ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Transtrands socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 1355 Bebyggelsenamn : 894 Naturnamn : 1806
Transtrand sn Abborrnäs näs Transtrands sn Saknas Abborrnäset, Nördre udde
Transtrand sn *Abborrtjärnen tjärn Traustrand sn Abborrnäset, Södra udde
Transtrand an Acktjärn tjärn Transtrand Saknas St. Abborrtj. se Storabborrtjärnen Saknas
Transtrand sn *Acktjärnen tjärn Trandstrand jfr Kapellsbygden socken Abborrviken, Nördre vik
?Transtrand sn Acktjärnåsen ås Back förnamn Abborrviken, Södra vik
Transtrand sn /Se Arven tjärn Bil förnamn /Se Acktjärn, se Agtjärn Saknas
Transtrand kyrka Saknas /Se Arvkällan källa /Se dans-folket inbyggarbeteckning Acktjärn tjärn
Transtrand sn Arvkällan bäck /Se Förar gårdsnamn /Se Acktjärnmyren myr
Transtrand sn /Se Backtäktbäcken bäck Godspik förnamn /Se Acktjärnsåsen ås
Transtrand sn /Se Backtäkten terräng Kusmait inbyggarbeteckning Acktjärnåsen höjdsträckning
Transtrand sn /Se Bagg bäcken bäck Lill förnamn Agtjärn Saknas
Transtrand sn /Se Baggnäsänget änge Lind förnamn Agtjärn tjärn
Transtrand socken /Se Bagg-Olaviken sank mark Långstrands-folk inbyggarbeteckning Akttjärn tjärn
Transtrand sn /Se Baggskalsgraven terräng Mas förnamn Akttjärnsåsen ås
Transtrand sn /Se Baggskalsmyran myr Mångs förnamn Andreasslåtten myr
Transtrand sn /Se Barkarkölen sank mark Orr förnamn /Se Arvkällan bäck
Mångsfolket inbyggarbeteckning Barrmossamyran myr Orrpar förnamn /Se Arvkällan bäck?
Bagg-Olasätern fäb.? Barr mossaön ö Prins förnamn /Se Arvkällan bäck
Bengt-Jönsastugan stuga +Bruke silleröö fors /Se Sten förnamn Backmyrorna myrar
Berga by /Se Bergmansnäset näs Svaplandfredrik öknnamn /Se Backpaslätten myr
Berga by /Se Bergmyrorna myrar Sälfolk inbyggarbeteckning Backtjärnen tjärn
bod ortnamnselement /Se Bergsundet sumpigt område /Se Tomt förnamn Backtjärnen tjärn
Bolheden by /Se Bergtjärn tjärn Vejanskäring(?) inbyggarbeteckning Backtjärnen tjärn
Bolheden by /Se Berguvhålet terräng? Abborrnäset gård Backtäkten täkt
Bompa gd /Se *Billingskällen, Norra o. Södra gränsmärke Abborrnäset gård Baggbäcken bäck
Brändsätern fäbodvall(?) *Billingshällen, Norra gränsmärke Att-i Gårdam försvunnen gård /Se Baggbäcken bäck
Digernäs gdr /Se *Billingshällen, Södra gränsmärke Atti gården gård, numera borta /Se Baggmaithålet vattensamling
Digernäs gdr /Se Billingsjön sjö /Se Backarna kullar Baggskalet dal, pass /Se
Där Elias gård /Se Billingsjön sjö /Se Backtäkten fäbodar Baggskalsgraven dal
Där när honom Anders där när honom Anders gård /Se Billings-sjön sjö Baggbäcken traktnamn Baggskalsgraven ravin
Där när honom Hanse gård /Se Billingsjön sjö Baggbäcken gård Baggskalsmyren myr
Där när honom Janis där å kölen gård /Se Billingsjön sjö Baggbäcken gårdar Baggskalsmyran myr
Där när honom Nattel gård /Se Billingsjön sjö Bagg-Ola-näset jfr Norrsjön Saknas Baggskalstjärnen tjärn
Där när honom Nils ut å heden gård /Se Billingssjön sjö Baggpagården gård Barkarkölen myrmark
Där när honom Ola hennes Ingeborg gård /Se Billingsjön sjö Benjamgården gård Barkarkölen myr
Där när honom Staffan gård /Se Billingsåsen ås Berga by Barkkarkölen myr
Där när honom Stiffe gård /Se Billingsåsen ås Berga by Barkkarkölen se Barkarkölen Saknas
Där när honom Tobias där i myren gård /Se Billingsåsen berg Berga by Barmasön se Barrmossön Saknas
Där när honom Tobias där när honomTomas gård /Se Billingsåsen ås Berga traktnamn Barrmossmyran myr
Fallen gård Biskopbäcken bäck Bergs gård Barrmossmyren myr
Fallet gård(?) /Se Biskopbäcken bäck Bergsbackan = Berga by Barrmossviken vik
Falsjöstaden gård /Se Björbäcken bäck /Se Bergsbacken hlp Bassmossviken vik
Falsjöstaden gård /Se Björdammbäcken bäck Bergsbyn by Barrmossön ö
*Faludal, se Transtrand Saknas Björdammet sank mark Bergseligården gård Barrmossön ö
Falånäs gd? /Se Björdammet myrslåttermark /Se Bergssätern gård Barvalla Saknas
Fickareheeden, se Fiskarheden by Björhusstranden del av Älvstrand /Se Bergssätern gård Barrvallan bäck
Fiskarheden gårdar Björkholmen halvö Bergsätern gård Barrvallhålla höjdsträckning
Fiskarheden by Björkkölen sank mark Bergsätra se Bergssätern Saknas Barrvallkölen myr
Fiskarheden by /Se Björkällan bäck /Se Bergtjärn fäbodar Barrvalltjärnen tjärn
Flatfjället f.d. fäb. Björkänget änge Bergtjärn fäbod Barvallkölen myr
Färdsjövallkojorna kojor Björnbäckdalen dal Bergtjärnen fäb. Barvallstj. se Barvallstjärnen Saknas
Gammelfallet gård /Se Björnbäcken bäck Bergulvhålet fäbodvall Barvalla å
Gammelgården gård Björnbäcken bäck Billingsjön traktnamn Barvalla(n) se Barrvallan Saknas
Gammelsätra fäb. Björnbäcken bäck Billingsjön gård Barvallsmyren myr
*Garpbyn Saknas Björnbäcken bäck /Se Billingsjön Saknas Barvallsmyren se Barvallkölen Saknas
Garpsätern fäbodställe Björnhidåsen höjd /Se Biskopgården försvunnen gård Barvallstjärnen tjärn
Geirfastheden by /Se Björnholmen landområde Biskopgården ödegård Berget höglänt näs
Gruven f.d. fäb. Björnkallan bäck /Se Biskopstorpet torp Bergmyrarna myrar
Gudmundskojan koja Björnkällan bäck Biskoptorpet gård Bergmyren se Bergmyrarna Saknas
Gusjön, se Gusken by Björnkälltjärnen tjärn Björnbäckdalen fäbodar Bergmyren myr
Gussjön gårdar Björnån å Björnbäckdalen fäb. Bergselikällan bäck
Gusjön by Björnåsen höjd /Se Bolhansgården gård Bergselikällan myr
Gusjön gd /Se Björsyftkällan bäck /Se Bolhedan by Bergsmansnäset näs
Gusjön by /Se Björsyftletet del av Gjörälven /Se Bolheden by Bergsmansviken vik
Gusjön by /Se Björsyftletet del av Ljörälven /Se Bolheden by /Se Bergmyran myr
Gusjösätern f.d. fäb. Björsyftletet del av Görälven /Se Bolmatsgården gård Bergsmyren myr
Gusjösätra fäbod /Se Björsyftletet sträcka efter Görälven /Se Bompa gård Bergsmyren myr
Gusken, se Gusjön by Bleckslättan terräng Bompa gård Bergsäterbäcken bäck
Gussken by? Blåbärsön ö Bompa gård Bergsundet myr /Se
Hemfjällsstugan stuga Bläst- naturnamnsförled /Se Bompastugan fäbodstuga Bergtjärn tjärn /Se
Hormund by Bläststadbäcken bäck /Se Bompasätern (öde) se Bompatäkten f.d. fäbodar Bergtjärnen tjärn
Horrmundsbruket f.d. bruk? Bläststadbäcken bäck /Se Bompasätern gård Bergtjärnen tjärn
Horrmundsbruket nedlagt bruk Bläststadsbäcken, Norra o. Södra bäck /Se Bompasätra se Bompasätern gård Billingssjön sjön
Hållholen gård /Se Bläststadbäcken, Norra o. Södra bäckar /Se Bompatäkten ödefäbodar Billingsjön sjö
Hållsätrarna fäbodar /Se Bläststadmyrarna myrar /Se Bond-Perssätern fäbodar Billingsjön sjö
Hållsätrarna fäbodställe /Se Blästån å Bond-Perssätern fäbod Billingssjön sjö
Höknäs by Bodbäcken bäck Bond-Perssätern se Bompatäkten fäb. Billingsåsen höjd
Höknäs gdr /Se Bompa holmen holme Branäs gård Billingsåsen berg
Hösätern fäbodställe Boren höjd Branäs »finnställe» Billingsåsen ås
Idbäckssätern fäb. Born landhöjning /Se Branäset gård Biskopbäcken bäck /Se
Josgården gård /Se Bratteggen berg /Se Brändan byar /Se Biskopsbäcken bäck
*Järnbodstaden båtstad Brattmyran myr /Nördre/ Brändan by /Se Biskopskyorna myrar /Se
Kallsjösätern fäbodar Brattåsen ås Brändan by Bjålmorkyorna myrar /Se
kolbod namnelement /Se Bredsundet sund Brända Södra, se Södra Brändan traktnamn Björbäcken bäck
Kvillkojan koja Bredsundsudden udde Södra Brändan traktnamn Björdammet myrslåttermark
Källan by Bredvallfjället fjäll Södra Brändan by /Se Björhusstranden sträcka
?Källan by Bredvallvålen område /Se Brändsätern fäb. Björkholmen holme
Källing ortnamnselement /Se Broåsen ås Brändsätern fäbodar Björkkölen myr
Källsäter fäb. Brunnbäcken bäck Brändsätern = Brändsätrarna fäbodar /Se Björkkölen myrmark
Lervallboda f.d. säter /Se Brunnbäcken bäck Brändsätern se Brändtäkten fäb. Björkmyren myr
Lervallboda f.d. säter Brunnkölbäcken bäck Brändsätrarna = Brändsätern fäbodar Björkmyren myr
Lillbäckstugan skogskoja? Brunnkölen sank mark Brändtäkten jfr Täkten där(-när) henne Eva ödefäbodar Björkåskällan bäck
Lind Lars-kojan Saknas Brunnlokarna tjärnar Brändtäkten jfr Täkten där(-när) henne Eva f.d. fäb. Björkåsvedkällan bäck
Långstrand by Bryngruvan f.d. stenbrott /Se Buvallen gård Björkällan bäck
Långstrand, Östra o. Västra byar Brändkölen sank mark Buvallhedan by Björnbäckdalen dal
Megenskäret fäbod /Se Brändkölen sank mark Buvallheden by Björbäcken bäck
Mikaelgården, se Mikjalgården gård Brändsätern sluttning Båthusviken gård? Björndammen Saknas
Mikjalgården gård /Se Busdammet dammbyggnad Bäckvillan se Mångs Lars-gården gård Björnhidåsen höjd /Se
Morarna fäb. Bysjö sjö Bärvallen gård? Björsyftkällan bäck
Morebyn, se Mornäs by Bÿsiö, se Bergtjärn tjärn Bärvallen gårdar Björsyftletet sträcka av älv
Mornäs by Båthusbäcken bäck Bärvallen se Bärvallan Saknas Björnkällan bäck
Mornäs by Båthusviken vik Bärvallmon gård Björnnäsudden udde
Mornäs gdr /Se Båthusviken vik Bäskåssätern? fäbodar Björnnäsviken vik
*Möcklenäsbyn by Båthåtjärn tjärn /Se Centralen = Där-när honom Anders på Hedom gård Björnåsen höjd
Nysätern fäb. Bälgstångsbrickan myr /Se Dalaboden jfr Där-i Näsi affär Björpinnstranden sträcka av strand /Se
Närustugan stuga Bärvallen vattendrag Dalen jfr Sörsjön, Östdalen kapellförsamling Blandtjärnarna tjärnar
*Näsvallstorp beb.? Dalby-Olleflon sank mark Danskgården f.d. gård Blandtjärnen tjärn
*Näsvallstorpet beb. Dammbäcken bäck Denislund gård /Se Blandtjärnen tjärn
Näsvallstäkten fäbod /Se Dammbäckriset snårig skogstrakt Digernäs gård Blastbäcken se Blästbäcken bäck
Ollevikkojan koja Dammkölen sank mark Digernäset gårdar Bleckslättan skoglöst område
Olnispagården gård /Se Dammtjärnbäcken bäck Digernäsåsen gård Blästbäcken bäck
Piltsäter fäb. Dammtjärnen tjärn Digernäsåsen gård? Blästbäcken bäck
Piltsätern fäb. *Degarås steen gränsmärke Dismatsgården jfr Där-när honom Markus gård Blästbäcken bäck
Resjösätern fäb. Degermoren granmor /Se Djuptjärnen gård Blästerbäcken bäck
Rosen dalskojan koja Dejkällflöten myr /Se Där i fallet gård (nu borta) Blästerbäcken se Blästbäcken bäck
Råbäckskojan koja Digerbodkölen sank mark Där-i Fallom gård /Se Blästkällan bäck
Räskåssätern fäb. Digerkölen myr /Se Där-i Målstöupviken gård Blästlokflon lugnvatten
Röen gård Digernästjärnen tjärn Där-i Näsi kafé och affär Blästlokforsen fors
Röen gård /Se Diernäs udde udde Där-när Bagaren jfr Där-när honom. Orsa gård Blästlokstranden sträcka av älv
*Salla bodar gårdar Digernäsåsen ås Där-när Brunam gård Nördre Bläststadbäcken bäck /Se
Saxeggen gård /Se Djupbäcken del av Björbäcken /Se Där-när Friskam gård /Se Södra Bläststadbäcken bäck
Serkåsätra fäb. ?Djuphån, se även Grundhån sjö Där-när henne Eva jfr Evagården gård Blästviken vik
Skardsåsen fäb. Djuphån del av sjö /Se Där-när henne Isak Britta jfr Johanssons pensionat gård Blästviknäset näs /Se
Skärbäckstranden gård Djuphåtrånget utlopp /Se Där-när henne Kersti Odam gård /Se Blästsundet myr
*Småghåen fäbod /Se Djuptjärnen tjärn Där-när henne Lass Katrina gård Bockholsängena förr brukade strandängar
Stenheden gård Djuptjärnen tjärn Där-när henne Marina hans Nils gård Bodagen vik /Se
Storbrickan stuga? Djuptjärnen tjärn Där-när henne Marit gård Bodagnäset näs
Storbrickan fäbod /Se *Draggen sjö Där-när henne Nilsson Kari gård Bodbäcken bäck
Storgraven fäbod /Se Dragsiöåsen, se Dragtjärnsåsen ås Där-när henne Styffe Marit gård /Se Bodkölen myr
Stöysstugan stuga /Se Dragsiöåss n, se Dragtjärnsåsen /Se Där-när henne Vik Britta gård Bodkölen myr
Synddalen fäb. Dragtjärnfljot sank mark Där-när honom Adolf gård Bodmyran myr
Syndalen fäb. Dragtjärnsåsen berg Där-när honom Albert hans Östen på Backam gård Bohållargrådan fors /Se
Sälbyn by /Se Dragtjärnsåsen berg Där-när honom Anders där-när honom Anders gård Bompabacken backe
Sälen by Dragtjärnsåsen ås Där-när honom Anders på Hedom jfr Centralen Saknas Bondkällmyran myr
Sälen by Dragtjärnsåsen ås Där-när honom Anton Tranberg gård Boren landhöjning
Sälen, Östra o. Västra byar Dragtjärnsåsen höjd Där-när honom Baggpa Anton bageri och kafé Borrmossmyren se Barrmossmyran Saknas
Sälen by Dragtjärnsåsen berg Där-när honom Baggpa Lasse gård Brantmyran myr
Sälen by /Se Dragtjärnåsen ås Där-när honom Baggpa Olle gård Brantmyran myr
Sälen by /Se Dragåsen, se Dragtjärnsåsen ås Där-när honom Bergsstaffa Nils gård Brantåsen berg
Sälen by /Se Dretkällbäcken bäck Där-när honom Bergstedt gård /Se Branäsholmen holme
Sälen by Dretkälltjärnen tjärn Där-när honom Bille gård /Se Branässjöarna Saknas
Sälen by /Se Dret-Majtkölen sank mark Där-när honom Bill Johannes gård /Se Bratteggen brant höjd
Sälen by /Se Drettkällbäcken bäck Där-när honom Biskop Johan gård Brattmyren se Brantmyran Saknas
Sälens fjällkyrka kyrka Ededan utvidgning av Fulan Där-när honom Bol Hans gård Brattmyren myr
Sälenstugan stuga *Edes sjön sjö Där-när honom Bol Johannes gård Brattåsen berg
Sälsätern fäbod /Se Edet fors Där-när honom Bol Ludvig ny villa Brattåsen se Brantåsen Saknas
Sälsätern, Västra fäbodvall Edet fors /Se Där-när honom Bol Mattias gård Brattåsen berg
Sälsätern, Östra fäbodvall? Edet fors /Se Där-när honom Brasar Anders bebyggelse Bredflogen floge
Särkåsätern fäb. Edholmen holme Där-när honom Cronje gård Bredstadbäcken bäck
Tasksätern, se Skärbäcksstranden gård Edsjön sjö Där-när honom Dismats Mårten gård Bredstasbäcken bäck
Timmergatan trakt *Edsjön=Ösjön sjö Där-när honom Edvard där-när honom Pål gård Bredsundet sund
Tobiasstugan stuga Edskogsfjället fjäll Där-när honom Erik Larsson gårdar Bredsundet sund
*Trangbo Saknas Edskogsfjället fjäll Där-när honom Erke hans Hans gård Bredsundfjärden vik
Upp i kroken = Lervallboda Saknas Edssiön, se Ösjön sjö Där-när honom Ferm namn Nördre Bredsundsnäset näs
Vålbrändan fäbodställe /Se Edsåsen berg Där-när honom Fisktjärn-Ola Janis gård Södra Bredsundsnäset se Frackarna näs
Vålbrändan fäbod /Se *Edsåssjön sjö Där-när honom Förar Lars gård Bredvallen bäck
Våtkölssätern fäb. *Edzsjö sjö Där-när honom Gudmunds Edvard gård Bredvalla bäck
Völåsågen f.d.(?) såg Edtjärnarna tjärnar Där när honom Göran gård Bredvallan å
Vörderås by Edtjärnarna tjärnar Där-när honom Göran (Orram) gård /Se Bredvalldalen dal
Vörderås by /Se Elinmyren myr /Se Där-när honom Göustjärn Olle gård /Se Bredvallfjället fjäll
Vörderås by /Se Erk-Olsmyran myr Där-näs honom Hammarstjärn Per gård Bredvallfjället fjäll
Vörderås by /Se Esiön, se Ösjön sjö Där-när honom Hans där-i Brändun gård /Se Bredvallsfjället fjäll
*Yttersta Säl by Esi-(åsen Dito)siön, se Ösjön sjö Där-när honom Hanse gård /Se Bredvallsfj. se Bredvallfjället Saknas
*?Älftrunda, se Transtrand Saknas *Esta terräng? Där-när honom Hàns Viktor gård Bredvallstjärn tjärn
*Öja Saknas Evakällan kallkälla /Se Där-när honom Har Nils gård Bredvallstj. se Bredvalltjärnen Saknas
Öjsjöstaden gammal landningsplats Falan(=Faluälven) älv Där-när honom Hindrek gård /Se Bredvalltjärnen tjärn
*Öskesta Saknas Falkällan bäck /Se Där-när honom Hjalmar gård Bredvallstjärnen tjärn
Östfjällsstugan stuga Falkällorna bäckar /Se Där-när Hjältam gård /Se Bredvallvålen område utmed Bredvallen /Se
*Översta Säl Saknas *Falle fjäll fjäll Där-när honom Hurtig gård /Se Bredvallängarna slåtterängar
  *Fallefjället fjäll Där-när honom Hurtig gårdar /Se Bredviken vik
  *Fallefjället fjäll Där-när honom Håll-Ola Lars gård Bredviken jfr Matsviken vik
  Fallsbäcken bäck Där-när honom Håll-Ola Olle gård Brickorna myrar /Se
  Faloafjäll fjäll /Se Där-när honom Hälsing Johan gård Bronnbäcken bäck
  Falo(n)a älv /Se Där-när honom Höglund gård /Se Nördre Bronnbäcken källa
  Falsjövallen å /Se Där-när honom Högstrand Ludvig gård /Se Södra Bronnbäcken källa
  Faluboren del av Ljöran Där-när honom Isak gård Brunnbäcken se Bronnbäcken Saknas
  Faluborn fors /Se Där-när honom Jakob gård Brunnbäcken bäck
  Faluborn fors /Se Där-när honom Jakob gård Brunnbäcken bäck
  Faluborn fors /Se Där-när honom Janis där-å Kölam gård Brunnkölbäcken bäck
  Faluborn fors /Se Där-när honom Johan gård Brunnkölsbäcken bäck
  Faluborn fors /Se Där-när honom Johan där(-när) honom Pelle gård Brunnkölen myrmark
  Faluborshuvudet del av Ljörälven /Se Där-när honom Johannes hans Östen gård Brunnkölen myr
  Faluborshuvudet fors /Se Där-när honom Jont Olle gård Västra Brunnkölen myr
  Faluborstäkten terräng Där-när honom Jos Lars gård Östra Brunnkölen myr
  Faluborsåsen ås Där-när honom Julius gård Brunnmyrarna myrar
  Faluborsåsen berg /Se Där-när honom Jos Hans gård Bryngruvan plats på sluttning
  Faluborsåsen berg /Se Där-när honom Järn Lars gård Bryngruvorna stenbrott
  Falubönn fors /Se Där-när honom Järs Erik gård Brändan höjd /Se
  *Faludals Saknas Där-när honom Jöns gård Brändkölen myr
  Falu mjälgen sandstrand Där-när honom Krale gård Brännkölen myrmark
  Falu mjälgen sandstrand Där-när honom Kristian gård Brännkölen se Brändkölen Saknas
  Falusjön, Nördre o. Södra sjöar /Se Där-när honom Krus Halvard gård Bubäcken se Bodbäcken Saknas
  Falusjön, Norra sjö /Se Där-när honom Kushans Vilhelm gård Bubäcken bäck
  Falusjön, Södra sjö /Se Där-när honom Käll Lars gård med pensionat Bullarholmen vassholme (eller stengrund)
  Fal åå, se Fuluälven /Se Där-när honom Lars där-i Graven gård /Se Busdammet dammbyggnad
  Fare Elfwen, se Fuluälven Saknas Där-när honom Lars hans Erke gård Båsarna vikar
  *Farefiell fjäll Där-när honom Lars Helsing gård Båthusbäcken bäck
  *Farefjället fjäll Där-när honom Lars Nilsa gård Båthusbäcken bäck
  *Faresjöarna sjöar Där-när honom Lars-Olov gård Båthustäkten område vid utlopp
  *Faresiöan sjö Där-när honom Lasse gård Båthusviken vik
  Fare siöan, se Färdsjön, Norra o. Södra sjö Där-när honom Lasse gård Båthusviken jfr Staoviken vik
  *Fare Siön, se Färdsjön sjö Där-när honom Lasse Orram gård /Se Båthusviken vik
  Fare Siön, se Göraälven älv Där- när honom Lasserk Lars gård Båthåtjärn tjärn
  Fare-sjöarna Saknas Där-när honom Lecke gård /Se Båthåtjärnen tjärn
  *Faresjön del av Görälven Där-när honom Lias försvunnen gård /Se Båthåtjärnen tjärn
  Fare-älven(=Fulu-?) Saknas Där-när honom Lind Lars gård (förutvarande skolhus) Bäcken bäck
  *Fareälven (=Faluälven) älv Där-när honom Lindberg Adolf gård Bäcken hans Lars bäck
  Faxfjället fjäll Där-när honom Liss Lars gård Bäcken nedom täkten bäck
  Faxfjället fjäll Där-när honom Liv Johan gård Bäcken öst i Holen bäck
  Faxfjället fjäll Där-när honom Ljungberg gård Bärsälikällan bäck
  Faxfjället fjäll Där-när honom Lom Per gård Bärvallen se Bärvallsbäcken bäck
  Faxefjäll höjd Där när Löven lht /Se Bärvallsbäcken bäck
  Faxfjället fjäll Där-när honom Magnus gård Böjen tjärn
  Faxfjället berg Där-när honom Mangs Anton gård Dalälven, V. se Ån Saknas
  Faxfjället fjäll Där-när honom Mangs Ludvig gård Dammarvadet vadställe
  Faxefjäll, Mellan-, se Mellanfjället fjäll Där-när honom Marit August gård Dammbäcken bäck
  Faxefjället berg Där-när honom Markus gård Dammbäcksriset skogstrakt
  Faxefjäll berg Där-när honom Markus gård Dammen se Båthustäkten Saknas
  Faxen, se Faxfjället fjäll Där-när honom Marte Lars gård Dammet Renam raserad fördämning
  Faxfjället fjäll Där-när honom Mittjål Edvard ny gård Dammet, Stora slåttermyr
  Faxfjället fjäll Där-när honom Mågju Olle ny gård Dammgraven dalsänka
  Faxfjället, Västra fjäll Där-när honom Nattel obebodd gård Dammkölen myr
  Faxfjället fjäll /Se Där-när honom Nils ut-å Heden gård Dammkölen myrmark
  Faxfjället fjäll Där-när honom Näs Per-Erik gård Dammkölen myr
  Faxfjällröset, Västra gränsröse Där-när honom Ola hans Hans gård Dammyrorna myrar
  *Feimufioll gammalt gränsmärke Där-när honom Ola hennes Ingeborg gård Dammtjärnbäcken bäck
  *Feimi-fjäll fjäll Där-när honom Ola Johansson gård Dammtjärnviken vik
  Fejman sjö(?) /Se Där-när honom Olander gård Danielsbäcken bäck
  Fejmån å Där-när honom Olaus gård Dariln vik
  Feman vattendrag Där-när honom Olaus gård Degerbykölen se Digerkölen Saknas
  Feman å Där-när honom Ol Jansa gård Degermoren skogsområde
  Feman å Där-när honom Olle Vik gård Dejkällflöten myr
  Femån å Där-när honom Omas Nils gård Digerbykölen myrmark
  Feman å /Se Där-när honom Orr Par gård Digerkölen tjärn
  Finderholmen, Norra holme Där-när honom Orr Per Oskar gård Digerkölen myr
  Finderholmen, Södra holme Där-när honom Orr Per Vilhelm gård Digerkölen myrmark
  Fittjan strandäng /Se Där-när honom Orsa gård Digerkölen myr
  Fjällmarkkölen sank mark Där-när honom Pelle gård Digermoren skogsområde
  Fjällsidvägen väg /Se Där-när honom Pelle där-när honom Par hans Pål gård Digernäset näs
  Fjällskölen sank mark Där-när honom Per Erik hans Lasse till stor del riven gård Digernäsudden se Digernäsåsen Saknas
  Fjällskölen sank mark Där-när honom Per hennes Anna gård Digernäsudden udde
  Fjällsmyran myr Där-när honom Per på Holam gård /Se Digernäsåsen höjdsträckning
  Fjällsåsen berg Där-när honom Petrus brunnen gård Digernäsåsen udde
  Fjälltjärnarna tjärnar Där-när honom Petter gård Dikankölen myr
  Flatbäcken bäck Där-när honom Petter på Hedom gård Dismatsmyran myr
  ?Flatfjället fjäll Där-när honom Pitte försvunnen gård /Se Djupbäcken bäck
  Flatfjället fjäll Där när honom Pitte gård Djupbäcken bäck
  Flatfjället fjäll Där-när honom Prìns Johannes gård Djupbäcken bäck
  Flatsedan del av älv Där-när honom Prìns Lars gård Västra Djupbäcken bäck
  Flytjärnen tjärn Där-när honom Prìns Ola gård Östra Djupbäcken bäck
  Flåtjärnen tjärn Där-när honom Prins Per-Erik gård Djupbäckkyorna myrar
  Flöten sank mark Där-när honom Pål gård Djupgraven ravin
  Flöten sank mark Där-när honom Pål gård Djuphån del av sjö
  Flöten sank mark Där-när honom Råbock Östen gård Djuphåtrånget trångt utlopp
  Flöten sank mark Där-när honom Rösjövall Edvard gård Djuphååsen höjd
  Flöten sank mark Där-när henne Rösjövall Karin gård Djuploken vattensamling
  *Folum Mälgia, se Fulumjälgen Saknas Där-när honom Rösjövall Otto gård Djuptjärnbäcken bäck
  *Folåhåmelia sannol. en ort Där-när honom Rösjövall Pelle gård Djuptjärnen tjärn
  Fulan älv Där-när honom Skoglund gård Djuptjärnen, se Djuploken Saknas
  Fulan älv Där-när honom Skommar Anders gård Djuptjärnen tjärn
  Fulan vattendrag Där-när honom Skräddar Ola gård Djuptjärnen tjärn
  Fulan älv /Se Där-när honom Stadig gård Djuptjärnen tjärn
  Fuluborn forsar /Se Där-när honom Staffa gård Djuptjärnen tjärn
  Fuluforsen fors Där-när honom Sten Olle gård Dragsjöåsen berg
  Fuluforsmyran sank mark Där-när honom Stor Lars gård Dragtjärnsåsen se Dragsjöåsen Saknas
  *Fulumjälgaröset gränsmärke Där-när honom Styffe gård Dragtjärnsåsen ås
  *Fulumjälgen höjd Där-när honom Sus Oskar gård Drethåltjärnen tjärn
  Fulumjälgen höjd Där-när honom Sälbo Johan gård Dretkölen myr
  Fulumjälgen höjd Där-när honom Task Per gård Dretkölen myrmark
  Fulumjälgen sandstrand Där-när honom Tobias där-i Myren gård Dretkölen myr /Se
  Fulumjälgen sandstrand Där-när honom Tobias där-när honom Tåmmårs gård Dretkölskällan bäck
  Fulumjälgen höjd Där-när honom Tomt Martin gård Dunderbacken höjd
  Fulu-mjölgen sandstrand Där-när honom Tors Johan gård Duschbacken backe
  ?Fulumjälgen höjd Där-när honom Torvald ny gård Dybäcken bäck
  Fulumjälgen, se Fare-älven höjd Där-när honom Tranberg Olle gård Dysbodgatan väg
  Fulumjälgen, Se Mälen Saknas Där-när honom Tull Per gård Ededan eda
  Fulunäset näs Där-när honom Tur Erik gård Edet fors
  Fulunäs näs Där-när honom Tyngsjö Johan gård Edetjärnen tjärn
  ?Fuluälven älv Där-när honom Vrång Viktor gård Edforsen se Edet Saknas
  Fuluälven älv Där-när honom Värsk Erik gård Edholmen holme
  Fuluälven älv Där-när honom Värsk Ivar gård Edskogsfjället se Ejskogsfjället Saknas
  Fuluälven älv Där-när honom Ås Johan gård Edskogsfjället fjäll
  Fuluälven älv Där-när honom Ås Ola gårdar (nu bolagsgårdar) Edskogsfjället se Öjskogsfjället fjäll
  Fuluälven älv /Se Där-när honom Östen gård Edmyren myr
  Fuluälven, se Fulan älv Där när honom Östen gård Edåstj. se Ejåstjärnen Saknas
  Fuluälven, se Fareälven älv Där-när honom Östen på Backam gård Edåstjärnen tjärn
  Fyrin bäck Där-när Lövam gård Ejkölen myr
  Fyrin bäck Där-när Mittjåls försvunnen gård Ejkölåsen bergshöjd
  Fågelbäcken bäck Där-när Oden gård Ejmyren myr
  Fårön ö Där-när Orran försvunnen gård /Se Ejskogsfjället fjäll
  Fännkällan bäck /Se Där-när Skottam gård /Se Ejskogsfjället se Öjskogsfjället fjäll
  Fänn-Larskölen sank mark Där-när Skottam gård Ejåskällan Saknas
  Fänn-Larsön ö Där-när Stömman gård /Se Ejåstjärnen tjärn
  Fännmyrarna myrar /Se Där-när Sällberg gård Eggen mellan Tjärnarna rullstensås
  Färdkällan, Västra vattendrag Där Skäggam gård /Se Elimyren myr
  Färdkällan, Östra vattendrag Där vid bäcken gård Erkolskällan bäck
  Färdsjödammet damm Där-vid Holen gård Erkolsmyren myr
  ?Färdsjön sjö Där-vid Stenarna gårdar Erk-Olsmyren myr
  *Färdsjön sjö Där Väst gård Evakällan bäck
  Färdsjön, Norra o. Södra sjöar Där Västi där gård Evakällan kallkälla
  Färdsjön, Norra sjö Där-å Backam gård /Se Evedan vik, (eda)
  Färdsjön, Södra sjö Där-å Fallet se Millgården riven gård Fagermyran myr
  Färdsjövalla å Där-å Garpa gård Fagermyråsen höjd
  Färdsjövallen bäck Där-å Hedom nedlagd och riven gård Falkällan Saknas
  Färdsjövallen bäck Där-å Kölam gårdar /Se Falkällan bäck
  Färnkällan bäck Där-å Tomtom gård Fallbackarna jfr Fejdhärbresbacken del av berg
  Färnkällan bäck Där-å Tomtom se Tomtgården riven gård Fallbacksundet myr
  Förlagskölen sank mark ØDär-å Vallam gård med kafé, diversehandel och pensionat /Se Fallsbäcken bäck
  Galåletet sträcka /Se Där-å Ånna bebyggelse Fallsbäcken bäck
  Gammalsätersfjället berg o. triangelpunkt Edskogsfjället fäbodar Falsjöstadmyren myr
  Gammelstampen fall Edskogsfjällsätern se Edskogsfjället fäbodar Falsjövallen å
  Gammelänget slåtteräng /Se Edskogsfjällsätern se Öjskogsfjället fäb. Faluborn fors
  Garpa terräng? Edskogsfjällssätern fäbod, se Ejskogsfjället Saknas Faluborshuvudet se Faluborn del av älv
  Garpakölen sank mark Ejskogsfjället fäbodställe Faluborsåsen berg
  Garpsäterbäcken bäck Ejskogsfjällsätra se Öjskogsfjället fäb. Nördre Falusjön sjö
  Garpsäterbäcken bäck Ejskogsfjällsätra se Ejskogsfjället fäb. Södra Falusjön sjö
  Garpsäterletet del av älv /Se Erkols gård Faxen jfr Faxfjället fjäll
  Garpsäterletet del av älv Erkols gård Faxfjället jfr Faxen fjäll
  Garpsäterletet del av älv /Se Ersbo gård Faxfjället fjäll
  Garpsätertjärnarna tjärnar Ersbo jfr Biskopstorpet, Faluborshuvudet gård Faxfjällsröset gränsröse
  Gerfaståkölen sank mark Erikslund gård Fejdhärbresbacken jfr Fallbackarna backe
  Gerfastån vattendrag Erkashansgården gård Fejmanån se Feman Saknas
  Getrislöypan stup /Se Evagården gård Fejmån se Feman Saknas
  *Giedetiernan sjö /Se Fagermyran fäbodar Feman å
  Giäddsiö se Gäddtjärnen tjärn Fagermyren fäb. Feman å
  Gorrsiltjärnen tjärn Fallen gård Feman å
  Granfjället fjäll Fallet se Fallen Saknas Femkölen myr
  Granfjället fjäll Fallet gård? Femkölen myr
  Granfjället fjäll Falsjöstaden gård Firin se Fyrin Saknas
  Granfjället sluttning Faluborshuvudet gård Firin bäck
  Granfjället, Västra o. Östra fjäll Fiskarheden se Fisktjärnhedan Saknas Fiskhusviken vik
  Granfjället, Västra berg Fiskarheden hållplats hållplats Fisklösviken vik
  Granfjället, Östra berg Fiskarheden hpl Fisksådkölen myr
  Gran fjälls bäcken bäck Fiskarheden traktnamn Fisktjärnen tjärn
  ?Granfjällsstöten fjäll Fisktjärnhedan by Fisktjärnåsen höjdsträckn.
  ?Granfjällsstöten fjäll Fisktjärnsheden by? Fittjan jfr Holmsfittjan strandäng
  ?Granfjällsstöten fjäll Fisktjärnheden by Fjällkölen myrmark
  Granfjällsstöten fjäll Fisktjärnskolhuset, Gamla f.d. skolhus, numera gård Fjällkölen se Fjällskölen Saknas
  Granfjällsstöten berg Flankgården jfr Där-vid Holen gård /Se Fjällmarkkölen myr
  Granfjällstangen höjd Flatfjället fäbodar Fjällsidvägen väg
  Granfjällstangen utlöpare /Se Folkets hus förenings- och möteslokal Fjällskölen myr
  Granholmen holme Fulunäset gård Fjällsmoren del av Hemfjället /Se
  Granholmen udde Färdsjöstaden se Falsjöstaden Saknas Fjällsåsen fjäll
  (Granån) Saknas Färdsjöstaden gård Fjällsåsen jfr Näsfjällsåsen berg
  Granån å Förargården gård /Se Fjällsåsen höjd
  Gravbäcken bäck Gammelfallet gård Fjällsåsen fjäll
  Gravkölen sank mark Gammelfallet gård Fjällsåsen ås
  Grov-Larsholmen holme Gammelfallet gårdar? Fjällsåsgruvan brynstensbrott
  Grundforsen del av å Gammelfallet gård /Se Fjällsåskölen myr
  Grundforsfjället fjäll Gammelgården gård Fjällvägen automobilväg
  Grundforsröset gränsröse Gammelsätern fäbod Nördre Fjärden del av Horrmundssjön
  ?Grundhån sjö Gammalsätern fäbodar Fjärden, Nördre del av Storkallsjön
  Grundtjärnbäcken bäck Gammalsätern fäbodar Södra Fjärden del av Horrmundssjön
  Grundtjärnen tjärn Gammalsätrarna fäb. Fjärden, Södra del av Storkallsjön
  Grådan fors Garpa gård Fjösdragsnäset udde
  *Gränfjället berg Garpholen f.d. gård /Se Flatbäcken bäck
  Gräsbäcken bäck Garp-Perssätern fäbodar Flatbäcken bäck
  Gräskölbäcken bäck Garpsätern fäbodställe Flatfjället fjäll
  Gräskölen sank mark Garpsätra se Garpsätern fäb. Flatfjället fjäll
  Gräsöbäcken bäck Garptäppan gård Flatfjällsgraven dal
  Gräsöbäcken bäck Geirfasthedan gård Fläcktjärn tjärn
  Gräsökölen sank mark Gerfastheden traktnamn Flöten mosse?
  Gräsön ö Granfjället fäb. Flöten mosse?
  Gröna graven ravin(?) Gravendal gård Flöten myr
  Gubbdamm bäcken bäck Gravendal gård? Flöten se Sälflöten Saknas
  Gubbdammet sank mark Grundforsen gränsstation Flöten myr
  Gudmundsbäcken bäck Gruven fäbodar Flötåsen myr
  Gudmundshammaren ås Gruven ödefäbodar Frackarna näs
  Gudmundshammaren berg Gruven fäbod /Se Frälsåsmyran myr
  Gudmundsmyran myr Gräsheden gård Fulan Saknas
  Guldkistholmen holme /Se Gräsön gård Fulbäcken se Fågelbäcken Saknas
  Gullbrandsbäcken bäck Grönforsen gränsstn. Fulu Mjälga se Mjälgen och Mälen sandstrand
  Gullbrandsbäcken bäck(?) /Se Grönforsen gränsstation Fulumjälgen se Mjälgen och Mälen sandstrand
  Gullbrandskölen sank mark Gudmundshedan gård Fulunäset näs
  Gullbrandstjärnen tjärn Gudmundssätern gård? Fulunäset näs
  Gumsknösen bergknalle /Se Gudmundssätra se Gudmundssätern Saknas Fulunästjärnen tjärn
  Gusjö-Olaholmen holme Gudmundssätern gård Fuluälven se Fulan Saknas
  Gåstjärnen tjärn Gullbrändan gård Fyrin bäck
  Gåstjärnen tjärn Gullbrändan gård? Fågelbäcken bäck
  Gäddkällan bäck Gusjön traktnamn Fågelbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn Gusjön se Göstjärnen Saknas Fågelbäckkyan slåttermyr
  *Gäddtjärnen tjärn Gusjöns bandel, se Gusjön traktnamn Fågelforsen fors
  Görälven älv Gusjönsätern se Göstjärnfjället Saknas Fårön se Mangsön ö
  Görälven älv Gusjösätern fäbodar Fänn se Färn- Saknas
  Görälven älv /Se Gustav där när henne Ingeborg gård Färnkällan bäck
  Görälven älv Gåsholmrån traktnamn Färn Lars-kölen myr
  Görälven älv Gåsholmsrån, se Gåsholmrån traktnamn Fänn Lars-åsen höjd
  ?Görälven älv Gåsholmvrån f.d. gård Fänn Lars-ön ö
  Görälven älv Gölsätern fäbodar Fännmyrarna myrar /Se
  Görälven älv /Se Götjärnen by Färdkällan bäck
  Görälven älv /Se Götjärnssätern fäbodar? Färdkällan bäck
  Görälven älv /Se Götjärnfjället fäbodställe (numera öde) Färdkällorna bäckar
  Hacktjärn Saknas Göustjärngården gård Färdsjön sjöar
  »Haen sjö Göustjärn Johan-gården gård N. Färdsjön se Nördre Falusjön Saknas
  Hals-Siön se Kallsjön, Stora sjö Hackspikbacken se Hackspikgården gård S. Färdsjön se Södra Falusjön Saknas
  Halvarsmyran sank mark Hackspikgården jfr Hackspikbacken gård /Se Färdsjövalla se Falsjövallan Saknas
  Halvarsslåtten odling Halsholen gård /Se Färdsjövalla å
  Hammarsjöskåran sänka(?) Halsholen gård Färnkällan bäck /Se
  Hammarskaftet höjd Halvardsgårdarna gårdar Färnmyrorna myrar
  Hammarstjärnen tjärn Hammar, Södra jfr Verv Olle-gården gård Färnmyrarna myrar
  Hammarstjärnen tjärn Hammarbo se Hammarsbo Saknas Fördagskölen se Förlagskölen Saknas
  Hammarstäkten terräng Hammargården gård Förlagskölen myr
  Hammerberghia se Hamrarna höjdsträckning Hammargården hållplats hållplats Galåletet del av älv
  Hamrarna höjdsträckning Hammargården hpl. Gammelblästkölen myr
  Hamrarna höjdsträckning Hammarsbo gårdar Gammelgruven övergiven fäbodvall
  Hamrarna höjd Hammarsbo gård Gammalsätersfjället fjäll
  Harmonsåssen se Horrmundsåsen ås Han Ola där-å Backom jfr Backarna gård Gammelsäterfjället fjäll
  Harstranden del av Älvstrand /Se Hansbo ödegård Gammelsäterfjället fjäll
  *Harwaran fjäll Hans där i Brändan gård Gammeltäkten fäbod
  Hedning högen forn minne(?) Hargården gård Gammelänget slåtteräng
  Hedninghögen höjd /Se Hede gård Garp-Perssäterstjärnen tjärn
  Hedninghögen höjd /Se Hedmyran fäbodar Garpsäterbäcken bäck
  Hejan terräng Hid-Eriksstranden Saknas Garpsäterheden ängar
  *hellelack eller Sundags råå gränsmärke Nördre Hidetäkten ödefäbodar Garpsäterletet del av älv
  Hembfiell se Hemfjället fjäll Södra Hidetäkten ödefäbodar Nördre Garpsätertjärnen tjärn
  Hemb Fiell se Hemfjället fjäll Hierkstrand se Jerkstranden Saknas Södra Garpsätertjärnen tjärn
  Hemfjället fjäll Hierkstrand, se Hi-Erkstranden traktnamn Gatumyren myr
  Hemfjället fjäll Hi-Erkstranden traktnamn Geirfaståkölen myr
  Hemfjället fjäll Higårdsstugan bebyggelse Geirfastån å
  Hemfjället fjäll Hi Mattias-gården gård Geirfaståsen höjdsträckning
  Hemfjället fjäll Hitäkten täkt? Geirfaståsmorarna skogsområde
  Hemfjället fjäll Hitäkten öde fäbod Gerfastån se Geirfastån Saknas
  Hemfjället fjäll N. Hitäkten se Nördre Hidetäkten Saknas Gerfastån å
  Hemfjället fjäll S. Hitäkten se Södra Hidetäkten Saknas Getrisbäcken bäck
  Hemfjället berg Holen gård Getrisläipan stup
  Hidetjärnen tjärn Holmen by Godåsen berg
  Hidetäkten terräng Nördre Holmen gård Gorrmyren myr
  Hikliloken vattensamling /Se Södra Holmen gårdar Gorrsyltjärnen tjärn
  Hillstrandsletet se Histrandsletet sträcka av älven Horrmund hpl Granfjället fjäll
  *Himåsen berg Horrmund Västra traktnamn Granfjällsbäcken bäck
  Histrandsberget berg /Se Horrmundsåssätern fäbodar Granfjällsbäcken bäck
  Histrandsletet sträcka av älven /Se Horrmundsåssätern fäbod, Hormundsåssätra fäbod Saknas Granfjällsstöten se Stöten Saknas
  Histrandsletet del av älven /Se Horrmundsåssätra se Södra Horrmundsåstäkten fäb. Granfjällstangen fjälludde
  Hjortronmyran, Västra sank mark Horrmundsåstäkten fäbodar Granfjällstangen se Granfjällstången Saknas
  Hjortronmyran, Östra sank mark Nördre Horrmundsåstäkten fäbodvall Granfjällstången del av Granfjället
  *Hogås sten gränsmärke Södra Horrmundsåstäkten fäbodar Granfjällsstöten fjälltopp
  Holms-Larsmoren terräng Hotellet se Klüverhotellet turisthotell och kurort Granfloholmen holme
  Holms-Larsmortjärnen tjärn Hurtiggården gård Granflon utvidgning av älv
  *Homfjället fjäll Husvallsgölen gårdar Gravkölen myrmark
  Hornåsbäcken bäck Husvallgölen gårdar Gravkölen myr
  Hornåsen berg Hållholen gård Grav Ola-viken vik
  Hornåsen ås Hållpagården gård Gravslåttmyran myr
  Hornåstjärnen, Norra tjärn Hållsätern se Hållsätrarna Saknas Gruckkällkölen myr
  Hornåstjärnen, Södra tjärn Hållsätern fäbodar Gruckkälltjärnen tjärn
  Horrmund sjö Hållsätrarna fäbodar Gruckkällån å
  Horrmund sjö Hälla se Hällan Saknas Grundforsen fors
  Horrmund sjö Hällan gård Grundforsen fors
  Horrmund terräng Hällan gårdar Grundforsfjället del av Faxfjället
  Horrmundberget berg Hästnäset gård Grundhågrådan fors /Se
  Horrmundberget berg /Se Hödmyren fäbod Grundhågrådan, Nedre fors
  ?Horrmundberget berg Högladusundet ödegård Grundhågrådan, Övre fors /Se
  Horrmundberget berg /Se Högmyra se Hömyran fäb. Grundhån del av sjö
  Horrmunden sjö Högstrand hpl Grundhånäset näs
  Horrmunden (reglerad) sjö Högstrand se Högstranden hpl. Grundhåviken igenvuxen vik
  Horrmunden sjö /Se Högstranden gårdar Grundtjärnbäcken bäck
  Horrmunden sjö /Se Högstranden by Grundtjärnen tjärn
  Horrmundssjön sjö Högsätern se Hösätern Saknas Grundtjärnen tjärn
  Horrmundsjön sjö Högsätra se Hösätern fäb. Gruvan hans Torvald jfr Bryngruvorna brynstensbrott
  Horrmundssjön sjö Höknäs by Gruvkölen myr
  Horrmundssjön sjö Höknäs by Gråheden skogsområde
  Horrmundssjön sjö Höknäsheden gård Gråhällgruvan jfr Liebryngruvan, Bryngruvorna brynstensbrott
  Horrmundssjön sjö Höknäshedan gårdar Gråhällgruvan brynstensbrott
  Horrmundssjön sjö Hömyran fäb. Gräsbäckarna bäckar
  Horrmundssjön sjö Hömyren fäbod Gräsbäcken bäck
  Horrmundsjön sjö Hösätern fäbodställe /Se Gräsbäckarna bäckar
  Horrmundssjön sjö Idbäcks säter se Idbäckssätrarna Saknas Gräsheden se Gräsön Saknas
  Horrmundssjön sjö Idbäckssätern fäbodar Gräsheden se Gräsön Saknas
  ?Horrmundssjön sjö Idbäcksätrarna fäbodar Gräskölbäcken bäck
  Horrmundssjön sjö Idloken gård Gräskölen myrmark
  Horrmundssjön sjö Iljans gård (endast stuga) Gräskölen myr
  Horrmundssjön sjö Iljasgården ödegård Grässillergrådan fors
  Horrmundsjön sjö Janis där i Brändan gård Grässillerholmen holme
  Horrmundsjön sjö Jerkstranden jfr Snällersätern gård Grässillerkölen myr
  Horrmundssjön sjö Jersgården gård Gräsögrådan fors
  Hormundsjön sjö /Se Johannes väst i stugan lht-ägare Gräsökölen myr
  Horrmundssjön sjö /Se Johannislund gård Gräsökölen myrmark
  Horrmundsjön sjö /Se Johanssons pensionat = Där-ner henne Isak Britta Saknas Gräsön ö
  Horrmundsstaden båtplats(?) /Se Jonsbo se Lundvillan gård Gräsön ö
  Horrmundstaden båtplats /Se Josgården gård Gräsön, Yttre äng
  Horrmundsvalla å Josnilsgården gård Grönforsen fors
  Horrmundsvalla å Jossätern gårdar Grönforsen se Grundforsen Saknas
  Horrmundsvallan å Jossätern gårdar? Grönforsfjället se Grundforsfjället Saknas
  Horrmundsvalla å Josätra, se Jossätern Saknas Grönforsfjället fjäll
  Horrmundsvalla bäck Josvalla = Josvallen gård? Gröntjärnen tjärn
  Horrmundsvallen å Josvallan sjfr Josvallsnäset gård Gröntj. se Grundtjärnen Saknas
  Horrmundsåsen berg Josvallen se Josvallsnäset gård Gubbdammbäcken bäck
  Horrmundsåsen ås Josvallnäset se Josvallan gård Gubbdammbäcken bäck
  Horrmundsåsen ås Kallsjösätern fäbodar Gubbkölen myr
  Horrmundsåsen ås Kallsjösätern fäbodar Gubbmyren myr
  Horrmundsåsen berg Kallsjösätra se Kallsjösätern Saknas Gubbmyren myr
  Horrmundsåsen ås Kapellsbygden Saknas /Se Gubbmyren myr
  Horrmundsåsen ås Kapellsholen gårdar Gudmundshammaren höjd
  Horrmundåsen berg Karlslund gård Gudmundshammaren Saknas
  Horrmundsåsen se Horrmund berg Kattbäcksätrarna jfr Våtkölssätrarna fäbodar Gudmundskyan odling
  Horrmundsåsen ås(?) /Se Klüverhotellet turisthotell och kurort Gudmundssäterbäcken bäck
  Horrmundsåssätern terräng Kooperativen affär Gulbrandsbäcken bäck
  Hurtigtjärnen, Norra tjärn Kråkholen försvunnen gård Gulbrandskölen myrmark
  Hurtigtjärnen, Södra tjärn Kråkholen lador Gulbrandstj. se Gullbrandstjärnen Saknas
  Huskölen sank mark Kusgården se Kusmait gd Gulbrandstjärnen tjärn
  Husmoren granskog Kusgården gård Guldbrandsbäcken se Hammarvallan Saknas
  ?Husvallgölen Saknas Kyrkbyn kyrkby Guldbrandskölen se Gullbrandskölen Saknas
  Hålet hennes mait vik /Se Kyrkbyn by? Gullbrandsbäcken bäck
  Hålla se Hållarna berg Kyrkbyn by Gullbrandsbäcken bäck
  Hålla höjd /Se Källan by Gullbrandskölen myr
  Hållarna höjder Källan gårdar Gullbrandstjärnen tjärn
  Hållebergh se Hållarna höjd Källbo gård Gumsknäsen bergknalle
  Håll-Ola täkten terräng Källbo by Gunnars Mats-tjärnen tjärn
  Hållorna höjder /Se Källfjället jfr Källfjällstäkten (fäb.) Guruskällan bäck
  Hålsjöarna, (N Smågan?) sjöar Källfjället fäbodar Guten flyttblock
  Hålsjön, Hålsjöarna sjö Källfjällstäkten fäbodar /numera obeb./ Gångboriset granmor
  EJREG EJREG Käll Hans-gården ödegård Gårdtjärnen tjärn
  *Hålsjöarna sjöar Käll-Lars-gården försvunnen gård Gårdtjärnen tjärn
  *Hålsjön sjö Käll Lars-gården gård Gårdtjärnflöten myr
  Håltjärn tjärn Källmyren fäbod Gåsholmen holme
  *Håltjärnen tjärn Källsätern gård Gåsholmvrån vik
  Hårmansbergh se Horrmundberget berg Källsätern fäbodställe Gåsslättjärnarna tjärnar
  Hårmon Lacus se Horrmundssjön sjö Källsätern fäbodar Gåstjärnen tjärn
  Hårmon Lacus se Horrmundssjön sjö Källsätra se Källsätern gård Gåstjärnen tjärn
  Hårmon lacus se Horrmundssjön sjö Larsbo se Baggbäcken traktnamn Gåstjärnen tjärn
  Hårmonssiön se Horrmundssjön sjö Larsbo gård Gåstjärnen tjärn
  Hårmons-siön se Horrmundssjön sjö Larsbo jfr Baggbäcken gårdar Gåstjärnmyran myr
  Hårmonsåsen se Horrmundsåsen berg Lassansgården gård Gäddkällan bäck
  Hårmonsåhsen se Horrmundsåsen berg Lasserklarsgården gård Gäddtjärnen tjärn
  Hårmon åssen se Horrmundsåsen ås Lassgårdarna gårdar Görälven se Ljöra Saknas
  Hägnåsbäcken bäck Lassgården gård Göstjärn Ola-holmen holme
  Hägnåskölen sank mark Lasstäkten gård Göstjärnsätrarna fäbodar
  Hällbäckfljoten sank mark Lasstäkten fäbodställe Götjärnen = Gusjön? tjärn
  Härbärgesön holme /Se Lesnis se Lissnirs Saknas Hacktj. se Storacktjärnen Saknas
  Härmundssjön se Harrmundssjön sjö Leirtäkten se Lertäkten Saknas Hacktjärn, se Stor-, Lill-Acktjärn Saknas
  Hässjegolvrisbäcken bäck Lertäkten ödefäbodar Hacktjärnsåsen, Acktjärnåsen se Acktjärnåsen Saknas
  Hästholmen holme Lertäkten täkt Halvarsmyren myr
  Hästnäset, Västra näs Liasgården ny gård Nördre Halvartjärnen tjärn
  Hästnäset, Östra näs Liknöjdholen gård Södra Halvartjärnen tjärn
  Hästskoholmen holme Lillgården gård Hammarsjöskåran Saknas
  Hästskotjärnen tjärn Lill-Nils gård Hammarskaftet del av Hamrarna
  Hästtjärnen tjärn Lillspasätrarna gård Hammarskalet pass
  Hästtjärnen tjärn Limberggården gård Hammarstjärnbäcken bäck
  Hästtjärnåsen ås Lindalen fäbod Hammarstjärnen tjärn
  Hästvältorna Saknas Lindberggården gård Hammarstjärnen tjärn
  Häståflået sank mark Lindesnäs gård Hammarstjärnen tjärn
  Häståflået myr /Se Lindorna gård Hammartj. se Hammarstjärnen Saknas
  Hästågraven sänka Lisslassheden se Mickel Lars-gården obebodd och förfallen gård Hammarstjärnhålla höjdsträckning
  Hästån å Lisslass Östen-gården gård Hammartjärn tjärn
  Häståtjärnen tjärn Lissnirs gård Hammarvallan bäck
  Hättan höjd Lisspasätra rälsbusshållplats Hammoren »mor»
  Högsholmen holme Liss-Perssätern gård?? Hamrarna höjdsträckning
  Högsjön, se Ösjön sjö Lispasätra se Lillspasätrarna Saknas Harptjärnen tjärn
  Högåsen ås Livnäset gård Harstranden del av älv
  Höljan, Stora å Lundvillan gård Hattallen gammal tall
  Höljbrokölen sank mark ? Långstrand Östra se Näsfjällsåsen traktnamn Hedninghögen höjd
  Höljbroåsen ås Långstrand Västra se Näsfjällsååsen traktnamn Hejsäterfjärden del av sjö
  Höljekölen, Södra sank mark Långstrand byar Hemfjället fjäll
  Höljetjärnen tjärn Västra Långstrand by Hemfjället fjäll
  Hömyran sank mark Långstrand by Hemfjället fjäll
  Hösätern terräng Östra Långstrand by Hermangraven bäckdal
  Idbäcksfallstjärnen tjärn Långtjärnen gårdar Hid-Eriks-stranden se Jerkstranden Saknas
  Idbäcksfjärden vik Lövhögen riven gård Hidekällan bäck
  Idbäcksklitten berg Lövnäs, se VassnäsetNya gård Hidetjärnen tjärn
  Ivallbäcken bäck Lövnäset gård Hideåsen utlöpare
  Ivallgraven dalsänka Lövnäset by Hikliloken vattensamling
  Jos-Karikällan källa Lövnäs(et), Nya se vassnäset (gård) Hikällan källa och bäck
  Jos-Karitjärnen tjärn Lövsta gård Hilsterkällan bäck
  Josmyran myr Lövåsen gård Himoren skogsområde
  Jossätersdalen Saknas Lövåsen gård Histrandsberget bergssträckning
  Jostäppan hage /Se Lövåsen gård Histrandsberget Saknas
  Josvallen bäck Nya Lövåsen gård Histrandsletet del av älv
  Josvallen bäck Magns Lars-gården f.d. gård Histraslätet del av Västerdalälven
  Josvalltjärnen tjärn Masgården gård Hitjärn se Hidetjärnen Saknas
  Jämtbäcken bäck Megenkäret fäbodar Hitjärn tjärn
  Jämtbäcken bäck /Se Megenskärssätern fäbodar Hitjärnen tjärn
  Jämtbäckheden hed Megenskärssätern se Megenskäret Saknas Hjärtat del av Västra Lägerdalen
  Jämtkölen sank mark Megenskärstäkten se Megenskärssätern fäbodar Holmen, Nördre holme
  Järnbodstaden båtplats /Se Mickelsbo fäbodar Holmen, Södra holme
  Järnbodstaden båtplats /Se Mickelsbo täml. nytt fäbodställe Holmen hans Jo jfr Branäsholmen holme
  *Järnbodstaden båtstad /Se Mickelsbo fäbod Holmsfittjan jfr Fittjan strandäng
  Järnkorskällkölen myr /Se Mikael Lars-gården gård Holmsådran del av älv
  Järnkällbäcken bäck Mil-Hans se Mill Hans» Saknas Hornåsen berg
  Järnkällbäcken bäck /Se Mil Hans gård Hornåsmyrarna myrar
  Jöre Elfwen se Görälven äiv Mil-Hans gård Hornåstjärnen tjärnar
  Kahlåhn se Kullhån sjö Milbo-Eriksgården gård Nördre Hornåstjärnen tjärn
  Kallsjön, (=St. Kallsjön) sjö Mill-Eriksgården se Mill Erk-gården Saknas Södra Hornåstjärnen tjärn
  Kallsjön, Stora sjö Mill Erk-gården gård Horrmundberget berg
  Kallsjön, St. sjö Millgården jfr Där-å Fallet försvunnen gård Horrmundberget berg
  Kallsjön sjö /Se Mill Hans´ gård Horrmunden sjö
  Kalven, Västra fjäll Millhansstugan stuga Horrmunden jfr Horrmundssjön sjö
  Kalven, Västra fjäll Mill-Lars-gården gård Horrmunden sjö
  Kalven, Östra berg Millarsgården gård Horrmundnäset se Normunnäset Saknas
  Kalven, Östra fjäll Mil-Larssätern fäbod Horrmundsbruket nedlagt bruk
  Kalven, Östra berg Mil-Larssätern fäbodar Horrmundsflåa natn.
  Kalven, Östra fjäll Mill Lars-sätrarna jfr Mill Lars-täkten fäbodar Horrmundssjön jfr Horrmunden sjö
  Kalven, Östra berg Mill Lars-täkten jfr Mill Lars-sätrarna fäbodar Horrmundsvalla bäck
  Kamptäkten terräng Milljålgården gård Horrmundsvalla å
  Kastarberget berg Moran fäbodar Horrmundsvallan å
  Kastarberget berg Moran se Morarna fäb. Horrmundså se Horrmundsbruket Saknas
  Kastarberget berg Morarna fäbodar Horrmundsåsen höjd
  Kastarberget berg Mornäs by Horrmundsåsen berg
  Kastarberget se Skäftåstjärnen berg Mornäs by /Se Nördre Horrmundsåsklitten del av berg
  Kastarberget berg /Se Mornäset by Horrmundsåsmyrarna myrar
  Kastarberget berg /Se Mornässätern (öde), Gamla se Mornässätrarna, Gamla Saknas Horrmundsängena slåtterängar
  Kastarkyan hage /Se Mornässätern fäbodar Huljeån, L. se Lisshöljan och Skattbäcken Saknas
  Kastarn berg /Se Mornässätern fäbodar Huljeån, St. se Storhöljan Saknas
  Kasteberg veta (= Kastarberget) berg (m. vårdkase?) Mornässätern, Nya jfr Mornässätrarna, Nya (fäb.) Huskölen myr
  *Kasterbergsweta se Kastarberget vårdkase Gamla Mornässätrarna ödefäbodar Huskölen myrmark
  »Kaste-tierna» se Skätåstjärnen tjärn Nya Mornässätrarna ödefäbodar Håkansänget se Särnänget slåtteräng
  Kattbäcken bäck Mågjugården gård Hålet hennes Mait vik
  Kattbäcken, Lilla bäck Målstöupviken gård Hålla höjd
  Kattbäckkölen sank mark Målstöupviken vik Hållarna Saknas
  Kavelbrokölen sank mark Mångs Lars-gården se Bäckvillan gård Hållorna höjder
  Kavelbrokölen sank mark Nils´ gård Hållorna höjdsträckningar
  *Keesjön sjö Nils, Nis se Nirs Saknas Hållholen höjd
  *Kesjöarne se Kölsjön, N. o. S. sjöar Nilsbo gård Hållsäterdammet dammbyggnad
  Kesjöheden hed Nilsbo gårdar Hållsäterfjärden del av sjö
  Kesjöheden hed Nilsgården gård Hållsäterkölen myr
  Kesjön sjö Nirs gård Hållsätersundet sund
  Kesjön sjö Nis, Nils se Nirs Saknas Hålsjön del av sjö
  Kesjötjärnen tjärn Nordan Bäcken gårdar Hålåsmyren myr
  Kesjöån å Nord i Sundet gård /Se Hägnåsbäcken bäck /Se
  Killingtjärnen tjärn Norri sundet gård Hägnåsbäcken bäck
  Klockaråsen ås Norrsjön by Hägnåsen höjd
  Knallvallen bäck Norrsjön se Bagg Ola-näset gård Hägnåskölen myr
  Knipholmen holme Norslund gård Hällflon lugnvatter /Se
  Knipholmen holme /Se Nyberget gård Hällgården del av älvstrand
  Kniptjärnen, Norra tjärn Nygården gård Hällkällan bäck
  Kniptjärnen, Södra tjärn Nygården gård Hällkällan bäck
  Knöyslindorna gräsmark /Se Nymon gård Hällkällan bäck
  Kolbodåsen ås Nysätern fäbodar Hällkällgraven dal
  Kon Karang kyan sank mark Nysätern fäbodar Hällkällgraven dalgång
  Korset terräng Nysätern öde fäbod Hällkällsgraven dal?
  Koskällkyan sank mark Nysätern se Nysätrarna fäb. Hällkällkölen myr
  Korsviken vik Nysätern se Nysätrarna Saknas Härbresåsen berg
  Korsvikmyran sank mark Nysätrarna fäbodar Härbresön ö
  Korsviknäset näs Nysätrarna öde fäbodar Hässjegolvriset skogsområde
  Korsviktjärnen tjärn Nytäkten fäbodar Hässjegolvrisbäcken bäck
  Krappön ö Näsfjällsåsen traktnamn Hästnäset näs
  *Kringe--sten gränsmärke Näsvallstäkten fäbodar Hästnäsvikarna vikar
  Kringlockmyren Saknas Näsvalltäkten fäb. Hästskotjärnen tjärn
  Kristianskölen sank mark Näsvalltäkten fäbodar Hästskotjärnen tjärn
  Kroksön ö Näsvalltäkten fäbod Hästtjärnbäcken bäck
  Krokön ö Olnispagården gård /Se Hästtjärnen tjärn
  Kruggbäcken bäck Olsbo gård Hästtjärnen tjärn
  Kullhåggrådan förbindelseled Olsbo gårdar Hästtjärnåsen höjdsträckning
  Kullhån sjö Olsbo gård Häståflon se Häståflået Saknas
  Kullhån sjö Omas gård Häståflån vatten?
  Kullhån Saknas Onispagården gård Häståflået myr
  Kullhån sjö Orr Erk-gården gård Hästån å
  Kullhån sjö Osanden jfr Åsanden Saknas Hästån å
  Kullhån sjö Ossanden se Åsanden Saknas Häståtjärnen tjärn
  ?Kullhån sjö Ossanden gård(ar)? Häståtjärnen tjärn
  Kullhån sjö Paulsberg gård Högmyrarna område
  Kullhån sjö Persberg jfr Tull Per-bygget nyanlagt fäbodställe Högmyren myr
  ?Kullhån se Kålhån sjö Persbo gårdar Högmyrmorarna skogsområde
  Kullhånäset näs Persbo gård Högmyrmoren granmor
  Kullhåtjärnen tjärn Petreus lada Högstrandsberget berg
  Kus-Britatjärnen tjärn Pi Gårdam gård Högsätesvrån stensoffa
  Kustjärnen tjärn Pilargården gård Högåsen berg
  Kusön ö Pilargården gård Högåsen Saknas
  Kvarntjärnarna tjärnar Pilargården gård Högåsen höjdsträckning
  Kvickertjärnen tjärn Piltsätern fäbodar Höknäsnoret vattensamling
  Kvillan vattendrag Piltsätern fäbodar Höknäsvalla å
  Kvillan älvgren /Se Pi Täppun gård Höknäsvallan bäck
  Kvillan ågren /Se Prinsgården gård Höknäsåsen berg
  Kvillan bäck /Se Prästgården kyrkoherdeboställe Höljan åar
  Kvilldalen dal Prìns Hans-gården gård Höljan, L. se Lisshöljan och Kattbäcken Saknas
  Kvilldalen dal /Se Ragolsheden gårdar Höljan bifloder
  Kvilldalsbäcken bäck Ragolsheden gårdar? St. Höljan se Storhöljan Saknas
  Kvilldalsbäcken bäck Rengården jfr Gullbrändan gård Höljbroåsen ås
  Kyrkkamfjärden fjärd Resjösätern fäbodar Höljekölen, Nördre myr
  Kyrkkamudden udde Resjösätern se Resjösätrarna fäb. Höljekölen, Södra myr
  *Kysjön sjö Resjösätrarna fäbodar Hömyren myr
  *Kålhån(= Kullhån?) sjö Resjövallen se Rösjövallan by Hömyren myr
  Kålhån se Kullhån sjö Resjövallsätern Saknas Idbäcken bäck
  Kållsjön Saknas Rosendals gård Idbäckfjärden vik
  Kååhåån se Kullhån sjö Rullbäcken by Idbäcksfjärden Saknas
  Källarön, Södra ö Råbockgården gård Idbäckkölen myr
  *Källekälla källa? Rådet gård Idloken tjärn
  ?Källfjället fjäll Räskåssätern se Svärjarmyran Saknas Idloktjärnarna tjärnar
  Källfjället fjäll Röen traktnamn Ikornåsen höjdsträckning /Se
  Källfjället fjäll Röen se Rådet Saknas Istmyren myr
  Käll fjället berg Röen gårdar? Ivallgraven ravin /Se
  Källfjället berg o. triangelpunkt Rön se Näsfjällsåsen traktnamn Jankällan bäck
  Källgravsröset gränsmärke Rön, se Röen traktnamn Jofsmyren se Jåssmyran Saknas
  Källingbäcken bäck Rörbäcksnäs by Josmyran myr
  Källmyran sank mark Rösjövallen by Josmyrarna myrar
  Källsäterletet sträcka av älven /Se Rösjövallgården gård Josmyren myr
  Käppholmarna holmar Rötmoren f.d. fäbodar Josmyren myr
  Käppholmarna holmar /Se Rötmoren f.d. fäbodar Josmyren se Jåssmyran Saknas
  Käste. berg se Kastarberget berg Sandmon by Jossäterbäcken bäck
  Köaran vattendrag Sandmon by Jostäppan »täppa»
  Köaran bäck Sandnäs hpl. Josvalla bäck?
  Köardalen dal Sandnäset gård Josvallan bäck
  Köarkölen sank mark Sandnäset hållplats Josvallbäcken se Färnkällan bäck
  Köar kölen sank mark Sandnäset gård Josvallkölen myr
  Köarskalsfjället berg Saxeggen traktnamn Josvallstjärnen tjärn
  Köarskär nat. namn? Saxeggen gård? Josvallstj. se Josvalltjärnen Saknas
  Köarån å Saxeggen gård /Se Josvalltjärnen tjärn
  Köaren bäck /Se Saxäggen se Näsfjällsåsen traktnamn Jåssmyran myr
  Kölsjön, N o. .S. samt Kölsjötjärn sjöar /Se Saxäggen, se Saxeggen traktnamn Jällsön strandäng
  ?Kölsjön, Norra sjö Semmosronä gård /Se Jämtbäcken bäck
  ?Kölsjön, Norra sjö Simonspergården gård Jämtbäcken jfr Jämtvägen bäck
  ?Kölsjön, N o. S. sjöar Sjungarbacken gård /Se Jämtbäckhedan jfr Jämttjärnheden, Jämtvägen hed
  ?N.Kölsjön sjö Skalsåsen fäbodar Nördre Jämtkölen jfr Jämtvägen myr
  Kölsjön, Norra sjö Skalsåsen fäb. Södra Jämtkölen jfr Jämtvägen myr
  Lagerdalsbäcken bäck Skarsåsen se Skalsåsen fäb. Jämttjärnhedan jfr Jämtvägen hed
  Langleite natn. /Se Skidstugan stuga Jämtvägen väg /Se
  Larsbackholmen holme Skolgården skolhuset Jämtvägen väg
  Larsbäcken bäck Skommargården gård Jämtvägen väg
  Latmanstjärnen tjärn Skottgården gård Jämtvägen väg
  Lettjärnkölarna sank mark Skottgården gård Järnkorskällskölen myr
  Lekåsen ås Skräddargården gård Järnkällbäcken bäck
  Letlavafljot myr /Se Skärbäckstranden gård Kalhedbäcken bäck
  Letlavatjärn tjärn Snellergården gård Kalheden skogshed
  Liurdahlz Elfwen se Görälven älv Snällersätern jfr Jerkstranden gård Kallmyren myr
  Lillbäcken bäck Stadviksnäset gård Kallmyren se Källmyran Saknas
  Lillbäcken bäck Staviknäset gård Kallsjön sjöar
  Lilldalen dal Stavviken gård? Kallsjön, L. se Lisskallsjön Saknas
  Lilldalsbäcken bäck Stenbäcknäset gård Kallsjön, St. se Storkallsjön Saknas
  Lill Erik-riset Saknas Stenbäcknäset gård Kallsvallan bäck
  Lillhammaren terräng Stenbäcksnäset gård Kalven fjäll
  Lillholmen holme Stenheden gård Västra Kalven fjäll
  Lill-Kesjön sjö Stenheden se Där-vid Stenarna Saknas Östra Kalven fjäll
  *Lima fjäll berg Stennäset gård Kalven Ö, fjäll
  Lima (?) fjäll? Stennäset gård Kalvkällan myr
  Limkarlänget änge Stensbo gård /Se Kalvtjärnen tjärn
  Lindalen dal Stensbo gård Kalvkällåsen jfr Kalvkällan höjd
  Lindesnäs näs Stensbo se Där-vid Stenarna Saknas Kapellsholen kulle /Se
  Lindvallen nat-namn? Stoltgården gård Kapellsholen höjd
  Lingonåsen ås Stolt Ola-gården gård Kapellsängena ängar
  Lisshammaren höjd Storagen by /Se Karistranden del av strand
  Lisshöljan bäck Storagen gård? Kastarberget berg
  Lisshöljan bäck Storbrickan fäbodar Kastarberget jfr Kastaren berg /Se
  Liss-Resjön sjö Storbrickan ödefäbodar Kastarberget jfr Kastaren berg /Se
  Ljuran Saknas Storbrickan fäbod Kastarberget berg
  Ljuran (=Görälven) biflöde Storbricknäset gård Kastaren jfr Kastarberget berg
  *Ljuran älv /Se Storerkgården ödegård Kastarkian hage /Se
  Ljurån å Storerkgården gård Kattbäcken jfr Lisshöljan å
  Ljurån å Storfallet gård Kavelbrokölen myr
  Ljöra å Storgraven ödefäbodar Kavelbrokölen myrmark
  Ljöra å Storgraven fäbodar Kesjöbäcken se Tjersjöån Saknas
  Ljöra å Storgraven fäbod Kesjöbäcken, se Kisjöån Saknas
  Ljöran vattendrag Storhansgården gård Kesjön se Södra Tjersjön Saknas
  Ljöran älv Stranden gård? Kesjön sjö
  Lomflöten sank mark Stranden gård Kesjön, Södra se Lillkesjön Saknas
  Lomtjärn se Röttjärn tjärn Stranden gård N. Kesjön se Nördre Tjersjön Saknas
  »Lymafiell» fjäll Strömgården gård Kesjön, N., se Kisjön Saknas
  *Långbergs skans f.d. kolbotten Strömsborg jfr Strömgården och Där-när Strömma gård Kesjön, S. se Lill-Kisjön Saknas
  Långheden skogsområde Sunnan Holen gård Kesjötj. se Tjersjötjärnen Saknas
  Långletet sträcka av älv /Se Susa gård Killingholmen holme /Se
  Långletet del av älv /Se Suspa gård Killingön se Mangsön ö
  *En Långlett sten gränsmärke Svartnäset gårdar Kinnbäcken bäck
  Långloken sjö Svartnäset gård Kisjöbäcken, se Kisjöån Saknas
  Långnäset näs Svärjarmyran Saknas /Se Kisjön sjö
  Långnäsviken vik Synddalen fäbodar /numera obebodda/ Kisjöån avlopp
  Långstrandsberget berg Synddalen fäbodar Kleven berg
  Långstrandsletet sträcka av älv /Se Syspa se Suspa Saknas Kleven bergknalle
  Långsundet sank mark Sälbo se Sälsätern Saknas Klittfallet fall
  Långtjärnen, Norra tjärn Sälbo gård Klittfallet odling
  Långtjärnen, Södra tjärn Sälbo jfr Sälsätrarna gårdar Klockaråsen höjd
  Långtjärnsbäcken bäck Sälbo traktnamn Klockaråsen höjdsträckning
  Läderbladtjärnen tjärn Sälbyn jfr Sälen by /Se Klockaråsen ås
  Lägerdalsbäcken bäck Sälbyn by /Se Klosstjärnen tjärn /Se
  ?Lägerdalsfjället fjäll Sälen jfr Sälbyn by Knektholmen holme
  Lägerdalsfjället fjäll Sälen by Knipholmen holme
  Lägerdalsfjället berg Sälen by Knipholmen holme
  Lägerdalsfjället fjäll Sälen jvt Knussbotjärnen tjärn
  Lördagsgraven dalgång Sälen jarnvägsstation Knutsbodkölen myr
  Lötmyrtjärnen tjärn Sälen, Västra by Knösladan Saknas
  Lövnäset näs Västra Sälen jfr V. Sälbyn by Knöslindan strandäng
  Lövåsen ås Västra Sälbyn jfr V. Sälen by Knöslindorna odlad mark
  Lövåstjärnen tjärn Östra Sälbyn jfr Ö. Sälen by Kohålet vik
  Lövön ö Östra Sälen jfr Ö. Sälbyn by Kohålmoren skogsområde
  Lövön, Norra ö Sälen, Östra traktnamn Kolakölen myr
  Lövön,Södra ö Sälensstugan poststation Kolbodmoren höjd
  Mackholmen holme Sälfjället poststn Kolbodtjärnen tjärn
  Malmsumpkällan bäck /Se Sälfjället fäbodar Kolbosunden myrar
  Mangskariänget äng /Se Säljbo se Sälsätern Saknas Konkarangkyan myr /Se
  Maria Bäckdalen dal /Se Säljbo se Sälbo och Sälsätrarna gårdar Västra Korsviken vik
  Maritbäcken bäck Säljsätern, V. jfr Lasstäkten Saknas Östra Korsviken vik
  Markustjärnen tjärn Säljsätern, Ö. jfr Sälfjället Saknas Korsviknäset näs
  Martebäcken bäck Sälsätern fäbodar Korsvikstjärnen tjärn
  Martebäcken bäck Sälsätern fäbod Korsviktjärnen tjärn
  Marteidan vik /Se Sälsätern gårdar Korvstångsänget slåtteräng
  Marubäckdalen sank mark V. Sälsätern se Lasstäkten fäb. Krappön ö
  Marubäckdalen dal Ö. Sälsätern se Sälfjället Saknas Kringelflogen floge
  Maskmoren mor /Se Sälsätrarna gårdar Krokbäcken se Kruggbäcken Saknas
  Mas myren myr /Se Särkåsätern se Särkåsätrarna Saknas Kroken krok
  Mattisklitten höjd Särkåsätern fäbodar Kroksön ö
  Mattskölen sank mark Särkåsätrarna fäbodar Kroksön ö
  Megenskärsbäcken bäck Särn Par-gården gård Krokön se Kroksön Saknas
  Megenskärskölen sank mark Säternäset by Krokön ö
  Megenskärstäkten terräng Sö-i Åsam gårdar Krubbåshålla höjdsträckning
  ?Mellanfjället fjäll Sör i åsen gård Kruggbäckdalen dal
  ?Mellanfjället fjäll Sörnäs gård Kruggbäcken bäck
  Mellanfjället fjäll Sörsjögården gård Krypb. se Kruggbäcken Saknas
  Mellanfjället se Falle fjäll fjäll Sörsjön by Krypbäcken bäck
  Mellanfjället fjäll Sörsjön jfr Dalen och Östdalen kapellförsamling Krypbäckdalen dal
  Mellanfjället berg Sörsjön hållplats Kråkholen höjd
  Mellanfjällsgraven ravin? Sörsjön jvt Kuddarna holmar
  Mellanfjällsröset gränsröse Sörsjön traktnamn Kullhågrådan fors
  Mellantjärnen tjärn Tomtgården se Där-å Tomtom gård Kullhågrådan utlopp
  Mickelsriset terräng Tomt-Nilsstugan Saknas Kullhågrådan utlopp
  Mickelsviken vik Tranbergbacken gård Kullhågrådan förbindelseled
  Milbottenbacken backe /Se Tranbergsbacken gård Kullhågrådan förbindelseled
  Milbottenbacken backe /Se Transtrand hållplats Kullhågrådan förbindelseled
  Mill-Hans holmen holme Transtrand hp Kullhån sjö
  Mill-Larssätern sluttning Transtrands bandel se Gerfastheden traktnamn Kullhån vik
  Miltroskölen myr /Se Transtrands bandel se Berga traktnamn Kullhån sjö
  Mitronä vik /Se Transtrands bandel se Sälen traktnamn Kullhånäset näs
  Mitvråbäcken bäck Transtrands bandel se Sälbo traktnamn Kullhåsjön se Kullhån Saknas
  Mitvrån terräng Transtrands bandel se Sörsjön traktnamn Kullhåtjärnen tjärn
  Mitvråtjärnarna tjärnar Transtrands bandel se Horrmund Västra traktnamn Kustjärnen tjärn
  Mjålen strandparti Transtrands bandel se Fiskarheden traktnamn Kusön ö
  Mjämbelsmyren myr /Se Transtrands bandel se Fiskarheden traktnamn Kusön ö
  Mjömyran myr Transtrands bandel se Öjvallberget traktnamn Kvarnbäcken bäck
  Mjömyren myr /Se Trimshedan gårdar Kvarnbäcken bäck
  Mjöviken vik /Se Timsheden se Trymsheden gårdar Kvarnbäcken bäck
  Moberget berg Trymsheden gårdar /Se Kvarnbäcken bäck
  Moberget, Stora berg Trångbo gård Kvarnhusbäcken bäck
  Morfarbäcken bäck Tullkvarnen försvunnen skvaltkvarn Kvarnhusgrådan fors
  Morfargraven ravin Tull Per-bygget fäbodar Kvarntjärnarna tjärnar
  Morhän berg Turbo gård Kvarntjärnarna tjärnar
  Morhön berg Täkten där (-när) henne Eva jfr Brändtäkten f.d. fäb. Kvarntjärnarna tjärnar
  Morhön höjd /Se Täppan gård Kvarntjärnen tjärn
  ?Morsjön sjö Täppan gård Kvilldalen dal
  Morsjön sjö Täppan gård Kvilldalsbäcken se Kvillen Saknas
  Morskalet pass /Se Täppan gård Kvilldalsbäcken bäck
  Morön ö Täppan gård Kvilldalsbäcken bäck
  Mossakalen berg Vallmyrssätern fäbodar Kvillen bäck
  Mossakalsgraven ravin? Vallmyrsätern fäbodar Kvillen gren av Fulan
  Mosskalen fjälltopp Vallmyrsätern fäbodar Nördre Kvillen gren av å
  Mosskalen fjälltopp Varggården gård Nördre Kvillen bäck
  Mosskalen fjälltopp Varggården f.d. gård Södra Kvillen gren av å
  Mossviktjärnen tjärn Varggården gård Södra Kvillen bäck
  Myckelbäcken bäck /Se Vargjanis-ladan lada Kyrkkamfjärden se Kyrkkamnäset vik
  Myckelön udde Vargtäkten f.d. fäbodar Kyrkkamnäset näs /Se
  Myckelön ö /Se Vassnäset gård Källarön ö
  Myrflodammen damm Vervnäset gårdar Källarön ö
  Myrkällhön höjd /Se Verv Olle-gården gård N. Källarön se Kusön Saknas
  Mångskyan terräng Viken by Källfjället fjäll
  Mårdmyrarna myrar Viken by Källfjället fjäll
  Mälen del av strand Viken gård Källfjällskölen myr
  Märrarumpskölen sank mark Viken, Norra gård Källgångskölen myr
  Mörtflyet del av Storkallsjön /Se Viken, Södra gård Källmyran myr
  Mörttjärnen f.d. tjärn Vikholarna gårdar /Se Källmyran myr
  Mörttjärnen tjärn Vikstugan stuga Nördre Källmyran myr
  Mörttjärnen, Västra tjärn Villmangården gård Källmyren myr
  Nordanbäcken bäck Vrånggården f.d. gård Källmyren myr
  Nordi sörningarna slåtterängar /Se Vrånggården gård Källmyrkällorna myrar
  *Norfjället (= Stornärfjället?) berg Vålbrändan fäbodar Källmyråsen höjd
  *Norfjället fjäll Vålbrändan fäbodställe Källmyråsen höjd
  Normund sund Vålbrändan fäbod Nördre Källmyråsen höjdsträckn.
  Normundnäset näs Vålåsen ödefäbodar Källsäterletet del av älv
  Normundnäset näs Våtkölsätern se Våtkölssätrarna Saknas Käppholmarna holmar
  Norra tjärnen tjärn Våtkölssätern fäbodar Käpploken vattensamling
  Norrsundet sank mark Våtkölssätern se Våtkölssätrarna fäb. Käringbäcken bäck
  Nysäterbäcken bäck Våtkölssätrarna jfr Kattbäcksätrarna fäbodar Käringbäcken jfr Ösjöstadbäcken bäck
  Nysäterkölen sank mark Väskgården gård Käringbäcken bäck
  Nysätern terräng Västan bäcken gård (nu borta) Käringgrådan fors
  Nytjärnen, Norra tjärn Västan holen gård Käringkölen myr
  Nytjärnen, Södra tjärn Västan Holen gård Köarskalet öppning mellan fjäll
  Nytäkten terräng Västpå heden gård Köarskärsfjället se Köärskalsfjället Saknas
  Nålsundet myr /Se Väst å Brändun gård /Se Köarskärsfjället fjäll
  Näran å Väst å Heden obebodd gård Köarsåkölen myrmark
  Näran å Vörderås by Köaråkölen se Köärkölen Saknas
  Närdalen dal Vörderås by Köarån bäck
  Närfjället berg Ånkällan fäbodar Köarån se Köära Saknas
  Närfjället fjäll Ånkällan fäbod Köarån å
  Närfjällen, Lilla o. Stora berg Ånkällan se Ånnkällan Saknas Kölsjön sjöar
  Näsfjället fjäll Ånna gård Kölsjön, N. se Nördre Tjersjön Saknas
  Näsfjället fjäll Ånna gård Kölsjön, N. se Kisjön Saknas
  Näsfjället fjäll Ånnbo gård Kölsjön, S. se Södra Tjersjön Saknas
  Näsfjället fjäll Ånnkällan öde fäbodar Kölsjön, S., se Lill-Kisjön Saknas
  Näsfjället fjäll Åsanden gård Kölsjötjärnen tjärn
  Näsfjället fjäll Åsbo gård Kölsjötj. se Tjersötjärnen Saknas
  Näsfjället fjäll Åsbo gård Kölsjöån å
  Näsfjället fjäll Åsen traktnamn Kölsjöån se Tjersjöån Saknas
  Näsfjällsåsen ås Åsen by Kölsjöån, se Kisjöån Saknas
  Näsfjällsåsen ås Åsen by Köära å
  Näsholmen halvö Åsen by Köärdalen dal
  Näskölen sank mark Åsen by Köärkölen myr
  Näsmyran sank mark Älgforsen se Älgforstäkten fäb. Köärskalsfjället fjäll
  Näsvallan å Älgforstäkten fäb. Köäränget slåtteräng
  Näsvalla bäck /Se Öjskogsfjället fäbodar Ladubäcken bäck
  Näsvallan å /Se Öjvallberget gård Larsviken vik
  Näsvallan bäck /Se Öjvallberget hållplats Larsviken vik
  Näsvallharran myrslogar /Se Öjvallberget traktnamn Lassansedan fors
  Näsviken vik Östan Gården gård Latmanstjärnen tjärn
  Nääs se Näsfjället fjäll Östbacken gård Latmaskölen myr
  Ofakölen sank mark Östdalen se Åsen traktnamn Latmastj. se Latmanstjärnen Saknas
  Olaus bäcken bäck Östdalen jfr Dalen och Sörsjön kapellförsaml. Leirtäkten Saknas
  Olbäri berg /Se Östensbo gård Lervallan bäck
  Olliaön ö Östenssons pensionat = Där-när honom Käll Lars Saknas Lervällan å
  Olliaön ö /Se Östfjället fäbodar Letbodtjärnarna tjärnar
  Ombytesön ö Östhansgården gård Letlavåfljot myr
  Ombytsöja holme /Se Öst i Holam gård /Se Letlavåfljot myr
  *Oretiernan tjärn   Letlavåtjärn tjärn
  Ormstranden strand(?)   Letlavåtjärn tjärn
  Orretjärn tjärn   Letlavåtjärn tjärn
  Orrmyran myr   Letlavåtjärn tjärn
  Orr-Perkölen sank mark   Letlavåtjärnen tjärn
  *Oyskyfjället fjäll   Letlavåtjärnen Saknas
  Oxtjärnen tjärn   Letmossetjärnen se Letlavåtjärnen tjärn
  Oxänget äng   Letmonetj. se Letlavåtjärn Saknas
  Paddloken vattensamling /Se   Letmossetj. se Letmosstjärnen Saknas
  Paddviken vik   Letmosstjärnen tjärn /Se
  Paddviktjärnen tjärn   Letubotj. se Letbodtjärnarna Saknas
  Pellkölen sank mark   Liden bergssluttning
  Pellmyran myr   Liebryngruvan jfr Gråhällgruvan, Bryngruvorna brynstensbrott
  Persberg nat.namn?   Likokölen myr
  Pilargården nat.namn?   Likokölen myr
  Pilartjärnen tjärn   Lill-Acktjärn tjärn
  Pittegruvan brynstensbrott /Se   Lillbäcken bäck
  Plogen sank mark   Lilldalen dal
  Pränsfallet terräng   Lilldalen se Lissdalen Saknas
  Prästholmen holme   Lillhammaren se Lisshammaren Saknas
  Pörarna terräng   Lillhammarn höjd
  Pörarna holmar /Se   Lillhammarn» »hammare»
  Ragnilbäcken bäck   Lillholen kulle
  Ragnilbäcken bäck   Lillkesjön sjö
  Rekölen sank mark   Lill-Kisjön sjö
  Resjöskardet terräng   Lill-Kisjön sjö
  Resjövallen vattendrag   Lillresjön sjö
  Resjövallen bäck   Lillströskbäcken bäck
  Resjövallhön höjd   Limkarlheden hed
  Resjövallkällan bäck   Limkarlheden se Långheden Saknas
  Ringbodåsen ås   Limkarlänget slåtteräng
  Rismyran myr   Linddalen dal?
  Rotöforsen fors   Lindgubbgruvan jfr Bryngruvorna brynstensbrott
  Rotöholmen holme   Lindberg Lars-slåtten fräken- och ängsslåttermarker
  Rotökällan bäck   Lindgubbgruvan brynstensbrott
  Rullbäcken bäck   Lindtjärnen tjärn
  Rullbäckidan älvkrok /Se   Lissacktjärnen tjärn
  Rumpkullholarna höjder /Se   Lissdalen dal
  Ryssbäck bäck   Liss Erk-riset sumptrakt med småbuskar /Se
  Råbäcken bäck   Lisshammaren höjd
  Råbäcken bäck   Lisshammaren höjd
  Råbäcken bäck   Lisshammarskällan bäck
  Råbäckmyran sank mark   Lisshammarskölen myr
  Råbäcksgraven bäck   Lisshammarsmyren myr
  Rådsbäcken bäck   Lissholmen holme
  Råendtjärnen tjärn   Lisshöljan jfr Kattbäcken å
  Råkälla källa   Lisslångmyren myr
  Råändtjärnen tjärn /Se   Lisskallsjön sjö
  Rälgtjärnarna tjärnar   Lissresjöhön berg
  Rävhidhålorna höjder /Se   Litlavtj. se Letmosstjärnen Saknas
  Rödmyran myr   Litlavtj. se Letlavåtjärn Saknas
  Rökällmyran myr   Livåsen höjd
  Rönningsåsen ås   Ljöra Saknas
  Rötbäcken bäck   Ljördalsholmen holme
  Rötmorbacken höjd   Lokarna tjärnar
  Rötmoren terräng   Lomfloten se Brunnkölen, Västra och Östra Saknas
  Rötmorkällan bäck   Lomfloten myr
  Rötmorkölen sank mark   Lomkölen myr
  Röt-tjärn tjärn /Se   Lomkölen myrmark
  *Rööntiernan tjärn   Lomkölen se Brumkölen, Västra och Östra Saknas
  Sandnäs näs   Luttumyren myr
  Sandnästjärnen tjärn   Luttumyren myr
  Sandskölen del av älvstrand /Se   Lyckokölen myrmark
  »Sandtierna» tjärn   Lyckokölen se Likokölen Saknas
  Sandåsen se Sandtierna ås?   Långgräskölen myr
  *Sarkefjället fjäll   Långhedan skogsområde
  Sar-Larskölen sank mark   Långheden skog?
  Saxbäcken bäck   Långheden hed
  *Saxdalen terräng   Långheden hed
  Seftan sank mark   Långheden, se Limkarlheden Saknas
  Sevalls myran myr   Långletet del av älv
  Sillersberget berg   Långmyran myr
  Simonsvrån vägsträcka /Se   Långmyran myr
  Sjöartjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skardskölen sank mark   Långmyren myr
  Skardstjärnen tjärn   Långnäset näs
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Långtjärn tjärnar
  ?Skarsåsfjället fjäll   Långnäsviken vik
  Skardsåsfjället fjäll   Långstrandsflöten myr
  Skardsåsfjället fjäll   Långstrandsletet del av älv
  *Skiers ra /Se   Långstrandsåsen berg
  *Skirf rå /Se   Långtj. se Mellanlångtjärnen Saknas
  Skogfjället berg   Långtjärn tjärnar
  Skogfjället fjäll   Långtjärnbäcken bäck
  Skottjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Skottkölen sank mark   Långtjärnen tjärn
  Skäftholmen holme   Långtjärnen tjärn
  Skäftåstjärnen tjärn   Nördre Långtjärnen tjärn
  Skärbäcken bäck   Nördsta Långtjärnen tjärn
  Skärbäckstranden strand   Södra Långtjärnen tjärn
  Skäret terräng   Södra Långtjärnen tjärn
  Skärfjället fjäll   Långön ö
  Skärfjället fjäll   Västra Lägerdalen dal
  Skärfjället berg   Östra Lägerdalen dal
  Skärhammarmyran myr   Lägerdalsbäcken bäck
  Skärhamrarna höjd   Lägerdalsbäcken bäck
  Skäråsen berg   Lägerdalsfjället fjäll
  Slipstensbäcken bäck   Lägerdalsfjället fjäll
  Slåsserkmyran myr   Lättbotj. se Letbodtjärnarna Saknas
  ?Smalhalsen krökn. av Edet   Lättmosstjärnen tjärn
  Smågan sjö   Lättåbotjärnen tjärn
  Smågan Saknas   Lördagsbäcken bäck
  Smågan sjö   Lördagsgraven dal
  Smågan sjö   Lördagsgraven dalsänka
  Smågan sjö /Se   Lötkölen myr
  Smågarna sjö (el. rättare sjöar)   Lövholmen se Lövön Saknas
  Smågan sjöar /Se   Lövholmen holme
  Smågan sjöar /Se   Lövåstjärnen tjärn
  Smågarna sjöar   Lövön ö
  Smågarna sjö   Lövön öar
  Småtjärnan tjärn   Lövön, Nördre ö
  Smörbyttstjärnen tjärn   Lövön, Södra ö
  Snåltjärnen tjärn   Malmsumpkällan bäck?
  Sotröjningen slåttermark /Se   Mangskariänget äng
  Sotrönningen slåttermark   Mangsön ö
  Sotön ö   Mankölen myr
  Speklokbäcken bäck /Se   Maribäckdalen dal
  Spekloken vattensamling /Se   Maritbäcken bäck
  Speklokholen höjd /Se   Markusgropen sänka
  *Sprogekällan källa   Markuskällan bäck
  Sprogkällan källa   Marorumpan myr /Se
  *Sprogekällan källa   Marteedan eda
  Sprängsbackarna höjder   Marubäcken bäck
  Staviknäs nat-namn?   Maskmoren mor
  Stavosholmen holme   Maskmoren skogområde
  Stenholmen holme   Maskmorkällan källa
  Stenkyrkelutan sluttning /Se   Maskällan myr
  Stenkölen sank mark   Masmyren myr
  Stennäs näs   Matskölen myr
  Stensboviken vik   Mattskölen mosse
  Stiginum till Faludals se Våtdalsvägen väg   Matsviken vik
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Megenskärsberget berg
  Storagbäcken bäck   Megenskärskölen myr
  Storagen vik /Se   Megenskärskölen myrmark
  ?Storagholmen holme   Mellanbronnbäcken källa
  Storbrickkölen sank mark   Mellanfaxefjället se Mellanfjället Saknas
  Storbroåsen ås   Mellanfaxefjället se Mellanfjället Saknas
  Stordalsbäcken bäck   Mellanfaxfjället = Mellanfjället fjäll
  Stordalsbäcken bäck   Mellanfjället fjäll
  Stordammbäcken bäck   Mellanfjället fjäll
  Stordammslåtten myrslåttermark /Se   Mellanfjället fjäll
  Stordammtjärnen tjärn   Mellanfjället fjäll
  Stordammtjärnen tjärn /Se   Mellanfjällsgraven dal
  Stordikanet dike /Se   Mellanfjällsgraven dal
  Storfallbäcken bäck   Mellanfjällsgraven dalsänka
  Storfjället berg   Mellanholmen holme
  ?Storfjället fjäll   Mellanlångtjärnen tjärn
  Storfjället fjäll   Mellanåsen höjd
  Stor fjället berg   Mellanåsen höjdsträckning
  Stor fjället berg   Mikaelbäcken bäck
  Storfjället berg o. triangelpunkt   Mill Erk-tjärnen tjärn
  Storfjällsgraven sank mark?   Miltroskölen myr
  Storfjällsgraven ravin?   Mittjålsviken vik
  Storflået sank mark   Mitvrån del av strand
  Storgraven ravin?   Mjälgen jfr Mälen sandstrand
  Stor-Hansholmen holme   Mjämbelsmyren myr
  Storholmen holme   Mjödmyren Saknas
  Storhöljan vattendrag   Mjömyren myr
  Storhöljan å   Mjömyren myr
  Storhöljan vattendrag   Mjöviken vik
  Storhön berg   Mjövikkällan bäck
  Storhön berg /Se   Moberget berg
  Storkyrkan snöbildning   Monumentet jfr Vasastenen minnessten
  Storkällåsen ås   Morfargraven bäckdal (ravin)
  Storkölbäcken bäck   Morhän se Morhön Saknas
  Stor-Moberget berg   Morhön berg
  Stor-Moberget berg   Morsjön sjö
  Stormyran myr   Mornässätervägen fäbodväg
  ?Stornärfjället fjäll   Morsjön sjö
  ?Stornäsfjället berg   Morskalet pass
  Stor-Närfjället berg   Mortäkten, Östra övergiven fäbodvall
  Stor-Resjön sjö   Morön ö
  Storsvedtjärnen tjärn   Morön ö
  Stortjärnen tjärn   Mosskalen fjälltopp
  Stortröskan sund /Se   Mosskalen fjäll
  Storåsen ås   Mosskalen fjäll
  Storänget änge   Mosskalgraven se Mosskalen dal
  Storön ö   Mosskalsgraven dal
  Stranden terräng?   Mosskalkölen se Mosskalen myr
  Strandletet sträcka efter Fulan /Se   Mossokaln se Mosskalen Saknas
  Strömholmen holme   Mossokalnsgraven dalsänka
  Styggbäcken bäck   Mossokalnsgraven se Mosskalgraven Saknas
  Styggheden hed   Mossvikarna se Mossviken, Östra och M., Västra Saknas
  Stärhusholmen holme   Mossviken vik
  Stöten del av Granfjället   Mossviken vik
  Stöysänget slåttermark /Se   Västra Mossviken vik
  Sundet sank mark   Östra Mossviken vik
  Suskällbäcken bäck   Mossvikkällan bäck
  Susletet del av älv /Se   Mossvikkällan bäck
  Susletet del av älv /Se   Mossvikmyrarna myrar
  Susletet del av älv /Se   Mossviknäset näs
  Sus-Perkyan terräng   Mossviktjärnen tjärn
  Svanuberget berg   Mossvikåsen höjd
  Svanubergskällan bäck   Mossvikåstjärnen tjärn
  Svanubergstjärnen tjärn   Myckelbäcken bäck
  Svartnäs näs   Myckelbäcken bäck
  Svartnäsmyran sank mark   Myckelön ö
  Svartvikberget berg   Myran hennes Marina hans Lasse myr
  Svartviken vik   Myran hennes Stina myr
  Svartviktjärnen tjärn   Myrkällhön höjd
  Svartåkölen sank mark   Mångsbäcken bäck
  Svartåkölen sank mark   Mångsholen höjd
  Svartån å   Mångs Lars-bäcken bäck
  Svartåviken vik   Mårdmyrarna myrar
  Syndan vattendrag   Mårdmyrarna myrar
  Syndan vattendrag   Mälen sandstrand
  Syndan å   Mörtflyet del av Storkallsjön
  Syndan å   Mörttjärnarna tjärnar
  Sunddalskläppen fjäll   Mörttjärnarna tjärnar
  Synddalskläppen höjd   Mörttjärnen tjärn
  Synddalsliden fjällsluttning   Nebbestjärnen tjärn
  Syndkläppskredet ravin(?)   Norarna sund
  Syndkölen sank mark   Noret Saknas
  Syndkölen sank mark   Normunnäset näs
  Såghusmyran myr   Norri sälningarna ängsslogor
  Såghustjärnen tjärn   Nygårdsbäcken bäck
  *Sälefjället fjäll   Nysäterbäcken bäck
  ?Sälfjället fjäll   Nysäterkölen myr
  Sälfjället fjäll   Nysätermarken trakt
  Sälfjället berg   Nysätersbäcken bäck
  ?Sälfjället fjäll   Nytjärnen tjärnar
  Sälfjällstangen terräng   Nördre Nytjärnen tjärn
  Säljeletet del av älv /Se   Södra Nytjärnen tjärn
  Sälletet del av älv /Se   Nytäkten täkt?
  Sälsvallen bäck   Nålsundet myr
  Sälsvallputten vattensamling /Se   Näbbtjärnen tjärn
  Särkåmyran sank mark   Näbbtj. se Nebbestjärnen Saknas
  Särkån å   Närfjället fjäll
  Särkån å   Närfjället fjäll
  Särkåskäret berg   Näsedan vik och eda
  Särkåskärsmyran sank mark   Näsfjället fjäll
  Sätermyrsknulen höjd /Se   Näsfjället fjäll
  Sätern terräng   Näsfjällsåsen jfr Fjällsåsen berg
  Säternäs näs   Näsfjällsåsen ås
  Säternäsbäcken bäck   Näsholmen halvö
  Södra tjärnen tjärn   Näskölen myr
  Södra tjärnen tjärn   Näsmanmyrorna myrar
  Söndagsbäcken bäck   Näsvalla bäck
  Sörningarna slåtterängar /Se   Näsvallan bäck
  Sörningarna, Nordi se Nordi Sörningarna slåtterängar   Näsvallharran Saknas /Se
  Sörningskyan myr /Se   Näsvålviken vik
  Sörsjön del av Fulan   Näsåsen myr
  Sörsjön sjö   Ofakölen myr
  Tandån Saknas   Olassängana slåtterängar
  Tandån, Stora vattendrag   Ol-Larsängarna ängar
  Tangen terräng   Ollarsängarna slåtterängar
  Taskknulen berg   Ollarsängarna se Olassängena Saknas
  Tasktjärnen tjärn   Olliaön ö
  Timmergatan väg /Se   Ombytesön ö
  Tjuvholmen holme   Ombytesön ö
  Tjärkarlkölen sank mark   Onnfjälåsen höjd
  Tjärnen tjärn   Ormbacken höjd
  Tjärnsundet sund   Ormstranden holme
  Tjärnsundsbäcken bäck   Ormsundet myr
  Tjärntjärnen tjärn   Orrparbäcken bäck
  Tjärnån å   Orr Per-kölen myr
  Tjärnåsen, Västra ås   Orr Pål-källan myr
  Tjärnåsen, Östra ås   Oxkölen myr
  Tobiasbäcken bäck   Oxmyran myr
  Tobiasbäcken bäck   Oxmyrbäcken bäck
  Tomt-Nilsholmen halvö   Oxtjärnen tjärn
  Tomttjärnen tjärn   Oxtjärnen tjärn
  Torrökällan myr   Oxänget holme
  Torrökälludden udde   Paddloken vattensamling
  Torrön ö   Paddtjärnen tjärn
  Torvhusmyran myr   Paddtjärnen tjärn
  Torvtjärnen tjärn   Paddtjärnåsen höjd
  Toskvallen bäck   Paddviken vik
  *Tranefiell fjäll   Paddviken vik
  *Tranefjäll fjäll   Paddviken vik
  *Tranefjället fjäll   Paddviken vik
  *Tranfjället fjäll   Paddviken vik
  Treforsbäcken bäck   Paddviken vik
  Trimsgrådletet del av älv /Se   Paddviken vik
  Trimstjärnen tjärn   Paddvikfjärden se Tuvfjärden Saknas
  Trollstärhuset grotta   Paddvikfjärden se Paddviken Saknas
  Trollsön ö   Paddvikmyran myr
  Trolltjärnen tjärn   Paddvikstjärn tjärn
  Trymsgrådletet se Trimsgrådletet del av älv   Paddvikstjärnen tjärn
  Trymsgrådletet del av älv /Se   Paddviktjärnen tjärn
  Trymsgrådletet del av älv /Se   Paddvikåsen höjdsträckning
  Tuvfjärden del av Horrmundsjön /Se   Pannkölkällan bäck
  Tuvfjärden fjärd   Pellmyrarna myrar
  Tuvåsen ås   Pilar Ola- moren skogsområde
  Täkten, -täkten, Täkt- naturnamnselement /Se   Pilartjärnen tjärn
  Uddkölen sank mark   Pilartjärnen tjärn
  Ulv- Saknas   Piltsäterhammaren höjd
  Urdberget berg   Piltsätertäkten täkt
  Vaktholen kulle   Pittegruvan se Bryngruvorna brynstensbrott
  Vallerå å   Pittegruvan brynstensbrott
  Vallmyran myr   Prästmyran myr
  Vallmyrsätern terräng   Prästmyren myr
  Vallodlingen odling   Prästslåtten myr
  Varg-Janisbäcken bäck   Prästslåttjärn tjärn
  Vargmyrorna myrar   Prästslåttjärnen tjärn
  Vargsörningarna sank mark   Prästslått-tjärnen tjärn
  Vargsörningarna Saknas /Se   Puttnäset näs
  *Waråstiernan tjärn   Puttnäsviken vik
  Vasaloppsstenen sten   Pörarna holmar
  Vasastenen monument   Ragnilbäckedan vik och eda
  Vassnäs näs   Ragnilbäcken bäck
  Vattolafjäll se Våtdalsröset gränsmärke   Redmyren Saknas
  Vattstickbäcken bäck   Reidmyren myr
  Vattstickbäcken bäck   Reidmyren se Rörmyrorna Saknas
  Wattulefjäll se Våldalsrösan Saknas   Rejkällmyren myr
  *Vatturefjäll berg   Rejkölen, Rekölen se Rörkölen Saknas
  Watulafjäll se Våldalsrösan Saknas   Rekölen myrmark
  Verrva å /Se   Rekölen, Rejkölen se Rörkölen Saknas
  Versjön sjö   Renlokarna vattensamlingar
  Versjön !? Saknas   Resjöhän höjd?
  ?Versjön sjö   Resjöhän se Resjövallhön Saknas
  ?Versjön sjö   Stora Resjöhön sjfr Storhön berg
  Versjön sjö   L. Resjön se Lillresjön Saknas
  Versjön sjö   Resjön sjöar
  ?Versjön se Väråsfjärnen sjö   St. Resjön se Storresjön Saknas
  Vervan vattendrag   Resjösäterskalet pass i bergskedja
  ?Vervsjön se Värtjärnen sjö   Resjövalla å
  Vervsjön sjö   Resjövallan å
  Vervsjön sjö   Resjövallberget berg
  Vervsjön sjö /Se   Resjövallhön berg
  Vervtjärnen tjärn   Resmyrtjärnen tjärn
  Vidjesundsfjärden vik   Resmyrtj. se Rismyrtjärnen Saknas
  Vikedan vik   Ringbodkällan bäck
  Villmanssätern terräng   Ringbodåsen ås
  »Wimbtiernen» tjärn   Rismyrkölen myr
  *Vimtjärn tjärn   Rismyrtjärnen tjärn
  Vinterbron bro(?)   Risåsen höjdsträckning
  Vintervägsfloen lugnvatten /Se   Rollbäckedan vik och eda
  Vintjärn tjärn /Se   Rollbäcken bäck
  Vimtjärnen tjärn /Se   Rotöforsen fors
  Wolderåå se Östvalla å   Rotöholmen holme
  Vrang-Olabäcken bäck   Rotökällan bäck
  *Vådalsfjället Saknas /Se   Roäntj. se Råändtjärnen Saknas
  Vålbrändan terräng   Rullbäcken bäck
  Vålåsen berg /Se   Rullbäcken bäck
  Vålåsen berg /Se   Rullbäcken se Rollbäcken Saknas
  Vålåsen berg /Se   Rullbäckian krok av Västerdalälven
  *Wåt-alz fiell fjäll   Rumpkullholarna höjder
  *Våtdala dal /Se   Ryskåsen höjdsträckning
  Våtdalafjäll se Våtdalsröset gränsmärke   Råbockladugraven dalsänka
  *Wåtdahlzfiell fjäll   Råbockmyren myr
  Våtdalsfjäll gränsmärke   Råbäcken bäck
  *Wåtdahlzfiell fjäll   Råbäcken bäck
  Wåtdalsfiell se Granfjällsstöten fjäll   Råbäcken bäck
  Våtdalsröset gränsmärke   Råbäcken bäck
  Våtdalsröset gränsröse   Rådsvadet fors
  Våtdalsröset gränsröse   Råendstjärnen tjärn
  Våldalsrösan Saknas   Råendstj. se Råändtjärnen Saknas
  Våldalsrösan Saknas   Rågraven dal
  Våldalsrösan Saknas   Råtjärnen tjärn
  Våtdalsröset gränsmärke   Råändtjärnen tjärn
  Våtdalsröset gränsröse   Räkbäcken bäck
  Våtdalsröset gränsröse   Rättbäcken bäck
  Våtdalsröset gränsmärke   Rävhidholarna höjder
  Våtdalsröset gränsmärke   Röjkölen myr
  Våtdalsröset se Våldalsrösan Saknas   Römismyren myr
  *Wåtdalswägen väg   Rörkölen myr /Se
  Våtdalsvägen väg /Se   Rörkölen myr
  Våtdalsvägen landsväg /Se   Rörkölen myr
  Våthålkölen sank mark   Rörmyrorna myrar
  »Våtudalsyun vattenvirvel   Rörsjösäterskalet pass
  EJREG EJREG   Rötmorbacken höjd
  Vägglusön ö   Rötmorsbacken höjd
  Wälsiö se Versjön sjö   Rövskurudalen dal
  Värvsjön (=Vervsjön) Saknas   Sandbackbäcken bäck
  Wärsiön se Vervsjön sjö   Sandskelen del av älvstrand
  *Västjärnen (=Vervsjön?) sjö   Sandåsagen vik
  Värvtjärnen se Värvåstjärn tjärn   Saxeggstjärnen tjärn
  Vär(v)åstjärn Saknas   Sebäcken bäck
  *Väråstjärnen ( = Versjön?) sjö   Sebäcken bäck
  *Wäråhstiernen sjö   Sehedarna Saknas /Se
  Väsk-Olletjärnen tjärn   Semmos Per-kölen myr
  Västan terräng?   Sillerikanäset näs
  Västerdalälven älv   Simonsbäcken bäck
  Västerdalälven älv   Simonsperkian hage
  Västerdalälven älv   Simonsvrån sträcka
  Väster-Mossviken vik   Sjöarfärnbäcken jfr Sjöarttjärnbäcken bäck
  Völsjöbäcken bäck   Sjöartjärnbäcken bäck
  Völsjödammet utvidgning   Sjöartjärnen tjärn
  Völsjökölen sank mark   Sjöartjärnen tjärn
  Völsjön sjö   Sjögolvbäcken bäck
  Völsjön sjö   Skalskölen myr
  Völsjön sjö /Se   Skalstjärnen tjärn
  Völsjötjärnen tjärn   Skalsåsfjället fjäll
  Völåmoren höjdsträckning   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Völån å   Skarptegarna ängar
  Völån å   Skarskölen se Skalskölen Saknas
  Völån vattendrag   Skarskölen myrmark
  Völån å /Se   Skarstj. se Skalsrjärnen Saknas
  Ålmyran myr   Skarstjärnen tjärn
  Ålmyr tjärnen tjärn   Skarsåsfjället fjäll
  Åmossgraven dalsänka   Skarsåsfjället se Skalsåsfjället Saknas
  Ånngraven dalsänka   Skinnsäcktjärnen tjärn
  Ånnletet del av älv /Se   Skogfjället fjäll
  Ånnletet del av älv /Se   Skogfjället fjäll
  Ånnletet sträcka av älv /Se   Skogfjället fjäll
  Åsandsberget berg   Skottjärnen tjärn
  Åsens fjällgård nat.namn?   Skottkölen myr
  Åskölen sank mark   Skrocksundet myrar
  Ås-Larskölen sank mark   Skrombelbäcken bäck
  Åsmyrorna myrar   Skuvatholmen holme
  Ås-Nilskällan bäck   Skvatterbäcken bäck
  Åsvadet fors /Se   Skånoseggen rullstensås
  Äjan holmar /Se   Skånosmyrorna myrar
  Älgforsbäcken bäck   Skäftåsen berg
  Älgforsbäcken bäck   Skäftåsen ås
  Älgforsbäcken bäck   Skäftåsen höjd
  Älgforsmyran myr   Skäftåsen höjdsträckning
  Älgloken tjärn   Skäftåsmyran myr
  Älgtjärnshöjden höjd   Skäftåsmyren myr
  Äppelstenen sten   Skäftåsmyren myr
  Äsjön sjö   Skäftåsstenen vilsten
  Ävenforsen fors   Skäftåstjärn tjärnar
  Ögan vattendrag   Skäftåstjärnen tjärnar
  Ögan vattendrag   Skäftåstjärnen, Nördre tjärn
  Ögon å   Skäftåstjärnen, Södra tjärn
  Ögbäckskölen sank mark   Skäftön holme
  Ögoset utlopp /Se   Skärbäcken bäck
  Ögukölen sank mark   Skärbäcken bäck
  Ögukölen sank mark   Skärbäcken bäck
  Ögukölen sank mark   Skärbäcksstranden se Skärbäckstranden Saknas
  *Öfwersiön sjö   Skäret höjd
  Öjmyran myr   Skärfjället fjäll
  Öjröbäcken se Örebäcken bäck   Skärgravorna skåror/raviner
  Öjsjöflået sank mark   Skärtjärnen tjärn
  Öjsjön sjö   Skärtjärnsberget se Skäråsen Saknas
  Öjsjöstaden båtplats(?) /Se   Skäråsen berg
  Öjsjöstadtjärnen tjärn   Smågan se Smågarna Saknas
  Öjskogsfjället fjäll   Smågan sjö
  Öjskogsfjället fjäll   Smågarna l. Småsjöarna = Smågan Saknas
  Öjskogsfjällsdammet damm   Smågarna sjö (el. sjöar)
  Öjskogsfjällskölen sank mark   Nedre Smågarna Saknas
  Öjskogsfjällstäkten sank mark   Smågsjöarna = Smågarna Saknas
  Öjvallmyran sank mark   Smörbyttjärnen tjärn
  Öjåstjärnen tjärn   Smörbyttstjärnen tjärn
  Örebäcken bäck   Smörkällan kallkälla
  Örebäcken bäck   Snavosbäcken bäck
  Örebäcken bäck   Snavoshålla höjd
  Örepottarna sank mark   Snavåsbäcken se Snavosbäcken Saknas
  Öretjärnen tjärn   Snåltjärnen tjärn
  Öretjärnen tjärn   Snåltjärnen tjärn
  Örholen höjd   Snåltjärnen tjärn
  Örholtjärnen tjärn   Snårtj. se Snåltjärnen Saknas
  Örkes- naturnamnsförled /Se   Smällermyran myr
  Örkestäkten, Örkestäkt- örkestäkten naturnamnselement /Se   Sommarbron bro
  Ösjön se *Edsjön sjö   Sotröjningen slåttermark
  Ösjön sjö /Se   Sotröjningen Saknas
  EJREG EJREG   Sotön ö
  Ösjön sjö   Sotön ö
  ?Ösjön sjö   Spangkällan se Spångkällan Saknas
  ?Ösjön sjö   Spangkällan bäck
  Ösjön sjö   Speklokbäcken bäck
  Ösjön sjö   Spekloken vattensamling
  Ösjön sjö   Speklokholen kulle
  ?Ösjön se Edsåssjön sjö   Sprängsbackarna höjdsträckningar
  Öster-Mossviken vik   Spångkällan bäck
  Östfjället fjäll   Spångkällan Saknas
  Östfjället berg   Stampbäcken bäck
  Östfjällstjärnen tjärn   Stampbäcken bäck
  Östvalla å   Staoviken vik
  Översjön Saknas /Se   Staoviken jfr Båthusviken vik
      Starrkällan myr
      Staviknäset näs
      Staviksnäset se Staviknäset Saknas
      Sten Anton-odlingen nyodling
      Stenbäckkian hage
      Stenholmen holme
      Stenkyrkolutan del av Hemfjället
      Stenkölen myr
      Stenkölen myrmark
      Stenänget slåtteräng
      Stockbäcken bäck
      Stockledbacken ställe
      Stoltkian hage
      Storabborrtjärnen tjärn
      Stor-Acktjärn tjärn
      Stor-Acktjärn, se Agtjärn Saknas
      Storacktjärnen tjärn
      Storagen vik
      Storagen vik
      Storbrickan myr
      Storbrickan myr
      Storbrickkölen se Storbrickan Saknas
      Storbrickskölen myrmark
      Storbricksnäset se Storbricknäset Saknas
      Storbrickviken vik
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Stordalen dal
      Stordalsbäcken bäck
      Stordalsbäcken bäck
      Stordammen Saknas
      Stordammslåtten myrslåttermark
      Stordammtjärnen tjärn
      Stordammtjärnen tjärn
      Stordammtjärnen tjärn
      Stordiket dike
      Storfjället fjäll
      Storfjället fjäll
      Storfjället fjäll
      Storfjällsgraven dal
      Storfjällsgraven dal
      Storfjällsgraven dalsänka
      Storflåbäcken bäck
      Storflået myr
      Storflået Saknas
      Storhansbäcken bäck
      Storholen höjd
      Storholmen holme
      Storhän höjd
      Storhän se Storhön och Stora Resjöhön Saknas
      Storhöljan å
      Storhön jfr Stora Resjöhön berg
      Storkallsjön sjö
      Stor-Kisjön, se Kisjön Saknas
      Storkällan bäck
      Storkällåsen jfr Storkällan utlöpare
      Storkölbäcken bäck
      Storkölbäcken bäck
      Storkyrkan snödriva
      Storkyrkan snödriva
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölsbäcken bäck
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stornärfjället se Närfjället Saknas
      Stornärfjället fjäll
      Storresjön sjö
      Storsveden skogsås
      Storsvedtjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortröskan sund
      Storviknäset näs
      Storvålnäset näs
      Storåsen höjd
      Storåsen berg
      Storåsen ås
      Storänget slåtteräng
      Storön ö
      Storön ö
      Strandarna slåtteräng
      Strandedan eda
      Strandletet del av älv
      Stärhusholmen ö
      Stärhusholmen holme
      Stöisstugan stuga
      Stöisänget äng
      Stöten topp
      Sulltjärnbrändorna höjder
      Sulltjärnen tjärn
      Sulltjärnen tjärn
      Sundet, Lilla myr
      Sundet mellan Sjöom sund
      Susedan eda
      Susfallet skogsområde
      Susletet del av älv
      Svaneberget se Svanuberget Saknas
      Svanuberget bergås
      Svanubergsbäcken bäck
      Svanubergstjärnen tjärn
      Svarthuvliden del av Hemfjället
      Svartnäset näs
      Svartnäsviken vik
      Svarttjärnen tjärn
      Svartvikberget berg
      Svartviken vik
      Svartviksberget berg
      Svartvikstjärnen tjärn
      Svartviktjärnen tjärn
      Svartåberget höjd
      Svartåfjärden del av sjö
      Svartågrådan fors
      Svartåkölen myr
      Svartåkölen myrmark
      Svartåkölmoren skogsås
      Svartån å
      Svartån å
      Svartåviken vik
      Svålslättorna ängar
      Svärjardikanet gren av Gräskölbäcken
      Svedjorna höjd
      Svinhålsklittarna del av Kostarberget
      Syftorna slåtterängar
      Syndalskläppen se Syndkläppen Saknas
      Syndan å
      Syndan å
      Synddalskläppen fjäll
      Synddalskläppen Syndkläppen Saknas
      Synddalsliden fjällsluttning
      Syndkläppen fjäll
      Syndkläppskredet del av fjäll
      Syndkölen myr
      Syndmyran myr
      Syndyrdan äng
      Syndmyren myr
      Syndån se Syndan Saknas
      Sälfjället fjäll
      Sälfjället del av Hemfjället
      Sälfjället del av Hemfjället
      Sälflöten delvis uppodlad myr
      Säljfjället se Sälfjället fjäll
      Sälletet del av älv
      Sälningarna slåtterängar
      Sälsvalla bäck
      Sälsvallan bäck
      Sälsvalla bäck
      Sälsvalldalen dal
      Sälsvallputten vattensamling
      Särkåmun Särkåns mynning
      Särkån å
      Särkåskäret stenig mark
      Särkåskäret höjdsträckning
      Särnänget jfr Håkansänget, Jämtvägen slåtteräng
      Särsvalla se Sälsvallan Saknas
      Säterhålla del av höjdsträckning
      Sätermyran myr
      Sätermyran myr
      Sätermyran myr
      Sätermyran myr
      Sätermyran myr
      Sätermyrbäcken bäck
      Sätermyrsknulen höjd
      Sätermyråsen höjd
      Västra Säternäsbäcken bäck
      Östra Säternäsbäcken bäck
      Säternäset näs
      Säternäsviken vik
      Sätertjärnen tjärn
      Sätternäs se Säternäset Saknas
      Säven del av strand
      Söndagsbäcken bäck
      Söndagsbäcken bäck
      Söndagsholmen holme
      Sör i kian hage
      Sörningskyan myr
      Sörsjön se Idloken tjärn
      Sörsjön utvidgning av älv
      Söön ö
      Tandådalen dal
      Tandåmyrfloarna lugnvatten
      Tandån å
      Tandån å
      Taskan flyttblock
      Taskedan vik
      Taskknulen höjd
      Tasktjärnen tjärn
      Tasktjärnen tjärn
      Teckrarna myrar
      Tibastgraven dalsänka
      Tigerbacken backe
      Timmergatan trakt
      Tjersjöhedan höjd
      Nördre Tjersjön sjö
      Södra Tjersjön sjö
      Tjersjötjärnbäcken bäck
      Tjersjötjärnen tjärn
      Tjersjöån å
      Tjärkarlkölen myr
      Tjärkarköln myr
      Tjärkarköln se Tjäkarlkölen Saknas
      Tjärkarlskölen myrmark
      Tjärkalmyrarna myrar
      Tjärkarlmyren myr
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnen hennes Sara tjärn
      Tjärnen opp-å Backen tjärn
      Tjärnsundet sund
      Tjärnsundet vik
      Tjärnsundsbäcken bäck
      Västra Tjärnsundsbäcken bäck
      Östra Tjärnsundsbäcken bäck
      Tjärnsundsmyrarna myrar
      Tjärnsundsnäset näs
      Tjärnåsen höjdsträckning
      Tobiasbäcken bäck
      Tomtjärn tjärn
      Tomtjärnbäck bäck
      Tomtjärnbäck bäck
      Torbjörnmyrorna myrar
      Torbjörnmyråsen skogsområde
      Torrökällan myr
      Torrökälludden udde
      Torrökällviken vik
      Torrön ö
      Torrön ö
      Torskvallan bäck
      Torskvallviken vik
      Transtrandsfjällen berg
      Travarstjärnen tjärn
      Travarstjärnen tjärn
      Treforsbäcken bäck
      Trimsgrådan fors
      Trimsgrådletet del av älv
      Trimsgrådtjärnen tjärn
      Trimstj. se Trymstjärnen Saknas
      Trimstj. se Trimsgrådtjärnen Saknas
      Trimstjärnen tjärn
      Trollgraven ravin
      Trollgraven dalsänka
      Trollstärhuset grottor, klyftor och stup
      Trollsön ö
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trollön se Trollsön Saknas
      Trollön ö
      Trymstjärnen tjärn
      Trångsjön del av sjö
      Tuvfjärden vik
      Tuvfjärden vik
      Tuvsundet sund
      Tuvsundet sund
      Tuvfjärden del av Horrmundsjön
      Tuvfjärden se Kyrkkamfjärden Saknas
      Tuvmyran myr
      Tuvsundet sund
      Tuvsundfjärden Saknas
      Tuvviken vik
      Tuvådran sund
      Tuvåsen ås
      Tvegolvsundbäcken bäck
      Tvegolvsundet myr
      Uddkölen myr
      Uddkölen myrmark
      Urdberget berg
      Vaktholen höjd
      Vallmyran myr
      Vallärstjärnbäcken bäck
      Vallärstjärnen tjärn
      Varggärdet gärde
      Varghålet vik
      Varglokstranden del av strand
      Vargmyren se Vargslåtten Saknas
      Vargmyren myr
      Vargmyren myrlänt område
      Vargslåtten myr
      Vargstugubacken backe
      Vargsänningarna Saknas
      Vargsörningarna skogsområde
      Vargsörningbäcken bäck
      Vargtjärningan se Vargsörningarna Saknas
      Vasastenen jfr Monumentet minnessten
      Vasselmyrsätervägen väg
      Vassnäset näs
      Vasstickbäcken bäck
      Vasstickgraven dal
      Vattenelorna fors
      Vattudalsröset gränsröse
      Velån å
      Velån se Völån Saknas
      Versjökölen myrmark
      Versjökölen se Völsjökölen Saknas
      Versjön se Völsjön Saknas
      Versjön sjö
      Versjötjärnbäcken bäck
      Vervan å
      Vervan se Värvan Saknas
      Vervsjön sjö
      Vesundsfjärden vik
      Vesundsfjärden se Vidjesundsfjärden Saknas
      Vidjesundet sund
      Vidjesundsfjärden vik
      Vidjesundskölen myr
      Vidjesundstjärnen tjärn
      Vidjeåsen höjdsträckning
      Vidmyrarna myr
      Vidmyren se Vidmyrarna Saknas
      Vidmyren Saknas
      Vikedan vik och eda
      Vikedan vik och eda
      Vikholen kulle
      Vikian vik
      Villsamheden skogsområde
      Vilstenen vilsten
      Vindhästholen kulle
      Vindhästholstenen sten
      Vinterbron bro
      Vintervägsflogen Saknas /Se
      Vintjärn tjärn
      Vintjärnen tjärn /Se
      Vintjärnen tjärn
      Vrångedan eda
      Vrång Ola-bäcken bäck
      Vrång Ola-kölen myr
      Våldalsrösan riksröse
      Vålkroken krök
      Vålåsen höjd
      Vålåsen Saknas
      Vålåsen Saknas
      Vålåsen höjdsträckning
      Vålåstäkten slåttertäkt
      Våtdalsröset se Våldalsrösan riksgränsröse
      Våthålkölen myrmark
      Våthålkölen delvis uppodlad myr
      Våtkölen myr
      Våtkölkällan bäck
      Vägglusholmem holme
      Värsjön se Völsjön Saknas
      Värvan å
      Värvnäset näs
      Värvsjön sjö
      Värvtjärnen tjärn
      Värvviken vik
      Värvån se Värvan Saknas
      Västdalen jfr Östdalen älv
      Väst-mellan Bäckom område
      Völsjöhammaren höjd
      Völsjökölen myr
      Völsjön sjö
      Völsjötjärnarna tjärnar
      Völåmorarna höjdsträckning
      Völån å
      Völåtjärnarna tjärnar
      Ålmyren myr
      Ålmyrtjärnen tjärn
      Ån namn på Västerdalälven
      Ån älv
      Ån förenade älvar
      Ånnbacken backe
      Ånnbäcken bäck
      Ånngraven dalsänka
      Ånnletet del av älv
      Åsandsberget bergshöjd
      Åsandsvadet fors
      Åsberget berg
      Åsedan vik
      Ås Hans-myran myr
      Åskölen myr
      Ås Lars-kölen myr
      Åsmyrarna myrar
      Åsmyren myr
      Åsnäset näs
      Åspångskölen myr
      Åstjärnen tjärn
      Åsvadet fors
      Älgforsbrändan höjd
      Älgforsbäcken bäck
      Älgforsen fors
      Älgforstäkten, Nördre slåtteräng (f.d. fäbodar)
      Älgholmen holme
      Älgholmen holme
      Älgloken se Renlokarna Saknas
      Älgtjärnshöjden höjd
      Ärtjärnmyran myr
      Öarna öar
      Ögan å
      Ögan å
      Ögaån se Ögan Saknas
      Ögbäcken bäck
      Ögbäckskölen myr
      Ögbäckskölen myrmark
      Ögmunnen å
      Ögoset å
      Ögåsarna höjdsträckningar
      Öjarna holmar
      Öjsjöflået myr
      Ösjöflåtj. se Ösjöstadtjärnen Saknas
      Öjsjöflåtjärnen tjärn
      Öjsjön sjö
      Öjsjöstadbäcken jfr Käringbäcken bäck
      Öjsjöstaden landningsplats
      Öjsjöstadtjärnen tjärn
      Öjskogarna se Öjarna skogstrakter
      Öjskogarna skogsområde
      Öjskogsfjället se Öjskogarna fjäll
      Öjskogsfjällskölen myr
      Öjvallan å
      Öjvallberget berg
      Öjvallberget höjdsträckning
      Öjvallmyren myr
      Öjvalltjärnen tjärn
      Örapöttarna tjärnar
      Öratjärnen tjärn
      Öratj. se Öretjärnen Saknas
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örebäckåsen höjdsträckning
      Örepottarna tjärnar
      Öreputtarna tjärnar
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen utdikad tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Örholen höjd
      Örholtjärnen tjärn
      Örholtjärnen tjärn
      Örtj., Öretj. se Öretjärnen Saknas
      Ösjöflåtjärnen tjärn
      Ösjöflåtj. se Ösjöflåtjärnen Saknas
      Ösjöflåtj. se Ösjöstadtjärnen Saknas
      Ösjön sjö
      Ösjön se Öjsjön Saknas
      Östbäcken bäck
      Östbäcken bäck
      Östdalen Jfr Dalen, Västdalen dalgång
      Östfjället fjäll
      Östfjället fjäll
      Östkällan källbäck
      Östkölen myrmark
      Östvalla å
      Östvallan å
      Övre Smågarna sjöar

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.