ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Solleröns socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 705 Naturnamn : 2723 Bebyggelsenamn : 600 Naturnamn : 1408
Sollerön ö o. sn Abbortjärn tjärn /Se Förkortningar förteckning Abborrkammaren vik
Sollerön sn Abborrtjärnen tjärn Ortnamn Saknas Abborrtjärn tjnar
Sollerön sn Abborrtjärnen tjärn Solleröns sn sn Abborrtjärn tjärn
Sollerön sn Abborrtjärnen tjärn Bebyggelsenamn Saknas Abborrtjärn Saknas
Sollerön sn Agnmyr myr Gårdsnamn Saknas Abborrtjärn tjärn
Sollerön sn Agnmyren kärrmark /Se Sollerö sn sn Abborrtjärn tj.
Sollerö sn Agnmyren myr Rågången mellan Sollerö och Mora sn handelsbod Agnmyr myr
Sollerön ö, sn Agnmyren myr /Se »Socknen, Socken» Saknas Agnmyren kärrmark
Sollerön nu sn Agnmyran kärrmark Soll-en Saknas Agnmyren myr
Sollerön sn Agnmyren kärrmark Sollerön sn Allmanänget slogänge
Sollerö socken socken Agnmyren kärrmark Sollerön sn Alskölsmyren myr
Sollerö sn Agnmyren myr /Se Sollerön sn Alskölstjärn tjn
Sollerö sn Allmanänget ägonamn /Se Sollerön sn Lilla Alskölstjärn en av Alskölstjna
Sollerö sn Allmänningmyren sankmark Sollerön sn Stora Alskölstjärn en av Alskölstjna
Sollerön sn Amptjärnen, se Hamptjärnen tjärn Sollen sn o. ö Altarkätte (-kitte) f.d. äga
Sollerön sn Amunänget f.d. sloge /Se Sollerön sn Amma-källan källa
Sollerön sn Andsjön l. Andtjärn Saknas ?Sollerön sn Amundänget ängsmark
Sollerön ö o. sn Andsjön sjö Soll-landet Saknas Amunänget f. sloge
Sollerön sn Andsjön sjö Sollerön sn Anderberget berg
Sollerön sn Andsjön sjö Sold, Solden Saknas Andermyren myr
Sollerön sn Andtjärnen, se Hangretjärne tjärn Sollerö socken An(d)sjön tjärn
Sollerön socken Andtjärnen tjärn Sollerön Saknas An(d)sjön sjö
Sollerön sn Andtjärnen tjärn Sollerön sn Andsjö Saknas
Sollerön sn /Se Anleberget berg björkkarlar delägare i fäb. Andsjöberg(et) ås
Sollerön sn Anleberget, se Arnebergs fäbodar berg borrbergskarlar delägare i fäb. Andsjön Saknas
Sollerö sn /Se Anleberget berg enbärsfinne -ar inbyggarbeteckning Andtjärn tjärn
Sollerön sn Anneberg, se Anleberget berg flenkarlar delägare i fäb. Andtjärn Saknas
Sollerön ö o. sn /Se *Annebergs fäbodar fäbodar fotbunkar (-bunk) inbyggarbeteckning Andtjärn tj.
Sollerön sn /Se Aspvål lötgång gesundkarlar delägare i fäb. och (numera) by Anleberget Saknas
Sollerö sn /Se Asunden, Lilla o. Stora berg holkarlar delägare i fäb. Anleberget bg
Sollerön sn /Se Asunden, Lilla o Stora höjder Håll-Olof personnamn Asunden berg
Sollerön sn /Se Asundarna berg lövbergskarlar delägare i fäb. Asunden Saknas
Sollerön sn Asunden, Stora och Lilla berg mångbergskarlar delägare i fäb. Asunden höjd
Sollerön sn /Se Asunden, Lilla o. Stora berg /Se nord(an)ånskarlar inbyggarbeteckning Asunden, Stora och Lilla berg
Sollerön sn /Se Asunden, Lilla berg rossbergskarlar delägare i fäb. Asunden, Stora berg
Sollerö sn /Se Asunden, Stora berg rysskarlar delägare resp. invånare i fäb. och (numera) by Backen kyrkbacke
Sollerön ö o. sn /Se Asunden, Lilla o. Stora höjder /Se sollbyggar inbyggarbeteckning Backen kyrkbacke
Sollerön sn /Se Asunden, Stora o. Lilla höjder /Se solbyggar inbyggarbeteckning Backänget ängsmark
Sollerön ö o. sn /Se Avleberget berg /Se Soll-bygge inbyggarbeteckning Bankofält gammalt svedjeområde
Sollerö sn /Se Backen kyrkbacke /Se Sollbygge inbyggarbeteckning Bankoris slogmark
Sollerön sn, ö Bankomyren myr sollbygge inbyggarbeteckning (Bängs- l.) Bengtsberget berg
Solleröns kyrka kyrka /Se »Barnäset näs sollbygge inbyggarbeteckning Bengtsberg bg
Sollerö kyrka Saknas /Se *Barnäset näs Solleröfolk Saknas Bjor- l. Bjurtjärn tjärn
Sofia Magdalena förr namn på sn *Barnäset näs sollerökarl Saknas Bjor-(l. Bjur-)tjärnarna tjärnar
Sofia Magdalena församling förr namn på sn /Se »Barnäset näs sollkarl inbyggarbeteckning Bjortjärn tj.
Sold ö o. sn Bengtsarvet ägomark sollkarl Saknas Bjorån del av bäck
Soldi ö o. sn Billingtjärnarna tjärnar Sollkottar inbyggarbeteckning Bjurtjärnen tj.
Soldn ö o. sn Bjortjärn tjärn /Se Soll-kott inbyggarbeteckning Bjor-(l. Bjur-)ån bäck
Soll ö o. sn Bjurtjärn sjö /Se sollkott(e) inbyggarbeteckning Bjärsåker(n) åkergärde
solbyggia inbyggarnamn Bjurtjärnarna tj. sunn(an)ånskarlar el. -byggar inbyggarbeteckning Björsåkern Åkergärde
soldbyggar inbyggarbeteckning /Se Bjurtjärnarna tjärnar säljeskarlar delägare i fäb. Bjärs-änget ängs- och slogmark
sollbyggar inbyggarbeteckning Bjurtjärnarna tjärnar /Se säxkarlar delägare i fäb. Björkskipus båtstad
sollbyggar Saknas Bjurtjärnarna tjärnar Vikarna inbyggarbeteckning Björkskipus landningsplats
Sollbygge (soldbygge) inbyggarbeteckning Bjurtjärnen tjärn Väst-sollbygge inbyggarbeteckning Björnberget berg
Sollbygge inbyggarbeteckning Bjärsåkern åker /Se åskarlar delägare i fäb. Björnmyren myr
Sollbygge inbyggarbeteckning /Se Bjärsåkren äga /Se *Amundsarvet by Björnmyren myr
Solleröborna inbyggarbeteckning Bjärsåkern åkergärde Amu(nd)stäppan åker- och gårdsområde Björnmyren myr
Solleröfolk inbyggarbeteckning Bjärsåkren åkerområde /Se Amus gårdsnamn Björnmyrsbäck källflöde
sollkarl inbyggarbeteckning Bjärsänge f.d. slogänge /Se Amus-gården gård Björnmyrsbäcken Saknas
sollkott inbyggarbeteckning Bjärsänget ängsmark /Se Amusull - gårdarna gårdar Björnsjöbackarna höjder
såll-byddjer inbyggarbeteckning /Se Björka fäbodar fäbodar Andersbyl - gården gård Björnsjön sjö
trefotingar inbyggarbeteckning /Se Björkberget berg Asp - gården gård Björnsjön Saknas
Amu(nd)s- gårdsn. Björkeberget, se Björka fäbodar berg Banko- gårdsnamn Björnsjön sjö
Amunds gårdsn, Björkskipus båtuppdragningsplats /Se Bengtsarvet by Björnsjöån vattendrag
Amundsarvet f. by Björkön holme? Bengtsarvet by Björnungen tjärn
Amundsarvet f. by Björnberg(et) Saknas Bengts-gården gård Björnungen tjärn
Amundsarvet f. by Björnberget berg Beskedlig - gården ödegård Bladtjärn tjärn
Amundsarvet f. by Björnberget berg Björka fst Bladtjärn tj.
Amundsarvet f. by Björnmyran myr /Se Björka fäb. Bladtjärn tj.
Amundsarvet f. by Björnmyren myr Björka fäbodställe Bläst-holen (gammal sov)hol
Amundsarvet f. by Björnsjöbackarna höjd Blank- gården gård Blästhol hol
Amundsarvet beb. Björnsjöbäcken bäck Blixt-gårdarna gårdar Bodbryggan brygga med trävirke
+Amundsarv -et del av by /Se Björnsjön l. Björntjärn Saknas (Markusma(t)s- l.) Blixt- gård Bodstad landningsplats för båtar
Amundtäppan Saknas Björnsjön sjö Blixt-gården gård Bondbacke backe
Amus gårdsnamn /Se Björnsjön sjö /Se Bodarna by Bondberget berg
Amus gd /Se Björnsjön sjö Bodarna by Bondberg Saknas
Amus gårdsnamn /Se Björnungen tjärn Bodarna by Bondfall äga
Amusgård gård Björntjärn, se Bjurtjärnarna tjärnar Bodarna by Bondtjärn tjärn
Amusull gårdsnamn *Björnudden udde Bodarna by Borrberget berg
Andesas gårdsnamn /Se Björnön ö Norra Bodarna del av by Borrberg berg
Barn- namn på - /Se Bladtjärnen tjärn Södra Bodarna del av by Borrbergsån parti av Ekunnån
Bengts gårdsn. Bladtjärnen tjärn Bom-gården gård Borstnäs udde
Bengts gårdsnamn Bladtjärnen tjärn Bom-gården gård Bosberget bergmassiv
*Bengtsarby, numera Bengtsarvet by /Se Blästbäck -en bäck /Se Bond-gårdarna gårdar Bosberg bg
Bengtsarvet by *Bockön ö Bond-gården gård Brunnskitten ?inhägnat område
Bengtsarvet by Bondberget berg Bondgård gd Brunnsmyr myr
Bengtsarvet by Bondberget berg /Se Bond- (l. Bondjärk-) gården, västra gård Brunsmyren myrmark
Bengtsarvet by Bondmilan »kolbotten» /Se Bond- (l. Bondjärk-) gården, östra gård Brunsmyrskällan källa
Bengtsarvet by Bondtjärnen tjärn (Bonnpers- l.) Bondpers-gårdarna gårdar Brunsmyrsstaden båtstad
Bengtsarvet by Borberg äga Borrberg fäb. Brunsmyrsvägen väg
Bengtsarvet by /Se Borrberg, Nedre bergssluttning Borrberg(s fäbodar) fäbodarställe Brunsänget slog- och myrmarkssänka
Bengtsarvet by /Se Borrberg, Övre bergssluttning Bosberg fäb. Brunnsänget slog- och myrmarkssänka
Bengtsarvet by /Se Borbergh, se Borrberget berg Bosberg fäbodställe Bryggbacke vägbacke
Bengtsarvet by /Se Borrberg, se Bårberg berg o. fäb. Bos-gårdarna gårdar Brygtbacken parti vid Säberg
Bengtsarvet by /Se Borrberget berg Bos-gården gård Brymsväjk båtstad
Bengtsarvet, förr även *Bengtsarby by /Se Borrberget berg Bos-gården gård Bråmåarvet mark (fin grusås)
Bents? gård Borrbergssta båtstad /Se Bos- (l. Flint-) gården gård Bråmåarvet Saknas
berg ortnamnselement /Se Borstnäs näs Boslars-gården gård Bråmåbo(s)-moren barrskog
Björka fäbodar Saknas Borstnäs näs Brav-gården gård Bråmå-grömingen åkerkil
Björka fäb. Saknas Bos- gårdsnamn Brav-gården gård Bråmåmyr myr
Björka fäbod /Se Bosberg(en) Saknas Brav-gården (Pirk-) gård Bråmåsta notstad (notdragningsplats)
Björka fäbod /Se Bosberget fäbodberg Brav-gården gård Brändan backsluttning
Blixt gårdsnamn /Se Bosberget berg Brottar-gården gård Brändkätten område
Blixtgården gård /Se Bosberget berg /Se Brottar-gården gård Bränskhagen f.d. hingsthage
Bodarna by Bosberget berg Brun(n)s (gårdsnamn?) Bränskhagen skogsbevuxen utmarkssträcka
Bodarna by Bosberget berg Bråmåbo by Budmyrarna myrar
Bodarna by /Se Bosbäcken bäck Bråmåbodarna bynamn Budstad(en) båtstad och notstad
Bodarna by Bosbäcken Saknas Bråmåbo(darna) by Budsta båt- och notstad
Bodarna by /Se Bosbäcken Saknas Bråmåbo del av ö Budsta-väg(en) väg
Bodarna by Bosbäcken bäck /Se Bråmåbo del av ö Budåker(n) åkergärde
Bodarna by /Se Brackskiftet åker /Se Bråmåbo by Bugåberget berg
Boga (Båga Bugå) gårdsn. Brackskiftet åker /Se Bråmå-gården gård Bugåberg Saknas
Bom gårdsnamn /Se Brunnsmyrsstaden båtstad /Se (Stora) Bråmå-gården gård Bugåberg berg
Bond gårdsn. Bråmåarvet skogsmark Bråmåtäppan backe med gårdar Bugåbäcken bäck
Bond gårdsnamn /Se Bråmåarvet skogsmark /Se Bråttoms gårdsnamn Bugådalen dalgång
Bond gårdsnamn /Se Bråmåarvet skog /Se Bråttoms-gården gård Bugådalen dal
Bondgården gård Bråmåbacken backe /Se Bud-gården gård Bugådalen dalgång
Bondpers gårdsnamn /Se Bråmåbacken backe /Se Bugånisbodarna äldre namn på Bodarna by Bugåjonskitt obebyggd plats
Borberg, Yttre fäb. Bråmåsta båtplatsnamn /Se Bugåni(l)s-(gården) nu utgånget gårdsnamn Bugålarstjärn tj.
Borberg, Övre fäb. Bråmåsta båtstad /Se Bus-gårdarna gårdar Bugålass-(l. Båg-Lars´)tjärn tjärn (med holme)
Borrbergs fäb. Bu(d)sta båtstad /Se Busgården gård Bugålass-tjärn tjärn(med holme)
Bor(r)berg fäb. Brändtjärnarna tjärnar Busgården gård Bugålars-åker åkergärde
Borrberg, Nedre o. Övre fäbodar Brödkuppfallet terräng Bus-gården (norra) gård Bugånisskvarn f.d. skvaltkvarn
Borrberg, Övre o. Nedre fäbodar Bud-Kerstimyren sankmark Bus-gården (södra) gård Bugåtjärn tjärn
Bos gdn (+)Busvål plats /Se Buslars-gårdarna gårdar Bugåtjärn tjärn
Bos gårdsnamn /Se ?Busängesbacken berg Buspers-gården gård Bugåtjärn Saknas
Bosberg övergiven fäbod /Se ?Busängesbacken berg Båck- gårdsnamn Bunkmoren skog l. mo
Bosberg fäb. Busängesbacken berg /Se Båckgård täppa med gård Busängesbacken berg
Bosberg f.d. fäbod /Se Busängesbackarna höjd Bäck gårdsnamn Busängesbacken Saknas
Brintbodarna fäbod /Se *Busätta berg Bäck-gården gård Busängestjärnen tjärn
Brunns gårdsnamn /Se *Butjärnen sjö Bäck-gården gård Busängestjärnen tj.
Bråmå gårdsnamn /Se Byrtjärnen Saknas Bälter-gårdarna gårdar Busänget ängsmark
Bråmå gd /Se Byrtjärnen skogsmark? Bälter-gården gård Bushol nybebyggd höjd
Bråmå gd /Se Byrtjärnmyren Saknas Bäse- l. Bäsä-gården gård Bus-holarna del av holar
Bråmå gårdsnamn /Se Byrtjärnmyren sankmark Bäsetäppan gårdstäppa (+)Busvål del av område
Bråmå gd /Se Byrtjärnmyren sankmark Böl-gården gård Byrk(e)-änget ängsmark
Bråmåbo by *Bysiön sjö Böl-gården (Skäggbäck) gård Byrtjärnen tjärn
Bråmåbo by /Se Bågaberget berg /Se Böl. (l. Mats-)gården gård Byrtjärnen tjärn
Bråmåbo by /Se Bågaberget berg Böl-gården gård Byrtjärn tj.
Bråmåbodarna by /Se Bågadalen dal Böljöns-gårdarna ödegårdar Byrtjärn-myren kärr- och mossområde
Bråmåbodarna by /Se Båga-Larstjärnen tjärn Böltäppan gårdsområden Byrtjärnmyren Kärr- och mossområde
Bråmåby by /Se Bågatjärnen tjärn Bäckstad båtstad Byrtjärnmyren myr
Bråmågården gård /Se Bågatjärnsbäcken bäck Dag- gårdsnamn Byrtjärnmyren Saknas
Buga (Bugå) gårdsn. Bårberget berg Danil - gården gård Bårbergsta båtstad
Bugå gårdsnamn Bårberget berg /Se Djus- gårdsnamn Båthusbacken (backe och) väg
Bugå- gårdsn. Bårberg berg /Se Dobblar- gårdsnamn Båthusgatan väg
Bugå gdsnamn /Se Båtgatan väg /Se +Dobblar äldre gårdsnamn Bäckstad båtstad
Bugåniss gårdsnamn /Se Båthusgatan väg /Se Dulbo-gården gård Bälgtjärne tj.
Bugånissgård gård Båthusviken vik /Se Dunder-gården (Skrattdunder-) gård Bäse-haren har
+Bugåsäl fäbodställe Båtsnäs näs /Se Dunder-gården (l. -gårdarna) gård(ar) Bästenbergsgraven sänka
+Bugåsäl fäb. /Se Bäckstad båtstad Dunderni(l)s- gårdarna gårdar Bögtjärn tjärn
Bus gårdsn. Bäcksta(d) båtstad /Se Dunderull-gården gård Bögtjärn tj.
Bus gårdsn. Bälgtjärnen tjärn (+) Duvlergård gård Bögtjärn tjärn
Bus gårdsnamn /Se Bästenberget berg Esunda Saknas Bölkätten åker- och stenmark
Bus gårdsnamn Bögtjärn tjärn /Se Esundaberget Saknas Centralen jaktpass
Bus gårdsnamn /Se ?Böstbäck Saknas Fakul- gårdsnamn Dallok vsml
Busgården gård Dammtjärnbäcken bäck Fetil- gårdsnamn Dammtjärn tjärn
Busgården gård /Se Dammtjärnbäcken bäck Fetil Saknas Dammtjärn tjärn
Bushol gårdsplats /Se Dammtjärnen tjärn Finland (Finnland) by Dammtjärn tjärn
Buslars gårdsn. Dammtjärnen tjärn Fjärdingen gård Dammtjärn tjärn
Buslass gårdsnamn Dammtjärnen, Lilla tjärn Flenarna, Nördra och Södra fäb. Lill Dammtjärn tjärn
Buspers gårdsnamn /Se Dammtjärnen, Lilla tjärn Flensarna fäb. Dammtjärn Saknas
Buss gårdsnamn Dammtjärnen, Stora tjärn Flenarna fäbodställen Dammtjärn Saknas
Bårberg, Övre och Nedre fäbodar /Se Dammtjärnen, Stora tjärn Flena -rna fäb. Dammtjärn tj.
Bårberg fäb. /Se Dammtjärnsmyren sankmark Flenarna fäb. Dannmanns-kitten åker?
Bäck gårdsnamn /Se Danilarvet äga /Se Flintgården, Amusgården gård Dannmanns täpp åker?
Bäckgården gård /Se Danilarvet jordområde /Se Flintgården, Fakulgården gård Davalberget berg
Bälter gårdsnamn /Se Davalberget triangelpunkt o. berg Flintgården, Flintlars gård Davalberg Saknas
Bässar gårdsn. Davalbäcken bäck Flintgården, Kockgården gård Davalsmyren myr
Bäs(s)e Bäsä gårdsnamn /Se Davalmyren myr Flintgården, Patrongården gård Davaltjärn tjärn
Bäse gårdsnamn /Se Davaltjärn Saknas Flingården, Styrgården, Styrkarlgården ödegård Davaltjärn Saknas
Bäs(s)e gårdsnamn /Se Davaltjärnen tjärn Flinta-gården gård Degfrågsskålen strandplats med notskjul
Bäsergård gård Digerhäll flyttblock /Se Flintull gårdsnamn Delgärdet åkergärde
Bäsä (Bäs(s)e) gårdsnamn /Se Digerhällan flyttblock Flintull-gårdarna gårdar Digerhällen flyttblock
Bäsäböl gårdsnamn /Se Digerhällsknallarna bergknallar /Se Flintås (f.d.) gårdsnamn Digerhällsknallen bergknalle
Böl gårdsn. Digerkvarn skvalta /Se *Flintåsgård f.d. hemmansgård Digerkvarn och Rot(h)a(g)-kvarn borttagna hopbyggda skvaltkvarnar
Danneman gårdsn. *Diupebergz rå gränsmärke Flintås-gården (nu försummen) gård Digerkvarn plats för fd kvarnar
Djupåls gårdsn. *Diupebergzrå gränsmärke Fors-gården gård Dipöl-tjärnarna tjärnar
Dubblare soldatnamn /Se Djupgrav terräng Frans-gården gård Djupbäck vdr
Dunder gård Diupsiön, se Morkarl-Djupsjön sjö Fräs-gårdarna gårdar Djupbäckänget f. änge
Dunder gårdsnamn /Se Djupsjöberg berg Fusubodarna övergivet fäbodställe Djupgrav spricka
Dundergård gård Djupsjöberg triangelpunkt o. berg Fusubodarna Saknas Djupsjöberg berg
Dundergård gård Djupsjöberget berg Fyr-gården gård Djupsjöberget berg
Duvlär gårdsnamn /Se Djupsjöbergsrör gränsmärke Fält-gården gård Djupsjön sjö
Espen gårdsnamn /Se Djupsjön Saknas Gambel-gården gård Djupsjön sjö
Esund (=Gesunda) gammalt fäbodnamn /Se Djupsjön sjö Garberg fäb. Djupsjön Saknas
»Esunda», se Gesunda by Djupsjön Saknas Garberg fäb Djusvilan f.d. vilställe
Fetil gårdsnamn /Se Djävlarsön, se Djävulsön Saknas Garberg fäbodställen Djävla(r)sön Saknas
Flena (Flenarna) fäb. Djävulsön holme /Se Nedre Garberg fäb. Djävulsön holme
Flena, Norra (Nördra) fäb. Djävulsön ö /Se Garp-(gården) gårdsnamn Dretgatan väg
?Flenarna fäb. Drithed skogsmark Gesunda fst Dritgatan väg
Flenarna, Norra fäb. Dunderön ö Gesunda by Dritgatan väg
Flenarna, Södra fäb. Dunderön ö /Se Gesunda by Drithed skog
Flenarna, Sollerö fäbod /Se Dunderön, se Lövön ö /Se (Gesunda), Jesunda fäbodby Dritheden hed
Flenarna, Norra och Södra fäbodar /Se +Duvlervål plats /Se Gesunda by Dul(l)bobackarna backar
Flenarna, Norra och Södra fäbodar Dyppeltjärnarna tjärnar Gesunda by Dullbobackarna backar
Flenarna fäb. /Se Edet upphöjning /Se Gesunda fäbodby Dundertäppa äga
»Fleneby» beb. Edsundsberget berg Gesunda fäb. Dunderänget f. sloge
Flenby fäb. Edsundsberget berg Getfittbodarna fäb.st. Dunderön = Lövön Saknas
Flint gårdsn. Ejonsudden, se Äjonsudden udde Glad-gården gård Dunderön fd färdställe ,ed stall
Flint gårdsnamn /Se Eijonsudden udde /Se Glad-gården gård Duvlerbåck, Dobblarbacken backe eller markförhöjning
Flintgården gård Ekorrberget berg /Se Gottland fäbodstäle +Duvlervål äga
Flintgården gård /Se Ekorrberget berg Granit- gårdsnamn Edet(?) upphöjning i terräng
Flintull gårdsnamn /Se Ekorrmyren myr Grip- gårdsnamn Eken- namnform
Flintullgården gård /Se Ekorrån å Grov-gården gård Ekunn- l., Ekorrberget bergparti
Fräs gårdsnamn /Se Ekorrån å /Se Gruddbo by Ekunn-l., Ekorr-skaftet del av Ekorrberget
Fusu gårdsnamn /Se Ekorrån å Gruddbodarna Saknas Ekunn- l., Ekorrån å
Fux gårdsn. Elvitis gru tjärn /Se Gruddbo by Ekunnberg bg
Fyrgården gård /Se Enarvet f.d. slåttermark /Se Gruddbo by Ekunnån Saknas
Gamla stampen vadmalsstamp /Se Enarvskällan källa /Se Grudd-gården gård Ekunnängena ängsmarker
Gammalgården gård /Se Enbäcken bäck Grömings-gården gård En- Saknas
Garberg fäbodar Esundaberget, se Gesundaberget berg Gubb-gården gård Enarvet slogområde
Garberg Saknas Esundsberg berg /Se Gäddtjärnberg fäb. Enarvet f.d. slogmyr (delvis odlad)
Garberg fäb. Esundsberget, se Gesundsberget berg Gäddtjärnberg fäb. Enarvskällan källa
Garberg, Nedre fäbod /Se Esundsfiähl, se Jesundfjärden del av Siljan Gäddtjärnberg fäbodställe Fallet slogmark
Garberg, Yttre fäb. Esundskälla källa /Se Hagen del av gårdar Fallet ägoområde
Garberg, Övre fäbod /Se *Esundskällan, se Jesundabergskällan källa Haraldsarvet militärboställe »Fanders rovkätte» Saknas
Garberg, Övre och Nedre fäbodar /Se Esundsön holme /Se Heden del av gårdar Fetilsten stenhäll i sjö
Garp gårdsn. Fagerbäcksviken vik Heden del av fäbodby Fetilsten Stenhäll i sjö
Garp gårdsnamn /Se Fattasberget berg Herr-gården försummen gård Filtjärn tj.
Garpgård gård Fetilgranen gran /Se Hinder-gårdarna gårdar Filtjärn tjärn
Gesunda by Filtjärnen tjärn Hinder-gården gård Fisket plats för ryssing-fisket
Gesunda fäb. Fisket mynning /Se Holarvs (Olarvs-) f.d. gårdsnamn Fisklösorna Saknas
Gesunda fäb. Fisklösarna Saknas (H)ågå - gården gård Fisklösorna sjöar
Gesunda by /Se Fisklösarna sjöar /Se (Hållas- l.) Ållas-gården gård Fisklösarna Sjöar
Gesunda by /Se Fisklösarna sjöar /Se Hållen fäbodställe Fisklösorna tjärnar
Gesunda by /Se Fisklösarna tjärnar Håll-gården gård Fisklöstjärnarna tjärnar
Gesunda by /Se Fisklösorna tjärnar Håll-gården gård Fisklöstjärnarna tjärn
Gesunda, se Iesunda by (förr fäb.) Fjärdarna sjöar Håll-gården gård Fisktjärn Saknas
Gesunda by /Se Fjärddammen damm Håll-(eller Hållull-)gården gård Fittepott tj.
Gesunda fäb. o. by /Se Fjärden Saknas Håll- eller Milå-gården gård Fittepott obetydlig tjärn
Gesunda by, fäbod /Se Fjärden sjö Hållma(t)s-gården gård Fjärdarna (öppen och nästan holmlösa sjöar)
Gesunda vattentrösk hus för tröskning /Se Fjärden, Norra och Södra sjöar /Se Hållpär-gårdarna gårdar Fjärden sjö
Gottland fäbod /Se Fjärden, Norra sjö Hålpås-gården gård (och ödegård) Fjärden sjö
Grudd gårdsnamn Fjärden, Norra fjärd Håmås gårdsnamn Fjärdsågdammen Saknas
*Grubbo förr gårdar /Se Fjärden, Södra sjö Håmås- gårdsnamn Fjärdsågdammen damm
Gruddbo by Flateaberg, se Rödklöv berg o. råmärke Håmåsgård gård Fjärdväg väg
Gruddbo by Flenarna, Norra f.d. fäbodar Håmåsull- (nu utgånget) gårdsnamn Fjärdån parti av Mångån
Gruddbo by Flenberg triangelpunkt o. berg Häll-gården gård Flenberg berg
Gruddbo by Flenberget berg Häradsarvet by Flenberg gammal koppargruva
Gruddbo by Flenberget berg Häradsarvet by Flenberget bergparti
Gruddbo by Flenberget berg Häradsarvet kyrkby Flenbergsklacken parti av Flenbergs-massivet
Gruddbodarna by /Se Flenberget berg Häradsarvet Kyrkby Flenbäck(en) bäck
Gruddbodarna by /Se Flenberget berg /Se Jans-gården gård Flengruvan koppar-(och silver-?)gruva
Gustavsborg kaptensboställe /Se Flenberget berg /Se Jons-gården gård Flenkälla-källan k.
Gustavsborg äga Flenberget berg /Se Jugen-(l. Tolla-)gården gård Flentjärn(en) tjärn
Gut gdsnamn /Se Flenberget berg /Se Jugå-gården gård Flenvägen buförsväg
Gäddtjärnberg fäb. Flenberget berg /Se Jugågård gård Flintvål del av område
Gäddtjärnberg fäb. Flenberg berg(?) /Se Jupåls- (nu utdött) gårdsnamn Flintänget f.d. änge
Gäddtjärnberg fäb. Flenbergsklacken berg /Se Järk-(l. Erik-)gård gårdar Flintängesbäck bäck
Gäddtjärnberg fäb. Flengrind grind /Se Järk-(l. Erik)gården gård Fljoten myr
Gäddtjärnberg fäb. Flengruvan grotta /Se (Järklass- l.)Erik- gården gård Flån ställe kring Görån
Gäddtjärnbergs fäbodar fäbod /Se Flennsberg, se Flenberget berg Järk- l. Flintull-gården gård Flån flatland
Gärans (Jörans) gårdsn. Flintvål Saknas /Se Järk-(l. Sjapp-)gården gård Flån myr
Görsjöberg fäb. Fljoten sankmark Jöras- gårdsnamn Flån lugnvatten
Görsjöberget, Görsjöberg fäb. Flodbäck, se Lilla Byrtjärnen Saknas Jörsjöberg f.d. fäb. Flåndammen lugnvatten o. damm
Hagen del av fäb. /Se Flån utvidgning Jörsjöberg f.d. fäb. Flåtånes l., Flott(e)näset udde
»Hanneberg Fäbodar» fäb. Flåndammen damm Kall-gården gård Forsbacken backe
Hanses gårdsn. Flåtånes landningsplats /Se Karaberg fäb. Fredagssten gränsmärke
Haraldsarvet indr. militieboställe Flåtånes landningsplats /Se Karaberg fäbodställe Friarholen sovhol och vilplats
Haraldsarvet indr. militiebost. Flåtånes udde /Se Karls-gården gård Frjådags-(l. Fredags)sten gränssten
Haraldsarvet indr. militiebost. Fredagsmyrsten gränsmärke Karlsull-gården Saknas Fungnäsheden skogsmark
Haraldsarvet indr. militiebost. Fredagsmyrsten råmärke /Se Katrin-täppen gårdstäppa med gård Furåden f.d. förhage
Haraldsarvet indr. militiebost. Fudalsholmarna holmar /Se Kartin-täppan gårdsnamn Furåden förhage
Haraldsarvet indr. militiebost. *Fureön holme Kistnis-gårderna gårdar Furåden plars
Haraldsarvet indr. militiebost. Furåden strandpartier /Se Kladd- gårdsnamn Furåden plats
+Haraldsarvet f.d. militärboställe /Se Furåden strandplats /Se Klockarbacken gårdar Furåden Saknas
Havs- namn på - /Se Furådnäs näs /Se Klockar-gårdarna gårdar Furådnäset udde
Heden del av fäbodar /Se Fux-Anders-knallarna berg Klockar-gårdarna gårdar Fuxandersknallarna höjder
Herrgården gård /Se Fux-Andersknallen, Norra höjd Klockar-(l. Nishans-)gården gård Fuxanders-(l. Fux Anders-)knallarna bergknallar
Holarvsgården gd /Se Fux-Andersknallen, Södra höjd Knappbo skovaktasstuga Fux(-)Anders-tjärnen tjärn
Holen del av fäbod /Se Fux-Anderstjärnen, Lilla tjärn Knappbo skogvaktarstuga Fäbodviken vik
Holmsjö = Umsi fäb Saknas Fux-Anderstjärnen, Stora tjärn Knattegård f. gård Färdholm(e) ö
Holmsjö fäb. Fäbodviken vik Knatte-(l. Flint-)gården ödegård Färdholme h.
Holmsjö, se Umsi fäbod /Se Färdholmen holme Knattegården Saknas Färdholmen holme
Hyttkroken kopparhytta /Se *Förberg berg Knotnässtugan flottningskoja Förroden uttalsform
Hågå gårdsnamn /Se Förroden, se Furåden strandplats Knuts gårdsnamn Förroden uttalsform
Håll gårdsn. Garberget berg Kock- gårdsnamn Gamla stampen vägmärke
Håll gårdsnamn Garberget berg Korv- gårdsnamn Gammelkullgatan stup med stenras
Håll gårdsnamn /Se Garberget berg /Se Kox-gården gård Gammelkullgatan Stup med stenras
Håll gd /Se Garberg berg Kox-gården gård Gammeltäkten täkt
Hållarna fäbodar /Se Garberg, Övre f.d. fäbodar Krång-gården gård Garberg berg
Hållen fäbod /Se Garbergstallen tall? Krången-gården gård Gatan (i Vasaberg) remna i Vassberget
Hållen, Norra och Södra fäbodar /Se *Germundsön ö Krångull-gården gård Gesundberg Saknas
Hållen, Norra fäb. Gesunda berget berg Kulåra by eller gårdklase Gesunda-berg(et Saknas
Hållen, Södra fäb. Gesundaberget berg Kulån by eller gårdsklase Gesund(a)berget berg
Hållgården gd Gesundaberget berg Kulåra by eller gårdsklase Gesund-Långharen båtstad
Hållgården gård Gesunda berget berg Kulåra Saknas Gesundån Saknas
Håll-Lassgården gård /Se Gesundaberget berg Labb-vrån gårdklase Getjärnberg Saknas
Hållmas gårdsnamn /Se Gesundaberget berg Labbvrån Saknas Getjärnbäcken bäck
Hållmats (Håll-Mats) gårdsn. Gesundaberget berg /Se Lansser-(l. Bus-)gårdarna gårdar Getsvältan slåttermark
Hållnäs bebyggelsenamn /Se Gesundberget berg Lanser-gårdarna Saknas Getssältan slogmark m.m.
Hållsta gårdklunga /Se Gesundberget berg Lassdanil-gården gård Gillersmyren myrparti
Hållsta Yttragård gård Gesundaberget berg /Se Lassper-gården gård Gill-(l. Gers)varpet båt- och notstad
Håmås gårdsnamn Gesundaberget berg /Se Lavasgård f.d. gård Glitjärn Saknas
Håmås (Åmås) gårdsnamn /Se Gesundbergskällan källa /Se Lavas-gården gård Glitjärnen tjärnar
Hårå by /Se Gesundberget berg /Se Stora Lavasgården Saknas Gnupen höjd
Håvå, se Håvåtjärnarna by Gesundfjärden fjärd /Se Lejon-gården gård Gnupen berg
Häradsarvet by Gesunds-Långharen del av nu landfast holme /Se Lerdäjks- gårdsnamn Godkäld källa
Häradsarvet by /Se Gesundstjärnen tjärn /Se Lill Rothagen eller Lill-Rothagen by eller gård-klase Gottlandsviken vik av sjö
Häradsarvet kyrkby /Se Gesundån å Lillper-gården by Grevsväinbjer berg
Häradsarvet kyrkby /Se Gesundån å Lillpers-gården gård Grevtjärn Saknas
Häradsarvet by /Se Gesundån å Lind-gårdarna gårdar Grev-(l. Gräv-?)tjärn(en) tjärn
Häradsarvet by /Se Gesundån å /Se Lind-gården gård Grevtjärn tjärn
Höland nedlagd fäbod /Se Getjärn Saknas Lindor fäb. Grevtjärnsbäcken bäck
Indes gårdsnamn /Se Getjärnberg berg /Se Lindor(na) fäbodställe Grevtjärnån(l. Grevån) Saknas
Jella fäb. /Se Getsvältan del av åkerfält /Se Lindor fäb., f.d., nu blott skogsstn Grevån Saknas
Jerk gårdsnamn /Se Gillermyren slogmark Lins(ull)- gårdsnamn Grjosen Saknas
Iesunda by (förr fäb.) Gislarån å Lissla(r)s-gården gård Gr(j)osen sjö
Jesund(a) fäbodar Saknas Glitjärn tjärn Lissldunder-gården gård Gr(j)osen Saknas
Jesunda by Glitjärnarna tjärnar Littull- gårdsnamn (nu utgånget) Grjosbäcken bäck
Jesunda by (förr fäb.) Glitjärnen tjärn Luder- gårdsnamn Grjosknållan berg
Jugan (yngre Jugen) gårdsn. Gnupen berg /Se (Myx- l.) Lund-gården gård Grohar stenskär
Jugen gårdsnamn Gnupen, Lilla berg Lund-gården gård Grosjön Saknas
Jugen gårdsnamn /Se Gnupen, Stora berg Lund-gården gård Gruddbäcken bäckstump
Jugen gdsnamn /Se Gottlandsviken vik Lusbodarna fäb. Grudd-källan källa
Jörans gårdsn. Gravtjärn tjärn Lusbodarna vattningsområde l. »gässla» Gruddviken vik
Jörsjöberget f.d. fäb. Grisvarpet fiskeställe /Se Lutter-täppan täppa med ödegård Grundmången sjö
Jörsjöberg Saknas Grosjön sjö Långtora gårdklase Grundmången sjö
Jörsjöberg(et) fäb Grossjön sjö Lånsbudär plats Grundmången sjö
Jörsjöberget fäb? Grosjön sjö Läberg fäbodställe Grundmången Sjö
Kall gårdsn. Grosjön sjö Läberg fäb. Grundmångens rännan timmerränna
Kals gårdsnamn /Se Grosknallarna berg Lärka- gårdsnamn Grunnmången sjö
Kansberg del av fäb. /Se Grotnäset, se Grötnäset udde Lök- gårdsnamn Gräfti, Gräften område
Kansberg fäbod /Se Grundmången Saknas Lörberg fäbodställe Gräftknallen bergknalle
Karaberg? fäb. Grundmången sjö Lövnäs bebyggt näs Gräfttjärnarna tjärnar
Katrin gårdsnamn /Se Grundmången sjö Markusbacken by l. gårdklase Grävjtärn tj.
Kerstins gårdsn. Grundmången sjö /Se Markus-gårdarna gårdar Grötnäs udde
Kirstnis gårdsnamn /Se Grundmången sjö Markus-gården gård Grötnäset grundad udde
Kisnis gårdsnamn /Se Grundmånge(n) sjö /Se Markusma(t)s-gården gård Gullgrav änge med skog
Klucker gårdsnamn /Se Grunnmången sjö /Se Mats-gården gård Gullgrav slogmark
Kluckerbäck del av fäb. /Se Gruvoms älv flöde Mats-gården gård Gullgrav änge
Knåka gårdsnamn /Se Gruvberget berg /Se Ma(t)sanders-gården gård Gullgrav änge
Knåku (Knåkå) gårdsn. Gruvhar råmärke Ma(t)sjärk(s)-gården gård Guds kålgård däld
Korvsåg såg Gruvhar råmärke /Se Ma(t)sni(l)s-gården gård Gullgravsberget Saknas
Kox gårdsnamn Gruvhar gränsmärke Ma(t)sni(l)s-gården gård Gullgravsbäcken Saknas
Kråk- gårdsn. Gäddtjärnberg berg Mesar- gårdsnamn Gullgravsslogen slogmark
Kråkans gårdsnamn Gräftknallen höjd Mickelgård f.d. gård Gullgravstjärn Saknas
Krång gårdsn. Gräften trakt /Se Milå- gårdsnamn Gullgravstjärn tjärn
Krång- gdsn. Gräften område kring Gräfttjärnarna /Se Mittjel-(l. Mickel-)gården gård Gullgravstjärn tjärn
Krång gårdsnamn Gräften omr. /Se Monte- gårdsnamn Gullgravtjärn sloge
Krånggården gård Gräften skogsområde /Se Mumma- gårdsnamn Gullgravån Saknas
Krånggården gård /Se Gräftknallen bergknalle /Se Myckelbyn 7 gårdar Gullgravåsen fäb.
Krånglassgården gårdsnamn Gräfttjärnarna tjärnar Myckelbyn by Gyltbäck(en) lopp
Kulåra del av Gruddbodarna /Se Gräfttjärnarna tjärnar /Se Myckelbyn by Gåstjärn(en) tjärn
Kulåra båtplats Grävsvinberget berg Myckleboda (by)namn Gåstjärn tjärn
Kulåra del av Gruddbodarna /Se Grävtjärn Saknas Mykjåsgård fäbodgård Gåstjärnbäcken bäck
Kulåra bydelsnamn /Se Grävtjärnbäcken å /Se Myr-gården gård Gåstjärnbäcken vdrag
?Larssonsgård gård Grävtjärnen tjärn Myr-(l. Lärka-)gården gård Getjärnen l., Gäddtjärnen(?) tjärn
Lasses gårdsnamn Grävtjärnen tjärn /Se Myrt- gårdsnamn Getjärnen- l., Gäddtjärnberget(?) berg
Lavas gårdsn. Grävtjärnssildret tjärn Myrt- gårdsnamn Gäddtjärnen Saknas
Lavas gårdsnamn Grävtjärnsån å Mytjås-gården gård Gärdet (åker)mark
Lavas gårdsnamn /Se Grävån å /Se Myx- gårdsnamn Gör-, se Jörsjön Saknas
Stora Lavasgården, se Sundgården gård /Se Grötnäset udde Mångberg fst Hagen (skogs)mark
Linda, Lindor fäb. Grötnäset udde Mångsberg(s fäbodar) fäbodställe Hagen område
Linda fäb. Grötnäset udde Mångbergs holen fäbodställe Hakabacke backe
Lindor fäb. Grötnäs udde Mångsbro kvarnst. Hakabacke backe
Lindor fäbod /Se Grötnäs näs /Se Mångbro kvarnby Halaberg Saknas
Lindor, se Linda fäb. Gåstjärnen tjärn Mångs gårdsnamn Halaberg bg
*Lindbodarna fäb. Gullgrav Saknas Mångs-gården gård Halskölstjärn Saknas
Liss gårdsnamn Gullgrav ängesnamn /Se Mågsbodarna Saknas Hamptjärn Saknas
Littull gårdsnamn Gullgravlokarna tjärn o. myr Mågsbodarna del av by Amptjärnbäcken vdr
Lund gårdsnamn Gullgravskätten Saknas Mågsbodarna tomtplats Lilla Hamptjärn tj.
*Lunden Saknas Gullgravälven Saknas Måksbodarna försvunnen by Amp-tjärn tjärn
Lusbodarna fäb. Gyltbäck del av Grävån /Se Mårten-gården gård Amptjärn tjärn
Läberg fäb. Gåstjärn tjärn Mås-gården gård Amp-tjärn tjärn
Läberg(s) fäbodar fäbodställe Gåstjärnviken vik Mås-gårdarna gårdar Amptjärnarna tjnar
Läberg fäb. /Se *Gäddsjön sjö Mås-(l. Måsper-)gården gård Hamptjärne tj.
Läberg, Norra (Nördra) fäb. Gäddtjärnberg, se Gettjärnberg berg (Mås- l.)Stormås-gården gård Amptjärnsmyren myr
Läberg, Södra fäb. Gäddtjärnberget Saknas /Se Måsan-gården gård Hanaknästjärne tjärn
Läberg fäb? Gäddtjärnen tjärn Måsanla(r)s-(l. Flint-)gården gård Hans-täppan gårdstäppa
Läberget = Läberg fäb. Gäddtjärn(s)berg) Saknas Måspers-gården gård Haranäs udde
Lök gårdsnamn Gäddtjärnsberget berg Måspers-gården gård Haren stenhar
Lövberg, Övre och Nedre fäbodar /Se Gäddtjärnsberget berg Måsull-gården gård Háren ängsmark
Lövberg fäb. Gäddtjärnberget berg /Se (Mör-) l. Myr-gården gård Harkällan källa
Lövberg fäb. /Se Göran? å Nisis-(gården) l. Monte-gården gård Eråkälls- l., Harkällsåkern åkermark
Markus gårdsnamn Göran bäck Nisis- l. Rapp-gården gård ?Haränget slogm.
Markusbäck del av fäb. Görsjöarna Saknas Niss,-gården gård Eråpär-dejkan sumpmarks-sänka
Markusgården gård Görsjöberget berg Niss-gården gård Havregärdet åkergärde
Mas gårdsnamn /Se Görsjöberget berg /Se Nis(s)hans-gården gård Heden markområde
Masérs gårdsnamn /Se Görsjöberget berg Niså-gården gård Heden Saknas
Masgården gård Görsjön Saknas Niså-gården Saknas Helvites gruva bergshål
Masjerk gårdsnamn Görsjön, Stora o. Lilla sjöar Norby gård Helvites gruva bergshål
?Matspersgård gård Görsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Norins-gården gård Herrhagen sloge- och skogsmark
?Matssonsgård gård Görsjön, Lilla sjö Nybodarna fäbodställe Hinder-haren har
Milå gårdsnamn Görsjön, Stora sjö Nyfäbodarna Saknas Hinderhar har
Milågård gård Görån å Nämkar-gården gård Hinderselidikarna småmyrar
Milårgård gård Görån å /Se Närsjö gård(snamn) Hinderselidikarna Småmyrar
Morkarl-Djupsjön sjö /Se Göråsen ås Nä(r)sjö- gårdsnamn Hindersta ängsmark och strandparti
Myckelbyn byparti *Haffsgata gränsmärke Näsje (Närsjö) gård Hinderön holme
*Myckleboda f. by *Haffsgata gränsmärke Näsjö gård Hinderön holme
Mycklebyn f. by Hakmyren myr Näsje (skr. Närsjö) gård Holarna skogsbevuxna höjdsträckningar
Mycklebyn f. by Hakviken vik Olans gårdsnamn Holarna skogsbevuxna höjdsträckningar
Mycklebyn f. by Halsen ställe i Ö. Vådsjön /Se Olans-gårdarna gårdar Holarna fastmarkssträckningen
Mycklebyn f. by Halskölstjärn Saknas Olans-gården gård *Holarvet ägor
Mycklebyn f. by Halskölstjärnen, Lilla tjärn Olans-gården gård Holarvsbacke Saknas
Mycklebyn f. by Halskölstjärnen, Stora tjärn Olans-gården gård Holen höjd
Myckelbyn del av by Hamptjärnarna, se Hamptjärnen tjärn Olansgård gård Holen skogsbevuxen höjd med gård
Myckelbyn by /Se Hamptjärnbäcken bäck /Se ?Olarvet (l. Holarvet) område med gård Holväg väg
Mykjås gårdsnamn Hamptjärne tjärn /Se Olarvs-gården gård Hultbodsillren lugnvatten
Mågsbo (Måsbo) äga Hamptjärne, Lilla tjärn /Se *Orka(r)leby Saknas Hummeltäppan täppa
Mågsboda(rna) försv. by Hamptjärnen tjärn *Ovanmyra förr by Hundtjärnen tjärn
?Mångberg fäbodställe Hamptjärnen tjärn Ovanmyra förr by Hund-tjärnen tjärn
Mångberg fäb. Hamptjärnen tjärn /Se Övanmyra f.d. by Hyttkroksbäcken bäck
Mångberg fäb Hara eller Hårå slogmark /Se Patron- gårdsnamn Hyttkroken krök
Mångberg fäb. Haranäs strandparti /Se Picki-gården gård Hyttkroken Saknas
Mångberg fäbod /Se Harkällsåkern (Häråkällsåkern) Saknas Pinan fäb. Hutlejen Saknas
Mångberg fäbodställe Hedarna skogsmark Pinan fäbodställe Hyttkroksbäcken bifl.
Mångbergsholen fäb. Helvetesgruva bergshål Pink-(l. Mås-)gården gård Hyttkrokskätten odling
Mångbro kvarnby /Se Herrhagen skogsmark Pirk- gårdsnamn (H)åbås-myren myr
Mångbro kvarnställe /Se Hinderssta båtstad /Se Prost- gårdsnamn Hållanderstäppa äga (tidigare bebyggd)
Mångbro kvarnby /Se Hinderssta båtstad /Se Puti- gårdsnamn Hållbäcken vdr
Mångkvarnarna f.d. saltkvarnar Hinderön Saknas Påls-gårdarna gårdar Håll-hol(en) backe med gårdklase
Mångs gårdsnamn Hinderön ö /Se Påls-gården gård Hållkarllok vsml
Mångs gårdsnamn /Se Hinderön ö Päron-(l. Bus-)gården gård Hållkvarndammen damm
Mångå kvarnar f.d. skvaltkvarnar /Se Hjällarna skogsmark Pöjk-(l. Fetil-)gården gård Hållma(t)s-kålgård (kålrots-) åker
Mårsgård gård +Holarvet ägor /Se Rapp- gårdsnamn Hållnäset udde
Mås gårdsnamn Holarvsbacken vägbacke /Se Resar-gården gård Hållnäset näs
Måsan gårdsnamn +Holarvskätten äga /Se Rostberg = Rossberg fäb. Saknas Hållsta båt- och notstad samt gårdar
Måsan gårdsnamn Holarvsmyren äga /Se Rostberg fäb. Hållsta Saknas
Måsangård gård Holen höjd /Se Rostberg l. Rossberg fäbodställe Hålltäppan åker-(o. ängs)täppa
Måsgård gd /Se *Horbäck bäck Rothagen by Hålsån vdr
Måspers gårdsnamn *Horbäck bäck Rothagen by Hålåberget berg
Måspersgården gård »Horbäcken» Saknas /Se Rothagen by Hålåberget berg
Måsull gårdsnamn Saknas slätt Rullbo by eller gårdsklase Hamåsänge utjord
Måsullgård gård Hundtjärnen tjärn Rull-gårdarna gårdar Hårkrankbron bro
Nis gårdsnamn Hundtjärnen tjärn Rull-gårdarna gårdar Hårkrånksbron stenbro
Nisans gårdsnamn Hutlejen Saknas Rull-gårdarna besläktade gårdar Hårå slogmark o. strandparti
Nisis gårdsnamn /Se Huvudmyren myr Rull-gårdarna besläktade gårdar Hårå Saknas
Nisis gårdsnamn /Se Hyttruin fornlämning Rulljugås- (nyligen utdött) gårdsnamn Hårå strandparti
Nisis gdsnamn /Se ?Håkenvik Saknas Rulljudås-gården gårdsplats Hår(å)näset udde
Nisisgården gård *Hållberget berg Rullpers-gården gård Hår(å)viken vik
Nisisgården gdr /Se Hållbäcken bäck Rullpers-gården gård Håvånäset udde
Nisses gårdsn. Hållbäcken bäck /Se Rult- gårdsnamn Håvå område
Norby del av by /Se Hållen, Norra fäbod Rumpa- gårdsnamn Håvåtjärn tjärnar
Norra Flena, se Flena fäb. Hållen, Södra fäbod Ryssa by Håvåtjärn tjärn
Norra Hållen, se Hållen, Norra fäb. Hållkarllok tjärn /Se Ryssa fäb. Hägnen åkermark
Norra Läberg, se Läberg fäb. Hållkvarn skvalta /Se Ryssa by Hägnen åkermark
Norra Sälen fäb. Hållkvarnbron bro Ryssa fäbod och by +Hägnen äga
Nybodarna fäbod Hållskogen terräng Ryssa Saknas Hägnen åker och slogmark
Nygården gård Hållsta strandplats /Se Ryss-gården gård Hägnen skogsmark (f.d. slogm.)
Nämkar gårdsnamn Hållsta båtstad /Se Ryssgården gård Hällgärdet åkergärde
Nämdkargården gård Hållängesriset terräng Ryss-(eller Karlsull-)gården gård Härmas-åkern åkerområde
Nämdkargården gård /Se Hålåberg berg Ryssma(t)s-gården gård Hästbron bro
Närsjö gård el. gårdplats Hålåbergstjärnen tjärn Ryssma(t)s-gården gård Hästbron bro
Näsje gård *Hån sjö Ryssni(l)s-gården gård Hästbäcken biflöde
Ojed Kiernaberg = Gäddtjärnberg fäb. /Se Hårkrånkbron kullerstensbank /Se Ryssni(l)s-gårdarna gårdar Hästbäcken bifl.
Olarvs f.d. gd /Se Hårkrånksbron bro Ryssni(l)s-gårdarna gårdar Hästvilan vilställe
Oratjärn(s)berg Saknas Håvånäs näs Ryssper-gården gård Högbacke berg
Oratjärnberg fäb Håvånäset näs /Se Råberg fäb. Högbacken berg
Oratjärnberg fäb *Håvåtjärnarna Saknas Råberg fäbodställe Höggatan vägparti
Oratjärnberg fäb. Håvåtjärnarna Saknas Rådlösan fäb. Hörnen gård
Oratjärnbergs fäbodar nedlagd fäbod /Se Håvåtjärnarna tjärnar /Se Rådlösan fäb. Igelnäs näs
Oratjärnbergs fäbodar Saknas Håvåtjärnen, Norra sankmark Rådlösan fäbodställe Igelnäs(et) udde l. halvö
Orkarleby försv. by Håvåtjärnen sankmark Räv- gårdsnamn Igelsvik vik
*?Orkarlby förr by Håvåtjärnen, Norra sank mark Samils-(l. Samuels-)gården gård Igelsviken vik
Ovanmyra f. by Håvåtjärnen, Södra sank mark Sar-gårdarna gårdar Igeltjärnen tjärn
Ovanmyra f. by *Hägnen terräng /Se Sar-(l. Bus-)gården gård Igeltjärn tj.
Palm gårdsnamn Hägnen terräng /Se (Stora) Sargården gård Imbor-(l. Ingeborg)knallen bergknalle
Palm gårdsnamn Hägnen åkeromr. /Se Sarjons-gården gård Imbor-(l. Ingeborg)tjärn tjärn
Pers gårdsn. Hägnen åkerområde /Se Sarlass-gården gård Isuls klack Saknas
Pinan övergiven fäbod Hälltjärn Saknas Sellbergs-gården gård Isundsfjärden parti av Siljan
Pjånkan kvarn /Se Hälltjärnen tjärn Sjapp- gårdsnamn »Isunds klack» benämning på Jesund(a)bgt
Prost gårdsnamn /Se Häradsarvet ägomark Skaten gårdklase Jenbäck l., Enbäcken biflöde
Påls gårdsn. Häråkäldåkern Saknas Skinnargårdarna gårdklase Jenbäcken bifl.
Påls gårdsnamn Hästmyren myr Skinner-(l. Kistnis-)gården gård Jenbäcken bifl.
Pålsgården gård »Hääbuflioten», se Grundmången myr Skommar-gården nygård Jenbäcken bäck
Påvels (Påls) gårdsn. Högbacken höjd Skräddargårdarna gårdklase Jen-myren myr
Pärongården, se Sarjonsgården gård /Se Högholmen holme Skräddar-gården gård Jer-, se Jörsjön Saknas
Pärongården annat namn för Sarjonsgården /Se Höland skogsmark Skräddar-(l. Linsull-)gården gård Jerusalems port naturpassage
Rapp gårdsnamn Hölsån å Skräddar-(l. Puti-)gården gård Jesholmen holme
Reser gårdsnamn Igelsnäset näs Skräddar-(l. Ullupp-)gården gård Jeslons- Jeslorånstjärnarna Saknas
»Rijs by» fäb. el. by? Igelsnäset näs Skvatt(-Dunder)- gårdsnamn Jeslonsknalle bergknöl
Rossberg (fäbod) Igelsnäs udde Skäggbäck- gårdsnamn Jeslontjärn tjärn
Rossberg fäb. Igelsnäs näs Slabb- gårdsnamn Jeslonstjärn Saknas
Rossberg fäb. Igelsviken vik Slant- gårdsnamn Jesl(o)rånsknallarna bergknallar
Rossberg fäb. Indeselidejkbäcken bäck /Se Slogkitt gård(snamn) Jeslrånsknallarna berg
Rossberg fäbod /Se Indeselidejkbäcken bäck /Se Slogkitt-gården ödegård Jesl(o)rånstjärnarna tjärnar
Rossberg fäb. Invallningen f.d. odlad mark Slogkitt-gården ödegård Jeslrånstjärnarna tjnar
Rothagen by Isundsberget berg Släckå- gårdsnamn Jesmor(en) barrskogsområde
Rothagen by Isundsfjärden del av Siljan /Se Smas-gården gård Jesmoren Barrskogsområde
Rothagen by Isklacken, se Gesundaberget berg Smisbodarna del av by Jesund(s)berget Saknas
Rothagen by Jsuns klack, se Gesundaberget berg Smis-gården gård Jesund(a)ån å
Rothagen by Jesksovhol plats /Se Smis-gårdarna gårdar Jesund(a)berget berg
Rothagen by Jesbäck bäck? +Små Jönsboda beb. Jesundbergskällan källa
Rothagen by Jesbäckhol terräng *Smårensboda eller Småängsboda f d mindre by eller gårdsklasar Jesundbäcken avgrening
Rothagen, Lilla byparti Jeslorån (Jeslovrån) Saknas Småsik-gården gård Jesundfjärden fjärd
Lilla Rothagen del av by Jesslonsbäcken bäck Småsik-gården gård Jesundfjärden parti av Siljan
Rothagen by /Se Jesslonstjärnen, Norra tjärn Snes-gården (förr) gård Jesundklaffen Saknas
Rull gårdsn. Jesslonstjärnen, Norra tjärn Snes-(l. Sund-)gården gård Jesundskogen skog
Rull gårdsn. Jesslonstjärnen, Södra tjärn Soldåsen Saknas Jesusberget Saknas
Rull gårdsn. Jessundberg, se Gesundaberget berg Sol-gårdarna gårdar Jesustjärn tjärn
Rull gårdsnamn Jesundsberg berg Sol-(l. Grip-)gården gård Jesustjärne tj.
Rull gårdsnamn /Se Jesunds-berget berg Sol-(l. Solins-)gården gård Jortotjärn tjärnputt
Rull gårdsn. Jesunds-berget berg Solins-gården (med öknamnet Mumma-) gård Jugå sten (flyttblock)
Rull gårdsnamn /Se Jusunds-berget berg Soljöns-(l. Kladd-)gården gård Jugåbäck del av fäbodby
Rullbodarna del av Gruddbodarna /Se Jesundaberget berg /Se Sollbygg-Karaberg del av fäb. Jugåsbol myrmarks-(l. fuktigt skogs-)område
Rullbodarna fäbod /Se Jesundaberget berg /Se Soll-flenarna Saknas Jupålsåkern (åker)mark
?Rullgårdarna gdr Jesundaberget berg Sonne-gården gård Jupålsåker ägor
Rullpers gårdsnamn Jesundaberget berg Spillder-(l. Rumpa-)gården gård Jutholmen holme med notskjul
Rullågås gårdsnamn Jesundaberget berg /Se Spillder-gården Saknas (Erk-)Järk-kätten åkermark
Rult gårdsnamn Jesundaberget berg /Se Stapel-täppan område Järnkarlsildren lugnvatten
Ryss gårdsn. Jesund(a)berget berg Stikå-(l. Mångs-)gården gård Jässbäck(en) bäck
Ryss gårdsn. Jesundsberget berg Stikå-gården gård Jäsbäck bäck
Ryss- gårdsnamn Jesundaberget berg /Se Stolt-gårdarna gårdar Jörn = Jörån Saknas
Ryss gårdsnamn Jesundabergskällan källa Stolt-gården gård Jörsjöarna Saknas
Ryss gårdsnamn /Se Jesundbergskällan källa /Se Stolt-gården gård Jörsjöarna Saknas
Ryssa by Jesundfjärden del av Siljan Storan-gården gård Jörsjöberget berg
Ryssa by Jesundfjärden roddled /Se Storper-gården gård Lilla Jörssjöberget bergparti
Ryssa by Jesu(n)dstjärn Saknas Stunis-gården gård Jörsjöberget Saknas
?Ryssa by Jesundstjärne tjärn /Se Stunis-gården gård Jörsjön sammanhängande sjöar
Ryssa fäb Jesunds wårds bergs weta, se Gesundaberget vårdkase Stunis-gården gård Jörsjön Saknas
Ryssa fäb. Jesundån å /Se Sturull-gården gård Lilla l. Lill-Jörsjön Saknas
Ryssa by /Se *Jesundsön ö Sturniss-vrån Saknas Nedre Jörsjön Saknas
Ryssa by /Se Jesustjärn tjärn /Se Styr(karl)- gårdsnamn Stora Jörsjön l. Stor-Jörsjön Saknas
Ryssa by, fäbod /Se Jesustjärnen tjärn /Se Sund-gården gård Jörsjön skogsstation
Ryssa by Jesustjärnen tjärn Svanis-täppan gårdstäppa Jörsjön, St. sjö
Ryssa kraftstation Saknas Jutholm holme Svartenåsen fäb. Övre Jörsjön Saknas
Ryssgården gård /Se Jutholmen holme /Se Svarttjärnåsen fäb. Jörsjöån Saknas
Ryssper gårdsnamn /Se Jutholmen holme Svarver-gården gård Jöru myrar
?Råbergs fäbodar fäbodar /Se »Jäcken berget» Saknas Svarv-gården gård Jöru = Jörunäs Saknas
Råberg fäb. *Järnkarlsbäcken å Svarvkätten (l. kitten) område med gård Jöru (o. Jörunäs) slogänge
Råberg fäbod /Se Järn å Svarvma(t)s-gården gård Lilla Jöru myr
Rådholmen holme Jöru Saknas Svenbacken del av gårdklase Stora Jöru myr
Rådlösa övergiven fäbod Jörn-änget änge Sven-gården gård Jöru, Jör(u)ån å
Råssberg = Rossberg fäb. /Se Jörsjöarna Saknas Svensk- gårdsnamn Jörunäs änge
Salas gårdsnamn Jöru Stora o. Lilla myrar /Se Sågar- gårdsnamn Jörunästjärn Saknas
Samils gårdsnamn Jörån å Säla fäb. Jörån å
Samkan, se Sånkan kvarn /Se Jörån å /Se Sälen fäb. Jörån vdr
*Sankt Laurentii kapell Saknas /Se Jörsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Sälen fäb. Jösustjärn tj.
*Sankt Laurentii kapell rivet kapell Kansberg berg Sälen fäbodställe Kalkbrotten kalkbrotts-sträcka
Sankt Laurentii kapell, se Sollerö kapell Saknas /Se Kansberget berg Nördra Sälen fäb. Kalkharen har
Sar gårdsnamn /Se Kansbjersliotan del av Kansberget /Se Södra Sälen fäb. Kanalen grävd förbindelse (påbörjad men ej avslutad)
Sargård gd /Se Kanshol terräng? Sävsjöbodarna fäbodställe Kanalen infartsställe
Sarjons gårdsnamn Karaberg nat. namn? Säxa fäb. Kansberg(et) bergshöjd
Sarjonsgården gård /Se Karaberget berg Norra Säxbodarna, Nördra Säxbodarna Saknas Kapellplatsen plats med minnessten
Selen = Sälen fäb. /Se Karaberget berg Södra Säxbodarna Saknas Karaberget berg
Serby = Säxen, N. o. S. fäb. /Se Karaberget berg Säxbodarna, Norra och Södra Saknas Kasnäsmyren myr
Sevsjöbodarna nedlagd fäbod /Se Kavelbron sank mark Säxbyn fäb. Kasungsärmskällan källa
Sexa, Säxa fäb. Kiet-Is Siön sjö Säxe(?) fäb. Kattskog rismark
Sexa, Södra fäb. Killingpinan å? Säxe fäb. Killingpinan lugnvatten
»Sexby», se Säxe(n) fäb. Killingön ö Säxe fäb. Killingön holme
Skans gårdsnamn /Se Killingön ö Säxstugan fiskarstuga Killingön holme
Skaten el. Skåtån gd:ar /Se Kisnisäng (Kistnis-) ägonamn /Se Sörbo-gårdarna gårdar Kirst(e)nbäck biflöde till Kullån
Skinnar gårdsn. Kistnbäck bäck /Se Tittill- gårdsnamn Kisnisänget änge
Skinnar gårdsnamn /Se Kistnbäck bäck /Se Tjipesbodarna f. fäb. Klacken bergsklack
Skinnargården gård Kistnbäck bäck /Se Tolla-gårdarna gårdar Klackån del av Ekorrån
Skräddar gårdsn. Kistnisäng, (Kisnis-) ägonamn /Se Tolla-gården gård Klack-ån parti av Ekorrån
Skräddar gårdsnamn *Klackberget berg Tollagård fäbodgård Klikten förkastningsbrant
Skräddargård gård Klacken berg Tomt-gården gård Klikten förkastningsbrant
Skräddargård gård Klacken, Norra berg Tomt(nils)-gården gård Klikten Förkastningsbrant
Skräddargården gård Klacken, Södra höjd Trad- gårdsnamn Kliktgruvan silvermalms-gruva
Skvattkvarn kvarn /Se Klackmyren sankmark Trapp-gårdarna gårdar Klipan Saknas
Skvattkvarn kvarn /Se Klackmyren myr Trint-gården gård Klipan pass
Slogkitt gårdsnamn /Se Klackån å Trint- gårdsnamn Klyvenhäll råmärke
Slogkitt ödegård /Se Klikten förkastningsstup /Se Trint personbinamn Klyvenhäll stenhäll
Smas gårdsnamn /Se Klyvenhäll berg Trombo- gårdsnamn Klyvenhällsberget berg
Smids- gårdsnamn Klyvenhällsberget berg Trombogård fäbodgård Knapelbacke vägbacke
Smisbo byparti och äga Knutsvik vik /Se Trombo-kätten gårdsområde Knattegrop f. grusgrop
Smisbo byparti Knappbo sankmark Trunden gårdklase Knotnäs näs
Smisbo äga Knappbobäcken bäck Tull- gårdsnamn Knutsbron bro
Smisbo Saknas Knappbotjärnen tjärn Tun-gården gård Knutsnäs(et) uddar
*Småjönsbo beb. Knutsnäs näs /Se Tungård fäbodgård Knutsvik(en) vikar
Små Jönsbo gd? Knutsvik del av Ryssfjärden Tungård gård Knutsön holme
*Småransboda f. by Knutsön holme Tutt- gårdsnamn Knutsön holme
*Smårensboda f. by Knutsön ö Tutvigs(-viks) gårdsnamn Knutsön holme
Småsik gårdsnamn Knutsön ö Tutvi(k)s-gården ödegård Knåkålars-backen landsvägsbacke
Småsikgård gård Knutsön ö /Se Tällnästäppan färdställe Knåkålarsbacke backe
*Småängsboda f. by Knåka-Lars-vägen väg Ullas-gården gård Kolbottenkätten åker- och slog-fyrkant
*»Småängsbodha» Saknas Knåkå tjärnen tjärn Ullas-gården gård Kolfux åkerstycke
Snes gårdsnamn Knösen berg Ullupp- gårdsnamn Kolugnsväg väg
Snis gårdsnamn Knösen berg Umsi fäb. Konungsarvet åkerstycke
Sofia Magdalena kyrka Knösen berg /Se Umsi fäbodställe Korgen åkermark
Sol gårdsnamn Knösmyren sankmark Umsä fäb. Korpbudsberget Saknas
Solars (Sol-Lars?) gårdsn. Konungsarvet åkerområde /Se Utanmyra by Korpbruknäppan Saknas
Solbyggar Saknas Korpbudsberget, se Korpusbjer berg /Se Utanmyra by Korpbuknäppan Saknas
Solbygge sextung förr del av sn, nu sn Korpbusberget berg Utanmyra by Korpbuknäpporna avsatser i vinterväg
Soldbyggia sextung del av sn, nu sn Korptjärnen tjärn Utanmyra by Korpbuknäpporna Saknas
Solbyggia sextung förr del av sn, nu sn Kropptjärnen tjärn Varg- gårdsnamn Korphusberget = Korpusberget Saknas
Soldbyggia sextung Saknas /Se Korpusbjer berg Varg- gårdsnamn Kropknäppan backe
Solins gårdsnamn Korpusberget berg /Se Vattudalskojan koja? Korpoknallarna, Korpbodknallarna höjder
*Soll fjärding förr del av sn, nu sn /Se Korvkvarn kvarn Vattulass-gården gård
Sollbygge sextung del av sn Kroktjärn tjärn Vibergs-gården militärboställe Kroptjärn Saknas
Sollerö kapell kyrka numera borttagen /Se Kroktjärnbäcken bäck *Vickelsbyn by Korptjärn tjärn
Sollerön by, ö Kroktjärnen tjärn Vida- gårdsnamn Korpusberg bg
Sollerön Saknas Kroktjärnen tjärn *Vikaled fordom namn på by eller plats Korpusberget berg
Soll(e rön) Saknas Kroktjärnen tjärn Vikaled Fordom namn på by eller plats Korpusberget berg
Soll(erön) Saknas Kråckan backe /Se +Vikelsbun plats med flera gårdar Korsgatan gatkorsning
Sollerö-Åsen fäb. /Se Kråkbacke backe /Se Vik-gårdarna gårdar Korsgatan korsning
?Solviken, Västra Saknas /Se Kråkbacken kulle /Se Vå(d)sjöbodarna fäbodställe Korvsågbro bro
Gamla Stoltgården Saknas Kullån å Västanmed parti av fäb. Krjop-in tjärn
Storbölgården gård Kullängen Saknas Åsen fäb. Krjop-iní däld
Stunis gårdsn. Kullänget skogsmark? Åsen fäbodställe Kroktjärn tjärn
Stunis gårdsnamn Kulårnissänget änge Äbu kojplats Kroktjärn tjärn
Stunis gårdsnamn /Se Kulårnilsänget ängsområde Öland fäb. Kroktjärn tj.
Stunisgård gård Kulårnilsänget myr /Se Öland fäbodställe Kroktjärnbäcken bäck
Stunisgården gård /Se *Kulåviken? vik Ölandsbodarna fäb. Krokutjärn tj
Stur gårdsnamn Kulår-viken vik Ömans-gården gård Kropptjärn Saknas
Sturan gårdsnamn? /Se Kvarndammen damm Östanmed parti av fäb. Kråckan sluttning
Stunisvrån del av fäb. Kvarngatan väg /Se Örjan-(l. Yrjan-)gården gård (Kräcken(?)) l. Kråckan backe
Styr gårdsnamn Kvarnstensberget berg   Kråckan backe
Sundgården gård /Se Kvarnvik vik   Kråckan Backe
?Sutar (el. Sutter) gårdsn. Kvarnviken vik   Kråkbacke hol-liknande höjd
Suter gdn? Kvarnviken vik /Se   Kråkbacken kulle och backe
Suther gdsnamn /Se Kvällsberg berg   Kråkängesbäcken lopp
Sutter gårdsnamn Kvällsberg berg   Kråkänget myrtag
Sutter gårdsnamn /Se Kvällsberg triangelpunkt o. berg   Kråkänget ängsm.
*Svart(en)åsen fäb. Kvällsberget berg /Se   Kråpptjärn tj
*Svartåsen fäb. Kvällsberget berg /Se   Kullångsbron bro
Svarv gårdsn. *Kålarnäset näs   Kulårbryggan stenbrygga
Svarv gårdsnamn *Kålarnäset näs   Kullänget l. -ängena ängsremsor
Svarvar gårdsnamn *Kålarnäset näs   Kullänget Ängsremsor
Svarvgård gård Kålarnäset näs   Kulåra båtställe
Svarvgården gård /Se Kålarnäset näs /Se   Kulåra Saknas
Svenbåck del av fäb. Kälen terräng?   Kulår(a)-gatan vägstycke
Svengården gård Källmyren myr   Kulårnisänget ängsm.
Svens gårdsn. Källtjärnen tjärn   Kulå(r)nilsänget åker-, ängs- och slogmarker
Synstbjerssten, se Kansbjerssten del av Kansberget /Se *Kälånäs näs   Kulårnilsänget Åker-, ängs-, slogsmarker
Säbben gårdsn. *Käringholmen holme   Kulltjärn tjärn
Sänkan kvarn /Se Käringön holme   Kullån del av Kållbäcken
Sälen fäb. Käringön ö   Kuttmyr myr
Sälen fäb. Käringön ö   Kvarndammen damm
Sälen, Norra fäb Käringön ö   Kvarnfjärden fjärd
Sälen, Norra fäb Käringön ö   Kvarngatan kvarnväg
Sälen, Södra fäb Käringön ö   Kvarnheden Saknas
Sälen, Södra fäb. Käringön ö   Kvarnheden skogsparti
Sälen, Norra och Södra fäbodar Kättbosjön sjö   Kvarnstensberget Saknas
Sälen fäb. Kättbosjön sjö   Kvarntäppan f.d. inhägnad vid tullkvarn
Sälen fäb. Kättbosjön sjö /Se   Kvarnviken vik
Sälen fäbod /Se Laggarnäset näs   Kvällsberg bg
Sälen fäb. /Se Laggarnäs näs   Kvällsberget berg
Säxa = Säxe fäb Saknas Lappkittjärnen tjärn   Kvällsberg bg
Säxa = Säxe fäb Saknas *Lappnäset näs   Kvänn-fjärden parti av Siljan
Säxa, Södra fäb (+)Lavasvål plats /Se   Kvarnvägen väg
Säxby Säxen, N. o. S. fäb. »Lavasvål natn /Se   Kvarnstensberget berg
Säxe Saknas Lefsnäs näs /Se   Kvarnviken vik
Säxe fäb. Levsnäs näs   Kvännån parti av Mångån
Säxe fäb. Leknemoren? terräng?   Kvarnån parti av Mångån
Säxe fäb Lerön holme   Kåldbäck källbäck
Säxe(n) fäb. Lerön holme   Kånå-änget ängsmark
Säxe (Säxa) fäb Lerön ö   Käftmoren skogsmark
Säxe (Säxa), Södra fäb Lerön holme /Se   Käftänget ängsmark
Säxens fäbodar fäbod Levsnäs näs   Käldkitten äga
Säxen, N. o. S. fäb. Levsnäs udde   Käringön holme
+Söderarvet del av by /Se Levsnäs båtstad /Se   Käringön holme
Södra Hållen fäb. Levsnäs näs /Se   Kävelkällan källa
Södra Läberg fäb. Levsnäs båtstad /Se   Kävelkällan källa
Södra Sexa fäb. Lefsnäs näs o. båtstad /Se   Köj - l. Kojtjärnarna tjärnar
Södra Sälen fäb. Lidumyren myr   Ladugärdet åkergärde
Södra Säxa fäb. Lilla Byrtjärnen Saknas   Lagerkätten åkermark (m.m.)
Sörbogården gård Lillgruvan gruvhål   Loddji l., Laggen båtstad
Tolla, förr Tollar gårdsnamn /Se Lillpersmilan »kolbotten» /Se   Lapp-holen landparti
Tollar gårdsn. Lilltjärnen tjärn   Lappmyren myr
Tollar, nu Tolla gårdsnamn /Se Lintjärnen tjärn /Se   Lassasberg Saknas
Tomt gårdsnamn Lindån å   Lassis-täpporna slogmark
Trapp gårdsnamn Ljotberg berg   Lavaslarsbacke höjd
Trapp gårdsn. Ljotberget berg   Lavasnäs näs
Trint gårdsnamn Liotberget berg   Lavas-näset udde
Trollbodarna, se Bråmåbodarna by /Se Lissbäcken bäck   (+) Lavasvål del av område
Trombo gårdsnamn Loberg berg   Laxgrop tjärnputt
Trundet del av fäbod Lokberget berg   Laxgropsbäcken vdr
Tungård gård Lusbodtjärn tjärn   Lefsnäs udde
?Tåll (Tall?) gårdsn. Lusbodtjärnen tjärn   Lerdiken lerjordsmark
Tålla gårdsnamn Långbanken Saknas /Se   Lerholmarna holmar
Ullarsgård äga *Långberget berg   Lerholmen holmar
Ullas gårdsnamn Långharen, Yttersta har /Se   Lerön holme
Ullas gårdsnamn /Se Långhedsbackarna höjder   Lerön holme eller holmpar
Ulmus gårdsn. Långhedsberg berg   Levsbäck vdr
*Ulmus gårdsnamn /Se Långhedsberg berg   Levsbäckänget f. änge
Umsi fäbod /Se Långmyren myr   Levsnäs näs
Utanmyra by Långmyren myr   Levsnäs udde
Utanmyra by Långmyråsen ås   Levsnäsholen skogssträckning
Utanmyra by Långnäs ö   Lilla Dammtjärn Saknas
Utanmyra by Långsjön sjö   Lill-Görsjön sjö
Utanmyra by Långsjön sjö   Lill-Jörsjön Saknas
Utanmyra by Långsjön Saknas   Lill-Mosstjärn tj.
Utanmyra by Långsjön sjö   Lillskog slogmark
Utanmyra by Långtjärn tjärn   Lilltjärn tj.
Utanmyra by Långtjärnbäcken bäck   Lindån å
Utanmyra by Långtjärnen tjärn   Lisstjärn tj.
Utanmyra by /Se Långtjärnen tjärn   Ljotbacken Saknas
Utanmyra by Långtjärnmyren sankmark   Ljotberg bg
Utanmyra by /Se Långtjärnmyren sankmark   Ljotberget berg
Vasberg = =Rossberg fäb. Långtjärnsbäcken å   Ljotbjer berg
Vickelsbyn f. by Läberg, Södra bergsparti   Ljot-gatan väg
Vickelsbyn f. by Läberg, Norra bergsparti   Lokberg bg
Vickelsbyn f. by Läberg berg /Se   Lokberg bg
Vickelsbyn f. by Läberget berg   Lokberg berg
Vickelsbyn f. by Läberget berg /Se   Lokberget parti av Russbergsmassivet
?Vika by Läberget triangelpunkt o. berg   Loppnäset udde
Vika by Läberget, Lilla berg   Lovtjärn tj
Vikaled f. by Läbergsmyren, Västra sankmark   Lundgärdet åker
Vikaled f. by Läkenänget änge /Se   Lundgärdet åkermark
*Vålarv -er ortnamn /Se Läkenänget skogsänge /Se   Lusbo(d)tjärn tjärn
Yttre Lövberg fäb. Länsmanskvarnen kvarn   Lusbodtjärn tj.
Åmås (Håmås) gårdsnamn /Se Länsmansmyren myr   Lusbodtjärn tj.
Åsen fäb. Länsmansmyren myr   Luttertjärn tjärnpott
Åvå, se Håvåtjärnarna by Lässbunäs näs   Långheden Saknas
Öland fäbod /Se Lässbunäs udde   Långbrosgatan väg
Örjangård gård Lässbunäs näs   Långdejkan myrmark
Örjangården gård /Se Lörön, se Lerön holme   Långharen har
Örjangården gård /Se Lövberg berg /Se   Yttersta Långharen har
Örjans gårdsn. Lövberget berg   Långharen, gesund- och Ryss-långharen sammanhängande holmpartier
Övre Borberg fäb. Lövberget berg   Långheden hedmarkssträcka
Övre Lövberg fäb. Lövberget berg   Långhedsberg berg
  Lövbergskvarn skvalta   Långhedsberget berg
  Lövfalldalen dal   Långmyren myrremsa
  Lövfallsdalen dal   Långmyrtjärn tj
  Lövholmen holme   Långmyråsen skogsås
  Lövnäs näs   Långnäs näs
  Lövtjärnen tjärn   Långnäset udde
  Lövön holme   Långsjön Saknas
  Lövön holme   Långjön sjö
  Lövön holme   Långsjön sjö
  Lövön ö /Se   Långtjärn tjärn
  Lövön holme /Se   Långtjärnbäcken bäck
  Lövön ö   Långtjärnmyr myr
  Lövönsharen stengrund /Se   Långtjärnmyren myr
  Malibamban flyttblock /Se   Långtjärnmyren myr
  Malibamban flyttblock   Lång(g)äsbacken backe l. ås
  Mali Bambo flyttblock /Se   Långålsänget ängsmark
  Malinsgrav naturminne?   Låusbutjärn tjärn
  *Malins kyrka stenhäll   Läberg bg
  Malins kyrka stenhäll /Se   Läberg bg
  Masersfälten Saknas /Se   Läberget berg
  Massadik sank mark   Läj-tjärn (igenvuxen tjärn)
  Mellandammen damm   Läkenänget ängsmark
  Mellangruvan gruvhål   Läkenänget f. sloge
  *Mellanön holme   Lässbonäs(et) udde
  Middagsberg berg   Lässbudnäs Saknas
  Middagsberget berg   Lässbunäs udde
  Middagsberg berg   Lövbergsbacke stigning
  Middagsberget berg   Lövbergsbro bro
  Middagsberget berg /Se   Lövbergskvarn f.d. skvaltkvarn
  Middagsberget berg /Se   Lövbergskvarnbacken backe
  Middagsberget, se Gesundaberget berg   Lövbergsåker Saknas
  Middagsberget berg /Se   Lövbergsåker åkerområde
  Middagsberget berg /Se   Lövbergsänge f.d. slåtterområde
  Middagsberget berg /Se   Lövfalldalen dal
  Middagsberget = Gesundaberget Saknas /Se   Lövnästallen tall (»offertall»)
  Middagsberget Saknas /Se   Lövnäsudden del av Lövnäs med båtstad, bad- och tältplats
  Middagsbergsänget sankmark   Lövön holme
  Midålgärdet Saknas   Lövön holme
  *Millanön ö   Lövön holme
  Millberg berg   Lövön holme
  Mjärdingskätte odling /Se   Lövön ö
  Mjärdingsmor skogsparti   Lövön Saknas
  Mjärdingsmor sjöstrand /Se   Lövön holme
  Mjärdingsmor skogsparti /Se   Lövö(s)-haren har
  Montesving vägkrök /Se   Lövtjärn tjärn
  Morkarl-Djupsjön sjö   Malibamban naturminnesmärke
  Morkarl-Djupsjön sjö   Malibamban stenblock och vägmärke
  Morkarl-Djupsjön sjö   Malibamban stenblock
  Morkarl-Djupsjön sjö   Malibamban Stenblock
  Mossabäcken bäck   Margreteberg odling
  Mossabäcken bäck   Margreteberg (Margreta-) odling
  Mossatjärnen tjärn   Malibamban stenblock
  Mossatjärnen, Lilla tjärn   Marktjärnen tjärn
  Mossbäcken Saknas   Matsnilströsk f.d. trösk
  Mossbäcken bäck   Ma(t)säckmyren myr
  Moss-bäcken Saknas   Mattesdeiken sankmark
  Mossatjärnen tjärn   Mellankätten område
  Musåbäcken bäck   Mickeldjup ställe i Mångån
  Myckelgrav bäckskåra /Se   Mickelfallet skogs-fall
  Myckelgrav bäckskåra   Middagsberg Saknas
  Myckelhagen tegar   Middagsberget berg
  Myckelön holme   Middagsberg Saknas
  Myckelön ö   Middålgärdet åkerremsa
  Myckelön ö   Millåkern åker
  Myckelön ö   (Mellan-källan) källa
  Myckelön ö   Mjomyren myr
  Myckelön ö   Mjärdingsmoren skogsmark
  Myrbärsdiken sankmark?   Mjärdingsmor änge
  Mångan å /Se   Montekroken landsvägskrök
  Mångan åå å   Mo(re)n skogsområden
  Mångberg Saknas   Moren skogsområden
  Mångberget berg   Moren skog
  Månhararna stengrund   Muså-, Mossbäcken vattendrag med källor
  Mångholmen holme   Mossbäcksflån lågland
  ?Mångholmen holme   Mosstjärn Saknas
  Mångholmen holme   Mossvägen väg
  Mångholme(n) holme /Se   Musålok dödvattens-pöl
  Mångholmen holme   Musåtjärn tjärn
  Mångnäs näs /Se   Lilla Mosstjärn tjärn
  Mångnäs näs   Lilla Musåtjärn tjärn
  Mångnäset udde   Stora Musåtjärn tjärn
  Mångnäset udde   Lusåtjärnbäcken bäck
  Mångnäs(et) udde /Se   Muselund tjärn
  *Mångsberget berg   Muselund Tjärn
  Mångsjön Saknas   Muselund Tjärn
  Mångsjön Saknas   Myckelgrav berggrav
  Mångsjön sjö   Myckelgärdet åkergärde
  Mångsjön sjö   Myckelgärdet åker
  Mångsjön sjö   Myckelön holme
  Mångsjön sjö /Se   Myckelön holme
  Mångsjö sjö   Myckelön ö
  »Mångsåarne öar   Mykjåsbacke sandbacke
  *Mångåkvarnen kvarn   Mykjåsbäck vdr
  Mångån å   Mär-kitt (l. Myr-kätten) åkermark
  Mångån Saknas   Myrnäset udde
  Mångån å   Mysutjärnarna tjärnar
  Mångån å   Mytjås- (l.Mickels-) kätten åkerstycke
  Mångån Saknas   Mångbergsåker åker
  Mångån å   Mångbro Saknas
  Mångån å   Månghararna harar
  Mångån å   Mångholme h.
  Mångån Saknas   Mångholmen holme
  Mångån å   Mångnäs(et) udde
  Mångån å /Se   Mångsjö sjö
  Mångån å /Se   Mångsjö(n) sjö
  Mångån å /Se   Mångsjön sjö
  Mångån å /Se   Mångsån Saknas
  Mångån å /Se   Mångån å
  Mångån å   Måshol hol
  Mångån å /Se   Måshol höjd
  »Mångå Strömen» å   Måstäppa slätmark (f. åker) och samlingsplats
  Måsbäken bäck   Måstäppan åkertäppa
  Måspersbåck backe? /Se   Mäjtantäppan åkertäppa
  Måstäppan festplats /Se   Märeberg bg
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Märraberg bg
  Mörttjärnen tjärn   Märrberg Saknas
  Mörttjärnsbäcken bäck   Märråberget bergknalle
  Norrviken vik   Märäberg bg
  Norrviken vik   Mörer kärv- och myrmarker
  »Novik» vik?   Mörtbäcken änge
  Nybodviken vik   Mörthäll häll
  Nyängesbäcken Saknas   Mörttjärnarna Saknas
  Nyängsbäcken Saknas   Mörttjärn tjärn
  Nåtberget berg   Mörttjärn tjärn
  Nåtberget berg   Nordan-gräffen åkermark
  Nåtberg berg /Se   Nord-i moren skog
  Nåtmyren sank mark   Nya stampen f. stamp
  Nämdkarsovholar två platser /Se   Nybo Saknas
  Nämndkarlfält lötgång (gässla) /Se   Nygärdet åkergärde
  Näcktjärnen tjärn   Nygärdet Åkergårde
  Näsarvet åkerområde /Se   Nygärdsvägen väg
  Nördervik Saknas   Nykätten odling
  Nördervik vik   Nytrösken f. trösk
  Okstjärnen tjärn   Nytäkten täkt
  ?Olofsån Saknas   Nyvalla Saknas
  Oloksån Saknas   Nåtberg Saknas
  Oloksån å   Nåtberget bergparti
  Oloksån å   Nåtberget bergparti
  Oloksån å   Nåtmyren myr
  Oloksån vattendrag /Se   Näbbuflyt sloge
  Oradtjärn tjärn   Näsarvet åkergärde
  Ora(d)tjärn tjärn /Se   Näsarvet åkerområde
  Oratjärnarna tjärnar   Näsarvskätten björkhage
  Oradtjärnberg höjd   Näsarvsvägen sidoväg
  Oradtjärnberg triangelpunkt o. berg   Nättj-myren myr
  Oradtjärnberget berg   Nördervik slogmark
  Oradtjärnbäcken bäck   Nördervik (l. Nördra viken) vik
  Oradtjärnen, Lilla tjärn   Nörderänget ängsmark
  Oradtjärnen, Stora tjärn   Nörderängesbäcken vdr
  Oratjärnberget berg   Nörderänges-holmen holme
  Orbäcken Saknas   Nörderänges-näset udde
  ?Orbäck(en) bäck   Nörderängesnäs näs
  Orbäcken Saknas   Nörderängesviken vik
  Orbäcksänget Saknas   Nördra Fjärden Saknas
  Oxalindor ägonamn /Se   Nördra Sävsjö(n) Saknas
  *Oxbäcken å   Nördra Vattudalsbäcken Saknas
  Oxbäcken bäck   Ogenkälla källa
  Oxtjärn tjärn   Ok(s)skär klippmarker
  Oxvål änge /Se   Okskär skärigt o. brant ställe
  Pinberget berg   Okskär bergparti
  Pipmyren myr   Okstjärn tjärn
  Pipmyren myr   Okstjärn tjärn
  Pjånka skvalta   Okstjärn-bäcken bäck
  Prästtjärne tjärn /Se   Okstjärnen tjärn
  Pundet sankmark   Olansbacke vägbacke
  Pundtjärnarna tjärnar   Olarvsbacke vägbacke
  Päppesmyren myr   Olarvsbacke vägbacke
  *Raffön ö   Olarvsbäck(en) bäck
  Rammelbergen berg   (l. Ollbill-kätten) åkermark
  Rammelbergstjärnarna tjärnar   Oloksån å
  Ramön holme   Oloksån å
  Ramön ö   Oradtjärn Saknas
  Ramön ö   Ora(d)tjärn tjärn
  Ramön ö   Ora(d)tjärn tjärn
  Ramön ö /Se   Lilla Ora(d)tjärn tj.
  Ramön ö   Oradtjärnberg Saknas
  Randmyran myr /Se   Ora(d)tjärnberget berg
  Randmyrberget berg   Orbäck(en) bäck
  Randmyrberget Saknas   Orbäck bäck
  Randmyren myrmark   Orbäcksänget änge
  Randmyrorna myrar   Orlogsån namnform
  Randmyrån Saknas   Oxalindor(na) åker-, ängs- och buskmarksområde
  »rang myran» Saknas /Se   Oxbodarna slog- och skogsmarksområde
  Rannmyr- Saknas   Oxbäcken vdr
  Rannmyren Saknas   Oxkälla källa
  Rannmyren myr   Oxkällan källa
  Rannmyren myr   Ora(d)tjärn tjärn
  +Rannmyrståd fägata? /Se   Ora(d)tjärnberg fäbodställe
  Rattholmen holme   Oxvål skogsänge
  Rattholmen holme   Pellasgrävningen odling
  Rattholmen holme   Pillen myrslinga
  Rattholmen holme   Pipkragen kojplats
  Rattholmen holme   Pipkrogen(-kron) ställe
  Rattholmen holme   Pjånkan f.d. skvaltkvarn
  Rattholmen holme /Se   Postvägen vinterväg
  Ravön, se Ramön ö   Präst-tjärnen tjärn
  Ren-Perkojan terräng?   Pålsbacken landsvägsbacke
  Rÿsbäken å   Rambelbacke backe
  Riket sankmark   Ramön holme
  Ringtjärnbäcken bäck /Se   Ramön holme
  Risberget del av Åsberget   Randen myr
  Risklacken berg   Randmyr Saknas
  Risklacken berg   Randmyrberg bg
  Risklacken berg   Rannmyrberg = Randmyrberg Saknas
  Rossberget berg   Rannmyrberget berg
  Rossberget berg   Rannmyrbäcken Saknas
  Rossberget triangelpunkt o. berg   Rannmyren myr
  Rostberg(en) berg   Rannmyren myrmarksområde
  Rossbergsheden terräng   Rannmyrsbäcken Saknas
  Rossbergsån å   +Rannmyrtåd slogmyr
  Rotakvarn skvalta   Rannmyrån vdr
  Rothagen ägomark   (lilla Randmyrkällan) källa
  Rothagkvarn gammal skvaltkvarn /Se   Rapelbacke vägbacke
  Rotmyrberget Saknas   Rattholme h.
  Rulljugas- gdsn   Rattholm(e) h.
  Rumptjärnen tjärn   Rattholmen holme
  Ryssa Saknas   Ravön Saknas
  Ryssa by   Rejsjöbron bro
  *Ryscesjön sjö   Rejsjön sjö
  Ryssafjärden Saknas   Rejsjön Saknas
  *Ryssa råsten gränsmärke   Riket ängsmark
  *Ryssa råsten gränsmärke   +Ringbäck Saknas
  Ryssa råsten gränsmärke   Ringtjärnbäcken vdrg
  Ryssfjärden del av Siljan   Rishällarna stup
  Rysshagen slogmark   Risklack bg
  Rysshed hed   Risklacken berg
  Ryssheden skogsmark   Riskätten åker- och slogmarksområde
  Ryssholmen holme   Rodget(en) sten
  Ryssholmen holme   Rodmyrberget Saknas
  Ryssholmen holme   Rodmör myr
  *Ryssholmen holme   Rumbu-(l. Rombo-)klikt(en) bergknalle
  Ryss-Långharen del av landfast holme /Se   Rombomyren myr
  Ryssnäs näs   Rós-myren myr- o. skogsområde
  Ryssnäs näs /Se   Rossberget Saknas
  Ryssån å   Rossbergshed(en) skog
  Ryssån å   Rossbergsån parti av Ekunnån
  Ryssån å   Rost- l. Rossberget berg
  Ryssån å   Rotenmyr myr
  Ryssån å   Roteslogmyren slogmark
  Ryssån å   Stora Rothag(s)vägen väg
  Ryssån å   Rovnäset udde
  Ryssån å   ?Rullbodskällan källa
  Ryssån å   Ryssa råsten Saknas
  Ryssån å /Se   Ryssbackarna landsvägsbackar
  Ryssån å /Se   Ryssfjärden parti av öppet vatten
  Ryssån å /Se   Ryss-hagen slogområde med lövträds- och buskvegetation
  Ryssån å   Rysshed skogsmark (moränartad)
  Ryssån å /Se   Ryss-Långharen Saknas
  Ryssån å   Ryssnis-kätten Saknas
  Ryttarkölen sank mark   Ryssnäset udde
  Ryttarkölsviken vik   Ryssnäs udde
  Ryttartjärnen tjärn   Ryssån Saknas
  Råbergh berg   Ryssån å
  Råberget berg   »Ryttaremyren» Saknas
  *Råberget berg   Ryttarknölen Saknas
  Råberg Saknas   Rytterkölen myr
  *Råberg berg   Rytterkölen myr
  Råberget berg   Råberget berg
  Råberget berg   Råberget berg
  Råberget berg   Råbergsheden hedmark
  Råberget berg   Råbergskälla källa
  Råberget berg   Rå(d)holen markförhöjning
  Råberg triangelpunkt o. berg   Rå(d)holmen h.
  Råberget berg /Se   Råholen hol
  Råbergs hed hed /Se   Rådholmen holme
  Råbergsheden hed   Rådholmen Holme
  Rådholmen holme   Rånglosdälden dalgång
  Rådholmen holme /Se   Råningen ängsmarksområde med gärdesgårdar
  Rådlösan fäbod   Rädsjön Saknas
  Råhol råstensplats /Se   Rädsjön Saknas
  Råholmen höjd   Rädån vdr
  Råningsbäcken bäck   Räfnäs udde
  Råtjärnen tjärn   Räjsjön Saknas
  Rädsjön sjö   Räd-(l. Rödån) å
  Rädsjön sjö   Räjsjön sjö
  Rädsjön sjö   Rämyrberg Saknas
  Rädån å   Rämyrberg(et) bg
  Rädån å   Rämyrån Saknas
  Räjsjön Saknas   Rämyrån Saknas
  Räjsjön sjö /Se   Rävnäs udde
  Rämyrån å   Rävnäs(et) udde
  Rämyrån å   Räv(å)rov åker-, ängs- och slogområde
  Rävaröv äga /Se   Rödget sten
  Rävnäs udde /Se   Röd-klöv berg
  Rävnäs näs   Röd Klöv stenblock i rå på berg
  Rödingtjärnen tjärn   Rödgetmoren skog
  Rödklöf berg   Rödmyren myr
  Rödklöv berg   Samarbo skogsäga
  Rödklöv berg   Samarien tj.
  Rödklöv berg   Samarien tjärn
  Rödklöv berg   Samkan f.d. skvaltkvarn
  Rödklöv gränsberg   +Sandholen sandhöjd
  Rödklöv berg o. råmärke /Se   Sandholsbacke vägbacke
  Rödklöv höjd   Sandholsbäcken vdr
  Rödmyren sankmark   Sand(kätten) område med sandtag
  *Rödskärsberget gränsberg   Sandåsbäcken bäck
  Rö(d)skärsberget Saknas   Sarvägen väg
  Röklefwebergh berg   Seli-(l. Sälje-)sjöarna sammanhängande sjöar
  Rökleweberghe berg   Selisjön Saknas
  Rönnlövsdälden däld /Se   Selisjön Saknas
  *Salnäsön ö   Seliträd(et) l. Säljeträd(eberge)t berg
  Samarbo skogsäga /Se   Seliträdet Saknas
  Sammilsbäcken bäck   Seliträde el. -trädet berg
  Sandåsbäcken bäck   Seli-ån vattendrag
  Sarkäld äga /Se   Settungsmyren myr
  Selghien Lacus sjö   Siglindorna mark norr om Viksgärdet
  Selien Lacus sjö   Sildret lugnvatten
  Seliträ berg   Sildrugärdet åker
  Seliträ berg /Se   Sildrugärdet åkergärde
  Selivägen skogsväg   Siljan sjö
  Selsjöarna sjö   Siljan Saknas
  Selsjön, se Sälsjöarna sjöar   Siljan sjö
  Settungsgraven dal- o. myrmark /Se   Siljan sjö
  Settungsmyren dal- o. myrmark /Se   Siljan sjö
  Sevsjöarna sjöar   Siljan sjö
  Sexeberg berg   Silkanhällarna stenhällar
  Sexen Lacus, se Säxen sjö   Sinarvet åkermark
  Sielian sjö   Singelkällan källa
  Sielian lacus sjö   Singelkällan källa
  Sielüan sjö   Sjolgärd åkerområde
  Siglindorna änge /Se   Sjorgärdet åkergärde
  Sildret utvidgning   Sjorgärdsbäcken bäck
  Sildrugärde åkerområde /Se   Sjöbotten Saknas
  Siljan sjö   Sjöbottnen vattu-sloge
  Siljan sjö   Sjöbottnen slogm.
  Siljan sjö   Skallplatsen skallplats
  Siljan sjö   Skatubäck vdr
  Siljan sjö   Skepphustjärn tj.
  Siljan sjö   Skeräll stenhäll
  Siljan sjö   Skinnarbrunn f. brunn (med vindstång)
  Siljan sjö   Skipu myr
  Siljan sjö   Skipustjärn Saknas
  Siljan sjö   Skipus-(l. Skepphus-)tjärn tjärn
  Siljan sjö   Skipustjärnarna tjärnar
  Siljan sjö   Skissberg Saknas
  Siljan sjö   Skoptäppan område
  Siljan sjö   Skrambelhol moränhöjd
  Siljan sjö   Skrambelholsväg väg
  Sillkannhällarna berghällar /Se   Skrammelholen skogshol
  Silverkannkällorna hällor   Skripan pass
  Silvgruvgärdet odling?   Skräddärkvarnen, Väjks- (l. Vikes)kvarnen sammanbyggda kvarnar
  Silvgruvgärdet odling?   Skuggarvet båtstad
  Sinarvet jordområde /Se   Skyrbäck-dejken sankmark
  Singmyrbäcken bäck   Skyttan Saknas
  Singmyren myr   Skyttutjärnarna Saknas
  Sinmyren äga /Se   Skytuåsen höjdsträckning
  *Siärsjöklint berg   Skuru pass
  Sjöbottnen vattensloge   Skuru dalsänka l. »ränna»
  Sjöbottnen slogmark   Skuruberg Saknas
  Sjöbotten myr /Se   Skuruberget berg
  *Sjöbottensviken vik   Skålhusberget berg
  Skalusberget berg   Skålhusberg höjd
  Skejsberget berg   Skål(kätten) åkermark
  Skejsbäcken bäck   Skål(kätten) åker-, ängs- och slogmarksområde
  Skepphustjärnen tjärn   Skålnäs näs
  *Skiphus Saknas   Skåltas-backen backe och udde
  Skipustjärn tjärn   Skåltas-backen backe o. udde
  Skipustjärn tjärn /Se   Skålviken vik
  Skissberget berg   Skålviksnäs udde
  *Skiärsjöklint berg   Skäggbacken backe
  Skoltasbacksviken Saknas   Skäjsberg Saknas
  Skraderkvarn skvalta /Se   Skäjs- l. Skisberget berg
  Skuggarvet ägonamn /Se   Skäjsbäcken vdr
  Skuggarvet båtstad /Se   Skärkätten område
  Skuru dalsänka   Skär-kätten åkermarksområde
  Skuruberg berg   Styrbäck bäck
  Skuruberget berg   Slog-kätten slogmarksområde
  Skyttelmyren myr   Slogtjärn Saknas
  Skytteltjärnen tjärn   Slogtjärn tjärn
  Skålnäs Saknas   Slutet gård
  Skålnäs Saknas   Smaltjärn tjärn
  Skålvik Saknas   Smisbedarna åker
  Skålviken vik   Smisbo-vägen väg
  ?Skålviksnäs udde   Smisbäck biflöde
  Skålviksnäset näs   Smisbäcken bäck
  Skålviksudden udde   Smör-tjärnen tjärn
  Skäggbäck berg   Snesskifte(t) Saknas
  *Skältabäcksviken vik   Soldtjärn tjärn
  Skärholmen holme   Soll Saknas
  Skärsjön Saknas   Sollbyddj-haren stenhar
  Skärsjön sjö   Sollen Saknas
  Skärsjön sjö   Sollen (Solden) Saknas
  Slaggvarp fornlämning   Sollerön ö
  Slaggvarp fornlämning   Sollerön ö
  Slog-kätten slogmarksområde /Se   Sollerön ö
  Slogtjärnen tjärn   Sollerön ö
  Smaltjärnen tjärn   Sollerön ö
  Smisbäcken bäck   Sollerön ö
  Småtjärnarna tjärnar   Sollkalv holme
  Snårberget berg   Sollkalv holme
  Sohlökalf holme   Såldkåv l. Sollkalven holme
  Solaröhn ö   Sollkalven ö
  Solbygg-haren stenhar /Se   Sollkalven ö
  Soldtjärn tjärn /Se   Sollkalven holme
  Soldtjärne tjärn /Se   Solpotten fördjupning
  Soldtjärnen tjärn   Solpottgatan väg
  Soldtjärnen tjärn   Solriset småskog
  Soll ö   Solrod f. slogmark nu åker
  Soll ö /Se   Stenkätten område
  Sollbyggharen stenhar /Se   Stamnäs(et) udde med båtstad
  Sollbygg-Öjesmyren myr /Se   Stammesfjärden parti av Siljan
  Sollen ö   Stamnäs udde
  Sollerö Fjärden parti av Siljan /Se   Stamnäsfjärden del av Siljan
  Sollerön ö   Skitu område
  Sollerön ö   Stampbron bro
  Sollerön ö   Stampdammen damm
  Sollerön ö   Stjytu- (l. Skytte)myren myr
  Sollerön ö   Stjytumyren Saknas
  Sollerön ö   Stamnarna område
  Sollerön ö   Stammnäsvägen väg
  Sollerön ö   Stamtallen tall
  Sollerön ö   Starrdikholen sovhol
  Sollerön ö   Stjytu- l. Skytteltjärnarna tjärnar
  Sollerön ö   Stora Stenen stenhäll
  Sollerön ö   Storbrunnen brunn
  Sollerön Saknas /Se   Stordiket dike
  Sollerön ö   Stor-Görsjön sjö
  Sollerön ö   Stor-Jörsjön Saknas
  Sollerön ö   Stortjärn tjärn
  Sollerön ö   Stortjärnen tjärn
  Sollerön ö   Stortjärn-bäcken bäck
  Sollerön ö   Sturtjärnbäcken vdr
  Sollerön ö   Stunisviken vik
  Sollerön ö   Stuprännan parti av Lövbergsbacke
  Sollerön ö /Se   Stuprännan lokalitet
  Sollerön ö   Styggrav håla l. klyfta
  Sollerön ö /Se   Styggrav däld
  Sollerön ö /Se   Stypelkuppbacke backe
  Sollerön ö /Se   Styppelkuppbåck backe
  Sollerön ö /Se   Styrägorna åkermark
  Soll-fjällen vik?   Stängslen f.d. slogmark (nu skogsm.)
  SollKalv holme   Sum(m)ergärdet åkergärde
  Sollkalvarna öar   Sumergärde ägoområde
  Sollkalven holme /Se   Sumergärdsvägen väg
  Sollkalven holme   Sundet förträngning
  Sollkalven ö   Sundet sund
  Sollkalven holme   Sundsbron bro
  Sollkalven ö   Sundsjöarna sjöar l. tjärnar
  Sollkalven holme   Sundsjöberget berg
  Sollkalvarna öar   Sundsjöberget berg
  Solltjärn tjärn /Se   Sundsjödammen damm
  Solrod åker   Sundsjön Saknas
  Sôlund ö /Se   Sundsjön sjö
  Solön, se Sollerön ö /Se   Västra Sundsjön Saknas
  Stamnäs båtplats /Se   Östra Sundsjön Saknas
  Stamnäs båtplats /Se   Hemre Sundsjön Saknas
  Stamnäs näs   Sundsjön sjö
  Stamnäs udde /Se   Sundsjöpott(e)n tjärn
  Stamnäs näs /Se   Sundsudden udde
  Stamnäset näs   Sundsudden del av Sollerön
  Stamnäset näs   Sundsvägen äldre namn på Postvägen
  Stamnäset näs   Sundtjärn Saknas
  Stamnäset näs /Se   Sutterskåle (f.d.) båt- och notdragningsplats
  Stamnäsfjärden del av Siljan /Se   Sutterskåle fd båt- och notdragningsplats
  Starrdikholen lötgång (gässla) /Se   Suttersving vägkrök
  *Stensäll berg   Suttersvingarna landsvägssvängar
  Stjitutjärn tjärn   Sutter-sving(en) landsvägskrök
  Stjyrbäcken bäck   Suttertuvarna f. slogänge
  Storgruvan gruvhål /Se   Suttertäppan täppa
  Stormyren sankmark   Sutterviken vik
  Stortjärn tjärn   Svaden änge
  Stortjärnen tjärn   Svarden Saknas
  Stortjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Svartbäcken vattendrag
  Stunistallen tall, förr sjömärke /Se   Svartentjärn tj.
  Stunistallen träd /Se   Svartentjärn tjärn
  Stunisviken vik /Se   Svartenvik vik
  Stunisvik vik /Se   Svartenvik vik
  Styggravbäcken bäck   (+)Svarvvål del av området Vål
  Styggravbäcken bäck   Svinkätten åkerområde
  Stånka skvalta   Svänk(e) dalgång
  Stämmenäs näs   Svängke dalsänka
  Sundet sund   Svängkån bäck
  Sundet del av Ö. Vådsjön /Se   Svänkån Saknas
  Sundsbron bro   Svärdskullmyren myr
  Sundsbron bro   Svärdskullranden myrdrag (vallstråk f.d.)
  Sundsbron bro /Se   Synstberget bergknallen
  Sundsholmarna holmar   Synstgärdet åkergärde
  Sundsholmarna holmar   (+)Synstvål del av område Vål
  Sundsjöarna Saknas   Sågdammen damm
  Sundsjöarna sjöar   Säljekarlbro bro
  Sundsjöberg berg   Säljeträde bg
  Sundsjöbäcken bäck   Säljeträde berg
  Sundsmoren skogsterräng   Sälsjöarna Saknas
  Sundsudden spets av Sollerön   Sättjönssta båtstad
  Sundsudden udde   Sättungsgraven sänka
  Sundsudden udde   Sättungsmyren myr
  Sundtjärnarna sjöar   Sävsjöbodarna fäbodställe
  Suttersving vägkrök /Se   Sävsjöheden skogsmark
  Svansnäset näs   Sävsjön Saknas
  Svansnäset näs   Sävsjön sammanhängande sjöar
  *Svartberget berg   Sävsjöån Saknas
  Svartbäcken bäck   Sävån å
  Svart (en)- naturnamn /Se   Sävån å
  Svart(en)tjärne tjärn /Se   Sävön holme
  Svartenvik vik   Sävön holme
  Svartenvik vik   Sävön holme
  Svartenvik vik /Se   Säxberg Saknas
  *Svartenåsen ås   Säxberget berg
  *Svartenåsen ås   Säxdammen damm
  Svartenåsen förutvarande namn på fäbodställe /Se   Säxen sjö
  +Svartenåsen fäbod /Se   Säxen sjö
  Svartnäs Saknas   Säxen Saknas
  Svarttjärn tjärn   Säxgrav sänka
  Svarttjärn tjärn   Stora Säxviken Saknas
  Svarttjärn tjärn   Säxviken Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Säxån vdr
  Svarttjärn tjärn   Södervik Saknas
  Svarttjärn sjö   Söderviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Söderviken (l. Södra viken) vik
  Svarttjärnen tjärn   Södra Fjärden Saknas
  Svarttjärnsrör gränsmärke   Södra Sävsjö(n) Saknas
  Svartviken vik   Södra Vattudalsbäcken bäck
  Svartviken vik   Söjrbrunskällan källa med hälsovatten
  Svartviken vik   Tackbacke fårbete
  »Svartön ö   Tackhar har
  Svarvarkätten Saknas   Tackharen har
  (+)Svarvvål plats /Se   Tacknäset uddar
  Svänk(e) dal /Se   Tallholmarna holmar
  Svänkån å /Se   Tallnäset udde
  Synstberget berg   Tallnäs udde
  +Synstvål plats /Se   Timberholen låssplats (lass-) för timmer
  Sågdammen damm   Tjes- l. Kesmyren myr
  Sågmyren myr   Tjärkarlänget ängsmark
  Säfön holme   Tollaarvet jord
  Säliträdberget berg   +Tollaarvet äga
  Säliträdberget triangelpunkt o. berg   Torrgåsvålen slogänge
  +Säljeberget berg /Se   Torskbacken Saknas
  Säljesjön sjö /Se   Torskbacken berg
  Säljesjön sjö /Se   Torskloken marksänka
  Säljeträd berg /Se   Torsktjärnen tjärn
  Säljeträde berg /Se   Trannmyren myr
  Säljeträde berg /Se   Tranumyr(arna) myrar
  Säljeträde(t) berg /Se   Lilla Tranumyr myr
  Sälsjöarna Saknas   Stora Tranumyr myr
  Sälsjöarna sjöar /Se   Tranumyrsbäcken bäck
  Sälsjöarna sjöar   Trasön holme
  Sälsjöarna sjöar   Trasön holme (l. vid lågvatten halvö)
  Sälån å   Trasön Saknas
  *Sätteberget berg   Trehattarna tjärnar
  Sättjonsta båtstad   Tre hättar tjärnar
  Sättungsgraven dalsänka   Trehattarna Saknas
  Sättungsmyran myr   Tribackalång vägsträcka
  Sättungsmyrarna lötgång (gässla) /Se   Trollkyrkan Saknas
  Sättungsmyren myr   Trollkyrkan håla
  Sävholmen, Norra del av Sävön   Trollplatsen med stenhällar och buskskog
  Sävholmen, Södra holme   Trolltjärn Saknas
  Sävsjöarna Saknas   Trolltjärn tjärn
  Sävsjöarna sjöar   Trolltjärn tjärn
  Sävsjöheden skogsmark   Trombobjörk riktmärke vid rodd
  Sävsjön, Norra sjö   Trulltjärn, Trolltjärn vatten
  Sävsjön, Södra sjö   Trulltjärn tj
  Sävsjötjärnarna tjärnar   Trull-tjärn tjärn
  Sävån å   Trulltjärn tjärn
  Sävön ö   Trulltjärnbron bro
  Sävön ö   Trulltjärnbäcken vdr
  Sävön ö   Trädet Saknas
  Säxberg berg   Trädet berg
  Säxberget berg   Trädtjärn Saknas
  Säxberget berg   Trädtjärnberg berg
  Säxberget berg   Trätjärn Saknas
  Säxberget berg   Tröjtjärn tjärn
  Säxdammen damm   Tröjtjärnberget berg
  Säxen Saknas   Tröjtjärnbäcken bäck
  Säxen sjö   Tröskdammen f. damm
  Säxen sjö   Tunis-kätten åkermark
  Säxen Saknas   Tunistjätten äkermark
  Säxen sjö   Tutvigsbacke markparti
  Säxen sjö   Tutvigsbrunn gårdsbrunn
  Säxen sjö   Tverå(h)ol näs
  Säxen sjö   Tvärabacke f.d. vägbacke (nu nedschaktad)
  Säxen sjö (reglerad)   Tåd, se Tået fägatenamn
  Säxen sjö /Se   Tået gata
  Säxen sjö   Tälje-heden hed
  Säxen sjö   Tällnäs udde
  Säxen fäbodar fäbodar   Tällnäs(et) udde
  Säxgrav sänka /Se   Tällnäsmoren skog
  Säxsjön Saknas   Tällnäsmoren skog
  ?Säxån å   Täppvägen väg
  Söderarvet bydel /Se   Ufasklack bergknalle
  Södervik vik   Ufftjärn tj.
  Södervik Saknas   Ulfstj., se Ullstjärn Saknas
  Sörviken vik /Se   Ullstjärn tj
  Tackhar har /Se   Ullstjärn tj.
  Tacknäset näs   Ullstjärnsmoren granmor
  Tacknäset, Stora o Lilla uddar   Ullstjärnsåsen ås
  Tacknäset näs   Ulfbo-damm vallmark l. »gåssla»
  Tacknäset näs   Ulfbosildri lugnvatten
  Tallnäs näs   Ulfbosildri bäck
  Tejtjärnen tjärn   Umborsgroparna parti av mossmarker
  Tibastbäcken bäck   Umborsgroparna parti av mossmarker
  Timmerholen Saknas /Se   Umsi fäbodställe
  Timmerholen terräng?   Umsisjön sjö
  Tjuvholmen holme   Umsisjön sjö
  Tollaarvet jordområde /Se   Undtjärn tjärnpott
  Tollaarvet äga /Se   Usängeskällan källa
  Torgärdsvål änge /Se   Usängeskälla källa
  Torskbacken berg   Usänget ängsmark
  Toskbacken berg   Usänget sluttning
  Toskbacken berg   Uxkälddrag källdrag
  Tosktjärnen tjärn   Vad vadställe
  Trasön holme   Vad ställe i sjö
  Trasön holme   Va(d)sgärdet(?) slog- o. åkermark
  Trasön halvö   Vadnäs(et) udde
  Trasön ö   Vargbacken stenbunden och obruten mark
  Trasön halvö   Vargbacke buskmark
  Trasön halvö   Vargdiken Saknas
  Tre hattar tjärn   Vargdike myr
  Trehattåsen ås   Vargänget f.d. änge
  Trollkyrkan terräng   Vassberg Saknas
  Trollkyrkan sänka /Se   Vassberget berg
  Trollkyrkan klyfta /Se   Vasselgärdet åkergärde
  Trolltjärn tjärn   Vasslabäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Vasslabäck bäck
  Trolltjärnbäcken bäck   Vasslabäck-viken vik eller bukt
  Trolltjärnbäcken bäck   Vasslågå åker (förr sloge)
  Truttus myren myr   Vasselgård åkergärde
  Trånganet del av Ö. Vådsjön /Se   Vasslabäck Saknas
  Trädet betesområde /Se   Vattudalen dalgång
  Trädtjärnberg berg   Vattudalen dalgång
  Trädtjärnen tjärn   Vattudalsbergen Saknas
  Trädtjärnsknallarna berg   Vattuledningskällan Saknas
  Trätjärn tjärn /Se   Vattudalsberg(en) berg
  Trätjärne tjärn /Se   Vattudalsberget berg
  Tupptjärn Saknas   Vattudalsberget berg
  Tvonnet berg   Vattudalsbäcken bäck
  Tväråhol näs /Se   Vattudalsbäcken lopp
  *Tåd fägata /Se   Vattumyren Saknas
  Tällnäs näs   Vattumyren myr
  Tällnäset udde   Vatturänder(na) gässla
  Tällnäset udde   Vepröse gravröse
  Tällnäs udde   Vepröse Gravröse
  Tällnäs näs /Se   Vepröset stenröse
  Tällnäs näs o. råmärke /Se   Vepröset gravröse
  Tällnäs trakt /Se   Verktjärnarna Saknas
  Tällnäs näs /Se   Viken sänkor
  *Tällnäs rå gränsmärke   Viksgärde åkerområde
  *Tälnäs rå gränsmärke   Vilhäll vilplats (större stenhäll)
  Tällnäsudde udde   Vil-hällarna stenhällar
  Ulls tjärnen tjärn   Vinterbron bro
  Ullåstjärnen tjärn   Vinäsfjärden öppet vatten
  Umsisjön sjö   Vådsjödammen damm
  Umsisjön sjö   Vådsjön Saknas
  Umsjön sjö och fäbodar   Vådsjön sjö
  Undtjärne tjärnar /Se   Vå(d)sjön sjö
  Usänget änge /Se   Vål slog- och skogsmark m.m.
  *Utannäset udde   Vål Saknas
  Vad del av Ö. Vådsjön /Se   Vål slogmarksområde
  Vad sund   Vål slogmarksområde
  Vad förbindelse mellan sjöar   Vålfallet Saknas
  Vad del av Ö. Vådsjön /Se   Vålnäset udd-parti
  Vadnäs näs   Vålängena f.d. slogängen
  Vadsundet förbindelse mellan sjöar   Vålängesbäcken bäck
  Vargbacken höjd   Vålänget ängsmark
  Vassberget berg   Vårfallet f. fall
  Vassla bäck bäck   Vårtjärnarna Saknas
  Vasslabäck f.d. bäckdrag /Se   Vårtjärnarna tjärnar
  Vasslabäck bäck /Se   Vårtjärnheden hedmark
  Vassle- tegar   Vårtjärnheden hedmark
  Vattudalen dalgång   Våsjones(ä) näs
  Vattudalen dal med bäck   Västra Våsjön Saknas
  Vattudalen dal   Östra Våsjön Saknas
  Vattudalsberg berg   Väjksgärdet del av gårdar
  Vattudalsbäcken bäck   Väjks- (l. Viks-)kvarnen Saknas
  Vattumyren myr   Väjlhäll vilstäle
  Vattumyren myr   Värptjärnarna tjärnar
  Vepröset stenröse /Se   Västantill Saknas
  Vepröset stenröse /Se   Väst-i.vål (Vål) Saknas
  Vepröse gravröse /Se   Yfstgatan väg
  Verktjärnarna tjärnar   Yfstgatan väg
  Verktjärnsmyren myr   Örjanbacken backe l. kulle
  Verktjärnsmyren myr   Åkersgrinden försvunnen grind
  Vettsjön sjö   Åkåbacken (l. Hakbacken) bergssluttning
  Vikaviken vik   Åkåön holme
  Vikarängen ängsmark   Ånåknisbacken backe
  Vikmansro sankmark?   Ånåknitjärn tjärn
  Vikskvarn skvalta /Se   Åsberget bergparti
  Vinäsfjärden del av Siljan /Se   Åsbåckan parti av Åsberget
  Vådnäset näs   Åsen fäbodställe
  Vådsjödammen damm /Se   Äbu myr
  Vådsiön sjö   Äjonsudden näs
  Wådsiön sjö   Äjonsudden udde
  Vådsjöholm holme   Ändanmyren myr
  Vådån å /Se   Änget ängs- och myrmarksområde
  Våsjön sjö   Ängst ängs- och myrmarksområde
  Våsjön sjö   Äsklack bergsklack
  Vådsjön sjö   Äspänmyr myrparti
  Vå(d)sjön sjö   Ästastjärn tjärn
  Vådsjön sjö   Ästastjärn Saknas
  Vå(d)sjön sjö /Se   Ästjärn tj
  Vådsjön sjö   Ästjärnmyren myr
  Våsjön sjö   Ästlagstjärn namnform
  Vådsjön sjö /Se   Äsändje ängsmark
  Vå(d)sjön sjö /Se   Äsändjesknållan topp
  Vådsjön sjö   Öfstgatan vägstycke
  Vådsjön sjö   Öjst-gatan forsättning på väg
  Vådsjön el. Våsjön sjö /Se   Ögon-källan källa
  Vådsjön sjö /Se   Ölls-tjärn tjärn
  Vål ägoområde   Öllåstjärn tj.
  Vål skogsområde /Se   Öradtjärnarna tjärnar
  +Vålaränget slogänge /Se   Österåkern åkerområde
  Vålaränget f.d. änge /Se   Öst-i moren skog
  Vålaränget f.d. änge /Se   (+)Östvål del av området Vål
  Vålaränget slogmark? /Se    
  Vålnäs näs /Se    
  Vårfallet f. svedjefall /Se    
  Vårtjärnarna tjärnar    
  Vårtjärnarna tjärnar /Se    
  Våsjön el. Vådsjön sjö /Se    
  Väst-i-Vål, se Vål skogsområde    
  Västååkren del av Sollerö Åsen    
  ?Yfsdalsbron bro    
  Yfstkvarn skvalta    
  Åkåviken vik    
  *Åkåviksröset gränsmärke    
  Åsbacken del av Åsberget    
  Åsberg berg    
  Åsberg berg    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg    
  Åsen, Sollerö fäbod /Se    
  Åsklack, se Äsklack berg    
  Åsklack råmärke    
  Åsundabergen, se Asunden, Lilla o. Stora berg    
  Åvå slåttermark /Se    
  Äbu myr /Se    
  Äbu myr /Se    
  Äglen Saknas    
  Äjonsudden udde    
  Äsklack berg    
  Äspenbron bro?    
  Äspenmyr myr /Se    
  »Äspenäs» näs?    
  Ästastjärne vattensamling /Se    
  Ögonkällan källa    
  Öland se Höland nedlagd fäbod /Se    
  Öresjön Saknas    
  Örjasängen slogmark    
  +Östervål plats /Se    
  Östååkern del av Sollerö Åsen    
  Ägonamn Saknas    
  Saknas Saknas    
  gröming f. Saknas    
  kitte m. Saknas    
  åker m. Saknas    
  Saknas Saknas    
  Abborrtäppan, Abborrtäpp äga    
  Agergärd äga    
  Agnmyren Saknas    
  Agnmyr-en Saknas    
  Agnmyr(en) äga    
  Alderkitten Saknas    
  Alderkitten äga    
  Allmanänget äga    
  ?Aldorkitt äga    
  ?Amultäppan äga    
  Amundtäppan Saknas    
  Amundtäppan äga    
  Amundänget Saknas    
  Amundänget äga    
  Amustäppan Saknas    
  Amustäppan äga    
  Amusullgård gård    
  Amusulltäpp äga    
  Anderslok Saknas    
  Anderslok äga    
  Andersolskitten äga    
  Apaldkitten äga    
  Ava (Åvå) »Håvå» Saknas    
  Ava äga    
  Back Saknas    
  Backen äga    
  Backtukitten äga    
  Balsgärd äga    
  Bansgärd äga    
  Bansgärdskitten äga    
  Bengtsarvs Nyåker äga    
  Bengtsarvstäppan äga    
  Bengtskitt, Bengtskitten äga    
  Bengtstäppan äga    
  Bengtsåker äga    
  Bengtsänget äga    
  Bergsåkren, Bergsänget ägor    
  Bertgrävning Saknas    
  Bertgrävning äga    
  Bertänget äga    
  Bjärsgrövning äga    
  Bjärsåkern äga    
  Bjärsåkren, Norra (Nördra) äga    
  Bjärsåkren, Södra äga    
  Bjärsänget äga    
  Bjärsängskitten äga    
  Björka fäb.    
  Björka Storgrönning Saknas    
  ?Björkkitten äga    
  Björkskepphusänget Saknas    
  Björkskepphusänget äga    
  Björkåker äga    
  Björkänget äga    
  Blixttäppan äga    
  Bockkitt äga    
  Bocktäppan äga    
  Bocktäppan äga    
  Bockänget äga    
  Boddelan äga    
  Bodgatan gata    
  Bodstaväg, Budstaväg Saknas    
  Bolsolsäng äga    
  Bondfallet äga    
  Bondgatan gata    
  Bondjönskitt, Bondjönskitten äga    
  Bondkitten äga    
  »Bondkitt i Bråmåbo» äga    
  Bondkålgård äga    
  Bondperskitten, Bondperskitt äga    
  Bondpersladan äga    
  Bondperstäppan, Bondperstäpp äga    
  Bondrod äga    
  Bondtäppan äga    
  Bondåkren äga    
  Bondänget äga    
  Bor(r)bergsänget äga    
  Borbergsmyren äga    
  Bosbacken äga    
  Boshagen äga    
  Boslarstäppan äga    
  Bostomt, Bortomten äga    
  Brottarvrån Saknas    
  Brottarvrån äga    
  Brunnskitten, Brunnskitt äga    
  Brunnskitt äga    
  Brunnsmyren äga    
  Brunnsmyrskitten äga    
  Brunnstomten äga    
  Brunnsänget äga    
  Brunnsänget äga    
  Brunnsängskitten äga    
  Bråmåbotäppan äga    
  Bråmågrävning äga    
  Bråmågröming äga    
  Bråmågröming, Lilla äga    
  Bråmågröming, Norra äga    
  Bråmåhaga äga    
  Bråmåhagen äga    
  Bråmåkitten äga    
  Bråmåkitten, Yttre äga    
  Bråmåkålgård äga    
  Bråmsta Saknas    
  Bråsmåsta äga    
  Bråmåstakitt-en, Bråmåstakitte-n Saknas    
  Bråmåstakitt(en) äga    
  Bråmåtäppan äga    
  Bråmåänget, Bråmåänge äga    
  Bråttomstäpp äga    
  Brändan äga    
  Brändkitten äga    
  Buddelan äga    
  Budstakitten äga    
  Bugålarskitte Saknas    
  »Bustahitten i Bråmåbo» äga    
  Budstatäppan äga    
  Budstaväg äga    
  Budåker äga    
  Budåker, Gamla äga    
  Budåker, Nya äga    
  Budänget äga    
  Bugålarskitt äga    
  Bugålarsåker äga    
  Bugånissbodarna äga    
  Bugånisskitten äga    
  Busankitten äga    
  Busbacken äga    
  Bushägnen äga    
  Busjerkkitten äga    
  Busjerktäppan äga    
  Buskitten äga    
  Buskitten Saknas    
  »Buskitt i Smisbo» äga    
  Busladan äga    
  Buslarsgröming äga    
  Buslarskitten äga    
  Buslarstäpp äga    
  Buslarstäppan, Västra äga    
  Buspersgård gård    
  Busperskitt äga    
  Buspersträdgård äga    
  Busperstäppan äga    
  Bussinkkitt äga    
  Bustomt, Gamla äga    
  Busträdgård äga    
  Bustäppan, Bustäpp äga    
  Busåkren äga    
  Busäng äga    
  Byrkänget äga    
  Byrtjärn äga    
  Byrtjärnen Saknas    
  Byrtjärne-n Saknas    
  Byrtjärnen tjärn och äga    
  Byrtjärnmyren Saknas    
  Bytjärnen, Byrtjärnen? Saknas    
  Båck-, jfr Bock- Saknas    
  Båthuskit, Båthuskitten äga    
  Bäck Saknas    
  Bäck äga    
  Bäck, Bäcken Saknas    
  Bäck, Bäcken bäck och äga    
  Bäck, Norr (Nord) i Bäck Saknas    
  Bäcken = Bäck Saknas    
  Bäcken, Söder vid Bäcken Saknas    
  Bäcken, Utom Bäcken Saknas    
  »Vid Bäcken» äga    
  »Väster om Bäcken» äga    
  Bäckholen Saknas    
  Bäckholen Saknas    
  Bäckväg Saknas    
  Bäckväg Saknas    
  Bäckväg äga    
  Bälterkitten, Bälterkitt äga    
  Bäse kålgård äga    
  »I Bäse kålgård» äga    
  Bäsetäppan äga    
  Bästenberg fäbodäga    
  Bölgård äga    
  Bölhagen äga    
  Bölkitt(en) äga    
  Böltäppan, Böltäpp äga    
  Börkänget, Byrkänget Saknas    
  Danielkålgård äga    
  Danielport gårdsport    
  Danieltäppan äga    
  Dannemanstäppan äga    
  Delgård äga    
  Delgärd, Lilla äga    
  Delgärd, Stora äga    
  Diken äga    
  Djupbäck Saknas    
  Djupbäckänget Saknas    
  Djupbäckänget Saknas    
  Djupbäckänget Saknas    
  Djupbäckänget äga    
  Djuphålstäppan äga    
  Djuskitten äga    
  Djusmyren Saknas    
  Djusmyren äga    
  Dobblarkålgård äga    
  Dobblarvål äga    
  Drithaga äga    
  ?Dritpuls äga    
  Dundermatskitten äga    
  Dundermyren äga    
  Dundernisskitten, Dundernisskit äga    
  Dundertomt äga    
  Dundertäppan äga    
  Dunderåker äga    
  Duvlarvål Saknas    
  Ede äga    
  Ekorränget, se Ekunnänget äga    
  Ekorrmyren äga    
  Ekummyren äga    
  Ekunnänget äga    
  Ekunnänget, Yttre äga    
  Ekunnänget, Övre äga    
  Ekurmyren Saknas    
  Ekurnänget Saknas    
  Ekurnänget, Yttre Saknas    
  Enarvet äga    
  Erikkitten äga    
  Erikänget (?Eriks-) äga    
  Erikfallet äga    
  Eråhelsåker äga    
  Esarvåkren äga    
  Faderstäppan äga    
  ?Fallet Saknas    
  Fallet, »I Fallet» äga    
  »Utom fallet» äga    
  Finnkitt, Finnkitten äga    
  Finntäpp, Finntäppan äga    
  Fjärdsågänget Saknas    
  Fjärdsågänget äga    
  Flintbrunn gård    
  Flintkitt äga    
  Flinttäppan, Flinttäpp äga    
  Flodbäck Saknas    
  Flodbäck äga    
  Flodbäck, »Vid F.» Saknas    
  Flodbäcknäs äga    
  Flott(a)näs Saknas    
  Flottanäs äga    
  Flåtånäs äga    
  Fuxtäppan, Fuxtäpp äga    
  Fähusgatan väg    
  Fältet äga    
  »I Fältet» äga    
  Förhagen Saknas    
  Förhagen Saknas    
  Förhagen äga    
  Förhagen äga    
  Förhagen äga    
  Gamla Budåker äga    
  Gamla Bustomt äga    
  Gamla kitten äga    
  Gamla kålgården äga    
  Gamla Moren äga    
  Gamla Smedjetomten äga    
  Gamla Smisbotäppan äga    
  Gammelkitten, Gammelkitt äga    
  Gammelkitten äga    
  »Gammelkitten i Bråmåbo» äga    
  Gammelmor Saknas    
  Gammelmor, Gamla Moren äga    
  Gammelmorkitten äga    
  Gammeltäppan äga    
  Gammkitt äga    
  Garpgröming äga    
  »Norr om Garpgård» äga    
  »Söder om Garpgård» äga    
  Garpkitten äga    
  »I Garp kålgård» äga    
  Garp Larsgård gård    
  Garplarsgård äga    
  Garptäppan äga    
  Garpullbacken äga    
  »Väster om Gatan» äga    
  Gatugärd äga    
  Gatukitten äga    
  Gatukitten i Jesmor äga    
  Gatukitten, Nya äga    
  »Gatukitten i Smisbo» äga    
  Gesmor, Jesmor äga    
  Getsvältan Saknas    
  Gatsvältan Saknas    
  Getsvältan äga    
  Gillermyren Saknas    
  Gillermyren äga    
  ?Gravtjäg äga    
  Golvkitten äga    
  Gropen äga    
  Gropänget äga    
  Gruddkälla källa    
  Gråbackkitt äga    
  Gråbockkitten, Gråbackkitten? äga    
  »I Gråbockkitten» äga    
  Grömningen, Grävningen äga    
  Gröningen äga    
  »Grömingen i Smisbo» äga    
  Grömingen, Södra äga    
  Grömingen, Västra äga    
  Grömingen, Yttre äga    
  Grömingen, Östra äga    
  Grömingen, Övre äga    
  Grönstrup äga    
  Grönstupe Saknas    
  Grönvall äga    
  Grönvallen Saknas    
  Grönvallen Saknas    
  Grötnäs äga    
  Grötnäskitten Saknas    
  Grötnäskitten äga    
  Gubbtäppan äga    
  Gullgrav äga    
  Gullgravskitten Saknas    
  Gullgravskitten äga    
  »Öster om Gustavsborg» äga    
  »Öster om Gustavsborg äga    
  Gåsgröming äga    
  Hagakitten äga    
  Hagatäppan äga    
  Hagen äga    
  Hagen, »I Hagen» äga    
  »Hagen i Bråmåbo äga    
  Hagergärd (Havergärd) Saknas    
  Halvarstäppan äga    
  Hanstäppan äga    
  Hararna Saknas    
  Haren, Stora äga    
  Hara äga    
  Hararna äga    
  Haren äga    
  Haren, Lilla äga    
  Harum äga    
  Harum äga    
  »I Harum (Harom» äga    
  Haränget äga    
  Haränget, Stora äga    
  Havergärd äga    
  Hede äga    
  Hedåker äga    
  ?Herrmats- Saknas    
  Hinderskitt, Hinderskitten äga    
  Hjärpänget äga    
  Holarvet äga    
  Holen äga    
  ?Holmgärde Saknas    
  Holmsjötäkt Saknas    
  Holmsjötäkt fäbodtäkt    
  Homgärd äga    
  Homgärdskitten äga    
  Hopkitten äga    
  Hoxbo äga    
  Hoxdiken äga    
  »Hummelgård i Bengtsarvet» äga    
  Hummelkitt äga    
  Hummerlkitten äga    
  Hummelgården äga    
  Hummeltäppan äga    
  Husgärd, Husgärdet äga    
  ?Husgärde Saknas    
  Husgärds kålgården, Husgärds kålgård äga    
  Husgärdstomten äga    
  Husänget äga    
  »I Husänget» äga    
  »Hågåkitten i Bråmåbo» äga    
  Hågåtäppan äga    
  ?Håkenviken Saknas    
  ?Håkenviken äga    
  ?Hållastäppan äga    
  Hållbrändäng äga    
  »Väst i Hållgården» äga    
  Hållhol gårdshol och äga    
  Hållolstäppan, ?Hållhols- äga    
  Hållkitt äga    
  Hållkitten äga    
  Hållmatskitt äga    
  Hållmatskitten äga    
  Hållmyren äga    
  Hållpåskitt, Hållpåskitten äga    
  Hålleta Saknas    
  Hållstakitten äga    
  Hålltomten, Hålltomt gårdstomt och äga    
  Hålltäpp äga    
  Hålltäppan äga    
  Hålltäppkitt äga    
  Hålläng, Hållänget äga    
  Håmåsbacken äga    
  Håmåskitten äga    
  Håmåskålgård äga    
  Håmåstäppan äga    
  Håmåsullkitt, Håmåsullkitten äga    
  Hårkrånkbron Saknas    
  Hårkrånkbron äga    
  Hårå äga    
  Håråkitten äga    
  Hägnen äga    
  »I Hägnen» äga    
  »I Hägnen i Bråmåbo äga    
  Hägnen vid Rannmyran äga    
  Hägnmyren äga    
  Häjan Saknas    
  Häjan Saknas    
  Häjon (Äjon) äga    
  Häjonskitte Saknas    
  Häjonskitten Saknas    
  Hälldiken Saknas    
  Hälldiken äga    
  Hällgärd äga    
  Hälsingtäpp äga    
  Häradsarvs-Stängslen äga    
  Häradsarv(s)åkern äga    
  Härakällsåker Saknas    
  ?Härakällsåker Saknas    
  ?Härbacksänget äga    
  Härmastomt äga    
  Härmastäpp äga    
  Härmasåker äga    
  Häråkitt äga    
  Häråkällsåker Saknas    
  Häråkällsåker äga    
  Häråkällsåker äga    
  Häränget äga    
  Hästbotten äga    
  Hästhag(a)kitten äga    
  Igelsnäs Saknas    
  Igelsnäs äga    
  Igelsvik Saknas    
  Igelsvik, Igelsviken äga    
  ?Jalett äga    
  Janstäppan äga    
  Jerkkitt, Jerkkitten äga    
  Jesbäck, Jässbäck Saknas    
  Jesbäck, »Vid Jesbäck» äga    
  Jesbäckbron (Jess-) Saknas    
  Jesbäckbron bro    
  Jesbäckhol Saknas    
  Jesbäckhol äga    
  Jesbäckhol-en Saknas    
  Jesbäckholen, »Östra sidan Jesbäckholen» äga    
  Jesbäckkitt äga    
  Jesbäckkitte Saknas    
  Jesbäckkitten Saknas    
  Jesbäckkitten, Jesbäckkitt äga    
  Jesholmen Saknas    
  Jesholmen Saknas    
  Jesholmen Saknas    
  Jesholmen skogsholme    
  »Vid Jesholmen» äga    
  Jesmorskitten Saknas    
  Jesmors nedre kitte äga    
  Jesmors norra kitte äga    
  Jesmors yttre kitte äga    
  Jesmor(s) övre kitte äga    
  Jesmorskitten, Jesmorskitt äga    
  Jonsmorskitten äga    
  Jugentäppan äga    
  Jugåstäppan, Jugåstäpp äga    
  Jässbäck äga    
  Kalkgruvan äga    
  Kallbrunn Saknas    
  Kallgård äga    
  Kallgärde, Kåldgärde Saknas    
  Kallkitten äga    
  Kalltäppan äga    
  ?Kallåker äga    
  Kansbergsänget äga    
  Kappellskitten äga    
  Kilen äga    
  Kistnisgård gård    
  Kistniskitt äga    
  Kistniskitten äga    
  Kistnis-smedja smedja    
  »Vid Kistnis-smedja» äga    
  Kistnistomt äga    
  Kistnisäng äga    
  »I Kitten» äga    
  »Kitten i Bråmåbo» äga    
  »Kitten norr om Budstaväg» äga    
  »Kitten vid Flintgården» äga    
  »Kitten vid fähuset» äga    
  »Kitten vid Hästhagen» äga    
  Kitten i Måxbo äga    
  »Kitten norr om Nytäpp» äga    
  »Kitten utom Ryssnistäppan» äga    
  »Kitten vid Trädgården» äga    
  »Kitten vid Vika» äga    
  KItten, Lilla äga    
  Kitten, Västra äga    
  Kitten, Östra äga    
  Kjusan Saknas    
  Kjusan äga    
  Klackänget Saknas    
  Klackänget Saknas    
  Klackänget äga    
  Klackänget, Övre äga    
  Kliktbacken äga    
  Klikten äga    
  Klikten äga    
  Klinkbacken (för Kliktbacken?) backe    
  Klitten äga    
  Klittkitten äga    
  Knutstäppan äga    
  Knåkåkitt äga    
  Knåkålok äga    
  Konungsarvet äga    
  Klockarkitt, Klockarkitten äga    
  Knaggtjög äga    
  Knaggäng äga    
  Knutskitten äga    
  Knålkålok Saknas    
  Konungsarvskitten äga    
  Korgen äga    
  Korsgärde äga    
  Koxkitten äga    
  Kroktjög äga    
  Kråckan Saknas    
  Kråckan vägbacke    
  Kråkbackkitt äga    
  Kråkäng äga    
  Kråkänget, Kråkäng äga    
  »I Kråkänge» äga    
  Krånganhol äga    
  Krångkitt äga    
  Krånglarskitt, Krånglarskitten äga    
  Krånglarskitt, Yttre äga    
  Krånglarskitt, Övre äga    
  Krånglarskålgård äga    
  Krånglarstomt äga    
  Krånglarsänget äga    
  Krångtäppan äga    
  Krångåkern äga    
  Krångänget äga    
  Kullänget Saknas    
  Kullänget Saknas    
  Kullänget äga    
  Kulånisänget äga    
  Kulånisängkitt äga    
  Kulåkitten, Kulårkitt äga    
  Kulårnäsänget Saknas    
  ?Kulååker äga    
  Kusen äga    
  Kvarnkitten äga    
  Kvarnänget äga    
  Kvistänget äga    
  Kyrkokitten äga    
  ?Kålaråkern äga    
  Kålgården äga    
  Kålgården, Yttre äga    
  »Kålgård i Näsarvet» äga    
  Kålgårdskitten äga    
  Kålgärdet äga    
  Kållbrunn brunn    
  Kållgärd, Kåldgärd äga    
  Kåltäppan äga    
  ?Käckhagen äga    
  Käftänget Saknas    
  Käftänget fäb.    
  Källaråkren äga    
  Källtäppan äga    
  Källänget Saknas    
  Källänget, Källäng äga    
  Kätthagen äga    
  Kävelkäll äga    
  Kävelkälla Saknas    
  Kävelkällgård gård    
  Kävelkäll-kålgård Saknas    
  Kävelkäll kålgård äga    
  Kävelkäll Saknas    
  Kävelkällskitt äga    
  ?Kötikitt äga    
  Ladugärd, Ladugärdet äga    
  Ladukitten äga    
  Lagerkitt, »I Lagerkitten» äga    
  Larsrod äga    
  ?Larssons tomt äga    
  ?Larsänget äga    
  Lassisänget äga    
  Lasskitten, Lasskitt äga    
  Lasstomt äga    
  Lassänget äga    
  Lavasbrunn Saknas    
  Lavassmedjan äga    
  Lavasgård gård    
  »Söder om Lavasgård» äga    
  »Väster om Lavasgård» äga    
  Lavaskitt äga    
  Lavastäppan äga    
  Lefsbäcken Saknas    
  Lefsbäck(s)myren Saknas    
  Lefsbäck(s)änge-t Saknas    
  Lefsbäckänge-t Saknas    
  Lerdiken äga    
  Lerdikskitten, Lerdikskitt äga    
  Lerdikskitten, Östra äga    
  Lergropen äga    
  »Vid Lergropen» äga    
  Lergruvan lertag    
  Lerkitten äga    
  Lergröning äga    
  Lervikskitten Saknas    
  Lervikskitten äga    
  Leråker äga    
  Levsbäcken bäck och äga    
  Levsbäcksmyren äga    
  Levsbäckänget, Levsbäcksänget äga    
  Levskitten äga    
  Levsnäs Saknas    
  Levsnäs näs    
  »Lilla Bråmågröming» äga    
  Lilla Delgärd äga    
  Lilla Haren äga    
  Lilla Kitten äga    
  Lillkitt äga    
  »I Lillkitten» äga    
  Lillskog (Liss-) Saknas    
  Lindbacken Saknas    
  Linbäcken Saknas    
  Lindbäcken äga    
  Lindkitten äga    
  Lilla Kålgården äga    
  Lilla Rothagen byparti    
  Lilla Trullplatskitten äga    
  Lillgärd äga    
  Liss(el)gärd äga    
  Liss(el)gärd Saknas    
  Lisskog äga    
  Lisslarskålgård äga    
  Lisselgärdstomt, Lisselgärdstomten äga    
  Lisseltäppan äga    
  Lisselänget äga    
  Lissgrömingen äga    
  Liss(el)änget äga    
  Loken äga    
  Loken äga    
  Loppnäs (Lupp-) Saknas    
  Lunden äga    
  Lundgärd, Lundgärdet äga    
  Lundgärdskitten äga    
  Luppnäs äga    
  ?Långan äga    
  ?Långgärd äga    
  Långhagen äga    
  »I Långhagen» äga    
  »Långhagen i Bråmåbro» äga    
  Långharen äga    
  Långharsmyren Saknas    
  Långharsmyren äga    
  Långharsnäs äga    
  Långharsvik-en Saknas    
  Långhavsvik, Långhavsviken äga    
  Långkitten äga    
  Långlarsmyren Saknas    
  Långlok Saknas    
  Långlok äga    
  Långslängan Saknas    
  Långslängan äga    
  Långtjärnmyren Saknas    
  Långtjärnmyren Saknas    
  Långtjärnmyren äga    
  Långvålsänget äga    
  Långänget äga    
  Långängskitten äga    
  Läkenänget Saknas    
  Läkenänget äga    
  Läknaänget äga    
  Löberg fäb.    
  ?Löken Saknas    
  Lövberg, Övre fäb.    
  ?Lövberg, Yttre fäb.    
  Lövnäskitt äga    
  Lövön äga    
  Magerkitt äga    
  Magerkitte Saknas    
  Majtannkitten äga    
  Majtanntäpp, Majtanntäppan äga    
  Majttäppan äga    
  Margretaberg äga    
  Margretabergskitt äga    
  Markitten äga    
  Markuskitten äga    
  Markusråning äga    
  Markustäppan, Markustäpp äga    
  Matserikkitt äga    
  Matseriktäppan äga    
  Matsgård äga    
  Matsgärd, Matsgärdet äga    
  Matskitten äga    
  Matskålgård äga    
  Matsmyren, Masmyren äga    
  Matsmyren, Masmyren äga    
  Matstäppan äga    
  Matstäppan, Matstäpp äga    
  Matsåker äga    
  »Medhållgärd» äga    
  Mellankitt, Mellankitten äga    
  Mellanåker äga    
  ?Mellergärd äga    
  Mellergärd (Milder) Saknas    
  Merhagen äga    
  Mickelskitten, Mickelskitt äga    
  Midålgärd äga    
  Midålgärde Saknas    
  Midålgärde Saknas    
  Mikjålskitt äga    
  Mikjålskitten, Norra äga    
  Mikjå(l)säng äga    
  Mildergärd(Mellan-?) äga    
  Millåkren äga    
  Millåkern i Bodarna äga    
  »Millåkren i Utanmyra» äga    
  ?Milågård, Milårgård Saknas    
  Mjärdingskitten, Mjärdingskitt äga    
  Mormortäppan äga    
  Moränget äga    
  Mossladen äga    
  Myckelbystomten, Myckelbystomt äga    
  Myckelgärd äga    
  Myckelgärde Saknas    
  Myrarna äga    
  Myrkitt äga    
  Myrkitten, Myrkitt äga    
  Myrnäs äga    
  Myrtäppan äga    
  Myrom äga    
  »I Myrom», (Myrarna) äga    
  Myräng, Myränget äga    
  Mågsbo (Måxbo) äga    
  Mågsbotäppan äga    
  Mångbergshagen äga    
  Mångbergsåker Saknas    
  Mångsjö äga    
  Söder-om Mångsjö Saknas    
  »Söder om Mångsjö» äga    
  »Änget söder om Mångsjö» äga    
  Mångsjö, Södra äga    
  Mångsjöänget Saknas    
  Mångsjöänget äga    
  Mångskitten äga    
  Månstäppan äga    
  Mårskitten, Mårskitt äga    
  Mårsträdgård äga    
  Mårtentomt äga    
  Måsanhagen äga    
  Måsankitten äga    
  Måskitt, Måskitten äga    
  Måspersbacken äga    
  Måsperstomt, Mårsperstomt äga    
  Måstomt äga    
  Måstäppan äga    
  Måsullkitt, Måsullkitten äga    
  Måxbokitten äga    
  Mäjtannkitten äga    
  Mäjtanntäpp, Mäjtanntäppan äga    
  Mäjtanntäpp Saknas    
  Mäjttäppan äga    
  Märkitt, Märkitten äga    
  Märnäs udde och äga    
  Märänget äga    
  »Ned i Kråckan» äga    
  Nissbo äga    
  Nisshansgård gård    
  Nisshans-tomt gårdstomt    
  Nisistäppan äga    
  Nisshagen äga    
  Nisskitt äga    
  »Vid Nisslarstomt» äga    
  Nisslarstäppan äga    
  ?Nitten Saknas    
  ?Nitten äga    
  Norbäcksänget Saknas    
  Norbäckänget äga    
  Nordangräft Saknas    
  Nordangräft äga    
  ?Nordanha(r)gsbäck äga    
  ?Nordanhärgsbäck Saknas    
  »Nord i Bäck» äga    
  Norra Bjärsåkren äga    
  Norra Brämågröming äga    
  Norra Mikjålskitten äga    
  Norra Nykitten äga    
  Norra Rullbotäppan äga    
  Norra Solpottkitten äga    
  Norrbykitten äga    
  Norrmyren äga    
  Norrvik Saknas    
  Norrvik äga    
  »Västra sidan Norrvik» äga    
  Nya Budåker äga    
  Nya Gatukitten äga    
  Nya kitten äga    
  Nyarvet äga    
  Nyarvskitten äga    
  »I Nyarvskitten» äga    
  Nybo Saknas    
  Nyget äga    
  Nygärd äga    
  Nyhagen äga    
  Nykitten, Nykitt äga    
  Nykitten Saknas    
  Nykitten, Norra äga    
  Nykitten, Södra äga    
  Nykitten i Bråmåbo äga    
  »Nykitten öster om Smisbo» äga    
  Nykålgården äga    
  Nylisgatan väg    
  Nytäppan äga    
  Nyåkren äga    
  Nyänget äga    
  Nämmerstänget äga    
  Närmast-Gröming äga    
  Närmstänget Saknas    
  Närmstänget äga    
  Närsjö äga    
  Närsjökitten, Närsjökitt äga    
  Närsjökitt äga    
  Närsjökitte Saknas    
  Närsjötäppan Saknas    
  Närsjötäppan äga    
  Närsjöåker äga    
  Näsarvet Saknas    
  Näsarvet äga    
  Näsarvet åker /Se    
  Nördervik äga    
  Nördstgrömingen äga    
  ?Nördståker äga    
  Nördståker äga    
  »Nördetåkren i Smisbo» äga    
  Olarvet äga    
  Olarvskitten äga    
  Olhansbacken äga    
  Omgärd äga    
  Omgärdskitten äga    
  Orbäck Saknas    
  Orbäck(s)änget Saknas    
  Orbäcksänget äga    
  Orbäcksänget äga    
  Oxbo, Oxbodarna äga    
  Oxbodarna äga    
  »Oxbo vid Norra Riset» äga    
  Oxdiken äga    
  Oxänget äga    
  Pellasgröming äga    
  Pellaskitt äga    
  Pellasängen äga    
  Perskitten äga    
  Piktäppan äga    
  ?Plasks äga    
  Prästladan äga    
  Prästtäppan äga    
  Präståkren äga    
  Prästänget äga    
  Pulsen äga    
  Pussen ?vattensamling    
  ?Pustäppan äga    
  Pålhagen äga    
  Pålskitten äga    
  »I Pålskitt» äga    
  Pålsänget äga    
  Päronlott äga    
  Pöjktäppan äga    
  Rannmyren Saknas    
  Rannmyren äga    
  Rannmyrkitten äga    
  Rannmyrstäd äga    
  Rannmyrtået Saknas    
  Resarkålgård äga    
  Resarladan äga    
  Riket Saknas    
  Riket äga    
  Riset, Norra äga    
  Rishagen äga    
  Riskitten, Riskitt äga    
  Ristäppan äga    
  Risåker äga    
  Rod Saknas    
  Rod Saknas    
  Rod äga    
  »I Rod» äga    
  Rodammen äga    
  ?Roddammen Saknas    
  Rodgetänget äga    
  Rodkitt äga    
  Rosmyrsviken Saknas    
  Rosmyrsviken äga    
  Rosmyrsväg äga    
  Rosmyrsväg Saknas    
  Rovkitten äga    
  Rullbock(s)täppan äga    
  Rullbotäppan, Rullbotäpp äga    
  Rullbotäpan, Norra äga    
  Rullbod(s)änget äga    
  Rullbokitten äga    
  Rullbomyren äga    
  Rullboäng, Rullboänget äga    
  Rullgård, Rullgården gård    
  Rullgårdskitten äga    
  Rulljugåskitt, Rulljugåskitten äga    
  Rulljugåstäppan, Rulljugåstäpp äga    
  Rulljugåsäng äga    
  Ryssjönstäppan, Ryssjönstäpp äga    
  Rulljönsåker äga    
  Rullkitt äga    
  Rullmatskitten äga    
  Rullperskitten äga    
  Rullpersladan äga    
  Rullperstäppan äga    
  Rullpersänget äga    
  Rulltäppan äga    
  »Rulltäppan i Bråmåbo» äga    
  Rullåker äga    
  Ryss(a)änget äga    
  Rysshaga äga    
  »I Rysshaga» äga    
  Rysshagakitt äga    
  Rysshagakitt, Rysshagakitten äga    
  Rysshage Saknas    
  Rysshagen äga    
  »I Rysshagen» äga    
  ?Ryssjonskitt äga    
  Ryssjönskitt, Ryssjönskitten äga    
  Rysskitten, Rysskitt äga    
  Rysskålgård äga    
  Ryssmatskitten äga    
  Ryssmats kålgård äga    
  Ryssmatstäppan äga    
  Ryssmatsänget äga    
  Ryssniskitten äga    
  Ryssnistäppan äga    
  Ryssnäs Saknas    
  Ryssnäs äga    
  Rysstäpp, Rysstäppan äga    
  Rådholskitten äga    
  Rådängen äga    
  Råningen äga    
  Rävaröv Saknas    
  Rävaröv äga    
  »I Rävaröv» äga    
  Rödgetänget Saknas    
  Samuelsgården gård    
  Samuelstäppan äga    
  Sandkitten äga    
  Sandkitten äga    
  »Sandkitten söder vid sjön» äga    
  Sandåskitten äga    
  Sandänget Saknas    
  Sarkäld äga    
  Sarkälla Saknas    
  Sarkällgård äga    
  Sarkällhagen äga    
  Sartäppan, Sartäpp äga    
  Saränget äga    
  Siglindor äga    
  »Norr om Siglindor» äga    
  Siglindorna Saknas    
  Sigmyren Saknas    
  Signmyren äga    
  Sildrugärd (Silvgruvgärd) äga    
  Siljan sjö    
  Silvgruvgärd äga    
  Sinarvet äga    
  Sinarvet äga    
  Sinmyren Saknas    
  Sinmyren äga    
  Sjuvgärd, Sjorgärd äga    
  Sjurgärde Saknas    
  Sjökitten äga    
  Skarpklitt äga    
  Skepphusänget (Skipusänget) Saknas    
  Skepphusänget äga    
  Skerikitten, Skärkitten? Saknas    
  Skinnaranderskitten äga    
  Skinnmullarna el -rullbar? Saknas    
  Skinnrullarna äga    
  Skoptäppan, Skoptäpp äga    
  Skrammelhol Saknas    
  Skrammelhol äga    
  Skräddarbolskitten äga    
  Skräddarbolsmyren äga    
  Skräddargrind ?ägogrind    
  Skräddarkitten äga    
  Skräddartomten, Skräddartomt äga    
  Skräddartäpp, Skräddartäppan äga    
  Skålkitt, Skålkitten äga    
  Skåltasbacken Saknas    
  Skåltasback(en) äga    
  »Vid Skåltasback» äga    
  Skåltasbackväg Saknas    
  Skålvik Saknas    
  Skålvik äga    
  Skåptäppan, Skåptäpp äga    
  Skärikitten äga    
  Skärkitten äga    
  Slogfallet äga    
  Sloghagen äga    
  »Sloghagen i Bråmåbo» äga    
  Slogkitten, Slogkitt äga    
  Smedhagen äga    
  Smedjehagen äga    
  Smedkitten äga    
  Smedjekitten äga    
  Smedjetomten, Gamla äga    
  »Väster om Smisbo» äga    
  Smisbokitten, »I Smisbokitten» äga    
  Smisbotäppan äga    
  Smisgärdet äga    
  Smisladukitten äga    
  Smistäppan äga    
  Smörtjärn tjärn och äga    
  Smörtjärne Saknas    
  Sneskitt äga    
  Sneskitt, Östra äga    
  Sneskålgård äga    
  Snestäppan äga    
  Snesänget äga