gd Lekamyrviken viken
  Stortunnmyr myr Utterns f.d. gård Lekarmyren, se Lekemyren, Lekamyren myr
  Stortunnmyrtjärnen tjärn Vallarna by Lekemyren myr
  Stortuppen berg o. triangelpunkt Vallbyn by Lemonberget Saknas
  Stortupptjärnen tjärn Vallbyn, se Vallarna by Lemonberget berg
  Stor-Vassmyren myr Vallgården fäb., se Prästfäbon fäbodar Lemonberget berg
  Storänget ägomark Valls gård Lemonsberget = Lemonberget Saknas
  Sundet sund Valls, se Vallarna och Vallbyn gård Lensberget Saknas
  Svansjömyrarna myr Vassveds gård Lensberget berg
  Svansjömyren myr /Se Vassveds gård Lensberget berg
  Svansjö vilan vilplats /Se Viborg, se 55 Klockarnäs Saknas Lensberget berg
  *Svartberget berg Villholmen egendom Lensbergsmyren myr
  Svartbäcken bäck Vårsbacka, se 56 Klockarnäs Saknas Lensbergstjärn, Lilla tjärn
  Svartbäcken bäck Västergårdarna gårdsgrupp Lilla Lensbergstjärnen tjärn
  Svartbäcksviken vik Västergårdarna, se Bygårdarna gdar Lensbergstjärn, Stora tjärn
  Svarttjärnen tjärn Yttertänger by Lensbergstjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn Yttertänger Saknas Lensbergstjärnen tjärn
  Svarttjärnshällarna höjd Ytter Tänger by Itjarbergsbäcken bäck
  ?Svärdsjöån å Yttertänger by Itjarbergsmyren myr
  Sälgtjärnbergsmyren myr Åkerdanils gård Itjarbergstjärn, se Itjarberget tjärn
  Sönne, Liss o. Stora sund /Se Åkerhans gård Lergropholarna sankmark
  Sönne, Stora o. Liss sund /Se Åker-Hanses = Bäcklunds gd Lerviken vik
  Sör-Lingan sjö Åkerns gård Lillbrickmyr, se Brickmyr myr
  Sör-Lingan sjö Åkerns gd Lilldraggen sjö
  Sör-Lingan sjö Åkers gård Lilldraggan sjö
  Sör-Lingan sjö Åkerströms gd Lillgärdet odling
  Sör-Lingan sjö Åses gård Lilljonsberg berg
  Sörlingen, se Sör-Lingan sjö Änga gårdar Lilljonsberget berg
  Sötberget berg Änges gård Lillsveden åkrar
  Söthålsån å Änges gd Lilltunmyrtjärn tjärn
  Tjörn = Tängerköln fäbodställe /Se Ängesgårdarna gdr Lilltuppen bergstopp
  Tolvmanstjärnen tjärn Ängses gård Lilltuppen berg
  Tomten plats /Se Ängsnäs gd Lilltupptjärn tjärn
  Torrakberget berg Änklingens f.d. gård Lillvassmyren myr
  Torrakbergsmoren skogsområde Ärtgärds gård Lindlövsvaen myr
  Torrakmyren myr Örjas gård Lindlövs svaden sankmark
  Torrakmyren myr Örjas gård Lingan, se Norrlingan och Sörlingan sjöar
  Torraksbäcken bäck Örjebyn gårdar Linghedssveden skog
  Torraksmyren myr Ös gård Lissdraggen, se Lilldraggen sjö
  Tranmyren myr Öspers gård Lisselholmen holme
  Transjungen sank mark Östpers gård Lisselkyrkan flyttblock
  Trollkällan källa Öster, se På Öster gdar Lisselmoskärret kärr
  Trollträdgården naturvårdsområde Övertänger pst Lisselråorna terräng
  Trånghalsen myr Övertänger Saknas Lisselråshagen hage
  Tullkvarbacken backe /Se Övertänger Saknas Lisselvålarna bergs- och skogstrakt
  Tunbäcksnäset näs Övertänger Saknas Lissundet sund
  Tuppen berg /Se Övertänger Saknas Lissveden odling
  Tuppen berg /Se Övertänger Saknas Lissvedsviken vik
  Tvärån å Övertänger by Lissvedsåsen ås
  Tyskberget berg Övertänger by Lomholmen holme?
  Tyskmyr myrmark Övertänger by Lomtjärn tjärn
  Täktberget berg   Lommtjärn tjärn
  Tängerberget berg   Lomtjärns dalen dalgång
  Tängerbergstjärnen tjärn   Lorthålet Saknas
  Tängerdammen vik   Lortmyr myr
  Tängeren, se Tängran sjö   Lortmyr myr
  Tängaren, se Tängran sjö   Lortmyrtjärn myr
  Tängeren, se Tängran sjö   Lortmyrtjärn tjärn
  *Tängerholmen holme   Lortmyrtjärn tjärn
  Tängerkölen f.d. fäbodar   Lortpölen tjärn
  Tängermyren myr   Lugnsjöån å
  Tängermyren myr /Se   Lungsjöån å
  Tängerströmmen å   Lurbo åkrar
  Tängersvedstjärnen tjärn   Lurboviken, se Nordansjöviken vik
  Tängersvedstjärnen, se Mackstatjärnen tjärn   Lushavet avan
  Tängran sjö   Lushavet sund
  Tängran sjö   Lustigknopp jordhöjd
  Tängran sjö   Lyckan åkrar
  Tängran sjö   Lyckan åker
  Tängran sjö   Lysdammen damm
  Tängran sjö /Se   Långa broarna väg
  Törnsberget, Lilla berg   Långbroen stig (gammal klövjeväg)
  Törnsberget, Stora berg   Långbromyren myr
  Törnstjärn tjärn   Långholmen holme
  Törnstjärn tjärn   Långmyr myr
  Törnstjärnen, Lilla tjärn   Långmyr myr
  Törnstjärnen, Stora tjärn   Långmyr myr
  Törnsudden ö   Långmyren myr
  Törnsviken vik   Långmyren myr
  Vadmordalen dal   Långnäsviken vik
  Vadmorrönningen röjning   Långrisvägen väg
  Vallasån å   Långströmmen å
  Vallasån å   *Lökaljsveden åker
  Vallasån å   Lökaljesveden åkrar
  Vallberget berg   Lördagsmyrarna myrar
  Vassmyren, se Stor-Vassmyren myr   Lördagsmyrarna myrar
  Vassmyren myr   Löten område
  Vassmyren myr   Lövnäsudden udde
  Vilbacka skogsområde   Lövnäsudden udde
  Viltäppan myrmark   Lövs kolningar kolbotten
  Vinterviken vik   Lövås draget myrar
  Väckelberget berg   Lövåsen lövskogsås
  Våckelberget berg   Lövåsen berg
  Våckelberget berg   Lövåsmyren myr
  Våckelberget berg   Lövåsmyren myr
  Våckelberget berg   Lövås vilan, se Nylöts vilan Saknas
  Våckelberget berg   Mackstamyren myr
  Våckelberget berg   Mackstatjärn tjärn
  Våckelberget berg /Se   Mallasbäckbron bro
  Våckelbergstjärnarna tjärnar   Mallasbäcken bäck
  Våffeltupptjärnen tjärn   Mallasbäcken bäck
  Vågsjön sjö   Malmkojan plats
  Vågsjön sjö   Malmvägen väg
  Vågsjön sjö   Margitas myr myr
  Vågsjön sjö   Marinas täppa odling
  Vågsjön sjö   Marks röjning skog
  Vågsjön sjö   Marks röjning odling
  Vågsjön sjö   Marks vik vik
  Vågsjön sjö   Marks vik vik
  Vågsjön sjö   Marnäsberget, se Smulterbärsberget berg
  Vågsjön sjö /Se   Marnäsberget, se Smulterbärsberget berg
  Vågstjärnen tjärn   Marnäsån Saknas
  Vållsiön, se Vålsjön sjö   Marnäsån, se Österån å
  Vålsjöbäcken bäck   Marnäsån å
  *Vålsjöholm holme   Marstrand löt
  *Vålsjöholm ö   Mas äga odling
  Vålsjöholmen holme   Mats berg berg
  Vålsjömyren myr   Matsberg berg
  Vålsjön sjö   Matsmyren myr
  Vålsjön sjö   Matsäcksmyrar odling
  Vålsjön sjö   Matsäckmyr odlad myr
  Vålsjön sjö   Matsäckmyrbäcken bäck
  Vålsjön sjö   Mellanbergssvana dal
  Vålsjön sjö   Mellanbergs svaden Saknas
  Vålsjön sjö   Mellankvarnen, se Krampas kvarn skvallkvarn
  Vålsjön sjö   Metberget berg
  Vålsjön sjö /Se   Metberget höjd
  Wädehat, se Vädertopp berg   Mickels hål plats
  Wäderhaatt, se Vädertopp berg   Middagshatten, se Kullern berg
  Vädertopp berg   Middagshatten berg
  Vädertopp berg   Midsommarsveden förr sved
  Vädertopp berg   Migsta Kärn, se Mackstatjärn tjärn
  *Wädertop berg   Mosan, Lilla sjö
  Vädertopp berg   Stor-Mosen Saknas
  Vädertopp berg   Mosan, Stora sjö
  Vädertopp berg   Mosan, Stora och Lilla sjöar
  »Wädertupp gränsmärke   Mosarna Saknas
  Vädertupp berg   Mosberget, se Mossberg berg
  Vädertupp berg o. råmärke   Mosberget berg
  Vädertupp gränsmärke   Mosbäcken bäck
  Vädertupp berg   Mosbäckåsen, se Mossberg berg
  Vädertupp berg   Mosbäckåsen, se Mosberget Saknas
  Vädertupp, Vädertopp berg /Se   Moskalven = Moskalfven Saknas
  Vällingbacka berg   Moskalven sjö
  Värberget berg   Moskalven sjö
  Västgötvålen rishög (vål) /Se   Mossberg berg
  Västgötvågen gammal våg /Se   Mossbergsmyren myr
  *Västås berg   Mossmyren myr
  Åkerberget berg   Mossmyren myr
  *Åkerhällen höjd?   Mossmyren myr
  Åkroken skarp kurva /Se   Mossmyren myr
  Ålhustjärnen tjärn   Myrbroarna,se Jordbroarna Saknas
  Åmingen lacus, se Amungen sjö   Myrlindarna odling
  Åmången Lacus, se Amungen Saknas   Myrstackänget åker
  Åmungen, se Amungen sjö   Målingbacken ängar
  Åmungen, se Amungen sjö   Måndagsberget berg
  *Åmungsfors fors?   Måndagspussarna tjärnar
  Årreberget, se Orrhäll berg   Mörkmora förr betesmark
  Åstjärnen, se Hagtjärnen tjärn   Mörkmorvägen gångstig
  Älgcentralen skogsområde   Mörkmyr myr
  ?Älgen holme?   Mörkmyrbäcken bäck
  Änkans klitt höjd   Mörkmyrbäck bäck
  Änklingens ägomark   Mörkmyren myr
  Önsänget terräng   *Mörtmyren, se Mörkmyr myr
  Örabäcken bäck   Nissänge odling
  Örabäcken bäck   Nisudd udde
  Örabäcken bäck   Nisänge åker
  Öratjärnen, se Långbromyrtjärnen tjärn   Nordansjön trakt
  Öratjärnen, Lilla tjärn   Nordansjöviken vik
  Öratjärnen tjärn   Nordapåberget berg
  Öratjärnsbäcken bäck   Norrlingan sjö
  Öratjärnsmyrarna myromr.   Norråkern åker
  Öregrundsdammen fördämning?   Norråsen berg
  Övra Stugmyr myr   Norråsen bergparti
      Nothusmyren myr
      Nothussand sandstrand
      Nothusudden udde
      Nya rackan vilrum
      Nybruket odling
      Nybruket åkrar
      Nyfäbodviken vik
      Nyhagen odlad, delv. bebyggd mark
      Nyhagsbacken terräng
      Nyhagsviken vik
      Nylandet odling
      Nylöts vilan Saknas
      Nyodlingen åkrar
      Nysveden åkrar
      Näset odlad mark
      Näset, se Ålhusnäset näs
      Näset näs
      Näset udde
      Näsvägen väg
      Näsvägslinden odling
      Näverberget berg
      Olanders backe skogsbacke
      Olars kolslätt slog
      Olars näs näs
      Olars näs näs
      Olars slog förr slog
      Olas slog äng
      Olars ålkar plats
      Olers hage hage
      Ol-Ers vik vik
      Olhas backe, se Jöns täppa hage
      Olles berg berg
      Olles berg Saknas
      Olmas Kares myr myr
      Olmats Karins myr myr
      Ormstrand odling
      Ormstrand plats
      Ormstrands viken vik
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrbergs heden tallhed
      Ols holm holme
      Olstjärn tjärn
      Olstjärn tjärn
      Olstjärn, Lilla tjärn
      Ols täppa åker
      Ondbroälven bäck
      Orrbergsmyren myr
      Orrhäll berg
      Orrhäll berg
      Orrhällen bergstopp
      Orrmyr myr
      Orrmyrbrändan trakt
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärnsmyrarna myrar
      Oxmyren myr
      Palmbäcken bäck
      Perols sved skog
      Perols sved plats
      Perols sveds källan källa
      Pers röjning äng(?)
      Petter Hollstens damm uppdämd myr
      Petters holme holme
      Petters kvarn, se Krämpas kvarn skvaltkvarn
      Pipartäkten åkrar
      Piparån å
      Pojopelto åker
      Prästhagen hage
      Pundberget berg
      Pungberget berg
      Pungholmen holme
      Pussen plats
      Pussmyr myr
      På uddarna trakt
      Rackan,se Gamla rackan och Nya rackan vilrum
      Rackan löt
      Rakbrändan löt och skogstrakt
      Rakbränden terräng
      Renen strandslänt
      Resens myr myr
      Resstycket åker
      Risberget =(stora) Forsberget Saknas
      Riberget berg
      Riberget bergstopp
      Rinäsudden udde
      Risberg höjd
      Risberg berg
      Rismyrbacken vägbacke
      Rismyren åkrar
      Rismyr hålet åker
      Risåsbottnarna kolbottnar
      Risåsen berg
      Risåsen berg
      Risåskärren kärr
      Riudden udde
      Romarbo landningsplats
      Rommabo strand(båtplats)
      *Rossvedarna inägor
      Rostberg berg
      Rosttjärn tjärn
      Rosttjärnsmyren myr
      Rosttjärnsmyren myr
      Rotkullern egendom
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjötjärnen tjärn
      Rotsjöögat,se Rotsjötjärnen tjärn
      ?Rovsvedarna odlingar
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärn tjärn
      Rumpen inägor
      Rumporna backar
      Råberget berg
      Råberget berg
      Rågsvedarna odling
      Råmyren myr
      Råorna terräng
      Räkenstan plats i skogen
      Rö, Lilla egendom
      Röen egendom
      Röjningarna åkrar
      Röjningen odling
      Röjningen åker
      Röjningen åker
      Röjningssveden hagmark
      Rönndalsmyren myr
      Rönningen förr odling
      Salberget nordöstra delen av Smulterbärsberget
      Salberget bergssluttning
      Salbergskärret myr
      Sandbacken udde
      Sandbacken udde
      Sandbacken område i Övertänger
      Sandbacktäppan åker
      Sandbäcken bäck
      Sandharn sandavlagringar
      Sandhedbäcken bäck
      Sandheden skogsparti
      Sandheden skog
      Sandhedsmyren myr
      Sandheds sågen förr såg
      Sandnäsberget berg
      Sandnäsberget berg
      Sandnäsberget berg
      Sandnäs harn sandhar
      Sandnäsholmen holme
      Sandnäsudden udde
      Sandnäsudden udde
      Sandnäs vilan kolbotten
      Sandtäppan inhägnad odling
      Sandtäppan odling
      Sandåsen ås
      Sillbränden Saknas
      Sillbrändkärret myr
      Sjubackvägen väg
      Skaberget berg
      Skaberget berg
      Skabergsmora skog
      Skabergsmyren myr
      Skabergs tjärnarna tjärnar
      Skallberget berg
      Skarboholmen holme
      Skarboholmen holme
      Skarboholmen holme
      Skarbågholmen, se Skarboholmen holme
      Skarpen bergsknöl
      Skarpsvedsbäcken bäck
      Skarpsven odling
      Skarpsveden åker
      Skarvsvedsbäcken bäck
      Skarvsveden odling
      Skavberget berg
      Skettenvik vik
      Skettenvik vik
      Skettenviksbäcken bäck
      Skettenviksholmen holme
      Skinnarladan, se Skinnarns lada
      Skinnarskogen, se Skinnarns skogsdunge
      Skinnarsveden odlad mark
      Skinnfiskbäcken bäck
      Skräddar mossmyren myr
      Skräddarmyren myr
      Skräddarmyren myr
      Skräddarröjningen skog
      Skräddar slogen äng
      Skräddartjärn tjärn
      Skräddartjärn tjärn
      Skräddartjärn tjärn
      Skräddar vallen Saknas
      Skvällfläcken plats
      Skylbrosveden åkrar
      Skysselbrosveden åker
      Skäftbacken udde
      Skäfttjärn tjärn
      Skäfttjärn tjärn
      Skäfttjärn tjärn
      Skäfttjärnsmyren myr
      Skällberget berg
      Skällberget berg
      Skällbergsbäcken bäck
      Skällbergstäppan odling
      Skällbergstäpporna nu skog(!)
      Skälmåsarna åsar
      Skärberg berg
      Skärberg berg
      Slingrövs kärren myr
      Slogarna naturlig äng
      Slogarna ängar
      Slogtjärn tjärn
      Slogtjärn tjärn
      Slättberget sluttning
      Slättbergsmyren myr
      Slättbergsmyren myr
      Slättbergsstenen stor sten
      Slättbergstjärn tjärn
      Slättbergstjärnen tjärn
      Slätåsen berg
      Slätåsmyren myr
      Smedmyren myr
      Smedmyren myr
      Smedmyrsbäcken bäck
      Smitäppa odling
      Smulterbärsberget Saknas
      Smulterbärsberget berg
      Smulterbärsberget berg
      Småmyrarna myrområde
      Småmyr källan källa
      Snöberget berg
      Snöberget berg
      Sommarbacka backe
      Sommarvägen, se Hästmyrvägen prickstig
      Spjershälla berg
      Spjutåsen skogbeväxt berg
      Spjutåsen berg
      Spjutåsen berg
      Spjutåsmyren myr
      Spjutåsmyr myr
      Spjärshällen berg
      Spänt kärret myr
      Spänt skiftet skogskifte
      Sraffanhinderslisas sved sved
      Staffas holmar holmar
      Staffas näs näs
      Staffas slog slog
      Staffas tjärn tjärn
      Stallsmyren myr
      Stenbränne skog med stenig mark
      Stenbrännbäcken bäck
      Stenbränntjärn tjärn
      Stenbränntjärn tjärn
      Stenkällan källa
      Stensveden åkrar
      Stickmyren myr
      Stjärtberget berg
      Stjärten inhägnad odling
      Stjärten åkrar
      Stjärtmyr åkrar
      Stockholm kolarkasern
      Stockholmsdammen skogsparti
      Stora diket dräneringsdike
      Storboudden udde
      Storbrickmyr, se Brickmyr myr
      Stordraggen sjö
      Stordraggan sjö
      Stordraggan den sydligaste o. större av draggarna
      Storfallet åker
      Storfallet odling
      Storflata myr
      Storholmen holmen
      Storholmen holme
      Storkvarndammen, se Lysdammen damm
      Storkyrkan flyttblock
      Stormora skog
      Stormossvedarna skog
      Stormyr myr
      Stormyr myr
      Stormyr myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Storskiftet skog
      Storslåttmyren myr
      Storslåttmyren myr
      Storslätten = Storslätt fäb. Saknas
      Storslätten fäbod
      Storstycket åker
      Storsundet sund
      Storsveden odling
      Storsveden odling
      Storsveden åkrar
      Storsvedarna egendom
      Stortuggmyr myr
      Stortuggmyrtjärnarna två tjärnar
      Stortullmyr myr
      Stortullmyrtjärn tjärn
      Stortäkten åkrar
      Storvallarna odling
      Storvallsledet plats
      Storvassmyren myr
      Storänge utskifte
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storänget odling
      Storänget odling
      Stranden stranden
      Stranden odlat strandparti
      Stranden strandparti
      Streken, Övre o. Nedre forsar
      Ström holmen holme
      Strömmen fors
      Strömmen å
      Ströms slog slogmark
      Ström täppan åker
      Stubben Saknas
      Stubbsmyr myr
      Stubbsveden åker
      Stubbsveden åkrar
      Sundbron bro
      Sundbron Saknas
      Sundells tjärn tjärn
      Sunden sunden mellan sjöarna Kalven och Balunge
      Sundet mellan Björkan och Björkasviken
      Sundsveden sved
      Svaden odling
      Svadet, se svad odlad mark
      Svalksveden terräng
      Svansjömyrarna myrar
      Svansjömyren myr
      Svansjö vilan Saknas
      Svarkilssved åker
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken, se Gräsbergsbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckviken vik
      Svartbäcksviken vik
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnshällorna berg
      Svarttjärnsmyren myr
      Svedarna egendom
      Svederna skogsmark
      Svedvägen väg
      Svens-gubbens bottnar, se Risåsbottnarna kolbottnar
      Svinstibacke backe
      Svinstitäppan odling
      Sågarmyren myr
      *Sälgtjärnbergsdalen dalgång
      Sänkestenen sten
      Söndagsmyrarna myrar
      Sörlingan sjö
      Sörvik åkrar
      Sörviks källan källa
      Sörviksveden åker
      Sörvikssveden åkrar
      Sötbäckberget berg
      Tarpasmyr myr
      Tillfället myr
      Tisdagssvedarna bergssluttning
      Tjärnsvedarna skog
      Tjärnänge åker
      Tolvmanrisen skog
      Tolvmans täppa, se Jöns täppa åker
      Tomtholmen holme
      Tomtmasmyr myr
      Tomtpussen göl
      Torparsmyr myr
      Torrakberget Saknas
      Torrakberget berg
      Torrakberget berg
      Torrakbegsbäcken bäck
      Torrakbergsmora granskog
      Torrakbergstjärn tjärn
      Torrakbergstjärnen tjärn
      Torrakmyren myr
      Torsdagsfallen skog
      Torsdagskärren myrar
      Torsdagsmyren myr
      Torsells hol udde
      Tranmyr myr
      Tranmyren myr
      Trollbo terrängen
      Trollviken vik
      Trumbrändtjärn tjärn
      Trånghalsarna myrar
      Trånghalsen, se Hals myrdrag
      Träpackmyren myr
      Trätbackmyren myr
      Trätsveden skog
      Trögers ström fors
      Tunbäckarna delvis odlad trakt
      Tunbäcksnäset, se Marnäs näs
      Tunbäcksåsen, se Tunbäcksnäset och Marnäs ås
      Tuppen berg
      Tuppmyren myr
      Tuppmyren, se Våffeltuppmyren myr
      Tuppmyren myr
      Tupptjärn tjärn
      Tuvlind odling
      Tvära backen Saknas
      Tvärn bergknalle
      Tvärån Saknas
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tyskmyr myr
      Tysk näset odlad mark
      Täktbacken område
      Täktberg berg
      Täktberget berg
      Tägtberg höjd
      Täkten egendom
      Tägten odlad mark
      Täkten åkerområde
      Täkterna, se Täkten åkerområde
      Tägt källaren plats
      Täktnäs näs
      Täktnäsudden udde
      Täktnäsviken vik
      Tägtsveden odlad mark
      Täktviken vik
      Tängerberget berg
      Tängerberget, St. o. L. berg
      Tängerbergsbäcken bäck
      Tängerbergsmyr myr
      Tängerbergsmyren myr
      Tängerbergstjärn tjärn
      Tängerbergstjärn tjärn
      Tängerkärret myr
      Tängerkölen, se Kölen utmark och fäbodar
      Tängermyren myr
      Tängerströmmen ström
      Tängersvedarna egendom
      Tängersvedsen tjärn
      Tängersvedstjärn tjärn
      Tängran sjö
      Tängran sjö
      Täppan förr inhägnad åker
      Törnsberget Saknas
      Törnsberget, Lilla berg
      Törnsberget, Stora berg
      Törnsberget berg
      Törnsbäcken bäck
      Törnsholmen holme
      Törnshålen fäbodlöt
      Törnstjärn Saknas
      Törnstjärn, Lilla tjärn
      Törnstjärn, Stora tjärn
      Törnsudden udde
      Törnsudden udde
      Törnsviken vik
      Törns viken vik
      Törnsvilan vilplats
      Udd bäcken bäck
      Udden udde
      Uddmyra odling
      Uddmyren myr
      Utterberget berg
      Utterbergsmyrarna myrar
      Utter-fars sten sten
      Utternäset udde
      Uttertäppan odling
      Vadmora skog
      Vadmorbäcken bäck
      Vadmordalen dal
      Vadmoren skog
      Vadmorskiftet skog
      Vadmorslogen skog
      Vallarna odling
      Vallasån Saknas
      Vallasån å
      Vallasån å
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallbäcken bäck
      Vargviken vik
      *Varplåttern egendom
      Vartassint plats
      *Vassgärdet åker
      Vassgärdet åkrar
      Vassgärdsbron bro
      Vassmyrbäcken bäck
      Vassänget ängar
      Vattstan åkrar
      Vikströms vall vall
      Vilbacka backe
      Viltäppan egendom (ända tills nyligen inhägnad)
      Viltäppan, se Björkbergs täppan Saknas
      Vinterviken vik
      Våckelberget berg
      Våckelberget berg
      Våckelberget berg
      Våckelbergstjärnarna tjärnar
      Våffeltuppmyren myr
      Vågen vägkrön
      Vågsjön sjö
      Vågsjön sjö
      Vågstjärn tjärn
      Vågstjärn tjärn
      Vågstjärn tjärn
      Vågstjärnsbäcken bäck
      Vågstjärnsmyra odling
      Vågstjärnsmyren förr odling
      Vålarna trakt
      *Vålsberg berg
      Vålsberg berg
      Vålsjöbäcken bäck
      Vålsjöbäcken bäck
      Vålsjöbäcken bäck
      Vålsjömyren myr
      Vålsjömyren myr
      Vålsjön Saknas
      Vålsjön sjö
      Vålsjön sjö
      Vålänge åker
      Vålänget odling
      Väderberget höjd
      Väderbergs backen vägbacke
      Vädertopp bergstopp
      Vädertopptjärn tjärn
      Vädertupp berg
      Vädertupp gränsberg
      Lilla Vädertupp berg
      Stora Vädertupp gränsmärke och triangelpunkt
      Vällingbacka berg
      Vällingsbacka berg
      Värberget berg
      Västerån å
      Västerån å
      Västerån = Långsjöån Saknas
      Västgötvålen risvål
      Västgötvägen gångstig
      Västra skiftet skog
      Ytterhagsviken vik
      Yttre myrarna myrar
      Åkerberg berg
      Åkerberg berg
      Åkern odlad mark
      Åkerströms bottnar förr kolbottnar
      Åkroken Saknas
      Ålhusnäset näs
      Ålhustjärn tjärn
      Ås vila plats i skogen
      Ås vilrum vila
      Åstjärn tjärn
      Åssveden skog
      Älgdammen bäckmöte
      Älgdammen damm
      Önsänge utskifte
      Önsängesbäcken bäck
      Önsänget odling
      Önsänget slog
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken, se Vallbäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäckheden skogsmark
      Öratjärn, Lilla tjärn
      Öratjärn(Stora) tjärn
      Öratjärnsbäcken bäck
      Öratjärnsmyren myr
      Öregrund plats
      Öregrundsdammen damm
      Öregrundsdammen damm
      Österån = Marnäsån Saknas
      Österån å
      Östra skiftet skog

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.