ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lima socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn : 2588 Bebyggelsenamn : 658 Naturnamn : 3124
Lima sn Abborrkällan tjärn Lima socken Abborrkällan tjärn
Lima sn Abborrtjärn tjärn Limsocknen, jfr Lima Saknas Abborrtjärn tjärn
Lima sn Abborrtjärnen tjärn Limsocknen, jfr Lima Saknas Abborrtjärnen tjärn
Lima sn /Se Abborrtjärnen tjärn Lima sn Abborrtjärnen tjärn
Lima sn Abborrtjärnen sjö Lima sn Abborrtjärnen tjärn
Lima sn Abborrtjärnen tjärn Liima, Lima sn Abborrtjärnen tjärn
Lima sn Abborrtjärnen, Norra tjärn finne inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Lima sn Abborrtjärnen, Södra tjärn limkarl inbyggarbeteckning Norra Abborrtjärnen tjärn
Lima sn »Aboretiernen» tjärn Limakarl inbyggarbeteckning Södra Abborrtjärnen tjärn
Lima sn Acktjärn tjärn limkulla inbyggarbeteckning Abborrtjärnkölen myr
Lima sn Adolfskojan koja limkäring Saknas Ackadörn flyttblock
Lima sn Alena å Lima tjål inbyggarbeteckning Adamkällan å
Lima sn Alman vattendrag limpojke inbyggarbeteckning Adamkällan myr
Lima sn Alman vattendrag Almberget fäbodar Akuberget stycke av bergsslätt
Lima sn Alman å Andersgården gård Alman å
Lima sn Almberget berg Annagården gård Almberget, se Almberget, Östra Saknas
Lima sn Almberget berg Aspberget fäbodar Västra Almberget berg
Lima sn Almberget fäb. Aspberget fäbodar Östra Almberget berg
Lima sn Almberget, Västra o. Östra berg Asplunda gård Almbergsmyrarna myrar
Lima sn Almberget, Västra berg Backholen traktnamn Almsjöberget berg
Lima sn Almberget, Östra berg Backholn, se Bockholsbacken, Bockholsbården+ Saknas Almsjöberget berg
Lima sn Almberget, Östra berg Backholn, se Backholen traktnamn Almsjön, se Almsjön, Södra Saknas
Lima sn Almbergsmyrorna myrområde Backjanisgården gård Nördre Almsjön sjö
Lima sn Almkroken åkrök Barbro f.d. gård Stora Almsjön sjö
Lima sn Almsjöarna sjöar Barrlunden, Nördre gård Södra Almsjön sjö
Lima sn Almsjöarna sjöar Barrlunden, Södra gård Almtjärnen tjärn
Lima sn Almsjöberget berg Batabacken gårdar Almtjärnen tjärn
Lima sn Almsjöberget berg Bata Ola-gården gård Almån, se Alman Saknas
Lima sn ?Almsjöberget berg Bergsvalla by Almänget slåtteräng
Lima sn Almsjödammet damm Bergsvalla traktnamn Amundtjärnen tjärn
Lima sn Almsjökölen sank mark Bergsvalla bandel, se Bergsvalla traktnamn Andersedan eda
Lima sn Almsjön sjö Bergsvallen by Ankargraven dal
Lima sn. Almsjön sjö(ar) Bergsvalltäkten del av fäb. Annatettholen rullstensås
Lima sn ?Almsjön, Norra sjö Bergsätern fäbodar Anosmyrarna myrar
Lima sn Almsjön, Norra sjö Beris gård Artvalla bäck
Lima sn Almsjön, Norra sjö Besjösätern fäbodar Artvalla, se Årtvallen Saknas
Lima socken Almsjön, Stora sjö Besjösätern, se Betessjösätern Saknas Artvallstjärnen tjärn
Ackerby by Almsjön, Stora sjö Betessjösätern fäbodar Aspberget berg
Lima sn Almsjön, Stora sjö Biskopholen f.d. gård Aspberget berg
Lima sn Almsjön, Södra sjö Biskopsbyn by Aspholen höjd
Lima sn Almtjärnen tjärn Biskopsbyn by Aspnäset näs
Lima sn Almån å Björklunda gård Aspåsen höjd
Lima socken Almån å Blygården gård Avighögloken vattensamling
Lima sn Andreas-Erknäset terräng Blygården gård Backknösen bergshöjd
Lima sn /Se Annismyran sank mark Blästhedgården, Nördre gård Backkölen myr
Lima sn /Se Annismyrbäcken bäck Blästhedgården, Södra gård Back Ola-bäck bäck
Lima sn /Se Anosmyrorna sank mark Bockholsbacken gård Badhusdalen dal
Lima sn /Se Aspberget berg Bockholsgården gård Baggmosundbäcken bäck
Lima sn /Se Aspberget berg Bodarna fäbodar Ballrottjärnarna tjärnar
Lima sn /Se Aspbergssätern f.d. fäbod Bodarna fäbodar Barbrobacken höjd
Lima sn /Se Aspbergstangen terräng Bol Anders-gården ödegård Barbroholen höjd
Lima sn /Se Asplokarna tjärnar Bolberget fäbodar Barkbod-bäcken bäck
Lima sn /Se Aspnäset näs Bondheden by Barkbod-klitten berg
Lima kyrka sn /Se *Atmosberget berg Bondheden by Barkbodsundet myr
liming inv. /Se Avighögloken vattensamling Bontisholen försvunnen gård Barkbroklitten, se Barkbodklitten Saknas
Almberget fäb Axelstjärnen tjärn Borberget fäbodar Barkbruklätten, se Barkbodklitten Saknas
Anders Torppa by Axelstjärnen tjärn Brevikgården gård Barkoskölen myr
»Anderstorp by Back-Olabäcken bäck Brittgårdarna gårdar Barnkasseggen höjdsträckning
»Anderstorp torp Ballrottjärnarna tjärnar Britt Ola-gården gård Barnkassgrådan gråda
»Anderstorps järnbläster Saknas Bankarsänget änge /Se Brunntjärnsåsen by Barnkassänget slåtteräng
Aspberget fäbodar Barkbodbäcken bäck Brunntjärnåsen gårdar Barkåskölen mosse
Aspberget fäb Barkbodklitten berg Brusgårdarna gårdar Barnmyrarna myrar
Bergsätern fäbod Barkåskölen sank mark Brus Lars-gården gård Barnmyråsen höjdsträckning
?Besjösätern fäb Barnkassgrådan gråda /Se Brusheden del av by Barrknulen berg
Biskopsbyn by Barnkassänget slåtteräng /Se Bråten nybygge Barrknölen berg
Biskopsbyn by /Se Barnmyrriset terräng Bu traktnamn Barråsen höjd
Biskopsbyn by Barrknolen höjd Bu by Barråsen gårdar
Biskopsbyn by Barrlundberget berg Bu by Barråssätern plats, fordom fäbodställe
Biskopsbyn by Barrlundstäppan nyodling? Bu-Lyberget fäbodar Basundhärorna del av Brattåsen
Biskopssågen sågverk? Batatjärnen tjärn Bulasshusen del av Sjöängdens fäb. Bata Per-tjärnen tjärn
Blankbod fäbod Bejsmyran sank mark Buvallgården, Gamla ödegård Bengt Ola-myren myr
-blästan ortnamsefterled /Se Benhögen Saknas Buvall Johannes-gården försvunnen gård Benhögen höjd
Blästheden gdr. /Se Benhögen höjd Bygärdesgården gammal gård Benskaftholmen holme
bod ortnamnselement /Se *Bensåsen ås Bygärdet by Berattjärnarna, se Ballrottjärnarna Saknas
Bood Saknas *Bensåsen berg Bygärdet by Berget udde
?Borberget fäb Bergflöten sank mark Bygärdsbacken gård Berget del av bergmassiv
»Boringsbergh» ?fäb /Se Bergmyran sank mark Bäckegården gård Bergflöten myr
Bu by Bergmyran sank mark Bäckemyren fäbodar Bergmyrarna myr
Bu by /Se Bergsvallen bäck Bäckemyren fäb. Bergmyren myr
Bu by Berisholmen holme Bäckmyrarna fäbodar Bergsjökölen myr
Bu-Larskojan koja Beriskölberget berg Bäsjösätra, se Betessjösätern Saknas Bergsvallkölen myr
Buliberget fäb Beriskölen ssank mark Dalen namn på socknar, d. v. s. äldre Bergviken vik
Bu-Lyberget fäbod Besjöberget berg Dammyrnäset gård Bergtäppan odling
Bårberget fäb Besjön sjö Dem där nere gammal gård Besjöberget, se Betessjöberget Saknas
Bäckemyran fäb Besjön sjö Digerberget fäbodar Besjöberget, se Betessjöberget Saknas
Bäckemyren fäbodar Besjön sjö Digerberget säter, se Mattessätern Saknas Besjöberget berg
+Bäcken (nu Sörbäcken) beb. Birkeberget berg Dräng Ola-gården gårdar Bergsjövallen å
Bäcken gård Birkebergskölen sank mark Dundergården gård Bergsskaftet höjd
Bäckenäskojan skogskoja Bjurön terräng? Där-i Graven gårdar Bergsvallbäcken bäck
Bäjsjösätern fäbod Björbäcken bäck Där Nord gård Bergsvallkölen myr
Dalsjökojan skogskoja Björkmyran myr Där Nord gård Bergsvallnoret vattensamling
*Dammen by Björkrisholmen ö Där-när Gotam gård Beriskölberget berg
Femtberget fäb Björkänget sank mark Där-när Hedinam gård Beriskölen myr
Fenningberget, Södra fäb. ?Björnberget berg Där-när honom Anders gård Berisåsen höjd
Fenningberget, Södra fäbodar Björnberget berg Där-när honom Barbo Erk gård Besjön sjö
Fenningsberget, Södra fäb. Björnberget berg Där-när honom Bois Edvard gård Betessjöberget berg
Gierde by Björnberget berg Där-när honom Bois Emil gård Betessjöberget berg
Gravstaden Saknas Björnberget, Lilla berg Där-när honom Bois Johan gård Betessjön sjö
Gräsbrickan fäb Björnbergskölbrickan myr Där-när honom Bois Viktor gård Biflokölen myr
Guddad bergskojan skogskoja Björnbergskölen sank mark Där-när honom Dunder Per gård Billkunumyren myr
Gånors gd Björnbergskölen sank mark Där-när honom Eskil gård Birkeberget berg
Gärmkojan skogskoja Björnbron terräng Där-när honom Flötnäs Erk gård Birkebergskölen myr
Hambrebyn by Björnbäcken bäck Där-när honom Lander gård Biskopsbybäcken bäck
Hambrom se Hammarsbyn Saknas Björnbäcken bäck Där-när honom Lassar Albert gård Biskopsholen höjd
+Hammaren »Under H.» beb. Björnhidåsen ås? Där-när honom Lassar Viktor gård Björbäcken bäck
Hammarsbyn by Björnklitten berg Där-när honom Lorentz gård Björbäcken bäck
Hammarsbyn by Björnklitten berg Där-när honom Ludvig gård Björflokölen myr
Hammarsbyn by Björnmossaloken tjärn Där-när honom Länsmans Per gård Björflon lugnvatten
Hammarsbyn by Björnmyran sank mark Där-när honom Pål Lars gård Björkfallet del av bergssluttning
?Hammars-Gammalsätrarna fäbodar Björnstocksundet sank mark Där-när Millfolket gård Björkmyren myr
Heden by Björnstranden strandparti Där Söder gård Björkrisholmarna holmar
Hisåsbåthusen fäbod Björnåsen ås Där väst gård Björkrisholmarna holmar
Hisåsbåthusen fäb. /Se Bladsundet sank mark Där öst gammal gård Björkrisåsen skogsås
Hisåsen fäbod Blanktjärnen tjärn Eggen gårdsnamn Björnberget berg
Hjulslätt by Blastan å Eliasons nybygge, se Jantehemmen Saknas Björnbergskölen myr
Hjulslätt by Blekskölen sank mark Embergsgården försvunnen gård Björnbäcken bäck
Hjulslätt by Blåbärsöarna öar Eriksgården gård Björnbögkällan bäck
Husom by Blåkällan sjö Erlandgården gård Björnbögmyren myr
Husom by /Se Bläst- naturnamnsförled /Se Fallet gård Björnhidklitten berg
Husom by /Se Blästan terräng Fasta skolan, se Ungärde traktnamn Björnhidåsen skogsås
Husom by /Se Blästberget berg Femtberget fäbodar Björnklitten berg
Hållan fäbod Blästberget berg Södra Fenningberget fäbodar Björnklitten berg
Hållbrosätra fäbodar Blästbäcken bäck Finn Mas-gården gård Björnkölknulen höjd
Hållbrosätra fäbodar Blästbäcken bäck Finn Mas-gården f.d. gård Björn Mats-brickan myr
Höstugan skogskoja? Blästbäcken bäck Finnskogarna gårdar Björnmyren myr
Jan stugan stuga Blästbäcken bäck Fiskemaskstugan stuga Björnmyren myr
Juslätt by Blästbäcken bäck Fiskestugor stugor Björnskallsundet myr
Justa by Blästmyran sank mark Fjällgården, se Rissätra traktnamn Björnslassmyrarna myrar
Kallberget fäb. Blästerröset gränsröse /Se Fjösgården gård Björnåsen topp
Kallberget, Södra fäb. Blästerån å Fjösgården gård Björnåsen berg
Kallberget, Norra och Södra fäbodar Blästerån bäck Flankgården gård Björnåsmyren myr
Kallberget, Södra fäb. Blästkällingen, (Blästkärrringen) järnbläster och myr /Se Flinkgården gård Björnäsen myrar
Karlsjösätra fäb Blästkölen sank mark Flygar Albert-gården gård Björnäskölen myr
Kinnvallsjösätrarna fäb. Blästkölen sank mark Flygargårdarna gårdar Björstranden del av strand
Kladden fäbod Blästkölen sank mark Flygar Jon-gården gård Blankvattentjärnen tjärn
Klossberget fäb. Blästkölen myr Flygar Martin-gården gård Blastberget, se Blästberget Saknas
Klossberget fäbodar Blästorna sank mark Flygar Ola-gården gårdar Blastforsen fors
Knekttorpet torp Bläströset gränsröse Flygar Olle-gården gård Blastforsen, se Blästforsen Saknas
Kolavkölen fäb. /Se Bläströset riksröse /Se Flået fäbodar Blastkölen, se Blästkölen Saknas
kolbod ortnamnselement /Se Blästtjärnen f.d. tjärn Flåsätern fäbodar Blasttjärn tjärn
Komusdalen fäb. Blästviken vik Flåsätern fäbod fäbodar Blasttjärn, se Blästtjärnen Saknas
*Kvissla röjning Blötbäcken bäck Flötnäset gård och del av älvstrand Blasttjärn, se Blästtjärnen Saknas
Källing ortnamnselement /Se Bockgolven sank mark Fritzberggården gård Blekskölen mosse
Lillmokojan skogskoja Bockkojmyran sank mark Gal Martin-gården gård Blekskölen myr
Lillmon, Västra by Bockskärsbäcken bäck Gammalnäset nybygge Blomsterbäcken bäck
*Lunden förr by /Se Bockskärstjärnen tjärn Gammelsätern fäb., se Hammars-Gammalsätrarna Saknas Blomsterbäcken bäck
Lyberget, Norra fäbod Bocktjärnen tjärn? Gammelsätern fäb., se Åker-Gammalsätrarna Saknas Blomtjärnkyan odling
Lyberget, Södra fäbod Bocktjärnmyran sank mark Gattartäkten fäbodvall Blyriset omgivning i by
»Lyckesälle» fäb. Bockön ö Gilleråsen gård Blåtjärn tjärn
Matsåsen fäb. Bodbäcken bäck Gilleråsen gård Blåtjärnarna tjärnar
Mattsåsen fäb. Bodbäcken bäck Gorrtjärnbacken gård Blåtjärnskäret skogsåsar
mon by Bodfjället berg Gotberget gård Bläkskölen, se Blekdkölen Saknas
Mon by Bodinodlingen myr Grav Hindrek-gården ödegård Blästberget berg
Mon by Bodkölen sank mark Grav Janis-gården gård Blästberget berg
*Morerkes torp gård Bodkölen sank mark Grav Lars-gården gård Blästbäcken bäck
?Mornässätra, Gamla o. Nya fäbodtäkter Bodkölen sank mark Grindgården gård Blästbäcken bäck
Mosätern fäbod Bodlagen sank mark Grotgården försvunnen gård Blästbäcken bäck
Myrbäcken fäb. Bodsundet sank mark Gråheden by Blästbäcken bäck
Nysätern fäb. Bodåsen ås Gråheden by Blästbäcken bäck
Näbbsätern f.d. fäbodställe? Boisbäcken bäck Gråheden traktnamn Blästerkölen mosse
Närmstsätern fäbod Bois-Olaklitten berg Gråhedens bandel, se Gråheden traktnamn Blästerröset gränsröse
Näset del av sn Bojsbäcken bäck Gräsbrickan fäbodar Blästerröset riksgränsröse
Näset Saknas Bolberget berg Gudmundsgårdarna gårdar Blästerån, se Blästån Saknas
Näset beb. Bolberget berg Gudsriket fäbodar Blästerån å
Ofors, Östra o. Västra byar Bolberget fäb. Gunnarbacken gårdar Blästforsen fors
Ofors-Råberget fäb. ?Bondasklitten berg Gustav Lars-gården gård Blästforsen fors
Ottarstugorna stugor Bondasklitten berg Gånors gård Blästheden omgivning kring Blästhedgårdarna
Oxberget fäbod Bondasklitten höjd? Gällekgården gård Blästkärlingen gammal myrjärnsbläster
Risberget fäb.(o. berg) Bondkölen sank mark Gölögårdarna gårdar Blästkölen myr
Risberget fäbod /Se Bondmyckel källan bäck Hagagårdarna gårdar Blästkölen myr
Riset gd /Se Bondmyckelkölen sank mark Hagaholen gård Blästmyrarna myrar
Risheden by /Se Bondmyckel kölen sank mark Haga Lars-gården gård Blästmyren myr
Rismyran fäbod Bondviken vik Hagen gård Bläströsan riksgränsröset
Rismyrarna fäbod /Se Bondviksnäset näs(?) Hakholen gård Bläststrandsfloen lugnvatten
Rissäterbyn by Boobergh berg Hakholen gård Blästtjärnen tjärn
Rissätra by Boratjärnarna tjärnar /Se Hallbrosätra, se Hållbrosätrarna Saknas Blästtjärnen tjärn
Risätra by /Se Borberget berg Halses gårdar Blästtjärnen tjärn
Rissätrarna fäbod /Se Borberget berg Halsesgården, ,Gamla gammal gård Blästviken vik
*Sevallemo Saknas Borberget berg o. fäbod /Se Halsgården gård Blästviken, Södra vik
*Siälie Saknas Boringzbergh berg Hals Lars-gården gammal gård Blästån å
Sjungar gårdsnamn /Se Borrväggen berg /Se Halt Erk-kyan gård Blästån å
Sjungar gårdsnamn /Se Borrväggen berg Hammars Saknas Bläståsen höjdsträckning
Sjöarberg fäb. Borrväggen berg Hammarsbyn by Blötbäcken bäck
Sjöarbergssätern fäb. Borväggen berg /Se Hammarsbyn by Bockholsbacken Saknas
Sjöänden fäb. Borrväggen höjd Hammarsbyn traktnamn Bockholsbacken höjdsträckning
Sjöändan fäbod Borrväggen berg /Se Hammarsbyn Norra, se Hammarsbyn traktnamn Bockhåltjärnen tjärn
Sjöändan fäb. Borrväggsröset gränsröse Hammarsbyn Södra, se Hammarsbyn traktnamn Bockskäret bergssluttning
Skogum by Bortjärnarna tjärnar? Hammars-Gammalsätrarna fäbodar Bockskärstjärnen tjärn
*Skoin by Bortjärnarna tjärnar Hammarsgården, Gamla gård Bockskäråsen berg
?Skålmo by *Bortjärnberget(?) berg o. fäbod /Se Hammerdals gård Bockskäråsen höjdsträckning
*Skårmora gård »Borägtiernen» tjärn Han Johan Tattin gård Bockmyrbäcken bäck
Spårbacken gård Bradammtjärnen tjärn Han Ola västan Loken gård Bocksmyren myr
Storholsgården gård /Se Broskkanalen dalgång Hanskyan gård Bocktjärnen tjärn
*Storjons-holen förr by /Se Brattkyebäcken bäck Hedbyn by Bockön ö
*Stran gård? Brattkyorna Saknas Hedbyn, jfr Hed Påls-heden Saknas Bodbäcken bäck
Strandkölen fäb. Brattkölen terräng Heden by Bodfjället berg
Suskölen fäb. Brattmyran sank mark Heden by Bodfjället berg
Sörbäcken gård Brattmyrbäcken bäck Heden by Bodfärdskölen mosse
Söråsberget fäbod Brattåsen ås Heden, Nördre gård Bodheden hed
Tandberget, Nedre fäbodar Brattåsen ås Heden, Södra gård Bodkölen myr
Tandberget, Övre och Nedre fäbodar Brattåsen, Västra ås Hedingården gård Västra Bodkölen myr
Tandö, Östra o. Västra byar Brattåstjärnen tjärn Hedlunds gård Östra Bodkölen myr
Tandö, V. o. Ö. byar /Se Brattön ö Hed Påls-heden by Bodlaget myr
Tandö, gästgivaregård Saknas Bredmyran sank mark Hedsjöberget fäbodar Bodmyran myr
Tandö-Råberget fäb. Bredvallfjället fjäll Hejsjöberget fäb., se Hedsjöberget Saknas Bodsunden myrar
Tanöhby byar Bredviken vik Heljelarsgården, Västra gård Boförskölen myr
Torgsgården, Östra gård /Se Bredviknäset näs Heljelarsgården, Östra gård Bois Ola-klitten berg
Torgårds by by Brittodlingen sank mark Heljelarsholen, jfr Östra Heljelarsgården Saknas Bois-Ola-klitten berg
?Torgåsmon by ?Bron i gränsmyran klövjebro Hem-i Hagom gård Bokmon skogsområde
Torkssätern fäbod Bron i Långberget bro Mem-i Hagom Saknas Bokmosundet myr
Tors-Råberget fäb. Bron väst i Kallberget bro Hirrgården gård Bolberget berg
Torstäkten fäb. Brosmyran sank mark Hisåsbåthusen f.d. fäbodar Bollrotstjärnen tjärn
Tullgården gd /Se *Brostnarhälla gränsmärke? Hisåsen fäbodar Bondasklitten berg
Tånghusen hus? Brunnberget berg Hisåsen fädbodar Bondblästeggen höjdsträckning
Unggärdet by Brunnbäcksflået sank mark Hjulslätt by Bondblästmyren myr
Ungärde by /Se Brunnkölen sank mark Hjulslätt se Juslätt traktnamn Bondbläståsen höjd
Ungärde by /Se Brunnkölen sank mark Holargärdet gård Bondholen höjd
Ursjösätra Saknas Brunntjärnbäcken bäck Husom by Bondhålet tjärn
Valla kvarn o. såg Brunntjärnbäcken bäck Husom by Bondhålkällan bäck
Vallsjön by Brunntjärnsröset gränsröse Håbäckgården gård Bondkölen myr
?Vallsjön beb. Brunntjärnröset gränsröse Hålgården gård Bondkölåsen höjd
Vallsjön by Brus-Larsputten tjärn Hållan fäbodar Bondmyckelkällan bäck
Vallsjön by /Se Brus-Masdammen terräng? Hållarna fäbodar Bondsunden myrar
»Walsiöbergha» fäb? Brus-Maskölen sank mark Hållarna fäb., se Hållan Saknas Bondtäppan hed- och ängsmark
Vardsåskojan skogskoja Brus-Matsslåttern terräng Hållarsgården, Nördre gård Bondviken vik
Vardsätern fäb. Bråtegravarna Saknas Ingvaldshögen gård Bontisholen höjd
Vålbrändan fäbodställe /Se Bråttåkyan nyodling Ingevallstomterna gård Bontistjärnen tjärn
Vännässätern fäbod Brända klitten berg Ingevalls Ola-gården gård Borberget berg
Västangården hembygdsgård? Brändan terräng Ingevallsgården, Gamla gård Borbergskölen myr
Västangården gård Brändan höjd Häljeliden, se Risätra hp Borbäcken bäck
Västasjögården gård Brändberget berg Hållkyan gård Borrotjärnarna, se Bortjärnarna Saknas
Ytternäs by /Se Brändkölen sank mark Hållbrosätrarna fäbodar Borrväggrösan riksgränsröse
?Åker-Gammalsätrarna fäbodar Brändkölen sank mark Hållbrosätra fäbodar Bortjärnarna tjärnar
?Åkern numera försvunnen gård Brändåskölen sank mark Hållarsgården, Södra gård Borväggen berg
?Åkra by Brändåsrönningen terräng Ingvallhögen nybygge Borväggsrösan riksgränsröset
Åkra by Brännklitten berg Insjöstugan förfallen stuga Brantkölen myr
Åkra by Brösmyran sank mark Insjösätern nedlagt fäbodställe Brantkölsmoren skogsområde
Åkra-Gammalsätern fäb. Brösmyrbäcken bäck Ivargården gård Brantmyrbäcken bäck
?Ånkällan fäbodtäkt Brösmyrtjärnenk, Norra tjärn Janisgården gård Brantmyren myr
Ärnäs by Brösmyrtjärnen, Södra tjärn Janisgården gård Brantåsen höjdsträckn.
Ärnäs, Västra by *Buberg berg Jantehemmen nybygge Brantåstjärnen tjärn
Ärnäs, Västra o. Östra gdr /Se Buförsvägskälet vägskäl Jens Britta-gården gård Braskslåtten myr
Örsjöbergssätern fäbod ?Bullberget berg Jogården gård Bratteggen Saknas
Örsjön by /Se Bullberget berg Jogården gård Brattmyren, se Brantmyren Saknas
Örviken fäbof Bullberget, Lilla berg Jokyan gård Brattmyren uppodlad myr
*Övermon by Bullbäcken bäck Juslätt by Brattåsen sillerbergets fortsättning
  Bullbäcken bäck Juslätt traktnamn Brattåsen ås
  Bullerbäcken bäck Nördre Kallberget fäbodar Brattåsen, se Brantåsen Saknas
  Bullerbäcken bäck Kallberget, Nördre fäbodar Brattåstjärnen tjärn
  Bu-Lybergsvallen bäck Kallberget, Södra fäbodar Brattåstjärnen, se Brantåsen Saknas
  Bumyran sank mark Kallegården gård Braskkölen myr
  Bumyran sank mark Kareliusgården gård Bredgräskölen myr
  Buskfallet skogsområde Karlsgården gård Bredmyrarna myrar
  Buvalla å Karlstugan stuga Bredviken vik
  Buvalla å Kerstigården gård Bredviksnäset näs
  Buvallen bäck Kinnvallsjösätrarna fäbodar Brickan tjärn
  Buvallen bäck Kinnvallsstugan gård? Brickmyrarna myrar
  Buwallen å Kladden fäbodar Brosmyren myr
  *Bÿberg berg /Se Kladden fäbodar Brostnarhälla, se Stentrollet Saknas
  Bårberget berg Moseberg fäb., se Klossberget Saknas Brudpigholmen holme
  Bårbergsbäcken bäck Klossberget fäbodar Brudskålen höjd
  Bårbergskölen sank mark Klossberget fäbodar Brunberget, se Brumberget Saknas
  *Bårbergs rör f.d. gränsmärke Klövmyrtäkten fäbodar Brungåstjärnen tjärn
  Bårbergstjärnen, Norra tjärn Klövsätern fäbodar Brunhöjdsröset, se Brumtjärnrösan Saknas
  Bårbergstjärnen, Södra tjärn Klövsätrarna fäbodar Brunnberget berg
  Bårviggen, se Borrväggen berg Knutgården gård Brunnbäcken bäck
  Båtapertjärn tjärn Knut Jante-gården gård Brunnbäcken bäck
  Båthusviken vik Knut Ola-gården gård Brunnkölen myr
  Bäckemyrbäcken bäck Knutsberget gårdar Brunnkölen myr
  Bäckemyrbäcken bäck Komusdalen fäbodar Brunnkölen myr
  Bäckemyrhöjden berg Komutdalen fäb. Brunnmyren myr
  Bäckenäset ö Kopparslagargården gård Brunntjärnbäcken bäck
  *Bäck...g berg Korpralgården gård Brunntjärnen tjärn
  Bäckklitten berg Krabbegården försvunnen gård Brunntjärnrösan riksgränsröse
  Bäjsjöberget berg Kristengården gård Brunntjärnrösan riksgränsröse
  Bäjsjökölen sank mark Kristenelund gård Brunntjärnsröset gränsröse
  Bäjsjön sjö Kroksätra, se Kroksätrarna Saknas Brunntjärnsbäcken bäck
  Bäjsjöån å Kroksätrarna fäbodar Brusholen höjd
  Bälgstångsbrickan myr /Se Kroksätern fäbodar Brus Lars-putten tjärn
  Bälgstångsmyren myr /Se Kronstugan stuga Brusänget äng
  Bälgstångsmyren myr /Se Södra Kullberget fäbodar Bråttåbäcken bäck
  *Bärberget berg Kummusdalen fäb., se Komusdalen Saknas Bråttåkyan nyodling
  Bäsenbergh berg Kvarngårdarna gårdar Bråttåmyren myr
  Bässenberg berg? Kvarnheden gård Bräddammet myr
  *Bässenberget berg Kvarnholen gård Brända Klitten berg
  *Bökeberg berg Kvarnmyrheden, Nördre gård Brända Knuten höjd
  Dalbackarna backar Kvarnmyrheden, Södra gård Brändan höjd
  Dalberget berg Kvarnströms gård Brändan del av V. Dalberget
  Dalberget berg Kvickgården, Gamla gård Brändholen höjd
  Dalbäcken bäck Kvick Simon-gården gård Brändholen höjd
  Dalheden hed? Kvistbacken gård Brändkölen myr
  Dalsbrändan terräng Kvistgården gård Brändkölsfåfängan myr
  Dammbodtjärnen tjärn Källhedgården gård Brändkölsmoren skogsås
  Dammbäcken bäck Lappasberget gård Brändorna skogbevuxet område
  Dammen Saknas Lapprävkojan timmerkoja Brändorna höjder
  Dammkölen sank mark Lars Jons-gården gård Brändåskölen myr
  Dammkölen myr(?) /Se Lassar Emil-gården gård Brännklitten berg
  Dammkölstjärnarna tjärnar Lassargården gård Brännklitten, se Brända Kitten Saknas
  Dammtjärnbäcken bäck Lassar Martin-gården gård Brännvinsnäset udde
  Dammtjärnbäcken bäck Lassar Ola-gården gård Brösmyrarna myrar
  Dammtjärnen tjärn Lassar Olle-gården gård Brösmyrtjärnen tjärn
  Dammtjärnen tjärn Lassar Per-gården gård Brösmyråsarna höjder
  Dammtjärnen tjärn Lassgårdarna gårdar Bubäcken bäck
  Dammtjärnknulen berg Lassgårdarna gårdar Bufjället, se Bodfjället Saknas
  Dammyran sank mark Lassgården gård Bukölen, se Bodkölen Saknas
  Dammyren myr /Se Laxvadet by Buliberget, se Bu-Lyberget Saknas
  Digerberget berg Laxvadet by Bullberget berg
  Digerberget berg Lergruvåsen gård Bullberget berg
  Digerbergssätern fäbodställe? Liasgårdarna gårdar Bullbäcken bäck
  Digerbergstjärnbäcken bäck Västra Lillmon by Bullbäcken bäck
  Digerbergstjärnen, Lilla Saknas Lillmon Västra nr 1-5 traktnamn Bullbäcken bäck
  Digerbergstjärnen, Stora tjärn Östra Lillmon by Bullerbäcken bäck
  Digerkölen sank mark Lillmon Östra nr 1-21, se Östra Lillmon traktnamn Bullerriset skogsområde
  Digerkölen sank mark Lima hlp Bumyren myr
  Digerkkölsbrickan sank mark Lima bandel 12:2, se Bu traktnamn Bumyråsen höjd
  Digerkölsbäcken bäck Lima bandel 12:1, se Torgås traktnamn Buskfallet skogsområde
  Digerkölskällan terräng Lima bandel 12:3, se Tandö Östra traktnamn Buvallen bäck
  Digeråsen ås Lima bandel nr 1 och 12, se Bergsvalla traktnamn Buvalldalen bäck
  Dillflöten sank mark Limedsforsen stn Buviken, Nördre vik
  Dillflöten, Västra sank mark Lindgrensgården gård Buviken, Södra vik
  Dillflöten, Östra sank mark Lind Olle-gården gård Bybäcken utlopp
  Dillflöttjärnen tjärn Lisa Ola-gården gård Byflokölen mosse
  Disiön sjö Lisa Ola-gården gård Byflokölen myr
  Djupantjärnen tjärn Lissbjörsgården, Nördre gård Byflokölen, se Biflokölen Saknas
  Djupbäcken bäck Lissbjörsgården, Södra gård Bygärdesnoren vattensamlingar
  Djuparven svacka Lisshålln gård Bygärdsfallet skogsområde
  Djupgraven sänka Lissmatsgårdarna gårdar Båthusholen höjd
  Djupgraven terräng Lissmatsgården försvunnen gård Båthuskölen myr
  Djupgravtjärnen tjärn Lissolagården gård Båthustjärnen tjärn
  Djupmyran sank mark Lissonnolagården, jfr Lissolagården Saknas Båthustjärnen tjärn
  Djupnoret del av Västerdalälven Lisspa Lars-gården gård Båthusviken vik
  Djuptjärnen tjärn Lissper Jonas-gården f.d. gård Båthusviken vik
  Djuptäkten slåttermyr /Se Ljusnäs fäb., se Lusnäset Saknas Båtskalet sund
  Djupviken vik Lofotholen gård Båtstadbrändan höjd
  Djurkölen myr /Se Loktäkten tomter efter fäbodar Bäckan bäck
  Djännskriåsen höjd Lotten, Nördre by Bäckemyrarna myrar
  Dofsetjärnen, Västra tjärn Lotten, Nördre by Bäckemyren myr
  Dofsetjärnen, Östra tjärn Lotten, Södra bygd Bäckemyrhöjden, se Bäckmyrhöjden Saknas
  Dragtjärnsåsen berg Lott Henrik.sätern fäbodar Bäckenäset näs
  Dretmyran sank mark Lundbacken gård Bäckklitten berg
  Dretsäckbron bro /Se Lusnäset fäbodar Bäckklitten berg
  Drögnäset näs Lyberget fäbodar Bäckmyrbäcken bäck
  Dyrflyktkölen myr /Se Långviken nybygge Bäckmyrhöjden höjd
  Dyrflykttjärnen tjärn /Se Långviken by Bäcknäset udde
  Dysjön, N o. S. sjö Långvik Per-sätern fäbodar Bäcksunden myrar
  (Dyssjön) sjö Länsmansgården gård Bälgstångsmyran myr
  Dysjön, Lilla sjö Löten Norra, se Norra Löten traktnamn Saknas Saknas
  Dysjön, Stora sjö Löten Södra nr 1-5, se Södra Löten traktnamn Bätallbacken backe
  Dysjövalla bäck Löt(-) Henrikssätern (fäb.), se Lott Henrik-sätern Saknas Bössvallan, Övre bäck
  Dösskålmyran myr Maja Britta-gården gård Bössvallen bäck
  Effrötjärn, St. o. L tjärnar Mangsgården gård Bössvalla bäck
  Effrötjärnriset Saknas Marbäckstugan, se Marobäckstugan Saknas Bössvalltjärnen tjärn
  Efretjärn, Lilla tjärn Maribäckstugan, se Marobäckstugan Saknas Bössvalltjärn tjärn
  Efretjärnen tjärn Marobäckstugan stuga Dalbackarna höjder
  Eggarna terräng Mattessätern fäbodar Dalbackarna höjdsträckningar
  Eggemyran sank mark Mattiasgården gård Dalberget berg
  Eggen ås Mattisgården gård Västra Dalberget berg
  Eggen höjdsträckning Mattsåsen fäbodar Östra Dalberget berg
  Eggen höjdsträckning Mattsåsen fäbodar Dalbäcken bäck
  Eggen udde Medskogen del av bebyggelse Dalheden hed?
  Ekemyran myr? Mellangården gård Dalheden skogstrakt
  »Elbotten Köln» förr myr /Se Mikaelgården gård Dammarholen höjd
  Eldbottenkölen sank mark Mikaels gård Dammarna slåtterängar
  Eldbottenkölen sank mark /Se Mikaels Olle-gården gård Dammbodtjärnen tjärn
  Eldmyran sank mark Mikaels Otto-gården gård Dammbäcken bäck
  Eldåsmyran myr Mikaels Per Otto-gården gård Dammbäcken bäck
  *Elfweberg berg Millerkgården gård Dammbäcken bäck
  Ellbernkölen sank mark /Se Moberget by Dammen myrar
  Ellbernkölen, Norra sank mark Moberggården gård Dammholen, Södra höjd
  Ellbernkölen, Södra sank mark Mobergs Hans-gården gård Dammholen, Nördre udde
  Ellendammet damm Mogården gård Dammkölen myr
  Elman å Mojanis, Södra gård Dammkölen mosse?
  Enkelmyran sank mark Mojanisgården gård Dammkölstjärnen tjärn
  Enklaskölen sank mark Mojanis Klara-gården gård Damm-myren myr
  Entinten berg Mon by Dammtjärn tjärn
  Erstjärnen tjärn Mon gård Dammtjärnbrändan höjd
  Ettertäktshögarna, Ettertäkthögarna berg /Se Mon nybygge Dammtjärnbäcken bäck
  Fagermyran sank mark Mon by Dammtjärnbäcken bäck
  Fallbrädden bergssluttning Morskgården gård Dammtjärnbäcken bäck
  Fallbäcken bäck Mosalund flottningsstuga Dammtjärnen tjärn
  Fallholen sank mark? Mostertorpet f.d. gård Dammtjärnen tjärn
  Fallklitten berg Mosätern fäbodar Dammtjärnen tjärn
  Fallkölen sank mark Myrbäcken fäbodar Dammtjärnen tjärn
  Fallmyran sank mark Myrbäcken fäbodar Dammyren myr
  *Farefjäll fjäll Mårts Erk-gården gård Dammåsen höjd
  Feima å /Se Mårtsgården gård Dammåsen höjd
  *Feimufioll gammalt gränsmärke Mårtskyan försvunnen gård Digerberget berg
  Feimifiall förr namn på fjäll /Se Mårtsviken by Digerberget berg
  Feman Saknas Mårtsviken gårdar Digerbergstjärnbäcken bäck
  Feman å /Se Niss Jakob-gården gård Lilla Digerbergstjärnen tjärn
  Feman å Nissmoren gårdar Digerbergstjärnen, Lilla tjärn
  Feman å Nord å Näset gård Digerbergstjärnen, Lilla tjärn
  Feman å Noringården gård Stora Digerbergstjärnen sjö
  *Femnäset näs /Se Norra Löten traktnamn Digerbergstjärnklitten berg
  *Femtbergen berg Norränge, Norränget, se Norrängesbyn Saknas Digerbergsvadmyren myr
  Femten sjö Norrängesbyn by Digerbodkölen myr
  Femten sjö Nygården gård Digerbokölen mosse
  Femten sjö Nylandgården ödegård Digerbäcken bäck
  Femten sjö Nysätern fäbodar Digerkölen myr
  Femån å Näbbsätern övergivet fäbodställe Digerkölsbäcken bäck
  Femån å Närmare-sätern fäbodar Digeränget äng
  Fenningberget berg /Se Närmsta sätern fäb., se Närmaresätern Saknas Digerängstjärnen tjärn
  Fenningberget berg Näset, jfr Rörbäcksnäs Saknas Dillflöten myr
  Fenningbergsklitten höjd Näsvisgården gård Dillflötkölen, se Dillflöten Saknas
  Fenningsviken vik Nördre Täkten del av fäb. Dillflöttjärnen tjärn
  Fenningsån å Ofors, Västra by Djupbäcken bäck
  Fenningsån å Ofors Västra traktnamn Djupbäcken bäck
  Fenningån å Ofors, Östra by Djupbäckmyren myr
  Ficklöstjärn tjärn Ofors Östra, se Östra Ofors traktnamn Djupgravbäcken bäck
  Finn-Larstjärnen tjärn Oforsråberget fäbodar Djupgraven dal
  Finntjärndammet sjö Olas Per, jfr Hammerdals och Kristinelund Saknas Djupgravhön bergstopp
  Finntjärnen sjö Olersgården försvunnen gård Djupgravkällan bäck
  Fiskgatan väg /Se Olersgården, Nördre gård Djupgravstjärnen tjärn
  Fiskön ö Olersgården, Södra gård Djupmoret tjärn
  Fjället sank mark Omangs gård Djupmyren myr
  Fjällsåsen berg Onngården försvunnen gård Djupröven dal
  Fjällsåsen ås Orrgubbgården gård Djupsundet myr
  Fjärtjärnmyran sank mark Oxberget fäbodar Västra Djupsundet vik
  Fjärtjärntäppan nyodling Oxberget fäbod Östra Djupsundet vik
  Flantholskölen sank mark Pallars gård Djuptjärnen tjärn
  Flaskan sank mark Pellgården gård Djuptäkten slåttermyr
  ?Flaten åker Pellmats Martin-gården gård Djupviken lugnvatten
  Flenen natn. /Se Perbjörs gårdar Djurkölen myr
  Flybergsmyran sank mark Per Erik-gården gård Dofsefåfängan myr
  Flybäcken bäck Per Ers-gården obebodd gård Dompen berg
  Flybäcken bäck Per Ers-gården gård Dompmyren myr
  Flymyran sank mark Permatsgården gård Dretkölen myr
  Flåbron kavelbro Pers gårdar Dretmyrorna myrar
  Flåbron kavelbro Pi Risa gård Dretsäckbron kavelbro
  Flået myr Pjäckholen gård Dretsäckmyren myr
  Flået sank mark Pålgården gård Drognäset, se Drögen Saknas
  Flåtjärnen, Norra tjärn På Tången gård Droppelbäcken bäck
  *Flärvalla terräng Ragols Erik-gården gård Drullbodsundet myr
  Flötarna sank mark Ragols Ola-gården gård Drögen näs
  Flötarna sank mark Ragols Per-gården gård Drönäset näs
  Flöten sank mark Renströms gård Dunderviken vik
  Flöten myr Risberget gård Dysjöflået myr
  Flöten sank mark Risberget fäbodar Dysjön, N. o. S. sjöar
  Flötmattskäret terräng Risberget fäbodar Dysjön. N., se Lilldysjön Saknas
  Flöttjärnarna tjärnar Riset gårdar Södra Dysjön sjö
  Fogdön ö? Risheden by Dysjövalla bäck
  Forsänget åker Risheden by Dysjövallen bäck
  Frejsbackarna höjder Rismyra fäb., se Rismyrarna Saknas Dysjöåsen höjd
  Frejsbacksten sten /Se Rismyrarna fäbodar Dyviken tjärnliknande utvidgning
  Frejsbacktallen tall Rispellgården försvunnen gård Dödkalstenen flyttblock
  Frejsbacktjärn, Nedre tjärn Rissäterbyn by Dösskålmyrarna myrar
  Frejsbacktjärnarna tjärnar /Se Rissätra fäbodar Edholmen holme
  Frejsnäset näs /Se Rissätra by Edholmen, se Ön och jfr Öholmen Saknas
  Frejsnäset näs /Se Rissätra traktnamn Edholmen holme
  Frejsnäset f.d. näs Risätra hp Effretjärnarna tjärnar
  Fresbacktjärnarna tjärnar Risätra, se Rissätra traktnamn Efretjärn tjärnar
  Furubergstjärn tjärn Rissätra fäb., se Rissätrarna Saknas Eggarna höjder
  Furubergstjärnen tjärn Rissätrarna fäbodar Eggen ås
  Furunäset näs Rullbo gård Ejholmen holme
  Furuviken vik Rullknulen fäbodar Eldmyren myr
  Fåfängan myr Rullknölen fäb., se Rullknulen Saknas Eldmärkesåsen skogsås
  Fågelknulen höjd Rådet gård Elibrändan skogsområde
  Fågel-Larsodlingen nyodling? Rämdals gård Ellbernkölen myr
  Fågellektjärnen tjärn Rödhammarsgårdarna gårdar Ellbernkölen myr
  Fågelmyran myr Rödhammarsgårdarna gårdar Ellbernkölen, Västra myr
  Fågelsundet myr(?) Rö Janis-gården gård Emberstjärnen så gott som försvunnen tjärn
  Fågelsundet sank mark Rörbäcksnäs by Enkelmyren myr
  Fågelvinkällan sank mark Rörbäcksnäs kapellförsamling Entinten berg
  Fågelåsen höjd Rörbäcksnäs by Entintmyren myr
  Fågelåskölen sank mark Sammil Ola-gården gård Eribrändan skogsområde
  Fäbodbäcken bäck Sammil Ola-tjärnen gård Erland-dammet myr
  Fämten sjö Sammilsgården gård Erlandeggen höjdsträckning
  Fännbäcken bäck Sevallsgården gård Erlandtjärnen tjärn
  Fännet vik /Se Lion fäbodar Erstjärnarna tjärnar
  Fänningberget berg Siriberget gård Erstjärnen tjärn
  Fänningberget berg /Se Västan Sittan gård Erstjärnarna tjärnar
  Fännkällan bäck Sjuls gård Ertjärnbäcken bäck
  Fännmyran sank mark Sjulsgården, Västra försvunnen gård Ertjärnmyren myr
  Fännriskölen sank mark Sjulsgården, Östra gård Esbjörnbäcken bäck
  Fännriskölen sank mark Sjulskölen säter Ettertäkthögarna berg
  Fänntjärnen tjärn Sjungargården gård Etterstäkthögen berg
  Fölmyran, Västra sank mark Sjöarberget fäbodar Fagermyren myr
  Fölmyran, Västra sank mark Sjöarbergssätern fäb., se Sjöarberget Saknas Fallbradden bergssluttning
  Fölmyran, Östra sank mark Sjöänden fäbodar Fallgrundet sträcka
  Förlikningsröset gränsmärke /Se Skansgården försvunnen gård Fallholen udde
  *Gamle Långe skans Saknas Skogsammilgården gård Fallholen höjd och udde
  Gammalsätermyran sank mark Skogsätern fäbodar Fallholviken vik
  Gammalsätersberget berg Skogssätra fäbodar Fallklitten, Nördre del av Digerberget
  Gammalsätersklitten berg Skommar Albert-gården gård Fallklitten, Södra del av Digerberget
  Gammeltäkten terräng Skommar Hans-gården försvunnen gård Fejmån, se Feman Saknas
  Gammeltäktkällan bäck Skommarhans Ola-gården gård Feman å
  Garpkölen myr /Se Skommar Martin-gården gård Feman å
  Garpkölen sank mark Skommars gård Femkroken sträcka
  Gattarholmen ö Skommars gård Femkölen myr
  Gatumyran sank mark Skrivarkölen fäbodar Yttre Femkölen myr
  Gatutjärnen tjärn Skrivarkölen fäbodar Femkölen mosse
  Gavklitten, Västra Saknas Skålmo by Femtan å
  Gavklitten, Östra berg Skålmo by Femten sjö
  Gesjöflöten sank mark Skålmo Erk-gården gård Femthedarna hedmarker
  Gesjön sjö Skålmogården, Västra gård Femthedarna tallhedar
  Getingkällorna källor? Skålmogården, Östra gård Femtån, se Femtan Saknas
  Getingkölen sank mark Skäggelöpan gård Femåsängsholen höjd
  Getingkölen sank mark Snedeggstugan obebodd stuga Fenningberget berg
  Getkäll flöten sank mark Snickarholen gård Fenningberget berg
  Getkällorna sank mark Snällerboden gård (numera öde), förr handelsbod Femingberget, Nördre fäbodar
  Getryggen ås Snällergården gammal gästgivargård Fenningbergsklitten topp
  Getryggsdammet sank mark Sodoms näste förr krog Fenningsjön sjö
  Getskorven holme Springfeldtgården gård Fenningsjön ajö
  Getskorven holme Spårbacken gård Fenningsåkölen myr
  Getskorven holme Stabbgården gård Fenningsån å
  Getskorven f.d. ö Staden del av by Fenningsviken vik
  Gettjärnen tjärn Staffagården ödegård Fetabborrtjärnen tjärn
  Getåsen höjd Stavåsnäset nybyggen Fiapotten tjärn
  Gillersberget berg /Se Sten gård Finnbergt berg
  Gillersbäcken bäck Stengården gård Finnfallåsen höjd
  Gillerskölen sank mark Stenkvistgården gård Finnkyrkknulen berg
  Gillerstjärnen tjärn Sterkgården försvunnen gård Finnmyrkölen myr
  Gilleråsen nat- namn? Stolpgården gård Finn Per-stället plats på sluttning
  Gilleråsen ås Stolo Johannes-sätern fäb. Finntjärnbäcken bäck
  Gissjön sjö Stolp Mangs-gården gård Finntjärndammet tjärnlikn. utvidgning
  Gissjön sjö Storholsholen gård Finntjärnen tjärn
  Gissjön sjö Storhols Janis-gården gård Finntjärnåsen höjd
  Gisstjärnen tjärn Storhålln gård Finnvassen, Nördre del av strand
  Gisstjärnen, Norra tjärn Storhögen by Finnvassen, Södra grund och vassbälte
  Gisstjärnen, Södra tjärn Storhögen nybygge Finnviken vik
  Gisstjärnsfallet terräng Storhöggårdarna gårdar Finnvägen, jfr Tisjövägen väg
  Glesan? å Stormatsbyggningen villa Firiberget berg
  Glesan vattendrag Stor Par-gården gård Firiberget berg
  *Gnevalla rör f.d. gränsmärke Storskålmo gård Västra Firibergshön bergstopp
  Gormyran sank mark Storskålmo gård Östra Firibergshön bergstopp
  Gorrmossahålet terräng Strandgården gård Firibergskölen mosse
  Gorrsilklitten berg Strandgården, Nördre gård Firibergskölen myr
  Gorrsiltjärnen tjärn Strandgården, Södra gård Firibergstjärnarna tjärnar
  Gorrtjärnen tjärn Strandkölen fäbodar Fiskebodnäset näs
  Gosåsbäcken bäck Strandkölen fäbodar Fiskebäcken bäck
  Gosåskölen sank mark Ström Lars-gården gård Fiskemarkmyren myr
  Gotdammen sank mark Stånggården gård Fisk Erk-risen skogsområde
  Gotdammen sank mark Suskölen fäbodar Fisklöstjärnen tjärn
  Gotkölen sank mark Svartåsen nybygge Fisklöstjärn tjärn
  Grabbön ö Svedgården gård Fisklöstjärnen tjärn
  Granberget berg Sällbergs gård Fisktjärn tjärn
  Granberget berg Sälsänget by Fisktjärnen tjärn
  Granbäcken bäck Sälsänget by Fiskön ö
  Granbäcken bäck Sättan gård Fjällsheden höjder
  Granholmen holme Sättugården gård Fjällsåsen berg
  Granklitten berg Söder å Eggen gårdar Fjärtjärnmyren uppodlad myr
  Granåullkölarna sank mark Södra Löten traktnamn Fjärtjärntäppan myrodling
  Gravarna dal Södra Täkten del av fäb. Fjärtjärntäppan nyodling
  Gravbergskölarna sank mark Sörlyberget fäbodar Fjösgatan del av väg
  Gravukölen sank mark Sörnäs by Fjösheden gärden
  Gravåsarna terräng Sörnäs by Fjösknulen höjd
  Gravåstjärnen tjärn Söråsberget fäbodar Flammartjärnen tjärn
  Grekwåla Elfverös röse Söråsberget fäbodar Flankholen höjd
  Grekwåla Älf å Nedre Tandberget fäbodar Flannarn myr
  Grimsön ö Övre Tandberget fäbodar Flantholskölen, Övre myr
  Gropsten sten Tandsjölandet gård Flantholskölen, Nedre myr
  Grunderkölen sank mark Tandsjölandet, se Tandsjön (nybygge) Flaten åker
  Grunderkölen sank mark Tandsjön nybygge Flenen landtunga
  Grycken sjö Tanådalen tfstn. Flenskallklitten berg
  Grycken sjö Tandådalen fäbodar Flinkbäcken bäck
  Grycken sjö Tandådalen fäbodar Flybäcken bäck
  Grycken sjö Västra Tandö by Flybärsmyren myr
  Grycken sjö Tandö Västra, se Västra Tandö traktnamn Flyet myr
  Grycken sjö Tandö Östra traktnamn Flygargärdet gårde
  Grycken sjö Östra Tandö by Flygarholen höjd
  Grycken sjö Tandö Östra, se Östra Tandö traktnamn Flygar Lasse-tjärnen tjärn
  Gryckheden hed Tandöråberget fäbodar Flymyren myr
  Grycktjärnen, Västra sjö Tattin gård Flymyrtjärn tjärn
  Grycktjärnen, Östra sjö Tekla Viktor-gården gård Flymyrtjärnen tjärn
  Gryckån å Tisjölandet fäb. Flyna myrar
  ?Grådlokgrådan gråda Tombacken gård Flyna myrar
  Gråhedkällan vik Tomtgårdarna gårdar Flytjärnen, se Flymyrtjärnen Saknas
  Gråholmen holme Torgals by Flåbron kavelbro
  Grå-Lars flået sank mark Torgås traktnamn Flået myr
  Grå-Larsknipen höjd Torgås gård(ar?) Flået myr
  Grå-Larsmyran sank mark Torgås by Flået myr
  Grå-Larsvallen f.d. fäbod Torgården gård Flåkölen myr
  Gråmosseberget berg Torgåsmon stn Saknas Flåtjärnen tjärnar
  Gråmosseberget berg Torgås, se Torgåsmon jvt Flåtjärnen, Nördre tjärn
  Gräkvallen å Torgåsmon jvt Flåtjärnen, Södra tjärn
  *Gräna, se Gränaroset Saknas Torks, Västra gård Flötarna mosse?
  *Gränaroset Saknas /Se Torks, Östra gård Flötarna myrar
  Gräsbrickan sank mark Tokssätern, Gamla fordom fäbodar Flöten Saknas
  Gräsbäcken bäck Torkssätern fäbodar Flöten myr
  Gräsbäcken bäck Torsgården gammal (numera riven) gård Flöten myr
  Gräsbäcken bäck Torskloken gård Flöten myr
  Gräsbäcken bäck Torsråberget fäbodar Flöterna myrar
  Gräsbäcktjärnen tjärn Torstäkten fäbod Flötmyren, se Flöten Saknas
  Gräsloken f.d. tjärn? Tranugården gård Flöttjärnarna tjärnar
  Gräsmossaflöten sank mark Tullen gård Flötåsen myr
  *Gröna Saknas /Se Tånggården gård Fogdön ö
  Gröna ön ö Tånggården gård Forsängesholarna höjder
  Grönmyran, Västra sank mark Tång Janis-gården öde gård Forsänget äng
  Grönmyran, Västra myr Täkten gård Frans Jakob-brickan myr
  Grönmyran, Östra Saknas Uddeholmsgården gård Fregåskällan odlad myr
  Grönmyran, Östra myr Undgärdesgårdarna försvunna gårdar Frejsbackarna höjder
  Grönmyrbäcken bäck Undgärdet by Frejsbacktjärnarna tjärnar
  Grönmyråsen ås Undgärdet by Frejsnäset näs
  Grönmyråsen ås Unggärdet by Frejsnäset näs
  Grötvallan å Unggärdet by Frejsnäsmyren myr
  Grötvalla älvrös röse Ungärde traktnamn Frejsnästjärnen tjärn
  Grötvallån å Ungärdets bandel, se Ungärde traktnamn Fritzbergkyan odling
  Gubbholmen ö Utan Holen gårdar Fullektjärnbändan skogsområde
  Gubbklitten höjd Vallen by Fulåskölen, se Fågelåskölen Saknas
  Gubbklittjärnen tjärn Valla by Furuberget, se Firiberget Saknas
  Gubbmyran sank mark Valla by Furubergskölen, se Firibergskölen Saknas
  Gubbnäset terräng Vall Ola-gården gård Furubergstjärnen tjärn
  Gubbnäset ö Vallsjön by Furuviken vik
  Gubbnäs kölen sank mark Vallsjön by Fyrkanten sjö
  Gubbnästjärnen, Norra tjärn Valsätra fäb., se Vardsätern Saknas Fåfängan myr
  Gubbnästjärnen, Södra tjärn Varden fäbodar Fåfängan myr
  Gubbrådtjärnen tjärn Vardsätern fäbodar Fågel-Hisåsen höjdstärckning
  Gubbrändklitten berg Vallskäret by Fågelholen höjd
  Gubbsundet sank mark Vatta gård Fågelknulen berg
  Gubbtjärnen tjärn Vidmyrsätern ödefäbodar Fågelknulen berg
  Gubbtjärnen sjö Vidmyrsätern fäb? Fågelknulmyren myr
  Gubbtjärnen tjärn Vimyrsätra, se Vidmyrsätern Saknas Fågellektjärnen tjärn
  Gubbtjärnen tjärn Vinterstadnäset nybygge Fågelmyren myr
  Gubbadberget berg Vännäset fäbodar Fågelmyråsen höjd
  Guldkisteholmen holme /Se Vännäsätern fäb., se Vännäset Saknas Fågelsundet myr
  Gullbrandstjärn tjärn Västan Backen gård Fågelåskölen myr
  Gullbrandstjärnen tjärn Västangårdarna gårdar Fågelåskölen mosse
  Gullrosheden hed Västangården gård Fäktholen höjd
  Gullroskölen sank mark Västansjö gårdar Fännmyrforsen fors
  Gullrostjärnen tjärn Västansjö, se Västangårdarna Saknas Fännsaltet myr
  Gunnelbäckbrickan sank mark Västerbergsgården gård Fännsmyren myr
  Gunnelbäcken bäck Väst-när honom Per gård Fännsmyrbrändan skogsområde
  Gunnelbäcken bäck Västra Lillmon traktnamn Färnet vik
  Gurkölen sank mark Västra Ofors traktnamn Färnkällan myr
  Guruklitten berg(?) /Se Västra Tandö traktnamn Färnkällan bäck
  Gvalptjärnberget berg Ytternäs by Färnsaltet myr
  Gvalptjärnen tjärn Ytternäs by Färnsbäcken bäck
  Gvilhällåsen ås Ytternäs by Fölmyren myr
  Gånnårsbäcken bäck /Se Åker-Gammalsätrarna fäbodar Galthålet vik
  Gånorsbäcken bäck Åkermans gård Galthålet vik
  Gånnårs-Matsbäcken bäck Åkern försvunnen gård Gammalfallsknösen topp
  Gånnors-Olakölen sank mark Åkra by Gammalfallsknösen berg(srygg)
  Gånorsbäcken bäck Åkra by Gammalsäterberget berg
  Gård-Pertjänarna tjärnar Ånäset by Gammalsätersberget berg
  Gåskölen sank mark Västra Ånäset nybygge Gammelsäterbrickan myr
  Gåstjärnen tjärn Östra Ånäset nybygge Gammalsäterbäcken bäck
  Gäddsjön Saknas Åsen, jfr Där Söder och Där Nord gårdar Gammalsäterklitten bergstopp
  Gäddtjärn tjärn Ås Janis-kojan timmerkoja Gammalsätersklitten berg
  Gäddtjärnberget berg Ängesåsen nybygge Gammelsätermyren myr
  Gäddtjärnbäcken bäck Ängesåsen gård Gammalsäteråsen ås
  Gäddtjärnen sjö Ärnäs by Garmtj., se Gärmsjärnen Saknas
  Gäddtjärnen tjärn Västra Ärnäs by Garmtjärnklättarna, se Gärmtjärnklittarna Saknas
  Gäddtjärnen tjärn Östra Ärnäs by Garmån, se Gärman Saknas
  Gäddtjärnen tjärn Örsjöberget fäbodar Garpkölen myr
  Gäddtjärnen tjärn Örsjöberget sät., se Örsjöberget Saknas Garp Mats-tjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Örsjön gårdar Gatumyren myr
  Gäddtjärnen, Norra tjärn Örsjön by Gatutjärn tjärn
  Gäddtjärnen, Södra tjärn Örsjöstugan fiskarstuga Gatutjärnen tjärn
  Gäddtjärnriset Saknas Örviken gård Gellsön, se Jällsön Saknas
  Gäjsjöflöten myr Östangården gård Gertrudbäcken bäck
  Gäjsjökällan stjälpplats Östan Myran gård Gesjöflöten mosse
  Gäjsjön sjö Österbäck gårdar Gesjöflöten, se Gäjsjöflöten Saknas
  Gällbergstången Saknas Östervik gård Gesjön sjö
  Gällvallastenen Saknas Östervik gård Gesjön, se Gäjsjön Saknas
  Gällvallflået Saknas Öst-med Myren försvunnen gård Getingkölen mosse?
  Gärdan vattendrag Östra Lillmon traktnamn Getingkölen myr
  Gärdan vattendrag Östra Ofors traktnamn Getingskölsbrändan höjd
  Gärdan bäck Östra Tandö traktnamn Getingtjärn tjärn
  Gärman vattendrag   Getingtjärnen tjärn
  Gärmdalen dal   Getkällan bäck
  Gärmfallet odlat markområde   Getkällorna myrar
  Gärmtjärnen tjärn   Getnäset näs
  Gärmtjärnklittarna höjder   Getridammet myr
  Görkölen sank mark   Getryggdammbäcken bäck
  Görkölen sank mark   Getryggen ås
  Hackspettviken vik   Getskorven holme?
  Hagåpamyrtjärnarna tjärn   Getskorven holme
  Hagåpamyrsundet sank mark   Getskorven ö
  Hallahålet Saknas   Getskorven holme
  Hallakällan Saknas   Getskorven holme
  Hallarkölen sank mark   Getskäret bergssluttning
  *Halsiöan sjö   Gettjärnen tjärn
  »Halsiöan» sjöar   Gettjärnen tjärn
  Halåskölen sank mark   Gettjärnklitten berg
  Hammarsby-Gammalsätern nat-namn?   Getåsen höjd
  Hammarsgärdet ängar och gärden   Gillersbäcken bäck
  Hammars-Persdammen sank mark   Gillerskölen myr
  Hammars-Perskällan sank mark   Gillerstjärnen tjärn
  Hanaknä tvära backar eller krökningar /Se   Giss-sjö-flyna myr
  Handelskölen sank mark   Giss-sjön sjö
  Hanokneet vägkrök /Se   Gissjötjärnen tjärn
  Hanåmyran sank mark   Gissjövallan källbäck
  Harmansbergh berg   Gisstjärnen tjärn
  Harmansbergh berg   Glaset tjärn
  Haromorarna terräng   Glejsån å
  Harrfittjan landtunga /Se   Glesan å
  Harrtjärnen sank mark   Glesan å
  Harstkölen sank mark   Glösåkölen myr
  Hartjärnen tjärn   Glösån å
  *Harwaran fjäll   Godbackberget berg
  Hattmyran sank mark   Godback-källan bäck
  Havallberget berg   Godbacktjärnen tjärn
  Havallen vattendrag   Godsåsbäcken bäck
  Havallflyet tjärn   Godsåskölen myr
  Havallkölen sank mark   Gorrkölbäcken bäck
  Havalltjärnen tjärn   Gorrkölen myr
  Haverbrickan sank mark   Gorrmyren myr
  Havlatjärnen tjärn   Gorrsyltjärnen tjärn
  Havretjärnen tjärn   Gorrtjärnen tjärn
  Havstadänget slåtteräng   Gotkölen myr
  »Hed Elfven» Saknas   Granberget berg
  Hedgölesätern terräng   Granberget berg
  Hedkölen sank mark   Granbäcken bäck
  Hed-Sigridklitten berg   Granholmen holme
  Hed-Sigridkölen sank mark   Granklitten berg
  Hedsjöberget fäb.   Granklitten berg
  Hedsjöberget, Västra berg   Granåstjärnen tjärn
  Hedsjöberget, Östra berg   Granåsviken vik
  Hedsjöbäcken bäck   Granön ö
  Hedsjökölen sank mark   Gravakölen, se Gravbergskölarna Saknas
  Hedsjön (?=Hässjön) Saknas   Gravbergs-kölarna myrar
  *Hedsjön sjö   Graven dal
  Hedsjön sjö   Graven, Nördre dal
  Hedsjön sjö   Graven, Södra dal
  *Hedsjön sjö   Gravkölen, se Gravbergskälarna Saknas
  Hedsjön sjö   Grav Ola-myren myr
  Hedsjönoret vik   Grimsön ö
  Hedtiernan sjö   Grucktjärnen, Västra tjärn
  Hedtjärn (?=Dysjöarna) tjärn?   Grucktjärnen, Östra tjärn
  *Hedtjärnen (=Hässjön?) sjö   Gruckugravorna ravin
  *Hedtjärnen sjö   Gruckådran avlopp
  Heedsiön sjö   Grunderkölen myr
  Hejgölö-Larsmyran sank mark   Grunderkölen mosse
  ?Hejsjön sjö   Grundtjärnen tjärn
  Hejsjön sjö   Grundtjärnmoren skogsområde
  Hejsjön sjö   Grundtjärnmyren myr
  Hejsjön sjö   Gruppugraven dal (ravin)
  Hejsjön sjö   Gruvbacken del av bergssluttning
  Hejsjön, se Vallsjön o. Dyssjön sjö   Grycken sjö
  Helveteskölen sank mark   Grycken sjö
  Hemberget berg   Gryckheden hed
  Henriksmyren sank mark   Gryckmyren myr
  Herrgårdskölen höjd(?)   Grycktjärnarna tjärnar
  Hickkölen, Norra sank mark   Gryckån avlopp
  Hickkölen, Södra sank mark   Grådlokgrådan gråda
  Hickkölen, Södra sank mark   Grå-Larsknipen berg
  Hicklirönningen sank mark   Grå Lars-knipen berg
  Hidtjärnen tjärn   Grå Lars-myren myr
  Hisåsbäcken bäck   Grå Lars-vallen f.d. fäb.
  Hisåsflöten sank mark   Gråloken vattensamling
  Hjortmanviken vik   Grålokholmen holme
  Hjärtat terräng   Gråmossberget berg
  Holen höjd   Gråmosseberget berg
  Horrmundberget berg   Gråtbrickan myr
  Horrmundberget berg   Gråsmossen myr
  Horrmundberget berg   Gråsmossemyren myr
  Horrmundberget berg   Gräkvallen å
  Horskatkölen sank mark   Grämsön, se Grimsön Saknas
  Hubbustjärnen, Norra tjärn   Gräsberget berg
  Hubbustjärnen, Södra tjärn   Gräsbrickan myr
  *Hudtjärn sjö   Gräsbrickvägen väg
  Hund-fjället fjäll   Gräsbäcken bäck
  Hundfjället berg   Gräsbäcken bäck
  Hundfjället, Hundfjällsten fjäll   Gräsbäcktjärnen tjärn
  Hundfjället fjäll   Gräsmossflået myr
  Hundfjället fjäll   Gräsmossmyren myr
  ?Hundfjället fjäll   Gräsmyrriset sluttning
  Hundfjället fjäll   Gräsmyrtäppan myrodling
  Hund fjället berg   Grässlarna område mellan Bondkölen och ån Alman
  Hundfjället berg   Grästiljan sträcka
  Hundfjället berg   Gröna Källan myr
  Hundfjället fjäll   Gröna Källan bäck
  Hundfjället fjäll   Grönmyrkölen myr
  Hundfjället fjäll   Grönmyråsen höjdsträckn.
  Hundfjällsbäcken bäck   Grötmyrarna myrar
  Hundfjällsgraven, Södra ravin   Grötvallån, se Gräkvallen Saknas
  Hundfjällsgraven, Västra ravin?   Gubb-bod-näset näs
  Hundfjällskällan bäck   Gubb-brändklitten berg
  Hundfjällskölen sank mark   Gubbholmen holme
  Hundholen höjd   Gubbklitten berg
  Hundmyran sank mark   Gubbklitten berg
  Hundvalla å /Se   Gubbklitt-tjärnen tjärn
  Hundvalldammen damm?   Gubbmyren myr
  Hundvallen vattendrag   Gubbnäskällorna bäckar
  Hundvallkölen sank mark   Gubbnäskölen myr
  Hundvallkölen sank mark   Gubbnästjärnen tjärnar
  Hundvalloset terräng   Gubbnävtjärnen tjärnar
  Hunnefiell fjäll   Gubbrådtjärnen tjärn
  Hunne Fiell fjäll   Gubbsundbäcken bäck
  Husmyran myr   Gubbtjärn tjärn
  Husmyran sank mark   Gubbtjärnen tjärn
  Husomberget berg   Gbbtjärnen tjärn
  Hustjärnen tjärn   Gubbtjärnen tjärn
  Hunsdalen dalgång?   Gubbtjärnen tjärn
  Håberget berg   Gubbtjärnknulen höjd
  Håbäcken bäck   Gubbänget slåtteräng
  Håckåberget, Lilla berg   Gubrötjärnen, se Gubbrådtjärnen Saknas
  Håckåberget, Stora berg   Guckukyan odling
  Håckåbergstjärnen tjärn   Guddadberget berg
  Håkällan sank mark   Guddakällan källa
  Hållan fäbodställe /Se   Guddartjärnen tjärn
  Hållan bergssträckning /Se   Gudmundsmyrkölen myr
  Hållbrodammen flottningsdamm med körbro   Gudmunds Ola-tjärnen, jfr Långtjärnen Saknas
  Hållbroflöten myrmarker   Gullbrandstjärnen tjärn
  Hållbroseggen ås   Gullrosbäcken bäck
  Hållbroseggen terräng   Gullrosheden skogsområde
  Hållbroseggen ås   Gullroskölen myr
  Hållbrosflöten sank mark   Gunnarsbäcken bäck
  Hållbrosflöten sank mark   Gunnarsbäcken bäck
  Hållbrosjön, Norra sjö   Gunnelbäcken bäck
  Hållbrosjön, Norra sjö   Gustavbäcken bäck
  Hållbrosjön, Södra sjö   Gustavtjärnen tjärn
  Hållbrosjön N. o. S. sjöar   Gvalptjärnberget berg
  Hållbrosklitten, Norra berg   Gvalpstjärnberget, se Valptjärnberget Saknas
  Hållbrosklitten, Södra berg   Gvitbacken del av Barbrobacken
  Hållbrostugan nat. namn?   Gyltmyren myr
  Hållbrosätern f.d. fäbodar?   Gål-Perstjärnarna, se Gård Per-tjärnarna Saknas
  Hållbrovägskälet Saknas   Gåmårsbäcken, se Gunnarsbäcken Saknas
  Hållbrändan terräng   Gångspångmyren myr
  Håll-Matsön ö   Gångspångmyren myr
  Hållställmyran sank mark   Gånnårsbäcken bäck
  Hållställmyran, Östra sank mark   Gånorsmyren uppodlad myr
  Hållviken, Norra vik   Gård Per-tjärnarna tjärnar
  Hållviken, Södra vik   Gåskölen myr
  Hållåsen ås   Gåsslätten myr
  Hållåsen höjd /Se   Gäddtjärn tjärn
  Hållåskölen sank mark   Gäddtjärn tjärn
  Hållåskölen tjärn   Gäddtjärnberget berg
  Hållåstjärnen? tjärn   Gäddtjärnsberget berg
  Hållåstjärnen tjärn   Gäddtjärnbäcken bäck
  Hållåstjärnen, Norra Saknas   Gäddtjärnen tjärn
  Hål-Persflöten sank mark   Gäddtjärnen tjärn
  Hål-Persflöten myr   Gäddtjärnen tjärn
  Hål-Persodlingen nyodling?   Gäddtjärnen tjärn
  *Hålsjöar sjö   Gäddtjärnen tjärn
  *Hålsjöarna? sjöar   Gäddtjärnen tjärn
  Hålsjön sjö?   Gäddtjärnen tjärn
  *Hålsjön sjö   Gäddtjärnen tjärn
  *Hålsjön sjö   Gäddviken vik
  *Hålsjön sjö   Gäddviktjärnen tjärn
  Hålåsen ås   Gäjsjöflöten myr
  Hålåskölbrickan Saknas   Gäjsjön sjö
  Hålåskölbrickan sank mark   Gällkleven, se Jällklöven Saknas
  Hålåskölen sank mark   Gällvalla, se Jällvallen Saknas
  Håmyrorna sank mark   Gällvallberget, se Jällvallberget Saknas
  Hån tjärn   Gällvallflået myr
  Hånoret vattensaml.   Gärdan å
  Hånoret vattensamling   Gärdån, se Gärdan Saknas
  Hånoret sjö /Se   Gärman å
  Hånoret terräng?   Gärmdalen dalgång
  Hånorsberget berg?   Gärmfallet odlat markområde
  Hårmansbergh berg   Gärmfallmyren myr
  ?Håssjön sjö   Gärmmyrarna myrar
  Håsundet sank mark   Gärmtjärnen tjärn
  Håsätertjärnen tjärn   Norra Gärmtjärnen tjärn
  Håtjärn tjärn   Gärmtjärnklittarna berg
  Håtjärn, Västra o. Östra tjärnar   Gätarholmen holme
  Håtjärn, V. o. Ö. tjärnar   Gävklittarna berg
  Håtjärn tjärn /Se   Göjsjöflöten, se Gäjsjöflöten Saknas
  Håtjärn tjärn /Se   Göjsjön, se Gäjsjön Saknas
  Håtjärn tjärn /Se   Göllobacken höjd
  Håtjärnen tjärn   Göllogrådan gråda
  Håtjärnen, Västra tjärn   Göllonoret tjärn
  Håtjärnen, Östra tjärn   Gölåsen höjd
  Håån tjärnar   Göranstenen undervattenssten
  Håölarsgärdet gärde   Hagabäcken vattendrag
  ?Häa berg   Haga Per-myrarna myrar
  Häggekölen sank mark   Hakdammet myrar
  Häggsbäcken bäck   Hakholen höjd
  Hällbackarna sluttning/backar   Hakhorn, se Hakholen höjd
  Hällorna höjd   Hallarkölen mosse
  *Hämminge berg berg?   Hallarkölne myr
  *Hämminghe berg berg   Hallbrosjön, N., se Hållbrosjön, Nördre Saknas
  Hämingberget berg   Hallbrosjön, S., se Hållbrosjön, Södra Saknas
  Härbresklitten berg   Halsesnoret vattensamling
  Härbresstenen flyttblock   Västra Halsetjärnen tjärn
  Härbresåsen, Södra ås   Östra Halsetjärnen tjärn
  Härbresön ö   Halsmyren myr
  »häre fikian» terräng?   Halspa-änget slåtteräng
  *Härmundsberget berg   Halspaänget slåtteräng
  Härvlokeggen ås   Halvvägsberget del av Digerberget
  Härvloken tjärn   Halvvägsbäcken vattendrag
  Häsjön sjö /Se   Halåskölen myr
  Hässjön Saknas   Halåsvederna skogsområde
  Hässjön sjö   Halåsvedliden skogsområde
  Hässjön sjö   Hammarsgärdet ängar och gärden
  Hässjön sjö   Hammarskällkölen myr
  ?Hässjön sjö   Hammarstjärnen tjärn
  Hässjön sjö   Hampusviken vik
  Hässjön sjö   Hanknäet vägkrök
  Hässjöån Saknas   Haneknäet krök av stig
  Hässjöån å   Hansgärdet gärde
  Hässjöån å   Harkölen mosse
  Hässmyran sank mark   Harskölen myr
  *Hästberget berg   Harmorarna granmoar
  *Hästberget berg   Harptjärnen tjärn
  Hästeggebäcken bäck   Harrfittjan landtunga
  Hästklädgubben höjd   Harsunden småmyrar
  Hästkölen sank mark   Hattmanbrändan del av Firiberget
  Hästkölen sank mark   Havalla bäck
  Hästmanen skogsområde   Havallberget berg
  Hästmanåsen höjd /Se   Havallberget berg
  Hästmanåsen ås /Se   Havallbrändorna skogsområde
  Hästskomyran myr?   Havallen bäck
  Häststranden strandparti   Havallflyn gungfly
  Hästsundbäcken bäck   Havallkölen myr
  Hästsundet myr   Havallkölen mosse
  Hästön ö   Havallsflyna myr och tjärn
  Hättan ö   Havalltjärnen tjärn
  Hättön ö   Havallstjärnen tjärn
  Höbäcken bäck   Havlatjärnen tjärn
  Höbäcken bäck   Havretjärnen tjärn
  Höbäckskölen sank mark   Havstadänget slåtteräng
  Höbäckskölen myr   Hedarna hedar
  *Högberget höjd   Hedarna hedar
  Högberget berg   Hedarna tallhedar
  Högeggen höjd   Hedbacken höjd och landsvägsbacke
  Höghedsbacken höjd   Hed Göllo -myren myr
  *Höghedsröset gränsmärke   Hedkölen myr
  Höghedtjärnen sjö   Hed Sigrid-klitten berg
  Högholen berg   Hed Sigrid-kölen myr
  Högholmen ö   Västra Hedsjöberget berg
  Högsön ö   Östra Hedsjöberget berg
  Högvikskyrkan berg   Hedsjöbäcken bäck
  Högåsen höjd   Hedsjöflyna myrar
  Högåsen ås   Hedsjökölen myr
  Hökmoren terräng   Hedsjön sjö
  Hön berg   Hedsjönoret tjärn
  »Hötte-tiernen» tjärn   Hedsjötjärnen tjärn
  Idbäcken bäck   Hejsigridklitten, se Hed Sigrid-klitten Saknas
  Igeltjärnen tjärn   Hejsjöb., Hejsjöbgt., se Hedsjöberget, Östra Saknas
  Illbergsgraven dal   Hejsjöberget, V., se Hedsjöberget, Västra Saknas
  Illvallen bäck   Helgeliden åkrar
  Imbillkölen sank mark   Hejsjöbäcken, se Hedsjöbäcken Saknas
  Ingvallflöten sank mark   Heljelarsbäcken vattendrag
  Ingvallhögen höjd   Helvetes-kölen myr
  Insjön, Norra del av sjö   Hemmansunden myrslåttermarker
  Insjön, Norra och Södra vikar /Se   Hesmyren myr
  Insjön, Södra del av sjö   Hessjön, se Häsjön Saknas
  Iskävelbron bro   Hickkällan bäck
  Jakobstjärnen tjärn   Hickkölen mosse
  Janishögen höjd   Nördre Hick-kölen myr
  Janisknulen berg   Södra Hick-kölen myr
  Janiskvarn Saknas   Hickliskäret höjd
  Janisstensmyran myr   Hickliskärkällorna småbäckar
  Jens-Brittakällan bäck   Hirrfallet svedjefall
  Jockeodlingen nyodling?   Hisåsbäcken bäck
  Jockskölen sank mark   Hisåsflöten myr
  Jockstjärnen tjärn   Hisåsflöten mosse?
  Johannarönningen terräng   Hisåshön höjd
  Johanstjärnen tjärn   Hitjärnen tjärn
  Jomyran sank mark   Hitjärnen tjärn
  Jontetäppan odling?   Hjortmanviken vik
  Jordbromyran sank mark   Hjällsmyren myr
  Jossikällan bäck   Hjärttjärn tjärn
  Jossitjärnen tjärn   Hjärttjärnen tjärn
  Jotjärnen, Södra tjärn   Hokoberget, se Håkanberget Saknas
  Joänget äng   Hokobergstj., se Håkanbergstjärnen Saknas
  Jällbergstången Saknas   Horn Erk-flyet myr
  Jällkleven berg   Horn Erk-myren myr
  Jällsön ö   Horotjärnarna tjärnar
  Jällvallastenen Saknas   Horrmundberget berg
  Jällvallberget berg   Horskatkölen myr
  Jällvallberget berg   Horskällan bäck
  Jällvallbron bro   Horskälltjärnen tjärn
  Jällvallen bäck   Huggsön (?)
  Jällvallen bäck   Hundfalldalsklitten topp
  Jällvallen bäck   Hundfjället fjäll
  Jällvallen bäck   Hundfjället fjäll
  Jällvallflået Saknas   Hundfjällsbäcken bäck
  Jällvallflået sank mark   Nördre Hundfjällsgraven dal
  Järsloken tjärn   Östra Hundfjällsgraven dal
  Kallberget berg   Hundfjällskölen myr
  Kallberget berg /Se   Hundfjällsskredet sluttning
  Kallberget, Norra fäb.   Hundholen höjd
  Kallberget, Södra fäb.   Hundpälsen udde
  Kallbergsbacken backe   Hundvalla bäck
  Kallbergsbacken Saknas   Hundvallen å
  Kallbergsfallet f.d. svedjefall   Hundvallkölen myr
  Kallbergsflået myr   Husgärdet gärde
  Kallbergshållan bergssträckning /Se   Hustjärnen tjärn
  Kallbergskölen sank mark   Husön ö
  Kallbergstjärn tjärn   Husön ö
  Kallbergstjärnen sjö   Huvustjärnarna tjärnar
  Kallbergsvägen väg   Håberget berg
  Kallbergsvägskälet, Nördre Saknas   Håberget berg
  Kallerönningen terräng   Håbäcken bäck
  Kalletjärnen tjärn   Håckb., se Håkanberget Saknas
  Kallsjön sjö   Håckåberget berg
  St. Kallsjön sjö   Håckåbergstj., se Håkanbergstjärnen Saknas
  Kallsvallen bäck   Håkanberget berg
  Kalven berg   Håkanbergstjärnen tjärn
  Kalven berg   Hålgatan väg
  Kalven, Västra fjäll   Hållen bergsträckning
  Kalven, Västra sluttning   Hållbromyren myr
  Kalvgraven ravin?   Hållbroseggen ås
  Kalvnäset näs   Hållbrosjön sjö
  Kalvtjärnen tjärn   Nördre Hållbrosjön sjö
  Kampknulen berg   Södra Hållbrosjön sjö
  Karkasmyran sank mark   Hållbrosklittarna berg
  Karlsänget sank mark   Hållbroskölen myr
  Kassgölen göl /Se   Hållbäcken bäck
  Kastarberget berg   Hållhålet myr
  *Kasteberg weta Saknas   Håll Lars-tjärnen tjärn
  Kattskäret bergssluttning   Håll Mats-tjärnen tjärn
  Kavelbrokilen sank mark   Håll Mats-tjärnen tjärn
  Kavön f.d. ö   Hållskårnoret vattensamling
  Kavön ö   Hållskururådran vattendrag
  Kiellegraf dalsänka   Hållställmyren myr
  Killingholmen holme   Hållviken vik
  Killingklitten höjd   Hållåsen höjd
  Killingtjärnen tjärn   Hållåskölen tjärn
  Killingtjärnen tjärn   Hållåstjärn tjärn
  Killingtjärnknölen höjd   Hållåstjärnen tjärn
  Kinnvallbäcken bäck   Nördre Hållåstjärnen tjärn
  Kinnvallen å   Hållåstjärnnoret tjärn
  Kinnvallkölen sank mark   Hål Mats-ön ö
  Kinnvalloset del av å   Håltj., se Hårtjärnen tjärn
  Kinnvallsstugan nat.namn?   Håltjärn tjärn
  *Kinpeberget (=Råknipen?) berg   Norra Håltjärnen tjärn
  *Kinpeberget berg   Södra Håltjärnen tjärn
  Kinvalla å   Hålåskölen myr
  Kinnvalla bäck   Håmyrarna myrar
  Kinnvallflon Saknas   Hånoret vattensamling
  Kinnvallknippan Saknas   Hånorsådrarna förbindelser
  Kinnvallkällan källa   Hårdön, se Hål Mats-ön Saknas
  Kinnvallkölen myr   Hårtjärnen tjärn
  Kinnvallplatsen rastställe   Håsätertjärnen tjärn
  Kinnvallplatsen gammal rastplats   Håtjärnen tjärn
  Kinnvallriset Saknas   Håtjärnen tjärnlikn. utvidgning
  Kladdbäcken bäck   Nördra Håtjärnen tjärn
  Kladdklitten berg   Södra Håtjärnen tjärn
  Kladdtjärnberget berg   Västra Håtjärnen tjärn
  Kladdtjärnen tjärn   Östra Håtjärnen tjärn
  Kladdtäkten terräng?   Håvlatj., se Havlatjärnen Saknas
  »Klefwebergha» berg?   Häa berg
  Klingelkällan bäck   Häa, se Trollhön berg
  Klingelkälltjärn sjö /Se   Häa, se Hön Saknas
  Klingelkälltjärnen tjärn   Häggeloken plats i by
  Klingernoret sjö   Häggsbäcken bäck
  Klitten höjd   Häggsbäckfloen lugnvatten
  Klitten höjd   Häjgölöbäcken bäck
  Klittkällan källa?   Häll Lina-brunnen källa
  Klittkällslehällan höjd   Hällåsen höjd
  Klockarloken f.d. tjärn?   Hällön ö
  Klossberget berg   Härbres-klitten berg
  Klossberget berg   Härbresstenen flyttblock
  Klossbergsklitten berg   Härbresåsen höjd
  Klossbergstjärnen tjärn   Härbresåstjärnen tjärn
  Klossbergstjärnen tjärn   Härbresön ö
  Klossbergsvägskälet Saknas   Härbresön ö
  Klängevallan å   Härbresön ö
  Klövmyran sank mark   Härbresön, Ö. Saknas
  Knappstensvallen bäck   Härkölen Saknas
  Knappstensvallen bäck   Härorna område
  Knipebergh råberg   Häsjön sjö
  Knipkölen sank mark   Häsjöån å
  Kniptjärnen tjärn   Hästeggebäcken bäck
  Kniptjärnåsen höjd   Hästeggen rullstensås
  Knutmyran myr   Hästhagen inhägnad plats i skog
  Knut-Perriset terräng   Hästklädgubben bergstopp
  *Knutsgärdet gammalt, nu obrukat namn   Hästkölen myr
  Knästen berg   Hästmanåsen höjdsträckning
  Kolabodkölen sank mark   Hästskomyren, Nördre nu uppodlad myr
  Kolarbodmyran odl. mark?   Hästskomyren, Södra nu uppodlad myr
  Kolarbosundet sank mark   Hästskotjärnen tjärn
  Kolarkölen sank mark   Häststranden del av strand
  Kolarkölsbron bro   Hästsundet myr
  Kolbodåsen ås   Hästsundet Saknas
  Kolbodåsen ås   Hättön ö
  ?Kolkölen myr   Höbäcken bäck
  Kolkölen myr   Höbäckskölen myr
  Kolkölen myr   Höbäckskölen mosse?
  ?Kolos myr   Högarna skogs- och myrområde
  Koloskölen myr   Höga Åsen höjdsträckning
  Kontklitten höjd   Högeggen höjd
  Kontla-Henrikstjärnen tjärn   Högheden hed
  Korpboet högbergstopp   Höghedtjärnen tjärn
  Korsmyran sank mark   Högholen berg
  Korsön ö   Högvikskyrkan berg
  Kotjärnen tjärn   Högåsen höjd
  Koxen ö   Höjden höjd
  Koxen berg   Hön berg
  Koxnäset näs   Hön där-vid Brus Lars-putten bergstopp
  Kringelholkölen sank mark   Hösvenholmen holme
  Kringel-Olsmyran sank mark   Igultjärnen tjärn
  Kringeltjärnen tjärn   Igultjärnmyren myr
  Kringlan sank mark   Illbäcksgraven dal
  Kristianskölen sank mark   Illbärsgravbäcken bäck
  Kristianskölen sank mark   Illmanbäcken bäck
  Kroksundskölen sank mark   Illvallen bäck
  Kroktjärnen tjärn   Imbillkölen myr
  Kronkölen sank mark   Imbillkölen myr
  Kruggbäcken bäck   Immilkölen, se Imbillkölen Saknas
  Kvuspvickan odling /Se   Inbillkölen, se Imbillkölen Saknas
  Kråkdammen terräng?   Ingvallhögen höjd
  Kråkskidbäcken bäck   Insjön sjö
  Kråkslåttern terräng   Inunder Berget åkrar
  Kråktjärnen tjärn   Iskävelbron bro
  Kråkön ö   Ivarbäcken bäck
  Kudden ö   Jackheden skogsområde
  Kullsbäcken bäck   Jakobstjärn tjärn
  Kullsbäcken bäck   Jakobstj., se Tjärnen hans Jakob Saknas
  Kullstjärnen, Norra Saknas   Janishögen del av Medskogshögen
  Kullstjärnen, Södra tjärn   Janishögen höjd
  Kullstjärnen, Västra tjärn   Janisknulen berg
  Kvarnberget berg   Jannesknölen berg
  Kvarnkölen sank mark   Jannesknölen, se Janisknulen Saknas
  Kvarntallen terräng   Jarskaflöten myr
  ?Kvarntjärn tjärn   Joknulen berg
  Kvarn(vall)sjön sjö   Jordbromyren myr
  Kvarnvallsjön sjö   Jordbron del av landsväg
  Kvarnvallsjön sjö   Jotjärnarna tjärnar
  Kvickodlingen sank mark   Jotjärnbäcken bäck
  Kvillan höjd   Jällaråsen höjdsträckning
  Kvillan bäck   Jällaråsmyren myr
  Kvillan vattendrag   Jällklöven berg
  Kvillan bäck /Se   Jällsön ö
  *Kvissla röjning   Jällvallberget berg
  Kvisslarna ängar /Se   Jällvallen bäck
  Kviströnningen myr   Järstjärnen tjärn
  Kycklingkyan terräng   Kallberget berg
  Kyrkberget berg   Kallberget, se Storkallberget berg
  Kyrkberget berg   Kallbergsbäcken bäck
  Kyrkberget berg   Kallbergsbäcken del av Örebäcken
  Kyrkberget berg   Kallbergsfallet f.d. svedjefall
  Kyrkberget berg   Kallbergsflået myr
  Kyrkieberg, se Kyrkberget berg   Kallbergshållan bergsträckning
  Kyrkmyråsen, Västra ås   Kallbergskölen myr
  Kyrkmyråsen, Östra ås   Kallbergstjärnen tjärn
  Kyrkomyran sank mark   Kallvergsvägen väg
  Kådknulen berg   Kalletjärnen tjärn
  Kålsiön sjö   Kallsvallen å
  Kårviken vik   Kallsvallkölen myr
  Källan där stören sitter i (Käla dä stôyn set i) källa /Se   Kalstäkten plats vid Mosätersberget
  Källbrunnen sank mark   Kalvbrickorna myrar
  Källegraf riksrösen   Kalven berg
  Norra Källegraf dalsänka   Kalven fjäll
  Källflöten myr   Kalven berg
  Källgraven dalsänka   Kalven, Västra fjäll
  Källgraven dalsänka   Kalvhagbäcken bäck
  Källgraven dalsänka   Kalvhagholen höjd
  Källgraven dalsänka   Kalvnäset näs
  Källgraven dalsänka   Kalvnäset näs
  Källgraven dalsänka   Kalvstavutjärnarna tjärnar
  ?Källgraven bäck /Se   Kalvstävviken vik
  Källgraven dal   Kalvtjärnen tjärn
  Källgraven dal   Kalvtjärnen tjärn
  Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen   Kamknölen, se Kampknulen Saknas
  Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen   Kampknulen berg
  ?Källgravsröset gränsmärke   Kampknulen berg
  Källgravsröset, Östra Saknas   Kannkölen myr
  Källgångsbäcken bäck   Kardifallet svedjefall
  Källgångsmyran sank mark   Karlsholen höjd
  Källhålet myr   Karsön ö
  Källhögarna höjder   Kassgölen göl
  Källkölen, Norra sank mark   Kasshakhön bergstopp
  Källkölen, Södra sank mark   Kattrikällan myr
  Källmyran sank mark   Kattrimyren myr
  Källmyrbron bro   Kattskärbäcken vattendrag
  Källmyrbäcken bäck   Kattskäret bergssluttning
  Källmyren myr   Kattskäret bergssluttning
  Källsjön, se St. Kallsjön sjö   Katt-tjärnen tjärn
  Källtjärnen tjärn   Kavön ö
  Källsviken, Norra vik   Kavön ö
  Källsviken, Södra vik   Kerstatomterna område av åkrar
  Källsvikåsarna åsar   Killinggrådan gråda
  Kämpberget berg   Killingklitten berg
  Kämpberget berg   Killingtjärnen tjärn
  Kämpberget, Lilla berg   Killingtjärnen tjärn
  Kämpbergstjärnen tjärn   Killingviken vik
  Kärlmyran sank mark   Kinnmjölkbäcken bäck
  Kärnmjölksbäcken bäck   Kinnvalla bäck
  Kättilstenen flyttblock   Västra Kinnvallbäcken bäck
  Kölbäcken bäck   Östra Kinnvallbäcken bäck
  Kölen sank mark   Kinnvallsbäcken bäck
  Kölen mellan bergen sank mark   Kinnvallen bäck
  Kölmyran myr   Kinnvallkölen myr
  Kölsundet, Norra sank mark   Kinnvallplatsen rastplats
  Kölsundet, Södra sank mark   Kinnvallsjön sjö
  *Köretjärnen tjärn   Kinnvallsjön sjö
  Lakomyran sank mark   Kinnvallslåtterna slåttermarker
  Lakostjärnarna tjärnar   Kinnvallåsen höjd
  Lakotjärnen tjärn   Nördre Kittelviken vik
  Lampabäcken bäck   Södra Kittelviken vik
  Lars-Ersknulen berg   Klacktången del av berg
  Lassarnäset näs   Kladdbäcken bäck
  Lassdammet damm(?)   Kladdbäcken bäck
  Latkölen sank mark   Kladdklitten berg
  Laxtjärnen tjärn   Kladdtjärnen tjärn
  Laxtjärnflået sank mark   Kladdtjärnen tjärn
  *Laxund? terräng?   Klappbrohedarna hedar
  Lekholmen ö   Klenamoren skogsområde
  Ledtjärnen tjärn   Kleven berg
  (Ler-bergen) berg   Klevklitten, Nördre bergstopp
  Lerberget berg   Klevklitten, Södra bergstopp
  Lerberget berg   Klingelkällstjärnen tjärn
  Lerberget bergsparti   Klingelkälltj., se Kringelkälltjärnen Saknas
  Lergruvan gruva?   Klittarna berg
  Lertäktmyren myr   Klittarna, se Lövbergsklittarna Saknas
  Lerviken vik   Klitten, se Bondasklitten Saknas
  Lette sjö sjö   Brända Klitten berg
  Letteån å   Klitten östan Kallberget bergshöjd
  Libettjärnen tjärn   Klitterna berg?
  Libetön ö   Klittkällknulen punkt på Vilhällåsen
  Liden terräng   Klittmyren myr
  Lidmyran sank mark   Klossberget berg
  Lidmyrtjärnen tjärn   Klossberget berg
  Lidtjärnarna tjärnar   Klossbergsklitten berg
  Lidvallen terräng   Klossbergstjärnen tjärn
  Lijbergh berg   Klossbergstjärnen tjärn
  Likmyrorna sank mark   Klosstjärnen tjärn
  Likmyrarna myr(?) /Se   Klosstjärnen tjärn
  Lillberget berg   Klypan dal
  Lillbergsmyran sank mark   Klypknulen berg
  Lillbåten myr   Klättkälleslihällen Saknas
  Lill-Fämtan å   Klövklitten berg
  Lill-Fämtan bäck   Klövklitten, N. o. S., se Klevklitten, N. o. S Saknas
  Lill-Fämtan bäck   Klövkällorna myrar
  Lill-Fämtan vattendrag   Klövmyren myr
  Lillholmsviken vik   Knappnäsheden del av älvstrand
  Lill-Moberget berg   Knappstensvalla bäck
  Lill-Närfjället berg   Knappstensvallen bäck
  Lill-Närfjället berg   Knipstockholen höjd
  Lill-Närfjällsgraven ravin?   Knipstockholen höjd
  Lillnäset ö   Kniptjärnbäcken bäck
  Lillnäsviken vik   Kniptjärnen tjärn
  Lilltandåkölen sank mark   Kniptjärnen tjärn
  Lilltandån å   Kniptjärn tjärn
  Lillvarden berg   Kniptjärnåsen berg
  Lillvarden fjäll /Se   Knulen hans Morsk höjd
  Lillön ö   Knulen östan Klacken berg
  *Lima skans Saknas /Se   Knutbrickan myr
  Lima skans Saknas   Knutmyren myr
  Lima skans Saknas   Knutmyren myr
  Limberget berg   Knutmyren myr
  Limberget Saknas   Knut Pa-backen plats
  Limberget Saknas   Knutsbodbäcken bäck
  Limberget berg /Se   Knutsviken vik
  Limberget berg   Knösen höjd
  Limberget (eller Limhön) berg /Se   Kokgrytan plats med båthus och landningsplats
  Limeden fors /Se   Kolarkölen mosse
  Limeden fors /Se   Kolarknölen, se Kolkölen Saknas
  Limen Saknas   Kolbodarna höjd
  Limkäa berg   Kolbodbackarna höjder
  ?Limkön berg   Kolbodkölen myr
  Limhön berg   Kolbodmyren myr
  Limhön berg   Kolbodåsen höjd
  Limhön höjd /Se   Kolbodåsen ås
  Limhön (eller Limberget) berg /Se   Kolbomyren myr
  Limkarlbäcken bäck   Kolkölen myr
  Lingondalen dal   Kolåbomyren, se Kolbodmyren Saknas
  Linnéstenen flyttblock   Komutdalsberget Saknas
  Lisa-Olavålen terräng   Kongsalsviken vik
  Lissberget berg   Kontbrändan skogsområde
  Lissbergskällan bäck   Kontklitten höjd
  Lissbjörslöpan bergsluttning   Kontla Hindrek-tjärnen tjärn
  Lissbodtjärnen tjärn   Korpboet bergstopp
  Lissbåten myr   Korsbäcken bäck
  Lissdammet sank mark   Korsbäcken bäck
  Lissdammkölen sank mark   Korset plats
  Lisshön berg   Korsmyren myr
  Lisskällmyran myr   Korsmyran myr
  Liss-Olasmyran myr   Korsmyren myr
  Ljusnässjöarna sjöar   Korsmyren myr
  Ljustjärnen tjärn   Kosidan myr
  Lokarna tjärnar   Kovadtjärnen tjärn
  Lokkytjärnen tjärn   Koven område vid Ränngolvkölen
  Lokmyran sank mark   Koxbäcken bäck
  Lommyran sank mark   Koxen ö
  Lomtjärnen tjärn   Koxen berg
  Lomtjärnen tjärn   Koxen ö
  Lomtjärnen tjärn   Krabbnäset udde
  Lomtjärnen, Lilla tjärn   Kringelkällan bäck
  Lomtjärnen, Stora tjärn   Kringelkälltjärnen tjärn
  Lortbrändkölen sank mark   Kringelmyren myr
  Losikviken vik   Kringelmyren myr
  Lottsjön, Nördre o. Södra sjöar   Kringelnoret vattensamling
  Lusnäs fäbodar   Kringeltjärnen tjärn
  Lusnässjön sjö   Kringelåsmyren myr
  Lustigkölen sankmark   Kringlorna småbäckar
  Lustjärnen tjärn   Kristionskölen myr
  Lutuån å   Krokarna del av Fenningsån
  Lutu-ån å   Krokbäcken, se Kruggbäcken Saknas
  Luttuån å   Kroktjärnen tjärn
  Lutån å   Kroktjärnen tjärn
  Lyberget berg   Kronkölen mosse
  Lyberget berg   Kronkölen myr
  Lyberget berg   Kruggbäckdalen dal
  Lyberget berg   Kruggbäcken bäck
  Lyberget bergssluttning   Krusgåsbrickan myr
  Lybergseggen höjdsträckning   Krusspricka, se Kråkbrickan Saknas
  Lybergseggen höjdsträckning   Krypb., se Kruggbäcken Saknas
  Lybergsgnupen, se Lyberget berg   Kråkbrickan myr
  Lybergsklitten berg   Kråkbrickan Saknas
  Lybergsrör gränsmärke /Se   Kråkmyren myr
  Lybergsvallen bäck   Kråkskidbäcken bäck
  Lybergsviken vik   Kråkön ö
  Långberget bergssträckning   Kråkön ö
  Långbergsheden hed   Krökvalla, se Gräkvallen Saknas
  Långbergsheden hed   Kudden ö
  *Långbergsskansen skans   Kudden holme?
  Långbergsvägen väg   Kullberget höjd
  Långbron sank mark   Kullbergstjärnen tjärn
  Långbron bro   Kullkällingkällan bäck
  Långbron bro   Kullsbäcken bäck
  Långgräskölen sankmark   Kullsbäcken bäck
  Långkölbäcken bäck   Kullstjärnen, V. o. Ö. tjärnar
  Långkölen sank mark   Västra Kullstjärnen tjärn
  Långmjölksskålen grustag?   Östra Kullstjärnen tjärn
  Långmyran sankmark   Kullvad forsar och vadställe
  Långmyran sank mark   Kumusdalsklitten höjd
  Långmyran sank mark   Kungsfuran fura
  Långmyran sank mark   Kungsfuran fura
  Långmyran sank mark   Kurholen höjd
  Långmyran sank mark   Kurmyrarna myrar
  Långmyran sank mark   Kuruseggen höjdsträckning
  Långmyran sank mark   Kuruseggklitten höjd
  Långmyran sank mark   Kuruseggmyren myr
  Långmyrbäcken bäck   Kusnoret vattensaml.
  Långmyrbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Långmyrklitten, Norra berg   Kvarnheden område
  Långmyrklitten, Södra berg   Kvarnholen höjd
  »Långsjöbergha» berg?   Kvarnholmen del av älvstrand
  Långtjärnbäcken bäck   Kvarnholmen »holme»
  Långtjärnen tjärn   Kvarnkölen myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyrheden del av by
  Långtjärnen tjärn   Kvarnnoret del av sjö
  Långtjärnen, Norra tjärn   Kvarntjärnen tjärn
  Långtjärnen, Södra tjärn   Kvarnvallen å
  Långtjärnhön höjd   Kvarnvallsjön sjö
  Långviken vik   Kvarnvallssjön sjö
  Långvik-Persätern fäbodar?   Kvigflöten nu odlad myr
  Låtte-Siöia sjöar   Kvillen bäck
  Lämeggen berg   Kvinnfallmyren myr
  Lämeggsmyran, västra myr   Kvisslarna ängar
  Lämeggsmyran, Östra myr   Kyrkberget deö av Lybergen
  Lämmyran, Nedre Saknas   Kyrkmyren myr
  Lämmyran, Östra sankmark   Kyrkmyråsen höjdsträckning
  Lämmyrsundet myr   Kådbäcken bäck
  Lämnäset f.d. näs   Kådknulen berg
  Lämnäskölen sank mark   Kåknäset udde
  Länsmansberget berg   Kålgårdsstenen flyttblock
  Länsmansberget berg   Kålåbubäcken bäck
  Länsmanshagen hage?   Kålåbukvan odling
  Lätjärnen tjärn   Kårviken vik
  Lördagskällan, Norra bäck   Kårviken vik
  Lördagskällan, Södra bäck   Kälkmyren myr
  Lördagssundet sank mark   Källan källvattensrännilar
  Löt-Henrikssätern fäbodar?   Källan myr
  Löt-Olabäcken bäck   Källan, där stören sitter i källa
  Lötsjöarna sjöar   Källan på Varden, Södra myr
  ?Lötsjön, Norra sjö   Källegravröset, Ö., se Källgravrösan, Östra Saknas
  Lötsjön, Norra o. Södra sjöar   Källflöten myr
  ?Lötsjön, Södra sjö   Källflötskäret ås
  Lötsjön, Norra o. Södra sjöar   Källgraven bäck
  ?Lötsjön(N.) sjö   Östra Källgravrösan riksgränsröse
  ?Lötsjön, S. sjö   Källgravsröset, Ö., se Källgravrösan, Östra Saknas
  Lötsjön, Södra sjö   Källgångarna myrar
  Lötsjön, Södra sjö   Källgångsbäcken bäck
  Lötån å   Källholmen holme
  Lötvägen väg /Se   Källhålet myr
  Lötvägen väg /Se   Källhögarna höjder
  Lövberget berg   Källkölen myr
  Lövberget berg   Källkölen myr
  Lövbergsklittarna berg   Källkölen myr
  Lövbrändkölen sank mark   Källmyren myr
  Lövbrändorna berg   Källmyren myr
  Lövholmen holme   Källmyren myr
  Lövhässjetjärnen, Södra tjärn   Källmyren myr
  Lövhässjetjärnen, Norra tjärn   Källmyren myr
  Lövhön höjd   Källmyrorna myrar
  Lövlokbrändan terräng   Källmyråsen höjdstäckning
  Lövloktjärnen tjärn   Källnäsudden udde
  Lövåsen berg?   Källsvikåsarna höjdsträckningar
  Lövåsen ås   Källtjärnen tjärn
  Lövåstjärnen tjärn   Källtjärnen tjärn
  Mackkölen sank mark   Källviken Saknas
  Maglibäcken bäck   Källviken, se Kittelviken, Nördre Saknas
  Magliholen Saknas /Se   Källviken, S., se Kittelviken, Södra Saknas
  Majaflöten sank mark   Kämptberget berg
  Malbacksätern sank mark?   Kämptbergsmyren myr
  Mallåsen ås   Kämptbergsmyren myr
  Mallåsen Saknas   Kämptbergstjärnen tjärn
  Mallåsknippan Saknas   Käppskärhön bergstopp
  Malungsmyran sank mark   Käppskärsbäcken bäck
  Manforsen fors   Kärfaberget, se Stjarfaberget Saknas
  Mangsmorbäcken bäck   Käringvallen bäck
  Manokölen sank mark   Kässelviknäset näs
  Manntjärn, Stora tjärn   Kässlarna myr
  Manntjärn, Stora tjärn   Kättelstenen flyttblock
  Manntjärnen, Lilla tjärn   Kättarna, se Kässlarna myr
  Manntjärnen, Stora tjärn   Kättlarna mosse
  Manntjärnheden hed   Kölarkölen, se Kolkölen Saknas
  Manntjärnkällan bäck   Kölen myr
  Manntjärnkällbron klövjebro   Kölen myr
  Manntjärnkällbron bro   Kölen mosse
  Manntjärnåsen höjd   Kölen, se Kallbergskölen myr
  Manokölen höjd /Se   Kölen myr
  Manomyren myr /Se   Kölen västan Sjön myr
  Marobäckplatsen Saknas   Kölsbäcken, se Kullsbäcken Saknas
  Marobäckriset Saknas   Kölstj., V., se Kullstjärnen, Västra Saknas
  Marobäcksflöten Saknas   Kölstj., Ö., se Kullstjärnen, Östra Saknas
  Mattes-Ollemyren sank mark   Körsmyren, se Korsmyren Saknas
  Mattskölen sank mark   Lakmyren myr
  Mattskölskällan bäck   Lakmyren myr
  Matstjärnen tjärn   Lakostjärnarna tjärnar
  Mattsåsbäcken bäck   Lakostjärnarna tjärnar
  Medskogen nat.namn?   Lakostjärnbäcken bäck
  Medskogshögen höjd   Lakostjärnen myr
  Medskogstjärnen tjärn   Laktjärnen tjärn
  Megrinnan bäck   Laktjärnen Saknas
  Megrinnsbäcken bäck   Lakostjärnheden skogsområde
  Megrinnskölen sank mark   Laktjärnmyren myr
  Megrinnsmyran sank mark   Lammbacken höjd
  Megrinnstjärnen tjärn   Lars-Ers-dammet myr
  Mellanberget berg   Lars Ers-knulen berg
  Mellanbodkölen sank mark   Lassargrådan fors
  Mellan myran sank mark   Lassarhålet myr
  Mellannäset näs   Lassarnäset näs
  Mellanön ö   Lassetjärn tjärn
  Meltroskölen sankmark /Se   Lassetjärnen tjärn
  Mesberget, Västra o. Östra berg   Lassetjärnen tjärn
  Midsommarsbrändan berg   Lassholmen holme
  Midsommarskölen sank mark   Lass Janis-kölen myr
  Midsommarsmyran sank mark   Latkölen myr
  *Migonskäret Saknas   Latkölen mosse
  Mjölmyran myr   Laxtjärnen tjärn
  Moberget, se Stor-Moberget och Lill-Moberget berg   Laxtjärnen tjärn
  Moberget, Lilla berg   Laxtjärnflået myr
  Moberget, Lilla berg o. triangelpunkt   Lekholmen ö
  Moberget, Västra berg   Lekholmen ö
  Moberget, Östra berg   Lekholmen holme
  Mobergskölen sank mark   Lemäggen, se Lämeggen Saknas
  Mobergskölen sank mark   Lerberget del av berg
  Mobergskölen, Norra sank mark   Lerviken vik
  Mobergskölen, Norra sank mark   Lisskölen myr
  Mobergstangen terräng   Libetlågan plats
  Mobergstjärnen tjärn   Libetön ö
  Morarna terräng   Liden bergås
  Morberget berg   Lidtjärnen tjärn
  *Moreberg berg   Lidtäkten plats
  *Morebergh berg   Likkistholmen holme
  Morsjöbäcken bäck   Likmyrarna myrar
  Morsjön sjö   Liknöjdbäcken bäck
  Moslåtten sankmark   Lillberget berg
  Mossakalen myr   Lillberget Saknas
  Mossamyran sank mark   Lillberget berg
  Mossjöarna Saknas   Lillberget, Nördre berg
  Mosskalen myr   Lillberget, Södra berg
  Mosstjärnen tjärn   Lillbjörskölen mosse
  Mostertorpet fäb.   Lillbörskölen myr
  Mosäterkölen sank mark   Lillbullberget del av Bullberget
  Motjärnen tjärn   Lilldysjön sjö
  Mullertjärnen tjärn   Lillfemtan å
  Mullertjärnen tjärn   Lillholen höjd
  Myckelberget berg   Lillhön bergstopp
  Myckelbergskölen sank mark   Lillkallsjön sjö
  Myckelbergskölen sank mark   Lill-Kämptberget berg
  Myckelmyran, Norra myr   Lill-Noberget berg
  Myckelmyran, Södra myr   Lillnärfjället, se Lissnärfjället Saknas
  Myckeltjärnbäcken bäck   Lillnärfjället fjäll
  Myckeltjärnen tjärn   Lillstandåkölen myr
  Myckeltjärnhöjden berg   Lilltandån å
  Myrbäcken bäck   Lillvala, se Lillvarden Saknas
  Myrbäcken triangelpunkt   Lillvarden fjäll
  Myrbäcken bäck   Lillön holme
  Myrkyan terräng   Lill-Örsjöberget berg
  Mångåsmyran sank mark   Limberget, se Limhön Saknas
  Mångåsmyran sank mark   Limeden fors
  Mångåstjärnen tjärn   Limfjällen fjäll
  Mårdbäcken bäck   Limyren myr (nu uppodlad)
  Mårdbäcken bäck   Limhäa, se Limhön Saknas
  Mårdbäcken bäck   Limhön berg
  *Måsesiöan sjö   Limvalen fjällkam
  »Måsesiöan» sjöar   Linnéstenen flyttblock
  Märrbenet sank mark   Lintjärnen tjärn
  Märrberget berg   Lisbetviken vik
  Märrkällan bäck   Lisbjörskölne, se Lillbjörskölen Saknas
  Mörkhålet vik   Lispatjärnen tjärn
  Mörkmoren terräng   Lissabborrtjärnen tjärn
  Mörkåsen terräng   Lissalman å
  Mörkåstjärnen tjärn   Lissberget berg
  Mörkön ö   Lissbergsmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Lissbjörslöpan bergsluttning
  Mörttjärnen tjärn   Lissbodtjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Lissbåten myr
  Mörttjärnen tjärn   Lissdammet bäck och myrslåttermark
  Mörttjärnen, Norra f.d. tjärn   Lissdammkällan myr
  Mörttjärnen, Södra tjärn   Lissholmen holme
  Mörttjärnen, Södra tjärn   Lissholmen holme
  Mörttjärnflået sank mark   Lisskällmyren myr
  Natobäcken bäck   Lisslassmyren myr
  Natobäcken bäck   Lissmyren myr
  Natoflået sank mark   Lissnärfjället fjäll
  Navåtjärnen tjärn   Lissolasmyren myr
  Niss-Elinklitten berg   Lisspabacken höjd
  Niss-Kariklitten höjd   Ljusnässjöarna, se Lusnässjön och Fyrkanten Saknas
  Noret f.d. tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Noret tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Noret, Norra tjärn   Ljustjärnkällorna myrar
  Noret, Södra vik   Lodsiviken vik
  Norön ö   Lokanåtjärs, se Loken hans Järs Saknas
  Notholmen holme   Loken åkrar
  Notviken vik   Lokan hans Järs tjärn
  Nybodkölen sankmark   Lokkyan plats
  Nybodköltjärnen tjärn   Lomtjärnbäcken bäck
  Nybrunnberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Nyet tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Nyet tjärn /Se   Lomtjärnen tjärn
  Nygrytan sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Nygrytan sank mark   Lommtjärnen tjärn
  Nylandet sank mark   Lomtjärnviken vik
  Nylundstäppan nyodling?   Lomudden udde
  Nyrönningsflon sank mark   Losikmyrarna myrar
  Nyslåtten myr   Lott Ola-bäck bäck
  Nysundberget berg   Lott Per-stallet skogsholme
  Nysäterberget berg   Nördre Lottsjön sjö
  Nysätertjärnen tjärn   Södra Lottsjön sjö
  Nålberget berg   Lugnflon del av älv
  Nålkölen sankmark   Lundholen höjd
  Nålmyran sank mark   Luskölsmyren myr
  Nålmyråsen ås   Lusnäsflyna myrar
  Nånnåpiptjärnen tjärn   Lusnässjön sjö
  Näbbsundet sank mark   Lustigkölen myr
  Näbbtjärnbäcken bäck   Lustigkölen mosse
  Näbbtjärnen tjärn   Lusjärnen tjärn
  Näbbön ö   Luttuhålet utlopp
  Näcktjärnen tjärn   Luttumyren myr
  Näran å   Luttuån å
  Näran å   Lutån å
  Näran å   Lybergen bergmassiv
  Närdalen dal   Lybergseggen höjdstäckning
  Närfjällen, Stora o. Lilla berg   Lybergsvägen väg
  När(fjället) fjäll   Lybergsänden del av bergmassiv
  Närfjället, Västra o. Östra fjäll   Lyngebärsdalen dal
  Närfjällsgravarna raviner?   Lågen bäck
  Närmstsäterkölen sank mark   Långa myren myr
  Närsjökällan bäck   Långa myren myr
  Närsjömyran myr   Långa Myren myr
  Närsjön sjö   Långa Myren myr
  Näråkvarnen nat.namn?   Långa Sundet myr
  Näsgärdet gärde   Långa tjärnen tjärn
  Näsholen höjd?   Långatj., se Långtjärnen och Gudmuds Ola-tjärnen Saknas
  Näskölen sank mark   Långa tjärnen tjärn
  Näskölen sank mark   Långberget bergsträckning
  Näskölstjärnen tjärn   Långberget bergssträckning
  Nässjön sjö   Långbergsheden hed
  Nässjön sjö   Långbergsvägen stig
  Nässjön sjö   Långbrickan myr
  *Näs skans f.d. kolbotten   Långbron kavelbro
  Näsvallan å   Långbron bro
  Näsvallan bäck /Se   Långgräsgolvet myr
  Näsvägskälet Saknas   Långgräskölen myr
  Näverbodbäcken bäck   Långmyrarna myrar
  Näverbodbäcken bäck   Långmyrbäcken bäck
  Nöykölen sankmark   Långmyrbäcken bäck
  Nöttjärnen tjärn   Långmyren myr
  ?Oforsen fors   långmyren myr
  Oforsvallen bäck?   Långmyren myr
  Olerskölen myr   Långmyren myr
  Olmangs-Elinflammaren sank mark   Långmyren myr
  Olmangs-Elintjärnen tjärn   Långmyren myr
  Olsmyran, Långa myr   Långmyren myr
  Olsmyrheden hed   Långmyren myr
  Omangsbäcken bäck   Långmyrklittarna höjder
  Ombytesnäset näs /Se   Långnäset näs
  Ombytsöja holme /Se   Långtjärnbäkcen bäck
  *Orit-tjärn Saknas   Långtjärnen tjärn
  Ormbricktjärnen tjärn?   Långtjärnen tjärn
  Ormkällkölen, Västra sank mark   Långtjärnen tjärn
  Ormkällkölen, Östra sank mark   Nördre Långtjärnen tjärn
  ormos-Siöia sjöar   Södra Långtjärnen tjärn
  Ormåsen ås   Långtjärnhön topp
  Orrbacken nat.namn?   Långvikbäcken bäck
  Orrheden terräng   Långviken vik
  Orrholen ö   Långön ö
  Orrhön höjd   Lämeggen berg
  Orrhössundet sank mark   Lämmeggsmyrarna myrar
  Orrhöstangen terräng   Lämmkyan f.d. uppodlad mark
  Orrliden höjd   Lämmyren myr
  Orrmyran sank mark   Lämmyren myr
  Orrmyrorna sank mark   Lämmyrsundet myr
  Orrönningen hagmark   Lämnäsbäcken bäck
  Oxbergsklitten höjd   Lämnäset näs
  Oxbäcken bäck   Lämnäsviken vik
  Oxbäcken bäck   Länsmansberget berg
  Oxmyren myr   Länsmanshagen odlad myr
  Oxmyrhalsen Saknas   Länsmanskällan, Yttre myr
  Oxkölen sank mark   Länsmanskällan, Övre nu odlad myr
  Paddtjärnen tjärn   Lätjärnen tjärn
  Palmkölen sank mark   Lättsocknäset näs
  Paovikbrändan höjd   Lögviken vik
  Paoviken vik   Löjtnantbäcken bäck
  Pariskölen sank mark   Lördagskällan, Nördre bäck
  Parisnäset, Norra näs   Södra Lördagskällan bäck
  Parisnäset, Södra näs   Lördagskölriset myrmark
  Paristjärnen tjärn   Lördagssundet myr
  Parisviken vik   Lösvålshön topp
  Pell-Johannestjärnen tjärn   Löten, N., se Lotten, Nördre Saknas
  Pell-Larsodlingen nyodling   Löten, S., se Lotten, Södra Saknas
  Pellpasätet vilsten   Lötmyrarna myrar
  Per-Björsnäset f.d. näs   Lötsjön, N., se Lottsjön, Nördre Saknas
  Perbjörstäppan nyodling(?)   Lötsjön, S., se Lottsjön, Södra Saknas
  Per-Knutsävjan terräng   Lötån, se Luttuån Saknas
  Per-Larstjärnen tjärn   Lövberget fjäll
  Permyrbäcken bäck   Lövberget berg
  Permyrtjärnarna tjärnar   Lövberget berg
  Per-Olsklitten berg   Lövberget berg
  Per-Olsmyran myr   Lövbergsklittarna berg
  Per-Olsnäset näs   Lövbrändorna höjder
  Pertjärnen tjärn   Lövbrännan berg?
  Petterkällan bäck   Lövbrännan, se Lövbrändorna Saknas
  Petterrönningen sank mark   Lövfallet del av Digerberget
  Petterviken vik   Lövholmen holme
  Petterön ö   Lövholmen, se Lövön Saknas
  *Pettesjön sjö   Lövhön topp
  Pettåsen ås   Lövklittarna, se Lövbergsklittarna Saknas
  Pettåsen höjd   Lövnäset näs
  Pettåstjärnen tjärn   Lövnäsviken vik
  Porten plats på Långberget   Lövudden skogås
  Porten plats på Långberget   Lövåsbrickorna myrar
  Portloken fördjupning /Se   Lövåsen höjd
  Possakölen sank mark   Lövåsen höjd
  Pottmyran sank mark   Lövåsen berg
  Pottmyran sank mark   Lövåsen höjd
  Pottmyrbäcken bäck   Lövåsmyren myr
  Pottmyrtjärnen tjärn   Lövåstjärnen tjärn
  Prästloken vattensamling   Lövön ö
  Prästmanen sank mark   Lövön ö
  Prästmanen åssträckning   Maglibäcken bäck
  Prästnoret sjö   Magliholen höjd
  Prästnoret tjärn   Majaviken vik
  Prästslåtten myr   Majorfallet skogsområde
  Prästsäterberget berg   Malbäcken, se Mårdbäcken Saknas
  Prästtjärnen tjärn   Malstjärnen tjärn
  Pålbäcken bäck   Malungsforsen forsar
  Pålkällan bäck   Malungsmyrarna myrar
  Pålmyran sank mark   Malungsskogen väg
  Pålstensmyran myr   Mankölen myr
  Pörttjärnen tjärn   Mangsmorknösen berg
  Ragelkällan bäck   Manmyran myr
  Rakn-pan berg   Mannforskällan bäck
  Rangsmyran sank mark   Manntjärn, L. och St. tjärnar
  Ranoskölen, Västra sank mark   Manntjärnarna tjärnar
  Ranoskölen, Västra sank mark   Manntjärnkällan bäck
  Ranoskölen, Östra sank mark   Manntjärnåsen höjd
  Ranoskölen, Östra sank mark   Marakällan myr
  Rantkölen myr   Marbäcksflöten mosse
  Rantkölen sank mark   Marabäcksflöten, se Märrbäcksflöten Saknas
  Rantkölen sank mark   Marberget, se Märrberget Saknas
  Rantkölåsen höjd   Mariagolvet myr
  Reensiö sjö   Markkvistkölen myr
  »Regusägen» Saknas   Markkvisttjärnen tjärn
  Rensgårdarna skogsområde /Se   Markkvisttjärnen tjärn
  Rensgårdarna Saknas /Se   Markkviståsen berg
  Rensgårdarna Saknas /Se   Markkviståsen ås
  Rensiöan sjö   Maråberg, se Märrberget Saknas
  Renåsen berg   Masåsen ås
  Resjön sjö   Mattes Olle-källorna myrar
  Resjön sjö?   Mattes Olle-tjärnen tjärn
  Re(n)sjön sjö   Mattskölen myr
  Resjön sjö   Mattstj(ärn), se Tjärnen hans Mats Saknas
  Resjön sjö   Mattstjärn tjärn
  Resjöåsen berg   Matstjärnen myr
  Resjöåsen berg   Mattsåsbäcken bäck
  Revallstjärn tjärn   Medskogsberget, se Medskogshögen Saknas
  Rindtiernan sjö   Medskogshögen berg
  *Rindtjärnen tjärn   Medskogstjärnen tjärn
  Risberget berg   Medskogstjärnen nu utdikad tjärn
  Risberget berg   Megrindsb., se Megrimsbäcken Saknas
  Risberget berg   Megrinnsbäcken bäck
  Risberget berg   Megrinnskölen myr
  Risberget fäb   Megrindsmyren, se Megrinnskölen Saknas
  Risberget berg   Megrimmyren, se Megrimskölen Saknas
  Risbergsbäcken bäck   Megrimstjärnen tjärn
  *Risbergs rör f.d. gränsmärke   Mellanberget berg
  Risbergssjön sjö   Mellanmyren myr
  Risbergssjön sjö   Mellanmyren myr
  Risbergssjön sjö   Mellannäset näs
  Risbergstjärnen, Norra tjärn   Mellansundbäcken bäck
  Risbergstjärnen, Södra tjärn   Mellansundtjärnen tjärn
  Risbergsån å   Mesberget berg
  Risbäcken bäck   Västra Mesberget berg
  Risbäcken bäck   Östra Mesberget berg
  Riset, Lilla terräng   Mesbergsmyren myr
  Risgraven terräng   Mettjärnmyren myr
  Risgravkölen sank mark   Mettjärnmyrknulen höjd
  Risgravtjärnen tjärn   Mickelberget berg
  Riskavelbron bro   Mill Marit-backen del av område
  Riskavelkällan bäck   Mittskogstjärnen tjärn
  Riskällan bäck   Midsommarsbrändan skogsområde
  Riskällan bäck   Midsommarsgolvet myr
  Riskävelbron bro   Midsommarsgolvet myr
  Riskävelbron bro   Midsommarsklitten berg
  Riskölen sank mark   Midsommarsklitten berg
  Rismyran sank mark   Midsommarskölen myr
  Rismyran sank mark   Midsommarskölen myr
  Rismyrtjärnen tjärn   Midsommarskölen myr
  *Ris skans f.d. kolbotten   Midsommarsmyren myr
  Ristjärnarna tjärnar   Mikaelsgärdet gärde
  Risåsen ås   Millholen höjd
  Risåskölen sank mark   Mittskogsb., se Medskogshögen Saknas
  Risåskölen sank mark   Mittskogshögen höjd?
  Risåskölåsen ås   Mittskogstj., se Medskogstjärnen Saknas
  Risänget äng   Mikaelsvadet fors
  Rogsjökölen sank mark   Mill Erik-holmen holme
  *Rogsjökölen slåtter /Se   Mill Erik-näset näs
  Rogsjön sjö   Mill Lars-köls-bäcken bäck
  Rogsjön sjö   Mjälgen sandstrand
  Rogsjön sjö   Mjälgen dal av å
  Rogsjön sjö   Mjälgholmen holme
  Rogsjön sjö   Mjömyren myr
  Rogsjön sjö /Se   Mjömyrtjärnen tjärn
  Rogsjön sjö /Se   Moberget, L., se Lill-Moberget Saknas
  Rogsjöskogen skogsmark /Se   Mobergskölen mosse
  *Rommersåsen ås   Nördre Mobergskölen myr
  Rommorsåsen berg   Södra Mobergskölen myr
  *Rummorsåsen berg   Mobergskölen, se Mobergskölen, Södra Saknas
  *Rommorsåsen berg   Mobergssjön sjö
  Roskåsen ås   Mobergstjärnarna tjärnar
  Rostberget berg   Mobergstjärnen tjärn
  Rostberget berg /Se   Mobergstången utlöpare av Närssjön
  Rostbergsflöten sank mark   Mofallåsen myr
  Rotfallet skogsområde   Mogärdet gärde
  Rotfallet terräng   Moholen höjd
  Rotfallslokarna vattensamlingar   Moholen höjd
  Rotheden hed   Moholmen holme
  Rugan berg   Mojanisbacken landsvägsbacke
  Rullflået sank mark   Molb., se Mårdbäcken Saknas
  *Rulla berg   Mo Marina-myren myr
  Rullknulen berg   Morberget berg
  ?Rullknölen berg   Morberget berg
  Rullkölen sank mark   Morberget, Nördre berg
  Rullviken vik   Morberget, Södra berg
  Rullån Saknas   Moren skogsområde
  Rullån å   Morkarlsviken vik
  Rullån å   Mor Lars-bäcken bäck
  Rumusåsen berg   Mor Lars-viken vik
  Rumusåsen berg   Morsjöbäcken bäck
  Rumus åsen berg   Morsjöhöjden topp
  *Runberget berg   Morsjön sjö
  Rundtjärn? Saknas   Morskröjningen myr
  *Runsjön sjö   Mosjön sjö
  *Råberget berg   Mosjön, se Morsjön Saknas
  Råberget berg   Moslåtten myr
  Råbergskölen, Norra sank mark   Mossakalen, se Mosskarlen Saknas
  Råbergskölen, Södra sank mark   Mosskalen mosse?
  Rågfallet terräng   Mosskalen myr
  Råhällan höjd   Mossmyren myr
  Råhög höjdsträckning   Mosstjärnen tjärn
  Rå hög höjdsträckning   Mossviken vik
  *Råklappen berg /Se   Mossviken vik
  *Råklinten höjdsträckning   Mossviken myr
  Råknipen berg o. gränsmärke   Mossvikudden udde
  Råknipen berg   Mossön ö
  Råknipen råberg   Mosäterberget berg
  ?Råknipen berg   Mosäterkölen myr
  Råknipen berg   Mosätervägen väg
  ?Råknipen berg /Se   Motjärnen tjärn
  Råknipen berg o. gränsmärke   Movadet fors
  Råknipen berg   Moänget strandäng
  Råknipen berg   Mullertjärnen tjärn
  Råknipen höjd   Mullertjärn tjärn
  *Råknuten höjdsträckning   Multmyren myr
  »Rånbäckskeedan» terräng?   Musikantbäcken bäck
  »Rångklefwe-Tiernen» tjärn   Musmanloken tjärn
  *Rångklevebergen berg   Myckelberget berg
  Rångklevetjärnen sjö   Myckelberget berg
  Rårösklätten höjd   Myckelbergskölen myrar
  Råsmansbäcken bäck   Myckelmyren myr
  Räckeklitten berg   Myckelmyren nu uppodlad myr
  Räckeklätten berg   Myckelmyren myr
  *Räckewarden berg   Myckeltjärnen tjärn
  Räckgarntjärnen tjärn   Myckeltjärnhöjden höjd
  Räkhålet myr /Se   Myrbäcken bäck
  Räkumyran sank mark   Myrbäcken bäck
  Räkumyrklitten berg   Myren östan Alman myr
  »Rälle-walla» berg   Mångstjärnen tjärn
  Rällevalla berg   Mångåsbäcken bäck
  Rämdalsbrändan berg?   Mångåsmyran myr
  Rämyran myr   Mångåstjärnen tjärn
  Rämyrbackarna sluttningar   Mårdbäcken bäck
  Ränngolven sank mark   Mårsviken, se Mårtsviken Saknas
  Rävhidåsen ås   Mårtsbacken höjd
  Rävlytjärnen tjärn   Mårtsnäset udde
  Rävolakölen sank mark   Måsatj., se Mosstjärnen Saknas
  Röbäcktäppan nyodling?   Måssåmyren myr
  Rödingtjärnen tjärn   Mälstångudden udde
  Röd(e)tjärnen sjö   Märrberget berg
  Röjmyran sank mark   Märrbäcken bäck
  Rölandet strandparti   Märrbäcksflöten myr
  Rölmyran sank mark   Märrkällan bäck
  Römyran sank mark   Märr-rumpan myr
  Rönn-kleven berg   Mörbäcken vattendrag
  Rönningen sank mark   Mörkhålet vik
  Rönningsbäcken bäck   Mörkmoren skogsområde
  Rönningsbäcken bäck   Mörkåstjärnen tjärn
  Rönningsdammen nat.namn?   Mörkön ö
  Rönningsknulen berg   Mörröjningen myr
  Rönnkleven berg   Mörttjärnarna tjärnar
  Rörbäcken bäck   Mörttjärnbrändan höjd
  Rörbäcken bäck   Mörttjärnbäcken bäck
  Rörbäcksnäs flygplats flygplats   Mörttjärnen tjärn
  Rörbäcksoset del av Rörbäckens mynning   Mörttjärnen tjärn
  Rörbäckstjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Rörmyran sank mark   Mörttjärnen tjärn
  Rörmyran sank mark   Lilla Mörttjärnen tjärn
  Rörmyran, Norra sank mark   Norra Mörttjärnen tjärn
  Rörmyran, Norra sank mark   Södra Mörttjärnen tjärn
  Rörmyran, Södra sank mark   Natbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Natbäcken bäck
  Rörsjön sjö   Natbäcken bäck
  Rösjön sjö   Natbäckflået myr
  Rösjöåsen ås   Natbäcksflået myr?
  Röstarrmyran myr   Natronbäcken bäck
  Rötjärnen tjärn   Natronb., se Nätbäcken Saknas
  Rötmoren terräng   Nattjärn tjärn
  Rövalla å /Se   Nattjärnen tjärn
  Rövallbron bro   Nattobäcken, se Nätbäcken bäck
  Rövallen vattendrag   Nibrumb., se Nybrumberget Saknas
  Rövallen bäck   Nibrunbgt, se Nybrunnberget Saknas
  Rövallen bäck   Nirsviken vik
  Rövallen å   Nissbellhavet område
  Rövallheden hed   Niss Karin-brändan höjd
  Rövallkölen sank mark   Niss-sälgklitten höjd
  Sakariasbrickan sank mark   Nord å Heden odling
  Saldalen dal   Norön ö
  Saldalsbäcken, Norra bäck   Notflaken del av sjö
  Saldalsbäcken, Södra bäck   Notflakevikne vik
  Saltjärn tjärn   Notholmen holme
  Saltkopptjärnen tjärn   Ny-Blekskölen myr
  Sandkällan bäck   Nybodkölen myr
  Sndkällmyran sank mark   Nybodköltjärnen tjärn
  Sandviken vik   Nybrunnberget berg
  Sandviksnäset nu ö, f.d. näs?   Nybrunnbergsdalen dal
  Sandvikstjärnarna sjö?   Nybrändan skogsområde
  Saramyran sank mark   Nybrändberget berg
  Sarpålänget sank mark   Nybrändklitten berg
  Saxklitten berg   Nybrändklittjärnarna tjärnar
  Seellebergh berg   Nybrändorna skogsområde
  Semmo-Majttjärnarnarna tjärnar   Nydammkölen myr
  Sigsjöbäcken bäck   Nydammskölen mosse
  Sigsjön sjö   Nydammtjärnen tjärn
  Siktån å   Nyet tjärn
  Siktån å   Nyländan område
  Sillersberget berg   Nymyrtjärnen tjärn
  Sillersberget berg   Nysundberget berg
  Sillersänget äng   Nysundberget berg
  Singelkölen sank mark   Nysäterberget berg
  Sion terräng   Nysäterkällan bäck
  Sittan å   Nysäterkölen myr
  Sittbron bro   Nysätertjärnen tjärn
  Sittjärnen tjärn   Nålberget berg
  Sittkölen sank mark   Nålgolvforsen fors
  Sittoset utflöde   Nålmyran myr
  »Siöör änge» ängsmark   Nålmyren myr
  Sjulshön höjd   Nålmyren myr
  Sjulshön höjd /Se   Nålmyren myr
  Sjöarberget, Lilla berg   Nålmyren, Nördre myr
  Sjöarberget, Stora berg   Nålmyren, Södra myr
  Sjöarberget, Stora berg   Nålmyråsen höjd
  Sjöbäcken bäck   Nånnåpiptjärnen myr
  Sjörgärdet gärde   Näbbsäterknulen, Nördre höjd
  Sjökölen sank mark   Näbbsäterknulen, Södra höjd
  Sjövallen bäck   Näbbtjärnen tjärn
  Sjöåsen, Västra ås   Näbbön ö
  Sjöåsen, Östra ås   Näckeholen förhöjning på en myr
  Skaftet terräng   Nämmersätermyren myr
  Skakelbacktjärnen tjärn   Näran å
  Skalet dal   Näran å
  Skalleråskölen sank mark   Närfjället, V., se Stornärfjället Saknas
  Skalsberget berg   Närfjället, Ö., se Stornärfjället Saknas
  Skansen plats   Närfjällsgravarna dalar
  Skansen skans /Se   Närmare-säter-kölarna myrar
  *Skarbergsröset gränsmärke   Närsjökällan myr
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Närsjön sjö
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Närån, se Näran Saknas
  Skarpängstjärnen tjärn   Näsbäcken, se Näsvallen Saknas
  ?Skepparberget berg   Näsholen höjd
  Skepparberget berg   Näsholen höjd
  Skepparberget berg   Näskölen myr
  ?Skeppdalsbäcken bäck   Näskölen mosse
  Skeppdalsbäcken bäck   Näskölstjärn tjärn
  Skeppdalsbäcken bäck /Se   Näskölstjärnen tjärn
  ?Skepptjärnbäcken bäck   Nässelkyan odling
  Skidvägstjärnbäcken bäck   Nässjön sjö
  Skidvägstjärnen tjärn   Nässjön sjö
  Skidvägstjärnen, Östra tjärn   Näs Trond-bäcken bäck
  Skinngubbön ö, nu öar   Näsvallen bäck
  Skinningstjärnen tjärn   Näsvolla bäck
  Skogberget berg   Näverbodbäcken bäck
  Skogbergskölen sank mark   Nävtjärnen tjärn
  Skog-Olamyran sank mark   Nördre holmen holme
  Skog-Olatjärnen, Västra tjärn   Nördre tjärnen tjärn
  Skog-Olatjärnen, Östra tjärn   Nötkölen myr
  Skogsätern terräng   Nötkölen mosse
  ?Skoin sjö   Nöttjärn tjärn
  Skommarharran terräng   Nöttjärnen tjärn
  Skommarhålet tjärn   Olarsviken vik
  Skommar-Larsbäcken bäck   Olarsviken del av älv
  Skommarmyran sank mark   Olerskölen myr
  Skommarmyran sank mark   Olmanstj., se Omastjärnen Saknas
  Skommarmyrberget berg   Omangsbäcken bäck
  Skommarmyrberget berg   Omangs Eli-flammaren myr
  Skottkölen sank mark   Omangs Eli-tjärnen tjärn
  Skrappelåsen ås   Omangsloken vattensamling
  Skrappelåsen höjd   Omangsmyren (nu odlad) myr
  Skrappelåskällan vattendrag   Omangsön ö
  Skrappelåskällan bäck   Omangsön ö
  Skivarkölen sank mark   Omastjärnen tjärn
  Skräddarkällan bäck   Ombytesnäset näs
  ?Skålmohögsta berg   Omångstjärn tjärn
  Skålmohögsten höjd   Omångstj., se Omastjärnen Saknas
  Skånholten tjärn   Ongalsröjningen Saknas
  Skånkbäcken bäck   Onnkolbodåsen höjd
  Skånkbäckviken vik   Onntomterna åkrar
  Skäftbäcken bäck   Ormbrickkölen myr
  Skäfteskölen sank mark   Ormbricktjärnarna tjärnar
  Skäfteskölen sank mark   Ormkällan bäck
  Skäfteskölen sank mark   Ormkällkölen myr
  Skäftkällan bäck   Ormkällkölen mosse
  Skärbäcken bäck   Ormtjärnen tjärn
  Skärhön berg   Ormtjärnen tjärn
  Skärmyrsjön sjö /Se   Ormåsen udde
  Skärskeppet berg   Orrheden, se Orrhön Saknas
  Skärskeppet berg /Se   Orrholen ö
  Skärsmyran, Nedre sankmark   Orrholen höjd
  Skärsmyran, Övre sank mark   Orrholmen holme
  Skärtjärnen tjärn   Orrholmen, se Orrholen Saknas
  Skärtjärnskällan bäck   Orrhäa berg
  Skäråsarna åsar   Orrhäa, se Orrhön Saknas
  Skäråsen ås?   Orrhön berg
  Skäråsen höjd   Orrkölen myr
  Skäråshön berg   Orrmyrarna myrar
  Skäråstjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Slagslättkölen, Västra sank mark   Orrmyren myr
  Slagslättkölen, Östra sank mark   Orrmyrholmen del av Orrmyrarna
  Slarv-Jakobholmen ö   Orrnäset näs
  Slomtjärnen tjärn   Oxberget berg
  Slottsundstjärn tjärn /Se   Oxbergskliten bergstopp
  Slussmyran myr   Oxbergsrevorna fåror i berg
  Slåttkölen sank mark   Oxbäcken bäck
  Slåttkölsfallet höjd   Oxkällorna myrar
  Slåttmokölen sank mark   Oxlokmyren Saknas
  Slåttmoriset sank mark   Padeön ö
  Slåttsundkölen sank mark   Paddtjärn tjärn
  Slåttsundtjärnen tjärn   Paddtjärnen tjärn
  Slähällnäset näs   Pallemyren myr
  Slängebacken Saknas   Pariskölen myr
  Smalhån parti av Alman   Paristj., se Per Ers-tjärnen Saknas
  Smilbäcken bäck   Parisviken, se Per Ers-viken Saknas
  Smilbäcken bäck   Parkmusedan lugnvatten
  Smilbäcksriset Saknas   Parosklitten, se Per Ers-klitten Saknas
  Småmyrorna sank mark   Parristj., se Per Ers-tjärnen Saknas
  Småmyrorna terräng   Parrisviken, se Per Ers-viken Saknas
  Småtjärnkölen sank mark   Parshåkällan myr
  Smörbackarna höjder   Parskällgolvet myr
  Smörbackbron bro   Patrontjärnen tjärn
  Smörbackbron kavelbro   Paviksbrändan höjd
  Snålkällingen myr (förr troligen blästa) /Se   Pellbäcken bäck
  Snöfallbrändan berg?   Pellkölen myr
  Snöfalltjärnen tjärn   Pell-myr-bäcken bäck
  Snögåsberget berg   Pell-myr-tjärnarna tjärnar
  Snögåstjärnen tjärn   Perbjörsnäset näs
  Sommargåstjärnen tjärn   Per Ers-tjärnen tjärn
  Spackomyran sank mark   Per Ers-viken vik
  Spjutet fastmark   Per Ers-äset näs
  »Spretlåga» änge?   Per Jons-tjärnen tjärn
  Springfeldttjärnen tjärn   Perlarsflöten myr
  Spännar-Olabrändan terräng   Per-Ols-klitten berg
  Stabbklitten höjd   Per Ols-klitten bergshöjd
  Stabbklitten berg   Per Ols-kölen myr
  Stabbklitten berg   Perolsnäset, Nördre udde
  Stackmyran sank mark   Perolsnäset, Södra udde
  Stadsmyran sank mark   Persholen höjd
  Starrmyran myr   Pertjärnen tjärn
  Staven berg?   Petersburg del av Susnäset
  Stavåsviken vik   Pettergärdet plats
  Stegdammtjärnarna tjärnar   Petterröjningen slåtteräng
  Stenbodbäckmoren terräng   Petterön holme
  Stenbumyrorna sank mark   Pettåsen höjd
  Stenbäcktjärnen tjärn   Pettåshärorna betesland
  Stenkölen sank mark   Pettåsmyrarna myrar
  Stenkölen sank mark   Pilmyren myr
  Stenkölen sank mark   Pinkforsen fors
  Stensunden terräng   Pissgubb-bäcken bäck
  ?Stentrollet stenblock /Se   Pissgubben vattenstråle ur bergvägg
  Stentrollet stenblock   Pjäckholen höjd
  Stentrollet sten   Porten plats på Långberget
  Stenviken vik   Portloken plats på Långberget
  Stenåsen ås?   Pottmyrbäcken bäck
  Stina-Mörttjärnen tjärn   Pottmyren myr
  Stjarfaberget berg   Pottmyrtjärn tjärn
  Stjarfaberget berg   Pottmyrtjärnen tjärn
  Stjarfatjärnen tjärn   Prästbäcken bäck
  Stjärnamoren terräng   Prästbäckgraven bäckdal
  Stolpsjön parti av Alman   Prästbänken urbergshäll
  Stoltertuvmyran sank mark   Prästloken vattensamling
  Stora tjärnen tjärn   Prästmanbäcken del av bäck
  Storbackarna höjden   Prästmanen åssträckning
  Storbackarna höjder   Prästnoret vattensamling
  Storberget berg   Präst Ola-loken myr
  Storberget berg   Präst Ola-snipen område
  Storbrändan berg   Prästslåttbäcken bäck
  Storbrändan berg   Prästslåtten myr
  Storbåten myr   Prästslåttskölen mosse
  Stordammet gammal dammbyggnad   Prästslåttkölen, se Prästslåtten Saknas
  Stordammet damm   Prästslåttnäset udde
  Storedan del av å   Prästsäterberget berg
  Storflon åparti   Prästsäterstjärnen tjärn
  Storgolvet sank mark   Prästsätertjärnen tjärn
  Storgolvtjärnen f.d. tjärn, nu sammanhängande med sjöar   Prästörviken vik
  Storheden terräng   Pussen vik
  Storholen höjd   Puttarna bäck
  Storholmen ö   Pålbäcken bäck
  Storhässjekölen myr /Se   Pålsgrådan gråda
  Storhässjekölen sank mark   Pålsgrådan fors
  Storhässjetjärnen tjärn   Pålsholen höjd
  Storkéstjärn (Storhersetjärn) tjärn /Se   Pålsholen holme
  Stor-Kallberget berg   Påltjärnen tjärn
  Storknipen berg   Pörtjärnen tjärn
  Storknipen höjd   Ragnilklitten berg
  Storkällan sank mark   Ragols Mats-brändan ås
  Storkällmyran myr   Ragols Ola-vägen stig
  Storkölberget berg   Ranklöv, se Rönnklöven Saknas
  Storkölen sank mark   Västra Ranokölen myr
  Storkölen sank mark   Östra Ranokölen myr
  Storkölen sank mark   Ranokölen myr
  Storkölen sankmark   Ranoskölen mosse
  Storkölen sank mark   Ranoskölen, se Västra Ranokölen Saknas
  Storkölen sank mark   Ranten berg
  Storkölen sankmark   Rantkölen myr
  Stormon mo   Rantkölen mosse
  Stormyran sank mark   Rantkölen myr
  Stormyran sank mark   Rantnäverbäcken bäck
  Stornoret sjö   Rantnäverskölen myr
  Storstensmyran myr   Rav Ola-kölen myr
  Storstenstäppan odling?   Reirtj., se Rörtjärnen Saknas
  Storstranden strandparti   Relmyren myr
  Stortäktbäcken bäck   Renkölen myr
  Stortäktbäcken bäck   Rensgårdarna skogsområde
  Stortäkten skogs- och myrmark /Se   Resjön sjö
  Stortäktriset terräng   Resjön, se Rösjön Saknas
  Storvarden berg /Se   Resjöåsen bergrygg
  Storvålen bergssluttning /Se   Resjöåsen, se Rösjöåsen Saknas
  Storvålen bergsluttning /Se   Retj., se Rötjärnen Saknas
  Storåsen ås   Retjärn tjärn
  Storåsen ås   Revalla bäck
  Storön holme   Revalla, se Rövallen Saknas
  Storön ö   Revallstjärn tjärn
  Strandkölen sank mark   Risberget berg
  Strandkölen sank mark   Risberget berg
  Strandkölen sank mark   Risberget myr
  Strandtorsberget berg   Risberget berg
  Strandtorstjärnen vik   Risbergssjön sjö
  Strit-Erkkölen sankmark   Risbergssundet myr
  Strit-Erkkölen myr /Se   Risbergsån å
  Stubbsunden sank mark   Risbäcken bäck
  Stultertuvrönningen sank mark   Risen skogsområde
  Styggberget berg   Risgevelkällan bäck
  Styggbodmyran sank mark   Risgravarna myr- och skogsområde
  Styggbäcken bäck   Risgraven mosse?
  Styggbäcken bäck   Riskällan bäck
  Styggraven terräng   Riskävelbron bro
  Styggmyran sank mark   Riskölen myr
  Styggmyrviken vik   Riskölen mosse
  Styvervålen terrräng   Rissäterbäcken bäck
  Sulltjärnen tjärn   Ristjärnarna tjärnar
  Sulltjärnmyran sank mark   Risåsen höjd
  Sumpkölen sank mark   Risåsen höjd
  Sundheden hed   Risåskölen myr
  Sundkölen sank mark   Risåskölåsen höjdsträckning
  Suskällbäcken bäck   Risänget äng
  Suskölen sank mark   Risörskölen, se Risåskölen Saknas
  Suskölsbäcken bäck   Rogsjökölen myr
  Susmyran sank mark   Rogsjön sjö
  Svanhån tjärn   Rogsjön sjö
  Svartnäset ö   Rossmansbäcken bäck
  Svarttjärn tjärn   Rostberget berg
  Svarttjärnberget berg   Rostberget berg
  Svarttjärnbäcken bäck   Rostbergsflyten myr
  Svarttjärnen tjärn   Rostmanbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Rostmanbäcken, se Rossmansbäcken Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Rotbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Rotfallet skogsområde
  Svartåsen berg   Rotfallokarna vattensamlingar
  Svartåsen höjd   Rotmyren myr
  Svartåskölen sank mark   Ruaknölen, se Rugan Saknas
  Svartåstjärnen, Lilla tjärn   Rugan berg
  Svartåstjärnen, Stora tjärn   Rugmyren myr
  Svartåsvallbrändan skogsområde   Rullbrickan myr
  Svartåsvallen bäck   Rullen bergmassiv
  Svartåsvallen bäck   Rullflået myr
  Svartörkeskölen myr /Se   Rullflåkällan bäck
  Svedmyran sank mark   Rullflåkölen mosse
  Sveds-Majtsundet sank mark   Rullflåkölen, se Rullflået Saknas
  Svindalen dal?   Rullknulen berg
  Svindalsbäcken bäck   Rullkällan bäck
  Svindalsbäcken bäck   Rullkölen myr
  Svällmyran sank mark   Rullkölen mosse
  Svällmyråsen ås   Rullmyren myr
  Svintjärn ?   Rullnäset näs
  Sågbrändan skogsområde   Rullnäset, Östra udde
  Sådesbäcken Saknas   Rullviken vik
  Sälsmyran sank mark   Rullviken vik
  Sälsmyran sank mark   Rullån å
  Sälsmyran sank mark   Råberget berg
  Sälsmyrbrickan sank mark   Norra Råbergskölen myr
  Sälsmyrbäcken bäck   Södra Råbergskölen myr
  Sälsmyrbäcken bäck   Råbäcken bäck
  Säterberget berg   Råbäcken bäck
  Säterbäcken bäck   Råhällen del av Råberget
  Säterbäcken bäck   Råknipen berg
  Säterknulen berg   Råknipsen berg
  Säterknulen höjd   Rårösklacken, se Rårösklitten Saknas
  Säterkölen sank mark   Rårösklitten berg
  Sätermyran sank mark   Råtjärnbäcken bäck
  Sätermyran sank mark   Råtjärnen tjärn
  Sätertjärnbäcken bäck   Råtjärnen, St. och L. tjärnar
  Sätertjärnen tjärn   Råtjärnen tjärn
  Sävugnäset f.d. näs   Lilla Råtjärnen tjärn
  Sävugnäsviken f.d. vik   Stora Råtjärnen tjärn
  Sörbäcken bäck   Räckgarntjärnen tjärn
  Sörbäcken bäck   Räckklitten berg
  Söråsberget berg   Räkhålet myr
  Söråsberget berg   Räkumyren myr
  Söråsbäcken bäck   Räkumyrklitten berg
  Söråssjön sjö   Rämdalsnäset näs
  Söråsviken vik   Rämnade Berget klyfta eller ravin
  Söråsvikslåtten sank mark   Ränndammet slåttermark
  *Söta putta källa   Ränndammkölen myr
  *Söta putta källa   Ränngolvkölen myr
  Söta Putta källa   Rättbäcken bäck
  Takåskölen sank mark   Rättbäcken bäck
  Takåstjärnen tjärn   Rävbackarna höjder
  Tallberget berg   Rävbacken del av Barbrobacken
  Tallbergsbäcken bäcken   Räveggen rullstensås (eller sandås)
  Tallbergskölen sank mark   Räv Ingeborg-myren myr
  Talle-Låge kullfallen fura /Se   Rävriet slåtteräng
  Tallmyrorna sank mark   Rävritjärnen tjärnar
  Tallriset skogsmark /Se   Röbäcken bäck
  Tallåsmyran sank mark   Röbäcktäppan odling
  Tandberget berg   Rödvallsheden, se Rövallheden Saknas
  ?Tandberget berg   Rödhammaren bergsstup
  Tandberget berg   Rödhammarn Saknas
  Tandbergsbäcken, Västra bäck   Rödhammarskyan odling
  Tandbergsbäcken, Östra bäck   Röjkölen, se Rörkölen Saknas
  Tandbergskölen sank mark   Röjningsbäcken bäck
  Tandbergsloken vattensamling   Röjningsbäcken bäck
  Tandbergsvägskälet Saknas   Röjningsbäcken bäck
  Tandbäcken bäck   Röjningbäcken bäck
  Tandbäcken bäck   Röjningsknulen höjd
  Tandbäcken bäck   Röjningsknulmyren myr
  Tandbäckåsen ås   Rölandet del av strand
  *Tandivalen fjäll   Rönningkällan myr
  Tandsjöbrändan berg   Rönnkleven berg
  Tandsjöbrändan berg   Rönnklöven berg
  Tandsjödammen damm   Rörbäcken bäck
  Tandsjökölen sank mark   Rörbäcktjärnen tjärn
  Tandsjön Saknas   Rörkölen myr
  Tandsjön sjö   Rörkölen myr
  Tandsjön sjö   Rörkölbäcken bäck
  Tandsjön sjö   Rörmyrarna myrar
  Tandsjön sjö   Rörmyrbäcken bäck
  Tandsjön sjö   Rörmyren myr
  Tandsjön sjö   Rörmyren myr
  Tandsjön sjö   Rörmyren myr
  Tandsjön sjö   Rörtjärnen tjärn
  Tandsjön sjö   Rösjön sjö
  Tandsjön sjö   Rösjötjärnen tjärn
  Tandsjön sjö   Rösjöåsen berg
  Tandsjön sjö   Röstberget, se Rostberget Saknas
  ?Tandsjön sjö   Rötjärnbäcken bäck
  Tandsjön sjö   Rötjärnen tjärn
  Tandsjön sjö   Rötjärnen tjärn
  Tandsjötjärnen del av Tandsjön?   Rötjärnsheden, Nördre skogsområde
  Tandsjöån å   Rösjärnsheden, Södra skogsområde
  Tandsjöån å   Rötjärnsmyren myr
  *Tandze mossen mosse   Rötäppan odling
  Tandåberget berg   Rövallaån, se Rövallen Saknas
  Tandåberget berg   Rövallbäcken bäck
  Tandåbergstjärnarna tjärnar   Rövallen å
  Tandådalen sluttning   Rövallen bäck
  Tandådalstjärnarna tjärnar   Rövallheden hed
  Tandådalstjärnen tjärn   Rövallkällan bäck
  Tandåliden terräng   Rövallflyna myrar och småtjärnar
  Tandån å   Rövallkölen myr
  Tandån å   Rövallkölen myr
  Tandån, Lilla å   Rövallslåttarna myrar
  Tandån, L å   Rövslltjärnen tjärn
  Tandån, Stora o. LIlla åar   Nördre Sadeldalen dal
  Tandån, Lilla å   Södra Sadeldalen dal
  Tandån, Lilla å   Saldalsbäcken bäckar
  Tandån, Stora å   Saldalsbäcken, Nördre bäck
  Tandån, Stora älv   Saldalsbäcken, Södra bäck
  Tandån, Stora Saknas   Saknas Saknas
  Tandån, St. å   Salsmyren, se Sälsmyren Saknas
  Tandån, Lilla o. Stora åar   Salsängen, se Sälsänget Saknas
  Tandån, Stora å   Saltkopptjärn tjärn
  Tandån, Stora å   Saltkopptjärnen tjärn
  Tandån, Stora å   Saltkopptjärnen tjärn
  Tandön ö   Sammil Ola-tjärnen tjärn
  Tandövala berg /Se   Sandbackarna bergsparti
  Tandövallen bäck   Sandnäset näs
  Tandövallen bäck   Sandnäset näs
  Tandö(vallen) Saknas   Sandnäsviken vik
  Tandövarden fjäll   Sandvadet sandgrund
  Tangkölen sank mark   Sannåsmyren myr
  Tannåhn å   Sarakölen myr
  *Tanseberget berg   Sarakölen mosse
  Tansebergz siöö sjö   Saxklitten del av Hållbrosklittarna
  *Tansen sjö   Semmo Mait-tjärnen tjärn
  »Tansen» sjö   Semmoåsen höjd
  Tanse Siöar sjö   Sigsjöbäcken bäck
  Tansesiön sjö   Sigsjön sjö
  Tans-siön sjö   Sigsjön sjö
  Tansiö sjö   Siktån, se Sittan Saknas
  Tansiöh--n berg   Sillersberget berg
  Tansjön Saknas   Sillersberget berg
  Tansjön Saknas   Sillersänget äng
  Tansiön, se Tandsjön sjö   Sillret sträcka av älv
  *Tansmossen? mosse?   Silsjön, se Sigsjön Saknas
  *Tanån, Lilla å   Saknas Saknas
  Tattinodlingen sank mark   Silvstöpbäck