ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsåkers socken : Gästriklands västra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 1336 Bebyggelsenamn : 655 Naturnamn : 1484
Torsåker sn /Se *Acksjön (trol. Axen) sjö Torsåkers sn socken Abbils-sveden skogsbacke
Torsåker sn Acktjärnen tjärn Torsåker sn Abborrnäs udde
Torsåker sn Acktjärnen tjärn Torsåker sn Abborrnäs udde
Torsåker sn /Se Acktjärnen tjärn Torsåker Saknas Abels gård
Torsåker sn Acktjärnen sjö Torsåkers socken Acktjärn sjö
Torsåker sn Acktjärnen tjärn Torsåker sn Alderbacken terräng
Torsåker sn Alviken vik Torsåker sn Alderbacken terräng
Torsåker sn Arsjöviken ägomark Torsåker sn Alderhulten skogsmark
Torsåker sn Arsöviken ägomark Torsåkers socken socken Alderhulten skogsmark
Torsåker sn Askesjön sjö Torsåker sn Alder-myran myr
Torsåker samh o. sn Attebosjön sjö Abbils hemman Lissel-Aldermyran mosse
Torsåker sn Axelsgruvan f.d. gruva Akis (?) bebyggelse Stora Aldermyran mosse
Torsåker sn /Se Axelshammar ägomark Andersas bebyggelse Al(v)movägen väg
Torsåker sn Axen sjö Andersas bebyggelse Amerika stenröse
Torsåker sn Axen sjö Andersas bebyggelse Anderssveden åker
Torsåker sn Axen sjö Andersas ödegård Arsjöviken åker
Torsåker sn Axen sjö Andersas bebyggelse Aspåkern åker
Torsåker sn Backgruvan f.d. gruva Anders-Bengts bebyggelse Axen sjö
?Torsåker sn Backvreten ägomark Anders-Bengts gård Axholmen holme
Torsåker sn Backvreten förr ägomark Anders-Ers bebyggelse Axmossen mosse
Torsåker sn *Bagghytteskogen skog Anders-Ers bebyggelse Backa åker
Torsåker sn Bagghytteån å Anders-Hans hemman Backvreten åker
Torsåker sn Baggnäsudden udde Anders-Lars bebyggelse Baklut udde
Torsåker sn Baggå terräng Anders-Lars hemman Ballsen sjö
Torsåker sn Ballsen sjö Anders-Nils bebyggelse Ballsen sjö
Torsåker sn Ballsen sjö Anders-Ols bebyggelse Ballsrönningen åker
Torsåker sn Ballsen sjö Anders-Ols bebyggelse Baggnäs sveden åker
Torsåker sn Ballsen sjö Anders-Pers bebyggelse Baggnäsudden udde
Torsåker sn Ballsen sjö Anderssvedden lht Bankavreten åker
Torsåker sn *Ballsröret gränsmärke Ansols lht Barbrofloken beteshage
Torsåker sn *Ballsröret gränsmärke Arstus hemman Barbrorönningen åker
Torsåker sn *Ballsåsrör gränsmärke Asplunds hemman Barkhyttgästgivaren sten
Torsåker sn Barkhyttesjön sjö Atjis gård Barkhyttgästgivaren sten
Torsåker sn Barkhyttgästgivaren sten /Se Axelshammar f.d. smedja Barkhyttkyrkan f.d. flyttblock
Torsåker sn Barkviken vik Axelshammar f.d. bruk Barkhyttkyrkan f.d. flyttblock
?Torsåker sn /Se Bastusjön sjö Backa kyrkoherdeboställe Barkhyttvägen väg
Torsåker sn Bastusjön sjö Backa prästgd Barkhyttvägen väg
Torsåker sn *Beckeröret gränsmärke Backa prästbord Barkviken vik
Torsåker sn Bengtespussen sjö Backas lht Bastuberget hage
Torsåker socken /Se Bengtespussen tjärn Bagghyttan by Bastuhagen beteshage
Torsåker socken /Se Bergsallmänningen allmänning Bagghyttan hållplats Beckelberget berg, skogsås
Torsåker sn /Se Bergs hytta hytta /Se Bagghyttan by Benåsen ås
Torsåker sn Bergsjön sjö Baggå södra delen av Bagghyttan Benåsen ås
Torsåker kommun /Se Bergsån å /Se Baggå by Bergbyvägen väg
Torsåker sn /Se *Bertem L sjö Barkhyttan by Bergbyån å
Torsåker samh., sn /Se Beskowsgruvan f.d. gruva Barkhyttan by Bergviken vik
Torsåker sn.-namn /Se Biurstutiernerör Saknas Barkhyttan ortn Bergviken vik
Torsåker sn /Se Bjurstugutjärnen tjärn Barkhyttan poststation Nya Beskowsgruvan gruva
Torsåker sn /Se *Bjurstugetjärnen gränstjärn Bengters bebyggelse Bjurstatjärn tjärn
Torsåker sn /Se *Bjurstugetjärne rå gränsmärke Bengters gård Bjurstutjärn sjö
Torsåker sn /Se *Bjurstugutjärnsröret gränsmärke Berg by Bjurstutjärn tjärn
Torsåker sn /Se Bjursturör gränsmärke Berg by Björksäter stenig björkmark
Torsåker sn /Se Bjurstutjärn tjärn /Se Berg by Björksättsberget kulle
Torsåker sn /Se Bjurstutjärnen tjärn Berg by Björktjärn tjärn
Torsåker sn /Se Bjurstutjärnen tjärn Berg by Björkåker åker
Torsåker sn /Se *Bjurstutjärnsrör gränsmärke Bergs övre hammare bebyggelse Björnbo åker
Torsåker sn /Se *Bjurstutjärnsröret gränsmärke Bergvisbo gård Björnhålet åker
Torsåker sn /Se Björkhagen terräng? Bergvreten by Björnhålet nu åker, förr mosse
Torsåker sn /Se Björklund ägomark Björkhålan bebyggelse Björnrönningen nu skog
Torsåker sn /Se Björknäs ägomark Björkhålet? gård Björnudden udde
Torsåker sn /Se Björktjärnen tjärn Björknäs avs Blamurskärret kärr
Torsåker sn /Se Björnrönningen terräng? Björknäs lht Blåbärsberget berg
Torsåker sn /Se Björnudden udde Björnhålet hemman Blåbärsmyren kärr
Torsåker sn /Se Björnudden udde Björnrönningen del av Berg Blåbärsudden udde
Torsåker sn /Se Björnviken vik Bleckslagars lht Bojs vret åker
Torsåker sn /Se Björnviken vik Bocksten lht Bodåsån å
Torsåker sn /Se Blåbärsudden udde Bodås gård Bolden skogsåker
Vibyggare personbeteckning Bockholmen holme Bodås gård Bondensberget berg
Anders-Bengts gård /Se Bocknäsudden udde Bodås gård Bondens klack berg
Atjis gård /Se Bocknäsudden udde Borgs f.d. sold.t. Borgmuren Saknas
Backa prästbod /Se Bokabäcken bäck Born villasamhälle Borgsvreten åker
Backan hmn Bokabäcken bäck Broddbo f.d. lht Botjärn sjö
Backan hmn Bondegruvan f.d. gruva Broddns f.d. soldatstuga Bovretarne åker och stenbacke
*Backan hmn Bonsklack terräng Brusns f.d. soldatstuga Bretmossen mosse
Backan prästgd /Se Born åker /Se Bullas gårdsnamn Braxenberg berg
Bagghyttan by /Se Borta-fittjan äng /Se Bullers t Braxenberget klippa
Bagghyttan by Braxenviken vik Bäckas gårdsnamn Braxenbergsviken vik
Bagghyttan by Bredmossen mosse Bäckebo by Bredmossen mosse
Baggå by /Se Bresilja mosseliknande sänka /Se Bäckebo by Bredmossen mosse
Barkhyttan by /Se Brickbäck bäck Bäckebos hemman Bresilja mosse ?
Barkhyttan by Brokärret kärr Bäckebos gårdsnamn Bresilja mosse
Barkhyttan by Brokärret kärr Böle by Brickbäck bäck
Bengters gård /Se Broviken vik Dalas gd Brick-bäcken bäck
Berg by Broviken vik Dalgränsen järnvägsstation Brickbäcken bäck
Berg by Brunbergsmossen mosse Dammtorp hemman Broddboberget berg
Berg by Bränderåsgruvan f.d. gruva Danils bebyggelse /Se Broddbohålet åker
Berg by /Se Brändfallet terräng Djupbäcken hemman Bromsen en del av Kraftdammen
Berg by /Se Bränslen terräng Djupbäcken gårdsnamn Brorönningen åker
Berg by /Se Burmans backe Saknas Djupbäcken gård Brovreten åker
Björkbo ?by Burmans backe Saknas Djupdalen t Brunbergs mossen mosse
Björkstång myräng Byrstutjärnen gränstjärn Djupviken gårdar Brunnsbacken skogsbacke
Born egnahemssamhälle /Se Byrstutjärnen tjärn Djupviken del av Ho Brunnskärret beteshage
Bullas gårdsnamn /Se Byrstutjärnen tjärn Dominicus gd Brunnsskiftet åker
Böle by /Se Byrstutjärnen tjärn Domnics gård Brunstens mossen mosse
Domnics gård /Se *Byrstutjärne rå gränsmärke Domnics gård Brömsen damm
Edsken by Byrstutjärnsröret gränsmärke Domnicks bebyggelse Buddfallskärret skog
Edsken by /Se *Byrstutjärnsröret gränsmärke Dragbo gård Bullerstenarna terräng
?Eltebo by /Se Bysjön sjö Dragbo lht Bullerstenen råmärke
*Etelbo Saknas Bysjön sjö Dunders lht Buskmossen mosse
Erik-Ers gårdsnamn /Se Bysjön sjö Edens torpet t Byränge äng
Erik-Mårs gård /Se Bysjön sjö Edskevallen gd Byränget åker
Fagersta by Bysjön sjö /Se Ekenäs bebyggelse Byränget åker
Fagersta by Båldbäcken bäck Elds sold.gård Byränget åker
Fagersta by Bäckeborönningen terräng Eltebo, Ältebo hållplats Byränget åker
Fagersta by Bärsen sjö Eltebo by Byränget åker
Fagersta by /Se Bärsen sjö Eltebo by Bysjön sjö
Fagersta by /Se Bärsen sjö Eltebo fäb. bebyggelse Bysjön sjö
Fagersta by /Se Bärsen sjö Elvsberg bebyggelse Byänget åker
Fagersta by /Se Bökesberg berg Enviken gd Bå(t)shagen gemens. båtpl.
Fagersta by /Se Bökesberget berg Erik-Ers bebyggelse Båtsviken vik
Finnebo torp Bökesbergsmossen mosse Erik-Ers gårdsnamn Bäckekolan åker
Fiskalens gård /Se Bönhusberget berg Lissel-Erik-Ers hemman Bäckänget kärr
Fjärsmans gård /Se Bönhusberget berg Stor-Erik-Ers hemman Bärsberget berg
Fors by Bönhusmyren myr Erik-Jans lht Bärsen sjö
Fors by *Daliers? sjö Erik-Lars gård Bärsen sjö
Fors by /Se Dalkarlsberget berg Erik-Mats bebyggelse Bökesberg berg
Fors by /Se Dalkarlsberget berg Erik-Mats f.d. gård Bökesberg stup
Fors by /Se Dalkarlsberget berg Erik-Mårs gård Bökisberg berg
Fänrikas gård /Se Dalkarlsbäcken bäck /Se Eriksberg avs. Böldbäcken Saknas
Gammelstilla gammalt bruk Dalkarlsbäcken bäck Erkas hemman Dagfallsgruvan f.d. gruva
Gammelstilla bruksegendom *Dalkarlsbäcksröret gränsmärke Erkas bebyggelse Dagöppningen gruvschakt
Gammelstilla bruksegendom Dalkarlsgruvan f.d. gruva Erkis gd Dalgubbplogen åker
Gammelstilla gammalt bruk Dalkarlssjöbäcken bäck Erkis bebyggelse Dalkarlen mosse
Gammelstilla bruk /Se Dalkarlssjöbäcken bäck Erk-Anders bebyggelse Dalkarsfallet åker
Gammelstilla gd /Se *Dalkarlstjärne rå gränsmärke Erk-Anders bebyggelse Dalkarlskolan kolbottnar
Garvars gårdsnamn /Se *Dalkarlstjärnsröret gränsmärke Erk-Danils t Dalkarlskolan åker
Gjutars gårdsnamn /Se *Dalkarlstjärnsröret gränsmärke Erk-Ers bebyggelse Dalkarlsrönningen f.d. odlingar
Gubbas gårdsnamn /Se Dalporten sten? Erk-Ers hemman /Se Dalkarls-rönningen åker
Göskegruvorna nu gårdar, förr gruvor Dalsmuren myr Erk-Hans bebyggelse Dalskiftet åker
Hanses gårdsnamn /Se Dammen, Ö:e o. N:e dammar Erk-Jöns hemman Dalsmyren odlad mark
Ho by Dammen sjö Erk-Lars bebyggelse Dalsmyr myr
Ho by Dammen sjö Erk-Lars bebyggelse Dalsmyr-rönning äng
Ho by /Se Dammen, Nedre sjö Erk-Lars i byn hemman Dalsmyrskärret kärr
Ho by /Se Dammen, Övre sjö Erk-Lars på åsn bebyggelse Dalsänget åker
Hofors gammalt bruk Dammen, Övre sjö Erk-Mårds bebyggelse Dalåkern åker
Hofors bruks - o. stnssamh /Se Damsiöarne Saknas Erk-Nils hemman Dalänget åker
Hofors bruks - o. stnssamh. /Se Dammsjöberget berg Erk-Ols bebyggelse Dammarmen näs
Hofors sn /Se Dammsjöberget berg Erk-Pers hemman Dammen sjö
Hofors by /Se Dammsjömossen mosse Ersbäck del av Särsta Dammen sjö
Hofors samhälle o sn Dammsjön sjö Ersgården bebyggelse Dammen f.d. damm
Hästbo by Dammsjön sjö Fagersta by Nedre Dammen sjö
Hästbo by Dammsjön sjö Fagersta by Övre Dammen sjö
Hästbo by Dammsjön sjö Filipas bebyggelse Dammfallet kraftstation
Hästbo, Östra by Dammsjön sjö Finntorpet t Dammossen åker
Hästbo by /Se Dammsjön sjö Fiskalens gård Dammsjön sjö
Hökars gårdsnamn /Se Dammsjön sjöar Fjärsmans bebyggelse Dammsjön sjö
Jan-Svens gård /Se Dammsjön sjö Fjärsmans bebyggellse Dammsjön sjö
*Järnberget Saknas Dammsjön sjö Fjärsmans gård Dammsjön sjö
*Järnberget Saknas Dammsjön sjö Flankas stuga Dammsjön sjö
Kaksas gårdsnamn /Se (Torshytte-) Dammsjön sjö Flughem gårdsnamn Dammsjön sjö
Kalvsnäs by Dammsjön sjö Flughem lht Dammsj. Saknas
Kalvnäs by Dammsjön sjö Flughem lht Dammsjön sjö
Kalvnäs by Dammsjön sjö Flymoss-Kranses avs. Dammsjön sjö
Kalvsnäs by /Se Dammsjön sjö Fors by Dammsjön sjö
Kaptens gård /Se Dammsjön sjö Fors by Dammsjön sjö
Knavens gårdsnamn /Se Dammsjön sjö Fors by Dammsjön sjö
(?)Kratten f.d. bruk, nu herrgård Dammsjön sjö Forsbo hemman Dammsjön sjö
Kratten gd /Se Dammsjön sjö Fors fäbodarna f.d. fäb. Dammsjön sjö
Lappas gårdsnamn /Se Dammsjön sjö Fågelns lht Dammsjön sjö
Lassas gård /Se Dammsjön sjö Fårstugan stuga Dammsjön sjö
Lars-Bengts gård /Se Dammsjön sjö Fäbodvallen bebyggelse Dammsjöbäcken bäck
Lars-Lars gårdsnamn /Se Dammsjön sjö Fällers f.d. sold. gård Dammsjöbäcken bäck
*Liljeberg gård Dammsjön sjö Fälts f.d. soldatgård Dammsjöholmen holme
Masmästars gård /Se Dammsjön sjö Fändriks bebyggelse Dammsjömossen mosse
Mats-Ols gård /Se Dammsjön sjö Fänrikas gård Dammsjön sjö
Mårtsbo by /Se Dammsjön sjö Gammel-Kallmuren bebyggelse Dammsjövret åker
*Nijdherbergha by Dammsjön sjö Gammelstilla bruk Dammsjö-vreten åker
Nordansjö nybygge /Se Dammsjön sjö /Se Gammelstilla bruk Dammåkern åker
Norrgårds bebyggelse *Damsjörör gränsmärke Garvars gårdsnamn Dansarberget berg
Norrgårds gårdsnamn /Se *Dams.marn sjö Gatsveds lht Dansarberg berg
?Norrgårds bebyggelse /Se Dansarberget berg Gatsvess gårdsnamn Dansarmurskärret kärr
Nybons gårdsnamn /Se Dansartjärnen tjärn Gjutars gårdsnamn Dansartjärn tjärn
Nybyn gård Dansarvallarna skogsmark Glädjen lht Dansarvallarna skogsplan
Nygårds gårdsnamn /Se Dansarvallarna terräng Gods bebyggelse Djupbäcken bäck
Nyhyttan by Dammsjöholmen holme Gottsla ås Djupbäcken åker
Nyhyttan by Dammsjön sjöar Gottsta lht Djupdal f.d. odling
Nyhyttan by Dammsjön sjö Granbacks hemman Djupdalen åker
Nyhyttan by Djupdalen dal Granstanda anhaltstn Djupdalsrönningen f.d. äng
Nyhyttan by /Se Djupdalen dal Granstanda anhalt Djupdals vreten åker
Nystilla by Djupdalen dal Granstanda fäbodarna fäb. Djuptjärn sjö
Nystilla by /Se Djupgruvan gruva Grindisakas gårdsnamn Djuptjärn tjärn
Nyäng gårdar, gruvor Djupmyran myr Gruvskogen bebyggelse Djupviksmossen mosse
Nyäng gd:ar, gruvor Djupmyran myr Gubbas gårdsnamn Dundersvreten åker
*Offrabergh by Djuptjärnen tjärn Guffalls hemman Dånfallsbäcken bäck
Ol-Mats gård /Se Djuptjärnen tjärn Gustavsberg gård Dödbackudden kulle
Onödan gård /Se Djuptjärnen tjärn Gyltan grindvaktsgård Edsken sjö
Oppsättars gårdsnamn /Se Domaldsbäcken bäck Gästis gästgivaregård Eksta plogen åker
Ovanåker by Domaldsbäcken bäck Götes f.d. sold. t. Eltebo-sjön sjö
Ovanåker by Drättsmossen mosse Hacksas f.d. landbogård Erkas vreten åker
Ovanåker by Döbakudden badställe /Se Hagas lht Erik-Hans-backen backe
Ovanåker by /Se Edske masugn masugn Hagas avs. Erk-Ers åkern åker
Ovanåker komm. bost /Se Edske masugn masugn Hagas hemman Erkes fly tjärn
Ovanåker by /Se Edske masugn förr masugn? Hagas hemman Ersbäck bäck
Pell-Pers gårdsnamn /Se Edsken sjö Hagas hemman Ettermyren kärr
Per-Anders gård /Se Edsken sjö Hagas gårdsnamn Exen Saknas
Per-Ols gård /Se Edsken sjö Hammarrönningen bebyggelse Exen sjö
Prästbordet Saknas /Se Edsken sjö Hans-Abels bebyggelse Exen sjö
Prästgården khbost. /Se Edsken sjö Hans-Abels gd Fagerstakanalen kanal
Prästhyttan by Edsken sjö Hans-Erikas bebyggelse Fallklack berg
Prästhyttan by Edsken sjö Hans-Erikas gård Fallviken vik
Prästhyttan by /Se Edsken sjö Hanses gd Fallåkern åker
Pungpinan gårdsnamn /Se Edsken sjö Hanses bebyggelse Farsmors kyrkeberget berg
Pärsbo lht Edsken sjö Hanses bebyggelse Fattigbacka backe
Rian Saknas Edsken sjö Hanses gård Fi hällan ? berg
Roparns gårdsnamn /Se Edsken sjö Hedkvistas gård Fi hälls berget ? berg
Råberg hn Edsken sjö Herrgården bebyggelse Finnbo åker
Sibbersbo by Edsken sjö Herrgården gårdsnamn Finn-Pelle f.d. slogäng
Sikbersbo by /Se Edsken sjö Herrgårds gårdsnamn Finnpällarne f.d. odling
Sibbersbo by /Se Edsken sjö Hindrikas hemman Finnåsen skogsskifte
*Själeboda äga/marknamn Edsken sjö Hjulhuset lht Finskmossen åker
Skarpens gård /Se Eka Saknas Ho by Fiskestigen väg
Skinnpinan gårdsnamn /Se Ekagruvan f.d. gruva Ho by Fittjeån å
Skinnpäls gårdsnamn /Se *Eksjön sjö Hofors by Fittjänget åker
Skjutars gårdsnamn /Se Eksjön sjö Hofors sn Fittjan äng
Skommarhyttan by *Engesjön sjö Hohyttan f.d. hytta Fittjan skogsslog
Skommarhyttan by /Se Esken lacus sjö Hosjöborn samhälle Bortre fittjan äng
Skommars gårdsnamn /Se Esken Lacus sjö Hyttbackavreten f.d. lht Hemre-fittjan åker
Skräddarbo gårdsnamn /Se Exen sjö Hyttbacken egna hem Fjällberget berg
Slantsnaran gårdsnamn /Se Exen sjö Hårds sold.gård ?Fjällsberget bergshöjd
Smess gårdsnamn /Se Fagerfallet naturnamn /Se Hällas hemman Fjällberget Saknas
Snickars gårdsnamn /Se Fagersjön naturnamn /Se Hästbacka avs. Flasktjärn tjärn
Snickens gårdsnamn /Se Fagerstagruvan f.d. gruva Hästbo by Flottbrobacken landsvägsbacke
Snorells gårdsnamn /Se Fageråsen naturnamn /Se Hästbo bebyggelse Flughemsbäcken bäck
Solberga by Farsmorskyrkeberget berg Hästbo by Flughemsbäcken bäck
Solberga by Fastmossen skogsmark Väster Hästbo by Flughems Fly f.d. tjärn
Solberga verkstäder Fastmossen mosse Öster Hästbo by Flyberget berg
Solberga by Fattigbacka Saknas Hästbo - heden del av V. Hästbo Flymossen mosse
Solberga by /Se Fittjan skogsäng /Se Hästkällan lht Flymossen mosse
Solberga by /Se Fittjeån å /Se Hästkällas gårdsnamn Flyttklack holme
Solberga by /Se Fittjänget åker /Se Hökarns f.d. gård? Flytäkten åker
Springars gårdsnamn /Se ?Fjällberget berg Hökars gårdsnamn Fläskbotten kolbotten
Stavsbo gd Fjällberget berg Ingemors bebyggelse Folknäs åker
Stenshyttan by Fjällberget bergshöjd Ingemors bebyggelse Folknäskullen kulle
Stenshyttan by Fjällberget berg Isakas bebyggelse Forsbybron bro
Stenshyttan by Fjällbergsgruvan f.d. gruva Isakas bebyggelse Forsbyvägen väg
Stenshyttan by /Se Fjärrsjön sjö Isakas bebyggelse Forsbyån å
Stigars gårdsnamn /Se Flatmyran myr Isaksberg t Fredagsfallet f.d. äng
Stillbo gd /Se Flatmyran myr? Jakopas bebyggelse Fregåsaspussen vattengöl
Stolpens gård /Se Flatmyran myr Jakopas bebyggelse Fräkengruvan gruva
Stora Kronan gårdsnamn /Se Flottklack udde Jakopas bebyggelse Fugelmossgruvan f.d. gruva
*Storängsgruvan, se Nyäng Saknas Flughem terräng Jan-Ers bebyggelse Fugelmossrönningen f.d. åker
Sälgsjön by Flymossegruvan f.d. gruva Jan-Ers hemman Fyrkanten åker
*Sälliebäck by Flymossen mosse Jan-Mats bebyggelse Fågelmossegruvorna f.d. gruvor
Sälliebäck by /Se Frykmansö udde Jan-Pers bebyggelse Fågelmossen gruva
Särsta by *Fuscalacus sjö Jans bebyggelse Fågelmossen mosse
Särsta by Fågelmossen mosse Jan-Svens bebyggelse Fågelmossn mosse
Särsta stomhmn /Se Fågelmossen mosse Jan-Svens gård Fågelmossen sumpmark
Särsta stomhmn /Se Fågelmossen mosse Jonasas bebyggelse Fågelmyren myr
Särsta stomhmn /Se Fågelmossen mosse Jonasas bebyggelse Fårfallet skogstrakt
Särsta by Fårstandan terräng Jonasas bebyggelse Fårkällan källa
Särsta by /Se Fäboddammen terräng Jonasas bebyggelse Fårtomten åker
Särsta by /Se Fäboddammen skogsmark Jonasas gård Fäbodbergen berg
Sörgårds gårdsnamn /Se Fäbo(d) sjön sjö Jon-Lars lht Fäbodbäcken bäck
Tjärnäs by Fäbodsjön sjö Järnas gd Fäbodkyan ängsslog
Tjärnäs, N. o S. by Fäbodviken vik Jönses bebyggelse Fäbodmossn mosse
Tjärnäs by Fäbodviken vik Jönses bebyggelse Fäbodsjön sjö
Tjärnäs by /Se Gammelgårdsudden udde Jöns-Ers bebyggelse Fäbodviken vik
Tjärnäs by /Se Gammelgårdsudden udde Jöns-Ers bebyggelse Fäbodvägen väg
Tolven finnby Gammelstillaviken vik Jöns-Lars bebyggelse Fejsvreten åker
Tomtas gård /Se Gammelstillaån å Jöns-Lars bebyggelse Fejsåkern åker
Torshyttan by Gammelstillaån å /Se Jöns-Ols hemman Färjahäll holme
Torshyttan gårdar Gammelstillaån å Kaksas gårdsnamn Fölkärret kärr
Torshyttan by Gammelstillaån å Kallmuren by Gammelgårdsudden udde
Torshyttan by Gatberget berg Kallmurs hemman Gammal-rönning åker
Torshyttan gd:ar Getbacken höjd? Kalvsnäs bebyggelse Gammelstilldammen damm
Torshyttan by /Se Gettjärnberget berg Kalvsnäs bebyggelse Gammelstilldammen damm
Torsåker by Gettjärnberget berg Kalvsnäs by Gammelstillån Saknas
Trollbo gård /Se Gettjärnen tjärn Kalvsnäs by Gammelvreten åker
Trollrike gård /Se Gettjärnen tjärn Kalvsnäs kvarn bebyggelse Gasbergs kärret skogsmark
Törkens gård /Se Gettjärnen tjärn Kammars gård Gatplogen åker
Ugglebo by Gettjärnen tjärn Kammars lht Gatsved område
*Ugglebo Hammare by Getån å Kammars lht Gatsvedsvreten gårdstomt
Ugglebo by /Se Getån å Kammars hemman Getbacken backe
Vall by Gillermossen mosse Kaptens gård Gettjärn sjö
Vall by Gillermossen mosse Karls bebyggelse Gettjärn tjärn
Vall by Gillermossen mosse Kavelbron bro Getån å
Vall by Gillermossen mosse Klings f.d. sold. t. Getån å
Vall by Gisslavreten ägomark Knalbo f.d. fäb. Getön holme
Vall by *giåSiön sjö Knavens gårdsnamn Getön holme
Vall by /Se Gjusberget (även Gjustjärnberget) berg Kolfallet t Getön ö
Vall by /Se Gjusberget berg Kolarrönningen lht Gettjär(n)berget skogsskifte
Vall by /Se Gjusberget berg Kranses stuga Gettjär(n)bäcken bäck
Vall by /Se Gjusberget berg Kratten f.d. bruk, nu herrgård Getån å
Vall by /Se Gjusberget berg o. triangelpunkt Krogas lht Getänget åker
Veranda byggningen hus /Se Gjusbäcken bäck Krons f.d. soldatgård Gillermossen mosse
Vi by Gjusen sjö Kullatyristorp lht Gillermossen mosse
Vi by Gjusen sjö Kullen lht Gillermossen mosse
Vi by Gjusen (Ljusen) sjö Kummelsberg hemman Gjusberg berg
Vi by /Se Gjusen sjö Kungsberget lht Gjusberget Saknas
Vi by /Se Gjusen sjö Kyrkfallet del av Eltebo Gjusen sjö
Vi by /Se Gjusen sjö Källberget ödegård Gjusen sjö
Vi by /Se Gjusen sjö Källsborg avs Gjustjärnarna sjöar
Vi by /Se Gjusholmen holme Körbergs lht Gjustjärnarna tjärnar
Vibyggehyttan by Gjusmossen mosse Lappas gårdsnamn Gjustjär(n)berget berg
Vibyggehyttan by Gjustjärnarna tjärnar Lars-Bengts bebyggelse Glädjen dyjord
Vibyggehyttan by Gjustjärnberget berg Lars-Bengts gård Glädjen vret
Vibyggehyttan by Glädjen ägomark Larsberg bebyggelse Glänshålet åker och backar
Vibyggehyttan t? /Se Gnopen sund Lars-Jons hemman Gnopen sjö
Vibyggehyttan by /Se Gnopen sjö Lars-Lars bebyggelse Gnopen sjö
Vibyggehyttan by /Se Gocksen f.d. sjö Lars-Lars bebyggelse Gnopen sund
*Vik Saknas Gocksen terräng Lars-Lars bebyggelse Goddagshålet åker
Vinges gård /Se *Graningen (trol. Gränjen) sjö Lars-Lars bebyggelse Goddagshålet terräng
Värnviken lht /Se Gropbacka ägomark Lars-Lars bebyggelse Goksen sjö
Västerhästebo by Gropbackagruvan f.d. gruva Lars-Lars gårdsnamn Goxen sjö
Västerhästbo by Gruvallmänningen allmänning Lars-Nils hemman Granbacksåkern åker
Västerhästbo by /Se Gruvberget berg Lars-Ols hemman Grindbacksvreten f.d. skogsåker
Åsmundshyttan by Gruvmossen mosse Lars-Pers bebyggelse Grindberget beteshage
Åsmundshyttan by Gruvmossen mosse Lars-Pers bebyggelse Grindberget kulle
Åsmundshyttan by /Se Gruvviken vik Lars-Svens bebyggelse Grindbergsrönningen åker
Åsmundshyttan by /Se *Grycken sjö Lars-Svens bebyggelse Grindvreten åker
Ältebo by Gryckstensmossen mosse Lars-Tyrs lht Grindvreten vret
Ältebo by Gryssbäcken bäck Lassas gård Grindåker åker
Ältebo by Gryssen sjö Le-Olles gårdsnamn Grindåkern åker
Ältebo by Gryssen sjö Lerbacken lht Gropbacka åker
Ältebo by /Se Gryssen sjö Lindesberg fäb. Gropbacka f.d. odling
Österhästbo by Gryssen sjö Lindkvistas hemman Gropbackgruvorna gruvor?
Österhästbo by /Se Gryssen sjö /Se Lisas bebyggelse Gruvberget berg
  Grängen sjö Lisselängs gårdsnamn Gruvberget berg
  Grängen sjö /Se Lisselängs lht Gruvberget berg
  Gränjan sjö Liss-Ollas gård Gruvberget berg
  Gränjen sjö Livbacka lht Gruvviken vik
  Gränjen sjö Lummerbacka lht Grypen sjö
  Gränjen sjö Lusters f.d. sold.gård Gryssen sjö
  ?Gränjen sjö Lusters f.d. soldatgård Gryssen sjö
  Gränjen sjö Lyktan lht Gryssbäcken bäck
  Gränjen sjö Långbacks lht Gryssmossen mosse
  Gränjen sjö Lämors gårdsnamn Gråberget berg
  Gränjen sjö Lär-mors stuga Grållebacka skogsbacke
  Gränjen sjö Magnusas avs Gråtbacka åker
  Gränjen sjö Malmbergskärret dagsverksgårdar Grållebacka backe
  Gränjen sjö Masens hemman f.d. masmästargård Grängen sjö
  Gränjen sjö Masmästars lht Grängen sjö
  Gränjen sjö Masmästars lht Gräslappen åker
  Gränjen sjö Masmästars gård Grönberget berg
  Gränjen sjö Masmästars gårdar Grönbo åker
  Gränjen sjö /Se Matsas bebyggelse Grönvägen väg
  Gränsjön sjö Mats-Ers lht Gubbens fallet äng
  Gräsholmen terräng Mats-Ols gård Gumshällarna skogsområde
  Gräsholmen skogsmark Matsjöns stuga Gumshällarne skogsbacke
  Grönlundsmur myr Matsäckbacka t Gumstäkt åker
  Gröskegruvorna nu gårdar, förr gruvor Mjölnargården lht Gyrita-vreten vret
  Gustav Adolfs stålgruva f.d. gruva Montros bruk Gyttjehålet åker
  Gyllemyr ägomark Mosebacke lht Gård-sjön sjö
  Gyllemyr ägomark /Se Mossarna t Gåssjön sjö
  *Gålsjön sjö Mossarna lht Gäddledet led
  Gårdsjöflyet sjö Munkas avs. Gärdsen tjärn
  Gårdsjön sjö Munterbo lht Gässlingen sjö
  Gårdsjön sjö Myggbo f.d. lht Gästgivarberget berg
  Gårdsjön sjö Myrsved del av Fors Gästgivaren sten
  Gårkvidden sjö Mårtens Saknas Gästgivarholmen holme
  Gårkvidden tjärn Mårtsbo sydligaste delen av V. Hästbo Gästgivaråkern åker
  *Gåsiön sjö Mårtsbo by Gästrike-känningen sjömärke
  Gässlingen sjö Mörkens f.d. soldatgård Gölbäcken f.d. bäck
  Gässlingen vik Nederbyn del av Bergs by Göljan moränkullar
  Gässlingen sjö Nilses bebyggelse Stora Gösken sjö
  Gässlingen vik Nilses bebyggelse Gösken sjö
  Gässlingen sjö Nilses bebyggelse Gösken sjö
  Gässlingen vik Nordansjö herrgård Gösken sjö
  Gässlingsudden udde Nordansjö herrgård Haggruvan f.d. järnmalmsgruva
  Gässlingsudden udde Nordansjö gårdsnamn Haggruvbacken backe
  Gästgivaren holme Norrbo fäbodarne f.d. fäb. Hagsbacken åkerbacke
  Göljan terräng Norrbys bebyggelse Hagsåker åker
  Göskarna sjöar Norrgårds bebyggelse Hagvretn åker
  *Göskeberget (möjl. Göskogruvan?) berg Norrgårds gårdsnamn Hallasbäck bäck
  *Göskeberget berg Norrgårds gd Halldammen sjö
  ?Göskegruvan f.d. gruva Nybons gd Halt-Olle klint
  Göskegruvorna nu gårdar, förr gruvor Nybons bebyggelse Halvars gruvan f.d. gruva
  Göskegruvan f.d. gruva Nybons bebyggelse Halvars gruvberget berg
  Gösken sjö Nybons gård Halänget åker
  Gösken, Lilla sjö Nybons gårdsnamn Hammardammen damm
  Gösken, Lilla sjö Nybyn gård Hammarmossen åker
  Gösken sjö Nybyn gd Hammaråkern åker
  Gösken, Lilla Saknas Nybyn lht Hampgärdet gårdsplats
  Gösken, Lill- Saknas Nygårds gårdsnamn Hampgärdet åker
  Gösken sjöar Nyhyttan by Hamptomten åker
  Gösken sjöar Nyhyttan by Hamptäppan åker
  Gösken sjöar Nystilla by Hamre åker
  Gösken St. o. L sjöar Nyvreten t Hanses backen landsvägsbacke
  Gösken, Lilla o. Stora sjöar Nyäng gruvsamhälle Hans backen backe
  Gösken, Lilla o. Stora sjöar Närbo f.d. fäb. Hans vallen skogsmark
  Gösken L:a o. St:a sjöar /Se Näset hemman Harviken äng
  Gösken L:a o. St:a sjöar /Se Olas bebyggelse Harviken Saknas
  Gösken, Stora sjö Olas bebyggelse Hemre-åkern åker
  Gösken, Stora sjö Olas fäboden fäb. Hemåkern åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Anders bebyggelse Hemåkern åker
  Gösken Saknas Ol-Anders bebyggelse Hemåkern åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Ers bebyggelse Hemåkern åker
  Gösken, stora sjö Ol-Ers bebyggelse Hemåkern åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Hans bebyggelse Hedbacken åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Jans gd Herrpersvreten åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Jans bebyggelse /Se Herr-Pers-vreten vret
  Gösken, Stora sjö Ol-Jans bebyggelse Herr-Pers-vreten åker
  Gösken, Stora sjö Ol-Jons bebyggelse Herr-Pers-vreten vret
  Gösken, Stor- Saknas Ol-Lars lht Hedvägen väg
  Gösken, Stor- sjö Ol-Lars hemman Himmelsrönningen nu skogsmark
  Hagas ägomark Ol-Lars bebyggelse Hinsen sjö
  Haggruvan f.d. gruva Ol-Mats hemman Hinviken åker
  Haggruvan f.d. gruva Ol-Mats gård Hjulbäcken f.d. bäck
  Hagkärret ägomark Ol-Ols bebyggelse Holmsjön sjö
  Halvarsgruvberget berg Ol-Ols bebyggelse /Se Holmsjön sjö
  Halvarsgruvberget berg Ol-Ols bebyggelse Hooån å
  Halänget ägomark Ol-Ols bebyggelse Hoplagskälla källa
  Hammardammen sjö Ollas bebyggelse Hoprönningen åker
  Hedsiöns masung masugn Ollas hemman Hoprönningen åker
  *Hedsjöbruksröret gränsmärke Ollas hemman Hoprönningarna skogsrönning
  Hedsjön sjö Liss-Ollas bebyggelse Hopvreten åker
  *Hedsjöröret gränsmärke Olsberg lht Hopänget åker
  *Hedtjärnbergsröret gränsmärke Onödan gård Hornberg berg
  *Hedtjärnsrör gränsmärke Onödan gård Hornberget berg
  *Hedtjärnsröret gränsmärke Oppsättars gårdsnamn Hornbergsmossen mosse
  Heedsiön Saknas Oppsättars gd Hoschtjärn(?) sjö
  Hemma-fittjan äng /Se Ords bebyggelse Hoschtjärn tjärn
  Hÿsken sjö Ords-Jans lht å hemman Hoschtjärnsberget berg
  Hijskens Siö sjö Ovanåker by Hosjön sjö
  Hisken sjö Ovanåker by Hosjön utvidgning
  *Ho sjönamn /Se Ovanåkers bebyggelse Hosjön f.d. sjö
  Hoberget berg Ovanåkers lht Hoån å
  Hobygge hammare hammarsmedja /Se Ovanåkers gårdsnamn Hummelberget hage
  Hobygge hytta hytta /Se Pellas lht Hyen sjö
  Hobyggesjön sjö /Se Pell-Pers bebyggelse Hyndviken terräng
  Hobyggeån å /Se Pell-Pers hemman Hyndås mossen nu skog
  Hofors hammare hammarsmedja /Se Pell-Pers f.d. gård Hyndåsmossen mosse
  Hohyttan hytta /Se Pell-Pers bebyggelse Hyttbacken stenbacke
  Holmsjön sjö Pell-Pers hemman Hyttbacken hyttbackar
  Holmsjön sjö Pell-Pers bebyggelse /Se Hyttbacken stenig kulle
  Holmsjön sjö Pell-Pers gårdsnamn Hyttbackvreten åker
  Homsiön sjö Per-Anders bebyggelse Hyttbackvreten åker
  Hosjön sjö Per-Anders gård Hyttbackåkern åker
  Hosjön sjö Per-Anders bebyggelse Hyttbergsfallet skog
  Hosjön sjö Per-Ers bebyggelse Hyttbäcken bäckar
  Hosjön sjö Per-Görans bebyggelse Hyttdammen sjö
  Hosjön sjö Per-Jöns bebyggelse Hyttfallet fall
  Hosjön sjö Per-Lars hemman Hyttkärret åker
  Hosjön sjö Per-Lars bebyggelse /Se Hyttrönningen odling
  Hosjön sjö Per-Lars bebyggelse /Se Hyttrönningen åker
  Hosjön sjö /Se Per-Lars bebyggelse Hyttvreten åker
  Hosjön utvidgning av Hoån /Se Per-Lars f.d. gård Hyttvreten åker
  ?Hoån sjö Per-Nils hemman Hyttåkern åker
  Hoån å Per-Ols lht Hyttån å
  Hoån å Per-Ols hemman Håkans-täkten åker
  Hoån å Per-Ols bebyggelse Hålldammsvreten åker
  Hoån å Per-Ols hemman Håln sjö
  *Hoåsen höjd Per-Ols bebyggelse Håln sjö
  Hyen sjö Per-Ols bebyggelse Hålns berget berg
  Hyen sjö Per-Ols hemman Hålnsberget berg
  Hyen sjö Per-Ols gård Hålnsjön Saknas
  Hyen sjö Perors gård Häckersrönningen odling
  Hyen sjö Per-Tyrils bebyggelse Häckersrönningen odling
  Hyen sjö Per-Tyris lht Hägers rönning åker
  Hyen sjö Pers bebyggelse Hällheds-falls-berget berg
  Hyen sjö Pers bebyggelse Hällingsbäcken bäck
  Hyen sjö Persbo fäbodjord Hällstensmossen mosse
  Hyen sjö Persbo hemman Hängvreten åker
  Hyen sjö Persbo lht Hässelberget berg
  Hyen sjö Perslund lht Hässmässudden udde
  Hyen sjö Petters bebyggelse Hästberget berg
  Hyen sjö Pikens f.d. soldatgård Hästbo betesvall
  *Hyenån å Piks hemman Hästboheden hed
  Hyn sjö Prostgården kyrkoherdeboställe Hästboheden väg
  Hyn sjö Prästgården kyrkoherdeboställe Hästbosjön sjö
  Hyn sjö Prästgården kyrkoherdebostället Hästboån å
  Hyn sjö Prästgården kyrkoherdeboställe Hästboån å
  Hynrör gränsmärke Prästhyttan bebyggelse Hästboåsen ås
  *Hynrör gränsmärke Prästhyttan by Hästbäcken bäck
  Hynsröset röse Prästhyttan by Hästen sjö
  Hysken laous sjö Pungpinan gårdsnamn Hästhagen åker
  Hyttbäcken bäck Pålsbo del av byarna Vibyhyttan o. Solberga Hästhagsvreten åker
  Hyttdammen sjö Pålsbo del av byarna Vibyhyttan o. Solberga Hästholmen holme
  Hyttdammen damm Pålsbo del av byarna Vibyhyttan o. Solberga Hästkällan åker
  Hålen sjö Ranbergs-mossarna t Hästkällan källa
  Hålen sjö Roparns stuga Hästmossen mosse
  Hålen sjö Roparns gårdsnamn Hästen sjö
  Hålen sjö Roses backstuga Högstanda kulle
  Hålldammen sjö Rots hemman Högståsen skogsås
  Hålldammen sjö Rotsved lht Högståsen ås
  Hålldammen damm Rotsvess gårdsnamn Högvakten skogsbacke
  Håln sjö Råbacka lht Högåkern åker
  Hålnsjön sjö Rönningen del av Solberga Höässe äng
  Hålnsjön sjö Rönningen del av Solberga Igeltjärn sjö
  Hålnsjön sjö Rönningsbodarna f.d. fäb. Igeltjärn sjö
  Hålnsjön sjö Rönningsbodarna lht Igeltjärn sjö
  Hålnsjön sjö Rönningsholm lht Igeltjärn sjö
  Hålnsjön sjö Sambrinks hemman Igeltjärn sjö
  Hålnsjön sjö Sandbodarna f.d. fäb. Igeltjärn tjärn
  Hålnsjön sjö Sibbersbo by Igeltjärn tjärn
  Hålnsjön sjö Sibbersbo by Igeltjärnsberget berg
  *Hålnsröret gränsmärke Sjuas torp Igeltjärnsberget berg
  Hålsiön sjö Skaffars lht Isgruvan gruva
  Hålsiön sjö Skarpens gård Iskebacken backe
  Hålskärret kärr Skinnpinan gårdsnamn Iskebacken vilställe
  Hålskärret skogsmark Skinnpäls gårdsnamn Ixen sjö
  Hålsmossen mosse Skjutars gårdsnamn Ixen sjö
  Hålsmossen skogsmark Skogens rönningen f.d. t Jakopsholm holme
  Hårsiön sjö Skogstorp t Jakops vretn åker
  Hårsiön sjö Skogvaktars gårdsnamn Johannesåkern åker
  Håvran sjö Skoltomten bebyggelse Jonas ägan åker
  Håvran sjö Skommarhyttan by Jordpärontäppan grustag
  Häglingen, Lilla sjö Skommarhyttan by Jungfruburen udde
  Häglingen sjö Skommars stuga Jungfruholmen holme
  Häglingen sjö Skommars gårdsnamn Jusberget Saknas
  Häglingen, Lilla sjö Skräddarbo gårdsnamn Jusen Saknas
  Häglingen, Lilla sjö Skräddarevreten avs Justjärnarna Saknas
  *Hälla höjd Skräddars lht Jägarpussarna tjärnar
  Hällingsbäcken bäck Skräddars lht Jämmertäckten åker
  Hällingsrö terräng Skräddars hemman Jöljan åker
  *Hällröret gränsmärke Skräkens f.d. soldatgård Jöljan mosse
  Hällstensmossen mosse Slantsnaran gårdsnamn Jöljan moränkullar
  Hälludden udde Slugers f.d. soldatgård Jöns-Lars åkern åker
  Hälludden udde Slugers lht Jöns-Lars änget äng
  Hässelberget berg Slugersbacken lht Jönsols värnan åker
  Hästbogruvan gammal gruva Smeans gård Kalkberget berg
  Hästbosjön sjö Smens lht Kalk-berget berg
  Hästbosjön sjö /Se Smens lht Kalkbromossen mosse
  Hästboån å Smens t Kallmurs-sjön sjö
  Hästboån å Smens hemman Kalven sjö
  Hästen sjö Smess gårdsnamn Kalven vik
  Hästen sjö Snars f.d. sold. t Kalven sjö
  Hästen sjö /Se Snickars gårdsnamn Kalven del av sjö
  *Hästgruvan gruva Snickartorpet t Kalven sjö
  Hästkällan källa /Se Snickens gårdsnamn Kalvhagen hage
  Högståsen ås Snorells gårdsnamn Kalvhagen stenbacke
  *Högåskellrör gränsmärke Snyggs sold. t. Kalvänget åker
  Hönan sjö Snälls sold. gård Kammaråsen skogstrakt
  Hönan tjärn Solbackas gårdsnamn Kammaråsen ås
  Icksen sjö Solberga by Lilla Kammaråsmossen mosse
  Igeltjärn sjö Solberga by Stora Kammaråsmossen mosse
  *Igeltjärnbergrör gränsmärke Solbergalöten bebyggelse Kammaråsrönningen åker
  Igeltjärnen tjärn Soltorp lht Lilla Kammaråsrönningen f.d. åker
  Igeltjärnen tjärn Sotaskär fäb. Stora Kammaråsrönningen åker
  Igeltjärnen tjärn Spjutängs bebyggelse Kaptensberget berg
  Igeltjärnen tjärn Sporrens sold. gård Karesvreten f.d. vret
  Igeltjärnsberget Saknas Springars gårdsnamn Karimosse åker
  Ingelsvreten ägomark? Stafsbo del av Ho Karinmossen åker
  Insen sjö Stenbäcken hemman Karl-Eriks bäcken bäck
  Isaksberg berg Stenbäcken gårdar Karlsbron landsvägsbro
  Isgruvan f.d. gruva Stenbäcken t Karlsbrobäcken bäck
  Jakobsgruvan f.d. gruva Stenbäcken gårdsnamn Kasvreten åker
  Johannesgruvan f.d. gruva Stenshyttan by Kasvreten åker
  Jungfrubur terräng Stenvallstorp lht Kattmossen mosse
  Jungfru-Mariaholmen holme Stiga-Lars lht Kettilsudden udde
  Kalfsiö sjö Stigars gd Kilberget berg
  Kalkberget berg Stigars lht Kilbäcksvreten åker
  Kalkberget berg Stigars gårdsnamn Killingholmarna holmar
  Kalkgruvmossen mosse Stillarberget hemman Kilmossarna mossar
  Kalkgruvmossen mosse Stillbo bebyggelse Kistbron bro
  Kalkgruvmossen mosse Stillbo-torpet jaktstuga Kistbrobäcken bäck
  Kalkgruvrönningen terräng Stollen bebyggelse /Se Kistbrobäcken bäck
  Kallmuren myr Stolpens gård Kistbrolöten betesmark
  Kalven sjö Stolpens gård Kistbron bro
  Kalven sjö Stolsäng t Kistbron bro
  Kalven sjö Stolters f.d. sold. gård Kistbrovägskälet vägskäl
  Kalven sjö Stoltns f.d. soldatgård Kittel-viken vik
  Kalven sjö Stora Kronan gårdsnamn Klangs fallen skogsskifte
  Kalven sjö Storberget gruvstuga Klangs mossen åker
  *Kalven sjö /Se Stordalen fäbod Klar-källan källa
  Kalvnabben ägomark Stordjupet t Klensmedbacken backe
  *Kalvnäsgruvan gammal gruva Storsäng t Klensmedåkern åker
  *Kalvsjön sjö Storsäng torp Klockaråkern åker
  *Kalvsjön sjö /Se Strömbergs avs. Klocksberg berg
  Kalvsåsgruvan f.d. gruva Strömhults bebyggelse Klocksberg berg
  Kammaråsen ås o. triangelpunkt Styrbjörns gd Klossdammen åker
  Kammaråsmossen mosse Stängslet gårdsnamn Klosstäkten landet mellan Säljsjön och Dammsj.
  Kammaråsmossen mosse Stängslet f.d. boplats Klosstäkten vretar
  Kaptensberget berg Sundlöfstomten bebyggelse Kläppstandan rastplats
  Kattmossen mosse Sveden by Kläppstandrönningen skog
  Kattrönningen skogsmark Svens landbogård Klövbackkärret kärr
  Kattrönningen terräng Svistanda lht Klövås skogsås
  Kavelbron terräng Svistanda boplats Klövsåsen berg
  Kettilsviken vik Svärdsjö bebyggelse Klövåskärret kärr
  Killingholmarna holmar Syrbodarna f.d. fäb. Knaperberget berg
  Kilsberget berg Sågars hemman Knaperstenarna klapperstensfält
  Klocksberg berg o. triangelpunkt Sälgsjön by Kniptjärn tjärn
  Klocksberg berg o. triangelpunkt Sälgsjönäs gård Knivsås skogsås
  Klocksberget berg Sälgsjönäs by Knivsåsen berg
  Klossdammen damm Särsta by Knivsåsgruvan f.d. gruva
  Knaperberget berg Särsta by Knivtjärn tjärn
  Knivsås ås Särsta fäb. bebyggelse Kolargruvan f.d. gruva
  Knivsås ås Särstaholm bebyggelse Kofallet f.d. röjning
  *Knivtjärn tjärn Särstaholm hmn Kolbacken backe
  Knivtjärn sjö Sörbo fäbodarna fäb. Kolfallsbäcken bäck
  *Knivtjärnen tjärn Sörgårds bebyggelse Kolfallsviken vik
  Knivtjärnen tjärn Sörgårds gårdsnamn Kolhagen åker
  Knivtjärnsbäcken bäck Söräng bebyggelse Kolmossen mosse
  *Knäviksbacken höjd Tacktas f.d. soldatgård Korsbron vägskäl
  Kolberget berg Tjärnäs by Kopparhyttan f.d. hytta
  Kolfallet ägomark Tjärnäs by Kopparslagarbacken backe
  Kolfallsviken vik Tjärnäs by Kopparåsen skogbevuxet berg
  Kolgården terräng? Tjärnäsheden t Koppar-åsen berg
  Kolgården terräng Tolven by Korsbergs kyrka klipp block
  Kolsiön sjö Tomtas gård Korsbergskyrkan flyttblock
  *Konge B. bro? Torns soldatgård Korsgravarna gravhögar
  Kopparåsen ås Torshyttan by Korsnäs udde
  Kopparåsen ås Torshyttan bebyggelse /Se Kortsvret åker
  Kopparåsen berg /Se Trollbo gård Krattdammen sjö
  Korsgravarna fornlämningar Trollrike gård Kratten sjö
  Krattdammen sjö Trångbo del av Ho Krattdammen damm
  Krattdammen sjö Trångbo del av Ho Kratteborg åker
  Krattdammen sjö Tyrisas bebyggelse Kratte rönningen åker
  Krattdammen sjö Tyrisgården gd Kronhålshällarna hällar
  Krattegruvan f.d. gruva Tyskgårds bebyggelse Krons vretn åker
  Kratte masugn masugn /Se Tyskmossen hemman Krumtjärn tjärn
  Krogsberget berg? Täkten bebyggelse Krumtjärn tjärn
  Krogsberget berg Törkens gård Kråkmyran hage
  *Kronotallsröret gränsmärke Uggelbo by och gård Kråknäset åker
  Krubbgruvan gammal gruva Ugglebo bebyggelse Kråknäset näs
  Krubbgruvan öde gruva Uggelbo by Kråknäset åker
  Kråknäset åker Urväders gd Kröntjärbäcken bäck
  Kråknäset näs Vadarns bebyggelse Kröntjärnsbäcken bäck
  Kråknäsängen Saknas /Se Vall by Kulla åker
  *Kråknäsängen äng /Se Vall by Kullabacken åker
  Kröntjärnen, Lilla tjärn Vall by Kullbacken backe
  Kröntjärnen, Stora tjärn Vallby fäbodar fäb. Kullberget berg
  Kröntjärnsbäcken bäck Vallbysmedjan smedja Kullstycket åker
  Kröntjärnsbäcken bäck Vi bebyggelse Kullåkern åker
  Kulleberget berg Vi by Kullänget åker
  Kummeråsen ås Vi by Kummel-berget kulle
  Kungsberget berg Vibyhyttan bebyggelse Kummeråsen skogsås
  Kungsberget berg Vibyhyttan by Kummeråsslätten slät mark
  Kungsberget berg Vibyhyttan by Kungsberget berg
  Kungsberget berg Vibyhyttan by Kungsberget berg
  *Kungsbergsröret gränsmärke Vinges bebyggelse Lilla Kungsbergstjärn sjö
  *Kungsbergsröset gränsröse Vinges gård Stora Kungsbergstjärn sjö
  *Kungsbergsröret gränsmärke Vingesbacken lht Kungsbergstjärnarna tjärnar
  Kungsbergstjärnen, Lilla tjärn Vingesbacken lht Kungsbergsviken vik
  Kungsbergstjärnen tjärn Vinstens avs Kvarnberget berg
  Kungsbergstjärnen, Lilla tjärn Vretas f.d. sold. gård Kvarnberget berg
  Kungsbergstjärnen, Lilla tjärn Vretas lht Kvarnberget berg
  Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Vägkanten Saknas Kvarnviken vik
  Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Vägskäls gd Kvarnvretarne åker
  Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Värnviken soldattorp f.d.? Kvarnåkern åker
  Kungsbergstjärnen, Stora tjärn Västerhästbo by Kvarnåker åker
  Kungsbergsviken vik Västerhästbo by Kvatten sjö
  Kuskbacken höjd Åbron del av Vi Kvatten sjö
  Kvarnberget berg Ålbo lht Kvattbäcken bäck
  Kvarnberget berg Ålbron del av Vi Kvattänget åker
  Kvarnbergsgruvan f.d. gruva Ånäset hemman Kyndeläng f.d. äng
  Kvarnviken vik Ånäset gd Kyrkfallet backe
  Kvattbäcken bäck Åses bebyggelse Kyrkfallsbacken backe
  Kvatten sjö Åsmanshyttan by Kyrkledsåkern åker
  Kyrkfallet terräng Åsmundshyttan bebyggelse Kyrkleds-åkern åker
  Kålhällan Saknas Åsmundshyttan bebyggelse /Se Kyrktomterna åker
  Kårsberget berg Åsmanshyttfäbon fäb. Kyrkvallen vägsträcka
  Kårsberget berg Åsmundshyttan hp Kyrkviken vik
  Kårstjärn tjärn Ädels gård Kyrkåkern åker
  *Käcksjön sjö Lissel-Ädels bebyggelse Kyrkänget åker
  Kägelbaneholmen udde Stor-Ädels hemman Kålåker åker
  Källfallet terräng Äderbackas gårdsnamn Kårsberg berg
  Källfallet ägomark Ältebo hållplats Kårsberget berg
  Källfallet ägomark Ängs lht Kårsbergs kyrka flyttblock
  Källkärret kärr Överbyn del av byn Berg Kägelholmen holme
  Källmossen mosse Östansjö by Källberget berg
  Källmossen mosse Östansjö by Kälkbacksåkern åker
  Källrönningen ägomark Österhästbo by Kälkbovreten åker
  *Källröret gränsmärke Östers sold. gård Källbäcken bäck
  Källsege åker /Se Österäng avs. Källfallet uthuggning i skogen
  Källviken vik   Källfallet åker
  Källviken vik   Källkärret kärr
  *Källviksåsen höjd   Källmossen åker
  Käringbäcken bäck   Källsegan åker
  Käringbäcken bäck   Källsege åker
  Kärven sjö   Källseget åker
  Kärven sjö /Se   Källseget åker
  Köpmansmossen mosse   Källseget f.d. odling
  Körberget berg   Källvreten åker
  Körberget bergshöjd   Källåker åker
  Körbergsgruvan f.d. gruva   Källåkern åker
  Körbergsklack berg   Källänget åker
  Körbergsklack triangelpunkt   Källänget åker
  Körbergsklack terräng   Käring-bäcken bäck
  Lackarsberget berg   Käringbäcks Rönningen skog
  *Landsvägsröret gränsmärke   Kärret åker
  *Landsvägsröret gränsmärke   Kärret sumptrakt
  Lapphaget terräng   Kärret kärr
  Lappkojberget berg   Kärven sjö
  Lappmossarna mossar   Kölnbacken backe
  Lappkojmossen mosse   Kärven sjö
  Lavermossen mosse   Könbacken backe
  Lavermossen skogsmark   Köpmansmossen mosse
  *Lembyggevallsrör gränsmärke   Köpmans-mossen mosse
  *Lembyggevallsrör gränsmärke   Köpskogen skogsområde
  *Lilldammsbron landsvägsbro   Körberget berg
  Lillflyet sjö   Körberget berg
  Lillflyet tjärn   Körbergsklack berg
  Lillholmen holme   Kör-bergs-klack berg
  Lillkolan ägomark   Körsbärsbacken Saknas
  Lillsjön sjö   Lackarsberget höjd
  *Lillsjön sjö   Laddarhällarna hällar
  Lillsjön sjö   Lapphagen hage
  Lillsjön sjö   Lapphaget hage
  *Lillsund sund   Lappkojberget berg
  Lillåbäcken bäck   Lappkojmossen mosse
  Lillöglingen sjö   Lappkojspussen vattensamling
  Lillön ö   Lappkällan källa
  Lillön udde   Lappänget åker
  Lillön ö   Lars Larssons tomt åker
  *Lillösken sjö   Lars-Lars värnan åker
  Linderåsen höjd   Lassas kolan åker
  Linderåsen skogshöjd   Lassvret åker
  Linderåsen ås   Ladåkern åker
  Linderåsen terräng   Lertäkten åker
  Lindesberget berg   Leränget åker
  Lindesberget berg   Lilla Åstjärn f.d. sjö
  *Linnen sjö   Lillbron åker
  Liss-Annas tjärn tjärn   Lillbro rönningen äng
  Liss-Annas tjärn tjärn   Lillgryssdammen damm
  Liss-Annas tjärn tjärn   Lillgösken sjö
  Liss-Annas tjärn tjärn   Lillkolan åker
  Lissello sjö   Lillsjön sjö
  Lissello tjärn   Lillsjön sjö
  Lisselön ö   Lillsjön sjö
  Lissjöbäcken bäck   Lillsjön sjö
  Lissjön sjö   Lillån å
  Lissjön sjö   Lillänget beteshage
  Liusen sjö   Lillön ö
  Ljusberget berg /Se   Lillön ö
  Ljusberget berg   Lindebacken backe
  *Ljusen sjö   Linderkullsbacken kulle
  Ljusen (Gjusen) sjö   Linderåsen skogsås
  Ljusen sjö /Se   Linderåsen ås
  Lomholmarna holmar   Lindesberget bergklack
  Lomholmarna holmar   Linjen väg
  Lortglo sjö   Linsänkeberget bergstrakt
  Lugneån å   Lissel-hagen beteshage
  Lugneån å   Lisselholmen holme
  Lummerbacka höjd   Lisselmossen mosse
  Lundertjärnbäcken bäck   Lisselrönningen åker
  Lundertjärnbäcken bäck   Lisselrönningen åker
  Lundertjärnen tjärn   Lisselvreten åker
  Lundertjärnen tjärn   Lisselvreten åker
  Lustholmen holme   Lisselå sjö
  Lycksalighetens ö ö   Lisselåkern åker
  Långebacksberget berg   Lisselåkern åker
  Långmossen mosse   Lisselåkern åker
  Långmossen mosseliknande sänka /Se   Lisselåkern åker
  Långmuren ägomark   Lisselås kulle
  Långsjöbäcken bäck   Lisselänget åker
  Långsjön sjö   Lisselängstäppan f.d. åker, nu betesmark
  Långsjön sjö   Lisselön ö
  Långsjön sjö   Liss-sjön sjö
  Långsjön sjö   Lissvreten åker
  Långsjön sjö   Lisstäkten åker
  Lövholmen holme   Lisstäkten åker
  Lövsjöberget berg   Ljusen sjö
  Lövsjöberget berg   Loppstandan rastplats
  Lövsjöbäcken bäck   Lortrönningen hage
  Lövsjöbäcken bäck   Lummerbacka backe
  Lövsjöholmen holme   Lummerbacken backe
  Lövsjöholmen ö   Lundertjärn tjärn
  Lövsjön sjö   Lunnfly sjö
  Lövsjön sjö   Luppstanda udde
  Lövsjön sjö   Lussemosse mosse
  Lövsjön sjö   Lussimossa åker
  Lövsjön sjö   Lustholmen holme
  Lövsjön sjö   Lustholmen holme
  Lövsjön sjö   Lysjön sjö
  Lövsjön sjö   Långblåkärret kärr
  *Lövsuddrör gränsmärke   Långharen ö
  Lövtjärnen tjärn   Långmossen mosse el. mosselikn. sänka
  Lövtjärnen sjö   Långmurskärret åker
  Lövtjärnen tjärn   Långnäbben udde
  Lövtjärnen tjärn   Långnäsheden hed
  Lövtjärnsån å   Långplogen åker
  Lövtjärnsån å   Långtäkten åker
  Lövön ö   Långtäkten åker
  Malmbergsgruvan f.d. gruva   Långvreten åker
  Malmbergskärret kärr   Långåkern åker
  Malmbergsås ås   Långänget åker
  Malmbergås höjd   Längsthaga åker
  Malmbergsåsen ås   Läppänget kärr
  Malmbergsås ås   Löckelskogen hage
  Malmbergsås ås   Löten åker
  Malmbergsåsgruvan f.d. gruva   Löten åker
  *Malmbergsåsröret, Norra gränsmärke   Löten åker
  *Malmbergsåsröret, Södra gränsmärke   Löten åker
  Malmersiön sjö   Lövholmen holme
  Malm JerdSiön sjö   Lövsjön sjö
  Malmjärn sjö   Lövsjön sjö
  Malmjärn sjö   Madam Granrot källa
  Malmjärn sjö   Malmbergsgruvan gruva
  Malmjärn sjö   Malmbergs rönningen åker
  Malmjärn sjö   Malmbergsrönningen röjning
  Malmjärn sjö   Malmbergsåsen ås
  Malmjärn sjö   Malmjärn sjö
  Malmjärn sjö   Malmjärn sjö
  Malmjärn sjö   Malmjärnsbäcken bäck
  Malmjärn sjö   Malmjärsbäcken bäck
  Malmjärn sjö   Malmsjön? sjö
  Malmjärn sjö   Maskinstomten åker
  Malmjärn sjö   Masmästarbacken kulle
  Malmjärn sjö /Se   Masmästargruvan gruva
  Malmjärnsbäcken bäck   Masmästarvreten åker
  Masägan terräng   Masmästarvreten åker
  Masägan terräng   Masmästarvreten åker
  Matsgruvan f.d. gruva   Mats-Ers vreten åker
  *Matsåsen berg   Mellanmossbacken kulle
  Mellangruvan gruva   Mellanåkern åker
  *Mickelhedsröset gränsmärke   Milsveden åker
  Montroseån å   Morgonfallet skogstrakt
  Montroseån å   Morsåkern åker
  Morgonfallsgruvan f.d. gruva   Mos mossarna mossar
  Morsen sjö   Mosbäcken bäck
  *morsen L. sjö   Mosn sjö
  *Morsten sjö   Mossbacken åker
  *Morstjärn tjärn   Mossen mosse
  Mosbäcken bäck   Mossen åker
  Mosen sjö   Mossgruvan gruva
  Mosen sjö   Mossrönningen f.d. slogäng
  Mosen sjö   Mostjärn sjö
  Mosen sjö   Mosstjärn tjärn
  Mosen sjö   Mossvägen väg
  Mosen tjärn   Motjärn Saknas
  *Mossen sjö   Mullerboberget kullar
  *Mossgruvan gammal gruva   Mullerbodalen dal
  *Mossgruvefältet malmförande område   Murbacka åker
  Mostjärn tjärn   Muren åker
  *Mostjärnen tjärn   Murskogs dytag
  Mostjärnen tjärn   Myggbogruvan gruva
  Moulsen sjö   Myran mosse
  Mullerbo terräng   Myrbacka hage
  Mullerbo terräng   Myrbacka åker
  *Mulsen sjö   Myrbackudden udde
  Murkolan terräng   Myrvreten åker
  *Myckelhedsröret gränsmärke   Myrsvreten åker
  *Myggebogruvan gruva   Myråker åker
  Myggbogruvan gammal gruva   Myränget åker och äng
  Mårdsten holme?   Mårtens rönning åker
  Mårtsbo ägomark   Måsjön sjö
  Mårviken vik   Märrviken vik
  Märsen sjö   Mäster Pers vreten åker
  Mölnarberget berg   Mjölnarberget udde
  Mörsen sjö   Mjölnarvreten vret
  Mörsen sjö   Mörsen sjö
  Mörsen sjö   Mörsen mosse
  Mörsen sjö   Mörsen sjö
  Mörsen sjöar   Mörttjärn tjärn
  Mörsen sjö   Mörstjärn sjö
  Mörsen sjö   Nabben åker
  Mörsen sjö   Nabben åker
  Mörsen sjö   Nabben klippa
  Mörsen sjö   Najbacka åker
  Mörsen sjö   Nassbacka hage
  Mörsen sjö   Nistängsåkern åker
  Mörsen sjö   Nordanrö åker
  Mörsen sjö   Norrgruvan gruva
  Mörstjärn sjö   Norrgårds-värnan åker
  Mörtsjö kärn tjärn   Norråkern åker
  Mörtsjön sjö   Norråkern åker
  *Mörtsjön sjö   Norråkern åker
  Mörtsjön sjö   Norråkern åker
  Mörtsjön sjö   Norråkers kullen åker
  *Mörtsjötjärnen tjärn   Nottjärn sjö
  Mörttjärn sjö   Nubbholmen holme
  Mörttjärnen tjärn   Nyberget berg
  Mörttjärnen tjärn   Nybergsbacksmossen mosse
  Mörttsiön sjö   Nybergs gruvor f.d. gruvor
  Mörtt Tiern tjärn   Nybonsbacken backe
  Nedre Dammen sjö /Se   Nyckelsveden vret
  Nordansjön sjö   Nyckelsvian åker
  Norrgruvan f.d. gruva   Nylandet åker
  Nottjärnen tjärn   Nyvreten åker
  Nottjärnen tjärn   Nyvreten åker
  Nubbholmen holme   Nyvreten åker
  *Nyberget (= nuv. Åsberget ?) berg   Nyängarna terräng
  Nyberget berg   Nyängskanalen kanal
  Nybergsgruvan gruva   Näbban udde
  Nydammen sjö   Näbbarna åker
  Nydammen damm   Näbben åker
  Nyhytte-Dammsjön sjö   Näbben udde
  Nyhytte-Dammsjön sjö   Näset åker
  Nyrödjan terräng   Näset udde
  Nystillaån å   Näset näs
  Nystillaån å   Näset näs
  Närbo terräng   Näsvreten åker
  Närbo terräng   Nötbacken backe
  Näset ägomark   Nöttmossen åker
  Näset ägomark   Nötmossen mosse
  Nötmossen mosse   Nötmossen mosse
  Olsvreten terräng   Ocelanten bërg
  Ormholmen holme   Ocelanten berg
  Ormsjön sjö   Ormbacken åker
  Ormsjön sjö   Ormbacksvreten f.d. skogsåker
  Ottnaren sjö   Ormholmen holme
  Ottnaren sjö   Ormholmen holme
  Ottnaren sjö   Ormsjön sjö
  Ottnaren sjö   Orm-tjärn tjärn
  Ottnaren sjö   Ottnaren sjö
  Ottnaren sjö   Ottnaren sjö
  Ottnaren sjö   Ottnaren sjö
  Ottnaren sjö   Ottnarsänget äng
  Ottnaren sjö   Ovansjö-vreten åker
  Ottnaren sjö /Se   Ovanåker åker
  Oxbergsgruvan f.d. gruva   Oxmossen mosse
  Oxberget berg   Oxmossen mosse
  Oxeberget berg   Oxöga sjö
  Oxebergh berg   Oxögat tjärn
  Oxebergh gränsberg   Ox-ögat tjärn
  Oxebergh berg   Oxögskärret kärr
  Oxebergh berg   Pellas mossen mosse
  Oxeberget berg   Penninggruvan f.d. gruva
  Oxeberg Råå gränsmärke   Penninggruvhagen hagmark
  Oxebergz Råå gränsmärke   Penninggruvvretarne åker
  Oxebärgh berg   Per-Jöns åkern åker
  Oxebäriett berg   Per-Jöns änget äng
  Oxebäriett berg   Per-Lars änget äng
  Oxtjärn sjö   Per-Ols rönning åker
  Oxtjärnen tjärn   Pers kullen åker
  Oxtjärnen tjärn   Pers penninggruvskifte åker
  Oxtjärnen tjärn   Pettersgruvan gruva
  Oxtjärnen tjärn   Piparhålet nu skog förr slog
  Oxögat sjö   Platten åker
  Oxögat tjärn   Porsängsön ö
  Pallbogruvan gammal gruva   Pråmstaden lastplatser
  Pallbogruvan öde gruva   Prästas backen landsvägsbacke
  Pannmurfly sjö   Prästasfly tjärn
  Pannmurfly tjärn   Prästbacken backe
  Pansargruvan gruva   Prästberget berg
  *Penninggruvan gruva   Prästbo åker
  *Penninggruvan f.d. gruva   Prästfallen terräng
  Petters-rågsved terräng   Prästskogen skog
  Prästberget berg o. triangelpunkt   Pålsbo åker
  *Prästbordsskogen skog   Pålsbo berget berg
  Prästhyttegruvan f.d. gruva   Radda hällar stup
  Prästhytte hammare f. hammare   Rambergsmossen mosse
  *Pärsbogruvan gammal gruva   Rambergsmossen mosse
  Riddarsva terräng   Rambergsmossen mosse
  Rifallen terräng   Reddarsvadbäcken bäck
  Rifallen terräng   Reddarsvaden f.d. röjning
  *Rifallsröret gränsmärke   Ridbacken backe
  Rotjorden ägomark   Riddersvad skogsega
  Rotsvedsgruvan f.d. gruva   Ri-källan källa
  Rovsvedberget berg   Roparens vret åker
  Ruckarvreten terräng   Rosenvallstomten åker
  Rudsjön sjö   Rosevreten åker
  Rummelberget berg   Rosvret åker
  Rummelberget berg   Rotsvedberget berg
  Rymningsberget berg   Rotsveden åker
  Rymningsberget berg   Rotsvedgruvan gruva
  Rymningsbergsgruvan f.d. gruva   Rotvreten åker
  Ryttarberget berg   Ruan odling
  Ryttarberget berg   Ruckarvreten åker
  Ryttardammen terräng   Rudan aker
  Råberget bergsparti   Rudan åker
  *Råberg berg   Rudan åker
  Råberget berg   Rudsjöberget höjd
  Råberget berg   Rudsjömossen mosse
  Råberget berg   Rudsjön sjö
  *Råberget berg   Rumphålet vik
  Råberget berg   Rumphålet vik
  Råberget berg   Rumpnäs rönningen skog
  Råberget berg   Rumprönningen åker
  Råbocksmyran myr   Rumprönningen ängen
  *Röbergrör gränsmärke   Ryttarberget berg
  Råbocksmyran myr   Ryttarberget berg
  Rödbräcktgruvan gruva   Ryttardammen f.d. damm
  Rödbräcktgruvan gruva   Ryttarhagen hage
  Rönningen förr ägomark   Ryttartäppan terräng
  Rönningen ägomark   Ryåkern åker
  Rönningsvreten terräng?   Råbacka terräng
  Rönningsvreten terräng   Råggärdet åker
  Rönningsvreten ägomark   Råstock fäb. allm.
  Rösudden udde   Rättaråkern åker
  Rövarskärren kärr   Rävhålet åker
  Saltspannsviken vik   Rävhålet åker
  *Sam:s sjö   Rävhålsvreten åker
  Sankaberget berg   Rävåsen berg
  *Saues? sjö   Rödänget äng
  Selgesiön sjö   Rönningen åker
  Selgsiön sjö   Rönningen åker
  Siknäsholmarna holmar   Rönningsberget skog
  Siknäsholmarna holmar   Rönningsholms gruvan gruva
  Silverdalen terräng?   Rönningsvreten åker
  Sinderhagen Saknas /Se   Rövarskärren mosse
  Sinderhögarna terräng   Rödänget åker
  Sinksjön sjö   Sammeråkern åker
  Sinksjön sjö   Sandasvreten åker
  Sittsö ö   Sandbacka åker
  Sittsö ö   Sandbacks vret åker
  Sjöströmsgruvan terräng   Sandbäcken bäck
  ?Skackelberget berg   Sandkolsrönningen skog och mosse
  Skarbrorönningen terräng   Sandkärrönningen mosse
  Skessberget berg   Sandviken vik
  Skessen sjö   Sandviken vik
  Skessen sjö   Sandviksudden udde
  Skessen sjö   Sandviksvretarne åker
  Skessen sjö   Schersen sjö
  Skesshagen terräng   Sigrids rönningen åker
  Skillingen sjö   Siknäs holme
  Skillingsröret gränsmärke   Sikviken vik
  Skinnarbogruvan f.d. gruva   Siljbergs-ängen åker
  *Skiärsen sjö   Silverbergsänget åker
  Skoludden udde   Silvergruvan f.d. silvergruva
  Skommarhytteallmänningen allmänning   Silvergruvvreten åker
  Skomar Siön sjö   Sindertomten åker
  *Skräddartorpsröret gränsmärke   Sinderhögarne högar vid f.d. hytta
  Skuhlhell berg   Sinnerhögarna slagghögar
  Skurtjärnen sjö   Sinnerhögarna Saknas
  Skurtjärnen tjärn   Sissveden åker
  Skurtjärnen tjärn   Sisvedbacken backe
  Skurtjärnen tjärn   Sjessen sjö
  Skurtjärnen tjärn   Sjessberget berg
  *Skurtjärnsröret gränsm.   Sjessbäcken bäck
  *Skurtjärnsröret gränsmärke   Sjesshagen hage
  Skuruhäll gränspunkt   Sjessrönningen åker
  Skuruhäll berg   Sjöhagen f.d. hage
  Skuruhäll berg   Sjörönningen åker
  Skuruhäll berg   Sjörönningen åker
  Skuruhäll berg   Sjösveden åker
  Skuruhäll berg   Sjösvian åkrar
  Skuruhäll gränsberg   Sjövreten åker
  Skuruhäll berg   Sjövreten åker
  Skuruhäll berg   Skaffasåsen skogsås
  Skuru häll berg   Skaffans-åsen berg
  Skuruhäll berg   Skaffansåsrönningen röjning
  Skuruhäll berg   Skaffasvreten åker
  Skuruhäll berg   Skammyren åker
  Skuruhäll terräng   Skansen ruin
  Skuruhäll berg   Skarbodalen dal
  Skållberget berg   Skarbrorönningen åker
  Skållberget berg   Skarborönningen (?) åker
  Skållberget berg   Skarbro-rönningen åker
  Skållberget berg o. triangelpunkt   Skarpängen åker
  Skällingen, Lilla sjö   Skersberget berg
  Skällingen, Lilla sjö   Skatnäset åker
  Skällingen, Lilla sjö   Skettenrönningen åker
  Skällingen sjö   Skettenviken vik
  Skällingen, Lilla sjö   Skettnäsudden udde
  *Skällingsröret gränsmärke   Skinnarbovreten åker
  Skällsvretbäcken bäck   Skogens rönningen skogsega
  Skällsvretbäcken bäck   Skollberget berg
  Skällsvreten ägomark   Skoludden udde
  Skällsvreten ägomark   Skolviken vik
  Skärpänget ägomark   Skommarbo åker
  Skättlaviken vik   Skommarbo åker
  Slogmossbäcken bäck   Skommarlantan backega
  *Slåtteråsen höjd   Skommarvreten åker
  Slåttsvedden ägomark   Skorsten åker
  Slätet ägomark   Skorvan åker
  *Småsjöarna sjöar   Skrubblassas hålet f.d. sumphål
  *Småsjöarna sjöar   Skrubbrönningen f.d. slogbacke
  Snickarboviken vik   Skråmänget sjö
  *Solberga byskog skog   Skräddarvreten f.d. odling
  Solbergsåsen ås o. triangelpunkt   Skräddarvreten åker
  Solmyran myr   Skräddarvreten åker
  Solmyran myr?   Skultjärn tjärn
  Stamsån å   Skumpen backe
  Stamsån å   Skurtjärn sjö
  Stavtjärnbäcken bäck   Skurtjärns-rönningen åker
  Stavtjärndammen sjö   Skuruhäll gränsberg
  Stavtjärndammen sjö   Skvalbäcken bäck
  Stavtjärnen tjärn   Skvallermaren äng
  Stavtjärnen tjärn   Skvallermyren hage
  Stenfly, Stora sjö   Skvalvreten åker
  Stenfly, Stora tjärn   Skållan åker
  *Sten på Sten gränsmärke   Skäftbacka backe
  *Sten siön sjö   Skäftbacken backe
  Stickelbergsgruvan f.d. gruva   Skällingen sjö
  *Stillan sjö   Skällingen sjö
  Stilla(re)n sjö   Lissel-Skällingen sjö
  Stillarberget berg   Skällsvreten åker
  Stilla(re)n sjö   Skärpan åker
  Stillaren sjö   Skärpänget åker
  Stillaren sjö   Slaggvreten f.d. åker
  Stillaren sjö   Sliparberget berg
  Stillaren sjö /Se   Slogfallet skog
  Stillgruvan gruva   Slogfallet »fall»
  Stillgruvan gruva   Sloghagen åker
  *Stillgruvefältet malmförande område   Slångerhällarna berghällar
  Stillgruvehalsen malmgång   Slångerhällarna berghällar
  *Stjärnsund sund   Slåttbacka backe
  Stjärtberget berg   Slåttmossen mosse
  Stollen terräng   Slåttmossen äng
  Stomnäs gruva Saknas   Slåtten åker
  Storberget berg   Slåttsveden slåttermark
  Storberget berg   Slåttsveden åker
  *Storberget gruva   Slåttsveden åker
  Storberget berg   Slängebacka åker
  Storflyet sjö   Slätan sandslätt
  Storflyet tjärn   Slätet åker
  Storgruvan gruva   Slätmyren åker
  *Storgruvefältet malmförande område   Slättesbacken landsvägsbacke
  Storholmen holme   Slättänget åker
  Storholmen holme   Smalsrönningen f.d. åker
  Storkolan ägomark   Smeddammen damm
  ?Storkällan källa   Smedens tomt åker
  Storkällan källa?   Smedens åkern åker
  *Storkällröset gränsmärke   Smedjorna f.d. smedjor
  *Storkärrsröret gränsmärke   Smedrönningen åker
  Stormyran myr   Smedslätten åker
  Stormyran myr   Smedsvreten åker
  Storstensmossen mosse   Smedvretarne åker
  *Storstensröret gränsmärke   Smedrönningen åker
  *Storstensröret gränsmärke   Smedsvadet åker
  Storsträcksgruvan f.d. gruva   Smedtäppan åker
  Storån å   Smedvreten åker
  Storån å   Smedvreten åker
  Storåsen ås   Smedvreten betesmark
  Storåsen ås   Smedvreten åker
  Storängarna terräng   Smedåkern åker
  *Storängsgruvan gårdar, gruvor   Smörgås-källan källa
  Storön ö   Smörgåskällan källa
  Storön ö   Smörhålet åker
  Storön ö   Smörladflaten åker
  *Storösken sjö   Snespussen tjärn
  *Storösken sjö   Snickarboviken vik
  Strandgruvan f.d. gruva   Snyggs vret smedvret
  Stängslen terräng   Solbacken åker
  Stängslen terräng   Solbacken backe
  Surtjärnen tjärn   Solbacken backe
  Surtjärnen tjärn   Solberget berg
  Surtjärnen tjärn   Soldatbackan åker
  Surtjärnen tjärn   Soldatbacken ås
  Svartbergsbacken höjd   Soldatbacken backe
  Svartdammen vik   Soldatvreten åker
  Svarthålet vik   Sommarrönningen åker
  Swartkierebärg berg   Sommargrindsberget berg
  Swart Kierebergh berg   Sommargrindsberget berg
  Svartsjön sjö   Sovarås kulle
  Svarttjärn sjö   Spjutänget åker
  Svarttjärnen tjärn   Spjutängsbäcken å
  Svarttjärnen tjärn   Spångvretarna terräng
  Svarttjärnen tjärn   Spångåkern åker
  Svarttjärnen tjärn   Stakärrönningen f.d. äng
  *Svarttjärne rå gränsmärke   Stallviken vik
  Svarttjärnsberget berg   Stamsåmossen torvmosse
  Svarttjärnsberget berg   Stamsån å
  Svarttjärnsberget berg   Standan rastplatser
  Svarttjärnsberget berg   Standsån bäck
  Svarttjärnsberget berg   Stapelmyren landsvägsbacke
  Svarttjärnsberget berg   Stavtjärn tjärn
  Svarttjärnsberget berg   Stavtjärnsdammen f.d. damm
  *Svarttjärnsbergsröret gränsmärke   Stek-Joris källa källa
  *Svarttjärnsbergsröret gränsmärke   Stenbotten kolbotten
  Svartviksberget berg   Stenbäcken bäck
  Svedängsgruvan f.d. gruva   Stenbäcks egan åker
  Svensgrind terräng   Stenbäcksskiftet skogsskifte
  Syltbäcken bäck   Stenshyttsvreten åker
  *Sångmålsbergrör gränsmärke   Stenåkern åker
  Sälgberget berg   Stigarns vret åker
  Sälgsjön sjö   Stigarnsvreten åker
  Sälgsjön sjö   Stigersbacken backe
  Sälgsjön sjö   Stillarberget höjd
  Sälgsjön sjö   Stillaren sjö
  Sälgsjön sjö   Stillan sjö
  Sälgsjön sjö   Stillan sjö
  Sälgsjön sjö   Stillbokällan källa
  Sälgsjön sjö   Stillbokällan källa
  Sälgsjön sjö   Stillbo vreten åker
  Sälgsjön sjö   Stockholms buska udde
  Sälgsjön sjö   Stollberget gruva
  Sälgsjön sjö   Stollen gruvgång
  Sälgsjön sjö   Stollen gruvgång
  Sälgsjön sjö   Stollväxeln spårväxel
  Sälgsjön sjö   Storbacka backe
  Sälgsjön sjö   Storberget gruva
  Sälgsjön sjö   Storberget gruva
  Sälgsjön sjö   Storbäcken bäck
  Sälgsjön sjö   Stordammskärret kärr
  Sälgsjön sjö   Storgryssdammen damm
  Sälgsjön sjö   Storgryssdammen damm
  Sälgsjön sjö /Se   Stor-Gösken sjö
  *Sälgsiön sjö /Se   Storgösken sjö
  Säljan ägomark   Storhagen beteshage
  Säljan ängsmark /Se   Storholmen holme
  Sälgsjön (=Hoån) sjö   Storholmen holme
  Sälgsjön sjö   Storholmen holme
  Säljsjön utvidgning av Hoån /Se   Storkolan åker
  Särsta hytta hytta /Se   Stormossen mosse
  Särstasjön sjö   Stormuren område
  Särstasjön sjö   Storrönningen hagmark
  Särstasjön sjö   Storrönningen åker
  Särstasjön sjö   Storslätten åker
  Särstasjön sjö   Storstandan plats i skogen
  Särstasjön sjö   Storstandmossen mosse
  Särstasjön sjö   Storstandmossen mosse
  Särstasjön sjö   Storstensmossen mosse
  Särstasjön sjö   Storstens vretarne åker
  Särstasjön sjö /Se   Storsvedden åker
  Söderåsen ås o. triangelpunkt   Storsängs gruvan gruva
  Söderåsen del av ås   Stortäkten åker
  Söderåsen ås o. triangelpunkt   Storvikaskogen väg
  *Sörbosjön sjö   Storvreten åker
  Sörmuren, Lilla myr   Storvreten åker
  Sörmuren, Stora myr   Storvreten åker
  Takts terräng   Storvreten åker
  Tallholmen holme   Storvreten åker
  Tallmossen ägomark   Storvreten åker
  Tamsen sjö   Storvretsändan åker
  Tamsen sjö   Storåker åker
  Tavelbacken backe /Se   Storåkern åker
  Tenmursberget berg   Storåkern åker
  Tenmursviken vik   Storåkern åker
  Tennberget berg   Storån å
  Tennberget berg   Storås kulle
  Tingtjärnen tjärn   Storänget åker
  Tingtjärnen tjärn   Storön ö
  Tjäderberget berg   Storön ö
  Tjäderleken terräng   Stostannmossen mosse
  Tjärnan tjärn   Strandsborg åker
  Tjärnan sjö   Sträckan väg
  Tjärnan sjö   Strömmen å
  Tjärnan sjö   Strömmen del av å
  Tjärnäsberget berg o. triangelpunkt   Strömursmossen mosse
  Tjärnäs fäbod terräng   Stugbacka f.d. äng
  *Tjärnäshyttan ?hytta   Stubbvreten åker
  Tjärnäs hytta hytta /Se   Stubbvretåkern åker
  Tjärven sjö   Stubbrönningen åker
  Tjärven sjö   Stubbrönningen f.d. gruvor
  Tjärven udde?   Stubbrönningen åker
  Tjärven sjö /Se   Stubbsveden åker
  Tjärven förr sjö /Se   Stubbåkern åker
  Tolven sjö   Styggbrorönning nu skog
  Tolfven sjö   Styggbrorönningen mosse
  Tolven sjö   Ställberget berg
  Tolven sjö   Ställberget berg
  Tolven sjö   Stängsel-vreten åker
  Tolven sjö   Stängslen åker
  Tolven sjö   Stängslen åker
  Tolven sjö   Stängslen åker
  Tolven sjö   Sunnanänget åker
  Tolven sjö   Surbrunnskällan f.d. tref. källa
  Tolven sjö   Surbrunnsänget äng
  Tolven sjö /Se   Surbrunnsänget äng
  Tolven sjö   Surtjärn sjö
  Tolven sjö /Se   Surtjärn sjö
  Tolvsberget berg   Surtjärnbäcken bäck
  Tolvsjöflyet sjöar   Surtjärnbäcksvreten kullar
  Toretorpsviken vik   Surtjärnrönning åker
  *Tornsiön sjö   Susuggan sankt område
  Torrakstjärnen tjärn   Svaden åker
  Torrakstjärnen tjärn   Svalvreten åker
  Torshytte-Dammsjön sjö   Svartdammen vik
  Torshytte-Dammsjön sjö   Svartsjön sjö
  Torstjärnen tjärn   Svartsjön sjö
  Torstjärnen sjö   Svarttjärn Saknas
  Torstjärnen sjö   Svarttjärn sjö
  Torstjärnen tjärn   Svartvik vik
  Torstjärnen, Lilla tjärn   Svartvik f.d. åker
  Torstjärnen, Lilla tjärn   Svartviken vik
  ?Torstjärnen tjärn   Bortre svedjan åker
  ?Torstjärnen sjö   Hitra svian, Hitra svedjan åker
  Torsåkersgruvorna gruvor   Sveden åker
  *Tosksjön sjö   Sveden åker
  *Tosksjön sjö   Sveden åker
  Tovan udde   Svedfallet åker
  Tovan udde   Svedmossen åker
  Trollberget berg   Svedmoss-gruvan f.d. gruva
  *Trollhålet ödelagd röjning   Sveden åker
  *Trollhålsröret gränsmärke   Svedjan åker
  Trollmosseflyet sjö   Svedbacka åker
  Trollmossen mosse   Svedmossen mosse
  Trångbobacke höjd o. triangelpunkt   Syfars källa källa
  Trångboviken vik   Syrbo åker
  Tröttbacksmyran myr   Syrborönningen åker
  Tuppen sjö   Sågbo åker
  Tuppen tjärn   Sågbo-hålet kärr
  Tyskmossen mosse   Sågdammen sjö
  Tärnan terräng   Såghagen åker
  Tärsvad sjö?   Sågrönningen teg
  Uggleboberget berg o. triangelpunkt   Sågvretn åker
  Uggleboberget berg   Sälgan åker
  Ugglebosjön sjö   Sälgberget hage
  Ugglebosjön sjö   Sälgberget berg
  Ulvsboberg berg o. triangelpunkt   Sälgberget berg
  Vadarudden udde   Sälj-berget berg
  Vallbyheden ägomark   Sälgsjön sjö
  Vallbyheden hed   Sälgsjön utvidgning av Hoån
  Vallinsvreten ägomark   Sälgsjön sjö
  *Valnan sjö   Sälgsjön sjöbildning
  *Vansjön sjö   Sälgsjön sjö
  Vargviken vik   Sälgsjön sjö
  *Vattbyggeröret gränsmärke   Sälgsjön sjö
  *Vattvadsrör gränsmärke   Sälgsjönäslandet strand
  *Werfwan sjö?   Sälgsjö standan vik
  Vibergsudd udde   Sälgänget åker
  Vibergsudd udde   Säljan åker
  Vibyggesjön sjö   Sänket åker
  *Vibyggeby skog skog   Sänkmyrorna åker
  Vibyggeån å   Sänkmyrvreten åker
  Vibyhytteån å   Särstasjön sjö
  Vibykorset terräng   Särstasjön sjö
  Viggegruvan gammal gruva   Sättra vretarne åker
  Viggegruvan öde gruva   Sättraängarna åkrar
  Viludden udde   Söderåsarna åsar
  Vingesbacke ägomark?   Söderåsarna åsar
  Vintermossarna mossar   Söderåsarna berg
  Vinäs ägomark   Söderåsbacken landsv.
  Vitbacken höjd   Söderåsen ås
  Vithällarna hällar   Söderås-fruns källa källa
  Vitberget berg   Söderåskällan källa
  Vreten ägomark   Sörfittjan åker
  Vårdnäsbacken höjd   Sörbacksvreten åker
  Värnan sjö   Sörgårdsbacken åker
  Värnan ägomark   Sörklinten bergklack
  *Värnan gammal slåtteräng /Se   Sörklint bergklack
  Värnan sjö /Se   Sörkärret kärr
  Värnheden skogsskifte /Se   Lilla Sörmossen mosse
  Västanhedeholmen holme   Stora Sörmossen mosse
  Västanhede-Storholmen terräng   Lilla Sörvreten åker
  Västerhästbo hytta hytta /Se   Stora Sörvreten åker
  Ystmyran myr   Sörvretsåkern åker
  Åglapen sjö   Söråkern åker
  Åglappen sjö   Söråkern åker
  Ålmossen mosse   Söråkern åker
  Åsberget berg   Söränget åker
  ?Åsberget berg   Söränget åker
  Åstjärn tjärn   Söränget åker
  Åstjärn sjö   Taktshällarna hällar
  *Å(s?)tjärn tjärn   Tallholmen holme
  Åstjärnen tjärn   Tallmossen åker
  Åstjärnen tjärn   Tamsen sjö
  Åstjärnen, Lilla sankmark   Tamsen sjö
  Ältebosjön sjö   Tattas sveden åker
  Ältebosjön sjö   Tattas äng äng
  Ältebosjön sjö   Tavelbacken skogs- och landsvägsbacke
  Ältebosjön sjö   Tavelmossen mosse
  Änge(s)sjön sjö   Tennberget åker
  Ängesjön sjö   Tennströms pussen f.d. vattengöl
  Ängessjön sjö   Thyrsbacken backe
  Ängessjön sjö   Timmerbacka skogsbacke
  Ängesån å   Timmerheden tallhed
  *Ölansiöö sjö   Tingtjärn sjö
  Öratjärnen tjärn   Tingtjärnsmossen mosse
  Öratjärnen tjärn   Tingtjärnsrönningen äng
  Örbäcksgruvan f.d. gruva   Tingstjärnsrönningsmossen mosse
  Östansjö sjö   Tin-tjärn sjö
  Östansjön sjö   Tjuvkroksheden väg
  Östansjön (äv. Fäbo(d)sjön) sjö   Tjärnan sjö
  *Östbygge Spiällen äng /Se   Tjärnan sjö
  Österhästbo höjd o. triangelpunkt   Tjärnan sjö
  *Östtjärn tjärn   Tjärnan sjö
  Översjön sjö   Tjärnan tjärn
  Översjön sjö   Tjärnkullen äng
  Översjön sjö   Tjärnrönningen åker
  Översjön sjö   Tjärnäsheden väg
  Översjön sjö   Tjärnäsån å
  Övre Dammen sjö /Se   Tjärven nästan utdikad sjö
      Tjärvänget åker
      Tolven sjö
      Tolvsbacken backe
      Nedre tomten åker
      Torisons vret åker
      Stora Torsen sjö
      Torshytt-dammsjön sjö
      Torskhällen berghäll
      Torskhällsvreten åker
      Tosktjärn sjö
      Trappberget berg
      Trefaldighets-källan källa
      Tremansbotten kolbotten
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbo hammarsmedja
      Trollkärret kärr
      Trollkärret nu skog, förr slogvret
      Trollstugan grotta
      Trollstuberget berg
      Troll-stuge-berget berg
      Trångboviken vik
      Träskrönningen åker
      Tyskmossen mosse
      Tröttbacken backe
      Tröttbacken backe
      Tvärstupet stup
      Tyris-berget berg
      Tyris-berget berg
      Tyskhålet terräng
      Tyskmosse odling
      Tågåkern åker
      Tåresbacka backe
      Tåresvret åker
      Tåresäng åker
      Täktmossen mosse
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täktsvadet äng
      Täppan åker
      Tärnan Saknas
      Tärnan tjärn
      Uddöholm åker
      Uggelboberget berg
      Uggelbodammen damm
      Uggelbosjön sjö
      Ugglasrönning åker
      Ugglebo-sjön Saknas
      Upplagan råmärke
      Ulvsbo åker
      Uppsättartomten åker
      Urberget bergstrakt
      Ur-Pellas gård
      Urstensbergsmossen mosse
      Uvholmen holme
      Vadbacka åker och äng
      Vallboms rönningen åker
      Vallbyhammaren smedja
      Vallbyheden hed
      Vallbyheden ås
      Vallbyån å
      Vargfallet berg
      Vargfallsbackan berg
      Vargfallsberget berg
      Vargfallskärret kärr
      Varg-falls-kärret kärr
      Varggropen stenmur
      Vargholmen holme
      Vargvreten åker
      Vassbron bro
      Vedkärret kärr
      Verkhyttvägen väg
      Vernan sjö
      Vibyhyttlandet del av strand
      Vibyhyttån bäck
      Vibyhyttån bäck
      Videldberget berg
      Vihällan? berg
      Vihällan? berg
      Vikstens odlingen åker
      Vikåsen skogsås
      Vintermossen mosse
      Virkeshålet skog
      Vitbacka backe
      Vitbacka backe
      Vithällarna berg
      Vretbacka åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vågbacka landsv.backe
      Vågbacken backe
      Vågorna terräng
      Vårdnäsberget berg
      Värnan sjö
      Värnan åker
      Värnviken Saknas
      Värnans backe landsvägsbacke
      Västeråker åker
      Västeråkern åker
      Västeränget åker
      Västeränget åker
      Yrslavreten åker
      Ystret åker
      Ytterstänget åker
      Åglappen tjärn
      Åkerbäcken bäck
      Åk-hällarna hällar
      Ålbro sveden åker
      Åmyran åker
      Ånäbben äng
      Åsberget berg
      Åslätten åker
      Åsttjärn?, Asttjärn? Saknas
      Åstjärn sjö
      Åstjärn sjö
      Åstjärn sjö
      Åstjärnsbäcken bäck
      Åstjärns mossen åker och mosse
      Åsvreten skogsega
      Åsänget åkrar
      Äderbacken terräng
      Ängesbacken stenbacke
      Änges-åkern åker
      Änget åker
      Änget åker
      Älgdalskärret kärr
      Eltebosjön sjö
      Älten sjö
      Ängssjöarna sjöar
      Örbäcken bäck
      Örbäcken bäck
      Örbäcks gruvan gruva
      Örtjärn sjö
      Östansjön Saknas
      Östansjön sjö
      Österbyån å
      Östtäkten åker
      Överhålet åker
      Översjön sjö
      Översjön sjö
      Överåkern åker
      Övre hammarn f.d. smedja

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.