ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Venjans socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 2330 Bebyggelsenamn : 425 Naturnamn : 2187
Venjan by o. sn Venjan sn /Se Bebyggelsenamn Saknas Abborrtjärn tj. /Se
Venjan sn Abborrtjärnarna tjärnar Förkortningar förteckning Abborrtjärn tj
Venjan sn Abborrtjärne Saknas Venjans sn sn Abborrtjärn tjärn
Venjan sn Abborrtjärnen tjärn Venjan sn Abborrtjärn tjärn
Venjan sn Abborrtjärnen tjärn Venjan sn Abborrtjärnarna tjärnar
Venjan sn Akarihällan höjd Venjan sn Abborrtjärnen tjärn
Venjan sn Akelmyrtjärnen tjärn Venjan sn Akelmyren del av Ejsmyren
Venjan sn Alderviken, se Ålderviken vik Venjan sn Ackölmörtjärn(en) tjärn
Venjan sn Aldran, se Åldran bäck Venjan sn Akelmyrtjärn tj
Venjan socken Aldran (Åldran) å /Se Venjan sn Allmanvägen väg
Venjan sn *allerkliel berg Venjan sn Allmandvägen gamla kyrkvägen
Venjan sn *Allerklint berg Venjan socken Stora Alskölstjärn del av Alskölstjärn
Venjan sn Amundbäck bäck Venjan sn Alur (delvis odlad) mark
Venjan sn Andåsen ås Venjad = Venjan sn Amundbäcken vdr t.
Venjan sn Annosbäcken bäck Venjad kyrkby med kringliggande byar Andåsen, (l. Hand-? bergås
Venjan sn Annosbäcken bäck /Se Venjad kyrkby med kringliggande byar Andra bäcken vdr
Venjan sn Anosfallet f.d. svedjefall /Se Venjaden = Venjan sn Annosbäcken bäck
Venjan sn /Se Anuskitten Saknas Venjan, se Venjad Saknas Anosbäcken vdr
Venjan sn Aspan bäck Venjan sn Anosfallet f. fall
Venjan sn »Aspegärdet» äga Venjan sn Arkölstjärn = Alskölstjärn Saknas
Venjan socken Aspfjoten sank mark Venjan sn Aspan å
Venjan socken Aspån å Venjan sn Aspa(n) å
Venjan sn /Se Atugaturis terräng Venjan socken Aspfljot(i) l. -flyten myr
Venjan sn /Se Avaholmen Saknas Venjad socken Aspfors fors
Venjan sn Avatjärnen tjärn Socken del av socken Aspfors(en) fors
Venjan sn /Se Avallstjärnen tjärn gorr-venjans(e) -sar inbyggarbeteckning Aspkrok(en) trakt
Venjan socken /Se Avamyren (Åvå-) Saknas »Järk-näst-ulåv» inbyggarbeteckning Aspån vdr
Venjan sn /Se Aven sjö? Venjans Karl inbyggarbeteckning Barkbu(d)smyren myr
Venjan sn /Se Aven Avan (Åvån) Saknas Venjans Karl inbyggarbeteckning Bassängen vik
Venjan sn /Se Baggmyran äga? Venjans Karl inbyggarbeteckning Bejnäs näs
Venjan sn /Se ?*Barkmyren myr venjanskarl inbyggarbeteckning Bejnäsholmarna, se Kvänn- Saknas
Venjan sn /Se Barkumyrborn sank mark Venjanskäring inbyggarbeteckning Bejneskälda källa
Venjan sn /Se Barråsen ås Venjan-språk Saknas Bejnäskällan (utdikad) källa
Venjan sn /Se Bejnäs näs venjans(e) -sar inbyggarbeteckning Bejnäsmyren odlad myr
Venjan sn /Se Bergmyran myr Venjans krankar inbyggarbeteckning Bejnäsviken vik
Venjan sn /Se Ber(g)sildersån = Ber(g)slider parti (lugnvatten) Venjans tiggare inbyggarbeteckning Bere- l. Bärholmen holme
Venjan sn /Se »Bergsilderängarne» Saknas Annos gårdsnamn Ber(g)silder lugnvatten
Venjans kyrka kyrka /Se Bergsilderängarna ängar Back gårdsnamn Bergsilder lugnvatten
Östbyggar inbyggarbetäckning Bergskaft terräng Back gårdsnamn Bersildersbron bro
Anos, (Anos) gårdsnamn /Se Bergsmyrbäcken bäck Back-, se Båck- gårdsnamn Ber(g)sildersån lugnvatten
Anus, (Anos) gårdsnamn /Se Bergsmyren sank mark Backgården, se Gävunda traktnamn Ber(g)silderänget änge
Back gårdsn. Bergsmyren, Norra sank mark Björskvänn kvarn Berimyren myr
*Backa el. Backen beb, Bertsgärdet Saknas +Blank gårdsnamn Berisvik(en), l. Bäris- vik
Backgården gd /Se ?Bertsgärdet Saknas Bock gårdsnamn Bestvägen väg
Berts äldre gårdsnamn /Se ?Berts- el Bästgärdet Saknas Bolet fäbodar Bjorbäcken bäck
Bertsgården Saknas Bertskitte Saknas Borg gårdsnamn Bjorsjön (l. Bjur-) sjö
Borgens (gårdsplats) Saknas ?Bertskitte Saknas Borgbåckan l. -backen gård Bjor- (l. Bjur)sjön sjö
Brintarna fäb. /Se Bjor bäck bäck Bort i holim gårdar Bjorbäcken bäck
Brintbodarna Saknas Bjornäsänget sank mark Bo(r)t i hulte gård Bjornäs näs
Brintbodarna gdr /Se Bjorsjökölen sank mark Bor(r)t i nesi gård Bjorsjövasslen vattendrag
Brintbodarne gårdar /Se Bjorsjön sjö Bo(r)t i tjittam gårdar Bitj- (l. ? Bytes)ön holme
Brintbodarna, se Brintarna fäb. Bjorsjön sjö /Se Bos- »gårdsnamn» Bitjön holme
Bur gårdsnamn /Se Bjorsta vadställe, bro /Se Bos - gard ödegård Bitjön holme
gd Bjorsta broplats /Se Bossel- »gårdsnamn» Bitjän-(l. Bytesö)- holmarna, se Bitsjön holmar
äldre gårdsnamn /Se Bjorstatjärnarna tjärnar Bossel- »gårdsnamn» Bjorsta f.vadställe
Bäs(s)e gårdsnamn /Se Bjortjärnen tjärn Brintarna fäbodar Bjorsta (l. Bjursta) plats vid Vanån
Bästenberg fäb, Bjortjärnsänget sank mark Brintbodarna station Bjorstaholmen holme
*Böle, Yttre, Över Saknas Bjorvasseln vattendrag Brintbodarna fäbodställe och järnvägsstation Bjorstastranden strandänge
Digernäs fäb. /Se Bjorvasseln vattendrag Brintbodarna fäbodställe Bjorstatjärnarna tjärnar
Djus gårdsnamn /Se Bjorvasseln vattendrag Bruket glasbruk Bjorstrand = Bjorstastranden Saknas
Dritmosstorpet Saknas Bjorvasseln vattendrag Bruket gårdklase Bjortjärn (l. Bjur-) tjärn
*Ejsarv -et ortnamn /Se Bjorvasseln biflöde /Se Gamla Bruk(et) = Kräggaholm f.d. bruk Bjorvallänget gammal sloge
Ers gårdsnamn /Se Bjursjön sjö Brus gårdsnamn Bjorvallängena ängsmarker
Finn gårdsnamn /Se Bjursta (Bjor-) Saknas Brus gårdsnamn Bjorvasselkrökan krök
*Finnarv -et ortnamn /Se Bjurstastranden Saknas Brus gårdsnamn Bjorvasslen biflöde
Finnbodarna fäbodar /Se Bjursta-stranden Saknas Bumas-kitten täppa Bjursjön o. - vasseln Saknas
Finnbodarna Saknas Bjurstrand Saknas Bunsa gårdnamn Björkbrunn myr
Finngruvan by /Se Bjurvasslan å Bunså gårdsnamn Björkbäcken vattendrag
Finngruvan by /Se Bjurvasseln Saknas Bunså- gårdsnamn Björkfors fors
Flusås Saknas Bjurvasseläng(e) Saknas Bunsåkerhol(e)n kulle o. gårdklase Björkfors(en) fors
?Flusåsen fäb. Bjurvassel- el -vasslarängena (-ängarna) Saknas Bur gårdsnamn Björklassbäcken bäck
Gambsäl fäb. /Se Björkbrunn myr Bur gårdsnamn Björknäsbäcken bäck
Gessi fäbod /Se Björkfors del av Vanån Burbåck gård Björknäs(en) näs
Gruv gårdsn. *Björkholmen holme Burgård gårdklase Yttre Björknäs(et) en av å Björknäsen
Gruvan Saknas Björkholmen holme Buråberg, se Buråberget fäbodar Övre Björknäs(et) näs
+Gruvorna= nuv. Finngruvan Saknas /Se Björk-Larsbäcken bäck Bå- f.d. gårdsnamn Björknäsviken vik
Gruvtäkt Saknas Björk-Larsbäcken bäck +Bå (äldre) gårdsnamn Björknäsänget ängsmark
GubbPers-hol Saknas Björknäs, Nedre näs Båck gårdsnamn Björkrisbäcken bifl.
Gubbås (bebn) Björknäs, Yttre Saknas Båck- »gårdsnamn» Björkusmyren myr
Gulå gårdsnamn /Se Björknäs, Övre näs Bäckgard gård Bjönnbäcken vdr
Gulånilsgården Saknas Björknäs, Övre Saknas Bättjgard gård Bjönnkällan källa
Gäfwallebo by Björkbackholmen holme Båcklassheda gård Björnbäcken bäck
Gävunda by Björnberg berg? Båcklasskvänn gårdsnamn Bjönnmör(i) l. Björnmyren odlad myr
Gävunda by Björnbäcken bäck Båholen = Vassbacken hol med gårdar Bjönnmör-(l. Björnmyr)viken vik
Gävunda by Björnbäcken bäck Bärspers- »gårdsnamn» Björnmörbjär l. Björnmyrberget berg
Gävunda by Björnmyrberget berg Bärspers- »gårdsnamn» Björnrå(n)ningen slogmark
Gävunda by Björnmyren myr »Öjt å Bärt(h)ol» ödegård Bjönnrann myrdrag
Gäfvunda by Björnmyren, Norra myr Bästenberg fäb. Bjönnrannsbäcken vdr
Gävunda by Björnmyren, Södra myr Bästenberg fäbodar Bjönntjärn, l. Björn- tjärn
Gävunda by Björnsaxdalen dal Dammtjärnfäbodarna fäbodar Bjönntjärnarna tjärnar
Gävunda by Björntjärnarna tjärn Dammtjärnsåsen f. fäb. Bjönntjärnarna tjärnar
(+Gävande= nuv.) Gävunda by /Se Björntjärnen tjärn Das- »gårdsnamn» Björn skär
Gävunda by Björntjärnen tjärn Das- »gårdsnamn» Björntjärn tjärn
Gävunda (by) Björntjärnen tjärn Digernäs fäbodar Björntjärn tjärn
Gävunda by Björntjärnen tjärn +Djus gårdsnamn Björntjärn tjärn
Gävunda by Björntjärnmyren sank mark Dragon gårdsnamn Björntjärn tjärn
Gävunda by /Se Björnåsbäcken bäck Duv gårdsnamn Björntjärn tjärn
Gävunda by o. station /Se Björnåsen höjd och triangelpunkt Dåskvänn kvarn Björntjärne tjärn
Gävunda by Björnäsmyren sank mark Ejs-(l. Öjs)myrl(e)iden nedlagda fäbodar Bjönntjärnbäcken vdr
Gävunda by /Se Blankviken vik Finn gårdsnamn Bjönntåll-dejken myr
Gävunda by /Se Blombackarna höjder Finnbodarna fäbodar Björkfors fors
Gävunda by, kapell /Se Blästbron bro /Se Finngruvan traktnamn Björnmyren myr
Gävunda by /Se Blästerna terräng Finngruvan by Björntållfallet fall
Hakel- Saknas /Se Blästerna trakt /Se Finngruvan, se Grovor o. Finngrovorna Saknas Björnåsbäcken bäck
Hanstäkt Saknas Blästerna trakt /Se Finngruvor(na) Gruvor(na) by Björnåsen bergås
Heden bydel? Blästerån bäck Finngruvor(na) by B(j)örsjön = Bjorsjön Saknas
Heden beb. Blästkätte del av nuv. by /Se Finngruvor(na) by Björsäterbäcken Saknas
Heds gårdsnamn /Se Blästtjärn tjärn /Se Finngruvor(na) by B(j)örsäterbäck -en: Saknas
Håll gårdsnamn /Se Blåsttjärnen tjärn Finngruvor(na) by B(j)örvasseln = Bjorvasseln Saknas
Hållan, Nedre Saknas ?Blästån å Finngruvor(na) by Blankheden hed med odling
Hållan, Norra (Nördra) ,+ Blötbräsmyren sank mark Finngruvor(na) by Blomback Saknas
Hållan, Södra Saknas Bockskogen skogsparti Finngruvans bandel, se Finngruvan traktnamn Blomback(en) l. backar(na) bergparti
Hållbodarna Saknas Bodmyrdiken myr? Finnhed(a) gård Bl(j)omänget änge
?Hållbodarna Saknas Bodmyren sank mark Finns gårdsnamn Blästbron träbro
Hållen, Norra och Södra fäbodställen /Se Bodmyren sank mark Finns gårdsnamn Bläs(t)bron bro
Ingel gårdsnamn Bodmyrtjärnen tjärn Finsk- »gårdsnamn» Blästkitt(en) mark
Ivarsgard gd Bockholmen holme Finsk gårdsnamn Bläs(t)tjärn tjärn
Jofs gårdsnamn /Se *Bohult äng Finskkvänn kvarn Blästtjärn tjärn
Kare gårdsnamn /Se Bolet terräng Flöjsåsen = Flusås fäb. Saknas Lilla Blästtjärn en av Blästtjärnarna
Karekvarnen kvarn /Se Bolskål gammal båthusplats /Se Fräs- »gårdsnamn» Stora Blästtjärn en av Blästtjärnarna
Karl- Saknas Borggärdet Saknas Gambel-Nybodarna övergivet fäb.st Bolbäcken bäck
Karlgården Saknas Borgtjärnen tjärn Gambodarna fäbodställe Bolskål(en) båthusplats
Karlslars gårdsn, Born Saknas /Se Gambåsen fäbodställe Borgtjärn tj
Kiettelbo by Bos- Saknas Gamnes gårdsnamn Bort-å hultet skogsparti
Kiettelbo Gårderna by Bos lada nat.namn? Gannes-gård(en) gård Bosbäcken vdr
Klasen beb. Botekällan källa /Se Grosshol gård o. hol Botån å
Klåså gd /Se Brandarvet Saknas Grov- »gårdsnamn» Bredgräs(å)sen bergås
Knås by /Se *Bredbergen berg Grovor, se Finngruvor(na) Saknas Bredgrasåsen bergås
Knåsbyn Saknas *Bredbergen berg Grovpers- »gårdsnamn» Bredvad bäckparti
Knås by Bredgräsåsen höjd Grovpers- »gårdsnamn Bresmyr(en) myr
Knås by /Se Bredvad bäckparti Grudd- »gårdsnamn» Bresmöri odling
Knåsviken beb. Bresmyren myr Grus gårdsnamn Bresmyren odling
Kräggaholm f.d. bruk Bresviken vik Gruv-, se Grovpers- gårdsnamn Bresmyrstjärnen tj
*Kyrkhedens fäbodar fäbodar Brickan myr Gruv-gården ödegård Bresmörviken vik
Kättbo by Brickan myr /Se Gruv- »gårdsnamn» Bresviken vik
Källboda Saknas Brickkölen sank mark Gubb- »gårdsnamn» Brickan myrhals
?Kättbo by Brindbäcken bifl. /Se Gubb- »gårdsnamn» Brickorna slogmyrar
Kättbo by *Brintberget berg Gulå-, se Ingel- »gårdsnamn» Brindbäcken vdr
Kättbo by Brintmyren Saknas Gulå gårdsnamn Brintmyren myr
Kättbo by Brintmyren myr /Se Gulå gårdsnamn Brinttjärnarna tjnar
Kättbo by Brintvik vik /Se Gulå gårdsnamn Brintveik vik
Kättbo by Bruksberget berg Gulågard gård Brottmyren myr
Kättbo by Brukstjärnen tjärn Gut gårdsnamn Bruksberget berg
Kättbo by Brunnsmyren sank mark Gut gårdsnamn Bruksfors fors
(Elin) Kättbo by *Brushällen råmärke Gävunda traktnamn Bruksforsen fors
Kättbo by Brynsäten klippa /Se Gävunda by Brunnen sloge
Kättbo by Bråmåön ö Gävunda by Brunnsmyren myr
Kättbo by /Se Brånom? terräng? Gävunda by o. station Brein-(l. Bryn)sätån bergavsats
Kättbo, Norra by Brännberget berg Gävunda by Bråmåön holme
Kättbo, Södra by Brändan terräng Gävunda by Brädbukölen myr
Kättbo, Norra och Södra byar Brändhultänget sank mark Gävunda bandel, se Gävunda traktnamn Brädbuåsen bergås
Kättbo by Brändmyren sank mark Gävunda station jänvägsstation Brändberget berg
Kättbo by /Se Brändåsen ås Hjälm- »gårdsnamn» Brändhult sovhol
Landbobyn by Brännmyren sank mark Holm gårdsnamn Brändhult änge
(*Landbobyn = nuv.) Landbobyn Saknas Brännvinsmoren terräng Hålla l. Hållen, se Norra o. Södra Hållen fäbodar Brändnäs näs
Landbobyn by /Se Bröllopsstrand Saknas Hållbodarna del av by Brännvinsmoren ställe i gammal vinterväg
Landbobyn by Bockdiken sank mark Hållen, Söndra och Nördra fäb. Bröllopsstrand änge
Lekattgård Saknas Buderön holme Hållgard(er) gårdar (Brönnmöri l.) Brunnmyren myr
Liden fäb. Buderön ö Hållås gårdsnamn Buderön (l. -holmen holme
Liden (Lejden) fäb. Buderön ö /Se Hälsing gårdsnamn Budmyrbäcken vattendrag
Liden (Lejden) Saknas *Buderöset gränsmärke Härgård g. Budmördejken myr
Liden fäb. /Se Budmyrdejken myr Högbåck del av by Budmyren myr
Lillheden bydel Bufastänget Saknas Illvars- »gårdsnamn» Budmör- tjärn tjärn
Lim- gårdsnamn Bunkdiken sank mark Indj- »gårdsnamn» Bugåmyren myr
Lim gårdsnamn /Se Bunktjärn utdikad tjärn /Se Indji- »gårdsnamn» Bugå- l. Bågtjärn tjärn
?Limbacken (Lin-) gårdpl. Bunktjärnen tjärn Ingel- »gårdsnamn» Bugå- tjärn
Lisslavik fäb Bunkänget sank mark Ingel- »gårdsnamn» Bugåtjärn Saknas
Lisslaviken Saknas Bunsa-Matstjärnen tjärn Ingel- »gårdsnamn» Bugåtjärn tj.
Lisslavik -en Saknas Bunsarrödningen äga Ivarsgård gård Bugå- viken inbuktning av Åkåviken
Litter gårdsn. Burgärdet Saknas Jerkmas- »gårdsnamn» Bulderkerstbäcken vattendragsparti
Litter- (Littre-) gårdsnamn Bur-kålgård Saknas Joffs- »gårdsnamn» Bulderkerstin plats vid g.
Litter- gårdsnamn Burkällgärdet Saknas Joffs- »gårdsnamn» Bunktjärn tjärn
*Litter- gdn. Bur-Käsen Saknas Joffs- »gårdsnamn» Bunktjärnmyren myr
Litterheden Saknas Burtjärne Saknas Joffs- gårdsnamn Bunktjärnmyren myr
Litterhed -en Saknas Burtjärnen tjärn Johannesholm glasbruk Bunsålarstjärn tj
Litterheden bydel Burtjärnen tjärn Johannesholm glasbruk Burbåck backe med gård
Saknas beb. Buråberg fäb. Jon gård Burfallet fall
Lyberg fäb. Buråberget berg Jon gårdsnamn Burtjärn tjärn
Lädrogsnäs Saknas Buråberget berg Jon- »gårdsnamn» Bu(r)rå(n)ningen röjd slogmark
Lädrogsnäs Saknas Buråbergsdiken sank mark Jongård gårdar (klase) Bu(r)råningsfallet rågfall
Lädrogsnäs Saknas Buråbergsfljoten sank mark Jugas gårdsnamn Burtjärn tjärn
Lädrogsnäs fäb. /Se Buråbergsodlingen terräng Junt gårdsnamn Burtjärn tj.
Mangd gd /Se Buttmyren sank mark Juntkvänn kvarn Buråberget berg och fäbodar
Mangd gårdsnamn /Se Bygsmyren myr /Se Juntland bebyggelse Buråbergsfloten myr
Mangdbacke-n Saknas Bysjön del av Kättbosjön Juntland l. Juntgard gård Butjärn Saknas
Mangdbäck bebn /Se Bytesön ö Kajsgard gård Byggsmyren myr
Mattsäl fäb Bytsön ö Kare gårdsnamn Bysjön del av sjö
Matsäl fäb. Bytesönholmarna holmar /Se Karekvänn kvarn Båckan (l. Backen) bergkulle
Matsäl fäbod /Se Bågatjärnen vik Karl gårdsnamn Båckveitji vik
Matsäl fäbod /Se Bågen Saknas Karl gårdsnamn Båg-, se Bugå Saknas
Myckelås f. by, nu fäbod Båggänget terräng Karlgard gård Bågärdet åkergärde
Myckelås f. by, nu fäbod Bågtjärnen tjärn Karlkvänn kvarn Bågärdet åkergärde
Myckelås fäb. Bågärdet Saknas Klasa-, se Klåså- »gårdsnamn» Båholen terrängförhöjning
Myckelåsen Saknas Bågärde -t Saknas Klubb gårds- (soldat)namn Bånäs udde
Myckelåsen fäbodar fäbodar Bå-kålgård Saknas Klåså-(l. Klasa-) »gårdsnamn» Båthusbacken änge (vid högvatten holme)
Mångsgården Saknas Bån Saknas Klåså- »gårdsnamn» Båthusbäcken vdr
möckelleåsen, Dito byy fäbodar Bån Saknas Knipnäs gårdsnamn Båthusbäcken bäck
Nisås gårdsnamn /Se Bånäs -et Saknas Knipnäs gårdsnamn Båtjärn t.
Norgarsäl fäb. Båsjön Saknas Knuts- »gårdsnamn» Båviken vik
Norgarsäl Saknas Båsjön, se Båtjärn sjö Knås by Bäckgrav däld
Norgarssäl fäb. /Se Båtbro Saknas Korsnäs Saknas Bäckgraven dal
Norrgassäl fäb. Båthusbacken nat.namn? Kroken del av Västbygge Bäckkrok krok av bäck
Norrgårdssäl fäb. Båthusbäcken bäck Kroken by Bäckkrok Saknas
Norrgårdssälen fäb. Båtjärn tjärn /Se Kroksheda gårdar Bäckkroksberg Saknas
»Norr i byn» del av Venjan Båtjärn sjö /Se Kräggaholm f.d. bruk (hammare) Bäckkroksberg bg
Nors gårdsn. Båtjärn tjärn /Se Kvick gårdsnamn Bäckkroksberget berg
Nybodarna Saknas Båtjärne Saknas Kvist- »gårdsnamn» Bäck-Olav änge
Nyhed -en Saknas Båtstaden Saknas Kvistgard (förr) gård Bärsemyren Saknas
Nyheds gårdsnamn Båtstad(s)änge Saknas Kvännheda gård Bä(r)semyren myr
*Näset beb. Båtstad(s)änge Saknas Kåmårkvänn kvarn Bäsemyren myr
Oxbås fäb. Bäcken Saknas Kåna gårdsnamn Bärsilder änge o. lugnvatten
Rangd gd /Se Bäckgraven Saknas Källenghol l. Käringholen hol Bärsilder lugnvatten
Rangd gd /Se Bäckgrav -en Saknas Kättbo by Bärskaft område
Rangd gårdsnamn /Se Bäckgravsgärdet Saknas Kättbo by Bärspärs- fallet skogsfall
Rangdnäs gd /Se Bäckkroks berget berg Kättbo by Bärthol, se » öjt å Bärt(hol» Saknas
Rickus gårdsn. Bälterstrand Saknas Kättbo by Bästenberg(et) berg
Rickus gårdsn Bärholmen holme Kättbo, Norra o. Södra by Bästentjärn tjärn
Rickus, (Rikus, Rikes) gårdsnamn /Se Bärmyren myr Kättbo by Bättjbåck kulle
Rickustäkt Saknas Bärsenmyren myr Kättbo by Bättstjärn tj
Rikes, (Rickus, Rikus) gårdsnamn /Se Bärsilderänget (Berg-) Saknas Kättbo by Bäversjön sjö
Rikus, (Rickus, Rikes) gårdsnamngårdsnamn /Se Bärsiller Saknas Kättbo by Bögsäckdejk myr
Rytterheden Saknas Bärsiller (-silder) Saknas Kättbo by Bötåberg berg
Rytterheden Saknas Bärsiller och Bärsiller-Färnholen, -holm? Saknas Kättbo pst Yttre Bötåberget parti av Bötåberget
*Skinnarsälen fäb. Bäsemyr myr /Se Kättbo, se Vimosågen hpl Bötåtöjen krök
Skyttuliden fäb. Bäsemör myr /Se Kättbosågen ångsåg Bötå sten råmärke
Skyttuliden fäb. /Se Bäste(n)berget berg Kättströms gårdsnamn Dalheden hedsträckning
Solbygge sextung Saknas Bästenberg berg Landbobyn traktnamn Dalhedtjärn tj
Solbygge settung Saknas Bästenberget berg Landbobyn Saknas Dammansnäs näs
Solbygge settung Saknas *Bästenbergsrör gränsmärke Landbobyn by Västra Dammtjärn en av Dammtjärnarna
Spjutsel fäb. Bastentjärnen tjärn Landbobyn by Västra Dammtjärn tjärnpar
Spjutsäl fäb. /Se Bästentjärn tjärn Landbobyns bandel se Landbobyn traktnamn Västraste Dammtjärn Saknas
Stare- Saknas *Bölehög höjd Lass- »gårdsnamn» Östraste Dammtjärn Saknas
Stedja bydel Böt- natn.-elem. Lass-, se Lissled- »skriftligt gårdsnamn» Dammtjärnarna tjärnar
Stedia del av by Bötåberg berg Lass- (l. Lars)heden parti av fäbodställe Dansbrumyr myr
»Sticku Heden» beb. namn? Bötå böj gränspunkt Lassjons- »gårdsnamn» Dejbruback vägbacke
Stikåhed-en (Stiku) beb. *Bötåknä gränsmärke Lasspers- »gårdsnamn» Dejmyrbäcken vdr
Stikåheden, Väster beb. Bötån å Leimhol(e)n gård Dejmyrtjärn tj
*Stikåheden, Öster beb. Dais- gårdsnamn Lekatt- »gårdsnamn» Dejvik vik
Stikå, Stiko gårdsnamn /Se Dalheden hed Lenis-gard gård Dejviken vik
*Storhed beb. Dalheden skog /Se Liden f.d.fäb Dej-(l. Ay)viken vik
?Stut gårdsn. Dammansnäset näs Liden = Skyttuliden fäb. Delan område
Stutt by Dammbäcken bäck Lillhol hol Delan område
Stutt by /Se Dammkitte Saknas Lim gårdsnamn Delan område
Ställås gårdsnamn /Se Dammyren sank mark Lim gårdsnamn Digerberg bg:
Städja bydel Dammtjärnarna tjärnar Lim-, se Mas-Jugå skriftligt »gårdsnamn» Digerbusmyren myr
Städjan beb. Dammtjärnåsen ås Liss- »gårdsnamn» Digerhult vägparti
Städje fjärding Saknas Dansbromyren myr Lissel- skriftligt »gårdsnamn» Digerlåga(n) övergångsställe
*Sunnanbå beb. Darfieltiern se Drafsen sjö Lissel-, se »Järk-näst-Ulåv» »gårdsnamn» Digernäs näs
Sus gårdsnamn Da»svasseln bäck /Se Lissel- »gårdsnamn» Digernäs näs
Sus gårdsn. Delmyran slogmyr Lissler-, Lisslavejk fäbodar Digernäsfjärden del av Venjaden
Sus gårdsn. Dermyren sank mark Lissled- »gårdsnamn» Digernästjärnarna tjnar
Suse- gårdsnamn Digerberget berg Litens gårdsnamn Diket (nu utgräft) bäckdrag
Söromsjön byar Digerberget berg Litterheden gårdklase Diket, (l. Dejtje) bäck
Tandsjösätern fäb. Diger bodsmyren myr Liv- »gårdsnamn» Dipeltjärnarna tjnar
*Tebergs gdsn. Digerhult terräng Lytterheden, se Litter- Saknas Dires-floten myr
Tiberget fäb. Digerhult sank mark Långhol gård(klase?) Djop-tjärn tjärn
Tiberget fäb. Digernäs näs Lårs gårdsnamn Djopen hyl källa
Tiberget fäb. Digernäs se Ögat Saknas Lås gårdsnamn Djopenhyl myrhål
Tiberget fäb. Digernäs näs /Se Lädrogsnäs fäbodar Djopgravsbäck = Gliderbkn, Norgarsel Saknas
Tomtmyrliden fäbod /Se Digernäsudden udde Lännäs (Lennäs) Saknas Djopkällan k.
Tomtmystliden fäb. Diskusänget Saknas Lärkbåck gårdsklase Djoptjärn, l. Djup- tjärn
Tor- gårdsnamn Diskusänget änge Majt-- »gårdsnamn» Djopvarp notvarp
Torbjörns-gård Saknas Djermyren sank mark Majt-gard gård Djosbäcken vdr
Torsjöåsen fäb. Djos-Matsdiken sank mark Mangbäck gård Djostjärn tjärn
Torsjöåsen Saknas Djupgravsbäcken bäck Mangdbacken del av by Djupgrav sänka
Torsåsen fäb. Djupgravtjärnen tjärn Mas- »gårdsnamn» Djupgrav spricka
*Utanbå beb. Djuptjärnen tjärn Mas-Jugå-- »gårdsnamn» Djupgrav däld
*Utmed-städjan beb. Djuptjärnen tjärn Mats-, se Nisås »gårdsnamn» Djupgravsbäcken vdr
Vassgård Saknas Djupvik vik Mats gårdsnamn Djupgravstjärn tj
Venjan by ?Djurfallet Saknas Matsäl fäbodar Djuplok djup pöl
Venjan by Djurfallet sloga /Se +Mickel gårdsnamn Djupviken utbuktning på sjö
Venjan by Djus- gårdsnamn Mickels-, se Mitjåls- o. Micklås-? »gårdsnamn» Doffsjön sjö
Venjan by Djusbäcken Saknas Mi(c)klås- »gårdsnamn» Doffsjovasslen parti av Dåsvasslen
Venjan by Djusstranden Saknas Miklåskvänn kvarn Dovsjötjärn tj
Venjan by Dovsjön sjö Mitjälhol(e)n (hol med) gård Drafsdammen damm
Venjan by Dovsjön Saknas Miste gård Drafsen sjö
Venjan by Dovsjön sjö Myckelåsen fäbodställe Drafsen sjö
Venjan Saknas Dovsjön sjö Myckelåsen fäbodställe Drafsen Saknas
Venjan by /Se Dovsjön Saknas Myckelåsen (fäb.) Drafsen Saknas
Venjan byar bebyggelse Dovsjön sjö Myr gårdsnamn Drafsibäck vdr
Visälden kv. /Se Dovsjön sjö Mångs gårdsnamn Drafsimyren myr
Västbygge by Dovsjön sjö Mångs gårdsnamn Drafsiskål fördjupning i Drafsån
Åsen fäb. Dovsjövasseln vattendrag Mårts gårdsnamn Drafsishål lugnvatten
Ängsgrav Saknas Dovsjövasseln bäck Mårts gårdnamn Drafsitjärnarna tjna
Öjsmyrliden Saknas Dovsjövasseln vattendrag Måtsgard (försvunnen) gård Drafsiån Saknas
*Öster på heden beb. Drafsen sjö Nesheda byparti Drafsmyren myr
  Drafsen sjö Nilheda gård Drafsitjärnarna tjärnar
  Drafsen? l. Orklingen Saknas Nikvänn kvarn Drafsån å
  Drafsen sjö Nisbel- »gårdsnamn» Draget överfartsplats
  Drafsimyren myr Nisbel-gård(en) gård Draget f.d. överdragningsplats
  Drafsiskål gammal båtplats /Se Nisås- »gårdsnamn» Draget Saknas
  *Drafstjärnen Saknas Nisås- »gårdsnamn» Dragsjödammen damm
  Drafsån å Nordanefter = i norra Kättbo Saknas Dragsjöforsen fors
  Drafsån å Norgarssel fäbodar Dragsjön sjö
  Draget överdragn. plats för båtar /Se Norra Hållen fäbodar Dragsjön sjö
  Draget Saknas /Se Norra (Nördra) Kättbo by Dragsjön Saknas
  Dragsjödammen sank mark Nybodarna fäb. Dragsjön Saknas
  Dragsjöforsen fors Nybodarna fäbodar Dretvrån slog- el.vallmark
  Dragsjön sjö Nybodarna fäbodar Dymyren odlad myr
  Dragsjön Saknas Nybolet Saknas Dritbäcken del av Ytterängbäcken
  Dragsjön sjö Nygårdarna gårdar Dyresfloten, se Dires- Saknas
  Dragsjön sjö Nyheden gårdsklase Dritufljot myr
  Dragsjön Saknas +Nyluds gårdsnamn Dåskvarnen kvarn (nu borta)
  Dragsjön Saknas Nöstmo- »gårdsnamn» Döjviken vik
  Dragsjön Saknas Ogvejk l. - viken fäbodar Drjogsund sund
  Dragsjön Saknas Orjas gårdsnamn Drjogsund sund
  Dragsjön Saknas Orr gårdsnamn Dritbrunn myr med källa
  Dragsjön sjö Oxbås nedlagt fäbodställe Dritmöri myr
  Dragsjön Saknas Pererskitt gård Dåsen sjö
  Dragsjön sjö Petterbåck gård Dåsen Saknas
  Dragsjön sjö /Se Pjånk-kitt l. -gård gård Dritveitji vik
  *Dragsjöåsen berg Pjånk-kitt l. - gård gård Dåsmyren myr
  *Dragsjöåsen ås Prins gårdsnamn Dåstjärn(arna), Norra och Södra tjärnar
  Dragtjärnsåsen berg Prästkvänn l. - kvarnen kvarn Dåstjärn(arna), Nödra o. Söndra Saknas
  Drattviken, Norra vik Påls gårdsnamn Dåstjärnbäck vdr
  Dretmyren Saknas Påls gårdsnamn Norra Dåstjärn, se Dåstjärn(arna) Saknas
  Dretmyren (Drit-) Saknas Påls- »gårdsnamn» Dåsvasslen bäck
  Drittbrunn Saknas Påls gårdsnamn Dåsvasseln Saknas
  Dritvik vik Påls- »gårdsnamn» Dåvsjön Saknas
  Drivisnäs Saknas Pålsbäck l. - backen gårdsklase Dämningsbäcken biflöde
  *Dunderberget berg Pädergrav gård Dämningsmyren myr
  Dyppelkölen sank mark Päpärs- »gårdsnamn» Drivisnäs näs
  Dyresfjott sank mark Qvick gårdsnamn Eggen landtunga
  Dyresfjottjärnen tjärn Ram gårdsnamn Södra Eggen landtunga
  Dyresflot slogmark? +Rangd gårdsnamn Eggmyren myr
  *Dyviken vik Rang(d)bäck l.-backen gårdsklase Eggen landtunga
  Dystamsbäck bäck Rang(d)näs gård Eggen landtunga
  Dåsen Saknas Rickasgard gård Eggåsen ås
  Dåsen å Rickuskvänn kvarn Ejsarnäs änge
  Dåsen sjö Rikes- gårdsnamn Ejsmyrbacken vägbacke
  Dåskvarnskitten Saknas Risås(en) fäbodställe Ejsmyrbäcken bäck
  Dåsmyren Saknas Rosshol gård Ejsmyrbäcken bäck
  Dåsmyren sank mark Rätjärnmyrliden = Tomtmyrliden fäb. Ejs-myren myr
  Dåstjärnen, Norra tjärn Rätjärnmyrsliden = Tomtmyrliden fäb. Ejsmyren myr
  Dåstjärnen, Södra tjärn Sandbäck(en) l. back(en) gårdsklase Ejsmyrrod f. slåttermark
  Dåsvasseln vattendrag Siknäs del av by; skogvaktarboställe Ej(s)sjun l. Ejs(t)sjön sjö
  Dämningsmyren myr (L(e)iden l.) Skitul(e)iden fäbodar Ejs(t)sjön sjö
  Eggen, Norra näs Skitul(e)iden fäbodar Ejstvarpet notvarp
  Eggen, Södra udde +Smeds gårdsnamn Ejtjärn, Södra o. Norra tjärnar
  Eidtjärnarna tjärnar /Se Sol gårdsnamn Eld- o. Elds-, se Jäld- o. Jälls Saknas
  Ejsarnäs änge /Se Sol gårdsnamn Elimör myr
  Ejstsjön sjö Sol gårdsnamn Elimörtjärnarna tjärnar
  Ejtjärnen tjärn Solkvänn kvarn Eli- el. Emimyrtjärnarna tjärnar
  Eldhusön ö Spersgard gård Elinbrunn myrpott
  Eldhusön ö +Spess gårdsnamn Elintjärn tjärn
  Eldsbäck bäck Spjut gårdsnamn Elintjärn tj
  Eldsbäckkölen sank mark Spjut gårdsnamn Enbärsheden Saknas
  Eldsbäckmoren sank mark Spjutsäl fäbodar Eppeltjärnmoren skog
  Eldsmyren myr Spjutsäl fäbodar Erimöri myr
  Eldsmyren myr Staden gårdklase Erimör-tjärn tjärn
  ?Eldsåsen berg Staden gårdar Eri mör-kölen myr
  Eldsåsen ås Stare gårdsnamn Esarvet myrmark
  Eldsåskölen sank mark Starekvänn l. kvarnen kvarn Esamyren del av Esanes
  Eldåstjärnen tjärn Stari gårdsnamn Esanäs slogänge
  Elinbrunn sank mark Stedia l. Städjan del av by Esanäsmyren Saknas
  ?Elinmyrtjärnarna tjärnar Stenkullen nr 1, se Gävunda traktnamn Esarnäs Saknas
  Elintjärnarna tjärnar Stikåkvänn kvarn Ettermyrsholm holme
  Embretstjärn tjärn Stor-, se Stur- gard »gårdsnamn» Fagerbäck bäck
  Ersarvet terräng Storpers gårdsnamn Fagerkitt åkermark
  ?Ers- el Hedsarvnäs Saknas Strand gårdsnamn Fagerlok vsml
  Esarmyren sank mark Strand gårdsnamn Fagermyr myr
  Esarnäs Saknas Stur-gard gård Fagermyrtjärnarna tjnar
  ?Esarnäs Saknas Sturk- »gårdsnamn» Fageränget ängsmark
  Fagerbäcken bäck Sturk- gårdsnamn Fageränget änge
  Fagerheden hed Stutt gårdsnamn Fallet l. Fallen skogsfall
  Fagerlok sank mark Stutt by Faresju tjärn (nu utdikad)
  Fagertjärnarna tjärnar Styrk gårdsnamn Faresjö tjärn
  Fallet kalhyggen Stål gårdsnamn Faresjö tj.
  Finnarmyren sank mark Stål gårdsnamn Faresjö tj.
  Finnarmyren myr /Se +Stållås gårdsnamn Faresjö dike
  Finngruvans besparingsskog skogsområde Ståvå-(l. Stav-) heden fäbodställe Farfarhålet bäckparti
  Finnkarlåsen ås Störkmas- »gårdsnamn» Farfarkällan Saknas
  Finnstjärne Saknas »Sud-i-brändon» (eller »Sud-i-slim») gård Felingsmyren Saknas
  Finnäset näs »Sud i olim» gård Fells- el. Fjellstjärn tj
  Finnäset, LIlla näs Sunnanefter = i södra Kättbo Saknas Ferimyren Saknas
  Finnäset, Stora näs /Se Sus gårdsnamn Ferimyrtjärnen Saknas
  Finnäset, Stora näs Sus gårdsnamn Feringsmyren myr
  Finnskägghölen sank mark Susheda gård Ferings- el. Felingstjärn tjärn
  Finntäppan terräng Suskvänn kvarn Feringstjärn tjärn
  Finsalmer höjd Svens- »gårdsnamn» Ferings(tjärn)myren myr
  Finsalmortjärnen tjärn Sväns-, se Svens-gard »gårdsnamn» Finnarmyren myr
  Fiskfat tjärn Svens- »gårdsnamn» Finnar(v)myren myr
  Fiskfat vik Svens-gard gård Finnäs näs
  Fisktjärnarna tjärnar Södra Hållen fäbodar Norra ( l. Stora ) Finnäset näs vid sjö
  Fisktjärnsfljort sank mark Södra Kättbo by Södra(l. Lilla) Finnäset näs
  Fiskvik myrvik Söromsjö-fjärdingen Saknas Nördra Finnäsvik vik
  Fjärden Saknas Söromsjön byar Finnsbrunn myr med källa
  Fjärden Saknas Söromsjön byar Finnstjärn tj
  Fjärden Saknas Tandsjö - fäbodarna fäbodar Finntäppan gammal odling (åker)
  Fjärden sjö Tiberget fäb. Södra Finnäsvik vik
  Norra (Nördra) Fjärden Saknas Tiberget fäbodar Finnäsvik vikar
  Fjärdings tjärnen tjärn *Tibbers- »gårdsnamn» Fiskfat tj
  Fjärdmyren Saknas Tjörkallbäck parti av by Fiskfat vik
  Fjärdsjö Saknas Tomtmyrliden fäb. Fisktjärn tjärn
  Fjärdsmansholmarna holmar Tomtmörleidi fäbodställe Fisktjärnarna tjnar
  *Fjärdran ängstegar Tor gårdsnamn Fisktjärnbäcken vdr
  Flatnäset Saknas Torsjöåsen fäbodar Finskulav-rå(n)ningen slogmark
  *Flaxmyrsten gränsmärke Torsnäs Saknas Fiskusheden hedmark
  Flaxtjärn tjärn Tullkvänn kvarn Fiskvik myrvik
  Flaxtjärn tjärn /Se Tångbäck gård Fjällstjärn tjärn
  Flaxtjärnen tjärn Tänns- (l. Tenns-) gard gård Fjällstjärnsbacken backe
  *Flaxtjärnsmyrröset gränsmärke Täpp gårdsnamn Fjälsmansholmen holme
  Flebus tjärnen tjärn Vass- »gårdsnamn» Fjälsmansholmen holme
  ?Fle(r)myren slogmark Vassbåck = Båholen gårdar Fjärden sjö
  Flihällen terräng Venjans kyrkoherdeboställe traktnamn Yttre Fjärden parti av sjö
  Flihällen höjd? Venjans Kyrkoherdeboställe traktnamn Övre Fjärden parti av sjö
  Fljotbäcken bäck Vimosågen hpl Flaxtjärnsflyten del av Fjoti
  Fljoten sank mark Visälda f.d. kvarnställe Flaxtjärnsviken vik
  Fljotnäs terräng Västan backen gårdar o. inbyggarbeteckning Flaxtjärnsån å
  Flomyren Saknas Västbygge by Flaxtjärnsån Saknas
  Flottnäs (Flåtånäs) Saknas Västbygge by Flebu(d)stjärn tjärn
  Flusåsen ås Västbygge by Flejbäcken Saknas
  ?Flybäcken Saknas Väst å bäcken parti av by Flejer (Flyen) flymark
  Flyen Flyna (Flyarna) Saknas Åsen fäbodställe Flejer gungflymark
  Flyna (Flyarna) Saknas Åsen fäbodar Flejtjärn tj
  ?Flyren Saknas Ändjhol gård Fli- (l. Fly)tjärn tjärn
  Flytjärnbäcken Saknas Ängsgrav fäbodar Fli- tjärnbäcken bäck
  Flytjärne Saknas »Öjt å olim» gård Flitjärnbäcken bäck
  Flytjärnen tjärn Ömans-gard gård Flitjärnmyren myr
  Flytjärnmyren Saknas Örjas gårdsnamn Fljoti nu odlad myr
  Flytjärnsbäcken bäck Örjas gård Fljot-näs skogssträcka
  Flytjärnsänget uppmed Vanån Saknas Örjas - l. Das-, se Das- Saknas Flogvarp(et) notvarp
  Flytjärnänget Saknas Örjas- gård Flomyren myr
  Flytjärnänget Saknas Östan backen gårdar o. inbyggarbeteckning Flon lugnvatten
  »Flåhs Ån» vattendrag? *Övre Åsen del av fäbodställe Flotbäcken vdr
  Fläxmyren Saknas   Fluguhult sovhol
  Fläxmyren Saknas   *Flusås Saknas
  ?Flögtjärne Saknas   Flusåsen Saknas
  Flöjan terräng   Flusåsen Saknas
  ?Fornholmen Saknas   Flyen, se Flejer Saknas
  Forsekvik vik /Se   Flåtanäs näs
  Forsen Saknas   Flåtånäsviken vik
  Forsholmarna holmar   Fläxmyren myr
  Forshuvud del av fors /Se   Fjöjsås = Flusås(en) Saknas
  Forsmor skogsmark   Forse(j)kmyren myr
  Forsmoren Saknas   Forse(j)kviken vik
  Forsnäs näs?   Forsen f.
  Forsnäs -et Saknas   Forsholmarna holmar
  Forsnäset Saknas   Forshuvud ställe i Vanån
  Forsstrand Saknas   Forsidjan lugnvatten
  Forsängsmyren myr   Forsmoren skogsmark
  Forsängsmyrtjärnen tjärn   Forsnäs näs
  Frigåstjärnen tjärn   Forsstrand sloge
  Fredagsmyrsten gränsmärke   Frigåstjärn tj
  ?Frätänget (-ängen) Saknas   Fulån Saknas
  *Fyrisskalle berg   Fågelbacken kulle
  Fyriskalle udde, råmärke /Se   Fågelbacken backe
  ?Fyrmatskitte Saknas   Fållbäcken vdr
  Fållbäck bäck   Fännbrunn myr med källa
  Fällheden hed   Fännbäck bäck
  Fännbrunn myr med källa /Se   Fännbäck Saknas
  Fännbäcken bäck   Fänndejken (l. dejkarna) myr
  Fännbäcken bäck   Fänngo(l)vet slogmyr
  Fännbäckfly sank mark   Fännmyrbäcken vdr
  Fännlytjärnmyren myr   Fännmyren myr
  Fännmyren sank mark   Fännvik vik
  Fännmyran sank mark   Första bäcken vdr
  Fännmyren sank mark   Gagnborn skogsås med väg
  Fännmyren sank mark   Gagnsjubäcken bäck
  Fännmyren sank mark   Gagnsjön sjö
  Färngolvet slogmyr /Se   Gagnviken vik
  Färnmyrkitte Saknas   Gagnviken vik
  Föreskallen näs   Gagnån å
  Gagnboren terräng   Gagnån å
  Gagnmyren sank mark   Lilla Ga(n)gnån biflöde
  Gagnsjön sjö   Lilla Gagnån del av Gagnån
  Gagnudden udde   Gambelsundet sund
  Gagnvik, Lilla vik   Gambkullholmen holme
  Gagnvik, Stora vik   Gambostaden båtställe vid fäb.
  *Gagnviken vik   Gamkull- - ,seGammelkull Saknas
  Gagnån å   »Gamla Dammarvägen» väg
  Gagnån å   Gammelkullholmen (Gamkull-) holme
  Gagnån å   Gammelsundet sund
  Gagnån å   Gamsel(e)berget berg
  Gagnån å /Se   Gamsel(e)berget berg
  Galtön, Lilla å   Gangborn Saknas
  Galtön, Stora ö   Gangborn skarpmark
  »Gambohren» se under Gangån Saknas   Ga(n)gnån vattendrag
  Gambåsen ås   Gangsjöbäcken bäck
  Gammelmyren Saknas   Gangsjön l. -sjöarna sjö(ar)
  Gammelsundet sund   Gangsjön Saknas
  Gammkullholmen holme   Gangviken Saknas
  Gammsälsberget berg   Garsjöfloten l. -flyten myr
  *Gamnäsviken vik   Garsjögravstjärn obruklig ben.
  Gamselberget berg   Ga(s)sjön sjö
  Gangboren skogsmark /Se   Garsjövasseln vattendrag
  Gangborn skarpmark /Se   Gasjövasselstranden strandparti
  Gangsjön Saknas   Gasjövasslan biflöde
  Gangsjön sjö /Se   Garsjöåsen ås
  Gangviken Saknas   Garsjöänget änge
  Gangviken vik /Se   Garsjöängsbäcken bäck
  Gangån å   Gar(s)skogarna skogsmarker o. hedar
  Gardskogarna skogstrakt /Se   Gar(s)skogarna skogsmarker och hedar
  Garsjöflyt myr   Gar(s)skogsmyren myrmark
  Garsjön se Ga(s)sjön sjö   Geren myrparti
  Garsjön sjö   Germyren myr
  Garsjön sjö   Gertjärn l. Görtjärn tjärn
  ?Garsjön Saknas   Gertjärnholmen holme
  Garsjön Saknas   Gertjärnnäs(et) näs
  Gassjön sjö   Gerån l. Görån å
  Ga(s)sjön sjö   Gessi Saknas
  Garskogarna skogstrakt /Se   Gessibäcken Saknas
  Gaskogsmyren myr /Se   Gettjärn- bäck
  Garskogsmyren myr   Gettjärn tjärn
  Garskogsmyren myr /Se   Getjärnen tj.
  Gasjöbacken höjd   Getjärnbäck bäck
  Gasjöbäcken bäck   Gilderbäcken vdr
  Gasjöfljoten sank mark   Gilderbäcken parti av vdr
  Gasjön sjö   Glot vik
  Gasjön sjö   Glotet parti av Vanån
  Gasjövasseln bäck   Glot odling
  Gasjövasseln bäck   Gomyren myr
  Gasjöåsen ås   Gopbrunn f. slogmyr
  Gasjöåsen ås   Gopbrunn f. sloge
  Gasjöåsen, Lilla ås   Gopshagen gränsröse
  Gasjöåsen, Lilla ås   Govsagen Saknas
  Gasjöåsen, Lilla ås   Govsaven ave
  Gasjöänget änge   Govsaven Saknas
  Gessi tjärn   Govsågån (l. Gops-) l.-åvån utbuktning med lugnvatten
  Gessi tjärn /Se   Govsåvån Saknas
  Gessibäck bäck   Grasberget bg
  *Getgrav Saknas   Grasbergsbäcken bäck
  Getingmyran sank mark   Grasbergsbäcken vdr
  Getjärnbäcken bäck   Grasbäck vdr
  Getjärnbäcken bäck   Grasbäcknäs näs
  Getjärnmyren sank mark   Grasbäckvik vik
  Getryggen avlång höjd   Grav sänka med slogmark
  *Gietgraf Saknas /Se   Gravdejkbäcken del av bäck
  Gillerbäck bäck   Gravdikarna myrar
  Gillermyren myr   Gravtjärn tjärn
  ?Gisbäck Saknas   Gravtjärnbron bro
  Glott Saknas   Gravtjärnbäcken bäck
  Glotten Saknas   Gruvvägen väg
  Godmyren myr   Gamla Grinden plats
  Goffarsbergen berg /Se   Gamla Grinden plats
  Goffarsberget berg /Se   Nya Grinden plats
  Gofsagen Saknas   Grindsjukanalen kanal
  Gopbrunn Saknas   Grindsjön sjö
  Gopbrunn utdikad brunn   Grindsjön Saknas
  Gopbrunn sank mark   Grolokarna tjärnar
  Gopbrunn utdikad f.d. slogmyr /Se   Gropen djupt parti
  Gopsagen sjö   Grosshol Saknas
  Gopshagen gränsröse   Gross(h)olsrann, se »Upp-i-rann» Saknas
  ?Gopsänge ängsmark   Gro(v)-bäcken bäck
  Gosjön se Ga(s)sjön sjö   Gruddbäcken vdr
  Govsaven sel   Gruddylja(n) Saknas
  Govsaven lugnvatten /Se   Grundvarp notvarp
  Granermyren myr   Grundvarpheden udde
  Gravdikarna sank mark   Grunnvarpet notvarp
  Gravtjärnen tjärn   Grunnvarpheden skogsudde
  Grindsjön sjö   Gru-sjön sjö
  Grolokarna tjärnar   Grusjöbacken höjd
  Grossholen höjd   Grusjökullen Saknas
  Grotthöjden höjd?   Grusåsen ås
  Gruvbäcken bäck   Gruvfallet skogsfall
  Grosjöbacken höjd o. triangelp.   Gråbergsklikten bergsklack
  Gruvgärdet, -åkern Saknas   Gråbergskölen myr
  Grusjöbäcken bäck   Gråbro bro
  Grusjön sjö   Grå-bron bro
  Grusjön sjö   Gråbruaven lugnvik
  Gråberget backe   Gråbrudammen damm
  Gråbergskölen sank mark   Grådan slagström
  Gråbergskölen sank mark   Gråda strömparti
  Gråbro bro   Gråloken tjärnar
  Gråbro bro   Grån(n)äs änge
  Gråbrodammen damm   Grånäs änge
  Grådbro Saknas   Grånäsfors gråda
  Grådbro, Övre Saknas   Grånäsforsen fors
  Grådnäs Saknas   Grånäsvarpet notvarp
  Grådnäs Saknas   Gråtvrån slog- el. vallmark
  Grådnäs Saknas   Grötkölbäcken bifl.
  Grådnäs? Saknas   Grötköltjärn tj
  Grånäs terräng /Se   Grötkölen myr
  Gråstensmyren sank mark   Gubbås(en) åkertäppa
  Gränsiöbergh se Oxåsen ås   Gulåbäcken f. benämn. på vdr
  Gränsiön se Oxåstjärn tjärn   Gulådik myr
  *Gräsberget berg   Gulåkällan k.
  Gräsberget berg   Gulånilstjärn tj
  Gräsberget berg   Gulånäs näs
  Gräsbäcken bäck   Gulånäs(et) näs
  Gräsbäcken bäck   Gulånäsviken vik
  Gräven (Grävsjön) sjö /Se   Gulåreis åker
  Grävningsheden hed   Gulåkällan källa
  Grävsjön (Gräven) sjö /Se   Gumbuberget berg
  Grötkölen sank mark   Gumbuforsen fors
  Grötkölen sank mark   Gumbuforsen f.
  Gubbås ås   Gumbuån del av Ogan
  Gudmundstjärne, Norra Saknas   Nördra Gummentjärn Saknas
  Gudmundstjärne, Södra Saknas   Gummentjärn(arna) tjnar
  Gudmundtjärnbäcken bäck   Söndra Gummentjärn Saknas
  Gudmundtjärnen, Norra tjärn   Gummentjärnbäcken vdr
  Gudmundtjärnen, Södra tjärn   Gumsholmen holme
  Guffarstorg Saknas   Gumsmyren myrmark
  Guldrusbackarna backar?   Gumstjärn tjärnliknande utvidgning av å
  Guldrusdikarna sank mark   Gumstjärnarna tjnar
  Gulåbäcken Saknas   Gumufors utsloge
  Gulånäs näs /Se   Gumörtjärnarna tjärnar
  Gulårejs åker /Se   Gum(m)örforsen fors
  Gummeberget berg   Gunnlasbäcken vdr
  Gummeberget berg   Gussritj l. Gudsriket del av Hållkölen
  Gummebergsmyren sank mark   Gustavsnäs udde
  Gummufors Saknas   Gutfallet fall
  Gumsholmen holme   Gutmatskroken krök
  »Gumundesion», se Gävandsjön sjö   Gutmatsstranden änge
  Gunnlarsbäcken Saknas   Lilla Gåltön, se Gåltön Saknas
  Gunnlasbäcken bäck   Gåltön, Stora och Lilla holmar
  Gut-Matsviken vik   Gåltön ö
  Gutänden Saknas   Gåstjärnkölen myr och mosskomplex
  *Gåsjön sjö   Gäddtjärnen Saknas
  Gåstjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Gåstjärnkölen sank mark   Gäddtjärnen tjärn
  Gåstjärnkölen sank mark   Gäddtjärn tj
  Gåstjärnen tjärn   Gäddtjärn tj
  Gåvundasjön sjö   Gäddtjärn Saknas
  Gäddtjärnarna tjärnar   Gäddtjärnbäcken vdr
  Gäddtjärn bäcken bäck   Gäddtjärne Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Gäddtjärnskölen myr
  Gäddtjärnen tjärn   Gäddtjärnkölen myr
  Gäddtjärnen tjärn   Gäsemyren = Gäsemysten myr
  Gäddtjärnen tjärn   Gäsemysten (l.-myren) myr
  Gäddtjärnskölen sank mark   Gäsesjön = Gäsejen Saknas
  Gäfwallebo, Dito bergh se *Gävundsberget berg   Gäsevasseln Saknas
  Gäfwalle-siön se Gäfvundasjön sjö   Gässjen l. Gässjön sjö
  Gättängsholmarna holmar?   Gäs(s)ebäcken l.-vasseln bäck
  Gävunda besparingsskog skogsområde   Gäsåsbäcken vdr
  Gävunda besparingsskog skogsområde   Gäsåsen ås
  Gä(f)vandsjön? sjö?   Gävund-Björnmyren del av myr
  Gävund(a)myren Saknas   Gävundsjön Saknas
  Gäfvundasjön sjö   Gävund(s)sjön utvidgning av Vanån
  Gävunda-sjön sjö   Gävundsjön Saknas
  Gävundasjön sjö /Se   Gävundsåsen berg
  Gävundsjön sjö (reglerad vattenyta)   Gör-, se Ger-(ån etc.) Saknas
  *Gävundsberget berg   Gör- Saknas
  Gävundsjön, se Gävandsjön o. Gävändsjön Saknas   Göruströmmen vattendrag
  Gävendsåsen ås   Hag-myren, se Ågå Saknas
  Gävändsjön sjö   Hak-, se Håkå Saknas
  Gävändsjön sjö   Hakaviken Saknas
  Görtjärnen tjärn   Hakel- ,se Akel Saknas
  Hagmyren sank mark   Halorna myrdrag
  Hakatjärnen tjärn   Halskölstjärn Saknas
  Hakaviken vik   Halskölstjärn tjärn
  Hakaviken vik   Halskölstjärnsmyren myr
  Hakelmyren myr /Se   Halskölstjärnsmyren myr
  Hakulmyren, se Hakelmyren myr   Hamptjärn tjärn
  Hakviken vik   ?Hand, se And Saknas
  Hallställmyren myr   Attlok vsml
  Halskölstjärn Saknas   Hattås åssträckning
  Halskölstjärnen, Stora tjärn   Hattåsbäcken bifl.
  Halvarsbacken backe?   Havstjärnbäck = Tjäfsmyrbkn, Norgarsen Saknas
  Hampkitt terräng   Helkällan k.
  Hamptjärnen tjärn /Se   Helvitesgrådan gråda
  Hamptjärnen tjärn   »Hem-i-bäckarna» Saknas
  Handen jfr ?Hunden Saknas   »Hem-i-bäcken» parti vid fäbodställe
  *Hanneberg berg   Hesbäcken bäck
  Hartjärnberget berg   Hesegolvdiken f. slogmyr
  Hartjärnbäcken bäck   Hesegolvtjärn tj
  Hartjärnen tjärn   Heveltjärn Saknas
  Harödismyran sank mark   Hevel-tjärn tjärn
  ?Hassbäcknäs Saknas   Hilebäck vdr
  Hattås höjd   Hilebäck vdr
  Hattåsbäcken bäck   Hilebäck partialbenämning
  Hattåsmyren sank mark   Hindriktjärn Saknas
  Havgårdsbäcken bäck   Hjortgravsovholen sovhol
  Hedsbäck Saknas   Hojen stup
  Hedsbäck -en Saknas   Hojen stup
  Hedsbäcken Saknas   Hojen l. Högen kulle
  Hedsbäckmyren Saknas   Hon tjärn
  Heds- el ?Ersbäck -en Saknas   Hultet, se» Bort i hulte » Saknas
  Helvetesgrådan fors /Se   Hunden allmän upplagsplats
  Herrgårdstjärnen tjärn   Hundnäs skogsparti
  *Hisingen sjö   Hundnäsbäcken vdr
  *Hisse källa källa   Hundnäshult sovhol
  Hoksmyren sank mark   Hundnästjärn Saknas
  Hol-Margit näs   Hundtjärn igenväxt tj
  Hunden el ?Handen Saknas   Huvudtjärnarna l. Hovu- tjärnar
  Hundnäsbäcken bäck   Huvudmyren (l. Åvumöri) myr med odling
  Husbäcken Saknas   Huvudmyrtjärn tjärn
  Husmor terräng   Hylen vattenhål
  Husvik vik   Hylen djupt ställe
  Husvik vik /Se   Hylen bäckparti och sloge
  *Husviken vik   Hylen lugnvatten
  Huvudhålan myr   Hylen vattenparti och notvarp
  *Huvudmora berg   Håjsbäcken bäckdrag
  *Huvudmoren skog   Håjsgärd åkergärde
  Huvudmyren myr   Håjs- l. Husvik(en) vik
  Huvudtjärnarna tjärnar   Håkåtjärn tjärn
  ?Hyldgärdet Saknas   Håkåtjärn tjnen
  Hyltjärne tjärn /Se   Håkåtjärnboren landparti
  Hyltjärnen tjärn   Håkåviken vik
  Hyländen Saknas   Håkåviknäs näs
  Hyveltjärne Saknas   Hål Margit del av Venjaden
  Hålet Margit vik /Se   Hål Margit del av Venjaden
  ?Hållasbäcken Saknas   Hållberget berg
  ?Hållasgärdet Saknas   Hållbusmyren slogmyr
  Hållberget berg?   Hållbäcken vdr
  Hållberget berg   Hålldammen f. sågdamm
  Hållberget berg /Se   Hållhol backe med gård
  ?Hållbodsmyren Saknas   Hållkölen myr
  ?Hållbodsmyren Saknas   Hållmyrbäcken bäck
  Hållbäcken bäck   Hållmyren myr
  Hållen, Norra terräng   Hållmyrrann myrdrag
  Hållforsen del av Ogan   Hålltjärn tj
  Hållkölbäcken bäck   Hålltjärn tjärn
  Hållkölen sank mark   ?Hållåsbäcken äldre ben. på bäck eller bäckparti
  Hållstadmyren sank mark   Hållåsgärde åkermark
  Hålltjärn tjärn   Hällnäs(et) o. Hällnäsudden näs
  Hålltjärnarna tjärnar   Häratjärne Saknas
  Hålltjärne Saknas   Härberstjärn tj
  ?Hålltjärne Saknas   Härbersvarp notvarp
  Hålltjärne Saknas   Härhult sovhol
  Hålltjärnen del av Ogan   Härågrav marksänka
  Hålltjärnen tjärn   Härå-(l. Har)tjärn tjärn
  Hålltjärnen tjärn   Härå-l. Hartjärnberget berg
  Hålltjärne uppmed Littran Saknas   Häråtjärnbäcken vdr
  ?Hålltjärngärdet Saknas   Härå-tjärnmyren myr
  Hålltjärnkitte Saknas   Häsjeborn Saknas
  Hån Saknas   Hässj(e)born Saknas
  Härjemyran slogmyr   Häsjen (l. Hässjön?), Stora och Lilla Saknas
  Hällmyren myr   ?*Hessingen, se Häsjen, Stora o. Lilla Saknas
  Hällmyren sank mark   Lill - Häsjen sjö
  Härbrestjärnen tjärn   Stur- Häsjen sjö
  häsiön se Hässingen, Stora sjö   Hästblock skogsmark
  Häsjeborn Saknas /Se   Hästfloten myr
  Hässingen sjö   Höbäcken vdr
  Hässingen, Stora sjö   Höbäcken bäck
  Hässingen, Stora sjö   Höbäcken bäck
  Hässingen, Stora och Lilla sjöar   Högberg berg
  Hässjegolvdiken slogmyr /Se   Hästflottjärn tjärn
  Hässjegolvtjärne tjärn /Se   Hästflottjärn tjärn
  Hässjegolvtjärnen tjärn   Hävdkrok, se Ävkrok Saknas
  Hässjön Saknas   Högbacknäs slog
  Hässjön sjö   Hävkrok- , se Ävkrok Saknas
  Hässjön sjö   Högheden hedmark
  *Hässön ö?   Höghol, se Högbåck Saknas
  Hästberg berg   Höghol högsta punkten i J. Kättbo
  Hästberget berg   Höghol skogsås
  Hästbergstjärnen tjärn   Högholsmyren Saknas
  Hästdiken sank mark   Högholstjärn Saknas
  Hästfljoten sank mark   Högråning f. röjning
  Hästfljottjärnen tjärn   Högsmyrbäcken vdr
  Hästfljotåsen ås   Högsmyren, se Höks Saknas
  Hästhagen terräng   Högsmyrtjärne Saknas
  Hästmyren sank mark   Högsmörvålen vindfälle
  Hävdkrok terräng   Högståsen berg
  Häveltjärnen tjärn   Högåstjärn tjärn
  Höbäcken bäck   Högåsen höjd
  Högbacknäs Saknas   Hökenbäcken vdr
  Högbacknäs -et Saknas   Hökendiken sloge
  Högheden hedmark   Höksmyren Saknas
  Högheden hed   Högsmyrtjärn (l. Höks-) tjärn
  Högheden hed   Höljarna igenvuxen tjärnpottar
  Höghol berg   Ickeln sjö
  Högholsmyren myr   Ifloten myr
  Högholstjärnen tjärn   Ifstgärd åkermark
  Höghåsen se Oxåsen berg oo. triangelpunkt   Ifs(t)gärd åkergärde
  Högsmyrvålen vindfälle /Se   Ifs(t)gär(d)stjärn tjärn
  Högståsen berg /Se   Ifstsjön sjö
  Högståsen berg /Se   Ifs(t)sjön sjö
  Högsön ö   Ifs(t)sjufjärden del av sjö
  *Högåsen berg   Ifstsjuflyet myrfly
  Hökendiken slogmark   Ifst-änget, se Yfts- Saknas
  Hökendiken sloge /Se   Igeltjärn tjärn
  Hökendiken sloge /Se   Igeltjärn tj
  Höksmyren sank mark   Igeltjärn tjärn
  Höksmyrtjärnen tjärn   Igeltjärnfloten myr
  Höljebäck Saknas   Igeltjärnkällan l. kälda igenvuxen tjärn
  Igeltjärnen tjärn   Igeltjärnkällan källa
  Igeltjärnen tjärn   Igeltjärnsmyren myr
  Igeltjärnfljoten sank mark   Igeltjärnsmyren odlad myr
  Ikiln sjö   Ikeln del av Gävundsjön
  Ilbäcken bäck   Ilbäcken bäck
  Ilfljoten sank mark   Illbäcken bäck
  Illbäckmyren myr   Illbäcken bäck
  Ingeborgmyren sank mark   Illbäck Saknas
  Ivarshult odling /Se   Illbäck-myren myr
  Ivarsänget slogänge /Se   Iltjärn tj
  Jofskitte Saknas   Ingeborgmyren myr
  Jofsmyren sank mark   Ingebo(rg)myr myr
  Jofstjärngärdet (-tjärns-) Saknas   In(ne)- i kåven vik
  Johannisholms besparingsskog skogsområden   Irtjärn = Iltjärn V Vanån Saknas
  Jonbäcken Saknas   Istmöra myr
  Jonsmyrrönningarna sank mark   Itjiln (l. Ickeln) Saknas
  Jonsmyrtjärnen tjärn   Jellsmöri odlad myr
  ?Josstjärngärde -t Saknas   Jenbärsheden hedsträckning
  Josstjärnkitte Saknas   Jeru = Jörån Saknas
  Jostengärde(t) odling   Jonbacke -backen slogm.
  Jugasgärde åker   Jonsbäcken bäck
  Jugåsgärdet åkergärde   Jonsbäckkitt(en) inägor
  Jungfrugraven dalsänka   Jonsbäcktjärn tjärn
  Kalkölen sank mark   Jonsbäcktjärn tj
  Kallbäck bäck   Jonsmyrbäck vattendragsparti
  Kallvik vik   Jonsmyren myr
  Kallvik vik   Jonsmyren Saknas
  Kallviken vik   Jonsmyrtjärnarna tj:nar!
  Kallviken vik   Jonsmörrönningarna slogmarker
  Kallviksnäset näs   Jonsmörtjärnarna tjärnar
  Kalvhagen terräng   Jugåsgärd åkergärde
  Kampnäs Saknas   Jungfrugrav skreva
  Karelska näset näs?   Juntlandskanalen grävt utlopp
  Karetjärnen tjärn   Jäldusön l. Eldhus- holme
  Karitjärnen tjärn   Jälldusön ö
  Karlmyren sank mark   Jälldusön Saknas
  Karlmyren sank mark   Jälls-myren myr
  Karlsgärdet åkerjord   Jälls-åsen bergås
  Karl(s)tjärne Saknas   Jällsåstjärn tj
  Karltjärne Saknas   Järnkarl-Björnmyren del av Björnmyren
  Karltjärne Saknas   Jöran = Jörån Saknas
  Karltjärnen tjärn   Jörtjärn Saknas
  Karslokarna tjärn(ar?)   Jörtjärn tjärn
  Kasernudden udde   Jörtjärnholmen skogsholme
  *Kastberg Saknas   Jörnströmmen, se Görn- Saknas
  Kattanäs Saknas   Kallvik vik
  Kattholmen holme   Kappalsgärd plats där kyrkan ligger
  Kattholmen holme   Karabergsvägen väg
  Kattjärnen tjärn   Karetjärn tj
  Kalvskinnsfljot sank mark   Kareänget slogmyr
  Kerstinmostervad vadställe /Se   Karlkölen myr
  Kerstinmostervad vadställe /Se   Karltjärn Saknas
  Kiet-ls Siön se Kättbosjön sjö   Kartabborrön holme
  Kiettelbo-Siön se Kättbosjön sjö   Kasärnudden udde
  Killingsnäs Saknas   Kattholmen h.
  Killingnäs näs   Kattjärn tjärn
  Kitteltjärnen tjärn   Kattvik utlopp
  Klickkölen sank mark   Keling-näset näs
  Klikttjärnbäcken bäck   Kerstimostervad vadst.
  Klikttjärnen tjärn   Kettiltjärn tj
  Klikttjärnen tjärn   Killingnäs holme
  Klikttjärnen tjärn   Kilnäs näs
  Klikttjärnen tjärn   Klikttjärn tjärn
  Klikttjärnen tjärn   Klikttjärn tjärn
  Klockarholmen holme   Klikttjärn tj
  ?Klockaränget äng /Se   Klockartjärn tj.
  Klubban terräng   Kluckerbäck vdr
  Knaggmyren myr   Knagmyren myr
  Knaggmyren sank mark   Knag-möra slogmyr
  Knapelstenharen har /Se   Knagmöra slogmyr
  Knappen holme   Knaggmyren odlad myr
  Knekttjärnen tjärn   Knapelstenharn har
  Knipnäsbäcken bäck   Knappen notvarp
  Knipnäsbäcken bäck   Knopflyt = Knoppflyten Saknas
  Knoppbäcken bäck   Knoppflyten Saknas
  Knoppbäckviken vik   Knubb- flyten myr
  Knoppflyt Saknas   Knubbflyt myr
  Knubbfljot terräng   Knubbflyten myr
  Knubbfljoten sank mark   Lilla Knubbflyten, se Knubbflyten parti av Knubbflyten
  Knubbfljoten sank mark   Knuppbäck bäck
  Knubbflyten myr   Knuppbäcken vdr
  Knutsmyrkölen sank mark   Knuppbäckvik utloppsvik
  Knuttjärnen tjärn   Knuppvik mynningsvik
  Knåskojan koja   Knuttjärn tjärn
  Knåsvik(en) vik   Knåsbäcken vdr
  Knåsvik-en Saknas   Knåsviken vik
  Knåsviken Saknas   Kors hala notvarp
  Knåsviken vik   Korsnäs näs
  Knåsviken vik   Kringelrå(n)ningen slogmark
  Knåsviksholmen Saknas   Kringlo(g)kölen myr
  Kolviken vik   Kringlo(g)myren myr
  Kolvikssundet, Norra sund   Kringlomörkölen myr
  Korshala höjd   Kringlotmyren Saknas
  Korsnäsudden udde   Kringlutmyren myr
  Korsön ö   Kringlösbäcken och -myren, se Kringlut- Saknas
  Kringelmyran myr   Kringlötbäcken bäck
  Kringlogmyren myr   Krokfors fors
  Kringlogmyrkölen sank mark   Krokfors fors
  Kringlugdiken slogänge   Krokfors fors
  Kringlugmyren sank mark   Kroksmjölen sandmjäl
  Kringlutbäcken bäck /Se   Kroksmjölen sandmjäl
  Kringlutmyren myr /Se   Kroksmöra l. Kroksmyren näs
  Kroksmyren Saknas   Kroktjärn Saknas
  Kroksmyren Saknas   Krotjen krök
  Kroksmyren Saknas   Kropptjärn Saknas
  ?Kroksstranden Saknas   Kropptjärn tjärn
  Kropptjärnen tjärn   Krusmyren myr
  Krusmyrtjärnen tjärn   Krusmyrtjärn Saknas
  Kråkgropen Saknas   Krusmyrtjärn tjärn
  Kråkholmen holme   Kråkholen förhöjning
  Krång-Larsbäcken bäck   Kråkholmen h.
  Kräckelbergz Kletten se Kräggberget berg   Krångängbäcken vdr
  Kräcklebergsklitten Saknas   Kråkänget slåtteränge
  Krägg- Saknas   Kråkänget, Östra o. Västra Saknas
  Kräggan å   Kräggan Saknas
  Kräggan å   Kräggan (l. Krägg-ån) å
  Kräggberget berg   Kräggberget berg
  Kräggberget Saknas   Kräggbron landsvägsbro
  Kräggberget berg   Kräggen = Kräggån Saknas
  Kräggberget berg   Kräggtjärn tjärn
  Kräggberget berg /Se   Krägg(å)-kvarnarna kvarnar
  Kräggbron bro   Krägga(å)-kvarnarna kvarnar
  Kräggmyr(s)stranden Saknas   Krägg(å)-kvarnarna kvarnar
  Kräggtjärnarna tjärnar   Krägg(å)-kvarnarna kvarnar
  Kräggtjärnen tjärn   Kräggån, se Kräggan Saknas
  Kräggtjärnen tjärn   Kräggänget änge
  Kräggån Saknas /Se   Övre Kräggänget ängsmark
  Kräggån å   Krötja åkrök
  Kräggån å /Se   Krötja åkrök
  Kräggänget Saknas   Kubusbäck bäckar
  Kräggänget, Övre Saknas   Nördra Kubusbäck vdr
  Kubusbäcken bäck   Södra Kubusbäck vdr
  Kullsundsnäset näs   Kubustjärn tjärn
  Kutterloken -lökan Saknas   Kullsnäs(et) näs
  Kutterlökan Saknas   Kullsund sund
  Kutterlökan Saknas   Kullsund sund
  Kutterlökan Saknas   Kullsundet sund
  Kutterlökan Saknas   Kullsundheden hedmark på udde
  Kuttermyren Saknas   Kulokmor granmor
  Kvarnboren Saknas   Kutterlötja tjärn
  Kavarnboren terräng   Kuttlokarna småvatten
  Kvarnboren Saknas /Se   Kuttloker tjärnpottar
  Kvarnbäcken bäck   Kuvån tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Kuvån l. Kåven lugnvatten
  Kvarndammen damm   Kuvån vik
  Kvarnholen höjd?   Kuvån tjärn
  Kvarnholmarna Saknas   Kuvåsund sund
  Kvarnholmen, Lilla holme   Kvarnboren plats för spånhyvel
  Kvarnholmen, Stora holme   Kvarnfors fors
  Kvarnlandet terräng   Kvarnfors Saknas
  Kvarnmyrbäcken bäck   Kvarnmyren Saknas
  Kvarnmyren myr   Kvarnån å
  Kvarnmyren myr   Kvejpnäsbäcken vdr
  Kvarnmyrtäppan terräng   Kverken f.d. fiskeanordning
  Kvar(n)sjön Saknas   Kviddbron bro
  Kvarnstaden strandplats /Se   Kviddbäcken vdr
  Kvarnstadsberget berg   Kvildrur troligen flera forsar
  Kvarntjärn tjärn /Se   Kvildrur del av Ogan
  Kvarntjärne Saknas   Kvildrur ängsmark
  Kvarntjärnen tjärn   Kvillstrand f. slogänge
  Kvarntjärnen tjärn   Kvådbacken strandplats
  Kvarntjärnmyren, Norra sank mark   Kvåden sjö
  Kvarntjärnmyren, Södra sank mark   Kvåden dysjö
  Kvarnviken vik   Kvåden Saknas
  Kvarntjärnsfljoten sank mark   Kvådholmen holme
  Kvillrorna parti av Ogströmmen /Se   Kvålstrand sloge
  Kvillrorna del av Ogströmmen   Kvällsvarp notvarp
  Kvillstrand slogänge /Se   Kvännbäcken vdr
  Kvilnäset terräng?   Kvännbäcken vdr
  Kvoden sjö   Kvännbäcken vdr
  Kvoden sjö   Kvänn- l. Kvarnån Saknas
  Kväden Saknas   Kvännbäcken del av Nesbäck
  Kvåden sjö   Kvännbäcken b.
  Kvåden sjö   Kvännfors fors
  Kvoden sjö /Se   Kvännmyren odling
  Kvåden Saknas   Kvännmyrtjärnarna tjnar
  Kvåden sjö   Kvännstaden landningsplats
  Kvådsundet sund   Kvänntjärn tjnar
  Kvålnäs terräng   Nördra Kvänntjärn tj
  Kväggan vattendrag   Söndra Kvänntjärn tj
  Kyrkberget berg   Kvänntjärnmyren myrparti
  Kyrkberget berg   Kvänntjärnris odlad myr
  Kyrkberget berg   Kvänntjärnåsen ås
  Kyrkberget berg   Kvärkan ställe
  Kyrkberget berg   Kvarnborn landparti
  Kyrkberget berg /Se   Kvärnborn Saknas
  Kyrkberget berg   Kvärnborn kraftverk
  Kyrkberget berg /Se   Kvänn- l. Kvarnbäcken utlopp
  Kyrkberget berg   Kvänn- l. Kvarnfors(en) fors
  Kyrkberget berg   Kvänn - ( l. Bejnes) - holmarna holmar
  Kyrkbergsröset gränsmärke   Kvänn- l. Kvarnlandet landområde
  Kyrkgärdet Saknas   Kvärnmyren myr
  Kyrkieberg, se Kyrkberget berg   Kvärnmyren myr
  Kyrkladan lada?   Kvänn-berg berg
  Kyrkrensgärdet Saknas   Kvänn-tjärn tjärn
  Kyrktjärn se Båtjärn sjö   Kvänn - l. Kvarnviken vik
  Kyrktjärne Saknas   Kvännvejk vik
  Kyrktjärne Saknas   Kvännvejk vik
  Kyrktjärngärdet Saknas   Kyrkberget berg
  Kyrktjärnsgärdet Saknas   Kyrkbergsröset gränsröse
  Kyrktjärnsgärdet Saknas   Kyrktjärn, se Båtjärn Saknas
  Kålfors del av Vanån   Kyrnäs udde
  Kålvik vik   Kyrnäs sloge
  Kålvik vik   Kåldbäck biflöde
  *Kålviksröset gränsmärke   Kåldvik vik
  Kånktjärne Saknas   Kåldvejk vik
  Kånåbrunn tjärn   Kåldveik vik
  Kånåfljoten sank mark   Kåldviknäs näs
  Kånåholmen holme   Kålfors Saknas
  Kånååsen ås   Kålvik Saknas
  Kånååsekölen sank mark   Kålvik vik
  Kårfors fors /Se   Kåmålars del av å
  Kåven vik   Kånktjärn äldre ben. på tjärn
  Kårsundet, Västra sund   Kånåbrunn källhål
  Kårsundet, Östra sund   Kånabrunn bäck
  Käfsmyren myr   Kånåbrunn myrfly
  Käfsmyråsen ås   Kånåbäcken vdr
  ?Käglesbacken Saknas   Kånåflotbäcken vdr
  Källbäck Saknas   Kånåflyt myr
  Källbäck terräng   Kånåmyren myr
  Källbäckberget berg   Kånååsen höjd
  Källbäcken Saknas   Kårfors fors
  Källbäcken Saknas   Käldbryms odling
  Källbäcken bäck   Käldbrymsråningen slogmark
  Källbäckskitte Saknas   Käldbäckberget bg
  Källmyren Saknas   Käldbäcken vattendrag
  Källmyren myr   Käldbäcken vdr
  Källmyren sank mark   Kälderbåck kulle o. triangelpunkt
  »känne ström» gammalt råmärke   Käldervik = Gulånäsviken, av Ikiln Saknas
  Käppbäcken bäck   Käldmyren odlad myr
  Käppmyrkitte Saknas   Käldvarp notvarp
  Käringlöten åker   Käldvarp notvarp
  Käringhul höjd?   Käldvik vik
  Käringnäs näs   Källbäcken bäck
  Käringnäset näs   Källviken Saknas
  Kässelloksstranden Saknas   ?Käppbäcken vdr
  Käsä- el Kässellokstrand Saknas   Käring- Saknas
  Käsälok och Käsä- el Kässellok(s)strand-en Saknas   Kärlingnäs = Käringnäset Saknas
  Kättbo besparingsskog skogsområde   Kärrejs- el. Kärrilsbäck vdr
  Kättbo besparingsskog skogsområde   Kärrejsmyren el. Kärrils myr
  Kättbo besparingsskog skogsområde   Kärrilsbäck, se Kärrejsbäck Saknas
  Kättbo-sjön sjö   Kärrilsmyren myr
  Kättbosjön sjö   Kärrilsmyren, -se Kärrismyren Saknas
  Kättbosjön sjö   Käsbäck parti
  Kättbosjön sjö   Käsbäcken bäck
  Kättbosjön sjö   Käsmyren myr
  Kättbosjön sjö   Käsråning f. slått
  Kättbosjön sjö   Käsälok sloge
  Kättbosjön sjö   Käsälok(arna) slogmark
  Kättbosjön sjö   Käsälokarna Saknas
  Kättboån å   Kättbosjön sjö
  ?Kättboån å   Kättbosjön sjö
  Köpmanbrunn sank mark   Kölbäcken vdr
  Ladutjärnen tjärn   Kölnäs näs
  Ladutjärnen tjärn   Kölnäsviken vik
  Laduänget Saknas   Kölnäsflyten del av Fljoti
  Laggarmyren myrslog   Köttmyren myr
  Lammlok sank mark   Ladubåck bergshöjd
  Landbobyns besparingsskog skogsområde   Ladu-Läss slogmark
  Landbostrand Saknas   Ladutjärn tjärn
  Lappgärdsbacken och -gärdet Saknas   Ladutjärn tjärn
  Larsheden hed   Laduänget, se Ladutjärn änge
  Lassbäcken Saknas   Lanlok tj.
  Lassbäck Saknas   Landbofors fors
  ?Lassausbäcken Saknas   Landbofors(en) fors
  Lassusbäck -en Saknas   Landboån del av å
  Lassusbäcken bäck   Landön, se Lånn- Saknas
  Lassusgärde -t Saknas   Landbojärkänget slogmyr
  Lassusgärdet Saknas   Landboån parti av Vanån
  Lassusloken Saknas   Lappgärdet åkergärde
  Lassusloken (åker, slog)   ?Larses- , se Lassus- Saknas
  Lassustjärnen tjärn   Larskittsbacke del av by
  Lassustjärnen tjärn   Lassusbäck bäck
  Lassusåsen ås?   Lassuslökan löka
  Lassusänge slog /Se   Lassustjärn tjärn
  Lavasfallet vattenfall?   Lassusänge sloge
  *Ledersjöholm trol. holme   Lavas-, se Låvås Saknas
  Lejdbäcken bäck   Ledersjödammen damm
  Lenäs näs   Ledersjön sjö
  Lergrovorna Saknas /Se   Ledervägen väg
  Lergrovsbäcken bäck /Se   Lejm- l. Limgrådan gråda
  Lergrovskällan källa /Se   Ledran å
  Lersved, för -svad? Saknas   Lissl- Ledra(n) biflöde
  Lervik vik   Ledrogsmyren myr
  Lervik vik /Se   Ledrogs- l. Lädrogsnäs näs och fäbodställe
  Lerviken vik   Ledrogsnäs fäb.
  Lidbäcken (Lejd-) Saknas   Ledrogs- l. Lädrogstjärn tjärn
  Lidkölen sank mark   Leiden l. Liden, se Skituleiden Saknas
  Liggmyraven vik   Lejdbäcken bäck
  Liggmyren sank mark   Lejdbäcken bäck
  Liggmyrrann sank mark   Lejden fäbodar
  Liggmyrtjärnen tjärn   Lejdvägen väg
  Lijbergh berg   Lejmbäcken del av Vatubkn
  Lilla holmen holme   Lejmgärd åker
  Lill-Buråberget berg   Lejmgärdstjärn tj
  Lill-Ejtjärnen tjärn   Lejmtäkt täkt
  Lillflyt Saknas   Len- el. Lennäsviken vik
  Lillhelvetet terräng   Len(n)äs, Norra o. Södra sanduddar
  Lill-Häsjen sjö   Norra Len(n)äs Saknas
  Lill-Häsjen sjö   Lennäs näs
  Lill-Karltjärnen tjärn   Lennäs näs
  Lill-Lödran bäck   Lergrovorna lertag
  Lill-Ogan vattendrag   Lergrovsbäcken vattendrag
  Lillogan bäck /Se   Lergrovskällan källa
  Lill-Peckmyren sank mark   Lersvad sank mark
  Lillsanden vik   Lervejk vik
  Lill-Skinsan sank mark   Liderlokarna slogmark
  Lill-Skinsan myr   Liderlokarns slogmark med dike
  Lillstrand Saknas   Liggmyraven ave
  Lilltjärnen tjärn   Liggmyrbäckarna vattendrag
  Lilltjärnen tjärn   Liggmyrbäcken vdr
  Lilltjärngärdet Saknas   Nördsta Liggmyrbäcken vdr
  Lilltjärnsgärdet Saknas   Synsta Liggmyrbäcken vdr
  Lillviken Saknas   Liggmyrbäckvad vadst.
  Lillvärten myr /Se   Liggmyren myr
  Lillväten sank mark   Liggmyren myrdrag
  Limbäcken bäck   Liggmyrtjärn tj
  Limgrådstrand Saknas   Liggmörtjärn tjärn
  Limgrådstranden Saknas   Liggmöråvån lugnvik
  Limgärdstjärnen tjärn   Lill(a)- Lyan biflöde
  + Limkarlsgolvet ängsmark /Se   Lill-Lyan biflöde
  Lindbacke -n, Nördra och Söndra Saknas   Lilla Äjtjärn Saknas
  Lissbodkölen sank mark   Lill-Buråberget berg
  *Lisselberg berg   Lillfors fors
  Lisselhav torrlagd tjärn /Se   Lillhav Saknas
  Lisslavik vik   Lillholmen holme
  Lisslaviksmyren sank mark   Lillkalltjärn tj
  Lisslerviken vik   Lillogan bäck
  Liss-Lyån å   Lillrån(n)ingen slogmark
  Litter- naturn.- element   Lill-Råtjärne tjärn
  Litter- naturn.-element   Lillsanden notvarp
  Litterbron Saknas   Lillsilder fiskevatten (lugnv.)
  Litterbäcken Saknas   Lillsiller lugnvatten
  ?Litterbäcken bäck   Lilltjärn tj.
  ?Litterbäcksheden (åker)   Lilltjärn tj
  Litterfjärden sjö   Lilltjärn tjärn
  Littergärdet Saknas   Lilltjärn tjärn
  Litterheden hed   Lilltjärn tjärn
  Littern å   Lill - Tväråsen ås
  Littersjöarna sjöar   Lillvärten myr
  Litterslätten Saknas   Lillån gren av Vanån
  Litterstrand Saknas   Lillån gren av Vanån
  +Litterus(et) åmynning /Se   Limbäcken bäck
  Litterusslättan ängsmark /Se   Limgråstrand sloge
  Litterån Saknas   Limgärde åker
  Litterås, för -os? Saknas   Limgårdstjärne tj.
  Litteråsslätten Saknas   Lindbäcken vdr
  Litteråängena (-arna) Saknas   Lindåsen odlad ås
  Littran å   Linn- l. bäcken bäck
  Littran å   Liss-, se även Lill- Saknas
  Littran å   Lillbuskölen l. (Lissel-) myr
  Littran å   Liss l. forsen fors
  Littran å   Lisselbäck vdr
  Littran Saknas   Lisselhav sumpmark
  Littran vattendrag   Lisselhav vsml
  Littran vattendrag   Lisselhedbäcken vdr
  Littran...Avakällan Saknas   Lisselheden del av by
  Littran...Avan Saknas   Lisselholmen holme
  Ljusavebäcken bäck   Lisselholmen = Knåsviksholmen Saknas
  ?Ljusaven slogteg   Lisselmyrbäck vdr
  Ljusaven (-agen) slog   Lisselån å gren
  Ljusaven sjö   Övre Lissgrådan gråda
  Ljusdiken sank mark   Lissgrådan grådor
  Ljustjärnen tjärn   Nedre Lissgrådan gråda
  Ljustjärnen tjärn   Lisslavikfjärden del av Venjaden
  Ljurån å   Lisslavejk vik
  Loken änge   Lisslerviken vik
  Lokmyren sank mark   Lissväten myr
  Loktjärnen, Övre tjärn   Litjärnmyren myr
  Loktjärnen, Nedre tjärn   Litråsslättan ängsmark
  Loktjärnsåsen ås   Litterbron bro
  Lomtjärne Saknas   Litterbäck(en) bäck
  Lomtjärnen tjärn   Litterbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Litterheden hedmark
  Lomtjärnsmyren myr   Littersjöarna sjöar
  Lovlabäcken bäck /Se   Litterströmmen = Littran Saknas
  Lovladiken myr /Se   Littersågen f. strömsåg
  Lovlakällan källa /Se   Littran biflöde
  Lundbäck Saknas   Littran Saknas
  Lyan å   Ljos-tjärn tjärn
  Lyan, Lilla å   Ljostjärn tjärn
  Lyberget berg   Ljosågån l. Ljusaven tjärn
  Lyberget berg   L(j)osågåtjärn Saknas
  Lyberget berg   Ljusaven ave
  Lyberget berg   Lokarna ( nu igenväxta) lokar
  Lyberget berg /Se   Lokbäcken b.
  Lyberget berg   Loktjärn tjärnpott
  Lyberget berg   Nedre Loktjärn tjärn
  Lyberget berg   Övre Loktjärn tjärn
  Lybergseggen höjdsträckning   Loktjärn Saknas
  Lybergsgnupen, se Lyberget berg   Lomtjärn tjärn
  Lybergsrör gränsmärke   Lomtjärn Saknas
  Lybergstjärnen tjärn   Lomtjärn tjärn
  Lybergsviken vik   Lomtjärnsmyr myr
  Lybergs ände del av Lyberget   Landön Saknas
  Lysjön sjö   Londön holme
  Lilla Lysjön sjö   Losågåbäcken vdr
  Lysjön, Lilla sjö   Lovlabäcken Saknas
  Lyssjön, Lilla sjö   Lovladiken myr
  Lyttran biflöde   Lovlakällen k.
  Lyån Saknas   Lovrabäcken del av bäck
  Lyån å   Lovbrunnsbäcken upprinnelsen till Vållen
  Lyån å   Lustjärn (l. Låus-) tjärnar
  Långaven Saknas   Låus-tjärn tjärnar
  Långblästheden hed   Lia(n) l. Lyan, se Liss-l. Lill- Lyan Saknas
  ?Långbäck Saknas   Lyberget berg
  Långdiken sank mark   Lyberget Saknas
  Lång-Drattviken vik   Lyberget berg
  Långhol höjd?   Lybergsgnupen berg
  Långkallbröst sank mark   Lybergshällen stup
  Långkarlbröst ås /Se   Lybergs ände del av Lyberget
  Långkarlbröst del av Kvarnmyren /Se   Lygnvattensdammen flottningsdamm
  Långkarlbröstkällan källa /Se   Lygnvattnet parti av Ledran
  Långkarlkällan källa /Se   (Li-kölen myr
  Långkarlkällan, se Långkarlbröstkällan källa /Se   Li-sjön Saknas
  Långkarlmyren del av myr /Se   Lill(a) - Lysjön sjö
  Långkarlmyren del av myr /Se   Lykölen = Likölen Saknas
  Långmyran sank mark   Lytter-, se Litter Saknas
  Långmyrbäcken bäck   Lågråning f. röjning
  Långmyren myr   Lågäsbrunn myrpott
  Långmyren sank mark   Lågåsbrunn källa
  Långmyrkojan koja?   Lytterån, se Littran Saknas
  Långmyrnäs Saknas   Långkallbröstkällan k.
  Lång-Nils brunn Saknas   Långkarlbröst åslikn.hopsnörning på Kvännmyren
  Långnäset näs   Långkarlkällan = Långkarlbröst-,Rångkarlkällan källa
  Långsbrunn sank mark   Långkallmyren myrparti
  *Långsid å /Se   Långmyrbäcken vdr
  ?Långsid å?   Långmyrbäcken vdr
  ?Långsilder å /Se   Långmyren myr
  Långsilder parti av Vanån   Långmyren myr
  Långsiller äga   Långmyrnäs f. sloge
  ?Långsiller (-skiller) utslog   Långnäs näs
  ?Långsilleränget (slog)   Långrann myrdrag
  ?Långsilleränget (-ängen) (utslog)   Långrå(n)ningen röjd slogmark
  Långsmyren sank mark   Långsilder lugnvatten
  Långstrand terräng   Långsilder lugnvatten
  Långtjärnberget berg   Långsiller lugnvatten
  Långtjärnen Saknas   Långstrand slogänge
  Långtjärnen tjärn   Långstrandsheden skogsmark
  Långtjärnen tjärn   Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn   Långtjärn tjärnpar
  Långtjärnen tjärn   Långtjärn tjärn
  Långtjärnmyren sank mark   Långtjärn tjärn
  Långtjärnsmyren sank mark   Långtjärn tj
  Långtjärnsmyren myr   Långtjärnsmyr myr
  Långänget äng   Långvik vik
  Lånnön ö   Långvikborn landparti
  Lånnön holme /Se   Långänget ängsmark
  Låtjärnen del av Vanån   Lånnön (l.?Luden-) holme
  *Läderus, -os vattensystem /Se   Låtjärn tjärn
  Lädran, »Lödderån» Saknas   Låvåsfallet fall
  Lädran å /Se   Låvåsmori skog
  ?Lädringsmyren Saknas   Läder-, se Leder o. Löder Saknas
  Lädrogsmyren Saknas   Lädersjöholmen holme
  Lädrogsmyren (utslog)   Lämmelkölen Saknas
  Lädrogsmyren Saknas   Lä(n)smansholmen en av två holmar
  Lädrogsmyren Saknas   Lädersjön Saknas
  Lädrogsmyren myr /Se   Löderån, se Ledran Saknas
  Lädrogsnäs näs /Se   Lödran Saknas
  Lädrogstjärne tjärn /Se   Lökan vid högvatten överflödad låglända
  Lädersjön sjö   Lövåsen ås
  Lädersjön sjö   Lövåsheden hedmark
  Lädran å   Mackbåckmyren odlad myr
  Lämmelkölen sank mark   Mackbackmyren odling
  Lämmelkölen sank mark   Macktjärn tjärn
  Länsmansrann sank mark   Macktjärn tjärn
  Lärkbacken backe?   Majtmöri myr
  Löder- Saknas   Majtnäs näs
  *Löderröset gränsmärke   Majtnäs näs
  *Lödersjöholmen holme   Majtnäsviken vik
  Lödersjön sjö   Majttjärn tjärn
  Lödersjön sjö   Majttjärn tj
  Lödersjön sjö   Malderås, se Bergsiller Saknas
  Lödersjön sjö   Matselbäcken = Selibäcken Saknas
  Lödersjön sjö   Mellan bäckarna (bäckom) änge
  Lödersjön sjö /Se   Mellanbäcksängen änge
  *Löderån å   Mellan-Jöran = Jörån Saknas
  Lödran sjö   »Mellan sjöarna» änge
  Lödran å   Mellansjöängen änge
  Lödran å /Se   Midsommarsbäcken vdr
  Lödrogsnäs näs   Midsommarsdiken utdikad myr
  Lögesiön sjö   Mikjåsbron bro
  Löptjärnen tjärn   Mikjåsbäck vdr
  Lövbrändan höjd   Micklåsholen hol
  Lövgravarna terräng   Miklåsnäs(et) näs
  Lövåsen ås   Miklåsudden näs
  Lövåsen ås   Miklåsviken vik
  Lövåsen ås   Mildvik Saknas
  Lövåsen, Lilla ås   Mill- el.Mildvik vik
  Lövåsviken vik   Millasmyren myr
  Lövön holme   Millsjön sjö
  Mackbackmyren myr   Millsnäs näs
  Macktjärnen tjärn   Milåtjärn Saknas
  Majt-Andersmyren sank mark   Milåvarp notvarp
  Majt-Andersmyren sank mark   Miskubäck(en) bäck
  Majtnäs näs   Misku(s)bäcken bäck
  Majttjärnen tjärn   Misutjärn tjärn
  Massas-Bengtbäcken bäck   Misutjärnbäcken vdr
  Mats-Anderskölen sank mark   Mitjåls-tjärn tjärn
  *Matsälsberget berg   Liss-Mitjålstjärn tjärn
  Mellan-Björnmyren myr   Mjelingarna (l. Mjölingarna) Saknas
  »Mellan bäckarna» Saknas   Mjelingarna Saknas
  Mellanbäcksänget (-ängen) Saknas   Mjelingstjärn tjärn
  Mellanmyren myr   Mjelingstjärn(arna) Saknas
  »Mellan sjöarna» Saknas   Mjelingsåsen ås
  Mellansjön sjö   Mjelingsänget f.d. slogmark
  Mellansjöänget (-ängen) Saknas   Mjogviken = Mjoviken av Kättbosjön vik
  Meskusbäcken, se Miskubäcken bäck   Mjo(k)berget berg
  Mickelåsnäs näs   Mjomyren sloge
  Midskog(s)bäcken Saknas   Mjoviken Saknas
  Midsommarsdiken sank mark   Mjoviken vik
  Mildgärde åker?   Mjoviken vik
  Millgärde (Mild-) Saknas   Mjoviken vik
  Millgärdet och Mill-Västergärdet Saknas   Mjoviken vik
  Millsjön sjö   Mjoviken vik
  Millsnäs näs   *Mjärgårdsänget, se Östra Vonsänget Saknas
  Millsnäs näs /Se   Mjögviken vik
  Millviken vik   Mjölviken = Mjoviken Saknas
  Miskubäcken bäck   Morkallvik vik
  Miskubäcken bäck   Morkallängbäcken vdr
  Miskubäcken bäck /Se   Morkallänget sloge
  Miskubäckkröken bäckkrök   Morkyrkan holme
  Misutjärnen tjärn   Mosskölen myr- och mosskomplex
  Mitjåsbron bro   Mullbokbäcken vdr
  Mittås- el ?Mikjålsholen Saknas   Mullbokmyren myr
  Melingstjärnen tjärn   Mullbokdejk myr
  Mjomyren sank mark   Muså-bäcken bäck
  Mjoviken vik   Musåbäcken vdr
  Mjoviksmyren myr   Musåbäcken vdr
  Mjägmyr sank mark   Musåbäcken bäck
  Mjägmyrbäcken bäck   Musåbäcken b.
  Mjärdgård Saknas   Musåflyten del av St. Knubbflyten
  Mjölen Saknas   Musåjällsmöri (l. Mossellsmyren?) del av myr
  Mjölviken vik   Muså- kölen myr
  Mjölviken vik /Se   Västra Musåkölen del av Musåkölen
  Mjöviken, se Mjoviken Saknas /Se   Östra Musåkölen del av Musåkölen
  Moraholmen holme   Musåtjärn Saknas
  Morberget berg   Myckelåsen bergås
  Morkarlnäset näs   Myckelåsmyren myr
  Morkarlänget sank mark   Myrdynggropen myrtag
  Morkyrkan holme   Mysutjärnarna tjnar
  Mossbäcken bäck   Mångskällan f. källa (nu torrlagd)
  Mossbäcken bäck   Mångslasstjärn tjärn
  Mosskölen, Lilla sank mark   Mångslasstjärn tjärn
  Mosskölen, Stora sank mark   Mångstjärn utdikad tj
  Mossmyran myr   Måntjärn tj.
  Musåjällsmyren myr /Se   Månstjännbäck bäck
  Myckelmyrbäcken bäck   Märaven = Märraven Saknas
  Myckelmyrfallet terräng   Märnäs näs
  Myckelåsen Saknas   Märnäs holme
  Myckelåsen berg   Mär(r)aven ave
  Myckelåsen ås   Märren holme
  Myckelåsmyren myr   Märri o. Fulån öar
  Myckelåstjärnen tjärn   Mär(r)åvån vik
  Myrkitten terräng   Märätjärn tj
  Mångsbodhöjden berg   Mörkmor granskog
  Mångsdiken sank mark   Mörkmorbäcken del av Hundnäsbkn.
  Mångs-Larstjärnen tjärn   Mörtrod änge
  Mångsvegbom sank mark   Mörttjärnen tjärn
  Måntjärnen tjärn   Mörttjärn tj
  Mårtsbacken backe?   Namnlostjärnarna tjnar
  Märraven lugnvatten   Namnlöstjärn tjärn
  Märraven del av Stor-Häsjen   Namnlösa tjärne = Hundnästjärn Saknas
  Märrtjärnen tjärn   Narmöra myr
  möckelle åsen berg   Narmörberget bergparti
  Mörttjärnen tjärn   Navarskaftgrådan gråda
  ?Mörtholmarna Saknas   Niffingmyren myr
  Namnlöstjärnen tjärn   Niffing(s)tjärn tjärn
  Narmyrberget berg   Niffingtjärn tjärn
  Narmyren sank mark   Niffingtjärn tjärn
  Narmörberget berg   Niffingstjärn = Niffingstjärn tjärn
  Navarskaftgrådan gräda /Se   Nissvik vik
  Nesmasdiken sank mark   Nistängena ängs- o. myrmark
  Niffingtjärn tjärn   Nistängsåsen ås
  Niffingtjärn tjärn   Nisåskällan källa
  Niffingtjärnen tjärn   Nisängsvarpet notvarp
  Niffingtjärnsbäcken bäck   Norberget berg
  Niffingtjärnåsen ås   Norbergsvållen = Vållen Saknas
  Nissbrunn råmärke   Nordbläster myrmark
  ?Nisvik Saknas   Nordbäcken lokal benämning på Selibäcken
  Nisåskällan källa   Nornäs näs
  Nivsbrunn källa   Nornäs udde
  Norbergsvallen bäck   Norrsjön sjö
  Nordbläster myr   Norsbrunn källa
  Nordiranner sank mark   Norsbrunn källa
  Nord-med-ån (slog)   Nothällarna stenhällar
  Norra gräver bäck el. dike   Nybodarna slogmark
  Norrgårdssälen fäb.   Nybodbäcken vdr
  Norr-Limbäck Saknas   Nybodkölen myr
  Norrsjön sjö   Nybodtjärn tj
  Norrsjötjärnen tjärn   Nybo(d)ån parti av Vanån
  Norsbrunn källa   Nybodänget änge
  Norsbrunn källa   Nybolet åker
  Norsbrunn terräng   Nybron bro
  Notholmen holme   Nygärdet odlad mark
  Nothällarna stenhällar   Nygärdsbåck höjd
  Nothällen udde   Nyhedsbäcken Saknas
  Notmyren myr   Nyhedskällan f.ben. på källa
  Nybodbäcken bäck   Nymyren myr
  Nybodkölen sank mark   Nymyrsbrunn tj
  Nybodkölen sank mark   Nymyrsbäcken vdr
  Nybodtjärnen tjärn   Nystrand slogmark
  Nybrokitte Saknas   Nyängsbäcken vdr
  *Nyckelåsen berg   Nåtbro bro
  Nyhedsbäcken Saknas   Nåtbron bro
  Nyhedskällan Saknas   Nåtbrubäcken vdr
  Nyhävda(n?) åker)   Nåtbrukitt åker
  Nymyrbäcken bäck   Nåtbruänget änge
  Nymyren sank mark   Nåtmyren myr
  Nyslogen sank mark   Nåtmyrsheden hedmark
  Nyslogen sank mark   Näcktjärn tjärn
  Nystrand slogmark   Näcktjärn tjärn
  Nystrandskojan koja   Näcktjärn(arna) Södra o Norra tjärnar
  Nystänget äng   Norra Näcktjärn, se Näcktjärn(arna) Saknas
  Nyängsbäcken bäck   Näcktjärnarna tjnar
  Nåtmyren myr /Se   Näcktjärnbäcken vdr
  Näcktjärnen tjärn   Näs slogmark
  Näcktjärnen, Norra tjärn   Näsbäck b.
  Näcktjärnen, Södra tjärn   Näsbäck vdr
  Näsdiken sank mark   Näsbäcken bäck
  Näsheden hed?   Näset del av by
  Näsholmen holme   Näset del av by
  Näsmyren Saknas   Näsheden halvö
  Näsmyren myr   Näsmyren myren
  Näsmyrtjärnen tjärn   Näsmyrtjärn tjärn
  Näsnabben Saknas   Näsnabben landtunga
  Nästjärnen tjärn   Näsnabben landtunga
  Näsängsholmen holme   Näsänget sloge
  »Nääunge» terräng?   Näsängsholmen holme
  Nörbläst, se Blästerna trakt   Nör(d)bläst del av kölmarken
  Nörbläst område /Se   Nördbläster = Nördbläst myrområde myrområde
  Nörder-Tennusbäck bäck   Nördra (Norra) Brickan Saknas
  Nörder Tomterna sank mark   Nördsta bäcken vdr
  Nördstön, Lilla ö   Nördstfjärden del av Venjaden
  Nördstön, Stora ö   Nördstmyr Saknas
  Nörsjön Saknas   Nördstöarna öar
  Nörsjösmyren, se Nörsjön Saknas   Nördstön, Lilla o. Stora öar
  Nöstboden sank mark   Lilla Nördstön, se Nördstön Saknas
  Nötbron bro /Se   Nörsjudammen damm
  Nötbroänget (Nåtbru-) Saknas   Nörsjustjärn tjärn
  Nötholen höjd   Nörsjusvasslen = Gäsevasslen Saknas
  Nötholmen holme   Nörsjön sjö
  Og- råmärke   Nörsjösmyren myr
  Ogan Saknas   Nötholen hol på udden
  Ogan, se Ogströmmen ström   Nötholmen holme
  Ogan å   Oga(n) del av ström
  Ogan vattendrag   Oga(n) del av ström
  Ogan å /Se   Ogan Saknas
  Ogenäs Saknas   Ogan = Ogströmmen Saknas
  Ogenäs Saknas   Ogforsen fors
  Ogforsen å   Ogsjön sjö
  Ogsjödammen damm   Ogströmmen Saknas
  Ogsjön Saknas   Ogsund(et) sund
  Ogsjön Saknas   Ogviken (l. -vikarna) vik
  Öjesjön sjö   Ogviken vik
  Ogsjön sjö   Ogån = Ogan, Ogströmmen Saknas
  Ogsjön sjö   Oradbäcken bäck
  ?Ogsjön sjö   Oradtjärn(arna) tjärnar
  Ogsjön Saknas   Oradtjärn(arna) tjärnar
  Ogsjön (utslog)   Oradtjärn Saknas
  Ogsjön sjö   Ora(d)tjärn tjärn
  Ogsjön sjö   Orad tjärnen tjärn
  ?Ogsjön sjö   Oradtjärn källan källa
  Ogsjötjärnbäcken bäck   Ormtjärn tjärn
  Ogsjötjärnen tjärn   Orr, se Vorr Saknas
  Ogströmmen å   Orrfloten myr
  Ogströmmen Saknas   Orr-flyten myr
  Ogströmmen Saknas   Orrkölen myr
  Ogströmmen älv   Orrkölen myr
  Ogströmmen ström   Orrnäs näs
  Ogströmmen Saknas   Orr-tjärnen tjärn
  Ogströmmen vattendrag   Orrtjärnmyren myr
  Ogströmmen å   Orrtjärnmyren = Orrtjärnsmyren tjärn, myr
  Ogströmmen å /Se   ?Oting-tjärnen tjärn
  Ogsundet sund   Ottertjärn tj
  Ogsundsholmen holme   Otänktjärn tjärn
  Ogviken Saknas   Oxeråsen berg
  Ogviken vik   Oxeråstjärn tjärn
  Ogviken vik   Oxtjärn tjärn
  Ogån Saknas   Oxtjärn(s)slogen slogmark
  Ol-Andersdik lugnvatten?   Oxåsbäcken bäck
  *Ollerklitt berg   Oxåstjärn tjärn
  Oradtjärnarna tjärnar   Oxåstjärne tj
  Oradtjärnberget berg   Partjärnarna tjärnpar
  Oradtjärnen tjärn   Partjärnar tjärnar
  Oraåå, se Ogströmmen å   ?Pekksnäbba, se Räcksnäbba Saknas
  Ormnäset näs   Penningtjärn tj.
  Ormnäset näs   Peningtjärn tj
  Ormtjärne Saknas   Perma(t)sgärd(et) åkergärde
  Ormtjärnen tjärn   Perma(t)sholen hol
  Orrflyt Saknas   Piltäppan slogmyr?
  Orrkätten del av fäbodvall /Se   Piltäppan sloge
  Orrkölen sank mark   Piptjärn tj
  Otänktjärnen tjärn   Pisåsen ås
  *Ovdalsberget berg   Pisåstjärn tj
  Oxbrunn sank mark   Plättdammen damm
  Oxbås terräng   Plätten myrmark
  Oxbåsudden udde   Prinsdik myr (dike)
  Oxeråsen berg /Se   Prästkuttan tjärn
  Oxeråsen berg   Prästkällan källa
  Oxeråsen ås   Prästkällan k.
  Oxeråsen, Lilla ås   Prästkällan k.
  Oxeråstjärnen tjärn   Prästslogdejkarna »småslogar»
  Oxlokarna tjärnar   Prästtjärnbäcken del av bäck
  Oxtjärnen tjärn   Prästvarpet notvarp
  Oxåsen berg   Prästön holme
  Oxåsen berg o. triangelpunkt   Pumpusbäck bifl.
  Oxåsen ås   Pumpuskällan k.
  Oxåsen berg   Pumpustjärn tjärn
  Oxåsen bergås   Pund (Pundet) högsta punkt på vinterväg
  Oxåsen berg   Pund (Pundet) högsta punkt i fiskarvägen
  Oxåsen berg   Pundbäcken del av Vållen
  Oxåstjärn tjärn   Pålsbrunnsbäcken vdr
  Partjärnarna tjärnar   Pålsfallet fall
  Pellkölen gränsröse   Pålskvärndammen nu torrlagd utvidgning av Kräggån
  Pellkölen gränsröse   Pålsmyrbäcken del av Jonsbäcken
  Pellkölen gränsmärke   Pålsmyrtjärn tj
  Pellkölen gränsmärke   Pällkölen l. Pell- myr
  Penningtjärnen tjärn   Pärnholmen h.
  Per-Jonsmyren myr   Rand-myren, se Rämyren Saknas
  Permatsgärdet Saknas   Rangdlarsmyren myr
  Pillingsmyren sank mark   Rang(d)larstjärn tjärn
  Pilmyren sank mark   Rangdlarsåsen ås
  Piltäppmyren sank mark   Rangdlok vsml
  Pis(s)åstjärne Saknas   Rang(d)lok igenvuxen pöl
  Porsmyrberget berg   Rannmyrberget berg
  Porsmyren Saknas   Rannmyrbäcken = Rannmyrån Saknas
  Porsmyren myr   Rannmyrån å
  Porsmyrtjärnen tjärn   Rejfallet skogsfall
  Potatisholmen holme   Rejfallkölen myr
  Prästholmen holme   Rejsön holme
  Prästtjärnbäcken bäck   Remnan Båcklars- Anna bergsskreva
  Prästviken vik   Rikesbäcken bäck
  *Prästänget äng   Rikesbäcken Saknas
  Prästänget äng /Se   Rimna(n) Båcklass bergsskreva
  ?*Pujabergen berg   Rimå vik
  Pumpustjärnen tjärn   Rimå gråda
  Pund höjd?   Rimå å vid högvatten
  Pundbäcken bäck   Rimå(n) vid lågvatten en vik
  Pundbäcken bäck /Se   Rimå vid lågvatten en vik
  Pundet vägparti /Se   Rimåviken åliknande vik
  Pundet vägpunkt /Se   Rismyren myr
  Pål-Jerkmoren skogsområde   Rissfloholmen h.
  Pålsbacken backe ?   Risåsen bergås
  Pålsbrunn sank mark   Rod f. slåttermark
  Pälskringlet höjd   Rodbäcken biflöde
  quarsiön sjö   Rodnäset näs
  Ragnd-Larsmyren sankmark   Rodnäsudden udden
  Ragnd-Larstjärnen tjärn   Rogsjön Saknas
  Rangdbacken backe?   Roleden passage
  Rangd-Larstjärnen tjärn   (Ross-) Rostbåck gård
  »Rambudeel» skogmark?   Rostbåckdejk dytag
  Randmyrberget berg   Rotbäck vdr
  ?Rangdgärde åker   Rotkallsdraget mark
  Rangdlarstjärne tjärn /Se   Rotmor granskog
  Rangd-Larstjärnen tjärn /Se   Rotnmyr myr
  Rangdlok vattenpöl   Rotnmöri myr
  Ranthagen Saknas   Rotnmörbäcken övre loppet av bäck
  Ranthagen Saknas   Rotnmyrslur-halorna myrdrag
  Reesiön sjö   Rotnmyrbäcken vdr
  Reksnäbban udde /Se   Rugsjöhällan råmärke
  Rickusbäcken Saknas   Rugsjön (l. Råg-?) sjö
  Rickusbäcken (slog)   Rugsju damm
  Rickusbäcken Saknas   Rullalutjärn rj
  Rickus-kålgård Saknas   Ry(ss)floberget berg
  Riddiken sank mark   Ryssflon lugnvatten
  *Riffelberget berg   Rytterheden odlad sandhed
  *Rijsberg berg   Rytterheden odlad hedmark
  Rijsberg berg   Rytterkvarnmyren myr
  Rijsbergh berg   Råbäcken Saknas
  Rijstiernan tjärn   Rångkarlbröst = Långkarlbröst Saknas
  Rikesbäcken bäck /Se   Råningarna f. slogar
  Rimån (utslog)   Råningen f. slogmark (med lador)
  Rimån å   Råningen f. sloge
  Rimå-äng(e) Saknas   Råningsbäck b.
  Ringtjärn Saknas   Råningsbäcken vdr
  *Ringtjärn tjärn   Råningsbäcken vdr
  Ringtjärn tjärn /Se   Råningsbäcken del av Högsmyrbäcken
  *Risberget berg   Råningsbäcken vdr
  Risfloberg Saknas   Råmusåmyren myr
  Risfloberget berg   Råtjärnmyren myr
  ?Risfloberget berg   Råtjärnarna tjärnar
  Risfloberget berg   Räcks- näbba änge
  ?Risfloberget berg   Räcksnäbba udde
  Risfloberget berg   Rädan = Rädån Saknas
  Risfloberget berg   Räd-holmen holme
  Risflon tjärn   Rä-myrberget berg
  *Risflodaberget berg   Rädänget änge
  Risflon lugnvatten   Rädängshylen djupt ställe i Vanån
  Rissflon Saknas   Rädängslökan löka
  *Risnäs slog?   Rädön holme
  Risås Saknas   Rämyrberg Saknas
  Risåsen ås   Rämyren Saknas
  Risåsen ås   Rämyren Saknas
  Rodet i Bärsiller Saknas   Rä-myren myr
  Rodmyrberget berg   Remyrån = Randmyrån Saknas
  ?Rodmyren Saknas   Rä-myrån å
  Rodmyren myr   Rämyrån Saknas
  *Rogs(jö)aven vattenparti /Se   Rännmyrgrav Saknas
  Rogsjön Saknas   Rännmyrgravsbäcken vdr
  Rogsjön Saknas   Räppugmyren myr
  Rogsjön Saknas   Räppugmyren myr
  Rogsjön sjö   Rätjärnmyrbäcken avlopp
  Rogsjön Saknas   Rätjärnmyren myrparti
  Rogsjön sjö   Rätjärnmyren myrdrag
  Rogsjön Saknas   Rödeiken slog
  Rogsjön sjö   Röd(e)klör gränspunkt
  Rogsjön sjö   Rödmyrberg Saknas
  Rogsjön sjö   Rödmyrberget berg
  Rogsjön sjö /Se   Rödmyren myr
  Rogsjön sjö /Se   Rörharn sandhar
  +Rogsjöskogen skogstrakt /Se   Rötjärn tj
  Roleden passage /Se   Rötjärn tj
  Rotberg Saknas   Rövåback skogsbacke
  Rotbäckskitten, Östra Saknas   Rövåbäcken vdr
  Rotenmyren sank mark   Saftelön holme
  Rothålorna hålor(?)   Saftelön Saknas
  Rotkarlsdraget sankmark /Se   Sakriskäld källa med bäckdrag
  Rudtjärnen tjärn   Salulok pöl
  Rughässjön Saknas   Salutjärn tjärn
  Rugsjön Saknas   Salutjärnarna tjärnar
  Rugsjön sjö   Salutjärnmor granskog
  Rullmorstjärnarna tjärnar   Salutjärnrann sankt drag
  *Rysberg berg   Sandgravstjärn tjärn
  Ryss- Saknas   Sandvik vik
  Ryssfloberget berg   Sandviksnäs flottningsstn
  Ryssflomyren sank mark   Sandviksnäs näs
  Ryssflon lugnvatten   Sandön ö
  Ryttermyren Saknas   Sandön ö
  Rytteränget Saknas   Sandön ö
  Rytteränge -t Saknas   Saroslok vattensamling
  Rytteränge -t Saknas   Savtallholmen, se Saftelön Saknas
  *Råbergsrör gränsmärke   Saxlok, Tiberg Saknas
  Rådhhammar punkt i äldre gräns /Se   Saxlok odling
  Rådhhammar punkt i äldre gräns /Se   Schröderkällan källa
  Råholmen holme   Schrödervik inbuktning av Van
  Råholmen ö   Selebäck bäck
  Råmossdiken sank mark   Selibäck(arna) vdr
  Råmossmyren myr   Seliheden hedmark
  Råmossmyren sank mark   Seliheden hed
  Rångkarlmyren del av Kvarnmyren /Se   Selvägen väg
  Råningen terräng   Sevtjärn tjärn
  Råningsbäcken bäck   Sickkölen myr
  Råningsbäcken bäck   Sigus område kring tjärn
  Råningsudden udde   Sigus område kring tjärn
  Råtjärnarna tjärnar   Sigus område kring tjärn
  Råtjärnarna tjärnar /Se   Sigus ängstrakt
  Råtjärnbäck bäck   Sigusdraget vattenförbindelse
  Råtjärnmyren sank mark   +Sigusholm halvö
  Rädån å   Sigusänge-änget slogmark
  Rädänget (utslog)   Sjufallskölen myr
  Rägmyrberget berg   Yttre Sigus del av ängsmark
  ?Räksnäbban Saknas   Övre Sigus (ängsmark)
  Rämyrberg berg   Sigustjärn inbuktning av Vanån
  Rämyren myr   Siklinghäll bortskjutet stenblock
  Räppemyren sank mark   Siklinghäll bortskjutet stenblock
  Räsjön sjö   Siklinghäll bortskjutet stenblock
  Rävabäcken bäck /Se   Siktjärn Saknas
  Rävbäcken bäck   Singelstrand strand
  ?Rödmyrberget berg   Singelstrand strand
  Rödmyren sank mark   Singelänget änge
  Röna terräng   Siknäs näs
  Rönnåsen ås   Siktjärn tjärn
  Rötjärn tjärn   Siltappen holme
  Rövåback skogsbacke /Se   Sjugärd åkergärde
  Saftelön holme /Se   Sjugärdsviken vik
  Salulok tjärn   Sjugärdsmyren odlad myr
  Salutjärnen tjärn   Sju- ändan del av sjö
  Salutjärnsbäcken bäck   Sjöfallskölen myr
  Sandgravstjärnen tjärn   Skadbäcken vdr
  Sandheden skog   Skarbubäcken vdr
  Sandholmen holme   Skarbumyren f. slogmyr
  Sandviksnäs näs   Skard nedskärning i bergparti
  Sandängena sank mark   Skardbäcken Saknas
  Sandön ö   Skarptjärnarna tjärnar
  Sandön ö   Skavholdik myr
  Sandön ö   Skavholen f. ståndhol skogs- och slogmark
  *Sanåsen ås?   Skerfåll-åsen bergås
  Savtellön holme /Se   Skerfållåsen bergås
  Svtällön ö   Skeråsbäcken biflöde
  Saxlok odling /Se   Skeråsen åssträckning
  Saxlok odling /Se   Skinkfallet fall
  Schröderholmen holme   Skinnarmyran sloge
  Sefastkitte Saknas   Skinnermyren myr
  Sexån å   Skinnärmyren myr
  Sickkölen sank mark   Skinnermyrtjärn tjärn
  Sigus Saknas   Skinnermyrtjärn tj
  Sigus (utslog)   Skinsan myrar
  Sigus, Övre o. Nedre ängsmarker /Se   Lill(a)-Skinsan myr
  Sigusbäcken, Norra bäck   Stor(a)-Skinsan myr
  Sigusbäcken, Södra bäck   Skins-alur Saknas
  Sigusdraget vattendrag /Se   Skinsbäcken bäck
  Sigusholm(e) (utslog)   Skinsåsen ås
  +Sigusholme landtunga /Se   Skiphusstrand skepphus
  Sigustjärne tjärn /Se   Skipåmyrbäcken vdr
  Sigustjärnen tjärn   Skipåmyren myrdrag
  Sigusänge (-ängen) Saknas   Skirlok vsml
  Sigusänge -t Saknas   Skråjvhult f.sovhol
  Sigusänget slåtteränge /Se   Skubbörmöra myr
  Siktjärnen tjärn   Skubbörmörbäcken biflöde
  Sillret vattenförbindelse   Skubbörmörkälda källa
  Singelstrand (utslog)   Skubbörmörrå(n)ningen röjd slogmark
  Siversmyren sank mark   Skuråsen ås
  Sjöåsen höjd   Skuråskällan källa
  Sjöändan del av Kättbosjön   Skuråskällan k.
  Skadavik vik   Skuråsrann myrdrag
  Skallen näs   Skuråstjärn(arna) tjnar
  Skarpabborrtjärnarna tjärnar   Skuråstjärn(arna) tjärnar
  Skarpmyrbäcken bäck   Skytubäcken vdr
  Skarpmyrrönningen sank mark   Skytubäcken vdr
  Skarptjärnarna tjärnar   Skålen vik
  Skarptjärnkölen sank mark   Skållmöri l. Skallmyren myr
  Skavholarna höjder   Skåpbäcken vdr
  Skavholtjärnen tjärn   Skäftnäs(et) udde
  Skepphusstrand (slog)   Skäftvik - Skäftviken Saknas
  *Skeppshusviken vik   Skäftviken vik
  Skeppshusviken vik /Se   Skäftviken vik
  Skeppsmyren sank mark   Skällnäset näs
  Skinnarmyren sank mark   Skärnäs Saknas
  Skinsåsen ås   Slaggdejkarna myrmark
  Skommarslåtten myr   Slettfljot myr
  *Skottmyren myr   Slettflyt myr
  Skrålviken vik   Slä(t)tflyten skogsmyr
  Skubbörmyrbäcken bäck   Slätthed skogsmark
  Skuråsbäcken bäck   Slät(t)lok pöl
  Skuråsen berg   Smedstjärn l. Smis- tjärn
  Skuråsen ås   Smisbäcken vdr
  Skuråsen berg /Se   Smis-änget slogmark
  Skuråstjärnarna tjärnar   Smånäsen ängen
  Skutstad vik   Småtjärnarna tjärnar
  Skåkådiken, Nedre sank mark   Småtjärnarna tjärnar
  Skåkådiken, Övre sank mark   Småtjärnarna tjänar
  Skåpbäcken bäck   Småtjärnbäcken vdr
  Skäftvik vik   Småtjärnvägen väg
  Skällnäs näs   Snedvad vadställe
  Skällnäset näs   Snappe(s)sätån bergavsats
  Skällnäsholmen holme   Snådheden skogsmark
  Skärehedarna hed(ar?)   Snödmyren (Snåd-) Höbäckens upprinnelse
  Skärmyren myr   Solbäcken Saknas
  Käråsbäcken bäck   Solbäckskvarnen tullkvarn
  Skäråsen ås   Sold(i) l.Soll(en) holme
  Slaggdikarna småmyrar /Se   Soldbåckan l. Sollbacken näs
  Slunknäs Saknas   Soldkåven l. Sollkalven holme
  Slätfljoten sank mark   Sollbygg-Ejsmyren del av Ejsmyren
  Slätfljoten sank mark   Sollbyggholmen holme
  Slätheden Saknas   Solkvänndammen damm
  Slätheden Saknas   Sollen ö
  Slättfljot sank mark   Soltjärn tjärn
  Slätthed skogsparti /Se   Spjotsel(e)-vägen väg
  Slätthed skogsmark /Se   Spjuttjärn tjärn
  Smalänget äng   Stade(n) landningsplats
  Smedstjärnen tjärn   Staden landningsplats och båtstad
  Småtjärnarna tjärnar   Stampen plats för en f.stamp
  Småtjärnen, Norra tjärn   Stamstaden landningsplats
  Småtjärnen, Södra tjärn   Starbäck, Nördra och Söndra Saknas
  *Snarketjärn tjärn   Norra Starbäcken biflöde
  Snedvad vadställe   Nördra Starbäck vattendrag
  Snårberget berg   Söndra starbäck vattendrag
  Snödmyren sank mark   Starbäcken, Norra och Södra vattendrag
  Solbäck -en Saknas   Starrbäckskölen myr
  Solbäcken bäck   Starbäck vdr
  Solbäckskvarnen kvarn   Starbäck vdr
  Solholmen ö   Södra Starbäcken biflöde
  Solbacken parti på ö /Se   Starekällan k.
  Sollbyggholmen holme /Se   Starrannbäck bifl.
  Sollbygg-holmen holme /Se   Starrannbäcken vdr
  Sollen ö /Se   Starrannen småmyrar (gässeldikar)
  Sollen ö   Starrgolvet myr
  Sollen ö   Starrgolvskölen myr
  Sollkalv holme /Se   Starrlok vattensamling
  Soltjärne Saknas   Starrmyren myrar
  Soltjärnen tjärn   Staslasstjärn tjärn
  Sovås terräng   ?Starr.rann-bäck Saknas
  Sovåsen Saknas   Stass-sund sund
  Spetsbäcken Saknas   Stassund(et) sund
  Spetsgärdet Saknas   Stassviken vik
  Spjutråd plats /Se   Stavbäcken vdr
  Spjutsäl fäb.   Staven myrtrakt
  Spjutsälberget berg   Stehåjs-grav brant däld
  *Spjutsälsben berg   Stenänge f. sloge
  Spjuttjärne Saknas   Stjeffsmöra myr
  Spjuttjärne Saknas   Stockholm holme
  Spjuttjärnen tjärn   Stora Nördstön, se Nördstön Saknas
  Spångmyren sank mark   Stora stenen grottliknande stenparti
  Staden plats /Se   Storbron = Nybron Saknas
  Stadsundet sund   Stora Gåltön, se Gåltön Saknas
  Stadssundet sund /Se   Stormyr Saknas
  Stadsviken vik   Stornäset landparti
  Stadsviken vik /Se   Storån gren av Vanån
  Stamsmyran sank mark   Strupen Saknas
  Stamsmyren sank mark   Sturfarhällan stenhäll
  Stamsmyren sank mark   Sturfåll f.sloge
  Stamänget Saknas   Sturfåll-Storfallvik bukt
  Starrbäck bäck   Storgrådan gråda
  Starrbäckkölen sank mark   Sturgärd åkergärde
  Starrbäckkölen sank mark   Sturkmatsbäcken vdr
  Starrbäckskölen sank mark   Sturkmatsråningen f.röjning (slogmark)
  Starrbäckskölen sank mark   Sturkäldmor slog o.skogsmark
  Starrdik sank mark   Sturkäldmor skogsmark
  Starrdiken sank mark   Storkölen myr
  Starrgolvet myr /Se   Stormyren myr
  Starrgolvskölen berg? /Se   Sturmyren myr
  Stavahed märkespunkt   Sturmyren myr
  Starrheden hed   Sturmyrtjärnarna tjnar
  Stars-Larstjärnen tjärn   Stormysten skogsmyr
  Stavahed(en) skogstrakt /Se   Storperskitt åker
  Stavahed skogstrakt o. fäbodställe /Se   Stursanden notvarp
  Stavaheden skogstrakt, fäbodställe o. råmärke /Se   Sturstamnsmyren myr
  Stavahed skogstrakt /Se   Sturstäjen Saknas
  Stavamyren sank mark   Stursviku berg
  Stavbäcken bäck   Storvä(r)ten myr
  Stavbäcken bäck /Se   Sturväten myr
  Stavdajk myr   Storån = Vanån Saknas
  Stavdajkmyr sank mark   Storåsen bergås
  Staven terräng   Strängsnäs landtunga
  Staven myrtrakt /Se   Strängsnäs näs
  Staven myrtrakt /Se   Stuttåsbäcken vdr
  Staven myrtrakt /Se   Stuttåsen åssträckning
  Staven myrtrakt /Se   Styggfors(en) fors
  Stegåsen ås   Stådåmyren odlad myr
  Stegåskölen sank mark   Stärgåsen ås
  *Stentjärnen tjärn   Stäjen fäbodväg
  Stenängsstrand terräng   Stängselbäcken vdr
  Stickmyran sank mark   Suckskär bergparti
  »Sticku Heden» naturnamn?   Sucktjärn tj
  Stickuheden natn /Se   Sultabborrtjärn = Abborrtjärn Saknas
  Stinsa sank mark   Sultenaborrtjärn tjärn
  Stockholm holme   Sultabborrtjärn tj
  Stordajkåsen ås   Sultenabborrtjärnarna tjnar
  *Storfallsberget berg   Sund (Sundet) vattenparti
  Storfljot sank mark   Sundet förträngning av Gävundsjön
  Storflyna (-flyarna) Saknas   Sundet trängre parti av Gävundssjön
  Storgrävningen sank mark   Sundet förb. mellan vatten
  Storholmen holme   Sundet sund
  Stor-Häsjen sjö   Sund(et) förbindelsen Båtjärne-Vanån
  Stor-Häsjen sjö   Sundsbron landsvägsbro
  Stor-Häsjen sjö   ?Sunds bräst fors
  Storkällmor Saknas   Sundsgärd åker
  Stor-Källmoren sank mark   Sundsmyren myr
  Storkällmoränget Saknas   Sundsnäs = Gulånäs vid Ikiln Saknas
  Storkällmyren sank mark   Sundsänget udde
  Storkölen sank mark   Susbäcken bifl.
  Stormofallet terräng   Susbäcken bäck - ovisst var
  Stormyran sank mark   Suskällan källa
  Stormyren myr   Susmyren odlad myr
  Stormyren sank mark   Susmyren myr
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Sustjärn tjärn
  Stormysten sank mark   Sutterkölen myr
  Storsanden vik   Svadtjärnarna tjnar
  Storsjön Saknas   Svadåsen åssträckning
  Stor-Skinsan sank mark   Svartbäcken Saknas
  Storskinsan myr   Svartbäcken bäck
  Stortjärnbäcken bäck   Svartbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Svatbäcken bäck
  Storvärten myr /Se   Svarttjärn tjärn
  Storån Saknas   Svarttjärn tnar
  Storväten sank mark   Nördsta Svarttjärn en av Svarttjna
  Storås höjd   Synsta Svarttjärn en av Svarttjna
  Steråsmyren sank mark   Svarttjärn tj
  Strängsnäs udde /Se   Svarttjärnbäcken vdr
  Strängsnäs landtunga /Se   Svarttjärnsmyren myr
  Stubbheden Saknas   Svarttjärnsmyren myr
  Stuguholmen holme   Svarvlok vsml
  Styggbäcken bäck   Svensmyren myr
  Styggbäcken bäck   Svensmyren myrmarker
  Styggfors del av Ogströmmen   Svidu gammal brända (nu med nyskog)
  Stugholmen holme   Sviduvålen område
  Stängselbäcken bäck   Svinkbäcken biflöde
  Suckskär höjd   Svinke slogmark
  Sucktjärnen tjärn   Svinkkitt inhägnad sloge
  Sultabborrtjärnen tjärn   Svårårslok vsml
  Sundet (slog)   Sydbläster myrmark
  Sundsbron Saknas   Syrbläst del av kölmarken
  Sundsgärdet Saknas   Sysdik slogmyr
  Sundsmyren Saknas   Sysmyren utdikad myr
  Sundsnäs Saknas   Sågbäcken = Kvännbkn till Båttjärn, Västbygge Saknas
  Susbäcken (slog)   Sågdraget låglända med lokar (ej bäckdrag)
  Susmyrbäcken bäck   Sågdraget sväng av Aspen
  Susmyren Saknas   Sågdraget del av Aspan
  Susmyren myr   Sågforsen fors
  Susmyrlandet Saknas   Sågfors fors
  Sustjärnen tjärn   Sågstugan flottningsstuga
  Sutterkölen sank mark   Sågudden udde
  Svadtjärnarna tjärnar   Sårbrunn källa
  Svadåsen ås   Såseränget änge
  Svalutjärnarna tjärnar   Såvås(en) åkertäppa
  Svartbäcken bäck   Såvås åkertäppa
  Svartbäckkojan koja   Sätdike myr
  Svartladurönningen sank mark   Sätådejkan myr
  Svartladurönningen sank mark   Sävenbrunn källmyr
  Svarttjärnen tjärn   Sävenbrunn källa med bäck
  Svarttjärnen, Norra tjärn   Sävenbrunn källmyr - ovisst var
  Svarttjärnen, Södra tjärn   Sävenbäck vdr
  Svarttjärnsmyren myr   Sävenkistan stenblock
  Svartåsen höjd   Säxen sjö
  Svedan terräng   Säxen sjö
  Sviduvålen område /Se   Säxån Saknas
  Svink slogmark /Se   Söderbläst- , se Syrbläst Saknas
  Svinkbäcken bäck /Se   Söder - Tennusbäcken bäck
  Svinkkätte inhägnat jordomr. /Se   Söder-Tennusbäcken bäck
  Sydbläster berg /Se   Södra Bläs(t)tjärn, se Blästtjärn Saknas
  Sydbläster sank mark   Södra Brickan Saknas
  Sydbläster sank mark   Södra Dåstjärn, se Dåstjärn(arna) Saknas
  Synnerstbäcken bäck   Södra Len(n)äs Saknas
  Syrbläst se Blästerna trakt   Södra Näcktjärn, se Näcktjärn(arna) Saknas
  Syrbläst område /Se   Södra Torsjön, se Torsjön Saknas
  Säjmyran sank mark   Sötjärn tj
  Sälbäcken bäck   Sötjärnbäcken bäck
  Sälbäcken bäck   Tackkällan källa
  *Sälen berg   Tackkällan Saknas
  Säliheden hed   Tackvallback backe
  Säliheden hed   Tackvallbåck backe med gård
  Sälihedsmyren myr   Tadurann myr
  Sävenbäck bäck   Tallbo odling
  Sävenbäckskojan koja   Tallbobåckan backe i landsvägen
  Säxen sjö (reglerad)   Tandsjöbrändan gammal brända
  *Söder-Vasseln vattendrag?   Tan(d)sjökölen myr
  Södra gräver bäck   Tann-sjön sjö
  Sönner Tomterna sank mark   Tan(d)sjö tjärn Saknas
  Sötjärnbacken höjd   Lilla Tandsjötjärn tj
  Sötjärnen tjärn   Stora Tandsjötjärn = Tandsjötjärn Saknas
  Söder-Tennusbäck bäck   Tandån vattendraget
  Tallbo terräng   Tattertjärn rj
  Tallbomyren sank mark   Tatturtjärn tjärnpott
  Tandsjöbron terräng   Fennhusbäcken, S , se Söder Fennusbäcken Saknas
  Tandsjöbrändan berg   Norra Tennhusbäcken vattendrag
  Tandsjöbrändan berg   Tiberget berg
  Tandsjöholmen troligen? holme /Se   Timmermyren myr
  *Tandsjöholm Saknas   Timbernes(udden) näs
  Tandsjökölen sank mark   Timmeråsen ås l. hed
  Tandsjökölen sank mark   Tittiltjärn = Tittultjärn Saknas
  Tandsjön sjö   Tittultjärn Miskubäckens upprinnelse
  Tandsjön Saknas   Tittultjärnbäcken vdr
  Tannsjön Saknas   Tjäfsmyrbäcken vdr
  Tandsjön sjö   Tjäfsmyren myr
  Tandsjön sjö   Tjännfljot, (l. Tjärnflyten) tjärn
  Tandsjön sjö   Tjärnänget odling
  Tandsjön Saknas   Tjörkallbåckan »backe»
  Tandsjön sjö   Tjörkall- tjärn tjärn
  ?Tandsjön sjö /Se   Tjörkalltjärn tjärn
  Tandsjön sjö   Tjötjalsmyren myr
  Tandsjön fäb.   Tobäck vdr
  Tandsjön sjö   Tobäck vdr
  Tansesiön sjö   Norra Tomtarmyren, l. Tömtermöri myr
  Tansiö sjö   Tomterna, se Tämterna Saknas
  Tansiöh /Se   Tomtestång gränspunkt
  Tansiön sjö   Tomte-stång råmärket
  *Tansjöholm trol. holme   Tordubäcken bäck
  Tandsjötjärnen del av sjö?   Tordutjärn tjärn
  Tellingsmyren sank mark   Tordutjärn tjärn
  »Thors Tjernan» Saknas   Torgardslok = Torrgaslok Saknas
  Tiberg berg   Torgelsbåck skogskulle
  Tiberget fäbodar   Torholmen holme
  Tiberget fäbodar   Torkstumyren myr
  Tiberget berg   +Torkällan äldre ben. på källa (och slogmark)
  Tiberget berg   Torkölen del av Tandsjökölen
  Tiberget berg   To(r)litjärn tjärn
  Tiberget Saknas /Se   Torpertjärn tjärn
  Tiberget berg   Torrgulok = Torgaslok Saknas
  Timmerholmen holme   Torrgåslok tjärn
  Timmermyren sank mark   Torholm holme
  Timmeråsen ås   Toru-flyten myr
  Tittultjärnen tjärn   Torrfors (vid högvatten förr uppkommen) förbindelse
  Tjärkarlbacken backe   Torrfors parti av Örklingsforsen
  Tjärkarlkitte Saknas   Torrkölen myr
  Tjärkarltjärnen tjärn   Torsheden hedmark
  Tjärkarlåker Saknas   Torshol odlad backe
  Tjärnfljot tjärn   Torshol odlad kulle
  Tjärnmyren sank mark   Torsjöbäcken avlopp
  Tjärnmyråsen ås   Torsjön sjöar
  Tjödråbäcken bäck   Nördra Torsjön Saknas
  Tobäck bäck   Söndra Torsjön Saknas
  Tomptestångh gränsröse   Torsjön sjöar
  Tomptestångh gränsröse   Torsjövallboden änge
  Tomptestång gränsmärke   Torsjövåll- boden gammal slogmark
  Tomt-Anderskölen sank mark   Torsjö(ås)berget bergparti
  Tomt-Andersåsen ås   Torsjöåskölen myr
  Tomtarmyren, Norra o. Södra Saknas /Se   Torsjöänget ängsmark
  Tomtberget Saknas   Torsklok pöl mitt på Grånäset
  *Tomtberget bergparti /Se   Tosklokarna lokar
  Tomten, se Tamterna skogsområde /Se   Lill(a)-Torsnäs udde
  Tomterna Saknas   Torsnäs o. Torsnäsudden näs
  Tomtestångh gränsmärke   Tortjärnarna tjnar
  Tomtestång gränspunkt /Se   Tranubrunn källa
  Tomtestång gränsmärke   Tranukölen myr
  Tomtestång råmärke /Se   Tranustrand förr myr, nu odling
  Tomtkölen myrmarksområde   Tranustrand slogmark
  Tomtmyrliden sluttning   Trefaldighets källan källa
  Tomtmyrliden fäb. /Se   Trefaldighetskällan k.
  Tompten myrmarksområde   Tretjärnarna tjärnar
  Tordubäcken bäck   Triddelstjärn tj
  Tordu- el. Tordybäcken bäck /Se   Trollaven Saknas
  Tordytjärn tjärn /Se   Trullaven lugnvik
  Tordutjärnen tjärn   Trollaven utbuktning på Ogan
  Tordu(n)tjärn tjärn /Se   Tröllshol område
  Tordy(n)tjärn tjärn /Se   Trullsmyrbäck vdr
  Tordy(n)tjärn tjärn /Se   Trullsmyrbäck b.
  Tordytjärn tjärn /Se   Trullsmörbäcken del av Röjningsbäcken
  Torholmen holme   Trullsmyren odlad myr
  Torholmen holme   Fröllsnäs udde
  Torksmyran sank mark   Trullsnästjärn vik
  Torkällan Saknas   Trullsnäsvik(en) = Trullsnästjärn Saknas
  Tokätten del av fäbodvall /Se   Frölltjärn tjärn
  Torkölen sank mark   Trull tjärn
  Tor-Litjärnen sank mark   Trulltjärn tjärn
  Tornfljot sank mark   Truttusmyren myr
  Torrfors terräng   Trärön Saknas
  Torrgaslok tjärn /Se   Tufsiga tallen gammalt märke
  Torrgåslok tjärn   Tupptjärn tj
  Torrkölen sank mark   Tupptjärn tjärn
  Torsbergen berg /Se   Turlok tjärn
  Torsberget berg /Se   Turloktjärn tj
  Torsbergzåsen berg   Tuvängsbröst »bröst»
  Torsjöberget berg   Tuvängsmyren myr
  Torsheden hed   Tveråbåck berg
  Torsjöbäcken bäck   Tveråbåck berg
  Torsjöbäcken bäck   Tvibud-bäcken bäck
  Torsjökölen sank mark   Tvibudholen, (l. Tvebod-) skogsås
  Torsjön sjö   Tvärabacke backe
  Torsjön, (Torstjärn) sjö   »Tvärabacken» Saknas
  Torsjön sjö   Tväråsen bergås
  Torsjön, N o. S. sjöar   Tångbäck vdr
  Torsjön Saknas   Tången myrsträckning (f. sloge)
  Torsjön sjö   Tämter(na) Saknas
  Torsjön, Norra el. Södra sjö   Tämter Saknas
  Torsjön, Södra Saknas   Tämtermöri, se Norra Tomtarmyren Saknas
  Torsjön, Norra och Södra sjöar   Tämt stång = Tomte stång Saknas
  Torsjön, Norra sjö   Töv Saknas
  Torsjön, Södra sjö   Ugan älvdalsform för Ogan
  Torsjörannen Saknas /Se   Ugnäs näs
  Torsjövallsboden ängsmark   Ugovik Saknas
  Torsjöåsberget berg   Ug(u)näs udde
  Torsjöåsberget berg   Umborsbäcken vdr
  Torsjöåsberget berg   »Upp i rann» myrdrag, myrsund
  Torsjöåsen ås   ?Uvberg Saknas
  Torsjöåskölen sank mark   +Uvnäshäll (för Ugnäs-) råmärke
  Torsjöåskölen sank mark   Uxbrunn myrpott
  Torsklok tjärn   Lilla Uxeråsen ås
  Torstjärn se Torsjön sjö   Uxeråsbäcken vdr
  Tortjärnarna tjärnar   Uxtjärn tjärn
  Tranmyren sank mark   Van sjö
  Trantjärnen tjärn   Van sjö
  Tranukölen sank mark   Van sjö
  Tran(u)strand (slog o. byn)   Van sjö
  Tranustrand terräng   Van sjö
  Trebackalång vägbacke   Vanan, se Vanån å
  Tretjärnarna tjärnar   Vans-, se Vons Saknas
  Triddeln sank mark   Vanån Saknas
  Trolloven åutbuktning   Vanån Saknas
  Trollaven sel   Vanån biflöde
  Trollsholen höjd   Vanån, se Vanån å
  Trolltjärnen tjärn   Vargmyren myr
  Trolltjärnsmyren myr   Vargskär berg
  Trullsmyrbacken (slog)   Vargstuguback skogsbacke
  Trullsmyrbäcken Saknas   Vassbåck Saknas
  Trullsmyrbäcken bäck   Vanelkroken krok i Vasslen
  Trullsmyrrönningen Saknas   Vasselkroken krök på Vållen
  Trullsnäs Saknas   Vasselkroken Saknas
  Trullsnäs Saknas   Vasselkrökan krok
  Trullsnäsvik vik   Vasselmyren myr
  Tupptjärnen tjärn   Vasslen = Bjorvasslen Saknas
  Turlok tjärn   Vasslen = Vållen Saknas
  Tuvängsbröst sank mark   Vasslen del av vattendrag
  Tuvängsmyren myr   Vasslen = Bjor(sjö)vasslen Saknas
  Tvärabäck (Lilla T-bäck) Saknas   Vattumyren Saknas
  Tvärabäcksgärdet Saknas   Vatubäcken vdr
  Tväråback höjd   Västra Vejkallbäcken = V. Vejkallmyrbkn Saknas
  Tväråback berg /Se   Vejkall-myren myr
  Tväråsen ås   Vejkalltjärnen, l. Vikkarl- tjärn
  Tvärön ö   Vejkallbäcken, Västra o. Östra = Vejkallmyrbkn Saknas
  Tybergh berg   Östra Vejkallbäcken Saknas
  ?Tålestrand Saknas   Vejkallmyrbäcken bäckar
  Tångbacken backe?   Vejkallmyren myrparti
  Tången tjärn   Vejkalltjärn tj
  Tämterna skogsområde /Se   Lilla Vejkalltjärn tj
  Ufnäs häll, se Ogenäs Saknas   Vejneskallbäcken vdr
  Ugenäs udde /Se   Vejneskall- Vinäskarlmyrbäcken Saknas
  Ullåstjärnen tjärn   Vejneskallmyren myr
  »Utmed ån» (slog)   Venjan (Venjaden) sjö
  Uvberg, Väster berg   Venjaden sjö
  Uvberg, Öster berg   Venjaden sjön
  *Uvnäs häll Saknas   Venjaden Saknas
  Uvnäshäll (för Ugnäs-) råmärke /Se   Venja(d)sbäcken bäck
  *Uvnässten gränsmärke   Venjadssjön = Venjanssjön Saknas
  Uvtjärnen tjärn   Venjansjön sjö
  Waag Liidan berg   Venjans myren myr
  *Wagzliden berg   Vikkarltjärn källa
  Vallen (el Vasseln?) (slog)   Vindogsmyren myr
  Vallen (= Vasseln el Vållen?) (slog)   Vintermyren myr
  Wallerbäcks Råå gränsmärke   Vintermyren myr
  Vallet Saknas   Vintermyren myr
  Valsmyrbäcken bäck   Visälden del av Dåsvasseln
  Van sjö   Vans-berget berg
  Van sjö   Vans-änget ängsmark
  Van- Saknas   Von = Van Saknas
  Van sjö   Von Saknas
  Van sjö   Vonsmor f.granmor
  Van sjö   Vonsmorbäcken vdr
  Van sjö   Östra Vons- l. Vansänget änge
  Van sjö   Vonsängsbäcken bäckdrag
  Van sjö   Vonsängsviken vik
  Van sjö   Vormnäs näs
  Van sjö /Se   Vormtjärn tjärn
  Van sjö   Vorrtjärn tjärn
  Van sjö /Se   Vorrtjärne tj
  Van sjö /Se   Vålheden skogsmark
  Van sjö /Se   Vållen bäck
  Van sjö /Se   Vållen bäck
  wangz siön sjö   Vållen vassla
  Vanmyran sank mark   Vållen vdr
  Wannesiö sjö   Vållen vdr
  Wannesiön sjö   Vållen Saknas
  Wannesiön sjö   Vållsjövägen väg
  Vansberget berg   Vålmyren myr
  Vansberget berg   Vålmyrbäcken bäck
  wanslidan berg   Vålmyrbäcken bäck
  Vansänget nat.namn?   Västra Vålmyrbäcken del av Flitjärnbäcken
  Vansänget, Västra Saknas   Vålnbäcken del av Åldran
  Vansänge -t, Östra Saknas   Vålsänget sloge
  Vanån å   Vällbäck vdr
  Vanån å   Värkarna sundet
  ?Vanån å   Värknäs näs
  Vanån å   Värknäsholmarna holmar
  Vanån å   Värten, se Stor- o. Lillvä(rten) Saknas
  Vanån å   Västan viken Saknas
  Vanån å   Väst i Svinke - se Svinke Saknas
  Vanån Saknas   Krångänget änge
  Vanån å   Västra sjön del av Kättbosjön
  Vanån å   Västra Vejkallmyrbäcken bäck
  Vanån å   Väten, se Stor- o. Lillvä(r)ten Saknas
  Vanån å /Se   Völpgrav sänka
  ?Vanån å   Yfstängesflon lugnvatten
  Vanån å   Yfstänget ängsmark
  Vanån å   Ytterängbäcken vdr
  Vanån å   Ytterängena ängsmarker
  Vanån å /Se   *Ytterbötebögen, se Yttre Bötåberget Saknas
  Vanån vattendrag   Yvstsjön, se Ifts- Saknas
  Vanån å   Ågåmöri odling vid sjön
  ?Vanån å /Se   Åkåbäcken vdr
  Vanån å   Åkå- l. Hakviken vik
  Vanån Saknas   Åkåviken vik
  Vanån å   Åkå- l. Hakön holme
  Vanån å /Se   Åkåön holme
  Vanån biflöde /Se   Åkåmyren myr
  Vanån å   Åkåön holme
  Vanån å   Ålderbäcken, se Åldran Saknas
  Vanån å   Ålderbäcken = Åldran Saknas
  Vanån å   Ålderflot myr
  Vanån å   *Ålderklint , se Ståvåheden Saknas
  Vanån å /Se   Ålderlundejk, Östra o. Västra myrar
  Vargskär höjd   Åldersundet sund
  Vargstugubacken (-bäcken) Saknas   Åldertjärn tjärn
  *Wasleberg berg   Åldertjärnbäcken bäck
  Wasleberg berg   Ålderviken vik
  ?Vasnäs Saknas   Åldran bäck
  Vasselkröken åkrök   Åldran Saknas
  Vasselmyren sank mark   Åldran vattendrag
  *Södra Vasseln Saknas   Ån = Vanån Saknas
  Vasseln bäck   Årgången utlopp
  Vasseln vattendrag   Årgången Littrans utlopp
  *Vasseln, Södra vattendrag?   Åsberget berg och fäbodar
  Vasseln vattendrag /Se   Åsklikten bergklitt
  Vasseln vik /Se   Åsvärkan sund
  Vasseln biflöde /Se   Åsvärkan sund
  Vasseln (utslog)   Åvdalsberget l. -klikten berg
  Vasselviken vik   Åvdalsmyren myr
  Vasslebäcksrå Saknas   Åvåkällan k.
  Vasslebäcks rå gränsmärke   Åvåkällan källa
  Vasslen vattendrag   Åvåmyren myr
  Vasslet, se Lassusåsen Saknas   Åvåtjärn tj
  Vattukölen sank mark   Äddji, se Eggen Saknas
  Vattumyren myr   Äj-fors fors
  Vattumyren myr   Äjfors fors
  Vattumyren sank mark   Äjforsholmen holme
  Venjaden sjö /Se   Ällsbäck del av Lassusbkn
  +Ven(j)aldmyren ängsmark /Se   Ällsbäckmor granmor
  Venjan sjö /Se   Älven benämmning på Vanån
  »Wenjans Forsen» fors   Ängsbäck vdr
  »Venjans forsen», = Örklingsforsen Saknas   Ängsbäck bäck
  Venjansjön sjö   Äng(e)sgrav djup däld
  Venjanssjön Saknas   Ängsgravsklikten bergklitt
  Venjansjön sjö   Äni (l. Ön) holme
  Venjansjön sjö   Äppeltjärn tjärn
  Venjansjön sjö   Äppeltjärne Saknas
  Venjansjön sjö   Äppeltjärnmoren granskog
  Venjansjön sjö   Äppeltjärnmor(en) skog
  Venjansjön sjö   Ärgålsmoren skogsmark
  Venjansjön sjö   Ärgåls- tjärnarna tjärnar
  Venjansjön sjö   Ärtjbröst(et, Ärk- myr
  Venjanssjön sjö   Äråtjärn tj
  Venjansjön sjö   Äsingen sjön
  Venjansjön sjö   Ästeråsen Saknas
  Venjanssjön sjö   Äster- (l. Öster)åsen berg
  Venjansjön sjö /Se   Ästeråsen ås
  Venjansjön sjö   Ästjärn (nu utdikad) tj
  Venjassjön Saknas   Ästjärnback skogsbacke
  Venjansjön sjö /Se   Äv- el. Ävdkrok krök på Drafsån
  Venjansjön sjö /Se   »Öjarna» öarna
  Venjansjön sjö /Se   Öjsmyren, se Ejsmyren Saknas
  Venjanssjön sjö /Se   Öjesvägen, se Gangsjön vinterväg
  Venjansmyren myr   Öjvberg berg
  Venjanssjön sjö   Öjv- (l. Uv)berget berg
  Venjanssjön sjö   Västra Öjvberg berg
  Venjanssjön sjö   Östra Öjvberg berg
  Venjanssjön sjö /Se   Västra Öjv- berget, se Öjvberget Saknas
  Venjanssjön sjö /Se   Östra Öjv- berget, se Öjvberget Saknas
  ?Venäldmyran slogmyr?   Öjvtjärn tj
  Verknäs näs   Öknen bergplatå
  Verknäsholmarna holmar   Öknen hårdmark (skoglös)
  Vibolstrand Saknas   Ön holme
  Vikamyren myr   Örkbröst myr
  Vikamyren myr   Örklingen sjö
  Viken terräng   Örklingen sjö
  Vikkarlbäcken bäck   Örklingen sjö
  Vikkarlmyren myr   Österåsen, se Äster-åsen Saknas
  Vikkarltjärnen tjärn   Öst-i-sundet Gammelsundet
  *Vimmo hed öppen plats   Krångänget änge
  *Vimmo ring, se Vimmo hed öppen plats   Östra sjön del av Kättbosjön
  Vindögsmyren sank mark   Östra Vejkallmyrbäcken Saknas
  Vinterled(et) Saknas   *Överbötebögen del av Bötåberget
  Vita havet terräng   Övstsjön, se Ifts Saknas
  Vorrfljoten, Östra sank mark    
  Vorrfljoten, Västra sank mark    
  Vorrkölen sank mark    
  Vorrkölen sank mark    
  Vorrtjärnen tjärn    
  Vorrtjärnsmyren sank mark    
  Vålen Saknas    
  Vålheden skogsmark /Se    
  Vållen bäck    
  Vållen Saknas    
  Vållen bäck /Se    
  Vållen vattendrag /Se    
  Vållen biflöde /Se    
  Vållstranden Saknas    
  Vålmyr myr /Se    
  Vålmyrbäcken bäck    
  Vålmyrbäcken bäck    
  Vålmyren Saknas    
  Vålmyren sank mark    
  Vålmyren sank mark    
  Vålmyrriset terräng    
  Vålsänge skogsmark /Se    
  Våtmyren sank mark    
  Vällbäck bäck    
  Wängesiön sjö    
  Wänjanssiön sjö    
  Vänjesjön sjö    
  Völpgrav sänka /Se    
  Väster-Gessiås ås    
  Västergärdet Saknas    
  Väst(er) på Flyten Saknas    
  Yfstsjöfjärden sjö    
  Yfstsjön sjö    
  Yfstängesflon lugnvatten    
  Ystmyren slogmyr    
  Yvstgärdstjärnen tjärn    
  Yvstsjön, se Övstsjön sjö    
  Åfsiön sjö    
  Åkerlundmyrarna myrar    
  Åkåviken vik    
  *Åkåviksröset gränsmärke    
  Ålderfljot sank mark    
  Ålderflyten myr    
  Ålderflyten Saknas    
  Ålderklint berg    
  Ålderklint berg    
  Ålderklint berg    
  Ålderlunddikarna slogmark? /Se    
  *Ålder-marken terräng    
  Åldersundet sund    
  Åldertjärne Saknas    
  Åldertjärnen tjärn    
  Ålderviken Saknas    
  Ålderviken vik    
  Ålderviken vik    
  Åldran »Åldraån» Saknas    
  Åldran bäck    
  Åldran vattendrag    
  Åldran bäck    
  Åldran (Aldran) å /Se    
  Ållerberget Saknas    
  *Ållerklett berg    
  *Ållerklett berg    
  *Ållerklet berg    
  Ållerklet berg    
  Åmyren sank mark    
  Ån Saknas    
  Åsberg berg    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg /Se    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg och fäb.    
  Åsbergsklikten höjd    
  *Åskogsklitten berg    
  Åsen terräng    
  Åsheden, Norra skogsområde    
  ?Åsklitten berg    
  ?Åsklitten berg    
  ?Åsklitten berg    
  Åsklikten höjd    
  Åsliden sluttning    
  Åsmyren sank mark    
  Åsmyrheden hed    
  Åvdalsberget berg    
  Äjfors fors /Se    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älven Saknas    
  Älven Saknas    
  Äng(e)sbäcken Saknas    
  Ängesbäcken bäck    
  Ängesgrav ravin    
  Ängesgravsklikten höjd    
  Äppelmorröjningen Saknas    
  Äppeltjärne Saknas    
  Äppeltjärnen tjärn    
  Äppeltjärne = Äppeltj. Saknas    
  Ärjmyrkölen sank mark    
  Ärjmyrtjärnen tjärn    
  Äspenmyr myr /Se    
  Ässlamyren sank mark    
  Ästeråsen ås    
  Ästeråsen höjd /Se    
  Ögan se Ogsjön sjö /Se    
  Ögan, se Ogströmmen älv    
  Ögat Saknas    
  *Ögeberget berg    
  ögesiön sjö    
  Öghesiön sjö    
  Öghesiön sjö    
  Ögströmmen, se Ogströmmen älv /Se    
  Öjeslogen sank mark    
  Öjsmyrbacken (ev -bäcken) Saknas    
  Öjsmyrbäcken bäck    
  Öjsmyren myr    
  Öjsmyren myr /Se    
  ?Öjsmyrgolv Saknas    
  Öjsmyrliden sluttning    
  Öjssjökölen sank mark    
  Öjvtjärn tjärn /Se    
  Öjvtjärn tjärn    
  Öjvtjärn tjärn    
  Öknet skogsområde    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Öndalsviken vik    
  Öradtjärne (Orad-) Saknas    
  Örkbröst myrparti /Se    
  Örklingen sjö    
  Örklingen sjö    
  Örklingen sjö    
  Örklingen sjö    
  Örklingen sjö    
  Örrtuvmyr sank mark    
  Österklikten berg    
  Östvarpsbron bro    
  Öv(er)stgärdet (åker)    
  Öv(er)stsjön Saknas    
  Övstgärde åker    
  Övstgärdestjärne Saknas    
  Övstsjöfly(?) Saknas    
  Övstsjön sjö    
  *Öye siön sjö    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.