ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gävleborgs län : Södra Hälsinglands domsagas tingslag

Tingslag        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn :
Ala tg /Se Bergviken sjö Enånger uttalsanteckning  
Enångers tingslag Saknas Bergviken sjö Enånger uttalsanteckning  
*Norrala tingslag förr tg Bergviken sjö Ala tinglslag  
»Søderals» tingslag (?) Bergviken sjö Ala kontrakt och tingslag  
  Bergviken sjö Ala tingslag tingslag  
  Bergviken sjö Iggesund kommun  
  Bergviken sjö    
  Bergviken sjö    
  Bergviken sjö    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  Bergviken sjö /Se    
  »berwik» sjö /Se    
  Enhammarsfjärden vik    
  Kännaåsen, se Tjännaåsen berg /Se    
  Marmen sjö    
  Norrala och Trönö socknars floddal floddal    
  Norrala och Trönö socknars floddal floddal /Se    
  Norrala och Trönö socknars floddal floddal /Se    
  Norrala och Trönö socknars floddal floddal /Se    
  Norrala och Trönö socknars floddal floddal /Se    
  Tjännaåsen berg /Se    

  ^  

Gävleborgs läns tingslag m.m.