ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Särna socken : Älvdals Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 314 Naturnamn : 2105 Bebyggelsenamn : 445 Naturnamn : 2654
Särna sn Aborrtjärnarna tjärnar Förkortningar Saknas Abborrtjärn Saknas
Särna sn. o. tg.? Aborrtjärnarna tjärnar Särna sn Abborrtjärn, se Abborrtjörnan Saknas
Särna sn Aborrtjärnen tjärn Särna sn Abborrtjärn Stora, se Storabborrtjörnan Saknas
Särna sn Aborrtjärnen, Norra tjärn Särna sn Abborrtjärnan tjärn
Särna sn Aborrtjärnen, Stora tjärn Särna Saknas Abborrtjörnan tjärn
Särna sn Aborrtjärnen, Södra tjärn Särna sn Abborrtjörnan tjärn
Särna sn *Aboretiernan tjärn Särna sn Nördre Abborrtjörnan tjärn
Särna sn Ackuvål, se Uckuvålen, Stora fjäll Särna sn Syndre Abborrtjörnan tjärn
Särna sn Allmunvägen väg /Se Skrolla Saknas Abborrtjörnorna tjärnar
Särna sn Altarringen fornlämning Skrolla (=Särna) sn:ar Abborrtjörnorna tjärnar
Särna sn Altarringen stenparti glyer inbyggarbeteckning Abborrtjörnorna tjärnar
Särna sn Andersbäcken bäck hedare inbyggarbeteckning Abborrtjörnbäcken bäck
Särna sn Andkällan bäck hedarna, se Heden och Särnbyn inbyggarbeteckning Nördre Abborrtjörnbäcken bäck
Särna sn Armbågetjärnen tjärn skrull inbyggarbeteckning Syndre Abborrtjörnbäcken bäck
Särna sn Arvtjärnen tjärn Skrullarna inbyggarbeteckning Allmunvägen gång-, rid- och klövjeväg
Särna sn Avundskällan bäck Lillhärdals sn alrösten plats
Särna sn Avundskölen sank mark Skruller inbyggarbeteckning Andersbäcken bäck
Särna sn Avundskölen myr /Se »skrålle» inbyggarbeteckning Andersmyren myr
Särna sn /Se Avundskölen myr /Se Särnakarlar inbyggarbeteckning Armbågtjörnan tjärn
Särna sn Avundsnäset terräng Särnborna, se Särnbyn inbyggarbeteckning Avundskölen myr
Särna sn Avundstjärnen tjärn Andersbo, se Skrickebygget Saknas Bagg-Jensborn förhöjning
Särna sn Backnäset strandparti Berget, se Öst på Berget Saknas Bagg-Jensviken vik
Särna sn Back-Rolftjärnen tjärn Berget gård Baggtjörnan tjärn
Särna sn Backtjärnen tjärn Bergevallen fäb. Västra Bandskåran dal
Särna sn /Se Baggmyran sank mark Bergstugan, se Bärgstugan Saknas Östra Bandskåran fjälldal (ravin)
Särna sn Baggtjärnen tjärn Bergsvallen fäbodar Bandskårbäcken bäck
Särna sn Bandskåran, Övre dalsänka Bergvallen, se Bärgvallen Saknas Bassängen, Övre myr
Särna sn Bandskårbäcken, Nedre bäck Bergvallen fäbod, se Bergsvallen Saknas Bellebäcken bäck
Särna sn Bastuloken tjärn Bindal gård Bergetjörnbäcken bäck
Särna sn Bellebäcken bäck Björneborg koja Bergsjön, se Bergåsjön Saknas
Särna sn Berg-Hanstjärnarna tjärnar Björnholmsätern öde fäbodställe Bergtjärn Lilla, se Bergtjärnarna Saknas
Särna sn /Se Bergslagstjärnen tjärn Björnåborg f.d. skogsstation Bergtjärn Stora, se Bergtjärnarna Saknas
Särna sn Bergtjärnbäcken bäck Björnåsen nybygge Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn /Se Bergtjärnslåtten sank mark Blåsenborg, se Kalkugnkojan Saknas Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn Bergådalen dal Bodarna fäbodar Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn /Se Bergåkroken del av Bergå Bodarna Saknas Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn /Se Bergån å Bodarna, se Nornäsbodarna Saknas Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn Bergån å Bommen gård Bergtjärnarna tjärnar
Särna sn Bergån å Bommen gård Bergtjörnbäcken bäck
Särna sn /Se Bergåsjön sjö Bommen gård Bergtjörnslåtten myr
Särna sn /Se Besparingskölen sank mark Bommen gård Bergån å
Särna sn /Se Bindalsänget vältplats /Se Bommen gård Bergåsjön sjö
Särna sn /Se Bjurbäck bäck Bornåssjön Saknas Bindalsänget vältplats
Särna sn /Se Bjurbäckfljot sank mark Bornåssjön hlp. Bindalsänget vältplats
Särna kyrka Saknas /Se Bjällkölen sank mark ?Bornåssjösätern fäbodar Bjällkölen myr
Särna sn Bjällkölen myr /Se Bornåssjösätern, se bornåsjösätern Saknas Bjärten Saknas
Särna sn Bjärtdammen sank mark Brattet fäbod, se Brottet Saknas Bjärten, Stora Saknas
Skrullar, se Skrållar inbyggarbeteckning Bjärtkölen sank mark Brottet fäbodar Bjärtdammen damm
Skrålla = Särna Saknas Björbäcken bäck Bruket f.d. järnbruk Bjärtslåtten myr
Skrållar inbyggarbeteckning Björbäcken bäck Brändan, se Tyskblästan fäb. Björbäcken bäck
Skrållar inbyggarbeteckning /Se Björbäckkölen sank mark Brändan fäbodställe Björbäcken bäck
skrållar inbyggarbeteckning Björdammbäcken bäck Brändan förr blästa Björbäcken bäck
särnbaggar inbyggarbeteckning /Se Björkbäcken bäck Brändan förr blästa Björbäckkölen myr
*Arnne Siørnn gård Björmyran sank mark Buskvallen fäbodställe Björbäcken bäck
Back gårdsnamn Björnknulen berg Bustvallen fäbod, se Hedarbustan Saknas Björbäckflyten myr
Backegården gård Björnkällan tjärn Byggevallen gårdar Björkbäcken bäck
*Backen, Östra gård Björnkällan källa /Se Byggevallen hållplats Björnkällan bäck
*Backen, Västra gård Björnkölbrännan berg Byggevallen hlp. Björmyren myr
*Becken gård Björnkölen sank mark Byn, se Särnbyn Saknas Björkällan bäck
Berg gårdsnamn /Se Björnsjön sjö Bäckedalen »sommarställe» Björnholmen holme
*Berget gård Björnsjön sjö Bäckedalen »sommarställe» Björnknulen bergknalle
*Berget, Västra gård Björntorp terräng? Bäckedalen »sommarställe» Björnkällan myr
Berget Saknas /Se Björnåborgstjärnen tjärn Bäckedalen »sommarställe» Björnkällan bäck
Berget gårdklase /Se Björnån å Bärgstugan f.d. fäb. Björnkällan bäck
Bergstugkojan koja Björnån å Bärgvallen fäbodar Björnkällan källa
Bergsvallen fäb. Björnån å Dalbergs gård Björnkällan källa
Bergsvallen fäb. /Se Björnåsen ås Dammbostad se Dammbustan Saknas Björnkölbäcken bäck
Bergvallen fäb. Björnåsen ås Dammbustan fäb. Björnkölen myr
Bergådalsstugan raststuga Björmyren myr /Se Dammgården gård Björnmyren myr
Björbäcksstugan raststuga Björsjöåsen ås Divilblästan fäbodar Björnsjön sjö
Björnholmssätern öde fäbodställe Björsättbäcken bäck /Se Dyvelblästan se Divilblästan Saknas Björnsjön sjö
Björnådalens skogsstation koja Björsättjärnen tjärn Drevsjösätern fäbodar Björnsjön sjö
Blomkällan koja? Björsättjärnen tjärn /Se Eltjärnsbygget, se Per-Anders! bygge Björnsjön sjö
Bommen = Stenvads gårdar gårdar /Se Bladtjärnen tjärn Eltjärnsbygget, se Per-Anders Saknas Björnsjöåsen berg
Bornåsjösätern fäb. Blanktjärnen tjärn Eltjörnbygget gård Björnsjöåsen ås
Brottbäckstugan raststuga Blankvattentjärnen tjärn Eltjörnbygget, se Per-Anders Saknas Björntjörnan tjärn
Brottet fäb. Blekvasselåsen ås Fiskartorp fiskarstuga Björnådalen dalgång
Bruket f.d. järnbruk Blekvasslan bäck Fiskartorp fiskarstuga Björnån å
Busk gårdsnamn /Se Blomkällan tjärn Fjetros fäb. Björnån å
Buskvallen fäb. /Se Blykällkölen sank mark Fjetros säter Björnån å
Dalastugan koja Blåbärsremmet skogsås /Se Fjetros säter Björnåsen ås
Dammbustan fäb. Blålerloken tjärn Fjetros säter Björnåsen berg
Dammbustan fäb. /Se Blålokarna tjärnar Fjetros säter Björnåsen bergås
Dammkojan skogskoja Blålägan bäck Fjetros säter Björnäsudden udde
?Drevsjö Saknas Blålägan bäck /Se Fjätros säter Björsättbäcken bäck
Drevsjösätern fäb. Blålägerbäcken bäck /Se Fjätros fäb. Björsättjörnan tjärn
Dubbelkojan skogskoja Blålägerbäcken bäck /Se Fjätrosvallen, se Fjetros säter Björsättstjärn, se Björsättjörnan Saknas
Dyvelblästan fäb. Blålägerbäcken bäck Fjetvallen f.d. fäbodar Blanktjärn, se Blanktjörnan Saknas
Dyvelblästan fäb. /Se Blålägerbäcken Saknas /Se Fjätros , se Fjetros Saknas Blanktjörnan tjärn
Dyvelblästan fäb. /Se Blålägerbäcken bäck Fjätvallen, Ga, se Fjetvallen Saknas Blekvallsåsen, se Blekvasselåsen Saknas
Fiskartorpet fiskarstuga +Blålägersblästa plats /Se Fjöstes gårdsnamn Blekvasselåsen berg
Fjätros fäb. Blålägersblästan blästa /Se Fjöstes gårdsnamn Blekvasslan bäck
Fjetros fäb. /Se Blästbäcken bäck Fjöstesgården, se Fjöstestjörnan o. Fjöstes Saknas Blomkällbäcken bäck
Fjätros fäbod Blästbäcken bäck Fjöstestjörnan gård Blykällan bäck
Fjätros fäb. /Se Blästbäcken bäck /Se Fjöstestjörnan gård Blykällkölen myr
Fjättros gd /Se Blästflötbäcken bäck Flottn.koja flottarkoja Blåbärsremmet skogsås
Fjätros fäbodar /Se Blästflöten sank mark Flottn.koja, se Nordkvistkojan Saknas Blålägan bäck
Fjätrosvallen = Fjätros fäb. Saknas /Se Blästkölen sank mark Flovallen flottningsstuga Blålägan Saknas
Fjätrosvallstugan koja Blästtjärnen tjärn Foskvallen, se Föskvallen fäb. Blålägan bäck
Foskvallen fäb. Blästtjärnen tj. /Se Fram i Från gård Blålägan bäck
Foskdalsvallen fäb.? Blästvallen terräng Fröberget fäbodar Blålägerbäcken, se Blålägan bäck
Fröbergsvallen fäb. Bocktjärnen tjärn Fröbergsvallen, se Fröberget Saknas Blålägerbäcken bäck
Fuludal dal /Se Borgklyftan terräng Fäbod, se Garsjövallen Saknas Blålägerbäcken, se Blålägan Saknas
Furuhögstugan koja? Borgkölen sank mark Fäbod gård Blålägerfljot myr
Fännkällan myr /Se Born näs /Se Föskvallen fäbodar Blålägub, se Blålägan Saknas
Galsjövallen fäb. Bornåssjön sjö Galsjöbruket f.d. järnbruk Blålägublästan gammal blästvall
Gamla vägändan koja Bornåsjön sjö Galsjökällan gård Blästa fäbodvall
Gammalsätern fäb. Bornåsjöåsen ås Galsjövallen fäb. blästa? fotblästa
Gammalvasselvallen f.d. fäb.? Borstakrok båthusplats /Se Gamlan blästvall blästa, se Trolltjörnan Saknas
Gammelblästan fäb. /Se *Brattefjället Saknas /Se Gamlan plats blästa, se Blålägublästan Saknas
Gammelvallen f.d. fäb. Bratteggen höjd Gamlan myrmalmsblästa Blästbäck bäck
Garsjö bruk, f.d. Brattfjäll fjäll Gammalblästan plats Blästbäcken bäck
Garsjöbruket förr järnbruk /Se *Brattefjäll fjäll Gammalvallen plats Blästbäcken bäck
Garsjöbäcksvallen fäb. *Brattfjäll fjäll Gammalvasselvallen ödefäbodar Blästbäcken bäck
Girusalskojan koja Brattfjället fjäll Gammalvasslan, se Gammelvasselvallen Saknas Blästbäcken bäck
Girådalssätern fäb. Brattfjället fjäll Gammel-Blästa, se Gamlan Saknas Blästbäcken bäck
Gorogården gård /Se Brattfjället fjäll Gammelhammaren, se Hammaren Saknas Blästnamn Saknas
Granudalen skogsfastighet /Se Brattfjällsröset gränsmärke /Se Gammelperanders bygge Blästtjärn tjärn
Granådalen skogsfastighet /Se Brattfjällsröset riksröse Gammalsätern fäb. Blästtjärnen tjärn
Granåsen fäb. Brattplatsen höjd Gammelsätern Saknas Blästtjärnen tjärn
Grind gårdsnamn /Se Brattströmmen parti av Österdalälven /Se Gamtblästan=Gamlan myrmalmsblästa Blästtjärn(en) tjärn
Grindgården gård Brattåsen ås Garsjöbäckvallen fäb. Blästtjärnsberget, se Blästbäcken bäck
Grönsåsen fäb. Bredtjärnen tjärn Gasjövallen, se Galsjövallen Saknas Blästtjärnsberget, se Blästbäck Saknas
Grönsåsen fäbod Brindbacken terräng Gerådalen, se Girådalen Saknas Blästtjärnsbäcken bäck
Gudmundsvallen fäb. /Se Brindbackstopet vattenfall /Se Getryggen gård Blästtjörnan tjärn
*Gården gård Brobäcken bäck Girådalen ödefäb. Bonnbåthuset gammalt båthus
Gårds gårdsnamn /Se Brossöfjorden del av Särnsjön Gransjön by och fäbodar Boran tjärn
*Gärdet, Västra gård Brossön ö Gransäter Saknas Boran vik
Göljåstugan raststuga Brossön holme /Se Grantorp nybygge Born näs
Gördalen by /Se Brossön ö /Se Granudalen traktnamn Born näs
Haftorsbygget fäb. Brossön ö Granudalens kronopark traktnamn Born näs
*Hammarby plats med tullstn. Brostnarhella Saknas Granudalsslogarna traktnamn Bornåssjöklitten, se Bornåsjöåsen Saknas
Harrsjöstugan raststuga Brotjärnen tjärn Granådalen nr 1-41 se Granudalen traktnamn ?Bornåsjön sjö
Havtorsbygget = Haftorsbygget fäb. säter /Se Brottbäcken bäck Granådalens kronopark se Granudalens kronopark traktnamn Bornåsjösätervägen Gamla gångstig
Hedarbustan fäb. Brunn tjärn /Se Granådalsslogarna 1-11se Granudalsslogarna traktnamn Bornåsjöåsen berg
Haftorsbygget fäb. /Se Brunn, se Storbrunn Saknas Granåsen, se Granåsvallen fäb. Borsbron förr landsvägsbro
Heden by Brunna bifl. Granåsjön, se Gransjön by och fäbodar Borsbron bro
Heden by Brunnan vattendrag Granåsvallen fäb. Borshögen skogklädd kulle
Heden by Brunnkällan bäck Grundsillret gård Borsviken vik
Heden by /Se Brunnkällan bäck /Se Grönsåsen fäb. Bort-i Viken,se Viken Saknas
*Heden, Östra gård Brunnkällmyran sank mark Gälgåängen slått. stuga, se Göljåängena Saknas Bottelsmyren myr
Hedgården gård Brunnkällmyren myr /Se Gördalen traktnamn Bottelsrösten skogsområde
Herrhussätern öde fäbodställe Brunnmyr sank mark Gördalen traktnamn Bottelsudden udde
*Hiemigård gård Brunnmyr myr Gördalen nr 1-21,se Ljördalen traktnamn Brantåsen berg
Holen gård /Se Brunnmyren slogmyr /Se Gördalen, se Ljördalen Saknas Brattstaden båtställe
Hols gårdsnamn Brunnåsen ås Haftorsbygget fäbodar Brattstaden båtstad (båtplats)
Hols gårdsnamn /Se Brunnåsen = Brunåsen Saknas /Se Hammaren gård Bredbäcken bäck
Holstugan koja Brunnåsen ås /Se Hammaren gård Brednäset näs
Hornberget gårdar /Se Brynbäcken bäck /Se Hammaren gård Brednäsviken vik
*Hougenn gård Brynmoren skogsområde /Se Hammaren gård Bredtjörnan tjärn
Hållgården gård Brynmälen brink /Se Havtorsbygget fäb. Brobäcken bäck
Hällvallen fäb. Brynskåran dal /Se Hammaren ödegård Bromyren myr
Hållvallen fäb. Brändbäcken bäck Hammaren gård bron, se Sundet Saknas
Hållvallen fäbodställen /Se Brändhön berg Hedarbustan fäbodställe Brossöfjorden del av Särnsjön
Id gårdsnamn /Se Bränhöd, se Brändhön berg Heden by Brossöja ö
Id-Persätern fäb. Brännsviken vik Heden by Brossöja ö
Johannesberg herrgård /Se Brännsviken vik /Se Heden by Brossöja ö
Klorvallen f.d. fäb. Buarhån del av Björnå Hedgården gård Brossöja ö
Knappgården gård /Se Bumlingtjärnarna tjärnar Hedlundsbygget fäbodställe Brossöjfjorden sjöliknande utvidgning (av Österdalälven)
Krypbygget gård Bunktjärnen tjärn Hedvallen Saknas Brossömyrarna myrar
Körarkojan skogskoja Busk-Olatjärnarna tjärnar Herrhussätern ödefäbodställe Brossön ö
Kölens fäbodar Saknas Bustashållan berg /Se Holen, se Holsänget gård Brunna å
Lemmans kraftverk kraftverk Bustaskroken krok i Österdalälven /Se Hols, se Holen gård Brunna bäck
Lemmsjövallen fäb. Bustasloken vattenlok /Se Hornberget gårdar Brunnkällan bäck
Lennartsro koja Bustasmyren slåttermyr /Se Hornberget gårdar Brunnkällmyren myr
Lillbäckkojan skogskoja Bustesbrunnan bäck Hållvallen fäb. Brunnmyr myr
Lillingsätern f.d. fäb. Busteshållan berg Hållvallen fäbodar Brunnåsen ås
Lissselåvallen fäb. Butjärnen tjärn Hälltjärnsbygget, se Eltjärnbygget Saknas Brunnåsen Saknas
Liss-Jo gårdsnamn /Se Buttjärnen tjärn Hälltjärnsbygget, se Per-Anders Saknas Brunåsen berg
Lissåvallen fäb. Byggebäcken bäck Hön gårdar Brynbäcken bäck
Lok gårdsnamn /Se Byggningan bäck Id Per-sätern fäbodar Brynmoren skogsområde
Långkällkojan skogskoja Byggningåsen ås »Jaktvilla» förr jakt- och fiskestuga Brunna bäck
Långängena fäb.? Byggningåskölen sank mark »Jaktvilla» förr jakt- och fiskestuga Brunna bäck
Löskemyren gård /Se Bålan vattendrag Jamelund gård Brunnarna bäck
Lövåssätern fäb.? Bålmyran sank mark Jonsjubäckvallen plats Brunnbäcken, se Brunna Saknas
Malbäckvallen fäb Bålsjön sjö Kalkugnkojan koja Brunnkällan bäck
Manvallen fäb Bålsåsen ås Koja, se Djupfloen Saknas Brunnkällmyren myr
Moll gårdsnamn /Se Båtfallforsen fors Koja, se Sveaborg Saknas Brunnkölen myr
Mollgården gård Bäckdammet sank mark Konthögen gård Brunnmyr myrslåttermark
Morbäckssätern fäb. Bärkölen myr /Se Kristineberg by Brunnås bergås
Morvallen fäb. Bönkammaren terräng Krokbäcksätern fäbodar Brunnåsen ås
Morvallen fäb. /Se Bösstjärnen tjärn Kronoborg koja Brunåsen Saknas
Myrvallen fäb. Daglösen tjärn Kronstuga kronjägarstuga Brynmälen del av Österlångens sluttning
Nordanåt by /Se Dalamyran sank mark Kronstuga, se Kvarnbäcken Saknas Brynskåran dal
Nordomsjön by /Se Dalaskog skog /Se Krypbygget gårdar Brynåsmyrar myrar
Nornäsbodarna fäbodar Dalflon lugnvatten /Se Krypbygget gårdar Brynåstjörnbäcken bäck
Norra baracken koja Dalkarlskölen sank mark Kryptjörnan by Brynåstjärnbäcken bäck
Nysätern fäb. Dalkarlsslogen terräng Krångan blästa Bräckan myr
?Nysätern fäb. Dalkarlstjärnen, Lilla tjärn Kvannboden förr slåttbod Brändbäcken bäck
Nysäternvallen fäb. Dalkarlstjärnen, Stora tjärn Kvarnbäckbåthusen båthus Brändhön berg
Nysätersvallen fäb. Dalstjärnen tjärn Kvarnen gammal gård Brännan höjder
Nysätra = Nysätersvallen fäb. Saknas Dammbäcken bäck Kyrkbyn, se Särnbyn Saknas Brännremmet skogsområde
Näset gård /Se Dammbäcken bäck Kyrkobyn nr 1-121, se Särnabyn traktnamn Brännremmskällan bäck
Ol gårdsnamn /Se Dammbäcken bäck Källan gård Brännsviken vik
Ol-Hansblästan fäb. Dammen sank mark Lemmsjövallen fäbodar Brännsviken vik
Olhansblästan gårdar /Se Dammkölen sank mark Liasstället gård Bröstet myr
Ol-Hans blästan fäb. Dammkölsbäcken bäck Lillingsätern ödefäbodar Buarhån sjö
Olmorts gårdsnamn /Se Dammtjärnen tjärn Lillådalen, se Lisslådalen Saknas Buar hån tjärn
Pannkölssätern fäb.? Degviken vik /Se Lillåvallen fäbod, se Lisslåvallen Saknas Bunktjörnan tjärn
Per Anders gårdar /Se Deppelmyran sank mark Lillåvallen fäbodar Burhån Saknas
Per-Anders gd /Se Digerflöten sank mark Lisselåvallen, se Lillåvallen Saknas Busk Ola-tjörnorna tjärnar
Per-Anders båthus båthus /Se Dippeln sjö Lisslådalen gård Busk Oloftjärnorna, se Busk Ola-tjörnorna Saknas
Plantbygget fäb. Dippelsillret lugnvatten Lisslåvallen fäbodar Bustashållan berg
Rabb gårdsnamn /Se Divelsberg, se Dyvelberget berg Ljördalen, se Gördalen traktnamn Bustaskroken krök av Storån
Rabbgården gård Djupbäcken bäck Ljördalen, se Gördalen traktnamn Bustaskroken sväng i Storån
Rangsjö-vinet? fäbod? /Se Djupdiken terräng Ljördalen traktnamn Bustaskroken sväng i Storån
Ranjel gårdsnamn /Se Djupfloen lugnvatten /Se Ljördalen by Bustaskroken sväng i Storån
Remvallen fäb Djupfloänget slåtterånge /Se Lok, se Lokviken förr gård Bustaskroken sväng i Storån
Remvallen fäb. Djuphålet vattendjup /Se Loskan myrmalmsblästa Bustaskroken sväng i Storån
Renskällbygget f.d. fäb. Djuploken vattensamling Lågåsen fäb. Bustaskroken sväng i Storån
Ringströmsstugan stuga /Se Djupsilan bäck Långnäset by Bustaskroken sväng i Strorån
Risrösten gård /Se Djupsilsjön sjö Lövflötvallen f.d. fäb. Bustasloken vattensamling
Ro gårdsnamn /Se Djuptjärnen tjärn Malbäckvallen fäb. Bustasmyren myr
Rogården gård Djuptjärnen tjärn Mollgården gård Busthållan, se Bustashållan Saknas
Rosendal koja? Djuptjärnen tjärn Morvallen fäb. Buttjärnen tjärn
Rörmyrvallen fäb.? Djuptjärnen tjärn Morvallen fäbod Buttjörnan tjärn
Sidvallen fäb. Djuptjärnåsen ås Morvallen fäbodar Buviken vik
Siksjövallen f.d. fäb.? »Djursjön sjö Myren, se Upp i Myren! Saknas Byggebäcken bäck
Sildret fäb. *Djurskallbäcken bäck Myrvallen fäb. Byggningan å
Sjö gårdsnamn /Se Dolpbäcken bäck Mörkret by Byggningviken vik
Skogs gårdsnamn /Se Dolpen tjärn Nordan Bäcken gård Byggningån å
Skrick(ebygget) lht. /Se Dolptjärnen tjärn Nordanåt by Byggningån, se Byggningan å
Skrickbåthuset båthus /Se Drevdagen sjö /Se Nordanåt by Byggningåsen ås
Skrickheden gd /Se Drevfjället fjäll /Se Nordkvistkojan koja Bålan å
Skrik(e) gårdsnamn /Se Drevfjället fjäll Nordkvistkojan koja Bålmyren myr
Skrikheden bydel /Se Drevfjället fjäll Nornäsbodarna fäbodar Bålsjön sjö
Skrikheden del av kyrkbygd Drevfjället fjäll /Se Nornäsbodarna fäboställe Bålsåsen berg
Skvitterputten fd. fäb. Drevfjället fjäll Nornäsbodarna fäbodställe Bårsån, se Bålan Saknas
Skvitterputten fäb. /Se Drevfjället fjäll Nornäsbodarna fäbodställe Båthusviken vik
Skårvallen fäb. Drevjan å Nornässätern, se Bodarna Särna sn Båthusviken vik
Skönsåsen fäb. Drevjan å Nornäs sätern, se Nörnäsbodarna Saknas Båthusvägen gångstig
Slaktar-Johankojan koja Drevjan vattendrag Nornäs sätern, se Nornäsbodarna Saknas Båtremmet skogstrakt
Slättheden gårdar Drevsjön sjö /Se Nordomsjön, se Nordanåt by Bäcke Per-källan bäck
?Snaravallen fäb. /Se Drevsjön sjö Nordomsjön, se Nordanåt Saknas Bäcke Per-kölen myr
»Snurrvallen» fäb. /Se Drevsjön sjö Nord på Mon gård Bäck-Olmårtskölen myr
Spak gårdsnamn Drevsjön sjö Nysätern fäbodar Bäckviken vik
Stadiggården ödegård /Se Drevsjön sjö Nysätern fäb. Bärgstugukölen myr
Stenkrullen fäb. Drijsiö, se Drevsjön sjö Nysätern fäbodar Bärjekällan bäck
Älvros gd /Se »Drysjön = Drevsjön? sjö Nysätervallen, se Nysätern Saknas Bärkölen myr
Stenvad = Stenvadet gårdar /Se Dumbäcken bäck /Se Nysätern fäbodar Bärvallkällan bäck
Stenvad gd /Se »Duvsjöarna sjör Näcksjön hållplats Början myrlänt med småskog
Stenvad gd /Se Dyrsgravhögen Saknas /Se Näcksjön hp. Början bäck
Stenvallen fäb. Dyrsgravkölen sank mark Nördrevasslorna fäbodar Bössan tjärn
*Stinnesgård gård Dyskarlsbäcken bäck Olhansblästan fäbodar Bössan, se Bösstjärn Saknas
Storbäcksvallen fäb. Dyskarlskölen sank mark Ollebo skogsstation Bösstjärn tjärn
Stormorvallen fäb. Dyvelan vattendrag Opp-i Skogs, se Skogsviken förr gård Bösstjörnan tjärn
Stormorvallen fäb. Dyvelberget berg Opp i Åsom gård Dalakarlkölen myrtrakt
Stormyrvallen fäb. Dyvelberget berg Opp vid Tjärnen gård Dalkarlstjärnarna, se Dalkarltjärn Saknas
Stormyr(s)vallen fäb. /Se Dyvelberget berg Per Anders nr 1-11, se Per- Anders traktnamn Dalakarltjärn tjärn
Storremvallen f.d. fäb.? Dyvelberget berg /Se Per-Anders traktnamn Dalakarltjärnbäcken bäck
Storsätter by? /Se Dyvelsågnan del av Fjäran Per-Anders´ bygge Dalakarltjärnbäck bäck
Storänget fäb. Dyvelån å Per-Anders gård Dalfloen lugnvatten
Strandvallen fäb. Dyvilsången ängsm.(?) /Se Per-Anders´ gårdar Dalkarlkölen myr
Strupvallen f.d. fäb. Dyvilån = Dyvekån bäckar /Se Per-Anders nybygge Dalkarlremmet höjd
Styggdalen fäb. Döppelmyren myr Per-Anders nybygge Dalkarlskölen myr
Stöten, Gamla fäb.? *Edes sjön sjö /Se Per-Anders nybygge Dalkarlstjärnarna Saknas
Stöten, Nya fäb.? Edssiön, se Ösjön sjö Per-Anders nybygge Dalkarlstjärnarna Saknas
Svantjärnkojan koja *Edsåsen berg Per-Anders båthus båthus Dalkarlstjärnen tjärn
Svartåsvallen fäb. Edsåsen berg Per-Anders båthus båthus Dalkarltjärnen tjärn
Svarvgården ödegård /Se *Edsåsen berg? Per-Anders båthus båthus Dalkarltjörnorna tjärnar
Särna-Heden by /Se *Edzsjö sjö /Se Per-Anders båthus båthus Dalkarltjörnorna tjärnar
Särnmansstugan raststuga *Edzåsen ås /Se Per-Anders båthus båthus Dalkarltjörnsbäcken bäck
Särnstugan gård /Se Eltjärnen tjärn Per-Anders båthus båthus Dalstjärn tjärn
Särnstugan, se Skrick(ebygget) lht Eltjärnen tjärn Per-Anders båthus båthus Dalstjörnan tjärn
Särsksjösätern fäb. Erik-Jonsbäcken bäck Per-Anders båthus båthus Öster-Dalälven, se Ån Saknas
Sörberget by /Se Erik-Jonsflöten sank mark Per-Anders båthus båthus Dalälven, Öster-, se Storån Saknas
Tangsjöstugan raststuga Erik-Knutsåsen ås Per-Anders båthus båthus Dammbäcken bäck
Tangåstugan raststuga Erik Knuts-åsen berg /Se Pimsti gård Dammbäcken bäck
*Thrunds ödegård kronogods Erikänget änge Plantbygget fäbodar Dammbäcken bäck
Trygåsvallen fäb. Saknas höjd Putten, se Svitterputten öde säter Dammbäcken bäck
Trång personbinamn (gårdsnamn?) /Se Saknas sjö På-Holen, se Holen gård Dammbäcken bäck
Tvärvallen f.d. fäb. Esiön, se Ösjön sjö Rangil Ola-gården gård Dammen myr
Tysk gårdsnamn /Se Esiöåsen, se Skäråsen berg Remvallen fäbodställe Dammen, Nord i, se Nord i Dammen Saknas
Tyskblästan fäbodställe *Estä berg? Remvallen Saknas Dammkölen myr
Tyskblästan fäb. /Se Fagerheden hed Remvallen fäbodar Dammtjörnan tjärn
Tyskblästan fäb. /Se Falbrännan terräng Renkällan, se Renskällbygget Saknas Dammviken vik
Tyskheden del av kyrkby /Se *Fallefjäll höjd Renskällan fäb. och bäck Danshögen kulle
Tyskvallen fäb. Falufjället fjäll Renkällan f.d. fäbod Degviken vik
Ugguåsen koja? Fol-åå, se Fuluälven älv Renskällbygget f.d. fäbodar Degviken vik
»Upp-vid-Loken» gård /Se Fenatjärnarna tjärnar /Se Ringströmsstugan sportstuga (fiskarstuga med båthus) Degviken vik
Ut-i-gården gård /Se Fantkölen sank mark Roa gård Degviken vik
Vasselvallen, Nya fäb. Fentloken tjärn /Se Rolfses gård Degviken vik
Vidkölssätern fäb. Fantloken vattensamling /Se Siavallen, se Sidvallen Saknas Digerflöten myr
Vinet fäbod /Se Fanttomten plats /Se Sidvallen fäb. Deppelmyren myr
Vinet fäbodställe /Se Fanåtjärnåsen, se Fånåtjärnåsen bergås Sildret fäbod, se Sillervallen Saknas Digermyren myr
Vinvallen fäb. Fare Elfwen, se Fuluälven älv Sillervallen fäb. Digermyrbäcken bäck
Vinvallen fäbod /Se *Farefjäll fjäll /Se Sjukstugeplatsen nr 1, se Särnabyn traktnamn Digermyrremmet skogsområde
Vinvallen fäbodar /Se *Farefjäll fjäll /Se Skogs, se Skogsviken gårdsnamn Dingnäset näs
Vinvallen fäbodar /Se Farefiell, se Fulufjäll fjäll Skogsgården, se Skogsviken förr gård Dippeln sjö
Vålhåvallen fäb. *Farefiellan fjäll /Se Skogs, Upp-i, se Skogsviken förr gård Divillan å
Västanberget fäb? *Farefjäll (=Fulufjället?) höjd Skrick stuga? Divilan å
Väst-på-kölen gårdar /Se *Fareälven (=Fuluälven) älv Skrick gård Divillberget berg
Yttersätern fäb. Farfars torg terräng Skrick Saknas Divilberget berg
Ångerbo f.d. flottningskoja Feeta Fl:, se Fjätälven älv Skrick, se Skrickbåthuset Saknas Divillberget berg
Åsarna fäbodställe Feimufjäll Saknas Skrick(e)- Saknas Divilbergsskaftet Saknas
Åsarna fäb. Fetan = Fjätälven Saknas Skrickbåthuset båthus Divilsågnen fors
Åsvallen f.d. fäb Fjällsbäcken bäck Skrickebygget gård Divilsågnstupet fall i Fjetan
Åsvallen fäb. Fjällsmyran myr Skrickebygget gård Divilängena ängar
Älgaråsvallen fäb. *Fiellzåsen ås Skrickebygget gård Djupbäcken bäck
Älvros gård Finndiken sank mark Skrickheden gård Djupbäckslättet myr
Älvros gd /Se Finnskäggmyran sank mark Skrickheden gårdar Djupeln Saknas
Älvros gd /Se Finskfljot sank mark Skrickheden gårdar Djupfloen lugnvatten
Älvros gd /Se Finskflioten myr /Se Skrickheden gårdar Djupfloen lugnvatten
Ödsgården gård /Se Finskäggkölen sank mark Skrickheden gårdar Djupfloänget slåtteränge
Öguvallen fäb. Finåsen ås Skrickheden gårdar Djupgropen dal och bäck
Öjvassla = Övasslan by /Se Fiskbäcken bäckar /Se Skrollbaur(et) förrådshus Djuphålet djupt ställe
Örebäcken fäb? Fiskbäcken, Västra bäck Skrollbaur(et) förrådshus Djuploken tjärn
Örevallen fäb. Fiskbäcken, Östra bäck Skrållbodarna förr fäbodtäkt Djupmyrarna myrar
Östanåt by /Se Fiskerfärnet gammal slåttermark /Se Skvitterputten f.d. fäb. Djupmyrbäcken bäck
Östgården gd /Se Fisktjärnen, Västra tjärn Skvitterputten öde säter Djupsilsjön sjö
Öst-i-gården gård Fisktjärnen, Östra tjärn Skärtjärn, se Öjvallberget Saknas Djupsylssjön Saknas
Östomsjön by Fiskvasselkölen sank mark Skärvallen by Djuptjärnån vattendrag
*Östreberget gård Fiskvasseln vattendrag Skönsåsen fäb. Djuptjörnan tjärn
Övasslan, se Öjvassla by Fiskvasselsjön sjö Smeden gård Dolpen tjärn
  Fjetan å Snaruvallen öde sätervall Dolptjörnan tjärn
  Fjätan vattendrag Snarvallen fäb. Drevfjället fjäll
  Fjätan vattendrag Snurrevallen, se Snarvallen f.d. fäb. Drevjan å
  Fjätan å /Se Sportstuga, se Fiskartorp Saknas Drevsjön sjö
  Fjäten = Fjätälven Saknas Spögården gård Dulpbäcken bäck
  Fjätfallen forsar /Se Stenkrullen fäb. Dyrsgravhögen höjd
  Fjätfallet, Nedre vattenfall Stenvad gård Dyrsgravkölen myr
  Fjätfallet, Övre vattenfall Stenvallen fäbodställe Dyskallsbäcken bäck
  Fjätmunnen eller Fjätmynningen mynning /Se Stenvad, se Bommen gård Dyskallskölen, se Dyskarlkölen Saknas
  Fjätmynningen eller Fjätmunnen mynning /Se Stjuvallen gård Dyskallskölen myr
  Fjätnäset näs Storbron by med gårdar Dyskarlbäcken bäck
  Fjätnäset näs /Se Storbäcken fäb. Dyskarlkölen myr
  Fjätros(vallen) säter /Se Storbäcken by och fäbodställe Dyvelberget, se Divillberget berg
  Saknas Saknas Storbäcksvallen, se Storbäcken Saknas Dyvilån, se Divillan å
  Fjätälven vdrag Storeggen gård Dyvelån, se Divilan Saknas
  Fjätälven älv Stor-Jo-vallen, se Fjetros Saknas Dölsbäcken bäck
  Fjätälven älv Stormorvallen fäbodställe Ekorråsen, Ikornåsen Saknas
  Fjätälven älv Stormorvallen fäbodar Eltjärnen, se Hälltjärnen tjärn
  Fjätälven älv /Se Stormyren, se Stormyrvallen säter Eltjörnan tjärn
  Fjätälven älv /Se Storremvallen plats Eltjörnan tjärn
  Fjöstestjärnen tjärn Stormyrvallen säter Eltjörnan tjärn
  Flakekällan bäck /Se Storsandheden gård Eltjörnan tjärn
  Flaken plats /Se Storänget fäbodar Enarna myrar
  Flakeören grund /Se Strandvallen fäbodar Erik Jons-bäcken bäck
  Flarkmyran sank mark Standvallen fäbod Erik-Jonsbäcken bäck
  Flasan myrjärnsblästa /Se Strandvallen, se Öråvallen hp Erik jonsfljot myr
  Flasan blästa /Se Strömsillret gård Erikjonsfljot äng
  Flaxvallen terräng Stut, se Stutgården och Stutbäcken gårdsnamn Erik Jons-flöten myr
  Flomyran sank mark Stutgården gård Erik Knuts-åsen berg
  Flymyråsen ås Styggdalen fäbod Erik Knuts-åsen berg
  Flyn sank mark Styggdalen fäbodar Erikören grusbank
  Flysjöbrunnan bäck Styggdalen fäb. Ettermyran holme
  Flysjön sjö Sundet gårdar Ettermyrholmen holme
  Flysjön, Stora tjärn Sundet del av by Ettermyrholmen holme
  Flytjärnarna tjärnar Sundet del av by Ettermyrholmen holme
  Flåebäcken bäck Svartåsvallen ödefäbodar Ettermyrholmen holme
  Flået sank mark Sveaborg skogshuggarkoja Fagerheden skogsområde
  Flöten sank mark Sveaborg skogshuggarkoja Fallet fall
  Fonotjärnfljoten sank mark Särna slutstation å järnväg Fallet, Ut-på=Sjungarforsen Saknas
  Fonotjärnåsen ås Särna jvt. Fanetjärnarna tjärnar
  Forshuvudet forshuvud /Se Särna tätort Fanetjärnflyten myr
  Foskan vattendrag Särna, se Särnbyn kyrkbyn Fanetjörnorna tjärnar
  Foskan = Foskån Saknas /Se Särna bandel nr 2, se Sörberget traktnamn Fanetjörnorna tjärnar
  Foskflon del av Österdalälv Särna bandel nr 3,6 och 7, se Särnabyn traktnamn Fanetjärnåsen berg
  *Fotefjäll Saknas /Se Särnabyn traktnamn Fanetjärnåsen skogshöjd
  Fotmyren myr /Se Särnabyn traktnamn Fanetjörnåsen berg
  Fredagsbäcken bäck Särnbyn kyrkby Fantloken tjärn
  Fredagsbäcken bäck Särnbyn kyrkby Fantloken vattensamling
  Fröberget berg Särnbyn kyrkby Fantloken vattensamling
  Fröbergsvadet vadställe Särnbyn kyrkby Fantloken vattensamling
  Fröedan bakeda /Se Särnheden by Fanttomten, se Fantloken plats
  Fröåsen ås Särnstugan, se Skrick stuga? Farbrändan höjd
  ?Fulan å Svältan myrmalmsblästa Farbrändkölarna myrar
  Fulan älv /Se Särnstugan Saknas Finnskäggkölen myr
  Fulan å /Se Särnstugan gård Finnskäggkölen myr
  Fulan vattendrag Särnstugan, se Skrickebygget gård Finnskäggmyren myr
  Fulan vattendrag Sömskas, Yttersta gård Finskfljot myr
  Fulan vattendrag Sömskas, Översta gård Finskfljot myr
  Fulan å Sörberget traktnamn Finskflyten myr
  Fulan å Sörberget by Finskfljotbröstet myr
  Fulan älv /Se Sörberget, se Näcksjön hp. Finskflytbröstet myr
  Fulan älv /Se Sör-i gården gård Finskfljotbröstet parti av Finskfljot
  *Fuluborn fors Timmerkojor, se Per-Anders båthus Saknas Västra Fiskbäcken bäck
  Fulubågan å Tjärnvallen se Tjörnvallen Saknas Östra Fiskbäcken bäck
  Fulubågan å /Se Tjörnvallen gård Fiskefärnet slåttermark
  Fulubågan vattendrag Tobakssvältan blästvall Fiskremmet höjd
  Fuludal Saknas Trygåsvallen fäbodar Västra Fisktjörnan tjärn
  *Fuludals skog skog Trån gårdar Östra Fisktjörnan tjärn
  *Fuludals skog skog Tråvallen fäbodställe Fiskvasselbäcken bäck
  Fulufjäll Saknas Tvärvallen fäbodställe Fiskvasselsjön sjö
  Fulufjället, se *Fotefjäll Saknas Tyskblästan fäbodställe Fiskvasslan å
  Fulufjället fjäll Tyskblästan, se Brändan förr blästa, nu fäbodställe Fjetan å
  Fulufjället, se Farefjäll höjd Tyskblästan fäb. Fjetan å
  Fulufjället fjäll Tyskblästan fäbodställe Fjetfallen vattenfall
  ?Fulufjället fjäll Tyskgården gård Fjetfallen fall
  ?Fulufjället fjäll Tyskgården gård Fjetmunnen utlopp
  ?Fulufjället fjäll Tyskvallen fäbodar Fjetmynningen åmynning
  Fulufjället fjäll /Se Upp i Berget gård Fjetnäset näs
  Fulufjället fjäll Upp i Liden gårdar Fjetros utlopp
  Fulufjället fjäll Upp i Myren gård *Fjetros Saknas
  Fulufjället fjäll Upp- i Myren gård Fjällsbäcken bäck
  Fulufjället fjäll Upp-i Skogs, se Skogsviken förr gård fjärdingsstolpe, se Flaken Saknas
  Fulufjället fjäll /Se Upp-å Eggen gård Fjätmynningen, se Fjetmynningen Saknas
  Fulufjället fjäll /Se Ut-i Sundet, se Sundet by *Fjätros, se Fjetros Saknas
  Fulufjället fjäll Ult-på Mon gård Fjätälven, se Fjetan Saknas
  Fulufjället fjäll Vallen plats Fjätälven, se Fjetan Saknas
  Fulufjäll fjäll /Se Vässelvallen, Nya Saknas Fjöstesnäset holme (eller vid lågvatten näs)
  Fulufjället fjäll Viken, se Väst i Viken Saknas Fjöstesnäset, se Fjöstes näs
  Fulufjället fjäll Viken gård Fjöstestjörnan tjärn
  Fulufjället fjäll /Se Vinet fäbodar Fjöstestjörnan, se Fjöstes tjärn
  Fulufjället fjäll Vinet fäb. Flakekällan Saknas
  Fulufjäll fjäll Vinvallen fäbod, se Vinet Saknas Flaken plats
  Fulufjäll fjäll Vinvallen fäbodar Flaken plats
  Fulufjället fjäll Vålhåsätern, se Vålhåvallen Saknas Flaken plats
  Fulufjället fjäll Vålhåvallen fäb. Flaken plats
  Fulufjället fjäll /Se Väst i Källan gård Flakeören stengrund
  Fulufjäll berg /Se Väst i Viken gård Flasan blästvall
  Fuluhållan höjdsträckning Väst-på Kölen gårdar Flasan Saknas
  Fuluhållan höjdsträckning Yttersätern f.d. fäb. Flaskbäcken del av Stormyrbäcken
  Fuluhållan höjdsträckning /Se Ångerbo flottningskoja Fljoten, Väster på se Väster på Fljoten Saknas
  Fuluhållbäcken bäck Åsarna fäbodställe Floen lugnvatten
  Fulumjälgen sandstrand Åsvallen fäbodar Floen myr
  Fulumjälgen, se Mälen Saknas Älgaråsvallen Saknas Flomyrbäcken bäck
  Fulunäbben del av Fulufjället Älgsgården plats med koja Flomyren myr
  Fulunäbben fjälltopp Älvros gård Floremmet skogsås
  Fulunäbbäcken bäck Älvblästan blästa Flottbron förr bro
  Fulunäset näs Älvblästan blästa Flottbron förr bro
  Fulunäset näs Älvblästan blästa Flottbron förr bro
  Fulusjön, Syndre sjö Älvros gd. Flottbron förr bro
  Fuluån å Älvros gd. Flottbron förr bro
  Fuluälven älv Älvros gård Flottbron förr bro
  Fuluälven älv Älvros gård Flottn.kojor flottarkoja
  Fuluälven älv Älvrosgården, se Älvros gård Flovallen plats
  Fuluälven älv Ögvallen fäbodar Flymyren myr
  Fuluälven älv /Se Öjvallberget hållplats Flymyren myr
  Fuluälven älv /Se Öjvallberget hlp. Flymyråsen berg
  Fuluälven, se Fulan älv Öjvallen Saknas Flysjöbrunna bäck
  Fuluälven, se Fareälven älv Öjvasseln traktnamn Flysjön sjö
  Furuhögen terräng Öjevassla nr 1-16, 18-42, se Öjvasseln traktnamn Flysjöremmet skogås
  Furuhögen berg Ön fäbodställe Flyten myr
  Fågellekmyren myr /Se Öråvallan hållplats Flytjörnan tjärn
  Fågellekmyren myr /Se Öråvallen fäb. Flytjörnorna myrar
  Fågelmyran sank mark Öråvallen hp. Flåjebäcken bäck
  Fågelvimlavägen stig /Se Östanåt by Flöten myr
  Fågelvimlavägen väg /Se Östanåt by Flötmyren, se Flöten Saknas
  Fånåtjärnåsen bergås Östgården gård Flötmyren, se Orrflöten myr
  Fännjästbälstan, se Skrallbästan plats Östomsjön, se Östanåt by Fonotjärnsåsen Saknas
  Fännjästfljoten sank mark Östomsjön, se Östanåt Saknas Fonotjärnsåsen, se Fånåtjärnåsen Saknas
  Fännjästfljoten myr /Se Öst på Backen gård Fonotjärnsåsen, se Fånåtjärnåsen Saknas
  Färjesundet sund /Se Öst på Berget del av by Foskån, se Föskan och Föskån Saknas
  Färndrätten notdrätt /Se Övasslan by Foskån, se Föskan Saknas
  Färnkällan bäck   (en) fotblästa?, se blästa Saknas
  Färnkällan källa /Se   Fotmyren myr
  Färnkölen berg   Fredagsbäcken bäck
  Färnmyran sank mark   Fredagsbäcken bäck
  Färntjärnen tjärn   Fredagsmyren myr
  Färntjärnen tjärn   Fredagsängena äng
  Föreningen åmöte   Fredagsängena myr
  ?Föskan å /Se   Froststarren myr
  Galsjön sjö   Fräkenkällan, se Färnkällan Saknas
  Galån å /Se   Fräkenkällan, se Fännkällan Saknas
  Galån å   Fröberget berg
  Galån å   Fröbergsvadet fors och vad
  Galån å   Fröedan bakeda
  Galån (Gardån Gårdån) bifl. /Se   Frödan fors och eda
  Galåoset mynning   Fulan å
  Gamlan blåstvall   Fulubågan Saknas
  Gammalblästan plats /Se   Fulufjället berg
  Gammalfjällsvägen väg /Se   Fulufjället fjäll
  Gammal-Karinhögarna berg   Fuluhållan, se Hållan höjdsträckning
  Gammalkällan sank mark   Fuluhållbäcken bäck
  Gammal-Olabröstet terräng   Fuluhållmyren myr
  Gammel-Ola-bröstet myrar /Se   Fulumjälgen, se Mjälgen och Mälen Saknas
  Gammalslåttjärnen tjärn   Fulunäbben Saknas
  Gammalsätersbrännan terräng   Fulunäset näs
  Gammalviken vik   Fuluälven, se Fulan Saknas
  Gammel-Andersmyran sank mark   Fågelbacken höjd
  Gammeldammet sank mark   Fågelbackbäcken bäck
  Gammelfjällsbrändan terräng   Fågellekmyren myr
  Gammelfjällshön berg   Fågelmyren myr
  Gammelfjällskällan bäck   Fågelmyren myr
  Gammelfjällskölen sank mark   Fågelvimlavägen väg
  Gammelhäsfljot sank mark   Fånåtjärnar tjärnar
  Gammelhästhålet eda /Se   Fånåtjärnar tjärnar
  Gammel-Olakölen sank mark   Fånåtjärnar tjärnar
  Gammelslåtten sank mark   Fånåtjärnarna tjärnar
  Gammelsäterbäcken bifl. /Se   Fånåtjärnarna tjärnar
  Gammelvallsåsen ås   Fånåtjärnarna tjärnar
  Garberget berg   Fånåtjärnåsen skogshöjd
  Garrisbäcken bäck   Fånötjärnmyren, se Finskflöten och Havet Saknas
  Garriskroken krok   Fånötjärnmyren, se Finskfljot Saknas
  Garsjöhållan berg   Fånötjärnmyren, se havet Saknas
  Garsjön sjö   Fånötjärnmyren, se Finskfljot myr
  Garsjön = Gasjön Saknas /Se   Fånötjärnmyren, se Finskfljot Saknas
  Gasjön sjö /Se   Fånåtjärnsåsen ås
  Gedungsfjället, se Vedungfjället fjäll o. gränsröse   Fånåtjärnåsen bergshöjd
  Gerådalsröset gränsmärke /Se   Fånötjärnåsen Saknas
  Gerån å   Fånötjärnåsen, se Fånåtjärnåsen Saknas
  Gerån å   Fånötjärnmyren, se Finskfljot Saknas
  Getholmen holme /Se   Fänndrätten notdrätt
  Getperkällan skogsbäck /Se   Fännjästfljoten myr
  ?Getsjöarna, Stora o Lilla sjöar   Fännkällan källa
  Getsjöbrunna bäck   Fännkällan källa (myr?)
  ?Getsjöbrunn, se Getsjön, Stora sjö   Fännmyren, se Färnmyren Saknas
  Getsjöbrunnan bäck   Färjsundet sund
  Getsjöhön fjäll   Färnjästflyten myr
  Getsjön sjö   Färnkällan del av Grund Ola-bäcken
  Getsjön sjö   Färnkällan myr
  ?Getsjön, Stora sjö /Se   Färnkölarna myrar
  Getsjön, Lilla sjö   Färnmyren myr
  Getsjön, Stora sjö   Färnviken vik
  Getsjön, Stora och Lilla Saknas /Se   Fästningen berg
  Getsjön, L. o. St. sjöar   Föskan å
  *Gettjärn(arna?) sjö(eller sjöar) /Se   Föskan å
  Gettjärn? tjärn   Föskfloden lugnvatten
  Gettjärn = Storgeten sjö /Se   Föskån å
  Gettjärn tjärn   Galsjödammen dammbyggnad
  Gettjärnbäcken bäck   Galåbäcken bäck
  Gettjärnen tjärn   Galån å
  Gettjärnsbäcken bäck   Galånäset näs
  Gettjörnbäcken bäck /Se   Gammalfjällkällan bäck
  Gettjörnfloen lugnvatten /Se   Gammalfjällkölen myr
  Gottjörnholmen holme /Se   Gammalfjällshön fjällhöjd
  »Gieddetiernan, se Gäddtjärn tjärn   Gammalfjällvägen väg
  Gillerkärn, se Trolltjärnen tjärn   Gammalhästtjärnen tjärn
  Gillermyran sank mark   Gammal Karin-högarna berg
  Giråbottnarna del av Fulufjället   Gammallemman del av å
  Giråbottnen sank mark   Gammalmyrarna 34 myrar
  Girådalen dalgång   Gammal Ola-brösten myrar
  Girådalsröset riksröse   Gammal-Ola-bröstet Saknas
  Girån å   Gammalstranden del av Storån
  Girån å   Gammalvallåsen höjd
  Gäddtiernan, se Gäddtjärn tjärn   Gammalsviken vik
  Gjoten berg   Gammalviken vik
  *Glasmyrbäcken bäck /Se   Gammalviknäset näs
  *Glasmyrbäcken bäck   Gammalvikudden udde
  Glasmyrbäcken? bäck?   Gammbäcken blästbäck
  Glitjärnen tjärn   Gammel-Anders-myren myr
  Glitjärnan tjärn /Se   Gammelhästhålet bakeda (ett bakvatten)
  Gljosi sjö   Gammelhästhålet bakeda (ett bakvatten)
  Gljosihäden terräng   Gammelhästtjärn tjärn
  Glysjön sjö /Se   Gammel-Lemman Saknas
  Glysjön sjö   Gammel-Lemman Saknas
  Glysjön, Övre sjö   Gammelstranden strandsloge
  Glytjärnen tjärn   Gammelsäterkällan, se Kvannkällan Saknas
  Glyån å   Gapskjulet skjul
  Golven sank mark   Garberget berg
  Golvfjället fjäll   Garrisbäcken Saknas
  Goptjärnen tjärn   Garriskroken del av Örebäcken
  Gorrmyran sank mark   Garriskrokkölen myr
  Gorrsiltjärnen tjärn   Garristjörnan tjärn
  Grafvarkärn, se Trolltjärnen tjärn   Garsjöbäcken bäck
  Granan vattendrag   Garsjöhållan höjdsträckning
  Granan vattendrag   Garsjömyren myr
  Granan å /Se   Garsjömyren myr
  Granolmen holme   Garsjön sjö
  *Granosiö Sund, se Granåsjösundet sund   Gasjökällan, se Galsjökällan Saknas
  Grano Älf, se Granån å   Garsjöremmet skogstrakt
  Gran Sjön, se Översjön sjö   Gerådalsbottnen, se Giråbottnarna Saknas
  Gransjön = Granåsjön sjö   Gerån se Giran Saknas
  Gransjön (Granåsjön) sjö   Getholmen, se Gätselholmen Saknas
  *öfra Gransjösund sund   Getholmen, se Gätselholmen holme
  Gransjösundet sund   Get Per-källan bäck
  Granusjödammet sank mark   Get Per-näset näs
  Granusjön sjö   Getsjöbrunna bäck
  *Granusjösundet sund   Getsjöbäcken bäck
  Granu Älf, se Granån å   Getsjöhöa, se Getsjöhön Saknas
  *Granådalen dalgång   Getsjöhön del av Fulufjället
  Granån å   L. Getsjön, se Lillgetsjön Saknas
  Granån å /Se   St. Getsjön, se Storgetsjön Saknas
  Granån å /Se   Getsjöskåran dal
  Granån å   Getskårsbäcken Saknas
  Granån å   Gettjärn, se Gätseltjörnan Saknas
  Granån å   Gettjärn, se Gätseltjörnan tjärn
  Granån å   Gettjärn, se Gettjörnan Saknas
  Granån å /Se   Gettjärn, se Storgeten Saknas
  Granåsbäcken bäck   Gettjärn, Lilla, se Lillgettjörnan Saknas
  Granåsen höjd   Gettjärnbäcken, se Ggettjörnbäcke Saknas
  Granåsen ås   Gettjärnen, se Storgeten tjärn
  Granåsen ås   Gettjörnan tjärn
  Granåsjön sjö /Se   Gettjörnan tjärn
  Granåsjön sjö   Gettjörnbäcken bäck
  Granåsjö sjö   Gettjörnbäcken bäck
  *Granåsjösundet sund   Gettjörnbäcken bäck
  Granåstjärnen tjärn   Gettjörnbäcken bäck
  Granå älf (Älfven), se Granån å   Gettjörnfloen lugnvatten
  Granå älfen, se Granån å   Gettjörnholmen holme
  Gravenslättan terräng   Gettjörnholmen holme
  Griffeleggen höjd   Gettjörnholmen holme
  Grindsjön sjö   Glyan bäck och å
  Grisrumpan bäck /Se   Gettjörnkällan myr
  Grubbäcken bäck   Gettjörnåsen Saknas
  Grundbjörnsjöhöstet berg   Gillermyren myr
  Grundbjörnsjön sjö   Giran å
  Grundbjörnsjötjärnen tjärn   Girbottnen trakt
  Grundfloen lugnvatten /Se   Giråbottnarna del av Fulufjället
  Grundfloänget slåtteränge /Se   Girån å
  Grundhån sjöliknande del i Björnån   Glitjörnan tjärn
  Grund-Olabäcken bäck   Gljon bäck
  Grund-Olabäcken bäck   Gljon å
  Grund-Olakölen sank mark   Gljosi sjö
  Grundsillerbäcken bäck   Gljosi sjö
  Grundsilsjön sjö   Gliosi sjöar
  Grundsjön sjö /Se   Gljosi sjö
  Grundsjön sjö   Gljosihäden se Hädan Saknas
  Grundtjärnen tjärn   Gluggfljot, se Skråvåfljot Saknas
  Gryvlan vattendrag   Gluggflyten myr
  Gräsbäcken bifl. /Se   Glysjöbäcken, se Glyan Saknas
  Gräsloken tjärn   Glysjöbäcken, se Gljon Saknas
  Gräsmyran sank mark   Glysjöheden skogstrakt
  Gräsmyrbäcken bäck   Glysjömyren myr
  Gräsmyrbäcken bäck /Se   Glysjön, se Gljosi sjö
  Gräsmyren myr /Se   Glysjön sjö
  Gräsmyren myr /Se   Glysjön sjö
  Grästjärnen tjärn   Glysjön, se Gljosi sjö
  Grästjärnänget sank mark   Glysjöån, se Glyan Saknas
  Grävgården »ett ställe i Storån»   Glytj(ärn) se Glitjörnan Saknas
  Gröningshållan fjällsluttning   Glytjörnan tjärn
  Grönstesåsen ås   Gnollbäcken bäck
  Grönstesåsen ås /Se   Gnollen höjd
  Grönsåsen ås   Gofatjärn, se Gudfartjörnan Saknas
  Grövdalen dal   Gopakölen, se Gudfarkällan Saknas
  Gröveldalen skogsmark /Se   Gopptjörnan tjärn
  Gröveltjärnen tjärn   Goptj(ärn), se Gopptjörnan Saknas
  Gubbloken tjärn   Goroviken vik
  Gudfarkällan bäck   Goroviken vik
  Gudfarkölen sank mark   Goroviken vik
  Gudfartjärnen tjärn   Gorrmyren myr
  Gudmorkällan sank mark   Gorrmyren myr
  Gudmundsheden hed   Graftjärn Saknas
  Gudmundskällan bäck   Granan å
  Gudmundstjärnen tjärn   Granan å
  Gudvarelov-tallen träd   Granholmen holme
  Gunnilnäset näs   Granholmen holme
  Gårdsflöten sank mark   Granhållan skogsås
  Gårdskölen sank mark   Grankällan bäck
  Gåsloken tjärn   Grannåltjörnan, Nördre tjärn
  Gåstjärnen tjärn   Grannåltjörnan, Lynre tjärn
  Gäddhån del av Björnån   Gransjödammet damm
  Gäddtjärn sjö   Gransjön sjö
  Gäddtjärn tjärn   Gransjöremmet höjdsträckning
  *Gäddtjärnen tjärn   Granån, se Granan Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Granåsbäcken bäck
  Gäddtjärn tjärn   Granåsen höjd
  *Gäddtjärn tjärn   Granåsen höjd
  Gäddtjärnen tjärn   Granåssjön, se Gransjön (sjö)
  Gäddtjärnen tjärn   Granåstjörnan tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Granängena slåtterängar
  Gäddtjärnen tjärn   Gravatjärnarna Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Grisrumpan myr
  Gäddviken vik   Grisrumpan slåtteränge
  Gätselfloen lugnvatten /Se   Grubb-bäcken bäck
  Gätselholmen, se Getholmen holme   Grundbjörnsjöhöstet skogsås
  Gätselholmstron fors /Se   Grundbjörnsjökölen myr
  Gätsel(holms)viken vik /Se   Grundbjörnsjökölen myr
  Gätseltjörnbäcken bäck /Se   Grundbjörnsjön sjö
  Gätseltjörnen tjärn /Se   Grundbjörnsjötjärnen tjärn
  Gökkällan bäck   Grundfloen lugnvatten
  Göljådalen dal   Grundfloen lugnvatten
  Göljåfjället fjäll   Grundfloen lugnvatten
  Göljån, Lilla å   Grundfloen lugnvatten
  Göljån, Stora å   Grundfloänget, se Kimänget änge
  Göljåsjön sjö   Grundhådammen damm
  Göljåstöten fjältopp   Grundhåkölen myr
  Göran älvparti /Se   Grundhån tjärn
  Göranbäcken bäck   Grund Ola-kölen myr
  Görankällan bäck   Grund Ola(s)-bäcken bäck
  Görankölen sank mark   Grundolovsbäcken, se Grund Olas-bäcken Saknas
  Görån å   Grundsillerbäcken bäck
  Görälven älv   Grundsilsjön sjö
  Görälven älv /Se   Grundsjöbäckviken vik
  Görälven, se *Hundbäcken Saknas   Grundsjön sjö
  Görälven älv /Se   Grundsjönäset näs
  Görälven älv /Se   Grundsjötjärnbäcken bäck
  Göstastjärnarna tjärnar   Grundsjötjörnan tjärn
  Hagasjön, Öv. o. Ytt. Saknas   Grundtjärn, se Grundsjötjörnan Saknas
  Halen terräng   Grundtjärnen tjärn
  Halvarsbröstet ström /Se   Grundtjörnan tjärn
  Halvarsfloen lugn /Se   Gråbenmorbäcken bäck
  Halvarsstranden strandslåtter /Se   Gråbenmoren skogsområde
  Halvfarettjärnen, Lilla o. Stora tjärnar /Se   Grådan bäck
  Halvfurutjärnen, Lilla o Stora tjärnar   Grådan vattendrag
  ?Hammaren berg   Grådan vattendrag
  Hammaren berg   Grådviken vik
  Hammaren fjäll   Gråtarkölen myr
  Hammaren terräng   Gräsbäcken bäck
  Hamnbäcken bäck   Gräsbäcken bäck
  Hamnen slåtterängar   Gräsbäckheden hed
  Hamnstöten berg   Gräskällan bäck
  Hangmorhöstet ås   Gräskärn, se Grästjärn(en) tjärn
  Hangmorkölen sank mark   Gräsloken Saknas
  Haparanda terräng   Gräsmyrbäcken bäck
  Haraldsbäcken bäck   Gräsmyren myr
  Haraldsdikarna myrar /Se   Gräsmyren myr
  Haraldslugnen del av Granan?   Gräsmyren myr
  Haraldstjärnen tjärn   Grästjärnbäcken, se Melltjärnbäcken bäck
  Haraldstjärnen tjärn /Se   Grästjärnen änge
  Haraldstjärn tjärn /Se   Grästjärnen slåttermyr
  Haraldsåsen ås   Grästjärn(en) nästan helt igenvuxen tjärn
  Haraldsåsen ås /Se   Grästjärnänget slåtteränge
  *Harefiellzmarckan terräng   Grästjärnsänget, se Grästjärnen änge
  *Haremarckan terräng   Grästjörnänget slåttermyr
  *Haremarcks fjäll fjäll   Grävertjärnarna Saknas
  Harptjärn tjärn   Grävgården ställe i Storån
  Harrsjöbrunnan bäck   Grävgården ställe i Storån
  Harrsjöbäcken bäck /Se   Gröningshållan bergstopp
  Harrsjöhån vik   Gröningskölen myr
  Harrsjöhån sjö /Se   Grönstedtsåsen, se Grönstesåsen Saknas
  Harrsjöhön fjälltopp   Grönstesåsen höjd
  Harrsjöhöa fjälltopp /Se   Gröntjärnen tjärn
  Harrsjön sjö /Se   Grönsåsen berg
  Harrsjön, Lilla sjö   Grövelfloen lugnvatten
  Harrsjön, Stora sjö   Gröveltjörnan tjärn
  Harrviken vik   Gudfarkällan bäck
  Hartjärnen tjärn   Gudfarkällan myr
  Havet sank mark   Gudfarkällan myr
  Hedarfjorden Saknas   Gudfartjörnan tjärn
  Hedarfjorden del av Österdalälven   Gudmorkällan myr
  Hedar-Storkölen sank mark   Gudmundsheden skogstrakt
  *Hedasundet sund /Se   Gudmundskällan bäck
  Hedefjorden = Hedarfjorden Saknas   Gudmundsåsen berg
  Hemder-Rödhällan å /Se   Gunhildsnäset, se Gullilnäset Saknas
  Hemkällan bäck   Gunhildsnäset, se Gunnilnäset Saknas
  Hemmerkällan bäck   Gunnilnäset näs
  Hermantjärnen tjärn   Gunnilnäset näs
  Herrgrubban sänka   Gunnilnäset näs
  Hildurtjärnen tjärn   Gunnilnäset näs
  Hjärttjärn tjärn /Se   Gunnilviken vik
  Holen gd /Se   Gårdskölen myr
  Holmarna holmar   Gåstjärnen tjärn
  Holmstjärnen tjärn   Gåstjörnorna tjärnar
  Holmtjärnen tjärn   Gäddhådammen damm
  Holsänget, jfr Kvannänget strandslåtter   Gäddhån sjö
  Holsöjen ö /Se   Gäddhån tjärn
  Hormundssjön sjö   Gäddtjörnan tjärn
  Hornan vattendrag   Gäddtjärnen tjärn
  Hornberget berg   Gäddtjörnan tjärn
  Hornberget berg (med gårdar)   Gäddtjörnan tjärn
  Hornbergsbacken backe   Gäddtjörnan tjärn
  Hornflöten sank mark   Gäddtjörnan tjärn
  Hornholmarna slåtterholmar /Se   Gäddtjörnkölen myr
  Hornsjön f.d. myr /Se   Gäddviken vik
  Hornsjön källsjö   Gäddviken vik
  Hornsjön del i Hornan   Gätselfloen lugnvatten
  Hornån bifl.   Gätselholmen holme
  *Hundbäcken fjällbäck   Gätselholmen holme
  Hundsloken tjärn /Se   Gätselholmen holme
  Husvallgölen göl /Se   Gätselholmen holme
  Husvallkölen sank mark   Gätselholmen holme
  Håkas-Karltjärnen tjärn   Gätselholmstron fors
  Hålet terräng   Gätselholmstron fors
  Hållan berg   Gätselholmsviken, se Gätselviken Saknas
  Hållan höjdsträckning   Gätseltjörnan tjärn
  Hållan höjdsträckning /Se   Gätseltjörnan tjärn
  Hållan höjdsträckningar /Se   Gätseltjörnbäcken bäck
  Hållan, Östra fjällsluttning   Gätselviken vik
  Hållan, Östra berg /Se   Göljåängena slåtterängar
  Hållflokällan bäck   Göran, se Ljöran Saknas
  Hållflon sank mark   Görankällan bäck
  Hållhäden höjd   Görmyren, se Gorrmyren Saknas
  Hållhäden terräng   Görälven, se Ljöran Saknas
  Hållkölen, Västra sank mark   Göstatjörnorna tjärnar
  Hållkölen, Östra sank mark   Hagen holme
  Hållskäret fjälltopp   Hagen holme
  Hållslättan sank mark   Hagen holme
  Hållstugubäcken bäck   Hagen holme
  Hån del av Tangån   Hagen holme
  Hån sjö /Se   Hagen holme
  Hägnåsbäcken bäck   Hagen holme
  Hägnåsen ås   Halvarsbröstet fors
  Hägnåskölen sank mark   Halvarsfloen lugnvatten
  Hällbäcken bäck   Halvarsstranden strandslått
  Hällbäcken bäck   Halvfarettjörnan, Lilla tjärn
  Hällbäckfljoten sank mark   Halvfarettjörnan, Stora tjärn
  Hällforsen fors /Se   Halvfurutjärn, Lilla, se Halvfaretjörnan Saknas
  Hällsjön Saknas   Halvfurutjärn, Stora Saknas
  Hälltjärnen tjärn   Hammaren, se Stenhammaren Saknas
  Härgrubban terräng   Hamnbäcken bäck
  Härjehognafjället fjäll   Hamnen slåtterängar
  Hästskotjärnarna tjärnar   Hamnkölen myr
  Hästtjärnen tjärn   Hamnmoren skogsområde
  Högsjön, se Ösjön sjö   Hamnstöten utlöpare av Veungfjället
  Högtand Högtand(-berget), se Höktanden, Stora fjäll   Hamnstöten fjäll
  Högtand(-en) (Högtandberget), se Höktanden, Stora fjäll   Hamnstöten höjd
  Högtand, se Höktanden, Stora berg   Hamrarna höjd
  Högvasslan, se Hökvasslan bäck   Hangmorarna skogstrakt
  Högvassleån, se Hökvasslan bäck   Hangmorarna skogsparti
  Högvattensbron bro   Hangmorkölen myr
  Högvältplatsen markområde /Se   Hangmorkölen myr
  Hökflöten sank mark   Han yttre slåtteräng
  Hökflöten myr   Han övre slåtteräng
  Hökremmet terräng   Haraldsbäcken bäck
  Hökremsmyran sank mark   Haraldsdikar myrar
  Höktandberget berg   Haraldstjärnen tjärn
  Höktand, Stora berg   Haraldstjärnen Saknas
  Höktanden, Stora fjäll   Haraldstjärn tjärn
  Höktanden, Stora fjäll   Haraldstjärn tjärn
  Höktanden, Stora, Lilla berg   Haraldstjörnan tjärn
  Höktanden berg   Haraldsåsen ås
  Höktjärnen tjärn   Haraldsåsen Saknas
  Höktjärnen tjärn   Haraldsåsen berg
  Hökvasslan å   Haraldsås(en) ås
  Hökvasslan bäck   Harrsjöbäcken bäck
  Hökvasslan bäck   Harrsjöhån sjö
  Hökvasslan bäck   Harrsjöhön topp på Falufjället
  Hökvasslan bäck   L. Harrsjön, se Lissharrsjön Saknas
  Hökvasslan bäck   St. Harrsjön, se Storharrsjön Saknas
  Höljågraven dalgång   Harrviken vik
  Höljåkölen sank mark   Hartjörnorna tjärnar
  Hömyrorna sank mark   Havet myr
  Hönselhån å   Havet myrköl
  Hönsenhån sjö   Hedarfjorden del av älv
  Hönsenhån sjö /Se   Hedarfjorden sjöliknande utvidgning av Österdalälven
  Hörn del av Björnån   Hedarstorkölen myr
  Höstesmyran sank mark   Hedefjorden, se Hedarfjorden Saknas
  Höstesmyran sank mark   Hedfjorden, se Hedarfjorden Saknas
  Höstesröken sank mark   Hedefjorden, se Hedarfjorden Saknas
  Höstesskaftet höjd   Heden hed
  Höstet höjdsträckning   Heden skogsås
  Höstlövkällan bäck /Se   Heden, se Glysjöheden Saknas
  Höstvallen terräng?   Hedefjorden del av älv
  Höstvallmyran sank mark   Hedfjorden, se Hedarfjorden Saknas
  Höstån vattendrag   Hemrekällan bäck
  Höståtjärnen tjärn   Herman plats
  Hötjärnen tjärn   Holen slått (slåttmyr)
  Idtjärnen tjärn   Holmen holme
  Idvik vik   Holmskällan bäck
  Ikornremmet skogsområde   Holmstjörnan tjärn
  Ikornremmet berg /Se   Holstjärn, se Holmstjörnan Saknas
  Ikornåsen berg /Se   Holstjärnen tjärn
  Ikornåsen, Lilla ås   Holsänget slått(er)
  Ikornåsen, Stora ås   Holsänget slått(er)
  Ivarhöbäcken bäck   Holsänget slått(er)
  Ivarhön berg   Holsöjen, se Öjen Saknas
  Jenstjärnen tjärn   Homna, se Hamnen Saknas
  Jocknäsmyran sank mark   Hornan å
  Johannikällan bäck   Hornan å
  Josmyran sank mark   Hornan å
  Julkvällsåsen höjd   Hornberget berg
  »Jurtiernan», se Gettjärn tjärn   Hornfallet vattenfall
  Jurtiernan, se Storgeten o Lillgeten tjärnar   Hornflöten myr
  Jämtbäcken bäck   Hornholmarna slåtterholmar
  Jämtkällan bäck   Hornholmarna slåtterholmar
  Jämtkällan bäck /Se   Hornremmet skogsås
  Jämtkölen sank mark   Hornsjön torrlagd sjö
  Jämttjärnen tjärn   Hornån å
  Jämttjärnen tjärn /Se   Hornån å
  Jämtvägen väg /Se   Hornån, se Hornan Saknas
  Jämtvägen väg /Se   Huggsmyren myr
  Kalkugnkojan koja /Se   Hundsloken utdikad tjärn
  Kallbodeggen holme   Husvallbäcken bäck
  Kallboeggarna åsryggar /Se   Husvallbäcken, se Husvallsfloen bäck
  Kallboås, se Kalvbogåsen höjd o. skiljemärke   Husvallfloen lugnvatten
  Kallkällan bäck   Husvallfloen lugnvatten
  ?Kallmortopparna höjder   Husvallfloen lugnvatten
  Kallsjöbrändan berg   Husvallfloen lugnvatten
  Kallsjöbäcken bäck   Hålkråknäset näs
  Kallsjöeggen berg   Hållan, se Fuluhållan höjd
  Kallsjöliden berg   Hållan höjdsträckning
  Kallsjöloken tjärn   Östra Hållan berg
  Kalvbogåsen höjd o. skiljemärke /Se   Hållheden, se Heden Saknas
  Kalvbogåsen höjd /Se   Hållhöstet höjdsträckning
  Kalvköttmyren myr /Se   Hållkölen, Västaste myr
  Kalvskinnsmyren myr /Se   Hållkölen, Ö Saknas
  Kalvtjärnbäcken bäck   Hållkölen, Östaste myr
  Kalvtjärnen tjärn   Hållstaden strandområde
  Kalvtjärnhålet tjärn   Hållstugubäcken bäck
  Kalvtjärnåsen ås   Hållvallbäcken bäck
  Kanalbäcken bäck   Hållvallflyten myr
  Kapprättöja Saknas /Se   Häden hed(?)
  Kapprättöja slåtter /Se   Häden hed(?)
  Karibäcken bäck   Häden hed(?)
  Karsjökölen sank mark   Häggrisbäcken bäck
  Karsjön sjö   Häggristjörnan tjärn
  Karsjöån å   Hägnåsbäcken bäck
  Kattbäcken bäck   Hällarna berg går i dagen
  Kattbäcken bäck /Se   Hällbäcken bäck
  Kattbäcken, Lilla bäck   Hällbäcken bäck
  Kattbäckkölen sank mark   Hällbäcken bäck
  Kattbäckkölen myr /Se   Hällbäckflyten myr
  Kattuggelbrändan berg   Hällforsen fors
  Kavelbron terräng   Hällforsen fors
  Killingnäs slog   Hällforsen fors
  Killingskäret skär /Se   Hällforsen fors
  Killingskäret bergsbrant /Se   Hällforsen fors
  Kimbäcken bäck   Hällforsen fors
  Kimbäcken bäck   Hälltjärn, se Lillgeten tjärn
  Kimbäckslåtten sank mark   Hälltjärn, se Eltjörnan Saknas
  Kimtjärnarna tjärnar   Hälltjärn. se Eltjörnan Saknas
  Kimtjärnarna tjärnar /Se   Hälltjärnen, se Lillgeten tjärn
  Kimtjärnarna tjärnar /Se   Hälltjärnen tjärn
  Kimtjärnen tjärn   Hälltjärnen tjärn
  Kimtjörnarna tjärnar /Se   Hälltjärnen tjärn
  Kim(tjörn)bäcken bäck /Se   Hälltjörnan tjärn
  Kimänget slåtteränge /Se   Härdalsrået sockenrå
  Klarvattentjärnen tjärn   Härdalsvägen vinterväg
  Klingermyran sank mark   Häströsten skogsområde
  Klitten berg   Häströsten plats
  Klittstjärnen tjärn   Hästskotjörnorna tjärnar
  Klockarnäset näs   Hästvägen gångstig
  Klockartallen gammal tall, vägmärke   Högplatsen vältplats för timmer
  Klockskåpet berg   Högvältplatsen vältplats för timmer
  Klockskåpet bergstup /Se   Högvältplatsen vältplats för timmer
  Klock(skåp)flon lugnvatten /Se   Hökboden änge
  Kloran vattendrag   Hökfljot myr
  Klordalen dal   Hökflöten myr
  Klorhön berg   Höktanden berg
  Klorhön höjd /Se   Höktanden Saknas
  Klortjärnen tjärn   Höktanden fjäll
  Klubbholen terräng   Höktjärnen tjärn
  Klöftåsen ås   Höktjärnen tjärn
  Klöven sten /Se   Höktjörnan tjärn
  Klövertjärnen tjärn   Hökvasslan bäck
  Knallen höjd   Hökvasslan å
  Knallen berg   Hölen utvidgning av Björnån
  Knallkällan bäck   Hölen tjärnliknande lugnvatten
  Knapp-Olaänget änge   Höljan å
  Knoppenborg terräng?   Höln holme
  Knutbäcken bäck   Hömyrarna myrar
  Knåperkölen sank mark   Hömyrarna myrar
  Knäfallet Saknas   Hömyrstaden strandområde
  Knäfallet altarring /Se   Hön höjd
  Kokkällan bäck   Hön höjdsträckning
  Kolbodtjärnen tjärn   Hönselhån, se Hönsenhån Saknas
  Kollen terräng?   Hönsenhån sjö
  Kophögen berg   Hörn tjärn
  Koppfljot sank mark   Höstesbäcken bäck
  Koptjärnarna tjärnar   Höstet skogsområde
  Korsbäcken bäck   Höstet höjdsträckning
  Korsbäcken bifl.   Höstet skogsås
  Korsbäckkölen sank mark   Hstet, På-, se På-Höstet Saknas
  Korset terräng   Höstlövkällan bäck
  Korsnäsängena ängen   Höstmyren myr
  Kotjärnen, Lilla tjärn   Höstmyren myr
  Kotjärnen, Stora tjärn   Hösttjärn, se Höståtjörnan Saknas
  Krabbnäset näs   Höstån å
  Kringelsfjorden del av Österdalälven   Höståtjärnen tjärn
  Kringelfjorden älvutvidgning   Höståtjörnan tjärn
  Kringeltjärnen tjärn   Idrerösten plats efter väg
  Krokabborrtjärnen tjärn   Idtjörnan tjärn
  Krokabborrtjärnen tjärn /Se   Ikornremmet skogsmoråde
  Krokbäckbottnen fjällsluttning   Ikornåsen berg
  Krokbäcken bäck   Ivarhön del av Drevfjället
  Krokbäcken bäck   ?Jagabäcken bäck
  Krokbäcken bäck   Jagabäcken bäck
  Krokspömyren myr /Se   Jenstjörnan tjärn
  Krokänget slåtteränge /Se   Jocknesmyren myr
  Krypan vattendrag   Johannikällan bäck
  Krypan å   Jonsflöten myr
  Krypån eller Krypan å   Jonsjubäcken bäck
  Krypan, Lilla vattendrag   Jugabäcken bäck
  Krypbron bro   Juviken vik
  Krypforsen fors /Se   Jåhågskölen myr
  Krypholmarna eller Krypholmen holmar /Se   Jämtkällan bäck
  Krypholmen eller Krypholmarna holmar /Se   Jämtvägen väg
  Krypkölen myr   Jämtvägen väg
  Krypkölen sank mark   Jämtvägen väg
  Kryptjärn sjö   Jämtvägen väg
  Kryptjärnen tjärn   Jämtvägen väg
  Kryptjärnen tjärn   Järnbron, se Sundet Saknas
  Krypån å   Järnvågen ställe
  Krypån bifl.   Jästen myr
  Krypån eller Krypan å /Se   Jänstjärn, se Jenstjörnan Saknas
  Krypören grusbank /Se   Kafébäcken bäck
  Kråknäset näs   Kafferösten vilplats
  Kråknäsviken vik   Kalkbrottet kalkbrott
  Krångbäcken bäck   Kallboeggarna(?) åsryggar
  Krångelblästan blästerplats   Kallboeggarna åsryggar
  Krångelblästan plats /Se   Kallboeggarna åsryggar
  Kvannboden slåttbod /Se   Kallkällan bäck
  Kvannbäcken bäck   Kallmortopparna höjder
  Kvannbäckhållan fjällsluttning   Kallsjöbäcken bäck
  Kvannedan bakeda /Se   Kalvbogåsen höjd
  Kvannkällsröset gränsmärke /Se   Kalvköttmyren myr
  Kvannkällröset riksröse   Kalvloken vattensamling
  Kvannänget strandslåtter /Se   Kalvsjön, se Karsjön Saknas
  Kvarnbäcken bifl.   Kalvskinnsmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Kalvtjärn, se Kalvtjörnan Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Kalvtjörnan tjärn
  Kvarnbäcken bifl.   Kalvtjörnåsen höjd
  Kvarnhustjärnen tjärn   Kanalbäcken bäck
  Kvarnkällan bäck /Se   Kapellsfljot myr
  Kvarnkölrönningen terräng   Karl-Olsatjärnen tjärn
  Kvigskäret skär /Se   Karsjökölen myr
  Kviltjärnen f.d. tjärn?   Karsjömoren skogsområde
  Kvisslan arm av Österdalälven /Se   Karsjön sjö
  Kvisslen åarm /Se   Kattbäcken bäck
  Kviststen(en) sten /Se   Kattbäckkölen myr
  Kväxmyren myr /Se   Kattuggelkällan myr
  Kymesnäset holme   Killingskäret bergsida
  Kåsen vattensamling   Killingskäret klippstup
  Kåsen vattensamling /Se   Killingskäret klippstup
  Kåsan förr sjö /Se   Killingskäret klippstup
  Kåsen del av Stjisjön /Se   Killingskäret klippstup
  Källan sank mark   Kimbäckdalen dalgång
  Källbäcken, se Smedkällan bäck   Kimbäcken bäck
  Källdalsbäcken bäck   Kimbäcken bäck
  Källdalstjärnarna tjärnar   Kimbäcken bäck
  Källmyran sank mark   Kimbäckslåtten myrmark
  Källorna sank mark   Kimtjärnsbäcken, se Kimbäcken Saknas
  Källströmslokarna tjärnar   Kimtjörnbäcken, se Kimbäcken Saknas
  Källtjärnen tjärn   Kimtjörnorna tjärnar
  Källtjärnen tjärn   Kimtjörnorna tjärnar
  Kölarna sank mark   Kimänget slåtteräng
  Kölsjöbäcken bäck   Kimänget slåtteränge
  Kölsjön sjö   Kimänget slåtteräng
  *Kälåsen ås   Kisjöåsen höjd
  Kärngraf, se Trollgrav, Södra ravin   Klingolfjorden, se Kringelfjorden Saknas
  Kärngraf, se Trollgrav, Södra ravin   Klingesfjorden, se Kringelfjorden Saknas
  Kölen utmark /Se   ?Klingesmyren myr
  Laddtjärnen tjärn   Klinten höjd
  Landsflöten sank mark   Klintstjörnan tjärn
  Lappvallen plats /Se   Klitten berg
  Lars-Hansänget änge   Klittstjörnan tjärn
  Lejåsen ås   Klittstjörnbäcken bäck
  Lejåskällan bäck   Klockarboden änge
  Lejåstjärnen tjärn   Klockarmyren myr
  Lekåsen ås   Klockarnäset näs
  Lemman å   Klockartallen torkad s.k. suptall
  Lemman vattendrag   Klockartallen förr tall
  Lemmriset terräng   Klockflon Saknas
  Lemmsjön, Nördre sjö   Klockkällan bäck
  Lemmsjön, Syndre sjö   Klockloken tjärn
  Lemmuvadet vadställe?   Klockskåpet berg
  Lemån = Lemman Saknas   Klockskåpet berg
  Lergraven terräng   Klockskåpet berg
  Lias del av Hägnåskölen   Klockskåpet klippbrant
  Liastjärnen tjärn   Klockskåpet bergvägg
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Klockskåpet klippvägg
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Klockskåpet klippvägg
  Lill-Bergtjärnen tjärn   Klockskåpet klippvägg
  Lill-Bjärten vattendrag   Klockskåpet klippvägg
  Lill-Björmyran sank mark   Klockskåpet klippvägg
  Lillbjörmyren myr /Se   Klockskåpet klippvägg
  Lill-Björnåsen ås   Klockskåpet klippvägg
  Lillbrunn källa /Se   Klockskåpflon Saknas
  Lillbrunna bäck   *Klockskåpsheden Saknas
  Lillbäcken bäck   ?Klockskåpshäden terrängparti
  Lillbäcken bäck   Klockskåpshäden terrängparti
  Lillgeten tjärn   Kloran å
  Lillgeten, se *Gettjärn sjö   Klorhön fjällhöjd
  Lillgrådan ström   Klortjörnan tjärn
  Lillhömyrtjärnen tjärn   Klorvallen plats vid ån
  Lillingen, Ö. o. V. sjöar   Klosstjärnen tjärn
  Lillingen, Västra sjö   Klubbholen hol
  Lillingen, Östra sjö   Klubbholen hol
  Lillingknösen berg   Klöften vattendrag
  Lillingsäteråsen ås   Klöftåsen höjd
  Lilljämten tjärn   Klöven stenformation
  Lillharrsjön sjö /Se   Knallarna skogsås
  Lillkitten notdrätt /Se   Knallen skogsparti
  Lillkölen sank mark   Knallkällan bäck
  Lillkölen sank mark   Knappen del av by
  Lillmytan bäck   Knappmejeriet källa
  Lilltjärnen tjärn   Knivskedmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Knivskedsmyren myr
  Lill-Vargtjärnen tjärn   Knivskedsmyren myr
  Lillvasslan bäck   Knåpeeggen höjder
  Lillån å   Knåpängena ängar
  Lillöretjärnbäcken bäck   Knällen höjd
  Lillöretjärnen tjärn   Knösarna höjder
  Limkarlslåtten sank mark   Kolbodtjörnan tjärn
  Limkarlslåtten myrslåtter /Se   Kontbäcken bäck
  Lindbäcken bäck   Kophögen höjd
  Lissbäcken bäck   Kopp-Olovänget slog
  Lisselfjällsröset gränsmärke /Se   Koptjörnorna tjärnar
  Lisselån å   Korsbäcken bäck
  Lissens stenar stenar /Se   Krabbnäset näs
  Lissfjället fjäll   Kringelfjorden utvidgning
  Lissfjället fjäll   Kringelfjorden utvidgning
  Lissfjällsbrunna bäck   Kringelsfjorden sjö
  Lissfjällsbrunnan vattendrag   Krokabbortjörnan tjärn
  Lissfjällsbäcken bäck   Krokbäcken bäck
  Lissfjällsröset riksröse   Krokbäcksbottnen del av Slohangfjället
  Lissflået sank mark   Kroken bukt
  Liss-Jo-Eriksloken tjärn   Krokspömyren myr
  Lissmyren sank mark   Krokänget slåtteränge
  Lissryan myr   Krokänget slotteränge
  Liss-Veksjön sjö   Krypan å
  Lissådalen dal   Krypan å
  Lissåkölen sank mark   Krypan å
  Lissåkölsbäcken bäck   Krypan å
  Lissån å   Krypan å
  Ljotbäcken bäck   Krypforsen fors
  Ljurdalsvägen, Syndre väg /Se   Krypforsen fors
  Ljusmortjärnen tjärn   Krypforsen fors
  Ljöran å   Krypforsen fors
  Ljöran å /Se   Krypholmen holme
  Ljöran å   Krypkölen myr
  Ljöran å   Kryptjärnen tjärn
  Ljöran vattendrag   Kryptjörnan tjärn
  Ljördalsvägen väg /Se   Kryptjörnan tjärn
  Lok-Ingeborgberget berg   Kryptjärnen tjärn
  Lomkällan bäck   Krypån Saknas
  Lomsjöhållan berg   Krypöra grushar
  Lomsjöhållan berg   Kråknäset näs
  Lomsjöhållan höjdsträckning /Se   Kråknäsviken vik
  Lomsjön sjö   Krångbäcken bäck
  Lomsjötjärnen tjärn   Krångbäcken bäck
  Lomsjöån å   Krångelblästan gammal blästerplats
  Lomtjärnen tjärn   Krångelbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Krångelkällan myr
  Lorthån tjärn   Krångeltjörnan tjärn
  Lorån, se Görån å   Kullen slåttermarker
  Loskan blästa /Se   Kvannbäcken bäck
  Långbröstet ström /Se   Kvannbäcken bäck
  Långheden hed   Kvannbäckhållan del av Drevfjället
  Långholmen holme   Kvannedan bakeda
  Långhåtjärnarna tjärnar   Kvannkällan bäck
  Långkällan källa   Kvannkällan bäck
  Långkällan bäck   Kvannänget, se Holsänget Saknas
  Långmyran sank mark   Kvannöholmen holme
  Långmyran sank mark   Kvannöänget slåtteräng
  Långmyran sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrhöstet ås   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrorna sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Långnäset näs   Kvarnbäcken vattendrag
  Långnäset näs   Kvarnbäcken bäck
  Långnäskölen sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Långsjöbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långsjöbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långsjön, Mellre sjö   Kvarnbäcken Saknas
  Långsjön, Nördre sjö   Kvarnbäckfjorden Saknas
  Långsjön, Syndre sjö   Kvarnbäckhållan Saknas
  Långsjöpasset sank mark   Kvarnhustjörnan tjärn
  Långsjöslättan terräng   Kvarnkölen myr
  Långsjöslättkällan bäck   Kvarnloken tjärn
  Långsjöåsen ås   Kvarnvägen Gamla gångstig
  Långtjärnarna tjärn   Kvarnvägen, Nya landsväg
  Långtjärnbäcken bäck   Kvigskäret stenskär
  Långtjärnen tjärn   Kvisseln gren av å
  Långtjärnen tjärn   Kvisseln gren av Storån
  Långtjärnen tjärn   Kvisseln gren av å
  Långtjärnen tjärn   Kvisseln gren av å
  Långtjärnen tjärn   Kvistskäret strandområde
  Lärtjärnen tjärn   Kvistskärfloen lugnvatten
  Lärtjörnan tjärn /Se   Kvistskärvadet vad
  Läsjökölen sank mark   Kviststen(en) sten
  ?Läsjön sjö   Kväxmyren myr
  Läsjön sjö   Kynnesberget skogsås
  Läsjön sjö   Kynnesbäcken bäck
  Läsjön sjö /Se   Kynnesnäset näs
  Läsjön sjö /Se   Kynnesnäset näs
  Läsjöåsen ås   Kynnesviken vik
  Lörån, se Ljöran å   Kynnesviken vik
  Lör Elfwen, se Görälven älv   Kåsen vattensamling
  Lövbäcken bäck   ?Kåsjöfjället fjäll
  Lövflöten sank mark   Kälkskäret klippstup
  Lövhögbäcken bäck   Kälkskäret klippstup
  Lövhöjden berg   Källan bäck
  Lövriset skogsområde   Källan bäck
  Lövröstkölarna sank mark   Källan mellan åarna myr
  Lövåsen ås   Källan på Högarna källa och myr
  Lövåsen ås   Källorna myrar
  Lövåsen ås   Källtjärn, se Videtjörnan Saknas
  Lövåsen ås   Källtjärnen tjärn
  Lövåsknappen höjd   Källtjörnan tjärn
  Lövåsmyran sank mark   Källviken vik
  Lövåsskäret del av berg   Kärbäcken, se Tjörbäcken Saknas
  Lövön, Norra ö   Kärbäckstjärn, se Tjörtjörnan Saknas
  Maktjärnen tjärn   Käringstranden slåtteränge
  Malbäcken bäck   Käsen myr
  Malbäcken bäck /Se   Kölarna myrar
  Malmbäcken bäck   Kölen myr
  Malmtäktbäcken bäck /Se   Kölen myrmarker
  Malmtäktmyren myr /Se   Kölen myr
  Marnbygget terräng?   Kölsjöbrännan höjdsträckning
  Marstevallen terräng   Kölsjöbäcken bäck
  Maskbäcken bäck   Kölsjön sjö
  Masksjön sjö   Kölsjön sjö
  Matviken vik   Kölsjötjörnan tjärn
  Matviken vik /Se   Kölsjöremmet höjdsträckning
  Mellanbäcken bäck   Lakedrätten notdrag
  Mellandammen sank mark   landsvägsbron, se Flottbron landsvägsbro
  Mellandammstjärnen tjärn   Lappvallen Saknas
  Mellanskäret del av berg   Laxdrätten laxdrätt
  Mellantjärnbäcken bäck   Laxspiken ekspik
  Mellantjärnen tjärn   Laxspiken ekspik
  Mellanåsen ås   Laxspiken ekspik
  Mellomkällan bäck   Lejåsen berg
  Mevattnet tjärn   Lejåsen höjd
  Mickeltemplet berg   Lejåstjörnan tjärn
  Mickeltemplet berg /Se   Lekåsen Saknas
  Micklabo terräng?   Lekåsen höjd
  Middagsloken tjärn   Lemman å
  Midskogsknallsröset gränsmärke /Se   Lemmriset igenväxt slåttänge
  Midskogsknallsröset riksröse   Lemmriset igenväxt slåttänge
  Midsommarstjärnarna tjärnar   Nördre Lemmsjön sjö å
  Mitteltemplet brandtorn   Syndre Lemmsjön sjö å
  Mitteltemplet = Mickeltemplet, se Mickeltemplet berg   Lemmviken vik
  Mitten Gråsiön, se Slåttjärnen, Stora sjö   Lemmån, se Lemman å
  Mittfjället fjäll   Lergraven plats där en gård legat
  Mjålen strandparti   Liaskölen myr
  Mjäxedan bakvatten   Liastjärnen tjärn
  Mjäxedan bakeda /Se   Lillabborrtjörnan tjärn
  Morfjället fjäll   Lillabborrtjörnan tjärn
  Morfjället fjäll   Lillbergtjörnorna tjärnar
  Mortoppan, se ?Kallmortopparna höjd   Lillbjärten bäck
  Morön ö   Lillbjörnmyren myr
  Mossaskallen fjäll   Lillbjörnåsen höjd
  Mosstjärnen tjärn   Lillbäcken, se Österbäcken Saknas
  Mossuskallen del av Stor-Uckuvålen   Lilldalen, se Lillsdalen Saknas
  Mossåsen ås   Lilldammen damm
  Mullbacken terräng   Lillgeten tjärn
  *Myrgård åker   Lillgeten tjärn
  Myr-Halvarsstranden notdrätt /Se   Lillgeten, se Hälltjörnan Saknas
  Myrtaget sank mark   Lillgeten, se Hälltjärnen Saknas
  Myrtuvsröset gränsmärke /Se   Lillgetsjön sjö
  Myrtuvröset riksröse   Lillgettjörnan tjärn
  Mytan å /Se   Lillgraven del av strand
  Mågbäcken bäck   Lillgraven sänka
  Måmtäkt terräng   Lillholmen holme
  Måmtäkt myrmark /Se   Lillhållan höjd
  Måssuskallen, se Mossaskallen fjäll   Västra Lillingen sjö
  Mälen del av strand   Östra Lillingen sjö
  Mälen del av strand /Se   Lillingåsen höjd
  Märitrösten terräng   Lill-Jo-Eriksstranden slåtteränge
  Märrarumpskölen sank mark   Lillkitten Saknas
  Märrkällan bäck   Lillkrypan bäck
  Märrkällan bäck   Lillkällan bäck
  Märrkölen sank mark   Lillkölen myr
  Mörbykällan bäck   Lillkölen myr
  Mörkertjärnen tjärn   Lillkölen myr
  Mörkfjorden sjö   Lillkölen myr
  Mörkhållan berg   Lillkölen, se Fågelmyren myr
  Mörkret berg?   Lillmytan bäck
  Mörthammaren berg   Lillrottjörnan tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Lillryan myr
  Mörttjärnen tjärn   Lillsanden strandområde
  Mörttjärnen tjärn   Lillsanden strandområde
  Mörttjärnen, Nedersta tjärn   Lillsdalbäcken bäck
  Mörttjärnen, Översta tjärn   Lillsdalen dal
  Namnlösen tjärn   Lillsfjällbäckgraven dalgång
  Nattmyrkölen sank mark   Lillsfjället fjällhöjd
  Nedermyran sank mark   Lillskäret höjdsträckning
  Nedre dammet sank mark   Lillslåttjörnan tjärn
  Saknas sjö   Lillslädmoren skogsområde
  Njupsjön, Lilla sjö   Lillsundet sund
  Njupsjön, Stora sjö   Lillsundet sund
  Njupskärs Vattenfall vattenfall   Lillsvultabborrtjörnan tjärn
  Njupeskärs vattenfall Saknas   Lilltjörnan tjärn
  Njupån å /Se   Lill-Tokholmen, se Lill-Toköjen holme
  Njupån å   Lill-Toköjen holme
  Njupån, Stora å   Lill-Tollestjörnan tjärn
  Njupåsen, Lilla ås   Lillugguåstjörnan tjärn
  Njupåsen, Stora ås   Lillvargtjörnan tjärn
  Nordfjällsvattnet sjö   Lillåfloen lugnvatten
  Nordkvistkojan kojplats /Se   Lillåkölen myr
  Norgesvägen väg /Se   Lillåkölen myr
  Nupskär vattenfall   Lillån, se Lisslån Saknas
  Nupskär vattenfall   Lillån å
  Nupskär vattenfall /Se   Lillån, se Lisslån Saknas
  Nupskär vattenfall   Lillöretjörnan tjärn
  Nysäterkölen sank mark   Limkarlhålet Saknas
  Nytjärnen tjärn   Limkarlslåtten myrmarker med slåtterängar
  Näcksjöberget berg /Se   Limkarlsslåtten Saknas
  Näcksjöberget berg   Linjebäcken bäck
  Näcksjöberget berg /Se   Lissbäcken bäck
  Näcksjön sjö   Lisselfjället, se Lissfjället Saknas
  Näcksjön sjö /Se   Lisselfjällsbrunna, se Lissfjällbrunna Saknas
  Näcktjärnen tjärn   Lisselån, se Lillån Saknas
  Näckån å   Lissens stenar stenar
  Näckån vattendrag   Lissfjällbrunna bäck
  Näckån å /Se   Lissfjällbäcken bäck
  Näckån å   Lissfjället fjäll
  Näckån å /Se   Lissflåjet myr
  Näsfjället fjäll   Lissharrsjön sjö
  Näsfjället fjäll o. skiljemärke /Se   Lissholmen holme
  Nätstångsvadet vadst.   Lisskärberget del av Skärberget
  Nättjärnen tjärn   Lisskölen myr
  Nättjärnen, Lilla tjärn   Lisslemmorna bäckar
  Näverberget berg   Lisslån biflod
  Näverbäcken bäck   Lisslån å
  Näverbäcksmyrorna myrar   Lisslåtthammaren bergstopp
  Nörder-Rödhällan å /Se   Lisslåttjärn, se Lisslåttjörnan Saknas
  Olaloken tjärn   Lisslåttjörnan tjärn
  Olhansblästan f.d. myrmalmsblästa   Lissnupan å
  Olliaön ö   Lissnupsjön sjö
  Ol-Matsmyran sank mark   Lissrensjön sjö
  Ols-tjärnen tjärn   Lissrörsjön sjö
  Opp-vid näset strandparti /Se   Lissvasslan bäck
  Ormbäcken bäck   Ljotbäcken bäck
  Ormhögen höjd   Ljotbäcken bäck
  Ormloken tjärn   Ljotbäcken, se Ljutbäcken Saknas
  Ormnäset holmar   Ljotbäcken bäck
  Orrkölen sank mark   Ljutbäcken bäck
  Orrmyran sank mark   Ljöran å
  Orrmyten Saknas /Se   Nördre Ljördalsvägen väg
  Orrmyterna vikar /Se   Syndre Ljördalsvägen gammal väg
  Orrmyterna Saknas /Se   Lok Imber-berget berg
  Orrnästjärnen tjärn   Lokviken vik
  Osaltåsen ås   Lokänget slåtteräng
  Oxhålet tjärn   Lomkällan bäck
  Oxkölen sank mark   Lomsjöhållan höjdsträckning
  Oxkölstjärnen tjärn   Lomsjön sjö
  Oxtjärnen tjärn   Lomsjötjörnan tjärn
  Oxvålen berg   Lomsjöån vattendrag
  Oxvålen berg   Lomtjärn, se Lomsjötjörnan Saknas
  Oxvålen berg   Lomtjärnen tjärn
  Oxvålen berg   Lomtjörnan tjärn
  Paddtjärnen tjärn   Lomtjörnan tjärn
  Paddtjärnen tjärn   Lomtjörnan tjärn
  Paddtjärnknallen berg   Lorthån tjärn
  Pannkölen sank mark   Långbröstet långström
  Pannkölen, Nedre sank mark   Långbröstet långström
  Per-Anders änge änge /Se   Långbröstet långström
  Per-Jönstjärnen tjärn   Långheden skogsås
  Per-Olstjärnen tjärn   Långhedvägen gångstig
  Pinken höjd   Långholmen holme
  Pinkfljot sank mark   Långhåtjörnorna tjärnar
  Pinnsti-Pertjärnen tjärn   Långkällan bäck
  Planttjärnen tjärn   Långkällan bäck
  Pligget bergssluttning   Långkällan bäck
  Plumpan blästa /Se   Långmyrbäcken bäck
  Predikstolen tall   Långmyren myr
  ?Prästnäset näs   Långmyren myr
  *Prästvägen gammal väg   Långmyren myr
  *Prästvägen väg /Se   Långmyren myr
  Punsdiken änge /Se   Långmyren myr
  Punsvallen blästvall   Långmyren myr
  Punsvallen blästvall /Se   Långnäset näs
  Puttjärnen tjärn   Långnäskölen myr
  Rackhultet terräng   Långnäskölen myr
  *Randellobeck gränsmärke /Se   Långnäsudden udde
  *Randelobäck gränspunkt   Långsjöbäcken bäck
  *Randelobäck skiljemärke /Se   Långsjöliden höjd
  *Randelöfsbäck bäck o. gammalt gränsmärke   Syndre Långsjön sjö
  *Randolöfs bäck bäck? o. gammalt gränsmärke   Långtjörnan tjärn
  Rangen sjö   Långtjörnan tjärn
  Rangen sjö /Se   Långtjörnan tjärn
  +Rannsjövinet betesmark /Se   Långtjörnan tjärn
  Rappelfloen floe /Se   Lärtjörnan tjärn
  Rappelforsen fors /Se   Läsjödammen damm
  Rasakutbäcken bäck   Läsjökölen myr
  Remvallån vattendrag   Läsjökölen myr
  »Renfjällsmarken terräng   Läsjön sjö
  Renkällan skogsbäck   Läsjön sjö
  *Rennefiellzmarckan terräng   Läsjön sjö
  Rensjöbrunnan vattendrag   Läsjön sjö
  Rensjön, St. o. L. sjöar   Läsjöåsen berg
  Rensjön, Lilla sjö   Läsjöåsen ås
  Rensjön, Stora sjö   Lätjörnan Saknas
  Renskällan bäck   Lövboden lada
  Rensmyran sank mark   Lövflöten myr
  Renstjärnen tjärn   Lövflötkölen Saknas
  Riploken tjärn   Lövhögbäcken bäck
  Risdalen dal   Lövremmet skogbärande mark
  Risflöten sank mark   Lövriset skogsområde
  Rodammtjärnen tjärn   Lövriset myr
  Roseniusänget änge /Se   Lövriset myr
  Rossmansholmarna holmar   Lövrösten skogområde
  Rumpkölbäcken bäck   Lövröstkölarna myrar
  Rumpkölen sank mark   Lövåsen fjällhöjd
  Rundkölen sank mark   Lövåsskäret del av berg
  Rundmyran sank mark   Lövåsmyrarna myrar
  *Rupsjön sjö   Lövön, Nördre ö
  Ryggen höjd   Lövön, Nördsta ö
  Rådlösnäset näs /Se   Magasinet del av sjö
  *Rådmansholmarna holmar   Magasinet del av sjö
  *Rådmansholmarna holmar /Se   Maktjörnan, Yttersta tjärn
  Rådmansholmarna holmar   Maktjörnan, Översta tjärn
  *Rådmansholmarna holmar   Malbäcken bäck
  Råsstjåkroken krökning av Österdalälven /Se   Malbäckfloen lugnvatten
  Råtjärnarna tjärnar   Malbäcktjörnan tjärn
  Råtjärnarna tjärnar   Malmbäcken bäck
  Rälenbladet myr /Se   Malmbäcken bäck
  Rännan del av Österdalälven   Malmtäkt änge
  Rännan sund   Manvallen plats för ämnatfäbodställe
  Rännarmyran sank mark   Manvallkölen myr
  Rännartjärnen tjärn   Marakällan bäck
  Rävbacken höjd   Marksjöbäcken bäck
  Rävflået terräng   Marksjön sjö
  *Rävhöden berg   Masksjön, se Marksjön Saknas
  Rävidtjärnen tjärn   Matviken vik
  Rävlokbäcken bäck   Mellanbassängen område vid å
  Rävloken tjärn   Mellantjörnan en av Fanetjörnorna
  Rödfjället fjäll   Mellantjörnbäcken bäck
  Rödfjällsbrunnan vattendrag   Mellanfjället, se Millomfjället Saknas
  Rödfjällstjärnen tjärn   Mellantjärn, se melltjärnen Saknas
  ?Rödhällan bäck /Se   Mell(an)tjärn, se Milltjärn Saknas
  ?Rödhällan bäck   Mellantjärnbäcken bäck
  Rödhällan, V. (och Ö.) bäckar   Mellantjärnen tjärn
  Rödhällan, Östra o. Västra åar /Se   Mellanåsen berg
  Rödhälloken vattensamling /Se   Melltjärnbäcken bäck
  Rödingtjärnarna tjärnar   Melltjärnbäcken bäck
  Röfjällsbrunna bäck   Melltjärnbäcken, se Trolltjärnbäcken bäck
  Röjgillret del av Hangmor höstet   Melltjärnen en av Fanetjärnarna
  Röjgillret skogsparti /Se   Melltjärn(en) tjärn
  Rönningbäcken bäck   Micheltemplet berg
  Rönnåsen berg med brandtorn   Middagsloken Saknas
  Rören metställe /Se   Middagssugnet fors
  Rörhån del av Björnån   Midsommarstjärnarna tjärnar
  Rörloken vattensamling /Se   Millomfjället fjäll
  Rörmyran sank mark   Milltjärn [Mellantjärn] tjärn
  Rörmyran, Lilla sank mark   Milltjärn tjärn
  Rörmyran, Stora sank mark   Milltjärnbäcken [Mellantjärnbäcken] bäck
  Rörmyrbäcken bäck   Milltjärnbäcken bäck
  Rörsjöhön berg   Mjälgen strand
  Rörsjön, Lilla sjö   Mjäxedan bakeda
  Rörsjön, Stora sjö   Mjäxedan bakeda
  Rörtjärnen tjärn   Mjäxedan bakeda
  Rörtjärnen tjärn   Mokölen myr
  Rörtjärnen tjärn   Morbäcken bäck
  Rörtjärnen, Lilla tjärn   Morkölen myr
  Rörtjärnen, Stora tjärn   Morttjörnan tjärn
  Rösfjället fjäll   Morvallsbäcken bäck
  Rösjön sjö   Morön ö
  Rösjön sjö   Mossaskallen, se Moss-skallen Saknas
  Rösjön, Lilla sjö /Se   Mossen bukt
  Röstjärnen tjärn   Mosskölen myr
  Rötjärnen tjärn   Moss-skallen del av fjäll
  Rötjärnremmen terräng   Myr-Halvarsstranden slått
  Sanden slänt /Se   Myr-Halvarsstranden slått
  Sandsjön, se Särnsjön sjö   Myrkroken krok på en myr
  Sandön ö   Myr Ola-hållan höjdsträckning
  Sarsjön, se Särnsjön sjö   Mytan å
  Schrödervägen väg /Se   Mytbäcken, Lilla, se Lillmytan Saknas
  *Serckefjäll fjäll   Mytbäcken, Stora, se Stormytan Saknas
  Serna Elf, se Öster-Dalälven älv   Mytån, se Mytan Saknas
  Sernösiöö, se Särnasjön sjö   Märitmyren myr
  Sessilhögen höjd   Märrtjörnan tjärn
  Sickusbröstet terräng   Målen del av strand
  Sickusbäcken bäck   Mörkfjorden del av Stornupsjön
  Sickustjärnen tjärn   Mörkhögen näs
  Sidan berg   Mörksundet sund
  Sierke fiell, se Särkåsen berg   Mörktjörnan tjärn
  Sigrid-Torsbygget terräng?   Mörttjörnan, Mellan Saknas
  Siksjöberget berg   Mörttjörnan, Ned., se Ögtjörnan Saknas
  Siksjöhållan berg   Mörttjörnan, Nedersta tjärn
  Siksjön sjö   Mörtjörnan tjärn
  Siksjön sjö /Se   Mörttjörnan, Översta tjärn
  Silan bäck   Myr Halvar-myren myr
  Silbäcken bäck   Mörbodkällan bäck
  Silbäcken bifl.   Mörttjörnorna tjärnar
  Silbäcken bäck   Namnlösen tjärn
  Silbäcksänget änge   Nasselmyrkölen myr
  Silderbäcken bäck   Nattmyrkölen, se Nässelmyrkölen Saknas
  Silderhällorna terräng   Nedersten=Trolltjärn Saknas
  Silderåsen ås   Nederst-Gravatjärn=Trolltjärn Saknas
  Sillerkölen sank mark   Ned-vid Bräderna plats vid sjö
  Sillren sank mark   Nere-på Tjörnan, se Tjörnan Saknas
  Silmorkölen sank mark   Ner-i Sundet, se Sundet Saknas
  *Sirkefjället, (=Särkåsen?) höjd   Njupeskärs vattenfall, se Nupskär Saknas
  Sjuggelkällan källa   Njupsjön, se Stornupsjön Saknas
  Sjumyran sank mark   Lilla Njupsjön, se Lissnupsjön Saknas
  Sjuån (Sjöån?) bifl.   Stora Njupsjön, se Stornupsjön Saknas
  Sjömyrorna sank mark   Lilla Njupån, se Lissnupan Saknas
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Stora Njupån, se Stornupan Saknas
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Nord i Pundet, se Pundet Saknas
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Norgesvägen väg
  Skarpabborrtjärnen tjärnar /Se   Nöttermyrstaden strandområde
  Skarphåbrunnan bäck   Nöttertjörnan tjärn
  Skarphån sjö   Nupsjömyren myr
  Skarvkölen sank mark   Nupskär vattenfall
  Skettrostjärnarna tjärnar   Nybodbrännan höjd
  »Skij Åhn» vattendrag   Ny-Lemman, se Lemmriset Saknas
  Skisjöbäcken bäck   Nyslättbäcken bäck
  *Skisjön sjö   Nyslättet myr
  Skisjön sjö   Nyslättet myr
  Skisjön sjö   Nysäterbäcken bäck
  Skisjöremmet höjd   Nysäterkölen myr
  *Skivberg Saknas /Se   Nysätermyrarna myrar
  *Skiån å   Nysäterremmet höjd
  Skjuan vattendrag   Nysäter vägen landsväg
  Skogs-Persängarna sank mark   Nysätervägen, Gamla gångstig
  Skolappskäret berg   Näcksjöberget berg
  Skolappskäret höjd   Näcksjöberget berg
  Skolapptjärnen tjärn   Näcksjöberget berg
  Skraknäset näs   Näcksjön sjö
  Skrallblästan plats /Se   Näcksjön sjö
  Skrasseltjärnen tjärn   Näcktjärnen tjärn
  Skrickesundet sund /Se   Näckån å
  Skrollblästan f.d. myrjärnsugn   Näckån å
  Skrollbodsfljot sank mark   Näsbäcken bäck
  Skrollbodshäden terräng   Näset näs
  Skrolledan eda /Se   Näset, se Fjetnäset Saknas
  Skrollflon lugnvatten /Se   Näset, Upp-vid Saknas
  Skrollstäd fjäll /Se   Näsfjället fjäll
  Skrollvred krök på Österdalälven   Näsmyrarna myrar
  Skrollvred krök /Se   Nättjärn, Ned., se Nättjörnan, Yttersta Saknas
  Skrollvägen väg /Se   Nättjärn, Öv., se Nättjörnan, Översta Saknas
  Skrollören sandbank /Se   Nättjörnan, Yttersta tjärn
  Skrållstäd fjäll /Se   Nättjörnan, Översta tjärn
  Skråvåfljoten sank mark   Nättjörnkällan bäck
  Skrömttjärnen tjärn /Se   Nättjörnkölen myr
  Skåftloken (el. Skäftloken) »hungerbrunn» /Se   Näverberget berg
  Skågeltjärnen tjärn   Näverbergskölen myrar
  Skålbäckänget sank mark   Näverbergsmyrarna myrar
  Skålhultet skogsområde(?)   Näverbäcken bäck
  Skårkällan bäck   Näverbäcken bäck
  Skårvägen väg /Se   Näverbäcksmyrarna myrar
  Skäftesbäcken bäck /Se   Nöllen, se Kullen Saknas
  Skäftesfloen del av Öster Dalälven /Se   Nördertjärn, se Bergtjärnarna Saknas
  Skäfteskällan källa /Se   Offerstenen sten
  Skäfteslågan terräng   Olaloken Saknas
  Skäftesmyran sank mark   Olliaön ö
  Skäftesmyran sank mark   Olmortskölbäcken, se Olmårtsbäcken Saknas
  Skäftloken, jfr Skåftloken Saknas   Olmårtsbäcken bäck
  Skälfljot sank mark   Olmårtskölen myr
  Skärberget, Lilla berg   Olovkölen myr
  Skärberget, Stora berg   Olovkölssvedan skogsområde
  Skärbäcktjärnen tjärn   Ol(ov)-Matsson-myr myr
  Skärdalen dal   Olstjörnan tjärn
  Skärdalsbäcken bäck   Oradtjärn tjärn
  Skärfloen lugnvatten /Se   Ormdikar myrar
  Skärforsen fors /Se   Ormnäset näs
  Skärtjärnen tjärn   Orrflöten myr
  Skäråsen berg   Orrknulen höjd
  ?Skäråsen ås   Orrmyterna sund
  Skäråsen höjd   Orrmyterna sund
  Skäråsen berg   Orrmytkölen myr
  Skäråsen ås   Orrnäset näs
  Skönsåsen ås   Orrnästjärnen, se Ånånstjärnen tjärn
  Slaktar-Johantjärnen tjärn   Orrnästjörnan tjärn
  Slamorbäcken bäck   Orrnästjärnen tjärn
  Slamorkölen sank mark   Osaltåsen höjd
  Slamorriset terräng   Ostatanstjörnan, se Östantandtjörnan Saknas
  Slohangflåjet sank mark   Ostbäcken bäck
  Slohanghammaren fjälltopp   Osttjörnan tjärn
  Slottshön fjäll   Oxkällkölen myr
  Slottshöröset gränsmärke /Se   Oxtjärn tjärn
  Slottshöröset riksröse   Oxvålbäcken bäck
  Slottsmanstjärnen tjärn   Oxvålbäcken bäck
  Slåttbäcken bäck   Oxvålen fjäll
  Slåttmyrbäcken bäck /Se   Oxvålen höjd
  Slåttjärnen, Norra tjärn   Oxvålen fjäll
  Slåttjärnen, Stora tjärn   Oxvålen berg
  Slåttjärn tjärnar   Paddtjärn, se Paddtjörnan Saknas
  Slåttjärnen, Södra tjärn   Paddtjörnan tjärn
  Slåttkölen sank mark   Paddtjörnan tjärn
  Slåttkölen sank mark   Paddtjörnknollen topp
  Slåttkölen sank mark   Pannkölkällan bäck
  Slåttvallen terräng?   Per-Anders änge slåtteränge
  Slättberget berg   Per Ols-tjörnan tjärn
  Slättbergsloken tjärn   Perskällan myr
  Slättheden hed /Se   Plantkölen myr
  Slättåsen ås   Plantobatjörnan, se Plant-Ola-tjörnan Saknas
  Slättåsen ås   Plant Ola-tjörnan tjärn
  Slättåstjärnen tjärn   Prästbäcken bäck
  Slötjärn Saknas   Prästnäset näs
  Slötjärnen tjärn   Prästnäset näs
  Slötjärnåsen ås   Prästviken vik
  Smalmyran sank mark   Punsdiken änge
  Smedkällan bäck /Se   Punsvallen blästvall
  Smekmyran sank mark   Puttbäcken bäck
  Smekmyrtjärnen tjärn   Puttbäcken bäck
  Smekmyråsen ås   Puttkölen myr
  Småabborrtjärnen tjärn   Puttjörnan tjärn
  Småmyrorna sank mark   På-Höstet skogsmark
  Småsyrtjärnarna tjärnar   På Höstet skogsmark
  Småtjärnarna tjärnar   Pär Jöns-källan myr
  Småöringtjärnarna tjärnar   Pär Jöns-tjörnan tjärn
  Smörsundet sund   Rackhultet skogsås
  Snarbodåsen ås /Se   Rackhultet skogsås
  Snaremyran sank mark   Rangbäcken bäck
  Snaruvallen sätervall /Se   Rangen sjö
  Snättan blästa /Se   Rangen sjö
  *Snöfjället fjäll   Rangen sjö
  Snöåsbäcken bäck   Rangsjön, se Rangen och Tjörnsjön Saknas
  Snöåsen ås   Rangsjön, se Rangen Saknas
  *Sohlnafiähl fjäll   Rangsjön, se Tjörnsjön sjö
  Sommarfjället fjällhöjd /Se   Rasakufjället Saknas
  Spaktjärnen tjärn   Rasakutbäcken bäck
  Spekt-Erikåsen ås   Raskakufjället berg
  Spö-Hanstjärnen tjärn   Rassakufjället Saknas
  Stampviken vik   Remmet skogsås
  Starrbacken höjd   Remvallån å
  Starren myr /Se   Remvallån å
  Starrkällan tjärn /Se   Rensjöbrunna å
  Starrtjärnen tjärn   Rensjökällan bäck
  Starrtjärnen tjärn   Lilla Rensjön, se Lissrensjön Saknas
  Stavetjärnen tjärn   Stora Rensjön, se Storrensjön Saknas
  Stenhån sjö   Rensjöåsen höjd
  Stenkrullbäcken bäck   Renskällan myr
  Stenkrulltjärnen tjärn   Renskällan bäck
  Stenkölen sank mark   Renskölen myr
  Stenkölen sank mark   Renskölen myr
  Stenlandet terräng   Rensmyren, se Renskölen Saknas
  Stenloken tjärn   Rensmyren, se Renskölen myr
  Stenloken tjärn   Renstjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn   Renstjörnan tjärn
  Stentjärnen tjärn   Renstjörnan tjärn
  Stentjärnen tjärn   Renstjörnbäcken bäck
  Stenåsen ås   Ringströmsholmen, se Toköjen holme
  Stenänget terräng   Riploken Saknas
  Sticksmyrbäcken bäck   Risflöten myr
  Stickmyrbäcken bäck /Se   Riskällan bäck
  Sticksmyrhöstet berg   Riskölen myr
  Sticksmyrtjärnen tjärn   Rodammtjörnan tjärn
  Stickåris ängen   Rolfsaholmen udde
  ?Stjuan å   Roseniusänget änge
  Stockrösten bäck   Rossmansholmarna holmar
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Rossmansholmarna holmar
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Rossmansholmarna holmar
  Storabborrtjärnen tjärn   Rossmansholmarna holmar
  Storabborrtjärnen tjärn /Se   Rossmansholmarna holmar
  Stor-Bergtjärnen tjärn   Rossmansholmarna holmar
  Stor-Bjärten vattendrag   Rossmansholmarna holmar
  Storbodsmyran sank mark   Rossmansholmarna holmar
  Storbodsmyren myr   Rossmansholmarna holmar
  Storbodsmyren myr   Rossmansnäset näs
  Storbrobäcken bäck   Rotteggen höjd
  Storbromyran sank mark   Rottjärn, se Storrottjörnan Saknas
  Storbroån å   Rottjörnbäcken bäck
  Storbroåsen ås   Rovenön holme
  Storbrunn el. Brunn källa /Se   Rundkölen myr
  Storbäcken bäck   Rundkölen myr
  Storbäcken bäck   Rundmyren myr
  Storbäcken bäck   Ruppelkällan bäck
  Storbäcken bäck   Ruttjärn, se Guttjörnan Saknas
  Storbäckmyran sank mark   Ryen myr
  Storbäckstjärnen tjärn   Ryorna myrslåttermarker
  Storbäcksåsen ås   Ryskflaten höjd
  Storbäcktjärnarna tjärnar   Rådet vik
  Stordammbäcken bäck   Rådlösnäset näs
  Stordammet sank mark   Rådmansholmarna, se Rossmansholmarna holmar
  Storfjäten älv   Råkölen myr
  Storflon sank mark   Rålandet skogsområde
  Storflokällan bäck   Rålandsbäcken bäck
  Storfloremmet berg   Råstjåkroken kröke
  Storflosillret sank mark   Råstjåkroken krökning
  Storflået sank mark   Råstjåkroken krökning
  Storflået terräng   Råstjåkroken krökning
  Storgeten o. Lillgeten tjärnar   Råstjåkroken krökning
  Storgeten sjö   Råstjåkroken krökning
  Storgeten sjö   Råstjåkroken krökning
  Storgeten, se *Gettjärn sjö   Råstjåkroken krökning
  Storholmen holme   Råtjärnarna tjärnar
  Storhöljan vattendrag   Råtjörnorna tjärnar
  Storhöljan vattendrag   Råtjörnorna tjärnar
  Storhömyrtjärnen tjärn   Råtjärnarna tjärnar
  Storhön fjäll   Råvan ställe i Särnsjön
  Storhön del av Fulufjället   Räkbladet slåttermyr
  Storjovallen del av Fjältrosvallen /Se   Rälbäcken, se Rävbäcken Saknas
  Stor-Joviken vik   Rännan Saknas
  Storharrsjön sjö /Se   Rännan gren av älv
  Storkitten notdrätt /Se   Rännan passage
  Storkällan bäck   Rännarmyrarna myrar
  Storkällan bäck   Rännarmyrarna, se Rännarmyren Saknas
  Storkällan bäck   Rännarmyren myrslått
  Storkällan bäck   Rännarmyren myrslått
  Storkällan bäck   Rännartjörnorna tjärnar
  Storkällvallen terräng   Rännartjörnorna tjärnar
  Storkölen sank mark   Rännartjörnorna tjärnar
  Storkölen sank mark   Räppen höjdsträckning
  Storkölen sank mark   Rävbäcken bäck
  Storkölen sank mark   Rävlokbäcken bäck
  Storkölen sank mark   Rävloken tjärn
  Storkölen sank mark   Rödfjällbrunna bäck
  Storkölen sank mark   Rödfjället fjäll
  Storkölen sank mark   Rödfjällstjörnan tjärn
  Storkölen sank mark   Rödhällan, se Väster-Rödhällan Saknas
  Stor-Liasbäcken bäck   Rödhällan, se Överst-Rödhällan Saknas
  Stormoren skogsområde   Rödhällan, V., se Väster-Rödhällan Saknas
  Stormorkölen sank mark   Rödhällan, Västra Saknas
  Stormormyran sank mark   Rödhällan, Västra Saknas
  Stormyränget sank mark   Rödhällan, Översta bäck
  Stormytan bäck   Rödhälloken vattensamling
  Stornupan å /Se   Rödhällnäset näs
  Storrottjärnen tjärn   Rödhällänget slåtteränge
  Stor-Rundhån del av Fulubågan   Rödhällänget slåtteränge
  Storryan myr   Rödnäset?, se rörnäset Saknas
  Storryforsen fors   Rögillret del av Hangmorarna
  Storsanden strandområde   Röjgillret plats
  Storsandheden hed   Röningen slåttermyr
  Storskäret terräng   Rönnartjärn Saknas
  Storstensmyran sank mark   Rören metställe
  Storstensmyran sank mark   Rörhådammen damm
  Stortjärnen tjärn   Rörhån sjö
  Stortjärnen tjärn   Rörhån tjärn
  Stortjärnen tjärn   Rörloken tjärn
  Stortjärnen tjärn   Rörloken vattensamling
  Stortjärnen tjärn   Rörmyrbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Rörmyren, Lilla myr
  Stortjärnen tjärn   Rörmyren, se Storrörmyren Saknas
  Stortjärnen tjärn   Rörnäset näs
  Stortjärnen tjärn   Rörnäset näs
  Stortjärnen tjärn   Rörsjöhön fjällhöjd
  Stortjärnen tjärn   Lilla Rörsjön, se Lissrörsjön Saknas
  Stortjärnhållan ås   Stora Rörsjön, se Storrörsjön Saknas
  Stor-Uckuvålen fjäll   Rörtjörnan tjärn
  Stor-Vargtjärnen tjärn   Rörtjörnan tjärn
  Storviken vik   Rörtjörnan tjärn
  Storänget änge   Rösten skogsområde
  Storöjar änge   Rösten plats
  Storöretjärnbäcken bäck   Röstjörnan tjärn
  Storöretjärnen tjärn   Rötjörnan Saknas
  Storöretjärnen tjärn   Sanden sandig plats
  Strupbäcken bäck   Sanden sandig plats
  Strupen fors   Sanden sandig plats
  Strupen fors   Sandudden udde
  Strupforsen fors /Se   Sandvadet vad
  Strupvallen plats   Sandöja ö
  Strupåsen ås   Sandön ö
  Strådalen dal   Schrödervägen gångstig el. gammal körväg
  Stråfulan vattendrag   Siaåsen, se Sidan Saknas
  Stråfulunäset näs   Sickusbäcken bäck
  Strömsillerskölen, Västra sank mark   Sickustjörnan tjärn
  Strömsillerskölen, Östra sank mark   Sidan berg
  Strömsillret, Gamla terräng?   Siksjöberget berg
  Stubbnäset näs   Siksjön sjö
  Stumtjärnen tjärn   Siksjötjörnan vik
  Stupen fors   Siksjövallen plats där fäbodställe fordom legat
  Styggbäcken bäck   Silan å
  Styggbäcken bäck   Silbäcken bäck
  Styggbäcken bäck   Silbäcken bäck
  Styggbäcken bäck   Silbäcken bäck
  Styggbäcken bäck   Silbäcken bäck
  Styggbäcken bifl.   Silbäcken bäck
  Styggbäcken bäck   Silbäcksröjningarna slåttermark
  Styggbäckskölen sank mark   Sillerkölen myr
  Styggkällan bäck   Silmoren ås
  Styggkällan bäck   Silmorkölen myr
  Styggkällan bäck   Silsjöhållan höjdsträckning
  Styggkällbäcken bäck   Silsjömyren myr
  Styggkällkölen sank mark   Silån, se Silan Saknas
  Styggröstkällan bäck   Sjuggelkällan källa
  Styggåstjärnen tjärn   Sjungarforsen, se Sjungarstupet Saknas
  Styppelmyran sank mark   Sjungarforsen, se Middagssugnet fors
  Stålmyran sank mark   Sjungarforsen, se Ut-på Fallet fors
  Städjan, se Skollstäd fjäll   Sjungarstupet fall
  Städjan berg   Sjungarstupet Saknas
  Städjan fjäll   Sjuträdholmen holme
  Stängselbacken höjd   Sjuvallen Saknas
  Stärhusholmen holme   Sjuån, se Stjuan Saknas
  Störröstjärnen tjärn   Sjömyrarna myrområde
  Störröstjärnen tjärn /Se   Sjön, se Särnsjön Saknas
  Stötrönningen sank mark   Sjöändviken vik
  Stöttjärnen tjärn   Skagetjörnan tjärn
  »Suckefjäll gränspunkt   Skalhultet skogsområde
  Summelfjället fjäll   Skalhulttjärnen tjärn
  Summelfjället fjäll   Skarpabborrtjörnan tjärn
  Summelhöbäcken, Norra bäck   Skarpabborrtjörnorna tjärnar
  Summelhöbäcken, Södra bäck   Skarphåbrunna bäck
  Summelhön fjäll   Skarphåhön höjd
  Summelhön höjd /Se   Skarphån sjö
  Sundet sank mark   Skatmyren myr
  Sundet eller Upp i Sundet, se Skrickesundet sund   Skavetjörnan tjärn
  Sundsbäcken bäck   Skisjön Saknas
  Sundtjärnen tjärn   Skjutsen höjdsträckning
  Sundtjärnen tjärn   Skogsmyren myr
  Sur-Olakölen sank mark   Skogsnäset näs
  Svangåsbron bro /Se   Skogsviken vik
  Svantjärnbäcken bäck   Skogsviken vik
  Svantjärnen tjärn   Skogsviken vik
  Svantjärnen tjärn   Skogsviken vik
  Svartabborrtjärnen tjärn   Skolappskäret höjd
  Svartedan eda /Se   Skolapptjörnan tjärn
  Svarthåbäcken bäck   Skolbäcken bäck
  Svartrösten fjällsluttning   Skrabbkölen myr
  Svartsjön sjö   Skrakanäset näs
  Svartsjöån vattendrag   Skrakanäset näs
  Svarttjärnen tjärn   Skrakanäset näs
  Svarttjärnen tjärn   Skrakaviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Skrasseltjörnan tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Skrasseltjörnan tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Skrasseltjörnan tjärn
  Svartån bifl.   Skrickesundet sund
  Svartåsen ås   Skrickesundet sund
  Svartåsen ås   Skrickesundet sund
  Svartåsen ås   Skrickesundet sund
  Svartåsskäret berg   Skrollbodsheden skogsområde
  Svedan terräng   »Skrollbodsheden» Saknas
  Sven-Pålsbäcken bäck   Skrollbodsmyren myr
  Svenskölen sank mark   Skrollhalebäcken bäck
  Svensmyran sank mark   Skrollhaletjärnen tjärn
  Svensnäset näs   Skrollhuvud höjd
  Svultabborrtjärnen tjärn /Se   Skrollvred, se Skrullvred krok
  Svältbäcken bäck   Skrollängbäcken bäck
  Syrtjärnen tjärn   Skrollängbäcken bäck
  *Sywia gränspunkt   Skrollänget slåtteräng
  Sågbäcken bäck   Skrov-flioten, se Skråvåfljot Saknas
  Såget utlopp   Skrovofljoten myr
  Såget del av Särnsjön /Se   Skrovoflioten Saknas
  Såmmålhöa fjällhöjd /Se   Skrovo-flioten, se Skråvåfljot Saknas
  *Särckefiellan berg   Skrulledan bakeda
  Särkfjället berg   Skrulledan bakeda
  Särkfjället berg   Skrulledan bakeda
  *Särckefjäll fjäll   Skrullfloen lugnvatten
  Särksjön sjö   Skrullfloen, se Skrulledan lugnvatten
  Särksjön, Södra sjö   Skrullvre, se Skrållvred krök
  Särksjörönningen terräng   Skrullvred krökning av ån
  Särkån å   Skrullvred krok
  ?Särkåsen ås   Skrullvred krok
  ?Särkåsen ås   Skrullvred krok
  ?Särkåsen berg   Skrullören sandgrund
  Särkåsen berg   Skrullören grus- och sandbank
  Särkåsen, se Sirkefjället höjd   Skrållvred krök
  Särnasjön sjö   Skrållvredet krökning
  Särnasjön sjö   Skråvåfljot myr
  Särnasjön sjö   Skråvåfljot Saknas
  Särnsjön sjö   Skrömttjörnan tjärn
  Särnsjön sjö /Se   Skvalabäcken bäck
  Särnsjön sjö /Se   Skvitterputtkölen myr
  Särnsjön sjö /Se   Skågeltjörnan, se Skagetjörnan Saknas
  Särna sjön sjö   Skåpflon lugnvatten
  Särnasjön sjö   Skårkällan bäck
  Särnasjön sjö /Se   Skårvägen väg
  Särnmansbäcken bäck   Skäftesbäcken bäck
  Särnmanssjöarna sjöar   Skäftesfloen lugnvatten
  Särnmanssjöarna sjöar /Se   Skäftesfloen lugnvatten
  Särnsjön sjö   Skäftesfloen lugnvatten
  Särkån å   Skäftesfloen lugnvatten
  Särkån å   Skäfteskällan bäck
  Särsjön, se Särnsjön sjö   Skäfteskällan källa
  Söddöden myr /Se   Skäfteskällan, se Fännkällan Saknas
  *Söhln skall fjällklintar   Skäftesmyrarna myrar
  Södhön höjd /Se   Skäftesmyren myr
  Söhöbäcken bäck   Skäftmyrbäcken bäck
  Söhön berg   Skäftmyren myr
  Sörtjärnen tjärn   Skälfljot myr
  Söthålet ravin   Skälfljot mry
  Söthålshön berg   Skälflyten myr
  Söthålskölen sank mark   Skärberget berg
  Tacktjärn, se Tecktjärn tjärn   Skärbrännstjörnan tjärn
  Tallberget berg   Skärbäcken bäck
  Tallbergsmyran sank mark   Skärbäcktjörnan tjärn
  Tallåstjärnen tjärn   Skärdalsbäcken bäck
  Tandsjöarna sjöar   Skären del av sluttning
  Tandån å   Skäret del av Hägnåsen
  Tandån, se Tangån å   Skäret berghällar
  Tangbäcken bäck   Skärfljot myr
  Tangbäckrönningen terräng   Skärflioten myr
  Tangkölen, Västra sank mark   Skärfloen lugnvatten
  Tangkölen, Östra sank mark   Skärfloen lugnvatten
  Tangsjöarna sjöar   Skärforsen fors
  Tangsjöarna, se Tångsjöarna sjöar   Skärgraven ravin
  Tangsjöbäcken bäck   Skärkölen myr
  Tangådalen dalgång   Skär-Skårvägen väg
  Tangåfjället fjäll   Skärtjörnan tjärn
  Tangån å   Skärtjörnbäcken bäck
  Tangån å   Skärtjärn(s)berget, se Skäråsen Saknas
  Tangån å   Skäråsen berg
  Tangån å   Skäråstjörnan tjärn
  Targalskölen sank mark   Skönsberget, se Skönsåsen Saknas
  Taskån å   Skönsåsen berg
  ?Tatertjörnbäcken bäck   ?Slagan fjäll
  Tattarkällan myr /Se   Slagarna dalgång
  Tattartjärnen tjärn /Se   Slammerkölen, se Slädmorkölen Saknas
  »Tattbäcken» vattendrag   Slohangbäcken bäck
  Tattertjärnen tjärn   Slohangfjället del av Fulufjället
  Tecktjärn tjärn /Se   Slohangflåjet myrtrakt
  Tennsjön sjö   Slohangflöjet, se Slohangflåjet Saknas
  Tennsjön sjö   Slossmansbäcken bäck
  Tennsjöåsen ås   Slossmanskölen myr
  Ticktjärn, se Tecktjärn tjärn   Slossmanstjörnan tjärn
  Tidviken vik /Se   Slottsflåhön fjällhöjd
  Tidviken vik /Se   Slottshöa, se Slollsflåhön Saknas
  Tidön holme /Se   Slottshön del av Fulufjället
  Tidön holme /Se   Slottsmarken fjällhöjd
  Tiholmarna holmar   Slåttbäcken bäck
  Tjärnkölen sank mark   Slåttkölboden skjul
  Tjörbäcken bäck   Slåttkölbäcken bäck
  Tjörbäckstjärnen tjärn   Slåttkölen myr
  Tobakssvältan sank mark   Slåttkölen myr
  Tobakssvältan blästa /Se   Slåttkölen myr
  Toköjen eller Tokön holme /Se   Slåttkölen myr
  Tokön eller Toköjen holme /Se   Slåttkölen myr
  Torresrådet slåtteränge /Se   Slåttkölhöstet skogstrakt
  Torresrådholmarna holmar /Se   Slåttkölhöstet skogsås
  Torresrådtron fors /Se   Slåttkölkällan del av Storkällan
  Torresrådänget, se Torrosrådet slåtteränge   Slåttmyrbäcken bäck
  Torrostråden, se Torresrådtron fors   Slåttmyren myr
  Torråsen ås   Slåttmyren myr
  Torsberget berg   Slåttjörnan, se Lillslåttjörnan Saknas
  Toxåsen ås   Slåttjörnan, Stora, se Storslåttjörnan Saknas
  Tranuflöten sank mark   N. Slåttjärn, se Nördre Slåttjörnan Saknas
  Tranuremmet ås   S. Slåttjärn, se Syndre Slåttjörnan Saknas
  Trastloken tjärn   Slåttjörnan tjärn
  Tretjärnarna tjärnar   Nördre Slåttjörnan tjärn
  Trollegrav marksänka /Se   Syndre Slåttjörnan tjärn
  Trollgrav gränsmärke   Slädmorkölen myr
  Trollgrav gränsmärke   Slängbodåsen berg
  Trollgrav, S. ravin   Slättberget berg
  Trollgrav, Norra o. Södra raviner   Slättbergsloken tjärn
  Trollgrav, Norra o. Södra raviner   Slättbergsskaftet Saknas
  Trollgrav, Södra ravin   Slättåsen berg
  Trollgrav, Södra ravin   Slättåsen höjd
  Trollgrav, Södra ravin   Slättåstjörnan tjärn
  Trollgrav, Södra ravin   Slättåstjörnbäcken bäck
  Trollgrav, Södra ravin   Smedjetröan inhägnat område
  Trollgrav, Södra bäckravin   Smedjeudden udde
  Trollgrav, Södra bäckravin   Smedkällan bäck
  Trollgraven, Norra el. Södra ravin   Smekmyren myr
  Trollgraven, Södra bäckravin   Smekmyrtjörnan tjärn
  Trollgraven dalgång   Smekmyråsen höjdsträckning
  Trollgraven dalgång o. skiljemärke /Se   Småabborrtjörnbäcken bäck
  Trollgraven ravin /Se   Småabborrtjörnbäcken bäck
  Trollegrav gränsmärke /Se   Småabborrtjörnan tjärn
  Trollgravsbäck bäck   Småbromyrarna myrar
  Trollsjön, Nördre sjö   Småmyrarna myrar
  Trollsjön, Syndre sjö   Småsyrtjörnorna tjärnar
  Trollsjöslättan sank mark   Smörsundet sund
  Trollsjöåsen ås   Smörsundet sund
  Trolltjärn tjärn   Smörsundet sund
  Trolltjärn tjärn /Se   Smörsundet sund
  Trolltjärnen tjärn   Snarbodåsen berg
  Trolltjärnen tjärn   Snaruvallvägen, se Schrödervägen Saknas
  Trolltjärnen tjärn   Snavelhålet slåttermark
  Trollvasslan bäck   Snurreboåsen, se Smarbodåsen Saknas
  Trullegraf, se Trollgrav, Norra o Södra raviner   Somdu tjärn
  Trullegraf, Södra, se Trollgraven, Södra bäckravin   Sommarfjället Saknas
  Trygremmet berg   Spaktjörnan tjärn
  Trygremmet ås   Stackarängena slåttermyrar
  Trygåsbäcken bäck   Stackkölen myr
  Trygåsen ås   Stadig Ola-tjörnan en av Råtjna
  Trygåskölen sank mark   Stampviken vik
  Trygåstjärnen tjärn   Stampviken vik
  Trålle Graf, se Trollgrav, Södra ravin   Stampviken vik
  Trållegraff, se Trollgrav, Södra ravin   Stampviken vik
  Trädflöten sank mark   Stapelbäcken bäck
  Trängseldammen damm   Stapelkölen myr
  Trängseldammen damm   Starren myr
  Tuta-Perrönningen sank mark   Starrkällan tjärn
  Tuvänget änge   Starrtjärnen tjärn
  Tvärhugget berg   Starrtjärnen tjärn
  Tvärmyren myr /Se   Starrtjörnan Saknas
  Tyskblästan förr blästa, nu fäbod /Se   Starrtjörnan tjärn
  Tyskflöten sank mark   Stavetjörnan tjärn
  Tyskflöten sank mark   Stavtjörnan, se Starrtjörnan Saknas
  Tyskstöten fjälltopp   Stenarna, Upp-vid, se Myr-Halvarsstranden Saknas
  Tångsjöarna sjöar   »stenbron», se Rossmansholmarna Saknas
  Täckloken tjärn   Stenbäcken bäck
  Uckuvålen, Stora fjäll   Stenbäcken bäck
  Ugguåsbäcken bäck   Stenbäcken bäck
  Ugguåsen ås   Stenbäcken bäck
  Ugguåstjärnen tjärn   Stenbäcken bäck
  Uppbladsmyran sank mark   Stenbäckgraven dal
  Upp i Sundet eller Sundet, se Skrickesundet sund   Stenen myr
  Utterkällan bäck   Stenen myr
  Utterkällan bäck /Se   Stenhammaren fjäll
  Utterkällkölen sank mark   Mittre Stenkällan bäck
  Valkesmyran sank mark   Nördsta Stenkällan bäck
  Vallmyran sank mark   Syndre Stenkällan bäck
  Vallmyran sank mark   Stenkällbottnarna myrtrakt
  Valltjärnen tjärn   Stenkölen myr
  Vargkällbäcken bäck   Stenkölen myr
  Vargkällmoren terräng   Stenkölen myr
  Vargtjärnarna tjärnar   Stenloken tjärn
  Varptjärnen tjärn   Stenloken Saknas
  Varptjärnen tjärn /Se   Stentjörnan tjärn
  *Watsle brun os naturnamn   Stentjörnan tjärn
  *Vattudalsröset gränsröse   Stentjörnan tjärn
  Vattuslåttern sank mark   Stenviken vik
  Vattutäkten sank mark   Stenviken vik
  Vedungfjäll Saknas   Stenåsen berg
  Vedungfjället fjäll   Sticksmyrbäcken bäck
  Vedungfjället fjäll o. gränsröse   Sticksmyrbäcken bäck
  Vedungfjället fjäll   Sticksmyrbäcken bäck
  Veksjökällan bäck   Sticksmyren myr
  Veksjökällkölen sank mark   Sticksmyren myr
  Veksjökällåsen ås   Sticksmyrhöstet skogsås
  Veksjön sjö   Sticksmyrtjörnan tjärn
  Veksjötjärnen tjärn   Sticksmyr tjärnen tjärn
  Veksjöån å   Sticksmyrtjörnan tjärn
  Verktjärn sjö   Stikorisen ängen
  Videbäcken bäck   Stikåris drag
  Videkällan bäck   Stjisjön utdikad sjö
  Videtjärnen tjärn   Stjuan å
  Vidflötbäcken bäck   Stjuan å
  Vidflöten sank mark   Stjuviken vik
  Vidflötremmet ås   Stomntjörnan tjärn
  Vidkölen sank mark   Storabborrtjörnan tjärn
  Vidmorarna skogsområde   Storabborrtjörnan tjärn
  Vidmyran sank mark   Storabborrtjörnan tjärn
  Vidong Fjäll, se Vedungfjället fjäll   Storbergtjörnan tjärn
  Vidskogmyran sank mark   Storbjärten bäck
  Viken vik   Storboden änge
  Vikmyrorna sank mark   Storbodsmyren myr
  Vilholen höjd   Storbromyren myr
  Vinet betesmark /Se   Storbroån å
  Vinet betesmarker /Se   Storbroåsen Saknas
  Vinet (»Wainet») betesmark /Se   Storbrännan skogsås
  Vinfagersåsen berg   Storbäcken bäck
  Vinfagertjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Vinfagertjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Vinfageråsen ås   Storbäcken bäck
  ?Vinfageråsen Saknas   Storbäckstjärnarna, se Storbäcktjörnarna Saknas
  Vinfagran vattendrag   Storbäcktjörnorna tjärnar
  Vinfagran å /Se   Storflyet udde
  Vinnäset näs /Se   Storbäckåsen höjd
  Vintertjärnen tjärn   Storflyten myr
  Vithågnaröset gränsmärke /Se   Storflåjet myr
  Vithågnen fjäll   Storflöten myr
  Vittjärnen tjärn   Storfänntjörnan, se Storfärntjörnan Saknas
  Vongropen dal   Storfärntjörnan tjärn
  Vrang-Olabäcken bäck   Storgeten tjärn
  Vålhån sjö /Se   Storgeten tjärn
  Vålhån sjö   Storgeten, se Gottjörnan tjärn
  Vålåberget berg   Storgetsjön sjö
  Vångropen dal /Se   Storgettjörnmyren myr
  ?Wåtudalen Saknas   Storgraven strand
  Vägsjön, Nördre sjö   Storgraven sänka
  Vägsjön, Syndre sjö   Storgravviken vik
  Vägänden vägslut   Storharen grund
  Vändforsen fors   Storharrsjön sjö
  Värnmyran sank mark   Storholmen holme
  Västerkällsmyran sank mark   Storhållan höjdsträckning
  Väster-Rödhällan bäck   Storhällsmyren, se Stormyren Saknas
  Västertangen fjäll   Storhömyrtjörnan tjärn
  Västertangsröset gränsmärke /Se   Storhömyrtjörnan tjärn
  Väster-Trollgrav dalgång   Storhön del av Fulufjället
  Ytterst-Maktjärnen tjärn   Stor-Joviken vik
  Yttersäterkölen sank mark   Storkitten och Lillkitten notdrätter
  Yxingan, se Yxningan å   Storkitten och Lillkitten notdrätter
  Yxningan å   Storkitten och Lillkitten notdrätter
  Yxningan å   Storkällan bäck
  Yxskaftmyren sank mark   Storkällan bäck
  Åredan eda /Se   Storkällan bäck
  Åskölarna sank mark   Storkällan bäck
  Åsmyran sank mark   Storkällkölen myr
  Åsmyrorna sank mark   Storkölbäcken bäck
  Åsmyrtjärnen tjärn   Storkölen myr
  Åsmyråsen ås   Storkölen myr
  *Åsundet vattenfall Saknas   Storkölen myr
  Älgarholmen holme   Storkölen myr
  Älgaråsen ås   Storkölen myr
  Älgsgården myrslog /Se   Storkölen myr
  Älgsgården myrslog /Se   Storkölen myr
  Älgsloken tjärn   Storkölen, se Järnkarlstorkölen Saknas
  Älvblästan blästa /Se   Storkölen myr
  Älvros del av sjö   Storkölen myr
  Älvros utvidgn. av Dalälven /Se   Storkölen myr
  Älvrosfjorden del av Österdalälven   Storkölen myr
  Älvrosfjorden Saknas  
  Älvrosfjorden sjö   Stor Lias-bäcken bäck
  Ängelövsvängen åkrök   Stor Lias-kölen myr
  Ängesbäcken bäck   Storlångkällan bäck
  Äventjärnen tjärn   Stormon del av berg
  Äventjärnen tjärn /Se   Stormoren skogsområde
  Äxbäcken bäck   Stormoren skogsområde
  Öfwerst Grååsion, se Översjön sjö   Stormoren skogsområde
  Ögan vattendrag   Stormoren skogsparti
  Ögan = Ögån Saknas   Stormorhöjden höjd
  Öghesiön, se Öresjön sjö   Stormorkölen myr
  Ögnäset terräng /Se   Stormorkölen myr
  Ögtjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Ögunäset terräng   Stormyren myr
  Ögutjärnen tjärn   Stormyren myr
  Öguviken vik   Stormyren myr
  Ögånäset näs   Stormyren myr
  Öjen ö /Se   Stormyren myr
  Öjsjöflået sank mark   Stormyren myr
  Öjsjön sjö   Stormytan bäck
  Öjvasseln bäck   Stornupan å
  Örebäcken bäck   Stornupsjön sjö
  Örebäcken bäck   Stornupåsen höjdsträckning
  Örebäcken bäck   Stornäset näs
  Örebäcken bäck   Storremmet skogstrakt
  Örebäcken bäck   Storrensjön sjö
  Örebäcksslätten sank mark   Storrottjörnan tjärn
  Örebäckstjärnen tjärn   Storryan myr
  Örekölen sank mark   Storrörmyren myr
  Öresillret lugnvatten   Storrörsjön sjö
  Öresjökölen sank mark   Storsanden strandområde
  Öresjön sjö   Storsanden del av strand
  Öresjön sjö   Storsanden strandområde
  Öresjön sjö   Storsanden strandområde
  Öresjöåsen ås   Storsandheden gård
  Öretjärnbäcken bäck   Storsandheden gård
  Öretjärnbäcken bäck   Storsiknäset näs
  Öretjärnbäcken bäck   Storsiknäset näs
  Öretjärnen tjärn   Storslåttbäckbottnen myr
  Öretjärnen tjärn   Storslåttbäcken bäck
  Öretjärnen tjärn   Storslåttjörnan tjärn
  Öretjärnen tjärn   Storslåttjörnan tjärn
  Öretjärnen tjärn   Storslädmoren skogsområde
  Öretjärnen tjärn   Storstensmyren myr
  Öretjärnen tjärn   Storstensmyren myr
  Öretjärnen, Lilla tjärn   Storsundet sund
  Öretjärnen, Stora tjärn   Storsyrtjörnan tjärn
  Öretjärnkölen sank mark   Stortjärn Saknas
  Öretjörnbäcken bäck /Se   Stortjärnen tjärn
  Öretjörnen tjärn /Se   Stortjörnan tjärn
  Öreån å   Stortjörnan tjärn
  Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  ?Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  ?Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  Ösjön sjö   Stortjörnan tjärn
  Östanbergstjärnarna tjärn   Stortjörnan tjärn
  Österbäcken bäck   Stortjörnan tjärn
  Österdalälven älv   Stor-Tollestjörnan tjärn
  Öster-Dalälven älv   Storugguåstjörnan tjärn
  Österdalälven älv   Storvargtjörnan tjärn
  Österdalälven älv   Storviken vik
  Österfjället fjäll   Storåberget höjder
  Österfjällsbrunnan vattendrag   Storåberget bergssträcka
  Österfjällskölen sank mark   Storån Saknas
  Östertangen fjäll   Storån Saknas
  Östertangen fjäll   Storån Saknas
  Övasslan (Öjvasslan) å   Storåsen berg
  +Övblästan blästplats /Se   Storängena ängen
  Övermyran sank mark   Storängena ängen
  Översjökölen myr   Storänget slåtteränge
  Översjökölen sank mark   Storänget slåtteräng
  Översjön sjö   Storänget slåtteräng
  Översjön sjö   Storänget, se Öränget änge
  Översjön sjö   Storöretjörnan tjärn
  Översjötjärnen tjärn   Storöretjörnan tjärn
  Översjötjärnen tjärn   Storöretjörnan tjärn
  Översjöåsen ås   Storöretjörnbäcken bäck
  Överängsbäcken, Västra bäck   Strupen fors
  Överängsbäcken, Östra bäck   Strupforsen, se Strupen Saknas /Se
  Övre dammen sank mark   Strupvallen förr fäbodställe
  Öxningan bäck   Stråan å
  Öxningfallen ravin   Stråflöten myr
      Stråfulan, se Stråan Saknas
      Stråfulunäset näs
      Strömsillerskölen myr
      Stubbkölen myr
      Stubbnäset näs
      Stuntbäcken bäck
      Sturtröan slåtteräng
      Stutbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäckrösten skogsområde
      Styggdalsbäcken bäck
      Styggbäcken torrlagd gren av å
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan bäck
      Styggkällan kallkälldrag
      Styggkäll kölen myr
      Styggkällsbäcken, se Styggkällan Saknas
      Styggkällsbäcken bäck
      Styggåstjärn Saknas
      Stålmyren myr
      Stålmyren myr
      Stålmyren myr
      Stärhusholmen holme
      Störhustjörnan tjärn
      Störröset kokhus
      Stötgubben stenröse
      Suget, se Såget Saknas
      Summelhön fjällhöjd
      Summelmyren myr
      Summelsmyren myr
      Summelmyren myr
      Sundbron, se Flottbron Saknas
      sunden, se Fiskartorp Saknas
      Sundet vattendrag
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet, Nedra, se Översundet Saknas
      Sundet (Upp-i), se Skrickesundet sund
      Sundfjorden del av Särnsjön
      Sundnäset näs
      Sundsbäcken lopp
      Sundsbäcken bäck
      Sundsbäcken bäck
      Sundsbäcken bäck
      Saknas tjärn
      Sundtjörnan tjärn
      Surryan slåtteräng
      Surryan slåtteräng
      Svallmyren myr
      Svallmyren myr
      Svangåsdöden, se Gettjörnbäcken Saknas
      Svantjärn, se Svantjörnan Saknas
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjörnan tjärn
      Svantjörnan tjärn
      Svantjörnbäcken bäck
      Svartedan bakeda
      Svarttjörnan tjärn
      Svantjörnbäcken bäck
      Svartviken vik
      Svarthålbäcken bäck
      Svartsjömyren myr
      Svartsjön sjö
      Svartsjöremmet höjdsträckning
      Svartsjöån å
      Svarttjörnan tjärn
      Svarttjörnan tjärn
      Svartån, se Svartsjöån Saknas
      Svartåsen berg
      Svartåsen höjd
      Svartåsskäret del av Svartåsen
      Sveden skogsområde
      Svedjan skogsås
      Svenporsbäcken, se Sven-Påls-bäcken Saknas
      Sven Påls-bäcken bäck
      Sven Påls-myren myr
      Svenskölen myr
      Svensmyrarna myrar
      Svensmyren Saknas
      Svensnäset näs
      Svultabborrtjörnan tjärn
      Svällmyren, se Svallmyren Saknas
      Svältbäcken bäck
      Svältbäcken bäck
      Svältbäcken bäck
      Svältbäcken, se Erik Jons-bäcken bäck
      Svältbäcken bäck
      Svältbäcken bäck
      Svältbäcken bäck
      Syltjärn, se Gröveltjörnan tjärn
      Syltjärn, se Storsuptjörnan Saknas
      Synsttjärn tjärn
      Synsttjärn tjärn
      Synsttjärnen, se Fånåtjärnarna tjärn
      Synsttjärnen tjärn
      Synsttjärn(en) tjärn
      Syrtjärn, se Storsuptjörnan Saknas
      Sågbäcken bäck
      Såget Saknas
      Såget spets av Särnsjön
      Såget spets av Särnsjön
      Såget spets av Särnsjön
      Såget spets av Särnsjön
      Såget spets av Särnsjön
      Sågkölen myr
      Sågnerna del av å
      Särktjärn, se Gäddtjärnen Saknas
      Särkågrenarna bäckar
      Särnasjön, se Särnsjön Saknas
      Särnasjön sjö
      Särnasjön sjö
      Särnfjorden utvidgning
      Särnkarlstorkölen myr
      Särnmansbäcken bäck
      Särnmanssjöarna sjöar
      Särnsjön sjö
      Särnsjön utvidgning
      Särnsjön utvidgning
      Särnstugubrännan Saknas
      Säterbäcken bäck
      Säterbäcken bäck
      Sätertjörnan tjärn
      Säteråsen berg
      Säteråsen höjd
      Söddöden myr
      Söderremmet skogsås
      Södertjärn, se Bergtjärnarna Saknas
      Södhön fjällhöjd
      Södkällan bäck
      Sörkällbäcken bäck
      Sörkällkölen myr
      Sörkälloken tjärn
      Sörkälltjörnan tjärn
      Sörtjärn, se Sörkälltjörnan Saknas
      Sörtjärnen tjärn
      Söthålet ravin
      Söthålkölen myr
      Söthålshön fjällhöjd
      Tacktjörnan tjärn
      Tallberget berg
      Tallåstjärnen Saknas
      Tallåstjärn, Lilla Saknas
      Tanden höjder
      Västra Tandkölen, se Västra Tångkölen Saknas
      Östra Tandkölen, se Östra Tångkölen Saknas
      Tandsjöarna, se Tångsjöarna Saknas
      Tandåbäcken, se tångbäcken Saknas
      Tandån, se Tångån Saknas
      Tangsjöarna, se Tångsjöarna Saknas
      Targalskölen myr
      Taskån å
      Tatertjörnan tjärn
      Tatertjörnbäcken bäck
      Tatjärn tjärn
      Tattarkällorna myrar
      Tattartjärnen, se Tatertjörnan Saknas
      Tennsjön sjö
      Tennsjön sjö
      Tennsjön sjö
      Tennsjöåsen berg
      Tidholmarna holmar
      Tidkölen myr
      Tidviken vik
      Tidön holme
      Tikölen myr
      Timmermagasinet, se Magasinet Saknas
      Tistelmyren myr
      Tiviken vik
      Tjuvdik myr
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna väster på näset, se Fånåtjärnarna tjärnar
      Tjärnarna väster å Heden tjärnar
      Tjärnbäckbron bro
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnstörhusbäcken bäck
      Tjörbäcken bäck
      Tjörbäckfloen lugnvatten
      Tjörbäckvadet vadställe
      Tjörkölen myr
      Tjörnan tjärn
      Tjörnbäcken bäck
      Tjörnorna tjärnar
      Tjörnsjön sjö
      Tjörnsjön sjö
      Tjörnsjötjörnan tjärn
      Tjörtjörnan tjärn
      Tobakkällan myr
      Tobakstranden strandparti
      Tocksåsen berg
      Tokholmen, se Toköjen holme
      Tokön ö
      Toköjen holme
      Toköjen holme
      Toköjen holme
      Toköjen holme
      Toköjen holme
      Toköjen holme
      Tokön, se Toköjen holme
      Tokören stengrund
      Torresrådet slåtteräng
      Torresrådet slåtteränge
      Torresrådet slotteränge
      Torresrådet slotteränge
      Torresrådholmarna holmar
      Torresrådtron fors
      Torresrådtron fors
      Torresrådtron fors