ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hofors socken : Gästriklands västra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 250
Saknas Saknas   Anders-Jons Saknas Aktjärnen Saknas
    Bergvisarbo Saknas Acktjärn sjö
    Bergvisbo gård Afsegruvan gruva
    Bokarstugan lht Allmänningen udde
    Born egnahemssamhälle Asplatsen åker
    Böle gård Backvreten åker
    Damfallet kraftstation Stora Badstusjön sjö
    Erik-Hans Saknas Lissel Bastusjön sjö
    Erik-Jons Saknas Bengtes kolningen strand och skogsskifte
    Esken bruk Bengtes pussen sjö
    Eskevallen Saknas Björktjärn sjö
    Fagersta by Björktjärnberget berg
    Fagerstaberg egnahemssamhälle Björnudden udde
    Fagersta-fäboden f.d. fäbod Björnviken vik
    Fyrbo bruksgård Bockudden udde
    Fäbodbäcken banvaktsstuga Bokarbäcken bäck
    Gammel-Born Saknas Born åker
    Gammelgårn fiskare- o. skogsarbetare lägenheter Broviken vik
    Granstanda station Brändarås bergssträckning
    Grönbo arbetarebost. Bränduddarna uddar
    Gåttsta stuga Brödlösen holme
    Göklund gård Daldammen sjö
    Gösken lht Dalporten berg
    Hammaren del av Hofors Edsken sjö
    Hanses Saknas Edsken sjö
    Hofors Saknas Edsken sjö
    Hörnbo lht Eskegruvan gruva
    Johan-Ers bruksgård Esken sjö
    Karlsborg Saknas Finnåsen äng och åker
    Korsån järnvägsstation Fjällberget skogsskifte och berg
    Lassas Saknas Frykmansön holme
    Lillån egnahemssamhälle Fårfallet skogsbacke
    Lissjön f.d. fäbod Fäbodviken vik
    Långnäs herrgård Gammelgårsmossen mosse
    Malmbergsås lht Gammelgårdsudden udde
    Montross fiskare- och skogsarbetarstugor Gatvreten åker
    Muntebo lht Gatåkern åker
    Myggbo t å Glasåsen bergstrakt
    Nybodarna f.d. fäbod Grån åker
    Nygårs Saknas Grönsten sten
    Per-Jons Saknas Gårdsjön sjö
    Pers fäbodarna f.d. fäb Gårdsjön sjö
    Prästfäbodarna f.d. fäb. nu lht Gårkvidden tjärn
    Robertsholm egnahemssamhälle Gårkviddsbäcken bäck
    Robertsholm Saknas Gåttstabacken backe
    Råberget lht Gässlingen sjö
    Rönningen gård Gässlingen sjö
    Rönningsvreten t å Gässlingsbäcken bäck
    Sexbo bruksgård Gässlingsviken vik
    Sibirien del av Hofors Göklund äng
    Sikvik såg Göklunds standan backe
    Sjöändan t å Lilla Gösken sjö
    Skogens t å Göskgruvan gruva
    Slåttsveden lht Halldammen sjö
    Smeds ingenjörsbostad Halldammsbäcken bäck
    Solberga-fäbod f.d. fäbod Halldammsåsen ås och bergstrakt
    Standan t å Hammardammen sjö
    Stockholm Saknas Hamptäppan åker
    Stordalen f.d. fäbod Hans kullarna höjder
    Storrönningen gård Haversvedberget berg och beteshage
    Storstrecket gruvsamhälle Haversveden åker
    Tallbo lht Herränget åker
    Tolven t å Holmsjön sjö
    Vibyfäbod f.d. fäbod Hovran sjö
    Vibyhytt-fäbod f.d. fäbod Hosjön sjö
    Värnviken lht Hovran sjö
      Hoån å
      Hugget åmynning
      Hyn sjö
      Hynsberget berg
      Hyttdammen damm
      Lissel Häklingen sjö
      Häklingsån å
      Hällvreten åker
      Hässjegolvet åker
      Hönan sjö
      Hörnbomossen mosse
      Igeltjärnsberget berg
      Kalvbäcken bäck
      Kalven sjö
      Kalvmossen mosse
      Karins klämman sund
      Kilen åker
      Klangs vreten åker
      Knivtjärn sjö
      Knivtjärmarken skogsmark
      Kolbacken skogsbacke
      Korgmakarviken vik
      Kringelheden hed
      St. Krumtj sjö
      L. Krumtj Saknas
      Kröntjärn, Lilla sjö
      Lissel Kröntjärn sjö
      Stora Kröntjärn sjö
      Kröntjäråsen bergshöjd
      Kullerberget berg
      Kvarndammen äng
      Kvarnrönningen äng
      Kyrkviken vik
      Källarbackslogen åker
      Källkärret kärr
      Källviken vik
      Källtäppan åker
      Kölnan skogstrakt
      Lapptäkten stenbacke
      Larsmers holmen holme
      Lastplatsen vik
      Lerrönningsslätten äng
      Lillfly sjö
      Lillgösken sjö
      Lillån å
      Lissjön sjö
      Lundetjärmossen mosse
      Lundetjärn sjö
      Lundgrens egan slogäng
      Lugnån å
      Lungenåfallen f. uthuggningar
      Lunnkärret kärr
      Långbrokärret kärr
      Långsjöfly mosse, sjö
      Långsjön sjö
      Lövholmen holme
      Lövtjärn sjö
      Malmbacken backe
      Malmbergsåsberget bergshöjd
      Masmästartäkten åker
      Middagsberget berg
      Midsommarberget bergsklack
      Mjölnarholmen holme
      Montrossån å
      Mulleboberget berg
      Munterberget höjder
      Murkolan skogsega
      Märrviken vik
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnsmossen mosse
      Nottjärn sjö
      Nyboberget berg
      Nydammen sjö
      Nyvreten åker
      Nyvreten åker
      Nyåsen bergstrakt
      Nyänget åker
      Nyängsgruvan gruva
      Ormsjön sjö
      Orrnäset halvö
      Oxberget bergsträckning
      Oxbergsharen stenhar
      Oxbergsholmen holme
      Oxtjärn sjö
      Pannmursfallen fall
      Pannmursfly sjö
      Pellas slogen äng
      Pellas storvreten åker
      Pika herrgård kolkoja
      Pingstaberget del av Nyboberget
      Planvreten åker
      Porttomten åker
      Pråmsten sten
      Rotfallsbäcken bäck
      Rotfallsdammen sjö
      Rummelberget bergstrakt
      Ryfallet uthuggning
      Ryfallsgruvan gruva
      Rymningsbergen berg
      Råberget berg
      Råbergsviken vik
      Rävås bergshöjd
      Rökekuren f.d. badställe
      Rödudden udde
      Övra rönningen åker
      Sankorönningen åker
      Sigridsäng åker
      Siknäs - berget bergig skogstrakt
      Siknäsholmarna holmar
      Sikviken vik
      Sittsö holme
      Sjömossen mosse
      Sjöströmsgruvan gruva
      Skarpnäset stenhar
      Skettbacksjöarna sjöar
      Skommarslogen äng
      Skurhäll berg
      Skållberget berg
      Skållklack bergsklack
      Slåterås bergshöjd
      Smeddam Saknas
      Smedgruvan gruva
      Smedtäktn åker
      Smedvretn åker
      Sovarås bergssträckning
      Stavtjärn sjö
      Stavtjärnbäcken bäck
      Stavtjärndammen sjö
      Stenfly sjö
      Stora Fly sjö
      Stordals myran myr
      Stordalsviken vik
      Storfallsmossen mosse
      Storfly sjö
      Storhagen åker
      Stormossen mosse
      Storrönningen åker
      Storrönningsslätten sank äng
      Storstrecket gruva
      Storvreten åker
      Storåkern åker
      Storåsen skogsmark
      Storåsen skogsmark
      Storåsfly skogsmosse
      Strandgruvan gruva
      Stubbrönningen åker
      Stubbsveden åker
      Surtjärn sjö
      Surtjärnsviken vik
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svedjan åker
      Sveden åker
      Svedvreten åker
      Svedängsgruvan gruva
      Svinryggen sten
      Sågdammen sjö
      Sågmarken skogsskifte
      Sänkmossen mosse
      Tallbergs åker
      Talludden udde
      Tjyvbacken backe
      Tjäderberget berg
      Tolfven sjö
      Tolven sjö
      Lilla Torsen sjö
      Trollhättan stenhar
      Trollkolan bergsklack
      Trollmossen mosse
      Trätsvan åker
      Tuppen sjö
      Täkten åker
      Vikarhålet skog
      Vägmossen f.d. mosse
      Värnan sjö
      Värnheden skogsskifte
      Yxbrobäcken bäck
      Zinksjön sjö
      Åglappen sjö
      Ängesjön sjö
      Ängesjöån å
      Ärtvreten åker
      Öratjärbäcken bäck
      Öratjärn sjö

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.