ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österfärnebo socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 338 Naturnamn : 1357 Bebyggelsenamn : 470 Naturnamn : 1282
Österfärnebo sn *Abborrtjärnsröret gränsmärke Österfärnebo sn sn Adelsbo åker
Österfärnebo sn *Abysjön (möjl.= Oppsjön?) sjö Österfärnebo socken Aggerån sund
Österfärnebo sn Ackerssjön sjö Österfärnebo sn Aktjärbäcken bäck
Österfärnebo sn Acktjärnbäcken bäck Färnebo, Österfärnebo socken Aktjärsjön sjö
Österfärnebo sn Acktjärnsjön sjö Färnebo, Öster- sn Albertinas viken vik
(Öster)Färnebo sn Aggerån sund Öster Färnebo sn Aldar äng
Österfärnebo sn /Se Aggerån sund Alderhulten gård Alderhultsåsen del av Enköpingsåsen
Österfärnebo sn Alder udde Alderhulten by(?) Alderkärret äng
Österfärnebo sn Alder sankmark Andersas hemman Alderkärrsgatan fägata
Österfärnebo sn Alderhulten ägomark Andersas t. Aldersundet sund
Österfärnebo sn Alderkärret ägomark Andersbo t Allmänningen betes-och skogsmark
Österfärnebo sn Aldersundet sund Anders-Ers t Alnholm(?) holme
Österfärnebo sn Aldersundet sund Anders-Jans lht Anders-Nils Rosön udde
Österfärnebo sn Alnholm holme Anders-Lars t Anders-Nils tovan udde
Österfärnebo sn Alnholm holme Anders-Lars hemman Anders-Ols-kojan fäbod
Österfärnebo sn Andersmossen mosse Anders-Lars t Anders-Ols-änget äng
? Österfärnebo sn Andersmossen mosse Anders-Mats f.d. t Anders-Pers täppa åker
Österfernebo sn Andraänget ägomark Anders-Mats hemman Annusmossa mosse
Österfärnebo sn Aspholmstacken skogsmark Anders-Mats hemman Annusmossfly göl
Österfärnebo sn Aspholmsbacken höjd Anders-Mats fördelsgård Arsskuran vik
Österfernebo sn *Aspsjön (antagl. =Oppsjön?) sjö Anders-Nils hemman Aspholmsbacken skog
Österfärnebo sn »Aspsjön sjö Anders-Ols hemman Aspskär holme
Österfärnebo sn *Aspsjön (trol. =Oppsjön) sjö Anders-Ols hemman Aspvret åker
Österfärnebo sn Aspön ö Anders-Ols hemman Aspvreten åker
Österfärnebro sn Aspön ö Anders-Ols hemman Aspön holmar
?Österfärnebo sn Aspön holme Anders-Pers hemman Aspön holme
Österfernebo sn Aspön ö Anders-Pers hemman Aspösänget äng
?Österfärnebo sn Axesjön sjö Aspens soldattorp Avundsfallet åker
?Färnebo by *Axsjöhedsröret gränsmärke Aspholma hemman Axesjön sjö
?Österfärnebo sn Balsta holme holme Augusts hemman Barstaholmen holme
?Österfärnebo sn Balsta holme holme Axes hemman Bastukärret åker
Färnebo, Öster- sn *Bastuhagen Saknas Backa by Bastumossen åker
Österfärnebo sn *Bastuhagen Saknas /Se Backas hemman Bastutomten åker
Österfärnebo sn Bengsberget berg Backaänget Saknas Bastutäppan åker
Österfärnebo sn Bengtsmosse mosse Balsta by Bastuåkern åker
Österfärnebo sn Bengts mosse mosse Balsta by Baståkern åker
Österfärnebo sn Bergsjön se Bärsen sjö Balsta-Ollas hemman Benagatstäppon åkrar
Österfärnebo sn *Bergsmossen mosse Balsta-Pellas hemman Benagatsvägen väg
Österfärnebo sn Biurstutiernerör se Byrstutjärnsröret Saknas Bastfallet by Bergnabben äng
Österfärnebo sn Bjursberg berg Bengts t Bergströms-egan åker
Österfärnebo sn *Bjurstugetjäsne rå se Byrstutjärne rå gränsmärke Berg by Bergsänget(?) äng
Österfärnebo sn *Bjurstugutjärnsröret se Byrstutjärnsröret gränsmärke Berg by Bessänget äng
Österfärnebo sn *Bjurstutjärnsrör gränsmärke Berglunds bygge lht Bjurnäs äng
Österfärnebo sn *Bjurstutjärnsröret gränsmärke Bomossa gård Bjursberg höjd
Österfärnebo socken Bjurön ö Bomossa gård Bjursjö äng
Österfärnebo sn Bjurön ö Brattbergs hemman Bjurön holme
Österfärnebo sn Bjurön ö Bro by Bjällhammar holme
Österfärnebo sn Bjurön holme Bryggstus hemman Björkbacka höjd
Österfärnebo sn Bjällhammar ö Brändan by Björkänget älväng
Österfärnebo sn Bjällhammar ö Bränd-Ollas hemman Björkö holme
Österfärnebo socken Björkmans kärr ägomark Bränd-smens Saknas Björnmossen mosse
Österfärnebo sn Björkmans kärr ägomark Brännfallet by Björnhålet f.d. äng
Österfärnebo sn /Se Björkänget sankmark Blanks lht, förr soldatgård Björnmuren mosse
Österfärnebo sn /Se Björkänget ängsmark Blanks hemman Björnvreten åker
Österfärnebo sn /Se Björkön ö Bäckebo del av Ön Bladkärret mosse
Österfärnebo sn /Se Björkön ö Bärrek by Blaggarshålet sumpmark
Österfärnebo sn /Se Björnidet terräng Bärrek by Blomstermyran åker
Österfärnebo sn /Se Björnmossen mosse Djupmurs lht Blåbärsberget skogshöjd
Färnebo sn /Se Björnmur myr Djäknas sold.gård Bobackmuren mosse
Österfärnebo sn /Se Björnsjön sjö Erk-Anders hemman Bobacksmurn mosse
Österfärnebo sn /Se Björsjö sjö Erk-Anders hemman Bojsa åker och äng
Österfärnebo sn /Se Björsjö sjö Erkas hemman Bojsabäcken bäck
Österfärnebo sn /Se Bladkärret kärr Erkas hemman Bomossen skogsbacke
Österfärnebo sn /Se Bladmur myr Erkas hemman Bomåsen åker
Österfärnebo kyrka sn Blomkvistberget berg Erik-Ers hemman Borgarn ström
Annelunds gd /Se Blomstermyran myr Erk-Ers hemman Borbyggehäll, Borbyggehällarna, se Bårbyhällan Saknas
Backa by Blomstermyran myr Erik-Ers hemman Borgarsholmen holme
Backa by /Se Blåbärsmossen mosse Erk-Jans hemman Boänget åker
Backa(n) by /Se Bobackmuren myr Erk-Jons hemman Brattforsmyran mosse och skog
*Balestadh gd ? /Se Bodmossen mosse Erk-Lars t Brattåker åker
Balsta by *Bomosserör gränsmärke Erk-Lars hemman Brattåker åker
Balsta by *Bomosseröret gränsmärke Erk-Pers t Brattåkersberget skogsbacke
Balsta by /Se Borbacken skogsbacke /Se Erk-Ols hemman Brattåkerssvedden sandbacke
Balsta by /Se Borgaren terräng? Erk-Ols t Braxenviken vik
Bastfallet by Borgarholmen holme Erk-Ols t Breckänget äng
Bastfallet by *Bornansbergrå gränsmärke Erk-Pers stuga Bredänget äng
Berg by Boänget ägomark Fermansbo gård Bremossen mosse
Berg by /Se Braskarön ö Fermansbo gård Bremyran älväng
Berg by /Se Brattforsmyran myr Ferners hemman Bremyra äng
*Bergned Saknas Brattåker ägomark Finkagårn gård Brobygärdsvekan ängar och backar
*Bergned Saknas Breckänget sankmark Finnstubackas stuga Brobyvallen f.d. fäb.
Berreck by /Se Breckänget ängsmark Finnäs f.d. by Bromänget äng
Berrek by /Se Bredmossen mosse Flykts lht Bruvik mosse
*Boda försv.by? /Se Bredmossen mosse Flöjts soldatgård Bruvikskällan källa
*Boda Saknas Bredmossen mosse Flöjtses sold.gård Brändslen åker
?Bomossa gård /Se Bredmossen mosse Fors by Brännudden udde
*Boo Saknas Bredmossrönningen ägomark Fors by Brännvinsbotten kolbotten
Bor by /Se Bredmyran myr Fors-Olles stuga Bränslen kolbotten
Bor by /Se Bredmyran myr Framnäs Saknas Bränslen åker och skog
Bro by Broberget berg Franses t Brättmossen mosse
Bro by? Broberget berg Franses hemman Buken vik
Bro by Bromossen mosse Franses lht Buskholm holme
Bro by /Se Brorsvreten ägomark Friskens lht Bymyra äng
Bro by /Se Bryggstus ägomark Fröjds soldatgård Bysjön sjö
Bro by /Se Brännvinsbottnen terräng Fågle by Byåker åker
Bro by /Se Brättåker ägomark Fälts soldatstuga Bårbacken skogsbacke
Bro by /Se Brännvinsbottnen terräng Gammelbodarna flera t., f.d. fäb. Bårbyhällan häll
Brändas gd /Se Bränslen ägomark Färmansbo Saknas Bårbynäset urfjällsäng
Bärrek by *Bufholm ö (?) Färnebo se Österfärnebo Saknas Bårbynäsviken vik
Bärrek by *Byrstutjärne rå gränsmärke Fältvävars hemman Bårbyudden udde
Bärräck by Byrstutjärnsröret gränsmärke Gammelgårn kolartorp Båthusharn stenhar
Fermansbo by /Se *Byrstutjärnsröret gränsmärke Gammelgårds t Båthuskällan källa
Finnfallet f. torp Bysjömossen mosse Gammel-Skotts soldatgård Båthusviken vik
Finnäs by Bysjön sjö Garvars hemman Båthusäng äng
Finnäs by Bysjön se Vinnersjön sjö Gillerfors tegelbruk Båtstadberget berg
Finnäs by ?Bysjön se Vinnersjön sjö Grannas hemman Bäckeboåsen ås
Finnäs gd *Bysjön sjö Grannas hemman Bändan åker
Finnäs gd *Bysjön sjö Grannas hemman Bärrismossen mosse
Finnäs by /Se Bysjön sjö Grannas hemman Bärsen sjö
Fogle by Bysjön sjö Grindas lht Bärssjöberget berg
Fors by Bysjön sjö Grindbo del av Klappsta by Bärssjöån å
Fors by Bysjön sjö Grens lht, förr sold.gård Dalsjöberget berg
Fors by Bysjön sjö /Se Gryt by Dalsjöbäcken bäck
Fors by /Se Bysjön sjö Gryt by Dalsjöbäcken bäck
Fors by /Se Byänget sankmark Gråten del av Ulvkisbo Dammröset vik
Fågle by Bårbyhällan udde Gräsns soldatgård Damsveddan röjning
Fågle by Bårbyhällan udde Grönsinka nu nedlagt bruk Dansvallen skogsmark
Fogle gård Bårhällarna skogsmark Grönsinka by Dansvallen ängsvall
Fogle gård Båthusäng sankmark Grönsinka pst Djupmur myr
Fågle by Båthusäng ängsmark Gumrönningen hemman Djupmuren myr
Fågle by /Se Bäckeboåsen ås Gysinge bruk, nu nedlagt Djupmursåsen ås
Fågle by Bäckeboåsen ås Gåfvan se Framnäs Saknas Dommyra åker
Fågle by /Se Bändan ägomark Gästgivars hemman Domsön holme
Fågle by /Se Bändan terräng Gökbo hemman Domsösundet sund
Fågle by /Se Bändan sankmark Göstas t. Dragmarkan åker
Fäbos gd /Se Bärreksån å Hagas hemman Dragmossen mosse
Fältvävars gd /Se Bärreksån å Hag-Pellas stuga Dragmosshällan häll
Färmansbo by Bärreksån å Halvvägsbacka del av Österbor Dragmyra åker
Färmansbo by /Se Bärrismossen mosse Halvvägsback-Ollas t Dragsbron landsvägsbro
Grindas gdar /Se Bärsbäcken bäck Hamrar by Dragshen tallhed
Gryt by Bärsbäcken bäck Hamre by Dundelbacken äng
Gryt by Bärsen sjö Hemrevalln f.d. fäb. Dunkberget höjd
Gryt by Bärsen sjö Hedåsen by Dunkbergsmossen mosse
Gryt by Bärsen sjö Hellströms Saknas Dunmossen åker
Gryt by /Se Bärsen sjö Herrgårn hemman Dånnmur åker
Gryt by /Se Bärsen sjö Herrgårs hemman Dånnmursberget höjd
Gryt by /Se Bärsen sjö Hornberg by Edsviken del av Färnebofjärden
Gryt by /Se *Dalsjörör gränsmärke Hornmans hemman Ekholmen holme
Gryt by /Se *Dalsjöröret gränsmärke Hyttbackas hemman Ekorrholma skogstrakt
Grönsinka gammalt bruk Dalälven älv Isaks stuga Ekorrholmen holme
Grönsinka gammalt bruk Dalälven älv Ista by Ekudden udde
Grönsinka gd /Se Dalälven älv Ista by Elinskärr åker
Gysinge gammalt bruk Dalälven älv Ivars t Erik-Mors-stängslen åker
Gysingen bruk Dalälven älv Jakopas t Eriksberg kolbotten
Gysinge bruk /Se Dalälven älv Jakopas hemman Erisholmen holme
Gysinge gammalt bruk Dalälven älv Jakopas hemman Ettermyrmossen mosse
Gysinge f,d brukssamh /Se Dammsvedden terräng Jan-Lars lht Fagerfallet skogsmark
Gysinge samh. /Se Dansbacka backe Jansas t Fagerfallet åker
Gysinge by /Se Dansbacka terräng Jon-Anders hemman Fagerfallet åker
Gysinge bruk /Se Dantsebackan backe /Se Jonases hemman Fageråsmossen mosse och skog
Gysinge bruk bruk /Se Dismossen mosse Jonases t Fagerängsbäcken bäck
Hamre by Djupmuren myr Jonases hemman Fallbacken backe
Hamre by Djupmurs ägomark Jonases hemman Fallsjön sjö
Hamre by /Se Djupviken vik Jonases hemman Fallslugnet åker
Hamre by /Se Djupvikänget sankmark Jon-Ers hemman Falltäkten åker
Hamre by /Se Dragholmen holme Jon-Ers hemman Falsabo kolbotten
Hedåsen by Dragmarken ägomark Jon-Nils stuga Farfarsbacken backe
Hedåsen by /Se Dragmossen mosse Jon-Ols hemman Farfarskolan kolbotten
Hedåsen by /Se Dragmosshällarna terräng Jon-Ols hemman Fisklösmossen mosse
Hemrevallen f.d. fäbod /Se Dragmyra ägomark Jon-Ols hemman Fisklösviken vik
Hornberg gård Dragsbron näs Jönses hemman Finnberget bergshöjd och skogstrakt
Hornberg by /Se Dragsheden hed Kakses sold.gård Finnbyön del av Västerör
Ista by Dunkberget berg Kal-Ers lht Finnfallet boplats
Ista by Dunkbergsmossen mosse Kal-Ers hemman Finnfallet åker
Ista by /Se Dunmossen ägomark Kallhålet t Finnhålet vret
Ista by /Se Dyplogarna terräng Kallhålslandet t Finnmossen mosse
Ista by /Se Dåmsön ö Karinmossen Saknas Finstubackvreten åker
Ista by /Se Dåmsön ö Karl-Eriks lht Fiskesrönningen äng
Jon Ols» torp /Se Edbäcksön ö Karl-Ers hemman Fittjan äng
Karbäck by *Edsbergrå gränsmärke Karl-Jons lht Fittjan äng
*Kidsta Saknas Edsviken vik Karl-Ols hemman Fittjevreten åker
Klappsta by Edsviken vik Karl-Ols hemman Fjällskogen skog
Klappsta by Edsviken utvidgning Karl-Olovas hemman Fladan äng
Klappsta by Ekesmossen mosse Klangs soldatgård Flaskmossen äng
Klappsta by Eknäs udde udde Klappsta Saknas Flatsten äng
Klappsta by Eknäs udde udde Klappsta by Flotthålet mosse
Klappsta by Ekorrholma terräng Klappsta by Fly åker
Klappsta by Ekudden udde Knamurn by Flykstaholmen holme
Klappsta by Ekudden udde Knamurs hemman Fläcken åker
Klappsta khbost. Fagerfallet terräng Knamurs-kvarn skvaltkvarn Fläcken f.d. odlad mark
Klappsta by Fagerfallet terräng Knavmuren Saknas Fogleån, se Fågelån Saknas
Klappsta by Fagerfallet ägomark Knös hemman Forsbyboan f.d. fäb
Klappsta khbost. Fagerfallet terräng Knös-Edvards hemman Forsbyån å
Klappsta khbost. Fagerfallet terräng Knös-Lars-Olovs hemman Fredagshålet äng
Klappsta by /Se Fageråsmossen mosse Kolbacken en del av Västerbors by Fredagskärret mosse
Klappsta by /Se Fallsjön sjö Kolningvreten(?) en del av Österbor Fräkenbo åker
*Klockaremålen lht Fallsjön sjö Konung(s)vreten by? Fräkenhål äng
Knös gd /Se Fallsjön sjö Koversta by Fräkenlinden åker
*Konorstadha by Fannie Siön sjö Koversta by Fräkentegan åkrar
Koversta by Fengmyra mosse Kruts soldatgård Främstängsvret åker
Koversta by *Fengmyren myrmark? Kräbäck by Fräningen fors
Koversta by Fernebo kungsäng se Ängsön Saknas /Se Kräbäck by Fyrkilen ängsmosse
Koversta by *Finbo berg el. backe berg ? Kungsgården gård Fågelleken sjö
Koversta by Finby Ön se Västerön ö Kuskens lht Fågelleksbäcken bäck
Koversta by Finnbyggeön ö Kvarnbo gård Fågelleksmossen mosse
Koversta gd Finnbyggeön ö Kvarnmossen kolartorp Fågelmurn skogsmosse
Koversta gd Finnbyggeön ö Kvarnsveden del av Kräbäck Fågelmurn mosse
Koversta by Finnfallet skogsmark Kvistens lht Fågelsjön, se Fågelleken Saknas
Koversta by /Se Finnfallet skogsmark Kyrkevärds hemman Fågeltegan ängas
Koversta by /Se Finnfallet skogsmark Laggarbo gård Fågelåminne mynningen av Fågelån
Koversta by /Se *Finnfallsröret gränsmärke Landbons hemman Fågelån å
Koversta by /Se Fittjan mosse /Se Larms t Fåfängan åker
Koversta by /Se Fittjan äng /Se Lars-Anders t Fäbodrönningen äng
Kräbäck by Fittjan äng /Se Lars-Anders hemman Fäbodskogen område
?Kräbäck by Fittjevreten åker /Se Lars-Anders lht Fäbodvallen f.d. fäb.
Kräbäck by Flaskmossen mosse Lars-Erikas lht Fäbodviken vik
Kräbäck by Flaskmossrönningen ägomark Lars-Ers hemman Fäbodviken vik
Kräbäck by Flottsjön myrmark? Lars-Frans hemman Fänjemyra mosse
Kräbäck by /Se Fläcken ägomark Lars-Jons hemman Färgudden udde
Kräbäck by /Se Torrön ö Lars-Jons hemman Färista-udden udde
*Kungsgård hemman Forsbybodarna f.d.fäbodar Lars-Karls f.d. t. Färjudden udde
Kungsgården gd /Se Forsbyhällarna terräng Lars-Lars hemman Färnebo-fjärden Saknas
Kungsgården gd /Se Franses terräng? Lars-Pers lht Förudden udde
*Kungsgård hemman /Se Fräkenhål terräng Lars-Pers t Föttren ängar
Kungshögs fäbodar fäbodar Fräkenmyran myr Lars-Petters hemman Galten sten
Kvarnbo by *Fräkenssjön sjö Las-Anders hemman Gammelhagegan åker
Kvarnbo by Fräkensviken vik Las-Anders hemman Gammelhagen åker
Kvarnbo by Fräkensviken vik Lassas hemman Gammelvalln båtstad
Laggarbo gd /Se Fräningen fors Las-Ols hemman Gammelvalln f.d. fäb.
Lisselgårds gd /Se Fågelleksmossen mosse Las-Ols hemman Gangenån äng
Malmlus gd /Se Fågelleksmossen mosse Las-Pers hemman Getmuren mosse
Nordanåker gård Fågellekstjärnen tjärn Lennars hemman Getmuren myr
Nordanåker Saknas /Se Fågelmuren myr Lindbergs hemman Getmursheden skogsmark
Närkingens gd /Se Fågelmuren myr Lind-Ollas stuga Gillerberget skogstrakt
Nässja by Fågleån å Lisselgårn hemman Gillerbotten kolbotten
Nässja by Fågleån å Lisselgårn hemman Gillerforsbäcken bäck
Nässja by Fågleån å /Se Lissel-Sörgårds hemman Gillermossen mosse
Nässja by Fångsiön sjö Listu-mors lht Gilljams-holmen holme
Nässja by *Fäbodsrör gränsmärke Littersbo-Gustavs t Gisselbäcken bäck
Nässja by /Se Fäbodvallen terräng Littersbo-Pellas hemman Gjusberget höjd
Nässja by /Se Fäbodviken vik Littersbo by Gjusbäcken bäck
Nässja by /Se Fängsjön sjö Littersbo by Gjusbäcksstugan skogsstuga
Nässja by /Se Fängsjön sjö Ljungens t Gnedet mosse
Nässja by /Se Fängsjön sjö Lofasters f.d. stuga Gnupen äng
Nässja by /Se Fängsjön sjö Lotorpet t Gnupen mosse
Oppsjö by Fängsjön sjö Lovret lht Goddagshålet skog
Oppsjö by Fängsjön sjö Lugners lht Grantjya äng
Oppsjö bruk bruk /Se Fängsjön sjö Lundkvistes soldtt. Gretamyra myr
Oppsjö hammare nu nedlagd hammare Fängsjön sjö Lundkvistens hemman Grimsholmen holme
Rasbo by Fängsjön sjö Malmens hemman Grindberget skogshöjd
Rasbo by /Se Fängsjön sjö Matjas hemman Grindberget väg
Saltspann skogshemman /Se Fängsjön sjö /Se Matjas ((Mats-Jans?) hemman Grindmossen åker
Sanda gd Fängsjön sjö /Se Matram by? Grisen sten
Sanda by /Se Fänjemyra mosse Matsas hemman Grissholmen holme
Sanda by /Se Fänjemyran myr Mats-Ers hemman Grodbäcken bäck
Se by Fänjemyran myr Mats-Ers hemman Gruvberget höjd
Se by Färjestaudden udde Mats-Ers hemman Gruvbergsklack högsta delen av Gruvberget
Se by Färjestaudden udde Mats-Jons hemman Gryttjärsjön sjö
Se by Färjestaudden udde /Se Mats-Jons t Gråan strömdrag
Se by Färjesta-udden udde /Se Mats-Pers hemman Gråtskiftet vret
See by /Se Färjestaudden udde /Se Mejeritomten se Klappsta Saknas Gräsbackmurn mosse
See by /Se Färjudden udde Mellangårn hemman Gräskärret äng
See by /Se Färnebofjärden fjärd Mellangårn hemman Grävsvinsberget berg
Se by /Se ?Färnebofjärden fjärd Mellangårn gård Grönbergsbäcken bäck
Se by /Se Färnebofjärden fjärd Murmästars stuga Grönlind skogstrakt
Se by /Se Färnebofjärden fjärd Mårdens f.d. soldattorp Grönlindsmossen mosse
Se by /Se Färnebofjärden fjärd Nederänge del av Österbor Grönmossen vret
Sixbo by Färnebofjärden fjärd Nejmans stuga Grönmossen mosse
Sixbo by /Se Färnebofjärden fjärd Nergårn Bärrek Gubben sockenröse
Skammora by Färnebofjärden fjärd Nilses hemman Gubbholm holme
Skammora by /Se Färnebofjärden fjärd Norrbacka hemman Gubbholmsbacken skogsbacke
*Skinhettostaad gård /Se Färnebofjärden fjärd Norrbro del av by Gubbidet boplats
*Skinhettostad gd ? /Se Färnebofjärden utvidgning /Se Nordanåker gård Gubbkällan källa
*Skinnhättestad försv.gd Färnebofjärden sjö /Se Nordanåker by? Gubbsten sten
Skinnarbo by Färstudden udde /Se Nordinsgården lht Gubbtegen äng
Skinnarbo by /Se Förudden udde Norrgårn hemman Gulänget äng
Stålbo by Förudden udde Norrgårn hemman Gumstäppan åker
?Stålbo by Gagnön ö Norrgårn hemman Gunnarsbäck äng och bäck
Stålbo gästgivargård gd Gammelrönningen skogsmark Norrgårn hemman Gustavsbotten kolbotten
Stålbo hammare nu nedlagd hammare /Se Gammelvallen ägomark Norrgårn hemman Gysingstigen landsväg
Stålbo by /Se Gangenån å Norrgårn hemman Lilla Gångborn holme
Sterte by Gangenån å Norrgårn gård Stora Gångborn ö eller halvö
Stärte by *Gestrike allmänning slåtterängar /Se Norrgårn hemman Gångspångsberget skogsmark
Stärte by Getmossen mosse Norrgårds-Jonas hemman Gångspångsbron bro
Stärte by /Se Getmuren myr Norrgårds-Pellas hemman Gårmossen mosse
Stärte by /Se Gillerberget berg Norrgårdsstugan stuga Gårmyra åker
Stärte by /Se Gillerfors ägomark Nybo hemman Gårmyra åker
Stärte by /Se Gillermossen mosse Nybo hemman Gårmyränget äng
Sveden by Gisselbäcken bäck Nygårds hemman Gårsjön torrlagd sjö
Svingrån ett stycke ängh Gisselkärret kärr Nygårn hemman Gäddhålet vik
Svingrån ängesdelar *Gnupen halvö Nässja by Gäddvassen sumpmark
*Synnanes = Finnäs? Saknas /Se Gnupen mosse Nässja by Gärdsvekan udde
Ulvkisbo by Gnupen halvö? Nästgårn hemman Gärdsvekarna älvängar
Ulfkisbo by /Se Goddagsberget berg Ol-Anders t Gästbudsrönningen f.d. äng, nu mosse
Ulvkisbo by /Se Goddagsberget berg Ol-Anders hemman Gästgivarn holme eller udde
Ulvsbo by Goddagshålet terräng Ol-Anders t Göknäset udde
Ulfsbo by /Se Goddagshålet terräng Ol-Anders hemman Gökbäckssjön vik
Viboli by /Se Gossön, Lilla Saknas Ol-Ers stuga Gökänget åker
Vista by Gossön, Lilla holme Ol-Ers hemman Gölänget äng
Vista by Gossön, Stora ö Ol-Ers hemman Hagan åkrar
Vista by Gossön, Stora ö Ol-Ers t. Hagen åker
Vista by /Se Granmyran myr Ol-Ers hemman Haget åker
Vista by /Se Granmyran terräng Ol-Ers hemman Haget åker
Vista by /Se Granön ö Ol-Ers hemman Haglinden åker
Vista by /Se Granön ö Ol-Ers lht Hagrönningen odlad jord
Vista by /Se Grimmen ström /Se Ol-Jons hemman Hagsvedden åker
Vista kvarn förr kvarn /Se Grimsholmen ö Ol-Jans hemman Hagvreten åker
Vista kvarn f.d. kvarn /Se Grimsholmen holme Ol-Karls hemman Hagvreten åker
Vreta by Grimsholmen holme Ol-Lars lht Halldammen damm
Vreta by *Grimsholmsröset röse Ollas hemman Halvvägsbackåsen del av Enköpingsåsen
Vreta by Grindberget berg Ollas t Hammarsberget höjd
Vreta by /Se *Grunsiaka L., Saknas Ollas hemman Hammarsboan f.d. fäb.
Västerbor by *Grunsinken (=Sinken?) sjö Ollas t Hammarsuddan uddar
Västerbor o. Österbor byar Gruvberget berg Ollas lht Hammars-Vedön äng
Västerbor by Gruvbergsklack berg Ollas hemman Hammarsviken del av Dalälven
Västerbor by /Se Gruvtrakten, Övre terräng? Ol-Mass lht Hammars-västervalln f.d. fäb., eg. ladugårdar
Västerbor by /Se *Grytbyggemyran ängsdel Ol-Mats hemman Hammarsåminne del av sund
Västerbor by /Se Gryttjärnssjön sjö Ol-Mats hemman Hammurn åker
*Ålgersboda förr by Gryttjärnsjön sjö Ol-Nils hemman Hampgärdet åker
Ås by Grådan fors Ol-Ols lht Hamplandet åker
Ås by Grådan fors Ol-Ols hemman Hampvreten åker
Ås by Grådbacken backe Ol-Ols hemman Hamrevallen f.d. fäb.
Ås by Grådbacken höjd Ol-Pers t Hamåssten sten
Ås by Gräsbackmuren myr Oppgården hemman Hansaberget höjd
Ås by /Se Gräsholmarna holmar Oppsjö f.d. hytta Harbo kolbotten
Ås by /Se Gräsholmarna ögrupp Oppsjö f.d. hytta Harkrank-kärret beteshage
Åsberg gd /Se Gräsholmarna holme Pellas stuga Harparänget fäb.röjn.
Åsberg gård Gräsholmarna ö Pellas hemman Hedmurskärret åker och äng
Åsberg gd /Se Grävsvinsberget berg Pjans hemman Hedtupprönningen åker
Åsbo by Grönlindsmossen mosse Pell-Pers hemman Hehuvu äng
Åstebo gård Grönmossen mosse Per-Anders hemman Helgsmålsberget berg
Åstebo by /Se Grönsinka å Per-Anders hemman Helvete ställe
Ängsnäs by /Se *Grönsinken sjö Per-Ers hemman Hemremyran myr och äng
Ön by *Grönsinke rå gränsmärke Per-Ers hemman Hemrevalln f.d. fäb.
Ön by *Grönsiskesjön sjö Per-Ers t Hemänget beteshage
Ön by Gullfallet terräng Per-Ers t Hemänget äng
Ön gd Gullfallet terräng Per-Jans lht Hemängsbäcken bäck
Ön by Gumrönningen terräng Per-Jons hemman Hemön ö
Ön by Gustavs backe backe Per-Jons hemman Henäs åker
Ön by Gysinge triangelpunkt Per-Jons t Herrgårdsholmen holme
Ön by /Se Gysinge terräng o triangelpunkt Per-Hans stuga Hesskremyra betesmark
Ön by /Se Gysingeforsen el. Gysingen fors /Se Per-Lars hemman Himmelshällan höjd
Österbor by *Gysingen vattenfall /Se Per-Lars hemman Hin håles korggård holme
Österbor by Gysingen, se Gysingeforsen Saknas /Se Per-Lars lht Hin Håles morotstäppa sumpig åker
Österbor by /Se Gysingen ström /Se Per-Mats hemman Holm holme
Österbor by /Se *Gysingsholm (trol. = nuv. Gysinge) brukssamh. Per-Ols hemman Holmsundet sund
Österbor by /Se Gål Sjön se Färnebofjärden fjärd Per-Ols lht Hophagen skogsmark
Öster Färnebo Fäbodar, se Kungshögs fäbodar fäbodar Gångborn udde Per-Ols f.d. soldattorp Hornmyrrönningen f.d. slogäng
  Gångborn, Lilla udde Per-Ols stuga Horsfallet vret
  Gångborn, Lilla berg Per-Ols f.d. t. nu lht Horsviken äng
  Gångborn ö /Se Per-Pers hemman Hultskiftet åker
  Gångborn, Stora udde Per-Pers hemman Hulun del av Dalälven
  Gångborn, Stora berg Petters hemman Hummelberget udde
  Gångborn udde /Se Prers lht Hummelgårn åker
  Gångborn udde /Se Prors t Hummelmyra äng
  Gångbroholmen terräng Prästgårn hemman Hundbacken grusås
  Gångbroholmen terräng Puss-Lars hemman Hundbergsudden stenkummel
  Gångspångsberget berg Puss-Pellas hemman Hundmuren myr
  Gårdsmossen mosse Rasbo by Hundsmursvreten åker
  *Gårds(?)ön ö Rasbo by Hylkmossen mosse
  *Gårdsön (?) ö Rosendal by Hälberget skogshöjd
  Gårmossen mosse Röänget hemman Hållhagen åker
  Gårmyra ägomark Rönns hemman Hårdvalln åker
  Gårsjön sjö Saltspann Saknas Häggemurmossen mosse
  Gårsjön nu torrlagd sjö Saltspann gård Häggemyra röjning
  Gårsjön sankmark Samlar-Olles soldatgård Häggmyrmossen mosse
  Gåsmossen mosse Sammels Saknas Hällbotten kolbotten
  Gåsmyran myr Sanda gård Hällbotten kolbotten
  Gåsmyrberget berg Sand-Ollas hemman Hällholmen holme
  Gäddudden udde Se bebyggelse Hällholmen holme
  Gäddudden udde Se by Hällholmen holme
  Gälsön se Mattön ö Se by Hällholmen holme
  ?Gärdsvekan udde Sixbo by Härvil kolbotten
  ?Gärdsvekan udde Sjudars lht Hässjehålet åker
  Gärdsvekarna terräng Sjöbacken hemman Häst sten
  ?Gärdsvekarna älvängar Sjösveden t Hästbron bro
  Gärdsvekarna sankmark Sjövallen f.d. fäb. Hästhagen hagmark
  *Gärdsviken Saknas /Se Sjöänget Saknas Hästholmen holme
  Göksbäck vik (?) Skarnmora by Hästholmen, se Holm Saknas
  Göksbäck terräng Skammora by Hästholmen holme
  Göksbäcksberget berg Skarpvrets hemman Hästholmssundet sund
  Göksbäcksberget berg Skinnarbo by Hästholmssundet sund
  Göksnäset näs Skinnarbo-Ollas Saknas Hästmuren myr
  Göksnäset näs Skinnarbo-Pellas hemman Hästmurkällan källa
  Göksnäset terräng Skogsvalln f.d. fäb. Högalångmossen mosse
  Haget ägomark Skolhustomten, se Österbor Saknas Högbacken backe
  Haglinden ägomark Skomakars lht Höghällan Höghällarna hällar
  Halvvägsbacka terräng Skommars stuga Högnäshällar, se Höghällan Saknas
  Hammarsberget berg Skommars stuga Högstängsbacken skogsbacke
  Hammarsberget berg Skotts soldatgård Högvillvallsrönningen åker
  Hamrefjärden fjärd Skräddars stuga Idens vreten åker
  Hamreheden hed Skräddars hemman Idsten sten
  Hamrevallen vall Skräddars stuga Idstenssundet del av Storsundet
  Hansaberget berg Skräddars lht Igelsjöbäcken bäck
  Harparänget skogsmark Skräddars hemman Igelsjömyran myr
  Harpaänget skogsmark Skräddars lht Igelsjön sjö
  Hedmurskärret kärr Skräddar-Erikas lht Ingeborgsänget äng
  Hednäset ägomark Skräddar-Pellas lht Inggårssten sten
  Hedströmsbottnen skogsmark Skyttens hemman Insvretan åker
  Helgmålsberget berg Slätfalls lht Istaboan f.d. fäb.
  Helgmålsberget berg Smens bebyggelse Istahen tallhed
  Hemrevallen terräng Smens stuga Istaholman holmar
  Hemrevallen terräng Smens hemman Ista kvarn skvaltkvarn
  Hemsjön sjö Smens t Istamyran myr
  *Hemsjön? se Tysslingen sjö Snickars f.d. lht Ista-sjön del av Dalälven
  *Hemsjön sjö Snörbo stuga Ista-ån å
  Hemön ö Spångs lht Istaåsen ås
  Hemön terräng Spångs soldattorp Isön holme
  Herrgårdsholmen holme Stenbacka lht Jansbo åker
  Himmelshällarna terräng Stensberg lht Jon-Ers-Rosön äng
  Hin håles morotstäppa ägomark Stenvalvs lht Jon-Ers Vadön äng
  Horholmen holme Sterte by Jon-Ols-Ransjön del av Ransjön
  *Horsviken äng å Torrön? Stigas t Jordbärsmossen mosse
  Hummelberget berg Stor-Sörgårds hemman Jordbärsmuren skogsmosse
  Hylkmossen mosse Storänge hemman Jordbärstäppan åker
  Hålberget berg Strångnäs hemman Jordmuren åker
  *Hårdragsmossen se Stora Härdraget mosse Strömens lht Jugansbobacken åker
  Häggemur myr Stålbo by Jugasbo åker
  Häggemurbäcken bäck Stärte by Jumfrumossen odlad mark
  Häggemurmossen mosse Svartbäcken del av byn Fågle Jusbrunn åker och skogstrakt
  Hällbottnen skogsmark Sveden gård Jägern holme
  Hällen ö Sverkils hemman Jägran älväng
  Hällen ö Sverkils Saknas Jönses vreten åker
  Hällholmen holme Sånkas bebyggelse Kalkberget skog
  Hällholmen holme Söderbackas hemman Kallhål äng
  Hällholmen holme Söderbro del av byn Bro Kallviksudden udde
  Hällholmen udde Sörgårn hemman Kalvbacksrönningen åker
  Hällholmen udde Sörgårn hemman Kalvbråten gärdesgård
  Hällröret gränsmärke Sörgårn hemman Kalvhagen åker
  Stora Härdraget mosse Sörgårn hemman Kalvhagsgölen göl och äng
  Härdraget, Stora skogsmark Sörgårn hemman Kalvsvedden äng
  Härvil skogsmark? Sörgårn gård Kalvströmmen fors
  *Hästbäcksrör gränsmärke Tallbo lht Kalvtäppan åker
  *Hästbäcksröset röse Tallbo lht Kalvänget äng
  Hästholmen ö Tallns soldattorp Kamhav sjö
  Hästholmen holme Tallns t Kantorpstäppan åker
  Hästholmen holme Timmerholmen dagsverksgårdar Kaplansudden udde
  Hästholmen ö Tommerbo t Kareten backe
  Hästholmen holme Tomtas hemman Karinmossa skogsskifte
  Hästholmen ö Torpas lht Karinmossa f.d. fäb.
  Hästholmen holme Torp-Olas stuga Karinmossen mosse
  Hästholmen ö Torrögårn gård Karinsjö sjö
  Hästholmen holme Uddas hemman Karlholm holme
  Hästholmen ö Ulvkisbo Saknas Kasrönningen åker
  Hästmossen ägomark Ulvkisbo by Kastmuren mosse
  Hästmuren myr Ulvkisbo by Kattholmen holme
  Hästmurkällan källa Ulvsbo Saknas Kaxesudden udde
  Hästön ö Ulvsbo by Killholmen holme
  *Hästön holme Ulvsbo by Killholmen holme
  Hästön ö Varva del av Ås by Killingön, se Killholmen Saknas
  Hästön ö /Se Vidänget hemman Killmorsudden udde
  Häxbottnen skogsmark Vista by Killpinan skogsskifte
  Höghällarna terräng Vista by Killpinrönningen röjning
  Högmossen mosse Vista by Kilängs-vreten åker
  *Högstensrör gränsmärke Vreta by Kindersbacken åssluttning
  *Högstensrör gränsmärke Vreta by Kingsan åkrar
  Högvillvallsskiftet skogsmark Vretens lht Klackfura holme
  *Höömyra mosse? Vret-fars stuga Klangvret åker
  Idstenssundet sund Västanhede by Klappstavallen, se Mattövallen Saknas
  Idstenssundet sund Västerbor by Klinten äng
  Igelsjöberget berg Västerbor by Klockarbacken bergbacken
  Igelsjömossen mosse Västergård hemman Klysnhålet äng
  Igelsjön sjö Åbyn hemman Klyvängsvretan åkrar
  Igelsjön sjö Ås by Klåvismosse mosse
  Igelsjön sjö Åsberg hemman Klåviksdelan åker
  Ingolfs sten sten Åsbo gård Knottervret vret
  Istaheden hed Åsbo gård Knutshålet slogäng
  Istaholmarna holmar Åstebo = Åsbo Saknas Kofallet slogäng
  Istaholmarna holmar Älgebo by Kohagen åker
  Istaholmarna holmar Ängs stuga Kolarmossen åker
  Istakällan källa Ängsnäs by Kolarvreten åker
  Istamyran myr Ängsögårn gård Kolbosvedden åker
  Istasjön sjö Ävus hemman Kolkersbacka(?) backe
  Isudden holme Ön by Kolvreten vret
  Isön ö Österbor by Konningvreten åker
  Isön ö /Se Österbor by Konsögan f.d. fäb.
  Isön ö Österbor Saknas Konsöghällan bergshöjd
  Jordbärsmossen mosse Östergårn hemman Konsögstigen skogsväg
  Jordbärsmossen mosse Östergårn hemman Konsövägen fäbodväg
  Jordbärsmossen, Lilla mosse Österänge gård Konvreten åker
  Jordbärsmossen, Stora mosse   Korgårn åker
  Jordbärsmossen mosse   Korpholmen holme
  Jordbärsmossen mosse   Korsälven del av älv
  Jungfrumossen mosse   Koverstagårdsvekan ängar och backar
  Jungfrumossen mosse   Koverstamyran mosse
  Jägern ö   Krokdelan åkrar
  Jägern ö   Kroklinden åker
  Järnbergsägan ägomark   Kråkberget oländig skogsmark
  Kackelholmen holme   Kråkberget skogshöjd
  Kackelholmen holme   Kråkhammar ängar
  Kackelån å   Kråkkärret äng och skog
  Kackelån sund   Kråknabben udde
  Kalkmossen mosse   Kråknabbudden udde
  Kalvbacken ägomark   Kräbäcks f.d. fäb.
  Kalvhagen ägomark   Kräbäckshällan bergstrakt
  Kalvänget sankmark   Kräbäcksån å
  Kalvänget sankmark   Kuggänget åker
  Kalvön ö   Kulla-vreten åker
  Kamhav sjö   Kullen höjd
  Kamhav tjärn   Kullsberget bergås
  *Kapellbergs rör gränsmärke   Kummelåsen backe
  Kaplansudden udde   Kummelåsmossen mosse
  Kaplansudden udde   Kungen sten
  Kareten terräng?   Kung-Eriks källa källa
  Karimuren myrmark   Kungsberget skogsmark
  Karinmossen mosse   Kungshöghällar, se Konsöghällan Saknas
  Karinmossen mosse   Kungsgårdsvallen f.d. fäb.
  Karinmossen mosse   Kvarnbäcken bäck
  Karinsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Karinsjön sjö   Kvar(n)holm ängsbacke
  Karinsjön sjö   Kvarnmossen åker
  Karinsjön sjö /Se   Kvarnmyra åker
  Karinsjön sjö   Kvarnmyren äng
  Karisjön sjö   Kvarnnäsuden udde
  Karisjön sjö   Kvarnsnäset, Kvarsnäset, se Kvarsnesen Saknas
  Karisjön sjö   Kvarntäppan åker
  Karlholm holme   Kvar(n)vreten vret
  Karlholm holme   Kvarnvreten åker
  Kasrönningen ägomark   Kvarnvreten åker
  *Kastmyra terräng   Kvarsnesen äng
  Kattholmen holme   Kvaråsan del av Enköpingsåsen
  Kattskärsudden udde   Kvistens backen backe
  Kattskärsudden udde   Kynan äng
  *Kavsjön (=Kari(is)sjön?) sjö   Kynstovan holme
  Kilen Saknas   Kynvreten åker
  Killholmen holme   Kyrkhagen odlad jord
  Killholmen holme   Kyrkhagsgölen göl
  Killholmen holme   Kyrkrönningen åker
  Killholmen ö   Kyrksten odlad jord
  Killmorsudden udde   Kyrkstensviken vik
  Killmorsudden udde   Kyrkvreten åker
  Killön ö   Kyrkrönningen åker
  Kilskogen skog   Kyrkängesviken vik
  Kilskogskojan koja   Kålgårdsbacken(?) backe
  Kingsarna ägomark   Kålgårdsgölen(?) badställe
  *Kista utjord /Se   Kålkärret sumpmark
  Kivholmen holme   Kälkbogubben sten
  Klappstavallen terräng   Kälkbostigen väg
  Klysenhållet terräng   Kälkebo äng
  Klysnehålet äng /Se   Källberget utägor
  Klyvängsvreten ägomark   Källberget f.d. fäb.
  *Klåfstensröret gränsmärke   Källbotten kolbotten
  Knaperåsen ås   Källbäcken bäck
  Knavmuren myr   Källmossbäcken vik
  Knyltmossen ägomark   Källmossviken vik
  Kolarmossen mosse   Källmyra kärrtrakt
  Kolbosveden ägomark   Källrönningen åker
  Kolfallet terräng?   Källrönningen gammal röjning
  Kon sten   Källsva kärräng
  Kon sten   Källåkern åker
  Kongsvreten se Konningvreten åker   Källåkerstäppan åker
  Konningvreten åker   Käringhålet vret
  Korpholmen holme   Käringmursundet del av Storsundet
  Korpholmen ö   Käringmyra äng
  Korpholmssundet sund   Käringmyra äng
  Korpholmssundet sund   Käringön ö
  Korsälven del av Dalälven   Kärret vret
  Korsälven del av Dalälven   Kärret äng
  Korsälven älv   Kölnan höjd
  Korsälven älv   Köpmanbäcken bäck
  Koverstamyran myr   Köpmansharen holme
  Kråkberget berg   Kötthålet mosse
  Kråkholmen holme   Ladelan åker
  Kråknabben udde   Ladänget äng
  Kräbäcksbacke backe o. triangelpunkt   Laggarbomyran äng
  Kräbäckshällarna hällar   Laggarboån å
  Kuggbäcken bäck   Laggen väg
  Kuggänget ägomark   Laggen åker
  Kung Erik sten /Se   Landfinnora udde
  Kung Erik sten /Se   Lars-Karls vret åker
  Kung Erik sten /Se   Lars-Pers backen backe
  Kung Eriks sten sten   Lappbrunn f.d. fäb.
  Kung Eriks sten sten   Lersva skogsmark
  Kungshögarna gränshöjder   Lersvapussen mosse
  *Kungshögen (möjl. Kungshöghällarna?) kulle   Lidsjön sjö
  Kungshöghällarna kulle   Lidån å
  Kungshöghällarna ?berg /Se   Liggmossen mosse
  Kungshöghällarna berg? o triangelpunkt   Lilla Gårsön holme
  *Kungshögsbod(-arna), (trol. Kungshögs fäbodar) terräng   Lilla Jordbärmossen mosse
  Kungshögs fäbodar terräng   Lilla Jordbärmossen mosse
  Kungshögs fäbodar fäbodar   Lilla Talludden udde
  Kungshögs fäbodar terräng   Lillåkern åker
  Kungshögs fäbodar fäbod   Lindan äng
  *Kungshögs fäbodrör gränsmärke   Lindvik vik
  *Kungshögsrör gränsmärke   Lindängsvreten äng
  Kvarnberget berg   Linnarholmen backe
  Kvarnbäcken bäck   Linplogan åker
  Kvarndammen ägomark   Lissel-fittjan åker
  Kvarnmossen mosse   Lisselgråstyggan äng
  Kvarnrönningen ägomark   Lisselgråsveddan äng
  Kvarnvreten terräng   Lisselgråänget äng
  Kvarnänget ägomark   Lissel-Lundänget åker
  Kvarnöudden udde   Lissel-rönningen åker
  Kvarnöudden udde   Lissel Sjöänget åker
  Kynan ägomark   Lissel Slåttmossen mosse
  Kyrkerönningen ägomark   Lisselvargrönningen åker
  Kyrkestenen ägomark   Lisselvitmur vitmosse
  Kyrkestensviken vik   Lisselåkern åker
  Kyrkoägan Saknas /Se   Lisselåkern aker
  *Kyrkägan Saknas /Se   Lisselänget skogsäng
  Kyrkängesviken vik   Lisselängsviken vik
  Kyrkängesviken vik   Lisslen fors
  Kyrkänget sankmark?   Listuhålet stenhage
  Kyrkänget sankmark   Loftmyra myr
  Kälkebo ägomark   Lomsjöbäcken bäck
  Källberget berg   Lomsjömossen mosse
  Källberget berg   Lomsjön sjö
  Källbäcken bäck   Lortkärret åker och sumpmark
  Källmossviken vik   Lortmurn myr
  Källänget sankmark   Lortrönningen äng
  Käringmyra myr   Lovön holme
  Käringmyra myr   Lundänget åker
  Käringön ö   Lurberget skogsbacke
  Käringön ö   Lurbergsholmen holme
  *Kärrvägsrör gränsmärke   Lurbergsholmen holme
  *Kärrängsrör gränsmärke   Lurbergsholmen holme
  Köpmanbäcken bäck   Lurbergsvret åker
  Köpmanbäcken bäck /Se   Lurmossen mosse
  Laggarbomyran myr   Långberget skogsbacke
  Laggarboån å   Långbron landsvägsbro
  Laggen terräng   Långdelan åker
  *Langsjön sjö   Långholmen kolbotten
  Landsrån råmärke   Långhålet åker
  Lemsmyren myr   Långkoxet ställe
  Lersvapussen skogsmark?   Långkärret åker och äng
  Liggemossen mosse   Långkärret fäb.
  Liljansholmen holme   Långlådingen forsar
  Liljansholmen holme /Se   Långlödingen fors
  Lisselmossen mosse   Långlödingen forsar
  Lisselsjön sjö   Långmossen mosse
  Lisselsjön sjö   Långmossen mosse
  Lisselänget ägomark   Långmur mosse
  Lisselänget terräng   Långmursbäcken bäck
  Lisselängsviken vik   Långnabben ö
  Lisselängsviken vik   Långnarbäcken bäck
  Lisslen fors   Långsjöbäcken bäck
  Ljungens kärr ägomark   Långsjön, se Västanhedlångsjön Saknas
  Lomsjön sjö /Se   Långsjötjärn sjö
  Lomsjön sjö   Långstasvedden åker
  *Lomsjörör gränsmärke   Långudden udde
  *Lomsjörör gränsmärke   Långvara äng
  Lorthålet sankmark   Långvind f.d. fäb.
  Lortkärret ägomark   Långvind del av Dalälven
  Lortmuren myr   Långvindsjön del av Långvindsjön
  Lortrönningen terräng   Långvindsjön, Långvindsjöarna del av Långvindsjön
  Lovön ö   Långvindsängan angar
  Lurbergsholmen terräng   Långvindsängarna sankmark
  Lurmossen mosse   Långvreten åker
  Lutberget berg   Långängesvreten åker
  Långkärret ägomark   Länning åker
  Långlådingen älvparti   Länsmyra skogstrakt
  Långlådingen del av älv   Löjudden udde
  Långlödingen fors   Lögholmen holme
  *Långlödingsröret röse   Lönnbacka åker
  *Långlödringen fors   Lönnberget höjd
  Långmossen mosse   Löten samfälld äng
  Långmossen, Höga mosse   Löten älväng
  Långmur mosse   Löten ängsbacke
  Långmur myr   Lötberget skogsbacke
  Långmurbäcken bäck   Lötmyra åker
  Långmurrör gränsmärke   Lötpussan vattensamlingar
  Långmursrör gränsmärke   Lövsvedden skogsbacke
  *Långmurå gränsmärke   Mackmuren sumptrakt
  *Långnäsröret äv. *Långvindstången röse   Mackmyra myr
  Långsjöbäcken bäck   Malhålet betesäng
  Långsjöbäcken bäck   Matjas änget åker
  Långsjön, se Skammor-Långsjön sjö   Matrammen sjö
  Långsjön sjö /Se   Matramsbäcken bäck
  Långsjön sjö   Matramsjön, se Matrammen Saknas
  Långsjön sjö   Matramsmossen mosse
  Långsjön sjö   Matramsmossen mosse
  Långsjön sjö   Matses-kojan s.k. höstfäbod
  Långsjön sjö   Mattöbricken äng
  Långsjötjärnen tjärn   Mattön ö
  ?Långudden udde   Mattövallen f.d. fäb.
  Långvara terräng   Milkärret vik
  Långvara äng /Se   Milkärrsharen stenhar
  *Långvindtången äv. *Långnäsröret röse   Millanborsvik äng
  Långvindsjön del av Dalälven   Millanbäcken äng och bäck
  Långvindsjön del av Dalälven   Millanhammarn f.d. smedja
  Långvindsjön älvparti   Millanhammarsbacken backe
  Långvindsjön del av älv   Millangårdsänget äng
  Långvindsängena terräng   Millanströmen del av Långvindsjön
  Långvindsängena sankmark   Mjölnarholmen holme
  *Laigwinetaiga röse   Mormorskärr mosse
  *Långwinsjön del av Dalälven   Mormorskärret kärr
  Långwinsjön del av Dalälven   Murarbo åker, skogstrakt
  *Långvreten äng /Se   Murlandet åker
  *Långvreten äng   Murmossen mosse
  Länning ägomark   Murämnet sjö
  Länshygget skogsmark   Murämnså å
  Löjholmen holme   Myggbo åker
  Löjsten sten?   Myggfallet åker
  Lönnberget berg   Myran äng
  Löten sankmark?   Myran äng
  Lötpussarna myrmark?   Myrbacken åker
  Lövsva terräng   Myrberget skogsbacke
  Lövsva terräng   Myrbergsmossen äng
  Maat Öön ö   Myrlaggstäppon åkerbitar
  Mackmuren myr   Myrnabben udde
  Mackmuren sankmark   Myrvreten åker
  Malön ö   Myränget åker
  *Matramhedsrör gränsmärke   Målbo åker
  Matrammen sjö   Mälholmen höjd
  Matrammen sjö   Möaråker åker
  Matrammsbäcken bäck   Mörtkulln udde
  Matrammsmossen mosse   Mörtsjön sjö
  Mattön ö   Mörtsjöstugan skogsstuga
  Mattön ö   Mörtva vik
  Mattön ö   Mörtvaudden udde
  Mattön ö   Mörtverkan holmar
  Mattön ö   Nabben stenudde
  Mattön ö   Nabben ö
  Mattön ö   Nallmossen mosse
  Mattön ö   Nederänget äng
  Mattön ö /Se   Nederänget åker
  Mattön ö   Nedre Älgebosjön Saknas
  Mattön ö   Norbergens backe backe
  Mattön ö   Nordins täppan åker
  Mattön ö   Norrhaget vret
  Mattön ö   Norrgårdsrönningen äng
  Mattön ö /Se   Norrstormyra åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkern åker
  Mattön ö   Norråkersgärdet åker
  Mattön ö   Norrån å
  Matön ö   Norrängen åker
  Matön ö   Norränget äng
  Matön ö   Norränget äng
  Mellanborsvik vik   Norrängsberget skogsmark
  Mellanborsvik vik   Norrön ö
  *Mellanbäcksröret gränsmärke   Norrönningen åker och äng
  Messmyran myr   Nyboan f.d. fäb.
  Midsommarbacken terräng   Nyboberget bergstrakt
  *Midsommars rör gränsmärke   Nybromossen mosse
  Mjölnarholmen holme   Nybromossviken vik
  Mjölnarholmen holme   Nyckelholmen holme
  Mormorskärret kärr   Nyhagen åker
  Morronkärret kärr   Nyhammarn f.d. smedja
  Murarbo terräng o. ägomark   Nyllebacken äng
  Muren ägomark   Nyodlingen åker
  Murlandet ägomark   Nyrönningen åker
  *Murm?oe, L. sjö   Nystfot kolbotten
  Murämnesån å   Nytäkten åker
  Murämnet sjö   Nyåkershagen åker
  Murämnet sjö   Nyänget åker
  Murämnet sjö   Nyänget äng
  Murämnet sjö   Nyängsberget skogsmark
  Murämnet sjö   Nyängsmossen mosse
  Murämne(t) skogstjärn /Se   Näckemurn myr
  Murämnet sjö   Nämmarekärret f.d. äng
  Myran myr   Nässja-gatan väg
  *Måsbrorå gränsmärke   Nässja-hen tallhed
  Mälholmen holme   Nässja-torget plats
  Mörkhålet terräng   Nävermyra åker och mosse
  Mörtsjön sjö   Nävermyra vret
  Mörtsjön sjö   Nävermyrbäcken bäck
  Mörtverksholmen holme   Nävermyrrönningen skogsmark
  Mörtverksholmen ö   Nöttfallet hage
  Mörtsjöbäcken bäck   Ockenbacka åker
  Mörtsjön sjö   Ol-Ers vreten åker
  Mörtsjön sjö   Ollas pussen vattengöl
  Mörtvad vik   Ollas vreten åker
  Mörtverkshålet sund   Ol-Pers vret åker
  Nallmossen mosse   Oppgårdskärret sumpmark
  Nederänge ägomark   Oppsjön sjö
  Nordansjön sjö /Se   Oppsjökärret vik
  *Noren sjö /Se   Oppsjötjärn tjärn
  Norrgårds slåttfall terräng   Oppsjöån å
  Norrgårds slåttfall terräng   Oppänget åker
  Norr-rönningen ägomark   Oppänget åker
  Norrsundet sund   Ormholmen holme
  Norrsundet vattendrag   Ormkiln äng
  Norrån å   Ormsvapussan vattensamlingar
  Norrån å   Orrberget berg
  Norrån å   Orrbergsgubben gränsröse
  Norränget sankmark   Orrbergsgubben sockenröse
  Norrängsberget berg   Orrmyrmossen mosse
  Norr Ön ö   Orsva skogstrakt
  Notviken vik   Orsvamossen mosse
  Notviken vik   Ostklämman mosse
  Nyboberget berg o triangelpunkt   Ovanval äng, odlad mark
  Nybromossen mosse   Ovanvalsmossen mosse
  Nyckelholmen holme   Oxdjupet stenhar
  Nyckelholmen ö   Oxhagen åker
  Mysfot skogsmark?   Oxnabben udde
  Näset näs   Oxöga tjärn
  Nässjahällar hällar   Oxögat källa
  Nävermyra myr   Pears vreten vret
  Nävermyran ägomark   Per-Ers-mossa mossmark
  Nävermyran ägomark   Per-Ers-Ramsjön del av Ramsjön
  Nävermyrbäcken bäck   Pighagen täppa
  Nävermyrrönningen skogsmark   Pigudden udde
  *Nävermyrröret gränsmärke   Pjuk skogstrakt
  Ockenbacka backe?   Pjukgubben sten
  Onsva skogsmark   Porsänget åker
  Oppsjön sjö   Pruppmossen mosse
  ?Oppsjön sjö   Prästfallet åker
  Oppsjön sjö   Prästänget åker
  Oppsjön sjö   Pusskärret äng
  Oppsjön sjö   Ramgrånjen åker
  Oppsjön sjö   Ramjön ö
  Oppsjön sjö   Ramjöudden udde
  Oppsjön sjö /Se   Riket mosse
  Oppsjön sjö   Rosendal åker
  Oppsjön sjö /Se   Rosendalsåsen del av Enköpingsåsen
  Oppsjötjärnen tjärn   Rosseludden udde
  Oppsjöån å   Rosselvreten vret
  Oppsjöån å   Rosöharn stenhar
  Ormholmen holme   Rosömyran äng
  Ormilmossen mosse   Rosön ö
  Orrberget berg   Rosöviken vik
  Orrberget berg   Rotfallet åker
  Orrberget berg   Rotfallet f.d. odlad jord
  Orrbergsgubben gränsmärke   Rotfallsberget bergshöjd
  Orrbergsgubben gränsmärke   Rotänget äng
  Orrbergsgubben gränsröse   Rovvällingsbacken backe
  Orrbergsgubben offerkast   Rudbäcken vik
  Orrmossen, Östra mosse   Rududd udde
  Orrmossen, Östra mosse(?)   Rudun åker
  Orsvamossen mosse   Rudänget äng
  Ostklämman skogsmark   Rumpmur mosse
  Ovanval ägomark   Ryåkern åker
  Ovanval ängsmark /Se   Rågatsbotten kolbotten
  Oxdjupet vik   Råmyra äng och mosse
  Oxdjupet vik   Råmyränget åker
  Oxdjupsängen sankmark?   Råsmetan åker
  Oxdjupsängen äng   Råvallsmyran mosse
  Oxen sten   Råvallsmyrrönningen betesmark
  Oxen holme   Räfsan åker
  Oxfallet terräng   Räfsbo äng
  Oxhällsholmen udde   Rännbackmurn åker
  Oxhällsholmen udde   Ränntäppan åker
  Oxögat sjö   Rävhålet stenrös
  Oxögat terräng   Rävhålet åker
  Pelles ägomark   Rävlundsvreten åker
  Pjuck terräng   Rävrumpan åker
  Porsmossen mosse   Rävstallet berg
  Porsänget ägomark   Rävviken vik
  Porsängsviken vik   Rödbrackmurn mosse
  Porsängsviken vik   Rödbracksmurn myr
  Prästbäcken bäck   Rödkilsrönningen åker
  Prästbäcken bäck   Rödtråv äng, nu åker
  Prästängen terräng   Rödängsberget väg
  Prästängen äng   Rökärret f.d. äng
  Pusskärret kärr   Rökärrsberget bergbacke
  *Ramehelsø Saknas   Römurn f.d. fäb.
  *Ramchelsø Saknas /Se   Römurn åker
  ?Ramjeön ö   Rönningen åker
  Ramjeön ö   Rönningsberget berg
  Ramjeön ö   Rönsmyrudden udde
  Riket terräng   Rörholmen holme
  Rommemossen mosse   Rörholmen holme
  Rosselvreten ägomark   Rövallsmyran äng
  Rossmyran ägomark   Sagdaberget skogsmark
  Rosön ö   Salboholmen holme,udde
  Rosön ö   Salbokärret äng
  Rosön ö   Salbo-sjön, se Sälgsjön Saknas
  Rosön ö   Saltåskärret äng
  Rosön ö   Sammilsskogen skogsskifte
  Rosön ö   Sandbäcken kolbotten
  Rosön ö   Sandbäcksmossen mosse
  Rubäcken bäck   Sandgråudden udde
  Ruggholmen holme   Sandskiftet åker
  Ruggholmen holme   Sandviken vik
  Rådholmen holme   Sandänget äng
  Rådholmen holme   Sandön holme
  Råmyran myr   Sandöholmarna holmar
  Råvallsmyran myr   Sarvvikarna vikar
  Råvallsrönningen skogsmark   Saknas Saknas
  Räfsan ägomark   Sebyvalln f.d. fäb.
  Räkenberget berg   Sebyudden udde
  Rävhålet terräng   Sebyviken vik
  Röberget, Norra berg   Sergelån sund
  Röberget, Södra berg   Silka holme
  *Röbergrör gränsmärke   Silkesholmen holme
  Rödbracksmuren myr   Silkesholmen holme
  Rödmuren ägomark   Sindermuren mosse och äng
  Rödänge järngruva gruva /Se   Sissudd udde
  Rödängsgruvan, Lilla gruva /Se   Sissudd udde
  Rödängsgruvan, Stora gruva /Se   Sjudartäppan åker
  Rödängsgruvan terräng?   Sjöberget berg
  Röjslan terräng   Sjöberget höjd
  Röjslan terräng   Sjöberget skogsmark
  Rönnbackmuren ägomark   Sjöbergsodling åker
  Rönningen terräng   Sjöbobacken backe med sjöbod
  Rönningen ägoamark   Sjöforsen fors
  Rönningen ägomark   Sjöforsnäset udde
  Rönningsberget berg   Sjögan sjöar
  Rönnmyrsholmen terräng   Sjögrensbacken backe
  Rönnsmyran myr   Sjörödjningen äng
  Rönnsmyran terräng   Sjötegarna, Sjötegan ängar
  Rönnsmyrsholmen skogsmark   Sjöåkern åker
  Saltspannsmuren myr   Skalavret åker
  Sandbäcken bäck   Skammorfäbon f.d. fäb.
  Sandfallet terräng   Skammorlångsjön sjö
  Sandholmarna öar   Skammorlångudden udde
  Sandinsägan ägomark   Skammormossen åker
  Sandmur myr   Skammormyran åker
  Sandviken vik   Skammorportarna stenar
  Sandviken vik   Skammorsjön sjö
  Sandänget sankmark?   Skammorsjömossen mosse
  Sandöholmarna öar   Skammorstigen landsväg
  Sandöholmarna holmar   Skarpan vret
  Sandön ö   Skarprönningen äng
  Sandön ö   Skavfallet skogsmark
  Sandön ö   Skavholma f.d. fäb
  Sandön ö   Skavholmen äng
  Saxsiöheedzrör se *Axsjöhedsröret Saknas   Skavhult berg
  Silkesholmen holme   Sketenmossen mosse
  Silkesholmen holme   Skinnarbo-mossen mosse
  Silkesholmen holme   Skogängan ängar
  Silkesholmen holme /Se   Skokärret mosse
  Silkesholmen holme   Skolhusåkern åker
  Silkesholmen holme   Skommarbäcken vik och bäck
  *Silkesholmsröret stenröse   Skommarmossen åker och äng
  Sindermuren myr   Skommartovan holme
  Sinder Muren myr /Se   Skommarvreten vret
  Sinken sjö   Skommarvret åker
  Sinken sjö   Skommarvreten åker
  Sinken sjö   Skorvvikssvedden skogstrakt
  Sinken sjö /Se   Skottsodlingen vret
  Sissudden udde   Skrabben åker
  *Sissundsrör gränsmärke   Skrabbtäppan åker
  Sjöberget berg o triangelpunkt   Skrabbskiftet åker
  Sjöberget berg   Skripan udde
  Sjöberget berg   Skrivarhäll häll
  Sjöberget berg   Skrivarhällsbotten kolbotten
  Sjöforsen fors   Skrovelfallet åker
  Sjöforsen fors   Skrubben åker
  Sjövallen vall   Skräddarvreten åker
  Sjövallen terräng   Skräphålet f.d. fäb.
  Skammor(a)sjön sjö   Skumpe åker
  Skammorasjön sjö   Skvaltegarna ängar
  Skammorasjön sjö   Skvaltegsholmen holme
  Skammorberget berg o triangelpunkt   Skvaterbäck bäck
  Skammor-Långsjön sjö   Skvaterbäck kolbotten
  Skammor-Långsjön sjö   Skånön holme
  Skammor-Långsjön sjö   Skäggebacka skogsbacke
  Skammor-Långsjön sjö   Skärpan äng
  Skammormossen ägomark   Skärpon åkrar
  Skammorsjön sjö   Skärporna åker
  Skavholmen terräng   Slaffasberget bergbackar
  *Skiörforsen fors /Se   Slamossen mosse
  Skogsvallen terräng   Sliptäppan åker
  Skogsvallen fäbod   Slottet sten
  Skokärret kärr   Slussen fall
  Skokärret kärr   Slåttermur mosse
  *Skomarsjön sjö   Slåttfallet skog, f.d.äng
  Skommarmossen mosse   Slåtthagen åker
  Skottfarsholmen holme   Slåttkärret kärr
  Skripan ägomark   Slätfallsegan åker
  Skräphålsvallen vall   Slätmossen mosse
  Skumpe ägomark   Slättmossen äng
  *Skvalhäll Saknas /Se   Slätängsvik vik
  Skvaterbäck bäck   Smaltegan åkrar
  Skånön ö   Smeviken vik
  Skånön ö   Smeänget äng
  Skånön ö   Smidelan åker
  Skånön holme /Se   Smålänningen kolbotten
  Slogmossbäcken bäck   Småmossan mossar och äng
  Slogmossbäcken bäck   Snipängan ängar
  Slogmossen mosse   Snörtorpet åker
  Slåtterfallsbäcken bäck   Soldatvreten äng
  Slåtterfallsmossen mosse   Sotsvedden äng
  Slåttermossen, Lilla Saknas   Spakberget berg
  Slåttermossen, Stora Saknas   Spanskmorsvreten åker
  Slåttermur myr   Sparvhålet åker
  Slåttfallsholmen terräng   Spelhusholmen holme
  Slåttfallsholmen terräng   Spellat äng
  Slätmossen mosse   Spjutet holme
  Slätmossen mosse   Spångbron bro
  Smensviken vik   Spånghålet åker
  Smensviken vik   Spällen åker
  Snögårdsmossen mosse   Spängervreten åker
  Snögårdsmossen mosse   Spängervretsbäcken bäck
  Soldatberget berg   Stakmuren mosse
  Soldatvreten terräng   Stategen äng
  Sotängarna sankmark?   Stavnäs äng
  Sotängarna sankmark   Stavnäsholmen äng
  Spakberget berg   Stavnäsvreten åker
  Spelholmen holme   Stageränget äng
  Spjutet ö   Stenbron äng
  Spånghålet ägomark   Stenbäcken vik
  Stallbottnen terräng   Stennäs vik
  Stavnäs näs   Stenruan åker
  Stavnäs udde   Stersbäcken bäck
  *Steldgravsrör gränsmärke   Stersbäcksmossen mosse
  Stenbron terräng   Stigbron kolbotten
  Stenbron sankmark   Stigvret åker
  Stennäs näs   Stockholm holme
  Stennäs terräng   Stora Gårsön holme
  *Sten på Sten gränsmärke   Stora Jordbärmossen mosse
  Stensjökärret kärr   Stora Jordbärmossen mosse
  Stensjökärret kärr   Stora Slåttmossen mosse
  Stersbäcken bäck   Storberget bergshöjd
  Stersbäcksmossen mosse   Storfallet gammal röjning
  Stockholm holme   Storfallet utägor
  Stockholm holme   Storholmen höjd
  *Stora Dalälven älv   Storgysingen fors
  Storfallet vattemfall?   Storkärret åker
  Storfallet terräng   Stormossen mosse
  Storfallet ägomark   Stormossen mosse
  Storholmen holme   Storrönningen åker
  Storholmen holme   Stor-Slätås höjd
  Storholmen udde   Storstensmossen mosse
  Storholmen terräng   Stortalludden udde
  Storkärret kärr   Stortäppan f.d. åker
  Stormo ö   Stor-vargrönningen åker
  Stormo ö   Storvitmur vitmosse
  Stormossen mosse   Storvreten åker
  Stormossen sank mark   Storänget sumpäng
  Stormossen mosse   Storängsbrecken äng
  Stormoudden udde   Strångnäs halvö
  Stormoudden udde   Strökärret åker
  Stormyran ägomark   Strömsholmen holme
  *Stormyrholm terräng?   Stubbkällan källa
  Storrönningen ägomark   Stubbrönningen äng
  Storslätten ägomark   Stubbrönningen åker
  Storstensmossen mosse   Styggberget berg
  Storvargrönningen myrmark?   Styggkärret kärräng
  Storvitmur myr   Styggkärret åker och kärr
  Storänget sankmark?   Styggkärret åker
  Storänget terräng   Styggkärret mosse
  Stresjön sjö   Styggkärrsrönningen äng
  Strängnäs ö   Styggmyran åker
  Strökärret ägomark   Styggsve vret
  Strömholmen holme /Se   Stålbo-fäboan f.d. fäb.
  Strömsholmen, se Tjuvholmen ö   Stålbokojan skogsstuga
  Strömsholmen holme   Stålbo-långudden uddar
  Strömsholmen holme   Stängslen åker
  Strömsholmen ö   Stängslen åker
  Strömsholmen ö   Suggan sten
  Strömsholmen holme   Suggberget skogsmark
  Strömsholmen ö   Suggkärret mossar
  Strömsholmen holme   Suggmossen vret
  Strömsholmen holme   Suggvreten åker
  Strömsholmen holme o. gränsmärke   Sulingmossen mosse
  Strömsholmen ö   Sunnansund äng och skog
  Strömsholmen holme   Surbo skogsmark
  Strömsholmen ö   Surbrunnskällan källa
  Stubbviken vik   Surbrunnsåkern åker
  Styggholmen terräng   Survret åker
  Styggholmen terräng   Svaden åker och äng
  Styggkärret kärr   Svartbäcken bäck
  Styggmurberget berg   Svartbäcken å
  Styggmuren, Lilla myr   Svartholma skogsholme
  Styggmuren, Stora myr   Svartkärret mosse
  Stålbobäck bäck   Svartmyllan åker
  Ställbacksudden udde   Svartsjön sjö
  Suggberget berg   Svarvikarna vikar
  Suggmossen ägomark   Svarviksmossen mosse
  Sulingmossen mosse   Sveden åker
  Sunnansund äng och skog /Se   Svedden åker
  Sunnansund sankmark   Svedden åker
  Sunnansund sankmark   Sveddensrödjningen åker
  Surbo skogsområde   Sveddänget åker
  Svartbäcken bäck   Svingrån vattenfall
  Svartbäcken bäck   Svinhagen åker
  Svartholmen holme   Svärdsholmen holme
  Svartholmen holme   Sågbäcken äng och bäck
  Svartholmen udde   Sågdammen f.d. sågdamm
  Svartholmen udde   Såghålet äng och åker
  Svartkärret kärr   Sågviken vik
  Svartkärret kärr   Sånghålet sund
  Svartsjöhällarna hällar   Sånkhagen åker
  Svartsjön sjö   Sånkkärret mosse
  Sveddänget ägomark   Sånkkärrsbro kavelbro
  Sveden ägomark   Sånksva åker
  Svingrådan älvparti   Sälgbro åker
  Svingrådan vattendrag   Sälgholmen holme
  Svärdsholmen holme   Sälgmur myr
  Svärdsholmen ö   Sälgnabbudden udde
  Svärkils slåttfall terrräng   Sälgsjön vik
  Svärkils slåttfall terräng   Sälls vreten åker
  Sågviken vik   Sälängan ängar
  Sånkkärret kärr   Sälängan fäb.
  Sånkvad sankmark   Sängfjölan mosse
  Sälgbromossen mosse   Säter äng och åker
  Sälgetegen udde   Säterbrecken äng
  Sälgetegen terräng   Säterbergens backe Saknas
  Sälgholmen holme   Säter-spällen äng
  Sälgholmen ö   Söderhagen åker
  Sälgmur myr   Söderrönningen äng
  Sälgsjön vik   Söderrönningen kärr
  Sälgsjön vik   Söderstormyra åker
  Sälgsjön vik   Söderudden udde
  Sälgsjön vik   Södervreten vret
  Sälls terräng   Söderåkern åker
  Sälängarna ägomark   Söderåkern åker
  Särgelån sund   Söderåkern åker
  Särgelån sund   Söderänget åker
  Säter ägomark   Söderänget äng
  Södersidan ägomark   Söderänget äng
  Södersidan ägomark   Söderängsvreten vret
  Söderskogen skog   Söreket halvö
  Söderån å /Se   Sörgårdskvar(n)myra åker
  Sörekesholmen holme   Sörgårs-Ramjön del av ö
  Sörekesholmen ö   Sörgårs-Vedön äng
  Söreket udde   Sönnäng åkrar
  Söreket udde   Söthålet äng
  Sörgårdsfallet terräng   Söthålet åker
  Söthålet terräng   Tallholmen holme
  Tallholmen holme   Tavelmurn myr
  Talliden ägomark   Tavelmurn åker
  Tavelmuren myr   Tavelmuren högmosse
  Tavelmuren myr   Tavelmursskiftet skogsmark
  Tavelmuren myr /Se   Tegelbruksåsen ås
  Tegelbruksviken vik   Tellerbo-vretan vretar
  Tienäset udde   Tillerbo åker
  *Tiesiön sjö   Tillfället åker och skog
  Tikhålet myr?   Timmerbacken skogsbacke
  Tillerbo ägomark   Tingstavreten åker
  Tillerbo ägomark   Tinäset udde
  Tillfället terräng   Tisjön sjö
  Timmerholmen ägomark   Tiån å
  Tinäset udde   Tjyvbackhålet vinterväg
  Tinäset udde   Tjyvviken vik
  Tisjön sjö   Tjyvvikssvedden skog
  *Tisjörör gränsmärke   Tjärdalsudden udde
  *Tisjöröret röse   Tjärdalsvreten vret
  Tjuvholmen holme, gränspunkt   Tomten åkrar
  Tjuvholmen gränsholme   Tomten åker
  Tjuvholmen (även Strömsholmen) ö   Tomtas Skäggebackbotten kolbotten
  Tjuvholmen (äv. Strömsholmen) ö   Tomtas-Vedön äng
  Tjuvholmen holme   Tomtänget äng
  Tjuvholmen holme   Torgaberget skogshöjd
  *Tiufholmen holme /Se   Tormossen mosse
  Tjuvholmen holme o. gränsmärke   Torpen åker
  Tjuvholmen holme   Torpet odlad jord
  Tjuvholmen, se Strömholmen holme   Torp-Ollas baställe vattensaml.
  Tjuvholmen holme /Se   Torprönningen åker
  Tjuvholmen holme   Torrhålet lågmark
  Tjuvholmen holme   Torrön ö
  Tjuvholmen holme /Se   Torröfäboan f.d. fäb.
  Tjuvholmsröret gränsmärke   Torrökojan koja
  *Tjuvholmsröret gränsmärke   Torrösundet sund
  *Tjuvholmsröret gränsröse   Torrövallen f.d. fäb.
  *Tjuvviksholmen Saknas /Se   Torsberget skogshöjd
  Tjyvberget berg   Torsbergsmossen åker
  Tjärdalsmossen mosse   Torsåkersmossen åker
  Tjärdalsudden udde   Tovan åker
  Tjärdalsudden udde   Tovtegsrönning slogäng
  Tjärnen sjö   Tovviken vik
  Torgaberget berg   Tovviken åker
  Torpen ägomark?   Trallet f.d. fäb.
  Torpet ägomark   Tranhalsen åker
  Torrön ö   Tranhålet äng
  Torrön ö   Tranmossen äng
  Torrön ö   Tresveddan äng och åker
  Torrön ö   Trollbo kolbotten
  Torrön ö   Trollbotten kolbotten
  Torrön ö   Trollholma skogsholme
  Torrön ö   Trollhättan berg
  Torrön ö   Trollhättsberget, se Styggberget Saknas
  Torrön ö   Trynet äng
  Torrön ö   Träsrönningarna åker
  Torrön ö   Trädesrönningen åker
  Torrön ö   Tunnberget högsta toppen av Kungshöghällarna
  Torrön ö   Turholm udde
  Torrön ö   Turvret åker
  Torrön ö   Tuttemur mosse
  Torrösundet sund   Tuvmossen mosse
  Torsberg kulle /Se   Tvillingbottnan kolbottnar
  Torrön ö   Tvåstavreten åker
  Torrön ö   Tysslingen sjö
  Torrösundet sund   Tysslingsbäcken bäck
  Torsmossen mosse   Tångsvik vik
  Tranhålet terräng   Täkten åker
  Tresvedden ägomark   Täljknivsskiftet åker
  Trollberget berg   Uddasrönningen åker
  Trollbokärret kärr   Uddfimora holme
  Trollbokärret kärr   Uggelboberget skog
  Trollhättan bergshöjd?   Uggelboberget höjd
  Trollhättan ägomark   Ulvkisbosjön sjö
  *Trollkärröret gränsmärke   Ulvkisboån å
  *Trolltjärnerå gränsmärke   Ulvsbo-fäboan f.d. fäb.
  *Trolltjärnsrör gränsmärke   Ulvsbo urfjäll ängsmark
  *Trolltjärnsrör gränsmärke   Urfjälln åker
  Turholm terräng   Utbölingen udde
  Turvreten ägomark   Utra Vedön västra delen av Vedön
  Tuttemur myr   Utön ö, vid lågt vattenstånd halvö
  Tuvmossen mosse   Uvberget terräng
  Tveten terräng   Uvensvad skogs- och mosstrakt
  Tveten terräng   Vadet åker
  *Tyfholm ö   Vall betesmark
  Tyllslingen se Tysslingen Saknas   Vallviken vik
  Tysslingen sjö   Valmbäcken, se Varnbäcken Saknas
  Tysslingen sjö   Valpsten sten
  Tysslingen sjö /Se   Vammossen åker
  Tysslingen sjö   Vargrönningen åker
  Tysslingen tjärn   Vargrönningen åker
  Tysslingsbäcken bäck   Varnbäcken bäck
  Tysslingsbäcken bäck   Vasänget äng
  Tåfön ö   Vassängsberget udde
  Tångsviken vik   Vassängsviken vik
  Tångviken vik   Vattmossen mosse
  Törön ö   Vattäppan åker
  Törön ö   Vedkärret skogstrakt
  Uddas rönning ägomark   Vedån å
  Uddfinnora ö   Vedön ö
  Uddfinnora holme   Vefjärden del av Färnebofjärden
  *Uddön ö   Vehuggarn skogsröjning
  Ulvkisbosjön sjö   Vedkärrsbacken äng och skog
  Ulvkisbosjön sjö   Verkan åker och äng
  Ulvkisbosjön sjö /Se   Verkänget älväng
  Ulvkisbosjön Saknas   Vibergsrönningen åker
  Ulvkisbosjön sjö   Vibron landsvägsbro
  Ulvkisboån biå   Vi(d)arsberget höjd
  Ulvkisboån å   Vide äng och beteshage
  Utbölingen ö   Vidänget äng
  Utbölingen ö   Viken åker
  Utön ö   Vikströms-harn stenhar
  Utön ö   Vikåkern åker
  Utön ö   Vikärret åker
  Utön ö   Vilholmen udde, vid högt vattenst. holme
  Utön ö   Vilvatten udde
  Utön ö   Vimbil betesmark
  Utön ö   Vindgöl vik
  Utön ö   Vintervägsviken vik
  Utön ö /Se   Vinön holme
  Utön ö   Vistalorten mosse
  Utön terräng   Vistamyran äng och myr
  Ut Ön se Strängnäs ö   Vitmur mosse
  Uvenssvad skogsmark   Viviken vik
  Uvberget berg   Vretberget skogshöjd
  *Vallhällsrör gränsmärke   Vrethålet åker
  Valmbäcken bäck   Vägglusbo kolbotten
  *Valpesten gränsmärke   Vällingsbäcken bäck
  Valpsten gränssten   Valltall skogsskifte
  Valpsten gränssten   Välltallsrönningen röjning
  Valpsten gränssten   Västanhedlångsjön sjö
  Valpsten gränsmärke   Västerkärret åker
  Valpsten gränssten   Västermyran äng
  Vammmossen mosse   Västersidan del av Hamre och Nässja byar
  Valpstenen, Lilla gränsmärke   Västerskogen skog
  Valpstenen, Stora gränsmärke   Västerskogen skog
  Varghålet ägomark?   Västervretan åker
  Varnbäcken bäck /Se   Västerån å
  Varva ägomark?   Västeränget åker
  Vasänget ägomark   Västerön ö
  Vattmyran ägomark   Västgötbacken backe
  *Vattvadsrör gränsmärke   Västkärret äng
  Vedfjärden fjärd   Åbroåkern åker
  Vedfjärden fjärd   Åkerudden udde
  Vedhuggaren ägomark   Ålbäcken bäck
  Vedkärret kärr   Åminnsberget höjd
  Vedkärret kärr   Åminnsänget äng
  Vedån vik   Ånger - och - fäjin sten
  Vedån å   Årsnviken vik
  Vedön ö   Årsnvikshålet äng
  Vedön ö   Åsback-kroken vik
  Vedön ö   Åsboboan f.d. fäb.
  Vedön ö   Åsbovall f.d. fäb.
  Vedön ö   Åsbyvallen f.d. fäb.
  Vedön ö   Åsbyån å
  Vedön ö   Ås fäb., se Römurn Saknas
  Vedön ö   Å-tegan äng
  Verkänget sankmark   Älgemur myr
  Verkänget ängsmark   Älgeviken vik
  Vibron bro /Se   Älgön holme
  Vibron bro /Se   Ängarna, se Skogänga(r)n(a) Saknas
  Vibron bro /Se   Ängesbacken gräsbacke
  *Wick ö   Ängesholm åker
  Vimbil sankmark   Ängesholmen holme
  *Wingerån å?   Ängesmossen mosse
  *Vinnersjön (trol. = Bysjön) sjö   Ängesvreten åker
  *Vinnersjön (trol. = Bysjön?) sjö   Ängsudd udde
  *Vinnersjön (trol. = Bysjön) sjö   Ängsö grån fors
  Vinö ö   Ängsön ö
  Vinön holme   Ängsön ö
  Vinön ö   Ängsösundet sund
  Vinön ö   Ängsöudden udde
  Vinön ö   Ästebäck äng
  Vinön ö   Ävesmur utega
  Vinön ö /Se   Öbyfjärden del av Dalälven
  Vinön ö /Se   Öbysjön del av Dalälven
  Vinön ö /Se   Öbyskogen skogstrakt
  Vistabacke backe o triangelpunkt   Öbyviken del av Dalälven
  Vistakilen terräng   Örbacken skogsbacke
  Vistalorten terräng   Österfallet vattenfall
  Vistamyran myr   Östemossen åker
  Vistamyran myr   Österrönningen åker
  Vitmyran myr   Östersidan Saknas
  Vitmyran myr   Österskogen Saknas
  Viviken vik   Ösängsudden udde
  Västanhedslångsjön sjö   Övra Älgebosjön sjö
  Västermossen mosse    
  Västermur myr    
  Västermur myr    
  Västermyran myr    
  Västervreten terräng    
  Västerån å    
  Västerån vattendrag /Se    
  Västeränget sankmark    
  Västeränget ägomark    
  Västerön ö    
  Västerön ö    
  Västerön ö    
  Västerön ö    
  Västkärret kärr    
  *Västra och Östra vreten Saknas /Se    
  Ålbäcken bäck    
  Åminnsänget sankmark    
  Åminnesänget ängsmark    
  Årsundsviken vik    
  Årsundsviken vik /Se    
  Årsundsviken vik    
  Årsundviken vik    
  Årsundviken vik    
  Åsbovallen skogsmark    
  Åsbyvallen fäbod    
  Åsby å(!)    
  Åsbyvallen vall    
  Åsbyån å    
  Åsbyån å    
  Åsmansholmarna öar    
  Åsmansholmarna holmar    
  Åsmansholmarna öar    
  Älgmyran myr    
  Älgpassmyran myr    
  *Älgrevsrör gränsmärke    
  Älgön ö    
  Älgön ö    
  Älgön ö    
  Älgön holme    
  Älgön ö /Se    
  *Älgöröset röse    
  *Ändlösmossen Saknas /Se    
  *Ändlös Måssu mosse /Se    
  *Ändlös Måsen mosse /Se    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö    
  Ängsön ö /Se    
  Ästebäck ägomark    
  Ävesmur myr    
  Öbringsbäcken bäck    
  Öbymossen mosse    
  Öbymossen mosse    
  Öbysjön sjö    
  Öbysjön sjö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Österfallet vattenfall    
  Österfallet fors    
  Östermyran myr    
  Österängsviken vik    
  Östfärnebofjärden fjärd    
  Östra Färnebofjärden fjärd    
  Östra Färnebofjärden se Färnebofjärden fjärd    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.