ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malungs socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 234 Naturnamn : 2054 Bebyggelsenamn : 586 Naturnamn : 2351
Malung sn -nustjärn tjärn Saknas Saknas Saknas Saknas
Malung sn Abborrtjärn tjärn Malung sn Abborrberg berg
Malung sn Abborrtjärn tjärn Malung sn Abborrbäcken bäck
Malung sn o. tg Abborrtjärnen tjärn Malung sn Abborrens kors terräng
Malung sn /Se Abborrtjärnen tjärn Malung sn Abborrhalla del av strand
Malung sn Abborrtjärnen tjärn Malung sn Abborrtjärn tjärn
Malung sn Abborrtjärnen tjärn Malung sn och tg Abborrtjärnarna tjärnar
Malung sn o. tg Abborrtjärnen, Lilla tjärn Malung sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Abborrtjärn, Stora tjärn Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn o. tg Abborrtjärnen, Södra tjärn Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Abborrtjärnsbäcken bäck Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn /Se Abborrtjärnskölen sank mark Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Abborrtjärnsmyran myr Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn *Ackersjöarna sjöar Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Acksjöberg berg Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Acksjöberg berg Malung sn Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Acksjön sjö Malung sn Norra Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Acksjön sjö Malung sn Södra Abborrtjärnen tjärn
Malung sn Acksjön sjö Malung sn Abborrtjärnsmyrarna myrar
Malung sn Acktiernan sjö Malung sn Abborrtjärnsåsarna höjder
Malung sn Ack-tjärn tjärn Malung, Ytter- kapellag Abborrtjärnåsen höjdstäckning
Malung sn Acktjärn tjärn Malung, Ytter- kapellag Acksjöbäcken bäck
Malung sn *Acktjärnen sjö Malungs kyrka, se Grimsåker hl Acksjöbäcken bäck
Malung sn Adelbäcken bäck malskarl inbyggarbeteckning Acksjömossarna myrar
Malung sn Afskaken sjö malungsarna inbyggarbeteckning Acksjömossarna mosse
Malung sn o. tg Afskacken sjö Malungskarl inbyggarbeteckning Acksjön sjö
Malung sn Akarihällan höjd malungskulla innbyggarbeteckning Acksjön sjö
Malung sn Akubergsmyran myr malungskäring Saknas Acksjörönningen förr röjd mark
Malung sn Akuvik vik Malungspojke Saknas Acksjöåsen berg
Malung sn Alderbacksdammen sjö Malungs Nålar innbyggarbeteckning Adams mosstäppa förr odling
Malung sn Allmänningarna myr Malungs skinnare innbyggarbeteckning Adelbäcken bäck
Malung sn Almasjön sjö Han-Lycke innbyggarbeteckning Agen vik
Malung sn Almasjön sjö holsbykarl innbyggarbeteckning Agen vik
Malung sn *Ammeberg berg holskarl inbyggarbeteckning Akubärsmyren myr
Malung sn Andena berg berg Järpen innbyggarbeteckning Akuvik vik
Malung sn Anders-Matstorpet terräng?, (f.d. beb?) knölpojkarna beb. Alderfallen terräng
Malung socken Andersviksberget berg Krank(-Erik) innbyggarbeteckning Allmänningarna mosse
Malung sn Annabäcken bäck Kungen binamn Allmänningen mosse
Malung sn o. tg Anikaholen höjd /Se Källen innbyggarbeteckning Allmänningen mosse
Malung sn o. tg Annikas kärr kärr Lasken inbyggarbeteckning Almasjön sjö
Malung sn *Annistiernan tjärn Mattla-Pelle personnamn Amerikagranen gran
Malung sn /Se Ann-Oladammet sankmark Ryfar innbyggarbeteckning Andena berg höjd
Malung sn Anostjärnarna tjärnar Skarpen innbyggarbeteckning Andena berg berg
Malung sn /Se Anostjärnkölen sank mark Sockenkarl innbyggarbeteckning Anders-Karlsmossen mosse
Malung sn o. tg /Se Anostjärnån å Ståbben innbyggarbeteckning Anders-Pettermyran mosse
Malung sn Anundberget berg Tilken binamn Anders Fors-myrarna myrar
Malung sn o. m:e /Se Anundberget berg /Se Tillkråk-Ola (el. Tilken) binamn Andersviken vik
Malung sn /Se Anundberget berg Toppimor Saknas Andersviken vik
Malung sn /Se Anundberget berg Öjeskarl inbyggarbeteckning Andinaberg berg
Malung sn /Se Anundberget berg Bondjers gårdstillnamn Andreasön förr ö
Malung m:e och sn /Se Anundberget triangelpunkt Bondlass gårdstillnamn Andåfallet Saknas
Malung sn /Se Anundberget fäbodar fäbodar Bondper gårdstillnamn Angalsklittarna höjdparti
Malung sn /Se Anundbergsdalen dal Britt gårdstillnamn Angalsmyren myr
Malung sn /Se Anörskölen Saknas /Se Dikstäpp gårdstillnamn Angårdsklittarna, se Angalsklittarna höjdparti
Malung sn Anörstjärn tjärn Enol gårdstillnamn Angårdsmyren, se Angalsmyren myr
Malung sn /Se Anörstjärn tjärn Gubb gårdstillnamn Annabäcken bäck
Malung sn /Se Anörstjärn tjärn /Se Hanis gårdstillnamn Anna Karintäppan odling
Malung sn /Se Argårdssvad sank mark Hasle gårdstillnamn Anngårdsklittarna berg
Maläng sn /Se Arhustjärnen, Västra tjärn Hed gårdstillnamn Annikaholen höjd
Hackran finnsläkt /Se Arhustjärnen, Östra tjärn Hinders gårdstillnamn Annika Marittäppan odling
Kasainen finnsläkt /Se Arkari röe terräng Hol gårdstillnamn Annikas kärr mosse
*Kerronen finnsläkt /Se Arshålsbäcken bäck Hols gårdstillnamn Annikas slogar myrar
Kokkoinen finnsläkt /Se Arshålskölen sank mark Holtäpp gårdstillnamn Annikas slogar mosse
Kokkoinen, Lars personnamn /Se Arvselsvalen bäck /Se Här gårdstillnamn Annikatomterna område
malungsfolket inbyggarbeteckning Arvsfallet höjd Ingrid gårdstillnamn Annikavallen vall
Orbis finnsläkt /Se Arvsälsvallen bäck Knekt gårdstillnamn Anostjärnarna tjärnar
skottor inbyggarbeteckning Arvsälsvallen bäck Knut gårdstillnamn Anostjärnkölen myr
Waitzen finnsläkt Arvsälsvallen vattendrag Liss gårdstillnamn Antitäppan f.d. åker
Vajs finnsläkt /Se Askelstenen sten Lissdanils gårdstillnamn Anundberget berg
Viner finnsläkt /Se Askrisberget berg Lissel gårdstillnamn Anundbergsbäcken bäck
Abborrberg gd Askristjärnen tjärn Lissra gårdstillnamn Anundbergsdalen dal
Acksjöåsen gdr /Se Asploken sank mark Loktäpp gårdstillnamn Anundstjärnån å
Acksjöåsen by /Se Assarön ö Lycke gårdstillnamn Anörskölen myr
Alderbacken by /Se Asskak sjö Magnil gårdstillnamn Anörskölen myr
Andena gd /Se Aspön ö Mosa gårdstillnamn Anörstjärn tjärn
Andina gd /Se ?Atbergskölen berg Nissgers gårdstillnamn Anörstjärnkölen Saknas
Anika ödegdar /Se Attbergskölen, Väster sank mark Nystugu gårdstillnamn Appholmen holme
Avradsberg, Norra by /Se Attbergskölen, Öster sank mark Nöstmo gårdstillnamn Appholmsflogen lugnvatten
Avradsberg by /Se Attjärnberget berg Olt gårdstillnamn Arofjälls rös rårös
Avradsberg, Norra o. Södra byar /Se Attjärnen tjärn Pellanna gårdstillnamn Arshålskölen myr
Avradsberg gd:ar Attlövskölen sankmark Sandbäck gårdstillnamn Arshålskölsbäcken bäck
Avradstjärn by Attlövskölen sank mark Snickar gårdstillnamn Askmossen mosse
Avradstjärn by /Se Aunissiön tjärn Toris gårdstillnamn Askrishavet tjärn
Backa by *Avradsberget berg Täpp gårdstillnamn Askristjärn tjärn
Backa by Avradsbergs-Båthusviken vik Öjes gårdstillnamn Askristjärnen tjärn
Backgårdarna gdar /Se Avradsmossen mosse Abborrberg, (Lilla) gd Asplundsmossen mosse
Backkans gd /Se Avradsmossen mosse /Se Abborrberg, Nedre gd Asplundsmyran mosse
Backhansgård gd /Se Åvradsten gränssten Nordre Abborrberg gård Aspstranden sträcka
Back-sälen fäb. Avradstjärn tjärn Söndre Abborrberg gård Assarön ö
Backsälen fäbodar ?Avradstjärn tjärn Abborrberg, (Övre) torp Västra Attbergskölen myr
Bagars gd /Se Avradstjärn tjärn Acksjöberg traktnamn Östra Attbergskölen myr
Barktorp by /Se Avradstjärnen tjärn /Se Nedre Acksjöberg gård Attjärn tjärn
Barktorp by /Se Avskaken, se Åskaken sjö Acksjöberg, Nedre gd Attjärnberget berg
Barktorp by /Se Avradsstenen gränsmärke /Se Övre Acksjöberg gård Attjärnberget höjd
Barn- Saknas /Se *Avskaken(?) sjö Acksjöberg, Övre gd Attjärnbäcken bäck
Bengtgård gd /Se *Avskaksholmen trol. holme Acksjöberget, se Acksjöberg traktnamn Attjärnen tjärn
Bengtlassgården gd /Se *Avskakholmen(?) holme Acksjöfall tracktnamn Attlövskölen myr
Berget förr fäbodställe /Se Axebergh berg Acksjöfall gård Avradsbergs-Båthusviken vik
Berigårdarna gdar /Se Axeberghe berg Acksjöfall gd Avradsmossen myr
Berikolen gd /Se Axen sjö Acksjöfallet se Acksjöfall traktnamn Avradsmossen myr
Bente gd /Se Axesiön sjö Acksjön gd Avradsmossen mosse
Bjuråker by Axesiön sjö Acksjöåsen gårdar Avradstjärnen tjärn
Bjuråker by Back-Annatjärnen tjärn Acksjöåsen gdr Avradstjärnen tjärn
Bjuråker by Backbytjärnen tjärn Alderbacken by Avskak dammet damm
Bjuråker by /Se Backen höjd Albacken by Avskaken sjö
*Bjurås Saknas Backnäset näs Alkvists gård Avskaknäset sjö
Blåbärsviken försv. gd /Se Backselsvalen bäck /Se Andena gård Avskakån å
Borby by Backsälen nat.namn? Andena gd Avskakåsen ås
Bredsjöberget fäbodar Backsälsvallen bäck Andersviksberg gårdar Backarna höjder
Bredsjöberget fäb. Backsälsvallen å Andersviksberg by Backarna skogsområde
Bredsjöberget fäbodar fäbodar Baggön holme Andersviksberg by Backbytjärnen tjärn
Bredsjön gd /Se Banan väg /Se Andersviksberg by Backgrinden grind
Bredsjönäs gd /Se Bandmyrorna myr Andersviksberg traktnamn Backodlingen odling
*Bredsjötorp beb. Bandmyrorna sank mark Andersviksberget, se Andersviksberg traktnamn Backviken Saknas
Bredsjöåsen gd Bandmyrtjärnen tjärn Andina gd Baggkärrbäcken bäck
Brittstugan fäbodstuga /Se Banebergh berg Anders-Matstorpet förr torp Baggkärren myrar
Brittusstugan fäbodstuga /Se Bannberget berg Andåfall gd Baggkärren mossmark
Brunnkölsberg förr torp /Se Bannberget berg Annika f.d. gård Baggviken vik
Brånan gd /Se Barberget berg Annika gård Baggön ö
Buskgård gd /Se Barkbusmyran sank mark Arvselen fäbodar Bakugnen flyttblock
?Börjesåsen fäb. Barnmyran myr Attra gård Balkfly tjärn
Böle by Barnmyran myr Avradsberg by Ballskräpplandet del av strand
?Böle by Barnön ö Avradsberg by Bandmyrarna myrar
+Cathrinebergs Garfveri garveri /Se Barnönoret sund Avradsberg pst Bannberget berg
Deegerbacka fäbodar Baståsen ås Avradsberg Norra, se Norra Avradsberg traktnamn Barkberget berg
»Deegerbacka» fäb. Baståsen triangelpunkt Nordre Avradsberg by Barkbåthusen vik
Dölgården gd /Se Bjällnäset höjdsträckning Avradsberg Södra, se Södra Avradsberg traktnamn Barkbåthus förr båthus
Eckebäcksbyn by Belsundet skogsmark Söndre Avradsberg gård Bark-Båthusviken vik
»Eckebäcksbyn» by Bengtgårdkällaren källare /Se Avradsberg, Södra gd Barknäset näs
»Eckebäcksbyn» ?by Bengtsstugan skogskoja Avradstjärn by Barkkvarn förr kvarn
+Edbäck? beb. Bensbäcken bäck Avradstjärn by Barkviken vik
Eggen by Bergbäcken bäck Backa, se Grimsåker traktnamn Barnmyrala terräng
Eggen by /Se Berget backe m. gd /Se Backa by Barnmyran mosse
Eggen fäbod /Se Bergfallsbäcken bäck Backa-Holarna traktnamn Barnön ö
Erkgärdsstugan fäbodstuga /Se Bergholmen holme Backa-Holarne, se Backa-Holarna traktnamn Barnösvik vik
Erk Jonsogård gd /Se Bergmyran myr Backerk gård Basmyren myr
Fallgårdarna gdar /Se Bergmyran myr Backbyn traktnamn Bassmyran mosse
Finnkari gd /Se Bergmyran myr Backbyn by Bastuåkern åker
Finnkari gdsnamn /Se Bergmyran myr Backbyns bandel, se Backbyn traktnamn Baståsen höjd
Fjälltorp förr torp /Se Bergmyran myr Backen gd Bedelsundet myr
Folkesta gd /Se Bergmyran sank mark Backen förr gd Bengtgrinden grind
Folkesta gd /Se Bergshån vattensamling Backen (el. Täpp-Mats backe) gd Bengtgärdet gärde
Folkesta gd /Se Bergshån tjärn /Se Backen gårdsklunga Bengtgölen göl
Fors, Västra o. Östra byar Bergslogen myr Backgård gård Bengt Janngrinden grind
Fors, Västra o. Östra byar Bergs-Myckelmyran sank mark Backgård gård Bengtlass Jonasinstängslet odling
Fors, Östra o. Västra byar Bergtjärnen tjärn Backhansbrottet höjd Bengtloken tidvis vattenfylld sänka
Fors by Bergtjärnen tjärn Backhansgård gård Bengtsön holme
Fors, Östra o. Västra byar /Se Beristaden båtstad /Se Backheden del av Nobyn Bengtviken vik
?Getåsen fäbodar fäbodar Bertilkölen sank mark Back Kesti gård Bengtviken, Lilla vik
Getåsen fäb. Betlehem sluttning Backola gård Bengtviken, Södra vik
Gierdzåcker by Betsmyran myr Bagga gård Bergbäcken bäck
Glyfsån beb? Betsåsen ås Baggfall gård Beget topp
Gommel gd /Se Bismarkviken del av myr Baggfall gd Berget, Lilla berg
Gossgård försv. gd /Se Bjestmyran sank mark Bannberget gårdar Bergfallsbäcken bäck
Granberget by /Se Bjurbäcken bäck Backtorp gårdar Berggrinden grind
Granlämmen gd /Se Bjurbäcken bäck Barktorp by Bergholmen holme
Granlämmen gd /Se Bjurbäcken bäck /Se Barktorp by Bergkullen topp av Gåsberget
Grimsmyrheden by /Se Bjurbäcks kölen vattendrag Barktorp gård Bergkullen parti av Gåsberg
Grimsåker by Bjurholmen holme? Belkones gård Bergkullviken parti av Östra Vikerkölen
Grimsåker (by) Bjälkkärr kärr Bengtgård gård Bergmyran f.d. odling
Grimsåker by Bjälltjärnen tjärn Bengtgård gård Bergmyrbäcken bäck
Grimsåker by /Se *Bjäs-Myckelberg berg Bengtgård gård Bergmyren myr
Grimsåker by /Se Bjäs-Myckelberget berg Bengtgård, Norra gård Bergmyren myr
Gringzåcker by *Bjäs-Myckelbergs klack bergtopp Bengtgård, Södra gård Bergmyren myr
Grimsåker by /Se Björdammet utvidgning Bengtgården, Södra gård Bergmyren myr
Grönland by Björdammån å Bengt Jonashusen rester av husgrund Bergmyrheden hed
Grönland by Björk-Larsbäcken bäck Bengtkällaren källare Bergmyrståndholen vilplats
Grönland förr bynamn /Se Björkmyran myr Bengtmagasinet byggnad Bergmyråsen höjd
Gubbgård gd /Se Björkriskölen sank mark Bengtmagasinet byggnad Bergsmyckelmyren myr
Guckuholen gd /Se Björkriskölen sank mark Bengtstugan skogskoja Bergsslogen mosse
Gudmund gdar /Se ?Björktjärn tjärn Berg gd Bergtjärnen tjärn
Gudmundholen gd /Se Björktjärn tjärn Berget gd Berguvåsen berg
Gudmundtomten område /Se Björktjärnen tjärn Berget gård Berihagen hagmark
Guffabel gd /Se Björnbåsmyren myr /Se Bergmyrstugan, se Bengtstugan skogskoja Beri Olatäppan odling
Gunkåberget fäb. Björnbäcken bäck Beri gård Beristaden båtplats
Gunnarskvarnen kvarn /Se Björnbäcken bäck Beri gård Berteriset skogstrakt
*Gutstensarv jord Björnbäckkölen sank mark Beriholen gård Bertilkölen myr
*Gutstensarv beb? Björnbäckviken vik Beriholen gård Betesmyren myr
Gåstjärnberget, Västra by /Se Björnkojviken vik Beri Niss gård Betlehem terräng
Gåstjärnberget, Östra torp /Se Björnkällan källa Beri Niss-gården gård Betlehem terräng
Gåstjärnsberg, Östra gd Björnkällmyran sank mark Betlehem förr rastkoja Bjestmyren myr
Gårdkvarnen kvarn /Se Björnledsunden myrar /Se Betlehem förr torp Bjurbäcken bäck
Gärdos by Björnlidbäcken bäck Billingsjö se Billingsjön traktnamn Bjälkkärr mosse
Gärdos by Björnmyran sankmark Bisholen höjd Bjällnäset höjdsträckning
Gärdsågen såg /Se Björnriset sank mark Bjeksa fäbod Björdammet myr
Gärdås by Björnsaxdalen dal Bjesmyckelberget fäbod Björdamm-myren myr
Gärdås by Björnstenarna stenar Bjuråker traktnamn Björkriskölen myr
Gärdås by /Se Björntjärnen tjärn Bjuråker by Björktjärnen tjärn
Gökberg förr gd /Se Björntjärnen tjärn Bjuråker by Björktjärnen tjärn
Gösta gd /Se *Björntjärnsberget berg Björkbo, se Böle traktnamn Björktj. tjärn
Göstabacken gd /Se Björnviken vik Björkhaga, se Idbäck traktnamn Björktjärnsbäcken bäck
Göstagården gd /Se Björnviken vik /Se Björkviken gård Björkviken vik
+Haga (Hagen) beb. Björnåsfallet terräng Blixtstugan stuga Björnberget berg
Hallosbacken del av Mobyn Björsholmen holme Bodarna fäbodar Björnberg berg
Hampus gårdsnamn Björtjärnberget berg Bodarna fäbodställe Björbåsmyren myr
Hampus gårdsnamn Björtjärnbäcken bäck Boden förr lht Björnbäcken bäck
Hampusstugan fäbodstuga /Se Björtjärnen tjärn Boja gård Björnbäcken bäck
Harsgård gd /Se Björvalen bäck /Se Bolagsladan husruin Björnbäcken bäck
*Hans torp gård Björvallen bäck Bolagsstugan skogskoja Björnibäcken bäck
+Heden beb. Björvallen bäck Bondlass gård Björnidbäckdalen dalgång
Hednighuset byggnad Björvallen bäck Bondsälen fäbodar Björnidbäcken bäck
Hem i bynom gdar /Se Björvallen bäck Brattholen gård Björnidgolv mosse
Hem-i där gd /Se Björvallmyran sank mark Bredsjöberget fäbodar Björnkojviken vik
Higården gd /Se Björvalltjärnen tjärn Bredsjön traktnamn Björnkällfallet höjdsträckning
Hikans gd /Se Blommandehav lugnvatten Bredsjönäs traktnamn Björnkällorna småmyrar
Holarna by /Se Blomsterbäcken bäck Västra Bredsjönäs gård Björnkällvallarna del av Gravbergets fäb.
*Holbyn by Blomstermyran myr Bredsjönäs, Västra gd Björnlugnan lugnvatten
Hole by Blåhalsen vik? Bredsjönäs, Östra gårdar Björnnäset äng
?Hole by Blåkulla, Lilla flyttblock Bredsjönäs, Östra gd Björnnäset udde
Hole by Blåkulla, Stora flyttblock Bredsjöåsen gd Björnskallholmen förr holme
Hole by Blästan vattendrag Bresten gård Björnsledsunden myrar
Hole by /Se Blästbäcken bäck Brittolstället gammal fäbodvall Björntjärnen tjärn
Hole by /Se Blästbäcken bäck Brittolvallen (el. Brittolstället) gammal fäbodvall Björntjärnen tjärn
Hole by /Se Blästbäcken bäck Brotorp gård Björntjärnen tjärn
+Holen beb. Blästbäcken bäck Brotorp gd Björntjärnen tjärn
Holen gd /Se Blästbäcken bäck Brottåstaden gård Björnviken vik
Holgården gd /Se Blästbäcken bäck Brunnkölsberg gård Björnviken vik
Hols gd /Se Blästbäcken bäck Brunnkölsberg by Björnviken vik
+Holsby beb. Blästkölen sank mark Brusheden gård Björnviken förr vik
Holssälen fäbodar Blästmyran myr Brus Lars-holen f.d. gård Björnåsen höjd
Hoosbyn by Blästmyran sank mark Brånan gd Björnön ö
»Hossbyn» by Blästmyran sank mark Brånön gård Björsholmen äng (vid högvatten holme)
Hyttkvarn kvarn Blästmyran sank mark Bråtesta gård Björsörarna myrar
Håberg fäb. Blästmyrarna myr /Se Bråtesta gd Björtjärnberget berg
Håsvall gd Blästran terräng Brända Norra traktnamn Björvallen bäck
Hägra, se Jägra by Blästtjärnen tjärn Brändan gdr Björvalldalen dal
Idbäck by Blästån å Brännkujan förr skogskoja Björtjärnen tjärn
Idbäck by Blästån å Buska gård Björvallslogarna myrar
Idbäck by /Se Blästån å Buska gård Södra Björvalltjärnen tjärn
Ingevaldsgården gd /Se Blästån å Busken gård Norra Björvalltjärnen tjärn
Insskogen by Blästån å Busken gd Blomstermyren myr
Ittaofall gd /Se Blötbäcken bäck Buskgård gård Blomsterbäcken bäck
Ivarsberg förr torp /Se Blötmyran myr Busk Per-gården gård Blommandehav lugnvatten
Jankans gd /Se Blötmyrtjärnen tjärn Busukmyren nu försvunnen gård Blåbärsviken vik
  Blötmyråsen berg Bygget förr gd Blåhalsflyet del av Jägarnäset
  Blötvallen bäck Bygget förr gd Blåkulla flyttblock
  Bodberget berg Bygg-Ollestället gd Blästan å
  Bodden skogsås Byråksbyn by Blästan bäck
  Bockmyran myr Byxångsälen fäb., se Böxångssälen Saknas Blästbäcken bäck
  *Bogen Saknas Bäck gård Blästbäcken bäck
  Bolagsstugtjärnen tjärn Böle traktnamn Blästbäcken bäck
  Boltjärnen, Norra tjärn Böle by Blästbäcken bäck
  Boltjärnen, Södra tjärn Böle, se Bölesbyn Saknas Blästbäcken bäck
  Bondbobäcken bäck Bölet gård Blästbäcken bäck
  Bondbobäcksmyran myr Bölet gård Blästmyren myr
  Bondbokölen myr Bölet gård Blästmyren myr
  Bonddammet damm Bölsbyn, se Böle by Blästmyren myr
  Bond-Gärsmyran myr Bölesbyn by Blästran terräng
  Bondsälsknippan terräng Böris gård Blästtjärnen tjärn
  Bondsälsviken vik Börs gård Bläståkölen myr
  Bondudden udde Börs, Nördre f.d. gård Blästån å
  Boren berg Börs, Södra Saknas Blöta myren myr
  Borgsjön Saknas Börta gård Blötbäcken bäck
  Borgsjön sjö Böthölen, se Böthöln fäb. Blötbäcken bäck
  Borgsjötjärnen tjärn Böthöln fäbodar Blötmyran mosse
  Borgsjöåsen bergsås Bötåberget fäbodar Blötmyrbäcken bäck
  Born höjd? Böxångssälen fäbodar Blötmyren myr
  Born höjd /Se Dalgrensstället numera obebodd gård Blötmyrtjärnen tjärn
  Born höjd /Se Dalvallen del av Böthölens fäb. Blötmyråsen ås
  Borsnäset näs Dangelstället gd Blötvallen bäck
  Borsnäset näs /Se Daniels fall förr torp Bockberget berg
  Borstjärnarna tjärnar Danielsbo, se Grimsåker traktnamn Bockbäcken bäck
  Bothren på Digerheden »kolbotten» /Se Digerberget ödefäbodar Bockbäcken bäck
  Boxhåån sjö Digerberget fäbodar Bodberget berg
  Brackmyran myrar? Där-hos-honom Fall Per gård Bodden skogås
  *Brandberget berg Där nere gd Boddmyren myr
  Brattberget berg Där Nord gård Boddåsen höjdsträckning
  Brattberget berg Där Nord gd Boddänget slåtteräng
  Brattsforsen fors Där Nord gd Bodenmanen åker
  Bredbukärret sankmark Där nord gd Bodkölen myr
  Bredmyran skogsmark Där-när honom Bergkvist ny gård Bodmyrbäcken bäck
  Bredsjöberget berg Där-när honom Fall Per gård Bodnäsbäcken bäck
  Bredsjöberget berg Där-när honom Hund Erk gård Bodnäset myr och hårdmark
  Bredsjöberget berg Där-när honom Isak ny gård Bodskogen skogområde
  Bredsjöberget höjd Där-när honom Knut Viktor ny gård Bojgröpperna bergshöjd
  Bredsjöberget berg Där-när honom Käll Johan ny gård Bojviken vik
  Bredsjöberget berg Där-när honom Lindstrands Albin ny gård Bolagsladan lada
  Bredsjöberget berg Där.när honom Snickar Adolf ny gård Bollashål kärrhål
  Bredsjöberget berg Där-när honom Vennberg gård Bombobäcken bäck
  Bredsjön sjö Där-på-backen gård Bombobäcken bäck
  Bredsjön sjö Där sör gd Bombokölen myr
  Bredsjön Saknas Där sör gd Bon på kitten område
  Bredsjön sjö Där-å Backam gård Bondbobäcken bäck
  Bredsjön sjö Döla gård Bondbobäcksmyran mosse
  Bredsjön sjö Döla gård Bond Pers-myren myr
  Bredsjön sjö Dölarstorp, se Sillerö traktnamn Bondsälsnoret förbindelseled
  Bredsjön sjö Dölass gård Bondsälsviken vik
  Bredsjön sjö Döl Halvarboden gård Bondudden udde
  Bredsjön sjö Dölhed gård Borgsjön sjö
  Bredsjön sjö Dölheden gård gård Borgsjöåsen berg
  Bredsjön sjö Edbäck by Born höjd
  Bredsjön sjö Edet gård Born näs
  Bredsjön sjö Edet gård Borsbäcken bäck
  Bredsjön sjö Edets kvarn, se Nordanåker traktnamn Borsmyren myr
  Bredsjön sjö Eggbyn by Borsnäset »näs»
  Bredsjön sjö Eggen traktnamn Borstjärnarna tjärnar
  Bredsjön sjö /Se Eggen, se Äggen by Borstkölen myr
  Bredsjön sjö Eggselen fäbbodställe Bortkölstjärnen tjärn
  Bredsjön sjö Eliassons villa och kontorsbyggnad Bottberget å
  Bredsjön sjö Elintorp gård Bottberget berg
  Bredsjön sjö Elitorp förr torp Brandholmen förr holme
  Bredsjöälven vattendrag Elitorp förr torp Brandholmen förr ö
  Bresiön sjö Engelbrekts gård Brantberget berg
  *Bresiöberghia berg Enik-Per gård Brantfors fors
  Bresiön sjö Erik Jonso -gård gård Västra Brantmyren myr
  *Bresiö Torp torp Erik-jöns förr torp Östra Brantmyren myr
  *Bresiöö Torp torp Erik-Jönsstället förr torp Brantsundet myr
  Brittkölen myr Erik-Nilsas gd Brantsundkölen myr
  Britt-Nisstjärnen tjärn Erik-Nilsemils gd Brantsundsmyren myr
  Brokmyran myr Erikslund gård Brattfallet gammalt svedjefall
  Broshagan sjö Erikslund gd Brattfallmanen odling
  Brovägen väg /Se Eritorp förr torp Brattholen höjd
  Brudsjögrav gränsmärke Erk lonsogård gård Brattholen höjd
  *Brun kökröret gränsrör Evalds gård Brattsund mosse
  Brunnkölsberget, se Pålkullen berg Fagerheden, se Sillerö traktnamn Brattsundet myr
  *Brunnkölsbrun(n?) gränsmärke Fagerhult gård Brattsundsbäcken bäck
  Brunnmyren sank mark Fagerhult gd Brattsundsmyran mosse
  Brunnmyrbäcken bäck Fagerhult torp Breda Viken vik
  Bruntjärnarna Saknas Fall gd Bredgräsberget berg
  Bruntjärnarna Saknas Fall gd Bredgräsberget berg
  Brusbäcken bäck Fall gd Bredgräsberg berg
  *Brusiögraff dalgång? Falla gård Bredsjöberget berg
  Brusladubäcken bäck Fallet gd Bredsjöbäcken bäck
  *Brussiögraff dalgång?, gränsmärke Fallet gård Bredsjödammen dammluckor
  Bryntjärnen tjärn Fallet förr gd Bredsjön sjö
  Brånen terräng Finnholen gård Bredsjön sjö
  Bråneviken vik Finnströms gård Bredsjön sjö
  Brånårådet terräng Fiska gård Bredsjön sjö
  Bråsmyran myr Fjället gdr Bredsjöudden udde
  Bråtesberget berg /Se Folkesta gård Bredsjöviken vik
  Bråtestaudden udde Folkesta gård Bredsjöälven vattendrag
  Bråttåsberget berg Folkesta gd Bredsjöälven älv
  Bråttåskölen sank mark Fors, Östra och Västra byar Bredvikudden udde
  Bråttåskölen, Södra sank mark Fors byar Brittkölen myr
  Brädbodkölen myr Fors byar Britt Nils-tjärnen tjärn
  Brädbodkölen myr Fors byar Britt Niss-tjärnen tjärn
  Brändan höjd Fågelmyrkojan förr skogskoja Britt-tjärnen tjärn
  Brändan ägomark Gagns gård Brokmyren myr
  Brändan höjd Gammelhemmen gd Brovägen stig
  Brändan äga? Gamla vallen gammalt fäbodställe Brundmyren myr
  Brändberget berg Gammalselen fäbodar Brunkbergsmyren myr
  Brändberget berg Garvars villa och kontorsbyggnad Brunnbergsbäcken bäck
  Brändberget berg o. triangelpunkt Getåsen fäbod Brunnbergsmyren myr
  Brändberget berg Getåsen fäb Brunngärdet gärde
  Brändknösen höjd Gjutbacken gård Brunngärdet gärde
  Brändmyran myr? Gjutbacken gd Brunnkölen myr
  Brändmyran myr Gorr-Malung Saknas Brunntjärnbäcken bäck
  Brändmyran myr Goss-Peråsen förr torp Brusbäcken bäck
  Brändnäset näs Granberget gårdar Bryggan f.d. lastplats
  Brånebackarna höjder Granberg by Brynberget höjd
  ?Brännberget berg Granhult gd Bryngbärsgolv förr odling
  Brännbergsmyran sank mark Granlämmen gård Brytjärnbäcken bäck
  Brännmyran myr Granåbron gård Bryntjärnen tjärn
  Bränntjärnen tjärn Granåbron förr torp Brådbokölen, se Brädbodkölen Saknas
  Bränntjärnsåsen ås Grassmyrkojan skogskoja Brånebackarna höjder
  Brännvinskölen myr Gravberget fäbodar Brånekölen vik
  Bröshagberget berg Gravberget fäbod Brånen höjder
  Bröshagbäcken bäck Grimsmyrheden by Brånenäset näs
  Bröshagen sjö Grimsmyrheden by Bråneviken vik
  Bröshagen sjö Grimsmyrheden traktnamn Bråtestaudden udde
  Bröshagen sjö Grimsåker traktnamn Bråttåskölen myr
  Bröshagen sjö Grimsåker by Bråtåkern åker
  Brösmyran myr Grimsåker by Bråtåsbäcken bäck
  Bröstmyran sank mark Grimsåker hp Bråtåsen ås
  *Buberget berg Grimsåkers bandel, se Grimsåker traktnamn Brädbodbrändorna höjder
  Buberget berg Grymsmyrheden by Brädbodkölen myr
  Bubäcken bäck Grymsåkra by Brädbodkölen mosse
  Buberget berg Gråberga gårdar Brädbokölen myr
  Budänget sank mark Gråberga numera obebodd gård Brädbodkölen mosse
  Bugolvkölen myr Grönland traktnamn Brädbodkölsbäcken bäck
  Bugårdstjärnen tjärn Grönland by Brädbodkölsbäcken bäck
  ?Buhån sjö Grönlandsbyn by Brädhusheden område
  Buhån sjö Grönland by Brändan höjd
  Bullerhaken tjärn Görnlok gård Brändan skogsområde
  Bullsjön sjö Grönlokan gård Brändan terräng
  Bumyrbäcken bäck Gubbgård gård Brändberget berg
  Bumyrbäcken bäck Gucku gårdar Brändberget berg
  Bumyrtjärnen tjärn eller sjö Guckuholen gård Brändberget fäbodar
  Bunäset terräng Gucku Per-gården gård Brändbergsbäcken bäck
  »Bure-tierna» tjärn Gudmundholen gård Brändbergsbäcken bäck
  Burrebergh berg Gudmunds numera försvunnen gård Brändknösen bergstopp
  Busjöbäcken bäck Gudmunds, Yttre f.d. gård Brändmyren myr
  Busjön sjö Gudmunds, Övre f.d. gård Brändnäset udde
  Busjön sjö Gudmundvallen del av inhägnad fäb. Brändorna höjder
  Busjön sjö Gullå gård Brännberget bergkomplex
  Busk-Britamyran myr Gunhåberget fäbodar Brännberget och (Brännberget) Fäb. Se: Brändberget Fäbod
  Buskknollen höjd Gunnelheden gård Brännberget berg
  Buskogen skogsområde Gunnelheden by Bränniskölen myr
  Bussukberget berg Gården gård Brännkölen myr
  Busvalltjärnen tjärn Gården gd Bränntjärnen tjärn
  Butjärnen tjärn Gåsberg by Bränntjärnen tjärn
  Butjärnen, Lilla tjärn Gåsberg by Bränntjärnsmanen höjdsträckning
  Butjärnsstaden udde Gåstjärnberg, Västra by Bränntjärnsåsen höjdsträckning
  Buttberget berg Östra Gåstjärnberget gård Bränntjärnsåsen ås
  Buwalle å å Gärdet traktnamn Brännvinsknölen höjd
  *Byfjärden del av Öjesjön Gärdet by Brännvinskroken vägkrök
  Bygg-Olleslogen myr Gärdets bandel, se Gärdet traktnamn Brännvinskölen myr
  Bymyran myr Gärdos by Brödgrötholen vilplats
  Byråsen Saknas Gärdos by Brösaberget berg
  Byråsen berg Gärdossälen fäbodar Brösabäcken bäck
  Byråsen ås Gärdås traktnamn Brösamyrarna myrar
  Byråsen berg Gärdås by Bröshagen sjö
  Byråsen ås Gärdås by Brösmyren myr
  Byråsen triangelpunkt Gärdåssätern Fäb, se Gärdossälen Saknas Brössatjärnen, Nedre tjärn
  Byråsen ås Gäsp gård Brössatjärnen, Övre tjärn
  Bysjön del av Öje-sjön Gästgivar f.d. gård Brösthässjan myr
  Bysjön sjö Gästgivargården gd Bröstmossen myr
  Bysjön sjö Gästgivargården gd Bröstmossen mosse
  Byxången sjö Gökberg traktnamn Bröståsen höjd
  Byx(ång)en? sjö Gökberg torp Bröståsen berg
  Byxången sjö Gökberget gård Buberget berg
  Byxången sjö Gökberget, se Gökberg traktnamn Buberget berg
  Byxången sjö Göstabacken gård Buhån sjö
  Byxången sjö Göstagård gård Bukarlsmanen ås
  Byxången sjö Göllogårdarna gårdar Bullerhaken tjärn
  Byxången sjö Göta f.d. gård Bullsjöholmen holme
  Byxången sjö Haftaängarna traktnamn Bullsjön sjö
  Byxången sjö Haftaängarna, se Haftaängarna traktnamn Bullsjönoret, Nördre förbindelseled
  *Byxångsberget berg Hagalund, se Tällbyn traktnamn Bullsjönoret, Södra avlopp för Bullsjö
  Byxångshatten bergtopp Hagariset gårdar Bumyrarna myrar
  Byxångtjärnen tjärn Hage(n) gårds- och släktnamn Bumyren myr
  Båggtjärnen tjärn Hagen gårdar Bumyrtjärnen tjärn
  Båtfallsbäcken bäck Hagen gd Burbäcken bäck
  Båtstad ön ö Hagen gd Burtorpet område
  Båthussjön, se Skepphussjön sjö Hagen gård Busbäcken bäck
  Båthusviken vik Hagen gd Bushultet terräng
  Båthåsjön Saknas Halla gård Busjöbäcken bäck
  Bäckbacken höjd /Se Hallaberg förr gdr Buskbåthusholen höjd
  Bäckgolven myrar /Se Hallen gd Buskbåthusviken vik
  Bäckemyran, Nedre myr Hallosbacken, jfr Mellanbyn del av Mobyn Buskknollen berg
  Bäckemyran, Övre myr Halt-Nils gård Busk Perbacken backe
  Bäckkröken terräng Halvord gård Busk Perodlingen odling
  Bäckkölen sank mark Hansa gård Bussuksberget höjd
  Bäckkölstjärnen tjärn Hansbo förr lht Busukberget berg
  Bäckoset bäck /Se Hansbel gård Busvallen bäck
  Bäckudden udde Hanse gård Busvalltjärnen tjärn
  Bäckviken vik Hanses gård Busåkern åker f.d.
  Bäckviken vik Hanses gård Butjärnen tjärn
  Bälgön ö Hars gård Buttberget berg
  Bänken Saknas Hars gård Buttberget berg
  Bärmyran myr Hars Erk-gården gård Bygg-Olleslogen mosse
  Bäsjöberget berg Harsgård gård Byråsen bergsträckning
  Bäsjöberget berg Hars-Karin gård Byråsen berg
  Bävertjärnarna tjärnar Harsloftet loft Byråsen berg
  Böjhån sjö /Se Hassle gård Bysjön del av sjö
  Böjshån sjö Hedback gård Byxången sjö
  Böjshån tjärn /Se Heden gårdar Byxången sjö
  Böjskölen sank mark Hedola gårdsnamn Båltjärnarna tjärnar
  *Bölehög höjd Hem i Fjösgärdet gärde Bång-Olaodlingen förr odling
  Bölet åker /Se Hemigårds gård Båtbrändorna skogsområde
  Bölgraven sank mark Hem i Holan gårdar Båthusgölen göl
  Börsodlingen myrodling Hemvidsålen fäbodar Båthusholen udde
  Böthölsberget triangelpunkt o. berg Hennocks gård Båthusnoret sund
  Böthölsberget berg Herrgården ödegård Båthussjön sjö
  Böthölsåsen ås Higård gård Båthusviken vik
  Bötsjöheden hed Higård gård Båthusviken vik
  Bötsjöheden hed(?) Hindersfall gd Båthusviken vik
  Bötsjökölen sank mark Hinders Per gård Båthusviken vik
  Bötsjön sjö Hindrik gård Båthusviken vik
  Bötsjön sjö Hindrik gård Båthusviken vik
  Bötsjön sjö Hinrik-Larsstället förr torp Båthusviken vik
  Bötsjön sjö Hismon gårdar Båtplatsen strandområde
  Böttikölen sank mark Hismos gård Båtstaden strandområde
  Bötåberget berg Hivallen del av Gravbergets fäb. Båtstadön ö
  Bötå böj gränspunkt Hola gård Bäck Anders-staden vik
  Bötå böj, Bötåböjen råmärke /Se Holarne by Bäck Andersstaden, Nordare förr båtplats
  *Bötåknä gränsmärke Holarna by Bäck-Andersstaden, Sönnare förr båtplats
  Bötån å Hole by Bäckbacken höjd
  Bötån å Hole (by) Bäckdalen sänka
  Bötån å /Se Holen gård Bäckemyrarna myr
  Bötåsta plats /Se Holen gård Bäckemyrbäcken bäck
  Bötåtuven tuva? Holen, Västra gård Bäcken, Västra bäck
  Böxen sjö Holen,Östra gård Bäcken, Östra vattendrag
  Böxen sjö Hol Erk-gården gård Bäckfallet gammal odling
  Böxen sjö Holgård gård Bäckfall terräng
  Böxen sjö Hol Jonas-gården gård Bäckfallbäcken bäck
  Dalakojan skogskoja Hol Lars-gården gård Bäckfallrösten terräng
  Dalkarlsmossarna mossar Hols gård Bäckflogen lugnvatten
  Dalån å Holsbyn, se Hole by Bäckgolven myrar
  Dammbodkölen myr? Holsbyn by Bäckkroken bäck
  Dammkojan skogskoja Holssälen fäbodar Bäckkroken krök
  Dammkölen sank mark Holsälen fäb., se Holssälen Saknas Bäckkröken krök
  Dammslogarna myr Hopfall traktnamn Bäckudden udde
  Dammtjärnarna tjärnar Hopfall gård Bäckudden udde
  Dammtjärnen tjärn Hopfall gd Bäckviken vik
  Dammtjärnknuten berg Hopfall gd Bäckviken vik
  Dammtjärnsmyran myr Hopfallet, se Hopfall traktnamn Bäckviken vik
  Daniels fall terräng Hoppnäset fäbodar Bäckvikudden udde
  Daniels tjärnen tjärn Hyttan kvarn Bälgön ö
  Daniels tjärnen tjärn Hyttan gård Bärmyren myr
  Dansarlokarna Saknas Hyttan och Långbrändan, se Backa-Holarna traktnamn Bärmsbäcken bäck
  Danslokarna terräng Hyttkvarn kvarn Bärshån tjärn
  Dasmoren terräng Hyttkvarnen gård Bäsjöberget berg
  Davidsbäcken bäck Håberget fäbodar Bässkallen höjd och udde
  »Deegersiön» sjö Håberget f.d. fäb. Bässkallen holme
  Delamyran sank mark Håberg förr fäbodar Bässkallen holme
  Delån å Håbergsgubbens förr stuga Bävertjärnarna tjärnar
  Delån å Håliden fäbodar Böckelmyren myr
  Digerberget höjd Hälja f.d. gård Böcksången sjö
  Digerberget berg Häran gård Böcksångskölen myr
  Digerberget berg Högfall torp Böjen krökning av å
  Digerberget berg Högfall traktnamn Böjshåbäcken bäck
  Digerberget berg Högfallet, se Högfall traktnamn Böjshån sjö
  Digerberget, Östra fäb. Högfallet gård Böjshån sjö
  Digerberget, Östra berg Högåsen gård Böjslyan å
  Digerbergsbäcken bäck Högåsen gård Bölsmyren myr
  Digerbergshålet myr Högåsen gd Bölviken vik
  Digerbergshålet myr Idbäck traktnamn Bölvägen väg
  Digerbergshålet sank mark Idbäck by Börisgrådan gråda
  Digerbergskölen myr Idbäcksskogen, se Idbäck traktnamn Börs Anders-tjärnen tjärn
  Digerbäcken bäck Ingevalls gård Börtabäcken bäck
  Digerheden hed Ingri gård Börtafallet myr
  Digerheden hed Innan tjärnen del av by Börtamoren skogsområde
  Digerhön höjd Ingevalds gård Böthölen berg
  Digernäset näs Innigalan gård Böthölsb. Saknas
  Digernäset näs Ittaofall (el. Fall) gd Böthölsknappen del av Böthölen
  Dikenoret sund Ivars gård Böthölsön ö
  Dillflöten sank mark Ivarsberg gård Bötiköl(en), se Böttikölen Saknas
  Dillflöten, Västra sankmark Ivarsberg gård Bötsjökölen myr
  Dillflöten, Östra sank mark Ivarsberg förr torp Bötsjön sjö
  Dillflöttjärnen tjärn Ivarsberg, Nedre gård Bötsjön Saknas
  Disbäcken bäck Ivars bygge förr torp Bötsjöåsen höjd
  Djupgrav dal Jakob Per-husen f.d. gård Böttikölen myr
  Djuphån sjö Jakobsberg gård Bötåberget berg
  Djuphån sjö Jan Hans-tappen del av Råbergets fäbodar Bötåberget Saknas
  Djuphån sjö Jan-Massas gd Bötå böj plats
  Djuphån sjö Jannes nu försvunnen gård Bötå knä plats
  Djuphån sjö Jannes gård Bötån å
  Djuphån tjärn Jannesnils gård Bötån å
  Djuphån tjärn /Se Jan-Olsstället gdr Bötåstad vik
  Djuphån del av sjö Jan-Pers torp Bötölsberget berg
  Djupmyran myr Johan vid vägen gd Dalkarlfallet berg
  Djupnäset näs Jommotappen del av Rågbergets fäbodar Dalkarlsmossarna myrar
  Djupsjöberget berg Joni-bygget fäbodar Dalkarlsmossarna mossområde
  Djupskäret skär Jon-Pers förr torp Dalkarlsmossen mosse
  Djupsundet sund Jonser gård Dalkarlsmyran mosse
  Djupsvadkroken dalgång Jonstället gård Dalkarlsmyrarna myrar
  Djuptiernan tjärn Jägerbyn by Dalkarlviken vik
  Djuptjärnen tjärn Jägra by Dalån å
  Drivistjärnen tjärn Jägra by Dammartjärnarna tjärnar
  Drom bäcken bäck Järpa gård Dammbokölen myr
  Drotse holmen holme Järp gård Dammbodkölen mosse
  Dryvistjärnen, Norra tjärn Järshagen, Nedre f.d. gård Dammbäckmyran mosse
  Dryvistjärnen, Södra tjärn Järshagen, Övre f.d. gård Dammen damm
  Dryvistjärnen, Västra tjärn Järsholen del av Brattholen Dammen, Västra dammluckor
  *Dunderberg berg Jönsa gård Dammen, Östra dammluckor
  Dynamitholmen holme Jönsudden förr torp Dammet damm
  Dusmyrorna sank mark Kajsstället gd Dammgolvmyrarna myrar
  Dyrflyktkölen myr /Se Kalla gårdar Dammkotan berg
  Dyrflykttjärnen tjärn /Se Kalla gård Dammossarna myrar
  Dyrsjön sjö Kalvhagfall förr torp Dammossarna mossodling
  *Dyrsjön sjö Kampmossen gård Dammossen mossodling
  Dyrsjön sjö Kampmossen förr gd Dammslogarna slåttermyr
  Dyrsjön sjö /Se Kangelåsen gård Dammslogarna mosse
  Dyrsjötrången sank mark Kangelåsen gård Dammsloglugnan lugnvatten
  Dödsuddarna uddar /Se Kangelåsen /Skrives även Rankfall/ gård Dammslogudden gammal slogmark
  Dödsuddarna uddar /Se Kangelåsen gd Dammsundbäcken bäck
  Döl-Anderskölen sank mark Kangelåsen torp Dammtjärnbäcken bäck
  Dölhusbäcken bäck Kappsjösälen fäbodar Dammtjärnen tjärn
  Dölhusmyran myr Kari-Lassa gård Dammtjärnen tjärn
  Döl-Jonasodlingen odling(?) Karl-Ersvallen lht Dammtjärnen tjärn
  Dölmyran sank mark Karl Magnus gård Dammåsen höjd
  Dölmyrorna sank mark Karlsberg gård Danielbrändorna höjd
  Dölmyrorna sank mark Karlsro gård Daniels fall höjd
  Dölmyråsen ås Karstopp gård Daniels fall terräng
  Döltomten gärde /Se Kejsarberg gård Danielstjärnen tjärn
  Edbergsmyran, Västra myr Kejsarberg gd Daniels täppa förr odling
  Edbergsmyran, Östra myr Kejsarbergsvallen (el. Kejsarvall) gammal fäbodvall Dansloken plats på bergssluttning
  Edet fors Kejsarvall (el. Kejsarbergsvallen) gammal fäbodvall Davidsbäcken bäck
  Edsforsen triangelpunkt Kitta gård Davidängena slåtterängar
  Edsforsen fors Kitta gård Delamyren myr
  Edsforsen fors Kittgården gård Delån å
  Edsforsgrådan fors Klockarlindan gård Delån å
  Edsforsön, Norra ö Klumpfall gård Det strida fors
  Edsforsön, Södra ö Klumpfall gd Digerberget berg
  Edstjärnen tjärn Klunka gård Digerbergshålet myr
  Edstjärnsklitten berg Klyftigfall gård Norra Digerbergskölen myr
  Edsån å Klyftifall gd Södra Digerbergskölen myr
  Eggarna skogsmark Knekt Per gård Digerheden höjdsträckning
  Eggbäcken bäck Knivskaftvallen del av Gravbergets fäbodar Digerhön berg
  Eggbäcken bäck Knoppen gd Digernäset näs
  Eggbäcken bäck Knopperheden förr lht Digernäset näs
  Eggen halvö(?) Knopperheden förr lht Digernäsståndet plats vid sjö
  Eggen ås Knulen fäbodar Dikenoret sund
  Eggen terräng Knuppen gd Djubergsmyren myr
  Eggen terräng Knuppen torp Djupa myren myr
  Eggkölen sank mark   Djupa näset näs
  Eggsäterkölen myr   Djupdräckan djuphål
  Eggtjärn tjärn /Se   Djupgrav dal
  Eggtjärnarna tjärnar   Djupgraven bäck
  Eggtjärnen tjärn   Djuphån tjärn
  Eggön, Västra ö   Djupsundet sund
  Eggön, Östra ö   Djupsvadskroken dalgång
  Ejemyran myr   Djuptjärnen tjärn
  Ekorrgolv myr   Djärbäcken bäck
  Eldnäsudden udde   Dockan fördämning med ängsmark
  *Elfve (Älve-?) berget berg   Dockan fördämning med ängsmark
  *Elfueröret, Lille gränsröse   Dragmyren myr
  Eliasholmarna holmar   Dragstället förbindelseled
  Elibäcken bäck   Dragviken vik
  ?Ellingkölen berg   Dretbäcken bäck
  Ellingån å   Dretbäcken bäck
  Ellingån å   Dretbäckståndholen vilplats
  ?Ellingån å   Dretön förr ö
  ?Ellingån å   Drivistjärnarna tjärnar
  ?Ellingån å   Drivistjärnarna tjärnar
  Ellingån å   Drommbäcken bäck
  Embraviken vik   Dryckeholmen holme
  Enastjärnen tjärn   Dryvistjärnarna tjärnar
  Endersbäcken bäck   Dryvistjärnen tjärn
  Enders Lars-holmen holme /Se   Dröppelmyren myr
  Endersholmen holme   Dunderbadatjärnen tjärn
  Enderskölen myr   Dusmyrarna myrar
  Enmyran myr   Dykärret slåttermyr
  Enokmyran sank mark   Dykärr mosse
  Entjärneggen ås   Dyrflötkölen myr
  Entjärnen tjärn   Dyrflöttjärnen tjärn
  Entjärnkölen myr   Dyrsjöbäcken bäck
  Epusmyran sank mark   Dyrsjön sjö
  Erstjärnen tjärn   Dyrsjön sjö
  Eränget änge   Dyrsjötrången myr
  Estakmyran myr   Däljan sänka
  Fagerbäcken bäck   Däljan sänka
  Fagerbäcken bäck   Dödsuddarna uddar
  Fagerhedastenen klippblock   Dödsuddarna förr uddar
  Fagerheden hedmark   Döl Anders-kölen myr
  Fagerviken vik   Döl Erik-bäcken bäck
  Fageråsbäcken bäck   Döl Erik-ölen stenholme
  Fageråsen ås   Dölholen höjd
  Fageråsen berg   Dölhusmyrarna myrar
  Fageråsen ås   Dölkitten åkermark
  Fageråsen ås   Dölkällgångarna myrar
  Fageråskölen myr   Dölkällgångshedarna hedar
  Fageråslullan terräng   Dölmyrarna myrar
  Fageråstjärnen tjärn   Dölmyrarna myrar
  Faggberget berg   Dölmyrarna myr
  Faggberget berg   Dölmyren myr
  Faggbergstjärnen tjärn   Dölmyren myr
  Faggmyrorna sankmark   Dölstranden strandäng
  Fallbäcken bäck   Döltomterna område
  Fallet terräng?   Döppelmyrarna myrar
  Fallklöven berg   Dörrhålet myr
  Fallklöven höjd   Västra Ebäsmyren myr
  Fallklövskölen sank mark   Östra Ebäsmyren myr
  Fall-Perskölen sank mark   Edesforsen fors
  Fall-Perstjärnen tjärn   Edsforsen fors
  Fall-Perskölen myr   Edesforsen fors
  Farmorsbäcken bäck   Edsforsen fors
  Fattigskogen skog   Edesforsholmarna holmar
  *Femta flog vatten   Edesån sjö
  Femtan å   Edstjärn tjärn
  ?Femtan å   Edstjärnklitten bergknall
  Femtan å   Eggbäcken bäck
  Femtan å /Se   Eggbäcken bäck
  ?Femtan vattendrag(å)   Eggen landrygg
  Femtborskölen myr /Se   Eggen rullstensås
  *Femte flog sjö   Eggfallsklittarna höjder
  Femten? sjö   Eggkölen myr
  Femten sjö   Eggskaftet del av ås
  Femten sjö   Eggsände myr
  ?Femten sjö   Eggtjärnen tjärn
  Femten sjö /Se   Eggvägen väg
  Femtån å   Västra Eggön ö
  Femtån å   Östra Eggön ö
  Fierrämssiön sjö   Ejen Saknas
  Fiknoret sund   Ejemyran mosse
  Fimmelsjöflötten myr   Ejmyrbäcken bäck
  Fimmelsjön sjö   Ekorrgolv mosse
  Finland skogsområde /Se   Eldnäsudden udde
  Finn-Annabrändan del av Snögåsåsen   Eldnäsudden förr udde
  Finndammbäcken bäck   Eldnäsviken vik
  Finnkaribacken plats /Se   Eliasviken vik
  Finnkölen sankmark   Elinbäcken bäck
  Finnofall höjd /Se   Elibäcken bäck
  Finnskogarna del av sn /Se   Elimyran mosse
  Finnstaden vik o. båtplats /Se   Eliåsen, Västra ås
  Finnstaden båtstad /Se   Eliåsen, Östra ås
  Finntjärnen tjärn   Ellingan å
  Finnviken vik   Ellingån å
  Finnvägen väg /Se   Ellingån å
  Fiskhusbäcken bäck   Embraviken vik
  Fiskhusbäcken bäck   Enastjärnen tjärn
  Fiskhusmyran sank mark   Enders Lars-holmen udde
  Fisklöstjärnarna Saknas   EndersLars-kölen myr
  Fisklöstjärnen tjärn   (?)Enholdammen parti av Rotån
  Fisklöstjärnen tjärn   (?)Enholdammen parti av Rotån
  Fisklösviken vik   Erik Per-bäcken bäck
  Fisklösviken vik   Enoldammen parti av Rotån
  Fisktjärnbäcken bäck   Enrisbäcken bäck
  Fisktjärnen tjärn   Enristjärnen tjärn
  Fjällrämen sjö   Ensamma Hässjgolvet myr
  Fjälrämen sjö   Ensamme Lasse holme
  Fjällrämen sjö   Ensamma Lasse förr ö
  Fjällrämen sjö   Emtjärnbäcken bäck
  Fjällrämen sjö   Entjärneggen rullstensås
  ?Fjällrämmen sjö   Entjärnen tjärn
  Fjällrämmen sjö   Entjärnkölen myr
  Fjällrämmen sjö   Entjärnån å
  Fjällrämmen sjö   Erik Jönsas bråte metplats
  Fjällrämskalven sjö   Erk Jonsogrinden f.d. grindplats
  Fjärsman holme   Erstjärnen tjärn
  Flaggåsen ås   Erstjärnen tjärn
  Flaken myr   Estakmyran förr uppodlad mosse
  Flaken, Östra myr   Ettstadholmarna holmar
  Flaken myr   Fagerbäcken bäck
  Flatdammet damm   Fagervallen tillflöde
  Flatdyn del av Lushån   Fagervallen tallhed
  Flaten tjärn   Fagerviken vik
  Flaxtjärnen tjärn   Fageråsen höjd
  Flobobäcken bäck   Fageråsen höjd
  Flodkarlmyran skogsmark   Fageråsen höjd
  Flodkarltjärnen tjärn   Fageråskölen myr
  Flodkarltjärnen tjärn   Fageråstjärnen tjärn
  Flodtjärnsbäcken bäck   Faggberget berg
  *Flogeåsen ås   Faggmyrarna myrar
  Flygarbäcken bäck   Faggmyrbäcken bäck
  Flysiön, Stora sjö   Falkaberget berg
  Flåmyran f.d. odling?   Fallbäcken bäck
  Flåängeskölen myr   Falbäcken bäck
  Flögan å   Fallbäcken bäck
  *Flögesjöfjället fjäll   Fallet åker
  Flögriset sluttning   Fallet förr odling
  *Flögsjöfjället berg   Fallet, Västra förr slåttermark
  Flögsjön, Stora sjö   Fallet, Östra förr slåttermark
  Flögsjön, Stora sjö   Fallklöven berg
  Flögsjön, Stora sjö   Fallklövskölen myr
  Flögsjön, Stora sjö   Fallkällan källa
  Flögsjön, Stora sjö   Fallmossen förr odling
  Flötbäcken bäck   Fallmyran f.d. odling
  Flötholsgolven sank mark   Fall Per-kölen myr
  Flöttberget berg   Fall Per-kölen myr
  Flöttberget berg   Fall Per-odlingen odling
  Flöttbäcken bäck   Fall Per-tjärnen tjärn
  Flötten sank mark?   Fallviken vik
  Flötten sankmark   Fallåkern åker
  Flötten myr   Fallåkern f.d. åker
  Flötten mossmark   Farfarsmossen mosse
  *Flötteåsen ås   Farmorsbäck bäck
  Flöttflyet sankmark   Farmorsbäcken bäck
  Forskarlmyran, Norra sank mark   Farmors tjärn tjärn
  Forskarlmyran, Södra sank mark   Fattigfors fors
  Forsmyrorna myrar   Fattigskogen skogsområde
  Fräkenudden udde   Fattigskoggolv förr myrslog
  Fulviken vik   Femtan å
  Fulviksmossen sank mark   Femtborskölen myr
  Furholmen holme   Femtborstjärnen tjärn
  Furubäcken bäck   Femten sjö
  Furubäckstjärnen tjärn   Femten sjö
  Furuberget berg   Femtån å
  Furuberget berg   Fickornmyren myr
  Furubergskölen sank mark   Fiknoret vattendrag
  Furubergstjärnen tjärn   Fimmelsjöflyten myr
  Furubergstjärnen, Norra tjärn   Fimmelsjön sjö
  Furubäcken bäck   Findabäcken bäck
  Furubäcksmyrorna sank mark   Finland skogsområde
  »Fyre-tiern-na» tjärnar   Finn Anna-brändan del av Snögåsåsen
  Fyrfotfisktjärnen tjärn   Finnbacken förr gård
  Fyrfotfisktjärnen tjärn /Se   Finnbacken höjd
  Fågelberget höjd   Finndammbäcken bäck
  Fågelfotmyran myr   Finndammbäcken bäck
  Fågellekkölen sankmark   Finndammyran mosse m. odlingar
  Fågelleksmyran sankmark   Finnfallet terräng
  Fågelmyran myr   Finnlabäcken bäck
  Fågelmyran myr   Finnlammbäcken bäck
  Fågelmyran myr   Finnlamyran mosse m. odlingar
  Fågelmyran, Västra sankmark   Finnlågan vilställe vid landsväg
  Fågelmyran, Östra sank mark   Finnlågan vilställe vid landsväg
  Fågelmyrorna sankmark   Finnofallet höjd
  Fågeltjärnen tjärn   Finnofallet terräng
  Fågelåsen ås   Finnotomten terräng
  Fåratjärnen tjärn   Finnskogarna del av bebyggelse
  Fårfallmyran myr   Finnskäggnäs udde
  Fämtan älv   Finnstaden vik
  Fämtan å   Finnstaden gammal båtplats
  Fämtan å   Finntjärnen tjärn
  Fämtborskölen sank mark   Finnnäset »näs»
  Fämtdammet nat.namn?   Fiskhusbäcken bäck
  Fämten sjö   Fiskhusbäcken bäck
  Fämtflon utvidgning   Fiskhusbäcken bäck
  Fämtryan nat.namn?   Fiskhusbäcken bäck
  Fännsnoret sund   Fiskhusflogen, Nedre lugnvatten
  Fänsmyran myr   Fiskhusflogen, Övre lugnvatten
  Fänsnoret sund /Se   Fiskhusmyran mosse
  Fänsnoret sund /Se   Fiskhusmyrarna myrar
  Färdkarlberget berg /Se   Fiskhustjärnen tjärn
  Förlikningsröset gränsmärke   Fiskhusåsen höjd
  Gabrielmyran sank mark   Fisklösa viken vik
  Gabrielskölen sank mark   Fisklösa viken vik
  Gabrielstjärnarna sjöar   Fisklösberget berg
  Gabrieltjärnen tjärn   Fisklösen tjärn
  Galtarna stenar(?)   Fisklösen tjärn
  Galtbettön ö   Fisklössjön sjö
  Galten skogsmark   Fisklössjön sjön
  Gammalberget berg   Fisknäset udde
  Gammalsälsheden hed   Fisktjärnen tjärn
  Gammelbodsundet sank mark   Fiskviken vik
  Gammelgåstjärnen tjärn   Fjällen höjder
  Gammelvallen f.d. fäbodställe   Fjällriskölen myr
  *Garsjön sjö   Fjällrämen Saknas
  Gelsberget berg   Fjällrämmen sjö
  *Gerisån å   Fjällrämmen Saknas
  Gerisån å   Fjällrämmen sjö
  Gerisån å   Fjällrämskalven Saknas
  *Gershån, se Järshån sjö   Fjällrämmskalven del av sjö
  Geråsberget berg   Fjällrämskalven del av sjö
  Geråstjärnen tjärn   Fjällrämmskalven del i sjösystem
  Gethällan höjd   Fjälrämen, se Fjärämen Saknas
  Getholmfallet myr   Fjälrämen sjö
  Getingmyran sank mark   Fjälrämskalven Saknas
  Getingviken vik   Fjälrämskalven del av sjö
  Getmyran myr   Fjärdingsmannen ö
  Getporsmyren myr   Fjärhankärr mosse
  Getrisholen halvö   Fjärhanmossarna mossar
  Getristjärnen tjärn   Fjärhansmossen, Västra myr
  *Getteåsen berg   Fjärhansmosen, Västra mosse
  Getåsforsen fors   Fjärhansmossen, Östra myr
  Gillerbäcken bäck   Fjärhanåsen höjd
  Gillerbäcken bäck   Fjärhanmossen, Östra mosse
  Gillerbäcken bäck   Fjärämen sjö
  Gillerbäcken bäck   Fjärämskalven del av sjö
  Gipsjöbäcken bäck   Fjöstjärnen tjärn
  Gipsjökölen, Norra sank mark   Fjöstjärnheden hed
  Gipsjökölen, Södra sank mark   Flaken tjärn
  Gipsjömoren skogstrakt?   Flaken, Nordre myr
  Gipsjön sjö   Flaken, Söndre myr
  ?Gripsjön sjö   Flaken, Västra mosse
  *Gipsjön sjö   Flaken, Östra mosse
  Gipsjön sjö   Flaten lugnvatten
  Gipsjön sjö   Flodakarlbäcken bäck
  Gjuvbergsmyran myr   Flodakarlkölen myr
  Glasögontjärnen, Norra tjärn   Flodakarlmyren myr
  Glasögontjärnen, Södra tjärn   Flodakarltjärnen tjärn
  Glatjärnen tjärn   Flogarna lugnvatten
  Glimsjöberget berg   Flogfallet sluttning
  Glimsjön sjö   Flottsundet sund
  Glimsjön sjö   Flåbobäcken bäck
  Glimsjön sjö   Flåbobäcken bäck
  Glimsjön sjö   Flåbomyran mosse
  Glimsjön sjö   Flålöpet fördämning
  Glinsjön sjö   Flåmyran gammal myrodling
  Gluggen sund   Flåmyrbäcken bäck
  Gluggön ö   Flåängeskölen myr
  Gluggön ö   Flåängskölen myr
  *Glopberget berg   Flögan å
  Glupeberg berg   Flögsjön sjö
  Glupen Saknas   Flökten sankt område
  Glupen sjö   Flötbäcken bäck
  »Glüpen» sjö   Flöten myr
  Glupsberg berg   Flöttberget del av bergsträckning
  Glämsjöberget berg   Flötten myr
  Glämsjödammet damm   Flötten sankt område
  Glämsjön sjö   Flöttkällan källa
  Gnuptjärnarna tjärnar   Flötvallen bäck
  Godsståndsholen myr   Forsheden hed
  Godåsen ås   Forsmyrarna myrar
  Godåsmyran sank mark   Forsådran sjö
  Gossgropen grop /Se   Fotbollsplanen område
  Goss Kerstitjärnen tjärn   Framnäs näs
  Gorsloken sänka /Se   Framnäs udde
  Goss-Peråsen terräng   Fräkenudden udde
  Graberget berg   Fulviken vik
  Grabergskölen sank mark   Fulviksmossen mosse
  Granberget höjd   Furfallbäcken bäck
  Granberget berg   Furfallmyran mosse
  Granberget berg   Furholmen holme
  Granberget berg   Furholmen holme
  *Granbergs rör f.d. gränsmärke   Furuberget berg
  Granbergsröset gränsmärke   Furuberget berg
  Granbergsröset gränsmärke   Furubergskölen myr
  Granbergstjärnen tjärn   Furubergstjärnen tjärn
  Granlundsmyran myr   Furubergstjärnen tjärn
  Grantjärnen tjärn   Furubergstjärnen tjärn
  Grantjärnen tjärn   Furubäcken bäck
  Grantjärnkölen sank mark   Furubäckstjärnen Se: Furubergstjärnen Saknas
  Grantjärn kölen sank mark   Furubäckstjärnen, se Furubergstjärnen Saknas
  Grantjärn kölen sank mark   Fyrfotfisktjärnen tjärn
  Gransiön sjö   Fågelbackarna höjder
  Gransiön sjö   Fågelberget berg
  Gransjöberget berg   Fågelberget berg
  Granskogsmyran, Norra o. Södra myr   Fågelfotmyren myr
  Granskogstjärnen tjärn   Fågel Eriks-myren myr
  Granubron bro   Fågellekkölen myr
  Granukölen myr   Fågelmyrarna myrar
  Granukölen sank mark   Fågelmyren myr
  Granusjön sjö   Fågelmyran mosse
  Granån å   Fågelmyren myr
  Gran(å)sjön sjö   Fågelmyren myr
  Granåsjön sjö   Fågelåsen berg
  Granåsjön sjö   Fågelåsen berg
  Grasskogen (=Lammamäk) höjdsträckning   Fåretjärnen tjärn
  Grassmyrbäcken bäck   Fårfallmyran mosse
  Gravarunnarna trång ravin   Fäbrobäcken bäck
  Gravarängesbäcken bäck   Fäbrobäcken bäck
  Gravarängesheden terräng   Fänsnoret sund
  Gravaränget änge   Förstbron kavelbro
  Gravberget fäb.   Förstbroåsen höjd
  Gravbergskölarna sank mark   Galtbettön ö
  Gravbergstjärnen tjärn   Galten sten
  Gravdalen dal   Galtmyren myr
  Gravflötten sank mark   Galtriset skogsområde
  Grav tjärnen tjärn   Gammalbodsunden myrar
  Grav tjärnen tjärn   Gammalgåstjärnen tjärn
  Gravukölen sank mark   Gammalgärdan korvsjö
  Gravån å   Gammalhjällen höjd
  Gravån å   Gammalvallen bäck
  Gravån å   Gammalvallen gamal fåra
  Grimsholmen holme   Gammalvallan inbuktning
  Grimsiön sjö   Gammelvallen plats
  Grimsjön sjö   Garsjön sjö
  Grind Ola-backen tomt /Se   Gatan väg
  »Grimsiön» sjö   Gatan väg
  Grinsiön sjö   Gatulandet väg
  Grinsjön sjö   Gatuåskölen myr
  Grinsjön sjö   Gerisån å
  Grimsåkerskölen sank mark   Gerisån bäck
  Gripänget strandområde   Geråsberget berg
  Grisön ö   Geråstjärnen tjärn
  Grossmossen sank mark   Getgobostjärnen tjärn
  Grossmossen myr /Se   Getholmen myr
  Gruckhån tjärn /Se   Getholmen mosse
  Gruckhån sjö   Getholmen mosse
  Grundrämen sjö   Getholmfallet myr
  Grundrämen sjö   Getholmfall terräng
  Grundrämmen sjö /Se   Getholmmyran mosse
  Grycken sjö   Gethällan del av Långmyrberget
  »Grÿcken» sjö   Getingviken vik
  Grÿken Hålingen sjö   Getmyren myr
  Grysjön sjö   Getporsmyrarna myrar
  Grycken sjö   Getporsmyren myr
  Grysjön sjö   Getrisbäcken bäck
  Grysjön sjö   Getrisholen halvö
  Grysjön sjö   Getristjärnen tjärn
  Grysjön sjö   Getrisviken vik
  Grytsjömyran myr   Gitterbäcken del av Krafsmyrbäcken
  Grytsjön sjö   Gipsjöheden hed
  Grytsjön sjö   Gipsjökölen myr
  Grytsjöåsarna åsar   Gipsjömoren skogsområde
  Grytsjöåsen ås   Gipsjön sjö
  Grytskeret natn /Se   Gipsjön sjö
  Gryttjärnen tjärn   Glafsen klyfta
  Gråberglok sank mark   Glatjärnen tjärn
  Gråbergsstaden båtstad   Glemsjöberget berg
  Gråbergsstaden båtplats /Se   Glemsjön sjö
  Grådan del av Västerdalälven   Glimsjöberget, se Glemsjöberget Saknas
  Grådön ö   Glimsjön, se Glemsjön Saknas
  Gråheden terräng   Glimsjöberget berg
  Gråhögarna höjder   Glimsjön sjö
  *Gråvhögen berg   Gluggen sund
  Gråön ö   Gluggön ö
  Gräftholmen ö /Se   Gnupen berg
  Gräftorna vik   Gnuptjärnarna tjärnar
  Gräftorna vik /Se   Godbackviken vik
  Gränbergsröset gränsmärke   Västra Godsståndholen, ståndhol ståndhol
  Gräslassmyran myr   Östra Godsståndholen, ståndhol Saknas
  Gräsugmyran sank mark   Godåsen berg
  Gröbäcken bäck   Goffabrånen bergsträckning
  Gröna fläcken sank mark   Gommelladan lada
  Gröna holen höjd   Gommelänget änge
  Grösjön sjö   Gorrmyren myr
  Grössjön sjö   Gossgropen grop
  Grössjön sjö   Gossgård ödetomt
  Grösjön sjö   Gossgård ödetomt
  Grötdalen dal   Gosstoken sänka
  Grötforsen fors   Gossmotjärnen tjärn
  Gubb-Emilodlingen myrodling   Goss Per-tjärnen tjärn
  Gubb-Erk-åsen ås /Se   Goss Per-tjärnen tjärn
  Gubbholmen holme   Goss-Pertjärnen tjärn
  Gubbkölen myr   Graberget Se: Granberget Saknas
  Gubbkölen sank mark   Graberget berg
  Gubbskägget myr /Se   Graberget berg
  Gubbåsmyran, Lilla myr   Graberget berg
  Gubbåsmyran, Stora myr   Granan å
  Guckuladan Saknas   Granan å
  Guckustenen sten /Se   Granan å
  Guckutjärnen tjärn   Granberget berg
  Gullgåstjärnen tjärn   Granberget berg
  Gullhammarsmyran sank mark   Granbergsbäcken bäck
  Gullskinnsholmarna holmar   Granbergsmyren myr
  Gumsmyran myr   Granbergsmyren myr
  Gumsmyran myr   Granbergstjärnen tjärn
  Gunebergh berg   Granflöten odlad myr
  Gunhåberget berg   Granlundamyran förr odling
  Gunhåberget berg   Gransjöberget berg
  Gunhåberget, Norra berg   Gransjön sjö
  Gunhåberget berg   Gransjön sjö
  Gunhåberget, Norra Saknas   Granskogen berg
  Gunhåberget, Södra berg   Granskogsmyran, Nordare mosse
  Gunhån sjö   Granskogsmyran, Sönnare mosse
  Gunhån del av sjö   Granskogtjärnen tjärn
  Gunhånäset ö   Grantjärnkölen myr
  Gunnarsmyran sank mark   Grantjärnkölen myr
  Gunvors kulle höjd   Granusjön sjö
  Gustav Adolfkojan stuga?   Granusjön sjö
  »Gus-tierna» tjärn   Granån å
  Gustierna tjärn   Granån, L, se Granan Saknas
  Gåmyran myr   Granåsjön, se Granusjön Saknas
  Gårdhån sjö   Granåälven älv
  Gårdhån sjö   Gransskogen bergområde
  Gårdmyran myr   Nordre Grasskogsmyren myr
  Gårdmyran myr   Stora Grasskogsmyren myr
  Gårdsjöberget berg   Söndre Grasskogsmyren myr
  Gårdssjön del av Skepphussjön   Grassmyren myr
  Gårdtjärnen, Norra o. Södra Saknas   Grassmyren myr
  Gårdtjärnmyrorna sank mark   Grassmyrhällarna hällar
  Gårdtjärnmyrorna myr   Grassmyrhällarna hällar
  Gårdtjärnån bäck   Grassmyrhällorna stenås
  Gårdtjärnåsen ås   Grassmyråsen höjdsträckning
  Gårholmarna holme   Grassmyråsen ås
  Gårmyran sank mark   Grasumyren myr
  Gårmyran myr   Gravabacken bergssluttning
  Gårmyrholmarna holmar   Gravarbacken terrängparti
  Gårvallen bäck   Gravarugnarna terrängparti
  Gåsberg berg   Gravarugnarna terrängparti
  Gåsberget berg   Gravarunnarna ravin
  Gåsenberg berg   Gravaränget äng
  »Gåsenbreg» berg?   Gravarängesheden delvis odlad och delvis skogbeväxt hed
  Gåstjärnberget, Västra och Östra berg   Gravbergskölen myr
  Gåstjärnen tjärn   Gravbergstjärnen tjärn
  *Gåstjärnen tjärn   Gravbergsvägen väg
  Gåstjärnen, Östra o. Västra tjärnar   Gravbergsvägen väg
  Gåstjärnmyran myr   Gravbergsvägen, Gamla gångstig
  Gåsön ö   Gravbergsvägen, Gamla stig
  Gäddgrästjärnen tjärn   Gravdalen dalgång
  Gäddkölen sank mark   Gravdalen dalgång
  Gäddtjärnbäcken å   Gravdalen Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Gravdammen, Gamla damm
  Gäddtjärnen tjärn   Gravgolvet myrslog
  Gäddtjärnen tjärn   Gravtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Gravtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Gravukölen myr
  Gäddtjärnen tjärn   Gravvältan vältplats
  Gäddtjärnen, Västra tjärn   Gravån å
  Gäddtjärnen, Östra tjärn   Gravån bäck
  Gäddtjärnsflaten sank mark   Grimsholmen holme
  Gäddtjärnsån å   Grimsåkerskölen myr
  *Gölhån sjö   Grimsåkersviken del av älvstrand
  »Gälle håån» sjö?   Grisbymoren skogsområde
  Gällings flöttjärnen tjärn   Grisbytjärnen tjärn
  Gälltjärnen tjärn   Grisön ö
  Gälskeret natn /Se   Gropen galgång
  Gälsvikskölen myr   Gropholmen holme
  Gängtjärnen tjärn   Grossmossen myr
  Gängtjärnsåsen berg   Grossmyrbröstet myr
  Gärdan vattendrag   Grossnäset näs
  Gärdan å   Grottnäset udde
  Gärdan å   Gruckhån sjö
  *gärdbäck bäck?   Gruckhån sjö
  Gärdhån tjärn?   Gruckån bäck
  Gärdhån tjärn /Se   Grundet holme
  Gärdmyran sank mark   Grundrämen sjö
  Gärdmyran sank mark   Grundrämmen sjö
  Gärdnäsen ängar /Se   Grundrämmen sjö
  Gärdtjärnarna tjärnar   Grusgropen grustag
  Gärdtjärnarna tjärnar   Gruvorna grustag
  Gärdåshån vattensamling   Gruvstugubrändan näs
  Gärsbubäcken bäck   Gruvstuguholmarna holmar
  Gärsbukölen myr   Gruvstuguviken vik
  Göberget berg   Norra Gryndmyren myr
  Gödertjärnarna tjärnar   Södra Gryndmyren myr
  Gökberg berg   Grysjön, se Grytsjön Saknas
  Gökberget berg   Grysjöåsarna höjder
  Gökbergsmossen, Västra mosse   Grytessjön sjö
  Gökbergsmossen, Östra mosse   Grytsjöbäcken bäck
  Gökbergsslogen mosse   Grytsjön sjö
  Gölloholmen holme   Grytsjön sjö
  Gölås bäcken, Norra bäck   Grytsjöslogarna mossar
  Gölåsbäcken, Södra bäck   Grytsjöåsarna åsar
  Gölåsen ås   Grytskäret skogsområde
  Götholmen holme   Grytsjöbäcken bäck
  Hackerdalen dal   Gryttjärnen tjärn
  Hacket terräng   Gråbergstaden vik
  Haflahedarna hedar   Grådan fors
  Haflahedarna hedar   Grådön ö
  Haflahedan hed   Grådön holme
  Haftaskölen myr   Gråtarmyren myr
  Hageolarönningen svedjemark   Gråtartjärnen tjärn
  Halgån å   Gråön ö
  Halgån å   Gräftholmen ö
  Halgån älv   Gräftorna vik
  Halgån å   Gräslassmyran mosse
  Halgån å   Grävlinghiet terrängparti
  Halgån å   Grävlinghiet terräng
  Halgån å   Grötbäcken bäck
  Hallaberget berg   Grömningarna odlat område
  Hallabergsviken vik   Gröna Viken vik
  Halldammskölen sank mark   Grönhögarna berg
  Hallenbacken gammal kapellplats   Grönland holme
  Hallholmen holme   Grönland holme
  *Hallinge älv älv   Grönlandet gammalt namn på område
  Hallingkölen myr   Grönmossen mosse
  Hallingliden berg   Grönudden udde
  Hallingliden höjd?   Grönudden udde
  Hallosmyren myr /Se   Gröpperna höjder
  Hallsjöviken vik   Grösjön sjö
  Hallställmyren myr   Grössjön sjö
  Hallunga-ån å   Grötbyttan myr
  Hals-Siön sjö   Grötdalen dal
  Halvarmyran myr   Gubb Annabacken sluttning
  Halvvägesbäcken bäck   Gudd Erik-åsen höjd
  Halvvägsmyran myr   Gubbholmen holme
  Hammaren skogsmark   Gubbkölen myr
  Hammaren höjd   Gubbkölen myr
  Hammarklitten höjd   Gubb Olas-myrarna myrar
  Hammarmyrorna myrar   Gubbröjningen äng
  Hampberget berg   Gubbrönningen område
  Hampusholmen holme /Se   Gubbröven äng
  Hampuskölen myr   Gubbskägget myr
  Hamrarna höjd   Gubbåsen ås
  Hamrarna höjdsträckning   Gubbsäsbäcken bäck
  Hanakölen myr /Se   Gubbsäsmyren myr
  Hanakölen myr /Se   Gubbtjärnbäcken bäck
  Hanakölen myr /Se   Gubbåsen höjd
  Hanan å /Se   Guckubäcken bäck
  Hanatjärnarna tjärnar /Se   Guckugrinden grind
  Hanekölen mosse   Guckutjärnen tjärn
  Hanekölen myrar /Se   Gudmundtomterna område
  Hanetjärnarna tjärnar   Gullbrandsdalen dal
  Hanetjärnarna tjärnar   Gullgåstjärnen tjärn
  Hanstjärnarna sjöar /Se   Gullhammaren höjd
  Hanun, se Hunan å   Gullskinnsholmarna holmar
  Hanun mosstrakt   Gumsmyren myr
  Hanöknä terräng   Norra Gunhåberget berg
  Haritjärnen tjärn   Södra Gunhåberget berg
  Haritjärnsmoren terräng   Gunhån sjö
  Harkelandsmyran myr   Gunhånäset näs
  Harkelandsmyran tjärn /Se   Gummelgrådan gråda
  Harskölen sank mark   Gummelmyren myr
  Harskölen sank mark   Gunniholen höjd
  Harsmyran sank mark   Gunnorsbron brorester
  Harödismyran sankmark   Gunnorshagen hage
  Haskismyran myr   Gunnorskvarnen kvarnplats
  Hasskölen, Östra myr   Gusbotj. Saknas
  Hasskölen, Västra myr   Gusbotjärnen tjärn
  Hasskölsriset terräng   Gyltan sten
  Hatten berg   Gyltrövbäcken bäck
  Hattkölen sankmark   Gåmyrarna myrar
  Hattkölsbäcken bäck   Gådhån tjärn
  Heckinberget berg   Gådmyren myr
  Heckinberget berg   Gårdmyren myr
  Heckinbergskölen sank mark   Gårdsjöberget berg
  Hedbackholmen holme   Gårdssjönoret sund
  Heddammet damm   Gårdssjöbäcken bäck
  Hedholmen holme   Gårdsjön, se Garsjön sjö
  Hedkölen sank mark   Gårdssjön sjö
  Hed-Larsbäcken bäck   Gårdstadloken nu utdikad vattensamling
  Hed-Nissbäcken bäck   Gårdstadänget strandäng
  Hedsiön sjö   Gårdtjärn, Nördre tjärn
  Hedsjön sjö   Gårdtjärn, Södra tjärn
  *Hedsjön sjö   Gårdtjärnarna tjärnar
  »Heedtjärn» tjärn   Gårdtjärnen tjärnar
  *Hedtjärnen tjärn   Gårdtjärnmyrarna myrar
  Hejsjön sjö   Gårdtjärnån å
  Helgamyran sank mark   Gårdtjärnåsen höjd
  Helge-Perön ö   Gårmyran mosse
  *Hellingarne sjöar   Gårmyran mosse
  *Hellingsån å   Gårmyrholmarna skogsholmar
  Hembäcken bäck   Gåsberget berg
  Hemmakölen sank mark   Gåsberg berg
  Hemmakölen sank mark   Gåsbäcken bäck
  Hemmaslättmyran sank mark   Gåstjärnarna, se Gåstjärnen Saknas
  Hemmerbäcken bäck   Gåstjärnberget Saknas
  Hemmerkölen sank mark   Gåstjärnberget, V Saknas
  Hemmeråsen ås   Gåstjärnen tjärn
  Hemmyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Hemmyran myr   Gåstjärnen, Västra tjärn
  Hemmyran sank mark   Gåstjärnen, Östra berg
  Hemmyran, Västra myr   Gåstjärnmyran mosse
  Hennolkstaden båtstad /Se   Gåstjärnsbäcken bäck
  Hepomäki berg /Se   Gåsön ö
  Hermanskölen myr   Gäddgrästjärnen tjärn
  *Hernen sjö   Gäddtjärnbäcken bäck
  Hettesiön sjö   Gäddtjärnbäcken bäck
  Hiladomyran myr   Gäddtjärnen tjärn
  Hillmyran sank mark   Gäddtjärnen tjärn
  Hiur-ve åna område /Se   Gäddtjärnen, Västra tjärn
  Hindersbutjärnen tjärn   Gäddtjärnen, Östra tjärn
  Hindershöjden höjd   Gäddtjärnen, Västra o. Östra tjärn
  Hindersmyran sank mark   Gäddtjärnen tjärn
  Hindersmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Hindersåsen ås   Gäddtjärnflaten myr
  *Hisingen sjö   Gäddtjärnkölen myr
  *Hisse källa källa   Gällingsflöttjärnen tjärn
  Hisälen fäb.   Gältjärnvilstenarna flyttblock
  *Hogholmen holme   Gängtjärn tjärn
  Hojarna tjärn   Gängtjärnen tjärn
  Holbymyran sank mark   Gängtjärnen tjärn
  Holbymyran sank mark   Gängtjärnsåsarna åsar
  Holbymyrtjärnarna tjärnar   Gärdan å
  Holbymyrtjärnarna tjärnar   Gärdan å
  Holbymyråsen höjd   Gärdbrobackarna område
  Holbäcken bäck   Gärdbron, Gamla bro
  Holbäcken bäck /Se   Gärdbron, Nya bro
  Holmarna skogsdungar?   Gärdheden hed och myrmark
  Holmkölen sank mark   Gärdmunnen Gårdans utlopp
  Holmsjödammet damm   Gärdmunnen åmynning
  Holmsjön Saknas   Gärdmyren myr
  Holmsjön sjö   Gärdmyren myr
  Holmsjön sjö   Gärdnäsen område
  Holmsjön sjö   Gärdnäset äng
  Holmsjön? sjö   Gärdnäset, Norra område
  Holmsjön sjö   Gärdnäset, Södra område
  Holmsjön sjö   Gärdnäsriset område
  Holmsjön sjö   Gärdnäsriset, Norra område
  Holmsjön sjö   Gärdnäsriset, Södra område
  Holmsjön sjö   Gärdnäsrisgropen dalgång
  Holmtierna sjö   Gärdnäsrisvägen väg
  Holmtjärnen tjärn   Gärdnäsrisvägen, Norra körväg
  Holmtjärnen tjärn   Gärdnäsrisvägen, Södra körväg
  Holsjön sjö   Gärdskäret höjd
  Holsjön sjö   Gärdsågen sågplats
  Holsjön sjö   Gärdtjärnarna tjärnar
  Holskarlmyran myr   Gärdtjärnmyrarna myrar
  Holskarlviken vik   Gärsbodbäcken bäck
  Holsmyran myr   Gärsbodkölen myr
  Holsmyran myr   Gårshån sjö
  Holsmyrgrådan ström i Västerdalälven   ?Gäss-Pers slogar mosse
  Hols-Nilstjärnen tjärn   Gästgivarön ö
  Holssälsknotten bergshöjd   Gätarfallet svedjefall
  Holsälsknotten berg   Göberget berg
  Hoppnäset näs   Gökberget Saknas
  Horngolvkölen sankmark   Gökberg berg
  Horsberget berg   Gökbergshöjden berg
  Horsbäcken bäck   Gökbergsmossen myr
  Horsbäcksmyran myr   Gökbergsmossen mosse
  Horsåskölen sank mark   Gökbergsmossen, Östra mosse
  Hovaforsen fors   Gökbergsslogen mosse
  Hovaforsen fors   Gökbergstjärnen uttorkad tjärn
  Hovaforsen fors   Gölloholmen holme
  Huckerheden hed   Gölloholmen holme
  Hunan å   Gölloklittarna höjder
  Hunan å   Göllomyrarna myrar
  Hunan bäck   Göllomyren myr
  Hunan å   Norra Gölåsbäcken bäck
  Hundholen Saknas   Södra Gölåsbäcken bäck
  Hundholen höjd   Gölåsen höjd
  Hundmyran sank mark   Göraloken tidvis vattenfylld sänka
  Hundskinnsvikarna vik   Gösta backgrinden grind
  Hune-Siön sjö   Göstagatan väg
  »Hünesiön» sjö   Göstahagen vall
  »Hun lacus sjö   Göstatomterna område
  Hunuberget berg   Götholmen holme
  Hunuberget berg   Haffa hedar
  Hunuflaken sjö   Haftahedarna sandhedar
  Hunuflaken tjärn   Haftaskölen myr
  Hunukölen sank mark   Hagaholmen holme
  Hunumoren höglänt skogsområde   Hageolabäcken bäck
  Hunutjärnen tjärn   Haget område V by
  Hunån å   Hallabergsviken vik
  Huskeåsen ås   Hallamsnäset näs
  Huslabäcken bäck   Halldammbacken höjd
  Husmyran myr   Halldammskölen myr
  Hustj. tjärn   Hallholmen holme
  Husåsen berg   Hallingdalen dalgång
  *Huvudmora berg   Hallingdalsåsen ås
  Huvudskallbrändan terräng   Hallosmyren myr
  Huvudskallbrändan berg /Se   Hallvik vik
  Hyn sjö   Halmholmen holme
  *Hyn berg   Halmholmen holme
  Hyn sjö   Halmholmen holme
  Hyttbron terräng   Halvormyrarna myrar
  Hyttådran å   Halvvägsbäcken bäck
  Hyttådran å   Halvvägsmyren myr
  Håarna, Västra sjöar   Hammaren berg
  Håarna, Östra sjöar   Hammaren höjd
  Håarna, Västra o. Östra sjöar /Se   Hammarklitten berg
  Håberget berg   Hammarmyrarna myrar
  Håberget berg   Hammarviken vik
  Håberget triangelpunkt   Hampberget berg
  Håberget berg   Hampberg berg
  Håberget berg   Hampberg berg
  Håberget berg   Hamptjärnen tjärn
  Håberget berg   Hamptjärnen tjärn
  Håbergskölen berg   Hamptjärnen tjärn
  Håbergskölen sank mark   Hampushulten del av St. Svedberget
  Håbäcken bäck   Hamrarna höjdsträckning
  Håbäcken bäck /Se   Hanan å
  Hådammet terräng   Hanekölen myr
  Håkålokan tjärn   Han ensamme Lasse holme
  Håkölen sank mark   Hanetjärnarna tjärnar
  Håkölen sank mark   Hansbelodlingen odling
  Hålbäcken bäck   Hansbäcken bäck
  Hålbäckern, Västra o. Östra bäckar   Hansbäcken bäck
  Hålia fäb /Se   Hansemoren skogsområde
  Håliden lid /Se   Hanstjärnen tjärn
  Hållaberget ås med f.d. gd /Se   Hanån å
  Hållaåsen höjd /Se   Hareberget, se Häroberget Saknas
  Hålmyran sank mark   Harebergstjärnen, se Härobergstjärnen Saknas
  Hålmyran sank mark   Haritjärnen tjärn
  Hålskärret sankmark   Haritjärnen tjärn
  Håltjärnarna tjärnar   Haritjärnsbäcken bäck
  Hån tjärn   Harkelandsmyran mosse
  Hån tjärn   Harkrankkölen myr
  Hån sjö   Harsbacken höjd
  Hån sjö   Hars Erikbron brorester
  Hån vik   Hars Eriknäset udde
  Hån sjö   Hars-Erik-vältplatsen vältplats
  Hån sjö   Harskölen myr
  Hån sjö   Harstjärnarna tjärnar
  Hån sjö /Se   Haskismyren myr
  Hån liten sjö   Hasskölen myr
  Hån sjö /Se   Hasslebäcken bäck
  Hån sjö /Se   Hatten berg
  Hån tjärn /Se   Hattkölen myr
  Hån tjärn /Se   Hattviken vik
  Hån tjärn   Heckinberget berg
  Hån sjö   Heckinberget bergsträckning
  Hån del av Glämsjön   Hedbackholmen holme
  Hånäset näs   Heddammen fördämning
  Hånäset näs   Heden höjd
  Hårdeberget berg   Heden område
  Håtjärn, Stora o. Lilla tjärnar   Gråa Heden halvöar
  Håtjärn, Stora o. Lilla tjärnar   Hedenrönningen förr römning
  Håtjärn tjärn /Se   Hedningsvärkarna sund
  Håtjärn(arna) tjärn   Hedningön ö
  Häggebokölen sankmark   Hedrönningen förr odling
  »Hälingen» sjö?   Helje Karinheden hed
  Häljekölen sank mark   Hellasmyrarna myrar
  Häljekölen sank mark   Hellasmyrbäcken bäck
  Häljekölen sank mark   Hembäcken bäck
  Häljekölsbäcken bäck   Hembäcken bäck
  Häljekölsåsen ås   Hembäcken bäck
  Häljekölsåsen triangelpunkt   Hemfallet odling
  Hällberget berg   Hem-i-där område
  Hällbäcken bäck   Hem-i-gärdet område
  »Hällingia» å?   Hemmafallet gammalt svedjefall
  Hällingån å   Hemmakölen myr
  Hällmyran, Nedre sank mark   Hemmakölåsen höjdsträckening
  Hällmyran, övre sank mark   Hemmaslättmyren myr
  Hällmyrbrändan skogsområde   Hemmaåsen höjdsträckning
  Hörgakölen sank mark   Hemmyrarna myrar
  Härmyran sank mark   Hemmyrbrändorna höjder
  Häråberget berg   Hemmyren myr
  Häråbergstjärnen tjärn   Hemmyren myr
  Häråvällen bäck   Hemmyran mosse
  Häsejen sjö   Hemmyren myr
  häsiön sjö   Hemmyren myr
  Hässingen, Stora sjö   Hemmyran, Västra mosse
  Hässingen, Stora sjö   Hemmyran, Östra mosse
  Hässingen, Stora sjö   Hem-om-myren område
  Hässingen sjö /Se   Hemrebäcken bäck
  Hässjegolvmyran berg   Hem-vid-ån område
  Hästberget berg   Hennocksstaden landningsplats
  Hästbrändfallen natn   Hermanskölen myr
  Hästflyet sank mark   Hermanskölen myr
  Hästgolvmyran myr   Hermankölen, se Hermanskölen Saknas
  Hästholmen holme   Heskilbackarna kuperat område
  Hästmorbäcken bäck   Hi Brittagranen gammal gran
  Hästmoren skogstrakt?   Hi Brittagropen grop
  Hästmyran myr   Higölen göl
  Hästmyrbäcken bäck   Hihagen område
  Hästskobrändbäcken bäck   Hiladumyren myr
  Hästskoholmen holme   Himmerkölen myr
  Hästskotjärn Saknas   Hindersbodbäcken bäck
  Hästskotjärnen tjärn   Hindersbodtjärnen tjärn
  Hästskotjärnen hästskoformad sjö   Hindershöjden berg
  Hästskotjärnen tjärn   Hindersmyren myr
  Hästskotjärnen tjärn   Hindersåsen höjd
  Hästskoviken vik   Hindriks Slogar myrar
  Hästskoviken vik   Hiskogen område
  Hästskoviken vik   Hivallen vall
  Hättsjön sjö   Hivallen vall
  Hättsjön sjö   Hjällsberget höjd
  Hästsjön sjö   Holbymyren myr
  Hättsjön sjö   Holbäcken bäck
  Hättsjön sjö   Holbäcken bäck
  Hättsjön sjö   Holen höjd
  Hättsjön sjö   Gröna Holen höjd
  Hättsjön sjö   Höga Holen höjd
  Hättsjön sjö   Holfallkölen myr
  Högbackfallet höjd   Holgatan gata
  Höbäcken bäck   Holgärdet gärde
  Höbäcken bäck   Holhagen område
  Höbäcken bäck   Holmarna holmar
  Höbäckmyran sank mark   holmbokölen, se Valborgkölen Saknas
  Höbäckmyran myr   Holmen ö
  *Högbe.g berg   Holmen ö
  Högbrändan berg?   Holmen holme
  Högbrändan skogsmark   Holmen ö
  Högbrändtjärnarna tjärnar?   Holmsjödammen damm
  Högbrändtjärnarna tjärnar   Holmsjödammet damm och dammstuga
  Höghedbäcken bäck   Holmsjön sjö
  Högheden hed   Holmsjön, se Holmtjärnen Saknas
  Högheden terräng   Holmtjärnen tjärn
  Högheden hedmark   Holmtjärnen tjärn
  Höghedsbacken höjd   Holsinstängslet odlat skogs- och myrområde
  Höghedsröset gränsmärke   Holsjön, se Holssälssjön Saknas
  Höghedstenen berhäll   Holskallmyrarna myrar
  Högholmen holme   Holskartviken vik
  Högholmen holme   Holsmyrgrådan gråda
  Högholmen holme   Hols Niss-tjärnen tjärn
  Högholmen holme   Holsselsknotten berg
  Höglabäcken bäck   Holsälsknotten, se Holsselsknotten Saknas
  Högmyran myr   Holsälsknotten berg
  Högmyran myr   Holsälssjön sjö
  Högmyran myr   Hommerkölen myr
  Högmyran myr   Hoppnäset näs
  Högmyrbäcken bäck   Hoppnäsviken vik
  Högskeret ås /Se   Horemmen höjdsträckning
  Högskäret ås   Horngolvkölen myr
  Högstaketjärnen tjärn   Horngolvåsen höjdsträckning
  Högåsen ås   Hornstjärnen tjärn
  Högåsen ås   Horsbäcken bäck
  Högåsen ås   Horsbäcken bäck
  Högåsen ås   Horsbäckmyren myr
  Högåsen berg   Horsåsen höjd
  Högåsen berg   Horsåskölen myr
  Högåsen bergsås   Hosslismyrarna myrar
  Högåskölen sankmark   Hovaforsen fors
  Högåsmyran sank mark   Hugget grund
  Högåsmyran myr   Hultabäcken bäck
  Hökön ö   Hultabäcken bäck
  Höntjärnen tjärn   Hundbärsheden hed
  Idfjärden sjö   Hundfall förr odling
  Idfjärden sjö   Hundholen höjd
  Igeltjärnen tjärn   Hundhällan brant strand
  Igeltjärnen tjärn   Hundmyran mosse
  Igeltjärnen tjärn   Hundmyran, Lilla mosse
  Igeltjärnsloken tjärn   Hundnäset halvö
  Ikornbackarna höjder /Se   Hundskinnsviken vik
  Illmyran sank mark   Hundåsen höjd
  Illmyran myr   Hundskärriset berg
  Illmyrkölen sank mark   Hunuberget höjd
  Illåsen berg   Hunutjärnen tjärn
  Illåstjärnen tjärn   Hunån »biflod»
  Ingeborg-Larsbäcken bäck   Huslabäcken bäck
  Ingeborg-Larstjärnarna tjärnar   Huslaänget slåtteräng
  Ingevallskölen sankmark   Husmyren myr
  Ingrisåsen höjd   Hustjärn tjärn
  Ingriåsmyran sankmark   Hustjärnen tjärn
  Isakkölen myr   Hustjärnen tjärn
  Jakobsbäcken bäck   Hustjärnen tjärn
  Jangatan väg /Se   Husåsen höjd
  Janlokarna tjärnar   Husåsen bergsås
  Janlokarna tjärnar   Huvudskallbrändan bergparti
  Jannesslogen myr   Hyttmyren myr
  Jans tjärnar tjärnar   Hyttådran å
  Jans vik vik   Nedre Håarna sjöar
  Jesunamnssvaden sank mark   Övre Håarna sjöar
  Jobäcken bäck   Håberget höjd
  Jommoholen höjd   Håberget berg
  Jommovägen väg /Se   Håberg berg
  Jonasholmen holme /Se   Håbergsåsen ås
  Jonas i skogen sten   Håbäcken bäck
  Jonihusen förr fäb.?   Håbäcken bäck
  Jonikölen sankmark   Håbäcken bäck
  Jons fall terräng   Håbäcksbron bro
  Jordbrobacken höjd   Håbäcksmyrarna myrar
  Josbackarna sluttning   Hågarna del av älvstrand
  +Jwdzby sjö(?) /Se   Håkanloken tjärn
  Jugåskölen sank mark   Håkölen myr
  Julgåsviken, Norra vik   Hålbäcken bäck
  Julgåsviken, Södra vik   Hålidsberget berg
  Julkvällsbäcken bäck   Hålidsbäcken bäck
  Jungfruön ö   Hållsberget ås med f.d. gård
  Jupesiön sjö   Hållaåsen höjd
  Juphå- sjö   Håmyren myr
  Juphån sjö   Hån sjö
  Jutkölen myr   Hån sjö
  Jägarflån myr   Hån utvidgning av å
  Jägarkärret myr   Hån utvidgning av å
  Jägerbäcken bäck   Hån sjö
  Jägertjärnen tjärn   Hån tjärn
  Jägonäset ö   Hån, jfr Niställingsnoret Saknas
  Järmoheden hed   Hån sjö
  Järmohedtjärnen tjärn   Hånbäcken bäck
  Järmokölen sank mark   Hånäset landtunga
  Järnkarlåsen ås   Hårda myrarna myrar
  Järnvägen väg /Se   Hårdeberget berg
  Järsblästmyran sank mark   Lilla Håtjärnen tjärn
  *Järshån sjö   Håtjärnen, Lilla tjärn
  Järshån tjärn /Se   Stora Håtjärnen tjärn
  Järshån sjö   Håtjärnen, Stora tjärn
  Jätteråstjärnen f.d. tjärn?   Håtjärnen, Stora tjärn
  Jönikölen sank mark   Hägnet område
  Jönnen ö   Häjsgolvmyran mosse
  Jönntjärnen tjärn?   Häjsgolvtjärnen tjärn
  Jöns-Brittabrändan terräng   Häljekölen myr
  Jönsholmarna holmar   Häljekölen myr
  Jönsudden udde   Häljekölen myr
  Jössmyran sank mark   Häljekölstjärnen tjärn
  Kallberget berg   Häljekölsåsen höjd
  Kallklitten höjd   Häljemyrtjärnen tjärn
  Kallkvillen bäck /Se   Hälje Per-ön ö
  Kallkölen sank mark   Hällberget höjd
  Kallkölen, Västra myr   Hällberg berg
  Kallkölen, Östra myr   Hällberget berg
  Kalltjärnen tjärn   Hällbäcken bäck
  Kalven natn   Hällmyren myr
  Kalvmyran sank mark   Hällorna del av Böthölsberget
  Kampalamp tjärn /Se   Hälsingmyrarna myr
  Kampasbäcken bäck /Se   Härbresholen höjd
  Kampaslugnet myr   Härbresnäset udde
  Kampaslugnet lugnvatten i Halgån /Se   Härgabäcken bäck
  Kampmossen mosse   Härgakölen myr
  Kamptjärnarna tjärnar   Härgan slåtteräng
  Kamptjärnen tjärn   Härgågröpperna område
  Kangla holme   Häroberget berg
  Kangla udde /Se   Härobergstjärnen tjärn
  Kapesiön sjö   Härvallen bäck
  Store Kappesiön sjö   Häråberget berg
  Kapplatjärnen tjärn   Häråbergstjärnen tjärn
  *Kappsjöarna sjöar   Hässingen sjö
  Kappsjön sjö   Hässjegolvmyran mosse
  Kappsjön, Lilla sjö   Hästberget berg
  Kappsjön, Stora sjö   Hästbrändfallen namn
  Kappsjön, Stora sjö   Hästflyet lugnvatten
  Kappsjön, Stora o. Lilla sjöar   Hästhagen terräng
  Kappsjön sjö   Hästholmen holme
  Kappsjön, L. o. St. sjöär   Hästmyren myr
  Kappsjösälen f.d. fäbodar   Hästskobrändbäcken bäck
  Kappsjösälen myr   Hästskotjärnen tjärn
  Karlberget berg   Hästskotjärnen tjärn
  Karlbukölen sank mark   Hästskotjärnen tjärn
  Karlskölen myr   Hästskotjärnen tjärn
  Karlskölen sank mark   Hästskotjärnsåsarna åsar
  Karltjärn tjärn   Hästskotjärnån å
  Karttjärnen tjärn   Hästskoviken vik
  Kastasäckmyran sank mark   Hästskoviken vik
  Kastberget höjd   Hästvägen körväg
  Katten höjd   Hättmossen myr
  Katten sank mark   Hättmossåsarna höjder
  Katten sank mark   Hättmossåsarna åsar
  Kattflån myr   Hättmossåsen ås
  Kattflån myr   Hättsjön sjö
  Kattuggelbäcken bäck   Höbäcken bäck
  Kebärsmyran myr   Höbäcken bäck
  Kempaso odling   Höbäckmyrarna myrar
  Kersningsstranden Saknas   Höga Kullen udde
  *Keråssiön sjö   Högbrändan berg
  Kestoppmyran myr   Högbrändan berg
  Kilflöten myr   Högbrändkölen myr
  Killingholmen holme   Högfall, se Peråsen Saknas
  Killingnäset näs   Högheden hed och myrmark
  Kissanlodi udde   Högholen höjd
  Kissanlodi sjöudde /Se   Högholen höjd
  Kiviudden udde   Högholen höjd
  Kiviudden udde /Se   Högholmen holme
  Kiöll Hallgåhn å   Högholmen holme
  Klackarna bergtoppar   Höglabäck bäck
  Klackarna höjd   Högmorisbäcken bäck
  Klackbäcken bäck   Högmyrbäcken bäck
  Klacken berg   Högmyrbäcken bäck
  Klacken triangelpunkt   Högmyren myr
  Klackmyran sank mark   Högmyren myr
  Klackmyran sank mark   Högmyran mosse
  Klacktallen höjd   Högmyren myr
  Klamberget berg   Högskäret höjd
  Klambergsmyran myr   Högskäret ås
  Klambergsmyran myr   Högstaketjärnen tjärn
  Klaraborg höjd   Högstaketjärnen tjärn
  Klevet berg   Högåsen ås
  Klickkölen sank mark   Högåsen berg
  Klimfatjärnen tjärn   Högåsen berg
  Klingerbäcken bäck   Högåsen berg
  Klingermyran myr   Högåsen ås
  Klinten, Norra höjd   Högåsen ås
  Klinten, Södra höjd   Högåskölen myr
  Klitten höjd   Högåsmyren myr
  Klockarkojan stuga?   Höjden berg
  Klosshålet myr /Se   Hökstaketjärnen, se Högstaketjärnen Saknas
  Klosstjärnarna tjärnar /Se   Hökstaketjärnen tjärn
  Klosstjärnen, Lilla o. Stora tjärnar   Hökölen myr
  Klossviken vik   Hökön ö
  Klossviken vik /Se   Hömossen myr
  Klossåsen ås   Hömossen, Nordare förr slogmark
  Klumpfallbäcken bäck   Hömossen, Sönnare förr slogmark
  Kläfallsbäcken bäck   Hömosstjärnen, Nordare förr tjärn
  Kläfalls bäcken bäck   Hömosstjärnen, Sönnare förr tjärn
  Klåppmyran sank mark   Hömyrarna myrar
  Klöfallsbäcken bäck   Hönröven vik
  Klövfallsbäcken bäck   Höntjärnen tjärn
  Knappen skär   Hörnlindan åker
  Knappkölen sankmark   Hötjärnen tjärn
  Knapp-Larsmyran myr   Hövägen stig
  Knekt-Permyran, Västra sankmark   Iddaso fiskeställe
  Knekt-Permyran, Östra Saknas   Idfjärden sjö
  Kniptjärnen tjärn   Igeltjärnen tjärn
  Knokarna höjder   Igeltjärnen tjärn
  Knokarna berg /Se   Igeltjärnen tjärn
  Knoken berg   Igeltjärnloken tjärn
  Knoken berg /Se   Igeltjärnmyren myr
  Knoken, Nora o. Södra bergstoppar /Se   Ikornbackarna höjder
  Knosen höjd   Ilbäcken bäck
  Knottmyran sank mark   Ilitjärnarna tjärnar
  Knularna höjder   Illmyrkölne myr
  Knut-Halfarmyran myr   Illåsen berg
  Knutmyrkölen sank mark   Illåskölen myr
  Knöl-Hinrikmyran myr   Ingeborg Lars-tjärnarna tjärnar
  Knösbäcken bäck   Ingevaldstäppan område
  Knösen berg   Ingriåsmyrarna myrar
  Kockotjärnen tjärn   Ingvallskölen myr
  Kojgubbdammet damm   Ingvallsmyrarna myrar
  Kojholmen holme   Insjön tillfällig vattensamling
  Kojmyran myr   Ittaobäcken bäck
  Kojviken vik   Ittaomyran mosse
  Kojåsen skog   Jakobsbäcken bäck
  Kojön ö   Jakobsmyren myr
  Kolarboheden hed   Janlokarna tjärnar
  Kolbodheden skogstrakt   Jannbron brorester
  Kolbodkölen sank mark   Jannesnilsladan lada
  Kolbrännbäcken bäck   Jannesviken vik
  Kolkaberget berg   Jans tjärnar tjärnar
  Kolkaberg berg /Se   Jans vik vik
  Kolkamossen mosse   Jan-Örkölen myr
  Kolkaståstaden plats vid mosse   ?Jers-Lassemyran mosse
  Kolkaståstaden lokal på Kolkaberg /Se   Jobäcken bäck
  Kolobrobäcken bäck   Jobäcken bäck
  *Konungzladho lada   Jahans kvarn terräng
  Kompåstenen sten   Jommelasmyrarna myrar
  Kon natn   Jommogubben gran
  Korikojan koja   Jommohagen område
  Korpfjället berg   Jonasdammen grävd damm
  Korpgillerkölen sank mark   Jonikölen myr
  Korskölen sank mark   Joniviken sjö
  Kors-Marittjärnen tjärn   Jons fall terräng
  Korsmyren myr   Jonvikudden udde
  Korsmyrtjärnen tjärn   Jordbron f.d. jodbank
  Korstjärnen tjärn   Jordkojmyran mosse
  Korsön ö   Jorkasekärr terräng
  Korvhyttmyran sank mark   Josefviken vik
  Kossiudden udde /Se   Julgåsviken vik
  Kossiviken vik /Se   Jungfruön ö
  Kotso myr /Se   Jungan ö
  Kottbacken höjd   Jungrjärnen tjärn
  Kottbackmyran Saknas   Jungudden del av ö
  Kottmorberget berg   Justin Ola-golvet myr
  Krabbforsen fors   Jutbrånnan mosse
  Krafsmyran sank mark   Jutbrännslogen mosse
  Krafsmyrloken sank mark   Jutkölen myr
  Krakekärret myr?   Jutkölen mosse
  Krannkojmyran myr   Jutkölslugnan lugnvatten
  Krannkojåsen ås   Jågermossen myr
  Kringelmyran myr   Jåggerlaolodo fiskegrund
  Kringelmyran myr   Jåggermossen mosse
  Kringelviken sjö   Jåggermossen mosse
  Kringlugmyran sank mark   Jågerviken vik
  Krogståndholen ås?   Jåggåviken vik
  Krokeråsmyran sank mark   Jäganäset landtunga
  Kroknistjärnen tjärn   Jägarflån myr
  Kroktjärn, Lilla tjärn   Jägarflån, se Jägarkärret Saknas
  Kroktjärn, Stora tjärn   Jägarflån mosse
  Kroktjärnarna tjärnar   Jägarfähus förr sommarfähus
  *Kroktjärnen tjärn   Jägar-Jöns brudsäng terräng
  Kroktjärnen tjärn   Jägarkärret myr
  Kroktjärnen tjärn   Jägarkärret myr
  Kroktjärnen, Stora tjärn   Jägarkärret mosse
  Krokusforsen fors   Jägarns Fall gammalt svedjefall
  Kryptjärnen tjärn   Jägertjärnen tjärn
  Kryptjärnen, L. tjärn   Jällsvikkölen myr
  *Krypåhn å   Jängen tjärn
  Kråkholmen holme   Järmobäcken bäck
  Kråkkölen sank mark   Järnakarlåsen höjd
  Kråkmyran myr   Järs Anna-golvet myr
  Kråkmyran myr   Järsbubäcken bäck
  *Kulle källa terräng?   Järsbubäcken bäck
  ?Kullkölen myr   Järsbukölen myr
  Kullkölen myr   Järsbukölen myr
  Kullsjön, Stora ö   Järshån sjö
  Kulskeret natn /Se   Järshån sjö
  Kungvån myr   ?Järs-Pers slogar mosse
  Kunäset näs   Jäss-Pers slogar mosse
  Kunäsviken vik   Jömskornmyren myr
  Kupboren landrygg   Jönsfähus förr sommarfähus
  Kupborn landrygg /Se   Jönsholmarna holmar
  Kupviken vik   Jönstäppan förr odling
  Kusbergskölen myr   Jönsudden förr udde
  Kusmyran sank mark   Jönsåsen höjd
  Kusmyran, Lilla sank mark   Kalberget berg
  Kusmyran, Stora sank mark   Kalkölen myr
  Kusmyrbäcken bäck   Kallbykölen myr
  Kusmyrkällan terräng   Kallabäcken avlopp
  Kusvadkölen myr   Kallaskogen skogsområde
  Kutåsbäcken bäck   Kallkvillen bäck
  Kutåsen höjd   Kallkällbacken backe
  Kutåstjärnen tjärn   Kallkällhålingen terräng
  Kvantåsen berg   Kallkällviken förr vik
  Kvarnberget berg   Västra Kallkölen myr
  Kvarnberget berg   Västra Kallkölen myr
  Kvarnberget berg   Kallkölen, Västra mosse
  Kvarnberget berg   Östra Kallkölen myr
  Kvarnberget berg   Östra Kallkölen myr
  Kvarnbäck bäck   Kallkölen, Östra mosse
  Kvarnbäcken bäck   Kallmyrbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Kallmyrarna myrar
  Kvarnbäcken bäck   Kallviken vik
  Kvarnbäcken bäck   Kallvikåsarna höjder
  Kvarnbäcken bäck   Kaltjärnbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Kaltjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Kaltjärnklitten bergstopp
  Kvarnbäcken bäck   Kalvarna sjö
  Kvarnbäcken bäck   Kalven snödriva
  Kvarnbäcken bäck   Kalven sjö
  Kvarngruvorna gruvor   Västra Kalven del av Kvarnsjön
  Kvarngruvorna gruvor   Kalven, Västra sjödel
  Kvarnhusdammen sjö   Östra Kalven del av Kvarnsjön
  Kvarnkölen sank mark   Kalven, Östra del av sjö
  Kvarnkölen sank mark   Kalvhagfallet nyodling
  Kvarnkölen myr   Kalvholmen del av älvstrand, vid högvatten holme
  Kvarnmyran sankmark   Kalvmossen myr
  Kvarnmyrorna sank mark   Kalvålen skogsområde
  ?Kvarnsjön sjö   Kampalamp tjärn
  Kvarnsjön sjö   Kampalamp tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Kampasbäcken bäck
  Kvien, Södra, Västra o. Östra sjöar   Kampaslugnet lugnvatten
  Kvien, Södra, Västra o. Östra sjöar   *Kampbäcken bäck
  Kvien, Östra o. Västra sjöar   Kampelampi, se Kampalampi Saknas
  Kvi(e)n sjö   Kampholen höjd
  Kvien, Södra, Västra o. Östra sjöar   Kampiso mosse
  Kvien, Södra, V. o. Östra sjöar   Kampkällmyren myr
  Ö. Kvien sjö   Kampkärr mosse
  Kvien, Västra o. Östra Saknas   Kamplamm tjärn
  ?Kvien, Östra, Västra, Södra sjöar   Kampmossen myr
  Kvien, Sör-, Väst-, Öst-, Nord- sjö   Kampmossen mosse
  Kvien sjösystem   Kamptjärnarna tjärnar
  Kvien sjöar   Kamptjärnarna tjärnar
  Kvien sjöar   Kamptjärnen tjärn
  Kvien, Ö. sjö   Kamptjärnen tjärn
  Kvien sjö   Kanalen förbindelseled
  Kvien sjö /Se   Kanalen förr grävd kanal
  *Kvilleberget berg   Kanalen sund
  Kvillen å   Kanalen del av Acksjöbäcken
  Kvillen åker?   Kanalen bäck
  Kvillen näs   Kanalen kanal
  Kvillen gren av Västerdalälven /Se   Kangla udde
  Kvillen stränder   Kangla udde
  Kvillsberget berg   Kangla holme
  Kvillsbäcken bäck   Kappsjön, Lilla och Kappsjön, Stora Saknas
  Kvillsbäcken bäck /Se   Kappsjön, Lilla sjö
  Kvillsedet fors /Se   Kappsjön, Stora sjö
  Kvillsmyran sank mark   Karlberget berg
  Kvillssälsbäcken bäck   Karlskölen myr
  Kvillssälsbäcken bäck   Karlstad slogmark
  Kvisnäset förr näs, nu holmar   Kartabborrflyet vik
  Kvissedborn landområde   Kartabborrstenarna klippholmar
  Kvissedeforsen fors   Kasjömyran mosse
  Kvissedeforsen fors   Kasperudden förr udde
  Kvissedet fors /Se   Kastberget höjd
  Kvissedet fors /Se   Katten berg
  Kyrkberget berg   Katten myr
  Kyrkberget berg   Kattflintåsarna åsar
  Kyrkberget berg   Kattflintåsen höjdsträckning
  Kyrkberget berg   Kattflån myr
  Kyrkberget berg   Kattflån mosse
  Kyrkberget berg   Kattholmen förr holme
  Kyrkberget berg   Kattjärnen tjärn
  Kyrkbergsröset gränsmärke   Kattuggelbäcken bäck
  Kållvik vik   Kattåsen ås
  Kånabban udde   Kavelbromyren myr
  Kårklacken höjd   Kejsardammälven vattendrag
  Kårtjärnen tjärn   Kempaso åker
  Kåstjärnen tjärn   Kenäset näs
  Kåttakangla holme   Kerstoppmyren myr
  Kåttakangla udde /Se   Kilflyten myr
  Käkimäki berg /Se   Killingholmen holme
  Källarön ö   Killingnäset näs
  Källgången sank mark?   Kilänget strandslåtter
  Källgångsviken vik   Kimfatjärnen tjärn
  Källhåkölen sank mark   Kissanlodi udde
  Källkatten höjd   Kiviudden udde
  Källmyran sank mark   Kiviudden udde
  Källmyran myr   Klackbäcken bäck
  Källmyran myr   Klackgolvet myr
  Källmyran sankmark   Klamberget berg
  Källmyran myr   Klambergstjärnen tjärn
  Källmyren myr   Klaraborg höjd
  Källtäppan sankmark   Klevet höjd
  Källvik vik   Klingerbäcken bäck
  Källviktjärnen tjärn   Klingerdammsbäcken bäck
  Källåbäcken bäck   Klingermyran mosse
  Källåbäcken bäck   Klingermyran mosse
  Källåsarna åsar   Klingermyrfall terräng
  Källåsberget berg   Klinten del av Andersviksberg
  Källåsen ås   Klinten, Norra del av Romamäck
  Käppholmen holme /Se   Klinten, Sönnare del av Romamäck
  Käppstranden del av sjö /Se   Klintkärr mosse
  Käringforsen fors?   Klittarna höjder
  Käringkölen sank mark   Klitten höjd
  Käringtrappan höjd   Klitten bergstopp
  Käringtrapporna höjd /Se   Klitten del av Andersviksberg
  Käringön ö   Klittkärret mosse
  Kärleksudden udde   Klosshålet myr
  köl namnelement (naturnamn) /Se   Klossleken mossparti
  *Kölesten Saknas   Klosstjärnarna tjärnar
  Kölen å   Klosstjärnen tjärn
  Kölan å   Klossviken vik
  Kölbäcken bäck   Klumpfallbäcken bäck
  Kölbäcken, Norra o. Södra vikar   Kläppmyren myr
  *Kölehallinge å å   Klöfallsbäcken bäck
  Kölen sank mark   Klövfallsbäcken bäck
  Kölen sankmark   Knappen holme
  Kölen sankmark   Knappkölen myr
  Kölen, Stora sank mark   Knappkölen myrmark
  *Kölesten gränsmärke   Knapp Lass-myren myr
  *Kölhallingeån (trol=Kölan) å   Knavsnoret nor
  Kölingen myr   Knavsnorsbrändorna skogsområde
  Kölingen myr   Knarsnorsmyrarna myrar
  Kölingsviken myr   Knekt Erik-bäcken bäck
  Kölssjön sjö   Knekt Per-brändan skogsområde
  *Kölsten gränssten   Knekt Per-myren myr
  *Kölsten gränsmärke   Kniptjärnen tjärn
  *Kölhalgån å   Knipviken vik
  Labbåsen ås   Knivskaftvallen fäbodvall
  Labbåstjärn tjärn   Knogarna berg
  Ladkölen myr?   Knogen berg
  Ladkölen, Västra sank mark   Norra Knogen topp på berg
  Ladmyran myr   Södra Knogen topp på berg
  Ladmyrbäcken bäck   Knollen höjd
  Ladtjärnen tjärn   Knoppberget berg
  Ladtjärnen, Västra tjärn   Knoppberget berg
  Laggartjärnen tjärn   Knosen punkt på Håtidsberget
  Laketjärnen tjärn   Knotten berg
  Laketjärnsnäset näs   Nedre Knottmyren myr
  Lakso berg /Se   Stora Knottmyren myr
  *Lambäckarna bäckar   Knularna berg
  Lammamäk (=Grasskogen) höjdsträckning /Se   Knuppberget berg
  Lammaso myr /Se   Knuppberget berg
  Lammasomossen mosse /Se   Knuppen höjd
  Lammasotjärnen tjärn /Se   Knupperheden skogstrakt
  »Lammbergen berg   Knuppståstaden strandparti
  Lammasmyran myr   Knuppståstad udde
  Lamossfallen gamla svedjefall   Knut-Halvarmyran mosse
  Lanso odling   Knut-Halvfarmyran mosse
  Lansobäcken bäck /Se   Knutsmyrkölen myr
  Lansoviken vik   Knöl-Hinrikmyran mosse
  Lansoviken vik /Se   Knölmanen f.d. åker
  Lappaso myr /Se   Knölpojkarnas kyrka terräng
  Lappgrådan fors   Knösarna berg
  Lappsarå sank mark?   Kockla höjd
  Lapphällan hälla?   Kockosfall terräng
  Larsbäcken bäck   Kockostjärnen tjärn
  Larsbäcken bäck   Kockosåkern åker
  Lars-Johanodlingen nat. namn?   Kockosåkern åker
  Larsmyran sank mark   Kockosåkern åker
  Larsmyrbäcken bäck   Kockotjärnen tjärn
  Laskudden udde   Kojtjärnen vattensamling
  Laskudden udde /Se   Kolbodheden skogstrakt
  Lastegårdstjärn tjärn   Kolbodkölen myr
  Laxholmen holme /Se   Kolbodmyrarna myrar
  Laxmossen myr /Se   Kolbäcken bäck
  Laxtjärnbäcken bäck   Kolfall förr slogmark
  Laxtjärnen tjärn   Kolkaberget berg
  Ledtjärn tjärn   Kolkaberg berg
  Lele Hån sjö   Kolkamossen mosse
  Lele Kapesiön sjö   Kolkaståstaden plats
  Lemberget berg   Kolkaståstaden terräng
  Lemberget berg   Kolmyran mosse
  Lemberget triangelpunkt   Kon snödriva
  Lembergsmyran sank mark   Kontbrändan Uddsåsens sluttning
  Lemittibäcken bäck   Kontmyran myr
  Lemittitjärnen tjärn   Konäset näs
  Lemittiviken vik   Konäsviken vik
  Lidbäcken, Västra bäck   Kopinan udde
  Lidbäcken, Östra bäck   Korpfjället berg
  Lidbäcken bäck   Korpfjället berg
  Lidbäcken bäck   Korpfjällmossarna myrar
  Liden berg   Korpfjällsbrännan, Lilla skogsområde
  Liden skogsmark   Korpfjällsbäcken bäck
  Liden berg   Korpfjällsröjningen myrslåttermark
  Liden, Norra skogsmark   Korpfjällåsen ås
  Liden, Södra skogsmark   Korpgillerkölen myr
  Lidkölen sank mark   Korsblackbäcken bäck
  Lidkölsviken, Västra del av Lidkölen   Korset ställe efter fäbodväg
  Lidkölsviken, Östra sank mark   Korset udde
  Lidtjärnen, Norra tjärn   Korskölen myr
  Lidtjärnen, Södra tjärn   Kors Marit-tjärnen tjärn
  Lidtjärnmyran myr   Korsmyrarna myrar
  Lidtjärnsdalen dal   Korsmyren myr
  *Lifsstenen råmärke   Korstjärnen tjärn
  Lifzssteen udde   Korstjärnviken vik
  Lifssteenen udde   Korsön ö
  *Lifåsen ås   Kossikärret mosse
  Liggoso myr /Se   Kossiudden udde
  Likalaksviken vik /Se   Kossiudden udde
  Likstängerna fornlämn.   Kossiviken vik
  *Lile Spigure siön sjö   Kossiviken vik
  Lilla Håjen tjärn   Kosvadkölen myr
  Lillbor landrygg /Se   Kotso myr
  Lillbudkölen sank mark   Kotso myr
  Lill-Halgån å   Kotso mosse
  Lill-Halgån å   Kottbacken fröjd
  Lille håån sjö   Krabbforsen fors
  Lill-halgån å   Krabbforsen fors
  Lillhalgån å /Se   Kraforsholmarna holmar
  Lillhån sjö   Krafsmyrbäcken bäck
  Lillhån (?=Lisshån) sjö   Krafsmyren myr
  Lillsundet passage   Krakkärret myr
  Lillviken vik   Krankbröst myr
  *Lillåröset gränsröse   Krankkojmyran mosse
  Lim-Karimyran sank mark   Krankkojåsen kulle
  Limkarlbäcken bäck   Kringeldansbäcken bäck
  Lim-Pertjärnen tjärn   Lilla Kringeldansen myrar
  Lim-Pervassen inlopp   Stora Kringeldansen myrar
  Lindjo, Gamla tomt /Se   Kringelmyrbäcken bäck
  Lindränkmyran myr   Kringelmyren myr
  Lindsdammen sjö   Kringelmyren myr
  Lindslok tjärn   Kringelmyren myr
  Lindsloksheden hed   Kringelmyren myr
  Lintjärn tjärn   Kringelmyran mosse
  Lintjärnen tjärn   Kringlan myr
  Lisatjärnen tjärn   Kringlan myr
  Lisbetkojan stuga?   Kringliga myren myr
  Liss-Almaberget berg   Kringliga myren myr
  Lissberget berg   Kripptj., se Kryptjärnen tjärn
  Lissboren höjd   Kristningsstranden del av Västerdalälvens strand
  Lissborn landrygg /Se   Krokbromyren myr
  Lissborn natn /Se   Krokdammen förr flottningsdamm
  Lissbuberget berg   Kroken krök
  Lissbuberget berg   Kroklugnan lugnvatten
  Lissbuberget berg   Kroktjärnarna tjärnar
  Lissbukölen sank mark   Kroktjärnen tjärn
  Lissbumyran sank mark   Kroktjärnen tjärn
  Lissbuströmmen ström   Kroktjärnen tjärn
  Lissbuänget änge   Kroktjärnen tjärn
  Liss-Daniels-stängslet stängsel?   Kroktjärnen tjärn
  Lissel-Eriksbäcken bäck   Lilla Kroktjärnen tjärn
  Lisselsjöberget berg   Stora Kroktjärnen tjärn
  Lisselsjöviken vik   Kroktjärnkölen myr
  Liss-Granan å   Kroktjärnsmyren myrar
  Liss-Granån å   Krokusfors fors
  Liss-Granån å   Krondiket dike
  Lisshåberget berg   Krustrumyren myr
  Lisshån sjö   Kryptjärnen tjärn
  Lisshån tjärn /Se   Kryptjärnen tjärn
  Lisshån sjö   Kryptjärnen tjärn
  Lissingmyran, Östra o. Västra myrar   Kryptjärnen, Lilla tjärn
  Liss-Josmyran sank mark   Kryptjärnmyren myr
  Liss-Josmyran sank mark   Kråkberget höjd
  Lisskappsjön sjö   Kråkbäcken bäck
  Liss-Kari-ladumyran myr   Kråkbäcken bäck
  Lisskogsbrändan myr   Kråkholen höjd
  Lisskogskölen myr   Kråkholen höjd
  *Lisskogsåsen berg   Kråkholmen holme
  Lisskvarnbäcken bäck   Kråkkölen myr
  Lisskvarn tjärnarna tjärnar   Kråkkölsviken vik
  Lisskvarn tjärnarna tjärnar   Kråkloken tjärn
  Lisslidmyrbäcken bäck   Kråkmyren myr
  Lisslyan å   Kråkmyran mosse
  *Lisslysjön sjö   Kråksälvallsriset plats
  Liss-Lyån å   Kråktjärnen tjärn
  Liss-Rismyran sank mark   Kråktjärnen tjärn
  Lisstjärnen tjärn   Kråkviken vik
  Lisstjärnsbäcken bäck   Kråkviken vik
  Lisstjärnsåsen ås   Kråkvikudden udde
  Liss-Tävallmyran sank mark   Kullbrändbäcken bäck
  Liss-Vålberget berg   Kullfärbackarna höjd
  Lissön ö   Kullfärbackmyrarna myrar
  Livhällan udde   Kullkölen mosse
  Livhällan udde   Lilla Kullsön ö
  Ljugeråsfall myr   Stora Kullsön ö
  Ljungviken vik   Kullåkern åker
  Ljuskällbäcken bäck   Kullåkern åker
  Ljustjärnarna tjärnar   Kullåkern förr odling
  Ljustjärnen tjärn   Kulskeret stenigt område
  Ljustjärnen tjärn   Kungvålen mosse
  Lokarna tjärnar   Kungvålen mosse
  Lokarna tjärnar   Kungvålslugnan lugnvatten
  Lokarna tjärnar   Kupan vik
  Loken mosse   Kupboren hög landrygg
  Loken mosse   Kusbergskölen myr
  Lomboviken vik   Kusbergskölen mosse
  *Lombtjärnen tjärn   Kusvadkölen myr
  Lomtjärnarna tjärnar   Kusvadkölen myr
  Lomtjärnarna tjärnar   Kutbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Kuthärdigmossen myr
  Lomtjärnen tjärn   Kuthärdigmossen mosse
  Lomtjärnen tjärn   Kutmyrarna myrar
  Lomtjärnmyran sank mark   Kutåsen höjd
  Lomtjärnmyran sank mark   Kvarnberget bergsträckning
  Lomtjärnsbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Lomtjärnsflyet sank mark   Kvarnberg berg
  Lomtjärnskölen sank mark   Kvarnbergsmyren myr
  Lomtjärnsåsen ås   Kvarnbergsmyren myr
  Lonitt mosse /Se   Kvarnbäcken bäck
  Lortmossen mosse   Kvarnbäcken bäck
  Lortmossen mosse /Se   Kvarnbäcken bäck
  Lortmyrorna sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Losktjärnen sjö   Kvarnbäcken bäck
  Ludenfärnmoren skog /Se   Kvarnbäcken bäck
  ?Lugnan sjö   Kvarnbäcken bäck
  ?Lugnan sjö   Kvarnbäcken bäck
  Lugnet strandområde?   Kvarnbäcken bäck
  Lunit sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Lunitmossen mosse /Se   Kvarnbäcken bäck
  Lunnmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Lurvåsen ås   Kvarnbäcken bäck
  Lurvåskölen sankmark   Kvarnbäcken bäck
  Lurvåstjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Lusbäcken bäck   Kvarnheden hed
  Lusbäckkölen myr   Kvarnhustäppan odlat skogsområde
  Lusbäcktjärnen tjärn   Kvarnkölen myr
  Lushån tjärn /Se   Kvarnmossen mosse
  Lushån del av sjö   Kvarnmyrarna myrar
  Lus-Larsbäcken bäck   Kvarnmyren myr
  Lussipottkojan Saknas   Kvarnsjöbäcken bäck
  Lussivallen bäck   Kvarnsjömossen myr
  Lyan vattendrag   Kvarnsjömossen mosse
  Lyan å   Kvarnsjön sjö
  Lyan, Stora å   Kvarnsjön sjö
  Lyberget berg   Kvarnställmyren myr
  Lyberget berg   Kvarntjärnen tjärn
  Lyberget berg   Kvarntjärnen tjärn
  Lyberget berg   Kvarnudden udde
  Lyberget berg   Kvarnudden udde
  Lybergsbäcken bäck   Kvarnviken vik
  Lybergsgnupen höjd   Kvicktegen f.d. åker
  Lybergsgölen utvidgning   Kvien, S. sjö
  »Lyck.chån» sjö   Kvien, V. sjö
  Lyckekölen myr   Kvien, Ö. sjö
  Lycke-Persmyran myr   Kvin sjö
  Lymunnen utlopp   Kvien sjösystem
  Lymyrkölen sank mark   Kviensdammen, se Kvisdammen Saknas
  Lynäset näs   Kviensnäset, se Kvisnäset Saknas
  Lysjön sjö   Kvilla del av Dalälven
  Lysjön sjö   Kvillen Kvilltjärnens stränder
  Lysjön sjö   Kvillen gren av Västerdalälven
  Lysjön, Stora sjö   Kvillsberget bergshöjd
  Lyskölen sank mark   Kvillsbäcken bäck
  Lystjärnen tjärn   Kvillsedet fors
  Lyvallen sank mark   Kvilsedet fors
  Lyvallsmyran sank mark   Kvillsmyrarna myrar
  Lyån å   Kvilltjärnen tjärnlikn. vattensamling
  Långa myran sank mark   Kvinsnäsudden udde
  Långa myran sank mark   Kvintmyren myr
  Långbrändan terräng   Kvisbäcken bäck
  »Långflogia» vattendrag   Kvisdammen ställe där ån rinner ut ur sjö
  *Långflogia sjö   Kvisdammtjärnen tjärn
  *Långfloga sjö   Kvisnäset näs
  Långgräskölen sank mark   Kvisnäset näs
  Långheden höjd   Kvisnäs näs
  Långkölen sank mark   Kvissbäcken bäck
  Lång Liden berg   Norra Kvissedeboren landområde
  Långmarkkölen myr   Södra Kvissedeboren landområde
  Långmyran myr   Kvissedeforsen fors
  Långmyran sank mark   Norra Kvissedeådran gren av Kvissedeforsen
  Långmyran myr   Södra Kvissedeådran gren av Kvissedeforsen
  Långmyran myr   Kvisselholen höjd
  Långmyran myr   Kvisselmyren myr
  Långmyran myr   Kvisslarna strandäng
  Långmyran sank mark   Kyrkan höjd
  Långnoren vattendrag   Kyrkberget berg
  Långnoren vattendrag   Kyrkberget berg
  Långnäset skog   Kyrkberget del av bergsträckning
  Långnäset näs   Kyrkbäcken bäck
  Långnäset näs   Kyrkholen höjd
  Långselsbron bro /Se   Kyrkstenåsen höjd
  Långsjön sjö   Kyrkvålen förr bro
  Långsjön sjö   Kyrkvägen stigar
  Långsälen berg   Kyrrilan fiskeplats
  Långtjärnarna tjärnar   Kyrrilangrundet fiskeplats
  Långtjärnarna myr   Kåarklacken höjd
  Långtjärnbäcken bäck   Kålbergsbacken, Lissla del av ås
  Långtjärnen tjärn   Kålbersbacken, Stora höjdsträckning
  *Långtjärnen tjärn   Kålbersmyren numera till större delen uppodlad myr
  Långtjärnen tjärn   Kållvik vik
      Kållvikfjärden del av sjö
      Kånabban udde
      Kånabbviken vik
      Kårbölet område vid tjärn
      Kåssikärr mosse
      Kåssimossen förr odling
      Kåssiudden udde
      Kåssiviken vik
      Kåstjärnen tjärn
      Kåtmorfallet höjd
      Kåttakangla udde
      Källarkullen kulle
      Källarmoren skogsområde
      Källarön ö
      Källbäcken bäck
      Källgolvet myr
      Källgolvet myr
      Källgångarna myrar
      Källgångarna myrar
      Källgången, Västra myr
      Källgången myr
      Källgången myr
      Källgångsholn ås (med källsprång?)
      Källgångskölen myr
      Källgångskölen myr
      Källgångsåsen höjd
      Källkatten höjd
      Källmyren myr
      Källmyren myr
      Källmyren myr
      Västra Källmyren myr
      Östra Källmyren myr
      Källskogen skogsområde
      Källvik vik
      Källviktjärnen tjärn
      Källåsberget berg
      Käppholmen holme
      Käppstranden del av sjö
      Käringflyet del av Öjsborsnoret
      Käringforsen fors
      Käringholmen holme
      Käringkölen myr
      Käringmyren myr
      Käringmyran mosse
      Käringtrapporna höjd
      Käringön ö
      Kattarna område
      Kölbergs-Lars´ hål blötmark
      Kölbäcken bäck
      Kölbäcken bäck
      Kölbäcken bäck
      Kölen myr
      Kölen myr
      Kölen myr
      Kölen myr
      Kölen myr
      Kölingen mosse
      Kölingsön holme
      Kölmyran mosse
      Kölmyrarna, se Kölen Saknas
      Kölmyren, se Kölen Saknas
      Köln, se Brunnkölen Saknas
      Kölrådbäcken bäck
      Kölsbäcken bäck
      Kölssjön sjö
      Kölssjön sjö
      Kölssjönoret nor
      Labbåsen höjd
      Ladmyran mosse
      Laduhagen myrodling
      Laggartjärnen tjärn
      Laketjärnen tjärn
      Laketjärnviken vik
      Lakso berg
      Lakölen myr
      Västra Lakölen myr
      Östra Lakölen myr
      Lammamäk bergområde
      Lammasmyren myr
      Lammaso myr
      Lammaso förr mossodling
      Lammasobäcken bäck
      Lammasomossen myr
      Lammasomossen förr mossodling
      Lammasotjärnen tjärn
      Lammasotjärnen tjärn
      Lamossfallen gamla svedjefall
      Lamossfallen terräng
      Lamyrbäcken bäck
      Lamyrbäcken bäck
      Landbu mosse
      Lansobäcken bäck
      Lansobäcken bäck
      Lansoviken vik
      Lansoviken vik
      Lappa terräng
      Lappamossen myr
      Lappaso myr
      Lappgrådan gråda
      Lappkärr mosse
      Lappsarå mosse
      Lappön ö
      Lars-Matsberg berg
      Larsmyren myr
      Lars-Olabäcken bäck
      Lars´ Vik vik
      Laskudden udde
      Laskudden udde
      Lasses Udde udde
      Lassfallmyren myr
      Lastegårdsmyran mosse
      Lastegårdstjärnen tjärn
      Latjärnen tjärn
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxmossen myr
      Laxmossen myr
      Laxtjärnbäcken bäck
      Laxtjärnen tjärn
      Laxtjärnen tjärn
      Laxtjärnen tjärn
      Ledigsfall höjdsträckning
      Lemittibäcken bäck
      Lemittitjärnen tjärn
      Lemittiviken vik
      Lerberget fyndort för lera
      Lerbäcken bäck
      Lergravnäset näs
      Lermyrarna myrar
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lervikmyran mosse
      Lervikudden udde
      Lervikudden förr udde
      Liasbacken höjd
      Liasviken vik
      Lidbäcken bäck
      Västra Lidbäcken bäck
      Östra Lidbäcken bäck
      Liden berg
      Liden sluttning
      Lidklitten topp på Niställingsberget
      Lidkölen myr
      Lidmyren myr
      Norra Lidtjärnen tjärn
      Lidtjärnen, Nördre tjärn
      Södra Lidtjärnen tjärn
      Lidtjärnen, Södra tjärn
      Lidåsarna höjder
      Liggoso myr
      Likalaksudden udde
      Likalaksviken vik
      Likkistan sten
      Likomossen mosse
      Likstängerna uppställningsplats för likstänger
      Likåfallet, se Likona Saknas
      Liljendalsbråte förr odling
      Lilla holmen holme
      Lillalmarberget höjd
      Lilla myran mosse
      Lill-Anders-myren myr
      Lillberget berg
      Lillbodberget berg
      Lillbodberget berg
      Lillbodkölen myr
      Lillbodkölen myr
      Lillbodmyrarna myrar
      Lillbor landrygg
      Lilgraven källbäck
      Lillhalgån, se Lisshallingan Saknas
      Lillhalgån bäck
      Lillhallingan å
      Lillhelvetbäcken bäck
      Lillhelvetet del av Brantberget
      Lillhelvetet bergssluttning
      Lillhelvetet myr
      Lillhemmyren myr
      Lillholen höjd
      Lillholmen holme
      Lillhåberget berg
      Lillhåknippan höjd
      Lillhån tjärn
      Lillkappsjön sjö
      Lill-Kerstin-odlingen nyodling
      Lillknösen bergstopp
      Lill-Kryptjärnen tjärn
      Lillkvarnbäcken bäck
      Lillkvarnbäcken bäck
      Lillkvarntjärnarna tjärnar
      Lillkvarnvik vik
      Lillkölen myr
      Lillmobäcken bäck
      Lillmoren skogsområde
      Lillranglan myr
      Lillsjöberget berg
      Lillsjön del av sjö
      Lillsjön del av sjö
      Lillsjön del av sjö
      Lillsjön vik
      Lillsjöståstad viloplats för kor
      Lillsjöståstad viloplats för kor
      Lillsund förr sund
      Lillsundsholmen förr ö
      Lillsvedbergstjärnen tjärn
      Lillsälvallsslogen myr
      Lillsälvallstjärnen tjärn
      Lilltjärnviken vik
      Lillviken vik
      Lillämbäcken bäck
      Lillön ö
      Lillön holme
      Lim Karin-myren myr
      Limkarlbäcken bäck
      Limskogen väg
      Lindränkmyran mosse
      Lindsholmen udde
      Linjo Erik-fallet myr
      Linjo-Erik-fallet terrängparti
      Linslokkölen myr
      Lintjärnen tjärn
      Lisabäcken bäck
      Lisatjärnbäcken bäck
      Lisatjärnen tjärn
      Lissbuberget berg
      Lissbuberget berg
      Lissbuberget höjd
      Lisselsjöberg berg
      Lisselsjöudden udde
      Lisselsjöviken vik
      Lissflatbacken terräng
      Liss-Granan älv
      Lissgärdet gärde
      Lisshallingan å
      Lisshelvetet del av Västra Vikerkölen
      Lissholmen holme
      Lisshån sjö
      Lisshån sjö
      Lissjosmyren myr
      Lissjosmyren myr
      Lisskappsjön sjö
      Lisskerstimyren myr
      Lisskogskölen myr
      Lisskogskölen mosse
      Lisskogspojkarnas kyrka sten
      Lisslass Erikbacken backe
      Lisslhedrådet myrslåttermark
      Lisslyan å
      Lisslängesheden Lisslängesgårdens närmaste omgivning
      Lissmaritbäcken bäck
      Lassmarithålet myr
      Lissmyr Jonasstugan ödetomt
      Lisstamyren myr
      Lisstossön ö
      Litjärn, Norra o. Södra tjärn
      Litjärnen, N. och S. Saknas
      Litjärnmyrbrånen skogsområde
      Litjärnmyrarna myrar
      Litjärnmyren myr
      Livhällan udde
      Livhällsanden sandstrand
      Livhällstenen förr sten
      Livhällstenen förr sten
      Livhälludden förr udde
      Livhällviken vik
      Livhällviken förr vik
      Livshällmyran mosse
      Ljugeråsfall terräng
      Ljugaråsgolven myrar
      Ljungviken vik
      Ljungvikudden udde
      Ljusa Tjärnen tjärn
      Ljuskällmyren myr
      Ljustjärnarna tjärnar
      Ljustj., se ljusa tjärnen Saknas
      Ljustjärnen tjärn
      Ljustjärnen tjärn
      Lofsegg ås
      Logkullen kulle
      Logtäppan förr åker
      Loinit myr
      Loken myr
      Loken myr
      Loken mosse
      Loken mosse
      Lomboviken vik
      Lomskinnsfallet del av Öjsberget
      Lomtjärnarna tjärnar
      Lomtjärnarna tjärnar
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.