ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svartnäs socken : Falu domsagas norra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 277 Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 277
Björnmossen, Lilla by ?Abbortjärnen tjärn Svartnäs kapellförsamling Abborrtjärn tjärn
Björnmossen, Lilla by Abborrtjärnen tjärn Alderbacka gård Abborrtjärnsbäcken bäck
Båtpers by Abborrtjärnsbäcken bäck Anders Ers gård Abborrtjärnsviken vik
Båtpers by Abborrtjärnsviken vik Anders Daniels gård Aspbacka berg
Båtpers by Alderbacken berg Anders Hinders försvunnen gård Avan sjö
Båtpärs Gård, se Båtpers gård Aven sjö Anders Lars gård Avmyren myr
Båtpärs gård, se Båtpers by /Se Anders Pers gård Bankbron bro
Lille Biurmåssen, se Björnmossen, Lilla by Backrönningen skogsområde Backans gård Bankbäcken bäck
Spaksjön by Backtjärnen, se Bergtjärnen tjärn Bankens gård Baståsmyren myr
*Spaaksiö gård Bankbäcken bäck Baståsen by Baståssjön sjö
?Spaksjöbodarna gård Baståsmyren myr Berget by Baståsån å
Spaksjön by Baståssjön sjö Björnmossen, Lilla by Bergtjärn tjärn
Svartnäs, Västra by Baståsån å Blommens försvunnet gårdsnamn Björklitten bergsknalle
Svartnäs, Västra by Bergtjärnen tjärn Bruket benämning på Svartnäs(bruk) Björkåsen ås
Svartnäs, Västra by Bergtjärnen tjärn Bruksbyggningarna gårdar Björkåsmyren myr
Svartnäs, Östra by Lille biurmåsan, se Björnmossjön, Lilla sjö Brända gård Björkåstjärn tjärn
Svartnäs, Östra by Björkhålsrönningen skogsområde Buller Pers försvunnet namn på gård Björnmossjön sjö
Svartnäs Bruk by Björklitten terräng Byggmästarens gård Björnmyren myr
Svartnäs bruk Saknas /Se Björkåsen ås Båtpers by Bladtjärnsmyren myr
  Björkåsmyren myr Damms gård Bocksjön sjö
  Björkåstjärnen tjärn Erik Ersas gård Bocksjötjärn tjärn
  Björmossjön, Lilla sjö Falkåsen gård Brändbäcken bäck
  Björnmossjön, Lilla sjö Finnbo gård Brändmyren myr
  Bocksjön sjö Finnbyn by Dammen uppdämd sjö
  Bocksjön sjö Finnhusen nu riven fäbod Dammviken vik
  Bocksjön sjö Finn Jans gård Ekorrbacka berg
  Bocksjön sjö Fyrhuggars försvunnen gård Ekorrbackröjningen naturlig äng
  Bocksjön sjö Fåfängan arrendegård Ekorrbackröjningsmyren myr
  Bocksjötjärnen tjärn Grönbacken försvunnet namn på gård Enberget berg
  Boo-Siön, se Bocksjön sjö Gökens gård Envikberget bergparti
  Bromansmyren myr Hagans gård Esset del av sjö
  Brändmyren myr Herres gård Falkheden kalt (ljungbeväxt) berg
  Byggensberget berg Hinriks gård Farfars tjärn tjärn
  Båtpersberget berg Janhinders gård *Filises berg
  Båttiers-siön, se Kroksjön sjö Janis gård Fisklösen sjö
  Dammen vik Karl Jans gård Fismyren myr
  Dammen sjö Karl Jons gård Fjärdingsstolpmyren myr
  Edlabäcken bäck Karlstad arrendegård Flöttjärnarna tjärnar
  Ekorrbacken höjd Kattnäset gård Flöttjärnsmyrarna myrar
  Ekorrmyren myr Kejsars gård Fräkentjärn tjärn
  Ekorrönningen sank mark Klockarns försvunnet namn på gård *Frösnäsmyren myr
  Enberget berg Knoppen ödegård Fyrfotatjärn tjärn
  Enbergsmyren myr Knuts gård Gammelbergsbäcken å
  Enviksberget berg Kvarnbergs gård Gammelboningslinden åker
  Enviksmyren myr Kvickers gård Gammelstilla avkolad skog
  Fisingens mosse myr Kvickers gård Gruvmyren myr
  Fisklösen tjärn Lars Hinders gårdar Gruvmyren myr
  Fisklösen, Lilla tjärn Linghedsfäbodarna gårdar Gräsberget berg
  Flottjärnen tjärn Lombacken gård Gräsbergsmyren myr
  Frostbergsmyren myr Lons gård Gräsbergs-sveden naturlig äng
  Fräkentjärnen tjärn Lugnet försvunnen gård Grävningen åker
  Fyrfotatjärn tjärn Lustigbacke försvunnen gård GubbLarstjärn tjärn
  Gallkoviken vik Lövens försvunnet namn på gård GubbLarstorpet plats (skogbeväxt)
  Gammelboningslinden skogsområde Mellanbacken arrendegård Gäddtjärn tjärn
  Granats rönning skogsområde Munters försvunnet namn på gård Gökåsen berg
  Gruvmyren myr Mästarens gård Hangaslambi sjö
  Gräsberget berg Mörtsjöriset, se Riset försvunnen gård Hases röjningen naturlig äng
  Gräsbergsmyren myr Mörtåsen gård Hasols bränna skog
  Gubb-Larstjärn tjärn Nerigården gård Hemmyren myr
  Gäddtjärnen tjärn Nilsas gård Hemmyren odlad myr
  Gökåsen ås Nilslarsberg by Herrens myr myr
  Gökåsmyren myr Nässveden ödegård Herrgårdsberget berg
  *Hatleberget berg med gränsmärke Olers gård Himmelsberget berg
  Hemmyren myr Ol Jons gård *Hullebaik naturlig äng
  Hemmyren myr Olkans försvunnet namn på gård Hundtjärn tjärn
  Herrgårdsberget berg Olles gård Hundtjärnsmyren myr
  Himmelsberget berg Ol Nils gård Hyn sjö
  Hundtjärnen tjärn Ol Olsas ödegård Hynsbränna skog och hygge
  Hyn sjö Oppigårds gård Hynsdammsmyren myr
  Hyn sjö Per Hinders gård Hynsån å
  Hyn? sjö Per Hinders gård Hällmuren myr
  Hyn sjö Per Mats gård Hästtjärnsberget berg
  Hynsdammsmyren myr Per Nils gård Högsvedarna bergsknallar
  Hynsån å Per Nils Svartmora försvunnet namn på gård Högsveden bergsklitt
  Hynsån å Per Pers gård *Jobogale bergsrygg
  Hällmuren myr Petters gård Jon Mats tjärn tjärn
  Högsvedberget berg Pippens gård Kampmyren myr
  Högsveden skogsområde Piskans gård Karis tjärn tjärn
  Iaccsiön, se Rödfisksjön sjö Post Nils gård Kattnäsudden udde
  Janis terräng *Psalmen(s) gård Kimplam tjärn
  Jon-Matstjärnarna tjärnar Påls gård Klackmyren myr
  Jonspussen sank mark Riset försvunnen gård Klossbränden skog
  Jordhögen berg Rotnäs gård Klossbränna skog
  *Kallhäll berg Råbacken by Klöveress del av sjö
  Kattnäsudden udde Sammil Ers gård Knoppsmyrarna myrar
  Kimplamm tjärn Sixherrgården nu riven bruksgård Koroporon åker
  Klossbränden skogsområde Skräddars gård Krogen källa
  Klossbränden skogsområde Soldatens gård Kroksjöberget berg
  Knivslevsmyren myr Spaksjöbodarne gårdar Kroksjön sjö
  Knutsrönningen terräng Spaksjöbodarna f.d. gård Kullermyren myr
  Knutströmmen åparti Spaksjön by Kvarnberget berg
  Kolbäcken bäck Stalldrängbyggningen gård Kvarnberget berg
  Komyren myr Stinas gård (nu riven) Kvarnmyren myr
  Kroksjön sjö Stråsberget gård Kvarntjärn utvidgning av Kvarnån
  Kroksjön sjö Svartmor Pelles försvunnen gård Kvarnviken vik
  Kroksjön sjö Svartnäs (bruk) by Kvarnån å
  Kråås-ååsen berg Svartnäs, Västra by Kvasten toppen av berg
  Kullermyren f.d. myr Svartnäs, Östra by Kylkeknopp bergsknalle
  Kvarnmyren myr Sveds gård Kylken sjö
  Kvarnviken vik Tallbacken gård Kyndilabacken backe
  Kvarnberget berg Tolvmans gård Kyndilamyren myr
  Kvarnberget berg Torpens gård Kyrkmyren myr
  Kvickers myr Tovarbodar förr fäbod *Kälkerosudden udde
  Kyndilamyren myr Tovbo riven fäbod Kärringbrobäcken bäck
  Kyrkemyren myr Trekanten försvunnen gård Ladmyren skogmyr
  Lamyren myr Trumbacken gård Landbomyren myr
  Landbomyren myr Trumslagarheden lht *Lannolet skog
  Lannolet skogsområde Tänger-Tobo förr fäbod Lappmyren myr
  Lappmyren myr Udden gård Lappmyrhällarna bergstopp
  Laxbäcken bäck Vass gård Laxbäcken bäck
  Lekarmyr myr Vassens gård Laxbäcksmyren myr
  Lilla holmen holme Viken gård Lekamyren myr
  Lillsjön vik Vällingbäck gårdar Lekmyren myr
  Liss-Sixen sjö Österändan försvunnen gård Leknäset udde
  Liss-Stråsan sjö   Lilltallbergsbäcken bäck
  Liss-Stråsan sjö   Lindrosbäcken bäck
  Lisstokas knopp berg   Lissixen sjö
  Ljustjärn tjärn   Lissjön sjö
  Lomtjärnen tjärn   Lisstokas knopp berg
  Lomtjärnen tjärn   Lisstråsan sjö
  Lortbäcken bäck   Lomtjärn tjärn
  Lushavet tjärn   Lomtjärn tjärn
  Lustigbacktjärnarna tjärnar   Lomtjärnsmyren myr
  Lustigbackmyran myr   Lons täkt åker
  ?Lustigknopp berg med gränsmärke   Lorttjärn tjärn
  Lustigknopp berg   Lustigbackmyrarna myrar
  Lustigknopp berg   Lustigbacktjärn tjärn
  Lustigknopp berg   Lustigknopp berg
  Lustigknopp gränsberg   Långfäbodröjningen naturlig äng
  Långfäbodrönningen sank mark   Långfäbodröjningsmyren myr
  Lövladberget berg   Långmyrarna myrar
  Mackusen skogsområde   Långmyrbäcken bäck
  Masmyran myr   Långmyren myr
  Masmyrtjärnarna tjärnar   Långröjningen naturlig äng (slog)
  Mellanbäcksrönningen skogsområde   Långröjningsmyren myr
  Mellanrönningen röjning   *Lävlaksmyren myr
  Mellanåsrönningen röjning   Löparlisas hummelgård skog
  Mellanåstjärn tjärn   Lövladberget berg
  Midsommarskällan tjärn   *Lövladröjningen slog (naturlig äng)
  Mosjöbäcken bäck   *Makusen skogmyr
  Mosjökull berg   Mas Jans täkten odling
  Mosjökull berg   Mellanbackkullen odlad kulle
  Mosjömyren myr   Mellanåsen ås
  Mosjön sjö   Mellanåsmyren myr
  Mosjön sjö   Mellanåstjärn tjärn
  Mosjön sjö   Midsommarskällan myrpuss
  Mosjön sjö   Mosjöbäcken bäck
  Måsiön, se Mosjön sjö   Mosjökull berg
  Måssiön, se Mosjön sjö   Mosjön sjö
  Mörtmyren myr   Munters ega åker
  Mörtåsen berg   Mörtåsen berg
  Mörtåsen ås   Mörtåstjärn tjärn
  Mörtåsrönningen skogsområde   Nederfjärden del av Stora Stråsan
  Mörtåstjärnen tjärn   Nilslarsberget berg
  Mörtåstjärnen tjärn   Nils myrarna myrar
  Nilslarsberget berg   *Niskamyren myr
  Nilsmyren myr   *Nitaso tjärnar och myr
  Nitaso, Nedre tjärn   Norrmyren myr
  Nitaso, Övre tjärn   Norråsen berg
  Norrmyren myr   Nybruksdammen damm
  Norrmyren myr   Nybränn skog
  Norråsen ås   Nysjömyren myr
  Nyrönningen röjning   Nysjön sjö
  Nysjömyren myr   Nysjöändan del av Nysjön
  Nysjön sjö   Nyåkern åker
  Nysjön sjö   Nässvedudden udde
  Nysjön sjö   Näsudden udde
  Nässvedudden udde   Nätsjön sjö
  Näsudden udde   Olles sveden lövskog
  Nätsjön sjö   Olols viken vik
  Nätsjön sjö   Onils myren odling
  Ol-Nilsmyren myr   Orntjärn tjärn
  Ol-Nilsrönningen sank mark   Orrboviken vik
  Ol-Olsviken vik   Oxtjärn tjärn
  Ormtjärnen tjärn   Oxtjärnsbäcken bäck
  Orrboviken vik   Oxögat en av Vindstjärnarna
  Oxtjärnen tjärn   Pakulaåkern åker
  Oxtjärnsbäcken bäck   Plåten myr
  Pell-Pers terräng   Porsmyren delvis odlad myr
  Per-Hinders-Jansbäcken bäck   Pruppens åker
  Pilkaudden udde   Prästberget berg eller bergsparti
  Pirkamyran myr   *Raivje odlad myr
  Porsmyren myr   Redskapsliderbäcken bäck
  Porsmyrrönningen myr   Riddarsåmyren myr
  Riddarsåmyren myr   Riddarsåtjärn tjärn
  Riddarsåtjärnen tjärn   Rotnästorpet odling
  Rockiravje åker?   Rudtjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn   Råbackberget berg
  Rudtjärnen tjärn   *Råjskon naturlig äng
  Råjskon myr   Råmyrbacken backe
  Råmyren myr   Råmyren myr
  Rävhällen skogsområde   Rävhällen udde
  Rödfisksjön sjö   Rödfisksjön sjö
  Rödmossen mosse   Rönnåsen ås
  Rönnåsen ås   Rönnåshällarna hällar
  Rönnåshällen höjd   Sarasberget berg
  Sarasberget berg   Sarasbergsmyren myr
  Sarasbergsmyren myr   Saxtjärnsbäcken bäck
  Saxtjärnsbäcken bäck   Saxtjärnsmyren myr
  Saxtjärnsmyren myr   Saxtjärnsröjningen skog
  Serkatjärnen tjärn   Serkamyren annat namn på Saxtjärnsmyren
  Sidtjärnen tjärn   Serkatjärn tjärn
  Sijk Siön, se Stor-Sixen sjö   *Severtjärnsmyren odling
  Sixavan sjö   Sidtjärn tjärn
  Sixberget berg   Sixavan sjö
  Sixån å   Sixberget berg
  Sixåsen ås   Sixen sjöar
  Skinhavet tjärn   Sixgruvan nu nedlagd koppargruva
  Skogsmossen mosse   Sixån å
  Skolhustjärnen tjärn   Sixåsarna gemensamt namn på Sixberget och Himmelsberget
  Skälmåsen ås   Sixåsen berg
  Skälmåsmyren myr   Slammerbergsmyren myr
  Slammerbergsmyren myr   Sjöändsröjningen skog
  Slarvtjärnsmyrarna myrar   Skarpen berg
  Spacksiö-berget, se Spaksjöberget berg   Skatmyrarna tjärn
  Spaksjöberget berg   Skinnhavet tjärn
  Spaksjöberget berg   Skolhustjärn tjärn
  Spaksjömyren myr   Skånkmyren myr
  Spaksjön sjö   Slammerborn ås
  Spaksjön sjö   Slarvtjärn tjärn
  Spaksjön sjö   Slarvtjärnsmyren myr
  Spaksjön sjö   Slarvtjärnsröjningen naturlig äng
  Spaksjön sjö   Smedänge odling
  Spaksjöån å   Spaksjöberget berg
  Stenberget berg   Spaksjömyren myr
  Stora holmen holme   Spaksjön sjö
  Stormyren myr   Spaksjön sjö
  Storrönningen skogsområde   Stenberget berg
  Stor-Sixen sjö   Stenmyra slog
  Stor-Sixen sjö   Stenmyrbäcken bäck
  Stor-Stråsan sjö   Storkällsbäcken bäck
  Stor-Stråsan sjö   Stormyren myr
  ?Stråsberget berg   Storsixen sjö
  Stråsberget berg   Storsjön sjö
  *Stråsbäcken, Stora bäck   Storstråsan sjö
  Lille stråten, se Liss-Stråsan sjö   Stortallbergsbäcken bäck
  Suatten, se Svarten sjö   Stråsan sjöar
  Sundsjöbäcken bäck   Stråsberget berg
  Sundsjön sjö   Stråsborn område
  Svarten sjö   Sundsbromyren myr
  Svarten sjö   Sundsbron bro
  Svarten sjö   Sundsjön sjö
  Svarten sjö   Svalägan myrodling
  Svarten sjö   Svarten sjö
  Svarten sjö   Svartnäsån å
  Svartmoren skogsområde   Svarttjärn utvidgning av å
  Svartnäsån å   Svarttjärnsbacken bergsknalle
  Svartnäsån å   Svartån å
  Svartnäsån vik   Svinhälla del av Prästberget
  Svarttjärnen tjärn   Sågdammen utvidgning av Kvarn- ån
  Svinhällen del av Båtpersberget   Sörmyren myr
  Svinhällen del av Båtpersberget   Sörröjningen skog- och myrmark
  Sävertjärnsmyren myr   Söthålsån å
  Sörmyren myr   *Tagabällon åker
  Sörrönningen sank mark   Tallberget berg (tallskogbevuxet)
  Söthålsån å   Tallbergsmyren myr
  Tallberget berg   Timsen, Övre försvunnet namn på Baståssjön
  Tallbergsbäcken bäck   Timsmyrarna myrar
  Tallbergsmyren myr   Timstjärn tjärn
  Tallbergsklitten berg   Timsåsen berg
  Timstjärnen tjärn   Tomtlinden åker
  ?Timsåsen berg   Torpviken vik
  Timsåsen ås   Triltasmyren myrodling
  Torpkärret myr   Tängerberget berg
  Torpviken vik   Tängerberget berg
  Triltasmyren myr   *Tärvakynnan åker
  Trumslagarheden terräng   Udden udde
  Tängerberget berg   Vallsmyren myr
  Tängerbergsrönningen röjning   Vilrumsmyren myr
  Vallsmyren myr   Vindsmyrarna myrar
  Vilrumsmyren myr   Vindstjärnarna tjärnar
  Vändån åparti   Vintertäkten täkt
  Öratjärnen, se Bergtjärnen tjärn   Vintervägsviken vik
  Östbackarna berg   Vändån å
  *Österviken vik   Åkermyra odlad myr
  Österändsviken vik   Österändan vik
  Övrabäcksrönningen skogsområde   Överfjärden del av Stora Sträsan

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.