ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Boda socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 597 Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 336
Boda nu sn Abborrtjärnen tjärn Boda sn sn Andmyren Saknas
Boda sn Aldermoränget änge Boda sn sn Andmyren Saknas
Boda sn /Se Almängebäcken bäck Boda sn sn Andmyren myr
Boda sn /Se Almängemyren myr Boda sn sn Andån Saknas
Boda kyrkby /Se Almänget änge Boda sn sn Andån Saknas
Boda sn Amungen sjö Bod socken Avundstäppan änge
Boda kyrkby och sn /Se Amungen sjö Boda socken Avuslog äng
Boda sn /Se Andersmyren, se Ol-Ers-Andersmyren myr kapellkarl inbyggarbeteckning Axen Saknas
Boda sn /Se Anders Samuelsgruvan Saknas Kaplingar inbyggarbeteckning Badstubrändan område
Boda sn /Se Andmyren Saknas kapplingar inbyggarbeteckning Badstubrändbacken backe
Boda sn /Se Andmyren myr kapplingar inbyggarbeteckning Barksvad sank ängsmark
bodakarl inbyggarbeteckning Andån Saknas Jådar inbyggarbeteckning Bastubrändan skogsområde
jåde-ar, silvbergsjådar inbyggarbeteckning /Se Arvkringlan sankmark jåde inbyggarbeteckning Berget betesmark (lötesgång)
lenåsgetter inbyggarbeteckning /Se Arvskvaltan Saknas jåde inbyggarbeteckning Bergsmyren myr med odling
västanåbo inbyggarbeteckning Aspbäcken bäck jåde inbyggarbeteckning Blackmyrbäcken bäck
Agdor gårdsn /Se Avlassen sjö lenåsgetter inbyggarbeteckning Blästmyren myr
Annikas gårdsn Avlassån å ovanhedse inbyggarbeteckning Blästmyren myr
Arv gårdsn Avugslog änge silverbergs-kullor inbyggarbeteckning Badbacken plats där nuv. kyrkan står
Arvgården Saknas Avundstäppan Saknas Andreas- gårdsnamn Brandstjärnsbrändan område
Back gårdsn Avuslog äng /Se Andul- gårdsnamn Brandstjärnsbäcken bäck
Backarna gårdsn-inbyggarbeteckning Backarna åker Annikas- gårdsnamn Brumbacken backe
Bennebo beb? Backsågen Saknas Arv- gårdsnamn Brändan Saknas
Björk gårdsn Badslubrändan område Arv- gårdsnamn Brändan betesmark (lötesgång)
Björkarna gårdsn, inbn? Banisudden udd Backkvarn fastighet Brändorna betesmark (lötesgång)
Bleckur och *Bleckuys gårdsn Bergbodflyten myr Bergbodarne, se 27 Västanå Saknas Bysjön sjö
Blink gårdsn Bergen terräng? Berget by Bysjöån Saknas
Boda by o. sn /Se Bergsmyren myr Berget by o. berg Bysjöån Saknas
Boda by /Se Bjutjärnen tjärn Björk- gårdsnamn Bysjöån Saknas
Boda kapell kapell /Se Bjässan terräng Blåbergsskog, se 87-90 Boda Saknas Budbrobacken backe
Bodbyn (Bud-) Saknas Björnberget berg Boda, se Bodbyn Saknas Budbron bro
?Borta i husen fäbodställe Björnmyren myr Boda Saknas Budååkrarna åkerjord
Brittas-ås gårdsn Blackmyrbäcken Saknas Boda Saknas Bysjön sjö
Bränd Brända gårds-gårdn Blomsänget änge Boda kyrkby pst Bysjöån å
Brändarna gårdsn-inbyggarbeteckning Blåbergsåsen berg o. triangelpunkt Boda-Ängsberg, se 91 Boda Saknas Bysjöån å
Brändgården Saknas Blåbärsåsen fäbod /Se Bodbyn Saknas Bärmyren Saknas
Budgivars gårdsn Blåbergsåsflyten sankmark Bodbyn Saknas Bärmyren myr
Bunis gårdsn Blåbergsåsflyten myr Bodbyn benämning på Kyrkbyn Böttjeränget änge
Byggmästar Saknas Blåsluss utvidgning av å Bodbyn kyrkby Böttjerängsbäcken bäck
Byggmästargården Saknas Blästbäcken bäck Borta i landen, se Boda sn Saknas Dalån Saknas
Dali gårdsn Blästbäcken bäck Borta i landen, se Boda sn Saknas Dretängena sumpmark
Daniels gårdsn Blästmyren myr Borta i landen, se Boda sn Saknas Dränghagen nu odlad ängssloge
Danielsgården Saknas Blästmyrängena änge Brottningen, se 38 Lenåsen Saknas Enbärstjärn Saknas
Dov Döv? gårdsn Blästänget slåttermark Bränd- gårdsnamn Enbärstjärn Saknas
Dräng gårdsn Bodbackagruvorna Saknas B(udg)ivars- gårdsnamn Enbärstjärn tjärn
Dunkhol-hols gård- gårdsn Bodbacken platsen där nuv. kyrkan står /Se Budgivas kvarn Saknas Enbärstjärnsmyren myr
Erikanders gårdsn Bodbacken backe Budgivas kvarn fastighet Ensen sjö
Erikhans gårdsn Bodbacken Saknas Bunis- gårdsnamn Fetsia(n) änge
Erkers gårdsn Bodbacken Saknas Byggmästar- gårdsnamn Flygarskär vägsträcka
Erkersgården Saknas Bodbacken plats där nuv. kyrkan står Båck- gårdsnamn Flymyren Saknas
Fetsian änge /Se Bodbacksgruvan Saknas Båckgårdarna del av kyrkby Flytbron bro
Finn och Finngårds gårdsn *Bodback-Silvergruva gruva /Se Bäck- gårdsnamn Flytbäcken bäck
Finsk gårdsn Bodmyrberget berg Bäck- (äldre) gårdsnamn Flyten myr
Flat gårdsn Bodmyren myr Dal- gårdsnamn Flyten odling
Främmunds gårdsn Bodån å Dali- gårdsnamn Flyten myr
Fräs gårdsn Bondbodbäcken bäck Danils- gårdsnamn Flyten betesmark (lötesgång)
Fräsgården Saknas Brandstjärnsbrändan område /Se Dräng- gårdsnamn Flytåsen ås
Fröndbodarna Saknas Brandtjärnsbäcken Saknas Dräng kvarn fastighet Fogdeklippan, se udden l. Styggforsudden Saknas
Fröndbodarna fäb. /Se Brandtjärnsbäcken Saknas Dunder- gårdsnamn Foktmyren odling o. ängsmark
Furuboms gård Brottningen terräng Erik Hans kvarn Saknas Galåsmyren myr
Gatugårdarna Saknas Brunnbacken backe /Se Erik Hans kvarn fastighet Gethällbäcken bäck
Gisslar gårdsn Brunnbäcken bäck Erkers- gårdsnamn Getryggen lerskifferås
Gisslar Anders gård Saknas Brunnen fördjupning Finn- gårdsnamn Gisslarbovägskelet vägskäl
Givars gårdsn Brunnmyren myr Finn- gårdsnamn Gisslerandershusen knalle
Givlars gårdsn Brändbodflyten sankmark Finn- gårdsnamn Glisåsberg = Glisåsen Saknas
Glad gårdsn Brändbodflyte myr Finn- gårdsnamn Glisåsbäcken bäck
Glad-Ers gårdsn Brödlösberget berg Finna gårdsnamn Glisåsen (el. Glisäsberg) berg
Goliat gårdsn Budbron bro /Se Finn kvarn fastighet Glurbobäcken bäck
Goliates gårdnamn /Se Buskan å Flat- gårdsnamn Glurbodarna f.d. fäbodställe
Got gårdsn Bysjön Saknas Flat- gårdsnamn Gotliden Saknas
Got gdsn Bysjön sjö Forsbäcks- gårdsnamn Granåsbron bro
Grop gårdsn Bysjön sjö Frundbodarna fäbodar Granåsen ås
Grop gårdsn Bysjön sjö Frunnbodarna fäbodar Grundån betesmark (lötesgång)
+Gruvris beb Bysjön sjö Frunnbodarna Saknas Gruvbacken backsluttning med stenbrott
Gruvris gårdsn Bysjöådalen Saknas Fränbodarna fäb. Gruvdalarna gropar
Grönings gårdsn Bysjöån Saknas Fräs- gårdsnamn Gruvdalsbäcken bäck
Guldbrand gårdsn Bysjöån å Fräs- gårdsnamn Gryssbäcken bäck
Gullas gårdsnamn /Se Bysjöån å Frönbodarna, se Frunnbodarna Saknas Grytbacken backe
Gullas-ås gårdsn Bäckevänget änge Frönbodarna fäb. Gräsberget berg
Gulleråsen by /Se Bärmyren myr Fröndbodarna fäb. Gräsberget berg
Gullerås Saknas Dammbrobacken Saknas Furuboms- gårdsnamn Grönockran sjö
Gulleråsen by *Delafors gmlt gränsmärke Gamla hyttan plats Grönockran sjö
Gulleråsen by /Se Delmyren myr Gatutäkten gård Gunnilås skogsås
Gulleråsen Saknas Digermyren myr Gatugårdarna gårdklase Gäddtjärn tjärn
Gulleråsen Saknas Djupsundet sund Gisslar- gårdsnamn Gäddtjärn tjärn
Gulleråsen by /Se Domarjälltjärnsänget änge Gisslar- gårdsnamn Gäddtjärnsberget berg
Gulleråsen by /Se Domaränget änge Givarsboskogen, se 55 Ovanmyra Saknas Gäddtjärnsmyren odling
Gulleråsen by /Se Draggängena -arna Saknas Glad(s)- gårdsnamn Haglingberg berg
Gulleråsen by /Se Dretänget Saknas Goliat(s)- gårdsnamn Haglingbergssveden öppen plats
Gulleråsen by /Se Dropphus tjärn Got- gårdsnamn Östra Halstjärn tjärn
Gulleråsen by Dropphusbäcken bäck Grop- gårdsnamn Halstjärnarna tjärnar
Gullåsen, se Gullerås by /Se Dunkhol Saknas Grop- gårdsnamn Halstjärnarna tjärnar
Gädd gårdsn Dunkholbacken Saknas Gröning(s)- gårdsnamn Halstjärn(arna) tjärnar
Gärd- (Gäl-) gårdsn *Dunkholsbacken gruva? Gulleråsen by Halvarsbovägskelet vägskäl
Göras gårdsn Dyken skog Gulleråsen by Hanslisselbäcken bäck
Haga gårdsn Enbärstjärn tjärn /Se Gulleråsen by Hanslisselänget f.d. änge
Hagagården Saknas Enbärstjärn tjärn /Se Gulleråsen by Hedängena slogmark
Halvarsbodarna Saknas Enbärstjärnen Saknas Gullås- gårdsnamn Helgamyren betesmark (lötesgång)
Hammar - are gårdsn soldatn Enbärstjärnen tjärn Gädd- gårdsnamn Helgaån å
Hampus gårdsn Enbärstjärnen tjärn Gädd gårdsnamn Hemåkren parti av åkermark
Handul gårdsn Ensen sjö Gullås- gårdsnamn ?Hinbergstjärn = Enbärstjärn Saknas
Hansers, Hans-Ers gårdsn Ensen Saknas Gädd- gårdsnamn Histtomba löväng
Hans-es gårdsn Ensen sjö Gäl- gårdsnamn Hjerpsvad område
Hansols-ollas gårdsn Ensen sjö Gästgivar- gårdsnamn Holarna ås med åkerjord
Hasa gårdsn Ensen sjö /Se Haga- gårdsnamn Hyttsmyren myr
Hed gårdsn Ensen sjö /Se Haga- gårdsnamn Håråsmyren skogsänge o. odling
Herrgårds gårdsn Ensen sjö /Se Hampus- gårdsnamn Hängtjärn Saknas
Hjort gårdsn Ensen sjö /Se Hans- gårdsnamn Högsmyren odlad myr
Hjorta gård Ensen sjö /Se Hans gårdsnamn Hög- l. Höksveden (förr rågsved), nu skog
Hol gårdsn Ensänget terräng Hans- gårdsnamn Högsvedsgrinden grind
Hopp gårdsn Ersmyren myr Hansjones- gårdsnamn Hölgastjärn tjärn
Hoppers gårdsn Eskilsänget änge Hansolles- gårdsnamn Igeltjärn tjärn
Husen trol. en gammal fäbod Fallbärsholmen holme Hansänget gård Igeltjärn tjärn
Hållberget fäb Fattigdomen Saknas Hed- gårdsnamn Igeltjärnsänget inhägnad skogsmark
Högbacka Saknas Fejsfinnänget skog Hjort- gårdsnamn Ingeborgsmyren myr
Höglösbodarna fäbodställe /Se Finnmyrbäcken bäck Hol- gårdsnamn Jonesbrötningen odlad jord
?Högsmyr gd Fisklösen tjärn Hopps- gårdsnamn Jugaskär plats vid Lenåsen
Högsmyr gårdsn Fiskstuholmen holme Hytt- gårdsnamn Jugaskär högt bergparti
Ingels gårdsn Flaggmyren myr Hyttan förr hytta Jjutjärn = Jutj. Saknas
Ingelsgården, Gamla och Södra Saknas Flotåsen berg Hållbergsskog, se 39 Lenåsen Saknas Jutjärn tjärn
Ivarsbodarna fäb. Flysåstjärnen vik Häcksveden gård Jälltjärn tjärn
Jann gårdsn Flysåsudden udde Högsmyr- gårdsnamn Jälltjärn tjärn
Jelk gårdsn Flyten, Lilla, se Lilla Flyten sankmark Ingels- gårdsnamn Jälltjärnberget Saknas
Jelk-Olovs (gård) Flyten, Stora, se Stora Flyten sankmark Ingels- gårdsnamn Jälltjärnsberget berg
Jones gårdsn Flyten sankmark Ingjalds gd Jälltjärnsberg Saknas
Jones, Jannes gårdsn Fogdeklippan Saknas Jannes- gårdsnamn Järpsvad skogsmark
Justenäs gårdsnamn /Se Fogdeklippan klippa Jannes kvarn fastighet Kapellsgrinden grind
Jöns, Jönsames gårdsn, (gd) Fogdeklippan, se Udden klippa Jelk- gårdsnamn Kavelbromyren myr
Jönslars gårdsn Fogdröjningen terräng Jelk- gårdsnamn Kicksmyrbäcken bäck
(Jönslars, Jönslarsgårdarna) gdsn Frosstjärnsheden Saknas Jelk- gårdsnamn Kicksmyren odlad myr
Jönsollas gårdsn Fågeldiksänget änge Jones- gårdsnamn Kicksmyrgropen liten tjärnputt
Kallur gdsn Fähusmyren myr Jones- gårdsnamn Klitten del av silvberget (bergsklack)
(Kallur, Kallurgården) gdsn Galäsmyren myr Justinas- gårdsnamn Klubusheden skogshöjd
Kapellsfjärdingen Saknas Gammelsvad Saknas Jut- (äldre) gårdsnamn Knappsveden ängs- och åkermark
Kapellsfjärdingen, se Ovanheds fjärding sn /Se Getryggen Saknas Järkanders- gårdsnamn ?Knapresriset skogdunge
Karlsgården gd Getryggen ås Järkhans- gårdsnamn Koffla ängs- (o. åker) mark
Karls Karles gdsn Getskärsberget berg o. triangelpunkt Jöns- gårdsnamn Kompansvad ängsmark
Klockar gdsn Givlarsfinnänget terräng Jöns- gårdsnamn Kråkbergssveden allmänning
Knapp gdsn Gnaget berg Jönslarsgårdarna gårdar Kräckelbäck bäck
Knuts gdsn Granberget berg o. triangelpunkt Jönslars- gårdsnamn Kräkelbäcken bäck
Kropp gdsn Granbergstjärnen tjärn Jönsolles- gårdsnamn Kräckelänget änge
Kus, Kusollas gdsn Gravsjön sjö Kaj- gårdsnamn Kräkelänget änge
Kusollas gdsn Grunan å Kallbäck- gårdsnamn Kvarnslättan röjd plats
Kärfsåsen by /Se Grunan å Kallur- gårdsnamn Kvarnåsen ås
?Kärfsåsen by Grunuberget berg Kallur kvarn fastighet Kyrklösåkern åker
Kärfsåsen by /Se Grunumyren myr Kallus- gårdsnamn Kånk(v)rån skogsdunge
Kärfsåsen by /Se Gruvriset Saknas Kapellet Saknas Käring-rädda ställe
Kärvsåsen by /Se Gruvriset Saknas Karls- gårdsnamn Laduhol kalkberg
Kärvsås-en Saknas *Gruvrisgruvan gruva /Se Karls gårdsnamn Laduänget änge
Kärvsåsen by /Se Grytbacken backe /Se Karls- gårdsnamn Lantmyren myr
Kärvsåsen by /Se Grågruvan Saknas Kersjones- gårdsnamn Lenåsliden del av Liden
Kärvsåsen by /Se *Grårisgruvan gruva /Se Klockar gårdsnamn Lenåsmyren odlad myr
Laduholsberget berg /Se Gräftshol åker Klockar- gårdsnamn Lidberget berg
Laggar gdsn Gräsbergsänget terräng Klockar kvarn fastighet Lidberget bergssluttningar
Laggar gårdsn Gräsmyren myr Knapp- gårdsnamn Liden dal
Laggar Låggår gdsn Gräsmyren myr Knapphaga- gårdsnamn Liden dalgång
Lans gdsn Grönockran Saknas Knuts- gårdsnamn Lissel- l. Lillaxen sjö
Lant gdsn Grönockran tjärn Knåperbodarna fäb. ?Lissgårdsmyren myr
Lars och Lassas gdsn Gubbnäset näs Kropp- gårdsnamn Lissgårdsmyren myr
Larsjöns gdsn Gubbviken vik Kropp- gårdsnamn Lissholmen holme
Larslars gdsn Gulleråsen ås Kus- gårdsnamn Lisstrand slogmarkx- o. nyodlings-område
Larslars gdsn Gulleråsströmmen Saknas Kus- gårdsnamn Luttungstjärnsheden hed
Lenåsen by Gåstjärnen tjärn Kushans- gårdsnamn Långbromyren myr
Lenåsen Saknas Gäddtjärnen tjärn Kusjärk- gårdsnamn Långbrotjärnsbäcken bäck
Lenåsen (Lön-) Saknas Gäddtjärnen tjärn Kusolles- gårdsnamn Långmyren myr
Lisa gdsn (!) Gäddtjärnsberget berg Kvarnbergs- gårdsnamn Långmyrloken Saknas
Liss gdsn Gäddtjärnsbäcken bäck Käll gårdsnamn Långmyrloken, se Långmyrtjärn Saknas
Lissbrittas (-ås) gdsn Gäddtjärnåsen berg o. triangelpunkt Kärfsåsen by Långmyrtjärn tjärn
Lissjöns, Lissa-Jöns gdsn Gärdsmyren myr Kärfsåsen by Lön(n)marken skogsänge
Lisskog Saknas Haglandmyren myr Kärfsåsen by Malmberget betesmark (lötesgång)
Lisspers gårdsnamn Halstjärnen, Östra tjärn Kärfsåsen, se 1-50 Kärvsåsen Saknas Marsveden sved
Lisspers gdsn Halvänget åker Kärvsåsen Saknas Merberget berg
Lissåkers gdsn Hans-Ersänget änge Laggar- gårdsnamn Moren ängs- åker- o. skogsmark
Lugnet gård Harasmyren myr Laggar- gårdsnamn Moren odling
Lund gdsn Harkrankänget terräng Laggar- gårdsnamn Mossmyren myr
Långsveds gdsn Hattjärnen tjärn Lans- gårdsnamn Myrarna betesmark (lötesgång)
Långsvens gdsn Hedåsberget Saknas Lant- gårdsnamn Märberg = Merb. Saknas
Länsmans gdsn Hedsåsen Saknas Lars- gårdsnamn Märberg brant bergbacke
Lötbrändbodarna fäbodställe /Se Hedänget änge Larsols- gårdsnamn Märtasänget slogänge
Lövås gdsn Hedänget slåttermark Lassasgårdarna gårdklase Mödalen sjö
Mag(g)itas -ås gdsn Herrakojmyre myr Lasses- gårdsnamn Mödalen sjö
Magitås gårdsnamn /Se Herränget terräng Lenåsen by Mödalen sjö
Mans gdsn Hjälltjärnberget Saknas Lenåsen by Mödalån å
Mans gdsn Hjälltjärnänget Saknas Lenåsen by Norra Ockran del av Ockrarna
Magitås gårdsnamn /Se Holkmyren Saknas Lenåsen by Nävertjärn = Näfvertj. Saknas
Marits gdsn Holkmyren myr Lenåsen by Nävertjärn tjärn
Mases gdsn Hummeltjärnen myr Lenåsen by Ockerbergen höjdsträckning
Mats Mases gdsn Hundtjärnen tjärn Lenåsen Saknas Ockerberget bergsträckning
?Mikjals gdsn Husmyren myr Lenåsen Saknas Ockerberget berg
Måg gdsn Hyttänget Saknas Lenåsen Saknas Ockerberget bergssluttningar
Mårs gdsn Hyttänget Saknas Lenåsen Saknas Ockerdalen del av Liden
?Märits Märis gdsn Hyttänget änge Lenåsskog, se 40-44 Lenåsen Saknas Ockerbergsmyren myr
Nissa gdsn Hålgarstjärnen tjärn Linåsen = Lenåsen by Ockermyren Saknas
Nygårds gdsn Hålldammen tjärn? Lispers- gårdsnamn Ockermyren myr
Olanders gdsn Håsåsmyren skogsänge och odling /Se Liss- gårdsnamn Ockerån Saknas
Ol-Ersbodarna fäb Härhagen Saknas Liss(a) gårdsnamn Ockerån å
Olers (gården) Saknas Hästbäcken bäck Liss- l. Lissa gårdsnamn Ockerån vattendrag
Olers Ol-Ers gdsn Hästholmen holme Lissjärks- gårdsnamn Ockran sjö(ar)
Ol-Ersbodarna Saknas Hästmyren, Norra o. Södra myr Liss kvarn fastighet Ockran sjöar
Ollas gdsn Hästudden udde Loman- gårdsnamn Nördra Ockran = n. Ockran Saknas
Ollasgården Saknas Hästänget terräng Loman- gårdsnamn Södra Ockran Saknas
*Oppbygge fjärding Saknas /Se *Hökberget berg /Se Lund- gårdsnamn Södra Ockran del av Ockrarna
Osmundsberg by Igeltjärnen tjärn Långsveds- gårdsnamn Ockrarna = Ockersjöarna Saknas
Osmundsberg berg och by Igeltjärnskolbottnen »kolbotten» /Se Långsvens- gårdsnamn Ockran sjöar
Osmundsberg by /Se Jerkerstjärnen tjärn Långsvens- (skriftligt) gårdsnamn Okerån å
Osmundsberg by /Se Jonasbäcken bäck Långsvens- gårdsnamn Ormskär Saknas
Osmundsberg-et Saknas Jugasskär Saknas Lärk(as)- gårdsnamn Ormskär sluttning
Osmundsberg by /Se Jugasskär bergsparti Mans- gårdsnamn Ormyran myr
Osmundsberg by /Se Jutjärnen tjärn Margaretas- äldre gårdsnamn Ormyrskvalldret område
Osmundsberg gd /Se Jälltjärnberget berg Marits- gårdsnamn Osmundsberg berg
Osmundsberg by /Se Jälltjärnen tjärn Mases- gårdsnamn Ovanmyrliden del av Liden
Ovanhede Saknas Jälltjärnsänget änge Mases- gårdsnamn Oxostjärnen betesmark (lötesgång)
Ovanheds fjärding Saknas /Se Järpesvad skog Mats- gårdsnamn Pirimyren myr
Ovanmyra by Järpvadsänget terräng Mitt- (äldre) gårdsnamn Pungängena äldre namn på fäb.
Ovanmyra by /Se Jöns-Larsstängseln terräng Mors- gårdsnamn Pungängena fäbod-ängen
Ovanmyra by Kalkberget Saknas Måg- gårdsnamn Pöså - l. Påsbacken backe
Ovanmyra Saknas Kalkberget berg Nordan myren del av by Rockån betesmark (lötesgång)
Pell gdsn Kalkugnsbacken Saknas Nord i landen, se Boda sn Saknas Kodika änge
Pell gdsn Kalkugnssveden änge Nord i landen, se Boda sn Saknas Rostbäck bäck
Pellmats gdsn Kallusbäcken bäck Nordins- gårdsnamn Rostmyrheden hed
Peres gdsn Kapellsgrinden Saknas Nord(s)- gårdsnamn Rotbacken backe
Pers gdsn Karimyren myr Norr-i-Kärfsåsen del av Kärfsåsen Rotbackkällan källa
Petters gdsn Kavelbromyren myr Norrom myran del av by Rådlösan inhägnad odling
Petters gdsn Killingholmen holme Nygårds- gårdsnamn Räkenbacken backe
Pös gdsn Klarbäckänget terräng Nygårds- gårdsnamn Rävholar område
Röjås gdsn Klittberget Saknas Nygårds- gårdsnamn Röbäck bäck
Röjås (Riås) gdsn Klittberget berg Nygårds-gårdarna gårdklase Rödaberg =Jälltjärnsberget Saknas
Samils gdsn Klittjärnen, Lilla tjärn Ockran sjöar Rödaholsmyren = Rödholsmyren Saknas
Samilsgård(en) Saknas Klittjärnen, Stora tjärn Ockran sjöar Rödholsmyren myr
Sand gdsn Knappsveden ängsmark Ockrarna sjöar Rödbäcken bäck
Sanden Saknas Knipholmarna holmar Olers- gårdsnamn Rödholen hol
Sannås gårdsnamn /Se Kolbottnen bortvid Flyten »kolbotten» /Se Ol-Ersbodarna fäb. Rödholsmyren Saknas
Sers gdsn Kolvedholmen holme Ol-Ersbodarna fäbodar Rönningen skogsänge
Silverberg Saknas Kringelänget åker Ollas- gårdsnamn Saltbäck bäck
Silverbergsbodarna Saknas Kräkelbäcken bäck Olofersbodarne, se 56-57 Ovanmyra Saknas Sandbäck bäck
Sjungar gårdsnamn /Se Kräkelsviarna Saknas Osmundsberg by Sandbäcken bäck
Sjungar gdsn Kräkelänget änge Osmundsberg by Sandbäcken bäck
Sjungar gdsn Kungsholmsmyren myr Osmundsberg by o. berg Sanåstramplor(na) backsluttning
Skarp gdsn Kusrönningen slogmark Ovanhedsfjärdingen Saknas Saxbäcken biflöde till Styggforsån
Skräddar gdsn Kusänget änge Ovanmyra Saknas Saxbäcksdalen dal
Skräddar gdsn Kvarnbrändan åker Ovanmyra Saknas Silvberget höjd
Skägg gdsn Kvarnheden åker Ovanmyra fastighet Silvbergsmyren odlad marksträcka
»Slättbrände» fäb. /Se Kvarnslätten Saknas Ovanmyra by Silvbergsängena ängsmark
Småmyr gdsn Kvarnslätterna åker Ovanmyra by Sinksjömyren delvis odlad myr
Snickar gdsn Kyrkhålet Saknas Ovanmyra by Sinksjön Saknas
Snällers -Ers gdsn Kyrklösåkern åker Pell- gårdsnamn Sinksjön sjö
Solberga by Källmyren myr ?Pellhans- gårdsnamn Sinksjöån å
Solberga by Källmyren myr Pellmats- gårdsnamn Sinksjöån å
Solberga by Källmyrängarna Saknas Pellolles- gårdsnamn Sjonsbrändan kolbrända
Solberga by Källmyränget änge Per- gårdsnamn Skebrobäcken bäck
Solberga by Källänget änge Peres- gårdsnamn ?Sködalen odlad dal
Solberga by /Se Kärrbäcken bäck Pers- gårdsnamn Skvalpdiken myr
Solberga by Kärren sankmark Pes- gårdsnamn Skytjärn tjärn
Sold gdsn Kärren myrkärr Petters- gårdsnamn Skytjärnberget ås
Soling gdsn Kärrmyren myr Pungbodarna fäbodar Skytjärnsberget ås
Solinggården Saknas Kärvsås-Kvarnön Saknas Pörs kvarn fastighet Skärbacken ås
Solviks (-es) gdsn *Kärvsåsströmmen ström = nuv. Bysjöån Pös- gårdsnamn ?Skärholsbackarna bergbackar
Solviksgård(en) Saknas Ladutjärnen tjärn Pösågårdarna, Påsgårdarna gårdklase Skärholsmyren myr
Sparv gdsn Laduängena Saknas Ros- gårdsnamn Slojarna betesmark (lötesgång)
Sparvgården Saknas Laduänget skog Röjås- gårdsnamn Slängan del av väg
Spåmans gdsn Lantmyren myr Röjås- gårdsnamn Småmyren myr
Staffas gdsn Larsstängseln, se Jöns-Larsstängseln terräng Röjås- gårdsnamn Småmyrtäkten odling (med gård)
Stenhuggar gdsn Larstäkten Saknas Samils- gårdsnamn Solbergmyren odling
Ström gdsn Larstäkten terräng Samilsgårdarna gårdklase Solvikträdgården kyrkogård
Sturjöns gdsn Laxtjärnen, Lilla tjärn Sand- gårdsnamn Stjärtmyren odling
Sturkhol Saknas Laxtjärnen, Stora tjärn Sandbacken del av by Storgårdsmyren myr
Stål -ls gdsn *Lenåsbäcken bäck Sanden bydel Storholmen holme
Stöt gdsn Lenåslönnen Saknas Sanden l. »Nord å Sanden» by Stormyran myr
?Stötar (-er) gdsn Lenåsmyren myr Sands- gårdsnamn Stormyren Saknas
Svensk gdsn Leråkern Saknas Sanås- gårdsnamn Stormyren myr
+Söder-Lenås beb Lidberget berg /Se Silvberget = Silverberg by by Stormyren odlad jord
Sötbrändbodarna Saknas Lidberget Saknas Silvberget = Silverbergs by by Stormyrheden hed
Thors Tors gdsn Lidberget berg Silverbergsbodarna fäb. Stor-Olatjärnen tjärn
Tinsveds gdsn Lidberget berg Silvbergs kvarn fastighet Storsveden skogsänge
Tomt, Tomta gdsn, (gd) Liden sankmark Silverberg by Storåkern del av åkermark
Tor gd /Se Lidänget slåttermark Silverberg by Storåkersbacken backe
Torrångs gårdsnamn /Se Liffamyren myr Silverberg, se Silvberget Saknas Storänget änge?
Torrångs gdsn Lilla Flyten sankmark Silv(er)bergsbodarna fäb. Sturkhol f. öppen plats
Torrångs gdsn Lillsundet sund Silverbergsbodarna fäb. Stränderna myraktig skogsmark
Torrångs gdsn Lissberg berg Silverbergsbodarna fäb. Styggforsen Saknas
Torsbodarna Saknas Lissberg ?berg Silv(er)bergsbodarna fäbodar Styggforsen vattenfall
Tysk gdsn Lissberg-et Saknas Sivas- gårdsnamn Styggforsudden, se Udden Saknas
Ut(e)- i Gårdom Saknas Lissbladtjärnen tjärn Skarp gårdsnamn Styggforsån Saknas
Vasaborg Saknas Lissgårdsmyren myr Skarp- gårdsnamn Styggforsån vattendrag
Vål gdsn Lissgårdsåsen ås o. triangelpunkt Skarp- gårdsnamn Sunden myr
Västanå by Ljugaren sjö /Se Skogshultet, se 45 Lenåsen Saknas Sunden myr
Åsarna Saknas Loggasmyren myr Skommar- gårdsnamn Sunden myr
Åsarna Saknas Lisselacksen sjö Skräddar- gårdsnamn Sundet myr
?Änderåsen by Lissflyten sankmark Skräddar- gårdsnamn Svantjärnsmyran myr
??Änderåsen by /Se Lissholmen holme Skägg gårdsnamn Svartkällan källa
Änderåsen by Lissmyränget änge Skägg- gårdsnamn Svartkällheden hed
Ändersåsen by Ljugaren Saknas Skärmyren gård Sveden öppen plats
Änderåsen? by Lokänget änge Snäll(s)- gårdsnamn Svinberget betesmark (lötesgång)
Änderåsen by Lokänget terräng Sol- gårdsnamn Svinmyren inäga
Änderåsen by /Se Lomanfinnänget terräng Solberga by Sällheden hed
Änderåsen by /Se Lortänget terräng Solberga by Sällhedsbäcken bäck
Änderåsen by /Se Luttmyrarna sankmark Solberga by ?Taxvadsberget del av berg
Änderåsen by /Se Luttungstjärnen tjärn Sold- gårdsnamn Timmerhol område
Änderåsen by /Se Luttungstjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Soling- gårdsnamn Tjänen utdikad tjärn, nu odling o. äng
Änderåsen by /Se Långbrotjärnen tjärn Soling- gårdsnamn Trollhålet grotta
Örjas gdsn Långbrotjärnmyren myr Solvik(s)- gårdsnamn Träkalvrån skogsmark
Örjas gdsn Långbroänget änge Sparv- gårdsnamn Träskdiken myr
Öst-i-gårdarna Saknas Långdiken myr Sparv- gårdsnamn Tuvmyren mest odlad myr
Östra Gisslarbodarna Saknas Långhol terräng? Sparv- gårdsnamn Tuvtjärn tjärn
  Långholmen holme Spåmans- gårdsnamn Udden l. Styggforsudden lerskifferkam
  Långmyren myr Spåmans- gårdsnamn Urusängena slåtteräng (golvjämn, med salmjord)
  Långmyren myr Staffas- gårdsnamn Vallen kyrkvall
  Långmyrloken Saknas Stenhuggar- gårdsnamn Varghol skogsbacke
  Långmyrloken vattensamling Stenhuggar- gårdsnamn Vattumyren odling
  Långängena änge Stor- gårdsnamn Vargmyran myr
  Lönnmarken skog Styggforsen traktnamn Vedberget berg
  Lövåsen ås Ståls- gårdsnamn Vistingsmyren odling
  Lövängena terräng Ståls- (skriftligt) gårdsnamn Vorrtjärn Saknas
  Marsveden sved Stängsel- gårdsnamn Vorrängena ängsm.
  Matsbodängena Saknas Sunnan myren del av by Vårbröst myr
  Mellmorsänget änge Sunnan myren byparti Vårtjärn = Vorrtj. Saknas
  Merberget berg Sunna(n)åkern del av by Vårtjärn tjärn
  Midsommarhålet fäbodlöt /Se Svans- gårdsnamn Vårtjärn tjärn
  Mjöbergsänget sankmark Svedbergs- gårdsnamn Vårtjärnmyren myr
  Moren skog Svensk- gårdsnamn Vårtjärn(s)myren myr
  Mossmyren myr Svensk- gårdsnamn ?Vänlok egendom
  Mulassen sjö Stöt- gårdsnamn Värmdalen tjärn
  Myren Saknas Stöt- (skriftligt) gårdsnamn Värmdalen Saknas
  Myrslogen myr Syd i landen, se Boda sn Saknas Västanån å
  Månsholmen, Liss o. Stora holmar Syd i landen, se Boda sn Saknas Västanå-ån Saknas
  Märtasdiken myr Söderom myran del av by Väst i brändan skogsområde
  Märtasänget änge Söd-i-gårdar del av by Åhedarna skogsmark
  Mödalen Saknas Söd-om-åkren gårdklase Åheden hed
  Mödalen sjö Tin- gårdsnamn Åsen betesmark (lötesgång)
  Mödalen sjö Tinsveds- gårdsnamn Älftasloken vattenpuss
  Mödalsån å Tomt- gårdsnamn Älftasmyren odling
  Mörknet tjärn Tora gård Ändlössveden sved
  Nordan Myren Saknas Tora gård Ängeldiken myr
  Nordgårdsbacken Saknas Torrångs- gårdsnamn Ängtjärn tjärn
  Nygrävningen åker Tors- gårdsnamn Örabäck bäck
  Nyåkerbron bro Tors- gårdsnamn Örabäckheden hed
  Näsmyren myr Tysk- gårdsnamn Östanför område
  Nävertjärnen tjärn Tysk- (skriftligt) gårdsnamn  
  Nävertjärnen tjärn Tyskanders- gårdsnamn  
  Ocker- Saknas Tyskhans- gårdsnamn  
  ?Ockerberget bergssluttning /Se Tyskolles- gårdsnamn  
  Ockerberget Saknas Vikmans- gårdsnamn  
  Ockerberget Saknas Vikmans- gårdsnamn  
  Ockerberget berg Vit- gårdsnamn  
  Ockerberget berg Våt- gårdsnamn  
  Ockerberget berg ?Vänlok- gårdsnamn  
  Ockerbergsmyren myr Västanbäcken- del av by  
  Ockerbergsänget änge Västanå by  
  Ockerdalen Saknas Västanå by  
  Ockermyren myr Västanå by  
  Ockerån å Västanå Saknas  
  Ockerån Saknas Västanå Saknas  
  Ockerån å Västanå-Ängsberg, se 28 Västanå Saknas  
  Ockerån å Väst-om-bäcken gårdklase  
  Ockerån å /Se Åker- gårdsnamn  
  Ockerån -åsänkan Saknas Åsarna byar  
  Ockerängen sankmark Änderåsen by  
  Ockerängena Saknas Änderåsen by  
  Ockran, Norra o. Södra sjöar /Se Änderåsen by  
  ?Ockran, Norra o. Södra sjöar /Se Ängsbo fäb.  
  Ockran, Norra o. Södra sjöar Örjas- gårdsnamn  
  Ockran, Norra sjö Östbergs- gårdsnamn  
  Ockran, Norra o. Södra sjöar Östgårdarna Saknas  
  Ockran, Norra o. Södra sjöar    
  Ockran, N. och S. sjöar    
  Ockran, Södra sjö    
  Ockran, Norra o. Södra sjöar /Se    
  Ockrarna sjöar /Se    
  Ockren -ran Saknas    
  Ockren - ran Saknas    
  Södra Ockren -ran Saknas    
  Ockrorna Saknas    
  Offervålen på Åheden rishög /Se    
  Ol-Ers-Andersmyren myr    
  Oppsvedsmyren myr    
  Ormberget berg    
  Ormbäcken bäck    
  Ormskär berg    
  Ormskär udde?    
  Ormyran myr /Se    
  Orrtjärnen tjärn    
  Osmundsberget berg    
  Osmundsberg berg    
  Osmundsberg berg /Se    
  Osmundsberg berg    
  Osmundsberg berg /Se    
  Osmundsberg by /Se    
  Osmundsberg berg /Se    
  Osmyren myr    
  *Ovanmyrbäcken bäck    
  Ovanmyrlöten Saknas    
  Prästhällarna terräng    
  Pungarna tjärnar    
  Pålsvedarna åker    
  Pålsveden änge    
  Pålsänget änge    
  Radaberget berg    
  Risen skog    
  Risåsrönningen terräng    
  Rockån å    
  Rombolandet »hävda» el. »hävdor»    
  Rostmyran myr /Se    
  Rotbacken backe /Se    
  Rumusmyren myr    
  Rådiken myr    
  Råpåkällan källa /Se    
  Rödbäcken bäck    
  Rödbäcksänget änge    
  Rödholsmyren myr    
  *Rödklitt stengruva /Se    
  Rönningen odling    
  Rönningen änge?    
  Saltloken tjärn    
  Sax-bäcken bäck    
  Saxbäcken bäck /Se    
  Saxbäcken å /Se    
  Saxdammen damm?    
  Seffersholmen holme    
  Silvberg höjd    
  Silvberget silvergruva /Se    
  Silvberget höjd /Se    
  Silvberget höjd    
  *Silvbergsgruvan gruva /Se    
  Silvbergsgruvan, Silverbergs- Saknas    
  Silvbergsklitten Saknas    
  Silvbergsklitten bergstopp    
  Silvbergsängena Saknas    
  Silverbergsgruvan Saknas    
  Simsänget änge    
  Sinkmyrtjärnen tjärn    
  Sinksjön Saknas    
  Sinksjön sjö    
  Sinksjön sjö    
  Sinksjön sjö    
  Sinksjöån å    
  Skarpänget terräng    
  Skarpänget änge    
  Skebroänget änge    
  Skedtjärnen tjärn    
  Skinnar-Jugen holme    
  Skogeldsholmen holme    
  Skommarrönningen terräng    
  Skvalpdiken myr /Se    
  Skärbacken höjd    
  Skärholsmyren myr    
  Skärmyren myr    
  Skärmyren myr    
  Slogsveden Saknas    
  Sloksveden Saknas    
  Slängan del av väg /Se    
  Smallandet näs    
  Småkärrbäcken bäck    
  Smörklimpen Saknas    
  Snusbacken bergshöjd    
  Snuskan Saknas    
  Solholmen holme    
  Sollen ö    
  Östra Soludden udde    
  *Speneberg berg    
  Springlok vattensamling    
  Staffasskarpan terräng    
  Staffasänget änge    
  Stenhustjärnen tjärn    
  Stersholmen holme    
  Stjärtmyren myr    
  Stora Flyten sankmark    
  Storholmen holme    
  Storholmen ö    
  Storholmen holme    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyränget änge    
  Storsveden Saknas    
  Storsveden (Stur-) Saknas    
  Storsveden änge    
  Storsveden änge    
  Storsvedsbästa lind    
  Storsvedsbästan lind    
  Storviken, Västra o. Östra vikar    
  Storängena åker    
  Stråtvad terräng    
  Stubbrönningen skog    
  Sturkhol Saknas    
  Styggforsdalen Saknas    
  Styggforsdalen dalgång    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen fors    
  Styggfors vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforsen Saknas    
  Styggforsen fors    
  Styggforsen fors /Se    
  Styggforsen vattenfall /Se    
  Styggforskolbottnen »kolbotten» /Se    
  Styggforsån Saknas    
  Styggforsån å    
  Styggforsån å    
  Stängsdiken tjärn    
  Stängsdiken tjärn    
  Stängseln Saknas    
  Stängseltjärnen tjärn    
  Stötollafinnänget skog    
  Sunden Saknas    
  Sunden myr    
  Sunden myr    
  Sundet = Sunden myr    
  Sundmyren = Sunden myr    
  Sunnanåker Saknas    
  Svaberget berg    
  Svadviken vik    
  Svantjärnarna tjärnar    
  Svartmyren myr    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svensberget berg    
  Svensbergsmyren myr    
  Svinberget berg    
  Lilla Svinmyren myr    
  Svinmyränget änge    
  Svinstaänget änge    
  Sågbron Saknas    
  Sågrönningen terräng    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sällheden hed /Se    
  Sötrönningstjärnen tjärn    
  Sötsved åker    
  Tacksvedsberget berg    
  Tallriken Saknas    
  Timmermyren myr    
  Tinberg höjd    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tjällassen sjö    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnsundet sund    
  Torsbacka terräng?    
  Torsbrottningen åker?    
  Torsrönningen terräng    
  Trefaldighetskälla källa    
  Tre vise män skär    
  Trollbacksänget terräng    
  Trollhålet grotta /Se    
  Trollhålet grotta    
  Trollhålet Saknas    
  Trollhålet Saknas    
  Trollänget slåttermark    
  Träffaskällan källa?    
  Träkarlänget slåttermark    
  Tvärmyrbäcken bäck    
  Tyskkullsänget terräng    
  Tysktjärnen tjärnar    
  Udden udde /Se    
  Udden udde /Se    
  Uggeltjärnen tjärn    
  Uggleberget Saknas    
  Varghagsbäcken bäck    
  Varghol skogsbacke    
  Vargmyran myr /Se    
  Vargmyren myr    
  Vargsveden Saknas    
  Vargåstjärnen tjärn    
  Vargås udd udde    
  Vassholmen holme    
  Vattumyren myr    
  Verkänget änge    
  Viborgmyren myr    
  Vistingsmyren myr    
  Vittningsberg Saknas    
  Vorrtjärnen tjärn    
  Vorrtjärnsmyren myr    
  Vändattmyren myr    
  Värmdalen tjärn    
  Värmdalen tjärn    
  Västanbäcken Saknas    
  ?Västanåån å    
  Åhedarna terräng    
  ?Åmot åmöte    
  Åsmyren myr    
  Älfstasmyren myr    
  Änderåsen by /Se    
  Ändlössveden odlingsmark    
  Ändlössveden sved /Se    
  Ändlösängen änge    
  Ängesvallen Saknas    
  Ängsberg fäbod /Se    
  Ängtjärnen tjärn    
  Äsplok vattensamling    
  Äsplokheden hed    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  *?Öresjön sjö    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.