ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ore socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 2094 Bebyggelsenamn : 459 Naturnamn : 3239
?Ore sn Abborrbacken höjd Ortnamn Saknas Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnarna tjärnar Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnen tjärn ?Ore Saknas Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnen tjärn Ore socken Nummerförteckning förteckning
??Ore sn Abborrtjärnen tjärn Ore socken Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnen tjärn Ore socken Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnen tjärn Ore sn Nummerförteckning förteckning
Ore sn Abborrtjärnen tjärn Arv- gårdsnamn Nummerförteckning förteckning
Ore sn /Se Abborrtjärnsviken vik Ore socken Nummerförteckning förteckning
Ore sn Aktvik vik Ore socknen Nummerförteckning förteckning
Ore sn Altbäcken bäck Ore socken Nummerförteckning förteckning
Ore sn Altsjöarna sjöar /Se Ore sn Nummerförteckning förteckning
Ore sn Altsjön sjö Arvet Saknas Nummerförteckning förteckning
Ore sn Altsjön, Nedra sjö Arvet by Nummerförteckning förteckning
Ore sn Altsjön, Övra sjö Arvet by Nummerförteckning förteckning
Ore sn /Se Altsjön sjö /Se Arvet by Nummerförteckning förteckning
Ore sn /Se Altsjötjärnen tjärn Arvet by Nummerförteckning förteckning
Ore sn Amsterdamm dammbyggnad Arvåsen (berg med) fäbodar Nummerförteckning förteckning
Ore socken *Amundsböleströmmen ådrag Aspa nedlagt finnställe Nummerförteckning förteckning
Ore sn Amungen sjö Avundet kvarn Abborrbacken udde
Ore sn *Amungen sjö Backen del av by Abborrtjärnarna tj:nar
Ore sn Amungen sjö Backen gårdar Abborrtjärnen tj.
Ore sn /Se Amungen sjö Backen parti av by Abborrtjärnen = Djuptjärn Saknas
Ör Saknas Amungen sjö Backvallen höjd med gårdar Abborrtjärn tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Björka, se Böle Saknas Abborrtjärn(en) tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Björkhagen, se Böle Saknas Abborrtjärn(en) tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Björktäkten Saknas Abborrtjärnen tjärn
Ore sn Amungen sjö Björnberget fäb. Abborrtjärnen tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Blidberget fäb. Abborrtjärnen tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Blidberget fäb. Abborrtjärnen skogstjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Blidberget fäbodar Abborrtjärnen tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Blyberget = Blidberget fäb. Abborrtjärnarna tjärnar
Ore sn /Se Amungen sjö Bolet, se Söder i Bolet Saknas Abborrtjärnen tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Bolet parti av Östanvik Abborrtjärnen tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Bond- gårdsnamn Abborrtjärn tjärn
Ore sn /Se Amungen sjö Bondbodarna fäb. Abrahamstäkten åker
Ore sn /Se Amungen sjö Bondbodarna fäbodar Aktvik vik
Ore sn /Se Amungen sjö Bondbodskogen se Arvet Saknas ?Aktviken vik
Ore sn /Se Amungen sjö /Se Bondtäkt Saknas Aktviken vik
Ore sn /Se Amungen sjö Brabodarna fäb. Aktviken vik
Ore sn /Se Amungen sjö /Se Brabodarna fäb. Altsjöarna sjöar
orekarl inbyggarbeteckning Amungen sjö /Se Brabodarna fäbodar Altsjöarna, Nördra och Södra = Altsjön sjösträckning
Ore kyrka kyrka /Se Amungå, se Amungen sjö Brittes- gårdsnamn Altsjön l.-sjöarna, Övre och Nedre två förbundna sjöar
Oredialekt Saknas Anderses arvänge slåttermark Brobodarna (nu förfallna) fäbodar Nedre Altsjön sjö
husdjursnamn Saknas Andersesviken vik Broktäkten Saknas Nördra Altsjön del av Altsjön
Abborr gårdsnamn Andersesviksholmen holme Bruket bruk Södra Altsjön del av Altsjön
+Amundsböle beb. Andersesviksudden udde Bruket bruk Övre Altsjön del av Altsjöarna
*Amundbölet beb. Andersmyren myr Bruket = Furudals bruk Saknas Altsjötjärn Saknas
Amundsböle försv. beb. Andtjärnsheden skog Brändgården naturnamn Altsjö-tjärn tjärn
Amunds-Böle del av sn Andtjärnsmyren myr Bulttäkten naturnamn Altsjötjärnen tjärn
Amunds-Böle del av Dalfors Andån å Burtustäkten naturnamn Amerika åker
Amundsböle Saknas Andån Saknas Byn klas Amsterdam(m) Saknas
Amungsböle by Andån å Byn gårdar Amungen sjö
Amungs-Böle by Andån å Bytra gård Amungen sjö
*Amungstorp beb.? Andänget sankmark Bårbacken gårdar Amungen sjö
*Anderarvet by Ansamyrberget berg Båthusen båthus Amungen sjö
Arvet by /Se Ansamyrberget berg Bäckehaga, se Böle Saknas Andersbröten åker
Arvet by /Se Ansamyren myr Bäckenäs, se Böle Saknas Andersesviken vik
Arvåsen fäbodar Ansarmyren myr Bäcksågen såg Andersesviksholmen holme
Arvåsen fäb. Ansarmyren myr /Se Bäckåsen, se Böle Saknas Andersesviksudden udde
Barkar gdsnamn /Se Arvheden hed Böle Saknas Anders Hans Täkt åker, skogsmark o gård
Björk gårdsnamn Arvhedsänget slåttermark Böle gårdar Anderskallsbacken backe
Björknäs beb. med prästg. o. kyrka Arvån å Böle beb. Anders täkten åker
Blankes gårdsnamn Arvån å Böle by Anderstäkten åker med gård
Blecko gårdsnamn Arvån å Böle parti av dalfors Andtjärnbäcken bäck
Blidberget fäbodar Arvån å Bölsbo odling? Andtjärnbäcken bäck
Blidberg fäb. Arvån å Bölsbodarna fäb.? Andtjärnen tjärn
Bodarna byar Arvån benämning på Moldån /Se Börstäkten Saknas Andtjärnen tjärn
Bodarna byar Arvängen ängsmark Dalbyn by Andtjärnheden hed
Bondbodarna fäbodar Aspdammen damm Dalbyn by Andtjärnkällan källa
Bor gd /Se *Aspeknull gränsmärke Dalbyn by Andtjäramyren myr
Brabodarna fäbodar /Se Aspen sjöar Dalbyn by Andtjärnmyren myr
Britises gård el. gårdsnamn Aspen (Hälsingaspen, Dalkarlsaspen) sjöar /Se Dalbyn by Andtjärnsbäcken bäck
Brittus gårdsnamn /Se Aspen (Dalkarlsaspen, Hälsingaspen) sjöar /Se Dalfors Saknas Andtjärnsbäcken bäck
Brånkes gårdsnamn *Aspenÿfte berg Dalfors by Andtjärntäkten, se Andtjärnänget Saknas
Burtus gårdsnamn Aspholmarna holmar Dalfors by Andtjärnänget ängsslog
Burtus gdsnamn /Se Aspkullen berg Dalfors by Andån Saknas
Byn by /Se Aspkullen berg, gränsmärke Dalfors brukssamhälle Andån Saknas
Byss gårdsnamn Aspkullen berg Dalfors Finntunneskog, se Dalfors Saknas Andån å
Bytras gård Aspkullen berg Dalinsgården Saknas Andån å
Bårbacken del av Näsets by Aspkullen berg /Se Daniels- gårdsnamn Andån å
Bäck gårdsnamn Aspkullen berg Dansbodarna fäb. Andån å
?Böle by Aspkullen berg Dansbodarna fäb. Andänget ängsslog
?Böle by Aspmyren myr Dansbodarna fäbodar Annakarlsbacken backe
Böle by *Aspnyfke berg Didrikstäkten Saknas Ansarmyren myr
Böle by Aspöarna holmar Digerholen gård Ansamyren myr
Böle del av Dalfors Assjön sjö Digerhol(n) kulle Ansarmyren myr
?Böle by Attbäcken bäck Digrosbacken backe med gårdar Ansamyrberget berg
Böle by /Se Bakbymyren myr Djäken- gårdsnamn Arvgrinden grind
Bölsbo fäbodar Bakbyviken vik Doktorförsök Saknas Arvheden hed
Bölsbo f.d. fäb. Bassängen utvidgning av Långtjärnsån Doktorstäkten Saknas Arvhedsåkern åker
Börs gårdsnamn Bastusund sund Ejheden finnby Arvhedsänget ängsslog
Dalbyn by Bastusundet sund Ejheden gård Arvrisänget slogmark
Dalbyn by Bengtssons vik vik Ejheden by Arvvägen väg
Dalbyn by Berga åker Ellustäkten naturnamn Arvån Saknas
Dalbyn by Bergatjärnen tjärn Finn- gårdsnamn Arvån å
Dalbyn by /Se Berglöming sjö Finnbacken backe med gårdar Arvån del av Moldån
Dalen, S. by Berglömingen sjö Finngården Saknas Arvån å
Dalfors brukssamhälle Berglömingen sjö Fintshögst by Arvåsen berg (med fäbodar)
Dalfors järnbruk Berglömingen sjö /Se Fjäckan såg -förr äv. kvarn Arvänget, se Arvhedsänget Saknas
Dalfors bruk /Se Berglömingsbäcken bäck Fjäckan (öknamn på) kvarn Aspholmarna Saknas
Dalfors f.d. bruk /Se Bergtjärnen tjärn Fjäckan gård m. åker Aspholmarna l. Aspöarne holmgrupp
Dalfors bruk bruk /Se Bilkänget ängsslog l. åker Fjäckan såg o. kvarn (nedbrunna) Aspholmarna holmar
Daneldes gårdsnamn /Se Bilkänget änge Flinkgården naturnamn Aspkullen berg
Dansbodarna fäbodar Billiso sankmark Flygar(ens)- gårdsnamn Aspmyren myr
?Digerholen gd Billesuo myr Flotthol del av by Aspmyren Saknas
Digerholen gård Björknäs udde Flåtohol förutvarande gård Aspmyren myr
Dunder gårdsnamn Björknäs udde Flåtåhol hol Aspmyren myr
Ejheden Saknas /Se Björnberget berg Flåckgården gård m. åker och hårdvall Aspån å
Ejheden Saknas Björnberg = Björnberget berg Fläckgården Saknas Aspån förbindelse mell. Aspsjöarna?
Finn gårdsnamn Björnberget berg Framnäs herrgård Aspån å
»FinnBåsen» finnbeb. Björnbergsbäcken bäck Framnäs Saknas Aspån vattendrag
Finnehögstorp torp Björnbergsslogarna ängsslåtter Framnäs herrgård Aspöarna Saknas
*Finnestahögdz Torp torp Björndiken sankmark Fubb- gårdsnamn Aspöarna öar
Finnshögst by Björnen udde Fubblada lada Avskakamyren = Esmyren vid Orsa rå Saknas
Fintshögst by Björnmyren myr Furudal Saknas Avskaken Saknas
Fintshögst by Björnmyren myr Furudal bruk, stationssamhälle Avskaken Saknas
Finshögst by? /Se Björnmyren myr Furudals bruk Avundskätten åker
Fjäcka gd /Se Björnmyren myr Furudal brukssamhälle Backen högsta punkten i Östansjö
Flurgården gård Björnmyren myr Furudals Finntunneskog, se Furudal Saknas Backtäkten åker
Flygare gdsnamn /Se Björnsarv(et) åker Gammelgården åker med gård Bakbodviken vik
Furudals bruk +Björnsarv jordäga /Se Gammalgården Saknas Bakbymyren myr
Furudal järnbruk Björnsvedsbackarna höjd Giftingskvarnen skvaltkvarn Bakbyviken vik
Furudals nybruk Saknas Björntjärnen tjärn Giftingstäkten naturnamn Bakbodviken vik
Furudal bruk /Se Björntjärnen, se Lill- resp. Stor-Björntjärnen Saknas Gisselrisberget fäb. Barkartäkten åker
Furudal bruk Björntjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Gisslebo fäbodar Bastukätten åker
Furudal samh. /Se Björntjärnen, Lilla tjärn Goderäjs gårdar (byparti) Bastusund sund
Furudal bruk /Se Björntjärnsmyren myr Goderäjsheden Saknas Bastutäppan åker
Giftings gårdsnamn Björvik vik Gorr-Ore byar Bastuåkern åker
Gifting gdsnamn /Se Björviksholmarna holmar Gorr-Ore Saknas Bengtsberg berg
Gisselrisberget fäbod Björviksudden udde Gotkvarnen skvaltkvarn Bengtsberg Saknas
Gisselrisberget fäbodar Bladtjärnen tjärn Gotrisberget fäbodar Bengtsmyren myr
Gisslarbo fäbod Bladtjärnen tjärn Grav- gårdsnamn Bengtsåkern åker
Goliat gdsnamn /Se Bladtjärnen tjärn /Se Gropgården Saknas Bengtsåkersbäcken = Krägsbäcken bäcken
Gotrisberget fäbodar Bleckens holme udde Grönlandstäkten naturnamn Bengtsåkersgatan del av Sörbodkyrkvägen
Gotrisberg berg o. fäb. /Se Blidberget berg Gudmundsgården naturnamn Bengtsänget änge
Gröna busken lht /Se Blidberget berg Gumdes gårdsnamn Berga åkerområde
Gumdes gårdsnamn Blidbergsmyrarna myrmark Göringen jvst: Bergbackarna backar
Gumdes gårdsnamn /Se Blidbergsvägen väg Göringen station Berggatan väg
Hansamestäkten riven gd /Se Blindån å Göringen järnvägsstation Berglöming = Berglömingen sjö
Hanser gårdsnamn Blodsbjörken gammal björk Hagatäkten Saknas Berglömingen sjö
Hanses gårdsnamn Blyberget, se Blidberget berg Hals f.d. gård Berglöming(en) sjö
Hansames gårdsnamn Blästingshol höjd Hambra parti av by Bergtjärnen tjärn
Hed gårdsnamn Blästmyren myr Hammarbo, se Hammargården Saknas Bergåkern åker
Hedbodarna fäbodar Blästmyren myr /Se Hammargården Saknas Bilkbrändan område mellan Godrisheden och Danilskättarna
Heden beb. Blästtjärnarna tjärnar /Se Hedbodarna fäb. Bilklätten åker
»Hem e bym»(Hem i byn) gdr /Se Blästtjärnarna tjärnar Hedbodarna fäb. Bilktäkten åker
Hem i byn (»Hem e bym») gdr /Se Blästtjärnarna tjärnar /Se Hedbodarna fäbodar Billeso myr
Hermansborg skogsstation /Se Bockholmen holme Heden gårdar? Billesuo (berg? l.) myr
Hindrikes gdsnamn /Se Bockholmen holme Hedinsgården Saknas Bjordal åker
Hindriks g. gårdstomt Bodesjön sjö Hem-i-byn = Östansjö by Saknas Björken åker med gård
Hol gårdsnamn Bodesiön, se Gammalbosjön sjö »Hem i byn» Saknas Björkkvisttäkten Saknas
Hågo (Haga?) gårdsnamn Bodesjön, se Gammalbosjön sjö Hem-i-byn by Björkkätten, se Torkstugutäppan Saknas
Håva finnby /Se *Bodesjön (= Gammelbosjön?) sjö Hermansborg fäbodar? Björklänget ängsslog
Håvavallen beb. Bodmyren myr Herrladan nu riven lada Björknäs udde
Håven finnby /Se Bodmyrheden skog Herrladan nu riven lada Björknäs-udden udde
Hök gårdsnamn Bodtjärnen tjärn Hindrikes gård Björkodlingen åker och skogsmark
Isak gårdsnamn Bompasset myr Holkvarnen skvaltkvarn Björktäkten åker med gård
Juganes gårdsnamn /Se Bomyren myr Holskäkten skäkta Björktäkten, se Björken Saknas
Jugas gdsnamn /Se Bondbacken odling Håvabyn by Björkvallen öppen plats
*Jönsesåsen fäbodar Bondbodberget berg Håvakilen se Arvet Saknas Björkänget åker o. hårdvall
Jönsesåsen f.d. fäb. /Se Bondbodbäcken bäck Håven finnby Björlingskätten åker
Jönsesåsvallen f.d. fäb. Bondjämnaren vattensamling Håven finnby Björnberget berg
Kapellet f.d. lönnkrog (nuv. Torsnäs gd) /Se Bondjämnaren sjö /Se Håven gård Björnberget berg
Kapelltomten f.d. kapellplats /Se Borrtäkten åker Härboden naturnamn Björnbergstjärnen Saknas
Kapplahusen fäbodstugor /Se Borvrån åker /Se Högbacken gårdar? Björnhålet buskvegetation
Kaptensåsen f.d. gård Botalbäck bäck Höka gård Björnkällan källa
Klockar gårdsnamn Brabodmyren myr Idbo fäb. Björnkälldiken myr med källa
Knuts gårdsnamn Bracklårstjärnen tjärn Idåsbodarna fäbodar Björnmoren barrskogsvegetation
Korsåsen finnby Bracklårstjärnen tjärn /Se Iselstäkten Saknas Björnmyrbackarna backar
Kott gårdsnamn Broberget berg Ivars- gårdsnamn Björnmyren Saknas
Kristinefors (Chr-) f.d. bruk Broboberg berg Ivarsjugaskvarnen skvaltkvarn Björnmyren myr
Kronogårdarna gårdar (f.d.) Brobobäcken bäck Jonsgården Saknas Björnmyren myr med dytag
Kälingbo el. Kälingbol gdr /Se Brobo-Kroktjärnen tjärn Jos gård Björnmyren myr
Kälingbol el. Kälingbo gdr /Se Brobo-Långmyren myr Juga(n)s- gårdsnamn Björnmyren myr
Källan f.d. gård och vilställe /Se Brobotjärnen tjärn Jutgården gård med åker o. hårdvall Björnmyren myr
Källan f.d. gård och vilställe /Se Brogeråkern åker /Se Jutgården gård Björnmyrsåkern åker
Käringbo gårdklase Brogeränget änge /Se Järpmanskvarnen skvaltkvarn Björnmyråkersbäcken = Skolstugubäcken Saknas
Laggar gårdsnamn Brudgumsholmen holme Kalkstubacken parti av by Björnmyränget ängsslog
Laggar gdsnamn /Se Brunnmyren myr Kallberg gård Björnmyränget hårdvall
Lassestäkten del av Korsåsens by Brunnsbäck vik Kalles gård Björnstackudden udde
Lindbodarna fäb. Brändan åker Kallmanstäkten Saknas Björnstaudden udde
Lindbodarna fäbodar /Se Brändan skog »Karolina på Björknäs» benämning på kyrka Björnsvedjebackarna backar
Lindbyn (el. Lindorna) del av Näset (Näsbyn) /Se Brändkitten änge Kattkvarnen skvaltkvarn Björntjärnarna, se stor o. Lillbjörntjärnen Saknas
Lindorna bebn. Brännholmen holme Kelingbol gårdar Björntjärnen Saknas
Lindorna bebn. Brännmyren myr Klockargården gård och hårdvall Björntjärnen tjärn
Lindorna (el. Lindbyn) del av Näset (Näsbyn) /Se Brännvinsberget berg Knackas krog krog Björntjärnen tjärn
Linåsen fäbodar Brödkuppdiken myr Knippelgården Saknas Björ- el. Björntjärn tjärn
Lisselgården gård Brödkuppdiken myrpöl /Se Knutertäkten Saknas Björ- l. Björntjärn tjärn
Lissmas (-mats) gårdsnamn Byglingarna tjärnar Knäpp- gårdsnamn Björnänget änge
Lissmats gårdsnamn Byglingarna tjärnar /Se Knäpp-gården gård Björvik = Björviken vik
Lundomes gårdnamn /Se Byglingen, Stora o. Lilla eller Byglingarna tjärnar /Se Korsåsen gård? Björviken vik
Långbacken bostadsplats Byviken vik Korsåsen by Björvik(en) vik
Långbodarna fäbodar Bågtjärnen tjärn Korsåsen finnby Björviken vik
*Länderboda(rna)? beb. Båtbrosbäcken bäck Kroktjärn by Björviksholmarna holmar
Lövstackarna fäbodar Båthusudden udde Kvarnriset parti av Östanvik Björviksholmarna holmar
Lövstackarna fäbod /Se Båthusudden udde Kvarnåker, se Böle Saknas Björviksholmarna holmar
Maggus gårdsnamn Bäckaränget slåttermark Kväkgården gård o. hårdvall Björviksholmarna holmar
Maggus gdsnamn /Se Bäckdalen åker Kåterbacken Saknas Björviksudden udde
*Malungsil kapellag Bäckeränget odling Kälingbo parti av Östanvik Blackberg myr
*Malungsil Saknas /Se Bäckmyren myr Källan gård med åker Bladtjärnen tjärn
Marenus gdsnamn /Se Bärholmen holme Källnäsladan lada Bleckobäck bäck
Mases gdsnamn /Se *Bäverdammen sjö Käringbo gårdar Bleckobäckstäkten, se Dundertäkten Saknas
Moldå såg såg Bäverdammen vatten /Se Labbe stuga Blecko Eriks täkt åker med (nu riven) gård
Måldå gård /Se Bäverdammen sjö /Se Laggar(ens)- gårdsnamn Blecko Hans täkt, se Anders Hans täkt Saknas
Myggbovallen fäb. Bäverdammen vattensamling Larsbotäkten Saknas Bleckokvarnbron bro
Myr gårdsnamn *Böleå å /Se Larses gård Bleckokvarnen skvaltkvarn
Nilsesgården gård *Böleån å Larsknutsgården Saknas Bleckokätten åker
Nilsesgården gård Böleån å Larslarstäkten Saknas Bleckotäkten, se Blecko Eriks täkt Saknas
Nis gårdsnamn Dalbäck bäck Laskhol Saknas Bli(d)berget berg med fäbodar
Nisaskvarnen svaltkvarn /Se Dalbäck bäck Lasses- gårdsnamn Blindgatan väg
Nissar gårdsnamn Dalforsån yngre namn på Böleån Lasses Annas täkt Saknas Blixtbäcken, = Krägsbäcken lopp
Norrboda by /Se Dalforsån å Lassesgården gård (eg. gårdar) m. hårdvall och åkerbit Blåbärsudden Saknas
Norr-i-Dalbyn del av Dalbyn Dalforsån å Lilldaniels- gårdsnamn Blästingsholen backe, höjd
Nybruket f.d. bruk Dalkarlsaspen sjö Lillmatsgården Saknas Blästingsholen backe
Nygårds gårdsnamn Dalkarlsaspen sjö Lindbodarna fäb. Blästmyren del av Svinmyren
Nygårds gårdsnamn Dalkarlsaspen sjö /Se Lindbodarna fäb. Blästtjärnarna tj:nar
Nysälen fäbod /Se Dalkarlsaspen sjö /Se Lindbodarna fäbodar Blästtjärnarna tjärnar
Nörderbodarna Saknas Dalkarlsmyren myr Lindbyn del av by Blästtjärnarna tjärnar
Ollarsgården gård Dalkarlsåsen berg Lindorna del av by Bockholmen holme
Ore fäbodar fäbodar Dalåkern åker /Se Lindorna del av by Bockholmen holme
Ore kyrkby Saknas Dammen damm Lindorna del av by Bockholmen holme
Ore kyrkby Saknas Dammjämnan sjö Lindor(na) l. Lindbyn del av by Bockholmen holme
Pellas gårdsnamn Dammjämnaren vattensamling Lindorna gårdsparti (Bud- l.) Badmyren slagmark
Pellas gårdsnamn Dammjämnaren sjö /Se Linåsen fäb. Bodbrändan hårdvall
Persbodarna fäbodar Dammtjärnen, Östra tjärn Linåsen fäb. Bodmyren ängsslog
Pistemes gårdnamn /Se Danielsdiken sankmark Linåsen fäb. Bodmyrheden hed, skogstrakt
Pollackstorp finnby Danielskätten åker Linåsen fäb. Bodmyrkällan källa
Präst gårdsnamn Danielsmoränget slåttermark Linåsen fäbodar Bodningsrödningen ängsslog
Prästbodarna del av fäb. (?) Danielstjärnen tjärn Lissel- (skriftligt) gårdsnamn Bodtjärnen Saknas
Prästgårdsskvaltan skvaltkvarn Dansbodheden skog Lugnet, se Arvet Saknas Bodtjärnen tjärn
Prästtäkten del av by Dansbodmyren myr ?Lukas gårdsnamn Bodtjärnen tjärn
Ren gårdsnamn Dansbodån å /Se Lundgården Saknas Boltäkten åker
Risberg-et fäb. /Se Dansdiken sankmark Lund(ome)s gårdsnamn Boltäkten åker
Ropar gdsnamn /Se Delafors, se ?Gillerforsen Saknas Lundåkern Saknas Boltäktsgrinden grind
Roperems gårdsnamn /Se *Delafors gmlt gränsmärke Lusbrändan gårdar Boltäktsvägen väg
Rustas gårdsnamn Digerhol höjd Lusbrändan Saknas Bondbacken backe
Rustas gård Digerhol höjd /Se Lågasbron bro Bondbodberget Saknas
Rävo gårdsnamn Digerholsbacken höjd Långbodarna fäb. Bondbodberget berg
Rövarladan lada /Se Digerholsbacken höjd Långbodarna fäb. Bondbodberget berg
Rövarladan lada Digerholsmyren myr Långbodarna fäbodar Bondbodberget berg
Sandbackames gd /Se Djupaspen sjö Långmyrkoja koja Bondbodbäcken = Halgåns lopp ovanför Bondbodarna Saknas
*Sandelfors Saknas Djupaspen sjö Länsmansgården Saknas Bondbodbäcken bäck
Sandelsfors masugn förr namn på bruk /Se Djupaspen sjö Lömåkvarnen kvarn Bondbodån = Helgån Saknas
Sandelsfors f.d. masugn Djupaspen sjö Lövbacken, se Böle Saknas Bondbodån del av Halgån
Sefaståsen f.d. finnby Djupaspen sjö Löverörgården Saknas Bondjämnan sjö
Sifaståsen fäbodar Djupaspen sjö Lövstackarna fäb. Bondmyren sidvall och myrslog
Sifaståsen finnby Djupaspen sjö Lövstackarna fäb. Bond Olles Myren numera uppodlad åker
Singåsen beb. Djupaspen sjö Lövstackarna fäbodar Bondolles täkten åker o. hårdvall
Sjot gårdsnamn Djupaspen sjö Mar(e)nus- gårdsnamn Bondrödningen ängsslog
Skrivarens gdsnamn /Se Djupaspen sjö /Se Mases- gårdsnamn Bondtäkt åker
Skräpp gårdsnamn Djupaspmyren myr Modigstäkten Saknas Borgvägen väg
Skumår (?Skommar gårdsnamn Djupgrav dalgång Mickeltäkten Saknas Borrtäkten åker
Skymbel gd /Se Djupgravsbäcken bäck Moldå kvarn Saknas Botalbäck bäck
Skymmel gårdsnamn Djupholsmyren myr Moldå gård Botalbäck biflöde
Spännar gdsnamn /Se Djupsundet sund Moldå, se Fjäckan Saknas Botalbäcken bäck
*Stadarv-et ortnamn /Se Djuptjärnarna tjärnar Moldå såg Saknas Botalbäcken bäck
Staffas gårdsnamn Djursjöberget berg Myggbodarna = Myggbo fäb. Botalbäckänget ängsslog
Stinus gårdsnamn /Se Djursjön sjö Myggbodarna fäb. Bottenrännan parti av Stenslåströmmen
Stranden ålderdomshem Djursjön sjö Myggbo, l. -bodarna fäbodar Brittustäkten åker
Stut gårdsnamn Djursjön sjö /Se Myrgården Saknas Broaråkern åker
Sunnanhed by Djursjön sjö /Se Myrhol del av by Broaränget ängsslog
Sunnanhed by Djurvik vik Mörtbacken Saknas Brobokroktjärn tjärn
Sunnanhed by /Se Djurvik vik /Se Nilses gård Brobotjärnen tjärn
Svartusåsen fäbodar Djurån å Nisnis- gårdsnamn Brageränget änge
Svarvar gårdsnamn Djurån å Nisnis(s)- gårdsnamn Brokheden hed och hagmark
Säbbenbo fäbod /Se Djurån å /Se Nissasbolladan lada Brokmyr myr
Säla fäb. Djurån å /Se Nissasgården Saknas Broktäkten åker
Sälen fäbodar Draggen sjö Normans- gårdsnamn Brudgumholmen holme
Sälen fäbod /Se Draggen sjö Norr i Sälen del av fäbodställe Brudgumholmen holme
Särnagården gård /Se Draggen sjö Norrboda by Brudgumholmen holme
Söderbodar = Sörboda by Draggen sjö /Se Norrboda by Brudgumsholmen holme
Söderbodarna = Sörboda by Draggen sjö Norrboda by Brudgumsholmen holme
Söder i bolet del av by /Se Draggen sjö Norrboda by Brummen ängsslog
Sörboda by Draggen sjö /Se Norströmskvarnen kvarn Brunnmyrarna åkrar
Sör-i-Dalbyn del av Dalbyn *Draggeröset gränsmärke /Se Notskålen skjul Brunnsbäck bäck
Talos gårdsnamn Draggkilen terräng Nybygget finnby Brunnsbäck änggslog och odlad åker
Talo´s gd /Se Draggsjöröset gränsmärke Nygården Saknas Brunnskätten åker med (nu riven) gård
Tappudden sågverksområde /Se Dritbäcksänget slåttermark Nygårds- gårdsnamn Brunningen myr
Tenninge bruk /Se Dritet åker /Se Nysälen fäb. Brunsbäck ängssloge
Tenning Saknas Dritlyckan åker /Se Nysälen fäb. Brändan jämnt markområde
Tenninge gd /Se Dritvik vik Nysälen fäbodar Brändan skogsområde
Tillhed gd:ar Dritviksholmen holme +Nyvallen f.d. fäbodvall Brändgården åker och hårdvall m. (nu riven) gård
Tillhed by Dritänget slåttermark Näsbyn, = Näsets by Saknas Brändkätten åker
Tillhed by Dunderholen höjd Näset by Brändkätten inhägnad åker
Tillhed gd:ar /Se Dunkdiken myr Näset by Brännholmen holme
Tillhed by /Se Dunkheden skog Näset by Brännmyrbron bro
Timas gårdsnamn Dupptjärnen tjärn Näset by Brännmyrheden hed
Timas gårdsnamn Duskdiken sankmark Näs fäb. Brödkoppdiken myrpöl
Timas gårdsnamn Duskdiken myr Nästerikgården Saknas Brötningen udde med åker
Timas gdsnamn /Se Duskdiken sankmark Nörderbodarna, = Norrboda by Saknas Bultstängseln åker
Torsnäs gård /Se Duvhol höjd Ollas Per täkten Saknas Bulttäkten åker, hårdvall med gård
Tral gårdsnamn Duvhol höjd /Se Oxbackarna Saknas Bultänget sidvall och kärrmark
Tungsen gårdar Dyngholmarna holmar Pellas- gårdsnamn Burkatjärn(arna) tj(nar)
*Tungsjö Saknas Dyngholmsnäs näs Pelleskvarnen skvaltkvarn Burktjärnarna tjärnar
Tungsjö hytta f.d. hytta /Se Dyngudden udde Per(e)s- gårdsnamn Burtustäkten åker, hårdvall med (nu riven) gård
Uppå lindorna del av Näsets by Edvardstjärnen tjärn Peresgården Saknas Byglingarna tjärnar
Viken beb. *Eesjön, es Storejen sjö Pers gård Byglingarna tjärnar
Viken by Ejen, se Storejen sjö Persbodarna fäb. Byglingen l. Byglingarna tjärnar
Viken gårdar Ejen, se Storejen sjö Persbodarna fäb. Byglingarna tjärnar
Väst-i-byn del av Näsets by Ejen, Stora sjö Persbodarna fäbodar Byglingsbäcken bäck
Väst-på-lindorna del av Dalbyn Ejen sjö Persbotäkten Saknas Byglingsbäcken bäck
Åssjöbo gdr /Se Ejen Lacus, se Storejen sjö Pistens gård ?Bykörningsmyren myr
Änder gårdsnamn /Se *Ejesten (trol.= Storejen) Saknas Pollak gård ?Bykörningsudden udde
Änderarvet del av by *Ejesten sten Pollaktorp Saknas Byssbacken åker
Änderarvet bolagsgård /Se *Ejesten holme? Prästkvarnen skvaltkvarn Byss Jons Kätten åker
Änderarvet by *Ejesten sten? Prästladan lada Bysslyckan vik
Änderarv-et gårdgrupp med ägor /Se Ejheden hed /Se Pungbacken Saknas Byss-Olles Diken åker
Ärteråsen fäbodar ?Ejkumsberget berg Påltäkten Saknas Byssrödingen ängsslogen
Ärteråsen fäb. Eldsmor, se Lill-Eldsmor sankmark Raks lada lada Byss Pundsmyr del av Pundsmyr
Ärteråsen fäb. Eldsmor terräng Rens- gårdsnamn Byss-stranden strandremsa med hackslog
Ärteråsen fäbod /Se Eljastäkten åker Ropar(ens)- gårdsnamn Bysstäkten åker
Örjasgården gård Eljastäkten åker /Se Ruckkvarnen skvaltkvarn Byåkern, Södra åker
Östanvik by Enmyren myr Ruck-Olles gården gård Bågtjärnen Saknas
Öst på heden del av Näsets by /Se Enmyren myr Rustasgården Saknas Bågtjärnen tjärn
Öst-på-heden del av Näsets by Ensamknallen höjd o. triangelpunkt Rustas Jons gård Saknas Bågtjärnen tjärn
  Erikssonsmyren myr Rutbo Saknas Bårkällan källa
  Erskosåmyren myr Rutgården Saknas Bårvrån åker
  Estjärnen tjärn Rut Pers gård Saknas Båtbro åker
  Fagernäs näs Rännartäkten Saknas Båtbrosbäcken bäck
  Fagerstrand terräng Rättviks gård Båtbrosbäcken bäck
  Fallberget berg Räsback- gårdsnamn Båthuskätten åker
  Felingsåsen (el. Fylingsåsen) ås /Se Rödtäktladan lada Båthusnäs udde
  Filingsåsen berg Sammelsgården Saknas Båthusnäset udde
  Finnastahögd, se Finthögst berg Sandbackheden parti av by Båthusnäset udde
  Finnbacken höjd Sandbacks- gårdsnamn Båtsjön Saknas
  Finnbrobäcken bäck Sefaståsen gård? Bäckaränget ängsslog
  Finnestahögh, se Fintshögst berg Sefaståsen nedlagt finnställe Bäckemyren myr
  Finnholen höjd (m. gårdar) Sjankboheden gårdkl. Bäckeränget åker och hård- o. sidvall
  Finnkvarnbäcken bäck Sjankboheden gårdar Bäckaränget ängsslog
  Finnkvarnbäcken bäck Sjankheden gårdkl. Bäckmyren odling
  Finn-Persviken vik Sjankheden (Sjankboheden) gårdklase Bäckmyren myr
  Finnpålsheden åker Sjankheden Saknas Bäckstyckena åkerlappar
  Finnshögst berg /Se Skrivarens gårdsnamn Bäcktäkten åker
  Fintshögst berg Skrivarladan lada Bäcktäktgatan väg
  Fintshögst berg Skrivarladan lada Bärebackarna åker
  Fintshögst berg Skrivarskäkten skäkta Bärebackarna höjd
  Fintshögst, se Finnshögst berg Skumpbacka backe med gårdklase Bärholmen holme
  Fintshögst, se Fínnestahögdz Torp berg Skålsvedtäkten Saknas Börsskogen skog med furustammar
  Fintshögst, se Finnehögstorp berg Skärberg fäb. Börstäkten åker och hårdvall med (nu riven) gård
  Fintshögst berg /Se Slunkgården Saknas Dalbäck bäck
  Fiskmyren myr Smedsnäs del av by Dalbäcken Saknas
  Fiskstuguholmarna holmar Smidesgården, se Arvet Saknas Dalforslindan åker
  Fjaggbäck bäck Smårstäkten Saknas Dalforsvattendraget Saknas
  Fjäcka växtplats Snögrenstäkten Saknas Dalheden del av Dalbyn
  Fjäckan, se Arvån å Solbacken, se Böle Saknas Dalheden område (åker o. äng)
  Fjäckan, se Fjäckån annat namn på Moldån /Se Staden grupp av hus Dalhedsåkern åker
  Fjäckan kalkbrott /Se Stenkullen, se Böle Saknas Dalinsgården åker, hårdvall med gård
  Fjäckan kvarn /Se Stensbotäkten Saknas Dalinstäkten åker
  Fjäckan (=Moldån) å /Se Stinus- gårdsnamn Dalinsstängseln åker
  Fjäckån å Stormyren gård Dalkarlsaspen sjö
  Fjäckån å Stranden Saknas Dalkarlsaspen sjö
  Fjäckån benämning på Moldån /Se Stråbodarna fäbodar Dalkarlsaspen sjö
  Flaggarmyren myr Stängslarna, se Böle Saknas Dalkarlsaspen sjö
  Flatholmen holme Stör- gårdsnamn Dalåkern åker
  Flaxlyckan utvidgning av Oreälven Sud-i-Bolet del av by Dammjämnan sjö
  Floten myr /Se Sunnanhed by Dammsveden åker
  Flodsjöarna sjöar Sunnanhed by Östra Dammtjärn tjärn
  Flodsjöarna sjöar Sunnanhed by Danilsberget höjd
  Floten sankmark Sunnanhed by Dan(i)elsbol strand
  Floten sankmark Svartusåsen (berg med) fäbodar Danielsmor ängsslog
  Flotrisrönningen sankmark Syder- l. Söder-bodarna = Sörboda by Saknas Danilskättarna åker
  Flottjärnarna tjärnar Sälen fäb. Danilskätten åker
  Flottjärnen tjärn Sälen fäb Danilsåkern åker
  Flugunäs näs Sälen fäb Dansbodån parti av å
  Flysåstjärnen vik Sälen fäb Dansbodån å
  Flytvikstjärn, se Flytåstjärnen tjärn Sälen fäb. Dansåkern åker
  Flytån (Flot-) å Sälen fäbodar Dervaroksberget berg
  Flytåstjärnen tjärn Sälen fäbodställe Diamanttäkten åker
  Flåtåhol höjd Sälnagård gårdnamn Didrikstäkten hårdvall med (nu riven) gård
  Fläksmyren myr Särnagårdan nu riven prästgård Digerhol höjd
  Fläsbron bro Söder i Bolet landsväg med gårdar Digerhol höjd med gård
  Fläsbron bro /Se Söder i Sälen del av fäbodställe Digerhol(en) kulle med gård
  Fläsbroåkern åker Söderbodarna by Digerholsbacken höjd
  Forsen bäck Sörboda by Digerholsberget berg
  Frodbrändan ängsslog /Se Sörboda by Digerholsbäcken bäck
  Fräkenmyren myr Sörboda by Digerholsgatan väg
  Fräkentjärnen, Norra tjärn Sörboda by Digerholsgatan väg
  Fräkentjärnen, Södra tjärn Sörboda by Digerholsheden åker
  Fubb-Kulltjärnarna tjärnar Sötdal gård Digerholsmyren myr
  *Fureberget berg Talos gårdsnamn Digerholsvägen väg
  Furudalsvägen väg Talos gårdsnamn Diken åker
  Furudalsån, se Oreälven älv Tening f.d. masugn Djoposmyren myr
  Furumyren myr Tenningbruk=Tenninge hytta Djupaspen sjö
  Fylingsåsen (el. Felingsåsen) ås /Se Tenninge bruk Djupaspmyren myr
  Fågeldiken myr /Se Tenninge bruk Djupgrav dalgång
  Fårletan terräng Tenninge bruk Djupgrav sänka
  Fårletan terräng /Se Tenninge bruk Djupgravheden hed (hagmark o. myr)
  Fårlösen tjärn Tenninge bruk Djupholsmyren myr
  Fämyren myr Tenninge bruk Djuptjärnarna tj:nar
  Fämyren myr Tenninge bruk Djuptjärnarna tjärnar
  Färgbyttan tjärn Tenninge Saknas Djuptjärne(n) = Djuptjärn Saknas
  Gabrielsänget slåttermark Tillhed (Tyll-) gård Djuptjärnen tjärn
  Gakiso sankmark Till (l.? Tyll)hed gårdar Djuptjärn(en) tjärn
  Galjulamm tjärn Tillhed gårdar Djuptjärnen tjärn
  Gammalmyren myr Tillhed by Djuptjärnen skogstjärn
  Gammelboberget berg Tillhed by Djupviken vik
  ?Gammelbosjön, se Bodesjön sjö Tilning gård Djupvik vik
  Gammalbosjön sjö Timas Annas täkt Saknas Djupvik vik
  Gammelbosjön sjö Timasgården gård (eg. gårdar) o hårdvall Djupvik vik
  Gammalbosjön sjö Tjädertäkten Saknas Djupviken vik
  Gammelbosjön sjö Tomstäkten Saknas Djupvikslyckan vik
  Gammelbosjön sjö Tomtbacken parti av Östanvik Djupviksmyren myr
  Gammelbotjärnen tjärn Torsnäs = Torsnäset gård Djursjöberget berg
  Gammeldammen damm Tralmagasinet lada Djursjön sjö
  Gammelgården terräng Travarens gårdsnamn Djursjöån, se Djurån Saknas
  Gammelvallsmyren myr Tungsen gårdar Djurvik vik
  Gavelmyren myr Tungsen by Djurviken vik
  Gavelmyren myr /Se Tyldes gård Djurån vattendrag
  Gaveltjärnen tjärn /Se Tyldes gårdar (förr gårdar nu gård) Doktorförsök åker med (nu riven) gård
  Gerikiberaviken vik Tyll (Tyld) el. Tylles gårdsnamn Doktorstäkten åker, hårdvall och tomt
  Gerkoboroviken vik Tyllhed bebn. Dopporna tjärnar
  Gerkolamm, Lilla tjärn Tång- gårdsnamn Dopptjärnen tjärn
  Gerkolamm, Stora tjärn Törns gård Draggen Saknas
  Gethällen stenhäll Uggleris Saknas Draggen sjö
  Gethällen klippa /Se Vallbacka, se Böle Saknas Draggen sjö
  Gethällmyren myr Vallen gård Draggen sjö
  Gethällsmyren myr /Se Vargladan lada Draggkilen skogsområde
  Getingdiken sankmark Vattubacka parti av by Draggtäkten slog
  Getingdiken myr /Se Venia(n)sbacken backe med gård Draggtäkten slog
  Gettjärnen tjärn Venjansbacken Saknas Draggtäkten Saknas
  ?Gillerforsen Saknas Viborggården gård och hårdvall (m. åker) Draggtäkten Saknas
  ? Gillerforsen Saknas Viborggården Saknas Draggtäkten myrmark
  Gillerforsen Saknas Viken tre gårdar Draggtäkten slog
  Gillerfors sjö ?Viken del av by Draggtäkten myr och myrslog
  Gillerfors fors Viken gårdar Dretet åker
  Gillerforssjön sjö Viken byparti Dretgatan väg
  Gillertjärnen tjärn Viken del av by Dretgatan väg
  Gisslarbobäcken bäck Vitasen gårdar Dretlidret ingång i Storåkern
  Gisslaråsen höjd Vitasen (l. - aspen) gård Dretlyckan del av Djupvikslyckan
  Gisslaråsen ås Vitasp gårdsnamn Dretänget myr
  Givnim, se Kivniemi udde Vitaspen finnby Dretänget åker
  Givningsudden udde Vitaspen gård Drilyttja (l. -lyckan) vik
  Gjutänget slåttermark Vitaspen gårdar Drimyr myr
  Gladbäckaränget änge Västa(n)näsbyn del av Näsets by Drimyrrannen myrdrag
  Gluggstrand åker Västers gårdsnamn Dritlyckan »lycka»
  Goden tjärn Åssjöbo gårdar Dritmyrrannen myrdrag
  Goden sjö Åssjöbo gårdar Dritvik vik
  Goden tjärn /Se Åssjöbo gårdar Driänget slogänge
  Goderismysten sank, sumpig mark /Se Åssjöbo hållplats vid järnv. Dundertäkten åker
  Godrisheden hed (m. gårdar) Åssjöbodarna = Åssjöbo 3 gårdar Dunkdiken myr
  Gosslok tjärn ?Änder gårdsnamn Dunkhed hed, numera odlad åker
  Gosänget ängsslog /Se Änderarvet by (el. bydel) Dunkheden hed
  Gosängsudden udde Änderarv(et) gård Dupptjärnen Saknas
  Gotland ägomark Änderarvet gård med ägor Dupptjärnen tjärn
  Gotland åker /Se Änderarvet del av by Duppur (l. dopporna) vinterväg
  Gotmyren myr Ärteråsen fäb. Duvgärdet åker, sid- o. hårdvall
  Gotrisberget berg Ärteråsen fäb Duvhol höjd med åker
  Gotrisberget berg Ärteråsen fäbodar Duvholsudden udde
  Gotrönningen terräng Östansjö by Duvnäs udde
  +Govsnäs näs /Se Östansjö by Dyngholmarna holmar
  Gofsnäsudden näs /Se Östansjö by Dyngholmarna Saknas
  Granbergsboberget berg Östanvik by Dyngholmarna holmar
  Grankitten åker Östanvik by Dyngholmarna holmar
  Grasåsberget berg Östanvik by Dyngholmsnäs näs
  Grav-Jugastjärnen tjärn Östanvik by Dyngholmsnäs näs
  Grebbesmyren myr Östanvik by Dyngholmsnäset näs
  Gropen änge Östanvik by Där vid källan vilställe
  Grossdiken myr Östanvik pst Ejen l. Äjen Saknas
  Grundaspen sjö   Ej- l. Äjheden skogsmark
  Grundaspen sjö   ?Eldsmor skogsänge
  Grundaspen sjö   Ellustäkten åker, hårdvall och gård
  Grundaspen sjö   Engbergstäkten åker med gård
  Grundaspen sjö   Enmyren myr
  Grundaspen sjö   Enmyren myr
  Grundaspen sjö /Se   Enmyränget ängsslog
  Grundaspen, se Åssjön sjö   Ersmyrarna myrar
  Grundasptjärnen tjärn   Ersmyren = Esmyren Saknas
  Grundtjärnen tjärn   Ersmyren myr
  Grundtjärnsbäcken bäck  
  Gruvberget berg   Esmyren myr
  Gruvbäcken bäck   E(r)smyren myr
  Gruvhäll häll   Erstjärnen tjärn
  Gråberget berg   Fagernäs udde
  Grållassatjärnen tjärn   Fagernäs näs
  Gråsen skog   Fagernäs näs
  Gråtåmyren myr   Falktäkten åker med gård
  Grälls-Pellestjärnen tjärn   Fallet åker
  Grällstjärnen tjärn   Fall-lidret öppning i gårdesgård
  Gräsberget berg   Farfarsilmor åker
  Gräsbergsbäcken bäck   Felingsåsen Saknas
  Gräsbergsmyren, Lilla myr   Filings- l. Fylingsåsen berg
  Gräsbergstjärnen tjärn   Finnbacken höjd med gårdar
  Gräsbäcken bäck   Finnbacken backe med åker
  Gräsmyrarna sankmark   Finnbacksgatan väg
  Grästjärnarna tjärnar   Finnbrobäcken bäck
  Grästjärnarna tjärnar   Finnbrobäcken bäck
  Grästjärnarna tjärnar /Se   Finnbäcken biflöde
  Grästjärnen tjärn   Finnbäcken = Finnkvarnbäcken Saknas
  Gräsviken vik   Finnbäcken = Krägsbäcken bäck
  Grävningen åker /Se   Finnfinnåkern åker
  Grävningsheden hed   Finngården åker, hårdvall och gård
  Gröftan hål   Finnholen höjd med gård
  Grönvallarna plats nära körväg   Finnkvarnbäcken vattendrag
  Gubbhol udde  
  Gubbhol höjd /Se   Finnpålshed åker
  Gubbmyren myr   Finnsilmor åker
  Gubbmyren myr   Finnsås berg
  Guldsmedsmyren myr   Finnåkern åker
  Guldsmedstjärnen, Andra tjärn   Finnåkersgatan väg
  Guldsmedstjärnen, Femte tjärn   Finnänget änge
  Guldsmedstjärnen, Fjärde tjärn   Finnänget ängsslog
  Guldsmedstjärnen, Första tjärn   Finthögst Saknas
  Guldsmedstjärnen, Tredje tjärn   Fisket åker
  Guldsmedsudden udde   Fiskesgatan väg
  Guldsmedsviken vik   Fiskmyrbäcken bäck
  Gumshaket åker /Se   Fiskmyren myr
  Gundflottjärnen tjärn   Fiskstuguholmarna Saknas
  Gundåsheden skog   Fiskstuguholmarna holmar
  Gundåsfloten myr   Fiskstuguholmarna holmar
  Gundåsmoren skog   Fiskstuholmen holme
  Gylttjärnen tjärn   Fjäckan Saknas
  Gyltudden udde /Se   Fjäckdammen damm
  Gyltviken vik /Se   Fjäckån Saknas
  Gymås gruva   Fjäckån Saknas
  Gymåsberget berg   Fjäckån Saknas
  Gyttjemyren myr   Fjäckån Saknas
  Gåsarna sjöar   Fjälltäkten åker
  Gåsberget berg   Flatholmen holme
  Gåsen (Storgåsen, Lillgåsen) sjö /Se   Flinkgården hårdvall med (nu riven) gård
  Gåsen (Lillgåsen, Storgåsen) sjö /Se   Flodsjöarna sjöar
  Gäddtjärnen tjärn   Flotbackarna bergparti
  Gäddtjärnen tjärn   Floten myr?
  Gäddtjärnen tjärn   Floten myr
  Gäddtjärnen, Nedra tjärn   Floten myr
  Gäddtjärnen, Övra tjärn   Floten myr?
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Floten myr
  Gällbosjön sjö /Se   Floten, se Morkarlfloten Saknas
  *Gällsmyran myr   Floten myr
  Gässelbäcken bäck /Se   Flotmyren Saknas
  Gässelåsen ås /Se   Flottjärnen Saknas
  Gästgivarholmen holme   Flottjärnen tjärn
  Gökdammen sankmark   Flottjärnen tjärn
  Göringen sjö   Flot-tjärnen tjärn
  Göringen sjö /Se   Flottjärnen tjärn
  Göringsjön sjö   Flotån parti av Lömån
  Göringströmmen vattendrag   Flotån å
  Gösholmen holme   Flotån å
  Gösmyren myr   Flotån å
  Hagen åker   Flygarkarlsilmor åker
  Haglingberg berg   Flygartäkten åker
  Haglingberg berg   Flysåstjärnen vik
  Haglingberg berg   Flyten myr
  Haglingberg berg /Se   Flyten myr
  Haglingeberget gränsmärke   Flytsåstjärn = Flytvikstjärn Saknas
  Haglingberget berg   Flytsåstjärnen vik
  Haglingberget, se Halgonberget berg   Flyttjärnen = Flottjärn Saknas
  Hagolandet strandparti   Flyt-tuven ö
  Halgen, se Hälgen vik   Flytvikstjärn Saknas
  Halgmyren myr   Flytån Saknas
  Halgånberg berg (gränsmärke)   Flytån (Flot-) å
  Halgonberg berg   Flytåsfjärden vik
  »Halgerene bärgh» berg   Flåtogrynna grunt ställe
  Halgonberget berg   Flåtohol backe
  Halgonberget berg   Fläckbäcken bäck
  Halgonberget berg   Fläcksilmor åker
  Halgonberget berg   Fläckstängseln åker med gård
  Halgonberget berg   Fläcktäkten åker
  Halgonberget berg   Fläcktäkten åker
  Halgonberget berg   Flämtbackarna backar
  Halgonberget berg   Fläsbäcken bäck
  Halgonberget berg   Fläsbäcken bäck
  Halgonberget berg   Fläsbäcken bäck
  Halgonberg berg   Flöten myr
  Halgonberget berg /Se   Forsen bäck
  Halgvik vik   Forsen bäck
  Halgvik, se Hälgen vik   Fransstorhed, se Franstäkten Saknas
  Halgån å   Franstäkten åker
  Halgån å   Franstäkten åker med gård
  Hallberget, se Hallberg berg   Fransänget åker, hårdvall och sidvall
  Hals terräng   Frodbrändan, se Frodbrändrödningen Saknas
  Halslandet terräng   Frodbrändrödningen ängsslog
  Halsstormyren myr   Fräkentjärn tjärn
  Halvvägsholmen holme   Norra Fräkentjärn en av Fräkentjna
  Halvvägsholmen holme /Se   Södra Fräkentjärn en av Fräkentjna
  Halvvägsröset röse /Se   Fräkentjärn(arna) tjnar
  Halvvägstjärnen tjärn   Fubbhanstäkten åker
  Halvvägsudden udd   Fubbtäkten åker
  Hammardammen bruksdammar   Fylingsåsen Saknas
  Hanlindorna terräng   Fågeldiken myr
  Hansamestäkten åker /Se   Fårhagen hage
  Hanses Älgmyren myr   Gabrielstäkten åker och hårdvall
  Hansgubbensholmen holme   Gakiso myr
  Haraso sankmark   Galjulam=Kaljulampi=Kroktjärn Saknas
  Harmyren myr   Gammelboberget berg
  Hedansänget änge   Gammelbodsjön Saknas
  Hedbodbrändan skog   Gammalbodsjön sjö
  Hedkallsveden terräng   Gammelbosjön sjö
  Hedåkern äng   Gammeldammen damm
  Hejnalamm tjärn   Gammalgården åker med (nu riven) gård
  Hejnalammsmyren myr   Gammalgårdstäkten åker och skogsmark
  Hejnalampi tjärn   Gammalheden åker, hård- och sidvall
  *Helgarenaberg gränsmärke   Gammelkätten åker
  *Helgereneberget, se Helgonberget berg   Gammelkättgatan väg
  *Helgesjön (möjl. = Storsjön?) sjö   Gammelkättgrinden grind
  Hemandiken myr   Gammalmyrholen åker och hårdvall
  Hemmyren myr   Gammeltäkten åker
  Hemohed hed   Gammalåkern åker och hårdvall
  Hemtjärnen tjärn   Gatobro del av landsväg
  Hemänget odling   Gatu Jons täkten hårdvall och sidvall
  Herrgårds-Skålmyren myr   Gavelmyren myr
  Hindrikesmyren myr   Gaveltjärn tjärn
  Hindrikesrönningstjärnen tjärn   Gaveltjärnen tjärn
  Hindrikesslogen sankmark   Lilla Garkolam tjärn
  Hindrikesslogen sankmark   Stora Garkolam tjärn
  Hindrikesåsen ås   Gerkolam tjärn
  Hingsttjärnarna tjärnar   Gerkoboroviken vik
  Hjärtrosänget ängssloge /Se   Gethällbäcken bäck
  Hofwa Högst, se Håvahögsten berg   Gethällbäcken bäck
  *Hofwehögst, se Håvahögst gränsmärke   Gethällbäcken bäck
  Holgarne, se Halgonberget berg   Gethällen stenhäll
  Holmarna sankmark   Gethällen häll
  Holmberget berg o. triangelpunkt   Gethällen sten
  Holmberget berg   Gethällmyren myr
  Holmbergsvallen terräng   Gethällmyren myr
  Holmlindorna terräng   Gethällmyren myr
  Holmmyren myr   Getingbacken kulle
  Holmtjärnarna tjärnar   Getingdiken myr
  Holmtjärnarna, Öv., M. och Ned. Saknas   Giftingstäkten åker
  Holmtjärnen tjärn   Giftingstäkten åker
  Holmtjärnen tjärn   Giftingstäkten åker, hårdvall m. gård
  Holmtjärnen, se Mellan-Holmtjärnen tjärn   Gillerfors ställe i bäck
  Holmtjärnen, Nedra tjärn   Gillerfors sjö
  Holmtjärnen, Nedra tjärn   Gillerfors Saknas
  Holmtjärnen, Övra tjärn   Gillerfors fors
  *Holmtjärnsån vattendrag   Gillerfors ställe i Kvarnån
  Holmyren myr   Gillerfors plats i Lömmån
  Holmyren odlingsmyr   Gillerfors Saknas
  Holmyren myr   Gillerfors Saknas
  Holmyren myr   Gillerforssjön sjö
  Holskäkten linskäkt /Se   Gillertjärn tjärn
  Hornmyren myr   Gisslaråkern åker
  Hornris sankmark   Gissleråsen bergås
  Horntjärn tjärn   Givningsudden udde
  Horåkern åker /Se   Gladbäckaränget ängsslog
  Hosasotjärnen tjärn   Gladkällorna källor
  Hovahögst berg   Gladkätten en av Årängkättarna
  *hover höghä, se Håvahögst gränsmärke /Se   Gladstängseln åker, hårdvall och sidvall
  Hummeltjärn tjärn   Gladtäkten åker
  Humoflot myr   Glisåsbäcken bäck
  Humoflyt (-flot) myr   Glisåsbäcken bäck
  Humotjärnen tjärn   Glisåsen berg
  Humotjärnmyren myr   Gluggstrand åker
  Humoån å   Gluggstrandsgatan väg
  Humoänget änge   Goden tjärn
  Humån å   Goderäjs o. -heden Saknas
  Hundtjärnen tjärn   Godholstjärnarna tjärnar
  Husesänget slåttermark   Godrisheden hed m. gårdar
  Huvudklitten berg   Godrismysten sumpig trakt
  *Hvasäng äng   Gofsnäsudden udde
  Hyndfittan vik   Goljatdiken myr
  Hyttdammen bruksdamm   Goljatkätten åker
  Hyttdammen damm   Goljattäkten åker
  *Hålkiersberg berg   Gosänget ängsslog
  Hålldammen damm   Gosängudden udde
  Hålldammviken vik   Got Jons Täkten åker
  Hållok tjärn   Gotland åker
  Hållok tjärn   Gotrisberget berg
  Håbskärsberget berg   Gottäkten åker
  Hålskärstjärnarna tjärnar   Gottäkten åker och hårdvall
  Hålskärstjärnsbäcken bäck   Gotåkern åker
  Hålåheden höjd   Gotåkern åker, hårdvall och hagmark
  Hålåheden hed /Se   ?Granberget Saknas
  Hålåtjärnen tjärn   Granbergsb.? berg
  Hålåtjärnen tjärn /Se   ?Granbergsberget = Granbergsb. Saknas
  Hålåtjärnsbäcken bäck   Grankätten åker
  Håvaberget berg   Grankättgatan väg
  Håvaberget berg /Se   Grankättgrinden grind
  Håvahögsten berg   Granmorgatan väg
  Håvahögst berg   Grastjärnarna tjärnar
  Håvahögst berg, gränsmärke   Gravheden åker
  Håvahögst berg /Se   Gravjugas tjärn vik
  Håvahögst berg   Gravstycket åker
  Håvahögst berg   Gravsvaden dal
  Håvahögsten berg   ?Grelsbölestjärn tjärn
  Håvahögsten berg   Grindskjul äga
  Håvahögst bergknalle   Gripeslok bäck
  Håvahögsten berg   Gripeslok bäck
  Håvahögst berg   Gripeslok bäck
  Håvahögst berg   Gripesloksbron bro
  Håvahögst bergknalle   Gripesägan förut odlad åker
  Håvahögsten berg   Gropen relativt ny åker
  Håvahögst råmärke /Se   Gropgården åker, hårdvall- o. sidvall m. (nu riven) gård
  Håvahögsten berg /Se   Gropladan lada
  Håvahögst(en) berg /Se   Gropsveden åker
  Håvahögst berg /Se   Groptäkten åker
  Håvahögst, se Hovahögst berg   Grosen bergknalle
  Håvakilen del av sn   Grundaspen sjö
  Håvasjön sjö /Se   Grunntjärn Saknas
  Håvatjärnen tjärn   Grunntjärnen = Grunåtjärn tjärn
  Håven sjö   Grunåtjärn, se Grunntjärnen Saknas
  Håven sjö   Grusåkern åker och skogsmark
  Håven sjö /Se   Gruvan åker
  Håven = Håvasjön, se Håvasjön sjö   Gruvberget berg
  Håven sjö /Se   Lilla Gryttjärn en av Gryttjna
  Hälgatjärne tjärn /Se   Stora Gryttjärn = Rutalampi Saknas
  Hälgen vik /Se   Gryttjärn(arna), Stora och Lilla tjnar
  Hällen udde   Gråberget (Gran-?) Saknas
  Hällen höjd   Gråberget berg
  Hällmyren myr   Gråberget berg
  Hälltjärnen tjärn   Gråsen skogsänge
  ?Hälsingaspen, se Södersjön sjö   Gråsen ängsslog
  Hälsingaspen sjö   Gråsgatan väg
  Hälsingaspen sjö   ?Gräbäsmyren myr
  Hälsingaspen sjö   Gräsberget berg
  Hälsingaspen sjö /Se   Gräsberget berg
  Hälsingaspen sjö /Se   Gräsberget berg
  Hälsingheden hed   Gräsbergsmyrarna myrmarker
  Hälsingheden hed /Se   Gräsbergstjärn Saknas
  Hälsingmyren myr   Gräsbergstjärnen tjärn
  Härbacken hacksloge /Se   Gräsbergstjärnen tjärn
  Härbäcken bäck   Gräsrödningen sidvall och myrslog (eg. slogar)
  Härfläckmyrarna sankmark   Grästjärnen = Gräsbergstjärnen Saknas
  Härfläcksmyren myr /Se   Gräsänget ängsslog
  Härfläcksmyren myr   Norra Grästjärn en av Grästjna
  Härholmsmyrarna myr   Södra Grästjärn en av Grästjna
  Härmyren myr /Se   Grästjärnarna tjnar
  »härre holman» gränsmärke   Grästjärnen tjärn
  Härrönningen sankmark   Grästjärnarna Saknas
  Härvermyren myr   Grästjärnsbäcken bäck
  Hästdiken änge   Gräsviken vik
  Hästholmen holme   Grävningen åker
  Hästholmen holme /Se   Grävningen åker, hårdvall o. sidvall
  Hästmoren skog   Grävningen åker o. hårdvall
  Hästskotjärnen tjärn   Grävningen åker o. hårdvall och äng
  Hästskotjärnen el. Kroktjärnen tjärn /Se   Grävningsheden hed
  Hästtjärnen tjärn   Gröna vägen väg
  Hästtjärnen tjärn   Grönlandstäkten åker, hård- o. sidvall m. gård
  Hästtjärnsberget berg   Gubbhol åker och höjd
  Hästtummer terräng   Gubbhol udde
  Högbacken backe   Gubbmyren myr
  Högberget berg   Gudmundsgården hårdvall o. åker med (nu riven) gård
  Högsttjärnen tjärn   Gudmundstäkten åker
  Högvillstaberg berg   Gudmundstäkten åker och hårdvall
  Hökudden udde   Guldsmedsholmen holme
  Hökåsen berg   Guldsmedstjärnarna tjärnar
  Hökåsen höjd   Guldsmedsudden udde
  Hökåsen berg   Guldsmedsviken vik
  Hökåstjärnen tjärn   Guldsmyren myr
  Idbo terräng   Guldsmyrstjärnarna tjärnar
  Idbomyren myr   Gullsmyrsudden Saknas
  Idsjöarna sjöar   Guldsmyrsudden udde
  Håvahögsten berg   Gullsmedstjärnarna = Gullsmyrstjärnarna Saknas
  Idsjön, Norra sjö   Gullsmedstjärnarna tjärnar
  Idsjön, Södra sjö   Gullsmyren Saknas
  Idån å   Gullsmyrstjärnarna Saknas
  Idåsen terräng   Gullsmyrsudden udde
  Idåsmyren myr   Gullstängselbäcken bäck
  Ingsttjärnarna tjärnar   Gullstängselmyr myr
  Irmanskällan källa   Gullåsstrand ångsslog
  Israelstjärnarna tjärnar   Gumshaket åker
  Jannesmyren myr   Gundflot myr
  Jan Pers täkt åker   Gundflyt myr
  Janstjärnen, se Karl-Janstjärnen tjärn   Gundåsheden = »Gundåshöjden» Saknas
  Jommasberget, se Gymåsberget berg   Gundåsheden hed
  Jugastjärnen, se Grav-Jugastjärnen tjärn   Gundåsheden skogsmark
  Jümås, se Gymås gruva   Gundåshöjden höjd
  Jällbosjön sjö   Gundåsmoren granskog
  Jällmyren myr   Gundåsmoren granskog
  Jämnaren, Öv. sjö /Se   Gundåsmoren skogsmark
  Järpbacken backe   Gundåsmoren område med vegetation
  Järplyckan vik   Gyltudden udde
  Järplycknäset näs   Gyltvik vik
  Järplycknäset näs   Gyltvik vik /Se
  Järpmyren myr   Gyltvik vik
  Järpmyren myr   Gyttjemyren, se Jumbosfly Saknas
  Jässelbäcken bäck   Gårdgatan väg
  Jässelåsen berg   Gårdstäkten åker, hårdvall, sidvall och hagmark
  Jönsesåsen ås,   Gåsberget berg
  Jönsesåsen berg   Gåsen, Stor- och Lill sjöar
  Kaljulampi tjärn /Se   Gåssjöarna sjöar
  Kalkberget höjd   Gåsjöberget Saknas
  Kalkbergsbäcken bäck /Se   Nedre Gäddtjärn tjärn
  Kalkstubacken höjd /Se   Övre Gäddtjärn en av Gäddtjna
  Kalkugnarna terräng   Gäddtjärnen, Övre och Nedre tjärnar
  Kalkugnarna terräng /Se   Gäddtjärnen tjärn
  Kalkänget slåttermark   Gäddtjärnmyren myr med sjö
  Kalkänget slåttermark /Se   Gärdet åker
  Kallberg berg   Gökdammen inbyggarbeteckning
  Kallberget berg   Gökdammen inbyggarbeteckning
  Kallberget berg /Se   Gökdammen damm
  Kallbergssjön sjö   Gökdammen damm
  Kallbergssjön sjö   Göringen sjö
  Kallbergssjön sjö   Göringen sjö
  Kallbergssjön sjö   Göringen sjö
  Kallbergsån å   Göringsån ån
  Kallbergsån å   Göringsån å
  Kallbäcken bäck /Se   ?Görrönningen äga
  Kallbäcken bäck   Görrönningen röjning?
  Kallmanbäckaränget änge   Hagastängslen åker
  Kallmanänget ängsslog /Se   Hagasvarden åker, hårdvall o. sidvall
  Kallmoränget slåttermark   Hagatäkten åker, hård- o. sidvall med gårdar
  Kallänget slåttermark   Hagavallen vall, öppen plats
  Kalvbron bro /Se   Hagen åkerområde
  Kalven del av Djursjö   Hagen hage (nu odlad åker)
  Kanalmyren myr   Hagfjären grunt ställe
  Kanaltjärnen tjärn   Haglandet strandparti
  Kanalyckan utvidgning av Oreälven   Halgen vik
  *Kapellbacken gammal kyrkoplats /Se   Halgen=Halgvik Saknas
  Kapellbacken kulle /Se   Halgen vik
  Kapellbacken höjd   Halgen Saknas
  Kapellbacken kulle   Halgen = Halgåns utloppsvik vik
  Kappla-backen backe /Se   Halgonberg=Halgånberget Saknas
  Kappla-täkten slåttermark /Se   Halgonberget berg
  Kaptensmyren, Lilla myr   Halgonberget berg
  Kaptensmyren, Stora myr   Halgonberget berg
  Kaptensåsen ås   Halgvik Saknas
  Kaptensåsen ås /Se   Halgvik, se Halgen Saknas
  Karis holme, se Krass-Karis holme holme   Halgviken vik
  Karl-Janstjärnen tjärn   Halgån å
  Karnyffel åker /Se   Halgån Saknas
  Kasland terräng   Halgån å
  Kattdiken myr   Halgån å
  Kattdiken sumpig mark /Se   Halgån vattendrag
  Katthelvetet ström /Se   Halgånberget Saknas
  Kattjärnen tjärn   Hals ländstaden vik
  Kattjärnen Saknas /Se   Hals Stormyra myr
  Kattkvarnbron bro   Halvarsdammen damm
  Kattskär skär   Halvarslugnet lugnvatten
  Kavatjärnen tjärn   Halvvägsholmen = Halfvägsholmen = Lillholmen Saknas
  Kavatjärnsvik vik   Halvvägsholmen = Lillholmen Saknas
  Kavelbron sankmark   Halvvägsholmen holme
  Kelingstad strandparti   Halvvägsröset hoplagda stenar
  Kilen åker   Hammargården åker, hårdvall m. (delvis riven) gård
  Kittelbotten tjärn   ?Hammartorsänget ängsslog
  Kittelharen stenhar /Se   Hanlidorna åker
  Kittelharen stenhar /Se   Hansames Eriks täkt åker med gård
  Kittelnäs näs   Hansamestäkten åker med (nu riven) gård
  Kivniemi (Civnim) udde /Se   Hansgubbensholmen holme
  Kliktbäcken bäck   Haren grunt ställe
  Klikttjärnen tjärn   Harkmorbäcken bäck
  Klockarbäckaränget änge   Harkmoränget änge
  Klockar-Karis holme holme   Hartmorbäcken bäck
  Klockarsveden skog   Hartmoränget ängsm.
  Klosshavet tjärn   Hasahol höjd
  Klosshavet tjärn /Se   ?Hedandersänget ängsslog
  Klumpmyran myr   Hedannaslars Täkten åker
  Klumpmyrbäcken bäck   Hedbodberget berg
  Kluvna stenen sten   Hedbodberget berg
  Klysenhol höjd? /Se   Hedbodbrädan skogsmark (o. berg)
  Klämberget berg   Hedbodbrännan berg
  Klämtjärnen tjärn   Heden åker
  *Klövehäll gränsmärke   Heden Saknas
  *Klöfwehell trol. kluven häll   Heden åker, hård- o. sidvall och hagmark (skog)
  *Klövehäll gränsmärke   ?Hed(h)ansänget slogänge
  *Klöverhäll gränsmärke   Hedinsgården åker, hårdvall och (nu riven) gård
  Klövehäll del av sockenområde /Se   Hedlunds dammen damm
  Klöverhällströmmen ström   Hedmorskätten åker och hårdvall
  Knackbacken höjd   Hedrödningen ängsslog
  Knacknäs terräng   Hedsveden åker
  Knaperbäcken bäck   Hedåkern åker
  Knarrehål berg   Hedåkern åker o. hårdvall
  *Knarrehol berg   Hedåkern åker
  Knarrhol åker med gård   Hejnalam tj.
  Knarrholen hol /Se   Hejnalampi tjärn
  Knektänget åker   Hejnalamsbäcken bäck
  Knektänget änge /Se   Helgonaberget Saknas
  Knutesrönningen terräng   Helgonberg, Halgånberg Saknas
  Knyppelheden hed   Helgån, se Halgån Saknas
  Knåkomyren myr   Helgåviken Saknas
  Knäpptjärnarna tjärnar   Hellgrenstäkten åker med (nu riven) gård
  Kockolatjärnen tjärn   Hemstjärnen = Hemtjärn Saknas
  Kokkarelampi tjärn /Se   Hemstjärnen tjärn
  Koludden udde /Se   Hemstjärnen tjärn
  Komolamm tjärn   Hemtjärnen tjärn
  Komtillmåtta åker /Se   Hemåkern åker
  *Kordelampi tjärn   Hemänget ängsslog (nu odlad mark)
  *Korsinmägg berg   Hemänget ängsslog
  Korsnästjärnen tjärn   Hemänget åker (myrlindor)
  *Korsåsen berg   Henrikssvad(en) hackslog
  *Korsåsen berg   Herr-Andersåkern åker
  Korsåsen höjd   Herrbacktäkten åker
  Korsåsmyrarna sankmark   Herrgårdsdammen damm
  Korsåtjärnen tjärn   Herrgårds Svedtäkten åker
  Krankhålet åker /Se   Herrgårdstäppan åker
  Krass-Karis holme holme   Herråkern åker och skogsmark
  Kringeldiken änge   Herråkersvägen väg
  Kringeldiken myr /Se   Herränget, = Rismyränget Saknas
  Kringelmyren myr   Hingsttjärnarna, se Ingsttjärnarna Saknas
  Kringelmyren myr   Hinrikesslogen änge
  Kringelmyren myr   ?Hjällbosjön Saknas
  Kringelmyren myr /Se   Hjärtrosänget ängsslog
  Kringlotmyren myr /Se   Holbacken åker o. backe
  Kringlutmyren myr /Se   Holkvarnriset del av Kvarnriset
  Kroktjärn tjärn   Holkätten åker
  Kroktjärnarna Saknas /Se   Hollarsesbacken höjd
  Kroktjärnen tjärn   Hollarssesåkern åker
  Kroktjärnen, se Mobo-Kroktjärnen tjärn   Holmar åker
  Kroktjärnen el. Hästskotjärnen tjärn /Se   Holmbackarna backar
  Kroktjärnen, Lilla tjärn   Holmberget berg
  Kroktjärnen, Stora tjärn   Holmloken åker, hård- och sidvall
  Kroktjärnsberget berg   Holmmyren myr
  Kroktjärnsbäcken bäck   Holmor åker
  Kropptjärnen tjärn   Holmorsveden åker
  Kropptjärnen tjärn   Holmstranden åker och sidvall
  Kropptjärnen, se Vinter-Kropptjärnen tjärn   Holmstängseln åker, hård- o. sidvall
  Krytsmyrrannet myr   Holmtjärn tjärn
  Kråkudden udde   Holmtjärn tjärn
  Kullfastjärnen tjärn   Nedra Holmtjärn Saknas
  Kulltjärnarna, se Fubb-Kulltjärnarna tjärnar   Övre Holmtjärn Saknas
  Kutterdammen vattensamling   Holmtjärnarna, Övra, Nedra o. Mellan- tjärnar
  Kvarberget berg   Holmtjärnen = Holmtj. Saknas
  Kvarberget berg /Se   Holmtjärnen tjärn
  *Kvarnbäcken bäck   Holmyren myr
  Kvarbäcken bäck   Holmyren myr
  Kvarbäcken bäck /Se   Holmyren myr
  Kvarnbacken odling   Holmyren myr
  Kvarnberget berg   Holmyren kärrmark, skogsmark och åker
  Kvarnbergslugnet del av Voxnan   Holmyrkätten åker
  Kvarnbäcken bifl. /Se   Holtäkten åker
  Kvarndammen damm   Holåkern åker
  Kvarnlugnet sjö   Holåkern åker
  Kvarnmyren myr   Horåkern åker
  Kvarnriset skog   Hosasotjärn tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Hummelflot myr
  Kvarnån å /Se   Hummeltjärnen tjärn
  Kvarnån å   Hummeltjärnen tjärn
  Kvarnån å   Hummelån å
  Kvarnån å /Se   Hummelänget ängsslog
  Kyrkbacken höjd /Se   Humoflot myr
  Kyrkbron bro /Se   Humoflyt myr
  Kyrkgatan gata /Se   ?Humotjärnen Saknas
  Kårbölevägen väg   Humotjärnen tjärn
  Kälingröv sankmark   Humotjärnen tjärn
  Kälingröv sankmark? /Se   Humotjärnmyren myr
  Källan källa, viloställe   Humoån å
  Källberget berg   Humoån del av utloppså
  Källberget berg   Humoån vattendrag
  Källbrunnmyren myr   Humoänget ängsm.
  Källbäcken bäck   Humoänget änge
  *Källbäcksbron bro   Hundfitta vik
  Källbäcksbron gammal bro /Se   Hushållsmyren myr
  Källbäcksmyren myr   Hushållsänget ängslog
  Källgärsen myr   Husåkern åker
  Källmorrönningen skog   Hyljebacken plats på vkn gård legat
  Källmyren myr   Hyljestenen sten
  Källmyren myr   Hågolandet strand
  Källmyren odling   Hålldammen damm
  Källnäs åker   Hålldammskätten åker
  Källtjärnen tjärn   Hålldammsmyren myr
  Käppmyren myr /Se   Hållok vattensamling
  Käppmyren, Lilla myr   Hållok tjärn
  Stora Käppmyren myr   Hållok lok
  Käppmyren, Stora myr   Hålskärsberget berg
  Käppmyrheden hed   Hålskärstjärn(en) tjärn
  Kärkilampi tjärn   Håltjärn Saknas
  Kärrplatsen kärrplats   Hålåtjärnen tjärn
  Kärrplatsen terräng   Håvaberget berg
  Kärrplatsen ställe efter Krokdiksvägen /Se   Håvahögst hög
  Kätten söder i Riset åker /Se   Håvasjön=Håven Saknas
  Köket holme   Håvatjärnen tjärn
  Ladbacken backe   Håvaån vattendrag
  Ladudammsveden åker   Håven sjö
  Ladusvedsbackarna backar   Håven, se Håvasjön Saknas
  Ladängsmyren myr   Håvasjön=Håven sjö
  Laggaränget sankmark   Hälgen = Halgen Saknas
  Laggaränget änge /Se   Hälltjärn tj.
  Laggarängsbäcken bäck /Se   Hälsingaspen sjö
  Laggarängsbäcken bäck   Hälsingheden hed
  Lannaberget berg   Hälsinghedsvägen väg
  Lannaberget berg   Hälsinglok myr med vattensamling
  Lannaberget berg   Härbacken hackslog
  Lantamyren myr   Härboden myrslog
  Lantamyren myr   Härbäcken bäck
  Lappheden skog   Härbäcken bäck
  Lappheden terräng   Härbäcken bäck
  Lappkojudden udde /Se   Härfläckmyren myr
  Lappstreken sjöparti   Härfläckmyrarna myrar
  Lappudden udde   Härmyr, se Rärmyren Saknas
  Larsrönningen terräng   Härvarmyr myr, numera uppodlad
  Laskhol ägomark   Härrönningen röjning
  Lassesudd udde   Hästdiken myr
  Lassesuddviken vik   Hästholmen holme
  Lasskarsdiken myr   Hästmoren skog
  Lavemyren myr   Hästmyrtjärnen tjärn
  Laxtjärnarna tjärnar   Hästmyrtjärnen tjärn
  Laxöringstjärnen, Lilla tjärn   Hästskotjärn Saknas
  Laxöringstjärnen, Stora tjärn   Hästsveden åker
  Lenabobäcken bäck   Högbacken berg
  Lernäs udde   Högstrand åker
  Lerviken vik   Högvillstaberget berg
  Liljastäkten åker   Hökbacken gård med åkerbit
  Lillagodvärlden sloge /Se   Hökåsen berg
  Lill-Billiso sankmark   Hökåsen Saknas
  Lill-Björntjärnen förr tjärn   Hökåsen berg
  Lilldammen damm   Hökåsen berg
  Lillejen sjö   Hökåsen berg
  Lillejen sjö   Hökås-tjärn tjärn
  Lillejen sjö   Ibrunnsmyren Saknas
  Lill-Eldsmor sankmark   Ibrunnsmyren myr
  *Lill Esjön, se Lillejen sjö   Ibrunnsmyren myr
  Lillgårdsåkern åker /Se   Ibrunnsmyren, se Draggtäkten Saknas
  Lillgåsen sjö   Idahosvea f.d. sved
  Lillgåsen sjö   Idbäcksmyren myr
  Lillgåsen sjö /Se   Idbäcksmyren Saknas
  Lillhed åker   Idbäcksmyren myr
  Lillholmen holme   Idbäcksmyren myr
  Lillhåvasjön sjö   Id- (l. Äjd)sjöarna sjöar
  Lillhåven sjö   Norra (l. Nördra) Idsjön Saknas
  Lill-Luppdiken myr   Södra (l. Mellan-) Idsjön Saknas
  Lillmyrtjärnen tjärn   Idån vattendrag
  Lillsjö sjö   Idåsen ås
  Lilltjärnen tjärn   Idåsmyrorna myrar
  Lilltjärnen tjärn   Ilbergsänget ängsslog
  Lilltjärnen tjärn   Ingst- (l. ? Hingst)tjärnarna tjärnar
  Lill-Tranubäcken bäck   Irmanskällan källa
  Lill-Trollmossberget berg   Iselstäkten åker, hård- o. sidvall med (nu riven) gård
  Lill-Trollmossjön sjö   Nedra Israelstjärn en av Israelstjna
  Lilludden udde   Övra Israelstjärn en av Israelstjna
  Lillåholmen holme   Isra(e)lstjärnarna tjnar
  Lilläjen sjö /Se   Isra(e)lstjärnsbäcken bäck
  Lillängsbäcken bäck   Ivarsfinnåkern åker
  Lillön ö   Ivarsjugastäkten åker
  Limlok tjärn /Se   Ivarskrägsan åker
  Limskär gränsmärke   Ivarskätten åker
  *Limiskär gmlt råmärke   Ivarsnästhol åker
  *Limmiskär råmärke /Se   Ivarstomten åker och hårdvall
  Limskär gränsmärke   Ivarstäkten åker
  Lindbodberget berg   Janneskätten åker
  Lindbäcken bäck   Janneslok vattensamling
  Lindkarlsstängseln åker /Se   Jannesmyren myr
  Lindmyren myr   Jannestäkten åker
  Lindåkern åker /Se   Jannesägan åker
  Linlok vattensamling   Jannesänget åker o. hårdvall
  Linlok vattensamling? /Se   Jonbäcken bäck
  Linsänkena myr   Jon-Matstäkten åker
  Linsänkena natn /Se   Jons gården åker m. (nu riven) gård, hårdvall, sidvall
  Linsänkena myr? /Se   Jons Meningen åker
  Lintjärnen tjärn   Jons Pundsmyr del av Pundsmyr
  Lintjärnen tjärn   Jonsänget ängslog (nu åker)
  Lintjärnen tjärn /Se   Jordbromyren myr
  Lisshåven sjö /Se   Jordbromyren myr
  ?Lintjärne tj. /Se   Jordbromyren myr
  Linåsen berg   Jonkvarnriset del av Kvarnriset
  Lise-Gåsen sjö /Se   Josmanshol höjd
  Ljotbäcken bäck   Jugasbäcken bäck
  Ljotbäcken bäck   Jugastäkten åker
  Ljotbäcken vattendrag /Se   Jumbosfly myr
  Ljotbäcken (el. Styggbäcken) bäck /Se   Jutgården Saknas
  Ljotkällan källa /Se   Jutholmarna åker
  Ljotkällan källa /Se   Jutkätten åker
  Ljotkällbäcken bäck   Jutstädjan brant, tvär backe
  Ljotkällmyren myr /Se   Jällbodsjön sjö
  Ljotmyren myr   Jällsmyren myr
  Ljotänget änge /Se   Jällsmyren myr
  Ljotänget ängsslog /Se   Jämnaån vdr
  Ljustjärnarna tjärnar   Järpbacken backe
  Ljusvattensbäcken bäck   Järpbäck bäck
  Ljusvattensbäcken bäck   Järplyckan vik
  Ljusvattensbäcken bäck   Järplyckan vik
  Ljusvattensjön sjö /Se   Järplycknäs=Järplycknäset Saknas
  Ljusvattensjön sjö   Järplycknäset näs
  Ljusvattensmyren myr   Järply(ck)snäset näs
  Ljutmyren (Ljot-) myr /Se   Järply(ck)sviken vik
  Loftonberget berg   Järpåkern åker
  Loken sankmark   Jässalbäcken bäck
  Lokkätten åker /Se   Jässalbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Jässalbäcken vattendrag
  Lomtjärnen tjärn   Jässaltjärnen tjärn
  Lomvik vik   Jässaltjärnen tjärn
  Lomvikstjärnarna tjärnar   Jässalåsen ås
  *Londorkvarnbäcken vattendrag   Jässalåsen (Jässel-) ås
  Lopekrok terräng   Jässelåsen ås
  Lopikrok myr /Se   Jönsesbacken plats för gård
  Lorttjärnarna tjärnar   Jönsestäkten åker
  Lorttjärnen tjärn   Jönstäkten åker
  Ludvigsholmen holme   Jönsesåsen berg
  Lugnnäs holme   Jössalbäcken bäck
  Lukas odling   Kalesudden udde
  Lukaskällan källa /Se   Kaljulampi tjärn
  Lukaskällan källa   Kalkberget berg
  Lukohol skogskulle /Se   Kalkberget berg
  Lukohol höjd   Kalkberget berg
  Lukohol terräng   Kalkberget berg
  Lundviken vik   Kalkbergsbäcken Saknas
  Luppkällan myr   Kalkbergsbäcken bäck
  Lusboheden skog   Kalkbergsbäcken bäck
  Lushavet tjärn /Se   Kalkkätten åker
  Lushavet, jfr Stora L.,Lilla L., Saknas   Kalkkätten åker
  Lushavet vattensamling   Kalkmyren uppodlad myr
  Lilla Lushavet göl /Se   Kalkstubacken Saknas
  Stora Lushavet = Sinnesjön Saknas /Se   Kalkstugubacken höjd med gård
  »Lusthusbacken» husbacke /Se   Kalkugnarna Saknas
  Lutanesberget berg   Kalkugnen åker och hårdvall
  Lutanesmyran myr   Kalkugnsbacken backe
  Långrär långgrunt, vasslikt ställe /Se   Kalkugnsgrinden grind (nu borta)
  Låmoberget berg   Kalkugnsstängslen åker, hårdvall o. sidvall
  Låmoberget berg   Kalkugnsåkern åker o. hårdvall
  Låmoberget berg /Se   Kalkänget åker
  Långbacken höjd (med gårdar)   Kallberget berg
  Långbergstjärnen tjärn   Kallbergssjön sjö
  Långbergsänget slåttermark   Kallbäcken bäck
  Långbodheden skog   Kallbäcken bäck
  Långbodmyren myr   Kallbäcken biflöde
  Långbodudden udde   Kallbäcken bäck
  Långbodåsen ås   Kallbäcksån, Kallbäcken Saknas
  Långjämnan sjö   Kallerdiken myr
  Långjämnaren vattensamling   Kallmanstäkten åker, hårdvall med gård
  Långjämnaren sjö /Se   Kallmoränget ängsslog
  Långmyrberget berg   Kalvbroån Saknas
  Långmyrberget berg   Kalvbroån å
  Långmyren myr   Kalvbroänget väg
  Långmyren myr   Kalvbroänget änge
  Långmyren myr   Kanalen kanal
  Långmyren myr   Kanalen dike
  Långmyren myr   Kanaltjärn tj.
  Långnäsudden udde   Kaptensbacken höjd
  Långskog terräng   Kaptensåsen berg
  Långskogsbäcken bäck   Karleskvarnheden hed
  Långskogsmyren myr   Karlsgrävningen åker
  Långtenningänget slåttermark   Karlskätten åker
  Långtjärnen tjärn   Karlsudd udde
  Långtjärnen tjärn   Karlsåkern åker
  Långtjärnen tjärn   Karlsänget numera uppodlad åker
  Långtjärnen tjärn   Karlsänget åker och hårdvall
  Långtjärnen tjärn   Karlåkern en av Åsängkättarna
  Långtjärnen tjärn   Karnyffel åker
  Långtjärnen tjärn   Kasnäs udde
  Långtjärnsbäcken bäck   Kasnäs udde
  Långtjärnsån å   Kattdiken sumpig trakt
  Långtå myrsloge /Se   Kattdikheden hed (hagmark)
  Långtå sloge /Se   Katthelvetet strid ström
  Långtåsmyren myr   Kattkvarnbron bro
  Långtå(s)myren parti av Långtå /Se   Kattkvarngatan väg
  Långtå(s)myren sloge /Se   Kattlukohol åker
  *Långtåsån förr namn på ett stycke av Humsån /Se   Kattskär skär
  Långtåsån parti av å /Se   Kattskär skär
  Långtå(s)änget parti av Långtå /Se   Kattskär Saknas
  Långtå(s)änge sloge /Se   Kattskär skär
  Långudden udde   Kattviken vik
  Långängestjärn tjärn   Kattänget ängsslog
  Långängestjärnen tjärn   Kavattjärn=Gafveltjärn Saknas
  Långänget änge   Kavatjärnen tjärn
  Länsmansmyren myr /Se   Kavelbron gammal bro
  Länsmansmyren myr   Kavelbrosåkern åker
  Lögkar skog?   Kavelbroån, Hummelån Saknas
  Löming sjö   Kavelbroänget skogsänge
  Löming sjö   Kavelmyren = Gavelmyren Saknas
  Löming, se Berglömingen sjö   Kerkipuro bäck
  Lömingen sjö /Se   Kilen åker och hårdvall
  Lömingmyren myr   Kilheden plant område
  Lömkrokstjärnen tjärn   Kittelbotten tjärn
  Lömming sjö   Kittelholmen holme
  Lömmån å   Kittelnäs ö
  Lömån å /Se   Kittelnäs ö
  Lömån å   Klikten Saknas
  Lömån å /Se   Klikttjärnen tjärn
  Lömänget änge   Klittjärn Saknas
  Lövberget berg   Klockarbacken Saknas
  Lövkullen höjd   Klockarbäckaränget ängsslog
  Lövkulltjärnen tjärn   Klockargatan Saknas
  Lövladfallet terräng   Klockargården Saknas
  Lövstackarna skog   Klockarslogen slogm.
  Lövstackberget berg   Klockarslogen slog
  Lövtjärnen tjärn   Klockaråkern åker
  Lövtjärnen tjärn /Se   Klosshavet myr
  Lövåsbäcken bäck   Klubbvrån vik
  Lövåsen berg   Klumpmyren myr
  Lövåsen berg /Se   Klämberg berg
  Lövåsmyren myr   Klämberget berg
  Lövåstjärnen tjärn   Klämberget berg
  Magatjärnen, Lilla o. Stora tjärnen   Klämtjärnen=Skärtjärn Saknas
  *Magatjärns myren myr   Klämtjärnen tjärn
  Malmmyren myr   Klösnhol höjd
  Malmmyren myr   Knackbacken höjd med gårdar
  Malmviken vik   Knaggmyrbäcken bäck
  Masa slogen sankmark   Knaggmyrbäcken bäck
  Masaslogsviken vik   Knaggmyrbäcken = Laggarängsbäcken Saknas
  Matsmyren myr   Knaggmyren myr
  Medelåkern åker /Se   Knaggmyren myr
  Mellan-Holmtjärnen tjärn   Knaggmyren myr
  Mellanlugnet sjö   Knakbacken backe
  Mellanslogsmyren myr   Knakmyren myr
  Mellanslogstjärnen tjärn   Knaparbacken backe
  Mellersta Hammardammen bruksdamm   Knaparbäcken bäck
  Meningen sankmark   Knaparlandet åker
  Metberget berg   Knappnäsdammen damm
  Metbergstjärnen tjärn   Knarrhol åker
  Metbergsudden udde   Knektingsbron gammal kvarnplats (m. damm) och nu riven bro
  Metbergsviken vik   Knektäng(t)bro ängsslog
  Metudden udde   Knektängbäcken bäck
  Metudden udde   Knektänget åker
  Mickelsjöbäcken bäck   Knektänggatan del av landsväg
  Mickholsåkern åker /Se   Knektängheden hed
  Middagssolen tjärn   Knektänglidret öppning i gärdesgård
  Midsommarsforsen fors   Knippelgården åker, hårdvall med (nu riven) gård
  Mittiholmen holme   Kni-p-pelheden Saknas
  Mjölbäcken biflöde   Knusmyren myr
  Mjölbäcksäng(e) äng /Se   Knutertäkten åker, hård- och sidvall och gård
  Mjölbroheden åker /Se   Knutsbacken åker
  Mjölktjärnen tjärn   Knutsdiken myr
  Moldnäs udde /Se   Knyppelheden del av Östaviks by
  Moldnäsudden udde   Knyppelheden hed
  Moldån vattendrag /Se   Knäppet bergknöl
  Moldån å /Se   Knäppsveden hage med åker
  *Moldälven älv   Knäppsvedgatan del av gammal väg
  Mordnäset näs   Knäpptjärnarna tjärnar
  Mordnäset skogsudde /Se   Knäpptjärnarna Saknas
  Morkarlflot=Morkarlflyten myr /Se   Knäppåkern åker
  Morkarlfloten myr   Kojtjärn tjärn
  Morkarlfloten myrslog /Se   Kokkarelampi tjärn
  Morkarl-flyten (-floten) myr /Se   Kokkoralam=Kokkarelampi Saknas
  Morkarlkitten åker /Se   Kolarstängseln åker
  Moråkern åker /Se   Kolartäkten åker med gård
  Morängen ängmark   Kolartäkten åker
  Moränget änge   Kolartäkten åker, hård- o. sidvall
  Västra Moränget änge   Kolartäkten åker
  Moränget, Västra slåttermark   Kolartäppan åker
  Moränget, Östra slåttermark   Kolbergsåkern åker och hårdvall
  Mossåsdiken sankmark   Kolningsåkern åker
  Munkberget berg   Koludden udde
  Munkbergsmyren myr   Komolampi tjärn
  Munktjärnen myr   Komtillmåtta nyodlad åker
  Muränget änge   Korsgatan väg
  Musvattnet, se Ljusvattensjön sjö   Korsåtjärn tjärn
  Myggbo terräng   Krankhålet åker
  Myränget slåttermark   Krankhålet Åker
  Mysobäck bäck   Kransriset lövskogsparti
  Mysobäck bäck /Se   Kranstäkten åker
  Mysomyr åker (f.d. myr) /Se   Krapptjärn Saknas
  Mysomyren myr   Kratslarsesbacken Saknas
  Mystarna sank, sumpig trakt /Se   Kringeldiken myr
  Måldån å /Se   Kringeldiken myr
  Mållångstaloken sankmark   Kringelloppdiken myr
  Märhol udde   Kringlotmyren myr
  Märhol del av Östansjö /Se   Krokdikarna vattensamlingar el. myrhålor
  Märodrit sumptrakt /Se   Krokdiksvägen fäbodväg
  Märumyren myr   Kroktjärn tjärn
  Märumyrtjärnarna tjärnar   Kroktjärn=Kaljulampi l. Galjulam. Saknas
  Mörtatjärnarna tjärnar   Lilla Kroktjärnen Saknas
  Mörtatjärnaen tjärn   Stora Kroktjärn Saknas
  Mörtsjöberget berg   Kroktjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
  Mörtsjökullen höjd   Kroktjärnsberget berg
  Mörtsjön sjö   Krokåkern backe, hårdvall och (mest) åker
  Mörtsjön sjö   Kropptjärnarna tjärnar
  Mörtsjön sjö   Kropptjärn(en) tjärn
  Mörtsjöån å   Kropptjärnsmyrorna myrar
  Mörttjärnen tjärn   Krägsbäcken bäck
  Navarskaftet del av Oreälven   Kräjänget ängsslog
  Nedersjön sjö   ?Kukokätten åker
  Nedersjön sjö   Kulbacken Saknas
  Nedersjöviken vik   Kulfasters Täkten åker med gård
  Nedre Hammardammen bruksdamm   Kulgatan väg
  Nils-Oloftjärnen tjärn   Kullen åker
  Nils-Oloftjärnen tjärn   Kullfallstjärnen Saknas
  Nisasänget änge   Kullfalstjärnen tjärn
  Nissarmyrbäcken bäck   Kullfastjärn tjärn
  Nissarmyren, Lilla myr   Kullåkern åker
  Nissarmyren, Stora myr   Kultäkten åker
  Nissarsveden svedjeland /Se   Kvarberget berg
  Nitta Lambi sjö   Kvarberget berg
  Noret förbindelsen Oresjön-Skattungen /Se   Kvarberget berg
  Noren vattenled   Kvarnbacken backe
  Norrtjärn tjärn /Se   Kvarnbacken backe
  Norsbron bro   Kvarnberget Saknas
  Norsbron landsvägsbro   Kvarnbron bro
  Norsstrand holme   Kvarnbron bro
  Norsveden terräng   Kvarnbron bro
  Norsudden udde   Kvarndammen damm
  Notnäsudden udde   Kvarnholen åker o. ängsmark
  Notsjöberget berg   Kvarnkättarna åkrar
  Notsjöbäcken bäck   Kvarnlugnet lugnvatten
  Notsjön sjö   Kvarnmyren förr odlad mark, numera odlad åker
  Notsjön sjö   Kvarnmyren förut myr (numera del av åker)
  Notskålen udde   Kvarnmyren myr
  Nydammen damm   Kvarnmyrstängseln hårdvall, sidvall, åker
  Nygårdsbacken odling   Kvarnsveden Saknas
  Nykittheden hed   Kvarnriset lövskogsparti med åkrar
  *Nÿsiöbeck gränsmärke   Kvarnriset Saknas
  *Nysiöbäck gränsmärke   Kvarnrisgatan väg
  Nyslogstjärnen tjärn   Kvarntjärn Saknas
  Nysälen fäb. /Se   Kvarntjärn tjärn
  Nyåkern åker /Se   Kvarntjärnen tjärn
  Nyåkern ägomark   Kvarntjärnen tjärn
  *Näsberg berg   Kvarntjärn Saknas
  Näsberg ?äldre namn på berg /Se   Kvarntjärn tjärn
  *Näset berg   Kvarnåkern åker
  *Näset berg   Kvarnåkern åker med gårdar
  Näsmyren myr   Kvarnåkern åker
  Nästbäck bäck   Kvarnån=Lömån? Saknas
  Nästgårdsmyren myr   Kvarnån Saknas
  Näverbergmyren myr   Kvarnån biflöde
  Näverbomyren myr   Kvarnån å
  Nörderståkern åker /Se   Kvarnån parti av Lömån
  Nördertjärnen tjärn   Kvarnån å
  Nöttjärnen tjärn   Kvarnån å
  Nöttjärnsån å   Kvarnån Saknas
  Ockerån å /Se   Kvarnån å
  Ogmyrbäcken bäck   Kvickbacken höjd med gård (nu riven)
  Ogmyren myr   Kvickkällan källa
  Ohr Siön sjö   Kvickstycket åker
  Ohrsiön sjö   Kvicktäkten åker, hårdvall och hagmask
  Ollas-Perskällan förr källa   Kvicktäkten åker
  Ollestjärnen, se Språk- Ollestjärnen tjärn   ?Kvisselrannen bäck
  Oloftjärnen, se Nils- Oloftjärnen tjärn   Kvisselrånnen bäck
  Oloftjärnen, se Nils-Oloftjärnen tjärn   Kvistbacken höjd med gård
  Ooreåå älv   Kvistbacken backe med gård (nu riven)
  Ovadtjärnen tjärn   Kvistbäcken bäck
  Oradtjärnsbäcken bäck   Kvistbäcken bäck
  Oradtjärnsmyren myr   Kvistrannen del el. gren av Lömån?
  Orbacken ägomark   Kvistrannet = Kvistbäcken del av övre lopp (sankt på sidorna)
  Oremyren myr   Kvisttäkten åker med gård
  Oresjön sjö   Kyrkbacken höjd
  Oresjön sjö   Kyrkbacken Höjd
  Oresjön sjö   Kyrkbron bro
  Oresjön sjö   Kyrkgatan väg
  Oresjön sjö   Kåkmyren åker och hårdvall
  Oresjön sjö   Kålgården åker
  Oresjön sjö   Kålkätten åker
  Oresjön sjö   Kåterbacken höjd med (nu riven) gård
  *Oresjöns vattenbassäng dalgång   Kåterstängseln åker
  Oreån, (-sjön) älv   Kåtertäkten åker
  Oreälven älv /Se   Kåteränget hård- o. sidvall
  Oreälv å   Kälda l. Källan vilställe
  Oreälven älv   Källan källa med vilställe
  Oreälven älv /Se   Källan Saknas
  Oreälven älv /Se   Källarkätten åker, hård- o. sidvall med (nu nedriven) gård
  Oreälven älv   Källaråkern åker
  Oreälven älv   Källberget berg
  Oreälv å   Källbergstjärn tjärn
  Oreälven älv /Se   Källbäcken bäck
  Oreälv å   Källbäcksmyren myr
  Oreälv älv   Källgärsen tjärn
  Oreälv älv   Källgärsmyren myr
  Ore älv älv   Källjässen (l. -järsen?) tjärn
  Oreälven älv /Se   Källkätten åker och sidvall
  Oreälven älv   Källkätten hagmark
  Oreälven älv   Källmyren myr
  Oreälven älv   Källmyren myr
  Oreälven älv /Se   Källmyren myr (numera uppodlad)
  Orglotet sjöparti /Se   Källtäkten åker och hårdvall
  Ormbacktjärnen tjärn   Källänget ängslog
  Ormberget berg o. gränsmärke   Källnäs åker
  Ormberget berg, gränsmärke   Källnäsgatan väg
  Ormberget berg   Källnäsgrinden grind
  Ormberget berg /Se   Källnäsudden udde
  Ormberget berg   Källnäsudden udde
  Ormberget berg   Källströmsviken vik
  Ormberget berg   Källtäkten åkerbit
  Ormbäcken bäck   Källtäkten åker
  Ormtjärnen, Norra tjärn   Käppmyren, Lilla och Stora Saknas
  Ormtjärnen, Södra tjärn   Käppmyren Saknas
  Ormtjärnsberget berg   Käppmyren myr
  Ormtjärnsbäcken bäck   Lilla Käppmyren (Lill-K.) = L. Käppmyren Saknas
  Orrhällen häll   Lilla Käppmyren Saknas
  Orrmyrbäcken bäck   Käppmyren, Lilla o. Stora myrmarker
  Orrmyren myr   Stora Käppmyren (Stor-K.) = St. Käppmyren Saknas
  Orrmyren myr   Stora Käppmyren, se Käppmyren Saknas
  Orrmyren myr   Käppmyrheden hedm.
  Orrmyren myr   Käppmyrheden skogsmark
  Orrmyren myr   Käppmyrheden hed
  Orskafven sjö /Se   Käringbol parti av Östanvik (med gårdar)
  Orskaven sjö   Käringbäcken bäck
  Orskavsberget berg   Käringröven skog
  Orskoven sjö /Se   Käringstad strandparti
  Orån älv /Se   Käringstafallet skogsparti
  Osaso Saknas   Käringstadfallet åker
  Otalvik vik   Kärkilampi tjärnar
  Otalviken vik   Kärrheden plant område
  Otalvikstjärnen vik   Kärrplatsen plats efter Krokdiksvägen
  Otalviksudden udde   Kärrplatsen Saknas
  Oxbacken höjd (m. gårdar)   Kässelnäs holme
  Oxmyrbackarna höjd   Ladugårdstäkten hårdvall (mest) och åker med (nu riven) ladugård
  Oxmyrbäcken bäck   Ladugårdstäkten Åker
  Oxmyren myr   Ladukätten åker
  Oxmyren myr   Laduåkern åker
  Oxnäsån å   Laggarbäckåkern åker
  Oxnäsån å   Laggargatan väg
  Oxnäsån å   Laggarsilmor Saknas
  Paskalamm tjärn   Laggaränget ängsm.
  Paskalampi tjärn /Se   Laggaränget ängsmark
  Paskso sankmark   Laggaränget änge
  Passkolamm sankmark   Laggarängsbäcken bäck
  Passmyren myr   Laggarängsbäcken bäck
  Passmyren myr   Laggarängsbäcken bäck
  Pellasudden udde   Lannaberget bergssträckning
  Pellasviken vik   Lappheden hed
  Peresbomyren myr   Lappkojudden udde
  Perskällan, se Ollas-Perskällan förr källa   Lappsveden svedjefall
  Persviken, se Finn-Persviken vik   Larsbotäkten hårdvall o. åker
  Peruslamm vattensamling   Larsesrödningen ängsslog (numera åker)
  Petreänget slåttermark   Larskarlsåkern åker
  Pettersmyren myr   Larsknutsgården hårdvall och (nu rivna) gårdar
  Pilstranden strand? /Se   Larsknutsgärdet åker
  Pjäskängsmyren myr   Larsknutsmyrkätten Saknas
  Plaskmyren myr   Larsknutsrödningen ängsslog
  Plaskris åker /Se   Larsknutsstängseln åker
  Plogen terräng   Larsknutstäkten åker
  Poalajsbäcken bäck   Larskätten åker
  Porsgravarna sänkor   Larslandet strandparti
  Porsmyrbäcken bäck   Larslarstäkten hårdvall och åker
  Porsmyren myr   Larstäkten Åker
  Porsmyren myr   Larstäkten åker
  Potifarskitten åker /Se   Laskasdikarna småmyrar
  Pottetäkten åker /Se   Laskasdiken Saknas
  Potteåkern åker /Se   Laskasdiken myr?
  Prästkrogen viloplats med källa /Se   Laskgatan väg
  Prästtjärnarna sjöar /Se   Laskhol åker med gård
  Prästtjärnarna tjärnar   Laskgölet göl, vik
  Prästtjärnarna tj:ar /Se   Laskhol höjd med gård
  Prästtjärnarna tjärnar   Lasses Annas täkt åker och hårdvall med gård
  Prästtjärnarna tjärn   Lassesgatan väg
  Prästtjärnsberget berg /Se   Lassesgården Saknas
  Prästtjärnsberget berg   Lassesudden udde
  Pundet vägparti /Se   Laxtjärnarna tjnar
  Pundsmyr myr   Laxtjärnsbäcken bäck
  Pussarna tjärnar   Lekstugubacken höjd med gård
  Päjerhedarna hedmark   Lekstugubacken Höjd
  Päjertjärnen tjärn   Lernäs näs
  Päjertjärnen tjärn   Lernäs udde
  Päjerån å   Lernäs åker
  Radingnor skog   Lernäsudden udde
  Rallvägen väg /Se   Lernäsgatan väg
  Renskinn terräng   Lillagodvärlden slog
  Repnäsudd udde   Lillagodvärlden slog
  Repnäsuddviken vik   Lillandersbacken höjd
  Rigåmyren myr   Lillandersbotten gammal kolbotten
  *Risberget förmodl. äldre namn på bergsparti   Lillbjörnugnen myr
  Risberget berg /Se   Lillbjörntjärnen tjärn
  *Risbergsbäcken bäck   Lillbrändan Saknas
  Risbergstjärnen tjärn   Lillbrändbron bro
  Risbergstjärnen tjärn   Lillbrändbäcken = Andtjärnbäcken Saknas
  Risbergstjärnen, Nedra tjärn   Lillbäck sund
  Risbergstjärnsmyren myr   Lillej berget berg
  Rishol höjd /Se   Lillejen l. -äjen sjö
  Rismyrbäcken bäck   Lillejkanalen kanal
  Rismyren myr   Lilleldsmor ängslog
  Rismyränget myr   Lilleriksåkern åker
  Rismyränget änge   Lill-Eriksåkern åker o. hårdvall
  Risungsmyren myr   Lillgatan väg
  Risåsbäcken bäck   Lillgatan väg
  Risåsen berg   Lillgåsen Saknas
  Risåstjärnen tjärn   Lillgåsen sjö
  Risåstjärnen tjärn   Lillhed åker
  Risänget åker /Se   Lillhedsgatan väg
  Risänget ängsslog /Se   Lillhol upphöjning, backe
  Roparänget änge   Lillholmen holme
  Roparänget änge /Se   Lillholmen = Halvvägsholmen Saknas
  Rotmyränget änge   Lillholmen holme
  Rotvik vik   Lillholmen Saknas
  Ruckholmen holme   Lillholmen = Halvvägsholmen holme
  Ruckmyren myr   Lillhåvsjön = Lillhåven Saknas
  Rudtjärnen myr   Lillhåvasjön=Lillhåven Saknas
  Rugesbäcken bäck   Lillhåven, se Lillhåvasjön Saknas
  Rugåsen ås   Lillhättan höjd
  Rumboland åker /Se   Lillkvarnbrändan åker och (mest) skogsmark
  Rundtjärnen tjärn   Lill-Magatjärn = Lilla Maggatjärn Saknas
  ?Runkvistmoren granskog /Se   Lillmatsberga del av åker
  Rutalamm tjärn   Lillmatsgraven dalgång, sänka
  Rutalampi tjärn   Lillmatsgården åker, hård- o. sidvall med (nu riven) gård
  Rutrönningen terräng   Lillmatsänget ängsslog
  Rutrönningsbäcken bäck   Lillmyren hårdvall, äng och skogsmark
  Ruttenmyren myr   Lillporsmyren myr
  Ruttenmyren myr   Lillsand strand
  Rybacken höjd   Lillsand Saknas
  Ryggebergsmyren odlad myr /Se   Lillsunden myr
  Ryggebäcksmyran myr   Lillsälenriset Saknas
  Rågatjärn tjärn   Lilltjärn = Lilla mörttjärn Saknas
  Rågattjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Rågsvedarna terräng   Lilltjärnen tjärn
  Råmossjön sjö /Se   Lilltommostäppan = se Pertäkten Saknas
  Råmossmyren myr   Lilltrollmossberget = Trollmossberget Saknas
  Råmåfaxmyren myr   Lilltrollmossjön = L. Trollmossjön Saknas
  Råmåsjöberget berg   Lilltrollmosskitten Saknas
  Råmåsjön sjö   Lillugnet lugnvatten
  Råmåsjöån å   Lillvattudiken myr
  Råmåsjöån å   Lillvändmor hård- och sidvall, myrslog
  Råkullbacken höjd   Lillåkern åker
  Rännäs udde   Lillåkern åker
  Rännäsmyren myr   Lillån vik
  Rärmyrbäcken bäck   Lillänget åker
  Rärmyren myr   Lillänget åker, hård- och sidvall
  Rärmyren myr   Lillänget ängsslog
  Rärmyren myr /Se   Lillängsbron bro
  Rärmyren myr /Se   Lillön holme
  Södra Rärmyren myr   Lillön ö
  Rätstjärnen tjärn   Limmlok tjärn
  Rättviksholmen holme   Limskär Saknas
  Rättviksnäset näs   Limskär ställe i Dalbyn
  Rävkullarna höjd   Limbäcken bäck
  Rävoflikstjärnen tjärn   Lindbrändan ängsslog och myrslog
  Rävokitten åker   Lindbäcken = Tyldbäcken Saknas
  Rävoändan terräng   Lindbäcken=övre parti av Tyllbäcken bäck
  Rödingstjärnen tjärn   Lindgatan väg
  Rödmossmyren myr   Lindorna åker
  Rödmyr myr   Lintjärnen = Lintj. Saknas
  Rödorna sankmark   Lintjärnen tjärn
  Rödåsjön sjö   Lintjärnen tjärn
  Rönningsbäcken bäck   Lintjärnen tjärn
  Rötmyrbäcken bäck   Lintjärnen tjärn
  Rötmyren myr   Lintjärnen Tjärn
  Rövskurustycket åker /Se   Lintjärnen tjärn
  *Salmebortt gränsmärke   Linåsen berg
  *Salmebortt gränsmärke   Lisselhed odling
  Sandbackheden hed   Livstängseln åker, hårdvall och hagmark
  Sandbäck bäck   Ljotbäcken = Styggbäcken Saknas
  Sandnäsudden udde   Ljotbäcken bäck
  Sandåstjärnarna, Nedra tjärnar   Ljotkällan källa
  Sandåstjärnarna, Övra tjärnar   Ljotkällmyren myr
  Sarostjärnen tjärn   Ljotmyren myr
  Sefastmyren myr   Ljotmyren myr
  Sefasttjärnen tjärn   Ljotänget ängsslog
  Sefaståsen berg   Ljustjärnarna tjärnar
  Sefaståsen ås /Se   Ljustjärnarna§ tjärnar
  Selkroktjärnen el. Silotjärnen tjärn /Se   Ljusvattenbäcken bäck
  ?Selmputten (Öv. o. Ned.) tjärn(ar)   Ljusvattensjön sjö
  ?Selmputten (Öv. o. Ned.) tjärn(ar)   Ljusvattensjön, se Musvattensjön Saknas
  Sifasttjärn tj. /Se   Ljutbäcken (Ljot-) bäck
  Sifaståsen berg   Ljutmyren (Ljut-) myr?
  Sifaståsen beb., f.d. /Se   Loftaberget = Loftonberget Saknas
  Sigfridsmyren myr   Loftonberget berg
  Sikfisket f.d. sikfiskeplats /Se   Loftonberget, Loftonberg Saknas
  Sikviken vik   Loftonberget Saknas
  Silotjärnberget berg o. triangelpunkt   Loftonberget berg
  Silotjärnen tjärn   Loftonberget berg
  Silotjärnen el. Selkroktjärnen tjärn /Se   Logarsbro Saknas
  Silverkitten änge   Logarsbrobäcken Saknas
  Simmingskitten åker   Lokris skogsparti med vattensamling
  Sinnesjön sjö /Se   Lokåkern åker
  Siosmyren myr   Lohänget hagmark och sidvall
  Sjaktaholmen holme   Lomalaisenaho sved
  Sjugelmyren myr   Lomtjärn tjärn
  Sjögrop terräng   Lomtjärnen tjärn
  Sjöstrandmyren myr   Lomtjärnen tjärn
  Sjötäkten ägomark   Lomtjärnsmyren myr
  Skalkänget åker l. ängsslog   Loppdiken myr
  Skarabacken odling   Loppkällan källa
  Skarpdikarna sankmark   Lottbacken åker med gård
  Skarpfjärd del av sjö   Lovarsbro bro
  Skattungen sjö   Lovarsbrobäcken bäck (nu kanal)
  Skattungen sjö   Lovasbrotäkten åker och hårdvall
  Skattungen sjö   Ludviksholmen holme
  Skattungen sjö   Lukaskällan källa
  Skattungen sjö   Lukåhol bergparti
  Skattungen sjö   Lukohol höjd
  Skattungen sjö   Lukohol åker
  Skattungen sjö   Lukohol, Nedre åker, hårdvall och sidvall
  Skattungen sjö   Lukoholen höjd
  Skattungen sjö   Lukoholen höjd
  Skattungen sjö /Se   Lullberget berg
  Skatungen = Skattungen sjö /Se   Lullberget Saknas
  Skattungen sjö /Se   Lullberget berg
  Skattungen sjö /Se   Lullberget berg
  Skatungholmen h. /Se   Lund Britas äng hårdvall och sidvall
  Skavmyren myr   Lundgården åker, hård- o. sidvall m. (nu riven) gård
  Sketjärnen tjärn   Lundkvarnbrändan äng och åker
  Skolhusdammen damm   Lundkvarnen skvaltkvarn
  Skommarheden skog   Lund Martas stuga gammal stuga (m. något uthus)
  Skommarheden hed /Se   Lundtäkten åker
  Skommartjärnen tjärn   Lundtäkten åker, hårdvall och sidvall
  Skommartjärnen tjärn   Lundtäkten åker med (nu riven) gård
  Skorverhällsmyren myr   Lundviken vik
  Skrikris åker /Se   Lundåkern åker, hårdvall med gård
  Skrikris åker /Se   Lungnäs näs
  Skriktjärnen tjärn /Se   Lusboheden hed
  Skrivarskäkten linskäkt /Se   Lusboheden hed
  Skrocktjärnen tjärn   Lusbrändan höjd med gård och åker
  Skrocktjärnen tjärn /Se   Lusbrändheden hed
  Skruvmyren myr   Lushavet tj.
  Skräddarmyren myr   Lushavet = Sinnesjön sjö
  Skräddarmyrtjärnen tjärn   Luskhålet åker
  Skräddartjärnen tjärn   Lyckan ängsslog
  Skräddartjärnsviken vik   Låmoberget Saknas
  Skrättmyren myr   Låmoberget berg
  Skumpbacken höjd   Låmoberget berg
  Skumplok terräng   Låmomyren myr
  Skumpmyren myr   Låmomyren myr
  Skymbelheden hed /Se   Låmomyrtjärnen tjärn
  Skymmelheden höjd   Låmomyrtjärnen tjärn
  Skådofallsbäcken bäck   Låmomyrtjärnen tjärn
  Skålaspdammen dammbyggnad   Låmåmyren myr
  Skålaspen sjö   Långbacken höjd med gård
  Skålaspen sjö   Långbacken backe
  Skålaspen sjö   Långbacksgatan väg
  Skålaspen sjö   Långbergstjärn = Skarptjärnen Saknas
  Skålaspen sjö   Långbergstjärnen tjärn
  Skålaspen sjö   Långbergstjärnen tjärn
  Skålaspen sjö   Långbodbrändan = Långbodheden skogsm.
  Skålaspen sjö /Se   Långbodbrändan hed
  Skålmyrbäcken bäck   Långbodheden = Långbodhed Saknas
  Skålmyren myr   Långbodheden = Långbodhed Saknas
  *Skålmyränget ängsmark   Långbodheden skogshöjd
  Skäpplok tjärn   Långbodheden hed
  Skärberg Saknas /Se   Långboudden udde
  Skärberget berg   Långboviken vik
  Skärberget berg   Långbron bro
  Skärberget berg /Se   Långbrobäcken bäck
  Skärbergsmyren myr   Långbrorannet sankt område
  Skärbäck bäck   Långbrosbäcken bäck
  Skärbäcken bäck   Långbrosheden backe (f.d. hed) med gård
  Skärbäcken bäck /Se   Långbrosänget ängsslog
  Skäret hacksloge /Se   Långgatan väg
  Skärfloden vattensamling   Långgatan väg
  Skärjämnan sjö   Långgatan väg
  Skärjämnaren sjö   Långjämnan sjö
  Skärjämnaren sjö /Se   Långmyren Saknas
  Skärkäften åker /Se   Långmyr odlad myrmark
  Skärnäs näs   Långmyr myr
  Skärnäsviken vik   Långmyr ängsslog
  Skärtjärnen tjärn   Långmyrberget berg
  Skärtjärnen tjärn /Se   Långmyrdretet sumpig trakt
  Skärtjärnskanalen kanal   Långmyren myr
  Skärtjärnsudden udde   Långmyren myr
  Skärudden udde   Långmyren myr
  Slaggbromyren myr   Långmyren myr
  Slaggbromyren myr   Långmyrsovholen Saknas
  Slaggvarp terräng   Långmyrsvägen väg
  Slipbäcken bäck   Långnäsudden udde
  Slipstensudden udde   Långnäsudden udde
  Slogdiken myr   Långrör långgrunt ställe
  Slogdikrannet slogmyr /Se   Långsidan Saknas
  Slog-Sigfridsmyren myr   Långsidan myr
  Slogtaket terräng   Långsidan myr
  Slåndholsmyren myr   Långskogsbäcken bilf.
  Slåttmyren myr   Långskogsbäcken bäck
  Smedsmyren myr   Långtjärn tjärn
  Smedsnäs näs   Långtjärn tjärn
  Smidsnäs udde /Se   Långtjärn tjärn
  Småmyrarna sankmark   Långtjärnen sjö
  Småstrandarna terräng   Långtjärnen=Gillerfors-sjön sjö
  Småtjärnarna tjärnar   Långtjärnen tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Långtjärnen tjärn
  Smörbyttänget änge   Långtjärnen tjärn
  Smörbyttänget skogsänge /Se   Långtjärnen tjärn
  Snottaberget berg   Långtjärnen tjärn
  Snottaberget berg   Långtjärnen tjärn
  Snottaberget berg /Se   Långtå (-tåsmyren) ängsm.
  Snottabergstjärn tjärn   Långtå äng och myr
  Snottabrändan skogsmark   Långtåsmyren Saknas
  Snottabäcken bäck   Långtåsmyren myr
  Snottasundet sund   Långtåsmyren myr
  Snottatjärnen tjärn   Långtå(s)ån Saknas
  Snotten sjö   Långtåsån del av å
  Snotten sjö   Långtåsån Saknas
  Snotten sjö /Se   Långtåsänget slåtteränge
  Snubbalok tjärn   Långänget ängsslog
  Snubbaloksänget änge   Långudden udde
  Snålviken vik   Långänges tjärn Saknas
  Snålviksholmen holme   Långängstjärnen tjärn
  Snålviksudden udde   Lånåberg berg
  Snörnäset näs   Länsmansberga del av åkern
  Snörnästjärnen tjärn   Länsmansgrävningen åker
  Sofflockmyren myr   Länsmansgrävningen åker, hård- och sidvall
  Sollen ö   Länsmansgården åker, hårdvall
  Sotbron ställe där järnvägen korsar landsvägen   Länsmansmyren myr
  Sotbroåsen ås   Länsmansmyren myr
  Spelflottsviken vik   Länsmansmyren myr
  *Speneberg berg   Länsmanstäktarna åkrar
  Spiktunnbacken höjd   Löming = Lömingen sjö
  Spiksmedsdammen damm   Löming(en) sjö
  Språk-Ollestjärnen tjärn   Löming sjö
  Spännaränget änge   Lömkrokstjärnen tjärn
  Stabbmyren myr   Lömkrokstjärnen Saknas
  Stadarvsmyren myr /Se   Lömkrokstjärnen tjärn
  Staddasmyren myr   Lömming sjö
  Staden terräng   Lömmingsbackarna backar
  Stadsmyren myr   Lömmingsbrändan skogsområde
  Stallsmyrbäcken bäck   Lömmingsmyren myr
  Stenkull åker?   Lömmingsänget änge
  *Stenslån Saknas   Lömmkrok vik
  Stenslåsjön sjö   Lömmån å
  Stenslåströmmen ström   Lömmänget ängsslog
  Stentjärden tjärn   Lömmängsholen höjd med skog
  Stinastjärnen tjärn   Lömån Saknas
  Stjälkmyrarna sankmark   Lömån Saknas
  Stjälkviken vik   Lömån å
  Stocken berg o. triangelpunkt   Lömån vattendrag
  Stocken sjö   Lömån å
  Stockholmen holme   Lömån å
  Stockholmen holme /Se   Lömänget slogänge
  Stockoln sjö   Löpikrok myr
  Stockströmmen vattendrag   Lösgatan väg
  Stockåstjärnen tjärn   Löverörgården åker m. gård
  Storberget berg   Lövgatan väg
  Storberget berg   Lövsalbäcken bäck
  Storbergsbäcken bäck   Lövsalbäcken bäck
  Storbergstjärnen tjärn   Lövsalbäcken bäck
  Stor-Billiso myr   Lövstackberget berg
  Stor-Björntjärnen tjärn   Lövstackberget berg
  Stordammsveden åker /Se   Lövstackberget berg
  Storejen sjö   Lövåsberget berg
  Storejen sjö   Lövåsberget berg
  Storejen sjö   Lövåsbäcken Stridbäckens övre lopp
  Storejen sjö   Lövåsen = Löfåsen Saknas
  Storejen sjö   Lövåsen berg
  Storejen sjö   Lövåsen berg
  Storäjen sjö /Se   Lövåsmyren myr
  Storgåsen sjö   Lövåstjärnen tjärn
  Storgåsen sjö   Lövåstjärnen tjärn
  Storgåsen sjö /Se   Lövåstjärnen tjärn
  Storhed hed   Maga tjärn tjärn
  Storhåven sjö   Maggatjärnarna tjnar
  Storhälltjärnen tjärn   Maggastjärnarna tjärnar
  Storlugnet sjö   Maggatjärn tjärn
  Stor-Låmomyren myr   Maggustäkten åker
  Stormyrdikarna myr   Malins» (täkt) åker
  Stormyren myr   Malinsgrinden grind
  Stormyren myr   Malmmyrarna myrar
  Stormyren myrar   Malmmyren myr
  Stormyren myr   Malmmyren myr
  Stormyren myr   Malmviken vik
  Stormyren myr   Malmviken vik
  Stormyren myr   Malmviksmyren myr
  Stormyren myr   Malmviksmyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Malmviksmyren myr
  Stormörtsjömyren myr   Malmvägen vinterväg
  Storsjömyren myr   Malnbacken backe med gård
  Storsjön sjö   Malnkätten åker
  Storsjön sjö   Malntäkten åker
  Storstenen sten   Malntäkten åker
  Storstensviken vik   Malnänget ängslog (på senare tid odlad åker)
  Storstrandarna terräng   Masaslogen slog, myr
  Storsvedberget berg   Masbäck bäck
  Storsvedmyren myr   Massängena ängsslog
  Stortjärnen tjärn   Matsbacken höjd med (nu riven) gård
  Stortjärnen tjärn   Matsersbacken backe
  Stortrollmossberget berg   Matsessbäcken, = Ksägsbäcken Bäck
  Stor-Trollmossjön sjö   Matserssilmor åker
  Stortärvalammsbacken höjd   Matserstäkten åker
  Storudden udde   Mats Haga åker
  Storåkern åker   Matskällan källa
  Storåsen berg   Mellanlugnet lugnvatten
  Storåsen ås   Mellanrödningen ängslog
  Storåsmyren myr   Mellanslogsmyren myr
  Storön holme   Mellanslogstjärn tjärn
  Strandsbäcken bäck   Mellantjärn Saknas
  Strandströmmen ström   Mellanvägen fäbodväg
  Strandströmslugnet del av Voxnan   Mellanåkern åker
  Strandänget, Övre åker l. ängsslog   Mellanåkern åker
  Stridbäcken bäck   Mellanåkersgatan väg
  Stridbäcken bäck   Mellanåkersgrinden grind
  Stråbodheden hed   Meningen myr
  Stråkrok terräng   Meningen myr
  Stråsjöfjärden del av Oreälven   Meningen åker
  Stråsjön sjö   Mesbäck bäck
  Stråsjön, Norra sjö   Mesmyra åker (f.d. myr)
  Stråsjön, Södra sjö   Metudden udde
  Stråsjön, Södra sjö   Metsudden udde
  *Stråtsjön sjö   Mickel-Olovsåkern åker
  Stråån förb. Stråsjön-Oreälven /Se   Mickelstäkten åker
  Stråån å   Mickeltäkten åker och hårdvall m. (nu riven gård)
  Strängtjärnen tjärn   Midsommarforsen fors
  Strömmingsudden udd   Midsommarsforsen fors
  Strömsundet sund   M. Idsjön se Södra Idsjön Saknas
  Stugholmen holme   Mittiholmen holme
  Stugsundet sund   Mittra Israelstjärn Saknas
  Stugsundsholmen holme   Mjomyren Saknas
  Stuguholmarna holmar   Mjomyren myr
  Stultabotjärnen tjärn   Mjomyr(en) myr
  Sturkbäcken bäck   Mjomyren myr
  Sturktjärnen tjärn   Mjomyren myr
  Stursoberget berg /Se   Mjölbodsheden Saknas
  Styggbäcken vattendrag /Se   Mjölbäcksänget slogm.
  Styggbäcken (el. Ljotbäcken) bäck /Se   Mjölbäcksänget ängsslog
  Styggströmmen ström   Mjölktjärn Saknas
  Stångbrunnsmyren myr /Se   Mjölktjärn tjärn
  Stångbrunnsmyren myr   Mjölktjärnen tjärn
  Stånkbackarna backar   Mjölktjärnen tjärn
  Stånkbackarna höjder   Mjöltjärn?=Mjölktjärnen Saknas
  Stånkbackmyren myr   Modiggatan väg
  Stånkåmyren myr   Modiglandet strand
  Stånkån å   Modiglyckan vik
  Stöjsåsen berg   Modigstäkten åker och hårdvall med gård
  Suddlok myr   Modigtäkten åker
  Suddlok vattensamling /Se   Moldberg berg
  Sumparna tjärnar   Moldberg berg
  Sunden myr   Moldnäs udde
  Sunden myr   Moldnäs udde
  Sundet sund   Moldnäs udde
  Sundtjärnen tjärn   Moldnäs Udde
  Sundtjärnsbäcken bäck   Moldtjärnen tjärn
  Sunnanhedsmyren myr   Moldån Saknas
  Svaloskurorna ravin /Se   Moldå(n) å
  Svartbrunnen tjärn   Moldån å
  Svartbäck bäck   Moldån å
  Svartbäck bäck   Moldån å
  Svartbäcken bäck   Morarna ängsmarker
  Svartjämnaren vattensamling   Morkallsflot myr
  Svartjämnaren sjö /Se   Morkarlfloten, se Floten Saknas
  Svartronsmyren myr   Morkarlfloten myr
  Svarttjärnbäcken bäck   Morkarlfloten myrslog
  Svarttjärnen tjärn   Morkarlfloten Myrslog
  Svarttjärnen tjärn   Morkarlflyten = Flyten Saknas
  Svartusåsberget berg   Morkarlkätten åker
  Svartusåsen berg   Morkarlkättgatan väg
  Svartvik vik   Morlycka(n) skogsmark
  Svedåkern åker   Moränget ängsslog
  Svensbokroken del av Oreälven   Mossbacken höjd
  Svensvålsforsen fors   Mossvattensbäcken Saknas
  Svinsvard åker /Se   Mossvattensjön Saknas
  *Sveåsen ås   Munkberget Saknas
  *Sveåsen ås   Munkberget berg
  Svinmyren myr   Munkberget berg
  Svånumyren myr   Muränget Ängsslog
  Synståkern åker /Se   Lilla Musvattusjön? Saknas
  Sågbackarna höjd   Stora Musvattusjön, se Musvattusjön Saknas
  Sågdammen damm   Musvattusjön, Stora och Lilla vatten
  Sågvik vik   Myrarna Saknas
  Såtebodsmyren myr   Myrgården åker, hård- o. sidvall, hagmark o. (nu riven) gård
  Säbbenbo terräng   Myrgropkätten åker och hårdvall
  Säbbenbotjärnen tjärn   Myrholen åker med gård
  Säliåsen berg   Myrholen åker
  Sälmputten, Nedre tjärn   Myrkättarna åkrar
  Sängkammaren holme   Myrkätten åker
  Säsvik vik   Myrkättgatan väg
  Söder på Backen åker   Mystarna sank skogstrakt
  Södersjön del av Oresjön /Se   Måggärdet åker och hårdvall
  *Södersjön (trol.=Hälsingaspen) sjö   Mågtäkten åker
  Södersjön sjö   Mårtbacken åker och gård
  Södertjägen åker   Märhol udde
  Södertjärn tjärn   Märradret sumptrakt, surt område, smutsig plats
  Södertjärnen tjärn   Märramyren myr
  Sötdal terräng   Märramyrtjärnen=Märrtjärnen Saknas
  Sötrönningstjärnen tjärn   Märrholen hol
  Tackmyren myr   Märrhol höjd och udde
  *Tackåsknopp, se *Korsinmägg berg   ?Märrmyr myr
  Takudden udde   Märrmyrtjärnarna tjärnar
  Takuddtjärnen tjärn   Märrtjärnarna, se Märråmyrtjärnen Saknas
  Talostäkten åker /Se   Märåmyrtjärnarna=Märrtjärnarna Saknas
  Tansberget berg   Märr(å)myrtjärnen tjärn
  Tansdammen dammbyggnad   Mörer (l. Myrarna) torvströtag
  Tansen sjö   Mörktjärn tjärn
  Tansen sjö   Mörktjärn, se Vargtjärnen Saknas
  Tansen sjö   Mörtatjärnarna, Stor- och lilltjärn tjärnar
  Tansen sjö   Mörtbacken höjd med (nu riven) gård
  Tanskitten sankmark   Mörtlok vattensamling
  Tanstjärnen tjärn   Mörtsjöberget berg
  Tansån å   Mörtsjön sjö
  Tappudden udde   Mörtsjöån vattendrag
  Tappudden udde /Se   Mörtsjöån lugnvatten
  Tarmtjärnen tjärn   Mörttjärnen=Mörttj. Saknas
  Telefonudden udde   Mörttjärnen tjärn
  Telnnäset = Telnäset Saknas   Mörttjärnen tjärn
  Tenningberget berg o. triangelpunkt   Mörttäkten åker, hård- o. sidvall
  Tenningmyren myr   Mörtåkern åker och hårdvall
  Tenningsån å   Nedersjömyren myr med tjnar
  Tenningeån å   Nedersjön Saknas
  Tenningån å   Nedersjön sjö
  Tenningån å   Nedersjön sjö
  Tickusheden hed /Se   Nedersjön sjö
  Tickåsheden skog   Nedersjötjärnarna tjnar
  Tickåsmyren myr   Nedersjöviken vik
  Tidberget berg   Nils-Olofs tjärn tjärn
  Tidbergstjärnen tjärn   Nilsstängseln åker
  Tillhedstjärnen tjärn   Nilstäkten åker, hårdvall, sidvall
  Tillstrandsfjärden del av Oreälven   Nisasgrop fördjupning
  Timmerudden udde   Nisaskvarnen skvaltkvarn
  »Tingz bäcken» vattendrag   Nisasåkern åker med gård
  Tjugufyrsholmen holme   Nisasänget åker och hårdvall
  Tjurmyrtjärnen tjärn   Nisnestäkten åker
  Tjyvholmen holme   Nissarmyren myr
  Tjäderkullen berg   Nissarsveden åker
  Tjäderlekstjärnen tjärn   Nissasbol åker
  Tjädersjöarna sjöar   Nissasbolgatan väg
  Tjädersjöarna = St. och L. Tjädersjön Saknas /Se   Nissasgården åker och hårdvall (gården bortriven)
  Tjädersjön, Lilla sjö   Nissaskätten åker
  Tjädersjön, Stora sjö   Nissas-sveden gammalt svedjefall
  Tjädersjöån å   Nissas-sågen vattensåg
  Tjädersänget slåttermark   Nissasänget ängsslog
  Tjärdalen dal? /Se   Nolsveden åker
  Tjärdalsudden udde   Norbergskätten inhägnad med åker och gård
  Tjärnbäcken bäck   Norbron bro
  Tjärnbäcksviken vik   Norbron bro
  Tjärnholen höjd   Nord i Moren åker och lövskog
  Tjärnmyren myr   Nordsjöberget, se Notsjöberget Saknas
  Tjärnmyren myr   Nordsjön Saknas
  Tobrackkitten åker /Se   Noren förbindelser
  Torkstukitten åker /Se   Noren förbindelse
  Torksturiset åker /Se   Normansnästhol åker
  Torkstutäppan åker /Se   Normyren myr
  Torrakmyren myr   Nororna sund
  Torraksmyren myr   Nororna Sund
  Torrnäsudden udde   Nororna nor
  Torsktäkten hagmark /Se   Nororna sund
  Torskäret berg /Se   Nororna, Norra sund
  Saknas berg /Se   Nororna, Södra nor
  Torsnäs holme   Nororna, Södra sund
  Torsnäset holme /Se   Nororna, Utra nor
  Torsnäset holme /Se   Norr i Hummelänget ängsslog
  Torsnäset holme /Se   Norr i Mosen åkrar och skog
  Torssund odling   Norr om Diamanttäkten hagmark och hedland
  *Tranaberg = Haglingeberget Saknas   Norr om Kolartäkten hagmark med åkerbit
  Tranubäcken bäck   Norr om Nybrändan sidvall och hagmark
  Tranubäcken bäck   Norr om ån del av Östanvik
  Tranubäcken bäck   Norr om ån åker och ängsmark
  Tranuloken myr   Norr å Heden höjdparti med gårdar
  Tranuänget änge   Norra ändan = Norra Snottaberget Saknas
  Trefaldighetskälla källa   Norrbackarna åker
  Trefaldighetskälla källa   Norrkvarnen skvaltkvarn
  Trollberg = Trollberget Saknas   Norrkätten åker
  Trollberget berg /Se   Norrstormyren myr
  Trollberget berg   Norrtjärnen tjärn
  Trollmossberget berg   Norrtjärnen tjärn
  Trollmossberget berg   *Norrtjärn Saknas
  Trollmossberget berg   Norråkern åker
  Trollmossberget, se Lill-Trollmossberget berg   Norråkern åker
  Trollmossberget berg /Se   Norströmstäkten åker med gård
  Trollmossen myrslog /Se   Norsveden åker
  Trollmossjön, se Lill-Trollmossjön sjö   Norudden udde
  Trollmossjön, se Stor-Trollmossjön sjö   Norudden udde
  Trollmossjön sjö /Se   Norudden udde
  Trollmossån å   Norune sund
  Trollmossån å /Se   Norån å
  Trolltjärnen tjärn   Notsjöån vdr
  Trolltjärnsberget berg   Notnäs udde
  Trångsmyren myr /Se   Notnäs näs
  Trångsmyren myr   Notnäsudden udde
  Trädgården terräng   Notnäsudden udde
  Trälmyren myr   Not- (l.? Nord)sjöberget berg
  Tullhålsmyren myr   Notsjön (l.? Nordsjön) sjö
  Tulltjärnen tjärn   Notsjön sjö
  Tummyren myr   Notsjötjärn tjärn
  Tungsberget berg   Notskålen udde
  Tungsberget berg   Notskålen udde och höjd
  Tungsberget berg   Nya åker
  Tungsberget berg   Nyaland åker
  Tungsberget berg och gränspunkt /Se   Nybrobacken åker, hårdvall och hagmark
  Tungsen sjö   Nybron bro
  Tungsen sjö   Nybrosdiken myr
  Tungsen sjö   Nybrosheden hed
  Tungsen sjö   Nybrända åker
  Tungsen sjö   Nydammen damm
  Tungsen sjö   Nydammen damm, tjärn
  Tungsen sjö   Nygatan väg
  Tungsen sjö   Nygrävningen åker, hårdvall och sidvall
  Tungsen sjö   Nygårdsbäcken bäck
  Tungsen sjö /Se   Nygården åker, hårdvall och gård
  Tungsiön sjö   Nygårdsåkern Saknas
  Tvärbäcken bäck   Nygårdsänget åker
  Tvärbäcksmyren myr   Nygärdet åker
  Tväråbacken väg /Se   Nykättsheden hed
  Tyllyckan vik /Se   Nykätthedgatan väg
  *Tångesiöbergh gränspunkt   Nylandet Saknas
  Tångesiöbergh berg och gränspunkt /Se   Nylandet åker
  Tåtelsberget berg   Nylandet åker o. (mest) hårdvall
  Tälnnäsudden udde   Nylandet åker
  Tänningån å   Nymyrholen åker
  Tärralampi tjärn /Se   Nyslogstjärnen tjärn
  Tärvalamm tjärn   Nyvallsmoren granmor
  Törnsberget berg o. triangelpunkt   Nyåkern åker
  Uckerån å   Nyåkern åker
  Uckeråröset gränsmärke   Nyåkern åker, hård- och sidvall
  Uggelris åker /Se   Nyåkern åker och hårdvall
  Uggelriset odling?   Nyåkern åker
  Uggelriset skog   Nyåkern åker
  Uggelrismyren myr   Nyåkersbacken ås (m. åker)
  Ukerån å   Nyänget ängsslog
  Ukerån å   Nyäng(s)källan källa
  Ukeränget slåttermark   Nästbäck bäck
  Ulvasbäcken bäck   Nästbäck bäck
  Ulvasmyren myr   Nästbäcksgatan väg
  Umflotmyren myr   Nästbäcksmyren myr och (numera nästan bara) uppodlad åker
  Umflottjärnen tjärn   Nästerikgården nu försvunnen gård, hårdvall, åker
  Utdikatjärnen tjärn   Nästerik Pundsmyr del av Pundsmyr
  Utdikatjärnen tjärn   Nästeriktäkten åker
  Vadet terräng   Nästhol åker
  Vadsänget änge   Nästiktäkten åker
  Vagnmor åker /Se   Nördersjön Saknas
  Vagnsklitten berg /Se   Nördertjärnen tjärn
  Vallmyren myr   Nördertjärnen tjärn
  Vangforsen fors   Nördertjärnen tjärn
  Vansjöklikten berg   Nördeståkern åker och hårdvall
  Vangsjöklikten berg o. triangelpunkt   Nöttjärn tjärn
  Vangsjön sjö /Se   Nöttjärnsberget berg
  Vangsjön sjö /Se   Nöttjärnsbäcken bäck
  Vangsjön sjö   Ocker-, se Uker- Saknas
  Vangsklitten berg   Ockerbron bro
  Vargmyren myr   Ockernäs landtungor
  Vargstugubacken odling   Ockerån Saknas
  Vargåsberget berg   Ockerån å
  *Vargåsen Saknas   Ockerängarna, se Ucker- Saknas
  Varpnäsmyren myr   Ockeränget ängslog
  Vattlaven tjärn   Ollas Pers stängseln åker
  Venjansbacken höjd /Se   Ollas Pers täkten åker, hårdvall och gård
  Venjansstängseln åker /Se   Ollasannas Täkten åker
  Vikanlyckan vik   Ollasstranden parti (av hackslog)
  Vikbäck bäck   Ollastäkten åker
  Vikbäcken bäck   Omflöt tjärn
  Vikbäcken bäck   Oratjärnarna tjärnar
  Viknäs näs   Ora(d)tjärnbäcken bäck
  Viktorstjärnen tjärn   Oradtjärnen Saknas
  Vikängen ängsmark   Oradtjärnen tjärn
  Vikänget ängsmark   Ora(d)tjärnen tjärn
  Vilbäck bäck   Oradtjärnsbäcken biflöde
  Vilholmen holme   Oradtjärnsbäcken bäck
  Villforsberg berg   Oran älv
  Vindförberg udde   Oran älv
  Vindförberg berg   Oran älv
  Vindförberg berg   Orbacken landsvägsbacke
  Vindförberg udde   Ore-backen backe
  Vindförberg udde /Se   Orekalven sjö
  Vindförberg udde /Se   Orekalven sjö
  Vindförbergsudden udde /Se   Orekalvsberget berg
  Vindförbergs udde Saknas /Se   Orekalvsholen Saknas
  Vindförberg udde /Se   Orekalvsåkern åker
  Vindförbergsudden udde /Se   Orekalvsägan åker
  Vindförbergsudden udde /Se   Oren åker
  Vindförbergsudden udde /Se   Oresjön Saknas
  Vindförbergviken vik   Oresjön Saknas
  Vinterdammsberget berg   Oresjön sjö
  Vinter-Kropptjärnen tjärn   Oresjön sjö
  Vintersjölandet terräng /Se   Oresjön sjö
  Vintervägsmyren myr /Se   Oretjärnarna Saknas
  Vistasänget slåttermark   Oreån Saknas
  Vitaspen sjö   Oreån älv
  Vitaspen sjö   Oreälven Saknas
  Vitaspen sjö   Oreälven älv
  Vitaspen sjö /Se   Oreälven älv
  Voxnan älv   Oreälfven, se Noren Saknas
  Voxnan älv   Orkilen utskog och löt
  Voxnaälven älv   Ormanskätten åker
  Voxnaälven älv   Ormberget Saknas
  Vrenskgatan väg /Se   Ormberget berg
  Vågen terräng   Ormberget berg
  Vålberget berg   Ormbäcken Saknas
  Wåxna Fluvius älv   Ormbäcken bäck
  Vällingsänget änge   Ormbäcken vattendrag
  Vältstugutjärnarna tjärnar   Ormtjärn tjärn
  Vändatmyren myr /Se   Norra Ormtjärn, se Ormtjärnarna Saknas
  Vändattmyren myr   Södra Ormtjärn en av Ormtjärnarna
  Vändmor skog   Ormtjärnarna tjärnar
  Vändmoränget änge   Ormtjärnarna tjnar
  Vänjasbacken terräng   Ormtjärnsbäcken bäck
  Värmland åker /Se   Ormtjärnsbäcken bäck
  Västerviken vik   Orrholen hole
  Väståbacken backe   Orrholen hol
  Väståbacken höjd   Orrmatsbacken höjd
  Åkertäppan åker /Se   Orrmyrbäcken bäck
  »Åkrån» å   Orrmyren myr
  Ålkarsströmmen ström   Orrägan åker
  Åmingen lacus sjö   Orskalven tjärn
  Åmungen L: sjö   Orskalvsmyren slogmyr
  Åmungen sjö   Orrskaven sjö
  *Åmungsfors fors?   Orskaven sjö
  Åmynnet del av Storejen   ?O(r)ska(v)sberget berg
  Åmången Lacus, se Amungen Saknas   Orslandsvägen landsväg
  Åränget änge   Orån Saknas
  Åränget äng /Se   Otalvik=Otalviken Saknas
  Årängsdiken åker eller ? /Se   Otalvik vik
  Årberget berg   Otalvik Vik
  Åsbergsdamm damm   ?Otalvik vik
  Åsen höjd   Otalviken vik
  Åskaken, Avskaken sjö /Se   Otalvik(en) vik
  Åskapen sjö   Otalvikstjärnen Saknas
  Åskapen sjö   Otalvikstjärnen »tjärn»
  Åskapen sjö /Se   Otalvikstjärnen vik
  Ås kya åker   Ovan Porten åker
  Åsmyren myr   Oxback(arna) backe med gårdklase
  Åssjö brygga bro?   Oxbacken backe (med gårdar)
  Åssjön sjö   Oxbacken höjd med gårdar
  Åssjön sjö   Oxbacksgatan väg
  Åssjön sjö   Oxmyrbackarna backar, höjder
  Åssjön sjö   Oxmyren myr
  Åssjöviken vik   Oxmyrrödningen ängsslog
  Åstjärnen tjärn   Oxnäsdammen damm
  Åstjärnen, Lilla o. Stora tjärnar   Oxnäsån Saknas
  (Stor-)Ejen, Äjen sjö   Oxnäsån parti av Aspån
  Älgkosberget berg /Se   Oxnäsån å
  Älgkosberget berg o. triangelpunkt   Panken åker
  Älgmyren myr   Paskalampi tjärn
  Älgtjärn tjärn   Nedra Passmyran Saknas
  Älgtjärnarna tjärnar   Övra Passmyren Saknas
  Älgtjärnen tjärn   Passmyran, Övra och Nedra myrar
  Älgtjärnen tjärn   Pellasbacken höjd
  Änderarvet terräng   Pellaskätten inhägnad åker
  Ärteråsberget berg o. triangelpunkt   Pellgatan (av gärdesgårdar omgiven) väg
  Ärteråsen berg   Pellkätten åker
  Ärteråsen höjd   Pell-lindan åkerbit
  Ärteråsen berg   Pellpersgatan väg
  Ärteråsen höjd   Pelltäkten backe med gård
  Ärteråsen ås /Se   Peresgården åker med (nu riven) gård
  Ärteråsen berg /Se   Perestäkten åker
  Ärteråsen fäbod /Se   Persbodberget berg
  Äsplok sankmark   Persbotäkten åker, hårdvall och gård
  Ävlingmyren myr   Pers Ellas stängsel åker
  Ävlingsmyren myr /Se   Pers Ellas Täkten åker
  Ön ö   Perstäkten åker och hårdvall
  Örjas Rotmyränge änge   Persänget ängsslog
  Örjasrönningen skog   Pertäkten åker med gård
  Örjas källa källa?   Pervallen öppen plats
  Örjasudden udde   Pettersmyren myr
  Örlaxberget berg   Pettersmyrstjärn tjärn
  Örlaxberget berg /Se   Pilstranden del av Strandarna
  Örlaxmyren myr   Pistsveden åker
  Örlaxtjärnen tjärn   Plaskmyren myr
  Östansjönäset näs /Se   Plaskmyren myr
  Östanviken vik   Plaskmyren Myr
  Österberget berg   Plaskris odlad åker
  Östermyrarna sankmark   Plumptäkten åker
  Östermyren myr   Plåttäkten åker
  Överbo terräng   Porsgravarna sänkor, raviner
  Överjämnan sjö   Porsgravvägen fäbodväg
  Överjämnaren sjö   Porsmyrbäcken bäck
  Övre Hammardammen bruksdamm   Porsmyrbäcken bäck
      Porsmyren myr
      Porsmyren myr
      Porsmyren myr
      Porsmyrheden hed
      Potifarskätten åker
      Potiåkern åker
      Pottetäkten Saknas
      Prott-täkten åker
      Prästgrinden grind
      Prästkrogen vilplats
      Prästnästjärnen Saknas
      Prästnästjärnen tjärn
      Prästnästjärn Saknas
      Prästskogen skog
      Prästtjärnarna tjärnar
      Prästtjärnarna tjärnar
      Prästtjärnarna tjärnar
      Prästtjärnarna tjärnar
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärn tjärn
      Prästtjärnsbacken, se Prästtjärnsberget Saknas
      Prästtjärnsberget, l. -backen berg
      Prästtjärnssundet sund
      Prästtäkten åker
      Präståkern åker
      Präståkersvägen väg
      Prästänget ängslog (numera odlad åker)
      Pundet Saknas
      Pundsmyr ängsslog
      Pundsmyrheden hed
      Pundsänget ängsslog
      Pungbacken höjd med gård
      Punggården åker, hårdvall med gård
      Puruslam(pi) tjärn
      Puruslam(pi) finnmark
      Passarna tjärnar
      Putterkällan (numera igenväxt) källa
      Pålsgölet göl, utvidgning
      Pålskätten åker
      Pålstäkten åker m. (nu riven gård)
      Pålstängseln åker, sidvall och hårdvall
      Pålstängseln åker och hårdvall
      Päjertjärnen tjärn
      Pälsåkern åker
      Radinor myr
      ?Radygnor område
      Radygnor Stormyra myr
      Rallvägen väg
      Rannet bäck
      Renbacken höjd med gård
      Renberget ås
      Renhägnaden åker
      Repnåsudden udde
      Repnäsudden udde
      Repnäsudden udde
      Repnäsudden udde
      Retingkätten åker m. hårdvall och hagvall
      Rigåmyren myr
      Rigåmyrtjärn tjärn
      Risberget=Gotrisberget Saknas
      Risberget=Gisselrisberget l. Gisslebo Saknas
      Risberget? berg
      Risbergstjärnen Saknas
      Risbergstjärnen tjärn
      Risbergstjärn tjärn
      Risbergstjärn tjärn
      Risbergstjärn tjärn
      Rishol risig höjd, backe
      Rismyrberget berg
      Rismyrbåten upphöjning, rygg, ås
      Rismyren myr
      Rismyränget ängsslog
      Risohällan stenhäll
      Risovägen sommarväg
      Risåkern åker
      Risåsen berg
      Risbergstjärn tjärn
      Risåstjärnen tjärn
      Risänget ängsslog
      Rodbäcken bäck
      Romboland åker
      Roparstycket åker
      Ropartäkten åker
      Rotmyränget ängsslog
      Ruckgatan väg
      Ruckholm(en) h.
      Ruckkvarnsveden del av Kvarnsveden
      Rucklindan åker
      Ruckmyren myr
      Ruckmyrudden udde
      Ruckollestäkten åker med hårdvall
      Rudtjärn tjärn
      Rudusjön sjö
      Rudusjön sjö
      Rugesbäck bäck
      Ruges- (l.? Råggärds)bäcken bäck
      Rugesbäck bäck
      Rugesbäck bäck
      Rugesheden hed
      Rumboland åker och hårdvall
      Rustasgården åker
      Rustas Hans täkt åker och hårdvall
      Rustas Jons gård åker, hårdvall och gård
      Rustas Nyåkern åker
      Rustas Pundsmyr del av Pundsmyr
      Rustastäkten åker och hårdvall
      Rut Eriks täkt åker och hårdvall
      Rut Pers gård åker, sidvall o. hårdvall med (nu riven) gård
      Rutalampi tjärn
      Rutbo åker med (nu riven) gård
      Rutgatan väg
      Rutgården gård o. hårdvall
      Ruttenmyren myr
      Ruttenmyren myr
      Ruttenmyr(en) myr
      Ruttenmyr myr
      Rutåkern åker, och hårdvall
      Rydebäcken bäck
      Rydebäcksmyren myr
      Rydebäcksmyren myr
      ?Ryggebäcksmyren myr
      Rådeu röjning
      Rådusjön Saknas
      Rådusjön Saknas
      Rådusjön sjö
      Rådusjön sjö
      Norra Rågastjärn Saknas
      Södra Rågastjärn Saknas
      Rågastjärnarna tjnar
      Rågastjärnarna, Norra och Södra tjärnar
      Rågatjna Saknas
      Råggärdsbäcken Saknas
      Råmossmyren myr
      Råmussjöberget berg
      Råmus(s)- l. Råmossjön sjö
      Råmossjön Saknas
      Råmossjövattnet Saknas
      Råmossjöån vdr
      Räfstjärnen tjärn
      Rävstjärnen tjärn
      Rännarladan lada
      Rännartäkten åker
      Rännäs näs
      Rännäs udde
      Rännäs udde
      Rännäsmyren myr
      Rärmyren=Härmyren Saknas
      Rärmyren myr
      Rärmyren myr
      Rärmyren myr
      Rättviksholmen holme
      Rättviksholmen Saknas
      Rättviksholmen holme
      Rättviksholmen holme
      Rävaflikstjärnen Saknas
      Rävaflikstjärnen tjärn
      Rävobacksilmor åker
      Rävobacktäppan åker
      Rävogropen grop
      Rävogärdet åker
      Rävohol höjd med åker och gård
      Rävokätten åker
      Rävokättgatan väg
      Rävokättholen upphöjning (av oodlad jord)
      Rävskrok vik
      Rävstjärnen tjärn
      Rävstjärnen tjärn
      Rävstjärnsheden hed
      Rävstjärnskätten åker
      Rävstjärnslyckan inbuktning av Oresjön
      Rävstjärnsåkern åker
      Rävåflikmyren myrområde
      Rävåflikstjärn(en) tjärn
      Rävåflikstjärn Saknas
      Rödar ängsslog
      Rödbäcken bäck
      Rödbäcken bäck
      Rödbäcken bäck
      Rödheden Hed
      Rödjebäckshägnaden inhägnad åker
      Rödmossmyren myr
      Rödmyr ängsslog (nu odlad mark)
      Rödmyr tjärn med myrmark
      Rödmyren myr
      Rödmyrstängseln åker, hårdvall o. sidvall
      Rödingarna ängsslogar
      Rödningen ängsslog
      Rödtäkten åker
      Rödåsjön Saknas
      Röjningen, Västra ängs- och myrslog
      Röjningen sidvall och myrslog
      Röjningen ängsslog (hårdvall, sidvall, myrslog)
      Röjningen hackslogar
      Röjningsstängseln åker o. hårdvall
      Rönningarna ?ängsm.
      Rönningarna röjning
      Rönningsbäcken bäck
      Rönnkvistbacken backe
      Rönnkvistmoren område med skog
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyrkrokbroarna broar
      Rövskårstycket åker
      Sammelsgården hårdvall och åker med nu (delvis riven) gård
      Sandbacken upphöjning (ej numera)
      Sandbackheden Saknas
      Sandbackheden hed
      Sandbäck bäck
      Sandbäcksbacken höjd
      Sandbäcksänget ängssloge
      Sanden strandparti
      Sanden åker
      Sandlindorna åker, hårdvall och äng
      San(d)näsudden sandudde
      Sandreven sandrev
      Sandreven sandrev
      Sandstängseln åker (liksom i en grop)
      Sandudden sandudde
      Sandåstjärnarna tjärnar
      Sann- l. Sandåsen ås
      Nedra Sannåstjärn Saknas
      Stora Sannåstjärn Saknas
      Övra Sannåstjärn Saknas
      Sannåstjärnarna=Sandåstjärnarna Saknas
      Sarasbacken höjd med gård
      Sarastäkten åker
      Sefastmyren myr
      Sefasttjärn Saknas
      Sefaståsbrändan bränt område
      Sefastås Stormyra myr
      Seli- (l. Säli)åsen berg
      Selkroktjärn Saknas
      Nedre Selmputten tjärn
      Selmputten, Nedre o. Övre tjärnar
      Seltjärnsberg berg
      Semmingskätten åker
      Seosmyren myr
      Sifaståstjärnen tjärn
      Siffasttjärn Saknas
      Sifaståsen berg
      Sikfisket ställe i Ore älv
      Sikfisket Saknas
      Sikviken vik
      Silmor åker
      Silmorgatan del av landsväg
      Silotjärnen tjärn
      Silotjärn Saknas
      Silotjärn(s)berget berg
      Silotjärnberget berg
      Sinnesjön, se Lushavet Saknas
      Siraps-Britas fägårdsgata sandrygg
      Sivaståsen Saknas
      Sjankheden hed med gårdar
      ?Sjovelmyr(en) myr
      Sjugarmyr myr
      Sjugaråkern åker
      Sjötäkten åker
      Skadafall ängsslog
      Skallarna åkerlappar
      Skarpdikarna småmyrar
      Skarpdiken myr
      Skarplindan åker
      Skarptjärnen=Långbergstjärn Saknas
      Skarptjärnen Saknas
      Skarptjärnen tjärn
      Skatamyren=Avskakamyren Saknas
      Skaten=Avskaken Saknas
      Skaten=Åskapen, Avskaken Saknas
      Skattungen sjö
      Skattungen sjö
      Skattungen sjö
      Skatungen sjö
      Skatungsjön=Skatungen Saknas
      Skavanklindan åker
      Skedigsänget ängsslog
      Sketjärn tjärn
      Sketningsmyren myr
      Skimmeltägten, se Skymmeltäkten Saknas
      Skolstugubäcken bäck
      Skorv(ar)hällen sten
      Skorvarhäll(s)myren myr
      Skrikris åker